MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE. Hatályos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE. Hatályos 2012. 03. 01."

Átírás

1 MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE Hatályos

2 MISKOLCpONt Kártya Program Általános Szerződési Feltételek Pontkibocsátó és Pontbeváltó Partnerek részére (ÁSZF) 1. Miskolci Turisztikai Kft. Címe: 3519 Miskolc, Pazár sétány 1. Telefonszáma: , Faxszáma: , címe: A Miskolci Turisztikai Kft nevében jognyilatkozat megtételére jogosult személyek és elérhetőségeik: Czinkné Sztán Anikó - ügyvezető Telefon: Fax: Ügyfélszolgálat (munkanapokon óra között) telefonszáma, címe: Miskolci Turisztikai Kft, Tel: , Műszaki ügyfélszolgálat címe, telefonszámai, fax száma, címe: JTS Informatika Kft, 3100 Salgótarján, Kertész út 2/a. Tel/fax/üzenetrögzítő: 32/ , Fogalmak: Fogyasztói ár- FÁ. Az eladott termék bruttó értékét foglalja magában, tehát azaz ár amennyit a fogyasztó a pénztárnál a termékért fizet. - Pont kibocsátási ráta kategória- PKR Egy szám érték, amely alapján számítódik az üzemeltetési díj (tranzakciós díj): kategória kedvezmény 1. kategória 10% alatt 2. kategória 10,1% felett ÜD Üzemeltetési díj(tranzakciós díj), a MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltető számára a Partner által működésre fizetett Ft összeg - 2. Bevezetés Jelen ÁSZF a MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltető és az egyes Partnerek között létrejött Partnerségi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 3. A MISKOLCpONt Kártya Program működése A MISKOLCpONt Kártya Program szereplőinek meghatározását és működésének alapelveit a MISKOLCpONt Kártya Program ÁSZF kártyabirtokosok részére c. dokumentum (továbbiakban Szabályzat) tartalmazza, mely jelen okirat a partner ÁSZF 1. sz. mellékletét képzi. A Partnerek a Partnerségi Szerződés aláírásával kötelezik magukat, hogy a MISKOLCpONt Kártya Programban való részvételük során a mindenkor érvényes Szabályzat előírásai szerint járnak el. A MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltetője jogosult a Szabályzatot egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a program működése megkívánja. 4. A Partnerek kötelezettségei és feladatai a MISKOLCpONt Kártya Program kapcsán 4.a, Partnerségi Szerződés megkötése és cégszerű aláírása, valamint annak átadása az üzemeltető részére

3 4.b, Munkatársak kijelölése, oktatása: A MISKOLCpONt Kártya Programmal kapcsolatos feladatokat ellátó személyek kijelölése, és adataiknak a Partnerségi szerződés Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerek részére c. mellékletében való feltüntetése, jogosultságaik meghatározása, és annak biztosítása, hogy a üzemeltető által szervezett oktatáson részt vegyenek. 4.c, Pénztárosi kártyák: A pénztárosi kártyák átvétele a pénztárosok részére, valamint azok regisztrációja a központi rendszerben. A pénztárosi kör változásakor a kilépő pénztárosok kártyájának elvétele, és a pénztáros törlése a központi rendszerből, valamint új pénztárosok belépésekor pénztárosi kártya kiadása a részükre és azok regisztrálása a központi rendszerben. 4.d, Terminál-elhelyezés, beüzemelés: A kártyaelfogadáshoz szükséges terminálok részére megfelelő hely kijelölése, a terminálok áramellátásának biztosítása. Esetleges gyenge GPRS-térerő esetén a mobilszolgáltató által biztosított térerőjavító eszköz felszerelési helyének, és felszerelési feltételeinek biztosítása. A PC terminálok esetén internetkapcsolattal, Windows operációs rendszerrel rendelkező számítógép biztosítása. 4.e, Kedvezmény és pontkibocsátás Az előírt kedvezmény biztosítása, illetve pontok kibocsátása a MISKOLCpONt Kártya Program kártya birtokosai részére a JTS-terminálok vagy PC terminálok segítségével, a JTS terminál-felhasználói kézikönyv -ben leírtak szerint történik. A pontok mennyisége a központi rendszerben által úgy kerül kiszámításra, hogy a kártyabirtokos által a Partnernél lebonyolított vásárlás bruttó végösszegét megszorozzuk a Partnerségi Szerződés -ben feltüntetett pontkibocsátási rátával. A Partner a fentiekben leírt pontkibocsátási aránytól egyoldalú döntéssel nem jogosult eltérni. 4.f, Pontok beváltása Pontok beváltása a MISKOLCpONt Kártya Program kártyabirtokosai részére a JTS-terminálok, vagy PC terminálok segítségével, a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező JTS terminál-felhasználói kézikönyv -ben leírtak szerint történik. A Partner minden beváltott pontért minimálisan egy forint árengedményt köteles adni a kártyabirtokos részére az adott vásárlás végösszegéből. 4.g, Kártyakibocsátás A MISKOLCpONt kártyaigénylő lap kitöltésével és annak leadásával az MVK Zrt. jegy és bérletpénztáraiban az éves díj egy összegű befizetésével igényelhető a kártya. Az elkészült kártyákat a leadás helyén vehetik át a kártya birtokosok az előre jelzett időpontban, a kártyaigénylő lap alján lévő átvételi elismervény leadásával. A kártyák átvétel után azonnal használhatóak, külön regisztráció vagy aktiválás nem szükséges. A kártya érvényességi ideje 12 hónap. 4.h, Adatváltozás bejelentése A Partner köteles az Partnerségi Szerződés mellékletében lévő Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltető partnerek részére c. nyomtatványon feltüntetett adatok vagy paraméterbeállítások változását haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az üzemeltető részére írásban bejelenteni. A bejelentési kötelezettségnek kizárólag a Partnerségi Szerződés melléklete szerinti, kitöltött és cégszerűen aláírt Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerek részére c. nyomtatványnak az üzemeltetőhöz való eljuttatásával lehet eleget tenni. Az adatváltozás hibás teljesítéséből vagy annak elmulasztásából fakadó következményekért minden felelősség a Partnert terheli. Az adatlap mellékletként, faxon, vagy ajánlott postai küldeményként juttatható el az üzemeltető részére. 4.i, Új munkatársak oktatása - 3 -

4 A Partner köteles az üzemeltetőt minden olyan új munkatárs belépéséről tájékoztatni, aki a MISKOLCpONt Kártya Programmal összefüggésben valamilyen feladatot lát el, és köteles biztosítani, hogy ezen új munkatársai az üzemeltető által előírt oktatáson részt vegyenek. 4.j, Műszaki hibák, problémák bejelentése A Partner köteles a terminálokkal kapcsolatos vagy bármely más műszaki jellegű problémát a műszaki ügyfélszolgálatnak - a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén - haladéktalanul jelezni. A bejelentés módja lehet: , fax, telefonhívás. 4.k, Gyanús tranzakciók kivizsgálása A Partner köteles a rendszerben beállított paraméterek alapján visszaélésgyanúsnak tekintett, vagy egyéb okból annak minősülő tranzakciókat utólagosan kivizsgálni, illetve azok kivizsgálásában közreműködni. 4.l, Reklamáció-kezelés A Partner köteles a MISKOLCpONt Kártya Program üzemeltetőjével együttműködni a kártyabirtokos reklamációk kivizsgálásában, és azok megfelelő kezelésében és elintézésében. 4.m, Észrevételek, javaslatok A Partner vállalja, hogy rendszeresen tájékoztatja a üzemeltetőt a MISKOLCpONt Kártya Program működésével kapcsolatos tapasztalatairól, megosztja vele észrevételeit és javaslatait, továbbá aktívan közreműködik az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában. 5. A üzemeltető kötelezettségei és feladatai a a MISKOLCpONt Kártya Program kapcsán. 5.a, A Partner kijelölt munkatársainak oktatása Az üzemeltető a Partnerségi Szerződés és mellékletei alapján rögzíti a központi rendszerben a Partner által kijelölt munkatársak adatait és jogosultságait, majd ezt követően minden érintett munkatársat egy alkalommal a jogosultsági szintjének megfelelő oktatásban részesít. 5.b, Pénztárosi kártyák Az üzemeltető biztosítja a Partner részére az induláshoz szükséges pénztárosi kártyákat, a Partnerségi Szerződés Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program partnerek részére c. mellékletében megállapodott mennyiségben, valamint ezen felül egy bizonyos tartalék pénztárosi kártyamennyiséget. 5.c, Adatok és beállítások a központi rendszerben, ill. azok módosítása Az üzemeltető a Partnerségi Szerződés alapján elvégzi a szükséges induló adatbeviteleket és paraméter-beállításokat a központi rendszerben. Amennyiben a Partner a Partnerségi Szerződés mellékletét képező Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program partnerek részére c. nyomtatványon jelzi az üzemeltető felé, hogy valamely adata megváltozott, vagy módosítani szeretne a saját hatáskörébe tartozó beállításokon, úgy az üzemeltető a partneri adatszolgáltatás alapján elvégzi a kért változtatásokat. 5.d, Terminálok, PC terminálok biztosítása és beüzemelése Az üzemeletető biztosítja a Partner részére a kártyaelfogadás beindításához szükséges terminálokat, vagy PC terminálokat a Partnerségi Szerződés Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program partnerek részére c. mellékletében megállapodott mennyiségben. A terminálok és PC terminálok telepítése és beüzemelése az üzemeltető feladata, de a PC terminálok esetében a szükséges, internetkapcsolattal rendelkező számítógép biztosítása a partner feladata. A kihelyezett terminálok az üzemeltető alvállalkozójának, a Stellum Marketing Kft.-nek a tulajdonát képezik, az üzemeltető a használat jogának átengedésére jogosult. 5.e, Reklám-, tájékoztató és egyéb anyagok Az üzemeltető biztosítja a Partner részére a MISKOLCpONt Kártya Programba való belépéshez szükséges különféle kezdő- és tartalék anyagokat (eladáshelyi reklámanyagok, pénztárosi kártyák, elfogadóhelyi matricák, jegyzőkönyvi mintákat)

5 5.f, A központi informatikai rendszer üzemeltetése Az üzemeltető köteles a kártyatranzakciók lebonyolítását lehetővé tevő teljes informatikai hátteret (terminál-hálózat, adatátvitel, központi adatfeldolgozó rendszer) folyamatosan üzemeltetni. Az üzemeltető a terminál-hálózat, az adatátvitel és a központi rendszer tekintetében az informatikai és távközlési szolgáltatók által vállalt rendelkezésre állási időt biztosítja a Partnerek számára. 5.g, Terminálok javítása, karbantartása, cseréje, új igények kielégítése Az üzemeltető köteles gondoskodni az általa kihelyezett terminálok, PC terminálok folyamatosan megfelelő műszaki színvonaláról. Ennek megfelelően az üzemeltető köteles az esetlegesen meghibásodott terminálokat 48 órán belül megjavítani, vagy új terminálra kicserélni. A nem rendeltetésszerű használatra vagy gondatlanságra visszavezethető meghibásodások, vagy a terminál megsemmisülése által okozott kár viszont a Partnert terheli. Az üzemeltető köteles továbbá biztosítani a Partner új termináligényeinek kielégítését új üzletek, vagy új pénztárak megnyitása esetén. 5.h, Reklám-, tájékoztató és egyéb anyagok gyártása Az üzemeltető az általa felállított kommunikációs stratégiának és tervnek megfelelően - rendszeresen biztosítja a Partner részére a MISKOLCpONt Kártya Program eladáshelyi népszerűsítéséhez szükséges anyagokat, a Partner adottságaihoz igazítva. 5.i, Pontklíring és a kapcsolódó elszámolások lebonyolítása Az üzemeltető minden hónap 10. napjáig havi elszámolást készít a Partner részére az előző hónap (elszámolási időszak) pont és kedvezményforgalmáról, az ezekhez kapcsolódó kötelezettségekről és követelésekről, továbbá bizonylatokat állít elő a pénzügyi rendezéshez. A Partner az üzemeltető által kiállított, elszámolás alapját képező dokumentumokat hitelesnek ismeri el, azokkal szemben hitelességi kifogást nem emel. Az elszámolás részletes leírását jelen ÁSZF 8. és 9. pontjai tartalmazzák. 5.j, Műszaki és a MISKOLCpONt Kártya Program ügyfélszolgálat üzemeltetése Az üzemeltető alvállalkozó bevonásával műszaki ügyfélszolgálatot tart fenn Partner és a kártyabirtokosok által felvetett-, és a terminálokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai problémák kezelése érdekében. A MISKOLCpONt Kártya Programmal kapcsolatos nem műszaki jellegű témákban, kérdésekben, ill. reklamációs ügyekben az üzemeltető saját ügyfélszolgálatot üzemeltet. 5.k, Adatváltozás rögzítése Az üzemeltető köteles a hozzá Adatlap a MISKOLCpONt Kártya Program partnerek részére c. nyomtatványon beérkezett módosítási kérelmek tartalmát a központi rendszerben a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül rögzíteni. A rögzítés elmulasztásából vagy a késedelmes rögzítésből fakadó következményekért az üzemeltetőt terheli a felelősség. 5.l, A Partner új munkatársainak oktatása Az üzemeltető köteles a Partner által bejelentett új munkatársakat a bejelentéstől számított öt munkanapon belül - a jogosultsági szintjüknek megfelelő oktatásban részesíteni. 5.m, Partner által jelezett műszaki hibák, problémák kezelése Az üzemeltető köteles a Partner által az előírt módon bejelentett, a terminálokkal vagy a rendszerrel kapcsolatos bármely műszaki jellegű problémát a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, illetve megszüntetni. 5.n, Gyanús tranzakciók kivizsgálása Az üzemeltető köteles a Partner felé jelezni, ha a rendszerben gyanúsnak minősülő tranzakciót észlel, és jogosult a Partnert a körülmények kivizsgálására felkérni. 5.o, Észrevételek, javaslatok Az üzemeltető a Partnertől kapott észrevételeket, javaslatokat köteles a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálni, és álláspontját a Partnerrel írásban közölni. 6. A Partner által teljesítendő fizetési kötelezettségek 6.a. Belépési díj, belépési díjkedvezmény - 5 -

6 A Partner a MISKOLCpONt Kártya Programba való belépésekor belépési díjat köteles fizetni. A belépési díj összegét a Partnerségi Szerződés tartalmazza. 6.b. Használati díj A Partner az üzemeltető részére havi alapdíjat köteles fizetni, melynek mértékét a partnerségi szerződés tartalmazza. Amennyiben a Partner a használati díj megfizetésében késedelembe esik, az üzemeltető jogosult a Partnerségi szerződésben általa vállalt szolgáltatások korlátozására vagy megszüntetésére, a pénzügyi garanciák érvényesítésére! 6.c. Üzemeltetési díj (tranzakciós díj) A Partner az üzemeltető részére üzemeltetési (tranzakciós) díjat köteles fizetni. Az egyes elszámolási időszakokra fizetendő üzemeltetési (tranzakciós) díj kiszámításának módját, és az alkalmazandó díjtételeket a Partnerségi Szerződés tartalmazza. Amennyiben a Partner az üzemeltetési (tranzakciós) díj megfizetésében késedelembe esik, az üzemeltető jogosult a Partnerségi szerződésben általa vállalt szolgáltatások korlátozására vagy megszüntetésére, a pénzügyi garanciák érvényesítésére! 6.d. Kibocsátott pontok és nyújtott kedvezmények ellenértékének befizetése A pontok mennyisége a központi rendszer által úgy kerül kiszámításra, hogy a kártyabirtokos által a Partnernél lebonyolított vásárlás bruttó végösszegét megszorozzuk a Partnerségi Szerződés -ben szereplő pontkibocsátási rátával. A Partner az elszámolási időszakban általa kibocsátott pontok után a Partneri Szerződés -ben meghatározott ellenértéket köteles fizetni, az ÁFA Tv.22 (4).bekezdésének a/, pontjában foglaltaknak megfelelően, az üzemeltető elkülönített pontértékelszámolási bankszámlájára (klíring számla). Az üzemeltető erről a bankszámláról fizeti ki a pontbeváltásért járó bevételkiesés megtérítését, a beváltást végző Partnereknek Adminisztrációs díjak Amennyiben Partner olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely rövid szöveges üzenetet (SMS) generál a központi elszámoló rendszer részéről, úgy annak díját köteles az elszámolások során megfizetni. A díj mértéke megegyezik a mobilszolgáltató által kiszámlázott díj összegével. Amennyiben Partner olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely a központi rendszerből lekérdezhető információk nem elektronikus, azaz nyomtatott formában történő előállítását és postázását igényli, úgy ennek költségeit a Partner viseli. A dokumentumok előállításának és postázásának költsége 50 Ft + ÁFA / oldal, de minimum 500 Ft. 7. Az üzemeltető által a Partnernek fizetendő térítési díj pontbeváltás miatt Az üzemeltető a Partner által az egyes elszámolási időszakokban beváltott pontok után - bevételkiesés utólagos megtérítése címén térítési díjat köteles fizetni Partner számára, a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés -ben meghatározott módon és összegben, figyelemmel az ÁFA Tv.22 (4).bekezdésének a/, pontjában foglaltakra. 8. Számlázás, fizetési határidő, késedelmi kamat A partner ÁSZF 6.a. alpontja szerinti belépési díj megfizetése az üzemeltető számlája ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül esedékes Az üzemeltető a partner ÁSZF 6.b., 6.c. alpontjaiban meghatározott szolgáltatási és adminisztrációs díjról havi számlát, míg a partner ÁSZF 6.d. alpontja szerinti befizetési kötelezettségről havi elszámolást és terhelési értesítést küld a Partnernek, legkésőbb az elszámolási hónapot követő hónap 10. napjáig. Mind a számla, mind a terhelési értesítés fizetési határideje az elszámolási hónapot követő hónap 18. napja

7 Az üzemeltető a partner ÁSZF 7. pontjában meghatározott térítési díjról jóváírási értesítőt küld a Partnernek, (elektronikus úton). A jóváírási értesítés fizetési határideje az elszámolási hónapot követő hónap 21. napja. Amennyiben a jelen alpontban meghatározott fizetési határidők munkaszüneti napra esnek, úgy a rájuk következő első munkanap a fizetés határnapja. Késedelmes fizetés esetén a késedelmes Fél, a késedelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni a másik Fél részére. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301./A. (2) szerint a mindenkori jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. 9. Egymással szembeni követelések beszámítása Jelen partner ÁSZF elfogadásával a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az partner ÁSZF 6.4. pontja és a 7. pontja szerinti egymással ellentétes irányú - fizetési kötelezettséget beszámítás útján rendezik egymás között. A beszámítást követően tartozással bíró szerződő Fél köteles a beszámítási különbözet összegét a másik Fél részére megfizetni. A fizetés határideje az elszámolási hónapot követő hónap 18. napja, amennyiben a Partner tartozik az üzemeltetőnek, illetve a 21. napja, amennyiben az üzemeltető tartozik a Partner felé az elszámolási különbözet összegével. Az üzemeltető a fentieken túlmenően is élhet beszámítási jogával, amennyiben a Partnernek van lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége az üzemeltetővel szemben. A Partner is élhet beszámítással, amennyiben az üzemeltetőnek van a Partner felé lejárt esedékességű beszámítási különbözet fizetési kötelezettsége. 10. A MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés megszűnésének esetei 10.a. Rendkívüli felmondás A, Bármely szerződő fél jogosult a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés -t azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik szerződő Fél: 10.a.A.1) a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek a hozzá intézett írásos felszólításban kitűzött határidőre sem tesz eleget, vagy 10.a.A.2) a jelen szerződésben foglalt valamely egyéb kötelezettségét a hozzá intézett írásos felszólításában kitűzött határidőre, vagy határidőtől kezdve sem teljesíti, vagy nem a szerződésben foglaltak szerint (hiányosan vagy késve) teljesíti, vagy 10.a.A.3) magatartása a másik Fél üzleti jó hírét veszélyezteti, vagy 10.a.A.4) felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás alá kerül. B, Az üzemeltető a fentieken kívül abban az esetben is jogosult a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés rendkívüli felmondására, amennyiben 10.a.B.1) a Partner magatartása a MISKOLCpONt Kártya Program működését, ill. a MISKOLCpONt Kártya Program jó hírét veszélyezteti C, A Partner az A, pontban rögzítetteken kívül abban az esetben is jogosult a Partnerségi Szerződés rendkívüli felmondására, ha az üzemeltető a partner ÁSZF 17. pontjában biztosított jogával élve egyoldalúan módosítja a partner ÁSZF-et, és a Partner úgy ítéli meg, hogy a módosítás súlyosan sérti az üzleti érdekeit. Rendkívüli felmondás esetén - a 10.a.C.) alpont szerinti eseteket kivéve a felmondásra okot adó Fél köteles a másik Fél részére kötbért fizetni, melynek összege Ft. A 10.a.C.) alpont szerinti esetekben a szerződő felek kötelesek egymással a partner ÁSZF pontjai szerint elszámolni, de ezen túlmenően egymással szemben semmilyen követelést nem támaszthatnak. 11. Teendők a szerződés megszűnésekor Amennyiben a Partnerségi Szerződés bármely oknál fogva megszűnik, a Partner köteles a nála levő terminálokat és pénztárosi kártyákat a Partnerségi Szerződés megszűnése napjával az üzemeltetőnek visszaszolgáltatni. Továbbá az üzemeltetőtől kapott és még fel nem használt összes anyagot és eszközt ( pénztárosi kártyák, reklám- és tájékoztató anyagok, stb.) az üzemeltetőnek - 7 -

8 átadni, továbbá ezen felül minden olyan jelzést és anyagot az üzlethelyiségeiből eltávolítani, amely a MISKOLCpONt Kártya Programban való részvételére utalhatna. Ezt követően az üzemeltető elkészíti a Partner részére szóló végelszámolását, melynek alapján a Felek rendezik egymás között a fizetési kötelezettségeket a jelen partner ÁSZF 6-9. pontjaiban meghatározott összegben, módon és határidővel. 12. Adatkezelés, üzleti titoktartás A Partnerségi Szerződés aláírásával a szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a másik Fél üzleti tevékenységével kapcsolatosan birtokukba jutó valamennyi adatot, információt, tervet és tájékoztatást bizalmasan kezelnek, különös tekintettel a Partner forgalmi adataira és vásárlóira vonatkozó információkat, és azokat a törvényi előírások kivételével - csak a másik Fél írásbeli hozzájárulásával bocsátják harmadik fél rendelkezésére. A MISKOLCpONt Kártya Program kártyabirtokosainak személyi és vásárlási adatait az üzemeltető kezeli, azokhoz a Partner csak a kártyabirtokosok előzetes jóváhagyásával férhet közvetlenül hozzá. Amennyiben a Partner közvetlen üzleti ajánlatot szeretne a MISKOLCpONt Kártya Program kártyabirtokosokhoz vagy azok egy részéhez eljuttatni, úgy annak lebonyolítását az üzemeltető megfelelő díjazás és költségtérítés ellenében vállalja. 13. Kapcsolattartás, kapcsolattartók személye és elérhetősége A Partner részéről a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződéssel összefüggésben a MISKOLCpONt Kártya Program Partnerségi Szerződés mellékletét képező "Adatlap MISKOLCpONt Kártya Program Partnerek részére c. nyomtatványon megjelölt személy(ek), az üzemeltető részéről pedig a partner ÁSZF 1. pontjában megjelölt személy(ek) jogosultak különféle jognyilatkozatok megtételére (a továbbiakban: kapcsolattartók). A kapcsolattartók elérhetőségeit a Partner esetében az "Adatlap MISKOLCpONt Kártya Program Partnerek részére c. nyomtatvány, az üzemeltető esetében pedig az ÁSZF 1. pontja tartalmazza. 14. Felelősség a terminálban okozott károkért A Partner köteles a nála telepített terminálokat rendeltetésszerűen használni és azokat a sérüléstől az elvárható legnagyobb gondossággal megóvni. Amennyiben a terminál a Partner hibájából sérül meg, vagy szorul javításra, a Partner köteles a javítási költségeket állni, illetve a terminál javíthatatlansága vagy megsemmisülése esetén ,- Ft + ÁFA kártérítést köteles fizetni az üzemeltető részére. 15. Az ÁSZF módosítása Az üzemeltető jogosult jelen partner ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított partner ÁSZF-et az üzemeltető köteles legkésőbb 15 nappal a módosítás hatálybalépése előtt a MISKOLCpONt Kártya Program web lapján megjelentetni. Amennyiben a Partner úgy értékeli, hogy az ÁSZF módosítása súlyosan sérti az üzleti érdekeit, jogosult a módosítás hatályba lépését megelőzően a Partnerségi Szerződést a módosítás hatályba lépése napjával írásban felmondani, és a MISKOLCpONt Kártya Programból kilépni. Amennyiben a Partnertől a módosítás hatályba lépése napjáig semmilyen visszajelzés nem érkezik be az üzemeltetőhöz, úgy a partner ÁSZF módosítását az üzemeltető a Partner részéről elfogadottnak tekinti. A partner ÁSZF azon rendelkezéseinek és mellékleteinek módosítása, amelyek nincsenek jelentős kihatással a Partner üzletmenetére vagy üzleti érdekeire, nem jogosítják fel a Partner a Partnerségi Szerződés felmondására. 16. Egyéb rendelkezések Jelen partner ÁSZF rendelkezései a partner ÁSZF módosításának hatályba lépése napjáig érvényesek. A Partner a Partnerségi Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a közte és az üzemeltető között felmerülő, és békés úton nem rendezhető jogviták eldöntése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - 8 -

9 mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A jelen partner ÁSZF-ben és a Partnerségi Szerződés -ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. MELLÉKLETEK: 1.sz. melléklet: A MISKOLCpONt kártyarendszer ÁSZF kártyabirtokosok részére 2.sz.melléklet: JTS terminál-felhasználói kézikönyv 3.sz.meléklet: Központi rendszer felhasználói kézikönyv partnerek részére - 9 -

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Újrahasznosítási megállapodáshoz, mint szerződéshez Érvényesség kezdete: 2013. január 1. Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2.1 A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. február 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

MISKOLCpONt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kártyabirtokosok részére. Hatályos: 2012. március 1.-től

MISKOLCpONt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kártyabirtokosok részére. Hatályos: 2012. március 1.-től MISKOLCpONt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kártyabirtokosok részére Hatályos: 2012. március 1.-től 1. A MISKOLCpONt kártyarendszer : Az ÁSZF tartalmazza azon feltételeket, amelyek alapján a kártya

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF)

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) Általános tájékoztató: A KA-DO 3000 Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 102., Cégjegyzékszám: 06-09-004945, továbbiakban KA-DO Kártyaközpont) ún. KA-DO 3000

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NetLock Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

NetLock Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) NetLock Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) 1 Az ÁSZF változatszáma E dokumentum a NetLock Hálózatbiztonsági és Informatikai Szolgáltató Kft. (továbbiakban Kibocsátó) Általános Szolgáltatási Feltételei

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben