AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 2. sz. melléklet AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGY OLDALSZÁM ANGOL NYELV BIOLÓGIA FIZIKA FÖLDRAJZ INFORMATIKA KÉMIA KÖRNYEZETISMERET MAGYAR IRODALOM ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT MAGYAR NYELVTAN MATEMATIKA ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT TERMÉSZETISMERET TÖRTÉNELEM

2 Angol nyelv 4. osztály I.félév Szókincs: A Smart Junior 3 tankönyv szóanyaga: 1-5 lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Személyes névmások A létige jelen idejű alakjai állító, tagadó kérdő formában This /that / thesemutatónévmások Szóbeli: Köszönés / Bemutatkozás (név, életkor, ország) Színek, számok, A tanterem tárgyai Foglalkozások A vizek és az erdő állatai Tulajdonságok II. félév Szókincs:A Smart Junior 3 tankönyv szóanyaga: 6-12 lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Can használata képesség kifejezésére (állító, tagadó, kérdő formában) Havegot használata birtoklás kifejezésére (állító, tagadó, kérdő formában) Helyet meghatározó elöljárószók Tetszés / nem tetszés kifejezése a like igével Az idő kifejezése There s / Thereare használata (állító, tagadó, kérdő formában) A PresentContinuous (folyamatos jelen idő) igeidő használata Szóbeli: Képességeinket bemutató cselekvések Testrészek / családtagok / emberek jellemzése A ház / szoba bemutatása Állatok jellemzése Kedvenc ételek Épületek egy városban / a falumban Közlekedési eszközök Ruhák Emberek jellemzése cselekvésekkel A hét nap napjai Időjárás 5. osztály I.félév Szókincs: A Project 1. tankönyv szóanyaga: 1-3. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Számok ig. Egyszerű mondatokban főnevek és melléknevek használata. Utasítások az iskolában. Betűzés, az angol ABC ismerete. Birtokos szerkezet. Főnevek többes száma, rendhagyók is. Létezést jelentő mondatok kijelentő, kérdő, tagadó alakja. Birtokos névmások. 21

3 Have got, has got használata. /kérdő, tagadó is/ Szóbeli: Bemutatkozás Családtagok bemutatása Személyes tárgyak jellemzése Állatok jellemzés Tantárgyak, órarend II. félév Szókincs: A Project 1. tankönyv szóanyaga: 4-6. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Idő kifejezése, az óra ismerete. PresentSimple(egyszerű jelen idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában. Can és can t és must segédigék használata. There is, thereare kezdetű mondatok. Elöljárószók használata: in, on, under, opposite, between, behind, nextto,in front of, to, at. A PresentContinuous (folyamatos jele idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában. Szóbeli: Napirend, szabad idő Ház, szoba bemutatása Mások külső, belső tulajdonságainak bemutatása Vásárlás 6. osztály I.félév Szókincs: A Project 1 tankönyv szóanyaga: 6. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) A Project 2 tankönyv szóanyaga: 1-2. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: A PresentContinuous (folyamatos jelen) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában. A PresentSimple (egyszerű jelen idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában. Gyakoriságot kifejező határozószók A PresentContinuous, PresentSimple igeidők együttes alkalmazása Szóbeli: Mások külső, belső tulajdonságainak bemutatása Vásárlás Iskola. Egy nap az iskolában Házimunka Kedvenc állatom II. félév Szókincs: A Project 2. tankönyv szóanyaga: 3-5. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: PastSimple (egyszerű múlt idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek (some/any, howmuch/howmany) Határozott, határozatlan névelők (a/an, the) Melléknév fokozás Szóbeli: Múlt hétvégi program elmesélése Legutóbbi nyaralásom Ételek Rendelés gyorsétteremben 22

4 Az én hazám (földrajzi helyek összehasonlítása) 7. osztály I.félév Szókincs: A Project 2 tankönyv szóanyaga: 6. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) A Project 3 tankönyv szóanyaga: 1. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Haveto használata Goingto használata jövő idő kifejezésére A PresentContinuous, PresentSimple igeidők együttes alkalmazása írása (szokásos és pillanatnyi cselekvések bemutatása) PastSimple (egyszerű múlt idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában Rendhagyó igék Szóbeli: Napi kötelességek otthon, iskolában Hétvégi tervek Meghívás (annak elfogadása, elutasítása) Életszakaszok. Nagyszülő életének bemutatása Jelen és múltbeli szokások összehasonlítása Család bemutatása II. félév Szókincs: A Project 3. tankönyv szóanyaga: 3-5. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Will (egyszerű jövő idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában PastContinuous (folyamatos múlt idő) használata állító, tagadó, kérdő formában PastSimple (egyszerű műlt idő) és PastContinuous együttes használata Határozott, határozatlan névelők Az igék harmadik alakja PresentPerfect (befejezett jelen idő) használata állító, tagadó, kérdő formában Szóbeli: Az emberiség jövője. Saját jövőm Múltban lezajlott események elmesélése Természeti katasztrófák London nevezetességei Útbaigazítás Hétvégi program megtervezése Eddigi tapasztalataim 8. osztály I.félév Szókincs: A Project 3 tankönyv szóanyaga: 6. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) A Project 4 tankönyv szóanyaga: 1. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Kötelesség, tiltás kifejezése (must/mustn t) A PresentContinuous (folyamatos jelen idő), PresentSimple (egyszerű jelen idő) igeidők együttes alkalmazása Will/Goingto használata jövő idő kifejezésére A PastContinuous (folyamatos múlt idő), PastSimple (egyszerű múlt idő) igeidők együttes alkalmazása Usedto használata múltbeli szokások kifejezésére Múlt idejű módbeli segédigék (had to / could) Szóbeli: 23

5 Iskolai, otthoni szabályok Jövőre vonatkozó terv / döntés Szokásos és attól eltérő hét/nap bemutatása Múltban történt esemény elmesélése Gyerekkori szokásaink Ruhavásárlás / ruhák jellemzése Hírekre reagálás (gratuláció, sajnálat kifejezése) II. félév Szókincs: A Project 4. tankönyv szóanyaga: 2-4. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: PastSimple (egyszerű múlt idő) és PresentPerfect(befejezett jelen idő) együttes használata PresentPerfectsince/for használatával Ugye kérdés Should/shouldn t Is/sem kifejezése (so/neither) There s sydoingsg használata kép/esemény leírására Couldyou /Wouldyoumind? használata kérés kifejezésére Szóbeli: Filmek/TV műsorok Testrészek / Betegségek / Orvosnál Tanácsadás Ételek / Egészséges étrend Egyetértés / egyet nem értés kifejezése Elképzelt vagy valós cselekménysor bemutatása Rendelés étteremben / Udvarias kérés 24

6 Biológia 7. osztály I. félév Távoli tájak életközösségei Trópusi esőerdő elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Szavanna elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Sivatag elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Mediterrán területek elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Füves puszták elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Lombhullató erdők elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növény-evő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Tajga elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Tundra elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Közép-Európa magashegységei elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Sarkvidékek elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Tengerek, óceánok elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növény-evő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. II. félév Az élővilág általános jellemzése Tűrőképesség, környezeti tényezők, élet-közösség jellemzői. A tápláléklánc. Az ember hatása a bioszférára. Az élőlények rendszerezése Törzs, osztály, faj fogalma. Egy eukarióta, egy növényi, egy állati és egy gomba törzs jellemzése. 8. osztály I. félév Testfelépítés Sejt, szövet, szerv. Szövetek jellemzése. Csontrendszerünk, izmaink. A bőr felépítése. Szervezetünk anyagcseréje A táplálkozási szervrendszer részei és jellemzői, betegségei. A fog rajza. Légzési szervrendszer részei és jellemzői, betegségei. A vér és a keringési szervrendszer alkotói és jellemzői, betegségei. Kiválasztó szervrendszer alkotói, jellemzői, betegségei. II. félév Szabályozás Idegi működés, érzékszervek működése és betegségei. Hormonrendszer működése és betegségei. Szaporodás Szaporodási szervrendszer működése és betegségei. Az emberi élet szakaszai és jellemzésük. 25

7 Témakörök FIZIKA 7.évfolyam I. félév Tartalmak Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatásuk Az anyag mérhető tulajdonságai (hosszúság, tömeg, felszín, idő, térfogat). Kölcsönhatások Termikus, mechanikai, mágneses, elektromos, gravitációs (példák) A testek mozgása Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Egyszerű út- és időmérés. Út- idő grafikon készítése és elemzése. Az út és az idő közötti összefüggés felismerése. A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása. A megtett út és a menetidő kiszámítása. Az egyenletesen változó mozgás A szabadesés Az egyenletesen változó mozgás. A sebesség változásának felismerése, a gyorsulás fogalma. Az átlag- és a pillanatnyi sebesség. A szabadon eső test mozgásának jellemzése. A dinamika alapjai A testek tehetetlensége és tömege Erő és mozgásállapot változás Erőfajták Egy testre ható erők együttes hatása Egyszerű kísérletek a tehetetlenség megnyilvánulására. Newton I. A tehetetlenség törvénye. A test mozgásállapot változása mindig egy másik test által kifejtett erőhatásra utal. Az erő mérése rugós erőmérővel. Az erő mértékegysége. Gravitációs erő - (a Föld vonzása a testekre). Súly (és súlytalanság). Súrlódás és közegellenállás (gyakorlati jelentősége. Rugóerő ( a rugós erőmérő működése). Egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegzése, az erőegyensúly fogalma Erő- ellenerő A mechanikai munka Az erő két test közötti kölcsönhatásban. Hatás-ellenhatás ellen törvénye. A munka értelmezése, mértékegysége. Egyszerű számításos feladatok a munka, erő és az út kiszámítására. 26

8 Az egyszerű gépek: emelő, lejtő A nyomás Szilárd testek által kifejtett nyomás A forgatónyomaték. Az egyensúly feltétele emelőkön (az egyensúly létesítéséhez szükséges erő ill.erőkar kiszámítása). Az egyszerű gépek gyakorlati haszna. II. félév A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján. Nyomás a folyadékokban és gázokban A hidrosztatikai nyomás. Közlekedőedények; környezetvédelmi vonatkozások pl. kutak, vizek szennyezettsége. A légnyomás. Arkhimédész törvénye, a testek úszása Mechanikai energia fajták energia-megmaradás Munka és energia A felhajtóerő kísérleti vizsgálata Az úszás, lebegés, elmerülés feltételei Arkhimédész törvénye. A magassági, a mozgási és a rugalmas energia fogalma. Az energia megmaradása. A testek melegítése munkavégzéssel, a termikus energia felhasználását munkavégzésre. Teljesítmény és hatásfok A teljesítmény fogalma, kiszámítása. A hatásfok kiszámítása. Hőtan Hőtani alapjelenségek Hő és energia Halmazállapotok, halmazállapot- változások Hőmérséklet és mérése. A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok esetén, a hőtágulás jelensége a hétköznapi életben. A testek felmelegítésének vizsgálata a fajhő, az égéshő. Energia-megmaradás termikus kölcsönhatás során. Az anyag atomos szerkezete, halmazállapotok. A halmazállapot változások - olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás - jellemzése, hétköznapi példák Az olvadáspont (fagyáspont), forráspont fogalma. Az olvadáshő (fagyáshő), forráshő értelmezése. A halmazállapot- változás közben bekövetkező energiaváltozások kiszámítása. 27

9 Témakörök Elektromos alapjelenségek, egyenáram 8.évfolyam I. félév Tartalmak Elektrosztatikai alapismeretek Az elektromos áram Egyszerű elektromos áramkörök Ohm törvénye Az elektrosztatikai kísérletek elemzése, az elektromos töltés. Az elektromos áram fogalma, érzékelése hatásain keresztül. Az elektromos áramkör részei. Ohm törvénye, az elektromos ellenállás fogalma, az ellenállás kiszámítása és mértékegysége. Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű kísérletek (pl. fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása). Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása. Az elektromos munka és teljesítmény Az elektromos áram hatásai Az elektromos áram hőhatása Az elektromos munka és az elektromos teljesítmény Az elektromos áram vegyi- és élettani hatása Az elektromos áram hőhatásának kísérleti vizsgálata. Az áram hőhatásán alapuló eszközök (pl. olvadó biztosíték, izzólámpa, elektromos fűtőtest). Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása. Háztartási berendezések teljesítménye és fogyasztása. Az elektromos áram vegyi hatása. Az elektromos áram élettani hatása, balesetmegelőzési szabályok. Az elektromos áram mágneses hatása Mágneses alapjelenségek. Elektromágneses indukció, Váltakozó áram Az elektromágneses indukció Váltakozó áram Az elektromágneses indukció gyakorlati alkalmazásai Az indukciós alapjelenségek. A váltakozó feszültség keltése indukcióval. A váltakozó áram, jellemzése, hatásai. II. félév A transzformátor kísérleti vizsgálata (összefüggés a transzformátor tekercseinek menetszáma, feszültségek és az áramerősségek között). A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. 28

10 Az elektromos hálózat, energia-ellátás. Az elektromos energia-hálózat Az energiatakarékosság Fénytan A fény tulajdonságai A fény visszaverődése A fénytörés A fehér fény színeire bontása Az energiatakarékosság. Az energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati megvalósítása Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése, árnyék-jelenségek. A fényvisszaverődés jelenségének kísérleti vizsgálata, a tükrös fényvisszaverődés törvénye. A sík-és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásai. A fénytörés jelenségének kísérleti vizsgálata. Domború- és homorú-lencsék alkalmazási lehetőségei (pl. egyszerű nagyító, vetítő, fényképezőgép, emberi szem, szemüveg, mikroszkóp, távcső). A fehér fény színekre bontása és újra egyesítése, a testek színe. 29

11 FÖLDRAJZ 7. évfolyam I. félév témakörei, követelményei: - A Föld története - Afrika, Ausztrália és Óceánia - A Sarkvidékek Ismerje a földtörténet korbeosztásait és eseményeit. Legyen tisztában a földtörténet és az emberiség történelme közti időbeli különbségekkel. Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Sarkvidékek természeti adottságait (felszín, tájak, éghajlat, vízrajz). Ismerje fel az éghajlat és a mezőgazdaság közötti összefüggést. Tudja bemutatni az afrikai országok általános társadalom és gazdaságföldrajzi képét nagyvonalakban. Egyiptom, a Dél-afrikai Köztársaság és Ausztrália gazdaságát részletesen is ismerje. Mutassa meg a térképen a tanult topográfiai fogalmakat. II. félév témakörei, követelményei: - Amerika - Ázsia - Európa Önállóan tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti, társadalmi és gazdasági adottságait külön külön és összefüggéseiben is. Ismerje az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, India, Kína, Japán természeti földrajzát, gazdasági életét és a hozzá kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Tudja elhelyezni a földtörténeti korokban Európa kialakulását. Rendelkezzen komplex, átfogó ismeretekkel Európa természeti és történeti földrajzáról. Ismerje az Európai Unió országait és tevékenységét. Legyen képes önállóan jellemezni Észak- Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia) Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, Franciaország) és Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Szerbia) országainak természet- és társadalomföldrajzát. Ismerje az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat. 8. évfolyam I. félév témakörei, követelményei: - Kelet-Európa - Közép-Európa - Magyarország természeti és társadalmi viszonyai Tudja önállóan jellemezni Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna) és Közép-Európa (Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) országainak általános természeti, társadalmi és gazdaságföldrajzát. Ismerje a térség országainak közös és eltérő társadalmi és gazdasági vonásait ( a történelmi előzmények figyelembevételével ). Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje a Kárpát-medence földtani szerkezetét, felszínének kialakulását, a földtörténeti múlt emlékeit Magyarországon, időjárásunkat, természeti erőforrásainkat. II. félév témakörei, követelményei: - Hazai tájakon- Alföldjeink és dombvidékeink Alföld Kisalföld Dunántúli - dombság - Hazai tájakon- Hegyvidékeink 30

12 Dunántúli középhegység Északi középhegység Alpokalja Mecsek Tudja bemutatni hazánk tájainak természet, társadalom - és gazdaságföldrajzi jellemzőit, kapcsolja hozzá a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje és védje természeti, társadalmi örökségeinket, népi hagyományainkat, illetve szokásainkat. Legyen tisztában az országban élő nemzetiségek történelmével, hagyományaival, életterük földrajzi elhelyezkedésével. 31

13 Informatika 5. osztály I. félév Informatikai eszközök használata ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni Alkalmazói ismeretek tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni; ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat; II. félév Az I. félév anyaga és még Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; tudjon egyszerű programot készíteni; legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; Infokommunikáció legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes az interneten talált információk mentésére; Információs társadalom ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; Könyvtári informatika a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; Dokumentumkészítés 6. osztály I. félév tudjon önállóan egy plakátot, egy meghívót elkészíteni megadott szempontok alapján Microsoft Worddel (betűméret, stílus, szín, bekezdés igazítás, szöveg tagolása, kép és alakzat elrendezése, méretezése, WordArt és ClipArt használata, külső források pl. Internet használata) II. félév Az I. félév anyaga és még Infokommunikáció legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 32

14 legyen képes űrlapok használatára Algoritmusok tudja kezelni a menürendszeres felületet tudjon szöveges algoritmusokat végrehajtani bemutatás után, folyamatos segítség nélkül is ismerje az algoritmus és egy programozási nyelv építő elemeit ismerje a következő fogalmakat: utasítás, eljárás, változó, értékadás, ismétlés, elágazás, kódolás, tesztelés, menü, futtatás, mentés, betöltés Könyvtári informatika a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; 7. osztály I. félév Informatikai eszközök használata ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni ismerje a bináris jelrendszer, kódolás és dekódolás, adat fogalmát, tudjon kódolni a kettes számrendszer alkalmazásával. ismerje a Neumann-elveket tudja használni a Windows Intézőt tudjon fájlokat és mappákat tömöríteni, kicsomagolni Infokommunikáció legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes űrlapok használatára tudjon oktatóprogramokat használni, idegen nyelvű szövegeket fordítani, adatbázisból keresni, térképeken keresni II. félév Az I. félév anyaga és még Prezentáció ismerje a bemutató és a dia fogalmát, a PowerPoint képernyőfelépítését. tudjon bemutató tervezni, tudja a Rajzoló eszköztár eszközeinek használatát, kép elhelyezését a dián. tudjon képfeliratokat használni, animációt létrehozni, hangot és mozgóképet beszúrni Algoritmusok ismerje az irányok, vonalak, kitöltés, ismétlődő utasítások, ciklus, ciklusmag, ciklusfeltétel fogalmát tudjon paraméteres eljárást és futtatható állományt Hányadik utasítás használata. ismerje az elöltesztelős ciklus fogalma. tudjon listát létrehozni, változókat használni tudjon automatikusan elinduló eljárást készíteni tk: tudjon egyszerű logikai programot készíteni több teknőc használatával. Könyvtári informatika ismerjen különböző típusú könyvtárakat ismerje a kézikönyvtár jellemző könyvtípusait 33

15 8. osztály I. félév Szövegszerkesztés tudjon helyesírást ellenőrizni, szövegrészeket áthelyezni, másolni tudja alkalmazni a betű-formázásokat, bekezdés-formázásokat és oldalformázásokat. használja a felsorolást, számozást, szegélyt és mintázatot, tabulátort, szövegdobozt, táblázatokat tudjon megadott szempontok alapján önállóan elkészíteni egy könyvborítót és egy újság belső oldalát II. félév Az I. félév anyaga és még Weblapszerkesztés tudjon -fiókot létrehozni, forrásokat használni, a honlap struktúráját megtervezni, képet, szöveget beilleszteni az oldalba ismerje a hivatkozás fogalmát, jellemzőit tudjon fotótárt, blogot használni, tudjon tematikus weblapot készíteni megadott szempontok alapján. Táblázatkezelés ismerje az Excel képernyőfelépítését. tudjon műveleteket végezni: cella, sor, oszlop, munkalap tudja használni az alapvető képletek (négy alapművelet, zárójel), a SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX, HA függvényeket tudjon diagramot készíteni tudja használni a függvényeket egyszerű szöveges feladatok megoldására Könyvtári informatika ismerje az iskolai könyvtárt, a szak- és tárgyszókatalógus fogalmát, a könyv adatainak jelölését, az időszaki kiadvány, cikk adatainak jelölését. 34

16 Kémia 7. osztály TÉMAKÖR I. MINDENNAPI ANYAGAINK II. ATOMOK ÉS ELEMEK III. ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK IV. KÉMIAI REAKCIÓK: TARTALOM FÉLÉV VÉGE (heti 1.5órával) FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK A levegő összetétele, levegőszennyező anyagok, szmog, üvegházhatás A víz, természetes vizek és szennyezéseik, desztillált víz, a víz alkotórészei A hidrogén tulajdonságai ( szín, szag, halmazállapot, előállítás, éghetőség) Az oxigén tulajdonságai ( szín, szag, halmazállapot, élettani hatás, előfordulás, kimutatás, előállítás) Durranógáz Fogalmak: Kémiai változás, fizikai változás Egyesülés, bomlás Exoterm változás, endoterm változás Az égés feltételei, gyors égés, lassú égés, tűzoltás Elem, vegyület, keverék, oldat Oldatok tömegszázalékos összetételének kiszámítása ÉV VÉGE (heti 1.5órával) FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK A periódusos rendszer első 20 elemének vegyjele. A mól jelentése. Az atom felépítése Az első 20 elem elektronszerkezete A periódusos rendszer felépítése Tájékozódás a periódusos rendszerben( rendszám, periódusszám, főcsoportszám, nemesgázszerkezet, 1 mól atom tömege) Fémes elem, nemfémes elem. Elemmolekulák: hidrogén, oxigén, klór, nitrogén összegképlete, szerkezeti képlete, az anyagok tulajdonságai Vegyületmolekulák: víz, szén-dioxid, hidrogén-klorid, ammónia összegképlete, szerkezeti képlete, az előző anyagok tulajdonságai Ion, ionvegyületek, a nátrium-klorid A kémiai reakció fogalma A tömegmegmaradás törvénye Egyszerű kémiai egyenletek írása: hidrogén égése, szén égése, kén égése, magnézium égése, víz bomlása, ammónia keletkezése, nátrium és klór egyesülése Kémiai számítások az előző egyenletek alapján egyenes arányossági következtetéssel Oxidáció, redukció, redoxi reakció fogalma ph skála jelentése, savas,lsemleges, lúgos kémhatás indikátorok színváltozásai( lakmusz, fenolftalein, univerzál indikátor) Sav, bázis, sav-bázis reakció fogalma Hidrogén-klorid és víz reakciója Ammónia és víz reakciója Nátrium-hidroxid és sósav reakciója 8. osztály TÉMAKÖR TARTALOM 35

17 I. FÉLÉV VÉGE KÖVETELMÉNY I.) A NEMFÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK II.) A FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK A következő anyagok összegképlete, színe, szaga, halmazállapota, élettani hatása, előfordulása, előállítása, felhasználása, kémiai reakcióik jelölése egyenlettel, egyszerű kémiai számítások: Hidrogén, víz Klór, sósav Oxigén, ózon Kén, kén-dioxid, kénsav Nitrogén, nitrogén-dioxid, salétromsav, királyvíz Foszfor, foszfor-pentaoxid, foszforsav Grafit, gyémánt, ásványi szenek, szén-dioxid, szén-monoxid, szénsav Szilícium, szilícium-dioxid, ÉV VÉGE KÖVETELMÉNY A fémek általános jellemzése, Redukálósor alkalmazása az egyenletek felírásában Nátrium, nátrium-hidroxid, nátrium-klorid, Kálcium, kálcium-karbonát, égetett mész, oltott mész, gipsz Lágy víz, kemény víz, vízlágyítás Alumínium és előállítása Vas és előállítása Fémek korróziója Arany, ezüst,réz, cink jellemzése III.) HÉKÖZNAPI KÉMIA Megújuló energiaforrások Meg nem újuló energiaforrások, szén, kőolaj, földgáz Tápanyagok:zsírok, olajok, szénhidrátok, fehérjék Építőanyagok Porcelán, üveg Műanyagok Háztartási vegyszerek 36

18 Környezetismeret 1. évfolyam I. félév Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján. Tapasztalatait rögzítse rajzban. Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről. Használja helyesen a napszakok nevét, sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Tudja az évszakoknak megfelelő időjáráshoz való alkalmazkodást. Ismerje fel az időjárási piktogramokat. Ismerjen fel néhány a környezetében leggyakrabban előforduló növényt és állatot. Ismerje a természetvédelem fontosságát. Tanév vége Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Öltözködjön az időjárásnak megfelelően. Igényelje a tisztaságot és a teste edzését. Tudja, hogy az edzettség és a tisztaság ellenállóbbá tesz a betegségekkel szemben. Tudja megnevezni a testének fő részeit. Ismerje fel és nevezze meg a környezetében előforduló használati tárgyak anyagát. Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülési módját. Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén. Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. Ismerje lakóhelyének nevét, címét. Tudjon egyszerű megfigyeléseket, vizsgálatokat és kísérleteket végezni a természetben. 2. osztály I. félév Az évszakos és napszakos változások felismerése. Életjelenségek, életfeltételek ismerete. Ismerje az erdő szintjeit, tudjon jellemezni két ott élő állatot és növényt. Ok-okozati összefüggések megállapítása. Élőlények csoportosítása megadott szempont álapján. Tudjon tájékozódni az iskola környékén. A megismert közlekedési szabályok szerint közlekedjen. II. félév Tudjon tájékozódni az iskola környékén. Legyen képes önállóan méréseket végezni, az ok-okozati összefüggéseket megállapítani. Ismerjék fel a tárgyak rendeltetése és tulajdonsága, az anyagok tulajdonsága és a felhasználása közötti kapcsolatot. Tudja megkülönböztetni a mesterséges és a természetes anyagokat. Az időjárás elemeinek ismerete. Ismerje fel a halmazállapotokat. Az emberi test fő részeinek megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete, alkalmazása. 3. osztály 1. félév Legyen képes a megfigyelés, leírás, szóban, rajzban összehasonlítás, csoportosítás alkalmazására. Végezzen egyszerű kísérleteket, állapítsa meg az ok-okozati összefüggéseket. Az idő mérése, időtartamok becslése. Tudjon hőmérsékletet mérni. Tudja meghatározni a halmazállapot-változás okát. A megszerzett ismereteiről szerzett megfigyeléseit, tapasztalatait tudja a saját szavaival egyszerűen megfogalmazni. Ismerje fel a környezet változásainak hatását az élőlényekre. 37

19 Egy természetes életközösséget tudjon bemutatni. Ismerje a leggyakoribb gyermekbetegségeket és azok tüneteit. Az egészséges életmód elemeit tudja alkalmazni. Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. Tanév vége Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása. Az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. Egy természetes életközösség bemutatása. A lakóhely elhelyezkedése Magyarország térképén, néhány jelentős kulturális és természeti értékének és hagyományának ismerete. Olvasson a térképről adatokat a színek és számok segítségével. Ismerje a felszíni formákat és vizeket, valamint azok jelölését. 4.osztály 1. félév Tudja a fát és a cserjét megkülönböztetni. Nevezze meg egy madár, egy emlős és egy gerinctelen állat testrészeit. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontok szerint. Ismerje az ember életkori szakaszait, a kisiskoláskor jellemzőit. Ismerjen életmóddal összefüggő betegségeket. Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében. Az idő mérése, a mindennapi életben előforduló időtartamok becslése. Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 2. félév A tanuló önállóan keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat. Tanítói kérdése néhány mondatos felelettel válaszoljon. Legyen képes önállóan leírást készíteni néhány tanult jelenségről, növényről, állatról. Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információ keresésben és problémák megoldásában. A hosszúság mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok. Ismerje a levegő-, víz-, talajszennyeződés megelőzéseit és a védekezés lehetőségeit. A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata. A természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása illetve felépítésében való részvétel. Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben. Ismerje a domborzat jelölését a térképen. Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete. 38

20 Magyar irodalom 1. évfolyam 1. félév A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal ejteni. Tudja a szavakat szótagolni, hangokra bontani. A betű és a hang közötti különbséget ismerje fel. Tudjon betűt és hangot egyeztetni. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotáskor. A tanult kis- és nagybetűk biztonságos ismeretében tudjon a tanuló némán és hangosan olvasni. Oldja meg a tanító rávezetésével a szavakhoz, mondatokhoz kapcsolódó ismert típusú feladatokat. Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket, és helyesen bemutatkozni. Tudjon 1-2 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről. Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfelelően. Tanév vége Ismerje a tanuló az írott és nyomtatott kis és nagybetűket. Olvasson a tanuló némán szóanyagában ismert 10 soros szöveget. Értelmezze tanító segítségével, és emelje ki az olvasottak lényegét. Önállóan oldja meg a szövegekhez kapcsolódó ismert típusú szóbeli és írásbeli feladatokat. Hangos olvasásában folyamatosságra, pontosságra törekedjen. Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni. Ismerje föl, hogy a műköltészeti alkotásoknak van címe, szerzője. Szöveghűen mondja el a memoritereket. Tudakozódásra tudjon rövid választ adni. Tudjon 2-3 mondatos szöveget alkotni eseményt ábrázoló képről, képsorról. Tudjon kérni a helyes nyelvi formák alkalmazásával. Ismerje fel a mesét, annak szereplőit. 2. osztály 1. félév Olvasson lassú folyamatossággal. Fogalmazza meg szóban (tömören egy mondattal) az olvasmány egy-egy gondolategységét nevelői segítséggel. Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő mondat) nevelői minta alapján. Tartson szünetet a mondatok végén. Használja az Ablak-Zsiráf című gyermeklexikont címszó megadásával. Különböztesse meg a verset a prózától. Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője. Tudja, hogy a verset versszakok alkotják. Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát. Tanév vége Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát. Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi tanult mondatfajta esetében. Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta alapján. 39

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

Magyar irodalom 6. évfolyam

Magyar irodalom 6. évfolyam Magyar irodalom 6. évfolyam A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Magyar irodalom. 5 8. osztály

Magyar irodalom. 5 8. osztály 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar irodalom

Helyi tanterv. Magyar irodalom Helyi tanterv Magyar irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM MAGYAR IRODALOM 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

1. Hazai erdők élővilága

1. Hazai erdők élővilága 1. sz. melléklet: Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán 8. évfolyamon: Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni! Biológia-egészségtan

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja Javaslatok a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Az Oktatási Minisztérium által

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM (5 8. évfolyam)

MAGYAR IRODALOM (5 8. évfolyam) MAGYAR IRODALOM (5 8. évfolyam) 4 Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam

HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 1. Mechanika Newton törvényei Mozgásformák Munka, energia Folyadékok és gázok mechanikája 2. Hőtan, termodinamika Hőtágulás Állapotjelzők, termodinamikai

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV. 5. évfolyam. Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld

MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV. 5. évfolyam. Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld 5. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 72 óra.2 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Mesék Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld A régió,

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Felvételi követelmények az angol szóbeli vizsgára. Felvételi követelmények a történelem szóbeli vizsgára

Felvételi követelmények az angol szóbeli vizsgára. Felvételi követelmények a történelem szóbeli vizsgára Felvételi követelmények az angol szóbeli vizsgára Témakörök: 1, Bemutatkozás, a család bemutatása, kapcsolatok a családon belül 2, Ünnepek: születésnap, névnap, Karácsony, stb 3, Az iskola: épület, tantárgyak,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

Tanári tevékenységek Motiváció, környezet- és balesetvédelem

Tanári tevékenységek Motiváció, környezet- és balesetvédelem Iskola neve: IV Béla Általános Iskola Iskola címe:, Járdánháza IV Béla út Tantárgy: Fizika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): Kitöltés dátuma 00 szeptember (évhónap): OE adatlap - Tanmenet Idő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Magyar irodalom 5. o.

Magyar irodalom 5. o. Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Magyar irodalom 5. o. Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Érvénybe lép: 2013-14-es tanév 1 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Helyi tanterv 5-8. évfolyam

Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2014 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat A tantárgy órakerete:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam A legfontosabb feladata a magyar nyelv és irodalom oktatásának az 5 8. évfolyamokon, az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

8. évfolyam követelményei

8. évfolyam követelményei Tartalom Biológia...2 Német...3 Kémia 8....4 Matematika...5 Angol nyelv...6 MAGYAR IRODALOM...8 MAGYAR NYELVTAN...9 Fizika... 10 Biológia 8. évfolyam Év végi vizsga anyaga: 1. Szerveződési szintek (sejt-szövet-szerv-szervrendszer-szervezet)

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 1 Tematikai egység/fejleszt ési cél 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása 2. Olvasás, az írott szöveg megértése 3. Írás, fogalmazás 5. Év eleji, félévi, év

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program IV. TANTÁRGYI ALAPTANTERVEK 5-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

FIZIKA 7 8. évfolyam

FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított,,környezetismeret, ill.,,természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azoknak szerves

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM MAGYAR IRODALOM 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartal megalapozásának

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam MAGYAR NYELV

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam MAGYAR NYELV Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz 01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz /Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni!/ Szóbeli meghallgatás

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

5.9 Magyar nyelv és irodalom az 5 8. évfolyam számára

5.9 Magyar nyelv és irodalom az 5 8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom az 5 8. évfolyam számára 5.9 Magyar nyelv és irodalom az 5 8. évfolyam számára Bevezetés Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. FIZIKA 7 8. évfolyam

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam A fizika kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A fizika kerettanterv összhangban van a Nat-ban megfogalmazott általános értékrenddel, lehetőséget teremt, ajánlásokat fogalmaz

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben