Dittel Gábor A KÖZÚTI JÁRMŰMENTÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON. ügyvezető főtitkár Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dittel Gábor A KÖZÚTI JÁRMŰMENTÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON. ügyvezető főtitkár Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary"

Átírás

1 Dittel Gábor ügyvezető főtitkár Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary A KÖRMÜNKRE ÉG! A KÖZÚTI JÁRMŰMENTÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON szeptember 24.

2 FIGYELEM! A nyugalom megzavarására alkalmas képek következnek! BALESETVESZÉLY! a bicska kinyílik a zsebben!

3 A közúti járműmentés Magyarországon napjainkban

4 M3, 58 as km szelvény, december 8.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 81. számú főút, Mezőörs után február 4.

15

16 M3, 53 as km szelvény, március óra

17

18

19

20

21 Baleset: óra előtt Útzár feloldása: óra után

22 41 főút, Nyíregyháza Oros, 6 km szelvény január 30.

23 86 os főút, Zalalövő Rédics február 20.

24 Mentés teljes útzárral, február 21 én délután

25

26

27 MIÉRT NINCS REND? MI KELL A RENDHEZ?

28 Mi kell a rendhez? JOGI SZABÁLYOZOTTSÁG! Közúti járműmentés, mint közúti közlekedési szolgáltatás fogalmának jogszabályban rögzített meghatározása, az árufuvarozás és a személyszállítás mellett A közúti járműmentés feltételrendszerére és a tevékenység végzésére vonatkozó szabályok kialakítása

29 Mi kell a rendhez? Közúti járműmentés feltételei: jó hírnév szakmai alkalmasság pénzügyi megfelelőség tevékenység biztosítás megfelelő eszközpark auditáció Mentési kategóriák: könnyű és nehéz járművek mentése

30 Mi kell a rendhez? Az üzembentartó felelősségének tisztázása, a közútkezelő státusza és szerepe A közút balesetek során intézkedő állami szervek, hatóságok szerepének és tevékenységének egyértelmű behatárolása Az ellenőrizhetőség és a szankcionálás eszközrendszerének felépítése

31 Miért kell a rend? Rend, szabályozottság Tiszta, átlátható jogi és piaci viszonyok Tervezhetőség Vállalkozási, beruházási kedv Korszerű eszközök beszerzése Magas színvonalú szolgáltatás, kisebb anyagi és környezeti kár

32 Miért kell a rend? Bármit, Bárhonnan, Bármikor Gyorsan, Biztonságosan, Szakszerűen

33 Miért nincs rend? Jogszabályváltozás végén a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988 (XII.20.) MT rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet hatályos a jogszabályban foglalt kivétellel: december 8 ától

34 Miért nincs rend? A közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység új szabályrendszere Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK, 1072/2009/EK és 1073/2009/EK rendelete 1072/2009/EK rendelet 1. Fejezet, 1. Cikk (5) bekezdés b) pont: A következő típusú fuvarozásokhoz és az ilyen fuvarozással összefüggésben lebonyolított üresen megtett utakhoz nincs szükség közösségi engedélyre, és mentesülnek minden fuvarozási engedélyezés alól: b) sérült vagy műszaki hibás járművek szállítása; 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdés: Nincs szükség engedélyre a következő tevékenységek végzéséhez: a.) sérült, vagy műszaki hibás járművek továbbítása, 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet ) hatályban maradt, de jelentősen módosult

35 Miért nincs rend? A közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység új szabályrendszere Amíg december 7 éig a jogtiszta közúti járműmentési tevékenység Közúti Árufuvarozói Engedély meglétét követelte meg, december 8 ától ugyanezen szolgáltatói tevékenység gyakorlatilag engedélymentessé vált! Tevékenységi engedély Műszaki feltételrendszer Egyértelmű szabályozás a riasztásra Ellenőrzés és szankciórendszer Jelenleg a magyar közutakon kontroll nélkül végezhető autómentési tevékenység bárki által, aki erre késztetést érez, vagy ebben üzleti perspektívát lát!!!

36 Hol tartunk ma? A közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység új szabályrendszere A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. a: felhatalmazás a Kormány részére az autómentés szabályainak megalkotására Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvény, I. FEJEZET, 1. pont, 1.. (15) bekezdése: felhatalmazás a Kormány részére, hogy A közúti közlekedési szolgáltatás, a saját számlás áruszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenység, valamint az autómentési tevékenység végzésének a feltételeit, továbbá a járművek üzemeltetésének általános feltételeit rendeletben állapítsa meg

37 Hol tartunk ma? november 1 jétől hatályos jogszabálymódosítás: A közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény 14/A (1) bekezdése: A gyorsforgalmi közút kezelője balesetveszély esetén a rendőrség, minden más esetben az üzemben tartó vagy a tulajdonos és a rendőrség előzetes értesítésével elszállítással eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja azt a járművet, amely a közúti forgalom biztonságát veszélyeztető módon a közút területén olyan helyen vesztegel, ahol a megállás tilos.

38 Mit tettünk eddig? AZ ELSŐ LÉPÉS A RENDTEREMTÉS FELÉ november A NiT Hungary Autómentő Tanácsának megalakulása május 25. A NiT Hungary Autómentő Tanácsának Első Országos Szakmai Fóruma A SZAKMA IS FELISMERTE A RENDTEREMTÉS JELENTŐSÉGÉT!

39 Mit tettünk eddig? A téma az ORFK OBB állandó napirendjén március 10 ei ülés: a legmagasabb szintű hazai közlekedésbiztonsági grémium tájékoztatása a tarthatatlan helyzetről Az OBB álláspontja: valamilyen megoldást, vagy ajánlást kell tenni annak érdekében, hogy egy megfelelő színvonalú mentési rendszer kialakuljon. Ezért kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben a fenti témát érintően valamilyen ajánlás, vagy vázlat készül, azt köröztessék meg egymás között. Meg kell találni azt a szintet, ahol javaslatot lehet tenni. Ha szükséges, valamilyen forrást kell biztosítani ennek a kérdésnek, mert tényleg égetően fontos, hogy ez megoldásra kerüljön

40 Mit tettünk eddig? A téma az ORFK OBB állandó napirendjén JAVASLAT a hatékonyság, a közvagyon megóvása, a költségvetést terhelő kiadások csökkentése és a közlekedésbiztonság fokozása érdekében a közúti járműmentés, mint közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének kialakítására, és a tevékenység magas színvonalú ellátásához szükséges feltételek megteremtésére a NiT Hungary prezentációja és írásos tájékoztatója április 11 én az ORFK OBB valamennyi tagja részére eljuttatásra került Budapest, április 11.

41 Mit tettünk eddig? A téma az ORFK OBB állandó napirendjén TÁJÉKOZTATÓ Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság Elnöksége és Koordinációs Testülete tagjai részére A március 10-i ülésen bemutatott TEGYÜNK RENDET a közúti járműmentésben! tárgykör jelenlegi helyzetéről Budapest, december december 21 ei ülés: A testület írásos tájékoztatása a márciusi ülésen felvetett Tegyünk rendet a közúti járműmentésben témakör aktuális helyzetéről, Körmünkre ég a probléma címmel Körmünkre ég a probléma!

42 Mit tettünk eddig? A téma az ORFK OBB állandó napirendjén Dr. Halmosi Zsolt r. dandártábornok, január 9 ei levele Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára részére: Átlátva a helyzet súlyosságát, decemberében dr. Hatala József r. altábornagy, országos főkapitány úr levélben jelezte Schváb Zoltán úrnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkárának a fenti témakörrel kapcsolatos jogszabály módosításának szükségességét. Levelében külön kiemelte, hogy a változtatás azért is időszerű, mert ez a probléma állandó veszélyforrást jelent a gyorsforgalmi utak közlekedésbiztonságára, és időzített bombaként ketyeg, amelyet az Ön által is említett balesetek jól érzékeltetnek. A helyettes államtitkár úrtól válasz ezidáig még nem érkezett

43 Mit tettünk eddig? A MÁSODIK LÉPÉS A RENDTEREMTÉS FELÉ július 1. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. az NFM felkérésére alapján megkezdi A közúti gépjárműmentés egységes szabályozásának koncepciója című munkaanyag kidolgozását Az első részjelentés kidolgozásához a NiT Hungary augusztus 25 én átadja a KTI részére a Tematika a közúti járműmentés jogi szabályozásához című gondolatébresztő munkaanyagát a jogszabályi környezet, és a jogszabályok közötti hierarchia meghatározása az érintett piaci szereplők hatáskörének és kapcsolatának tisztázása a mentés folyamata időkorlátok, a résztvevők felelőssége aköltségviselés kérdései (biztosítások, szolgáltatói díjszabás) és egyéb szabályozások

44 Mit tettünk eddig? A MÁSODIK LÉPÉS A RENDTEREMTÉS FELÉ november Az érintettekkel (közútkezelő, hatóságok, szakmai szervezetek) végzett interjúk és az írásos véleményezések alapján a KTI megküldi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére A Közúti Gépjárműmentés Egységes Szabályozásának Koncepciója, ZÁRÓJELENTÉS című szakmai anyagot. (107 oldal!)

45 Mit tettünk eddig? A MÁSODIK LÉPÉS A RENDTEREMTÉS FELÉ A NiT Hungary állandó és kritikus résztvevője a KTI munkabizottságának, és folyamatosan véleményezi a munkacsoport részjelentéseit

46 Hol tartunk ma? MEDDIG VÁRAT MAGÁRA A KÖVETKEZŐ LÉPÉS? a közúti járműmentés jogi szabályozására vonatkozó minisztériumi előterjesztés tárgyalásának tervezett időpontja a évi kormányzati munkaterv szerint 2012 decembere volt! A tevékenységet szabályozó kormányrendelet elkészültének várható időpontja 2013 év vége!

47 KÖZBEN MI VÁLTOZOTT??? 18

48 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Mikor lesz itt rend?

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az ebtartással összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az ebtartással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az ebtartással

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. január X. évfolyam 1. szám. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. január X. évfolyam 1. szám. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. január X. évfolyam 1. szám 2012-es első számunk Munkabiztonság rovatában a katasztrófavédelmi törvény végrehajtási rendelete, valamint az OMMF átszervezése mellett

Részletesebben

Budapest, 2009. február 27. Dr. Gyenizse Dorottya tanácsos ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság

Budapest, 2009. február 27. Dr. Gyenizse Dorottya tanácsos ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság Újjáalakuló jogi környezet? Tájékoztató az utazási vállalkozásokat érintő jövőbeni jogszabályi változásokról Turizmus Kft. Szakmai Konferencia Budapest, 2009. február 27. Dr. Gyenizse Dorottya tanácsos

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

XVII. évfolyam 5. szám Alapítás éve: 1892 2007. május Fotó: Szilágyi

XVII. évfolyam 5. szám Alapítás éve: 1892 2007. május Fotó: Szilágyi XVII. évfolyam 5. szám Fotó: Szilágyi Alapítás éve: 1892 2007. május 2 2007. május Viharfelhõk a mozdonyvezetõk foglakoztatási-biztonsága körül Látogatás a SEMAF-nál Az elmúlt hónapokban megtapasztalhattuk

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A helyi közforgalmú

Részletesebben

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása 6/2014.(IV.24.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április hó 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről,

Részletesebben

Berg Tamás KKK. Tájékoztatás a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) állásáról

Berg Tamás KKK. Tájékoztatás a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) állásáról Tájékoztatás a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) állásáról www.hg.hu Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Aktualitások c. konferencia Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Berg Tamás osztályvezető

Részletesebben

Dr. Duma László - Karmazin György: A használatarányos útdíj bevezetésének várható hatása a saját számlás vállalatok stratégiai döntéseire

Dr. Duma László - Karmazin György: A használatarányos útdíj bevezetésének várható hatása a saját számlás vállalatok stratégiai döntéseire Dr. Duma László - Karmazin György: A használatarányos útdíj bevezetésének várható hatása a saját számlás vállalatok stratégiai döntéseire Absztrakt: A 2008-as pénzügyi és gazdasági világválságot követő

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

Az európai uniós koordináció

Az európai uniós koordináció Az európai uniós koordináció Gerencsér Balázs Szabolcs Láncos Petra Lea Pedryc Dorottya 2015. április 25. 1. Az uniós koordináció fogalma Az európai unió és a tagállamok közötti együttműködés alapfeltétele

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA [A koncepció az új repülésről szóló törvényben szabályozandó tárgyköröket, alapelveket tartalmazza. Meghatározza az átfogó módosítás tartalmát, és az egyes tárgykörökben

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

Testületi határozatok

Testületi határozatok III. évfolyam 3. szám Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Testületi határozatok 2008. június AZ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2008. május 29-ei XX.

Részletesebben

A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS

A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS Számos európai jogi aktus elfogadása nyomán fokozatosan liberalizálásra került úgy a nemzetközi közúti fuvarozás, mint az áruk és személyek kabotázsa. JOGALAP

Részletesebben

A használatarányos útdíj magyarországi bevezetésének hatása a piac szereplőire

A használatarányos útdíj magyarországi bevezetésének hatása a piac szereplőire Karmazin György A használatarányos útdíj magyarországi bevezetésének hatása a piac szereplőire Karmazin György, a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonos-ügyvezetője szakmai körökben ismert és elismert szakember.

Részletesebben

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz Részletes indokolás Az 1-3. -hoz A törvény teljes körűen meghatározza a tárgyi, személyi és területi hatályát, a személyi hatály körében külön kiemelve az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek

Részletesebben

A tartalomból: Aktuális jogszabályváltozások

A tartalomból: Aktuális jogszabályváltozások Alapítva: 2010 II. évfolyam 1. szám 2011/1 A tartalomból: Aktuális jogszabályváltozások Jakab György: Végül is ki fizeti a révészt? A MAGYAR BŰNÜLDÖZŐK SZAKMAI EGYESÜLETE TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

Legközelebbi számunk szeptemberben jelenik meg. Július augusztusban a Titkárság csak ügyeleti szolgálatot tart!

Legközelebbi számunk szeptemberben jelenik meg. Július augusztusban a Titkárság csak ügyeleti szolgálatot tart! 2004 6 június hírlevél EGYESÜLETI HÍREK A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA Elnökségi fogadónap: A Közlekedéstudományi Egyesület Elnöksége 2004. június 9-én (szerda) 15.00 órakor az Egyesület

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA A 2012. MÁJUS 11 -I KÜLDÖTTGYŰLÉSRE 2 BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA mottó: Több mérnököt Magyarországnak, több magyar

Részletesebben