E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat augusztus VIII. évfolyam 8. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és járuléktörvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! ADÓELLENŐRZÉS A pénzügyi tranzakciós illeték Írta: Botházy Béla osztályvezető NAV Ellenőrzési Osztály július 9-én 249 igen szavazattal, 94 nem ellenében elfogadták a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényt. A törvény alapján, január 1-jétől illetéket kell fizetni a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás után. Valamint az okmányos meghitelezés (akkreditív), a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, továbbá a legalább egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét, értékpapír elhelyezése, kibocsátása, továbbá az egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét lekötésére irányuló művelet után is pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni. Továbbá minden olyan, az előzőekben meghatározott fizetési műveletekkel egy tekintet alá eső olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési művelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. Tartalom 1 A HÓNAP TÉMÁJA A pénzügyi tranzakciós illeték 4 ART. Az ellenőrzésre történő kiválasztás szabályai 7 ÁFA Jogorvoslati lehetőségek és buktatók 9 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ A megváltozott munkaképességű vállalkozók részére bevezetett a szociális hozzájárulási adó terhére érvényesíthető adókedvezmény 12 OLVASÓI KÉRDÉSEK Egyszerűsített foglalkoztatás Munkavállalók felhasználására bocsátott konyhai eszközök Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása A fordított adózás alkalmazása miatt előírt fizetendő adó Közösségen belüli beszerzés áfa vonzata Hatályos adómérték szerint számított adó Adóalany által más adóalanynak nyújtottszolgáltatás Kötelezettség elengedése Utólag adható Erzsébet utalvány Lapszámunk szerzői: Bonácz Zsolt adószakértő Botházy Béla NAV, Ellenőrzési osztály dr. Kovács Ferenc - NAV Elnökhelyettesi Tanácsadó Lepsényi Mária NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Matlné Kisari Erika NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Tisztelt Olvasónk! A szakmai folyóirat előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Adózással kapcsolatos kérdését az hu címen várjuk. Honlapunkról - - a JOG- SZABÁLYFIGYELÉSEN és az ADÓNAPTÁRATON túl további szerkeszthető segédleteket tölthet le. Az Ön felhasználóneve: adoell2012 Az Ön jelszava: segedletek458 A kézirat lezárásának dátuma: július 28. Üdvözlettel: Szabó Attila Termékmenedzser 1 E-Adóellenőrzési Tanácsadó június, VIII. évfolyam 8. szám

2 Tehát az átutalások, a beszedések, a postai csekkbefizetések, a készpénzkifizetések, valamint a készpénzfizetésre szóló csekkek beváltása után keletkezik olyan illetékfizetési kötelezettség, amely az állampolgárok többségét érinti. A pénzügyi tranzakciós illeték az adóhatóság számára egy újabb adónem, amelynek nyilvántartásáról, beszedéséről, ellenőrzéséről gondoskodnia kell. Az állampolgárok most elsősorban azt vizsgálják, hogy mennyiben terheli majd őket az új illeték. A költségvetés pedig e törvény hatása alapján 2013-ban mintegy 380 milliárd forint bevételre számít. E bevétel jelentős részét Simor András, a Nemzeti Bank elnöke szerint a központi költségvetés a következő évben köteles megtéríteni az MNB részére, azaz az állam az egyik zsebéből a másikba rakja majd a pénzt. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy a kérdéses bevétel a évi költségvetésben jelenik meg, míg a kiadás a éviben. A pénzügyi tranzakciós illetéket az ellenzői adónak tartják, mivel álláspontjuk szerint nem társul hozzá állami szolgáltatás. A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletet a fizető fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti. Ez különösen a hátrányos helyzetűeket sújthatja, mivel az állampolgárok körében hiteligénybevételre jellemzően azok szorulnak, akik elegendő egyéb forrással nem rendelkeznek, azonban a hiteligénybevétel is tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget teremt. Bár a kormány szándéka szerint a pénzforgalmi szolgáltatók nem terhelik tovább az ügyfelekre a kötelezettséget, azonban mégis számíthatunk arra, hogy előbb-utóbb mi fogyasztók viseljük azt. Nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget: az ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által eltérő számlák között végrehajtott fizetési művelet, ha a fizető fél és a kedvezményezett személye megegyezik, az ügyfélszámlán vagy az értékpapírszámlával kapcsolatban egyéb számlán végrehajtott fizetési művelet, ideértve a fizetési számla és az ügyfélszámla között végrehajtott fizetési műveletet abban az esetben, ha a befektetési szolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltató az adózás rendjéről szóló törvény szerint meghatározott kapcsolt vállalkozásának minősülő befektetési vállalkozás nyújtja, és a fizető fél, valamint a kedvezményezett személye megegyezik, a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény hatálya alá tartozó fizetési művelet, az anyavállalatnak leányvállalatokkal, illetőleg ez utóbbiak egymás közötti, a likviditás biztosítása érdekében közösen végrehajtott pénzügyi művelete (csoportfinanszírozás), feltéve, hogy a csoport tagjainak a számláit ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató vezeti, a pénzforgalmi szolgáltató által más belföldi, illetve külföldi pénzforgalmi szolgáltató, pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, valamint befektetési alap részére vezetett fizetési számla terhére megvalósított fizetési művelet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére megvalósított fizetési művelet, és a rontott, jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített és az egyéb technikai (ideértve különösen a kincstári saját számlák közötti forgalmat) jellegű fizetési művelet, ideértve az eredeti állapot helyreállítására irányuló fizetési műveletet is. A pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére kötelezettek köre a fizető fél, a teljesítő, az okmányos meghitelezést (akkreditív) nyitó, augusztus, VIII. évfolyam 8. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

3 csekk beváltása esetén a kibocsátó számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatója Posta Elszámoló Központot működtető intézmény MNB kincstár A fizetésre kötelezettek köre alapján megállapítható, hogy a fizetési kötelezettség az adózók szűkebb körét terheli. Ráadásul e kör tagjai jellemzően megbízható, pontos elszámolásokat vezetnek, így az önkéntes jogkövetéssel beszedhető illeték aránya igen magas lehet. Ez alacsonnyá teheti az illeték beszedésének költségét, amely a költségvetés számára különösen előnyös és hatékony adóztatást jelent. Adóztatási szempontból az is előnyös, hogy a törvény igen nagy számú ügyletet terhel illetékkel, így az alacsony mérték is jelentős költségvetési bevételt eredményez. Ez az illeték a többi kisadóhoz mérten várhatóan egyszerűbb feladatot ró az adóhatóságra. A pénzügyi tranzakciós illeték alapja A készpénzátutalás és a legalább egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét elhelyezésére irányuló lekötési művelet kivételével az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján megterheli. Készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő pénzösszeg. A legalább egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét, értékpapír elhelyezésére irányuló lekötési művelet kibocsátása esetében a lekötésbe helyezett összeg, értékpapír kibocsátási árfolyama. Az egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét lekötésére irányuló művelet esetében a lekötésbe helyezett összeg. A Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt összeg. Külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás esetén a devizában meghatározott összeget az MNB által a teljesítési napra közétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,1 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint. A felső korlát nem érvényesül, tehát a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,1 százaléka az illeték, ha az illetékfizetésre az MNB, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény vagy a kincstár kötelezett. A limitált mérték alá tartozó műveletek alkalmazásában a csoportos átutalás egyes átutalási megbízásai és a csoportos beszedési megbízás egyes beszedési megbízásai önálló fizetési műveletnek minősülnek. Az illeték megfizetésére kötelezett a számlakivonaton tájékoztatja ügyfelét az ügyfél fizetési számláján végrehajtott illetékköteles fizetési művelet után megállapított illeték összegéről. Számolni kell azzal is, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték terheli a magánszemély jövedelmének átutalását, majd ennek az összegnek a készpénzfelvételét, illetve az ebből teljesíthető átutalásokat. Emiatt a jövedelmeket és azok felhasználását összességében kétszeresen terheli az illeték. A pénzforgalmi szolgáltató a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget havonta, a teljesítési napot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, és az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vallja be és fizeti meg. A törvényt a cikk lezárásakor még nem hirdették ki. 3 E-Adóellenőrzési Tanácsadó augusztus, VIII. évfolyam 8. szám

4 ADÓZÁS RENDJE Az ellenőrzésre történő kiválasztás szabályai Írta: dr. Kovács Ferenc NAV Elnökhelyettesi Tanácsadó Amennyiben az adózót az adóhatóság ellenőrzésre kiválasztja, sokakban felmerül a kérdés: miért engem választottak ki? Ráadásul, miért most kíván az adóhatóság ellenőrzést lefolytatni nálam? Jelen cikkben ezekre a kérdésekre keressük a választ a jogszabályi rendelkezések segítségével. Az Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) ai meghatározzák az ellenőrzésre történő kiválasztás szempontjait. A legfontosabb rendező elv, hogy bizonyos esetekben kötelező az ellenőrzés lefolytatása, míg más esetekben meghatározott szempontrendszer szerint történik az ellenőrizendő adózók meghatározása. Az Art. tehát meghatározza, hogy mely esetekben kötelező az adóhatóságnak ellenőrzést lefolytatnia. Ezek a következők: a) a vállalkozónál, ha végelszámolását rendelték el (2012. évtől felszámolás esetén NEM kötelező az ellenőrzés), b) az Állami Számvevőszék elnökének felhívására, c) az adópolitikáért felelős miniszter utasítására, d) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók esetében az önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján évig a legnagyobb adóteljesítménnyel (költségvetési kapcsolatokkal) rendelkező 3000 adózót az állami adóhatóság köteles volt rendszeresen (legalább háromévente) valamennyi adónem és költségvetési támogatás vonatkozásában ellenőrizni ez a szabály is hatályon kívül helyezésre került évtől. A kötelező ellenőrzéseken túl, az állami adóhatóság az ellenőrzési tevékenységét az Art. szerinti szempontok alapján a vezetője által évente február 20-áig közzétett ellenőrzési tájékoztatás alapján végzi. Az állami adóhatóság vezetőjének ellenőrzési tájékoztatása az aktuális gazdasági folyamatokra, az adópolitikai célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra, a gazdálkodási típusokra, az adóbevételi érdekeket leginkább sértő magatartásformákra, illetőleg az adóbevételi szempontból legnagyobb kockázatot jelentő adózói csoportokra kiemelt figyelemmel szabályozza az adóhatóság ellenőrzési kapacitásainak felhasználását. Az ellenőrzési tájékoztatás tartalmazza: a) az adott év kiemelt vizsgálati céljait, b) az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket (szakma, ágazat), az egyes térségekre, településekre jellemző szakmánkénti, tevékenységenkénti jövedelmezőségi mutatókat, illetőleg a jövedelmezőségi mutatót el nem érő adózók fokozott ellenőrzésének szempontjait, c) az ellenőrzési típusok tervezett arányszámait különös tekintettel a vagyongyarapodások vizsgálatára, a bevallás kiegészítése alapján elrendelt és a kiutalás előtti ellenőrzésre, valamint az átalakuló, a tevékenységüket kezdő, az adókötelezettségüket megszüntető vagy más jogutód nélkül megszűnő vállalkozások ellenőrzésére. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) évi ellenőrzési tájékoztatása alapján, az adóhatóság kiemelt feladata a költségvetési bevételek minél teljesebb körű biztosítása, az illegális gazdasági jelenségek további visszaszorítása úgy, hogy az ellenőrzési tevékenység az adózói kör szélesítésén keresztül járuljon hozzá a nemzetgazdaság versenyképességének fokozásához. Az adóhatóság által az ellenőrzésre történő kiválasztáskor alkalmazott kockázatkezelésnek igazodnia kell az adózói életút különböző szakaszaihoz, így a vállalkozás alakulásának időszakában ellenőrzésre kiválasztást indokol különösen, ha: a bejelentett székhelyet székhelyszolgáltató biztosítja; a cég külföldi ügyvezetőjének nincs belföldi bejelentett lakcíme, csak kézbesítési meghatalmazottra vonatkozó adatok bejelentésére került sor; augusztus, VIII. évfolyam 8. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

5 a megalakulást követően különösen alacsony jegyzett tőke esetén jelentős forgalom, illetve nagy összegű fizetendő és emellett közel azonos összegű levonható általános forgalmi adó bevallása történik. Az alakulást követően, a vállalkozás működésének időszakában különösen azon adózók kiválasztását és egyedi kockázatelemzését kell elvégezni, amelyekre az alábbi kockázati tényezők valamelyike jellemző: a bevallások benyújtásának elmaradása; nullás adattartalmú bevallások benyújtása több egymást követő időszakban, nullás adattartalmú bevallás benyújtását követően számos önellenőrzés benyújtása; az áfa- és a jövedelemadó-bevallások összhangjának hiánya; a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatainak, adatváltozásainak bejelentése mellett a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóbevallások, adókötelezettségek teljesítésének elmulasztása; gyakori székhely-, illetékesség-, illetve tulajdonosváltás; nagy összegű adóhátralék felhalmozása, főként jelentős dinamikájú értékesítésnövekedéshez kapcsolódóan; tartós veszteség kimutatása folyamatos működés mellett; magas készpénzállomány és adott kölcsön; közösségi beszerzés bevallásának és továbbértékesítésének eltitkolása; túlnyomórészt transzfer szerepkör az Európai Közösség tagországainak vállalkozásaival folytatott kereskedelemben, melyhez összegében és a forgalomhoz képest jelentős VIESeltérés párosul; a vám szakterület jelzése alapján csalásgyanús export-import ügyletek bonyolítása; a bevallásokban sorozatosan nagy forgalom és a bevételhez igazodó nagyságú kiadások szerepeltetése (ún. adóminimalizálás); a vállalkozások kapcsolatrendszerén, számlázási láncolatán, érdekmegosztásán alapuló szervezett csalásban való részvétel gyanúja. Az adózói életút bármely szakaszában vizsgálandó kockázatos adózói kapcsolatok különösen: a korábban az adóhatóság látókörébe került szándékos adóelkerülők, fantomcégek tulajdonosainak és képviselőinek érdekeltségi körébe tartozó, bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés keretében még nem ellenőrzött vállalkozások; az azonos székhellyel, tulajdonosi körrel, ügyvezetővel rendelkező, egymással üzleti kapcsolatban álló vállalkozások; az azonos tulajdonosi körhöz tartozó megszűnő, átalakuló társaságok és jogutódjaik; a csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárással megszűnő társaságok tulajdonosi köre által alapított új társaságok; a kiemelten kockázatos külföldi adózókkal üzleti kapcsolatban álló/állt vállalkozások. A évben ellenőrizendő főbb tevékenységi körök a szolgáltató szektorban: nagykereskedelem (különösen a mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme, a gabona, a takarmány, az élő állat és a hús, húskészítmény nagykereskedelme); közúti áruszállítás; raktározás, tárolás; vendéglátás; munkaerő-piaci szolgáltatás; biztonsági, nyomozói tevékenység; egyéb személyi szolgáltatás. Ipari ágazatban: hús-, baromfihús-készítmény gyártása; épületek építése, egyéb építmény építése, speciális szaképítés, különösen bontás. Mezőgazdaságban: növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások. Kiemelten kell ellenőrizni: a számítógépes programozással, a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó vállalkozásokat, amennyiben jövedelmezőségük (eredmény/nettó árbevétel) alacsonyabb, mint az adott térségre, gazdálkodási for- 5 E-Adóellenőrzési Tanácsadó augusztus, VIII. évfolyam 8. szám

6 mára tekintettel megállapított jövedelmezőségi mutató 50%-a. A következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések főbb irányai az alábbiak: kiskereskedelem, különösen a dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme, valamint a csomagküldő, internetes kereskedelem; jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; a magánrendelőkben végzett járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás, valamint az egyéb humán-egészségügyi ellátás. Újdonság, hogy az állami adóhatóság becslési adatbázist tart fenn kiválasztási és ellenőrzési tevékenysége támogatása céljából. A becslési adatbázis tartalmazza a korábban lefolytatott ellenőrzési tapasztalatok, megállapítások alapján az egyes tevékenységi körök vonatkozásában, területi bontásban a forgalmi, létszám- és egyéb, az adókötelezettséget megalapozó adatokat. A becslési adatbázis évenkénti aktualizálása során az állami adóhatóság figyelembe veszi a bevallásokban közölt, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által tájékoztatás keretében rendelkezésére bocsátott, illetve hivatalosan közzétett adatokat is. Az állami adóhatóság az adózókat a kötelezően, illetőleg a kiválasztás alapján lefolytatandó ellenőrzéseken túl célzott kiválasztási rendszerek alkalmazásával választja ki ellenőrzésre. A célzott kiválasztási rendszerben az állami adóhatóság a) az adózó által benyújtott bevallások, b) az adatszolgáltatások, c) az adózó adófizetéseit, a részére teljesített kiutalásokat tartalmazó nyilvántartások, d) az adózónál korábban végzett ellenőrzések tapasztalatai, e) más hatóságtól, más adózóktól szerzett adatok, adatállományok, valamint f) nyilvánosan elérhető adatok Az állami adóhatóság minden naptári évben az adott évben jogelőd nélkül alakult gazdasági társaságok legalább 10%-át kockázatelemzés alapján ellenőrzésre választja ki. A kiválasztott adózóknál az adóhatóság az adószám megállapítását követő 90 napon belül helyszíni ellenőrzés keretében az adózó által bejelentett adatok (így különösen a székhelyre, a központi ügyintézés helyére, a szervezeti képviselőre vonatkozó adatok) valóságtartalmát, hitelességét, valamint az egyes adókötelezettségek teljesítését vizsgálja. Amenynyiben az ellenőrzés keretében az adóhatóság az adószám felfüggesztésére okot adó mulasztást állapít meg, úgy az Art. 24/A. -ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza. Az e bekezdés szerinti kockázatelemzés keretében az adóhatóság a gazdasági társaság tagjainak, vezető tisztségviselőinek korábbi gazdasági tevékenységével, adózói múltjával kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat dolgozza fel és veti egybe. A kockázatelemzés keretében figyelembe veendő szempont különösen, ha: a) az adózó tagja, vezető tisztségviselője korábban olyan gazdasági társaság tagja vagy vezető tisztségviselője volt: aa) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozását nem egyenlítette ki, ab) amellyel szemben az állami adóhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, ac) amellyel szemben az állami adóhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, ad) amelynek adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette, illetőleg az Art. 24/A. -a alapján törölte; b) az adózó tagja, vezető tisztségviselője egyéni vállalkozói igazolványát öt éven belül az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval kapcsolatos fizetési, bejelentési, bevallási, nyilvántartási kötelezettség elmulasztása miatt vonták vissza. feldolgozásával és egybevetésével választja ki az adózót ellenőrzésre augusztus, VIII. évfolyam 8. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

7 ÁFA Jogorvoslati lehetőségek és buktatók Írta: Bonácz Zsolt adószakértő Utólagos vagy kiutalás előtti általánosforgalmiadó-ellenőrzések során ugyanazon jogorvoslati lehetőségek illetik meg a vizsgálat alá vont adózót, mint más adónem(ek) esetében lefolytatott adóhatósági vizsgálatoknál. Az adóhatósági vizsgálat a jegyzőkönyv elkészítésével zárul le. Annak kézbesítését követő 15 napon belül adózó képviselője észrevételt tehet. A kézbesítés speciális kérdéseit a fellebbezésnél tárgyaljuk. Az I. fokú adóhatóság gyakorlata szerint, az I. fokú határozat elkészítéséig beérkezett észrevételben foglaltakat az I. fokú határozat értékeli, még akkor is, ha azt az adózó képviselője az előírt határidőt követően nyújtotta be. Amennyiben az adóhatóság kiegészítő ellenőrzést folytat le, a kiegészítő jegyzőkönyv kézbesítését követően szintén 15 napon belül ismételten észrevétel nyújtható be. Az észrevétel nagy előnye, hogy nem jár eljárási illetékfizetési kötelezettséggel. Ebből adódóan, a vizsgálat alá vont adóalanynak minden esetben élnie kell az észrevétel benyújtásának lehetőségével; az észrevétel benyújtásának elmulasztása egyértelműen helytelen döntésnek minősíthető. Az I. fokú határozattal szemben annak közlésétől számított 30 napon belül fellebbezés benyújtására van lehetőség. A fellebbezés a legfontosabb jogorvoslati lehetőség, mivel a végrehajtásra halasztó hatállyal bír. Amennyiben az adózó határidőn belül benyújtja fellebbezését, az I. fokú határozat nem emelkedik jogerőre, ezáltal az I. fokú határozatban az adó terhére előírt adókülönbözet, továbbá jogkövetkezmények (adóbírság, késedelmi pótlék, mulasztási bírság) az adófolyószámlán nem kerülhetnek előírásra, így az adóhatóság végrehajtási eljárást sem folytathat le azok beszedésére. Nagyon gyakori probléma, hogy az adózó részére postázott I. fokú határozat vonatkozásában az adóhatóság ún. kézbesítési vélelmet állapít meg. Ennek legjellemzőbb esete, amikor a posta az I. fokú határozatot az adóhatóság részére nem kereste jelzéssel küldte. Az ún. kézbesítési vélelem szabályai alapján, az I. fokú határozat kézbesítésének második megkísérlését követő 5. munkanapon az I. fokú határozatot az adóhatóság kézbesítettnek tekintheti, miközben azt az adózó képviselője ténylegesen nem vette át. A kézbesítési vélelem beálltáról, valamint annak időpontjáról az adóhatóság nem köteles az adózót értesíteni. A fellebbezési határidőt a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazásánál a kézbesítés vélelmezett időpontjától kell számítani. Ebből adódóan számos esetben előfordul, hogy azon időpontban, amikor az adózó képviselője fizikálisan is kézhez veszi az I. fokú határozatot, az már jogerőre emelkedett. Ennek következtében fellebbezés benyújtására már nincs lehetőség. A vizsgálati jegyzőkönyv esetében a kézbesítési vélelem beállta súlyos következményekkel nem jár az adózó szempontjából, mivel a (kiegészítő) jegyzőkönyv az adóhatóságot végrehajtásra nem jogosítja. A kézbesítési vélelem megdöntésére az Art. lehetőséget biztosít, amelyet erre vonatkozó kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni. Azonban a kézbesítési vélelem megdöntésére az alábbi esetekben van reális lehetőség: az adóhatóság az I. fokú határozatot bizonyíthatóan téves címre postázta, az adóhatóság az I. fokú határozatot annak átvételére nem jogosult személy címére postázta, a posta a kézbesítés során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket bizonyíthatóan megsértette. 7 E-Adóellenőrzési Tanácsadó augusztus, VIII. évfolyam 8. szám

8 Minden más esetben a kézbesítési vélelem megdöntésére reális esély nem mutatkozik. A gyakorlatban nagyon sok esetben előfordul, hogy az adózó képviselőjének állítása szerint nem kapott postai értesítést, így nem állt módjában átvenni az I. fokú határozatot, hiszen annak érkezéséről sem szerzett tudomást. Ezekben az esetekben ugyan felvethető a postai dolgozó esetleges mulasztása, de ennek bizonyítása tulajdonképpen lehetetlen. Ilyen esetben mindenképpen javasolt betekinteni a postai iratokba annak érdekében, hogy esetleges dolgozói mulasztások, jogszabálysértő intézkedések feltárhatóvá váljanak. A gyakorlatban többször előfordul az az eset is, hogy az adózó képviselője csak az első alkalommal megkísérelt kézbesítésnél kap postai értesítőt, de a második alkalommal a postai dolgozó már nem hagy értesítést. Ekkor az első postai értesítésben foglalt információk alapján megállapítható, hogy a postán mely időpontig vehető át a küldemény. Elvileg a határidőt követően benyújtott fellebbezés esetén igazolási kérelem terjeszthető elő, amelyben az adózó képviselője késedelmét kimentheti. Az adóhatóság gyakorlata szerint csak a teljes mértékben indokolható és iratokkal bizonyítható akadályoztatás miatti (pl. kórházi tartózkodás, betegség miatti akadályoztatás) késedelem kerülhet elfogadásra. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a fellebbezés határidőben benyújtottnak tekintendő. Mindenképpen el kell kerülni, hogy a fellebbezés azon okból kerüljön határidőn túl benyújtásra, mert a fellebbezés összeállítása nem oldható meg a fellebbezési határidőn belül (pl. szakértőként de nem meghatalmazotti minőségben bevont könyvelő, adótanácsadó, ügyvéd távolléte folytán). Ilyen esetben a fellebbezési határidőn belül olyan tartalmú fellebbezést javasolt benyújtani, amelyben az adózó képviselője csupán jelzi azon szándékát az adóhatóság felé, hogy fellebbezés keretében vitatni kívánja az I. fokú határozatban foglaltakat. Ekkor a beadványban mindenképpen jelezni kell az adóhatóság felé, hogy az érdemi kifogások záros határidőn belül a határidőben benyújtott fellebbezés kiegészítéseként, külön beadvány keretében kerülnek ismertetésre. Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely szabályozná, hogy ilyen esetben az adózó hányszor egészítheti ki első beadványát. A II. fokú adóhatóság elvileg minden olyan kiegészítést köteles elbírálni, amely a II. fokú adóhatósághoz a II. fokú határozat kiadmányozásáig tudomására jutott. Az észrevétellel szemben a fellebbezés illetékfizetési kötelezettséggel jár. A fellebbezési illeték alapja jelenleg a vitatott összeg, annak mértéke minden megkezdett Ft után 400 Ft, minimum Ft, maximum Ft. A vitatott összegnek az adózó által vitatott adókülönbözet minősül; nem minősül vitatott összegnek az adózó által vitatott összeg után kiszabott jogkövetkezmény (adóbírság, késedelmi pótlék). Amennyiben az adózó a kiszabott mulasztási bírság összegét vitatja, értelemszerűen a kiszabott mulasztási bírság minősül vitatott öszszegnek. A fellebbezési illeték teljes összege az adózó részére visszajár, ha a fellebbezést bármilyen kis mértékben pozitívan bírálja el a II. fokú adóhatóság. A jogerős I. vagy II. fokú határozattal szemben felügyeleti intézkedést nyújthat be az adózó, ha álláspontja szerint a jogerős I. vagy II. fokú határozat részben vagy egészben jogsértő. A határidőn túl benyújtottnak minősülő fellebbezést az adóhatóság felügyeleti intézkedés iránti kérelemként bírálja el. A felügyeleti intézkedés szintén illetékköteles. A felügyeleti intézkedés illetéke azonos a fellebbezési illetékkel, valamint annak visszatérítésére is ugyanazok a szabályok irányadóak. Sokszor felmerül a kérdés, hogy a II. fokú határozattal szemben a bírósági felülvizsgálatot érdemes-e kezdeményezni, vagy inkább a felügyeleti intézkedést javasolt előterjeszteni augusztus, VIII. évfolyam 8. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

9 Természetesen erre a kérdésre az adott ügy összes körülménye alapján lehet választ adni, de bizonyos felvetések megfogalmazhatók. Ennek a döntésnek a meghozatalánál figyelembe kell venni, hogy a II. fokú határozattal szemben a felügyeleti intézkedést a NAV Központi Hivatalához kell benyújtani, s annak nevében a NAV Elnöke jogosult a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet elbírálni. Az adózó a bírósági felülvizsgálat mellőzése folytán a felügyeleti intézkedés elbírálásánál már eleve kiszolgáltatott helyzetben van, mivel a NAV tudatában van annak, hogy sem a II. fokú határozat, sem a felügyeleti intézkedés iránti kérelem elbírálásáról hozott döntés bírósági úton nem vitatható. Ez a körülmény a felügyeleti intézkedés iránti kérelem elbírálását óhatatlanul befolyásolhatja. Ennek következtében előfordulhat, hogy a II. fokú adóhatóság részéről képviselt jogértelmezést a NAV elnöke is megerősíti, miközben azt a bírósági felülvizsgálat során esetleg eredményesen lehetett volna vitatni. A döntésnél az a szempont is felmerül, hogy a felügyeleti intézkedés jelentős illetékfizetési kötelezettséggel jár, s annak eredménye az előzőek alapján felettébb kétséges. Továbbá a felügyeleti intézkedés teljes körű elutasítása esetén az illeték nem jár vissza. Abban az esetben, ha az I. fokú határozat szerint az adott számla fiktívnek minősül, továbbá a II. fokú adóhatóság is ezt az álláspontot képviseli, akkor ezzel ellentétes döntés a NAV elnökétől a felügyeleti intézkedés elbírálása során nem várható. Amennyiben az adózó kezdeményezte a jogerős II. fokú határozat bírósági felülvizsgálatát, az adóhatósághoz felügyeleti intézkedés iránti kérelem jogcímén benyújtott beadványt a NAV elnöke nem bírálhatja el, mivel bírósági eljárás van folyamatban. Azonban az adózó által benyújtott beadványban foglaltakat figyelembe véve a II. fokú adóhatóság hivatalból esetleg dönthet úgy, hogy a döntése nem állná ki a bírósági felülvizsgálat próbáját, ezért az I. fokú adóhatóság új eljárás lefolytatására utasítja. Azonban az adózótól eljárási illeték nem követelhető, hiszen felügyeleti intézkedés benyújtására és elbírálására nincs mód. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ A megváltozott munkaképességű vállalkozók részére bevezetett a szociális hozzájárulási adó terhére érvényesíthető adókedvezmény Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Az egyéni és társas vállalkozói körben jelentős változást eredményezett a nyugellátás rendszerének átalakítása, ezen belül is a megváltozott munkaképességűeket érintő változások. A megváltozott munkaképességű és vállalkozói tevékenységet folytatókat különösen sújtja a módosítás, hiszen az érintett személyek a vállalkozásokon belül is a legkisebb jövedelemmel rendelkező vállalkozások sorába tartoznak, és különösen nagy terhet jelent számukra a saját jogú nyugdíjas minősítés elvesztése, aminek eredményeként főfoglalkozású vállalkozóként kell a járulék- és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségüknek eleget tenni. Ezt a személyi kört érinti az a változás, amelynek szabályait az alábbiakban ismertetjük. Az ismertetett szabályok július 1-jétől lépnek hatályba, kihirdetésük a Magyar Közlöny 74. számában megtörtént. Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló évi LXIX. törvény teszi lehetővé az adókedvezmény érvényesíthetőségét. 9 E-Adóellenőrzési Tanácsadó augusztus, VIII. évfolyam 8. szám

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. április VIII. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. június VIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. július IX. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. január VIII. évfolyam 1. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szociális hozzájárulási adó Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. április IX. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. május IX. évfolyam 5. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. október IX. évfolyam 10. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk!

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 3. szám 2015. március Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Részletesebben

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E -AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. május X. évfolyam 5. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Közvetítői tevékenység adózása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

AdóTanácsadó. Tartalom ELLENŐRZÉS. Tisztelt Olvasónk! 2014. március X. évfolyam 3. szám. Az adóhatóság ellenőrzési irányai 2014.

AdóTanácsadó. Tartalom ELLENŐRZÉS. Tisztelt Olvasónk! 2014. március X. évfolyam 3. szám. Az adóhatóság ellenőrzési irányai 2014. AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. március X. évfolyam 3. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Az adóhatóság ellenőrzési irányai 2014 Írta: Botházy

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2011. március 16.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2011. március 16. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2011. március 16. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve (NAV adóztatási szerve illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. január X. évfolyam 1. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása Írta: Bonácz

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. április X. évfolyam 4. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Tartalom Kereskedelmi képviselet Írta: Bonácz Zsolt

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 4. szám április Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli,

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A számla és a nyugta azonosításáról,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok

Az adóztatási szerv ellenőrzési feladatai Kiemelt vizsgálati célok Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4002/2014. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben