MISKOLCpONt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kártyabirtokosok részére. Hatályos: március 1.-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCpONt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kártyabirtokosok részére. Hatályos: 2012. március 1.-től"

Átírás

1 MISKOLCpONt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kártyabirtokosok részére Hatályos: március 1.-től

2 1. A MISKOLCpONt kártyarendszer : Az ÁSZF tartalmazza azon feltételeket, amelyek alapján a kártya megvásárolható, pontok gyűjtésére valamint kedvezmények érvényesítésére felhasználható. Ezen szerződés (ÁSZF) megismerését és elfogadását a kártya igénylője - utóbb kártya birtokosa- a kártya igénylő lap aláírásával tudomásul veszi. A jogviszony a kártya éves díjának maradéktalan befizetésével jön létre. A MISKOLCpONt kártyarendszer egy olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a kártyarendszer csatlakozó vásárlók (a továbbiakban: kártyabirtokosok ) a kedvezményt nyújtó szerződött partnerek (a továbbiakban: kártyaelfogadók ) által kibocsátott törzsvásárlói hűségpontok beváltásakor nyilvánosan meghirdetett és minden kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak. A közvetlen kedvezmények, illetve a pontok gyűjtésében azok a vásárlók vehetnek részt, akik rendelkeznek érvényes MISKOLCpONt kártyával (a továbbiakban: kártya ). 2. Kártyakibocsátás és csere A MISKOLCpONt kártya igénylésére jogosult, az a magánszemély, aki Miskolcon vagy kistérségében (a települések listáját az 1 sz. melléklet tartalmazza) rendelkezik állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel, amelyet lakcím kártyával vagy más személyi okmánnyal igazolni köteles. A kártya az igénylés helyén vehető át az igénylőlapon található igazoló szelvény átadásával, az azon megjelölt időpontban. A MISKOLCpONt kártya igénylésével Ön névre szóló kedvezményre jogosító RFID kártya birtokosa lesz. 14 év alatti kiskorú kártya igénylő esetén a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Egy magánszemély csak egy MISKOLCpONt kártya tulajdonosa lehet, amennyiben két igénylés érkezik be ugyanazon személyre vonatkozóan a rendszerbe, úgy jogosultak vagyunk az utóbb beérkező kártyaigénylést megtagadni. A kártya át nem ruházható, kizárólag a kártya birtokosa használhatja! Egy kártyával az érvényességi időn belül az MVK Zrt.-nél maximum12 db kedvezményes bérletszelvény vásárolható. A Miskolci Turisztikai Kft.- nél egy kártyával egyidejűleg csak egy db kedvezményes jegy vásárlására van lehetőség. Az elkészült kártyát a Kártyaigénylő lap hátoldalán található meghatalmazás kitöltésével, a megbízott személy is átveheti. A kártya átvétele csak lakcímkártya bemutatásával, vagy meghatalmazással vehető át! Kedvezmény igénybevételére a kártyaigénylő lap nem, csak az érvényes kártya jogosít! A kártya kizárólag rendeltetésszerűen használható! A kártya sérülése, rongálódása esetén a sérült kártyát le kell adni az igénylés helyén. (MVK Zrt. Jegypénztáraiban). Ebben az esetben a kártyán összegyűjtött és még fel nem használt pontok átvezetésre kerülnek az új kártyára. Az új kártya átvételéig ideiglenes kártyát biztosítunk a kártya birtokos részére. A kártya cseréje minden esetben pótdíj

3 köteles, amely a kártya éves díjával egyezik meg. (2012. évben: 1500 Ft) Az új kártya kiállításától újra indul a 12 hónap érvényességi idő. Amennyiben a kártya az üzemeltető felróható magatartására visszavezethetően a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, úgy a kártya pótlásáról az üzemeltető saját költségére köteles gondoskodni. 3. A kártya érvényessége A kártya a kibocsátástól számított 12 hónapig érvényes, kivéve, ha oly mértékben elhasználódik, hogy azonosító funkciójának már nem tud eleget tenni. (sérült, megrongálódott) A kártya a kézhezvételtől kezdődően használható! A kártya érvényességének megújítása a gyártástól számított 11. hónaptól lehetséges, de ebben az esetben is csak a 12 hónapot követően kezdődik az új érvényességi időtartam. A kártya érvényességi idejének meghosszabbítása céljából Érvényességi adatlap kitöltése szükséges, amely letölthető a MISKOLCpONt web oldaláról, vagy átvehető az igénylés helyén. A kártyabirtokosnak legalább 14 napos ügyintézési határidővel kell számolnia a meghosszabbítás esetén. 4. Kártya elvesztésének, ellopásának bejelentése A kártya bármely okból való eltűnését haladéktalanul be kell jelenteni a MISKOLCpONt ügyfélszolgálatán telefonon, annak érdekében, hogy az azzal gyűjtött pontok ne kerülhessenek illetéktelen harmadik személyek által felhasználásra. Az elvesztett, ellopott kártyával kapcsolatos kockázatokat a bejelentés beérkezéséig a kártyabirtokos viseli. A kártyával kapcsolatos bármilyen bejelentést csak érvényes kártyával kapcsolatban fogad el az ügyfélszolgálat. Telefonos bejelentés esetén a bejelentés elfogadásának további előfeltétele a sikeres ügyfél-azonosítás. A bejelentés beérkezésekor a kártya letiltásra kerül, ezután tranzakciót végrehajtani már nem lehet vele. A kártya elvesztése, eltulajdonítása esetén sem a kártya rendszer tulajdonosa, sem az üzemeltetője, kártérítési felelőséggel nem tartozik. 5. A kártyaelfogadás felfüggesztése A program ügyfélszolgálata jogosult bármely kártya elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni, a kártyát, illetve a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a kártyával vagy a pontfolyószámlával való visszaélés alapos gyanúja merül fel. A visszaélés bizonyítására az ügyfélszolgálatnak 15 nap áll rendelkezésére. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb az említett határidő lejártakor az ügyfélszolgálat a kártyát, illetve a pontfolyószámlát a vizsgálat eredményének függvényében vagy véglegesen letiltja (zárolja), vagy zárolását feloldja. A kártyával vagy a pontfolyószámlával való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén a üzemeltető jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani, illetve a pontfolyószámlát azonnali hatállyal zárolni.

4 6. A kártyarendszer honlapjának használata A program honlapjának (www.miskolcpont.hu) nem publikus részeit (kártyaegyenleg) a kártyabirtokosok kártyaszámuk és jelszó megadásával érhetik el. Az első belépéskor használandó jelszó a kártyán található négy számjegyből álló Start PIN kód. Ezt a jelszót az első belépés alkalmával kötelező megváltoztatni. 7. Közvetlen kedvezmény érvényesítése A kedvezmény mértékét minden esetben a közvetlen kedvezményt nyújtó partner határozza meg, amely jól látható helyen kifüggesztésre kerül a partner jegypénztáraiban. A kedvezmény nyújtásának feltétele a kártya érvényessége, amelyet a kedvezményt nyújtó jogosult ellenőrizni. A közvetlen kedvezményt nyújtó partnernél az aktuális kedvezmény mértéke a fizetendő végösszegből közvetlenül levonásra kerül, a tranzakció után pontok jóváírására nincs lehetőség. 8. Pontgyűjtés 8.1. Pontkibocsátás és a pontjóváírás általános szabályai Törzsvásárlói hűségpontokat a kártyarendszerhez csatlakozott kereskedőknél és szolgáltatóknál történő vásárlás és az előre meghirdetett akciókban való eredményes részvétel esetén a lehet szerezni. Az egyes pontkibocsátók a náluk végrehajtott vásárlás (ill. szolgáltatók esetében az időszaki számla) végösszege után egy meghatározott pontmennyiséget bocsátanak ki. Az egyes partnerek által kibocsátott pontok a kártyabirtokosok pontfolyószámláján kerülnek jóváírásra Pontgyűjtés kártyaterminállal ellátott elfogadóhelyeken Pontot gyűjteni a kártyaterminállal ellátott elfogadóhelyeken kizárólag a kártya pénztárosnak történő átadásával lehet. Amennyiben a kártya a vásárláskor nincs jelen a pontkibocsátás során, úgy a pontkibocsátás végérvényesen meghiúsul. Utólagos pontjóváírásra nincs lehetőség. A terminál hibája esetén (műszaki hiba) Pontfelírási jegyzőkönyv (2 sz. melléklet) kitöltése szükséges, amely alapján a hiba elhárítását követően lehetőség nyílik a kártyabirtokos jelenlétében a pontok felírására. A közvetlen kedvezményt nyújtó partnereknél ebben az esetben Kedvezmény igénybevételi jegyzőkönyv (3. sz. melléklet) Az esetlegesen helytelenül jóváírt pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a kártyabirtokos a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles jelezni. Amennyiben a reklamáció ott helyben nem nyer megfelelő elintézést, a kártyabirtokos jogosult a MISKOLCpONt ügyfélszolgálatán panaszt tenni. A terminál a kijelzőjén minden ponttranzakció után közli a jóváírt pontokat, és a pontfolyószámla egyenlegét. Pontkibocsátás a fizetés lezárását követően is lehetséges, amennyiben a kártyabirtokosnál van a kártya, a vásárlási nyugta, és a következő fizetési tranzakció még nem kezdődött meg Pontgyűjtés időszaki számlázásos pontkibocsátó partnereknél Az időszaki számlákat kibocsátó partnereknél történő szolgáltatás-igénybevétel esetén pontgyűjtésre akkor van mód, amennyiben a kibocsátó partner erről külön megállapodást köt a MISKOLCpONt kártyarendszer üzemeltetőjével. A kártyabirtokosnak meg kell adnia a kártyaszámát a pontkibocsátónak, vagy a pontkibocsátónál lévő ügyfélszámát a program

5 üzemeltetőjének, annak érdekében, hogy a kártya számát és az ügyfélszámot a kibocsátó partner összekapcsolhassa. Ezt követően a kibocsátó partner a havi számlázása keretében kártyaszámonkénti bontásban megadja a programüzemeltetőnek a kártyabirtokosok részére járó pontokat. Az időszaki számlázásos partnerek által kibocsátott pontok a számlakibocsátási gyakorisággal megegyező ütemezésben kerülnek jóváírásra a kártyabirtokosok 9. Pontbeváltás 9.1. Pontbeváltás általános szabályai A pontfolyószámlán összegyűlt pontok csak és kizárólag áruk vásárlása vagy szolgáltatások igénybevétele esetén, az adott vásárlással (szolgáltatással) kapcsolatos árengedmény megszerzése érdekében válthatók be. Minden beváltott pont legalább bruttó egy forint árengedményre jogosítja fel a kártyabirtokost. Az egyes pontbeváltó helyek a fenti beváltási aránynál kedvezőbb beváltási ajánlatot is tehetnek. Pontbeváltás ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni tilos. Pontbeváltáskor a beváltott pontmennyiség a pontfolyószámla egyenlegéből levonásra kerül. A pontbeváltás kapcsán megszerezhető árengedmény maximális mértéke az egyes kártyaelfogadók esetében eltérhet, mivel ennek meghatározására a kártyaelfogadók saját hatáskörükben jogosultak, azzal a korlátozással, hogy a vásárlás vagy szolgáltatás teljes vételára erejéig pontokat beváltani nem megengedett. (A hatályos adótörvény alapján minimum 5 Ft fizetendő a vételárból!) Amennyiben a fizetési folyamat már lezárásra került, pontbeváltás már nem lehetséges. A pont beváltáskor a vásárlás illetve a szolgáltatás igénybevétele teljes áron történik, pont felírásra ebben az esetben nincs lehetőség Pontbeváltás kártyaterminállal ellátott elfogadóhelyeken Kártyaterminállal ellátott elfogadóhelyen pontot beváltani kizárólag a kártya révén lehet. A kártyának a pénztáros részére való átadásakor közölni kell a pontbeváltási szándékot, majd amikor a pénztáros a terminál kijelzőjén megjelenő információ alapján közli a kártyabirtokossal az adott vásárlás kapcsán maximálisan beváltható pontmennyiséget, a kártyabirtokosnak nyilatkoznia kell arról, hogy hány pontot kíván beváltani. A beváltott pontok alapján a kártyaterminál kijelzi a pénztáros számára a vevőnek járó árengedmény összegét, melyet a pénztáros közöl a vevővel és rögzít a pénztárgépben. 10. Hirdetmények A kártyabirtokosok a pontkibocsátók és -beváltók listáját a program honlapján, valamint a rendszeresen megjelenő MISKOLCpONt hírekből ismerhetik meg. Az egyes kártyaelfogadó helyeken érvényes pontkibocsátási és beváltási feltételeket (illetve a pontbeváltáshoz kapcsolódó engedmények és kedvezmények leírását) az érintett kártyaelfogadók az üzlethelyiségeikben kifüggesztett hirdetmény útján is közzéteszik. 11. Egyenlegközlés A kártyabirtokosok a pontfolyószámlájuk aktuális egyenlegéről vagy vásárláskor, vagy MIKOLCpONt honlapjáról értesülhetnek. Utóbbi esetben a kártyabirtokosok a kártyaszámukkal és jelszavukkal azonosítva magukat kérdezhetik le az aktuális pontegyenlegüket. 12. Üzemzavar és meghibásodás esetére vonatkozó rendelkezések A kártyaterminálok meghibásodása (Teendők műszaki hiba esetén: 4. sz. melléklet) esetén, a hibát a készülék alján található műszaki ügyfélszolgálati telefonszámon kell bejelenteni, továbbá a MISKOLCpONt ügyfélszolgálata részére is hibajelzést kell tenni telefonon ( ben csak akkor, ha nem elérhető. Ebben az esetben a készüléket az

6 üzemeletető 24 órán belül köteles cserélni. A hiba elhárításáig a pénztáros Pontfelírási jegyzőkönyvben illetve közvetlen kedvezmény nyújtó partner esetén a Kedvezmény igénybevételi jegyzőkönyvben köteles rögzíteni a tranzakciót. A jegyzőkönyv alapján az informatikai üzemeltetést végző cég utólagosan jóváírja a pontokat a kártyabirtokos részére. Amennyiben a kártyaterminálok működőképesek, de a terminálok és a központi rendszer közötti adatkommunikációban üzemzavar lép fel, vagy a központi rendszerben jelentkezik üzemzavar, úgy a pontkibocsátás a terminálok memóriájának megteléséig lehetséges (kb.1-2 nap) és a tranzakciókat szintén a Pontfelírási jegyzőkönyvben köteles rögzíteni a szolgáltató. A jegyzőkönyv alapján az informatikai üzemeltetést végző cég utólagosan jóváírja a pontokat a kártyabirtokos részére. A pontbeváltás az említett üzemzavarok ideje alatt szünetel! 13. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása, a pontok elévülése A kártyarendszer üzemeltetőjének jogában áll a már jóváírt törzsvásárlói pontok törlése, amennyiben a jóváírást követően kiderül, hogy azokat a pontkibocsátók nem szabályosan nyújtották vagy azokat a kártyabirtokos jogosulatlanul, vagy visszaélés révén szerezte. Áruvisszaadáskor pontkorrekció nem történik, mivel a kártyabirtokos vagy csereutalványt vagy csereárut (esetleg szóróajándékot) kap. A csereutalvánnyal kiegyenlített áruérték után törzsvásárlói pontok nem járnak. A kártyarendszer üzemeltetője jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a kártyabirtokostól előzetes írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a kártyabirtokos részére utólagosan jóváírni. A kártyarendszer üzemeltetőjének az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba felismerése napjától számított 2 hónapon belül évül el. Amennyiben a kártyabirtokos a kártyáját, az érvényesség lejártát követően egy évig nem hosszabbítja meg, úgy kártyarendszer üzemeltetője jogosult az adott kártyához tartozó pontfolyószámlán lévő valamennyi fel nem használt pont törlésére, átvezetésére. 14. Adatkezelés A kártyabirtokosok által a regisztrációs adatlapon megadott adatokat, valamint a kártyával végrehajtott ponttranzakciókat az üzemeltető kezeli és dolgozza fel. A kártyaigénylő adatlap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárulását adja személyi adatai kezeléséhez és feldolgozásához, továbbá ahhoz, hogy ezen adatokat a Miskolci Turisztikai Kft. a jelen szabályzatban meghatározott célból a programban résztvevő kártyaelfogadók és a kártyarendszer tulajdonosának rendelkezésére bocsássa. Az adatkezelés és -feldolgozás célja a program működtetése, valamint a kártyabirtokosok vásárlási szokásainak a kártyabirtokosok igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében történő kiértékelése, a kártyabirtokosok hatékonyabb tájékoztatása, üzleti ajánlatok részükre való eljuttatása, valamint a kártyabirtokosok hűségének növelése a kártyaelfogadók iránt. 15. Felelősség, szavatosság A kártya rendszer üzemeltetője a kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. Sem a kártya rendszer üzemeltetője sem a kártyaelfogadók nem felelnek a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a kártya rendszer üzemeltetője vagy szerződött partnerei (illetve azok

7 munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza. A kártya rendszer üzemeltetője nem felel a kártyaelfogadók kártyabirtokosokkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A kártyaelfogadóknál beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a kártyabirtokosoknak közvetlenül velük kell rendezniük. Sem a kártya rendszer üzemeltetője sem a kártyaelfogadók nem felelnek a kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő. 16. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás Amennyiben a kártyabirtokosnak a MISKOLCpONt kártyarendszerrel kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a kártyarendszer központi ügyfélszolgálatát kell írásban vagy telefonon megkeresnie (a központi ügyfélszolgálat elérhetőségei a kártyarendszer honlapján, továbbá az összes elfogadó partnernél megtalálható). Az ügyfélszolgálat telefonos megkeresés esetén csak akkor ad felvilágosítást vagy hajtja végre a kártyabirtokos utasításait, ha a hívót személyes adatai alapján sikeresen beazonosította. Amennyiben a kártyabirtokos reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a kártya rendszer üzemeltetőjének rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással a kártyabirtokos nem elégedett, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a kártya rendszer üzemeltetőjét érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és a kártya rendszer üzemeltetője az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb időn belül, de nem több mint 30 nap alatt kivizsgálja az esetet. Amennyiben a reklamáció valamely kártyaelfogadó (hely) magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetesen közzétettől eltérő mennyiségű pont kibocsátása vagy beváltása), úgy a kártyabirtokos rögtön az érintett kártyaelfogadó üzlethelyiségében megteheti reklamációját. Amennyiben a reklamáció a helyszínen nem nyer a kártyabirtokos megelégedésére elintézést, úgy jogosult a kártya rendszer üzemeltetőjének központi ügyfélszolgálatán is panaszt tenni. Ebben az esetben is köteles a kártya rendszer üzemeltetője kivizsgálni a panaszt (30 napon belül) és a vizsgálat eredményéről írásban (megadott cím esetén elektronikusan) értesíteni a kártyabirtokost. 17. A kártyahasználat felfüggesztése, a kártya letiltása A kártya rendszer üzemeltetője jogosult a kártyabirtokos kártyáját letiltani, és a kártyához tartozó pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a kártya rendszer üzemeltetőjével, vagy a kártyával való visszaélését, vagy egyéb jogsértését elismerte, illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy a kártyabirtokos cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a MISKOLCpONt kártyarendszer működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti, vagy őket hátrányos helyzetbe hozza. A kártya rendszer üzemeltetője jogosult egy adott kártya elfogadását, illetve a kártyához tartozó kártyabirtokos részvételét a MISKOLCpONt kártyarendszerben felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kártyával kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a kártyabirtokos vétkes volt-e vagy sem. A kártyaelfogadás illetve a részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 15 napot.

8 18. A MISKOLCpONt kártyarendszer módosítása és megszűntetése Tekintettel arra, hogy a MISKOLCpONt kártyarendszer keretében a kártyarendszer üzemeltetője, illetve annak partneri köre a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a kártyarendszer üzemeltetője jogosult a program jellemzőit, feltételrendszerét, a kártyaelfogadó partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a kártyabirtokosok megszerzett jogait nem érintheti. A kártya rendszer üzemeltetője, kizárólag MMJV Közgyűlésének döntése alapján jogosult a programot a kártyabirtokosok előzetes értesítése mellett a Közgyűlés által meghatározott időpontban felfüggeszteni, befejezni. A kártya rendszer üzemeltetője köteles ezen értesítést a MISKOLCpONt kártyarendszer honlapján, a MINAP újságban, illetve a kártyaelfogadó partnerek üzlethelyiségeiben elhelyezett közlemény útján közzétenni. A kártyarendszer megszűnése napjáig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik. 19. A kártya kiegészítő funkciói A terminál-technológia jóvoltából fennáll a lehetősége annak, hogy a kártya a törzsvásárlói funkción kívül más funkciókat is ellásson (pl. étkezési utalvány, belépőkártya stb.). Ezen kiegészítő funkciókat és felhasználási lehetőségeket amennyiben ezek rendelkezésre állnak kizárólag a kártya rendszer üzemeltetőjén keresztül nyújthatja - igény esetén - külső szolgáltató a kártyabirtokosnak. A kiegészítő funkciókkal kapcsolatos előírásokat, jogokat és kötelezettségeket a kártyabirtokosok és a kártya rendszer üzemeltetője, illetve a külső üzemeltető közötti, külön megállapodások tartalmazzák. 20. Díjak A kártyabirtokos belépése a MISKOLCpONt kártyaprogramba évben: 1500 Ft/ év. Ez a díj nem jelent semminemű kötelezettségvállalást a program partnereivel kötendő üzletekre vonatkozóan. A kártya rendszer üzemeltetője egyéb szolgáltatásaival (pl. kártya letiltása, pótlása stb.) kapcsolatos pótdíjak mértékét és esedékességét a mindenkor érvényes díjszabás tartalmazza (3 sz. melléklet) mely a program honlapján tekinthető meg. 21. Elérhetőségek Postacím: MISKOLCpONt Ügyfélszolgálat: Miskolctapolca, Pazár sétány 1 sz cím: Honlap: vagy Telefon:+36-70/ Egyéb rendelkezések A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik a kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a kártya rendszer üzemeltetőjét vagy a MISKOLCpONt kártyarendszer szerződött partnereit jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a kártyabirtokosokra. A kártyabirtokosok tájékoztatása a MISKOLCpONt kártyarendszer módosításairól illetve a kártyarendszer egyéb, a kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről a kártyaelfogadó partnerek üzlethelyiségeiben elhelyezett hirdetményeken, és/vagy a kártyarendszer internetes honlapján történik. A MISKOLCpONt kártyarendszer valamint jelen Általános Szerződési Feltételek a magyar jog hatálya alá esik.

Salgótarján Városi Kártya Program

Salgótarján Városi Kártya Program Salgótarján Városi Kártya Program Általános Részvételi Feltételek (ÁRF) Hatályos: 2008. május 1-tıl 1. A Városi Kártya Program A Városi Kártya Program (a továbbiakban: program ) egy olyan csoportos vevıjutalmazási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) CO-OP Klub Kártyaközpont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-09-951461 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2011. július 1-jétől Általános

Részletesebben

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Működési Szabályzat) célja a Dr. Weiss Patika

Részletesebben

ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI

ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24., a továbbiakban: Bank ) és a SuperShop Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika

Részletesebben

MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE. Hatályos 2012. 03. 01.

MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE. Hatályos 2012. 03. 01. MISKOLCpONt KÁRTYA PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PONTKIBOCSÁTÓ ÉS PONTBEVÁLTÓ PARTNEREK RÉSZÉRE Hatályos 2012. 03. 01. - 1 - MISKOLCpONt Kártya Program Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat

MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat Az MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik az MVM PARTNER Zrt. (1031

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete a Siófok Kártyáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2013. július 5. napjával.) Siófok

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015. július 29. napjától MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1062 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz. Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046111 Tevékenységi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. november 5-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Egészségkártya Üzletszabályzat

Egészségkártya Üzletszabályzat Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával 2009. október 1-én Hatályba lépés napja: 2009. október

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

telekom kapcsolat program programszabályzat Hatálya: 2014. február hó 01.nap

telekom kapcsolat program programszabályzat Hatálya: 2014. február hó 01.nap telekom kapcsolat program programszabályzat Hatálya: 2014. február hó 01.nap A Telekom Kapcsolat Program (továbbiakban: Program) a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: Magyar Telekom) által alapított és

Részletesebben

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 17-től Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalommeghatározások... 4 3. A bankkártyaszerződés létrejötte...

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-008/2010 Jóváhagyó határozat száma: 1/2015 (2015.07.31.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2015. július 31. I. Bevezető

Részletesebben

Telekom Kapcsolat Program programszabályzat

Telekom Kapcsolat Program programszabályzat Hatálya: 2012. február 8. nap Telekom Kapcsolat Program programszabályzat A Telekom Kapcsolat Program (továbbiakban: Program) a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: Magyar Telekom) által alapított és működtetett

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. MÁJUS 05. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA...

Részletesebben