Előzetes vizsgálati dokumentáció. Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezeték bekötés. Csepreg 120/20 kv-os alállomás területéről kiváltás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előzetes vizsgálati dokumentáció. Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezeték bekötés. Csepreg 120/20 kv-os alállomás területéről kiváltás"

Átírás

1 Előzetes vizsgálati dokumentáció Készítette: ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.) május 1

2 1. Alap adatok: Létesítendő vezeték megnevezése: Beruházó megnevezése és címe: Üzembentartó megnevezése és címe: Tervező megnevezése és címe: Beruházás rendeltetése: Csepreg 120/20 kv-os alállomás területéről kiváltás; Csepreg XI. 20 kv-os légvezeték E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt Győr, Kandó K. u E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt Győr, Kandó K. u VILLKÁSZ Kft Szombathely, Mérleg u. 1/A. Koós János tervező HK-1, HSZ-1, Htr-1 Ksz: közcélú 2. Műszaki adatok: Középfeszültségű szabadvezeték: Üzemi feszültség: Áram neme: 20 kv 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram Nyomvonal hossza: Építés: É104/2 É2 (OTR) 91,4 fm É2 (OTR) É4 166,0 fm Összesen: 257,4 fm Bontás: É104/1 B4 186,3 fm Áthelyezés új tartószerkezetre (meglévő nyomvonalon): É/B104 É104/1 223,7 fm A vezetők száma, keresztmetszete és anyaga: Építés: 3x50 mm 2 AASC (csupasz) Bontás: 3x50 mm 2 AASC (csupasz) A vezeték elrendezése: egysíkú vezető elrendezés 2

3 Tartószerkezet/oszlopok anyaga, típusa: Tervezett áttört gerincű vasbeton oszlopok 7 db B (2 db) B (1 db) B (2 db) B (2 db) A tervezett oszlopok föld feletti magassága: 10 m Bontandó rácsos vasoszlop 1 db V (1 db) áttört gerincű vasbeton oszlopok 4 db B (4 db) Szigetelők típusa: - kompozit (SML 70 kn) típ. feszítőszigetelők - T20 típ. tartószigetelők Földelés: szúrt rúdföldelő, lépésfesz. csökk. keretföldelő Érintésvédelem: 20 kv-on védőföldelés Transzformátor állomás: Üzemi feszültség: Áram neme: Építés: 20/0,4 kv 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram Csepreg 120/20 kv-os alállomás, háziüzemi tr. állomás Az állomás típusa: OTR 20/250 Tartószerkezet: Transzformátor gép típusa: Leválasztó oszlopkapcsoló: B típ. vasbeton oszlop (É2 sz.), súlyalap I. alapozással TS 22/100 kva OK 2f-f Elosztószekrény: OTR KOMM 250/4 Leszálló vezeték: NYY 3x1x95 mm 2 (egyerű réz) Nagyfeszültségű biztosítóaljzat: Az állomás földelése: ABSZMKE-24 túlfesz. lev. + NNGk-24/10 A szúrt rúdföldelő, lépésfesz. csökk. keretföldelő Érintésvédelem: 20 kv-on védőföldelés, üzemi földeléssel egyesített 0,4 kv-on nullázás 3

4 3. Általános adatok: Engedélykérő azonosító adatai: Megnevezése: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székhelye: 9027 Győr, Kandó K u Cégjegyzék száma: Cg Adószáma: A létesítéssel érintett önkormányzat: Csepreg Város Önkormányzata Címe: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. Az előzetes vizsgálati dokumentációban közreműködött: Vona Márton szakértő - A vizsgálatra jogosító szakértői névjegyzék: Sz-027/2009: SZTjV-tájvédelem; SZTV-élővilágvédelem, természetvédelem szakértés. - Érvényes: visszavonásig. (Engedély másolata mellékelve.) Russói-Patocskai Réka szakértő - A vizsgálatra jogosító Mérnök Kamarai engedély nyilvántartási jele: MMK SZKV-1.1, 1.2, 1.3 szakértés. - Érvényes: október 28-ig. (Engedély másolata mellékelve.) Hatta László zajvédelmi szakértő - A vizsgálatra jogosító Mérnök Kamarai engedély nyilvántartási jele: MMK SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértés. - Érvényes: január 22-ig. (Engedély másolata mellékelve.) 4. Előzetes vizsgálatra vonatkozó előírások: Tervezett beruházási tevékenység a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, és a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló rendelet 3. számú melléklet 76. pontja alapján a felügyelőség döntésétől függően előzetes környezeti vizsgálat köteles tevékenységnek minősül. Tervezett létesítményre a évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, és a végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, illetve a 382/2007. (XII.23.) Kormányrendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról értelmében építési engedélyezési eljárás vonatkozik. Tervezett létesítménynél figyelembe vételre kerültek a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírásai. 4

5 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján 1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén a) a tervezett tevékenység célja; Előzmények: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Bük területén megnövekedett energiaigények kielégítésére 120/20 kv-os alállomás építését tervezi. Az alállomás részére kijelölt területet keresztezi a Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezeték. Szükséges a területről a 20 kv-os légvezeték kiváltása, az állomásba a Kőszeg-Lövő 20 kv-os vonal bekötése, illetve a légvezeték 2 jelű betonoszlopára az alállomás háziüzemét biztosító OTR állomás felszerelése. A nyomvonal leírása: A hálózatkiváltás a VILLKÁSZ K-1 sz. nyomvonalrajz munkaszám: alapján kerül kivitelezésre (4. sz. melléklet, Nyomvonalrajz). A Kőszeg-Lövő 20 kv-os légvezetéket az építendő 104/1 jelű B as oszlopon le kell feszíteni. A 104/1 jelű oszloptól K-i irányba 58,9 méter távolságba 104/2 jelű B as leágazó oszlopot kell beállítani, innen kell indítani a kiváltás nyomvonalát. Az új nyomvonal ÉNy-i irányba halad a 2 jelű oszlopig. A 2 jelű oszlopon kerül elhelyezésre a háziüzemi transzformátor. A 2 jelű oszloptól DNy-i irányba 82,4 méterre kell állítani a 3 jelű oszlopot, majd a nyomvonal tovább halad ugyanebbe az irányba a 4 jelű meglévő (cserélendő) oszlopig. A légvezetéket az új nyomvonalra át kell helyezni, áthelyezés után a 104/1 jelű és a 4 jelű oszlopok között a vezetéket le kell bontani. A tervezett 20 kv-os légvezeték nyomvonala és biztonsági övezete haladása közben érinti a Csepreg 034/4, 034/19, 034/44 hrsz.-ú ingatlanokat. b) a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai: Csepreg külterületén a tervezett 120/20 kv-os alállomást keresztező 20 kv-os légvezeték területről történő kiváltása, ill. az alállomás háziüzemének biztosítása csak hálózatépítéssel, középfeszültségű kiváltó szabadvezetékek és új OTR állomás létesítésével valósítható meg. A tervezett tevékenység pontos megnevezése: Középfeszültségű hálózat kiváltása: - 20 kv-os szabadvezeték szakaszok építése és bontása - oszlopcsere (meglévő, megmaradó 20 kv-os nyomvonalon) 20/0,4 kv-os OTR állomás létesítése A tervezett tevékenység névleges feszültsége: 20 kv, ill. 20/0,4 kv (50 Hz) 5

6 A 20 kv-os föld feletti szabadvezeték elrendezése: egysíkú vezető elrendezés, tartó oszlopokon leesésgátló alkalmazásával A 20 kv-os föld feletti szabadvezeték anyaga, keresztmetszete: 3x50 mm 2 AASC (csupasz) ba) a tevékenység volumene, A jövőben a területen az esetleges többlet energiatermelés közcélú hálózaton történő fogadásához elegendő lesz a most átépítésre kerülő szabadvezeték hálózat és a létesítendő transzformátor állomás, újabb 20 kv-os hálózatépítésre nem lesz szükség. bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása, A villamos energia ellátó 20 kv-os szabadvezetékek és a transzformátor állomás építésének tervezett időpontja: II. félév. A hálózatépítés időtartama: kb. 1 hét. A megépített hálózat teljes egészében használatban lesz a műszaki átadás-átvételt követően. A megépített vezeték átviteli kapacitásának kihasználása időben változó, de a környezet számára az átvitt teljesítmény és villamos energia mennyisége nem érzékelhető. bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja, A 20 kv-os kiváltó légvezetékek és az OTR állomás a mellékelt áttekintő térkép szerinti helyen épülnek (1. sz. melléklet, Átnézeti helyszínrajz). Az igénybevett területeket, az igénybevétel módját a mellékelt terület kimutatás tartalmazza (5. sz. melléklet). A tervezett létesítmények az érintett területek rendeltetésszerű használatát nem befolyásolják. A tervezett hálózatkiváltás légvezetékes. A tervezett 20 kv-os légvezetékes hálózatszakaszok nyomvonalhossza: 257 fm. Biztonsági övezet terjedelme (2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint): 6. (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed: a) föld feletti szabadvezeték esetében: ae) 1 kv felett 35 kv névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter. A tervezett távvezeték biztonsági övezetének szélessége: 6,5 méter. Az építés utáni hatásterület egybe esik a vezeték biztonsági övezetével. 6

7 bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye, A villamos energia szolgáltatás biztosításához a 20 kv-os kiváltó távvezeték szakaszokat meg kell építeni, majd azokat üzemeltetni kell. Kapcsolódó létesítményként 20/0,4 kv-os OTR állomás kerül beállításra. A tervezett beruházás részeként a kiváltandó hálózatszakasz elbontására, valamint meglévő, megmaradó nyomvonalon KÖF oszlopok cseréjére is sor kerül. Építendő 20 kv-os oszlopok: áttört gerincű vasbeton oszlopok 7 db B (2 db) B (1 db) B (2 db) B (2 db) Bontandó 20 kv-os oszlopok: rácsos vasoszlop 1 db V (1 db) áttört gerincű vasbeton oszlopok 4 db B (4 db) Építendő szabadvezeték: 20 kv-os, 3x50 mm 2 AASC (csupasz) 257 fm Bontandó szabadvezeték: 20 kv-os, 3x50 mm 2 AASC (csupasz) 186 fm Építendő transzformátor állomás: 1 db OTR 20/250 típusú transzformátor állomás, TS 22/100 kva-es transzformátor géppel be) a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását, A 20 kv-os hálózatkiváltás, ill. az OTR állomás tervezése során alkalmazott típus- és iránytervek: VÁT-H2 VÁT-H20 VÁT-H30 Főbb anyagok: - áttört gerincű vasbeton oszlopok: 12 m magas, melyből 10 m föld felett, 2 m földben van - 20 kv-os, AASC 3x50 mm 2 szabadvezeték (csupasz) - OTR 20/250 típusú transzformátor állomás (TS 22/100 kva) A tervezett alapozások típusa: - gallér alap (tartó oszlopoknál) - súlyalap I. (feszítő oszlopoknál) Beton mennyisége gallér alapoknál B típ. oszlopokhoz: Beton mennyisége súlyalap I. alapoknál B típ. oszlopokhoz: Beton mennyisége súlyalap I. alapoknál B típ. oszlopokhoz: Beton mennyisége súlyalap I. alapoknál B típ. oszlopokhoz: 0,23 m 3 /oszlop 2,70 m 3 /oszlop 3,22 m 3 /oszlop 4,75 m 3 /oszlop Az oszlopok alapozásához szükséges beton mennyisége összesen: 19,10 m 3 7

8 A hálózat kialakításakor az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által kidolgozott madárvédelmet biztosító burkolatokat (a kereszttartókra elhelyezhető madárvédő szigetelőpapucs) és az áramkötésekhez burkolt vezetőket terveznek. bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is, A kivitelezés során szükséges gépjárművek: A hálózatépítés során oszlopszállító tehergépkocsi, valamint darus tehergépkocsi kerül alkalmazásra, illetve kisebb teherszállító járművek, furgonok. A hálózat üzemeltetése során évente egyszer kerül üzemviteli bejárásra sor, négyévente pedig minősítő bejárásra, ami terepjáró forgalmat jelent 1-1 napot. A létesítmények esetleges üzemzavara során az elhárításhoz szükség lehet darus kocsira is. A meghibásodás valószínűsége nagyon csekély, 10 éven belül várhatóan nem következik be. A karbantartások és felújítások során is várható csekély járműforgalom. bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések, A 20 kv-os légvezetékek létesítésénél be kell tartani a madárvédelemmel kapcsolatos TIH es technológiai ajánlást. A tervezett légvezetékek oszlopain az alábbi madárvédelmi intézkedéseket kell tenni: - A 20 kv-os csupasz szabadvezeték hálózat tartó oszlopain mindhárom fázisvezető szigetelőit el kell látni 1-1 db madárvédelmi burkolattal, a középső fázisvezetőt el kell látni kiegészítő burkolattal. - A kereszttartókon madárvédő műanyag papucsokat kell elhelyezni. - A feszítő és leágazó, valamint az oszlopkapcsolós oszlopok áramkötéseit burkolt vezetékből kell kialakítani. Feszítő oszlopon csak a középső áramkötés mehet felül. - Az oszlopkapcsolós oszlopon madárkiülőt kell elhelyezni. A tervezett tr. állomás oszlopán az alábbi madárvédelmi intézkedéseket kell tenni: - A tervezett transzformátor állomás 20 kv-os leszálló vezetékét burkolt vezetékből kell kialakítani. A tervezett hálózatkiváltás az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Madárvédelmi útmutatója alapján kerül kivitelezésre. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek: 1. a telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás, - 2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés, - 8

9 3. a megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és szennyvízkezelés, A hálózatkiváltás és az OTR állomás építése során veszélyes hulladék nem keletkezik. A tervezett létesítmények üzemeltetésük során hulladékot nem termelnek. Az építés és bontás során keletkező hulladékok kezelése megoldott. (Ld. 3. sz. melléklet Építési- Bontási Hulladék tervlapok) 4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik, - 5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplő - kapcsolódó művelet; A bd)-bg) pontokban szereplő kapcsolódó műveleteken kívül nincs egyéb kapcsolódó művelet. bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia, Magyarországon már alkalmazott, típusterv szerinti technológia kerül felhasználásra. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani, A tervezés adatai pontosak, bizonytalanság nincs, a későbbiekben nem lesz szükség áttervezésre. bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási módokat, Szabályozási terv szerint a tervezett hálózatkiváltás vonalán található térségi övezetek Csepreg területén (6. sz. melléklet, Szabályozási terv térkép): M0 Építési szempontból korlátozott használatú mezőgazdasági terület ÁM Általános mezőgazdasági terület Beépítésre szánt terület: TKG Tervezett gazdasági terület Az érintett település településrendezési eszközeivel (szabályozási terv, helyi építési szabályzat) és egyéb jogszabályok követelményeivel biztosítható az összhang. bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását, A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását. 9

10 bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket; A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására; és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva sem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket. c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását; Elvi változatok: földkábel, univerzális kábel földben, vagy oszlopon, szabadvezeték, burkolt szabadvezeték Költséghatékonysági szempontból a szabadvezeték volt a gyakorlati alternatíva. Az érintettség csökkentése miatt döntöttek a fokozott biztonság mellett. Csak ott indokolt a földkábeles hálózat létesítése, ahol a légvezetékes hálózat építése műszaki szempontok miatt nem lehetséges: a földkábeles hálózat létesítése költségesebb, és nagyobb a környezeti hatása, a terület használhatóságát jobban csökkentette volna. A nyomvonalat tekintve a tervezési terület magánterület, ill. részben önkormányzati tulajdonban lévő terület, valamint közúti közlekedési terület. A tervezett nyomvonalat a területek tulajdonosaival történt előzetes egyeztetések folyamán alakították ki. A nyomvonalra más, műszakilag és gazdaságilag a tulajdonosok érdekeivel egyező hasonló értékű alternatíva nincs. d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése; A 20 kv-os távvezeték szakaszok megépítésére hálózatkiváltás keretein belül, kis mértékben módosított nyomvonalon, meglévő-megmaradó hálózatrészekhez kapcsolódva kerül sor. 10

11 e) a b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel; A tervezett hálózatkiváltás nyomvonalának és a transzformátor állomás helyének kiválasztásakor a műszaki szempontok mellett azonos súllyal kellett figyelembe venni a térségben jelentkező összetett követelményeket, amelyek főleg a következő területekre terjednek ki: Környezetvédelem Lakosságot érő hatások minimalizálása Beépített környezet védelme A környezeti hatások és kockázatok minimalizálása Talaj, erdővédelem Természetvédelem, talajvédelem Védett területek és természeti értékek esetleges közelsége Ökoszisztémák zavarása Tájképi, esztétikai értékek Műemlékvédelem, régészet A térség régészeti és műemlékei A fenti szempontok alapján összehangolt értékelés után alakult ki a nyomvonal: A lakosság zavarása, egészségének károsítása nélkül A természeti környezetbe való minimális beavatkozással A mezőgazdasági terület károsítása nélkül Törvényi előírások betartásával f) a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni, fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel, Negatív hatások: A helyszínek munkagépekkel történő megközelítése során taposás. A munkálatok során a talajmechanikai viszonyoktól függően m 2 -en az oszlopállítások helyszínén a talaj bolygatása és a növényzet elpusztulása várható. A kivitelezés során keletkező hulladék (3. sz. melléklet, Építési- Bontási hulladék tervlap). 11

12 12 A térség környezeti állapota A környezeti levegő állapota A tervezési terület közlekedés szempontjából átlagos területnek vehető. Az előzőek alapján a levegő szennyezettségét a mezőgazdasági tevékenységből származó diffúz légszennyezés, illetve a fűtésből és közlekedésből származó légszennyezés határozza meg. A térség levegőtisztaság védelmi helyzetét alapvetően a közlekedésből származó levegőszennyezés határozza meg és befolyásolja. Hulladékgazdálkodás A területre jellemző a mezőgazdasági termelésből származó, illetve a fogyasztásból származó kommunális hulladék. A térségben lévő vonalas létesítményeknél (közutak) a közvetett hatás (talajszennyezés) jelenti a környezeti kockázati tényezőt. Vízgazdálkodás A tárgyi tevékenység a vízgazdálkodásra nincs hatással, mert nincs vízvédelmi érintettsége. Zaj- és rezgésvédelem A tervezési terület környezetében nem folytatnak a környezetet káros mértékben terhelő zajkibocsátással járó tevékenységet. A meglévő távvezetékek mentén a koronasugárzásból eredő zaj a természetes háttérzajjal sem számottevő. (Éjjel db, nappal db a szabadvezeték közvetlen környezetében.) Az érintett területek zajvédelmi paramétereit a mindenkori közlekedési viszonyok határozzák meg. A tervezett transzformátor zajkibocsátása megfelel a szabványnak. Épített környezet A hálózatkiváltás tervezett nyomvonala a létesítendő OTR állomással külterületet érint. Az oszlopok, szigetelők, sodronyok, valamint a transzformátor elhelyezése kétségtelenül befolyásolja a közvetlen környezet látványát, tájképi megjelenését. Azonban hálózatkiváltásról lévén szó, ill. a tervezett létesítmények lakott területektől való viszonylagos távolságából adódóan a beruházás a már kialakult területi képet csak kis mértékben befolyásolja. Műemlékvédelem, régészet A tervezett 20 kv-os távvezeték nyomvonala illetve változatai műemlékeket, régészeti lelőhelyet nem kereszteznek és közelítenek meg. Táj- és természetvédelem A tervezett távvezeték és a transzformátor állomás létesítése, működtetése többféle hatással járhat: - vizuális és esztétikai hatás (látvány) - hatás az élővilágra A tervezési terület természetvédelmi oltalom alatt nem áll.

13 A tervezett vezetékek és a transzformátor állomás telepítésük során nem fognak természetvédelmi problémát okozni. A környező természetes állat élőhelyek nem sérülnek. A létesítmények működésük során értékes növénytársulásokat, védett növényfajokat nem veszélyeztetnek, üzemeltetésük nem okozza élőhelyek megszűnését, illetve felszabdalását. A beruházás fázisainak leírása Tervezés A kivitelezési tervek a nyomvonal geodéziai felmérése alapján készülnek, ehhez terepjáró gépkocsit és geodéziai műszereket használnak. A nyomvonal rögzítéséhez fa cövekeket helyeznek el. A tervezés során történő tevékenységek lényeges környezetkárosítással nem járnak. Építési, kivitelezési tevékenység A kivitelezést a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságának vezetékjogi engedélye alapján lehet megkezdeni. A szabadvezetékek és az OTR állomás tervezett oszlophelyeit a tervrajzok tartalmazzák (4. sz. melléklet, Nyomvonalrajz). Az oszlopok száma: 7 db a 20 kv-os hálózatkiváltás és az OTR állomás számára. A beruházási fázisban a következő munkafolyamatok elvégzése történik: - Az oszlophelyeken a termőréteg (humusz) letermelése és deponálása - Az oszlopok munkagödrének elkészítése - Oszlopszállítás, oszlopállítás daruval - Oszlop alapok betonozása, elkészítése - Vezetékhúzás, technológiai szerelés, vezetékszabályozás - Tereprendezés, rekultiváció - Üzembe helyezés Talaj védelme: A talajt érintő átmeneti károsodás a beruházási szakaszt követően a növényzet saját regenerálódási képessége folytán várhatóan rövid időn belül megszűnik. Vízgazdálkodás: A kivitelezési munkálatok a felszíni és felszín alatti vizek minőségére érdemi hatással nincsenek. A távvezeték és az OTR állomás építése vízhasználatot nem igényel. A tervezett létesítmények felszíni és felszín alatti vizekkel nincsenek közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincsenek hatással. 13

14 Zajterhelés: A tervezett hálózatkiváltás nyomvonala zajtól nem védendő mezőgazdasági övezeteket érint. Az építési terület részben beépítésre kijelölt tervezett gazdasági terület. A tervezett nyomvonal, ill. a létesítendő OTR állomás oszlophelyének 100 méteres környezetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 2. p), q) bekezdése szerinti zajtól védendő terület, létesítmény nem található. Zajtól védendő lakóépületek, ill. lakóterületi övezetek Csepreg belterület és a szomszédos Bük irányában egyaránt az építés vonalától számított 1 km-eres távolságon túl találhatóak. Zajtól védendő területek meghatározása a vizsgált tervezési helyszín környezetében: Környezet leírása Övezeti besorolás Zajtól védendő terület CSEPREG külterületén M0 jelű korl. használatú nem védendő mezőgazdasági terület 034/4, 034/19, 034/44 hrsz.-ú tervezési terület és ÁM jelű általános nem védendő környezete mezőgazdasági terület TKG jelű tervezett gazdasági terület 4. Gazdasági terület A légvezetéki oszlopállításhoz, a vezetékszereléshez, árokásáshoz használt gépek, technológiák és azok működési ideje oszloponként: (KÖF légvezeték szerelés MK4-2., OTR MK-6. kézikönyvek alapján) Alapozásnál az oszlopok számára lyukat fúrnak/ásnak kb. 2 méter mélységig. A gödör feltárása kézi földmunkával/ markolóval, ásógéppel, fúróval, történhet stb. Üzemidő/gépműködés: napi 35 perc. Oszlopszerelésnél talajszinten kézi szerszámokat használnak, a légvezeték szereléséhez kosaras teherautó szükséges. Üzemidő/kosaras tgk. használat: napi 35 perc. Oszlopállításhoz a beton oszlopokat hosszúgémű autódaruval állítják fel, majd a föld visszatöltése és a döngölés befejezéséig a daru tartja az oszlopot. Üzemidő/kosaras tgk. használat: napi 30 perc. Az oszlopokat platós tgj. hozza, a kevert beton előállításához szükséges anyagokat tgj. szállítja a helyszínre, illetve tgj. szállítja el az alapok helyéről kitermelt földet. Üzemidő/tgj. rakodás ideje: napi 35 perc. 14 A gödörásás történhet kézzel, markolóval, vagy oszlopgödör fúróval (lásd építésibontási leltár, kivitelezői kézikönyv). Gépi földmunka a közművek 2 m-es körzetén kívül végezhető. A kézi gödörásást nem tekintjük zajkibocsátó tevékenységnek.

15 Üzemidő/gépműködés idejét az alapozással megegyezően ott vesszük figyelembe, mivel térben és időben folyamatosan változik. A létesítendő tr. állomás típusa: OTR 20/250 A transzformátor gép típusa, teljesítménye: TS 22/100 kva Hangteljesítményszint max: 52 dba. (Siemens, TS 5044T alapján) A tervezőtől kapott tájékoztatás szerint, műszaki megfontolások alapján: A hálózatépítés időtartama kb. 1 hét, ami csak nappal jár zajkibocsátással, éjszaka nincs munkavégzés. A KÖF légvezeték üzeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással. Az OTR állomás üzeme éjjel-nappal zajkibocsátást okoz. A tervezett beruházás kivitelezése, valamint a KÖF légvezeték, ill. az OTR állomás működése nem jár rezgéskibocsátással. A terv készítésekor a kivitelező még nem ismert, így az alkalmazott technológia és a használt gépek zajkibocsátását műszaki becslés alapján vesszük számításba, ill. korábbi hasonló zajvizsgálat adatai alapján. A zajvizsgálat módja A zajvizsgálatot jellemzően az építési tevékenységtől, valamint az üzemeléstől származó hatásterület és zajterhelés meghatározására számítással végezzük. A hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. -a szerint számítással határozzuk meg. A zajterhelés megítélési szintjét az MSZ 15036:2002 szabvány szerint számítással határozzuk meg. A zajterhelés értékelését az építésre és üzemelésre vonatkozóan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM számú együttes rendelet 1-2. sz. melléklete szerint végezzük, az építési övezeti besorolásnak megfelelően. A vizsgálat során alkalmazott előírások 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 93/2007.(XII. 18.) KvVM 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete MSZ 15036:2002 MSZ :1998 A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról Hangterjedés a szabadban A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 15

16 A zajterhelési határérték ( LTH ) A KÖF szabadvezeték hálózat építése során a kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete határozza meg az övezeti besorolás szerint. (részlet) Sorszám Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (db), ha az építési/bontási munka időtartama 1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett, 1 évig 1 évnél több nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 4. Gazdasági terület * jel: Értelmezése az MSZ szabvány szerint. Az OTR állomás üzemelése során, az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységektől származó zaj megengedett zajterhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete határozza meg. (részlet) Sorszám Zajtól védett terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (db) nappal éjjel 6 22 óra 22 6 óra 4. Gazdasági terület * jel: Értelmezése az MSZ szabvány és az MSZ szabvány szerint. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjszakai 0,5 óra. A létesítéstől származó zaj vizsgálata A létesítés zajvédelmi szempontú hatásterület határa A hálózatépítési tevékenyég oszlopállítás, gödörásás zajvédelmi hatásterületének lehatárolásához a nappali napszakot vettük számításba, éjszaka nincs munkavégzés. A vizsgált létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrástól származó zajterhelés e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal éjjel 55 db 45 db. 16

17 Jelen esetben a hatásterület határán megengedett zajkibocsátás: gazdasági területek zajtól nem védendő részén: L AF95 = 55 db. A hatásterület határán megengedett zajkibocsátás figyelembevételével határozzuk meg a hatásterület határait. Szabadtéren végzett zajos tevékenységtől az alábbi képlet alapján számítható a várható zajkibocsátás: L AK = L Aeq,átl - 20*log (r/r) + 10*log (t/t) +K R L Aeq,átl. : a tevékenység egész napra, jellemzően 8 órára vonatkozó egyenértékű zajszintje r : a hatásterület távolsága az építési tevékenységtől R : a zajforrás távolsága a zaj kiindulási, értékelési pontjától t = 135 perc, a zajos gépi tevékenység K R = 0 db. L AK : a zajkibocsátás a hatásterület határán A zajkibocsátás számítás kiinduló adatait más hasonló építkezéseken végzett zajvizsgálatok alapján vettük fel: L Aeq, átl = 69 db/10 m. A fenti számítások alapján az oszlopépítéstől és szereléstől, mint építési tevékenységtől származó zaj hatásterületének határa: gazdasági területek zajtól nem védendő részén: r = 28 m/55 db. Az oszlopállítási tevékenység r = 28 m-es hatásterületén belül zajtól védendő létesítmények, lakóépületek nem találhatók, ezért az építési tevékenységtől származó zajterhelést, ill. a zajterhelési határérték teljesülését nem vizsgáljuk. Az építkezéshez kapcsolódó szállítási tevékenység A helyszín környezetében a teljes építési folyamathoz tartozó szállítás egy hónapnál rövidebb időre tervezett. Az alkatrészek és anyagok szállítása közúton megoldható, így elkerülő út építése nem indokolt. 17

18 A tervezett teljes szállítási tevékenység és a tervezett napi járműmozgás: Szállítási igény: az oszlopok alapozásához ~ 19 m 3 beton 2 db B típ. tartószerkezet (áttört gerincű vasbeton oszlop) 1 db B típ. tartószerkezet (áttört gerincű vasbeton oszlop) 2 db B típ. tartószerkezet (áttört gerincű vasbeton oszlop) 2 db B típ. tartószerkezet (áttört gerincű vasbeton oszlop) szerelvények, KÖF kábelek árokásó földmunkagép oszlopállító darus tgk. mobil betonkeverő A szállítási igény alapján a becsült napi gépjárműmozgás: Szállítási tevékenység Igényelt fuvar Becsült járműszám/nap Új oszlop helyszínre szállítása 1 oszlop/fuvar 1 Kevert betonhoz szállítandó anyag 10 m 3 /fuvar 1 Alkatrészek szállítása 1 fuvar 1 Egyéb munkagépek, felépítmények szállítása tehergépjármű, platós tgj 1 A tervezett gépjármű mozgásoktól származó zajterhelés számítását a várható napi járműszám alapján végeztük. A szállító járművek elhaladási zajeseményszintje L AX és az elhaladás gyakorisága alapján határozzuk meg a szállítási tevékenységtől származó, a megítélési időkre vonatkozó L AM zajterhelést. A határérték alkalmazásához, a településeken áthaladó közutak mentén a beépítettséget kisvárosias, kertvárosias, falusias jellemzően a legszigorúbb lakóterületi határértéknek vettük. A közlekedéstől származó zaj megengedett zajterhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete határozza meg. Sorszám 2. Zajtól védett terület Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),. Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (db) nappal éjjel 6 22 óra 22 6 óra A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 16 óra, éjszakai 8 óra. 18

19 Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet 2.. p), q) bek. szerinti védendő (védett) épületek jellemzően a településeken átvezető út mentén lévő legkedvezőtlenebb helyzetű lakóépületek. Az előzetes megfontolás szerint a legnagyobb zajterhelés az összekötő utak mentén alakulhat ki, ezért csak ezt a viszonylatot vizsgáljuk. Az Országos Közúti Adatbank (OKA-ÁKMI) keresztmetszeti forgalomszámlálási 2009 évi adatai szerint Vas megye összekötő útjain a pótkocsis és nehézjárművek forgalmának átlaga az alábbi táblázat szerinti: Pótkocsis tgj Nehéz járművek Út kategória száma, j/nap száma, j/nap Összekötő út 3 3 Adatbanki adatok szerint az utak belterületi szakaszán a nehézjárművektől származó elhaladási zaj átlaga L AX = 84,4 db/7,5 m. A tehergépjárművek forgalmától származó zaj megítélési szintjét az elhaladási zajok figyelembe vételével a következő összefüggés adja: L AM = L AX + 10*log N 10 log T, ahol: N= a megítélési időben elhaladó járművek száma, T= sec megítélési idő, nappal, L AX = tgj elhaladási zaja, db. Legkedvezőtlenebb gépjármű elhaladásnak a szokásos 2 nehézjármű-mozgást oda-vissza tekintjük. A számítási eredményeket táblázatban adjuk meg: Szállítási tevékenység Meglévő forgalom, szállítás nélkül Meglévő és szállítási forgalom együtt Elhaladási zaj, L AX db Járműszám a megítélési időben Várható L AM db 84,4 3 41,6 84,4 5 43,8 A számítások szerint a települések átvezető útszakaszán, a szállítástól és meglévő forgalomtól várható zajterhelés együttes megítélési szintje a nappali megítélési időben megfelel, mivel a meghatározott legnagyobb megítélési szint L AM = 44 db kisebb a nappalra megengedett 60 db határértéknél. A szállítási tevékenység 3 db-nél nagyobb zajterhelés-változást nem okoz, mivel a meglévő forgalomtól várható zajterhelés 42 db, a szállítási forgalommal megnövelt zajterhelés 44 db. 19

20 A megvalósulási helyszín 25 km-es környezetében lévő településeken az út mentén lévő lakóházakig terjed a hatásterület, mivel a beépítés jellemzően korlátozza a zaj keresztirányú tovaterjedését. Az üzemeléstől származó zaj vizsgálata A légvezeték üzeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással, így a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete szerinti zajterhelési határértéket nem vizsgáljuk. A tr. állomás üzemétől származó zajvédelmi hatásterület A tervezett transzformátor állomás hatásterületének lehatárolásához az éjszakai napszakot vettük számításba. A vizsgált létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a 6. paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrástól származó zajterhelés e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal éjjel 55 db 45 db. Jelen esetben a hatásterület határán megengedett zajkibocsátás: gazdasági területek zajtól nem védendő részén: L AF95 = 45 db. A hatásterület határán megengedett zajkibocsátás figyelembevételével határozzuk meg a hatásterület határait a következő összefüggés felhasználásával: L Aeq = L WA + 10*lg D 20 lg r/r 11 + K R /MSZ 15036:2002./ L AK = L Aeq, mivel a működési idő egyenlő a megítélési idővel L WA : az adott zajforrás hangteljesítmény szintje D: irányítási tényező, D =+1 db. r : a hatásterület határa a zajforrástól R: referencia távolság K R : homlokzati korrekció, K R = 0 db. L AK : kibocsátás a hatásterület határán A számításhoz a kiinduló zajszinteket a megadott adatközlés alapján vettük fel. Tr. állomás hatásterületének határa: OTR 20/250 (TS 22/100 kva) típ. tr. állomás L WA R r D L AF95 Gazdasági területek zajtól nem védendő részén ,6 m

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök Ajka, Dankó u. 6. 20/223-0258 70/9009743 siposan@freemail.hu Sz-791/2007

Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök Ajka, Dankó u. 6. 20/223-0258 70/9009743 siposan@freemail.hu Sz-791/2007 Szakértoi Vélemény A VIZSGÁATOT VÉGZO ADATAI: Neve: Címe: evélcíme: Telefon száma: Fax száma: E-mail cím: Szakértoi eng. száma: Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök Ajka, Dankó u. 6. Ajka, Dankó u. 6.

Részletesebben

LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM MMK Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzés 2014 LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 1 Madárvédelmi kérdések erősáramú szabadvezetékeken különböző feszültségszinteken jelentkező problémák és azok megoldásai

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem

Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem Szakember Találkozó 2014. május 16. 1. OLDAL Szabadvezetékes szabványok Visszavonás MSZ 151-1:2000 Erősáramú szabadvezetékek. 1 kv-nál

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100170656 KTJ: 100719663. Melléklet: -

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100170656 KTJ: 100719663. Melléklet: - ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 19140-5/2011. Tárgy: Becske, 0162/3 hrsz.-ú ingatlan (Gyémánt

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1998. (VI.26) Kt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetben

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

NYILATKOZAT. 2. A telephely (székhely) állapota: A telephely (székhely) pontos címe, helyrajzi száma:...

NYILATKOZAT. 2. A telephely (székhely) állapota: A telephely (székhely) pontos címe, helyrajzi száma:... A felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet telephelyén (székhelyén) fennálló, vagy telephelyéről (székhelyéről) származó környezeti károsodásokról és környezeti terhekről.

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a lakosság nyugalmának fokozottabb védelme érdekében, az 1990. évi

Részletesebben

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E A ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEMRŐL ( egységes szerkezetbe foglalva) Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma a környezeti zaj és rezgés ellen védelem

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete. A zajártalom elleni védekezésről.

Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete. A zajártalom elleni védekezésről. Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete A zajártalom elleni védekezésről. (Egységes szerkezetbe foglalva) Izsák Nagyközség Képviselőtestülete

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ALVAN BLANCH TÍPUSÚ TERMÉNYSZÁRÍTÓ környezeti zajkibocsátás méréséhez Megrendelő: KÉZKER KFT 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 17. A jegyzőkönyv száma: 3/KZ/2008 A jegyzőkönyvet kiadta:

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Kihirdetve: 2013. augusztus 29. Kifüggesztve:

Részletesebben

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2009.(VI.30.) sz. rendelettel módosított 17/2008 (V.30.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2009.(VI.30.) sz. rendelettel módosított 17/2008 (V.30.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2009.(VI.30.) sz. rendelettel módosított 17/2008 (V.30.) SZ. RENDELETE a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr.

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma 284/2007.(X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Villamosenergia hálózatok aktuális kérdései

Villamosenergia hálózatok aktuális kérdései Villamosenergia hálózatok aktuális kérdk rdései MEE, Miskolc 2011. 1. Hálózatfejlesztés s stratégiai céljaic 1. MEH által előírt szolgáltatási minőség mutatók elérése, javítása 2. Hálózati vagyon megőrzése

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ FIGYELEM! 1. Ez a nyomtatvány segédlet; azokat a fő témaköröket és kérdéseket tartalmazza, amelyekre vonatkozó információk alapvetően szükségesek a telephely/tevékenység megismeréséhez, illetve a kérelem

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK A KULTURÁLIS, SPORT ÉS KERESKEDELMI MŰSORSZÓRÓ TEVÉKENYSÉGEK ZAJVÉDELMI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK A KULTURÁLIS, SPORT ÉS KERESKEDELMI MŰSORSZÓRÓ TEVÉKENYSÉGEK ZAJVÉDELMI SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 40/1996. (XI. 30.) 1 RENDELETE 2 A KULTURÁLIS, SPORT ÉS KERESKEDELMI MŰSORSZÓRÓ TEVÉKENYSÉGEK ZAJVÉDELMI SZABÁLYOZÁSÁRÓL A 40/2003. (XI. 3.) 3, A 14/2005.

Részletesebben

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján)

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) 11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) A számítás elve A számítás a közút forgalomból származó, a terhelés pontban várható, az előírásokkal összevethető mértékadó hangnyomásszntet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 37979-5/2011. Tárgy: Gyömrő, Kastélydomb lakópark villamos

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100 170 656 KTJ: 102 243 647 H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100 170 656 KTJ: 102 243 647 H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/1997. (VII.09.) rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/1997. (VII.09.) rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/1997. (VII.09.) rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól Halmaj Község képviselő-testülete a zaj és rezgésvédelemről szóló többször módosított

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A XII-236/5555/2013. sz. határozat 1. melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8 KSH statisztikai száma:

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Igénybejelentés villamos energia vételezésére

Igénybejelentés villamos energia vételezésére 1. Igénybejelentő adatai: partnerszám: szerzôdés száma: fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve születési hely születési idô értesítési címe telefon/fax 2. Gazdálkodó szervezet (nem

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

MŰSZAKI KIVITELI TERV

MŰSZAKI KIVITELI TERV "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b e-mail: norvill@freemail.hu MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2003. ( ) Kgy. rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról. Általános rendelkezések

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2003. ( ) Kgy. rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2003. ( ) Kgy. rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ban, a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Szigetelt szabadvezetékes hálózat építés

Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Szigetelt szabadvezetékes hálózat építés Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Szigetelt szabadvezetékes hálózat építés Előzmények: Az ÉDÁSZ-nál 1975-ben felmerült a csupasz légvezetékes hálózat szigeteltre történő cseréje. 1976-ban

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2015. (..) Korm rendelete

TERVEZET. A Kormány. /2015. (..) Korm rendelete Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09.

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09. Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF A környezetvk rnyezetvédelem, természetv szetvédelem, vízügy aktuális kérdk rdései Balatonkenese, 2012. május 08-09. Jogszabályi hátth ttér 40/2002. (III. 21.)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben