PROF. DR. SERES GYÖRGY 1 DR. FÓRIKA KRISZTINA 2 DR. MISKOLCZI ILDIKÓ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROF. DR. SERES GYÖRGY 1 DR. FÓRIKA KRISZTINA 2 DR. MISKOLCZI ILDIKÓ 3"

Átírás

1 Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, PROF. DR. SERES GYÖRGY 1 DR. FÓRIKA KRISZTINA 2 DR. MISKOLCZI ILDIKÓ 3 AZ E-TANÁR=E-PORTÁL KÖZÖSSÉG OKTATÁSI OLDALAI: FÓRIKA-MOODLE ÉS MISKOLCZI-MOODLE 4 ABSZTRAKT Jelen írásban a szerzők bemutatnak egy együtt dolgozó baráti, ugyanakkor alkotó kört is, az olvasó elé tárva kutatásaik eredményeit egy működő távoktatási portál keretein belül. Az olvasó megismerkedhet azokkal az eszközökkel, lehetőségekkel, amelyek az egyénileg tanulókat segítik a valódi tudás megszerzésében, az együttes munkában, a csapattá, csoporttá alakulás folyamatában. Ilyen módon a virtuális terekben is kialakulhatnak valódi alkotó közösségek. A cikk szerzői áttekintést adnak az elvi lehetőségek gyakorlati megvalósításáról is, így az olvasó betekinthet a nyílt forráskódú MOODLE oktatási keretrendszer alkalmazásának eredményeibe, tapasztalataiba is. Bemutatjuk a szerzők saját Moodle portáljainak felépítését, szerkezetét, az kurzusokat, ellenőrző feladatokat, alkotó műhelyeket. Bemutatunk egy virtuális órát, saját, Moodle-ban szerkeszthető wiki-t, fórumot, chat-et. Felvillantunk közösségkovácsoló elemeket a rendszerben. Ezek áttekintése után végezetül megfogalmazzuk a fejlesztés irányait, az elkövetkező feladatokat is. BEVEZETÉS Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a számítógéppel támogatott oktatási módszereket alkalmazó rendszerek. Évről évre kihívás az oktató részéről a hallgató érdeklődésének fenntartása az oktatott tudományterület iránt, és ebben nagy szerepet kaphat az új informatikai oktatási segédeszközök alkalmazása is. A technika és az informatika fejlődése új lehetőségeket ad az oktatók kezébe, hogy a hallgatók tanulási technikáit minél jobban elősegítsék, és látókörüket kiszélesítsék. Az informatika és a kommunikációs technikák fejlődése teljesen átalakítja a tanár által alkalmazható oktatási technikákat is. A hagyományos tanári előadásokat gyakran már nem csak számítógépes prezentációk egészítik ki, hanem szerepet kaphatnak a különböző oktatási multimédiás szoftverek, CD-k és DVD-k. A tantermi előadásokat pedig helyettesíthetik a 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 3 Szolnoki Főiskola, 4 Szaklektorált cikk. Leadva: szeptember 15. Elfogadva: december 10. 1

2 konferenciabeszélgetéseket lehetővé tevő infokommunikációs rendszerek. A tanár-diák kapcsolattartás gyakran támaszkodik az internet adta lehetőségekre, a tanórák keretén belüli és kívüli ismeretátadás módszereinek folyamatos korszerűsítésével interaktívvá téve a tanulási folyamatot, e-learning módszereket is igénybe véve. [1] AZ OKTATÁSI ÉS A TANULÁSI FOLYAMAT VÁLTOZÁSAI Az utóbbi években megfigyelhető, hogy a felsőoktatásba jelentkezők száma évről évre nő, ugyanakkor a hagyományosan konzultációnak nevezett órák száma jelentősen lecsökkent. Az átadandó ismeretanyag ezzel szemben nem szűkült, hanem ellenkezőleg, további elemekkel bővült, amit csak a tananyag tömör, lényegre törő ismertetésével lehet ellensúlyozni, a személyre szabott tanulás-segítés terhére. A tanár olyan helyzetbe kerülhet, hogy tőszavakban kell ismertetnie az elsajátítandó anyagot, a diáknak viszont értenie kell, hogy ezek mögött a címszavak mögött a valóságban milyen nagy mögöttes tartalom rejlik, amit neki önállóan kell feldolgoznia. A tananyag átalakulása valamint a diákok számának növekedése a tanároktól új, hatékonyabb oktatási módszerek és formák alkalmazását igénylik. Megfigyelhető a hallgatók tanulási módszereinek, szokásainak átalakulása is. A hallgatók nagy része könyv helyett az interneten gyűjti be a szakirodalmat, és könyvtári kölcsönzés helyett inkább letölti a könyvet, vagy annak fontosabb részleteit valamelyik internetes oldalról. Füzetet nem szeretnek használni, egyre több hallgató jegyzetel számítógépen (főként az informatika szakosok), a tantermi gépről pedig az óra végén e.mail-ben saját címére továbbítja. Ha lehet, elkérik az előadótól az előadás anyagát digitális formában. A kevésbé szorgalmasak hangrögzítőt használnak a mobiljukkal vagy az MP-3 lejátszójukkal. Napjaink diáksága nagymértékben kötődik a számítógéphez, internethez. Nyilvános információ cserélő programokon (Skype, Windows Live Messenger, e.mail, stb.) keresztül tartják diáktársaikkal és tanáraikkal a kapcsolatot, vitatják meg problémáikat. A hallgatók tanulási módszereinek változása az oktatási módszerek digitalizációjának erősítését vonja maga után. A következőkben saját alkalmazásaink és tapasztalataink tükrében áttekintjük, hogy milyen internetes, multimédiát használó segédeszközök és módszerek állnak az oktatók rendelkezésére az oktatás hatékonyságának elősegítése érdekében. Konkrétan a szerzők saját webtárhelyén működő MOODLE (www.forika.hu/moodle 1. ábra, illetve 2. ábra) nyílt forráskódú oktatási keretrendszer üzemeltetésével kapcsolatos eredményeinket, mutatjuk be, különös tekintettel a rendszer közösségépítő lehetőségeinek bemutatására. (Jelen írásban nem térünk ki a rendszeren belüli különböző ismeretellenőrzési lehetőségekre. Csakúgy, mint a rendszeradminisztráció bemutatására sem.) Ugyanis hisszük és valljuk, hogy a digitális korban, a virtuális terekben is meg kell őrizni emberi kapcsolatainkat. Fontos, hogy olyan közösségépítő elemeket építsünk be és használjunk a rendszerben, hogy a tanuló folyamatosan érezze a tanulási folyamat során a támogatás elérhetőségét, tudja, hogy akár tanulótársaihoz, akár az oktatóhoz fordulhat, ha problémája van az ismeretek feldolgozása során. 2

3 1. ábra A Fórika-Moodle nyitólapja. 2. ábra A Miskolczi-Moodle nyitólapja 3

4 MIÉRT PONT MOODLE? Magyar nyelven elérhető Könnyen tanulható Szabad forráskód, ingyenes Gazdag eszközrendszer Szabványok támogatása Filozófia: konstruktivista pedagógia Alkalmas közösségi terek szervezésére [2]. A Moodle rendszer alkalmazási lehetőségeiről Dr. Seres György révén hallottunk 2009 februárjában, az általa működtetett és fejlesztett drupál alapú E-tanár = E-teacher portálon (http://drseres.com/elearning) folyó távoktatási kurzus keretein belül. Nagy érdeklődéssel vetettük bele magunkat a Moodle rendszerkövetelményeinek megismerésébe, és lassan körvonalazódott előttünk, hogy az általunk oktatott tantárgyak oktatásában való alkalmazáshoz milyen lépcsőfokok vezethetnek [3] [4]. Izgalmas munkának ígérkezett annak vizsgálata is, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a Szolnoki Főiskolán egyszerre, egy időben (némi eltéréssel) próbáljuk ki úgy, hogy közben megvitatjuk tapasztalatainkat, segítve ezzel egymás, és a kutatócsoportunk további munkáját is. Az ingyenesen használható keretrendszerek közül a Moodle mellett való döntésben segített, hogy a világ több mint 80 országában használják és az egyes nyelvi verziók bővítése folyamatosan zajlik, ugyanúgy, ahogy a szoftver folyamatos frissítése. Az oktatott tantárgyak segédanyagainak publikálásának érdekében kialakítandó interaktív keretrendszer létrehozásához figyelembe vett feltételek: Webtárhely szükséglet; megfelelő szolgáltató; PHP-ben készíthető weboldal; APACHE webszerver: o MySQL adatbázis-kezelő, o PHP szkriptnyelv és o MySQL adatbázis-kezelő futtatására alkalmas operációs rendszerrel Meglévő programozói szaktudás. A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI A szükséges feltételek teljesülése érdekében elvégzett feladatok: webtárhely bérlése; weboldal létrehozása PHP programozási nyelven; APACHE webszervert működtető és MySQL adatbázis-kezelő futtatását támogató szoftver szükségletek érdekében kapcsolat felvétel a szolgáltatóval; Moodle le- és feltöltése, alapadatainak beállítása. Az interaktív oktatási keretrendszer működtetési feltételeként megvalósítottuk: a kurzusok létrehozását, típusaik és kezelési feltételeik beállítását; 4

5 a kurzusok interaktív tananyagának összeállítását, feltöltését; a tananyagok összehangolását a BSc, BA nappali és levelező tagozatos képzési követelményekkel; az interneten, különböző formátumú tananyagok (txt, doc, html, ppt, PDF, pps, flash, audió- és video állományok, stb.) létrehozását és elérhetővé tételét az interneten; jogosultságok beállítását, valamint a különböző jogosultsági szinteknek megfelelő beléptetési lehetőségek szabályozását; hallgatók és adataik hozzárendelését a megfelelő kurzusokhoz; saját oktatói profil szerkesztésének és egyéni felhasználói felületük létrehozásának lehetőségének biztosítását; tesztek, kérdőívek, különböző típusú hallgatói feladatok létrehozását, feltöltését; hallgatók által a rendszerben elvégzett feladatoknak a követhetőségét és értékelhetőségét; közösségépítő lehetőségek: fórum, blog, chat, hirdetőtábla létrehozását és kezelhetőségük szabályainak megalkotását; kommunikációs lehetőségek: belső üzenetek és küldési lehetőségek biztosítását; naplózás, eseményjelentések és a felhasználók tevékenységeiről való összefoglalók alapadatainak elkészítését; hallgatói véleményezés lehetőségének megadását. A MOODLE KURZUSOK E-TANANYAGINAK KÖVETELMÉNYEI A GYAKORLATBAN Mindkét Moodle rendszerben a létrehozott kurzusok szinkronban vannak az adott oktatási intézmény megfelelő szakjain tanuló Bsc, BA szakos hallgatók tananyagaival. A Fórika-Moodleban két nagyobb témakörbe csoportosítva találhatók a tantárgyak adta kurzusok (1. ábra), míg a Miskolczi-Moodle-ba belépve a hallgató közvetlenül választhat a tárgyak (kurzusok) közül. (2. ábra) 3. ábra A Fórika-Moodle kurzusbeosztása. 5

6 4. ábra Kurzusok a Miskolczi-Moodle-ban. A Fórika-Moodle-ban a kurzusok egy része szabadon felvehető és bárki a regisztráció után csatlakozhat az adott kurzushoz. Vannak azonban jelszóval védett kurzusok, amelyek csak egy adott kulcs ismeretében vehetők fel, illetve bizonyos kurzusokhoz csak a rendszergazda segítségével és engedélyével csatlakozhatnak a hallgatók. A kurzus felvehetősége a hallgatók számától és az adott kurzus aktív voltától függ. Egy kurzus akkor aktív, ha oktatása az adott félévben történik az egyetemi képzésen belül, vagy általános jellegéből adódóan bármely félévben oktatható, feltéve, hogy szerepel a felvehető kurzusok között a NEPTUN-ban. A Miskolczi- Moodle-ban mindenki vendégként (regisztráció nélkül) böngészhet a kurzusok között, biztosítva ezzel a kreditrendszer adta szabadságot itt is, amikor is nem biztos, hogy mindenki például a tavaszi félévben teljesít egy tárgyat, amit a többség igen. A Fórika-Moodle-ban a lehetőségeket bemutató és gyakoroltató kurzusok (Robotino programozása, Moodle példák, Pletykaszoba, Homokozó) közös platformot biztosítanak mindazon oktatók és hallgatók számára, akik kutatási-, vagy szabadidős célból érdeklődnek a Robotino programozása vagy a keretrendszer egyéb szolgáltatásainak használata iránt. A Robotino kurzus a Fórika Moodle-ban un. "blended learning" (a frontális és az online oktatás ötvözése) típusú kurzusként üzemel, ami azt jelenti, hogy a két-három hetenként tartott kontaktórák kiegészülnek internetes videokonferenciás kapcsolattartással is a Moodle, a Google, a Windows Live Messenger, a Skype vagy a WiZiQ rendszereken keresztül. Mindezekkel az eszközökkel biztosítható, hogy egy kutatási témáról akár élőszóban, akár írásban, vagy a távoktatási rendszer szolgáltatásait igénybe véve lehessen akár az egymástól nagy távolságokban lévők között is együtt gondolkozni. 6

7 A kurzusok (3. ábra) tartalmát, témaköreit, tantárgyi leírását, valamint az oktató tanár nevét és a belépéshez szükséges legfontosabb információkat a kurzuskategóriák leírása tartalmazza, amelyet a keretrendszer látogatói a kurzus neve mellett található i betűre kattintva tekinthetnek meg. (5. ábra) 5. ábra. Kurzusinformációk kurzuson kívül a Fórika Moodle-ban. A Miskolczi-Moodle-ban, a kurzusba (tantárgyba) belépve találja meg a hallgató rögtön a tantárgy aktuális hírei menü alatt az adott tantárgy részletes tematikáját is. Miután ebben a Moodle-ban egy oktatóé minden tantárgy, így nem tartottuk szükségesnek a tárgyaknál ezt a tényt külön feltüntetni. (6. ábra) 6. ábra Tantárgyi tematika helye kurzuson belül a Miskolczi-Moodle-ban. 7

8 A KURZUSOK EGYSÉGES TARTALMA Mindkét Moodle-ban hasonló elvek alapján próbáltuk elrendezni egy-egy tanóra anyagait. Így része egy oktatási alkalomnak: (7. 8. és 9. ábra) az órai előadás anyaga ppt, pps, vagy PDF formátumban; egyéb formátumú segédanyag a tananyag könnyebb megértéséhez; ellenőrző kérdések; megoldásra ajánlott feladatok; tömörített mintapélda megoldások; műhelyek; fogalomtár az adott kurzushoz; tantárgyi fórum, a vitás pontok megvitatására, párbeszédre. A KURZUSOK TOVÁBBI TARTALMI LEHETŐSÉGEI virtuális óra; Wiki~ és fogalomtár akár kurzusoktól függetlenül vagy általános, a teljes rendszerre értve; fórum; chatszoba; tesztek; értékelés. 7. ábra Tanórák anyagai a Fórika-Moodle-ban. 8

9 8. ábra Tanórák anyagai a Miskolczi-Moodle-ban. 9. ábra Minta dolgozatok, vizsgakérdések helye a Miskolczi-Moodle-ban 9

10 A KÖZÖSSÉGEK KIALAKULÁSÁNAK, EGYÜTTGONDOLKODÁSÁNAK TÁMOGATÓ ELEMEI A MOODLE BAN A személyes profil kialakításának lehetőségén túl, minden felhasználó számos olyan elem használatára jogosult, amellyel nem csupán saját, de mások munkáját is megkönnyíti adott esetben a tananyag feldolgozása során. MŰHELYMUNKA LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA Bizonyos kurzusok esetében a feladatok megoldása és beküldése beleszámít a zárthelyik eredményébe (10. ábra). Különösen fontos ez az olyan tárgyak esetében, mint pl. a programozás, ahol a gyakorlati ZH feladatok megoldása olykor több órába is beletelik, ugyanakkor a feladat eredményessége lehet, hogy nem elvi, hanem szintaktikai hiba miatt nem értékelhető. 10. ábra Egyéni beadandók ütemezése a félév során a Miskolczi-Moodle-ban Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlati tartalmú tantárgyak esetében a hallgató minél többször foglalkozzon az anyaggal. Ezért un. Műhelyek is születtek a Fórika-Moodle-ban a heti órák mellé. A műhelyekben megmunkálandó munkadarab a heti aktuális feladatgyűjteményből választott feladat, amelyből meghatározott számút kell a hallgatónak elkészítenie a műhelyben (mindenkinek másikat), és az elkészült termék -et a vizsgáztató számára elektronikusan is leadni, e.mail-ben vagy az oldalra feltöltéssel. Ezzel az abszolválási követelményekben szereplő, kikényszerített, rendszeresen végzendő tevékenységgel a kontaktórák mellett biztosítható az, hogy a hallgató eljuthasson az elvárásoknak megfelelő képzettségi szintre. A megfelelő motiváltság elérése érdekében a műhely késztermékei közül néhány nemcsak a tanár számára, hanem a csoporttársak számára is nyilvános, sőt: általuk is értékelendő. Bizonyos leadott feladatra csak akkor kapható meg a maximális pontszám, ha a tanár elismerése mellett az adott hallgató a társaitól is meg tudja szerezni a jó értékelést (11. ábra). 10

11 11. ábra. Műhelyekben végzett munka értékelési oldala a Fórika-Moodle-ban VIRTUÁLIS ÓRA TARTÁSA A MOODLE KURZUSAIN A Moodle mikroalkalmazásainak egyike a Wiziq-portálra meghirdethető online óra, foglalkozás, vizsga, melyet egy virtuális táblaként használva az oktató prezentálhat, magyarázhat, írhat, rajzolhat, képeket, videókat, szövegeket vetíthet online kapcsolatban konferencia létrehozásával is (12. ábra). 12. ábra. Virtuális tanóra 11

12 A virtuális órához szükséges a résztvevők számára headset és webkamera, számítógép valamint internetkapcsolat. A Moodle tanárai számára, a Wiziq modul telepítésével, lehetőség van arra, hogy virtuális órát írjanak ki egy adott időpontra, amely eltérhet a tényleges órarendi óráktól, de meg is egyezhet vele (13. ábra). 13. ábra. Virtuális tanterembe meghirdetett óra adatlapja a Fórika-Moodle-ban Az opció segítségével konzultációk és internetes óravezetés tartható. A meghirdetett órához mindazok csatlakozhatnak, akik számára a tanár lehetővé tette az eléréshez szükséges információkat. A virtuális óra keretén belül valós időben követheti az a felhasználó is az órát, aki nem tudott személyesen eljönni a konzultációra, de rendelkezik a csatlakozáshoz szükséges eszközökkel. Láthatja és hallhatja az előadást és az előadót, aki a rendelkezésére álló Moodle Smart tábláját is tudja használni. A virtuális óra előnye továbbá, hogy az előadásról felvétel készülhet, amit később a hallgatók is visszajátszhatnak, és tetszőleges időben megnézhetnek (14. ábra). Belépés után 14. ábra Virtuális tanteremben tartott óra egy oldala Virtuális órát Moodle-nkhoz kapcsolva - tarthatunk egyéb más módon is, Skype kapcsolattal, videokonferencia létrehozásával, interaktív tábla alkalmazásával, vagy a Google alkalmazásokat használva is. 12

13 WIKI~ ÉS FOGALOMTÁR ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG A MOODLE-BAN Közismert tény, hogy a Wikipédia jellegű fogalomtárak sikeresek az internetes keresőkben. A tartalmukról azonban néha eltérőek a vélemények. A tanárok az egyértelmű és elvárt fogalmaikat elhelyezhetik a kurzushoz tartozó fogalomgyűjteményekben. Ezzel a lehetőséggel egyértelművé lehet tenni, hogy az adott oktató bizonyos fogalmak alatt mit ért és mit vár el (15. és 16. ábra). 15. ábra. A Programozás alapjai kurzushoz tartozó fogalomtár részlet a Fórika-Moodle-ban 16. ábra. A kurzus alján fogalomtár az adott tantárgyhoz kapcsolódóan a Miskolczi-Moodle-ban 13

14 CSOPORTMUNKA KIALAKÍTÁSA A MOODLE-BAN HALLGATÓK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATA A MOODLE-BAN A kontaktórák során a hallgató és a kurzusvezető között kialakulhat egyfajta együttműködés. Ha a hallgató választott magának oktatót, jelentkezett egy kurzusra, ez azt jelenti, hogy kifejezi abbéli szándékát, hogy tanulni akar, és el akar jutni arra a szintre, amit az adott kurzus nyújthat. Ettől kezdve az oktató felelőssége megnő, hiszen a hallgatót optimális esetben - a megkezdett pályán kell tartani, az eredményes elvégzéshez biztosítani kell a feltételeket. A pályán tartás egyik legjobban használható pedagógiai eszköze az, ha a hallgató érzi, hogy közösségbe tartozik, számítanak a munkájára, annak építő, hasznos tagja. A diákok szabadidejükben egyébként is gyakran tartoznak valamely internetes közösséghez, blogoznak, chatelnek, fórumoznak, barátkoznak, skypolnak. Adódik a kérdés, hogy nem lehetne a csoporttársaival blogolni, chatelni, fórumozni olyan témákban, amelyek közös problémaként felmerülnek a tanulásuk során? A Moodle portál bejelentkező oldala egyrészt a kurzusválasztás lehetőségét kínálja fel, másrészt viszont olyan információkat is tartalmaz, amelyek a portál látogatóit összekovácsoló virtuális közösség érdeklődésére számot tarthatnak. Ez lehet valamilyen elért eredmény vagy siker, amelyről tájékoztatni érdemes, de lehet valamilyen vitaindító kérdés is, amelyet fórumon célszerű lenne megvitatni.(17. ábra) A Moodle keretrendszerben mindenki indíthat blogot, szerkesztheti saját profilját (18. ábra), képet helyezhet el, akárcsak egy hétköznapi közösségi portálon. Moodle-ban a tanulási folyamatáról mindenki vezethet naplót, ha elakad, feltehet kérdést a Fórumban, hátha lesz olyan olvasója a bejegyzésnek, aki megoldást tud mondani. Vannak olyan hírek, információk, amelyeket érdemes közzétenni, mert a csoportok egészét, vagy részét érintik. Ezzel újabb témabejegyzéseket lehet indukálni, vagy akár csevegést gerjeszteni valamelyik chatszobában. 17. ábra. Gratuláció az elért eredményekhez a Fórika-Moodle-ban. 14

15 18. ábra. Egy oktatói profil a Fórika-Moodle-ban EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS HONLAPOKKAL A portál kapcsolódhat témájában más oldalakhoz, melyekre érdemes ráirányítani a látogatók figyelmét és mintegy reklámot is biztosítanak a hasonló témájú oldalaknak. Így például a ZMNE BJKMK Informatikai és Hírközlési intézetéhez (19. ábra), az élethosszig tartó tanulás témáját segítő E-tanár=E-teacher oldalhoz (20. ábra), a Haditechnikai kutatás-fejlesztés tananyagát tartalmazó weboldalhoz (21. ábra), valamint CNC-Gépész honlaphoz (22. ábra). 19. ábra. Kapcsolódási pont megoldása a ZMNE BJKMK oldalhoz 20. ábra. Átirányíthatóság az E-tanár, E-teacher oldalra. 15

16 21. ábra. Kapcsolódási pont a Haditechnikai kutatás-fejlesztés portálhoz 22. ábra. Kapcsolódás a Gépészek honlapjához. FÓRUM LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA A KONZULTÁCIÓKHOZ A közösségi oldalak népszerű szolgáltatása a Fórum, ahol bárki indíthat vitatémát, és a felhasználók egymás között megbeszélhetik a problémákat, akár segítséget is nyújthatnak egymásnak. Bár a kurzusokban adott a fórumozás lehetősége, a hallgatók nem használják ki. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy a fórumozó nem anonim, így ritkán vállalják fel a nevüket a véleményükkel (23. ábra). 16

17 23. ábra. Fórum számára kialakított pletykaszoba a Fórika-Moodle-ban CHATSZOBA LEHETŐSÉGE A MOODLE-BAN A chatszoba eltér a fórumtól, ugyanis olyan párbeszéd létrehozását engedi, ahol a bejelentkezett felhasználók egymás között beszélgethetnek (24. ábra). A chatszobában lezajlott kérdések és válaszok nem mentődnek, - ellentétben a fórumokkal a kilépés után már nem lehet az elküldött üzeneteket visszanézni. Előnye azonban az, hogyha a tanár és a diák egy időben látogatója az oldalnak, akkor bármelyikük kezdeményezheti a párbeszédet. A fórumhoz hasonlóan itt is az a tapasztalat, hogy nem használták ki a hallgatók a lehetőséget, sőt az is előfordul, hogy inkább kilépnek az oldalról, ha meglátják, hogy tanár is tartózkodik ott. Vélhetően a jövőben azért változik a hozzáállás. 24. ábra Chatszobai párbeszéd megjelenítése a Fórika-Moodle-ban ÖSSZEGZÉS, KITEKINTÉS, TOVÁBBI FELADATOK Cikkünkben két Moodle élő oktatási portál felépítését, főbb elemeit mutattuk be. Mindkét rendszer célja azonos, nevezetesen a hallgatók minél több eszközzel történő segítése a tanulás során. Ezen viszonylag új Moodle-k telepítése és a jogosultságok meghatározása után az első feladatunk volt a kurzusok kialakítása, és tananyaggal, tanulási segédanyagokkal való feltöltése. A következőkben a közösségi elemek kiépítése, a kapcsolattartás, alkotó műhelyekké kovácsolódás moduljainak kialakítása, működésük tesztelése történt meg. A Fórika-Moodle vizsgáztatási, kurzuszárási tapasztalatait jelen cikk nem tárgyalta, csakúgy, mint a portál adminisztrációs témaköröket sem. 17

18 Kutató-fejlesztő munkánk azonban itt nem ért véget. A Moodle, mint nyílt forráskódú oktatási keretrendszer ennél sokkal többet tud. Nem csupán tananyagtár, hanem a kurzusok kezelésének teljes adminisztrációját képes kezelni, vizsgáztatás lebonyolítására alkalmas és többek között közösségépítő szerepei, funkciói is vannak. Közvetlen feladataink a közeljövőben: Tovább kell keresnünk azokat a lehetőségeket, amelyekkel az interaktivitást tudjuk növelni. Mind több feladattípust ki kell próbálni az ellenőrzések objektívvá tételéhez. Az online kapcsolattartás, óratartás lehetőségeit ki kell szélesítenünk. A műhelymunkák növelésével, hozzá kell szoktatni a hallgatókat a rendszerhez, használatához, a benne való mozgáshoz, lehetőségeihez. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] LENGYEL P., HERDON M: E-learning rendszer bevezetésének tapasztalatai a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karán, Informatika a felsőoktatásban, 2008 Debrecen [2] VÁGVÖLGYI Cs.: Moodle egy ingyenes lms rendszer bevezetésének technikai kérdései, Multimédia az oktatásban, Szeged, 2004, [3] SERES Gy, KENDE Gy. NOSZKAY E:R ole of the Knowledge Management in Modern Higher Education the e-learning, AARMS, Vol. 6, Issue. 4 (2007 ), [4] KULCSÁR Zsolt: Az Integratív E-Learning felé, MEK, 2009, azon.szám: THE SITES OF E-TEACHER S PORTAL: FORIKA S MOODLE AND MISKOLCZI S MOODLE Abstract In this article the authors present a friendly, creating team which at the same time working together too. In this paper we reveal the results of our researches to the reader inside the frameworks of a working distance education portal. The reader may know the tools, possibilities, which help the students in their learning and help them to serve the real, learning. The reader knows those tools too, which help the students in the team-learning, teamworking, the process of turning into the team, a group. The authors present their own open-source MOODLE system and the results of the application of an educational framework system, we present the construction of the authors own Moodle portals, his construction, it courses, controlling tasks, creating workshops. We present a virtual lesson, the wiki in the Moodle, the forum, and the chat. We flashed up elements of conformation of communities in the system. Last we formulate our exercises in the future. 18

INTERAKTÍV PROGRAMOZÁS OKTATÁS MOODLE KERETRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A ZMNE-N

INTERAKTÍV PROGRAMOZÁS OKTATÁS MOODLE KERETRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A ZMNE-N IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Tibenszkyné Fórika Krisztina Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tibenszkynefk@zmne.hu INTERAKTÍV PROGRAMOZÁS OKTATÁS MOODLE KERETRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A ZMNE-N Absztrakt

Részletesebben

Agorák a XXI. században, avagy a virtuális terek közösségépítő szerepe. Dr. Fórika Krisztina 1, dr. Miskolczi Ildikó 2

Agorák a XXI. században, avagy a virtuális terek közösségépítő szerepe. Dr. Fórika Krisztina 1, dr. Miskolczi Ildikó 2 Agorák a XXI. században, avagy a virtuális terek közösségépítő szerepe Dr. Fórika Krisztina 1, dr. Miskolczi Ildikó 2 1 ZMNE Informatikai Tanszék, 2 SZF Gazdaságelemzési módszertani Tanszék 1 krisztina.forika@zmne.hu,

Részletesebben

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer Moodle ingyenes elearning keretrendszer Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola pappgy@kfrtkf.hu vagvolgy@kfrtkf.hu http://www.kfrtkf.hu/ http://moodle.kfrtkf.hu IPSZILON

Részletesebben

Moodle haszna lat hallgato knak 1

Moodle haszna lat hallgato knak 1 Moodle haszna lat hallgato knak 1 Ez a segédlet a BME-MVT 2 által gondozott Innovatív vállalkozások indítása és működtetése tantárgy Moodle oktatási környezetének hallgatói használatához készült. A következőkben

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

MOODLE mobileszközön

MOODLE mobileszközön SU2009 - Debrecen MOODLE mobileszközön LENGYEL Péter, lengyel@agr.unideb.hu Debrecen Egyetem, AMTC Gazdasági- és Agrárinformatika Tanszék Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment nyílt

Részletesebben

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Hallgatói és oktatói igények összevetése NETWORKSHOP KONFERENCIA 2013. március 26-28. Kvaszingerné Prantner Csilla Eszterházy Károly Főiskola csilla@ektf.hu

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer 2008 www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer [ISMERTETŐ] A www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer ingyenes Internetes szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Moodle rendszere. Felhasználói kézikönyv hallgatóknak

Az Óbudai Egyetem Moodle rendszere. Felhasználói kézikönyv hallgatóknak Az Óbudai Egyetem Moodle rendszere Felhasználói kézikönyv hallgatóknak A rendszert azért hoztuk létre, hogy minél hatékonyabban tudjuk támogatni az elektronikus oktatást, és hogy az Egyetemen egy központi

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban Vágvölgyi Csaba Papp Gyula Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola elearning CBT (Computer Based Training) Interaktivitás Hipertext

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET Mi az az ONLINE nyelvtanulás? Az ONLINE nyelvtanulás nem más, mint amikor a tanárral (és esetleg a tanulótársakkal)

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés

Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés Tartalom Cél Tervezés A tananyagok formai elemei A tananyag szerkezete A tananyagok kialakításának folyamata A tananyagszerzők feladatai a tananyag megjelenítése

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Hernyak

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Hernyak Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ ILIAS távoktatási keretrendszer Hernyak Távoktatás és az ILIAS keretrendszer Az ILIAS 1 gyakorlatilag egy webalapú tananyagfejlesztő és oktató keretrendszer,

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE A MOODLE RENDSZERBEN

ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE A MOODLE RENDSZERBEN V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Miskolczi Ildikó miskolczi.ildiko@gmail.com ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE A MOODLE RENDSZERBEN Absztrakt A Moodle LMS rendszer képes menedzselni

Részletesebben

Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai. Jókai Erika Vig Zoltán

Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai. Jókai Erika Vig Zoltán Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai Jókai Erika Vig Zoltán Előadásvázlat Előkészítési, tervezési szakasz Bevezetési szakasz Kutatási területek Moodle Eredményeink Terveink

Részletesebben

Online oktatsz az easylearn-ön. Egy platform több százezer hallgató

Online oktatsz az easylearn-ön. Egy platform több százezer hallgató Online oktatsz Online oktatsz az easylearn-ön Egy platform több százezer hallgató Jövőkép A jövő a modern e-learning Közösség az oktatásban Határtalan lehetőségek Az easylearn az online oktatás egy egészen

Részletesebben

Tananyagfejlesztési módszer platformfüggetlen tananyagcsomagok elıállítására

Tananyagfejlesztési módszer platformfüggetlen tananyagcsomagok elıállítására Tananyagfejlesztési módszer platformfüggetlen tananyagcsomagok elıállítására Kottyán László Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2008.11.11. Definíciók Kurzus: az LMS-ben (pl.

Részletesebben

ROBOTIKA AZ OKTATÁSBAN HOGYAN SEGÍTHETNEK A ROBOTOK?

ROBOTIKA AZ OKTATÁSBAN HOGYAN SEGÍTHETNEK A ROBOTOK? SZEKCIÓÜLÉS I. ROBOTIKA ÉS ROBOTKUTATÁS KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY ROBOTIKA AZ OKTATÁSBAN HOGYAN SEGÍTHETNEK A ROBOTOK? Az utóbbi években a hard-robotok nagyon sokat tanultak tudnak hegedülni, trombitálni,

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola ELEARNING A TANÍTÓKÉPZÉSBEN Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Az elearning-ről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években.

Részletesebben

E-learning alapú ügyféltámogató rendszer könyvtárak és felsőoktatási intézmények részére

E-learning alapú ügyféltámogató rendszer könyvtárak és felsőoktatási intézmények részére E-learning alapú ügyféltámogató rendszer könyvtárak és felsőoktatási intézmények részére Networkshop 2014 PTE Szentágothai János Kutatóközpont Pécs, 2014. április 23-25. dr. Sinka Róbert, PhD e-learning

Részletesebben

Az AgroFE Nemzetközi Leonardo projekt

Az AgroFE Nemzetközi Leonardo projekt Az AgroFE Nemzetközi Leonardo projekt Herdon Miklós Agroforesterie Formation en Europe 2013-1-FR1-LEO05-48937 2 Célkitűzések és fejlesztési módszerek A projekt fő célkitűzése, hogy a képzési igények és

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv Kincskereső Könyvelő Klub Moodle felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK 1. Kincskereső Könyvelő Klub bemutatása... 3 2. Belépés az oldalra... 3 3. Kincskereső Könyvelő Klub oldala... 4 3.1 Kincskereső

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

MOODLE. elearning a gyakorlatban CONSEDU BT.

MOODLE. elearning a gyakorlatban CONSEDU BT. MOODLE elearning a gyakorlatban Miről esik szó? Miért pont MOODLE? Felhasználókezelés Alap eszközkészlet Mi van a kalapban? modulok, pluginok, blokkok Kurzusok menedzselése Értékelés a MOODLE-ban Tevékenységek

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének támogatása e-learninggel

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének támogatása e-learninggel 6. elearning Fórum, 2005. június 9-10. 6. elearning Fórum, 2005. június 9-10. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének támogatása e-learninggel Kerekes Anikó számvevő főtanácsos Kerekes Anikó

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Korszerű webes technológiák felhasználása a Moodle LMS rendszerben

Korszerű webes technológiák felhasználása a Moodle LMS rendszerben Korszerű webes technológiák felhasználása a Moodle LMS rendszerben Vágvölgyi Csaba (vagvolgy@kfrtkf.hu) Papp Gyula (pappgy@kfrtkf.hu) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Néhány adat

Részletesebben

Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához

Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához Regisztráció 1. lépés Az edu.prompt.hu címen elérhető e-learning portál használatához minden résztvevőnek szükséges elkészítenie a saját

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

SCIENTIX, közösség a természettudományos oktatásért Európában. E-mail: jarosievitz@gmail.com

SCIENTIX, közösség a természettudományos oktatásért Európában. E-mail: jarosievitz@gmail.com SCIENTIX valamint az IKT (Információs Kommunikációs Technológia) alkalmazása és a multimédia szerepe a természettudományos oktatásban, Európában Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár SCIENTIX nagykövet

Részletesebben

Virtuális szemináriumok

Virtuális szemináriumok Virtuális szemináriumok Virtuális szemináriumok... 1 1. Bevezetés... 2 2. Virtuális szemináriumok... 4 3. Virtuális osztálytermek:... 5 3.1 Virtuális osztálytermek használatának technikai feltételei:...

Részletesebben

Oktatási Portál Felhasználói segédlet. DMS One Oktatási Portál. Felhasználói segédlet

Oktatási Portál Felhasználói segédlet. DMS One Oktatási Portál. Felhasználói segédlet DMS One Oktatási Portál Felhasználói segédlet Készítette: Kocsis Zsolt 2015 Bevezetés A dokumentumban bemutatjuk a DMS One Oktatási Portál használatát. Regisztráció és bejelentkezés A DMS One Oktatási

Részletesebben

ÁVF oktatási és közösségi portál

ÁVF oktatási és közösségi portál 2011 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál A portált azért hoztuk létre, hogy az elektronikus oktatástámogatás modern eszközei mellett közösségi és karrierépítési lehetıségeket

Részletesebben

Információs technológiák 0. Ea: Infó Mátrix (2015)

Információs technológiák 0. Ea: Infó Mátrix (2015) Információs technológiák 0. Ea: Infó Mátrix (2015) 35/1 B IT v: 2015.09.14 MAN A tárgyról Tárgykódok, szakok, követelmények: GEIAL343B: Mechatronikai alapszak, 7. félév. 2e+1gy, aláírás + gyakorlati jegy,

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében.

A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében. DIGIKRESZ internetes gyakorló program Kedves Felhasználó! A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében. A program előnyei a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

TESZTELJÜK A TESZTEKET - AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE AZ E-LEARNINGBEN

TESZTELJÜK A TESZTEKET - AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE AZ E-LEARNINGBEN Dr. Seres György dr. Miskolczi Ildikó Tibenszkyné dr. Fórika Krisztina Szegediné Lengyel Piroska Gerő Péter TESZTELJÜK A TESZTEKET - AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE

Részletesebben

Manhattan - szabad forráskódú távoktatási program adaptálása és fejlesztése

Manhattan - szabad forráskódú távoktatási program adaptálása és fejlesztése Manhattan - szabad forráskódú távoktatási program adaptálása és fejlesztése Fehér Péter, ELTE TTK Oktatástechnikai Csoport (feherp@linux-perfect.hu vagy feherp@matavnet.hu) Bevezetés A távoktatást támogató

Részletesebben

Intézményi, oktatói portfólió eszközei, jó gyakorlatok. Vágvölgyi Csaba Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Intézményi, oktatói portfólió eszközei, jó gyakorlatok. Vágvölgyi Csaba Debreceni Református Hittudományi Egyetem Intézményi, oktatói portfólió eszközei, jó gyakorlatok Vágvölgyi Csaba Debreceni Református Hittudományi Egyetem vagvolgyi.csaba@gmail.com Mi az eportfólió Bizonyos szempontok alapján, meghatározott céllal

Részletesebben

Számítástechnika I. 0. Ea: Infó Mátrix (2016)

Számítástechnika I. 0. Ea: Infó Mátrix (2016) Számítástechnika I. 0. Ea: Infó Mátrix (2016) 35/1 B ITv: MAN 2016.09.03 A tárgyról 35/2 Tárgykód: GEIAL664B Előfeltétel: nincs Szakok: MFK, BSc, 1. évfolyam A tárgy értéke: 4 kredit Lezárás: aláírás +

Részletesebben

Virtuális tanulási környezet minőségvizsgálata web-bányászati módszerekkel

Virtuális tanulási környezet minőségvizsgálata web-bányászati módszerekkel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék Web-bányászati technikák alkalmazása webhelyek minőségvizsgálatára 2007. június 15. Virtuális tanulási környezet minőségvizsgálata

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN. Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen

TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN. Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Networkshop 2010 Debrecen, 2010. április 7.-9. elearning az elmúlt 10 évben

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

ILIAS hallgatói felhasználói leírás

ILIAS hallgatói felhasználói leírás Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Általános ismertető... 2 ILIAS elérése, bejelentkezés... 3 Tananyagok elérése, Taneszköztároló... 4 Csatlakozás kurzushoz... 6 Fájl letöltése... 8 Gyakorlatok megküldése,

Részletesebben

Skálafüggetlen e-learning hálózatok kutatásának néhány aspektusa

Skálafüggetlen e-learning hálózatok kutatásának néhány aspektusa Skálafüggetlen e-learning hálózatok kutatásának néhány aspektusa K. Tibenszkyné Fórika *, M. Kis ** * Óbudai Egyetem/ Mechatronika és Autótechnikai Intézet, Budapest, Magyarország ** Budapesti Kommunikációs

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

TUDNIVALÓK A WEB-FEJLESZTÉS I. KURZUSRÓL

TUDNIVALÓK A WEB-FEJLESZTÉS I. KURZUSRÓL TUDNIVALÓK A WEB-FEJLESZTÉS I. KURZUSRÓL http://bit.ly/a1lhps Abonyi-Tóth Andor Egyetemi tanársegéd 1117, Budapest XI. kerület, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.404 Tel: (1) 372-2500/8466 http://abonyita.inf.elte.hu

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2010. November 6. Varga Tamás Módszertani Napok Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek A

Részletesebben

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ ORACLE ilearning INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA A FOGÁT. 2 AMIRŐL

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) AZ OKTATÁSBAN

INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) AZ OKTATÁSBAN Információs Kommunikációs Technológia) alkalmazása és a multimédia szerepe a természettudományos oktatásban. Mikor érdemes az IKT eszközöket felhasználni? számonkérésnél, összefoglalásnál, óra végén, óra

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

1. Jogosultsági rendszer

1. Jogosultsági rendszer 1. Jogosultsági rendszer A fejezet a NEPTUN rendszer különböző típusú felhasználóinak jogosultságait tartalmazza. Nem tartalmazza az ezáltal meghatározott műveletek végrehajtásának módját (ez a program

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Az OpenEDU program. Dr. Szentiványi Gábor. ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft.

Az OpenEDU program. Dr. Szentiványi Gábor. ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. Az OpenEDU program Dr. Szentiványi Gábor ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. Miről lesz szó az előadásban? Az OpenEDU létrejöttének előzményei A nyílt forráskód előnyei az oktatásban Milyen

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Használati útmutató a Moodle keretrendszerhez nappalis és levelezıs hallgatók számára. Kodolányi János Fıiskola

Használati útmutató a Moodle keretrendszerhez nappalis és levelezıs hallgatók számára. Kodolányi János Fıiskola Használati útmutató a Moodle keretrendszerhez nappalis és levelezıs hallgatók számára Kodolányi János Fıiskola Tartalomjegyzék Mi a Moodle? 3 Miért jó a Moodle? 3 Hozzáférés 3 Órarend 3 Személyes profil

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben