J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 2-i rendkívüli testületi üléséről"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli testületi üléséről

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 4/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: március 2-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László dr. Herbert Tamás Óbert Gábor Papp János Sebők János Strung Nándor Szabó Zsolt jegyző képviselők Igazoltan távol: Csajkás Géza alpolgármester Tanácskozási joggal meghívottak: Jakab Gabriella Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nkft. ügyvezető Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el. NAPIREND: I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei II. III. IV. Pályázati ügyek Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Vadkerti Ibolya önkormányzati bérlakás ügye V. Bejelentések, egyebek

3 3 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A képviselő-testület hozzájárulását kéri a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozat tervezetéről, valamint a szociális ellátások intézményi térítési díjáról és a feladat-ellátási megállapodások módosításáról szóló előterjesztések elfogadásához. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 20/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi költségvetését elfogadja. 21/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi szociális intézményi térítési díjait jóváhagyja. 22/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás feladat-ellátási megállapodásainak módosítását jóváhagyja. II. Pályázati ügyek Szennyvíztelep napelem pályázat A szennyvíztisztító telep napelem pályázat önerő részének biztosítására megérkezett a DRV Zrt-től az együttműködési megállapodás, mely értelmében az önkormányzat koncessziós díjának terhére a Zrt. a támogatást biztosítja. Amennyiben az önerő pályázat nyer, annak megérkezéséig fedezi a DRV a kivitelezési munkák előfinanszírozását.

4 4 KEOP pályázat önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésére nyert pályázat kivitelezési munkáinak megkezdése előtt a képviselő-testületnek dönteni kell a közbeszerzési eljárás megindításáról, melynek dokumentációja valószínűleg a hét végéig elkészül. Az erről készült anyagot, valamint a műszaki terveket el fogja küldeni a képviselőknek, és ennek ismeretében dönthet a testület rendkívüli ülésen az eljárás megindításáról. Sebők János képviselő: Kéri, hogy a kivitelezési munkák folyamatos műszaki egyeztetésében Jakab Gabriella ügyvezető mellett a képviselő-testület tagjai is részt vehessenek. Kezdeményezi, hogy költségmegtakarítás céljából a kivitelezési munkák egy részét a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nkft. által alkalmazott közmunkások végezzék. Szorgalmazza, hogy a folyamatosan korszerűsödő LED technológiával megvalósuló világítás szükség szerinti átdolgozása történjen meg a kivitelezési munka megkezdése előtt. Az intézményi kazánok és a napelemek teljesítményéről és elhelyezéséről, a hivatalban tervezett irattár kialakításának feltételeiről, a tervfelülvizsgálat során módosított kivitelezési munkák anyagi vonzatáról kér felvilágosítást. Dr. Herbert Tamás képviselő: A menedzsment által kinevezett műszaki ellenőr személye helyett a beruházó (önkormányzat) által felkért szakember kinevezését javasolja. A beruházás befejezésénél kéri a szerződésben foglalt határidő pontos betartásának végrehajtását, valamint az esetleges kötbér meghatározását. Jakab Gabriella ügyvezető: A beruházási munkák ütemezéséről a pályázatban elfogadott tervek és az előzetes tárgyalásokon elhangzott információk tükrében válaszol. A kivitelezés részletes adatait tartalmazó műszaki tervet a mai nap kapta meg, még nem volt ideje alaposan átolvasni, de ígéretet tesz arra, hogy minden képviselő részére továbbítani fogja. A képviselői kérdésekre válaszolva az alábbi tájékoztatás adja: A kivitelezési munkák ellenőrzésében a képviselő-testület is folyamatosan részt vehet, tájékoztatást kap. Amennyiben a személyi és tárgyi feltétel rendelkezésre áll a közmunkások is részt vehetnek a kivitelezési munkákban. A pályázat kötbér megállapítását nem tartalmazza, esetleges pótmunka elvégzésére ad lehetőséget.

5 5 III. Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Az önkormányzat és intézményei évi költségvetését tartalmazó a Pénzügyi, Ellenőrző és a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság ülésein elhangzott módosításokkal átdolgozott előterjesztést ismerteti a képviselő-testülettel. Papp János képviselő: Kéri, hogy a évi költségvetésbe is kerüljön betervezésre, a már évek óta megállapított alábbi támogatások: Népi Együttes ,- Ft, Polgárőr Egyesület ,- Ft és a Civil Alap ,- Ft. A képviselői kezdeményezés alapján az előterjesztés alábbi módosítását javasolja: Kiadási oldal ,- Ft-tal történő megemelése (Népi Együttes ,- Ft, Polgárőr Egyesület ,- Ft és a Civil Támogatási Alap ,- Ft.) Bevételi oldal ,- Ft-tal történő megemelése (Iparűzési adó ,- Ft, Idegenforgalmi adó ,- Ft.) Ez alapján a évi költségvetés eft bevétellel, valamint eft kiadással és eft beruházási hitellel történő elfogadását kezdeményezi. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 23/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetényi Népi Együttes részére a évi költségvetésből ,- Ft működési támogatást biztosít. 24/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetényi Polgárőr Egyesület részére a évi költségvetésből ,- Ft működési támogatást biztosít. 25/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a helyi egyesületek, nonprofit szervezetek pénzügyi támogatására a évi költségvetéséből ,- Ft-ot biztosít.

6 6 26/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t az önkormányzat évi betervezett adóbevételeit ,- Ft-tal megemeli az alábbiak szerint: ,- Ft iparűzési adó, ,- Ft idegenforgalmi adó. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal a módosító javaslatok elfogadásával megalkotja Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.09.) rendeletét. IV. Vadkerti Ibolya önkormányzati bérlakás ügye A januári képviselő-testületi ülésen Vadkerti Ibolya részére az önkormányzati lakás elhagyásáért megállapított ,- Ft pénzbeli térítés meghatározását szabályozó megállapodás-tervezetet ismerteti a képviselő-testülettel. Képviselői hozzászólások alapján az alábbi módosítás mellett javasolja a megállapodás aláírását. Az önkormányzat a pénzbeli térítés összegéből ,- Ft-ot március 31-ig, a fennmaradó ,- Ft-ot kiköltözéskor, de legkésőbb április 30-ig kifizet. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 27/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetény, Fő u hsz. alatti önkormányzati lakóingatlan lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését az alábbi módosításokkal fogadja el: A lakásbérleti szerződés megszüntetése április 30-ával történjen meg. Bérlő részére megállapított ,- Ft pénzbeli térítés kifizetésére 2 részletben kerüljön sor: I. részlet március 31-ig. II. részlet a bérlő kiköltözésekor, legkésőbb április 30-ig.

7 7 V. Bejelentések, egyebek Martonné Barkó Judit bírósági ülnökké választása A képviselő-testület hozzájárulását kéri Martonné Barkó Judit bírósági ülnökké történő jelöléséhez. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Bjt (1) bekezdése alapján eljárva Martonné Barkó Judit Hosszúhetény, Morolo u. 36. hsz. alatti lakost Pécsi Törvényszék-i bírósági ülnöknek jelöli. Dr. Müller Zsuzsanna bírósági ülnökké jelölése A képviselő-testület hozzájárulását kéri dr. Müller Zsuzsanna bírósági ülnökké történő jelöléséhez. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Bjt (1) bekezdése alapján eljárva dr. Müller Zsuzsanna Hosszúhetény, Zengő u. 6. hsz. alatti lakost Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság-i ülnöknek jelöli. Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány Civil Alap támogatási ügye A Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány kérelmét ismerteti, melyben kérik, hogy a évben Civil Alap pályázaton nyert, de az évben fel nem használt ,- Ft támogatást az alapítvány az idei falunap/elszármazottak találkozója rendezvényen használhassa fel. Ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8 8 30/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány, mint támogatott kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a évben megállapított ,- Ft támogatás évben kerüljön felhasználásra. Támogatott a pénzösszeg felhasználásáról október 31-ig köteles elszámolni. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás ügyei A képviselő-testület hozzájárulását kéri egyrészt ahhoz, hogy a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás előterjesztésben szereplő társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja, továbbá ahhoz, hogy a tárulás ügyeiben állandó jelleggel Derksen Gyöngyi képviselje az önkormányzat érdekeit. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 31/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja. 32/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t meghatalmazza Derksen Gyöngyi Hosszúhetény, Kisújbánya 12. hsz. alatti lakost, a Kisújbánya Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásban Hosszúhetény Községi Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. A képviselő-testület meghatalmazása visszavonásig érvényes.

9 9 TOM MARKET reklám tábla ügye A TOM MARKET hosszúhetényi üzlete üzemeltetőjének ügyvédi levelét ismerteti. A levél szerint a tábla épület homlokzatán történő elhelyezése a helyi szabályozással nincs korlátozás alá vonva, ez a kihelyezési mód a rendelet előírásait nem sérti. Továbbá ez a tevékenység nem minősül reklámozásnak, csupán marketing kommunikációnak. Így a TOM MARKET fenti tevékenységére az önkormányzati rendeletben megfogalmazott korlátozások nem alkalmazhatók. Dr. Herbert Tamás képviselő: Sérelmezi, hogy az ügy, csak a tábla kihelyezését követően került a képviselő-testület elé. Véleménye szerint a reklámtábla kihelyezése sérti az önkormányzati rendelet előírásait mérete miatt, valamint esztétikai szempontból sem egyeztethető össze Hosszúhetény hagyományokra épülő és önkormányzati rendelettel szabályozott faluképével. Óbert Gábor alpolgármester: Mivel a hosszúhetényi vállalkozók kivétel nélkül alkalmazkodtak a helyi rendelet előírásaihoz, azaz az 1 m 2 felületű hirdetési és reklámcélú tábla elhelyezéséhez, ezért véleménye szerint nem lenne igazságos engedélyezni a TOM MARKET üzlet 8 m 2 -es táblájának kihelyezését. Kihangsúlyozza, hogy az önkormányzatnak lehetőséget kell adnia a helyi vállalkozások reklámozására, élhetővé tételére. Ugyanakkor a TOM MARKET üzleten kihelyezésre kerülő tábla méretét, színét és megjelenési formáját tekintve is agresszív reklámnak számít. Javasolja, hogy az önkormányzati rendelet kerüljön felülvizsgálatra, ahol a reklám célú hirdető táblák méretén kívül, a színe és megjelenési formája is kerüljön pontosan meghatározott szabályozás alá. A képviselői hozzászólásokat összefoglalva javasolja újabb tárgyalások felvételét az üzlet helyi üzemeltetőjével az óriástáblák rendeletben szabályozott 1 m 2 nagyságúra történő csökkentése érdekében, valamint a kormányhivatal törvényességi ellenőre és e célterületen tevékenykedő ügyvéd megkeresését szakmai vélemény megkéréséhez. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 33/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a TOM MARKET Kft. üzlethelyisége falán lévő hirdető-reklám táblák felületnagyságát kifogásolja, mivel az nem felel meg a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2003.(XII.01.) önkormányzati rendelet előírásainak, ezért a gazdasági társaság jogi képviselője által előterjesztett kérelmet a képviselő-testület nem támogatja.

10 10 Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ügyben kérje ki szakjogász, illetve a Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának szakmai állásfoglalását, véleményét. Határidő: március 15. Felelős: dr. Csörnyei László polgármester. dr. Orbán László jegyző. Hosszúhetényi Autós Szakosztály MINI RALLY verseny A Hosszúhetényi Autós Szakosztály MINI RALLY verseny megrendezésére irányuló kérelmét ismerteti. A verseny tervezett útvonala a Fő utca és Vasutas utca közötti korábbi években kijelölt helyszíneket tartalmazó útszakaszt érinti. Támogatja a kérelmet, a képviselő-testület hozzájárulását kéri az autósverseny megrendezéséhez, illetve fent megjelölt útszakaszok használatához. Strung Nándor képviselő: Az érintett utcák lakóinak érdekeit képviselve sérelmezi, hogy ugyanarra az útszakaszra tervezik idén is a versenyt, mint korábban, holott a szakosztály az első alkalommal ígéretet tett arra, hogy a következő verseny a falu másik felét fogja érinteni. Továbbá több panasz is érkezett a tervezett útlezárások időpontjának csúszása miatt. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 34/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetényi Autós Szakosztály kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kezelésében lévő utcákban MINI-RALLY autósversenyt rendezzen. Felhívja a kérelmezőt, hogy a soron következő testületi ülésre készítsen részletes tájékoztatót a verseny kijelölt és engedélyezett útvonaláról, a felelős szervezőjéről és a verseny lebonyolításának részleteiről. Ormándi utcai gyaloghíd Jakab Gabriella ügyvezető: A képviselő-testület felhatalmazása alapján számításokat végzett az Ormándi utcai balesetveszélyes híd fa építménnyel történő felújítása érdekében. A tervezői költség eft-ba kerülne, a teljes kivitelezés költség akár 3 millió Ft kiadással is járhat.

11 11 Dr. Herbert Tamás képviselő: Felhívja a figyelmet a híd pályázati pénzen történő felújításának lehetőségére. Véleménye szerint ekkora összeget az önkormányzat éves költségvetése terhére nem tud vállalni, ezért a híd lebontását javasolja a képviselő-testületnek. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 35/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Hosszúhetény, Ormándi utcai gyaloghidat pénzügyi forrás hiányában évben nem újítja fel. Felnőtt háziorvosi rendelők nyitva-tartása Dr. Herbert Tamás képviselői kezdeményezésére megkereste a tiszti főorvosnő asszonyt a felnőtt háziorvosi rendelők nyitva-tartásának módosítása ügyében. A tájékoztatás szerint a heti egyszeri 17 óráig történő rendelési idő módosítására képviselő-testületi kezdeményezés alapján, a háziorvossal történő egyeztetés követően van lehetőség. Ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 36/2015.(III.02.) sz. képv.test. h a t á r o z a t kezdeményezi, hogy a felnőtt háziorvosok hetente legalább egy alkalommal 17 óráig rendeljenek. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a háziorvosokkal egyeztessenek a rendelési idő módosítását illetően. Határidő: március 31. Felelős: dr. Csörnyei László polgármester. dr. Orbán László jegyző.

12 12 Bejelentések: A Hármashegy utcai épület felújítására nyert IKSZT pályázat ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása még folyamatban van. A válaszról a képviselő-testületet a megérkezést követően azonnal ban fogja tájékoztatni. A Kőbánya területén található 100 m 2 -es magántulajdonban lévő ingatlan megvétele ügyében a képviselő-testület felhatalmazása alapján a tulajdonossal felvette a kapcsolatot, de az adás-vételi szerződés megkötésére csak az örökösök póthagyatéki eljárásának lefolytatása után van lehetőség. Óbert Gábor alpolgármester: A május 23-ára tervezett immár hagyományosan megrendezésre kerülő utcabál megrendezéséhez kéri az önkormányzat segítségét padok biztosítása, szállítása, valamint az esemény Zengő újságban történő megjelentetése tekintetében. Sebők János képviselő: Felülvizsgálatot kér a folyamatban lévő közvilágítás kiépítésére kért árajánlatok tekintetében, a probléma egész falu területét érintő megoldása érdekében. Dr. Herbert Tamás képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testület arról, hogy a püspök úr elfogadta a falu felkérését, és az 1000 éves falu rendezvénysorozat keretében belül megvalósuló Krisztus szobor szentelésében, valamint az azt követő Püspökszentlászló búcsú szentmiséjének megtartásában is részt tud venni. Strung Nándor képviselő: A jegyző úr intézkedését kéri a Kisújbánya településrész rossz időjárás miatt több alkalommal elmaradt szemétgyűjtő konténereinek elszállítása ügyében. Gulyás Zsolt mezőőr: A képviselő-testület megbízására elvégezte a faluban kihelyezett közlekedési táblák felülvizsgálatát, és az erről készült kimutatást átadja a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nkft. ügyvezetőjének.

13 13 Több hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i közmeghallgatásáról

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i közmeghallgatásáról Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i közmeghallgatásáról 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. február 10-ei

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben