MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE. Hatályos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE. Hatályos 2012. 03. 01."

Átírás

1 MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE Hatályos

2 MISKOLCpONt Kártya Program Általános Szerződési Feltételek Pontkibocsátó és Pontbeváltó Partnerek részére (ÁSZF) 1. Miskolci Turisztikai Kft. Címe: 3519 Miskolc, Pazár sétány 1. Telefonszáma: , Faxszáma: , címe: A Miskolci Turisztikai Kft nevében jognyilatkozat megtételére jogosult személyek és elérhetőségeik: Czinkné Sztán Anikó - ügyvezető Telefon: Fax: Ügyfélszolgálat (munkanapokon óra között) telefonszáma, címe: Miskolci Turisztikai Kft, Tel: , Műszaki ügyfélszolgálat címe, telefonszámai, fax száma, címe: JTS Informatika Kft, 3100 Salgótarján, Kertész út 2/a. Tel/fax/üzenetrögzítő: 32/ , Fogalmak: Fogyasztói ár- FÁ. Az eladott termék bruttó értékét foglalja magában, tehát azaz ár amennyit a fogyasztó a pénztárnál a termékért fizet. - Pont kibocsátási ráta kategória- PKR Egy szám érték, amely alapján számítódik az üzemeltetési díj (tranzakciós díj): kategória kedvezmény 1. kategória 10% alatt 2. kategória 10,1% felett ÜD Üzemeltetési díj(tranzakciós díj), a MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltető számára a Partner által működésre fizetett Ft összeg - 2. Bevezetés Jelen ÁSZF a MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltető és az egyes Partnerek között létrejött Partnerségi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 3. A MISKOLCpONt Kártya Program működése A MISKOLCpONt Kártya Program szereplőinek meghatározását és működésének alapelveit a MISKOLCpONt Kártya Program ÁSZF kártyabirtokosok részére c. dokumentum (továbbiakban Szabályzat) tartalmazza, mely jelen okirat a partner ÁSZF 1. sz. mellékletét képzi. A Partnerek a Partnerségi Szerződés aláírásával kötelezik magukat, hogy a MISKOLCpONt Kártya Programban való részvételük során a mindenkor érvényes Szabályzat előírásai szerint járnak el. A MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltetője jogosult a Szabályzatot egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a program működése megkívánja. 4. A Partnerek kötelezettségei és feladatai a MISKOLCpONt Kártya Program kapcsán 4.a, Partnerségi Szerződés megkötése és cégszerű aláírása, valamint annak átadása az üzemeltető részére

3 4.b, Munkatársak kijelölése, oktatása: A MISKOLCpONt Kártya Programmal kapcsolatos feladatokat ellátó személyek kijelölése, és adataiknak a Partnerségi szerződés Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerek részére c. mellékletében való feltüntetése, jogosultságaik meghatározása, és annak biztosítása, hogy a üzemeltető által szervezett oktatáson részt vegyenek. 4.c, Pénztárosi kártyák: A pénztárosi kártyák átvétele a pénztárosok részére, valamint azok regisztrációja a központi rendszerben. A pénztárosi kör változásakor a kilépő pénztárosok kártyájának elvétele, és a pénztáros törlése a központi rendszerből, valamint új pénztárosok belépésekor pénztárosi kártya kiadása a részükre és azok regisztrálása a központi rendszerben. 4.d, Terminál-elhelyezés, beüzemelés: A kártyaelfogadáshoz szükséges terminálok részére megfelelő hely kijelölése, a terminálok áramellátásának biztosítása. Esetleges gyenge GPRS-térerő esetén a mobilszolgáltató által biztosított térerőjavító eszköz felszerelési helyének, és felszerelési feltételeinek biztosítása. A PC terminálok esetén internetkapcsolattal, Windows operációs rendszerrel rendelkező számítógép biztosítása. 4.e, Kedvezmény és pontkibocsátás Az előírt kedvezmény biztosítása, illetve pontok kibocsátása a MISKOLCpONt Kártya Program kártya birtokosai részére a JTS-terminálok vagy PC terminálok segítségével, a JTS terminál-felhasználói kézikönyv -ben leírtak szerint történik. A pontok mennyisége a központi rendszerben által úgy kerül kiszámításra, hogy a kártyabirtokos által a Partnernél lebonyolított vásárlás bruttó végösszegét megszorozzuk a Partnerségi Szerződés -ben feltüntetett pontkibocsátási rátával. A Partner a fentiekben leírt pontkibocsátási aránytól egyoldalú döntéssel nem jogosult eltérni. 4.f, Pontok beváltása Pontok beváltása a MISKOLCpONt Kártya Program kártyabirtokosai részére a JTS-terminálok, vagy PC terminálok segítségével, a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező JTS terminál-felhasználói kézikönyv -ben leírtak szerint történik. A Partner minden beváltott pontért minimálisan egy forint árengedményt köteles adni a kártyabirtokos részére az adott vásárlás végösszegéből. 4.g, Kártyakibocsátás A MISKOLCpONt kártyaigénylő lap kitöltésével és annak leadásával az MVK Zrt. jegy és bérletpénztáraiban az éves díj egy összegű befizetésével igényelhető a kártya. Az elkészült kártyákat a leadás helyén vehetik át a kártya birtokosok az előre jelzett időpontban, a kártyaigénylő lap alján lévő átvételi elismervény leadásával. A kártyák átvétel után azonnal használhatóak, külön regisztráció vagy aktiválás nem szükséges. A kártya érvényességi ideje 12 hónap. 4.h, Adatváltozás bejelentése A Partner köteles az Partnerségi Szerződés mellékletében lévő Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltető partnerek részére c. nyomtatványon feltüntetett adatok vagy paraméterbeállítások változását haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az üzemeltető részére írásban bejelenteni. A bejelentési kötelezettségnek kizárólag a Partnerségi Szerződés melléklete szerinti, kitöltött és cégszerűen aláírt Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerek részére c. nyomtatványnak az üzemeltetőhöz való eljuttatásával lehet eleget tenni. Az adatváltozás hibás teljesítéséből vagy annak elmulasztásából fakadó következményekért minden felelősség a Partnert terheli. Az adatlap mellékletként, faxon, vagy ajánlott postai küldeményként juttatható el az üzemeltető részére. 4.i, Új munkatársak oktatása - 3 -

4 A Partner köteles az üzemeltetőt minden olyan új munkatárs belépéséről tájékoztatni, aki a MISKOLCpONt Kártya Programmal összefüggésben valamilyen feladatot lát el, és köteles biztosítani, hogy ezen új munkatársai az üzemeltető által előírt oktatáson részt vegyenek. 4.j, Műszaki hibák, problémák bejelentése A Partner köteles a terminálokkal kapcsolatos vagy bármely más műszaki jellegű problémát a műszaki ügyfélszolgálatnak - a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén - haladéktalanul jelezni. A bejelentés módja lehet: , fax, telefonhívás. 4.k, Gyanús tranzakciók kivizsgálása A Partner köteles a rendszerben beállított paraméterek alapján visszaélésgyanúsnak tekintett, vagy egyéb okból annak minősülő tranzakciókat utólagosan kivizsgálni, illetve azok kivizsgálásában közreműködni. 4.l, Reklamáció-kezelés A Partner köteles a MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltetőjével együttműködni a kártyabirtokos reklamációk kivizsgálásában, és azok megfelelő kezelésében és elintézésében. 4.m, Észrevételek, javaslatok A Partner vállalja, hogy rendszeresen tájékoztatja a üzemeltetőt a MISKOLCpONt Kártya Program működésével kapcsolatos tapasztalatairól, megosztja vele észrevételeit és javaslatait, továbbá aktívan közreműködik az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában. 5. A üzemeltető kötelezettségei és feladatai a a MISKOLCpONt Kártya Program kapcsán. 5.a, A Partner kijelölt munkatársainak oktatása Az üzemeltető a Partnerségi Szerződés és mellékletei alapján rögzíti a központi rendszerben a Partner által kijelölt munkatársak adatait és jogosultságait, majd ezt követően minden érintett munkatársat egy alkalommal a jogosultsági szintjének megfelelő oktatásban részesít. 5.b, Pénztárosi kártyák Az üzemeltető biztosítja a Partner részére az induláshoz szükséges pénztárosi kártyákat, a Partnerségi Szerződés Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program partnerek részére c. mellékletében megállapodott mennyiségben, valamint ezen felül egy bizonyos tartalék pénztárosi kártyamennyiséget. 5.c, Adatok és beállítások a központi rendszerben, ill. azok módosítása Az üzemeltető a Partnerségi Szerződés alapján elvégzi a szükséges induló adatbeviteleket és paraméter-beállításokat a központi rendszerben. Amennyiben a Partner a Partnerségi Szerződés mellékletét képező Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program partnerek részére c. nyomtatványon jelzi az üzemeltető felé, hogy valamely adata megváltozott, vagy módosítani szeretne a saját hatáskörébe tartozó beállításokon, úgy az üzemeltető a partneri adatszolgáltatás alapján elvégzi a kért változtatásokat. 5.d, Terminálok, PC terminálok biztosítása és beüzemelése Az üzemeletető biztosítja a Partner részére a kártyaelfogadás beindításához szükséges terminálokat, vagy PC terminálokat a Partnerségi Szerződés Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program partnerek részére c. mellékletében megállapodott mennyiségben. A terminálok és PC terminálok telepítése és beüzemelése az üzemeltető feladata, de a PC terminálok esetében a szükséges, internetkapcsolattal rendelkező számítógép biztosítása a partner feladata. A kihelyezett terminálok az üzemeltető alvállalkozójának, a Stellum Marketing Kft.-nek a tulajdonát képezik, az üzemeltető a használat jogának átengedésére jogosult. 5.e, Reklám-, tájékoztató és egyéb anyagok Az üzemeltető biztosítja a Partner részére a MISKOLCpONt Kártya Programba való belépéshez szükséges különféle kezdő- és tartalék anyagokat (eladáshelyi reklámanyagok, pénztárosi kártyák, elfogadóhelyi matricák, jegyzőkönyvi mintákat)

5 5.f, A központi informatikai rendszer üzemeltetése Az üzemeltető köteles a kártyatranzakciók lebonyolítását lehetővé tevő teljes informatikai hátteret (terminál-hálózat, adatátvitel, központi adatfeldolgozó rendszer) folyamatosan üzemeltetni. Az üzemeltető a terminál-hálózat, az adatátvitel és a központi rendszer tekintetében az informatikai és távközlési szolgáltatók által vállalt rendelkezésre állási időt biztosítja a Partnerek számára. 5.g, Terminálok javítása, karbantartása, cseréje, új igények kielégítése Az üzemeltető köteles gondoskodni az általa kihelyezett terminálok, PC terminálok folyamatosan megfelelő műszaki színvonaláról. Ennek megfelelően az üzemeltető köteles az esetlegesen meghibásodott terminálokat 48 órán belül megjavítani, vagy új terminálra kicserélni. A nem rendeltetésszerű használatra vagy gondatlanságra visszavezethető meghibásodások, vagy a terminál megsemmisülése által okozott kár viszont a Partnert terheli. Az üzemeltető köteles továbbá biztosítani a Partner új termináligényeinek kielégítését új üzletek, vagy új pénztárak megnyitása esetén. 5.h, Reklám-, tájékoztató és egyéb anyagok gyártása Az üzemeltető az általa felállított kommunikációs stratégiának és tervnek megfelelően - rendszeresen biztosítja a Partner részére a MISKOLCpONt Kártya Program eladáshelyi népszerűsítéséhez szükséges anyagokat, a Partner adottságaihoz igazítva. 5.i, Pontklíring és a kapcsolódó elszámolások lebonyolítása Az üzemeltető minden hónap 10. napjáig havi elszámolást készít a Partner részére az előző hónap (elszámolási időszak) pont és kedvezményforgalmáról, az ezekhez kapcsolódó kötelezettségekről és követelésekről, továbbá bizonylatokat állít elő a pénzügyi rendezéshez. A Partner az üzemeltető által kiállított, elszámolás alapját képező dokumentumokat hitelesnek ismeri el, azokkal szemben hitelességi kifogást nem emel. Az elszámolás részletes leírását jelen ÁSZF 8. és 9. pontjai tartalmazzák. 5.j, Műszaki és a MISKOLCpONt Kártya Program ügyfélszolgálat üzemeltetése Az üzemeltető alvállalkozó bevonásával műszaki ügyfélszolgálatot tart fenn Partner és a kártyabirtokosok által felvetett-, és a terminálokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai problémák kezelése érdekében. A MISKOLCpONt Kártya Programmal kapcsolatos nem műszaki jellegű témákban, kérdésekben, ill. reklamációs ügyekben az üzemeltető saját ügyfélszolgálatot üzemeltet. 5.k, Adatváltozás rögzítése Az üzemeltető köteles a hozzá Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program partnerek részére c. nyomtatványon beérkezett módosítási kérelmek tartalmát a központi rendszerben a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül rögzíteni. A rögzítés elmulasztásából vagy a késedelmes rögzítésből fakadó következményekért az üzemeltetőt terheli a felelősség. 5.l, A Partner új munkatársainak oktatása Az üzemeltető köteles a Partner által bejelentett új munkatársakat a bejelentéstől számított öt munkanapon belül - a jogosultsági szintjüknek megfelelő oktatásban részesíteni. 5.m, Partner által jelezett műszaki hibák, problémák kezelése Az üzemeltető köteles a Partner által az előírt módon bejelentett, a terminálokkal vagy a rendszerrel kapcsolatos bármely műszaki jellegű problémát a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, illetve megszüntetni. 5.n, Gyanús tranzakciók kivizsgálása Az üzemeltető köteles a Partner felé jelezni, ha a rendszerben gyanúsnak minősülő tranzakciót észlel, és jogosult a Partnert a körülmények kivizsgálására felkérni. 5.o, Észrevételek, javaslatok Az üzemeltető a Partnertől kapott észrevételeket, javaslatokat köteles a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálni, és álláspontját a Partnerrel írásban közölni. 6. A Partner által teljesítendő fizetési kötelezettségek 6.a. Belépési díj, belépési díjkedvezmény - 5 -

6 A Partner a MISKOLCpONt Kártya Programba való belépésekor belépési díjat köteles fizetni. A belépési díj összegét a Partnerségi Szerződés tartalmazza. 6.b. Használati díj A Partner az üzemeltető részére havi alapdíjat köteles fizetni, melynek mértékét a partnerségi szerződés tartalmazza. Amennyiben a Partner a használati díj megfizetésében késedelembe esik, az üzemeltető jogosult a Partnerségi szerződésben általa vállalt szolgáltatások korlátozására vagy megszüntetésére, a pénzügyi garanciák érvényesítésére! 6.c. Üzemeltetési díj (tranzakciós díj) A Partner az üzemeltető részére üzemeltetési (tranzakciós) díjat köteles fizetni. Az egyes elszámolási időszakokra fizetendő üzemeltetési (tranzakciós) díj kiszámításának módját, és az alkalmazandó díjtételeket a Partnerségi Szerződés tartalmazza. Amennyiben a Partner az üzemeltetési (tranzakciós) díj megfizetésében késedelembe esik, az üzemeltető jogosult a Partnerségi szerződésben általa vállalt szolgáltatások korlátozására vagy megszüntetésére, a pénzügyi garanciák érvényesítésére! 6.d. Kibocsátott pontok és nyújtott kedvezmények ellenértékének befizetése A pontok mennyisége a központi rendszer által úgy kerül kiszámításra, hogy a kártyabirtokos által a Partnernél lebonyolított vásárlás bruttó végösszegét megszorozzuk a Partnerségi Szerződés -ben szereplő pontkibocsátási rátával. A Partner az elszámolási időszakban általa kibocsátott pontok után a Partneri Szerződés -ben meghatározott ellenértéket köteles fizetni, az ÁFA Tv.22 (4).bekezdésének a/, pontjában foglaltaknak megfelelően, az üzemeltető elkülönített pontértékelszámolási bankszámlájára (klíring számla). Az üzemeltető erről a bankszámláról fizeti ki a pontbeváltásért járó bevételkiesés megtérítését, a beváltást végző Partnereknek Adminisztrációs díjak Amennyiben Partner olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely rövid szöveges üzenetet (SMS) generál a központi elszámoló rendszer részéről, úgy annak díját köteles az elszámolások során megfizetni. A díj mértéke megegyezik a mobilszolgáltató által kiszámlázott díj összegével. Amennyiben Partner olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely a központi rendszerből lekérdezhető információk nem elektronikus, azaz nyomtatott formában történő előállítását és postázását igényli, úgy ennek költségeit a Partner viseli. A dokumentumok előállításának és postázásának költsége 50 Ft + ÁFA / oldal, de minimum 500 Ft. 7. Az üzemeltető által a Partnernek fizetendő térítési díj pontbeváltás miatt Az üzemeltető a Partner által az egyes elszámolási időszakokban beváltott pontok után - bevételkiesés utólagos megtérítése címén térítési díjat köteles fizetni Partner számára, a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés -ben meghatározott módon és összegben, figyelemmel az ÁFA Tv.22 (4).bekezdésének a/, pontjában foglaltakra. 8. Számlázás, fizetési határidő, késedelmi kamat A partner ÁSZF 6.a. alpontja szerinti belépési díj megfizetése az üzemeltető számlája ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül esedékes Az üzemeltető a partner ÁSZF 6.b., 6.c. alpontjaiban meghatározott szolgáltatási és adminisztrációs díjról havi számlát, míg a partner ÁSZF 6.d. alpontja szerinti befizetési kötelezettségről havi elszámolást és terhelési értesítést küld a Partnernek, legkésőbb az elszámolási hónapot követő hónap 10. napjáig. Mind a számla, mind a terhelési értesítés fizetési határideje az elszámolási hónapot követő hónap 18. napja

7 Az üzemeltető a partner ÁSZF 7. pontjában meghatározott térítési díjról jóváírási értesítőt küld a Partnernek, (elektronikus úton). A jóváírási értesítés fizetési határideje az elszámolási hónapot követő hónap 21. napja. Amennyiben a jelen alpontban meghatározott fizetési határidők munkaszüneti napra esnek, úgy a rájuk következő első munkanap a fizetés határnapja. Késedelmes fizetés esetén a késedelmes Fél, a késedelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni a másik Fél részére. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301./A. (2) szerint a mindenkori jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. 9. Egymással szembeni követelések beszámítása Jelen partner ÁSZF elfogadásával a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az partner ÁSZF 6.4. pontja és a 7. pontja szerinti egymással ellentétes irányú - fizetési kötelezettséget beszámítás útján rendezik egymás között. A beszámítást követően tartozással bíró szerződő Fél köteles a beszámítási különbözet összegét a másik Fél részére megfizetni. A fizetés határideje az elszámolási hónapot követő hónap 18. napja, amennyiben a Partner tartozik az üzemeltetőnek, illetve a 21. napja, amennyiben az üzemeltető tartozik a Partner felé az elszámolási különbözet összegével. Az üzemeltető a fentieken túlmenően is élhet beszámítási jogával, amennyiben a Partnernek van lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége az üzemeltetővel szemben. A Partner is élhet beszámítással, amennyiben az üzemeltetőnek van a Partner felé lejárt esedékességű beszámítási különbözet fizetési kötelezettsége. 10. A MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés megszűnésének esetei 10.a. Rendkívüli felmondás A, Bármely szerződő fél jogosult a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés -t azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik szerződő Fél: 10.a.A.1) a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek a hozzá intézett írásos felszólításban kitűzött határidőre sem tesz eleget, vagy 10.a.A.2) a jelen szerződésben foglalt valamely egyéb kötelezettségét a hozzá intézett írásos felszólításában kitűzött határidőre, vagy határidőtől kezdve sem teljesíti, vagy nem a szerződésben foglaltak szerint (hiányosan vagy késve) teljesíti, vagy 10.a.A.3) magatartása a másik Fél üzleti jó hírét veszélyezteti, vagy 10.a.A.4) felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás alá kerül. B, Az üzemeltető a fentieken kívül abban az esetben is jogosult a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés rendkívüli felmondására, amennyiben 10.a.B.1) a Partner magatartása a MISKOLCpONt Kártya Program működését, ill. a MISKOLCpONt Kártya Program jó hírét veszélyezteti C, A Partner az A, pontban rögzítetteken kívül abban az esetben is jogosult a Partnerségi Szerződés rendkívüli felmondására, ha az üzemeltető a partner ÁSZF 17. pontjában biztosított jogával élve egyoldalúan módosítja a partner ÁSZF-et, és a Partner úgy ítéli meg, hogy a módosítás súlyosan sérti az üzleti érdekeit. Rendkívüli felmondás esetén - a 10.a.C.) alpont szerinti eseteket kivéve a felmondásra okot adó Fél köteles a másik Fél részére kötbért fizetni, melynek összege Ft. A 10.a.C.) alpont szerinti esetekben a szerződő felek kötelesek egymással a partner ÁSZF pontjai szerint elszámolni, de ezen túlmenően egymással szemben semmilyen követelést nem támaszthatnak. 11. Teendők a szerződés megszűnésekor Amennyiben a Partnerségi Szerződés bármely oknál fogva megszűnik, a Partner köteles a nála levő terminálokat és pénztárosi kártyákat a Partnerségi Szerződés megszűnése napjával az üzemeltetőnek visszaszolgáltatni. Továbbá az üzemeltetőtől kapott és még fel nem használt összes anyagot és eszközt ( pénztárosi kártyák, reklám- és tájékoztató anyagok, stb.) az üzemeltetőnek - 7 -

8 átadni, továbbá ezen felül minden olyan jelzést és anyagot az üzlethelyiségeiből eltávolítani, amely a MISKOLCpONt Kártya Programban való részvételére utalhatna. Ezt követően az üzemeltető elkészíti a Partner részére szóló végelszámolását, melynek alapján a Felek rendezik egymás között a fizetési kötelezettségeket a jelen partner ÁSZF 6-9. pontjaiban meghatározott összegben, módon és határidővel. 12. Adatkezelés, üzleti titoktartás A Partnerségi Szerződés aláírásával a szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a másik Fél üzleti tevékenységével kapcsolatosan birtokukba jutó valamennyi adatot, információt, tervet és tájékoztatást bizalmasan kezelnek, különös tekintettel a Partner forgalmi adataira és vásárlóira vonatkozó információkat, és azokat a törvényi előírások kivételével - csak a másik Fél írásbeli hozzájárulásával bocsátják harmadik fél rendelkezésére. A MISKOLCpONt Kártya Program kártyabirtokosainak személyi és vásárlási adatait az üzemeltető kezeli, azokhoz a Partner csak a kártyabirtokosok előzetes jóváhagyásával férhet közvetlenül hozzá. Amennyiben a Partner közvetlen üzleti ajánlatot szeretne a MISKOLCpONt Kártya Program kártyabirtokosokhoz vagy azok egy részéhez eljuttatni, úgy annak lebonyolítását az üzemeltető megfelelő díjazás és költségtérítés ellenében vállalja. 13. Kapcsolattartás, kapcsolattartók személye és elérhetősége A Partner részéről a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződéssel összefüggésben a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés mellékletét képező "Adatlap MISKOLCpONt Kártya Program Partnerek részére c. nyomtatványon megjelölt személy(ek), az üzemeltető részéről pedig a partner ÁSZF 1. pontjában megjelölt személy(ek) jogosultak különféle jognyilatkozatok megtételére (a továbbiakban: kapcsolattartók). A kapcsolattartók elérhetőségeit a Partner esetében az "Adatlap MISKOLCpONt Kártya Program Partnerek részére c. nyomtatvány, az üzemeltető esetében pedig az ÁSZF 1. pontja tartalmazza. 14. Felelősség a terminálban okozott károkért A Partner köteles a nála telepített terminálokat rendeltetésszerűen használni és azokat a sérüléstől az elvárható legnagyobb gondossággal megóvni. Amennyiben a terminál a Partner hibájából sérül meg, vagy szorul javításra, a Partner köteles a javítási költségeket állni, illetve a terminál javíthatatlansága vagy megsemmisülése esetén ,- Ft + ÁFA kártérítést köteles fizetni az üzemeltető részére. 15. Az ÁSZF módosítása Az üzemeltető jogosult jelen partner ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított partner ÁSZF-et az üzemeltető köteles legkésőbb 15 nappal a módosítás hatálybalépése előtt a MISKOLCpONt Kártya Program web lapján megjelentetni. Amennyiben a Partner úgy értékeli, hogy az ÁSZF módosítása súlyosan sérti az üzleti érdekeit, jogosult a módosítás hatályba lépését megelőzően a Partnerségi Szerződést a módosítás hatályba lépése napjával írásban felmondani, és a MISKOLCpONt Kártya Programból kilépni. Amennyiben a Partnertől a módosítás hatályba lépése napjáig semmilyen visszajelzés nem érkezik be az üzemeltetőhöz, úgy a partner ÁSZF módosítását az üzemeltető a Partner részéről elfogadottnak tekinti. A partner ÁSZF azon rendelkezéseinek és mellékleteinek módosítása, amelyek nincsenek jelentős kihatással a Partner üzletmenetére vagy üzleti érdekeire, nem jogosítják fel a Partner a Partnerségi Szerződés felmondására. 16. Egyéb rendelkezések Jelen partner ÁSZF rendelkezései a partner ÁSZF módosításának hatályba lépése napjáig érvényesek. A Partner a Partnerségi Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a közte és az üzemeltető között felmerülő, és békés úton nem rendezhető jogviták eldöntése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - 8 -

9 mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A jelen partner ÁSZF-ben és a Partnerségi Szerződés -ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. MELLÉKLETEK: 1.sz. melléklet: A MISKOLCpONt kártyarendszer ÁSZF kártyabirtokosok részére 2.sz.melléklet: JTS terminál-felhasználói kézikönyv 3.sz.meléklet: Központi rendszer felhasználói kézikönyv partnerek részére - 9 -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2013. július 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től)

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) Az Azonnal Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció,

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Q W E R T Y N E T K F T. Hatályos: 2014. szeptember 15.-től - 2 - - 3 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3. 1. A Szolgáltató adatai... 5. 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzat (ÁSZF) verzió szám: 2.0 hatályos: 2015. június 1.

Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzat (ÁSZF) verzió szám: 2.0 hatályos: 2015. június 1. Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzat (ÁSZF) verzió szám: 2.0 hatályos: 2015. június 1. Az Országos Kékkör nyomvonalán kialakított természetjáró és kerékpáros szolgáltatóhálózat (továbbiakban:

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.)

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Az UFO-Tech Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:

Részletesebben

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban:

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintéző Szolgáltatás Kft., az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt. és az Opten Informatikai Kft. által üzemeltetett Company Tomograph (CT) szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8.

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Általános Szerződési Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Érvényes: 2012. február 1-től készült: 2011.október 30. 1/40 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2009. július 25. Utolsó módosítás: 2009. július 25. Hatályos: 2009. augusztus 25-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete a Siófok Kártyáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2013. július 5. napjával.) Siófok

Részletesebben