PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázat kiírója: MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1054 Budapest, Hold u. 4. Tel.: Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázat kiírója: MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1054 Budapest, Hold u. 4. Tel.: +36 1 327 3434 Fax: +36 1 327 3592"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat kiírója: MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1054 Budapest, Hold u. 4. Tel.: Fax: A pályázat formája: Nyílt 1. A pályázati felhívás tárgya: A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) vagyonkezelésében lévő 1054 Budapest, Vadász u. 16. szám (hrsz.: 24784) alatti épületében elhelyezkedő főzőkonyha és étterem üzemeltetése 3 éves időtartamra, (amely maximum 5 évre meghosszabbítható) átutalással történő rezsi költség térítése mellet. 2. A konyha és étterem adatai: Alapterület összesen: 829 m 2 (ebből: konyha 441 m 2, étterem 335 m 2, öltözők 53 m 2 ) Étkezői létszám: kb fő/nap (a Kincstár dolgozói és kizárólag kincstári engedéllyel rendelkező személyek részére, helybeni fogyasztás és általuk történő elvitel biztosítása mellett) Az épület dohányzásmentes övezet. 3. Elvárt szolgáltatás: Az üzemeltetőnek biztosítania kell naponta kétféle menüt, amelyből az egyik kalóriaszegény ételeket tartalmazzon. A napi reggeli választékban szerepelnie kell legalább hideg-, meleg szendvicsnek, rántottaféleségnek, salátának, üdítőitalnak. A napi ebéd választékban szerepelnie kell legalább kétféle levesnek, kétféle főzeléknek feltéttel, 4 főételnek, legalább 3-féle bundázott terméknek, 1-féle grill húsnak, 4-féle köretnek és 1 meleg desszertnek. Legyen továbbá legalább 1 étel a vegetáriánusoknak, salátabár (részletezve) és 1 sóstészta a napi kínálatban. A pályázaton közölt árak (a mellékelt étlapon) a szolgáltatás megkezdésétől számított legalább hat hónap időtartamig nem emelhetőek. Az étterem nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig óráig. Menünek 13:00 óráig és frissensült választéknak ½ 2-ig maradnia kell. A konyha reggeli választékában, hideg-meleg szendvicsek, rántotta, üdítőital kínálatával. 1

2 A szolgáltatás tervezett kezdése: október 01. Az üzemeltető az 1. számú mellékletben szereplő adagokat köteles minimálisan kínálni a vendégeknek. 4. A konyha üzemeltetésére megadott együttes alapfeltételek: 4.1. A Kincstár biztosítja: a.) A főzőkonyhát, éttermet és kiszolgáló helyiségeket, a teljes területet üzemképes állapotban lévő gépekkel, használható berendezésekkel, megfelelő bútorzattal, közüzemi hálózati csatlakozásokkal (elektromos áram, gáz, víz, csatorna, zsírfogó, hűtés, fűtés, légtechnika); b.) Vendégek számára vizesblokk biztosítása; c.) Helyszíni bejárás biztosítása a pályázati felhívás 12. pontjában foglaltak szerint; d.) Rovar- és rágcsálómentesítés az épület többi részével egyidejűleg évente egy alkalommal a Kincstár biztosítja; e.) Légtechnika tisztítása, karbantartása; f.) Megközelítés: a főbejáraton keresztül, a beszállításra kerülő csomagok és a belépő személyek esetében az őrszolgálat általi átvizsgálás után; g.) Beszállítási útvonal: a gazdasági bejáraton keresztül, a beszállításra kerülő ételek, italok, alapanyagok és belépő személyek esetében az őrszolgálat általi átvizsgálás után; h.) Kiszállítási útvonal: a konyhai hulladékot a gazdasági bejáraton keresztül kell az épületből kiszállítani A konyha üzemeltetője által biztosítandó feltételek: a.) Kapcsolódó konyhai és éttermi fogyóeszközök beszerzése, pótlása; b.) Az üzemeltetéshez szükséges megfelelő létszámú munkaerő, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő alkalmazása; c.) Az üzemeltetés ideje alatt tönkrement gépek, konyhatechnológiai eszközök javíttatása és pótlása. Amennyiben saját költségen új konyhatechnológiai eszközöket és gépeket szerez be, úgy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén azokat leszerelheti és elviheti; d.) Zsírfogó tisztítása; e.) Közüzemi díjak megfizetése (a telefon, áram, gáz, egyedileg mérhető, a tényleges fogyasztás alapján kerül havonta utólag kiszámlázásra. A víz, a hűtés, a fűtés, a légtechnika költségeinek megfizetése kalkuláció alapján történik. Tájékoztatásul: a havi rezsiköltség minimális összege kb. 650 ezer Ft.) f.) Konyhai hulladékok és fáradt olaj elszállítása; g.) Konyha működéséhez szükséges további költségek fedezése; h.) Az üzemeltető nevére szóló, a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzata által a Budapest, Vadász u. 16. szám alatti (hrsz.: 24787) 829 m 2 es helyiségre vonatkozó működési engedély, a működési engedély megszerzésének határideje a szerződést követő időponttól számítva legkésőbb 45. naptári nap. Amennyiben a szolgáltatást nyújtó nyertes ezen időtartam alatt nem szerzi be a szükséges engedélyt, úgy a Kincstár jogosul azonnali hatállyal a szerződést felmondani, függetlenül a késedelem okától. 2

3 i.) A nyertes pályázó kötelezi magát arra, hogy bármely címletű illetve bármely kibocsátótól származó melegétel utalványt elfogad. j.) A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a Kincstár a szerződés időtartama alatt a melegétel utalványokkal történő fizetés helyett elektronikus kártyával történő fizetési rendszerre tért át. A nyertes pályázó a kártyaleolvasáshoz szükséges műszaki berendezéseket saját költségén biztosítja és a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén jogosul azokat leszerelni és elvinni. 5. A pályázat tartalma: A pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmaznia: 5.1. Jogi alkalmasság igazolása Nem köthető szerződés azzal, aki az állami vagyonról szóló évi CVI. tv. 25. (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg: a.) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; b.) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c.) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 178. ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; d.) gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a bűntett előéletéhez fűződő hátrányok alól nem mentesült, illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjog intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. a (1) bekezdése alapján bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt A pályázónak egyszerű írásbeli nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben nem álnak fenn az állami vagyonról szóló, fenti évi CVI. tv. 25. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyet a pályázathoz csatolni szükséges Pénzügyi, gazdasági alkalmasság: a.) A gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint a cégképviseletre és aláírásra jogosul aláírási címpéldányát és a cég alapító okiratának egyszerű másolatát be kell nyújtania; b.) Nyilatkozat arról, hogy mely pénzintézeteknél vezet a cég számlát; c.) A számlavezető pénzintézettől származó igazolását, arra vonatkozóan, hogy a résztvevő számláján 2014 évben 2015 első félévében 90 napot meghaladó sorban állás nem volt; d.) A évekre beszámoló és kiegészítő melléklet benyújtása (másolatban) Szakmai előírások, feltételek igazolása: a.) Nyilatkozat ara vonatkozóan, hogy nyertesség esetén rendelkezésre bocsájtja a pályázatban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges esetlegesen hiányzó eszközöket (fogyóeszközök, gépek) és az üzemeltetéshez szükséges alkalmazottakat; b.) Szolgáltatási elképzelések bemutatása; kínálat, üzemeltetéshez szükséges személyzet; egyéb elképzelések; c.) Referenciák bemutatása; 3

4 d.) Nyilatkozat a partner által felmondott szerződésekről (partner megnevezése, felmondás oka) az elmúlt 3 évre vonatkozóan Nyilatkozatok Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról és az ajánlatban szereplő adatok valós voltáról. Az alkalmasság igazolására benyújtandó nyilatkozatokat eredeti vagy közjegyző által hitelesített formában kell csatolni Étlap A pályázat tartalmazza a 2 sz. mellékletben megadott 1 heti étlapot, köreteket és egyéb ételeket beárazva, mely az árak összehasonlításául szolgál. A pályázat tartalmazzon egy 4 hetes beárazott étlapot, a teljes napi választékkal. Az étlap összeállításakor kérjük figyelembe venni a 3. pontban leírt minimális elvárásokat, a megadott minimális ételadag mennyiségeket és a változatosságot. A nyertes pályázó a benyújtott étlapokon szereplő ételekkel és a hozzátartozó árakkal köteles megkezdeni a szolgáltatást. A pályázat elkészítéséhez szükséges további információigény esetén kérjük írásban tegyék fel kérdéseiket a következő címre: A válaszokat minden pályázónak írásban juttatjuk el. 6. A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatokat zárt borítékban, Étkeztetés jeligére, magyar nyelven, 1db eredeti példányban, eredeti jelzéssel és 2 darab másolati példányban, másolati jelzéssel kell benyújtani a Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u szoba (Mészáros Gabriella) címre. 7. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus :00 óráig A pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. 8. A pályázatok felbontásának helye és időpontja: A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontására augusztus 31-én 11 h kor kerül sor. A pályázatok felbontásáról ajánlatkérő írásban tájékoztatja a pályázókat. 9. A pályázatok elbírálásának módja: A pályázatokat elbíráló bizottság megállapítja, hogy a pályázók a pályázati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázót amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból kizárásra kerül. A bizottság megvizsgálja továbbá, hogy a felhívásban meghatározott anyagokat a pályázó benyújtottae. Azon pályázót, akinek a pályázata nem teljes, a Kincstár határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására kérheti, melynek teljesítése a pályázat leadási határidejétől számított 2. munkanap. A hiánypótlás eredménytelensége kizárást von maga után. 4

5 Az alkalmassági és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók kerülnek értékelésre. A próbafőzésre előre egyeztetett időpontban, 6 főre, meghatározott étel elkészítésével szerzi meg Ajánlattevő a megajánlott pontszámot. Erre a pályázatok papíralapú beadása és hiánypótlása után kerül sor. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása súlyszámok alkalmazásával valósul meg, melyhez az alábbi bírálati szempontokat vesszük figyelembe. Értékelési szempontok (súlyszámok): 1. Ár és árképzés tényezői: 40 pont 2. Próbafőzés íz és tartalom értékelése: 30 pont 3. Ajánlati étlap korszerűsége, energiaszegény és kalóriadús ételek aránya: 10 pont 4. Ajánlati étlapban szereplő ételek száma: 20 pont 5. Felmondott szerződések száma: - 10 pont Értékelési módszer: 1. Ár és árképzés tényezői A legalacsonyabb árat megajánló árajánlattevő a maximális pontszámot kapja. 2. Próbafőzés íz és tartalom értékelése A legízletesebb, legtartalmasabb ajánlattevő a maximális pontot kapja. 3. Az ajánlati étlap korszerűsége, energiaszegény és kalóriadús ételek aránya. A legkedvezőbb ajánlattevő a maximális pontszámot kapja. 4. Ajánlati étlapban szereplő ételek száma. A legkedvezőbb ajánlattevő a maximális pontszámot kapja. A legkedvezőbb a legtöbb. 5. A felmondott szerződések száma. A legkedvezőbb ajánlattevő a maximális pontszámot kapja. A legkedvezőbb a 0. A kiértékelés módja: A kiértékelés a következő képlet alapján történik: P = (A vizsgált /A legkedvezőbb )*S Jelölés P A vizsgált Megnevezés az értékelési szempont pontszáma a vizsgált pályázat mérőszáma A legkedvezőbb a legkedvezőbb mérőszáma S Súlyszám 5

6 A kiértékelés értékelési szempontonként történik, a négy értékelési szempont összesített pontszáma adja ki a pályázat összesített pontszámát. Amennyiben egyetlen ajánlat kerül benyújtásra, azt ha a pályázat érvényes, - a kiíró maximális pontszámmal értékeli. A pályázat felolvasólapjának tartalmaznia kell az alábbi adatokat: A pályázó nevét, székhelyét (lakóhelyét), adószámát (adóazonosító számát), cégjegyzésre jogosult nevét; 1. Ár és árképzés tényezői 2. Próbafőzés íz és tartalom értékelése 3. Ajánlati étlap korszerűsége, energiaszegény és kalóriadús ételek aránya 4. Ajánlati étlapon szereplő ételek száma 5. Felmondott szerződések száma, oka 10. A beadott pályázatokkal kapcsolatos eredményhirdetés időpontja és módja: A pályáztató az eljárás eredményét az elbírálást követő 5 munkanapon belül írásban megküldi a pályázónak. 11. A Szerződéskötés: A Kincstár az eredményes eljárást követően, a nyertes pályázóval vagy visszalépés esetén, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített vállalkozóval szerződést köt. Ajánlati kötöttség: beadástól számított 60 nap. A Kincstár azonnal, írásban felmondhatja az üzemeltetési szerződést, ha a vállalkozó által felszolgált étel minősége, mennyisége iránt az ott fogyasztók a Kincstár képviselői felé hat hónapon belül legalább három különböző alkalommal kifogást jelentenek be, és ezen kifogást a vállalkozóval történt írásbeli közlést követő 30 (harminc) naptári napon belül nem küszöböli ki, az ételelállást nem hozza megfelelő színvonalra, valamint egyéb súlyos szerződésszegés esetén. A súlyos szerződésszegés szempontjai a nyertes vállalkozóval kötendő szerződésben kerülnek feltüntetésre. 12. A Kincstár a pályázat benyújtásának határideje előtt a helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja. Időpontja: telefonon történt előzetes egyeztetés alapján Helyszíne: 1054 Budapest, Vadász u. 16. Kapcsolattartó: Illésné Bagi Mária, telefon: Egyéb információk: A pályázó nem igényelhet térítést a Kiírótól ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve annak eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik. 6

7 Budapest, augusztus 14. Mellékletek: 1. Számú melléklet: Ételadagok minimális mennyisége 2. Számú melléklet: Árazandó étlap 7

8 1. számú melléklet Ételadagok minimális mennyisége Ételfajta Mennyiség Menü A la carte Kis adag Normál adag Levesek dl 2,5 2,5 4 Szelethúsok dkg Apróhúsok (pörkölt, tokány, ragu) dkg Csirkecomb csonttal dkg Halfilé dkg Bundázott húsok dkg Egytál ételek dkg Főtt tésztafélék dkg Főzelékek dl 4-4,5 2,5 4,5 Köret (burgonya, rizs, főtt tészta, zöldség stb.) dkg Meleg desszert dkg Grill húsok dkg A dkg értékek nyers állapotban értendők. 8

Kúria 1055 Budapest, Markó u. 16. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla munkatársainak étkeztetését szolgáló konyha, étterem, valamint büfé üzemeltetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére A Kiíró neve: Fővárosi Törvényszék Címe: 1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 16. Telefon:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETÉSÉRE A TANORG Tanácsadó és Szervező Kft. (1032 Budapest, Vályog utca 10.) nyilvános pályázatot hirdet a ZSKF (Zsigmond Király Főiskola - 1039 Budapest,

Részletesebben

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Szervezet: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Telefon: 06 (22) 513 480 Fax: 06 (22) 513 497 E mail: wagner.peter@varosgondnoksag.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére). PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése A Kiíró neve, címe, levelezési címe, e-mail címe, telefon- és telefax számai: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (2040 Budaörs, Dózsa György u. 21) továbbiakban Ajánlatkérő nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben