Örökségünk. A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! 100 éves a Református Templom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örökségünk. A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! 100 éves a Református Templom"

Átírás

1 VI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM A KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA május A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! Ebben a lapszámunkban Tis is igyekszünk folytatni eddigi Tisztelt hagyományainkat. Olvasóink! Nagy hangsúlyt fektetünk most is örökségünk ápolására: vonatkozik ez személyekre és épületre. Művészeti alkotásokat is megjelentetünk most is, ahogyan korábban tettük, valamint bemutatjuk községünk büszkeségeit is. Program-ajánlásokkal látjuk el olvasóinkat, melyekre következő lapszámunkban visszatérünk: szívesen vesszük a vélemény-nyilvánítást is, sőt helyt adhatunk kritikai észrevételeknek, javaslatoknak is. Továbbra is igyekszünk eleget tenni, annak az olvasói igénynek, hogy minél több képet helyezünk el lapunkban. Változatlanul ajánlunk mindenki figyelmébe bölcs és vidám gondolatokat. Lapunkban most sem tudtunk mindenre kitérni, így kimaradhattak, esetleg általunk is fontosnak tartott témák, események. Ismételten kérjük a kedves olvasót, hogy írja meg: mit vagy miket hiányol a kiadványunkból, és küldje az általános iskola címére (postán, ben: vagy faxon: 76/ ), ígérjük, reagálni fogunk rá. Kiadványunk Orgovány honlapján is olvasható Örökségünk 100 éves a Református Templom Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké Zsolt 125, ban kezdték meg Láng Arnold tervei alapján a templom építését ra elkészült a templom és ettől kezdve az orgoványi reformátusok itt dicsőíthették és magasztalhatták a Mindenható Istent. Ezúton szeretnénk sok szeretettel és tisztelettel meghívni mindenkit az Orgoványi Református Egyházközség Hálaadó Istentiszteletére, amelyen 100 éves templomunkért adunk hálát Istennek június 9-én vasárnap délután 15 órakor. A hálaadó istentiszteleten igét hirdet: Dr. Szabó István a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.

2 2.oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Interjú Interjú Virágh Józseffel: Mostanában az érdeklődő orgoványi közönség nem találkozott új, általad írt színpadi művel. Mi ennek az oka? Való igaz. Az utóbbi időben az irodalom másik, szívemhez közelebb levő ágához, a költészethez tértem vissza. Szólnál erről bővebben is? A gyorsan múló idő késztetett erre. Több mint negyven év telt el azóta, hogy első verseim megjelentek. Úgy éreztem, jó lenne ennek a negyven évnek a termését egybegyűjtve látni. Tervem valóra váltásához segítséget ígért régi barátom, és költőtársam Lezsák Sándor. (Őt Orgoványon, aligha kell bemutatni!) Így az elmúlt hónapokban, ha erre késztetést éreztem, verseimet válogattam, itt-ott csiszolgattam. Hol tart most ez a munka? A napokban az én feladatom befejeződött. A gépelés még hátra van, s aztán a többi már az Antológia Kiadón múlik. Bár van még egy önkéntes vállalásom, a kiadás kockázatát megkönnyítve előfizetőket kívánok gyűjteni. Remélem sok barátra, ismerősre számíthatok. Biztos, hogy sokan várjuk érdeklődéssel a kötet megjelenését. Van-e már címe? Hajlok rá, hogy elfogadjam Lezsák Sándor javaslatát: Hamlet Orgoványon. Részlet a kötetből: Hamlet Orgoványon éjszaka mező káka sás szél hajamat szél legyezgeti fogom tenyérbe koponyámat a póz ahogy illik hamleti lábam előtt göröngy ül rajta béka remegve bogár se jön a közelembe keresztbe egymáson vasak hideg fűszálak alszanak vasak fűszálak fűszál-rácsok - eddig tart a világ látod keresztbe egymáson füvek lépésnyire az őrület bokám vasban fűben bilincsben nincs itt kérdés Hamlet nincsen! Négy kép egy filmtekercsből, Orgovány /Tóth Pál erdő/ szelekben halkan peng a fű ősz van tengerkék-szemű tajtékos tenger-fodorú csak az erdő sötét ború a sírdogáló fák alatt avartócsák barnállanak bokáig ér a fájdalom - az akácokét is vállalom olyan akár az emberi nem lehet rajta segíteni /Kargala/ bőg jaszaul-szél rohamra korbácsol réti sereget csillagokat kaszabolni indulnak a sáslevelek állandó itt az ütközet - örökös front az éji láp ezüst páncélt hiába ad a hold rám-nem vívok csatát fűben fekszem fejem fölött a szakállas csillag-fejek nádak lándzsáira tűzve pirosló hajnalt vérzenek /Tolvajos/ buckák sötét bálnahátak óceánodon Tolvajos fúj rád a szél fúj fújdogál a hold áldott hasa alól én mondom csak de úgy ez is igaz lehet mint más mesék: ezt a tengernyi homokot holdról fújta ide a szél Készítette: Gajdácsi Anikó

3 3. oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Interjú Beszélgetés Gellért Etelkával dr. Tóth Zoltán ürügyén Hogyan találkoztál a témával? Orgovány polgármestere 2003-ban felkért Dr. Tóth Zoltán életrajzának kutatására. Akkor ez egy nagyon könnyű feladatnak tűnt, de kiderült, hogy tíz esztendő kell ahhoz, hogy befejezettnek tekintsem a kutatást, bár még jelenleg is találkozom új információkkal. Tehát befejezhetetlennek tűnik a Dr. Tóth Zoltán életmű. Milyen emlékek maradtak fenn Dr. Tóth Zoltánról? Maszlik István hívta fel a figyelmemet a Tóth Zoltán-féle házra, ami a főutcán kisebb átalakításokkal, de látható. Konkrétan bizonyított tárgyi emléke nem maradt fenn, viszont munkásságának nagyhírű történetírója, a nemrég elhalálozott Gordosné Dr. Szabó Anna történész számos könyvében Tóth Zoltán pedagógiai és tudományos munkásságáról írt, melyek olvashatók. Gordos Anikónak köszönhetem, hogy pontosította kutatásom célját, Tóth Zoltán orgoványi közéleti szereplésére mutatott rá, amit még feltáratlan területnek tartott. Másodsorban nagyon értékes gondolatokat őrzött meg a kollektív emlékezet Dr. Tóth Zoltánról. A helyi idős emberek, akik ismerték vagy mások nagyszüleiktől hallottak róla, szívesen nyilatkoztak és beszéltek emlékeikről és hitelesítették aláírásukkal. Ezek a nyilatkozatok rámutattak Tóth Zoltán és felesége karitatív tevékenységeire. Ami azt jelenti, hogy segítették a rászorulókat felekezeti hovatartozás nélkül, és ez életformájukká vált. Kutatásaid során, milyen dokumentumokkal találkoztál? Nagyot lendített a kutatáson, amikor a helyi református egyház lelkésze Prózsa István rendelkezésemre bocsátotta az egyház pincéjében, faládában őrzött korabeli iratokat. Ezekből az iratokból aztán hosszadalmas és kitartó munka árán az akkori orgoványi életre és a Tóth Zoltán-féle tevékenységre ráakadtam. Utalok itt arra, hogy Dr. Tóth Zoltán az orgoványi református egyház presbitere és főgondnoka volt, és az ezzel járó feladatokat is ellátta. Megjegyzem, hogy az Orgoványi Községházán a képviselői teendőket is elvégezte, mindezt a község fennmaradása és fejlődése érdekében. Ebből is lehet látni, hogy a Tóth házaspár, (felesége Makkai Mária az első orgoványi iskolaigazgató lánya) szellemükben istenfélő, hívő emberek voltak. Különösen széppé teszi az emlékezést, mivel idén júniusban ünnepeljük az Orgoványi Református templom 100 éves évfordulóját. Tóth Zoltán hogyan tudta összeegyeztetni budapesti gyógypedagógusi hivatását az orgoványi közéletben vállalt feladataival? Egyfelől a képviselőtestület és a presbitérium is tisztában volt azzal, hogy Tóth Zoltán az év nagy részét Budapesten tölti, mint a Gyógypedagógiai Főiskola igazgatója, pedagógus, tudományos munkatárs és más egyéb tisztségek betöltője. De a vezetők azt is látták, hogy a néhai gyógypedagógus házat épített, gyümölcsösöket telepített és az év néhány hónapját, szabadságát itthon töltötte Orgoványon, olvasatomban itt volt az állandó lakása, Pesten, a Hermina úton a szolgálati otthona. Vagyis orgoványinak tekintették. Másodsorban Tóth Zoltánnak erős feladattudata, munkabírása és hűsége ismeretes volt. Úgy hallottam, hogy ez évben várható Dr. Tóth Zoltán közéleti szerepléséről szóló könyv megjelenése? A kéziratom a lakiteleki Antológia kiadónál van, reményeim szerint idén nyáron kiadásra kerül. A mai embernek milyen példát jelenthet Dr. Tóth Zoltán munkássága? Jó néhány évvel ezelőtt volt a rádióban egy sorozat Aranyemberek címmel. Ebben a műsorban olyan személyeket szólaltattak meg, akik valami rendkívülit tudtak letenni az emberiség asztalára. Sportban, művészetben, tudományban kiválót alkottak. A műsor célja az volt, hogy felmutassák, emléket állítsanak, kedvet és példát az elkövetkezendő nemzedéknek. Tóth Zoltán tudományos és pedagógiai munkájában maradandót alkotott, de nem fordult el a hétköznapi egyszerű emberek gondjaitól, különösen, ha gyermekekről volt szó. Adakozott, így méltán jutnak eszembe a Biblia szavai: Szórt, adott a szegényeknek emlékezete örökre megmarad. Készítette: Gajdácsi Anikó

4 4. oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Visszatekintő Zsindelyné Tüdős Klára: Asszonyok dicsérete Az Asszonyok dicsérete sorozat részeként mutatta be 2013 tavaszán az Orgoványi Amatőr Drámacsoport a Klára című előadást Izsákon, majd később Orgoványon is. A jól ismert író, kosztümtervező, politikai körökben forgó, később menekülteket bújtató istenhívő asszony, Zsindelyné Tüdős Klára életéből Gellértné Etelka gyűjtött össze kis szösszeneteket. A színdarab sok információval szolgált a korában is jól ismert, népszerű nagyasszonyról. Az előadás nagyon szívhez szóló volt, egyszer megmosolyogtatott, máskor könnyeket csalt elő szemünkből. Beleláthattunk élete magasságaiba és mélységeibe egyaránt. Nagyon látványos volt az a jelenet, ahol a rongyszőnyegkészítéshez a kis szolgálólány hosszú gyapjúgombolyagot tekert fel, miközben Klára asszony emlékezett: Széles búzakék csíkkal indul. Az anyám réges-régi pongyolája elevenedik meg előttem. Gyerekbetegségek jutnak eszembe Utána a piros, az én kötényem volt valaha, iskolás koromban. Emlékszem, tintafolt volt a zsebén Névnapi uzsonnák, gazdasszony büszkeségek néhai hordozója, selyem damaszt abrosz; keskeny sárga csík, mennyi rajzó emlék. Aztán egy fekete vonal, családi gyászruhákból Fehér piké rongyok a rózsaszínű egy gyerekszobafüggöny Fellaskázva, összetoldogatva sok nemzedék öröme, bánata van felgombolyítva és csíkokba szőve előttem Ronggyá lett életünkből újat, hasznosat, szerényet, emlékeztetőt sző össze ősi asszonymesterséggel kis sógorasszonyom Valami meleg hála, mély bizakodás önti el a szívemet egész rongy életünk Isten kezébe került. Szétszabdalt, felgombolyított és új bordában új mintát vett fel. Jár a vetélő, csattog a gép, és ebből a rongy emberanyagból a nagy Takács, úgy érzem, valami jobbat, igazabbat, Neki kedvesebbet készül kihozni. Számomra lenyűgöző volt a Klára asszonyt megformáló drusza, Tóth Klári előadásmódja. Bár túlzás lenne azt állítani, hogy a Klára egyszereplős darab, számtalan hosszú, teljes átéléssel elmondott monológot hallhattunk, profi előadásban. Kedves kiegészítők voltak Murár Brigitta Karádi-dalai és Gellért Emőke népi hangszeren kísért népdalai. Érdekes kiegészítése volt Klára asszony életének a korhű divatbemutató. Szorosan kötődött ez a témához, hiszen élete egyik célja volt a hölgyek elegáns, ízléses, csinos öltözködésre való nevelése. Így ír erről Tüdős Klára: Ravaszul, tréfákkal és trükkökkel igyekeztem rávenni őket, hogy merjenek úgy igazán belenézni a tükörbe, s maguknak megvallani, mit kell a termetükön eltakarni, s mit lehet megmutatni, ami csakugyan csinos... Egy népszerű színpadi írónak volt egyszer egy darabja, melynek az volt a címe: Az én leányom nem olyan! De hát honnan tudjam én, vagy akár egy árva fiatalember, hogy egy lány nem olyan, mint amilyennek látszik? Mert ugyanez az író bölcsen megmondta azt is, hogy: Nem elég tisztességesnek lenni, tisztességesnek is kell látszani! Jó volt ifjainkat ilyen tisztességes, csinos, mutatós ruhákban látni! Jó lenne, ha e gyönyörű ruhaköltemények egyike-másika visszaköszönne ránk Orgovány utcáin, alkalmain is!

5 5.oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Köszönjük a színvonalas előadást, és asszonytársaim, sőt lányaink nevében is mondom: várjuk az Asszonyok dicsérete sorozat következő előadását! Mert: Szeretnének [a fiatalok] is felfelé nézni valakire, belekapaszkodni valakibe. Keresnek valakit, aki célt lát, aki biztatást ad a küzdelmekhez, aki mer színt vallani, állást foglalni. Keresnek valakit, aki tudja, mi illik, mi nem, s aki meg is tudja magyarázni: mit, hogyan s miért. Szeretnének okosan viselkedni, ügyesen viszonyulni helyzetekben, emberekhez, de nem mondja meg nekik senki úgy, hogy megérthessék, hogyan forgassák magukat az emberek között sikeresen. Tudom, ez nem is könnyű De meg kell próbálni, hiszen a gyerekeink boldogulásáról, életkedvéről, botladozó kis életéről van szó. S mi lehet annál fontosabb, mint hogy segítsünk nekik élni? Programajánló Muzsikáljunk együtt Iskolánk május 18-án szombaton rendezi meg 15. alkalommal a Muzsikáljunk együtt zenei találkozót, melynek során minden évben Orgovány és a környező települések iskolái mutatkoztak be. A zenei produkciókat Palotás József, az M. Bodon Pál Zeneiskola igazgatója értékeli. Az idén a jubileumi találkozót Mák Kornél Kecskemét Város oktatásért felelős alpolgármestere nyitja meg. Fellépő zeneiskolások: Kecskemét Kodály Iskola, Kecskemét M. Bodon Zeneiskola, Líra Zeneiskola jakabszállási tagozata, Kerekegyháza és Orgovány. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Művelődési Házban. Mindenkit sok szeretettel várunk! Családias Gyereknap Az SZMK május 25-én szombaton Családias Gyereknapot rendez, amelyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Az egész napos program során a sok-sok helyszín, foglalkozás, műsor tartalmas szórakozást fog biztosítani mindenkinek. Természetesen a finom falatokról, hűsítőkről sem kell senkinek lemondania, mert a szervezők azt is biztosítják a vendégeknek. Erzsébet-tábor A Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot írt ki gyerekek táboroztatására, melyet iskolánk megnyert. Ennek köszönhetően közel száz gyerekkel tudunk elutazni a Balatonhoz. Az első turnus július ig, a második turnus augusztus 5-10-ig tölthet el egy hetet a Zánkán. Írta: Királyné Ficsor Lilla (Az idézetek Zs. Tüdős Klára: Isten markában című könyvéből származnak) Péli Adél 5.a.

6 6.oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Táncos programok Tavaszköszöntő hastáncgála 2013 márciusában Orgovány Gyöngyszemei ismét megmutatták magukat a helyi Művelődési Ház színpadán. A tavasz előcsalogatása céljából számos gyönyörű produkcióval készültek, mely még a szülők részére is meglepetés volt. Ismét színes és látványos táncok sokasága szórakoztatta a közönséget. Az előadásra az ország több pontjáról érkeztek táncosok, mint pl. Kelebia, Kecskemét, Gyöngyöshalász, valamint nézők is, akik vitték hírét Orgoványnak. Újra színpadunkon láthattuk a 2010-es év Miss Hastánc győztesét Kecskeméti Anettet, aki produkcióival elkápráztatott mindenkit. A legnagyobb meglepetést mégis a helyi nyugdíjasok okozták. Egy közös tánc erejéig színpadra álltak hastáncosainkkal, valamint Gebeiné Ica néni és Csákóné Kati néni az összekötő részeket oldották meg, ezzel megmutatva kiváló tehetségüket. Nagyon köszönjük a munkájukat és mindazt az élményt, amit kaptunk tőlük én Budapesten a VII. Holdfény Lányai Nemzetközi Hastáncversenyen is megmutatkoztak lánykáink. A zsűrit jelen esetben is lenyűgözték, melyet a kapott pontszámok is mutattak. Két első és egy második hely birtokosai lehettünk, valamint számos különdíjjal jutalmaztak minket, többek között a leglátványosabb és a legvidámabb produkció címét is elhoztuk. Kimagasló eredményünkkel az ország legjobb hastánccsoportjának mondhatjuk magunkat, hiszen eddig még nem akadt olyan csapat, akik el tudták venni tőlünk az első helyet. Köszönöm a lányoknak a sok-sok kitartó munkát, köszönjük a segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak sikerünkhöz, legfőképpen Dr. Lóczi Boglárkának és Subicz Józsefnek, valamint az Idősek Klubjának. Írta: Járvásné Manyi Sport és egészség Öregfiúk teremlabdarúgó bajnokság A bajnokságot az Orgoványi Kulturális Egyesület szervezte, melyet az Általános Iskola tornatermében rendeztek meg, 2012 novembere és 2013 februárja között. A bajnokság célja volt, hogy rendszeres sportolási lehetőség biztosítása az idősebb korosztálynak, valamint más községek, városok lakósaival való kapcsolatteremtés lehetőségének elősegítése. Brazil Jiu Jitsu A 2012-es év utolsó versenyén is nagyon jól szerepeltek az orgoványi sportolók. Hét indulóból 7db érem, ebből 5db arany és 2db bronz. Indultak: Tóth Anett (arany), Juhász Tamás (bronz), Tóth Zoltán (arany), Koczák Béla (bronz), Ács József (arany), Dér István (arany), Tóth Dániel (arany) február 23-án Horvátországban rendezték meg a Brazil Jiu Jitsu versenyt, ami egyben Kelet-Európa-bajnokság is volt. Orgoványról öten indultak ezen a versenyen, Tóth Zoltán, Tóth Anett, Dér István, Tóth Dániel és Ifj. Tóth Zoltán. Tóth Anett ezüstérmet szerzett, Dér István ezüstérmet szerzett és Ifj. Tóth Zoltán aranyérmet szerzett és így lett Orgoványnak most már Kelet-Európa bajnoka is. Asztalitenisz verseny! 2013 áprilisában rendezték meg a tavaszi pingpongversenyt, ahová egyre több sportot szerető fiatal és felnőtt jött el játszani és szurkolni. A verseny eredménye: I. csoport: I. helyezett: Utasi Péter 4.b II. helyezett: Tóth Bertalan 5.a III. helyezett: Mészáros Károly 3.a II. csoport: I. helyezett: Gellért László 7.a II. helyezett: Tapodi Zoltán 6.b III. helyezett: Anka Máté 6.b

7 7.oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Tehetségeink a színházban Próza- és versmondásban jeleskedő diákok, zenészpalánták, valamint énekesek is felléptek azon a Tehetség Gálán, melyet a Színészek az Ifjúságért Alapítvány szervezett a Kelemen László Kamaraszínházban. Ahogyan azt az alapítvány elnöke, Hegedűs Zoltán színművész elmondta: erre a jótékony rendezvényre azokat a fiatal tehetségeket hívták meg, akik a korábbi vers és próza-, illetve komolyzenei tehetségnap legjobbjainak bizonyultak; az est bevételét pedig tehetséggondozásra használják majd. A rendezvényen klasszikus műveket, valamint szórakoztató meséket is hallhatott a közönség a tizenhat fellépő diáktól. Emellett két meghívott vendég: Dunai Tamás színművész, valamint Palotás Gábor ütőhangszer művész előadása is szórakoztatta a nézőtéren ülőket. Iskolánkból a gálára meghívást kapott: Utasi Dorina, iskolánk 2.b osztályos tanulója, aki több mesemondó versenyen szerepelt már eredményesen. A helyi versenyen többször volt már első és minden évben megméretteti magát megyei versenyeken is. Büszkeségeink választott, amiben a régi meséket vicessé alakítják át. Ha nagy lesz, szeretne színész lenni vagy lehet, hogy mesemondó Bimbó Pál 4.b Czere Nóra: Iskolánk hatodik osztályos tanulója a zenében jeleskedik, így nem meglepő, hogy ő is felléphetett az est folyamán. Nóri kisgyerek kora óta furulyázik, több éve sikeresen szerepel a megyei versenyeken is. Ez az év pedig különösen jelentős volt, mivel a Czidra László Furulyaverseny területi versenyén első helyezést ért el, így bejutott az országos döntőbe, amelyre április 27-én került sor Budapesten. Nóri ott is sikeresen szerepelt, a zsűri döntése alapján különdíjban részesült. Utasi Dorina 2.b Bimbó Pál, az Orgoványi Általános Iskola 10 éves mesemondója: Gyakran jár mesemondó és versmondó versenyekre, és általában jó eredményei vannak. A felsőlajosi versenyen eddig egyszer különdíjat kapott, de Orgoványon is volt már első helyezett. Pali elmondta, hogy anyukája szokott segíteni neki a mesék kiválasztásában.. A farkas és Piroska meséjét adta elő, amit abból a könyvből Czere Nóra 6. b

8 8. oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Irodalmi alkotások Először játéknak indul A gyermekjátékok akár iskolákban, óvodákban, közösségekben is gyakran elfajulhatnak. Először csak játéknak indul, nevetnek, jól érzik magukat. Egy ilyen játék kétféle módon végződhet vagy boldogan szóródnak szét a gyerekek, vagy pedig egy kislány, esetleg kisfiú szomorúságával, könnyeivel. A második eset gyakran előfordul. Kezdetnek elég egy apró megjegyzés. A közösség hangos nevetésben tör ki és egyre nagyobb mértékű lesz a megalázás. Ez csúfolódásba mehet át. Sértő, bántó megjegyzéseket tesznek a külsejére, viselkedésére, esetleg hiányosságaira. Az érintett gyermek magába zuhan, elkezd hinni nekik. Próbál változtatni magán aszerint, ahogy a megjegyzések szóltak. Túl kövér vagy! Erre a megjegyzésre elkezd fogyókúrázni, nem eszik rendesen, csakhogy csúfolják többé. Ezek a buta gyerekek pedig örülnek, ha sírni, szenvedni látják őket. Nem tudják milyen érzés, milyen megalázó egy társaság célpontjává válni. Ez a kis seb mindig ottmarad a gyerekek szívében, akárhogy tesznek ellene, próbálják elfelejteni, újra és újra visszaemlékeznek rá. Írta: Czere Patrícia 8.a Becsvágy Van az a rossz tudat Mi mozgat minden hölgyet s urat Mely szerint neved Halhatatlan lehet. Fontos a figyelmeztetés, lehetetlen az emelkedés. Ez is olyasmi cél, mit a legtöbb ember el nem ér. Tegyél meg mindnet emelkedj innen! Próbálkozz, sikerül. S ebből a veszett körből kikerülsz. E földön oly sok ember él, s mindnek vágya ez a cél. Mért pont a Te neved lenne nagy, hiszen porszem vagy! Oly sok ember kezdte lenn, kiknek neve most ott van fenn. Sokaknak mondták: Porszem vagy! Eszmélj rá, hogy e porszem nagy! Lehetséges felemelkedsz, egy mozdulat, s lent teremhetsz. Emberiség kegyetlen, könyörtelen, felednek. Tábornok vagy, nagy fejedelem, menthetetlen elfelednek. Lehetsz költő, forradalmár, Neved rég porladá már. Annyi sok a neves ember, kit eltemet az emlék-tenger. Rég elfeledett nevek, valaha voltak nagy emberek. Tóth Petra 6.b Egyszer a világ tán újjáél, s sok ember útra kél. Akik a világnak annyit adtak, egyszer végre ők is kapnak. Írta: Tóth Zsófia 4.b KULTURÁLIS HÍRMONDÓ Az Orgoványi Kulturális Egyesület időszakos kiadványa Kiadja: Orgoványi Kulturális Egyesület (elnök: Gyarmatiné Márton Olga) Orgovány Felelős szerkesztő: Balla János Zoltán, munkatársa: Gajdácsi Anikó Felelős kiadó: Virágh József alapító elnök

A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! Örökségünk: Dr. Tóth Zoltán

A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! Örökségünk: Dr. Tóth Zoltán VI. ÉVFOLYAM 3.SZÁM A KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2012. november A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! Megtanultam, hogy mindenki a hegy csúcsán szeretne élni, nem is sejtvén, hogy a valódi boldogság

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 1. szám Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava 2015. január február Ára: 150 Ft LAKITELEKI Ismét kihunyt egy Lámpás... ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Csányi

Részletesebben

JÚLIUS az IKSZT ben MAGYAR CONTINENTAL SINGERS KONCERT. Bölcske

JÚLIUS az IKSZT ben MAGYAR CONTINENTAL SINGERS KONCERT. Bölcske Lakossági tájékoztató Bölcske JÚLIUS az IKSZT ben Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületeiben állandó szolgáltatásaink mellett júliusban is sok színes program várja a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat!

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja Tisztelt Sajószentpéteriek! Karácsony, Jézus anyja Szűz Mária az angyali üdvözletkor a legteljesebb ószövetségi áldásban részesült, amely

Részletesebben

Elnézted, ha céklalével pacáztam az ebédnél, s éjjel, hogyha lázas voltam, borogattál, meséltél.

Elnézted, ha céklalével pacáztam az ebédnél, s éjjel, hogyha lázas voltam, borogattál, meséltél. Lellei XXII. évfolyam 5. szám Újság 2013. május Szemed tükre mint a gyémánt, úgy tündököl, úgy ragyog... elmondtad már milliószor: legszebb kincsed én vagyok. Mesét mondasz lefekvéskor, simogatsz, ha felkelek,

Részletesebben

június 30. (szombat) 17 óra - IKSZT Klub Kávézó IKSZT ben H U N G A R O C O N ORSZÁGOS SCI-FI TALÁLKOZÓ

június 30. (szombat) 17 óra - IKSZT Klub Kávézó IKSZT ben H U N G A R O C O N ORSZÁGOS SCI-FI TALÁLKOZÓ Lakossági tájékoztató Bölcske JÚNIUS az IKSZT ben Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Épületeiben állandó szolgáltatásaink mellett júniusban is sok színes program várja a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat!

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye!

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye! Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2011. július Ismét sporttörténelmet írhatott a tápiógyörgyei futballcsapat, mely 2011. május 22-én Pécel együttesét hazai pályán legyőzve

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is.

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is. 1 Karácsonyig, a negyedik többnyire csonka. A keresztény egyház liturgikus színe a lila, az összeszedettség, a fegyelem és a bűnbánat színe. (kivéve Advent III. vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni,

Részletesebben

Vannak napok, vannak helyzetek, amikor úgy érzem,

Vannak napok, vannak helyzetek, amikor úgy érzem, A győri evangélikus gyülekezet időszaki lapja ME g j E L E N I K A z Ú R 2011. ÉVÉNEK Ő s z É N Az Ő erejével Adámi Mária Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13) Vannak napok,

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ. ezt a napot. Mi tehát a karácsony. a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és törvényerejű

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ. ezt a napot. Mi tehát a karácsony. a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és törvényerejű ágasegyháza NAPLÓ II. évfolyam 12. szám 2010. december Ára: 100 Ft ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ Újra eltelt egy küzdelmes esztendő. Ebben az évben volt két komoly választás, voltak örömeink, bosszúságaink, fájdalmas

Részletesebben

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù Nyertes pályázat Az új városközpont megan nyi funkcióval bíró komplexum, nem csak hivatalos ügyek intézésére épült. A közösségi központ például esküvőknek, előadásoknak, de akár zenés-táncos programoknak

Részletesebben

Búcsúzó diákjaink 2012-ben

Búcsúzó diákjaink 2012-ben 10. évfolyam. 29. szám. 2012. július Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának lapja; Honlap:www.nyirbogat.hu Felelős Kiadó: Dr. Simon Miklós polgármester Szerkesztő: Gulyás Jánosné Egy életcélt követni nemes

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 2015. április xxiv. évf. IV. szám Kedves Édesanyák, Nagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az édesanyákat, akik

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Lébény VI. ÉVFOLYAM 31. SZÁM (2012/3.) INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2012. JÚLIus

Lébény VI. ÉVFOLYAM 31. SZÁM (2012/3.) INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2012. JÚLIus Lébény VI. ÉVFOLYAM 31. SZÁM (2012/3.) INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2012. JÚLIus Épül, szépül a Közösségi Ház Az elmúlt hónapokban tovább folytatódott községünk közösségi épületeinek felújítása, rekonstrukciója.

Részletesebben

XV. évfolyam 5. szám. 2014. május. www.fonyod.hu. Programok Turisztikai fejlesztések Elindult a 2014-es szezon

XV. évfolyam 5. szám. 2014. május. www.fonyod.hu. Programok Turisztikai fejlesztések Elindult a 2014-es szezon Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 5. szám www.fonyod.hu 2014. május Programok Turisztikai fejlesztések Elindult a 2014-es szezon 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben