Biológia i N. J. Mátyás,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biológia i N. J. Mátyás,"

Átírás

1 ELŐSZÓ A tanárhoz Ezt a tesztgyűjteményt a 0. osztályos középiskolások általános iskolai biológia tudásszintjének monitoringózására állították össze. A feladatokat az általános iskolák 7-9. osztályai részére kiadott hatályos biológia tantervnek megfelelően állították össze.( Az általános iskolák programja,iológia 7-.osztály. Kijev, Ipriny: Perin,00). A segédkönyv 0 változat tesztet tartalmaz, melyek mindegyikében 6 feladat van, ezek nehézségi fokuk és szerkezetük szerint részre vannak osztva. A feladatok megoldásához külön füzet (vagy lap) nem szükséges. Megoldási idő perc. Minden tesztváltozat olyan feladatokat tartalmaz, amelyek maximálisan felölelik az általános iskola alábbi osztályinak teljes biológia programját: 7. osztály %, ezek a növények felépítése, életműködése, fejlődése; a növények sokfélesége; a gombák, zuzmók és baktériumok című témákat ölelik fel. 8. osztály - %, ezek az állatok felépítése, élettevékenysége és sokfélesége; a szervezetek és életterük című témákat ölelik fel. 9. osztály 0%, kifejtik az emberi szervezet felépítése és funkciói, valamint az ember viselkedésének biológiai alapjai című fejezetek tartalmát. Nehézségi fokuk szerint a feladatokat a következőképpen választották ki: Könnyűek (alap-reprodukciós szint) 6 feladat- 0%; optimális szint(ii. szint közepes produktív, alapvető helyzet megértése) 7 feladat %; bonyolult(iii. szint magas-alkotói,az alapvetőtől eltérő szituációk figyelembevételével) feladat %; a különböző élethelyzetekben alkalmazható ismeretek szintézise feladat %. Minden tesztfeladat-lap különböző típusú feladatokat tartalmaz: egyszerű választás, megfelelés felállítása, sorba rendezés, szabad válaszalkotás. Ezek alkotják a tesztfeladat-lap szerkezetét. A teszt feladatlapokon a különböző típusú feladatok az alábbi módon vannak elosztva: (Lásd. táblázat) iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy A tesztfeladat-lap szerkezete. táblázat A feladatok típusai A feladatok száma Százalékos arányuk A feladat pontértéke Összpont Egyszerű választás ( 8) = 8 Megfelelés felállítása ( 9 ) 9 -től -ig = 6 Sorba rendezés ( ) 9 = 6

2 . táblázat folytatása N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy 0 A feladatok típusai Többkomponensű feladatok kifejtős válasszal. feladat iológiai(számjtási) feladat 6. feladat Grafi kon elemzés A feladatok száma Százalékos arányuk A feladat pontértéke Összpont = Részmegoldások értékelése. a feladat megoldása vagy a grafikonon látható információ feldolgozása pont;. részletes válasz - pont Összesen: 6 00 % 6 pont iológia i A teszt feladatlap minden változata részből áll. A teszt feladatlap első része 8 egyszerű választásos feladatot tartalmaz, melyekben felajánlott válaszból kell kiválasztani a helyest. Ezek a feladatok a tanulók tényszerű tudásának és annak alkalmazásának feltárására irányulnak. Az -8 feladatok helyes megoldásáért - pont jár. A teszt feladatlap második része feladatot (9-) tartalmaz, melyekben megfelelést kell felállítani. Egy ilyen feladat megoldása -től pontig értékelhető. ami azt jelenti, hogyha a tanuló helyesen határozott meg megfelelést, akkor pontot, ha mind a -et helyesen határozta meg, akkor pontot kap. Ezek a feladatok a tartalom megértésére és a tanulók összehasonlító és logikailag megfelelő tartalmi párok létrehozása képességének feltárására irányulnak. A teszt feladatlap harmadik része feladatot (-) tartalmaz, amelyek elem helyes sorrendjének meghatározására irányulnak. Ezek a feladatok a folyamatok,jelenségek helyes sorrendjének feltárására irányulnak és a helyes logikai lánc felállításának képességét mérik. A teljes helyes sorrend felállításáért pont adható. Az.,. és. rész feladatainak megoldásáért járó pontokat a feladatlap négyzeteiben megjelölt válaszok alapján adják. A teszt feladatlap negyedik része feladatot (-6) tartalmaz. Ezek többkomponensűek: biológiai (számítási feladat), grafikonelemzés, amely kérdéseket is tartalmaz. Ezek a feladatok a tanulók tantárgyak közötti kapcsolatának (biológiakémia, biológia-fizika, biológia-matematika) felismerésére, tudásuk különböző helyzetekben való alkalmazására, valamint összegző következtetések levonására való képességük feltárására irányulnak. A feladatokat a tanulók nem írják át, csupán megjelölik annak számát. A -6. feladat helyes megoldását az. táblázatban lévő kritériumok szerint, ennek alapján tudásukat a.,. táblázatban értékelési kritériumok szerint értékelik.

3 A. feladat értékelésének kritériumai. táblázat A feladat megoldása Pontszám A feladat megoldása és megoldási módja helyes A kérdésre helyes, részteles válasz van megfogalmazva. A kérdésre helyes, részteles válasz van megfogalmazva. Összesen pont A 6. feladat értékelésének kritériumai A feladat megoldása Pontszám Helyesen van elemezve a grafikonon való ábrázolás A kérdésre helyes, részteles válasz van megfogalmazva. A kérdésre helyes, részteles válasz van megfogalmazva. Összesen pont. táblázat A tanár ellenőrzi a tesztfeladatokat, megszámolja a tanuló által az összes helyesen megoldott feladatáért járó pontjait és értéküket beírja a megoldási lapra. A tanuló helyes válaszaiért kapott pontjainak összegét a. táblázatban lévő speciális skála segítségével érdemjeggyé alakítják át.. táblázat A tesztfeladatok megoldásáért kapott pontok érdemjegyekké való átalakításának skálája Tulajdonságok A tanuló tudásszintje Szerzett pontszám Tudásszint alap közepes jó magas iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy A tesztek ellenőrzését követően a tanár aláírja a feladatlapot.

4 A tanulókhoz N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy 0 iológia i. Fegyelmesen ismerkedjetek meg a teszt feladatlap minden részéhez adott eligazítással.. Ismerkedjetek meg a nyomtatvány kitöltésének szabályaival, melybe egyezményes jelek segítségével tudjátok rögzíteni a feladatok megoldását. Hogyan oldjuk meg a tesztfeladatokat? A feladatlap első része -8 egyszerű választásos feladat, a feladat feltételéből és a megoldás módjából állnak, valamint a válaszlehetőségből, amelyek közül csak egyet kell kiválasztani. A helyes válasz jelét a feladat melletti kis táblázatba, valamint a megoldási lapra kell ráírni. Például. Válaszd ki a Gombák országának képviselőjét! Például. Válaszd ki a Gombák országának képviselőjét! gyermekláncfű fenyő chlamidomonas csiperkegomba A feladatlap második része 9-. feladat a megfelelés felállítására a feladat feltételéből és a megoldás módjából, valamint a feladat tartalmából áll, amely oszlopból (bal és jobb) álló táblázat formájában van. Az anyag első része (balra) betűkkel van jelölve, második része (jobbra) számokkal. Egyes feladatok számokkal jelölt ábrákat tartalmaznak, melyeken annak részei vannak megjelölve. Ezt az anyagot össze kell vetni a táblázattal és a megoldási lapra a sorok (betűk) elé és az oszlopok (számok) mellé kell írni a megoldást. Például. Feladat. Határozd meg a megfelelést a belső elválasztású mirigyek és az általuk termelt hormonok között! hipofízis mellékvese pajzsmirigy hasnyálmirigy inzulin tiroxin adrenalin vazopreszin tesztoszteron Az ilyen feladatokhoz tartozik az ábrafelismerés is. Megoldási nyomtatvány: Feladat. Határozzátok meg a számok és a gerincvelő betűkkel jelölt részei közötti megfelelést! érző neuron szürke állomány fehér állomány mozgató neuron Megoldási nyomtatvány:

5 A feladatlap harmadik része -. feladat sorba rendezéses. Tetszőleges sorrendben elhelyezett különböző folyamatokat (jelenségeket) tartalmaz, melyek betűkkel vannak jelölve. Fel kell állítani a megadott jelenségek, folyamatok stb. helyes sorrendjét és a feladat melletti táblázatba valamint a megoldási lapra kell beírni az eredményt; össze kell húzni a megfelelő számokat a betűkkel jelölt fogalmakkal. Például. Határozd meg a térdreflex helyes sorrendjét! az idegimpulzus útja az érző neuronon az idegimpulzus útja a mozgató neuronon négyfejű combfeszítő izom ín-receptorainak ingerlése ideggyógyászati kalapáccsal gerincvelő. Megoldási nyomtatvány: A feladatlap negyedik része -6. feladat szabad válaszadásos többkomponensű feladat. Ez a tesztfeladat komponensű, melynek alapját biológiai(számítási) feladat vagy grafikonelemzés képezi. Ezeknek a feladatoknak a megoldása lépcsőzetes. Először meg kell oldani a feladatot vagy elemezni a grafikont és csak ez után kell a kérdésre adott választ megfogalmazni a megoldási nyomtatványon. Például. Feladat. Mekkora térfogatú ivóvíz szükséges egy napra egy százezer lakosú város részére, ha egy ember naponta közel l-t fogyaszt?. Oldjátok meg a feladatot a megoldási nyomtatvány utáni lap megfelelő helyén.. Miért kell az ivóvizet gazdaságosan használni?. Milyen jelentősége van a víznek az emberi szervezet számára? Magyarázzátok meg,a víz funkcióinak ismertetése által! Felelet:.A feladat megoldása. Ha egy ember naponta l fogyaszt,akkor egy 00 ezer lakosú városnak naponta 00 ezer liter ivóvízre van szüksége.. A számítások eredményei megmutatták,hogy az emberek sok vizet fogyasztanak, s a ivóvíz-tisztítás drága eljárás,ezért a vízzel takarékoskodni kell..a víz az emberi szervezet nélkülözhetetlen alkotó része,amely a következő fontos élettani feladatokat látja el: szerkezeti( a sejtek belső közege), oldószer( részt vesz a hidrolízis, a disszociáció és más reakciókban), hőszabályzó(verejtékezés). iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy Grafikonelemzés. Az endokrinológus szakorvos vércukor szintmérést javasolt a betegnek. Ebből a célból meghatározták a beteg evés előtti, majd pedig szénhidrátban dús táplálék felvétele utáni vércukorszintjét...magyarázzátok meg hogyan változott meg a vér glükóz szintje evés előtt és evés után!. Miért következtek be ezek a változások?. Milyen következtetéseket vont le az orvos? evés előtt evés után óra óra óra Válasz:. Az evés előtti és utáni vércukorszint mérési eredményei különbözőek.. Ezeket a változásokat a hasnyálmirigy működési zavara okozza, annak elégtelen inzulintermelése, amely a vércukorszint szabályozásáért (csökkentéséért) felelős.. A laboratóriumi eredmények segítettek az orvosnak a beteg cukorbetegségének diagnosztizálásában. A 0. osztályos középiskolások általános iskolai biológia tudásszintének monitoringózása során a tanulóknak tilos bármilyen segédanyagot vagy tankönyvet használniuk. Számológép, mint külön eszköz, használata engedélyezett.

6 Tisztelt Szülők! N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy 0 iológia i A 0. osztályos tanulók tudás, képesség és gyakorlati ismeretei minőségének monitoringozását összukrajnai szinten a közoktatási rendszer állapotának értékelése és a tanulók tudásszintjéről való objektív adatok nyerése céljából végzik. Az adott intézkedés célja: a tanulók tanulmányi eredményinek kimutatása és számos oktatási kérdés tisztázása, és pedig Milyen tudásra tettek szert a 0. osztályosok egyik vagy másik tantárgyból, milyen szintűek általános ismereteik? Milyen módon érdekli őket a tanulás? Mely tantárgyak iránt nagyobb, s melyek iránt kisebb az érdeklődés? Tudnak-e a tanulók szöveget értelmezni, következtetéseket levonni, saját véleményt alkotni az elolvasottakról? A feladatok megoldása során meg tudják-e találni a nem sablonos megoldást, képesek-e önállóan dolgozni a tankönyvvel, feladatokat megoldani, a problémafeladatok során képesek-e kiegészítő információkat felhasználni? A feladatok megoldása során hatékonyan osszák-e be erejüket és az idejüket? És lényeges, hogy megtanultak-e gyermekeik a tanórákon kívül és a mindennapi életben tanulni? A tanulók monitoringban való részvétele segít a tanárnak és Önöknek objektív információt kapni gyermekük tanulmányi eredményeiről, jó hatással lesz a leendő végzősök állami minősítő vizsgára és a független tudásszint felmérésre való rendszeres felkészülésének javítására. Az Önök kérésére a tanuló tudásszintje összehasonlítható osztálytársaik megfelelő eredményeivel és elősegíthető a tanuló későbbi munkájának tökéletesítése. Attól, hogy milyen eredményeket ér el az Ön gyermeke az iskolában, függ a későbbiekben szakmai fejlődése és felnőtt élete. A monitoring objektív eredményei hatással lesznek a tanulók tanulásban való érdekeltté tételére, segítenek megérteni, hogy a tanulás egy nagyon fontos és nélkülözhetetlen része jelenlegi életszakaszuknak. Az Önök érdeklődése és baráti segítsége a monitoring levezetésében gyermekének lelkesedést és biztonságérzetet nyújtanak a tanulásban. 6

7 . változat Váassz ki egy helyes választ az -8 feladatokban.. Jelöld meg, melyik sejtszervecske végez fotoszintézist. kloroplasztisz vakuola mitokondrium leukoplasztisz. Jelöld meg, melyik növényből képződik tőzeg. Mezei zsurló Gím páfrány Tőzegmoha Kapcsos korpafű. Válaszd ki, azt a kifejezést, amely az állatok elveszett vagy sérült szöveteinek, szerveinek pótlását fejezi ki, ez a jelenség leginkább az űrbelűekre, lapos- és gyűrűs férgekre, hüllőkre jellemző. Vegetatív szaporodás Szakosodás Szűznemzés Megújulás. Határozd meg, hol történik a malária plazmódium szaporodása. Emberi májban Az ember vörös vértestjeiben A malária szúnyog nyálmirigyében A malária szúnyog bélrendszerében iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy. Jelöld meg, melyik sejt tartozik az őssejtekhez. Leukocita Szívizom sejtjei Embrionális sejt Vörösvértest 6. Határozd meg, milyen hormonokat termelnek a mellékvese mirigyei. Kalcitonin, parathormon Noradrenalin, adrenalin Ösztrogén, progeszteron Tiroxin, trijódtironin 7. Jelöld meg az emberi idegrendszer azon részét, ahol a vizeletürítési reflex központja található. Gerincvelő Nyúltagy Középagy Köztiagy 7

8 N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy 0 iológia i 8. Foglald össze fogalmakat: csillóshám, mirigyhám. Sejtek Szövetek Szervek Sejtszervecskék A 9- feladatokban határozd meg a betűvel és a számmal jelölt információk közötti összefüggést, azaz válassz ki logikai párt. 9. Határozzátok meg a megfelelést a rózsafélék családjába tartozó virág tulajdonságai között. A csészelevelek száma Párta Virágzat Porzók Öt Sok Forrtszirmúak sátor Szabadszirmúak 0. Határozd meg az alábbi puhatestű fajok táplálkozási típusát. Folyami kagyló Éti csiga Közönséges tintahal Folyami kagyló lárvája Növényevő ögevő Élősködő Ragadozó Szűrő. Keresd meg az ábrán található izomalkotók (számok) és a megnevezéseik (betűk) közötti megfelelést. Izomrost Izom Miofibrillumok Miozin szál Határozd meg az öt elem helyes sorrendjét a - faladatokban.. Válaszd ki a közönséges nád rendszertani helyét, kezdve a legalacsonyabbtól. Zárvatermők törzse Egyszikűek osztálya Növények országa Pázsitfűfélék családja E Nádak rendje E 8

9 . Helyezze növekvő sorrendbe a vadmacska rendszertani kategóriáit. Ragadozók rendje Állatok országa Emlősök országa Macskafélék családja E Gerincesek altörzs. Nézd meg a rajzot és keresd meg a hanghullámok útvonalát a fülben (hallószervben). Hallójárat Fülcimpa Hallócsontok obhártya E siga A -6 összetett feladat többkomponensű, szabadválaszadással.. Feladat. Határozd meg annak az oxigénnek a mennyiségét (liter), amely mol glükóz oxidációjához szükséges az izmokban. mol glükóz izmokban való oxidációjának egyenlete: С 6 Н О О = 6 Н О + 6 СО + Q.. Oldja meg a feladatot a megoldási lapon.. Magyarázza meg az oxigénhiány következményeit az izmokban.. Hogyan szabadulnak meg a sportolók az izmokban való a kellemetlen érzéstől? E E iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy 6. Grafikonelemzés. A grafikon a magashegyekben, 00 m, 00 m, 600 m, 600 m tengerszint felett magasságban élő emberek pulzusának változási dinamikáját mutatja: az emberek pulzusának gyakorisága változik, amely látható a grafikonon is. A grafikont használva magyarázza meg:. Hogyan változik az emberek pulzusának gyakorisága?. Mi okozza ezeket a változásokat?. Milyen kell, hogy legyen az ember viselkedése extrém körülmények között különösen a magashegyekben? A pulzus gyakorisága (dobbanás/perc) Tengerszint fölötti magasság (m) 9

10 . változat N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy 0 iológia i Váassz ki egy helyes választ az -8 feladatokban.. Jelöld meg a nitrogénmegkötő baktériumok táplálkozási típusát. Paraziták Szaprotrófok Szimbionták Autotrófok. Jelöld meg azt a növény osztályt, melynek maradványaiból keletkezett a kőszén. Zsurlófélék Páfrányfélék Korpafűfélék Mohák. Válaszd ki, azt a kifejezést, amely azt a szaporodási módot jelenti, mellyel az embrió az anya szervezetében fejlődik a petesejt tápanyagainak köszönhetően és a születés előtt, megszabadul a peteburoktól. Ál elevenszülés Peterakás Elevenszülés Szűznemzés. Határozd meg azokat a körülményeket, amelyek között az emberi orsóféreg petéi képesek új egyéneket megfertőzni. Egy hónapig tartó talajban való tartózkodás az ember gyomrába való bekerülés az ember tüdejébe való bekerülés az ember tüdejében hónapig való tartózkodás. Jelöld meg az emésztőrendszer mirigyeinek közös jellemzőit: nyál- és hasnyálmirigy. hormonokat képeznek enzimeket képeznek vitaminokat képeznek antitesteket képeznek 6. Határozd meg, milyen hormonokat termel a pajzsmirigy. Kalcitonin, parathormon Tiroxin, trijódtironin Adrenalin, noradrenalin Glukagon, inzulin 7. Jelöld meg azt az emlékezéstípust, amely tárolja és visszaidézi az ember által átélt érzéseket. Képi Motoros (mozgási) Tartalomi Érzelmi 8. Foglald össze a fogalmakat: szívizom, vázizmok. Sejtek Szövetek Szervek Sejt szervecskék 0

11 A 9- feladatokban határozd meg a betűvel és a számmal jelölt információk közötti összefüggést, azaz válassz ki logikai párt. 9. Határozzátok meg a megfelelést a káposztafélék (Keresztesvirágúak) családjába tartozó növény tulajdonságai között. sészelevelek Öt Porzók Fürt Virágzat Hat Levelek Négy Egyszerű 0. Párosítsd össze a madárfajokat táplálkozási típusukkal. fecske keselyű süketfajd bagoly Ragadozó Növényevő Élősködő ögevő Rovarevő. Keresd meg a vesztibuláris rendszer elemei(számok) és a megnevezésük (betűk) közötti megfelelést. Felső félkörös ívjárat Oldalsó félkörös ívjárat Hátsó félkörös ívjárat Zsákocska iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy Határozd meg az öt elem helyes sorrendjét a - faladatokban.. Határozd meg a közönséges berkenye rendszertani helyét, kezdve a legalacsonyabbal. Rózsafélék családja Kétszikűek osztálya Zárvatermők törzse Növények országa E erkenyék rendje. Helyezze növekvő sorrendbe az ausztrál kacsacsőrű emlős rendszertani kategóriáit. Gerincesek altörzse Ősemlősök alosztálya Emlősök osztálya Kacsacsőrű emlősök nemzetsége E Állatok országa E E

12 . Nézd meg az ábrát és határozd meg a vér útját a kisvérkörben (az -es számtól kezdve). N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy Tüdőartéria Jobb szívkamra Tüdő kapillárisok al pitvar E Tüdővéna E 0 iológia i A -6 összetett feladat többkomponensű, szabadválaszadással.. Feladat. Amikor az ember tornagyakorlatokat végez óra alatt kg testtömege, kj energia használ el. Az ember összesen mennyi energiát használ el percig való tornázás alatt, ha a testtömege kg?. Oldja meg a feladatot a megoldási lapon.. Magyarázza meg az emberi szervezet munkavégzése során történő energiafogyasztásáról végzett számítások jelentőségét.. Magyarázd meg a tornagyakorlatok hatását az anyag- és energiacserére. 6. Grafikonelemzés. Két diák, Vladimir (V) és Alexander (A) edzés előtt megmérték saját pulzusukat, amely 70 dobbanás volt percenként. A gyakorlatok után,,,, perccel újra megmérték pulzusukat. Ezek után mindegyikük grafikont szerkesztett mérési eredményiből. V A a gyakorlatok előtt a gyakorlatok után p a gyakorlatok után p a gyakorlatok után p a gyakorlatok után p a gyakorlatok után p a gyakorlatok előtt a gyakorlatok után p a gyakorlatok után p a gyakorlatok után p a gyakorlatok után p a gyakorlatok után p ütés/perc. Hasonlítsd össze a grafikon adatait.. Magyarázd meg, hogyan változtott Vladimir és Alexander pulzusszáma az edzés alatt és után.. Melyik tanulónak kell növelnie a testneveléssel való foglalkozást?

13 . változat Váassz ki egy helyes választ az -8 feladatokban.. Jelöld meg a virágos növény azon szövetét, amelyekhez a sztómák tartoznak. őrszövet Szállító Képző Szilárdító. Jelöld meg azt a moszatot, amely jódot tartalmaz. Tengeri káposzta Porfira Posztelcia Fukusz. Válaszd ki, azt a kifejezést, amely azt a szaporodási típust jelenti, amelynek során az új szervezet megtermékenyítetlen petesejtben fejlődik, biztosítva a faj hirtelen egyedszám növekedését és ez egyes rovar, rák, hal és hüllőfajokra jellemző. Elevenszülés Szűznemzés Hermafroditizmus Vegetatív szaporodás. Határozd meg, hogy miért vezet halálhoz az ember echinococusszal történő fertőzése. Az ember az echinococcus végső gazdája Ennek a féregnek a végső gazdája a vadon élő emlősök Azért, mert az emberi szervezetben lárvaállapota nagy méreteket ölthet Az embernél olyan stádium fejlődik ki, amely nagyszámú horgocskát hoz létre iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy. Határozd meg az emésztőrendszer szakaszát, amelyben a szénhidrátok monoszacharidokra bomlanak le. Vakbél Patkóbél Vékonybél Vastagbél 6. Határozd meg, milyen hormonokat választ ki hasnyálmirigy. Kalcitonin, paratiroid hormon Tiroxin, trijódtironin Adrenalin, noradrenalin Glukagon, inzulin 7. Válasz azt gondolkodásformát, mely a jelenségek közötti hasonlóságok meghatározására irányul. Összehasonlítás Elemzés Szintézis Általánosítás

14 N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy 0 iológia i 8. Foglald össze fogalmakat: riboszómák, lizoszómák. Sejt szervecskék Sejtek Szervek Szövetek A 9- feladatokban határozd meg a betűvel és a számmal jelölt információk közötti összefüggést, azaz válassz ki logikai párt. 9. Határozzátok meg a megfelelést a urgonyafélék családjába tartozó növény tulajdonságai között. Termés Levelek Szirmok Termő Egy ogyó sonthéjas Öt Egyszerű 0. Válaszd ki azt a táplálkozási típust,amely az alábbi állatfajokra jellemző. Szivacs Medúza Májmétely Répa fonálféreg Növényparazita Ragadozó ögevő Szűrő Állatparazita. Találjátok meg a megfelelést az agyrészek és megnevezéseik között. Köztiagy Nyúltagy Híd Középagy Határozd meg az öt elem helyes sorrendjét a - faladatokban.. Határozd meg, a termesztett szója rendszertani helyét, kezdve a legalacsonyabbal. Zárvatermők törzse Kétszikűek osztálya Szóják nemzetsége Hüvelyesek családja E Növények országa E

15 . Helyezze növekvő sorrendbe a tavi béka rendszertani kategóriáit. Állatok országa Farkatlanok rendje Kétéltűek osztálya Gerinchúrosok törzse E Eukarióták birodalma. Nézd meg a sémát és határozd meg a véralvadás mechanizmusának sorrendjét, a kémiai reakciók során keletkezett anyagoknak megfelelően. A trombin katalizálja a fibrinogén átalakulását fibrinné A tromboplasztin katalizálja a protrombin átalakulását trombinná A trombociták megsemmisülése és tromboplasztin felszabadulása Vérrög képződése E Erek sérülése A -6 összetett feladat többkomponensű, szabadválaszadással.. Feladat. Felnőtt emberek nyugodt légzése alatt közel 00 ml levegőhöz jutnak. A belélegzett levegőnek %-a, a kilélegzett 6%-a oxigén. Számítsd ki mennyi oxigént (ml) hasznosít az emberi szervezet.. Oldja meg a feladatot a megoldási lapon.. Magyarázd meg miért változik az oxigéntartalom belélegzésnél és kilélegzésnél. Hová tűnik az oxigén?. Miért kell minden óra után kiszellőztetni az osztálytermet? E E iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy 6. iagram elemzés «A napi fehérje szükséglet függése az ember életkorától».. Írd le milyen összefüggés van az ember életkora és a napi fehérje szükséglete között.. Magyarázd meg miért van az, hogy minél alacsonyabb az emberek életkora, annál több fehérjét kell fogyasztania.. Milyen ételekkel kell kiegészíteni napi étrendünkbe, hogy növeljük annak fehérje tartalmat?

16 . változat N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy Váassz ki egy helyes választ az -8 feladatokban.. Jelöld meg azt a növényt, amely a savanyú talajok bioindikátora. Kapcsos korpafű Mezei zsurló Gímpáfrány Kakkukfű. Válaszd ki azt a családot, melynek bogyó termése van. Hüvelyesek Fészkes virágzatúak Pázsifűfélék urgonyafélék 0 iológia i. Válaszd ki, azt a kifejezést, mely az egysejtű szervezetek egy adott ingerre történő irányított mozgását jelenti. Reflex Ösztön Taxis Tropizmus. Határozd meg, hol történik a folyami angolna szaporodása. az Észak-Európai folyókban a alti-tengerben a Sargasso-tengerben a Golf-áramlatban. Jelöld meg azt a szövettípust, amelyből a gégében a legtöbb van. Porc Zsír sont Hám 6. Határozd meg azokat a hormonokat, amelyek a kalcium szintjét szabályozzák az emberi vérplazmában. Adrenalin, noradrenalin parathormon, Kalcitonin Inzulin, Glukagon Tiroxin, trijódtironin 7. Válaszd ki azt a gondolkodásformát, mely lehetővé teszi a jellemző tulajdonságok kiválasztását. Összehasonlítás Elemzés Általánosítás Szintézis 8. Foglald össze fogalmakat: progeszteron, tesztoszteron. Szénhidrátok Vitaminok Hormonok Enzimek 6

17 A 9- feladatokban határozd meg a betűvel és a számmal jelölt információk közötti összefüggést, azaz válassz ki logikai párt. 9. Határozzátok meg a megfelelést a Pillangósvirágúak családjába tartozó növény tulajdonságai között. Szabad felső szirom Porzók száma két alsó összenőtt szirom két oldalsó szabad szirom Vitorla Egy Kettő Evező sónak 0. Határozd meg az állatfajok és mozgásuk közötti összefüggést. denevér sendes óceáni vidra ló mókus a föld felszínén való lábon járás lábon járás aktív repülés Fán mászás Úszás. Keresd meg a belső elválasztású mirigyek megnevezése (betűk) és az ábrák számai közötti összefüggést. secsemőmirigy Hipofízis Pajzsmirigy Hasnyálmirigy iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy Határozd meg az öt elem helyes sorrendjét a - faladatokban.. Határozd meg, a közönséges cickafark rendszertani helyét, kezdve a legalacsonyabbal. Növények országa Kétszikűek osztálya ickafarkok nemzetsége Zárvatermők törzse E Fészkes virágzatúak családja. Helyezze növekvő sorrendbe az afrikai strucc rendszertani kategóriáit. Gerinchúrosok törzse Állatok országa Eukarióták birodalma Madarak osztálya E Gerincesek altörzse E E 7

18 N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy 0 iológia i. Jelöld meg a kilégzés folyamatának sorrendjét. A tüdő összeszűkül, a levegő kiáramlik A mellüreg térfogata csökken A belégzés központja gátlás alá kerül, a belégző központ inger alá kerül A bordaközi légző izmok ellazulnak, és a bordák leereszkednek E A rekeszizom kupolája felemelkedik A -6 összetett feladat többkomponensű, szabadválaszadással.. Feladat. Határozd meg, 0g búzakenyér energia értékét, ha,8g fehérjét, 0,g zsírt és 8g szénhidrátot tartalmaz (energia érték g fehérje-7, kj, szénhidrát-7, kj, zsír- 9, kj).. Oldja meg a feladatot a megoldási lapon.. Fejtsd ki a kenyér energiaérték számításának jelentőségét.. Miért olyan értékes élelmiszer a kenyér? 6. igram elemzés «A napi étrend aránya».. Figyeld meg a diagramot és határozd meg, hogy mennyivel különbözik a délelőtti étkezés, a nap második felében történőtől.. Magyarázd meg, miért van ilyen különbség a napi étrend arányaiban.. Magyarázd meg ennek az aránytalanságnak a következményeit. E Reggeli Ebéd Uzsonna Vacsora 8

19 VÁLASZOK RLAPJA biológiából Vezetéknév (az oktatási intézmény teljes neve). KÉR ÍV Keresztnév Apai név 0- osztályos tanuló számára Kérünk, hogy válaszolj néhány kérdésre, amelyek lehet vé teszik az iskolai oktatás problémáinak feltárását az oktatás min ségének javítása érdekében. (Válaszaidat jelöld -szel, vagy írd le):. Mennyi id t töltesz általában a házi feladat elkészítésével ebb l a tantárgyból? kevesebb mint percet kb. 0 percet kb. órát több mint órát. Mennyi id t töltesz általában a házi feladatok elkészítésével az összes tantárgyból? közel órát kb. órát kb. órát több mint órát. Tetszettek-e neked a biológia tankönyvek, amelyekb l 7-9 osztályokban tanultál? Igen Nem. Mely tantárgyból készült tankönyv tetszett neked a legjobban? Ukrán nyelv Mértan Világtörténelem Ukrán irodalom iológia Ukrajna történelme Irodalom Földrajz Munka Idegen nyelv Fizika A felsoroltak közül egyik sem Algebra Kémia. Melyik a kedvenc tantárgyad? (Összesen kett t jelölhetsz meg.) Ukrán nyelv Mértan Világtörténelem Ukrán irodalom iológia Ukrajna történelme Irodalom Földrajz Munka Idegen nyelv Fizika A felsoroltak közül egyik sem Algebra Kémia 6. Jelöld meg (írd le) milyen fajta könyvek, segédanyagok hiányoznak az órákhoz való felkészüléshez. tudományos ismeretterjeszt kiadványok feladatgy jtemények munkafüzetek egyéb

20 . VÁLASZOK RLAPJA Jelöld jellel a saját Változatodat! Jelöld jellel a 9. osztályban kapott év végi jegyedet ebb l a tantárgyból: Az -6. feladat helyes válaszait jelöljétek jellel A 7-8. feladat helyes párosítását jelöljétek jellel 9 0 A 7-8. feladat helyes sorrendjét jelöljétek jellel E E E A feladatokra adható pontszám (az a tanító tölti ki, aki javította) Összpontszám A tanuló tudásszintje (a tanító jellel jelöli meg) alap közép megfelel magas iológiatanár. (aláírás) (teljes név)

21 . feladat

22 6. feladat A feladatokra adható pontszám (az a tanító tölti ki, aki javította) Fel. Pont Fel. Pont Összpontszám: A tanuló tudásszintje (a tanító jellel jelöli meg ) alap közép megfelel magas iológiatanár. (aláírás) (teljes név)

23 . változat Váassz ki egy helyes választ az -8 feladatokban.. Jelöld meg azt a zsurlót, melyet a gyógyászatban vízhajtó és vérzéscsillapítóként használnak. Mezei zsurló Erdei zsurló Mocsári zsurló Téli zsurló. Válaszd ki azt a virágos növény csoportot, melynek ernyős a virágzata. Orgona, szőlő Hagyma, Fokhagyma Köles, rizs Útifű, sás. Válaszd ki azt a kifejezést, amely a házi állatok azon csoportját jelöli, amelyeknek közös a származásuk és más egyedektől gazdaságilag értékes tulajdonságaikban különböznek. Osztály Törzs növényfajta állatfajta. Határozd meg, hol történik a macska métely szaporodása. Az ember emésztőrendszerében Édesvízi rákokban A halak emésztőrendszerében A macska emésztőrendszerében iológia i N. J. Mátyás, 0 O. G. Kozlenko,.. ogy. Válaszd ki azt az izmot, amely feszíti a kart könyökben. Kétfejű Háromfejű Négyfejű eltaizom 6. Jelöld meg azt a hormont, amely befolyásolja a férfi nemi érést. Vazopresszin Tesztoszteron Oxitocin Progeszteron 7. Határozd meg az agy azon részét,melynek sérülése koordinációs zavarokat okoz. Nyúltagy Középagy Kisagy Köztiagy 9

24 N. J. Mátyás, O. G. Kozlenko,.. ogy 0 iológia i 8. Foglald össze a fogalmakat: amiláz, lipáz, tripszin. Hormonok Vitaminok Szénhidrátok Enzimek A 9- feladatokban határozd meg a betűvel és a számmal jelölt információk közötti összefüggést, azaz válassz ki logikai párt. 9. Határozzátok meg a megfelelést a Fészkes virágzatúak családjába tartozó növény tulajdonságai között. termés Fejletlen Virágzat Egy Termő sészelevek aszat Fészek Három 0. Párosítsd össze az állatokat és mozgástípusukat. vizirákok vizipoloskák languszta csíkbogár Lebegés a vízen Aktívan mozog a vízben Az aljzaton való helyváltoztatás A víz felszínén való mozgás Mozdulatlan életmódot. Keresd meg az emésztőrendszer részei (számok) és azok elhelyezkedése közötti összefüggést. Gyomor Máj Patkóbél Hasnyálmirigy Határozd meg az öt elem helyes sorrendjét a - faladatokban.. Határozd meg, a közönséges nadragulya rendszertani helyét a legalacsonyabbal kezdve. Kétszikűek osztálya Növények országa Nadragulyák nemzetsége urgonyafélék családja E Zárvatermők törzse E 0

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz http://keptar.demasz.hu/arthp/html/l/leonardo/drawings/body/ 1 Mozgás 36. Az emberi csontváz (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési

Részletesebben

Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka

Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka MAGYARÁZAT Az ajánlott Mértan 0 osztály feladatgyűjtemény a középiskolák 0-es tanulóinak általános iskolai tudásszintjének felmérését szolgálja. A felmérés célja a tízedikes tanulók általános iskolában

Részletesebben

Segédanyag a Biológia tantárgy tanulásához és a 8. évfolyam vizsgájához

Segédanyag a Biológia tantárgy tanulásához és a 8. évfolyam vizsgájához Segédanyag a Biológia tantárgy tanulásához és a 8. évfolyam vizsgájához Dunakeszi, 2014. április 6. Készítette: Kapornai Lilla szaktanár Kedves Gyerekek! Jó tanulást, eredményes felkészülést, sikeres vizsgát

Részletesebben

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek Középszint Tudja, hogy a rendszerezés

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka

Részletesebben

BIOLÓGIA 8. évfolyam

BIOLÓGIA 8. évfolyam A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA A RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN ÉS KOLLÉGIUMBAN Munkafüzet BIOLÓGIA 8. évfolyam Rebákné Németh Erzsébet Rebák Sándor TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOM A laboratórium

Részletesebben

BIOLÓGIÁBÓL, FÖLDRAJZBÓL, TÖRTÉNELEMBŐL, FIZIKÁBÓL ÉS KÉMIÁBÓL

BIOLÓGIÁBÓL, FÖLDRAJZBÓL, TÖRTÉNELEMBŐL, FIZIKÁBÓL ÉS KÉMIÁBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET PROSVETNI PREGLED FELADATGYŰJTEMÉNY BIOLÓGIÁBÓL, FÖLDRAJZBÓL, TÖRTÉNELEMBŐL, FIZIKÁBÓL ÉS KÉMIÁBÓL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége. 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége. 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Tanári kézikönyv Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Nyomdai

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP ÚTMUTATÓ ...

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP ÚTMUTATÓ ... Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló BIOLÓGIA II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám:

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7-12. 7. ÉVFOLYAM A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 5. anyag 2006. február

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 5. anyag 2006. február Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 5. anyag 2006. február 5/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Ötödik anyagunk

Részletesebben

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK Az élõvilág csoportjai és a vírusok... 10 A sejtmag nélküli élõlények... 13 Az egysejtû sejtmagvasok országa... 16 A gombák teste és élete... 18 A fertõzõ betegségek...

Részletesebben

A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 5 A

A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 5 A A sejtek felépítése és működése 5 2 V Bi 10 Szk 0708 1/12 A sejtek felépítése és működése 5 1 A sejt anyagai 5 1 A sejt szerkezete és működése 13 2 A sejtosztódás 16 2 Az enzimműködés 19 2 Az öröklődés

Részletesebben

Tájékoztató a feladatsor megoldása előtt

Tájékoztató a feladatsor megoldása előtt Tájékoztató a feladatsor megoldása előtt Az érettségi vizsgakövetelmények emelt szintje magában foglalja a középszint követelményeit is. A vizsgaleírás szerint a feladattípusok többsége is közös. Ezek

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIOLÓGIA

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIOLÓGIA FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIOLÓGIA 8. évfolyam A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Csorba F László Fazakas Andrea Holczgethán Katalin Karkus Zsolt Kerényi Zoltán Lászlóné

Részletesebben

IV. Homeosztázis szabályozása Leonardo: Tanulmányfejek

IV. Homeosztázis szabályozása Leonardo: Tanulmányfejek IV. Homeosztázis szabályozása Leonardo: Tanulmányfejek és: www.radio-canada.ca/.../ 25-emotion-cerveau.jpg A hormonális szabályozás 84. A hormonális szabályozás központi szervei (F) Egészítsd ki a következő

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a Biológia - egészségtan tantárgy oktatása

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B BIOLÓGIA 12. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Matula Ilona A kiadvány KHF/4587-13/2008. engedélyszámon 2008.12.17. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA. 8. évfolyam. Nánainé Kozári Erika

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA. 8. évfolyam. Nánainé Kozári Erika A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA 8. évfolyam Nánainé Kozári Erika TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0013 BEVEZETÉS A TÁMOP 3.1.3. Természettudományos

Részletesebben

érettségire orientáló szakasz (tantárgyanként eltérően 9-10. valamint, 11-12. évfolyam)

érettségire orientáló szakasz (tantárgyanként eltérően 9-10. valamint, 11-12. évfolyam) BIOLÓGIA B verzió Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó szakasz (5-6.évfolyam),

Részletesebben

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE

A SEJT A SEJTMEMBRÁN SZERKEZETE A SEJT A sejtet jellemzi: mikrométer nagyságrendű, alakja függ: funkciójától, környezetétől, sűrűségétől, felületi feszültségétől, a sejthártya merevségétől, minden sejtben azonos részecskék (sejtalkotók)találhatók:

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 4. anyag 2006. január 4/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Negyedik anyagunk

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje

Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 1.1. A biológia tudománya 1.1.1 vizsgálati szempontok 1.1.2 vizsgálati módszerek 1.2. A biológia történetének főbb lépései, személyiségei 1.3. Az élet jellemzői

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben