Örökségünk. A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! 100 éves a Református Templom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örökségünk. A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! 100 éves a Református Templom"

Átírás

1 VI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM A KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA május A szerkesztő bevezetője: Tisztelt Olvasó! Ebben a lapszámunkban Tis is igyekszünk folytatni eddigi Tisztelt hagyományainkat. Olvasóink! Nagy hangsúlyt fektetünk most is örökségünk ápolására: vonatkozik ez személyekre és épületre. Művészeti alkotásokat is megjelentetünk most is, ahogyan korábban tettük, valamint bemutatjuk községünk büszkeségeit is. Program-ajánlásokkal látjuk el olvasóinkat, melyekre következő lapszámunkban visszatérünk: szívesen vesszük a vélemény-nyilvánítást is, sőt helyt adhatunk kritikai észrevételeknek, javaslatoknak is. Továbbra is igyekszünk eleget tenni, annak az olvasói igénynek, hogy minél több képet helyezünk el lapunkban. Változatlanul ajánlunk mindenki figyelmébe bölcs és vidám gondolatokat. Lapunkban most sem tudtunk mindenre kitérni, így kimaradhattak, esetleg általunk is fontosnak tartott témák, események. Ismételten kérjük a kedves olvasót, hogy írja meg: mit vagy miket hiányol a kiadványunkból, és küldje az általános iskola címére (postán, ben: vagy faxon: 76/ ), ígérjük, reagálni fogunk rá. Kiadványunk Orgovány honlapján is olvasható Örökségünk 100 éves a Református Templom Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké Zsolt 125, ban kezdték meg Láng Arnold tervei alapján a templom építését ra elkészült a templom és ettől kezdve az orgoványi reformátusok itt dicsőíthették és magasztalhatták a Mindenható Istent. Ezúton szeretnénk sok szeretettel és tisztelettel meghívni mindenkit az Orgoványi Református Egyházközség Hálaadó Istentiszteletére, amelyen 100 éves templomunkért adunk hálát Istennek június 9-én vasárnap délután 15 órakor. A hálaadó istentiszteleten igét hirdet: Dr. Szabó István a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.

2 2.oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Interjú Interjú Virágh Józseffel: Mostanában az érdeklődő orgoványi közönség nem találkozott új, általad írt színpadi művel. Mi ennek az oka? Való igaz. Az utóbbi időben az irodalom másik, szívemhez közelebb levő ágához, a költészethez tértem vissza. Szólnál erről bővebben is? A gyorsan múló idő késztetett erre. Több mint negyven év telt el azóta, hogy első verseim megjelentek. Úgy éreztem, jó lenne ennek a negyven évnek a termését egybegyűjtve látni. Tervem valóra váltásához segítséget ígért régi barátom, és költőtársam Lezsák Sándor. (Őt Orgoványon, aligha kell bemutatni!) Így az elmúlt hónapokban, ha erre késztetést éreztem, verseimet válogattam, itt-ott csiszolgattam. Hol tart most ez a munka? A napokban az én feladatom befejeződött. A gépelés még hátra van, s aztán a többi már az Antológia Kiadón múlik. Bár van még egy önkéntes vállalásom, a kiadás kockázatát megkönnyítve előfizetőket kívánok gyűjteni. Remélem sok barátra, ismerősre számíthatok. Biztos, hogy sokan várjuk érdeklődéssel a kötet megjelenését. Van-e már címe? Hajlok rá, hogy elfogadjam Lezsák Sándor javaslatát: Hamlet Orgoványon. Részlet a kötetből: Hamlet Orgoványon éjszaka mező káka sás szél hajamat szél legyezgeti fogom tenyérbe koponyámat a póz ahogy illik hamleti lábam előtt göröngy ül rajta béka remegve bogár se jön a közelembe keresztbe egymáson vasak hideg fűszálak alszanak vasak fűszálak fűszál-rácsok - eddig tart a világ látod keresztbe egymáson füvek lépésnyire az őrület bokám vasban fűben bilincsben nincs itt kérdés Hamlet nincsen! Négy kép egy filmtekercsből, Orgovány /Tóth Pál erdő/ szelekben halkan peng a fű ősz van tengerkék-szemű tajtékos tenger-fodorú csak az erdő sötét ború a sírdogáló fák alatt avartócsák barnállanak bokáig ér a fájdalom - az akácokét is vállalom olyan akár az emberi nem lehet rajta segíteni /Kargala/ bőg jaszaul-szél rohamra korbácsol réti sereget csillagokat kaszabolni indulnak a sáslevelek állandó itt az ütközet - örökös front az éji láp ezüst páncélt hiába ad a hold rám-nem vívok csatát fűben fekszem fejem fölött a szakállas csillag-fejek nádak lándzsáira tűzve pirosló hajnalt vérzenek /Tolvajos/ buckák sötét bálnahátak óceánodon Tolvajos fúj rád a szél fúj fújdogál a hold áldott hasa alól én mondom csak de úgy ez is igaz lehet mint más mesék: ezt a tengernyi homokot holdról fújta ide a szél Készítette: Gajdácsi Anikó

3 3. oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Interjú Beszélgetés Gellért Etelkával dr. Tóth Zoltán ürügyén Hogyan találkoztál a témával? Orgovány polgármestere 2003-ban felkért Dr. Tóth Zoltán életrajzának kutatására. Akkor ez egy nagyon könnyű feladatnak tűnt, de kiderült, hogy tíz esztendő kell ahhoz, hogy befejezettnek tekintsem a kutatást, bár még jelenleg is találkozom új információkkal. Tehát befejezhetetlennek tűnik a Dr. Tóth Zoltán életmű. Milyen emlékek maradtak fenn Dr. Tóth Zoltánról? Maszlik István hívta fel a figyelmemet a Tóth Zoltán-féle házra, ami a főutcán kisebb átalakításokkal, de látható. Konkrétan bizonyított tárgyi emléke nem maradt fenn, viszont munkásságának nagyhírű történetírója, a nemrég elhalálozott Gordosné Dr. Szabó Anna történész számos könyvében Tóth Zoltán pedagógiai és tudományos munkásságáról írt, melyek olvashatók. Gordos Anikónak köszönhetem, hogy pontosította kutatásom célját, Tóth Zoltán orgoványi közéleti szereplésére mutatott rá, amit még feltáratlan területnek tartott. Másodsorban nagyon értékes gondolatokat őrzött meg a kollektív emlékezet Dr. Tóth Zoltánról. A helyi idős emberek, akik ismerték vagy mások nagyszüleiktől hallottak róla, szívesen nyilatkoztak és beszéltek emlékeikről és hitelesítették aláírásukkal. Ezek a nyilatkozatok rámutattak Tóth Zoltán és felesége karitatív tevékenységeire. Ami azt jelenti, hogy segítették a rászorulókat felekezeti hovatartozás nélkül, és ez életformájukká vált. Kutatásaid során, milyen dokumentumokkal találkoztál? Nagyot lendített a kutatáson, amikor a helyi református egyház lelkésze Prózsa István rendelkezésemre bocsátotta az egyház pincéjében, faládában őrzött korabeli iratokat. Ezekből az iratokból aztán hosszadalmas és kitartó munka árán az akkori orgoványi életre és a Tóth Zoltán-féle tevékenységre ráakadtam. Utalok itt arra, hogy Dr. Tóth Zoltán az orgoványi református egyház presbitere és főgondnoka volt, és az ezzel járó feladatokat is ellátta. Megjegyzem, hogy az Orgoványi Községházán a képviselői teendőket is elvégezte, mindezt a község fennmaradása és fejlődése érdekében. Ebből is lehet látni, hogy a Tóth házaspár, (felesége Makkai Mária az első orgoványi iskolaigazgató lánya) szellemükben istenfélő, hívő emberek voltak. Különösen széppé teszi az emlékezést, mivel idén júniusban ünnepeljük az Orgoványi Református templom 100 éves évfordulóját. Tóth Zoltán hogyan tudta összeegyeztetni budapesti gyógypedagógusi hivatását az orgoványi közéletben vállalt feladataival? Egyfelől a képviselőtestület és a presbitérium is tisztában volt azzal, hogy Tóth Zoltán az év nagy részét Budapesten tölti, mint a Gyógypedagógiai Főiskola igazgatója, pedagógus, tudományos munkatárs és más egyéb tisztségek betöltője. De a vezetők azt is látták, hogy a néhai gyógypedagógus házat épített, gyümölcsösöket telepített és az év néhány hónapját, szabadságát itthon töltötte Orgoványon, olvasatomban itt volt az állandó lakása, Pesten, a Hermina úton a szolgálati otthona. Vagyis orgoványinak tekintették. Másodsorban Tóth Zoltánnak erős feladattudata, munkabírása és hűsége ismeretes volt. Úgy hallottam, hogy ez évben várható Dr. Tóth Zoltán közéleti szerepléséről szóló könyv megjelenése? A kéziratom a lakiteleki Antológia kiadónál van, reményeim szerint idén nyáron kiadásra kerül. A mai embernek milyen példát jelenthet Dr. Tóth Zoltán munkássága? Jó néhány évvel ezelőtt volt a rádióban egy sorozat Aranyemberek címmel. Ebben a műsorban olyan személyeket szólaltattak meg, akik valami rendkívülit tudtak letenni az emberiség asztalára. Sportban, művészetben, tudományban kiválót alkottak. A műsor célja az volt, hogy felmutassák, emléket állítsanak, kedvet és példát az elkövetkezendő nemzedéknek. Tóth Zoltán tudományos és pedagógiai munkájában maradandót alkotott, de nem fordult el a hétköznapi egyszerű emberek gondjaitól, különösen, ha gyermekekről volt szó. Adakozott, így méltán jutnak eszembe a Biblia szavai: Szórt, adott a szegényeknek emlékezete örökre megmarad. Készítette: Gajdácsi Anikó

4 4. oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Visszatekintő Zsindelyné Tüdős Klára: Asszonyok dicsérete Az Asszonyok dicsérete sorozat részeként mutatta be 2013 tavaszán az Orgoványi Amatőr Drámacsoport a Klára című előadást Izsákon, majd később Orgoványon is. A jól ismert író, kosztümtervező, politikai körökben forgó, később menekülteket bújtató istenhívő asszony, Zsindelyné Tüdős Klára életéből Gellértné Etelka gyűjtött össze kis szösszeneteket. A színdarab sok információval szolgált a korában is jól ismert, népszerű nagyasszonyról. Az előadás nagyon szívhez szóló volt, egyszer megmosolyogtatott, máskor könnyeket csalt elő szemünkből. Beleláthattunk élete magasságaiba és mélységeibe egyaránt. Nagyon látványos volt az a jelenet, ahol a rongyszőnyegkészítéshez a kis szolgálólány hosszú gyapjúgombolyagot tekert fel, miközben Klára asszony emlékezett: Széles búzakék csíkkal indul. Az anyám réges-régi pongyolája elevenedik meg előttem. Gyerekbetegségek jutnak eszembe Utána a piros, az én kötényem volt valaha, iskolás koromban. Emlékszem, tintafolt volt a zsebén Névnapi uzsonnák, gazdasszony büszkeségek néhai hordozója, selyem damaszt abrosz; keskeny sárga csík, mennyi rajzó emlék. Aztán egy fekete vonal, családi gyászruhákból Fehér piké rongyok a rózsaszínű egy gyerekszobafüggöny Fellaskázva, összetoldogatva sok nemzedék öröme, bánata van felgombolyítva és csíkokba szőve előttem Ronggyá lett életünkből újat, hasznosat, szerényet, emlékeztetőt sző össze ősi asszonymesterséggel kis sógorasszonyom Valami meleg hála, mély bizakodás önti el a szívemet egész rongy életünk Isten kezébe került. Szétszabdalt, felgombolyított és új bordában új mintát vett fel. Jár a vetélő, csattog a gép, és ebből a rongy emberanyagból a nagy Takács, úgy érzem, valami jobbat, igazabbat, Neki kedvesebbet készül kihozni. Számomra lenyűgöző volt a Klára asszonyt megformáló drusza, Tóth Klári előadásmódja. Bár túlzás lenne azt állítani, hogy a Klára egyszereplős darab, számtalan hosszú, teljes átéléssel elmondott monológot hallhattunk, profi előadásban. Kedves kiegészítők voltak Murár Brigitta Karádi-dalai és Gellért Emőke népi hangszeren kísért népdalai. Érdekes kiegészítése volt Klára asszony életének a korhű divatbemutató. Szorosan kötődött ez a témához, hiszen élete egyik célja volt a hölgyek elegáns, ízléses, csinos öltözködésre való nevelése. Így ír erről Tüdős Klára: Ravaszul, tréfákkal és trükkökkel igyekeztem rávenni őket, hogy merjenek úgy igazán belenézni a tükörbe, s maguknak megvallani, mit kell a termetükön eltakarni, s mit lehet megmutatni, ami csakugyan csinos... Egy népszerű színpadi írónak volt egyszer egy darabja, melynek az volt a címe: Az én leányom nem olyan! De hát honnan tudjam én, vagy akár egy árva fiatalember, hogy egy lány nem olyan, mint amilyennek látszik? Mert ugyanez az író bölcsen megmondta azt is, hogy: Nem elég tisztességesnek lenni, tisztességesnek is kell látszani! Jó volt ifjainkat ilyen tisztességes, csinos, mutatós ruhákban látni! Jó lenne, ha e gyönyörű ruhaköltemények egyike-másika visszaköszönne ránk Orgovány utcáin, alkalmain is!

5 5.oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Köszönjük a színvonalas előadást, és asszonytársaim, sőt lányaink nevében is mondom: várjuk az Asszonyok dicsérete sorozat következő előadását! Mert: Szeretnének [a fiatalok] is felfelé nézni valakire, belekapaszkodni valakibe. Keresnek valakit, aki célt lát, aki biztatást ad a küzdelmekhez, aki mer színt vallani, állást foglalni. Keresnek valakit, aki tudja, mi illik, mi nem, s aki meg is tudja magyarázni: mit, hogyan s miért. Szeretnének okosan viselkedni, ügyesen viszonyulni helyzetekben, emberekhez, de nem mondja meg nekik senki úgy, hogy megérthessék, hogyan forgassák magukat az emberek között sikeresen. Tudom, ez nem is könnyű De meg kell próbálni, hiszen a gyerekeink boldogulásáról, életkedvéről, botladozó kis életéről van szó. S mi lehet annál fontosabb, mint hogy segítsünk nekik élni? Programajánló Muzsikáljunk együtt Iskolánk május 18-án szombaton rendezi meg 15. alkalommal a Muzsikáljunk együtt zenei találkozót, melynek során minden évben Orgovány és a környező települések iskolái mutatkoztak be. A zenei produkciókat Palotás József, az M. Bodon Pál Zeneiskola igazgatója értékeli. Az idén a jubileumi találkozót Mák Kornél Kecskemét Város oktatásért felelős alpolgármestere nyitja meg. Fellépő zeneiskolások: Kecskemét Kodály Iskola, Kecskemét M. Bodon Zeneiskola, Líra Zeneiskola jakabszállási tagozata, Kerekegyháza és Orgovány. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Művelődési Házban. Mindenkit sok szeretettel várunk! Családias Gyereknap Az SZMK május 25-én szombaton Családias Gyereknapot rendez, amelyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Az egész napos program során a sok-sok helyszín, foglalkozás, műsor tartalmas szórakozást fog biztosítani mindenkinek. Természetesen a finom falatokról, hűsítőkről sem kell senkinek lemondania, mert a szervezők azt is biztosítják a vendégeknek. Erzsébet-tábor A Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot írt ki gyerekek táboroztatására, melyet iskolánk megnyert. Ennek köszönhetően közel száz gyerekkel tudunk elutazni a Balatonhoz. Az első turnus július ig, a második turnus augusztus 5-10-ig tölthet el egy hetet a Zánkán. Írta: Királyné Ficsor Lilla (Az idézetek Zs. Tüdős Klára: Isten markában című könyvéből származnak) Péli Adél 5.a.

6 6.oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Táncos programok Tavaszköszöntő hastáncgála 2013 márciusában Orgovány Gyöngyszemei ismét megmutatták magukat a helyi Művelődési Ház színpadán. A tavasz előcsalogatása céljából számos gyönyörű produkcióval készültek, mely még a szülők részére is meglepetés volt. Ismét színes és látványos táncok sokasága szórakoztatta a közönséget. Az előadásra az ország több pontjáról érkeztek táncosok, mint pl. Kelebia, Kecskemét, Gyöngyöshalász, valamint nézők is, akik vitték hírét Orgoványnak. Újra színpadunkon láthattuk a 2010-es év Miss Hastánc győztesét Kecskeméti Anettet, aki produkcióival elkápráztatott mindenkit. A legnagyobb meglepetést mégis a helyi nyugdíjasok okozták. Egy közös tánc erejéig színpadra álltak hastáncosainkkal, valamint Gebeiné Ica néni és Csákóné Kati néni az összekötő részeket oldották meg, ezzel megmutatva kiváló tehetségüket. Nagyon köszönjük a munkájukat és mindazt az élményt, amit kaptunk tőlük én Budapesten a VII. Holdfény Lányai Nemzetközi Hastáncversenyen is megmutatkoztak lánykáink. A zsűrit jelen esetben is lenyűgözték, melyet a kapott pontszámok is mutattak. Két első és egy második hely birtokosai lehettünk, valamint számos különdíjjal jutalmaztak minket, többek között a leglátványosabb és a legvidámabb produkció címét is elhoztuk. Kimagasló eredményünkkel az ország legjobb hastánccsoportjának mondhatjuk magunkat, hiszen eddig még nem akadt olyan csapat, akik el tudták venni tőlünk az első helyet. Köszönöm a lányoknak a sok-sok kitartó munkát, köszönjük a segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak sikerünkhöz, legfőképpen Dr. Lóczi Boglárkának és Subicz Józsefnek, valamint az Idősek Klubjának. Írta: Járvásné Manyi Sport és egészség Öregfiúk teremlabdarúgó bajnokság A bajnokságot az Orgoványi Kulturális Egyesület szervezte, melyet az Általános Iskola tornatermében rendeztek meg, 2012 novembere és 2013 februárja között. A bajnokság célja volt, hogy rendszeres sportolási lehetőség biztosítása az idősebb korosztálynak, valamint más községek, városok lakósaival való kapcsolatteremtés lehetőségének elősegítése. Brazil Jiu Jitsu A 2012-es év utolsó versenyén is nagyon jól szerepeltek az orgoványi sportolók. Hét indulóból 7db érem, ebből 5db arany és 2db bronz. Indultak: Tóth Anett (arany), Juhász Tamás (bronz), Tóth Zoltán (arany), Koczák Béla (bronz), Ács József (arany), Dér István (arany), Tóth Dániel (arany) február 23-án Horvátországban rendezték meg a Brazil Jiu Jitsu versenyt, ami egyben Kelet-Európa-bajnokság is volt. Orgoványról öten indultak ezen a versenyen, Tóth Zoltán, Tóth Anett, Dér István, Tóth Dániel és Ifj. Tóth Zoltán. Tóth Anett ezüstérmet szerzett, Dér István ezüstérmet szerzett és Ifj. Tóth Zoltán aranyérmet szerzett és így lett Orgoványnak most már Kelet-Európa bajnoka is. Asztalitenisz verseny! 2013 áprilisában rendezték meg a tavaszi pingpongversenyt, ahová egyre több sportot szerető fiatal és felnőtt jött el játszani és szurkolni. A verseny eredménye: I. csoport: I. helyezett: Utasi Péter 4.b II. helyezett: Tóth Bertalan 5.a III. helyezett: Mészáros Károly 3.a II. csoport: I. helyezett: Gellért László 7.a II. helyezett: Tapodi Zoltán 6.b III. helyezett: Anka Máté 6.b

7 7.oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Tehetségeink a színházban Próza- és versmondásban jeleskedő diákok, zenészpalánták, valamint énekesek is felléptek azon a Tehetség Gálán, melyet a Színészek az Ifjúságért Alapítvány szervezett a Kelemen László Kamaraszínházban. Ahogyan azt az alapítvány elnöke, Hegedűs Zoltán színművész elmondta: erre a jótékony rendezvényre azokat a fiatal tehetségeket hívták meg, akik a korábbi vers és próza-, illetve komolyzenei tehetségnap legjobbjainak bizonyultak; az est bevételét pedig tehetséggondozásra használják majd. A rendezvényen klasszikus műveket, valamint szórakoztató meséket is hallhatott a közönség a tizenhat fellépő diáktól. Emellett két meghívott vendég: Dunai Tamás színművész, valamint Palotás Gábor ütőhangszer művész előadása is szórakoztatta a nézőtéren ülőket. Iskolánkból a gálára meghívást kapott: Utasi Dorina, iskolánk 2.b osztályos tanulója, aki több mesemondó versenyen szerepelt már eredményesen. A helyi versenyen többször volt már első és minden évben megméretteti magát megyei versenyeken is. Büszkeségeink választott, amiben a régi meséket vicessé alakítják át. Ha nagy lesz, szeretne színész lenni vagy lehet, hogy mesemondó Bimbó Pál 4.b Czere Nóra: Iskolánk hatodik osztályos tanulója a zenében jeleskedik, így nem meglepő, hogy ő is felléphetett az est folyamán. Nóri kisgyerek kora óta furulyázik, több éve sikeresen szerepel a megyei versenyeken is. Ez az év pedig különösen jelentős volt, mivel a Czidra László Furulyaverseny területi versenyén első helyezést ért el, így bejutott az országos döntőbe, amelyre április 27-én került sor Budapesten. Nóri ott is sikeresen szerepelt, a zsűri döntése alapján különdíjban részesült. Utasi Dorina 2.b Bimbó Pál, az Orgoványi Általános Iskola 10 éves mesemondója: Gyakran jár mesemondó és versmondó versenyekre, és általában jó eredményei vannak. A felsőlajosi versenyen eddig egyszer különdíjat kapott, de Orgoványon is volt már első helyezett. Pali elmondta, hogy anyukája szokott segíteni neki a mesék kiválasztásában.. A farkas és Piroska meséjét adta elő, amit abból a könyvből Czere Nóra 6. b

8 8. oldal KULTURÁLIS HÍRMONDÓ május Irodalmi alkotások Először játéknak indul A gyermekjátékok akár iskolákban, óvodákban, közösségekben is gyakran elfajulhatnak. Először csak játéknak indul, nevetnek, jól érzik magukat. Egy ilyen játék kétféle módon végződhet vagy boldogan szóródnak szét a gyerekek, vagy pedig egy kislány, esetleg kisfiú szomorúságával, könnyeivel. A második eset gyakran előfordul. Kezdetnek elég egy apró megjegyzés. A közösség hangos nevetésben tör ki és egyre nagyobb mértékű lesz a megalázás. Ez csúfolódásba mehet át. Sértő, bántó megjegyzéseket tesznek a külsejére, viselkedésére, esetleg hiányosságaira. Az érintett gyermek magába zuhan, elkezd hinni nekik. Próbál változtatni magán aszerint, ahogy a megjegyzések szóltak. Túl kövér vagy! Erre a megjegyzésre elkezd fogyókúrázni, nem eszik rendesen, csakhogy csúfolják többé. Ezek a buta gyerekek pedig örülnek, ha sírni, szenvedni látják őket. Nem tudják milyen érzés, milyen megalázó egy társaság célpontjává válni. Ez a kis seb mindig ottmarad a gyerekek szívében, akárhogy tesznek ellene, próbálják elfelejteni, újra és újra visszaemlékeznek rá. Írta: Czere Patrícia 8.a Becsvágy Van az a rossz tudat Mi mozgat minden hölgyet s urat Mely szerint neved Halhatatlan lehet. Fontos a figyelmeztetés, lehetetlen az emelkedés. Ez is olyasmi cél, mit a legtöbb ember el nem ér. Tegyél meg mindnet emelkedj innen! Próbálkozz, sikerül. S ebből a veszett körből kikerülsz. E földön oly sok ember él, s mindnek vágya ez a cél. Mért pont a Te neved lenne nagy, hiszen porszem vagy! Oly sok ember kezdte lenn, kiknek neve most ott van fenn. Sokaknak mondták: Porszem vagy! Eszmélj rá, hogy e porszem nagy! Lehetséges felemelkedsz, egy mozdulat, s lent teremhetsz. Emberiség kegyetlen, könyörtelen, felednek. Tábornok vagy, nagy fejedelem, menthetetlen elfelednek. Lehetsz költő, forradalmár, Neved rég porladá már. Annyi sok a neves ember, kit eltemet az emlék-tenger. Rég elfeledett nevek, valaha voltak nagy emberek. Tóth Petra 6.b Egyszer a világ tán újjáél, s sok ember útra kél. Akik a világnak annyit adtak, egyszer végre ők is kapnak. Írta: Tóth Zsófia 4.b KULTURÁLIS HÍRMONDÓ Az Orgoványi Kulturális Egyesület időszakos kiadványa Kiadja: Orgoványi Kulturális Egyesület (elnök: Gyarmatiné Márton Olga) Orgovány Felelős szerkesztő: Balla János Zoltán, munkatársa: Gajdácsi Anikó Felelős kiadó: Virágh József alapító elnök

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Versenykiírás. A pályázás menete:

Versenykiírás. A pályázás menete: Versenykiírás A Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület orosz-magyar mesemondó versenyt hirdet minden olyan hazai és határon túli általános iskola számára, ahol tanítják az orosz nyelvet,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Európa legjelentősebb és legrangosabb, az Unió által évente szervezett tehetségkutató és -kiválasztó versenyét, a 25. EU Fiatal Tudósok

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése Az közhasznú szervezet 1132 Budapest, Visegrádi utca 6. V/1. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Farkas Réka elnök Budapest, 2010. február 1. 1 1. Számviteli beszámoló ezer forint 2008 2009 A. Összes közhasznú

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

WASBE - Kelet-Európa VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY és XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL 2015. 07. 10-11. Sárvár, Magyarország

WASBE - Kelet-Európa VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY és XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL 2015. 07. 10-11. Sárvár, Magyarország WASBE - Kelet-Európa VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY és XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL 2015. 07. 10-11. Sárvár, Magyarország Sárvár Város Önkormányzata a Sárvári Fúvószenekari Egyesület szervezésében

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Művészeti neveléssel a vidéki kultúra fejlődéséért

Művészeti neveléssel a vidéki kultúra fejlődéséért Művészeti neveléssel a vidéki kultúra fejlődéséért Dr. Dobszay Ambrus igazgató Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ Heves, 2013. október 12. www.ofi.hu A meghívott előadó mondanivalója a művészetoktatás

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Augusztus MAGLÓD. Mint az új iránt fogékony pedagógus gondot fordított saját fejlődésére is, továbbképzések révén. Egyik

Augusztus MAGLÓD. Mint az új iránt fogékony pedagógus gondot fordított saját fejlődésére is, továbbképzések révén. Egyik MAGLÓD 4 Mint az új iránt fogékony pedagógus gondot fordított saját fejlődésére is, továbbképzések révén. Egyik fő feladatának a tanulók tanórán kívüli és iskolán kívüli foglalkozásainak tartalmas megszervezését

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

VIZI SÁRKÁNYOK. Hajdúnánás Városi Önkormányzat I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA

VIZI SÁRKÁNYOK. Hajdúnánás Városi Önkormányzat I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA Hajdúnánás Városi Önkormányzat VIZI SÁRKÁNYOK I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA A verseny célja: Megismertetni a vízi sportok egyik csapatépítő ágával a tanuló ifjúságot

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

A tardosi munka. Közösségi alapú tervezés Tardoson G. FURULYÁS KATALIN

A tardosi munka. Közösségi alapú tervezés Tardoson G. FURULYÁS KATALIN 172 TÓTH ZSÓKA G. FURULYÁS KATALIN A tardosi munka Közösségi alapú tervezés Tardoson Tardos község Komárom-Esztergom megyében, a Gorba hegy alatt fekszik, 1600 lélek lakja, többségük szlovák nemzetiségű.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben