SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK PÉLDATÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK PÉLDATÁR"

Átírás

1 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK PÉLDATÁR NINCSEN ZSÉ KFT. MÉRLEG Megnevezés Megnevezés Befektetett eszközök Saját tőke Immateriális javak Jegyzett tőke Alapítás átszerv. A.é Tőketartalék Tárgyi eszközök Eredménytartalék Ingatlanok Lekötött tartalék Műszaki gépek Mérleg szerinti eredmény Beruházások Céltartalékok Befektett pénzügyi eszközök Kötelezettségek Részesedések Hosszú lejáratú Forgóeszközök Hosszú lejáratú hitelek Készletek Hosszú lejáratú kölcsönök Anyagok Rövid lejáratú Áruk Rövid lejáratú hitelek Befejezetlen termelés Rövid lejáratú kölcsönök Késztermékek Rövid lejáratú KV szemben Követelések Szállítók Vevők Egyéb rövid lejáratú köt E.R.L.köv Kapcsolt V Állam Értékpapírok Munkavállaló Pénzeszközök Tulajdonos Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Bevételek AIE Bevételek PIE Költségek AIE Költségek PIE Halasztott bevételek Halasztott bevételek ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Vevők megoszlása Késztermék értékesítés Áruértékesítés Összesen Követelés Kapcsolt V. szemben Késztermék ért. Vevőköv Adott kölcsönök Összesen Rövid lejáratú KV szemben Szállítók Rövid lejáratú hitel Összesen Aktív időbeli elhatárolások Bevételek AIE Járó osztalék Költségek AIE Előre fiz. Anyagbesz Költségek AIE Előre fiz. Irodabérl. Díj Összesen Passzív időbeli elhatárolások Bevételek PIE Előre fizetett bérl. díj Költségek PIE Könyvvizsgálati díj Halasztott bevételek Összesen

2 NINCSEN ZSÉ KFT. EREDMÉNYKIMUTATÁSA Megnevezés KIEGÉSZÍTŐ Export értékesítés nettó árbevétele Áfa 25% Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétel Értékesítés nettó árbevétele Export Áruért Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Belföld Késztermék Eladott áruk beszerzési értéke Közv. Szolg Eladott közvetített szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen ráfordításai BRUTTÓ EREDMÉNY Értékesítés közvett ráfordításai Egyéb bevételek Egyéb bevételek Tárgyi eszk. Ért ebből visszaírt értékvesztés Rabat Egyéb ráfordítások Kártérítés ebből értékvesztés TF visszaírása Üzemi (Üzleti) eredmény Kapott osztalék Kapott kamat Egyéb ráfordítások Értékpapírok árfolyamnyeresége Ért. TE KSZE Pénzügyi műveletek egyéb bevétele Selejtezett TE 650 Pénzügyi műveletek bevételei Helyi iparűzési adó Fizetett kamat Egyéb adók Értékpapírok árfolyamvesztesége 435 Terven felüli écs Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredeménye P. műveletek e.bev Szokásos vállalkozási eredmény devizaköv. ÁRF. NYER Rendkívüli bevételek Kapott skontó Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény P. műveletek e. ráf adófizetési kötelezettség Pénzügyi eng. (skontó) Adózott eredmény devizaköv. ÁRF. VESZT Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Rendkívüli bevételek Véglegesen átvett pénze ÖSSZTELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS Megnevezés ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE Anyagköltség Anyagköltség 25% energiaköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Béreket terhelő levonás 40% Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jell. Egyéb kifizetéseket nem terheli adó Bérjárulék SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB BEVÉTELEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÜZEMI EREDMÉNY

3 BEFEKTETÉSI TÜKÖR 2012 Bruttó érték AAAÉ Ingatlanok Műszaki Beruházások Összesen NYITÓ vásárlás előállítás apportba adás értékesítés üzembe helyezés ZÁRÓ Értékcsökkenés NYITÓ terv.szer.écs terven felüli écs apportba adás értékesítés ZÁRÓ Nettó érték NYITÓ ZÁRÓ BEFEKTETÉSI TÜKÖR 2013 Bruttó érték AAAÉ Ingatlanok Műszaki Beruházások Összesen NYITÓ vásárlás előállítás apportba adás értékesítés üzembe helyezés ZÁRÓ Értékcsökkenés NYITÓ terv.szer.écs terven felüli écs apportba adás értékesítés ZÁRÓ Nettó érték NYITÓ ZÁRÓ

4 KELETKEZŐ JÖVEDELEM MEGHATÁROZÁSA ÉS MEGOSZTÁSA ÁFA KALKULÁCIÓ Tételek Fizetendő ÁFA Tárgyi eszköz értékesítés FIZETENDŐ ADÓ Anyagbeszerzés Áruk beszerzése Igénybevett szolgáltatások Tárgyi eszköz beszerzése Immateriális javak beszerzése LEVONHATÓ ADÓ TÉNYLEGESEN FIZETENDŐ ADÓ EREDMÉNYBŐL ÖSSZTELJESÍTMÉNYBŐL MEGNEVEZÉS TÉTELEK Eredmény I Árbevétel Egyéb eredményből Aktivált saját teljesítmények értéke Értékesített Immat / TE eredménye ÖSSZES TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE Ellentételezés nélküli Egyéb Bevétel Anyagköltség Értékvesztés képzése / visszaírása Eladott áruk besz. Értéke Selejtezés 650 Eladott közvetített szolg. Értéke P. Műveletek bevételei Igénybe vett szolgáltatások értéke Rendkívüli eredményből Egyéb szolgáltatások értéke Apportba adott eszköz nyeresége Értékcsökkenési leírás Rendkívüli bevételek (apport nélkül) ÖSSZES NEM MUNKAERŐ RÁFORDÍTÁS A EREDMÉNY Egyéb eredményből Bérköltségek Pénzügyi bevételek Személyi jellegű egyéb kifizetések Rendkívüli eredményből Bérjárulékok EREDMÉNY ELEMEKBŐL B MUNKAERŐ UTÁNI ÖSSZESEN FORGALMI ADÓ C Forgalmi adó ÖSSZES MEGTERMELT JÖVEDELEM ÖSSZES MEGTERMELT JÖVEDELEM JÖVEDELEM MEGOSZLÁSA JÖVEDELEMBŐL RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÓK Nettó bér Személyi jellegű egyéb kifizetések Munkavállalók összesen ÁLLAM Munkavállalókat terhelő levonások Munkáltatót terhelő járulékok ÁFA különbözet Iparűzési és egyéb adók Nyereségadó Állam összesen HITELEZŐK ÉS PIACI PARTNEREK Kamatráfordítások Árfolyamveszteség Utólag adott, nem számlázott engedmény Skontó Rabat Hitelezők összesen KIÁRAMLÓ JÖVEDELEM ÖSSZESEN KELETKEZETT JÖVEDELEM ÖSSZESEN KÜLÖNBÖZET TULAJDONOSOKNAK Osztalék Vállalkozásban maradó MSZE %

5 BRUTTÓ EREDMÉNY (FEDEZET) MEGHATÁROZÁSA ÉS ELEMZÉSE Megnevezés 2012 Fiktív 2013 Késztermék értékesítés árbevétele Értékesítés elszámolt közvetlen önktg Fedezet Fedezeti hányad 0, , ,17881 Megnevezés 2013 Késztermék értékesítés előző évi árakon Értékesítés elszámolt klen önktg e.évi.áron Fedezeti összeg eltérés Volumen és összetétel (F1) Tiszta volumen Összetétel változás Ár és önköltségváltozás (F2) Árváltozás hatása Önköltségváltozás hatása

6 HATFOKOZATÚ LIKVIDITÁSI MÉRLEG NINCSEN ZSÉ KFT 2013 TERMELÉST ŐL FÜGGŐ ÁRU I II III IV V VI Megnevezés Záró érték Forgási seb. Forgási idő Likvid. Mut. Vevők (Késztermék) , , , , Késztermék , , , , ,73213 Bef. Term , , , ,75752 Anyagok , , , , ,3366 Vevők (Áruk) ,96 45, , ,34161 Áruk , , , , ,61754 Szállítók , , , , Árbevétel Késztermék Áruk Vevők Késztermék Áruk Vevők alakulása (2013) Tétel Nyitó Növekedés Összesen Csökkenés Záró Késztermékek Áruk Szállítók alakulása (2013) Tétel Nyitó Növekedés Összesen Csökkenés Záró Szállítók Anyagbeszerzés Áruk beszerzése Igénybevett szolgáltatások Tárgyi eszköz beszerzése Immateriális javak beszerzése Összesen

7 NÉGYFOKOZATÚ LIKVIDITÁSI MÉRLEG Eszközök 2013 Források 2013 Pénzeszközök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A) Pénzeszközök Forgatási célú ÉP B) Értékpapírok I. Likvid eszközök I. Lejárt kötelezettségek Vevők Rövid lejáratú hitelek Adott kölcsön Rövid lejáratú kölcsönök AIE (Bevételek) Szállítók PIE (Ktg, Ráf) II. Mobil eszközök II. Rövid hidőn b. esed. Köt Anyagok Hosszú lejáratú hitelek Áruk Hosszú lejáratú kölcsönök Befejezetlen termelés Késztermékek III. Mobilizálható eszközök III. Hosszabb időn belül es. Köt Alapítás átszervezés AÉ Jegyzett tőke Ingatlanok Tőketartalék Műszaki gépek Eredménytartalék Beruházások Lekötött tartalék Részesedések Mérleg Szerinti Eredmény A) Eszköz jell. Immobil A) Forr. Jellegéből AIE (Ktg, Ráf) PIE (Bevételek) B) Elsz. Jell. Immobil B) Elsz. Jell IV. Immobil eszközök IV. Vissza nem fiz. Források ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Mutatók 2013 Készpénz likviditási ráta (1) 0,072 Készpénz likviditási ráta (2) 0,084 Likviditási gyorsráta 0,712 Likviditási ráta 2,318

8 MOZGÁSTÉR MEGHATÁROZÁSA ÉS VIZSGÁLATA Megnevezés IDŐPONTI ADATOK IDŐSZAKI ÉRTÉK Készletek Vevők Fer Tárgyi eszközök Immat. Javak Ber Értékpapírok Pénzeszközök Adott kölcsönök Fep Bef.Püi eszközök Bep MOZGÁSTÉR VIZSGÁLATA (Nettó módszer) Mutató IDŐSZAKI ÉRTÉK Mozgástér (%) ELTÉRÉS VÁLTOZÁS (%) VÁLTOZÁS (%) Fer ,61% 74,487 68,073 6,415 Ber ,85% 8,747 9,061 0,314 Er ,32% 83,234 77,133 6,101 Fep ,80% 2,503 3,063 0,559 Bep ,77% 14,263 19,804 5,541 Ep ,49% 16,766 22,867 6,101 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,07% 100, ,000 Teljes mozgástér változás 33,069% Gazdasági mozgástér Pénzügyi mozgástér Megnevezés IDŐPONTI ADATOK IDŐSZAKI ÉRTÉK Tárgyi eszközök Immat. Javak Ber MOZGÁSTÉR VIZSGÁLATA (Bruttó módszer) Mutató IDŐSZAKI ÉRTÉK Mozgástér (%) ELTÉRÉS VÁLTOZÁS (%) VÁLTOZÁS (%) Fer ,61% 74,487 68,073 6,415 Ber ,58% 12,326 13,300 0,974 Er ,73% 86,814 81,373 5,441 Fep ,80% 2,503 3,063 0,559 Bep ,77% 14,263 19,804 5,541 Ep ,49% 16,766 22,867 6,101 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,92% 103, ,240 0,660 Teljes mozgástér változás 33,917% Gazdasági mozgástér 21,468% Pénzügyi mozgástér 13,662%

9 FORGÓESZKÖZÖK GAZDÁLKODÁS Megnevezés 2012 Nyitó Növekedés Összesen Csökkenés Záró Késztermék Beflen. Term Áruk Anyagok Vevő Megnevezés 2013 Nyitó Növekedés Összesen Csökkenés Záró Késztermék Beflen. Term Áruk Anyagok Vevő Megnevezés Átlagos állomány Időszaki csökk. Napi csökkenés Forgási idő Átlagos állomány Időszaki csökk. Napi csökkenés Forgási idő Késztermék , ,88 Beflen. Term , ,33 Áruk , ,62 Anyagok , ,56 Vevő , ,06 Anyagváltozás hatásának elemzése Megnevezés Mellékszámítás Érték Eltérés Bázis CSNo * Fio ,00 Bázis szintű tárgy CSN1 * Fio , ,51 Napi felhasználás átlagos változása Tárgy CSN1 * Fi1 Forgási idő változásának hatása

10 BEFEKTETETT ESZKÖZ GAZDÁLKODÁS Megnevezés Változás (%) Összteljesítmény ,364 Értékesítés nettó árbevétele ,195 Befektetett reál eszközök bruttó értéke (átlagos!) ,585 Összteljesítmény / Bef. Eszk. Bruttó ért. (összes) 17,695 12,985 73,381 ÉNÁ / Bef. eszkö. Bruttó értéke (összes) 17,318 12,808 73,960 Befektetett (reál) eszközök gazdálkodásának vizsgálata Megnevezés Eltérés Összteljesítmény Átlagos bruttó érték Átlagos nettó érték Összteljesítmény / Átlagos bruttó érték 17,695 12,985 4,7103 Összteljesítmény / Átlagos nettó érték 24,938 19,061 5,8768 Átlagos nettó érték / Átlagos bruttó érték 0,710 0,681 0,0283 Kapacitásváltozás hatása Kapacitás kihasználás Nettó kapacitás kihasználás Használhatósági fok Kap. változás = ÁBr1 ÁBr0 Brth0 Kapacitás kihasználás = Brth1 Brth0 ÁBr1 Nettó kap. kih. = Nth1 Nth0 ÁBr1 Hnfo Használhatósági fok = Nth1 ÁBr1 (Hnf1 Hnf0)

11 FORRÁSOK ELEMZÉSE Források Mérleg Átrendezés Rendezett Mérleg Átrendezés Rendezett Mérleg Átrendezés Rendezett Hosszú lejáratú kölcsön Breuházási és fejlesztési hitelek Tartós köt. Kapcsolt. Váll. Szemben R. lej. Kölcsönök R. lej. Hitelek Szállítók R. lej. Köt. Kapcs. Váll. Szemben KTG, Ráf PIE Kapcsolt vállalk. Szembeni tételek Megnevezés Áruszállításból hitelből kölcsönből Rövid lejáratú köt. Kapcs. Váll szemben hosszú lej. Hitel Tartós köt. Kapcs. Váll. Szemben Rövid lejáratú hitelek Megnevezés Beruh és fejl. Hitelek esedékes. Törl Rövid lejáratú hitelek Összesen A hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes törlesztőrészletét a vállalkozás átvezette dec 31. napján a rövid lejáratú hitelek közé. Elemzés során azonban a rövid lejáratú hitelek közül vissza kell vezetnünk az esedékes törlesztőrészleteket a hosszú lejáratú hitelek közé. Ebben a példában ez a beruházási és fejlesztési hitel. Tehát a beruházási és fejlesztési hitelek nőnek, a rövid lejáratú hitelek pedig csökkennek a táblázatban található összeggel. Megnevezés Időponti adatok Időszaki adatok Hosszú lejáratú kölcsön Breuházási és fejlesztési hitelek R. lej. Kölcsönök R. lej. Hitelek Szállítók Megnevezés Időszaki adatok Jegyzet tőke Eredménytartalék MSZE Saját tőke H. lej. Idegen tőke R. lej. Idegen tőke Idegen tőke Egyéb forrás Összes idegen forrás ÖSSZES FORRÁS Eladósodás Idegen tőke 27,58 31,58 4,00 Idegen forrás 44,14 48,40 4,26

12 HASZNÁLHATÓSÁG VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA Hfny Hf1 Hf2 Hfz Megnevezés Nyitó Pótlás, bőv. ÖSSZESEN Ért, Selejt. Összescsökkenés Tárgyévi écs Záró érték Bruttó érték (átlagos) Halmozott ÉCS Nettó érték Nettó / Bruttó 0, , , ,60276 Használhatósági fok változása 0,0325 Pótlás bővítés miatt 0,1957 Értékesítés miatt 0,0054 Váll. Belüli. Haszn. Miatt 0,2227 Használhatósági fok változás = Hfz Hfny Hfny Pótlás, bővítés miatt = Értékesítés miatt = Hf1 Hfny Hfny Hf2 Hf1 Hfny Vállalkozáson belüli haszn. miatt = Hfz Hf2 Hfny

13 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA Megnevezés Anyagok Áruk Befejezetlen termelés Késztermékek A vállalkozásnál a tárgyévben egy hosszú kísérleti fejlesztés eredményeképpen szabadalmaztak egy gyártási eljárást amelynek aktivált értéke eft. Ezen felül a tárgyévben a vállalkozás saját maga végezte az irodahelyiség felújításának amelynek bekerülési értéke eft STK ÁV SEEÁÉ ASTÉ

14 TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS 2013 (Indirekt módszer) Megnevezés Érték Megnevezés Érték AAAÉ növekedése AAAÉ csökkenése Ingatlanok növekedése Ingatlanok csökkenése Műszaki gépek növekedése Műszaki gépek csökkenése Beruházás növekedése Beruházás csökkenése 1 Váll. Belül befekt. Eszközök növ Váll. Belül befekt. Eszközök csökk Részesedések növekedése Részesedések csökkenése 2 Váll. kivül befekt. Eszközök növ Váll. kivül befekt. Eszközök csökk. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NÖVEKEDÉSE A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE Anyagok növekedése Anyagok csökkenése Áruk növekedése Áruk csökkenése Késztermékek növekedése Késztermékek csökkenése Befejezetlen termelés növekedése Befejezetlen termelés csökkenése Egyéb követelések növekedése Egyéb követelések csökkenése Vevők növekedése Vevők csökkenése AIE növekedése AIE csökkenése Váll. Belül műk. Forgóeszközök növ Váll. Belül műk. Forgóeszközök csökk Értékpapírok növekedése Értékpapírok csökkenése Váll. kívül műk. Forgóeszközök növ. 2 Váll. kívül műk. Forgóeszközök csökk B) FORGÓESZKÖZÖK NÖVEKEDÉSE B) FORGÓESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE I. ÖSSZES ESZKÖZNÖVEKEDÉS I. ÖSSZES ESZKÖZCSÖKKENÉSE Jegyzett tőke csökkenés Jegyzett tőke növekedése Tőketartalék csökkenés Tőketartalék növekedés Lekötött tartalék csökkenés Lekötött tartalék növekedés Eredménytartalék csökkenése Eredménytartalék növekedése 1 Bef. Finansz. saját forrás csökkentése 1 Bef. Finansz. saját forrás növekedése Hosszú lejáratú hitelek csökkenése Hosszú lejáratú hitelek növekedése Hosszú lejáratú kölcsönök csökkenése Hosszú lejáratú kölcsönök növekedése Bef. Finansz. Idegen forrás csökkentése 2 Bef. Finansz. Idegen forrás növekedése C) BEF. FIN. FORRÁS CSÖKKENÉSE C) BEF. FIN. FORRÁS NÖVEKEDÉSE Mérleg szerinti eredmény (veszteség) Mérleg szerinti eredmény (nyereség) Működést fin. Saját forrás csökkenés 1 Működést fin. Saját forrás növekedése Rövid lejáratú hitelek csökkenése Rövid lejáratú hitelek növekedése Rövid lejáratú kölcsönök csökkenése Rövid lejáratú kölcsönök növekedése Szállítók csökkenése Szállítók növekedése E.R.L.Kötelezettség csökkenése E.R.L.Kötelezettség növekedése PIE csökkenése PIE növekedése Működést fin. Idegen forrás csökkenése 2 Működést fin. Idegen forrás növekédse D) MŰKÖDÉST FIN. FORRÁS CSÖKKENÉSE D) MŰKÖDÉST FIN. FORRÁS NÖVEKEDÉSE II. ÖSSZES FORRÁS CSÖKKENÉS II. ÖSSZES FORRÁS NÖVEKEDÉS PÉNZFELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN PÉNZKELETKEZÉS ÖSSZESEN Pénzkeletkezés és felhasználás különbözete Pénzeszközök állományváltozása

15 TŐKEFORGALMI KIMUTATÁS 2013 (Direkt módszer) Megnevezés Érték Megnevezés Érték AAAÉ növekedése AAAÉ csökkenése Ingatlanok növekedése Ingatlanok csökkenése Műszaki gépek növekedése Műszaki gépek csökkenése Beruházás növekedése Beruházás csökkenése 1 Váll. Belül befekt. Eszközök növ Váll. Belül befekt. Eszközök csökk Részesedések növekedése Részesedések csökkenése 2 Váll. kivül befekt. Eszközök növ Váll. kivül befekt. Eszközök csökk. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NÖVEKEDÉSE A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE Anyagok növekedése Anyagok csökkenése Áruk növekedése Áruk csökkenése Késztermékek növekedése Késztermékek csökkenése Befejezetlen termelés növekedése Befejezetlen termelés csökkenése Egyéb követelések növekedése Egyéb követelések csökkenése Vevők növekedése Vevők csökkenése AIE növekedése AIE csökkenése Váll. Belül műk. Forgóeszközök növ Váll. Belül műk. Forgóeszközök csökk Értékpapírok növekedése Értékpapírok csökkenése Váll. kívül műk. Forgóeszközök növ. 2 Váll. kívül műk. Forgóeszközök csökk B) FORGÓESZKÖZÖK NÖVEKEDÉSE B) FORGÓESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE I. ÖSSZES ESZKÖZNÖVEKEDÉS I. ÖSSZES ESZKÖZCSÖKKENÉSE Jegyzett tőke csökkenés Jegyzett tőke növekedése Tőketartalék csökkenés Tőketartalék növekedés Lekötött tartalék csökkenés Lekötött tartalék növekedés Eredménytartalék csökkenése Eredménytartalék növekedése 1 Bef. Finansz. saját forrás csökkentése 1 Bef. Finansz. saját forrás növekedése Hosszú lejáratú hitelek csökkenése Hosszú lejáratú hitelek növekedése Hosszú lejáratú kölcsönök csökkenése Hosszú lejáratú kölcsönök növekedése Bef. Finansz. Idegen forrás csökkentése 2 Bef. Finansz. Idegen forrás növekedése C) BEF. FIN. FORRÁS CSÖKKENÉSE C) BEF. FIN. FORRÁS NÖVEKEDÉSE Mérleg szerinti eredmény (veszteség) Mérleg szerinti eredmény (nyereség) Működést fin. Saját forrás csökkenés 1 Működést fin. Saját forrás növekedése Rövid lejáratú hitelek csökkenése Rövid lejáratú hitelek növekedése Rövid lejáratú kölcsönök csökkenése Rövid lejáratú kölcsönök növekedése Szállítók csökkenése Szállítók növekedése E.R.L.Kötelezettség csökkenése E.R.L.Kötelezettség növekedése PIE csökkenése PIE növekedése Működést fin. Idegen forrás csökkenése Működést fin. Idegen forrás növekédse D) MŰKÖDÉST FIN. FORRÁS CSÖKKENÉSE D) MŰKÖDÉST FIN. FORRÁS NÖVEKEDÉSE II. ÖSSZES FORRÁS CSÖKKENÉS II. ÖSSZES FORRÁS NÖVEKEDÉS PÉNZFELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN PÉNZKELETKEZÉS ÖSSZESEN Pénzkeletkezés és felhasználás különbözete Pénzeszközök állományváltozása Megnevezés 2013 Nyitó Növekedés Összesen Csökkenés Záró Késztermék Beflen. Term Áruk Anyagok Vevő Szállítók

16 SAJÁT TŐKE VIZSGÁLATA ESZKÖZÖK Változás Alapítás átszervezés A.É K+F Aktivált értéke Ingatlanok Épületek Ingatlanok értékhelyesbítése Saját tőke SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Jegyzett tőke Jegyzett, de Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Gazdasági események 1. Nyitó tételek 2. Az egyik magánszemély tulajdonos kiszáll a cégből. A távozáskor az üzletrészéért eftot fizet a vállalkozás. 3. A tárgyidőszakban a veszteségek fedezetére a tulajdonosok eft pótbefizetést teljesítettek 4. A kutatás és fejlesztés tárgyidőszaki értékcsökkenésének összege 800eFt 5. A vállalkozáshoz befektető érkezik, aki eFt üzletrészt vásárol, 20% ázsió megfizetésével. A jegyzés időpontjában eft összeget utal át a vállalkozás részére GAZDASÁGI ESEMÉNYEK Jegyzett tőke Jegyzett, de Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék MSZE ÖSSZESEN Nyitó MSZE átvezetése /a tőkeleszállítás / Kapott pótbefizetés / K+F értékcsökkenése 5/a Tőkeemelés 5/b Püi teljesítés /a AAAÉ ÉCS LT csökk 6/b Értékhelyesbítés változása Záró

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék száma FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt.

Részletesebben

Számlatükör (Teljes lista)

Számlatükör (Teljes lista) Számlatükör (Teljes lista) Főkönyvi szám 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben