A biológiai vízminősítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A biológiai vízminősítés"

Átírás

1 A biológiai vízminősítés Fehér Gizella ADUVIZIG

2 A vízminőség biológiai vízminőség Vízminőség: a víz tulajdonságainak összessége Olyan módszer, amivel a vízminőséget meghatározhatjuk, olyan skálák, mérőszámok, melyekkel a vízminőség általában kifejezhető, ma még nincs. Elsősorban azért, mert mindig valamilyen szempont szerint kiválasztott, valamilyen célra alkalmas vízminőségről beszélünk. Ennek megfelelően ivóvíz-,öntözővíz-, fürdővízminőség vagy felszíni folyó- és állóvízminőség kapcsán azokat a tulajdonságokat, normatívákat vizsgáljuk, hangsúlyozzuk, melyek az adott víz esetében, s az adott szempontból lényegesek. Vízszennyezés: Csupán az ember szempontjából közelítve a kérdést, vízszennyezés minden olyan hatás, ami a víz minőségét úgy befolyásolja, hogy annak alkalmassága emberi használatra csökken vagy megszűnik. Az egész vízi ökoszisztéma szempontjából vízszennyezésnek kell fölfogjunk minden olyan hatást, ami a felszíni, felszín alatti vizeink minőségét úgy módosítja, hogy a víz alkalmassága a benne zajló természetes folyamatok biztosítására és az emberi használatra csökken vagy megszűnik.

3 Vízben lévő anyagok: szervetlen szerves méreg innert

4 A biológiai vízminőség halobitás Biológiai vízminőség: A biológiai vízminőség megismerésekor, taglalásakor mi a vízminőség biológiai szempontból lényeges elemeit, összetevőit, alakítóit emeljük ki, hangsúlyozzuk. A tárgyalásra kerülő négy tulajdonságcsoport (halobitás, trofitás, szaprobitás, toxicitás) szorosan összefügg egymással, tehát egyet-egyet közülük kiragadva, csupán önmagában elemezve ismereteink hiányosak maradnak, a vízben zajló történéseket nehezen, töredékesen értelmezhetjük. Halobitás: A vizek biológiai szempontból fontos szervetlen kémiai tulajdonságainak összessége (a meder vagy vízgyűjtő geológiai, geokémiai tulajdonságai határozzák meg, de a mesterséges befolyók is változtatják). - Össze ionos alkatrész töménysége a vizekben - Vízkémiában használt töménység: mg/l, g/m 3 Egyszerűen mérhető kémiai tulajdonságcsoport, az élővilág általában csak Alkalmazkodik hozzá, kis mértékben alakítja. A kontinentális vizekben található összes ionos alkatrész töménysége ezrelékben kifejezve a szalinitás (S%o, ezt is g/m 3 -re számítjuk át. A vizek szalinitás szerinti főbb csoportjai az alábbiak: Halinikus vizek: a tengerek, óceánok vize. Szalinitása átlagosan g/m 3, 35%o. Mixohalinikus vizek: a tenger és édesvíz keverékéből higított tengervizek (brackvíz, S%o 0,5 30 között).

5 A biológiai vízminőség halobitás Halóbikus vizek: a tengerrel össze nem függő kontinentális sós vizek. Koncentrációjuk és ionösszetételük nagyon változatos (S%o 0,5 330 között). Limnikus vizek: a tulajdonképpeni édesvizek, melyek összes ionkoncentrációja kisebb, mint 600 mg/l, S%o < 0,6. Az összes ion mennyisége: szűrt víz párlási maradéka, ill. a víz fajlagos vezetőképességének a mérése. Mindkét módszerrel, alkalmas táblázat segítségével, a vizsgált víz halobitásértéke jól megadható. A halobitás minőségi megközelítése módszertanilag bonyolultabb,mivel itt már mérni kell a nyolc fő ion mennyiségét és az uralkodó ionok alapján lehet tipizálni a vizeket (K, Na, Ca, Mg, CO 3, HCO 3, Cl, SO 4 ). A halobitás hidrobiológiailag fontos adatait ábrázolni is lehet a Maucha-féle csillagdiagramokkal. A halobitás ökológiai módszerekkel is megközelíthető az ún. halobionta élőlények segítségével. Ezek létezésének legfontosabb feltétele, hogy vannak (lehetnek) olyan élőlények, melyekre a növekvő sótartalom jelentős hatást gyakorol. Ennek alapján az élőlénytársulás fajösszetételét halobionta indikátorfajok listájával összehasonlítva meg lehet állapítani az adott víz halobitását.

6 Maucha-féle csillagábra Nagybaracskai Holt-Duna Riha-tó Kolon-tó HCO3 Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 8 7 K Na HCO3 Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 10 K Na HCO3 Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 12 K Na Cl Ca Cl Ca Cl Ca SO4 Mg SO4 Mg SO4 Mg Vadkerti-tó Böddi-szék Szelidi-tó Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 7 K Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 30 K 25 Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 14 K HCO Na HCO Na HCO Na Cl Ca Cl Ca Cl Ca SO4 Mg SO4 Mg SO4 Mg

7 Biológiai indikátor

8

9 A biológiai vízminőség halobitás Halobionta fokozatok és jellemzésük: 1. Polihalobionta 30%o vagy még nagyobb sótartalmat kívánó és csak itt élő fajok (egyes eurihalin formák is elérhetik a 30%o-et). 2. Mezohalobionta közepes sókoncentrációt igénylő élőlények 3.euri-mezohalobionta: 0,2-30%o közti sótartalom-fokozatot tűrő élőlények, indikátorértékük nincs; 4.alfa-mezohalobionta: 10%o fölötti sókoncectrációt igénylő fajok, az alsó Csökkentsós tengervízi szint lakói a halobionta rendszerben;. 5.béta-mezohalobionta: 0,6-10%o közötti sókoncentrációt igénylő fajok. A halobionta rendszerben a fölső csökkentsós tengervízi szinten élnek. 6. Oligohalobionta sóban szegény vizekre jellemző, édesvízi élőlények (0,6%o alatt) 7. Halofobikus fajok sókerülő, igen lágy édesvizet igénylő élőlények, töményebb vízben legfeljebb rövid ideig életképesek, ott vendégként találhatók (haloxenikus elemek).

10 A biológiai vízminőség trofitás A trofitás a szervetlenből szerves anyagot létrehozó, ezzel a víz minőségét befolyásoló adottságok, jelenségek gyűjtőfogalma: a szervetlen növényi tápanyagok minősége, mennyisége és változása a vízben, a szerves anyagot építő fotoautotrofikus élőlények (algák, vízinövények) minősége és mennyisége, működésüknek a vízminőséget alakító, befolyásoló folyamatai. Elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt fontos, hogy megkülönböztessük a potenciális és aktuális trofitás fogalmát, lényegét. Potenciális trofitás a növekvő tápanyagkínálat mértéke (kiemelten az ásványi N és P). Aktuális trofitás az adott pillanatban megvalósult (kialakult) trofitás (trofitási szint), mely a termelés erősségével, a növények mennyiségével, a klorofill koncentrációval jellemezhető. A trofitás nem csupán egy éven belül változik, változhat, hanem hosszabb távon is. Növekedése az eutrofizálódás. Az eutrofizálódás a trofitás emelkedését jelző biológiai reakció, ami mindig allochton anyagok bejutásán múlik. Vagy közvetlenül növényi tápanyagok jutnak a vízbe, vagy a szerves anyagok lebomlásaként keletkeznek. Leggyakrabban a kettő együtt jelentkezik, s okozza a potenciális trofitás növekedését, s ezzel az eutrofizálódást.

11 A biológiai vízminőség trofitás Az eutrofizálódásnak két formáját kell megkülönböztetnünk: természetes és mesterséges. A természetes eutrofizálódás alapvetően a tavakra jellemző, lassú természetes folyamat, a mesterséges gyors, tavak, folyók egyaránt szenvednek tőle. A limnológiai irodalomban gyakran olvashatjuk, hogy egy tó trofitását akár ránézéssel is meg lehet állapítani, sőt talán úgy könnyebb, mint konkrét mérésekkel. Kétségtelen tény, hogy pl. tiszta, mély tavakban akár a Secchi átlátszóság mérésével a trofitás mértéke elfogadható pontossággal megállapítható. Természetesen a pontos megközelítés csak mérésekkel érhető el. Első lépésként a növényi tápanyagkínálatot kell megismerni. Ez az oldott ásványi N és P vizsgálatát jelenti, mivel vizeinkben a C mindig bőséges mennyiségben jelen van. Vizsgálata, mérése: algavizsgálatok (algaszám; alga-biomassza; a-klorofill; (algaindex) -Elsődleges termelés (C14) mérés -Oxigén termelés mérés

12 Természetes, politróf, lassú halál a szukcesszió során, nagy diverzitás, életközösségen belüli kapcsolatok, stabil Erősen befolyásolt, politróf, gyors halál a szukcesszió során, vagy üzemi csatorna, kis diverzitás, szegényes kapcsolatok az életközösségek között, instabil

13

14 A biológiai vízminőség szaprobitás A szaprobitás a szerves anyagokat szervetlen összetevőikre bontó és ezzel a vízminőséget befolyásoló adottságok és jelenségek gyűjtőfogalma, a heterotrofikus élőlények számára táplálékul szolgáló, hozzáférhető szerves tápanyagok minősége, mennyisége és változása a vízben, a szerves anyagot bontó, heterotrofikus élőlények minősége, mennyisége és működésüknek a vízminőséget alakító folyamatai. A szaprobitásnak két formáját különböztetjük meg. Az autoszaprobitás a vízi élővilág által termelt, a vízben keletkezett autochton szerves anyagok bomlásának folyamata. Az alloszaprobitás a vízbe kívülről kerülő, idegen, allochton szerves anyagok jelenlétének függvénye. Az autoszaprobitást természetes szaprobitásnak is nevezhetjük, mivel a növényi szervesanyag-termelés (trófia) során keletkezett szerves anyag lebomlásának folyamata. Így a trófia és az autoszaprobitás a vízi ökoszisztéma anyagforgalmában egymást föltételező, egymást kiegészítő folyamatok. Az alloszaprobitás is lehet természetes (vízbe hulló avar, vándormadarak trágyája), de ez ritkán eredményezi a vízminőség jelentős változását, alapvetően emberi tevékenységhatására alakul ki

15 A biológiai vízminőség szaprobitás A természetes tisztulási folyamat a következő szakaszokra, zónákra bontható folyóvizekben : A poliszaprobikus zónára a biológiai bontásra alkalmas szerves anyagok nagy mennyisége jellemző. Erős oxidáció miatt a víz oxigénmentes. Kén-hidrogén és fekete, szulfidtartalmú üledék jellemzi. A víz biokémiai oxigénigénye j g g y (BOI) mg/l fölötti lehet. Élővilága egyhangú, főleg baktériumok, állati egysejtűek jellemzik, nagy mennyiségben találhatók (csíraszám fölötti milliliterenként). A bomlásból még nem szabadulnak föl növényi tápanyagok, az autotrófia teljes hiánya is gyakori. Az alfa-mezoszaprobikus zóna vizében a fehérjék bomlástermékeként még sok aminosav. A víz már tartalmaz oxigént, a szaporodni kezdő algák fotoszintézise miatt. Az oxigéntartalomnak éles napi ritmusa van, a maximum ~ 50%. A BOI mg/l. Az üledékfelszín oxidált, a víz kén-hidrogént nem tartalmaz. Az élővilág változatosabb, a csíraszám már alá csökken. Az allo- és autoszaprobitás közel azonos szerepet játszik, a lebomlás igen élénk, de még nem teljes, és részben anaerobikusan történik.

16 A biológiai vízminőség szaprobitás A béta-mezoszaprobikus zónában az oxidálódás és ásványosodás tovább folytatódik. Az oxigéntartalom már jóval felülmúlja az 50%-os telítettséget, de még határozott napi ritmusa van. Itt már változatos flóra és fauna alakul ki. Legtöbb természetes vizünk ide tartozik, és a lebontás már csak aerobikus úton folyik. Az oligoszaprobikus zónában teljes az oxidáció, az ásványosodás. Az üledék oxidálódott, a víz átlátszó, az oxigéntartalomnak nincs napi ritmusa. A vizet a tiszta vizekre jellemző természetes élővilág népesíti be. Ez a víztípus hazánkban nagyon ritka.

17

18 A bevezetés helye Bokodi Kígyós

19 A vizsgált szakasz biológiai állapota - a vízfolyás válasza - mikroszkópon át S-index: 2,7 a-b mezoszapróbikus Kis vízfolyásnak adott időszakban megfelelő (algák)

20 A vizsgált szakasz biológiai állapota - a vízfolyás válasza S-index: 2,7 a-b mezoszapróbikus S-index: 4,4 euszapróbikus Szennyvíz (csak baktérium sejtek, pelyhek és fonalak)

21 A vizsgált szakasz biológiai állapota - a vízfolyás válasza S-index: 2,7 a-b mezoszapróbikus S-index: 4,4 euszapróbikus S-index: 4,0 poliszapróbikus Szennyvíz terhelést mutató baktériumok mellett csillósok és ostoros állati egysejtűek

22 A vizsgált szakasz biológiai állapota - a vízfolyás válasza S-index: 2,7 a-b mezoszapróbikus S-index: 4,4 euszapróbikus S-index: 4,0 poliszapróbikus S-index:3,7 hasonlóan poliszapróbikus Szennyvíz terhelést mutató baktériumok mellett több csillós és ostoros állati egysejtű, megjelennek az algák

23 Toxicitás

24 Toxikológia: méregtan, a mérgezések, mérgek tudománya Toxicitás: a víz mérgezőképessége, amit a mérgek okoznak. A mérgek eredete: exogén, endogén Méreg fogalma: fizikai, kémiai, biokémiai úton ható anyagok, amelyek minőség, mennyiség, vagy töménység szempontjából test, vagy szervidegenek, ezért az élő szervezetben működési zavarokat okoznak, vagy halált idéznek elő. Relatív fogalom, minden kémiai anyag okozhat zavart. Méreg hatása: mérgezés, függ: lehet: töménységtől hatás időtartamától reverzibilis írreverzibilis helyileg: lokális (közvetlenül a szervre, testrészre hat) felszívódó

25 hatásmechanizmus szerint: azonnal ható (heveny, akut) hatásuk: Eredetük szerint: Kimutatásuk: vizi élőlényekre vizet használókra hosszantartó (krónikus) felhalmozódó természetes tisztulást gátolják természetes eredetűek szennyezéssel bekerültek biokémiai eljárással biológiai teszttel (kevésbé specifikus, de érzékeny) Biológiai teszt: élőlényállomány, élőlény élettani reakciói segítségével jut számszerű adatokhoz valamely környezeti tényező hatékonyságáról. Célszerű többféle, egymástól eltérő rendszertani helyű szervezettel végezni (különböző érzékenység)

26 Tesztszervezetek: mikroorganizmusok (baktériumok, algák, gombák, virágos növények, csíranövények), állatok (egysejtűek, gyűrűsférgek, puhatestűek, alacsonyabbrendű rákok, lárvák, kétéltűek, halak) Fontos a tesztállomány származása Érzékenység tesztelése minőségbiztosítás! Az érzékenység eltérő lehet egyes fejlődési stádiumokban, évszakokban, hím, v. nőstény egyednél, vedlőknél stb. Teszt időtartama szerint: rövid lejáratú(6-96 ó) Helye szerint: laboratóriumi élő környezetben hosszantaró ( nap, folyamatos) Tesztek eredménye: élőlény viselkedésének, elváltozásainak megfigyelése, küszöbérték, határkoncentráció megállapítása

27 Toxikológiai mutatószám: halálos adag (LD) súlyban adja meg a halálos mennyiséget, az állat testsúlyegységére vonatkoztatva Víztoxikológiában: LC nem tudjuk a szervezetbe kerülő méreg mennyiségét, a vízben lévő koncentrációt jelzik. LC 100 minden állat elpusztul (hatékony konc: EC) LC 50 félhalálos dózis (TLm 24 ) Meghatározása grafikusan: a válaszok értékét ábrázoljuk a hatások mennyiségére (logaritmusos papíron - lineáris tengely: válaszok értékei %, logaritmusos tengely: hatások értékei Az ártalmatlan koncentráció és a teljes gátlás között, a pontokat összekötve, az 50 %-nál: TLm

28 Toxikológiai határértékek grafikus meghatározása

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízvizsgálat. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízvizsgálat. A követelménymodul megnevezése: Bazsáné dr. Szabó Marianne Biológiai vízvizsgálat A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

jéggé szilárdult víz (krioszféra) az Antarktisz és Grönland jegében sokszorosan több víz van, mint a szárazföldek, összes tavában és folyójában

jéggé szilárdult víz (krioszféra) az Antarktisz és Grönland jegében sokszorosan több víz van, mint a szárazföldek, összes tavában és folyójában VÍZ ÉS A KÖRNYEZET - természeti erőforrás, a bioszféra egyik eleme - az élő szervezetek 70-80 %-át adják (az ember testében átlagosan 67 % víz van) - egyedülálló fizikai tulajdonságokkal rendelkezik magas

Részletesebben

Megbízó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Készítette: Dr. Kiss Keve Tihamér és Dr. Borics Gábor

Megbízó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Készítette: Dr. Kiss Keve Tihamér és Dr. Borics Gábor Zárójelentés AZ ÖKOLÓGIAI MINŐSÍTÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE 1: A FITOPLANKTON MINŐSÍTÉSI RENDSZER STRESSZOR-SPECIFIKUS TOVÁBBFEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ ÉS VKI MONITORING- TERV FELÜLVIZSGÁLATA c. témában

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) NEGYEDIK RÉSZ: VÍZMINŐSÉGVÉDELEM MI A VÍZ? A VÍZ MEGJELENÉSI FORMÁI VÍZKÉSZLETEK VÍZHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉG VÍZSZENNYEZÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÉK BOLYGÓ FÖLD AZ EGYETLEN

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC) Vízminőség-védelem 5-6. ea.

PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC) Vízminőség-védelem 5-6. ea. PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC) Vízminőség-védelem 5-6. ea. Vízminősítés Víztest tipológia Hazai vízminőségi monitoring rendszer és hazai vizek minősége Lakóépületek korszerű vízgazdálkodása Dittrich

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. Környezeti elemek A víz Készítette: Rausch Péter, 2014 A vízről A Föld felszínének 71%-át borítja víz. Amikor a csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyeken élet

Részletesebben

Bioremediációs kislexikon. Készítette: Dr. Gruiz Katalin

Bioremediációs kislexikon. Készítette: Dr. Gruiz Katalin Bioremediációs kislexikon Készítette: Dr. Gruiz Katalin Ez az összeállítás az NKFP "Bioremediáció" témájú kutatási projekthez készült. Tartalmazza mindazon kifejezések magyarázatát, amelyek a kutatási

Részletesebben

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE:

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: DR. HANCZ CSABA KAPOSVÁR 2007 LEKTORÁLTÁK: Bíró Péter, akadémikus Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens Rácz Béla, halászati szakmérnök 2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

szervezet INDIVIDUÁLIS

szervezet INDIVIDUÁLIS A vízi anyagforgalom elemei Fehér Gizella ADUVIZIG, Baja Szerveződési szintek sejt molekuláris szövet szerv INFRAINDIVIDUÁLIS szervezet INDIVIDUÁLIS bioszféra életközösség populáció SZUPRAINDIVIDUÁLIS

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

MOLNÁR FERENC VÍZGAZDÁLKODÁS TESZTEK HIDROLÓGIAI ÉS HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK PETRISZK TISZK

MOLNÁR FERENC VÍZGAZDÁLKODÁS TESZTEK HIDROLÓGIAI ÉS HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK PETRISZK TISZK MOLNÁR FERENC VÍZGAZDÁLKODÁS TESZTEK HIDROLÓGIAI ÉS HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK PETRISZK TISZK 2012 ELŐSZÓ A jegyzet a környezetvédő technikus hallgatók számára készült. Az I. rész a vízgazdálkodás alapfogalmait

Részletesebben

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva Ökotoxikológia és környezetvédelem Dr. Milinki Éva Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az ipar és mezőgazdaság intenzív fejlődése, valamint a fejlett gazdasággal rendelkező országok fogyasztói szemléletének

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MINŐSÉGE, VÉDELME

MAGYARORSZÁG FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MINŐSÉGE, VÉDELME IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június RÁCZ László István laszlo-antal.hu@t-online.hu MAGYARORSZÁG FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINEK MINŐSÉGE, VÉDELME Absztrakt Az emberi környezet megóvásával foglalkozó

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Terepi vizsgálatok I: biológiai vizsgálatok, természetvédelmi értékelés. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Terepi vizsgálatok I: biológiai vizsgálatok, természetvédelmi értékelés. A követelménymodul megnevezése: Bazsáné dr. Szabó Marianne Terepi vizsgálatok I: biológiai vizsgálatok, természetvédelmi értékelés A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06

Részletesebben

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

IV. Előadás. Zákányi Balázs. Miskolc, 2011.

IV. Előadás. Zákányi Balázs. Miskolc, 2011. IV. Előadás A felszíni vizek védelme Zákányi Balázs egyetemi tanársegéd Miskolc, 2011. VÍZTERHELÉS VÍZSZENNYEZÉS, VÍZSZENNYEZŐ ANYAGOK A felszíni vizekbe rendszeresen nagy mennyiségű szervetlen és szerves

Részletesebben

Különböző tér- és időléptékű moha bioindikációs vizsgálatok magyarországon és a trópusokon. Doktori Értekezés. Rabnecz Gyula

Különböző tér- és időléptékű moha bioindikációs vizsgálatok magyarországon és a trópusokon. Doktori Értekezés. Rabnecz Gyula Különböző tér- és időléptékű moha bioindikációs vizsgálatok magyarországon és a trópusokon Doktori Értekezés Rabnecz Gyula GÖDÖLLŐ, 2012 DOKTORI ISKOLA: TUDOMÁNYÁGA: BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK BIOLÓGIA VEZETŐ:

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA CSEGÉNY JÓZSEF Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1. Bevezetés A VKI az EU vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya, amelynek

Részletesebben

Doktori értekezés. Kovács Helga okl. műszaki menedzser. Tudományos vezetők: Dr. Tolvaj Béla, egyetemi docens

Doktori értekezés. Kovács Helga okl. műszaki menedzser. Tudományos vezetők: Dr. Tolvaj Béla, egyetemi docens SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE: PROF. DR. TISZA MIKLÓS Témacsoport: Gépek és szerkezetek tervezése, Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok Vezetője: Prof.

Részletesebben

Természetvédelmi ökológia Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna

Természetvédelmi ökológia Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna Természetvédelmi ökológia Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna Természetvédelmi ökológia: Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna Publication date 2011 Szerzői jog

Részletesebben

Szakértői Összefoglaló - Vízminőség szakterület Készítette: Némethné Deák Irén. Ringó nádat tó vize mossa, nap tüze festi barna-pirosra

Szakértői Összefoglaló - Vízminőség szakterület Készítette: Némethné Deák Irén. Ringó nádat tó vize mossa, nap tüze festi barna-pirosra A projekt az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg Szakértői Összefoglaló - Vízminőség szakterület

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047)

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor területén, a határon

Részletesebben

AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE

AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE A TELEPHELY KÖRNYEZETÉBEN File név: PAKSII_KHT_21_Biosugar 1/72 File név: PAKSII_KHT_21_Biosugar 2/72 TARTALOMJEGYZÉK 21 AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE A TELEPHELY KÖRNYEZETÉBEN...

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás DE TTK 1949 A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken Egyetemi doktori

Részletesebben

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László Vízgazdálkodás mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére Szerkesztette: Vermes László Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest 1997 1 Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Részletesebben

12 Fodorpataki Szigyártó: A növények ökofiziológiájának alapjai

12 Fodorpataki Szigyártó: A növények ökofiziológiájának alapjai 11 1. A növényi ökofiziológia tárgya és alkalmazási területei A környezethez való alkalmazkodás élettani alapjai Környezeti tényezők kölcsönhatása az életműködések szintjén A növényi ökofiziológia a növényélettan

Részletesebben