SIMPLY CLEVER. Rádió Blues Kezelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIMPLY CLEVER. Rádió Blues Kezelési útmutató"

Átírás

1 SIMPLY CLEVER Rádió Blues Kezelési útmutató

2

3 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók Kezelési útmutató 2 Jelek a kezelési útmutató szövegében 2 A készülék áttekintése 2 Fontos tudnivalók 2 Lopás elleni biztosítás 3 Alapbeállítás 3 Rádió üzemmód 4 CD-lejátszó Kezelési tudnivalók 6 Tartalomjegyzék 1

4 Általános tudnivalók Kezelési útmutató 8 9 Funkciógombok A rádióadók tárolása és kiválasztása A kód megadása A menük behívása gomb a hangzás beállításához Ebben a kezelési útmutatóban az összes lehetséges felszereltségi változat le van írva úgy, hogy jelölve lennének többletfelszereltségként, a modellváltozattól vagy a piactól függő felszereltségként CD-rekesz CD-kitoló gomb Tehát a járművében nem található meg az összes felszereltségi elem, amelyek ebben a kezelési útmutatóban le vannak írva. A járművének a felszereltségi készletének a leírását az eladási dokumentációban megtalálja, amit a jármű vásárlásakor kapott. További információkat a ŠKODA kereskedőjénél kaphat. Jelek a kezelési útmutató szövegében A jelképek magyarázata Egy szakasz vége. Fontos tudnivalók Garancia A készülékre ugyanazok a garanciális feltételek vonatkoznak, mint az új gépkocsikra. A garanciális idő letelte után a javításra szoruló készülék kedvező áron becserélhető egy teljesen felújított, az új rádiókészülékkel egyenértékű készülékre, amely az alkatrészekre érvényes garanciális rendelkezik. Ennek az az előfeltétele, hogy a készüléken ne legyen külső sérülés és nem történt illetéktelen javítási kísérlet. A szakasz a következő oldalon folytatódik. A készülék áttekintése A garanciális igény nem érvényesíthető abban az esetben, ha a meghibásodást a rendszer nem rendeltetésszerű használata vagy szakszerűtlen javítási kísérlet okozta. Ezenkívül a készüléken külső sérülésnek sem szabad lenni Kezelőgomb A rádió be- és kikapcsolása (nyomás) Hangerősség-szabályozás (forgatás) Kezelőgomb a Scan-funkció aktiválásához RADIO gomb a rádió üzemmód aktiválásához A MEDIA gomb az audio műsorforrások lejátszásának az aktiválásához gombok kézi állomáskeresés, zeneszám kiválasztás CD-üzemmódban (rövid megnyomás) gyors állomáskeresés, gyors előre- és visszajátszás CD-üzemmódban (hosszú nyomás) TP -gomb a közlekedési közlemények vételének az aktiválásához MENU gomb a rádió vagy a CD-lejátszó menübeállításainak a behívásához A készülék kezelése A készüléket csak akkor szabad kezelni, ha azt a közlekedési helyzet valóban megengedi. A hangerősség-beállításokat úgy kell megválasztani, hogy a megkülönböztető hangjelzéseket (rendőrség, mentők és tűzoltóság) mindenkor jól lehessen hallani. FIGYELEM Kérjük, hogy a figyelmét elsősorban az autó vezetésére fordítsa! Vezetőként teljes felelősséggel tartozik a közlekedés biztonságáért. A rádió funkcióit csak úgy használja, hogy minden közlekedési helyzetben mindig meg tudja tartani a jármű feletti ellenőrzését! 2 Általános tudnivalók

5 A kijelző használata Kíméletesen kezelje a kijelzőt, mert az ujjnyomások és a hegyes tárgyakkal való érintések bemélyedéseket és karcolásokat okozhatnak. A kijelzőt egy puha törlőronggyal és adott esetben alkohollal tisztíthatja meg az ujjlenyomatoktól. Ne használjon oldószereket, mint benzin vagy terpentin, mivel ezek megtámadják a kijelző felületét. Lopás elleni biztosítás Lopás elleni kódolás Az Ön rádiókészüléke egy komfort lopás elleni kóddal van felszerelve. Az első üzembe helyezéskor a biztonsági kód nem csak a rádióban, hanem a járműben is tárolva lesz. Az akkumulátor lekötése és visszakötése után először a gyújtást kapcsolja be és csak azután a rádiót. Ha a rádiót egy másik járműbe szeretné beszerelni, akkor meg kell adnia a biztonsági kódot. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a ŠKODA-szervizpartnerével vagy a ŠKODA-importőrrel. Mivel a készülék csak a biztonsági kód megadása után működik, a lopás elleni használat gyakorlatilag ki van zárva - ez egy adalék a megnövelt lopás elleni biztonsághoz. A kód tárolva van a műszerfalbetétben. Ezáltal automatikusan ki van kódolva (komfort kódolás). A manuális kódmegadás ezért normál esetben nem szükséges. A kód megadása Igazolja a biztonsági kódot a 6 -os funkciógomb hosszabb megnyomásával. Ha egy hibásan megadott kódot igazolt, akkor a teljes folyamatot még egyszer meg tudja ismételni. Ha a kódszámot másodszor is rosszul adta meg, akkor a készülék kb. egy órára lezár. Csak az egy óra letelte után, közben a készüléknek és a gyújtásnak bekapcsolva kell maradnia, lehetséges a biztonsági kód megadásának a megismétlése. Ez a ciklus - két eredménytelen kísérlet után egy órára lezárva a készülék - érvényes a továbbiakban. Alapbeállítás A készülék be- és kikapcsolása A kezelőgomb 1 megnyomásával a rendszer be-, illetve kikapcsolható. Bekapcsolt készüléknél az indítókulcs gyújtáskapcsolóból történő kihúzásakor a készülék automatikusan kikapcsol. A készüléket a kezelőgomb 1 megnyomásával tudja bekapcsolni. Kikapcsolt gyújtásnál kb. egy óra után automatikusan kikapcsol a készülék (a jármű akkumulátorának a lemerülése elleni védelem érdekében). Ha a rádiót a gyújtáskulcs kihúzásával kapcsolta ki, akkor a gyújtás ismételt bekapcsolásakor a készülék ismét bekapcsol. Hangzásbeállítások A gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt paramétert. Állítsa be a forgató-/nyomógomb 2 forgatásával a kívánt értéket. A következő paraméterek közül tud választani: TRE - A magas hangok beállítása; BAS - A mély hangok beállítása; BAL - A hangerőarány beállítása a bal és a jobb oldal között; FAD* - A hangerőarány beállítása az első és hátsó rész között. Kapcsolja be a rádiót bekapcsolt gyújtásnál. A SAFE felirat és azután az 1000 kijelzés jelenik meg. Adja meg a biztonsági kódot az 1-4 funkciógombok segítségével. Általános tudnivalók 3

6 A különleges funkciók beállítása Nyomja meg a MENU gombot és azután a SET funkciógombot a Setup menü aktiválásához. Válassza ki a menü néhány funkcióját a funkciógombok megnyomásával. Állítsa be a kívánt értéket a vagy a gomb megnyomásával. SKM ALL - Megállítja az állomáskeresést az összes fogható rádióadónál; PRESET - Megállítja az állomáskeresést az eltárolt adóknál. VOL A rádiókészüléke eltárolja a kikapcsolás előtt utoljára beállított hangerősséget. Ha ez az érték nagyobb, akkor a rádió ismételt bekapcsolása után a hangerősség az ON VOLUME pontban beállított értékre csökken. GAL Növekvő menetsebességnél a rádiókészüléke automatikusan növeli a hangerősséget. A nagyobb beállítási érték a hangerő erősebb növelését jelenti. DIS A kijelző háttérvilágítási szintjének a beállítása. PHONE Ha a járműve fel van szerelve kihangosító berendezéssel, akkor a telefonbeszélgetések a jármű hangszóróin keresztül történnek. PDC AT Ha a járműve fel van szerelve parkolást segítő berendezéssel, akkor a hangerősség automatikusan egy előre meghatározott értékre csökken, ha a parkolást segítő berendezés aktiválva van. PDC AT0 - nem korlátozza a hangerősséget; PDC AT1 - a hangerősséget a közepes szintre korlátozza; PDC AT2 - a hangerősséget egy alacsony szintre korlátozza; PDC AT3 - némító kapcsolás (Mute). AUX A bemeneti jel érzékenység AUX VOL LEV beállítása: AUX VOL LEV 1 - Magas szint, különösen a hordozható számítógépekhez használja; AUX VOL LEV 2 - Közepes szint, a kazettás magnetofonokhoz vagy a CD-lejátszókhoz használja; AUX VOL LEV 3 - Alacsony szint, az MP3-lejátszókhoz használja. A beállítás minden változtatását a menü egy másik pontjára átváltással tárolja. Rádió üzemmód Átkapcsolás a hullámsávtartományok között A rádiókészüléke FM és AM hullámsávtartománnyal rendelkezik. Az FM1/FM2 és AM1/AM2 tartományokon egyenként 6 memóriahely áll rendelkezésre, az átváltáshoz nyomja meg röviden a RADIO gombot. A rádióadók keresése és tárolása Kézi keresés A kezelőgomb forgatásával 2 keresse meg a kívánt rádióadó frekvenciáját. Automatikus állomáskeresés A vagy a gomb rövid megnyomásakor a rádiókészülék megkeresi a következő rádióadót a kiválasztott hullámsávtartományban. SCAN-funkció A kezelőgomb 2 vagy a MENU gomb megnyomásával és azután az SCN funkciógomb megérintésével az aktuális hullámsávtartomány rádióadóit rövid ideig (10 másodperc) lejátsza. A kezelőgomb 2 ismételt megnyomásakor ez a funkció befejeződik és az éppen hallgatott adót sugározza a készülék. AS funkció Nyomja meg a MENU gombot és azután a AS gombot. Elindul egy automatikus állomáskeresés, aminek során tárolásra kerül a 6 legerősebb jelű rádióadó az FM1, illetve AM1 tárolósíkon. Az adók tárolása A rádióadó kiválasztása után tartsa nyomva addig azt az állomásgombot 8, amelyikre tárolni akar, amíg a rádióadó rövid ideig elhallgat és egy rövid hangjelzés lesz hallható. 4 Általános tudnivalók

7 RDS-funkciók Néhány rádióadó kiegészítőleg szöveges információkat sugároz - ezeket rádiószövegnek nevezik. A szöveges információk nem minden rádióadónál állnak rendelkezésre. A fogott jel minőségétől függően a rádiókészüléknek szüksége van egy kis időre az összes karakter helyes beolvasásához. Közlekedési rádió funkció A közlekedési hírek aktiválása és kikapcsolása Nyomja meg a TP gombot, a kijelzőben megjelenik a TP felirat. Ha be van állítva egy olyan rádióadó, amelyik nem sugároz közlekedési közleményeket, akkor a kijelzőben kijelzi a NO TP feliratot és a rádió keres egy olyan rádióadót, amelyik sugároz közlekedési közleményt. A kijelzőben a TP SEEK felirat jelenik meg. Ha a készülék nem talál egy olyan rádióadót sem, amelyik közlekedési közleményt sugároz, akkor a kijelzőben a NO TP felirat jelenik meg. Egy beérkező közlekedési közleményt automatikusan megszakítja a CD lejátszása. A kijelzőben az INFO a rádióadó neve felirat jelenik meg. A közlekedési közlemény befejezése után a rádiókészülék automatikusan visszatér az eredeti lejátszásra. Ha szeretné kikapcsolni a közlekedési rádiót, akkor nyomja meg ismét a TP gombot, és a kijelzőben kialszik a TP felirat. Általános tudnivalók 5

8 CD-lejátszó Kezelési tudnivalók A CD-lemez behelyezése Nyomja meg a MEDIA gombot a műsorforrás kiválasztásához: CD (belső CDmeghajtó), EXT (CD-váltó, ha van csatlakoztatva a rádióhoz) vagy AUX. Toljon be egy CD-t a CD-rekeszbe 10 óvatosan addig, amíg azt önmagától behúzza a készülék. A lejátszás automatikusan indul. A CD-lejátszó működése Egy zeneszám kiválasztása A CD lejátszása közben nyomja meg a vagy a gombot az előző, illetve a következő zeneszám kiválasztásához. A zeneszám visszafelé, illetve előrefelé történő gyors lejátszásához nyomja meg hosszabban a vagy a gombot. A gomb elengedése után folytatódik a lejátszás. A rendezőkben vagy lejátszási listákban (amennyiben vannak ilyenek a CD-n) való lapozáshoz nyomja meg a mindenkori adógombot 8 (az MP3-fájlokra vonatkozik). SCAN-funkció Nyomja meg a kezelőgombot 2 a CD átnézésének az elindításához. A készülék minden zeneszámból lejátsza az első 10 másodpercet. A normál üzemmódba visszatéréshez nyomja meg ismét a kezelőgombot 2. Ha az előző, illetve a következő zeneszámot akarja kiválasztani, akkor nyomja meg a vagy gombot. A CD lejátszásának a befejezése A CD lejátszásának a befejezéséhez és a rádió aktiválásához nyomja meg a RADIO gombot. A CD-lemez kitolása Nyomja meg a 11 -es gombot, a CD kitolódik. A kiegészítő információk kijelzése (MP3-fájlok) Az INF funkciógomb ismételt megnyomásával tudja kiválasztani az MP3-fájlok kiegészítő információinak a kijelzését a kijelzőben. Ha nem veszi ki a kitolt CD-t, akkor azt a készülék biztonsági okokból visszahúzza. Ha a rádió a CD-üzemmódra kapcsolás előtt a TP-üzemmódban volt, akkor a CD lejátszása a közlekedési közlemények közben megszakad és a készülék átkapcsol a rádió üzemmódba. A közlekedési közlemények után a készülék visszakapcsol a CD-üzemmódba. A zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben Válassza ki az állomásgombok segítségével a MIX menü egyik funkcióját. MIX A zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben. MIX OFF - A menü funkciója ki van kapcsolva; MIX CD - Egy CD zeneszámainak a lejátszása véletlen sorrendben; MIX FLD - A zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben egy meghatározott könyvtárban (Folder); MIX PLS - A lejátszási lista (a kiválasztott zeneszám könyvtára a CD-n eltárolt egyes könyvtárak közül) lejátszása. Csak akkor jelzi ki, ha a lejátszott CD-n van eltárolva lejátszási lista. Az MP3-üzemmódra vonatkozó általános tudnivalók Az MP3-fájlokkal és -adathordozókkal szembeni követelmények 650 és 700 MB kapacitású CD-ROM, CD-R, CD-RW. A CD-knek meg kell felelniük az ISO 9660-Level 2 szabványnak, valamint a Joliet adatrendszernek (single session és multisession). A fájlneveknek nem szabad 64 karakternél hosszabbaknak lenniük. A könyvtárszerkezet 8 könyvtársíkra (alkönyvtár) van korlátozva. Az előadó és az album nevét, és a lejátszott MP3-fájl címét meg tudja jeleníteni, ha ezek az információk ID3-Tag-ként rendelkezésre állnak. Ha nem áll rendelkezésre ID3-Tag, akkor a könyvtár- vagy a fájlnév jelenik meg. Nem támogatja a lejátszási listákat. Bitráta (időegységenkénti adatáramlás) A készülék támogatja a kit/s bitrátájú MP3-fájlokat, valamint a változó bitrátájú MP3-fájlokat. A változó bitrátájú adatoknál a játékidő kijelzése pontatlan lehet. 6 CD-lejátszó

9 ek a CD-k használatához Ugrások a lejátszás közben Rossz utakon és erős rázkódás esetén a lejátszás közben ugrások keletkezhetnek. Kondenzvíz képződés Hidegben és esők után a CD-meghajtóban pára csapódhat le (kondenzáció). Ennek ugrások lehetnek a következményei vagy a lejátszás nem lehetséges. Ilyen esetekben várjon addig, amíg a nedvesség elpárolog. ek a CD-lemezek ápolásához Ha egy CD elszennyeződött, akkor soha nem szabad a CD-t körirányban tisztítani, hanem egy puha és foszlásmentes törlőkendővel belülről kifelé. Erős szennyeződéseknél azt javasoljuk, hogy a CD-t egy a kereskedelemben kapható CD-tisztítóval tisztítsa meg. Azonban ebben az esetben se tisztítsa a CD-t körkörös irányban, hanem belülről kifelé és azután hagyja megszáradni. Túlmelegedés elleni védelem Ha a készülékben a hőmérséklet meghaladja a 85 C-ot, akkor biztonsági okokból befejeződik a CD lejátszása. VIGYÁZAT Soha ne használjon benzint, festékhígítót vagy hagyományos hanglemezhez készült tisztítófolyadékot, mert ezek megsérthetik a CD-lemez felületét! Soha ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen napsugárzásnak! Kérjük, soha ne írjon vagy ragasszon matricát a CD-kre! Egy CD minden szennyeződése vagy sérülése nehézségekhez vezethet az információk olvasásakor. Az olvasási hiba súlyossága függ a szennyeződéstől, illetve a mechanikus sérülés mértékétől. Az erős karcolások olvasási hibákat okoznak, miáltal a CD ugrik vagy megakad. Az összes CD-t gondosan kezelje és mindig védőtokban tartsa. Külső műsorforrások AUX bemenet A külső audio műsorforrások AUX bemenete az első ülések kartámasza alatt található. Aktiválja az AUX bemenetet a MEDIA gomb megnyomásával és azután az AUX funkciógomb megérintésével. Azok a külső audio műsorforrások, amelyek az AUX bemenetnél lettek csatlakoztatva, nem működtethetők a rádión keresztül. Lehetséges a külső audio műsorforrásokat a járműben a rádió hangszóróin keresztül lejátszani. Bármikor ki tud választani egy másik audio műsorforrást a rádión. Ameddig a külső audio műsorforrás nincs kikapcsolva, addig a háttérben mindig aktív marad. A külső audio műsorforrások kezelését a mindenkori gyártó kezelési útmutatójában találja. A külső audio műsorforrás lejátszási hangerősségének az illesztése A külső audio műsorforrás lejátszási hangerőssége a rádió hangerőszabályzójával változtatható. A csatlakoztatott audio műsorforrástól függően a kimeneti hangerősség változtatható a külső audio műsorforráson. Ezenkívül változtatni tudja a külső audio műsorforrás bemeneti érzékenységét» 4. oldal, AUX, és így illeszteni tudja a külső audio műsorforrás lejátszási hangerősségét a másik audio műsorforráson vagy el tudja kerülni a torzításokat. Adapter Egy külső audio műsorforrás AUX-IN bemeneten keresztüli csatlakoztatásához egy 3,5 mm-es banándugós csatlakozó szükséges. Ha nincs a külső audio műsorforrásnak ilyen dugós csatlakozója, akkor egy adaptert kell használni. Azt javasoljuk, hogy az USB-készülékek, a mini USB kimenettel rendelkező készülékek vagy egy ipod csatlakoztatásához szükséges adaptereket egy minősített ŠKODA-szervizpartnernél vásárolja meg. A helyes csatlakozás feltételei Csak a 2.0 specifikációnak megfelelő USB-készülékek csatlakoztathatók. A csatlakoztatott készülék fájlhozzárendelő táblájának FAT (File Allocation Table) a verziójának FAT16 (< 2 GB) vagy FAT32 (> 2 GB) kell lennie. Egy olyan merevlemezes (HDD) készülék lejátszásakor, amelyen nagyon nagy mennyiségű adat található, időkésedelem jöhet létre a zenei fájlok áttekintésének a beolvasásakor. Egy olyan készülék lejátszásakor, amelyen bonyolult könyvtárszerkezet található, időkésedelem jöhet létre a zenei fájlok áttekintésének a beolvasásakor. A csatlakoztatott készüléken a könyvtárszerkezetnek nem szabad a nyolc sík mélységet meghaladnia. Egy rendező nem tartalmazhat 1000-nél több fájlt. A készülék csatlakoztatásához nem szabad USB hosszabbítót vagy USB elosztót (HUB) használni. CD-lejátszó 7

10 FIGYELEM A külső audio műsorforrást semmi esetre sem szabad a műszerfalon elhelyezni. Egy hirtelen irányváltásnál az utastérbe repülhet és sérülést okozhat az utasoknak. A külső audio műsorforrásokat semmi esetre sem szabad a légzsákok közelében elhelyezni. A légzsák a kioldásakor az utastérbe repíthetné azt és sérülést okozhatna az utasoknak. Menet közben nem szabad a külső audio műsorforrást a kezében vagy az ölében tartani. Egy hirtelen irányváltásnál az utastérbe repülhet és sérülést okozhat az utasoknak. A külső audio műsorforrás csatlakozóvezetékét mindig úgy vezesse el, hogy az ne korlátozza a vezetőt menet közben. VIGYÁZAT Az AUX bemenetet csak audio műsorforrásokhoz szabad használni! Ha az AUX csatlakozón keresztül egy olyan külső audio műsorforrás van csatlakoztatva, amelyik külső áramellátáshoz való adapterrel van felszerelve, előfordulhat, hogy zavarja az audio jelet. Ez függ a használt adapter minőségétől. A jármű hangszórói a rádió 4x20 wattos kimenőteljesítményére vannak méretezve. Sound hangrendszer felszereltségnél a hangszórók az erősítő 4x40 wattos + 6x20 wattos kimenőteljesítményére vannak hangolva. 8 CD-lejátszó

11 CD-lejátszó 9

12 10 CD-lejátszó

13 CD-lejátszó 11

14 A ŠKODA AUTO folyamatosan dolgozik minden típus és modell továbbfejlesztésén. Megértését kérjük amiatt, hogy a gyártó fenntartja a jogot a szállított gépkocsik formájának, felszereltségének és műszaki tulajdonságainak a bármikor történő megváltoztatására. A felszereltségre, a kinézetre, a teljesítményekre, a méretekre, a tömegekre, az üzemanyag-fogyasztásra, a szabványokra és a járművek működésére vonatkozó adatok megfelelnek a szerkesztés lezárásának az időpontjában rendelkezésre álló információknak. Néhány felszereltség esetleg csak később kerül beépítésre (információkat a helyi minősített ŠKODA szervizpartnerektől kap) vagy csak meghatározott piacokon szerepelnek a kínálatban. Az ebben az útmutatóban szereplő adatokból, ábrákból és leírásokból semmiféle igény nem származtatható. Utánnyomása, sokszorosítása, fordítása vagy más egyéb felhasználása, akár csak kivonatosan is, a ŠKODA AUTO írásos engedélye nélkül tilos. A szerzői jogi törvény szerinti minden jog a ŠKODA AUTO részére fenntartva. A változtatás joga fenntartva. Kiadta: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2012

15 Blues: Fabia, Roomster, Praktik, Rapid Rádio maďarsky S J EJ

SIMPLY CLEVER. Rádió Blues Kezelési útmutató

SIMPLY CLEVER. Rádió Blues Kezelési útmutató SIMPLY CLEVER Rádió Blues Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók Kezelési útmutató 2 Jelek a kezelési útmutató szövegében 2 Rádió - áttekintés 2 Fontos információk 2 Lopás elleni biztosítás

Részletesebben

Rádió Swing Kezelési útmutató

Rádió Swing Kezelési útmutató SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Rádió Swing Kezelési útmutató Swing: Superb, Octavia, Octavia Tour, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Rádio maďarsky 05.2012 S00.5610.87.16 1Z0 012 101 GS Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

ŠkodaOctavia Tour AUTÓRÁDIÓ SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour AUTÓRÁDIÓ SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour AUTÓRÁDIÓ SYMPHONY SIMPLY CLEVER Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék Rádió....................................... Rádió - áttekintés............................. Fontos információk...........................

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Az MP3 lejátszó használata

Az MP3 lejátszó használata Használat Az MP3 lejátszó használata Az MP3-ról Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3 fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint rádióadások, lemezek,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780

AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780 AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780 Fontos tájékoztató a készülék beüzemeléséhez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A készülék használatát megelőzően, kérjük olvassa el

Részletesebben

Magyar. BT-03i használati útmutató

Magyar. BT-03i használati útmutató BT-03i használati útmutató 1 Tartalomjegyzék Áttekintés Az első lépések Hogyan fogadja a telefonhívásokat Termékleírás 2 1. Áttekintés A B E D F 1-1 Funkció gombok: C A B C D E F Szilikon fülrögzítő Power

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

ANC-S SD-NAVI HIBAELHÁRÍTÁSI ELJÁRÁSA (1.00 verzió) Áttekintés és lábkiosztás A FŐKAPCSOLÓ EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK (nincs hang és nincs kijelzés)

ANC-S SD-NAVI HIBAELHÁRÍTÁSI ELJÁRÁSA (1.00 verzió) Áttekintés és lábkiosztás A FŐKAPCSOLÓ EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK (nincs hang és nincs kijelzés) 1. TARTALOM Ügyfél panasza Áttekintés és lábkiosztás A FŐKAPCSOLÓ EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK (nincs hang és nincs kijelzés) NINCS HANG (kijelző OK) NINCS KIJELZŐ (hang OK) GPS probléma Bluetooth USB lejátszás

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

ESN biztonsági üzemeltetési eljárás

ESN biztonsági üzemeltetési eljárás ESN biztonsági üzemeltetési eljárás Az ESN Ez a termék ESN-nel (Eclipse Security Network Eclipse biztonsági hálózattal) van felszerelve. Egy előre regisztrált zenei CD (kulcslemez), egy négy számjegyű

Részletesebben

A Memory Stick lejátszó használata

A Memory Stick lejátszó használata Használat A Memory Stick lejátszó használata A Memory Stickekről Ne tárolja a Memory Stickeket olyan helyeken, amelyek statikus elektromosságnak vagy elektromos interferenciának vannak kitéve, különben

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A termék a kiselejtezésekor nem kezelhető háztartási hulladékként, leadása az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történik. Ezt

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Plantronics Explorer 50. Használati útmutató

Plantronics Explorer 50. Használati útmutató Plantronics Explorer 50 Használati útmutató Tartalomjegyzék Üdvözöljük 3 A doboz tartalma 4 A headset bemutatása 5 Ügyeljen a biztonságra! 5 Párosítás és töltés 6 Párosítás 6 Párosítás mód aktiválása 6

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

BeoSound 4. Kiegészítés

BeoSound 4. Kiegészítés BeoSound 4 Kiegészítés Menürendszer Ez a kiegészítés a BeoSound 4 úmutatóra vonatkozó módosításokat tartalmazza. Az új szoftvernek köszönhetően, a zenei rendszer új szolgáltatásokkal bővült. A menürendszer

Részletesebben

Navigációs rendszer Amundsen+ Kezelési útmutató

Navigációs rendszer Amundsen+ Kezelési útmutató SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigációs rendszer Amundsen+ Kezelési útmutató Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém maďarsky 05.2012 S00.5610.83.16 3T0 012 149 FF

Részletesebben

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Rádió Radio / CD / MP3 Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb: az elõlap

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

A rádió használata. FM vételi jellemzők. Az FM és az AM vétel különbségei. Elhalkulás. Használat

A rádió használata. FM vételi jellemzők. Az FM és az AM vétel különbségei. Elhalkulás. Használat A rádió használata FM vételi jellemzők Általában az FM hangminősége jobb, mint az AM-é. Az FM és sztereó FM vétele esetén azonban több olyan sajátos probléma is fellép, amely nem jellemző az AM-re. Mozgó

Részletesebben

CAU-7180B. iphone/usb/sd/mmc Hi-Fi autó fejegység RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CAU-7180B. iphone/usb/sd/mmc Hi-Fi autó fejegység RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CAU-7180B iphone/usb/sd/mmc Hi-Fi autó fejegység RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsági figyelmeztetések Köszönjük,hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót a helyes használat

Részletesebben

Rövid áttekintés... 9 Általános információk... 12 Kezelés... 15 Fõkijelzõ... 21 Hangbeállítások... 22 Rádió... 29 CD/MP3 3-lejátszó...

Rövid áttekintés... 9 Általános információk... 12 Kezelés... 15 Fõkijelzõ... 21 Hangbeállítások... 22 Rádió... 29 CD/MP3 3-lejátszó... Rövid áttekintés... 9 Általános információk... 12 Kezelés... 15 Fõkijelzõ... 21 Hangbeállítások... 22 Rádió... 29 CD/MP3 3-lejátszó... 36 AUX-bemenet 3... 41 Hibakeresés... 42 Általános tudnivalók... 43

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DG120. 2008 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DG120. 2008 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DG120 2008 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com 1 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Saját biztonsága érdekében ne használja a készülék gombjait vezetés közben. Használja

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Rádió Radio / CD Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb az elõlap lenyitására

Részletesebben

Auna AMP-5100 használati utasítás

Auna AMP-5100 használati utasítás Auna AMP-5100 használati utasítás Tisztelt Vevőnk, köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez azt mutatja, hogy Ön az audio berendezések tekintetében igényes vásárló. Büszkék vagyunk arra a hagyományra,

Részletesebben

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Rádió / CD Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 2 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és kikapcsolása;

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN! Egy új autó megismerése mindig izgalmas élmény. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a Rövid kezelési útmutató, amellyel alig néhány perc alatt

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT COBURG RCR 168. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez A készülék főbb elemei a központi egység, a HD kamera, az asztali HUB kiemelhető mikrofonnal (H sorozat) vagy 1-2 darab asztali mikrofon (HVC sorozat)

Részletesebben

>> Basic audiorendszer. Kiegészítő kezelési útmutató

>> Basic audiorendszer. Kiegészítő kezelési útmutató >> Basic audiorendszer. Kiegészítő kezelési útmutató Jelmagyarázat $ Figyelmeztetés % Környezetvédelmi megjegyzés! Lehetséges járműkárosodás + Tipp X Kezelési utasítás Y Y Folytatásjel (Y oldal) Oldalhivatkozás

Részletesebben

Orbit Hydro-Rain HRC900. Elemes vezérlő automatika Használati utasítás MINERALHOLDING KFT.

Orbit Hydro-Rain HRC900. Elemes vezérlő automatika Használati utasítás MINERALHOLDING KFT. Orbit Hydro-Rain HRC900 Elemes vezérlő automatika Használati utasítás Magyarországi forgalmazó: Mineralholding Kft. Vízöntő öntözéstechnika üzletág H-1106 Budapest, Fehér út 10. Tel.: (+36 1) 209-2770,

Részletesebben

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700. Gyors üzembe helyezési útmutató. Hungarian/00 (KEE)

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700. Gyors üzembe helyezési útmutató. Hungarian/00 (KEE) DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700 Gyors üzembe helyezési útmutató Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék A gyors üzembe helyezési útmutatóról... 2 Használatba vétel előtt... 3 Első lépés... 4 Alapvető működés...

Részletesebben

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS Audioműveletek A rádió használata A rádió használata A kívánt csatorna beállítása VIGYÁZAT Ha a jármű akkumulátorát eltávolítják (javítások vagy karbantartás miatt), a memóriában tárolt összes csatorna

Részletesebben

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100 BLUETOOTH HANGFAL Felhasználói kézikönyv E-Boda Beat 100 Bevezető Köszönjük, hogy az E-boda Beat 100 Bluetooth hangfalat választotta. Használhatja ezt a készüléket okos telefonjával vagy tabletjével zenehallgatásra,

Részletesebben

Kingston MP35 7 645 460 310 London MP35 7 645 450 310

Kingston MP35 7 645 460 310 London MP35 7 645 450 310 Rádió / CD / MP3 Kingston MP35 7 645 460 310 London MP35 7 645 450 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 11 10 9 8 7 6 12 2 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és kikapcsolása;

Részletesebben

Valena Life/ Valena Allure , , , ,

Valena Life/ Valena Allure , , , , Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35, 7 523 35, 7 555 38, 7 555 39 EN LE08584AA EN - 2 LE08584AA_EN_print_p3.pdf 1 2015.09.07. 9:32 EN - 3 EN - 4 Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35,

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

TV Használati útmutató

TV Használati útmutató TV Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Párosítás hallókészülékkel............................. 7 Jeltovábbítás........................................

Részletesebben

Plantronics M70. -M90 sorozat. Használati útmutató

Plantronics M70. -M90 sorozat. Használati útmutató Plantronics M70 -M90 sorozat Használati útmutató Tartalomjegyzék Üdvözöljük 3 A doboz tartalma* 4 Nyelv kiválasztása 5 Párosítás 6 A headset bemutatása 7 Ügyeljen a biztonságra! 7 Kezelés 8 Hívás fogadása/befejezése

Részletesebben

Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató

Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató Előlap és kezelőszervek Az ábra csak a leírás szempontjából lényeges kezelőszerveket és visszajelzőket tartalmazza. A többi kezelőszerv leírását a teljes

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL Kezelési útmutató FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL VÁZLATOS MEGJELENÉS ÉS RENDELTETÉS 1. Sávkapcsoló 2. Kijelző 3. Órát beállító gomb 4. Tápkijelző 5. Kézi hordszíj 6. Megvilágítás

Részletesebben

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Rádió / CD / MP3 Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 3 KEZELÕSZERVEK 1 Nyomógomb a

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

vezérlő és multimédia rendszer

vezérlő és multimédia rendszer SENSUS vezérlő és multimédia rendszer VEGYE át AZ IRÁNyítáST! Új Volvójának fontos eleme a korszerű multimédia rendszer, amely korántsem csak a szórakoztatást szolgálja számos tájékoztató és a vezetést

Részletesebben

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Rádió / CD / MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 2 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és kikapcsolása;

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás I. Töltés a. Az első használat előtt a készülék teljes feltöltése szükséges, a teljes töltési ciklus hozzávetőlegesen 3.5 4 órát vesz igénybe. b.

Részletesebben

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Rádió / CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 11 10 9 8 7 6 12 2 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és kikapcsolása;

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CD30 MP3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824803

Az Ön kézikönyve OPEL CD30 MP3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824803 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/01 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 CD-k 5 Az MP3-ról és a WMA-ról 6 Általános

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

SALUS T105 TERMOSZTÁT

SALUS T105 TERMOSZTÁT SALUS T105 TERMOSZTÁT A T105 termosztát egy programozható hőfokszabályozó, amely a fűtő- és hűtőrendszerek vezérlésére és szabályo-zására szolgál. A termosztát első használata előtt figyelmesen tanulmányozza

Részletesebben

Használati útmutató. Gyors start

Használati útmutató. Gyors start 1 Használati útmutató Gyors start Minden jog fenntartva! Az alábbi biztonsági előírások betartása meghosszabbítja az Ön készülékének szolgálati idejét. Biztonsági előírások!!! Ne tegyük ki a készüléket

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

Phone Clip Használati útmutató

Phone Clip Használati útmutató Phone Clip Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Be- és kikapcsolás....................................

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LONDON MP35 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3331151

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LONDON MP35 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3331151 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT LONDON MP35. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Általános információk... 8 Rövid áttekintés... 10 Kezelés... 13 Rádió... 22 CD/MP3-lejátszó... 30 CD/MP3-váltó 3... 35 Hangbeállítások...

Általános információk... 8 Rövid áttekintés... 10 Kezelés... 13 Rádió... 22 CD/MP3-lejátszó... 30 CD/MP3-váltó 3... 35 Hangbeállítások... 1-es típusú kormánykerék 2-es típusú kormánykerék Általános információk... 8 Rövid áttekintés... 10 Kezelés... 13 Rádió... 22 CD/MP3-lejátszó... 30 CD/MP3-váltó 3... 35 Hangbeállítások... 42 AUX-bemenet

Részletesebben

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás 1. Funkció gombok 2. Töltés Az Avantalk BTCK-10b kihangosító készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt erősen

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

TARTALOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK FELÉPÍTÉS KIJELZŐ A kijelző A kijelző szimbólumai NYOMÓGOMBOK A nyomógombok kiosztása A nyomógombok funkciói

TARTALOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK FELÉPÍTÉS KIJELZŐ A kijelző A kijelző szimbólumai NYOMÓGOMBOK A nyomógombok kiosztása A nyomógombok funkciói TELECOM TARTALOM TARTALOM 3 ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 KIJELZŐ 6 A kijelző 6 A kijelző szimbólumai 6 NYOMÓGOMBOK 7 A nyomógombok kiosztása 7 A nyomógombok funkciói 7 PROGRAMOZÁS 8 1. A mérleg be- és

Részletesebben

KDC-W5031 KDC-W531 KEZELÉSI UTASÍTÁS

KDC-W5031 KDC-W531 KEZELÉSI UTASÍTÁS CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-W5031 KDC-W531 KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 CD-k 5 Az MP3-ról és a WMA-ról 6 Általános jellemzők 7 Áramellátás

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei:

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei: 1/5 1) Termékleírás A beep&park /keeper egy olyan első és hátsó tolatóradar, amely egyben védi is parkoló járművét más autósok figyelmetlen parkolási manőverei ellen. A termék részei: Ellenőrző kijelző

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT MONTREUX RCM 45 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3331223

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT MONTREUX RCM 45 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3331223 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT MONTREUX RCM 45. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben