MISKOLCpONt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kártyabirtokosok részére. Hatályos: március 1.-től

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCpONt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kártyabirtokosok részére. Hatályos: 2012. március 1.-től"

Átírás

1 MISKOLCpONt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kártyabirtokosok részére Hatályos: március 1.-től

2 1. A MISKOLCpONt kártyarendszer : Az ÁSZF tartalmazza azon feltételeket, amelyek alapján a kártya megvásárolható, pontok gyűjtésére valamint kedvezmények érvényesítésére felhasználható. Ezen szerződés (ÁSZF) megismerését és elfogadását a kártya igénylője - utóbb kártya birtokosa- a kártya igénylő lap aláírásával tudomásul veszi. A jogviszony a kártya éves díjának maradéktalan befizetésével jön létre. A MISKOLCpONt kártyarendszer egy olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a kártyarendszer csatlakozó vásárlók (a továbbiakban: kártyabirtokosok ) a kedvezményt nyújtó szerződött partnerek (a továbbiakban: kártyaelfogadók ) által kibocsátott törzsvásárlói hűségpontok beváltásakor nyilvánosan meghirdetett és minden kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak. A közvetlen kedvezmények, illetve a pontok gyűjtésében azok a vásárlók vehetnek részt, akik rendelkeznek érvényes MISKOLCpONt kártyával (a továbbiakban: kártya ). 2. Kártyakibocsátás és csere A MISKOLCpONt kártya igénylésére jogosult, az a magánszemély, aki Miskolcon vagy kistérségében (a települések listáját az 1 sz. melléklet tartalmazza) rendelkezik állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel, amelyet lakcím kártyával vagy más személyi okmánnyal igazolni köteles. A kártya az igénylés helyén vehető át az igénylőlapon található igazoló szelvény átadásával, az azon megjelölt időpontban. A MISKOLCpONt kártya igénylésével Ön névre szóló kedvezményre jogosító RFID kártya birtokosa lesz. 14 év alatti kiskorú kártya igénylő esetén a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Egy magánszemély csak egy MISKOLCpONt kártya tulajdonosa lehet, amennyiben két igénylés érkezik be ugyanazon személyre vonatkozóan a rendszerbe, úgy jogosultak vagyunk az utóbb beérkező kártyaigénylést megtagadni. A kártya át nem ruházható, kizárólag a kártya birtokosa használhatja! Egy kártyával az érvényességi időn belül az MVK Zrt.-nél maximum12 db kedvezményes bérletszelvény vásárolható. A Miskolci Turisztikai Kft.- nél egy kártyával egyidejűleg csak egy db kedvezményes jegy vásárlására van lehetőség. Az elkészült kártyát a Kártyaigénylő lap hátoldalán található meghatalmazás kitöltésével, a megbízott személy is átveheti. A kártya átvétele csak lakcímkártya bemutatásával, vagy meghatalmazással vehető át! Kedvezmény igénybevételére a kártyaigénylő lap nem, csak az érvényes kártya jogosít! A kártya kizárólag rendeltetésszerűen használható! A kártya sérülése, rongálódása esetén a sérült kártyát le kell adni az igénylés helyén. (MVK Zrt. Jegypénztáraiban). Ebben az esetben a kártyán összegyűjtött és még fel nem használt pontok átvezetésre kerülnek az új kártyára. Az új kártya átvételéig ideiglenes kártyát biztosítunk a kártya birtokos részére. A kártya cseréje minden esetben pótdíj

3 köteles, amely a kártya éves díjával egyezik meg. (2012. évben: 1500 Ft) Az új kártya kiállításától újra indul a 12 hónap érvényességi idő. Amennyiben a kártya az üzemeltető felróható magatartására visszavezethetően a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, úgy a kártya pótlásáról az üzemeltető saját költségére köteles gondoskodni. 3. A kártya érvényessége A kártya a kibocsátástól számított 12 hónapig érvényes, kivéve, ha oly mértékben elhasználódik, hogy azonosító funkciójának már nem tud eleget tenni. (sérült, megrongálódott) A kártya a kézhezvételtől kezdődően használható! A kártya érvényességének megújítása a gyártástól számított 11. hónaptól lehetséges, de ebben az esetben is csak a 12 hónapot követően kezdődik az új érvényességi időtartam. A kártya érvényességi idejének meghosszabbítása céljából Érvényességi adatlap kitöltése szükséges, amely letölthető a MISKOLCpONt web oldaláról, vagy átvehető az igénylés helyén. A kártyabirtokosnak legalább 14 napos ügyintézési határidővel kell számolnia a meghosszabbítás esetén. 4. Kártya elvesztésének, ellopásának bejelentése A kártya bármely okból való eltűnését haladéktalanul be kell jelenteni a MISKOLCpONt ügyfélszolgálatán telefonon, annak érdekében, hogy az azzal gyűjtött pontok ne kerülhessenek illetéktelen harmadik személyek által felhasználásra. Az elvesztett, ellopott kártyával kapcsolatos kockázatokat a bejelentés beérkezéséig a kártyabirtokos viseli. A kártyával kapcsolatos bármilyen bejelentést csak érvényes kártyával kapcsolatban fogad el az ügyfélszolgálat. Telefonos bejelentés esetén a bejelentés elfogadásának további előfeltétele a sikeres ügyfél-azonosítás. A bejelentés beérkezésekor a kártya letiltásra kerül, ezután tranzakciót végrehajtani már nem lehet vele. A kártya elvesztése, eltulajdonítása esetén sem a kártya rendszer tulajdonosa, sem az üzemeltetője, kártérítési felelőséggel nem tartozik. 5. A kártyaelfogadás felfüggesztése A program ügyfélszolgálata jogosult bármely kártya elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni, a kártyát, illetve a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a kártyával vagy a pontfolyószámlával való visszaélés alapos gyanúja merül fel. A visszaélés bizonyítására az ügyfélszolgálatnak 15 nap áll rendelkezésére. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb az említett határidő lejártakor az ügyfélszolgálat a kártyát, illetve a pontfolyószámlát a vizsgálat eredményének függvényében vagy véglegesen letiltja (zárolja), vagy zárolását feloldja. A kártyával vagy a pontfolyószámlával való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén a üzemeltető jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani, illetve a pontfolyószámlát azonnali hatállyal zárolni.

4 6. A kártyarendszer honlapjának használata A program honlapjának (www.miskolcpont.hu) nem publikus részeit (kártyaegyenleg) a kártyabirtokosok kártyaszámuk és jelszó megadásával érhetik el. Az első belépéskor használandó jelszó a kártyán található négy számjegyből álló Start PIN kód. Ezt a jelszót az első belépés alkalmával kötelező megváltoztatni. 7. Közvetlen kedvezmény érvényesítése A kedvezmény mértékét minden esetben a közvetlen kedvezményt nyújtó partner határozza meg, amely jól látható helyen kifüggesztésre kerül a partner jegypénztáraiban. A kedvezmény nyújtásának feltétele a kártya érvényessége, amelyet a kedvezményt nyújtó jogosult ellenőrizni. A közvetlen kedvezményt nyújtó partnernél az aktuális kedvezmény mértéke a fizetendő végösszegből közvetlenül levonásra kerül, a tranzakció után pontok jóváírására nincs lehetőség. 8. Pontgyűjtés 8.1. Pontkibocsátás és a pontjóváírás általános szabályai Törzsvásárlói hűségpontokat a kártyarendszerhez csatlakozott kereskedőknél és szolgáltatóknál történő vásárlás és az előre meghirdetett akciókban való eredményes részvétel esetén a lehet szerezni. Az egyes pontkibocsátók a náluk végrehajtott vásárlás (ill. szolgáltatók esetében az időszaki számla) végösszege után egy meghatározott pontmennyiséget bocsátanak ki. Az egyes partnerek által kibocsátott pontok a kártyabirtokosok pontfolyószámláján kerülnek jóváírásra Pontgyűjtés kártyaterminállal ellátott elfogadóhelyeken Pontot gyűjteni a kártyaterminállal ellátott elfogadóhelyeken kizárólag a kártya pénztárosnak történő átadásával lehet. Amennyiben a kártya a vásárláskor nincs jelen a pontkibocsátás során, úgy a pontkibocsátás végérvényesen meghiúsul. Utólagos pontjóváírásra nincs lehetőség. A terminál hibája esetén (műszaki hiba) Pontfelírási jegyzőkönyv (2 sz. melléklet) kitöltése szükséges, amely alapján a hiba elhárítását követően lehetőség nyílik a kártyabirtokos jelenlétében a pontok felírására. A közvetlen kedvezményt nyújtó partnereknél ebben az esetben Kedvezmény igénybevételi jegyzőkönyv (3. sz. melléklet) Az esetlegesen helytelenül jóváírt pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a kártyabirtokos a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles jelezni. Amennyiben a reklamáció ott helyben nem nyer megfelelő elintézést, a kártyabirtokos jogosult a MISKOLCpONt ügyfélszolgálatán panaszt tenni. A terminál a kijelzőjén minden ponttranzakció után közli a jóváírt pontokat, és a pontfolyószámla egyenlegét. Pontkibocsátás a fizetés lezárását követően is lehetséges, amennyiben a kártyabirtokosnál van a kártya, a vásárlási nyugta, és a következő fizetési tranzakció még nem kezdődött meg Pontgyűjtés időszaki számlázásos pontkibocsátó partnereknél Az időszaki számlákat kibocsátó partnereknél történő szolgáltatás-igénybevétel esetén pontgyűjtésre akkor van mód, amennyiben a kibocsátó partner erről külön megállapodást köt a MISKOLCpONt kártyarendszer üzemeltetőjével. A kártyabirtokosnak meg kell adnia a kártyaszámát a pontkibocsátónak, vagy a pontkibocsátónál lévő ügyfélszámát a program

5 üzemeltetőjének, annak érdekében, hogy a kártya számát és az ügyfélszámot a kibocsátó partner összekapcsolhassa. Ezt követően a kibocsátó partner a havi számlázása keretében kártyaszámonkénti bontásban megadja a programüzemeltetőnek a kártyabirtokosok részére járó pontokat. Az időszaki számlázásos partnerek által kibocsátott pontok a számlakibocsátási gyakorisággal megegyező ütemezésben kerülnek jóváírásra a kártyabirtokosok 9. Pontbeváltás 9.1. Pontbeváltás általános szabályai A pontfolyószámlán összegyűlt pontok csak és kizárólag áruk vásárlása vagy szolgáltatások igénybevétele esetén, az adott vásárlással (szolgáltatással) kapcsolatos árengedmény megszerzése érdekében válthatók be. Minden beváltott pont legalább bruttó egy forint árengedményre jogosítja fel a kártyabirtokost. Az egyes pontbeváltó helyek a fenti beváltási aránynál kedvezőbb beváltási ajánlatot is tehetnek. Pontbeváltás ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni tilos. Pontbeváltáskor a beváltott pontmennyiség a pontfolyószámla egyenlegéből levonásra kerül. A pontbeváltás kapcsán megszerezhető árengedmény maximális mértéke az egyes kártyaelfogadók esetében eltérhet, mivel ennek meghatározására a kártyaelfogadók saját hatáskörükben jogosultak, azzal a korlátozással, hogy a vásárlás vagy szolgáltatás teljes vételára erejéig pontokat beváltani nem megengedett. (A hatályos adótörvény alapján minimum 5 Ft fizetendő a vételárból!) Amennyiben a fizetési folyamat már lezárásra került, pontbeváltás már nem lehetséges. A pont beváltáskor a vásárlás illetve a szolgáltatás igénybevétele teljes áron történik, pont felírásra ebben az esetben nincs lehetőség Pontbeváltás kártyaterminállal ellátott elfogadóhelyeken Kártyaterminállal ellátott elfogadóhelyen pontot beváltani kizárólag a kártya révén lehet. A kártyának a pénztáros részére való átadásakor közölni kell a pontbeváltási szándékot, majd amikor a pénztáros a terminál kijelzőjén megjelenő információ alapján közli a kártyabirtokossal az adott vásárlás kapcsán maximálisan beváltható pontmennyiséget, a kártyabirtokosnak nyilatkoznia kell arról, hogy hány pontot kíván beváltani. A beváltott pontok alapján a kártyaterminál kijelzi a pénztáros számára a vevőnek járó árengedmény összegét, melyet a pénztáros közöl a vevővel és rögzít a pénztárgépben. 10. Hirdetmények A kártyabirtokosok a pontkibocsátók és -beváltók listáját a program honlapján, valamint a rendszeresen megjelenő MISKOLCpONt hírekből ismerhetik meg. Az egyes kártyaelfogadó helyeken érvényes pontkibocsátási és beváltási feltételeket (illetve a pontbeváltáshoz kapcsolódó engedmények és kedvezmények leírását) az érintett kártyaelfogadók az üzlethelyiségeikben kifüggesztett hirdetmény útján is közzéteszik. 11. Egyenlegközlés A kártyabirtokosok a pontfolyószámlájuk aktuális egyenlegéről vagy vásárláskor, vagy MIKOLCpONt honlapjáról értesülhetnek. Utóbbi esetben a kártyabirtokosok a kártyaszámukkal és jelszavukkal azonosítva magukat kérdezhetik le az aktuális pontegyenlegüket. 12. Üzemzavar és meghibásodás esetére vonatkozó rendelkezések A kártyaterminálok meghibásodása (Teendők műszaki hiba esetén: 4. sz. melléklet) esetén, a hibát a készülék alján található műszaki ügyfélszolgálati telefonszámon kell bejelenteni, továbbá a MISKOLCpONt ügyfélszolgálata részére is hibajelzést kell tenni telefonon ( ben csak akkor, ha nem elérhető. Ebben az esetben a készüléket az

6 üzemeletető 24 órán belül köteles cserélni. A hiba elhárításáig a pénztáros Pontfelírási jegyzőkönyvben illetve közvetlen kedvezmény nyújtó partner esetén a Kedvezmény igénybevételi jegyzőkönyvben köteles rögzíteni a tranzakciót. A jegyzőkönyv alapján az informatikai üzemeltetést végző cég utólagosan jóváírja a pontokat a kártyabirtokos részére. Amennyiben a kártyaterminálok működőképesek, de a terminálok és a központi rendszer közötti adatkommunikációban üzemzavar lép fel, vagy a központi rendszerben jelentkezik üzemzavar, úgy a pontkibocsátás a terminálok memóriájának megteléséig lehetséges (kb.1-2 nap) és a tranzakciókat szintén a Pontfelírási jegyzőkönyvben köteles rögzíteni a szolgáltató. A jegyzőkönyv alapján az informatikai üzemeltetést végző cég utólagosan jóváírja a pontokat a kártyabirtokos részére. A pontbeváltás az említett üzemzavarok ideje alatt szünetel! 13. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása, a pontok elévülése A kártyarendszer üzemeltetőjének jogában áll a már jóváírt törzsvásárlói pontok törlése, amennyiben a jóváírást követően kiderül, hogy azokat a pontkibocsátók nem szabályosan nyújtották vagy azokat a kártyabirtokos jogosulatlanul, vagy visszaélés révén szerezte. Áruvisszaadáskor pontkorrekció nem történik, mivel a kártyabirtokos vagy csereutalványt vagy csereárut (esetleg szóróajándékot) kap. A csereutalvánnyal kiegyenlített áruérték után törzsvásárlói pontok nem járnak. A kártyarendszer üzemeltetője jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a kártyabirtokostól előzetes írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a kártyabirtokos részére utólagosan jóváírni. A kártyarendszer üzemeltetőjének az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba felismerése napjától számított 2 hónapon belül évül el. Amennyiben a kártyabirtokos a kártyáját, az érvényesség lejártát követően egy évig nem hosszabbítja meg, úgy kártyarendszer üzemeltetője jogosult az adott kártyához tartozó pontfolyószámlán lévő valamennyi fel nem használt pont törlésére, átvezetésére. 14. Adatkezelés A kártyabirtokosok által a regisztrációs adatlapon megadott adatokat, valamint a kártyával végrehajtott ponttranzakciókat az üzemeltető kezeli és dolgozza fel. A kártyaigénylő adatlap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárulását adja személyi adatai kezeléséhez és feldolgozásához, továbbá ahhoz, hogy ezen adatokat a Miskolci Turisztikai Kft. a jelen szabályzatban meghatározott célból a programban résztvevő kártyaelfogadók és a kártyarendszer tulajdonosának rendelkezésére bocsássa. Az adatkezelés és -feldolgozás célja a program működtetése, valamint a kártyabirtokosok vásárlási szokásainak a kártyabirtokosok igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében történő kiértékelése, a kártyabirtokosok hatékonyabb tájékoztatása, üzleti ajánlatok részükre való eljuttatása, valamint a kártyabirtokosok hűségének növelése a kártyaelfogadók iránt. 15. Felelősség, szavatosság A kártya rendszer üzemeltetője a kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. Sem a kártya rendszer üzemeltetője sem a kártyaelfogadók nem felelnek a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a kártya rendszer üzemeltetője vagy szerződött partnerei (illetve azok

7 munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza. A kártya rendszer üzemeltetője nem felel a kártyaelfogadók kártyabirtokosokkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A kártyaelfogadóknál beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a kártyabirtokosoknak közvetlenül velük kell rendezniük. Sem a kártya rendszer üzemeltetője sem a kártyaelfogadók nem felelnek a kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő. 16. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás Amennyiben a kártyabirtokosnak a MISKOLCpONt kártyarendszerrel kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a kártyarendszer központi ügyfélszolgálatát kell írásban vagy telefonon megkeresnie (a központi ügyfélszolgálat elérhetőségei a kártyarendszer honlapján, továbbá az összes elfogadó partnernél megtalálható). Az ügyfélszolgálat telefonos megkeresés esetén csak akkor ad felvilágosítást vagy hajtja végre a kártyabirtokos utasításait, ha a hívót személyes adatai alapján sikeresen beazonosította. Amennyiben a kártyabirtokos reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a kártya rendszer üzemeltetőjének rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással a kártyabirtokos nem elégedett, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a kártya rendszer üzemeltetőjét érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és a kártya rendszer üzemeltetője az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb időn belül, de nem több mint 30 nap alatt kivizsgálja az esetet. Amennyiben a reklamáció valamely kártyaelfogadó (hely) magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetesen közzétettől eltérő mennyiségű pont kibocsátása vagy beváltása), úgy a kártyabirtokos rögtön az érintett kártyaelfogadó üzlethelyiségében megteheti reklamációját. Amennyiben a reklamáció a helyszínen nem nyer a kártyabirtokos megelégedésére elintézést, úgy jogosult a kártya rendszer üzemeltetőjének központi ügyfélszolgálatán is panaszt tenni. Ebben az esetben is köteles a kártya rendszer üzemeltetője kivizsgálni a panaszt (30 napon belül) és a vizsgálat eredményéről írásban (megadott cím esetén elektronikusan) értesíteni a kártyabirtokost. 17. A kártyahasználat felfüggesztése, a kártya letiltása A kártya rendszer üzemeltetője jogosult a kártyabirtokos kártyáját letiltani, és a kártyához tartozó pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a kártya rendszer üzemeltetőjével, vagy a kártyával való visszaélését, vagy egyéb jogsértését elismerte, illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy a kártyabirtokos cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a MISKOLCpONt kártyarendszer működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti, vagy őket hátrányos helyzetbe hozza. A kártya rendszer üzemeltetője jogosult egy adott kártya elfogadását, illetve a kártyához tartozó kártyabirtokos részvételét a MISKOLCpONt kártyarendszerben felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kártyával kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a kártyabirtokos vétkes volt-e vagy sem. A kártyaelfogadás illetve a részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 15 napot.

8 18. A MISKOLCpONt kártyarendszer módosítása és megszűntetése Tekintettel arra, hogy a MISKOLCpONt kártyarendszer keretében a kártyarendszer üzemeltetője, illetve annak partneri köre a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a kártyarendszer üzemeltetője jogosult a program jellemzőit, feltételrendszerét, a kártyaelfogadó partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a kártyabirtokosok megszerzett jogait nem érintheti. A kártya rendszer üzemeltetője, kizárólag MMJV Közgyűlésének döntése alapján jogosult a programot a kártyabirtokosok előzetes értesítése mellett a Közgyűlés által meghatározott időpontban felfüggeszteni, befejezni. A kártya rendszer üzemeltetője köteles ezen értesítést a MISKOLCpONt kártyarendszer honlapján, a MINAP újságban, illetve a kártyaelfogadó partnerek üzlethelyiségeiben elhelyezett közlemény útján közzétenni. A kártyarendszer megszűnése napjáig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik. 19. A kártya kiegészítő funkciói A terminál-technológia jóvoltából fennáll a lehetősége annak, hogy a kártya a törzsvásárlói funkción kívül más funkciókat is ellásson (pl. étkezési utalvány, belépőkártya stb.). Ezen kiegészítő funkciókat és felhasználási lehetőségeket amennyiben ezek rendelkezésre állnak kizárólag a kártya rendszer üzemeltetőjén keresztül nyújthatja - igény esetén - külső szolgáltató a kártyabirtokosnak. A kiegészítő funkciókkal kapcsolatos előírásokat, jogokat és kötelezettségeket a kártyabirtokosok és a kártya rendszer üzemeltetője, illetve a külső üzemeltető közötti, külön megállapodások tartalmazzák. 20. Díjak A kártyabirtokos belépése a MISKOLCpONt kártyaprogramba évben: 1500 Ft/ év. Ez a díj nem jelent semminemű kötelezettségvállalást a program partnereivel kötendő üzletekre vonatkozóan. A kártya rendszer üzemeltetője egyéb szolgáltatásaival (pl. kártya letiltása, pótlása stb.) kapcsolatos pótdíjak mértékét és esedékességét a mindenkor érvényes díjszabás tartalmazza (3 sz. melléklet) mely a program honlapján tekinthető meg. 21. Elérhetőségek Postacím: MISKOLCpONt Ügyfélszolgálat: Miskolctapolca, Pazár sétány 1 sz cím: Honlap: vagy Telefon:+36-70/ Egyéb rendelkezések A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik a kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a kártya rendszer üzemeltetőjét vagy a MISKOLCpONt kártyarendszer szerződött partnereit jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a kártyabirtokosokra. A kártyabirtokosok tájékoztatása a MISKOLCpONt kártyarendszer módosításairól illetve a kártyarendszer egyéb, a kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről a kártyaelfogadó partnerek üzlethelyiségeiben elhelyezett hirdetményeken, és/vagy a kártyarendszer internetes honlapján történik. A MISKOLCpONt kártyarendszer valamint jelen Általános Szerződési Feltételek a magyar jog hatálya alá esik.

Salgótarján Városi Kártya Program

Salgótarján Városi Kártya Program Salgótarján Városi Kártya Program Általános Részvételi Feltételek (ÁRF) Hatályos: 2008. május 1-tıl 1. A Városi Kártya Program A Városi Kártya Program (a továbbiakban: program ) egy olyan csoportos vevıjutalmazási

Részletesebben

Általános Részvételi Feltételek. 2. Jelentkezés, jelentkezés elfogadása, a kártya kibocsátása, ideiglenes kártya

Általános Részvételi Feltételek. 2. Jelentkezés, jelentkezés elfogadása, a kártya kibocsátása, ideiglenes kártya Általános Részvételi Feltételek 1. A BOCI Klub A BOCI Klub (a továbbiakban: Klub) alapvetően egy olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a Klubhoz csatlakozók (ügyfelek) a Klubban résztvevő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/704-1/2011/I. Tárgy: Makó kártya bevezetése Üi.: Wéber Nóra Melléklet: Kártyahasználati Szabályzat; Igénylőlap Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Szabályzat a Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételeirıl. Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételei Szabályzat

Szabályzat a Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételeirıl. Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételei Szabályzat Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételei Szabályzat 1.) Kedvezmény Kártya A Kedvezmény Kártya Program (továbbiakban: Program ) olyan csoportos vevıjutalmazási rendszer, amelyben a Programban

Részletesebben

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF)

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) Általános tájékoztató: A KA-DO 3000 Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 102., Cégjegyzékszám: 06-09-004945, továbbiakban KA-DO Kártyaközpont) ún. KA-DO 3000

Részletesebben

ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI

ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24., a továbbiakban: Bank ) és a SuperShop Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek 1. A SuperShop Törzsvásárlói Program 2. Jelentkezés, jelentkezés elfogadása, a törzsvásárlói kártya kibocsátása 3. A kártya pótlása 4. A kártya megújítása és újraérvényesítése 5.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) CO-OP Klub Kártyaközpont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-09-951461 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2011. július 1-jétől Általános

Részletesebben

SuperShop Törzsvásárlói Program Általános Részvételi Feltételek. Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB)

SuperShop Törzsvásárlói Program Általános Részvételi Feltételek. Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB) SuperShop Törzsvásárlói Program Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB) Hatályos: 2015. szeptember 1. napjától visszavonásig 1 Részvételi feltételek 1. A SuperShop Törzsvásárlói

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB)

Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB) SuperShop Törzsvásárlói Program Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB) Hatályos: 2014. március 15. napjától visszavonásig Részvételi feltételek 1. A SuperShop Törzsvásárlói Program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Szamos Marcipán TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM-ban való részvételhez 1. Általános leírás 1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-10-043522 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-10-043522 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2014.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 11/2010.(V.20.) önkormányzati rendelettel Szerencs Város Önkormányzatának

Részletesebben

tap-x program Általános Részvételi Feltételek 8. Pontok, kedvezménykuponok, egyéb funkciók gyűjtése és beváltása

tap-x program Általános Részvételi Feltételek 8. Pontok, kedvezménykuponok, egyéb funkciók gyűjtése és beváltása tap-x program Általános Részvételi Feltételek 1. A Tap-x Program 2. Jelentkezés, jelentkezés elfogadása, a matrica kibocsátása 3. A matrica pótlása 4. A matrica megújítása és újraérvényesítése 5. A matrica

Részletesebben

A Magyar Posta Hűségkártya Program

A Magyar Posta Hűségkártya Program Posta Hűségkártya Program A Posta Hűségkártya Program (továbbiakban: Program) a Magyar Posta Zrt. (székhelye:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463 a továbbiakban: Posta) lakossági

Részletesebben

A Magyar Posta Hűségkártya Program

A Magyar Posta Hűségkártya Program Posta Hűségkártya Program A Posta Hűségkártya Program (továbbiakban: Program) a Magyar Posta Zrt. (székhelye:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463 a továbbiakban: Posta) lakossági

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának

Részletesebben

A MULTIPONT PROGRAM SZABÁLYZATA

A MULTIPONT PROGRAM SZABÁLYZATA A MULTIPONT PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

Panda abc novemberi pontgyűjtő akció általános részvételi szabályzata

Panda abc novemberi pontgyűjtő akció általános részvételi szabályzata Panda abc 2016. novemberi pontgyűjtő akció általános részvételi szabályzata A Panda Express Kft. (székhely: H-6500 Baja, Török utca 26., cg.: 03-09-129517) a továbbiakban Szervező ) "Panda abc 2016. novemberi

Részletesebben

Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB)

Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB) SuperShop Törzsvásárlói Program Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére (ÁRF-KB) Hatályos: 2014. október 01. napjától visszavonásig Részvételi feltételek 1. A SuperShop Törzsvásárlói Program

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

Törzsvásárlói Program Szabályzat

Törzsvásárlói Program Szabályzat Törzsvásárlói Program Szabályzat 1. A Szilas Patikát üzemeltető Szilas Patika Kft. Törzsvásárlói Programot indít, amely a Szilas Patikában érvényes. A szabályzat teljes szövege megtekinthető a www.szilaspatika.hu

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Volán co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs, Agip u. 4.)

Részletesebben

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Működési Szabályzat) célja a Dr. Weiss Patika

Részletesebben

A NOVA Pharmacy Törzsvásárlói Program Szabályzata

A NOVA Pharmacy Törzsvásárlói Program Szabályzata A NOVA Pharmacy Törzsvásárlói Program Szabályzata 1. A törzsvásárlói program területi, időbeli és személyi hatálya A NOVA Pharmacy Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: a Program) Szabályzata a Programban

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE. Hatályos 2012. 03. 01.

MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE. Hatályos 2012. 03. 01. MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE Hatályos 2012. 03. 01. - 1 - MISKOLCpONt Kártya Program Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás

Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás 2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: 1. Díjmentes csoportos balesetbiztosítás minden Posta Hűségkártya birtokos

Részletesebben

Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás

Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás 2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: 1. Díjmentes csoportos balesetbiztosítás minden Posta Hűségkártya birtokos

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT 2010. június 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Az elfogadás szabályai... 3 3. Az utalványok átvétele, érvényessége... 4 4. Az utalvány igénybevételének

Részletesebben

COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓ RENDSZER

COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓ RENDSZER CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-10-043522 COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓ RENDSZER ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete a Nyírbátor Kártyáról és a nyírbátori lakosoknak nyújtott egyéb kedvezményekről, támogatásokról Nyírbátor Város

Részletesebben

COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF)

COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-10-043522 COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES

Részletesebben

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA. Általános Szerződési Feltételek

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA. Általános Szerződési Feltételek FTC SZURKOLÓI KÁRTYA Általános Szerződési Feltételek Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129.; cégjegyzékszám: 01-10-044877; adószám: 12956661-2-43; a

Részletesebben

Mária Rádió Kártya - Általános kártyaszerződési feltételek

Mária Rádió Kártya - Általános kártyaszerződési feltételek Mária Rádió Kártya - Általános kártyaszerződési feltételek Ezen általános kártyaszerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mária Rádió Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Mária Rádió) által a magánszemély,

Részletesebben

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

A Shell Hungary zrt. Philips termékek kedvezményesen promóciójának Promóciós Szabályzata

A Shell Hungary zrt. Philips termékek kedvezményesen promóciójának Promóciós Szabályzata A Shell Hungary zrt. Philips termékek kedvezményesen promóciójának Promóciós Szabályzata A Shell Hungary zrt. (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 2., cégjegyzékszám: 01-10-042420) továbbiakban: Szervező

Részletesebben

GRIFF TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZAT

GRIFF TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZAT GRIFF TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZAT EGYEDÜLÁLLÓ KEDVEZMÉNYEK INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK 1. BEVEZETÉS A Griff, mint a magyarországi férfi konfekciópiac meghatározó szereplője már megalakulásakor legfontosabb

Részletesebben

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (a továbbiakban: IBUSZ, székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg. 01-09-266780; engedélyszám: U-R 00967/1999/1999)

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

Hegyvidék Kártya Általános Szerződési Feltételek

Hegyvidék Kártya Általános Szerződési Feltételek Hegyvidék Kártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

AZ ÉNPOSTÁM HŰSÉGPROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ÉNPOSTÁM HŰSÉGPROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ÉNPOSTÁM HŰSÉGPROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK 1) A szolgáltató neve és címe Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1138 Budapest,

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek TCity-CityPass Szolnok Városkártya Pilot Projekt Általános Szerződési Feltételek Hatálybalépés időpontja: 2012. január 1. TCity-CityPass_kartya_ASZF_v2.0.doc Oldal: 1 / 11 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Megújult külső, mindig nyerő tartalom! nyereményjáték. Részvételi és Játékszabályzata

A Magyar Posta Zrt. Megújult külső, mindig nyerő tartalom! nyereményjáték. Részvételi és Játékszabályzata A Magyar Posta Zrt. Megújult külső, mindig nyerő tartalom! nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. Általános feltételek A Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: szervező) Megújult külső, mindig nyerő

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Posta Hűségkártya Nyereményjátékának. Részvételi és Játékszabályzata

A Magyar Posta Zrt. Posta Hűségkártya Nyereményjátékának. Részvételi és Játékszabályzata A Magyar Posta Zrt. Posta Hűségkártya Nyereményjátékának 1. Általános feltételek Részvételi és Játékszabályzata A Magyar Posta Zrt., a játék szervezője (a továbbiakban: szervező) Posta Hűségkártya Nyereményjátékot

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. P O N T N e k e d! 1. Szervező: DKV Debreceni Közlekedési Zrt., 4025 Debrecen, Salétrom u. 3.

JÁTÉKSZABÁLYZAT. P O N T N e k e d! 1. Szervező: DKV Debreceni Közlekedési Zrt., 4025 Debrecen, Salétrom u. 3. JÁTÉKSZABÁLYZAT P O N T N e k e d! I. A Játék szervezője, időtartama 1. Szervező: DKV Debreceni Közlekedési Zrt., 4025 Debrecen, Salétrom u. 3. 2. A játék időtartama: a) A III./1. pontban meghatározott

Részletesebben

Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat

Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat 1 Üdvözöljük a Telenornál! A Telenor elkötelezett híve annak, hogy ügyfelei mindennapjait kényelmesebbé tegye, így a napi ügyintézést is egyszerűsítse.

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Használja ÉnPostám kártyáját és nyerjen! akció. Részvételi- és játékszabályzata

A Magyar Posta Zrt. Használja ÉnPostám kártyáját és nyerjen! akció. Részvételi- és játékszabályzata A Magyar Posta Zrt. Használja ÉnPostám kártyáját és nyerjen! akció Részvételi- és játékszabályzata 1. Általános feltételek A Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: szervező) Használja ÉnPostám kártyáját és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budakeszi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által a Keszi Kártya

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

Csillag Patikák Törzsvásárlói Program Szabályzat Általános Szerződési Feltételek

Csillag Patikák Törzsvásárlói Program Szabályzat Általános Szerződési Feltételek Csillag Patikák Törzsvásárlói Program Szabályzat Általános Szerződési Feltételek 1. Szervező törzsvásárlói program területi érvényessége A Csillag Patikák Hálózata Törzsvásárlói Programot szervez, mely

Részletesebben

Az Everness Fesztivál UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az Everness Fesztivál UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Everness Fesztivál UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Everness Fesztivál (Kreorg Kft.1037 Budapest,

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Lakossági Ügyfelek részére szóló egységes Bankkártya hirdetmény Pillér Takarékszövetkezet www.pillertksz.hu Egységes Bankkártya Hirdetmény Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

SuperShop Kft január országos promóció január január 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SuperShop Kft január országos promóció január január 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SuperShop Kft. 2016. január országos promóció 2016. január 1. 2016. január 31. HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A SuperShop Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10., nyilvántartási

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONT ALAPSZÁMLÁRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA, TOVÁBBÁ MASTERCARD PAYPASS KARÓRA ÉS MASTERCARD PAYPASS TAPASSZ

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

A WIZZ AIR ÉS AZ ERSTE BANK KÖZÖS MÁRKAJELZÉSŰ BANKKÁRTYÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI PONTGYŰJTŐ PROGRAM FELTÉTELEK- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A WIZZ AIR ÉS AZ ERSTE BANK KÖZÖS MÁRKAJELZÉSŰ BANKKÁRTYÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI PONTGYŰJTŐ PROGRAM FELTÉTELEK- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A WIZZ AIR ÉS AZ ERSTE BANK KÖZÖS MÁRKAJELZÉSŰ BANKKÁRTYÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI PONTGYŰJTŐ PROGRAM FELTÉTELEK- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Wizz Air Hungary Kft. (a továbbiakban: Wizz Air )

Részletesebben

BALERINA MOZGÁS KÖZPONT TÖRZSVENDÉG PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK

BALERINA MOZGÁS KÖZPONT TÖRZSVENDÉG PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK BALERINA MOZGÁS KÖZPONT TÖRZSVENDÉG PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK A Balerina Mozgás Központ Törzsvendég Programja (a továbbiakban: Program) hosszú távú, ügyfélmegtartó, és lojalitást ösztönző program,

Részletesebben

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól Rektori utasítás a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól A szabályozás célja A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban Egyetem) által alkalmazott elektronikus

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONTOS ALAPSZÁMLÁRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA ÉS MASTERCARD PAYPASS KARÓRA KÉSZPÉNZ- HELYETTESÍTŐ FIZETÉSI

Részletesebben

MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF))

MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF)) MAVIKA ÁSZF MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF)) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Általános Szerződési Feltételek

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Általános Szerződési Feltételek Újpest Kártya Kedvezményrendszer Általános Szerződési Feltételek Preambulum: Az Újpest Kártya célja, hogy kedvezményes vásárlás és szolgáltatás igénybevételének lehetőségével elősegítse az újpesti polgárok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. EGYETEM: A Pázmány Kártya programot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) működteti.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. EGYETEM: A Pázmány Kártya programot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) működteti. EGYETEM: A Pázmány Kártya programot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) működteti. PÁZMÁNY KÁRTYA (a továbbiakban: Kártya): Pázmány Kártya felirattal és az Egyetem címerével ellátott,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2015. április 23. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2015. április 23. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. április 23. napjától Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a HelloPay Informatikai és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Csatlakozz TE is a Juliette Fashion Wear Ajtósi törzsvásárlói programjához.

Csatlakozz TE is a Juliette Fashion Wear Ajtósi törzsvásárlói programjához. Csatlakozz TE is a Juliette Fashion Wear Ajtósi törzsvásárlói programjához. Üzletünkben és webáruházunkban 25.000 Ft feletti vásárlás esetén Törzsvásárlói Kártyát igényelhetsz. Törzsvásárlóink rendszeresen

Részletesebben

2.2. A Kártyabirtokos a későbbiekben köteles a változást követő három

2.2. A Kártyabirtokos a későbbiekben köteles a változást követő három TIGÁZ HŰSÉGPROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A TIGÁZ Hűségprogram Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik a TIGÁZ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184., Cg.: 09-10-000109,

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Általános Üzleti Feltételek 2015.10.01.

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Általános Üzleti Feltételek 2015.10.01. HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona Általános Üzleti Feltételek 2015.10.01. Tartalom 1. Preambulum... 3 2. Fogalmak... 3 3. Hatály... 4 4. Kibocsátás... 4 4.1 Megjelenés:... 4 4.2 Címletek... 4 4.3

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben