SIMPLY CLEVER. Rádió Blues Kezelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIMPLY CLEVER. Rádió Blues Kezelési útmutató"

Átírás

1 SIMPLY CLEVER Rádió Blues Kezelési útmutató

2

3 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók Kezelési útmutató 2 Jelek a kezelési útmutató szövegében 2 A készülék áttekintése 2 Fontos tudnivalók 2 Lopás elleni biztosítás 3 Alapbeállítás 3 Rádió üzemmód 4 CD-lejátszó Kezelési tudnivalók 6 Tartalomjegyzék 1

4 Általános tudnivalók Kezelési útmutató 8 9 Funkciógombok A rádióadók tárolása és kiválasztása A kód megadása A menük behívása gomb a hangzás beállításához Ebben a kezelési útmutatóban az összes lehetséges felszereltségi változat le van írva úgy, hogy jelölve lennének többletfelszereltségként, a modellváltozattól vagy a piactól függő felszereltségként CD-rekesz CD-kitoló gomb Tehát a járművében nem található meg az összes felszereltségi elem, amelyek ebben a kezelési útmutatóban le vannak írva. A járművének a felszereltségi készletének a leírását az eladási dokumentációban megtalálja, amit a jármű vásárlásakor kapott. További információkat a ŠKODA kereskedőjénél kaphat. Jelek a kezelési útmutató szövegében A jelképek magyarázata Egy szakasz vége. Fontos tudnivalók Garancia A készülékre ugyanazok a garanciális feltételek vonatkoznak, mint az új gépkocsikra. A garanciális idő letelte után a javításra szoruló készülék kedvező áron becserélhető egy teljesen felújított, az új rádiókészülékkel egyenértékű készülékre, amely az alkatrészekre érvényes garanciális rendelkezik. Ennek az az előfeltétele, hogy a készüléken ne legyen külső sérülés és nem történt illetéktelen javítási kísérlet. A szakasz a következő oldalon folytatódik. A készülék áttekintése A garanciális igény nem érvényesíthető abban az esetben, ha a meghibásodást a rendszer nem rendeltetésszerű használata vagy szakszerűtlen javítási kísérlet okozta. Ezenkívül a készüléken külső sérülésnek sem szabad lenni Kezelőgomb A rádió be- és kikapcsolása (nyomás) Hangerősség-szabályozás (forgatás) Kezelőgomb a Scan-funkció aktiválásához RADIO gomb a rádió üzemmód aktiválásához A MEDIA gomb az audio műsorforrások lejátszásának az aktiválásához gombok kézi állomáskeresés, zeneszám kiválasztás CD-üzemmódban (rövid megnyomás) gyors állomáskeresés, gyors előre- és visszajátszás CD-üzemmódban (hosszú nyomás) TP -gomb a közlekedési közlemények vételének az aktiválásához MENU gomb a rádió vagy a CD-lejátszó menübeállításainak a behívásához A készülék kezelése A készüléket csak akkor szabad kezelni, ha azt a közlekedési helyzet valóban megengedi. A hangerősség-beállításokat úgy kell megválasztani, hogy a megkülönböztető hangjelzéseket (rendőrség, mentők és tűzoltóság) mindenkor jól lehessen hallani. FIGYELEM Kérjük, hogy a figyelmét elsősorban az autó vezetésére fordítsa! Vezetőként teljes felelősséggel tartozik a közlekedés biztonságáért. A rádió funkcióit csak úgy használja, hogy minden közlekedési helyzetben mindig meg tudja tartani a jármű feletti ellenőrzését! 2 Általános tudnivalók

5 A kijelző használata Kíméletesen kezelje a kijelzőt, mert az ujjnyomások és a hegyes tárgyakkal való érintések bemélyedéseket és karcolásokat okozhatnak. A kijelzőt egy puha törlőronggyal és adott esetben alkohollal tisztíthatja meg az ujjlenyomatoktól. Ne használjon oldószereket, mint benzin vagy terpentin, mivel ezek megtámadják a kijelző felületét. Lopás elleni biztosítás Lopás elleni kódolás Az Ön rádiókészüléke egy komfort lopás elleni kóddal van felszerelve. Az első üzembe helyezéskor a biztonsági kód nem csak a rádióban, hanem a járműben is tárolva lesz. Az akkumulátor lekötése és visszakötése után először a gyújtást kapcsolja be és csak azután a rádiót. Ha a rádiót egy másik járműbe szeretné beszerelni, akkor meg kell adnia a biztonsági kódot. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a ŠKODA-szervizpartnerével vagy a ŠKODA-importőrrel. Mivel a készülék csak a biztonsági kód megadása után működik, a lopás elleni használat gyakorlatilag ki van zárva - ez egy adalék a megnövelt lopás elleni biztonsághoz. A kód tárolva van a műszerfalbetétben. Ezáltal automatikusan ki van kódolva (komfort kódolás). A manuális kódmegadás ezért normál esetben nem szükséges. A kód megadása Igazolja a biztonsági kódot a 6 -os funkciógomb hosszabb megnyomásával. Ha egy hibásan megadott kódot igazolt, akkor a teljes folyamatot még egyszer meg tudja ismételni. Ha a kódszámot másodszor is rosszul adta meg, akkor a készülék kb. egy órára lezár. Csak az egy óra letelte után, közben a készüléknek és a gyújtásnak bekapcsolva kell maradnia, lehetséges a biztonsági kód megadásának a megismétlése. Ez a ciklus - két eredménytelen kísérlet után egy órára lezárva a készülék - érvényes a továbbiakban. Alapbeállítás A készülék be- és kikapcsolása A kezelőgomb 1 megnyomásával a rendszer be-, illetve kikapcsolható. Bekapcsolt készüléknél az indítókulcs gyújtáskapcsolóból történő kihúzásakor a készülék automatikusan kikapcsol. A készüléket a kezelőgomb 1 megnyomásával tudja bekapcsolni. Kikapcsolt gyújtásnál kb. egy óra után automatikusan kikapcsol a készülék (a jármű akkumulátorának a lemerülése elleni védelem érdekében). Ha a rádiót a gyújtáskulcs kihúzásával kapcsolta ki, akkor a gyújtás ismételt bekapcsolásakor a készülék ismét bekapcsol. Hangzásbeállítások A gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt paramétert. Állítsa be a forgató-/nyomógomb 2 forgatásával a kívánt értéket. A következő paraméterek közül tud választani: TRE - A magas hangok beállítása; BAS - A mély hangok beállítása; BAL - A hangerőarány beállítása a bal és a jobb oldal között; FAD* - A hangerőarány beállítása az első és hátsó rész között. Kapcsolja be a rádiót bekapcsolt gyújtásnál. A SAFE felirat és azután az 1000 kijelzés jelenik meg. Adja meg a biztonsági kódot az 1-4 funkciógombok segítségével. Általános tudnivalók 3

6 A különleges funkciók beállítása Nyomja meg a MENU gombot és azután a SET funkciógombot a Setup menü aktiválásához. Válassza ki a menü néhány funkcióját a funkciógombok megnyomásával. Állítsa be a kívánt értéket a vagy a gomb megnyomásával. SKM ALL - Megállítja az állomáskeresést az összes fogható rádióadónál; PRESET - Megállítja az állomáskeresést az eltárolt adóknál. VOL A rádiókészüléke eltárolja a kikapcsolás előtt utoljára beállított hangerősséget. Ha ez az érték nagyobb, akkor a rádió ismételt bekapcsolása után a hangerősség az ON VOLUME pontban beállított értékre csökken. GAL Növekvő menetsebességnél a rádiókészüléke automatikusan növeli a hangerősséget. A nagyobb beállítási érték a hangerő erősebb növelését jelenti. DIS A kijelző háttérvilágítási szintjének a beállítása. PHONE Ha a járműve fel van szerelve kihangosító berendezéssel, akkor a telefonbeszélgetések a jármű hangszóróin keresztül történnek. PDC AT Ha a járműve fel van szerelve parkolást segítő berendezéssel, akkor a hangerősség automatikusan egy előre meghatározott értékre csökken, ha a parkolást segítő berendezés aktiválva van. PDC AT0 - nem korlátozza a hangerősséget; PDC AT1 - a hangerősséget a közepes szintre korlátozza; PDC AT2 - a hangerősséget egy alacsony szintre korlátozza; PDC AT3 - némító kapcsolás (Mute). AUX A bemeneti jel érzékenység AUX VOL LEV beállítása: AUX VOL LEV 1 - Magas szint, különösen a hordozható számítógépekhez használja; AUX VOL LEV 2 - Közepes szint, a kazettás magnetofonokhoz vagy a CD-lejátszókhoz használja; AUX VOL LEV 3 - Alacsony szint, az MP3-lejátszókhoz használja. A beállítás minden változtatását a menü egy másik pontjára átváltással tárolja. Rádió üzemmód Átkapcsolás a hullámsávtartományok között A rádiókészüléke FM és AM hullámsávtartománnyal rendelkezik. Az FM1/FM2 és AM1/AM2 tartományokon egyenként 6 memóriahely áll rendelkezésre, az átváltáshoz nyomja meg röviden a RADIO gombot. A rádióadók keresése és tárolása Kézi keresés A kezelőgomb forgatásával 2 keresse meg a kívánt rádióadó frekvenciáját. Automatikus állomáskeresés A vagy a gomb rövid megnyomásakor a rádiókészülék megkeresi a következő rádióadót a kiválasztott hullámsávtartományban. SCAN-funkció A kezelőgomb 2 vagy a MENU gomb megnyomásával és azután az SCN funkciógomb megérintésével az aktuális hullámsávtartomány rádióadóit rövid ideig (10 másodperc) lejátsza. A kezelőgomb 2 ismételt megnyomásakor ez a funkció befejeződik és az éppen hallgatott adót sugározza a készülék. AS funkció Nyomja meg a MENU gombot és azután a AS gombot. Elindul egy automatikus állomáskeresés, aminek során tárolásra kerül a 6 legerősebb jelű rádióadó az FM1, illetve AM1 tárolósíkon. Az adók tárolása A rádióadó kiválasztása után tartsa nyomva addig azt az állomásgombot 8, amelyikre tárolni akar, amíg a rádióadó rövid ideig elhallgat és egy rövid hangjelzés lesz hallható. 4 Általános tudnivalók

7 RDS-funkciók Néhány rádióadó kiegészítőleg szöveges információkat sugároz - ezeket rádiószövegnek nevezik. A szöveges információk nem minden rádióadónál állnak rendelkezésre. A fogott jel minőségétől függően a rádiókészüléknek szüksége van egy kis időre az összes karakter helyes beolvasásához. Közlekedési rádió funkció A közlekedési hírek aktiválása és kikapcsolása Nyomja meg a TP gombot, a kijelzőben megjelenik a TP felirat. Ha be van állítva egy olyan rádióadó, amelyik nem sugároz közlekedési közleményeket, akkor a kijelzőben kijelzi a NO TP feliratot és a rádió keres egy olyan rádióadót, amelyik sugároz közlekedési közleményt. A kijelzőben a TP SEEK felirat jelenik meg. Ha a készülék nem talál egy olyan rádióadót sem, amelyik közlekedési közleményt sugároz, akkor a kijelzőben a NO TP felirat jelenik meg. Egy beérkező közlekedési közleményt automatikusan megszakítja a CD lejátszása. A kijelzőben az INFO a rádióadó neve felirat jelenik meg. A közlekedési közlemény befejezése után a rádiókészülék automatikusan visszatér az eredeti lejátszásra. Ha szeretné kikapcsolni a közlekedési rádiót, akkor nyomja meg ismét a TP gombot, és a kijelzőben kialszik a TP felirat. Általános tudnivalók 5

8 CD-lejátszó Kezelési tudnivalók A CD-lemez behelyezése Nyomja meg a MEDIA gombot a műsorforrás kiválasztásához: CD (belső CDmeghajtó), EXT (CD-váltó, ha van csatlakoztatva a rádióhoz) vagy AUX. Toljon be egy CD-t a CD-rekeszbe 10 óvatosan addig, amíg azt önmagától behúzza a készülék. A lejátszás automatikusan indul. A CD-lejátszó működése Egy zeneszám kiválasztása A CD lejátszása közben nyomja meg a vagy a gombot az előző, illetve a következő zeneszám kiválasztásához. A zeneszám visszafelé, illetve előrefelé történő gyors lejátszásához nyomja meg hosszabban a vagy a gombot. A gomb elengedése után folytatódik a lejátszás. A rendezőkben vagy lejátszási listákban (amennyiben vannak ilyenek a CD-n) való lapozáshoz nyomja meg a mindenkori adógombot 8 (az MP3-fájlokra vonatkozik). SCAN-funkció Nyomja meg a kezelőgombot 2 a CD átnézésének az elindításához. A készülék minden zeneszámból lejátsza az első 10 másodpercet. A normál üzemmódba visszatéréshez nyomja meg ismét a kezelőgombot 2. Ha az előző, illetve a következő zeneszámot akarja kiválasztani, akkor nyomja meg a vagy gombot. A CD lejátszásának a befejezése A CD lejátszásának a befejezéséhez és a rádió aktiválásához nyomja meg a RADIO gombot. A CD-lemez kitolása Nyomja meg a 11 -es gombot, a CD kitolódik. A kiegészítő információk kijelzése (MP3-fájlok) Az INF funkciógomb ismételt megnyomásával tudja kiválasztani az MP3-fájlok kiegészítő információinak a kijelzését a kijelzőben. Ha nem veszi ki a kitolt CD-t, akkor azt a készülék biztonsági okokból visszahúzza. Ha a rádió a CD-üzemmódra kapcsolás előtt a TP-üzemmódban volt, akkor a CD lejátszása a közlekedési közlemények közben megszakad és a készülék átkapcsol a rádió üzemmódba. A közlekedési közlemények után a készülék visszakapcsol a CD-üzemmódba. A zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben Válassza ki az állomásgombok segítségével a MIX menü egyik funkcióját. MIX A zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben. MIX OFF - A menü funkciója ki van kapcsolva; MIX CD - Egy CD zeneszámainak a lejátszása véletlen sorrendben; MIX FLD - A zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben egy meghatározott könyvtárban (Folder); MIX PLS - A lejátszási lista (a kiválasztott zeneszám könyvtára a CD-n eltárolt egyes könyvtárak közül) lejátszása. Csak akkor jelzi ki, ha a lejátszott CD-n van eltárolva lejátszási lista. Az MP3-üzemmódra vonatkozó általános tudnivalók Az MP3-fájlokkal és -adathordozókkal szembeni követelmények 650 és 700 MB kapacitású CD-ROM, CD-R, CD-RW. A CD-knek meg kell felelniük az ISO 9660-Level 2 szabványnak, valamint a Joliet adatrendszernek (single session és multisession). A fájlneveknek nem szabad 64 karakternél hosszabbaknak lenniük. A könyvtárszerkezet 8 könyvtársíkra (alkönyvtár) van korlátozva. Az előadó és az album nevét, és a lejátszott MP3-fájl címét meg tudja jeleníteni, ha ezek az információk ID3-Tag-ként rendelkezésre állnak. Ha nem áll rendelkezésre ID3-Tag, akkor a könyvtár- vagy a fájlnév jelenik meg. Nem támogatja a lejátszási listákat. Bitráta (időegységenkénti adatáramlás) A készülék támogatja a kit/s bitrátájú MP3-fájlokat, valamint a változó bitrátájú MP3-fájlokat. A változó bitrátájú adatoknál a játékidő kijelzése pontatlan lehet. 6 CD-lejátszó

9 ek a CD-k használatához Ugrások a lejátszás közben Rossz utakon és erős rázkódás esetén a lejátszás közben ugrások keletkezhetnek. Kondenzvíz képződés Hidegben és esők után a CD-meghajtóban pára csapódhat le (kondenzáció). Ennek ugrások lehetnek a következményei vagy a lejátszás nem lehetséges. Ilyen esetekben várjon addig, amíg a nedvesség elpárolog. ek a CD-lemezek ápolásához Ha egy CD elszennyeződött, akkor soha nem szabad a CD-t körirányban tisztítani, hanem egy puha és foszlásmentes törlőkendővel belülről kifelé. Erős szennyeződéseknél azt javasoljuk, hogy a CD-t egy a kereskedelemben kapható CD-tisztítóval tisztítsa meg. Azonban ebben az esetben se tisztítsa a CD-t körkörös irányban, hanem belülről kifelé és azután hagyja megszáradni. Túlmelegedés elleni védelem Ha a készülékben a hőmérséklet meghaladja a 85 C-ot, akkor biztonsági okokból befejeződik a CD lejátszása. VIGYÁZAT Soha ne használjon benzint, festékhígítót vagy hagyományos hanglemezhez készült tisztítófolyadékot, mert ezek megsérthetik a CD-lemez felületét! Soha ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen napsugárzásnak! Kérjük, soha ne írjon vagy ragasszon matricát a CD-kre! Egy CD minden szennyeződése vagy sérülése nehézségekhez vezethet az információk olvasásakor. Az olvasási hiba súlyossága függ a szennyeződéstől, illetve a mechanikus sérülés mértékétől. Az erős karcolások olvasási hibákat okoznak, miáltal a CD ugrik vagy megakad. Az összes CD-t gondosan kezelje és mindig védőtokban tartsa. Külső műsorforrások AUX bemenet A külső audio műsorforrások AUX bemenete az első ülések kartámasza alatt található. Aktiválja az AUX bemenetet a MEDIA gomb megnyomásával és azután az AUX funkciógomb megérintésével. Azok a külső audio műsorforrások, amelyek az AUX bemenetnél lettek csatlakoztatva, nem működtethetők a rádión keresztül. Lehetséges a külső audio műsorforrásokat a járműben a rádió hangszóróin keresztül lejátszani. Bármikor ki tud választani egy másik audio műsorforrást a rádión. Ameddig a külső audio műsorforrás nincs kikapcsolva, addig a háttérben mindig aktív marad. A külső audio műsorforrások kezelését a mindenkori gyártó kezelési útmutatójában találja. A külső audio műsorforrás lejátszási hangerősségének az illesztése A külső audio műsorforrás lejátszási hangerőssége a rádió hangerőszabályzójával változtatható. A csatlakoztatott audio műsorforrástól függően a kimeneti hangerősség változtatható a külső audio műsorforráson. Ezenkívül változtatni tudja a külső audio műsorforrás bemeneti érzékenységét» 4. oldal, AUX, és így illeszteni tudja a külső audio műsorforrás lejátszási hangerősségét a másik audio műsorforráson vagy el tudja kerülni a torzításokat. Adapter Egy külső audio műsorforrás AUX-IN bemeneten keresztüli csatlakoztatásához egy 3,5 mm-es banándugós csatlakozó szükséges. Ha nincs a külső audio műsorforrásnak ilyen dugós csatlakozója, akkor egy adaptert kell használni. Azt javasoljuk, hogy az USB-készülékek, a mini USB kimenettel rendelkező készülékek vagy egy ipod csatlakoztatásához szükséges adaptereket egy minősített ŠKODA-szervizpartnernél vásárolja meg. A helyes csatlakozás feltételei Csak a 2.0 specifikációnak megfelelő USB-készülékek csatlakoztathatók. A csatlakoztatott készülék fájlhozzárendelő táblájának FAT (File Allocation Table) a verziójának FAT16 (< 2 GB) vagy FAT32 (> 2 GB) kell lennie. Egy olyan merevlemezes (HDD) készülék lejátszásakor, amelyen nagyon nagy mennyiségű adat található, időkésedelem jöhet létre a zenei fájlok áttekintésének a beolvasásakor. Egy olyan készülék lejátszásakor, amelyen bonyolult könyvtárszerkezet található, időkésedelem jöhet létre a zenei fájlok áttekintésének a beolvasásakor. A csatlakoztatott készüléken a könyvtárszerkezetnek nem szabad a nyolc sík mélységet meghaladnia. Egy rendező nem tartalmazhat 1000-nél több fájlt. A készülék csatlakoztatásához nem szabad USB hosszabbítót vagy USB elosztót (HUB) használni. CD-lejátszó 7

10 FIGYELEM A külső audio műsorforrást semmi esetre sem szabad a műszerfalon elhelyezni. Egy hirtelen irányváltásnál az utastérbe repülhet és sérülést okozhat az utasoknak. A külső audio műsorforrásokat semmi esetre sem szabad a légzsákok közelében elhelyezni. A légzsák a kioldásakor az utastérbe repíthetné azt és sérülést okozhatna az utasoknak. Menet közben nem szabad a külső audio műsorforrást a kezében vagy az ölében tartani. Egy hirtelen irányváltásnál az utastérbe repülhet és sérülést okozhat az utasoknak. A külső audio műsorforrás csatlakozóvezetékét mindig úgy vezesse el, hogy az ne korlátozza a vezetőt menet közben. VIGYÁZAT Az AUX bemenetet csak audio műsorforrásokhoz szabad használni! Ha az AUX csatlakozón keresztül egy olyan külső audio műsorforrás van csatlakoztatva, amelyik külső áramellátáshoz való adapterrel van felszerelve, előfordulhat, hogy zavarja az audio jelet. Ez függ a használt adapter minőségétől. A jármű hangszórói a rádió 4x20 wattos kimenőteljesítményére vannak méretezve. Sound hangrendszer felszereltségnél a hangszórók az erősítő 4x40 wattos + 6x20 wattos kimenőteljesítményére vannak hangolva. 8 CD-lejátszó

11 CD-lejátszó 9

12 10 CD-lejátszó

13 CD-lejátszó 11

14 A ŠKODA AUTO folyamatosan dolgozik minden típus és modell továbbfejlesztésén. Megértését kérjük amiatt, hogy a gyártó fenntartja a jogot a szállított gépkocsik formájának, felszereltségének és műszaki tulajdonságainak a bármikor történő megváltoztatására. A felszereltségre, a kinézetre, a teljesítményekre, a méretekre, a tömegekre, az üzemanyag-fogyasztásra, a szabványokra és a járművek működésére vonatkozó adatok megfelelnek a szerkesztés lezárásának az időpontjában rendelkezésre álló információknak. Néhány felszereltség esetleg csak később kerül beépítésre (információkat a helyi minősített ŠKODA szervizpartnerektől kap) vagy csak meghatározott piacokon szerepelnek a kínálatban. Az ebben az útmutatóban szereplő adatokból, ábrákból és leírásokból semmiféle igény nem származtatható. Utánnyomása, sokszorosítása, fordítása vagy más egyéb felhasználása, akár csak kivonatosan is, a ŠKODA AUTO írásos engedélye nélkül tilos. A szerzői jogi törvény szerinti minden jog a ŠKODA AUTO részére fenntartva. A változtatás joga fenntartva. Kiadta: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2012

15 Blues: Fabia, Roomster, Praktik, Rapid Rádio maďarsky S J EJ

Navigációs rendszer Amundsen+ Kezelési útmutató

Navigációs rendszer Amundsen+ Kezelési útmutató SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigációs rendszer Amundsen+ Kezelési útmutató Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém maďarsky 05.2012 S00.5610.83.16 3T0 012 149 FF

Részletesebben

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Rádió Radio / CD / MP3 Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb: az elõlap

Részletesebben

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Kezelési és beszerelési útmutató

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Kezelési és beszerelési útmutató www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Kezelési és beszerelési útmutató Kezelőegységek 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 nyomógomb Levehető kezelőpanel

Részletesebben

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 Általános funkciók 7 Áramellátás Forrás

Részletesebben

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató Kezelőegységek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 nyomógomb Levehető kezelőpanel kireteszelése 2 MENU nyomógomb

Részletesebben

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CDC 80 MMEDIA Rövid áttekintés... 8 Általános információk... 10 Vészhelyzet... 13 Kezelés... 15 Fõ menü... 24 Hangbeállítások... 26 Hangerõ-beállítások... 28 Rádió... 30 CD-/MP3-lejátszó,

Részletesebben

Kezelõszervek. Jól õrizze meg a két reteszelésoldó kulcsot. Szüksége lesz rájuk késõbb a rádió kiszereléséhez.

Kezelõszervek. Jól õrizze meg a két reteszelésoldó kulcsot. Szüksége lesz rájuk késõbb a rádió kiszereléséhez. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 SD-3023 típusú SD-tuner Rend. 37 28 49 Biztonsági elõírások A használati

Részletesebben

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ -Owner's manual / Mode d'emploi Bedienungsanleitung / Istruzioni per l'uso GKEZELÉSI ebruiksaanwijzing ÚTMUTATÓ / Manual de instrucciones Bruksanvisning / Manual de instruções RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11 Tartalom Bevezetés 2 Biztonsági kód 4 Audio rendszer, gyors áttekintő 6 Általános vezérlés 9 Audio rendszer működtetése 11 Klímavezérlés, gyors áttekintő 19 Klímavezérlés 21 Navigációs rendszer, gyors

Részletesebben

Scott 610 RDS-autórádió CD/MP3 játszóval

Scott 610 RDS-autórádió CD/MP3 játszóval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Scott 610 RDS-autórádió CD/MP3 játszóval Rend.sz.: 37 93 06 A készülék részei, kezelőszervek: (Ld. a többnyelvű útmutató G-1 oldalán lévő

Részletesebben

Kezelési kézikönyv. DVD Navigációs rendszer. Feel the difference

Kezelési kézikönyv. DVD Navigációs rendszer. Feel the difference Kezelési kézikönyv DVD Navigációs rendszer Feel the difference A jelen kiadványban szereplő információk a nyomdábaadás időpontjában érvényes adatokat tükrözik. A fejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ RDS-EON FM / MW / LW RÁDIÓ CD / MP3 / WMA LEJÁTSZÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ RDS-EON FM / MW / LW RÁDIÓ CD / MP3 / WMA LEJÁTSZÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ RDS-EON FM / MW / LW RÁDIÓ CD / MP3 / WMA LEJÁTSZÓ 1 Köszönjük, hogy vásárlásánál választása Clarion készülékre esett. * A készülék használatbavétele előtt olvassuk el a használati útmutatót.

Részletesebben

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2884-00/00 (E2W) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 5 Megjegyzések az MP3/WMA lejátszásról 6 CD-k 8 Általános

Részletesebben

KDC-W9537U KDC-W9537UY

KDC-W9537U KDC-W9537UY CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-W9537U KDC-W9537UY KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) HD Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 Általános funkciók 8 Áramellátás Forrás kiválasztása Hangerő

Részletesebben

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Manual do proprietário

Részletesebben

Kiegészítő kezelési útmutató

Kiegészítő kezelési útmutató Rendelési szám: 6515 6925 21 Cikkszám: 172 584 16 81 Z100 Kiadás: NA 2011/03c Kiegészítő kezelési útmutató Audio 20 Kiegészítő kezelési útmutató Audio 20 Üdvözöljük a ercedes-benz világában! indenekelőtt

Részletesebben

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ >>> TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Biztonsági figyelmeztetések 6 A Navigációs készülék 8 A kezelési utasítás tartalma 8 Használat 8 Navigáció 8 Zene* 9 Képek* 9 Videó*

Részletesebben

KDC-BT8041U KDC-BT8141U

KDC-BT8041U KDC-BT8141U CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-BT8041U KDC-BT8141U KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Használatba vétel előtt 3 Alapműveletek 4 Általános funkciók Rádió funkciók Lemez- és audiofájl-lejátszási

Részletesebben

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Kezelési útmutató

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Kezelési útmutató SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Kezelési útmutató A kezelési útmutató felépítése (magyarázatok) A kezelési útmutató egy meghatározott rendszer szerint épül fel, hogy a szükséges információkat könnyen és gyorsan

Részletesebben

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS Mit szeretne tenni? Köszönjük, hogy KENWOOD GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZERT vásárolt! Ez az útmutató a rendszer számos hasznos

Részletesebben

MULTIMEDIA NAVIGATION SERIES 945/940. Enjoy it. Használati útmutató

MULTIMEDIA NAVIGATION SERIES 945/940. Enjoy it. Használati útmutató MULTIMEDIA NAVIGATION SERIES 945/940 Enjoy it. Használati útmutató Kezelőelemek készülék 3 4 5 6 7 8 2 1 14 11 12 9 10 13 1 Forgatható nyomógomb Készülék bekapcsolása Üzem közben: Röviden megnyomva: a

Részletesebben

Multimedia Navigation New York 800

Multimedia Navigation New York 800 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 800 Kezelési útmutató Kezelőelemek készülék 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 gomb (Eject) CD/DVD kiadása 2 MENU gomb A főmenü megjelenítése A főmenüben:

Részletesebben

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0 2-318-581-11(2) Hálózati audiorendszer Kezelési útmutató Vásárlói feljegyzés A készülék típusjelzése és sorozatszáma a készülék alján található. Jegyezze fel a készülék sorozatszámát az alábbi rovatba.

Részletesebben

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10ORD_IM316_Ref_hu_03_E

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. Telefunken TTR 280C Felhasználói útmutató

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. Telefunken TTR 280C Felhasználói útmutató A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység Telefunken TTR 280C Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 2 Áramellátás... 2 A távirányító áttekintése... 4 Csatlakozások...

Részletesebben

TARTALOM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARTALOM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD TV HU TARTALOM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BEÁLLÍTÁS ÉS BIZTONSÁG 6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT COBURG RCR 168. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka

User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8108 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Návod k obsluze Instrukcja obsługi

Részletesebben

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. "UBC278CLT" asztali szkenner. Rend. sz.

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. UBC278CLT asztali szkenner. Rend. sz. Csak száraz beltéri helyiségben működhet. Nedvességgel való érintkezés okvetlenül kerülendő. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 02 50 "UBC278CLT" asztali szkenner Rend. sz.: 93

Részletesebben