Előzetes vizsgálati dokumentáció. Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezeték bekötés. Csepreg 120/20 kv-os alállomás területéről kiváltás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előzetes vizsgálati dokumentáció. Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezeték bekötés. Csepreg 120/20 kv-os alállomás területéről kiváltás"

Átírás

1 Előzetes vizsgálati dokumentáció Készítette: ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.) május 1

2 1. Alap adatok: Létesítendő vezeték megnevezése: Beruházó megnevezése és címe: Üzembentartó megnevezése és címe: Tervező megnevezése és címe: Beruházás rendeltetése: Csepreg 120/20 kv-os alállomás területéről kiváltás; Csepreg XI. 20 kv-os légvezeték E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt Győr, Kandó K. u E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt Győr, Kandó K. u VILLKÁSZ Kft Szombathely, Mérleg u. 1/A. Koós János tervező HK-1, HSZ-1, Htr-1 Ksz: közcélú 2. Műszaki adatok: Középfeszültségű szabadvezeték: Üzemi feszültség: Áram neme: 20 kv 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram Nyomvonal hossza: Építés: É104/2 É2 (OTR) 91,4 fm É2 (OTR) É4 166,0 fm Összesen: 257,4 fm Bontás: É104/1 B4 186,3 fm Áthelyezés új tartószerkezetre (meglévő nyomvonalon): É/B104 É104/1 223,7 fm A vezetők száma, keresztmetszete és anyaga: Építés: 3x50 mm 2 AASC (csupasz) Bontás: 3x50 mm 2 AASC (csupasz) A vezeték elrendezése: egysíkú vezető elrendezés 2

3 Tartószerkezet/oszlopok anyaga, típusa: Tervezett áttört gerincű vasbeton oszlopok 7 db B (2 db) B (1 db) B (2 db) B (2 db) A tervezett oszlopok föld feletti magassága: 10 m Bontandó rácsos vasoszlop 1 db V (1 db) áttört gerincű vasbeton oszlopok 4 db B (4 db) Szigetelők típusa: - kompozit (SML 70 kn) típ. feszítőszigetelők - T20 típ. tartószigetelők Földelés: szúrt rúdföldelő, lépésfesz. csökk. keretföldelő Érintésvédelem: 20 kv-on védőföldelés Transzformátor állomás: Üzemi feszültség: Áram neme: Építés: 20/0,4 kv 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram Csepreg 120/20 kv-os alállomás, háziüzemi tr. állomás Az állomás típusa: OTR 20/250 Tartószerkezet: Transzformátor gép típusa: Leválasztó oszlopkapcsoló: B típ. vasbeton oszlop (É2 sz.), súlyalap I. alapozással TS 22/100 kva OK 2f-f Elosztószekrény: OTR KOMM 250/4 Leszálló vezeték: NYY 3x1x95 mm 2 (egyerű réz) Nagyfeszültségű biztosítóaljzat: Az állomás földelése: ABSZMKE-24 túlfesz. lev. + NNGk-24/10 A szúrt rúdföldelő, lépésfesz. csökk. keretföldelő Érintésvédelem: 20 kv-on védőföldelés, üzemi földeléssel egyesített 0,4 kv-on nullázás 3

4 3. Általános adatok: Engedélykérő azonosító adatai: Megnevezése: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székhelye: 9027 Győr, Kandó K u Cégjegyzék száma: Cg Adószáma: A létesítéssel érintett önkormányzat: Csepreg Város Önkormányzata Címe: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. Az előzetes vizsgálati dokumentációban közreműködött: Vona Márton szakértő - A vizsgálatra jogosító szakértői névjegyzék: Sz-027/2009: SZTjV-tájvédelem; SZTV-élővilágvédelem, természetvédelem szakértés. - Érvényes: visszavonásig. (Engedély másolata mellékelve.) Russói-Patocskai Réka szakértő - A vizsgálatra jogosító Mérnök Kamarai engedély nyilvántartási jele: MMK SZKV-1.1, 1.2, 1.3 szakértés. - Érvényes: október 28-ig. (Engedély másolata mellékelve.) Hatta László zajvédelmi szakértő - A vizsgálatra jogosító Mérnök Kamarai engedély nyilvántartási jele: MMK SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértés. - Érvényes: január 22-ig. (Engedély másolata mellékelve.) 4. Előzetes vizsgálatra vonatkozó előírások: Tervezett beruházási tevékenység a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, és a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló rendelet 3. számú melléklet 76. pontja alapján a felügyelőség döntésétől függően előzetes környezeti vizsgálat köteles tevékenységnek minősül. Tervezett létesítményre a évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, és a végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, illetve a 382/2007. (XII.23.) Kormányrendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról értelmében építési engedélyezési eljárás vonatkozik. Tervezett létesítménynél figyelembe vételre kerültek a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírásai. 4

5 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján 1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén a) a tervezett tevékenység célja; Előzmények: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Bük területén megnövekedett energiaigények kielégítésére 120/20 kv-os alállomás építését tervezi. Az alállomás részére kijelölt területet keresztezi a Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezeték. Szükséges a területről a 20 kv-os légvezeték kiváltása, az állomásba a Kőszeg-Lövő 20 kv-os vonal bekötése, illetve a légvezeték 2 jelű betonoszlopára az alállomás háziüzemét biztosító OTR állomás felszerelése. A nyomvonal leírása: A hálózatkiváltás a VILLKÁSZ K-1 sz. nyomvonalrajz munkaszám: alapján kerül kivitelezésre (4. sz. melléklet, Nyomvonalrajz). A Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezetéket az építendő 104/1 jelű B as oszlopon le kell feszíteni. A 104/1 jelű oszloptól K-i irányba 58,9 méter távolságba 104/2 jelű B as leágazó oszlopot kell beállítani, innen kell indítani a kiváltás nyomvonalát. Az új nyomvonal ÉNy-i irányba halad a 2 jelű oszlopig. A 2 jelű oszlopon kerül elhelyezésre a háziüzemi transzformátor. A 2 jelű oszloptól DNy-i irányba 82,4 méterre kell állítani a 3 jelű oszlopot, majd a nyomvonal tovább halad ugyanebbe az irányba a 4 jelű meglévő (cserélendő) oszlopig. A légvezetéket az új nyomvonalra át kell helyezni, áthelyezés után a 104/1 jelű és a 4 jelű oszlopok között a vezetéket le kell bontani. A tervezett 20 kv-os légvezeték nyomvonala és biztonsági övezete haladása közben érinti a Csepreg 034/4, 034/19, 034/44 hrsz.-ú ingatlanokat. b) a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai: Csepreg külterületén a tervezett 120/20 kv-os alállomást keresztező 20 kv-os légvezeték területről történő kiváltása, ill. az alállomás háziüzemének biztosítása csak hálózatépítéssel, középfeszültségű kiváltó szabadvezetékek és új OTR állomás létesítésével valósítható meg. A tervezett tevékenység pontos megnevezése: Középfeszültségű hálózat kiváltása: - 20 kv-os szabadvezeték szakaszok építése és bontása - oszlopcsere (meglévő, megmaradó 20 kv-os nyomvonalon) 20/0,4 kv-os OTR állomás létesítése A tervezett tevékenység névleges feszültsége: 20 kv, ill. 20/0,4 kv (50 Hz) 5

6 A 20 kv-os föld feletti szabadvezeték elrendezése: egysíkú vezető elrendezés, tartó oszlopokon leesésgátló alkalmazásával A 20 kv-os föld feletti szabadvezeték anyaga, keresztmetszete: 3x50 mm 2 AASC (csupasz) ba) a tevékenység volumene, A jövőben a területen az esetleges többlet energiatermelés közcélú hálózaton történő fogadásához elegendő lesz a most átépítésre kerülő szabadvezeték hálózat és a létesítendő transzformátor állomás, újabb 20 kv-os hálózatépítésre nem lesz szükség. bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása, A villamos energia ellátó 20 kv-os szabadvezetékek és a transzformátor állomás építésének tervezett időpontja: II. félév. A hálózatépítés időtartama: kb. 1 hét. A megépített hálózat teljes egészében használatban lesz a műszaki átadás-átvételt követően. A megépített vezeték átviteli kapacitásának kihasználása időben változó, de a környezet számára az átvitt teljesítmény és villamos energia mennyisége nem érzékelhető. bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja, A 20 kv-os kiváltó légvezetékek és az OTR állomás a mellékelt áttekintő térkép szerinti helyen épülnek (1. sz. melléklet, Átnézeti helyszínrajz). Az igénybevett területeket, az igénybevétel módját a mellékelt terület kimutatás tartalmazza (5. sz. melléklet). A tervezett létesítmények az érintett területek rendeltetésszerű használatát nem befolyásolják. A tervezett hálózatkiváltás légvezetékes. A tervezett 20 kv-os légvezetékes hálózatszakaszok nyomvonalhossza: 257 fm. Biztonsági övezet terjedelme (2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint): 6. (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed: a) föld feletti szabadvezeték esetében: ae) 1 kv felett 35 kv névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter. A tervezett távvezeték biztonsági övezetének szélessége: 6,5 méter. Az építés utáni hatásterület egybe esik a vezeték biztonsági övezetével. 6

7 bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye, A villamos energia szolgáltatás biztosításához a 20 kv-os kiváltó távvezeték szakaszokat meg kell építeni, majd azokat üzemeltetni kell. Kapcsolódó létesítményként 20/0,4 kv-os OTR állomás kerül beállításra. A tervezett beruházás részeként a kiváltandó hálózatszakasz elbontására, valamint meglévő, megmaradó nyomvonalon KÖF oszlopok cseréjére is sor kerül. Építendő 20 kv-os oszlopok: áttört gerincű vasbeton oszlopok 7 db B (2 db) B (1 db) B (2 db) B (2 db) Bontandó 20 kv-os oszlopok: rácsos vasoszlop 1 db V (1 db) áttört gerincű vasbeton oszlopok 4 db B (4 db) Építendő szabadvezeték: 20 kv-os, 3x50 mm 2 AASC (csupasz) 257 fm Bontandó szabadvezeték: 20 kv-os, 3x50 mm 2 AASC (csupasz) 186 fm Építendő transzformátor állomás: 1 db OTR 20/250 típusú transzformátor állomás, TS 22/100 kva-es transzformátor géppel be) a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását, A 20 kv-os hálózatkiváltás, ill. az OTR állomás tervezése során alkalmazott típus- és iránytervek: VÁT-H2 VÁT-H20 VÁT-H30 Főbb anyagok: - áttört gerincű vasbeton oszlopok: 12 m magas, melyből 10 m föld felett, 2 m földben van - 20 kv-os, AASC 3x50 mm 2 szabadvezeték (csupasz) - OTR 20/250 típusú transzformátor állomás (TS 22/100 kva) A tervezett alapozások típusa: - gallér alap (tartó oszlopoknál) - súlyalap I. (feszítő oszlopoknál) Beton mennyisége gallér alapoknál B típ. oszlopokhoz: Beton mennyisége súlyalap I. alapoknál B típ. oszlopokhoz: Beton mennyisége súlyalap I. alapoknál B típ. oszlopokhoz: Beton mennyisége súlyalap I. alapoknál B típ. oszlopokhoz: 0,23 m 3 /oszlop 2,70 m 3 /oszlop 3,22 m 3 /oszlop 4,75 m 3 /oszlop Az oszlopok alapozásához szükséges beton mennyisége összesen: 19,10 m 3 7

8 A hálózat kialakításakor az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által kidolgozott madárvédelmet biztosító burkolatokat (a kereszttartókra elhelyezhető madárvédő szigetelőpapucs) és az áramkötésekhez burkolt vezetőket terveznek. bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is, A kivitelezés során szükséges gépjárművek: A hálózatépítés során oszlopszállító tehergépkocsi, valamint darus tehergépkocsi kerül alkalmazásra, illetve kisebb teherszállító járművek, furgonok. A hálózat üzemeltetése során évente egyszer kerül üzemviteli bejárásra sor, négyévente pedig minősítő bejárásra, ami terepjáró forgalmat jelent 1-1 napot. A létesítmények esetleges üzemzavara során az elhárításhoz szükség lehet darus kocsira is. A meghibásodás valószínűsége nagyon csekély, 10 éven belül várhatóan nem következik be. A karbantartások és felújítások során is várható csekély járműforgalom. bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések, A 20 kv-os légvezetékek létesítésénél be kell tartani a madárvédelemmel kapcsolatos TIH es technológiai ajánlást. A tervezett légvezetékek oszlopain az alábbi madárvédelmi intézkedéseket kell tenni: - A 20 kv-os csupasz szabadvezeték hálózat tartó oszlopain mindhárom fázisvezető szigetelőit el kell látni 1-1 db madárvédelmi burkolattal, a középső fázisvezetőt el kell látni kiegészítő burkolattal. - A kereszttartókon madárvédő műanyag papucsokat kell elhelyezni. - A feszítő és leágazó, valamint az oszlopkapcsolós oszlopok áramkötéseit burkolt vezetékből kell kialakítani. Feszítő oszlopon csak a középső áramkötés mehet felül. - Az oszlopkapcsolós oszlopon madárkiülőt kell elhelyezni. A tervezett tr. állomás oszlopán az alábbi madárvédelmi intézkedéseket kell tenni: - A tervezett transzformátor állomás 20 kv-os leszálló vezetékét burkolt vezetékből kell kialakítani. A tervezett hálózatkiváltás az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Madárvédelmi útmutatója alapján kerül kivitelezésre. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek: 1. a telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás, - 2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés, - 8

9 3. a megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és szennyvízkezelés, A hálózatkiváltás és az OTR állomás építése során veszélyes hulladék nem keletkezik. A tervezett létesítmények üzemeltetésük során hulladékot nem termelnek. Az építés és bontás során keletkező hulladékok kezelése megoldott. (Ld. 3. sz. melléklet Építési- Bontási Hulladék tervlapok) 4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik, - 5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplő - kapcsolódó művelet; A bd)-bg) pontokban szereplő kapcsolódó műveleteken kívül nincs egyéb kapcsolódó művelet. bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia, Magyarországon már alkalmazott, típusterv szerinti technológia kerül felhasználásra. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani, A tervezés adatai pontosak, bizonytalanság nincs, a későbbiekben nem lesz szükség áttervezésre. bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási módokat, Szabályozási terv szerint a tervezett hálózatkiváltás vonalán található térségi övezetek Csepreg területén (6. sz. melléklet, Szabályozási terv térkép): M0 Építési szempontból korlátozott használatú mezőgazdasági terület ÁM Általános mezőgazdasági terület Beépítésre szánt terület: TKG Tervezett gazdasági terület Az érintett település településrendezési eszközeivel (szabályozási terv, helyi építési szabályzat) és egyéb jogszabályok követelményeivel biztosítható az összhang. bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását, A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását. 9

10 bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket; A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására; és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva sem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket. c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását; Elvi változatok: földkábel, univerzális kábel földben, vagy oszlopon, szabadvezeték, burkolt szabadvezeték Költséghatékonysági szempontból a szabadvezeték volt a gyakorlati alternatíva. Az érintettség csökkentése miatt döntöttek a fokozott biztonság mellett. Csak ott indokolt a földkábeles hálózat létesítése, ahol a légvezetékes hálózat építése műszaki szempontok miatt nem lehetséges: a földkábeles hálózat létesítése költségesebb, és nagyobb a környezeti hatása, a terület használhatóságát jobban csökkentette volna. A nyomvonalat tekintve a tervezési terület magánterület, ill. részben önkormányzati tulajdonban lévő terület, valamint közúti közlekedési terület. A tervezett nyomvonalat a területek tulajdonosaival történt előzetes egyeztetések folyamán alakították ki. A nyomvonalra más, műszakilag és gazdaságilag a tulajdonosok érdekeivel egyező hasonló értékű alternatíva nincs. d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése; A 20 kv-os távvezeték szakaszok megépítésére hálózatkiváltás keretein belül, kis mértékben módosított nyomvonalon, meglévő-megmaradó hálózatrészekhez kapcsolódva kerül sor. 10

11 e) a b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel; A tervezett hálózatkiváltás nyomvonalának és a transzformátor állomás helyének kiválasztásakor a műszaki szempontok mellett azonos súllyal kellett figyelembe venni a térségben jelentkező összetett követelményeket, amelyek főleg a következő területekre terjednek ki: Környezetvédelem Lakosságot érő hatások minimalizálása Beépített környezet védelme A környezeti hatások és kockázatok minimalizálása Talaj, erdővédelem Természetvédelem, talajvédelem Védett területek és természeti értékek esetleges közelsége Ökoszisztémák zavarása Tájképi, esztétikai értékek Műemlékvédelem, régészet A térség régészeti és műemlékei A fenti szempontok alapján összehangolt értékelés után alakult ki a nyomvonal: A lakosság zavarása, egészségének károsítása nélkül A természeti környezetbe való minimális beavatkozással A mezőgazdasági terület károsítása nélkül Törvényi előírások betartásával f) a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni, fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel, Negatív hatások: A helyszínek munkagépekkel történő megközelítése során taposás. A munkálatok során a talajmechanikai viszonyoktól függően m 2 -en az oszlopállítások helyszínén a talaj bolygatása és a növényzet elpusztulása várható. A kivitelezés során keletkező hulladék (3. sz. melléklet, Építési- Bontási hulladék tervlap). 11

12 12 A térség környezeti állapota A környezeti levegő állapota A tervezési terület közlekedés szempontjából átlagos területnek vehető. Az előzőek alapján a levegő szennyezettségét a mezőgazdasági tevékenységből származó diffúz légszennyezés, illetve a fűtésből és közlekedésből származó légszennyezés határozza meg. A térség levegőtisztaság védelmi helyzetét alapvetően a közlekedésből származó levegőszennyezés határozza meg és befolyásolja. Hulladékgazdálkodás A területre jellemző a mezőgazdasági termelésből származó, illetve a fogyasztásból származó kommunális hulladék. A térségben lévő vonalas létesítményeknél (közutak) a közvetett hatás (talajszennyezés) jelenti a környezeti kockázati tényezőt. Vízgazdálkodás A tárgyi tevékenység a vízgazdálkodásra nincs hatással, mert nincs vízvédelmi érintettsége. Zaj- és rezgésvédelem A tervezési terület környezetében nem folytatnak a környezetet káros mértékben terhelő zajkibocsátással járó tevékenységet. A meglévő távvezetékek mentén a koronasugárzásból eredő zaj a természetes háttérzajjal sem számottevő. (Éjjel db, nappal db a szabadvezeték közvetlen környezetében.) Az érintett területek zajvédelmi paramétereit a mindenkori közlekedési viszonyok határozzák meg. A tervezett transzformátor zajkibocsátása megfelel a szabványnak. Épített környezet A hálózatkiváltás tervezett nyomvonala a létesítendő OTR állomással külterületet érint. Az oszlopok, szigetelők, sodronyok, valamint a transzformátor elhelyezése kétségtelenül befolyásolja a közvetlen környezet látványát, tájképi megjelenését. Azonban hálózatkiváltásról lévén szó, ill. a tervezett létesítmények lakott területektől való viszonylagos távolságából adódóan a beruházás a már kialakult területi képet csak kis mértékben befolyásolja. Műemlékvédelem, régészet A tervezett 20 kv-os távvezeték nyomvonala illetve változatai műemlékeket, régészeti lelőhelyet nem kereszteznek és közelítenek meg. Táj- és természetvédelem A tervezett távvezeték és a transzformátor állomás létesítése, működtetése többféle hatással járhat: - vizuális és esztétikai hatás (látvány) - hatás az élővilágra A tervezési terület természetvédelmi oltalom alatt nem áll.

13 A tervezett vezetékek és a transzformátor állomás telepítésük során nem fognak természetvédelmi problémát okozni. A környező természetes állat élőhelyek nem sérülnek. A létesítmények működésük során értékes növénytársulásokat, védett növényfajokat nem veszélyeztetnek, üzemeltetésük nem okozza élőhelyek megszűnését, illetve felszabdalását. A beruházás fázisainak leírása Tervezés A kivitelezési tervek a nyomvonal geodéziai felmérése alapján készülnek, ehhez terepjáró gépkocsit és geodéziai műszereket használnak. A nyomvonal rögzítéséhez fa cövekeket helyeznek el. A tervezés során történő tevékenységek lényeges környezetkárosítással nem járnak. Építési, kivitelezési tevékenység A kivitelezést a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságának vezetékjogi engedélye alapján lehet megkezdeni. A szabadvezetékek és az OTR állomás tervezett oszlophelyeit a tervrajzok tartalmazzák (4. sz. melléklet, Nyomvonalrajz). Az oszlopok száma: 7 db a 20 kv-os hálózatkiváltás és az OTR állomás számára. A beruházási fázisban a következő munkafolyamatok elvégzése történik: - Az oszlophelyeken a termőréteg (humusz) letermelése és deponálása - Az oszlopok munkagödrének elkészítése - Oszlopszállítás, oszlopállítás daruval - Oszlop alapok betonozása, elkészítése - Vezetékhúzás, technológiai szerelés, vezetékszabályozás - Tereprendezés, rekultiváció - Üzembe helyezés Talaj védelme: A talajt érintő átmeneti károsodás a beruházási szakaszt követően a növényzet saját regenerálódási képessége folytán várhatóan rövid időn belül megszűnik. Vízgazdálkodás: A kivitelezési munkálatok a felszíni és felszín alatti vizek minőségére érdemi hatással nincsenek. A távvezeték és az OTR állomás építése vízhasználatot nem igényel. A tervezett létesítmények felszíni és felszín alatti vizekkel nincsenek közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincsenek hatással. 13

14 Zajterhelés: A tervezett hálózatkiváltás nyomvonala zajtól nem védendő mezőgazdasági övezeteket érint. Az építési terület részben beépítésre kijelölt tervezett gazdasági terület. A tervezett nyomvonal, ill. a létesítendő OTR állomás oszlophelyének 100 méteres környezetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 2. p), q) bekezdése szerinti zajtól védendő terület, létesítmény nem található. Zajtól védendő lakóépületek, ill. lakóterületi övezetek Csepreg belterület és a szomszédos Bük irányában egyaránt az építés vonalától számított 1 km-eres távolságon túl találhatóak. Zajtól védendő területek meghatározása a vizsgált tervezési helyszín környezetében: Környezet leírása Övezeti besorolás Zajtól védendő terület CSEPREG külterületén M0 jelű korl. használatú nem védendő mezőgazdasági terület 034/4, 034/19, 034/44 hrsz.-ú tervezési terület és ÁM jelű általános nem védendő környezete mezőgazdasági terület TKG jelű tervezett gazdasági terület 4. Gazdasági terület A légvezetéki oszlopállításhoz, a vezetékszereléshez, árokásáshoz használt gépek, technológiák és azok működési ideje oszloponként: (KÖF légvezeték szerelés MK4-2., OTR MK-6. kézikönyvek alapján) Alapozásnál az oszlopok számára lyukat fúrnak/ásnak kb. 2 méter mélységig. A gödör feltárása kézi földmunkával/ markolóval, ásógéppel, fúróval, történhet stb. Üzemidő/gépműködés: napi 35 perc. Oszlopszerelésnél talajszinten kézi szerszámokat használnak, a légvezeték szereléséhez kosaras teherautó szükséges. Üzemidő/kosaras tgk. használat: napi 35 perc. Oszlopállításhoz a beton oszlopokat hosszúgémű autódaruval állítják fel, majd a föld visszatöltése és a döngölés befejezéséig a daru tartja az oszlopot. Üzemidő/kosaras tgk. használat: napi 30 perc. Az oszlopokat platós tgj. hozza, a kevert beton előállításához szükséges anyagokat tgj. szállítja a helyszínre, illetve tgj. szállítja el az alapok helyéről kitermelt földet. Üzemidő/tgj. rakodás ideje: napi 35 perc. 14 A gödörásás történhet kézzel, markolóval, vagy oszlopgödör fúróval (lásd építésibontási leltár, kivitelezői kézikönyv). Gépi földmunka a közművek 2 m-es körzetén kívül végezhető. A kézi gödörásást nem tekintjük zajkibocsátó tevékenységnek.

15 Üzemidő/gépműködés idejét az alapozással megegyezően ott vesszük figyelembe, mivel térben és időben folyamatosan változik. A létesítendő tr. állomás típusa: OTR 20/250 A transzformátor gép típusa, teljesítménye: TS 22/100 kva Hangteljesítményszint max: 52 dba. (Siemens, TS 5044T alapján) A tervezőtől kapott tájékoztatás szerint, műszaki megfontolások alapján: A hálózatépítés időtartama kb. 1 hét, ami csak nappal jár zajkibocsátással, éjszaka nincs munkavégzés. A KÖF légvezeték üzeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással. Az OTR állomás üzeme éjjel-nappal zajkibocsátást okoz. A tervezett beruházás kivitelezése, valamint a KÖF légvezeték, ill. az OTR állomás működése nem jár rezgéskibocsátással. A terv készítésekor a kivitelező még nem ismert, így az alkalmazott technológia és a használt gépek zajkibocsátását műszaki becslés alapján vesszük számításba, ill. korábbi hasonló zajvizsgálat adatai alapján. A zajvizsgálat módja A zajvizsgálatot jellemzően az építési tevékenységtől, valamint az üzemeléstől származó hatásterület és zajterhelés meghatározására számítással végezzük. A hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. -a szerint számítással határozzuk meg. A zajterhelés megítélési szintjét az MSZ 15036:2002 szabvány szerint számítással határozzuk meg. A zajterhelés értékelését az építésre és üzemelésre vonatkozóan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM számú együttes rendelet 1-2. sz. melléklete szerint végezzük, az építési övezeti besorolásnak megfelelően. A vizsgálat során alkalmazott előírások 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 93/2007.(XII. 18.) KvVM 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete MSZ 15036:2002 MSZ :1998 A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról Hangterjedés a szabadban A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 15

16 A zajterhelési határérték ( LTH ) A KÖF szabadvezeték hálózat építése során a kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete határozza meg az övezeti besorolás szerint. (részlet) Sorszám Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (db), ha az építési/bontási munka időtartama 1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett, 1 évig 1 évnél több nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 4. Gazdasági terület * jel: Értelmezése az MSZ szabvány szerint. Az OTR állomás üzemelése során, az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységektől származó zaj megengedett zajterhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete határozza meg. (részlet) Sorszám Zajtól védett terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (db) nappal éjjel 6 22 óra 22 6 óra 4. Gazdasági terület * jel: Értelmezése az MSZ szabvány és az MSZ szabvány szerint. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjszakai 0,5 óra. A létesítéstől származó zaj vizsgálata A létesítés zajvédelmi szempontú hatásterület határa A hálózatépítési tevékenyég oszlopállítás, gödörásás zajvédelmi hatásterületének lehatárolásához a nappali napszakot vettük számításba, éjszaka nincs munkavégzés. A vizsgált létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrástól származó zajterhelés e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal éjjel 55 db 45 db. 16

17 Jelen esetben a hatásterület határán megengedett zajkibocsátás: gazdasági területek zajtól nem védendő részén: L AF95 = 55 db. A hatásterület határán megengedett zajkibocsátás figyelembevételével határozzuk meg a hatásterület határait. Szabadtéren végzett zajos tevékenységtől az alábbi képlet alapján számítható a várható zajkibocsátás: L AK = L Aeq,átl - 20*log (r/r) + 10*log (t/t) +K R L Aeq,átl. : a tevékenység egész napra, jellemzően 8 órára vonatkozó egyenértékű zajszintje r : a hatásterület távolsága az építési tevékenységtől R : a zajforrás távolsága a zaj kiindulási, értékelési pontjától t = 135 perc, a zajos gépi tevékenység K R = 0 db. L AK : a zajkibocsátás a hatásterület határán A zajkibocsátás számítás kiinduló adatait más hasonló építkezéseken végzett zajvizsgálatok alapján vettük fel: L Aeq, átl = 69 db/10 m. A fenti számítások alapján az oszlopépítéstől és szereléstől, mint építési tevékenységtől származó zaj hatásterületének határa: gazdasági területek zajtól nem védendő részén: r = 28 m/55 db. Az oszlopállítási tevékenység r = 28 m-es hatásterületén belül zajtól védendő létesítmények, lakóépületek nem találhatók, ezért az építési tevékenységtől származó zajterhelést, ill. a zajterhelési határérték teljesülését nem vizsgáljuk. Az építkezéshez kapcsolódó szállítási tevékenység A helyszín környezetében a teljes építési folyamathoz tartozó szállítás egy hónapnál rövidebb időre tervezett. Az alkatrészek és anyagok szállítása közúton megoldható, így elkerülő út építése nem indokolt. 17

18 A tervezett teljes szállítási tevékenység és a tervezett napi járműmozgás: Szállítási igény: az oszlopok alapozásához ~ 19 m 3 beton 2 db B típ. tartószerkezet (áttört gerincű vasbeton oszlop) 1 db B típ. tartószerkezet (áttört gerincű vasbeton oszlop) 2 db B típ. tartószerkezet (áttört gerincű vasbeton oszlop) 2 db B típ. tartószerkezet (áttört gerincű vasbeton oszlop) szerelvények, KÖF kábelek árokásó földmunkagép oszlopállító darus tgk. mobil betonkeverő A szállítási igény alapján a becsült napi gépjárműmozgás: Szállítási tevékenység Igényelt fuvar Becsült járműszám/nap Új oszlop helyszínre szállítása 1 oszlop/fuvar 1 Kevert betonhoz szállítandó anyag 10 m 3 /fuvar 1 Alkatrészek szállítása 1 fuvar 1 Egyéb munkagépek, felépítmények szállítása tehergépjármű, platós tgj 1 A tervezett gépjármű mozgásoktól származó zajterhelés számítását a várható napi járműszám alapján végeztük. A szállító járművek elhaladási zajeseményszintje L AX és az elhaladás gyakorisága alapján határozzuk meg a szállítási tevékenységtől származó, a megítélési időkre vonatkozó L AM zajterhelést. A határérték alkalmazásához, a településeken áthaladó közutak mentén a beépítettséget kisvárosias, kertvárosias, falusias jellemzően a legszigorúbb lakóterületi határértéknek vettük. A közlekedéstől származó zaj megengedett zajterhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete határozza meg. Sorszám 2. Zajtól védett terület Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),. Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (db) nappal éjjel 6 22 óra 22 6 óra A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 16 óra, éjszakai 8 óra. 18

19 Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet 2.. p), q) bek. szerinti védendő (védett) épületek jellemzően a településeken átvezető út mentén lévő legkedvezőtlenebb helyzetű lakóépületek. Az előzetes megfontolás szerint a legnagyobb zajterhelés az összekötő utak mentén alakulhat ki, ezért csak ezt a viszonylatot vizsgáljuk. Az Országos Közúti Adatbank (OKA-ÁKMI) keresztmetszeti forgalomszámlálási 2009 évi adatai szerint Vas megye összekötő útjain a pótkocsis és nehézjárművek forgalmának átlaga az alábbi táblázat szerinti: Pótkocsis tgj Nehéz járművek Út kategória száma, j/nap száma, j/nap Összekötő út 3 3 Adatbanki adatok szerint az utak belterületi szakaszán a nehézjárművektől származó elhaladási zaj átlaga L AX = 84,4 db/7,5 m. A tehergépjárművek forgalmától származó zaj megítélési szintjét az elhaladási zajok figyelembe vételével a következő összefüggés adja: L AM = L AX + 10*log N 10 log T, ahol: N= a megítélési időben elhaladó járművek száma, T= sec megítélési idő, nappal, L AX = tgj elhaladási zaja, db. Legkedvezőtlenebb gépjármű elhaladásnak a szokásos 2 nehézjármű-mozgást oda-vissza tekintjük. A számítási eredményeket táblázatban adjuk meg: Szállítási tevékenység Meglévő forgalom, szállítás nélkül Meglévő és szállítási forgalom együtt Elhaladási zaj, L AX db Járműszám a megítélési időben Várható L AM db 84,4 3 41,6 84,4 5 43,8 A számítások szerint a települések átvezető útszakaszán, a szállítástól és meglévő forgalomtól várható zajterhelés együttes megítélési szintje a nappali megítélési időben megfelel, mivel a meghatározott legnagyobb megítélési szint L AM = 44 db kisebb a nappalra megengedett 60 db határértéknél. A szállítási tevékenység 3 db-nél nagyobb zajterhelés-változást nem okoz, mivel a meglévő forgalomtól várható zajterhelés 42 db, a szállítási forgalommal megnövelt zajterhelés 44 db. 19

20 A megvalósulási helyszín 25 km-es környezetében lévő településeken az út mentén lévő lakóházakig terjed a hatásterület, mivel a beépítés jellemzően korlátozza a zaj keresztirányú tovaterjedését. Az üzemeléstől származó zaj vizsgálata A légvezeték üzeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással, így a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete szerinti zajterhelési határértéket nem vizsgáljuk. A tr. állomás üzemétől származó zajvédelmi hatásterület A tervezett transzformátor állomás hatásterületének lehatárolásához az éjszakai napszakot vettük számításba. A vizsgált létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a 6. paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrástól származó zajterhelés e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal éjjel 55 db 45 db. Jelen esetben a hatásterület határán megengedett zajkibocsátás: gazdasági területek zajtól nem védendő részén: L AF95 = 45 db. A hatásterület határán megengedett zajkibocsátás figyelembevételével határozzuk meg a hatásterület határait a következő összefüggés felhasználásával: L Aeq = L WA + 10*lg D 20 lg r/r 11 + K R /MSZ 15036:2002./ L AK = L Aeq, mivel a működési idő egyenlő a megítélési idővel L WA : az adott zajforrás hangteljesítmény szintje D: irányítási tényező, D =+1 db. r : a hatásterület határa a zajforrástól R: referencia távolság K R : homlokzati korrekció, K R = 0 db. L AK : kibocsátás a hatásterület határán A számításhoz a kiinduló zajszinteket a megadott adatközlés alapján vettük fel. Tr. állomás hatásterületének határa: OTR 20/250 (TS 22/100 kva) típ. tr. állomás L WA R r D L AF95 Gazdasági területek zajtól nem védendő részén ,6 m

P23 6420/0004/A Megrendelő: MAVIR ZRt.

P23 6420/0004/A Megrendelő: MAVIR ZRt. ETV-ERŐTERV ZRt. ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1450 Budapest, Pf. 111. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. Tel.: (361) 455-3600 Fax.: 218-5585 DHE Oroszlány Győr 220 kv-os

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

1 / 111. Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.)

1 / 111. Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.) Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.) Összeállította: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. 507 Környezetvédelmi Szakosztály 1117 Budapest, Dombóvári u. 17-19 Tel:06-1/371

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010.

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010. ELŐZETES VIZSGÁLAT A GYŐRI AQUA-FORM KFT. ÚJ CSARNOK ÉPÍTÉSE SORÁN SZÜKSÉGES 20 KV-OS ELEKTROMOS VEZETÉK EGY OSZLOPÁNAK ÁTHELYEZÉSE OKOZTA KÖRNYEZETI HATÁS MEGÍTÉLÉSÉHEZ KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő

Részletesebben

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló TARTALOMJEGYZÉK 1. A tevékenység lényegének ismertetése... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A tervezett beruházás célja... 3 1.3. A létesítmény alapadatai... 3 1.3.1. A tervezett beavatkozások... 3 1.3.2. Az

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: P6/2014 A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK B RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

Részletesebben

GSM-R bázisállomás létesítése Sávoly település külterületén

GSM-R bázisállomás létesítése Sávoly település külterületén GSM-R bázisállomás létesítése Sáp településen - Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 0 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett GSM-R bázisállomás

Részletesebben

GSM-R bázisállomás létesítése Badacsonytomaj település külterületén

GSM-R bázisállomás létesítése Badacsonytomaj település külterületén GSM-R bázisállomás létesítése Sáp településen - Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 0 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett GSM-R bázisállomás

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA A beruházásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

Közérthető összefoglaló

Közérthető összefoglaló Zala Hőerőmű Kft. Söjtörön tervezett szalmatüzelésű erőművének Környezeti Hatástanulmánya és Egységes Környezethasználati Engedélykérelme 2007. december Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TERVEZETT

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ Pécs, 2004. június SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ A terület- és

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Mérnöki Iroda Kft.

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Mérnöki Iroda Kft. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

TT-1 08/0065/2006 É3-08-0386/2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/08-0102. Energia és Viziközmű tervező TE-T 18-0033 TV-T 18-0033

TT-1 08/0065/2006 É3-08-0386/2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/08-0102. Energia és Viziközmű tervező TE-T 18-0033 TV-T 18-0033 Jobaháza, M85. számú. gyorsforgalmi út nyomvonala által érintett terület Településszerkezeti és Szabályozási terv módosítás 2013. február Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-14 Felelős tervező: Tervezők:

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ZAJ ÉS REZGÉS. MVM Paks II. Zrt. Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen. Környezeti hatástanulmány

ZAJ ÉS REZGÉS. MVM Paks II. Zrt. Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen. Környezeti hatástanulmány ZAJ ÉS REZGÉS File név: PAKSII_KHT_15_Zaj_rezges 1/91 File név: PAKSII_KHT_15_Zaj_rezges 2/91 TARTALOMJEGYZÉK 15 ZAJ ÉS REZGÉS... 9 15.1 Jogszabályi háttér Területi besorolás, határértékek... 9 15.1.1

Részletesebben

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz)

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz) 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól A környezet védelmének általános

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhagyandó munkarész - Markóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IX. 30.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhagyandó munkarész - Markóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IX. 30. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhagyandó munkarész - Markóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IX. 30.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Markóc Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5070-17/2012. Tárgy: A Budapesti Erőmű Zrt. Budapest, XI.

Részletesebben

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila

Részletesebben