AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 2. sz. melléklet AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGY OLDALSZÁM ANGOL NYELV BIOLÓGIA FIZIKA FÖLDRAJZ INFORMATIKA KÉMIA KÖRNYEZETISMERET MAGYAR IRODALOM ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT MAGYAR NYELVTAN MATEMATIKA ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT TERMÉSZETISMERET TÖRTÉNELEM

2 Angol nyelv 4. osztály I.félév Szókincs: A Smart Junior 3 tankönyv szóanyaga: 1-5 lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Személyes névmások A létige jelen idejű alakjai állító, tagadó kérdő formában This /that / thesemutatónévmások Szóbeli: Köszönés / Bemutatkozás (név, életkor, ország) Színek, számok, A tanterem tárgyai Foglalkozások A vizek és az erdő állatai Tulajdonságok II. félév Szókincs:A Smart Junior 3 tankönyv szóanyaga: 6-12 lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Can használata képesség kifejezésére (állító, tagadó, kérdő formában) Havegot használata birtoklás kifejezésére (állító, tagadó, kérdő formában) Helyet meghatározó elöljárószók Tetszés / nem tetszés kifejezése a like igével Az idő kifejezése There s / Thereare használata (állító, tagadó, kérdő formában) A PresentContinuous (folyamatos jelen idő) igeidő használata Szóbeli: Képességeinket bemutató cselekvések Testrészek / családtagok / emberek jellemzése A ház / szoba bemutatása Állatok jellemzése Kedvenc ételek Épületek egy városban / a falumban Közlekedési eszközök Ruhák Emberek jellemzése cselekvésekkel A hét nap napjai Időjárás 5. osztály I.félév Szókincs: A Project 1. tankönyv szóanyaga: 1-3. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Számok ig. Egyszerű mondatokban főnevek és melléknevek használata. Utasítások az iskolában. Betűzés, az angol ABC ismerete. Birtokos szerkezet. Főnevek többes száma, rendhagyók is. Létezést jelentő mondatok kijelentő, kérdő, tagadó alakja. Birtokos névmások. 21

3 Have got, has got használata. /kérdő, tagadó is/ Szóbeli: Bemutatkozás Családtagok bemutatása Személyes tárgyak jellemzése Állatok jellemzés Tantárgyak, órarend II. félév Szókincs: A Project 1. tankönyv szóanyaga: 4-6. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Idő kifejezése, az óra ismerete. PresentSimple(egyszerű jelen idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában. Can és can t és must segédigék használata. There is, thereare kezdetű mondatok. Elöljárószók használata: in, on, under, opposite, between, behind, nextto,in front of, to, at. A PresentContinuous (folyamatos jele idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában. Szóbeli: Napirend, szabad idő Ház, szoba bemutatása Mások külső, belső tulajdonságainak bemutatása Vásárlás 6. osztály I.félév Szókincs: A Project 1 tankönyv szóanyaga: 6. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) A Project 2 tankönyv szóanyaga: 1-2. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: A PresentContinuous (folyamatos jelen) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában. A PresentSimple (egyszerű jelen idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában. Gyakoriságot kifejező határozószók A PresentContinuous, PresentSimple igeidők együttes alkalmazása Szóbeli: Mások külső, belső tulajdonságainak bemutatása Vásárlás Iskola. Egy nap az iskolában Házimunka Kedvenc állatom II. félév Szókincs: A Project 2. tankönyv szóanyaga: 3-5. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: PastSimple (egyszerű múlt idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek (some/any, howmuch/howmany) Határozott, határozatlan névelők (a/an, the) Melléknév fokozás Szóbeli: Múlt hétvégi program elmesélése Legutóbbi nyaralásom Ételek Rendelés gyorsétteremben 22

4 Az én hazám (földrajzi helyek összehasonlítása) 7. osztály I.félév Szókincs: A Project 2 tankönyv szóanyaga: 6. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) A Project 3 tankönyv szóanyaga: 1. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Haveto használata Goingto használata jövő idő kifejezésére A PresentContinuous, PresentSimple igeidők együttes alkalmazása írása (szokásos és pillanatnyi cselekvések bemutatása) PastSimple (egyszerű múlt idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában Rendhagyó igék Szóbeli: Napi kötelességek otthon, iskolában Hétvégi tervek Meghívás (annak elfogadása, elutasítása) Életszakaszok. Nagyszülő életének bemutatása Jelen és múltbeli szokások összehasonlítása Család bemutatása II. félév Szókincs: A Project 3. tankönyv szóanyaga: 3-5. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Will (egyszerű jövő idő) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában PastContinuous (folyamatos múlt idő) használata állító, tagadó, kérdő formában PastSimple (egyszerű műlt idő) és PastContinuous együttes használata Határozott, határozatlan névelők Az igék harmadik alakja PresentPerfect (befejezett jelen idő) használata állító, tagadó, kérdő formában Szóbeli: Az emberiség jövője. Saját jövőm Múltban lezajlott események elmesélése Természeti katasztrófák London nevezetességei Útbaigazítás Hétvégi program megtervezése Eddigi tapasztalataim 8. osztály I.félév Szókincs: A Project 3 tankönyv szóanyaga: 6. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) A Project 4 tankönyv szóanyaga: 1. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: Kötelesség, tiltás kifejezése (must/mustn t) A PresentContinuous (folyamatos jelen idő), PresentSimple (egyszerű jelen idő) igeidők együttes alkalmazása Will/Goingto használata jövő idő kifejezésére A PastContinuous (folyamatos múlt idő), PastSimple (egyszerű múlt idő) igeidők együttes alkalmazása Usedto használata múltbeli szokások kifejezésére Múlt idejű módbeli segédigék (had to / could) Szóbeli: 23

5 Iskolai, otthoni szabályok Jövőre vonatkozó terv / döntés Szokásos és attól eltérő hét/nap bemutatása Múltban történt esemény elmesélése Gyerekkori szokásaink Ruhavásárlás / ruhák jellemzése Hírekre reagálás (gratuláció, sajnálat kifejezése) II. félév Szókincs: A Project 4. tankönyv szóanyaga: 2-4. lecke (Az írásbeli és szóbeli vizsgához is) Írásbeli: PastSimple (egyszerű múlt idő) és PresentPerfect(befejezett jelen idő) együttes használata PresentPerfectsince/for használatával Ugye kérdés Should/shouldn t Is/sem kifejezése (so/neither) There s sydoingsg használata kép/esemény leírására Couldyou /Wouldyoumind? használata kérés kifejezésére Szóbeli: Filmek/TV műsorok Testrészek / Betegségek / Orvosnál Tanácsadás Ételek / Egészséges étrend Egyetértés / egyet nem értés kifejezése Elképzelt vagy valós cselekménysor bemutatása Rendelés étteremben / Udvarias kérés 24

6 Biológia 7. osztály I. félév Távoli tájak életközösségei Trópusi esőerdő elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Szavanna elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Sivatag elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Mediterrán területek elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Füves puszták elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Lombhullató erdők elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növény-evő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Tajga elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Tundra elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Közép-Európa magashegységei elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Sarkvidékek elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. Tengerek, óceánok elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növény-evő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc. II. félév Az élővilág általános jellemzése Tűrőképesség, környezeti tényezők, élet-közösség jellemzői. A tápláléklánc. Az ember hatása a bioszférára. Az élőlények rendszerezése Törzs, osztály, faj fogalma. Egy eukarióta, egy növényi, egy állati és egy gomba törzs jellemzése. 8. osztály I. félév Testfelépítés Sejt, szövet, szerv. Szövetek jellemzése. Csontrendszerünk, izmaink. A bőr felépítése. Szervezetünk anyagcseréje A táplálkozási szervrendszer részei és jellemzői, betegségei. A fog rajza. Légzési szervrendszer részei és jellemzői, betegségei. A vér és a keringési szervrendszer alkotói és jellemzői, betegségei. Kiválasztó szervrendszer alkotói, jellemzői, betegségei. II. félév Szabályozás Idegi működés, érzékszervek működése és betegségei. Hormonrendszer működése és betegségei. Szaporodás Szaporodási szervrendszer működése és betegségei. Az emberi élet szakaszai és jellemzésük. 25

7 Témakörök FIZIKA 7.évfolyam I. félév Tartalmak Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatásuk Az anyag mérhető tulajdonságai (hosszúság, tömeg, felszín, idő, térfogat). Kölcsönhatások Termikus, mechanikai, mágneses, elektromos, gravitációs (példák) A testek mozgása Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Egyszerű út- és időmérés. Út- idő grafikon készítése és elemzése. Az út és az idő közötti összefüggés felismerése. A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása. A megtett út és a menetidő kiszámítása. Az egyenletesen változó mozgás A szabadesés Az egyenletesen változó mozgás. A sebesség változásának felismerése, a gyorsulás fogalma. Az átlag- és a pillanatnyi sebesség. A szabadon eső test mozgásának jellemzése. A dinamika alapjai A testek tehetetlensége és tömege Erő és mozgásállapot változás Erőfajták Egy testre ható erők együttes hatása Egyszerű kísérletek a tehetetlenség megnyilvánulására. Newton I. A tehetetlenség törvénye. A test mozgásállapot változása mindig egy másik test által kifejtett erőhatásra utal. Az erő mérése rugós erőmérővel. Az erő mértékegysége. Gravitációs erő - (a Föld vonzása a testekre). Súly (és súlytalanság). Súrlódás és közegellenállás (gyakorlati jelentősége. Rugóerő ( a rugós erőmérő működése). Egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegzése, az erőegyensúly fogalma Erő- ellenerő A mechanikai munka Az erő két test közötti kölcsönhatásban. Hatás-ellenhatás ellen törvénye. A munka értelmezése, mértékegysége. Egyszerű számításos feladatok a munka, erő és az út kiszámítására. 26

8 Az egyszerű gépek: emelő, lejtő A nyomás Szilárd testek által kifejtett nyomás A forgatónyomaték. Az egyensúly feltétele emelőkön (az egyensúly létesítéséhez szükséges erő ill.erőkar kiszámítása). Az egyszerű gépek gyakorlati haszna. II. félév A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján. Nyomás a folyadékokban és gázokban A hidrosztatikai nyomás. Közlekedőedények; környezetvédelmi vonatkozások pl. kutak, vizek szennyezettsége. A légnyomás. Arkhimédész törvénye, a testek úszása Mechanikai energia fajták energia-megmaradás Munka és energia A felhajtóerő kísérleti vizsgálata Az úszás, lebegés, elmerülés feltételei Arkhimédész törvénye. A magassági, a mozgási és a rugalmas energia fogalma. Az energia megmaradása. A testek melegítése munkavégzéssel, a termikus energia felhasználását munkavégzésre. Teljesítmény és hatásfok A teljesítmény fogalma, kiszámítása. A hatásfok kiszámítása. Hőtan Hőtani alapjelenségek Hő és energia Halmazállapotok, halmazállapot- változások Hőmérséklet és mérése. A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok esetén, a hőtágulás jelensége a hétköznapi életben. A testek felmelegítésének vizsgálata a fajhő, az égéshő. Energia-megmaradás termikus kölcsönhatás során. Az anyag atomos szerkezete, halmazállapotok. A halmazállapot változások - olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás - jellemzése, hétköznapi példák Az olvadáspont (fagyáspont), forráspont fogalma. Az olvadáshő (fagyáshő), forráshő értelmezése. A halmazállapot- változás közben bekövetkező energiaváltozások kiszámítása. 27

9 Témakörök Elektromos alapjelenségek, egyenáram 8.évfolyam I. félév Tartalmak Elektrosztatikai alapismeretek Az elektromos áram Egyszerű elektromos áramkörök Ohm törvénye Az elektrosztatikai kísérletek elemzése, az elektromos töltés. Az elektromos áram fogalma, érzékelése hatásain keresztül. Az elektromos áramkör részei. Ohm törvénye, az elektromos ellenállás fogalma, az ellenállás kiszámítása és mértékegysége. Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű kísérletek (pl. fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása). Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása. Az elektromos munka és teljesítmény Az elektromos áram hatásai Az elektromos áram hőhatása Az elektromos munka és az elektromos teljesítmény Az elektromos áram vegyi- és élettani hatása Az elektromos áram hőhatásának kísérleti vizsgálata. Az áram hőhatásán alapuló eszközök (pl. olvadó biztosíték, izzólámpa, elektromos fűtőtest). Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása. Háztartási berendezések teljesítménye és fogyasztása. Az elektromos áram vegyi hatása. Az elektromos áram élettani hatása, balesetmegelőzési szabályok. Az elektromos áram mágneses hatása Mágneses alapjelenségek. Elektromágneses indukció, Váltakozó áram Az elektromágneses indukció Váltakozó áram Az elektromágneses indukció gyakorlati alkalmazásai Az indukciós alapjelenségek. A váltakozó feszültség keltése indukcióval. A váltakozó áram, jellemzése, hatásai. II. félév A transzformátor kísérleti vizsgálata (összefüggés a transzformátor tekercseinek menetszáma, feszültségek és az áramerősségek között). A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. 28

10 Az elektromos hálózat, energia-ellátás. Az elektromos energia-hálózat Az energiatakarékosság Fénytan A fény tulajdonságai A fény visszaverődése A fénytörés A fehér fény színeire bontása Az energiatakarékosság. Az energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati megvalósítása Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése, árnyék-jelenségek. A fényvisszaverődés jelenségének kísérleti vizsgálata, a tükrös fényvisszaverődés törvénye. A sík-és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásai. A fénytörés jelenségének kísérleti vizsgálata. Domború- és homorú-lencsék alkalmazási lehetőségei (pl. egyszerű nagyító, vetítő, fényképezőgép, emberi szem, szemüveg, mikroszkóp, távcső). A fehér fény színekre bontása és újra egyesítése, a testek színe. 29

11 FÖLDRAJZ 7. évfolyam I. félév témakörei, követelményei: - A Föld története - Afrika, Ausztrália és Óceánia - A Sarkvidékek Ismerje a földtörténet korbeosztásait és eseményeit. Legyen tisztában a földtörténet és az emberiség történelme közti időbeli különbségekkel. Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Sarkvidékek természeti adottságait (felszín, tájak, éghajlat, vízrajz). Ismerje fel az éghajlat és a mezőgazdaság közötti összefüggést. Tudja bemutatni az afrikai országok általános társadalom és gazdaságföldrajzi képét nagyvonalakban. Egyiptom, a Dél-afrikai Köztársaság és Ausztrália gazdaságát részletesen is ismerje. Mutassa meg a térképen a tanult topográfiai fogalmakat. II. félév témakörei, követelményei: - Amerika - Ázsia - Európa Önállóan tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti, társadalmi és gazdasági adottságait külön külön és összefüggéseiben is. Ismerje az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, India, Kína, Japán természeti földrajzát, gazdasági életét és a hozzá kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Tudja elhelyezni a földtörténeti korokban Európa kialakulását. Rendelkezzen komplex, átfogó ismeretekkel Európa természeti és történeti földrajzáról. Ismerje az Európai Unió országait és tevékenységét. Legyen képes önállóan jellemezni Észak- Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia) Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, Franciaország) és Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Szerbia) országainak természet- és társadalomföldrajzát. Ismerje az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat. 8. évfolyam I. félév témakörei, követelményei: - Kelet-Európa - Közép-Európa - Magyarország természeti és társadalmi viszonyai Tudja önállóan jellemezni Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna) és Közép-Európa (Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) országainak általános természeti, társadalmi és gazdaságföldrajzát. Ismerje a térség országainak közös és eltérő társadalmi és gazdasági vonásait ( a történelmi előzmények figyelembevételével ). Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje a Kárpát-medence földtani szerkezetét, felszínének kialakulását, a földtörténeti múlt emlékeit Magyarországon, időjárásunkat, természeti erőforrásainkat. II. félév témakörei, követelményei: - Hazai tájakon- Alföldjeink és dombvidékeink Alföld Kisalföld Dunántúli - dombság - Hazai tájakon- Hegyvidékeink 30

12 Dunántúli középhegység Északi középhegység Alpokalja Mecsek Tudja bemutatni hazánk tájainak természet, társadalom - és gazdaságföldrajzi jellemzőit, kapcsolja hozzá a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje és védje természeti, társadalmi örökségeinket, népi hagyományainkat, illetve szokásainkat. Legyen tisztában az országban élő nemzetiségek történelmével, hagyományaival, életterük földrajzi elhelyezkedésével. 31

13 Informatika 5. osztály I. félév Informatikai eszközök használata ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni Alkalmazói ismeretek tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni; ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat; II. félév Az I. félév anyaga és még Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; tudjon egyszerű programot készíteni; legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; Infokommunikáció legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes az interneten talált információk mentésére; Információs társadalom ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; Könyvtári informatika a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; Dokumentumkészítés 6. osztály I. félév tudjon önállóan egy plakátot, egy meghívót elkészíteni megadott szempontok alapján Microsoft Worddel (betűméret, stílus, szín, bekezdés igazítás, szöveg tagolása, kép és alakzat elrendezése, méretezése, WordArt és ClipArt használata, külső források pl. Internet használata) II. félév Az I. félév anyaga és még Infokommunikáció legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 32

14 legyen képes űrlapok használatára Algoritmusok tudja kezelni a menürendszeres felületet tudjon szöveges algoritmusokat végrehajtani bemutatás után, folyamatos segítség nélkül is ismerje az algoritmus és egy programozási nyelv építő elemeit ismerje a következő fogalmakat: utasítás, eljárás, változó, értékadás, ismétlés, elágazás, kódolás, tesztelés, menü, futtatás, mentés, betöltés Könyvtári informatika a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; 7. osztály I. félév Informatikai eszközök használata ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni ismerje a bináris jelrendszer, kódolás és dekódolás, adat fogalmát, tudjon kódolni a kettes számrendszer alkalmazásával. ismerje a Neumann-elveket tudja használni a Windows Intézőt tudjon fájlokat és mappákat tömöríteni, kicsomagolni Infokommunikáció legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes űrlapok használatára tudjon oktatóprogramokat használni, idegen nyelvű szövegeket fordítani, adatbázisból keresni, térképeken keresni II. félév Az I. félév anyaga és még Prezentáció ismerje a bemutató és a dia fogalmát, a PowerPoint képernyőfelépítését. tudjon bemutató tervezni, tudja a Rajzoló eszköztár eszközeinek használatát, kép elhelyezését a dián. tudjon képfeliratokat használni, animációt létrehozni, hangot és mozgóképet beszúrni Algoritmusok ismerje az irányok, vonalak, kitöltés, ismétlődő utasítások, ciklus, ciklusmag, ciklusfeltétel fogalmát tudjon paraméteres eljárást és futtatható állományt Hányadik utasítás használata. ismerje az elöltesztelős ciklus fogalma. tudjon listát létrehozni, változókat használni tudjon automatikusan elinduló eljárást készíteni tk: tudjon egyszerű logikai programot készíteni több teknőc használatával. Könyvtári informatika ismerjen különböző típusú könyvtárakat ismerje a kézikönyvtár jellemző könyvtípusait 33

15 8. osztály I. félév Szövegszerkesztés tudjon helyesírást ellenőrizni, szövegrészeket áthelyezni, másolni tudja alkalmazni a betű-formázásokat, bekezdés-formázásokat és oldalformázásokat. használja a felsorolást, számozást, szegélyt és mintázatot, tabulátort, szövegdobozt, táblázatokat tudjon megadott szempontok alapján önállóan elkészíteni egy könyvborítót és egy újság belső oldalát II. félév Az I. félév anyaga és még Weblapszerkesztés tudjon -fiókot létrehozni, forrásokat használni, a honlap struktúráját megtervezni, képet, szöveget beilleszteni az oldalba ismerje a hivatkozás fogalmát, jellemzőit tudjon fotótárt, blogot használni, tudjon tematikus weblapot készíteni megadott szempontok alapján. Táblázatkezelés ismerje az Excel képernyőfelépítését. tudjon műveleteket végezni: cella, sor, oszlop, munkalap tudja használni az alapvető képletek (négy alapművelet, zárójel), a SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX, HA függvényeket tudjon diagramot készíteni tudja használni a függvényeket egyszerű szöveges feladatok megoldására Könyvtári informatika ismerje az iskolai könyvtárt, a szak- és tárgyszókatalógus fogalmát, a könyv adatainak jelölését, az időszaki kiadvány, cikk adatainak jelölését. 34

16 Kémia 7. osztály TÉMAKÖR I. MINDENNAPI ANYAGAINK II. ATOMOK ÉS ELEMEK III. ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK IV. KÉMIAI REAKCIÓK: TARTALOM FÉLÉV VÉGE (heti 1.5órával) FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK A levegő összetétele, levegőszennyező anyagok, szmog, üvegházhatás A víz, természetes vizek és szennyezéseik, desztillált víz, a víz alkotórészei A hidrogén tulajdonságai ( szín, szag, halmazállapot, előállítás, éghetőség) Az oxigén tulajdonságai ( szín, szag, halmazállapot, élettani hatás, előfordulás, kimutatás, előállítás) Durranógáz Fogalmak: Kémiai változás, fizikai változás Egyesülés, bomlás Exoterm változás, endoterm változás Az égés feltételei, gyors égés, lassú égés, tűzoltás Elem, vegyület, keverék, oldat Oldatok tömegszázalékos összetételének kiszámítása ÉV VÉGE (heti 1.5órával) FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK A periódusos rendszer első 20 elemének vegyjele. A mól jelentése. Az atom felépítése Az első 20 elem elektronszerkezete A periódusos rendszer felépítése Tájékozódás a periódusos rendszerben( rendszám, periódusszám, főcsoportszám, nemesgázszerkezet, 1 mól atom tömege) Fémes elem, nemfémes elem. Elemmolekulák: hidrogén, oxigén, klór, nitrogén összegképlete, szerkezeti képlete, az anyagok tulajdonságai Vegyületmolekulák: víz, szén-dioxid, hidrogén-klorid, ammónia összegképlete, szerkezeti képlete, az előző anyagok tulajdonságai Ion, ionvegyületek, a nátrium-klorid A kémiai reakció fogalma A tömegmegmaradás törvénye Egyszerű kémiai egyenletek írása: hidrogén égése, szén égése, kén égése, magnézium égése, víz bomlása, ammónia keletkezése, nátrium és klór egyesülése Kémiai számítások az előző egyenletek alapján egyenes arányossági következtetéssel Oxidáció, redukció, redoxi reakció fogalma ph skála jelentése, savas,lsemleges, lúgos kémhatás indikátorok színváltozásai( lakmusz, fenolftalein, univerzál indikátor) Sav, bázis, sav-bázis reakció fogalma Hidrogén-klorid és víz reakciója Ammónia és víz reakciója Nátrium-hidroxid és sósav reakciója 8. osztály TÉMAKÖR TARTALOM 35

17 I. FÉLÉV VÉGE KÖVETELMÉNY I.) A NEMFÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK II.) A FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK A következő anyagok összegképlete, színe, szaga, halmazállapota, élettani hatása, előfordulása, előállítása, felhasználása, kémiai reakcióik jelölése egyenlettel, egyszerű kémiai számítások: Hidrogén, víz Klór, sósav Oxigén, ózon Kén, kén-dioxid, kénsav Nitrogén, nitrogén-dioxid, salétromsav, királyvíz Foszfor, foszfor-pentaoxid, foszforsav Grafit, gyémánt, ásványi szenek, szén-dioxid, szén-monoxid, szénsav Szilícium, szilícium-dioxid, ÉV VÉGE KÖVETELMÉNY A fémek általános jellemzése, Redukálósor alkalmazása az egyenletek felírásában Nátrium, nátrium-hidroxid, nátrium-klorid, Kálcium, kálcium-karbonát, égetett mész, oltott mész, gipsz Lágy víz, kemény víz, vízlágyítás Alumínium és előállítása Vas és előállítása Fémek korróziója Arany, ezüst,réz, cink jellemzése III.) HÉKÖZNAPI KÉMIA Megújuló energiaforrások Meg nem újuló energiaforrások, szén, kőolaj, földgáz Tápanyagok:zsírok, olajok, szénhidrátok, fehérjék Építőanyagok Porcelán, üveg Műanyagok Háztartási vegyszerek 36

18 Környezetismeret 1. évfolyam I. félév Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján. Tapasztalatait rögzítse rajzban. Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről. Használja helyesen a napszakok nevét, sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Tudja az évszakoknak megfelelő időjáráshoz való alkalmazkodást. Ismerje fel az időjárási piktogramokat. Ismerjen fel néhány a környezetében leggyakrabban előforduló növényt és állatot. Ismerje a természetvédelem fontosságát. Tanév vége Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Öltözködjön az időjárásnak megfelelően. Igényelje a tisztaságot és a teste edzését. Tudja, hogy az edzettség és a tisztaság ellenállóbbá tesz a betegségekkel szemben. Tudja megnevezni a testének fő részeit. Ismerje fel és nevezze meg a környezetében előforduló használati tárgyak anyagát. Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülési módját. Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén. Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. Ismerje lakóhelyének nevét, címét. Tudjon egyszerű megfigyeléseket, vizsgálatokat és kísérleteket végezni a természetben. 2. osztály I. félév Az évszakos és napszakos változások felismerése. Életjelenségek, életfeltételek ismerete. Ismerje az erdő szintjeit, tudjon jellemezni két ott élő állatot és növényt. Ok-okozati összefüggések megállapítása. Élőlények csoportosítása megadott szempont álapján. Tudjon tájékozódni az iskola környékén. A megismert közlekedési szabályok szerint közlekedjen. II. félév Tudjon tájékozódni az iskola környékén. Legyen képes önállóan méréseket végezni, az ok-okozati összefüggéseket megállapítani. Ismerjék fel a tárgyak rendeltetése és tulajdonsága, az anyagok tulajdonsága és a felhasználása közötti kapcsolatot. Tudja megkülönböztetni a mesterséges és a természetes anyagokat. Az időjárás elemeinek ismerete. Ismerje fel a halmazállapotokat. Az emberi test fő részeinek megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete, alkalmazása. 3. osztály 1. félév Legyen képes a megfigyelés, leírás, szóban, rajzban összehasonlítás, csoportosítás alkalmazására. Végezzen egyszerű kísérleteket, állapítsa meg az ok-okozati összefüggéseket. Az idő mérése, időtartamok becslése. Tudjon hőmérsékletet mérni. Tudja meghatározni a halmazállapot-változás okát. A megszerzett ismereteiről szerzett megfigyeléseit, tapasztalatait tudja a saját szavaival egyszerűen megfogalmazni. Ismerje fel a környezet változásainak hatását az élőlényekre. 37

19 Egy természetes életközösséget tudjon bemutatni. Ismerje a leggyakoribb gyermekbetegségeket és azok tüneteit. Az egészséges életmód elemeit tudja alkalmazni. Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. Tanév vége Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása. Az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. Egy természetes életközösség bemutatása. A lakóhely elhelyezkedése Magyarország térképén, néhány jelentős kulturális és természeti értékének és hagyományának ismerete. Olvasson a térképről adatokat a színek és számok segítségével. Ismerje a felszíni formákat és vizeket, valamint azok jelölését. 4.osztály 1. félév Tudja a fát és a cserjét megkülönböztetni. Nevezze meg egy madár, egy emlős és egy gerinctelen állat testrészeit. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontok szerint. Ismerje az ember életkori szakaszait, a kisiskoláskor jellemzőit. Ismerjen életmóddal összefüggő betegségeket. Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében. Az idő mérése, a mindennapi életben előforduló időtartamok becslése. Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 2. félév A tanuló önállóan keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat. Tanítói kérdése néhány mondatos felelettel válaszoljon. Legyen képes önállóan leírást készíteni néhány tanult jelenségről, növényről, állatról. Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információ keresésben és problémák megoldásában. A hosszúság mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok. Ismerje a levegő-, víz-, talajszennyeződés megelőzéseit és a védekezés lehetőségeit. A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata. A természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása illetve felépítésében való részvétel. Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben. Ismerje a domborzat jelölését a térképen. Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete. 38

20 Magyar irodalom 1. évfolyam 1. félév A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal ejteni. Tudja a szavakat szótagolni, hangokra bontani. A betű és a hang közötti különbséget ismerje fel. Tudjon betűt és hangot egyeztetni. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotáskor. A tanult kis- és nagybetűk biztonságos ismeretében tudjon a tanuló némán és hangosan olvasni. Oldja meg a tanító rávezetésével a szavakhoz, mondatokhoz kapcsolódó ismert típusú feladatokat. Tudjon udvariasan megszólítani felnőtteket, gyermekeket, és helyesen bemutatkozni. Tudjon 1-2 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről. Tudjon köszönni a felnőtteknek és gyermekeknek a napszaknak megfelelően. Tanév vége Ismerje a tanuló az írott és nyomtatott kis és nagybetűket. Olvasson a tanuló némán szóanyagában ismert 10 soros szöveget. Értelmezze tanító segítségével, és emelje ki az olvasottak lényegét. Önállóan oldja meg a szövegekhez kapcsolódó ismert típusú szóbeli és írásbeli feladatokat. Hangos olvasásában folyamatosságra, pontosságra törekedjen. Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni. Ismerje föl, hogy a műköltészeti alkotásoknak van címe, szerzője. Szöveghűen mondja el a memoritereket. Tudakozódásra tudjon rövid választ adni. Tudjon 2-3 mondatos szöveget alkotni eseményt ábrázoló képről, képsorról. Tudjon kérni a helyes nyelvi formák alkalmazásával. Ismerje fel a mesét, annak szereplőit. 2. osztály 1. félév Olvasson lassú folyamatossággal. Fogalmazza meg szóban (tömören egy mondattal) az olvasmány egy-egy gondolategységét nevelői segítséggel. Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő mondat) nevelői minta alapján. Tartson szünetet a mondatok végén. Használja az Ablak-Zsiráf című gyermeklexikont címszó megadásával. Különböztesse meg a verset a prózától. Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője. Tudja, hogy a verset versszakok alkotják. Jelezze a tanult módon (tapssal, kopogással) a versek ritmusát. Tanév vége Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát. Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi tanult mondatfajta esetében. Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta alapján. 39

Helyi tanterv. Magyar irodalom

Helyi tanterv. Magyar irodalom Helyi tanterv Magyar irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv magyar irodalom 5-8. évfolyam 5., 6. évfolyamon heti 3 óra 7., 8. évfolyamon heti 2 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók.

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A)

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A) Helyi tantervi ajánlás (bővített kiadás, 2013.03.01.) az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

C) Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola helyi tanterve 1

C) Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola helyi tanterve 1 C) Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola helyi tanterve 1 1 A Sztehlo Gábor Evangélikus Intézmény pedagógiai programjának része, terjedelménél fogva külön dokumentumba rendezve Tartalomjegyzék C)

Részletesebben

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 1. Alsó tagozat 1.1. Magyar nyelv

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák követelményei

Az osztályozó vizsgák követelményei 1. sz. melléklet Az osztályozó vizsgák követelményei Az osztályozó vizsga során a számonkérésre a tantárgyak sajátosságait figyelembe véve írásban és/vagy szóban és/vagy gyakorlati vizsga keretében kerül

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Magyar nyelv és irodalom EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.01.1 ÉVFO-

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam MAGYAR NYELV

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam MAGYAR NYELV Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam MAGYAR NYELV Tematikai egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A 7 8. évfolyamokon elsősorban a fejlesztési célok a fontosak: a szövegértési és -alkotási készségek folyamatos továbbfejlesztése, az elméleti alapfogalmak biztos alkalmazása, a nyelvi-irodalmi

Részletesebben

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A képzési idő: 500 óra 100 nap 20 hét 5 hónap A modul megnevezése óraszám elmélet gyakorlat Magyar nyelv

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció,

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias

Részletesebben

FIZIKA 7 8. évfolyam

FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A fizika tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A fizika tanterv összhangban van a Nat-ban megfogalmazott általános

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben