DR. ROSS CAMPBELL ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK HOGYAN SZERESSÜK GYERMEKÜNKET? H A R M A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. ROSS CAMPBELL ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK HOGYAN SZERESSÜK GYERMEKÜNKET? H A R M A T"

Átírás

1 DR. ROSS CAMPBELL ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK HOGYAN SZERESSÜK GYERMEKÜNKET? H A R M A T Budapest, 1992

2 Originally published in English as "How to really love your child" by VICTOR BOOKS, a division of SP Publications, Inc., W heaton, Eighteenth printing, by SP Publications, Inc. Fordította: Tomka Gáborné Borítóterv: Mikes Balázs Borító fotó: Takács Andrea 2. javított kiadás, 1992 HARMAT Kiadói Alapítvány, 1991 " All rights reserved" M inden jog fenntartva, beleértve a bárminemű eljárással való sokszorosítás jogát is. ISBN Kiadja - Published by: HARMAT Kiadói Alapítvány (a member of International Literature Associates) 1447 Budapest, Pf. 521 Felelős szerkesztő: Tóth Sára Műszaki vezető: Bernhardt Péter Nyomtatta és kötötte a Dabasi Nyomda Felelős vezető: Bálint Csaba igazgató Munkaszám:

3 TARTALOM 1. A PROBLÉMÁK GYÖKERE A CSALÁDI KÖRNYEZET AZ A L A P HOGYAN SZERESSÜK GYERMEKÜNKET? A SZEMKAPCSOLAT HOGYAN SZERESSÜK GYERMEKÜNKET? A TESTI KÖ ZELSÉG HOGYAN SZERESSÜK GYERMEKÜNKET? A KITÜNTETETT FIG YELEM A HELYES ÉS A HELYTELEN SZ ER ETET A FEGYELMEZÉS FO G A LM A A SZERETETTELJES FEGYELM EZÉS A FEGYELMEZÉS KÉRÉS, PARANCS, JUTALOM, BÜNTETÉS KÜLÖNLEGES PROBLÉMÁKKAL KÜSZKÖDŐ GYERMEKEK HOGYAN NEVELHETJÜK HITRE GYERMEKÜNKET?

4 BEVEZETÉS I /.1 könyv elsősorban olyan szülők számára íródott, akiknek a gyermekei még nem érték el a kamaszkort. Célja, hogy közértin (ő és gyakorlati eligazítást adjon az édesanyáknak és az édesa- I'Aktiak a gyermeknevelés csodálatos, ugyanakkor félelmetesen nagyszerű feladatához. Mondanivalómat megpróbáltam a tőlem telhető legvilágosabb lm m ában, a lényeges elemeket hangsúlyozva közreadni. Főbb t/.nnpontjaim: mik a gyermek szükségletei és hogyan lehet kielégíteni azokat. A gyermeknevelés tulajdonképpen bonyolult vállalkozás,.imelynek során a szülők többsége komoly nehézségekkel küzd. A gyermekekről szóló könyvek, cikkek, előadások és tanfolyamok özöne sajnos inkább elkedvetleníti és összezavarja a szülőket, semhogy segítséget nyújtana. Ez azért szomorú, mert a legtöbb esetben ezek kiváló információt tartalmaznak. Véleményem szerint az a probléma, hogy sok könyv, cikk és előadás a gyerm eknevelésnek csupán egy vagy legfeljebb n é hány különleges szempontjára irányítja a figyelmet anélkül, li<így a témát teljes egészében felölelné, vagy m egnevezné azokat s.ijátos területeket, amelyekkel foglalkozik. Következésképpen sok lelkiismeretes szülő úgy próbálja alkalmazni a hallottakat vagy olvasottakat, mintha alapvetően azok határoznák meg a gyermekhez való viszonyt, és ez gyakran kudarchoz vezet. Ezért a kudarcért általában sem maga az információ, sem pedig alkalmazásának módja nem hibáztatható. A szülőknek nincs átfogó képük a gyermekkel való bánásmódról. Magukat az alapelveket többnyire ismerik. A zavar akörül látnád, hogy melyiket mikor, milyen körülm ények között alkalmazzák. Ez a zavar érthető, hiszen sokan kifejtették már, mit legyen a szülő, csak éppen azt nem, hogy mikor vagy hogyan tegye azt.

5 Klasszikus példát találhatunk erre a fegyelm ezés területén. Kiváló könyvek és tanfolyamok foglalkoznak ezzel a témával, de arra nem világítanak rá, hogy a fegyelmezés a gyermekhez való viszonynak csupán egy formája. Ennek megfelelően sok szülő úgy gondolja, hogy a fegyelmezés a gyermekkel való bánás elsődleges és alapvető módja. Könnyen beleeshetünk ebbe a hibába, különösen ha azt halljuk, hogy aki szereti gyermekét, annak fegyelmeznie kell". Ez az állítás természetesen igaz, de a tragédia az, hogy sok szülő mást sem csinál, csak fegyelmez, miközben a gyermek alig-alig érzi a szülő szeretetét. Ezért a gyermekek többsége kételkedik abban, hogy őt őszintén, feltétel nélkül szeretik. A kérdés tehát továbbra sem az, hogy fegyelmezzünk-e, vagy sem, hanem az, mi módon fejezzük ki szeretetünket a fegyelm ezésen keresztül, illetve mikor alkalmazzuk a szeretet kifejezésének gyöngédebb formáit. Remélem, sikerül ezeket a problémákat egyszerűen és közérthetően megközelítenem, és a gyermeknevelésről átfogó képet adnom az olvasónak. Remélem továbbá, hogy e könyv segítséget nyújt majd a szülők számára az egyes helyzetekhez illő, helyes magatartásforma kiválasztásában. Minden helyzetben tökéletesen cselekedni természetesen lehetetlen, mégis, minél jobban megközelítjük a tökéletest, annál jobb és elégedettebb szülőkké válunk, gyerm ekünk pedig annál boldogabb lesz. A könyv anyaga jórészt olyan előadásokból származik, am e lyeket az elmúlt három év alatt különféle konferenciákon tartottam a szülő-gyerm ek kapcsolatról.

6 A PROBLÉMÁK GYÖKERE O l y a n derék fiú volt, mindig jól viselkedett! - kezdték a szomorú szülők felgöngyölíteni a fájdalmas történetet rendelőmben. - Igen, mindig elégedettnek látszott, és soha nem volt vele különösebb gond. Gondoskodtunk arról, hogy jó hatások érjék: cserkészkedett, baseballozott, templomba járt. Az igaz, hogy örökösen verekedett bátyjával és nővérével, no de az ilyen testvérháború, az ugye természetes. Egyébként Tóm soha nem okozott igazán problémát számunkra. Néha rosszkedvű volt, és hosszabb időre eltűnt a szobájában, de sohasem volt tiszteletlen, engedetlen, és sohasem feleselt. Erről gondoskodott az édesapja. Egy dolog egészen biztos, hogy nem hiányzott neki, ez pedig a fegyelmezés. Tulajdonképpen ez a legnagyobb kérdőjel bennünk. Hogyan tud egy olyan fiatal, aki világ életében fegyelmezett volt, annyira hirtelen csatlakozni féktelen társaihoz, és ugyanazt tenni, ugyanúgy viselkedni a felnőttekkel és a szüleivel, mint azok? Hazudoznak, lopnak, sőt isznak is. Már nem tudok bízni a gyermekemben, beszélni sem tudok vele, és ő sem akar. Hallgatag lett és mogorva, rám se néz. Úgy tűnik, kerüli a velünk való érintkezést. Az idén a tanulás is nagyon gyengén megy neki. - Mikor vették észre ezeket a változásokat? - kérdeztem. - Nézzük csak - válaszolta Smithné, - most tizennégy éves. Az első jelek az osztályzataiban mutatkoztak kb. két éve. A hatodik osztály utolsó hónapjaiban vettük észre, hogy nem érdekli az

7 8 ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK iskola. Ezután már csak kényszerből járt templomba. Barátai sem érdekelték többé. Egyre több időt töltött egyedül, rendszerint a szobájában, és egyre kevesebbet beszélt. A dolgok akkor kezdtek súlyosbodni, amikor megkezdte a középiskolát. Ekkor már kedvenc tevékenysége, a sport is hidegen hagyta. Otthagyta legjobb barátait, és a bajkeverők társaságához csapódott. Gondolkodásmódja megváltozott, teljesen az ő befolyásuk alá került. Nem tanul, osztályzatai nem érdeklik. Barátaival együtt gyakran bajba kerül. Pedig mi m indent megpróbáltunk - folytatta az asszony. - Először megvertük, azután eltiltottuk a televíziótól, a mozitól és a hasonló szórakozásoktól. Egy ízben egy kerek hónapig szobafogságban volt. Jutalmazni is megpróbáltuk a helyes viselkedésért. Őszintén úgy érzem, minden lehetségest m egkíséreltünk vele, amiről csak olvastunk vagy hallottunk. Nem tudom, létezik-e m ég egyáltalán segítség. Miben hibáztunk? Rossz szülők vagyunk? Isten a tanúnk, hogy mindent megtettünk. Lehetséges, hogy ez valami veleszületett dolog? Vagy talán fizikai jellegű a probléma? De hiszen néhány hete megvizsgálta a gyermekorvos. Vigyük el endokrinológushoz, vagy csináltassunk EEG-t? Segítségre van szükségünk n e künk is, Tómnak is! Campbell doktor, mi szeretjük a fiunkat. H ogyan segíthetnénk rajta? Valamit tennünk kell! Később, miután Smith úr és felesége kimentek, Tóm lépett be rendelőmbe. M eglepődtem természetes és rokonszenves modorán, kellemes m egjelenésén. A földet bámulta, és ha rám is pillantott olykor-olykor, rögtön elkapta tekintetét. Bár szemmel láthatóan értelmes legény volt, rövid félmondatokkal beszélt, vagy inkább csak az orra alatt dörmögött. Nemsokára azonban felengedett és elkezdett mesélni. A tények lényegileg megegyeztek azzal, amit szüleitől megtudtam. Azután így folytatta: - A barátaimon kívül igazából senki sem törődik velem. - Senki? - kérdeztem vissza. - Senki. Vagy talán a szüleim, nem tudom. Amikor kicsi voltam, azt hittem, törődnek velem. Persze, mit számít ez már? Igazából nem érdekli őket más, csak a saját ügyeik, saját barátaik, saját munkájuk, saját elfoglaltságaik. No de miért is kellene tudniuk,

8 A PROBLÉMÁK GYÖKERE 9 hogy mit csinálok? Tulajdonképpen nem az ő dolguk. Én meg egyedül akarok lenni, és saját magam irányítani az életemet. Miért is kellene törődniük velem? Ezelőtt sem tették soha. A beszélgetés során kiderült, hogy a fiú nagyon el van keseredve, mivel sohasem elégedett önmagával és saját életével. Régesrégi vágya volt, hogy meghitt, meleg kapcsolatban legyen szüleivel, de az utóbbi néhány hónapban lemondott róla. Azokhoz a társaihoz fordult, akik elfogadták, de így még boldogtalanabb lett. íme, egy napjainkra oly jellemző tragikus történet. Egy korakamaszkorban lévő fiú, akinek korábbi évei minden látható jel szerint problémamentesek voltak éves koráig senki nem gondolta, hogy boldogtalan, hiszen kedves, szolgálatkész gyermek volt, aki nem vette túlságosan igénybe sem szüleit, sem tanárait, sem másokat. Senki nem sejtette, hogy Tóm nem érzi szülei maradéktalan szeretetét és elfogadását. Annak ellenére, hogy szívből szerették, és törődtek vele, úgy érezte, nem szeretik igazán. Igen, Tóm tudott szülei szeretetéről és gondoskodásáról, és nem is mondott volna senkinek mást. Mégsem élte át a feltétel nélküli szeretet és elfogadás egyedülállóan nagyszerű érzését. Ezt tulajdonképpen nehéz megérteni, hiszen Tóm szülei valóban jó szülők. Szeretik fiukat, és legjobb tudásuk szerint gondoskodnak róla. Nevelésében alkalmazzák mindazt, amit olvastak vagy hallottak erről a témáról, sőt, mások tanácsát is kikérik. Szeretik és tisztelik egymást, házasságuk egyértelm űen felülm úlja az átlagot. Ismerős történet Abban a naponkénti hajszában és feszültségben, amelyben ma egy átlagos család él, a szülők könnyen összezavarodnak és elbátortalanodnak. A válások növekvő aránya, a gazdasági válság, a nevelés és oktatás romló színvonala, az állami vezetők iránt érzett bizalmatlanság kiszipolyozza érzelmi életünket. Ahogy nő a szülők fizikai, érzelmi és szellemi megterhelése, úgy válik egyre nehezebbé a gyermeknevelés. Meggyőződésem, hogy e nehéz idők legfőbb áldozata a gyermek. O nélkülöz leginkább társadalmunkban, s amit a legjobban nélkülöz, az a szeretet.

9 10 ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK Tóm története ismerős a mai ember számára. Szülei szívből szeretik, legjobb tudásuk szerint nevelik, valami mégis hiányzik. Észrevette-e a kedves olvasó, mi ez? Nem, nem a szeretet. Tomot szeretik a szülei. A fő probléma az, hogy a fiú nem érzi ezt a szeretetet. Okolhatjuk-e ezért a szülőket? Vajon az ő hibájuk ez? Az igazság az, hogy Smith úr és felesége mindig is szerették fiukat, csak soha nem tudták, hogyan juttassák ezt kifejezésre. Mint a legtöbb szülőnek, nekik is csak homályos elképzelésük van arról, mire van szüksége a gyermeknek: ennivalóra, ruhára, taníttatásra, szeretetre, irányításra, stb. M indezekről a szükségletekről gondoskodtak, kivéve a szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet. Bár a szeretet szinte valamennyi szülő szívében ott rejtőzik, a nagy feladat az, hogy ezt ki is mutassuk a gyermeknek. Hiszem, hogy modern életünk nehézségei ellenére minden szülő, aki igazán vágyik betölteni gyermeke szükségleteit, m egtanulhatja ezt. Ahhoz, hogy a velük eltöltött rövid idő alatt m inden tőlünk telhetőt megadhassunk gyermekünknek, tudnunk kell, hogyan szeressük őt igazán. Melyik a leghelyesebb fegyelmezési mód? - Emlékszem egy esetre, úgy 6-7 éves korom tájékán, amely még ma is felbőszít, rágondolni sem szeretek - folytatta Tóm néhány nap múlva. - Labdáztam, és véletlenül betörtem az ablakot. Borzasztóan bántam a dolgot, és elbújtam a közeli erdőben, amíg anyu haza nem jött, és keresni nem kezdett. Igazán sajnáltam, hogy ilyen rossz voltam, még sírtam is miatta. Amikor apu hazajött, anyu elmesélte neki, mi történt az ablakkal, mire ő elfenekelt. Könnyes lett a fiú szeme. - Mit szóltál erre? - kérdeztem. - Semmit - válaszolta elcsukló hangon. Ez az eset a fegyelmezés körüli zűrzavart mutatja. Az itt alkalmazott fegyelmezési mód olyan fájdalmat, haragot és neheztelést keltett a gyermekben, amit segítség nélkül soha nem fog tudni elfelejteni és szüleinek megbocsátani. Hét év elteltével még mindig fáj neki ez az esemény. Hogyan hagyhatott ez az egyszeri eset ilyen mély nyomot a fiúban? Előfordult máskor is, hogy kikapott, de az nem rázta így meg, sőt,

10 A PROBLÉMÁK GYÖKERE 11 esetenként hálás is volt érte. Akkor hát mi a magyarázat? Talán az, hogy már előzőleg sokat bánkódott a történteken, és fizikai fájdalom nélkül is éppen eleget szenvedett miatta? Vagy tán a verés arról győzte m eg Tomot, hogy szülei nem értik meg őt, és közömbösek érzéseivel szemben? Lehetséges, hogy a kemény büntetés helyett gyöngéd szülői megértésre lett volna szükség ebben a kivételes esetben? S ha így van, honnan tudhatták volna ezt Tóm szülei? Hogyan tudták volna eldönteni, hogy az adott helyzetben a fegyelm ezés mely form áját alkalmazzák? Kedves szülőtársaim! Ö nök hogy gondolják? El kell-e döntenünk előre, hogy a gyermeknevelés során milyen konkrét, rutinszerű lépéseket tegyünk? Úgy gondolják, hogy következetesnek kell lenni? H ogyan legyünk következetesek? Büntessünk m inden alkalommal, amikor gyerm ekünk viselkedése nem helyénvaló? Ha igen, úgy mindig ugyanazt a büntetést alkalmazzuk? Ha nem, milyen egyéb lehetőségek vannak? Mit is jelen t a fegyelmezés? Szinonim fogalom-e a fegyelmezés és a büntetés? Tanulmányozzunk-e egy adott nevelési irányzatot és maradjunk-e meg amellett? Vagy hallgassunk inkább józan eszünkre és érzéseinkre? Esetleg használjuk mindkettőt? De milyen arányban? M e lyiket és mikor? Ezek olyan kérdések, amelyekkel manapság m inden lelkiismeretes szülő küszködik. El vagyunk árasztva a gyermeknevelésről szóló könyvekkel, cikkekkel, előadásokkal, tanfolyamokkal, am e lyek a legkülönfélébb tanácsokat adják, a gyerm ek csuklyásizmának megcsípésétől egészen a jutalom cukorka adásáig. Egy szó mint száz, hogyan fegyelmezhették volna Tomot szülei ebben a helyzetben úgy, hogy egyúttal meleg, szerető kapcsolatban m aradjanak vele? Ezt a nehéz témát később fogjuk megvizsgálni. Úgy gondolom, egy szülő sem vitatja, hogy gyermeket nevelni napjainkban különösen nehéz. Ennek egyik oka az, hogy a gyermek a nap nagy részében mások hatásának van kitéve, például az iskola, a keresztény közösség, a szomszédok és a barátok befolyásának. Ezért sok szülő úgy véli, hogy bármilyen jól neveli is gyermekét, összességében igen csekély hatással van rá.

11 12 ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK Az ellenkezője igaz Ennek éppen az ellenkezője igaz. Az általam tanulmányozott szakirodalomban m indenütt az áll, hogy az otthon légköre mindennél fontosabb. A szülők hatása minden más hatást felülmúl. Az otthon az, ami döntően meghatározza, milyen boldog, milyen kiegyensúlyozott a gyermek, mennyire érzi magát biztonságban, hogyan alakul a kapcsolata a felnőttekkel, barátaival és más gyermekekkel, mennyire bízik magában és képességeiben, mennyire kedves vagy m ennyire zárkózott, hogyan reagál szokatlan helyzetekben. Igen, a sok zavaró körülmény ellenére az otthonnak van a legnagyobb hatása a gyermekre. Nem az otthon azonban az egyetlen jellemformáló tényező. Nem szabad beleesnünk abba a hibába, hogy minden nehézségért vagy csalódásért az otthont hibáztatjuk. Az igazság és a teljesség kedvéért nézzük meg a második leglényegesebb feltételt. Örökölt temperamentum Tulajdonképpen sokféle alkati adottság létezik. Napjainkig kilenc fajtát sikerült azonosítani. Az erre vonatkozó kutatásokat Stella Chess és Alexander Thomas végezték. Eredm ényeikről Temperament and Behavior Disorder [Temperamentum és viselkedési zavarok gyermekeknél], New York; University Press, című m unkájukban számolnak be. Ezt a könyvet klasszikus műként tartják számon, és valóban m érföldkőnek számít a viselkedéslélektan fejlődésében. M élyreható magyarázatot ad a gyermekek egyéni tulajdonságainak miértjeire. Segít megérteni, hogy miért vannak könnyebben és nehezebben nevelhető gyermekek; hogy egyes gyermekeket miért könnyebb szeretni és kezelni, mint másokat; továbbá, hogy ugyanabban a családban, vagy egészen hasonló körülmények között nevelkedő gyermekek miért különböznek annyira egymástól. Dr.Chess és Dr.Thomas mutatták ki legegyértelműbben, hogy nemcsak a családi környezet, hanem az örökletes tulajdonságok is közrejátszanak abban, milyenné válik a gyermek. Ez óriási segítséget jelentett a problémás gyermekek szüleinek, hogy az

12 A PROBLÉMÁK GYÖKERE 13 alaptalan vádakat elhárítsák. Sokaknak - s ez alól a szakemberek sem jelentenek kivételt - megvan az a rossz szokása, hogy a gyermekkel kapcsolatos valam ennyi problémáért a szülőt teszik felelőssé. Chess és Thomas kutatásai azt igazolják, hogy egyes gyermekek másoknál könnyebben válnak problémásakká. Nézzük meg röviden kutatásaikat! A szerzőpár kilenc jellem vonást ír le, amelyek már az újszülött osztályokon azonosíthatók. Ezek az alkati adottságok nemcsak az újszülöttet jellem zik, hanem olyan alapvető tulajdonságai a gyerm eknek, am elyek többnyire egész életén át elkísérik. Valamelyest ugyan változhatnak a környezet hatására, de a temperamentum, mint olyan, mélyen a gyermek személyiségében gyökerezik, nem könnyen változik, és többé-kevésbé élete végéig megmarad. N ézzük meg ezeket a veleszületett tulajdonságokat! 1. Az aktivitás-szint a motorikus tevékenység jellem zője, amely öröklött és m eghatározza a gyermek aktivitásának illetve passzivitásának mértékét. 2. A ritmikusság (rendszeresség illetve rendszertelenség) az olyan életjelenségek jelentkezésének kiszámíthatóságát jelzi, mint az éhség, a kiválasztás és az alvás-ébrenléti ciklus. 3. A közeledés vagy visszahúzódás a gyermeknek egy új ingerre - például új étel, játék vagy személy - adott reakciójának term é szetét írja le. 4. Az alkalmazkodási képesség az a tulajdonság, amely m egm utatja, hogy a gyermek új környezeti feltételek hatására m ilyen gyorsan vagy könnyen képes megváltoztatni szokásos magatartását. 5. A reakció erőssége az az energiamennyiség, amelyet a gyermek hangulatának kifejezésére felhasznál. 6. Az érzékenységi küszöb az inger erősségének az a legkisebb mértéke, amely reakciót vált ki a csecsemőből. 7. A kedélyállapot (pozitív, illetve negatív) lehet játékos, kedves, vidám, barátságos, vagy ellenkezőleg rosszkedvű, sírós és barátságtalan. 8. A befolyásolhatóság azt jelzi, hogy a külső környezeti hatások m ilyen irányú változást okoznak magatartásában.

13 14 ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK 9. A figyelem-összpontosítás és a kitartás azt határozza meg, hogy mennyi ideig képes a gyermek az adódó akadályokat leküzdve egyazon tevékenységet folytatni. Amint a kedves olvasó valószínűleg észrevette, lényegében a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hetedik pontban foglaltak határozzák meg, hogy könnyen illetve nehezen kezelhető lesz-e a gyermek. Az a gyermek, aki gyorsan reagál (erősen érzelmi beállítottságú"), vagy fél az új helyzetektől ( visszahúzódó"), vagy nehezen alkalmazkodik az új körülményekhez, vagy aki többnyire rosszkedvű az hajlamos a stresszre, különösen, ha magasak a szülői elvárások. Márpedig ezek a gyermekek, sajnálatos módon, kevesebb szeretetet és gyöngédséget kapnak a felnőttektől. Mindebből azt kell megtanulnunk, hogy a gyermek alapvető tulajdonságai szorosan összefüggnek az anyai gondoskodás és törődés minőségével. Chess és Thomas számszerűen értékelték az újszülötteket a fent megadott kilenc szempont szerint. Ezekből az adatokból egyértelm űen kikövetkeztethető, hogy kik lesznek könnyű csecsemők", azaz kiket lesz könnyű gondozni, nevelni, és kikkel lesz könnyű kapcsolatot teremteni. Azokat a gyermekeket, akiket n e héz gondozni, nevelni, és akikkel nehéz kapcsolatot teremteni, nehéz csecsemőknek" nevezték. Ok jóval többet igényelnek édesanyjuktól, mint a könnyű csecsemők". A szerzők ezután összehasonlították a gyermekek fejlődését az anyai gondozás és szeretet függvényében. M egfigyelték mind a gondoskodó" (azok az édesanyák, akik kívánták gyermeküket, és olyan légkört teremtettek maguk körül, hogy gyermekük érezte a szeretetteljes elfogadást), mind a nem gondoskodó", (akik akár tudatosan, akár tudat alatt elutasították gyermeküket, s az általuk árasztott légkörben gyermekük nem érezte a szeretetet és az elfogadást) anyák csecsemőit. Kutatási eredményeiket az alábbi ábra összegezi. Láthatjuk, hogy a gondoskodó anya" és a könnyű csecsemő" párosítása volt a legjobb. Ezek a gyermekek különösebb n ehézségek nélkül, jól fejlődtek.

14 A PROBLÉMÁK GYÖKERE 15 Gondoskodó anyák Nem gondoskodó anyák Könnyű csecsemők Nehéz csecsemők A nehéz csecsemőt" nevelő gondoskodó" anyáknak ugyan voltak nehézségeik de túlnyomórészt pozitív helyzet alakult ki. Ezek a gyermekek az édesanyjuk által biztosított szeretetteljes légkörben összességében jól fejlődtek. Általában nem volt ilyen kedvező a helyzet a könnyű csecsemő" és a nem gondoskodó" anya esetén. Ezeknek a gyermekeknek több problém ájuk volt, mint nehéz" társaiknak, akiket gondoskodó" anya nevelt. Tapasztalataik is inkább negatívak voltak, mint pozitívak. A legszerencsétlenebbek, mint Önök is sejtik, azok a nehéz csecsemők" voltak, akiket nem gondoskodó" anyák neveltek. Ezek a szegény gyermekek olyan veszélyhelyzetben vannak, hogy nagyon találóan veszélyeztetett" gyermekeknek nevezték el őket. Az ő helyzetük valóban elkeserítő: minden elképzelhető sérelemnek ki vannak téve, az erőszakos bántalmazástól kezdve egészen a teljes elhagyatásig. Valóban ők a mi veszélyeztetett gyermekeink. E felbecsülhetetlen értékű anyagot összegezve néhány különlegesen fontos ténnyel találjuk szemben magunkat. M indenekelőtt azzal, hogy a gyermek boldogulása nem csupán az otthoni környezet és a nevelés függvénye. Az örökölt természet mélyen rányomja bélyegét a gyermek fejlődésére, előm enetelére és érési folyamatára. Ezek a tulajdonságok azt is befolyásolják, sőt, gyakran meghatározzák, mennyire könnyen illetve nehezen kezelhető egy gyermek, és mennyi csalódást okoz szüleinek. Mindez pedig hatással van arra, miként bánik a szülő gyermekével - tehát kölcsönhatás áll fenn.

15 16 ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK Munkám során tapasztalom, hány bűntudattól gyötört szülőnek nyújt megkönnyebbülést e tények megismerése. Egy másik fontos tanulság az, hogy bárm ilyen tulajdonságokkal született is meg egy gyermek, elsősorban az anyai (és term é szetesen az apai) bánásmód határozza meg, milyenné válik. Figyeljük meg ismét az ábrát! Igaz ugyan, hogy egy nehéz" gyermek felnevelése több fáradságba és lemondásba kerül, de a végeredmény szempontjából az érzelmi gondoskodás minősége sokkal nagyobb jelentőséggel bír. A nevelés akár pozitív, akár negatív irányban m egváltoztathatja ezeket az örökletes jellem vonásokat. Tulajdonképpen erről szól az egész könyv. Hogyan" kérdéseinkre próbál válaszolni: Hogyan viszonyuljunk gyermekünkhöz, hogy a lehető legjobban fejlődjön? Hogyan adjuk meg neki azt az érzelmi törődést, amelyre oly nagy szüksége van? A könyv terjedelme nem engedi meg, hogy a gyermeknevelés valamennyi területét érintsem, ezért azokkal a témákkal foglalkoztam, am e lyeket a hatékony nevelés szempontjából a legfontosabbnak tartok. Tény az, hogy a szülők többsége szeretetet érez gyermeke iránt. Úgy tartják azonban, hogy ez a szeretet természetes úton eljut hozzá. Ez napjaink legnagyobb tévedése. A legtöbb szülő szíve mélyén érzett szeretetét nem közvetíti gyermeke felé, mert nem tudja, hogyan tegye. Ennélfogva sok gyermek nem érzi szülei őszinte, feltétel nélküli szeretetét és elfogadását. N apjainkban ebben gyökerezik a legtöbb gyermeknevelési probléma. Ha a szülő-gyermek kapcsolat nem az igazi szeretetre épül, akkor m inden egyéb (fegyelmezés, baráti kapcsolatok, iskolai eredm é nyek) hamis alapon nyugszik, és a gondok nem maradnak el. Könyvünk e szeretetkapcsolat kialakulásának alapfeltételeit tárja fel.

16 A CSALADI KÖRNYEZET ] \ ^ ie lő tt a lényegre térnénk, vessünk egy pillantást az eredményes gyermeknevelés előfeltételeire. Az első és leglényegesebb ezek közül az otthon. N éhány fontos pontot fogunk csupán érinteni. A legjelentősebb kapcsolat a családon belül, ami m ég a szülőgyermek kapcsolatot is megelőzi a házastársi kapcsolat. Mind a szülő-gyermek kapcsolat, mind a gyermek biztonságérzete erősen függ a házastársi kötelék milyenségétől. Ezért olyan fontos biztosítani a lehető legjobb kapcsolatot férj és feleség között, m ielőtt komolyan nekifognánk gyermekünkkel való viszonyunk ja vításának. Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy minél jobb házasságban élünk, annál hatékonyabban és sikeresebben alkalm azhatjuk a következő fejezetekben leírtakat. Először is különbséget kell tennünk kognitív (azaz intellektuális vagy racionális) és emocionális (azaz érzelmi) kommunikáció között. Azok az emberek, akik elsődlegesen kognitív módon érintkeznek társaikkal, főleg a tények világában élnek. Kedvelik az olyan témákat, mint a sport, pénz, üzleti élet, lakás, hivatás, stb., s a beszélgetés fonalát távol tartják az érzelmi területektől. Általában kellemetlenül érzik magukat, ha olyan kérdésekről kell társalogniuk, amelyek érzelmeket - különösképpen negatív érzelmeket, például haragot - keltenek. így azután kerülik a szeretettel, félelemmel és haraggal kapcsolatos témákat. Az ilyen

17 18 ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK emberek nehezen tudnak melegséget és támaszt nyújtani házastársuknak. Mások inkább érzelmi módon érintkeznek. Hamar elfáradnak a pusztán tényszerű ismeretektől, és igényük van arra, hogy - főleg házastársukkal - megoszthassák érzéseiket. Úgy érzik, a házasság légköre nem tűr meg feszültséget, haragot, neheztelést, ezért arra törekszenek, hogy házastársukkal megbeszélhessék ezeket az érzéseiket, föloldják a konfliktusokat, feszültségmentes, nyílt, kellemes légkört teremtsenek. Természetesen nincsen sem tisztán kognitív, sem tisztán em o cionális személy. Mindannyian az alábbi kis ábra egy pontján helyezkedünk el. Az az ember, akinek személyisége és kom m unikációs viselkedésformája szinte teljesen emocionális képet mutat, az ábra bal oldalán jelölhető, míg a kognitív kommunikációs viselkedésformát mutató egyént a jobb oldalon kell elképzelnünk. Mindannyian beleülünk a két véglet közötti egyenes valamelyik pontjába. Em ocionális Kognitív Hová jelölné magát a kedves olvasó? Az egyenes melyik felén képzeli el a nők és melyiken a férfiak többségét? Eltalálta! Általános igazság, hogy a nők inkább érzelmi síkon keresnek kapcsolatot házastársukkal és gyermekeikkel, míg a férfiak a kognitív típusú kommunikációra hajlamosak. És most fogadok, hogy a kedves olvasó kívánatosabbnak tartja, ha valaki a jobb oldalon található! Ez általános tévedés manapság. Az igazság az, hogy mindkét típusnak vannak előnyei és hátrányai. A grafikon bal oldalán található személy, aki szívesen megosztja érzéseit másokkal, nem kevésbé okos vagy intelligens. Az ilyen ember csupán tisztában van érzéseivel, és többnyire tud velük mit kezdeni. Az pedig, ha valaki az ábra jobb oldalán jelölhető, tehát kevésbé nyilvánítja ki érzelmeit, nem azt jelenti, hogy gyengébben érez. Pusztán arról van szó, hogy elnyomja, eltemeti érzelmeit, kevésbé tudatosulnak benne, sőt gyakran vak irántuk.

18 A CSALÁDI KÖRNYEZET 19 Meglepő, hogy az ún. kognitív személyt (jobb oldalon) éppúgy irányítják érzelmei, mint az ún. emocionális egyént. A különbség csupán annyi, hogy az előbbi nem veszi ezt észre. Például a hűvös, kimért észem bernek szintén vannak mély érzései, de óriási energiával felszín alatt tartja azokat, hogy ne zavarják. Pedig zavarják. I la valaki (például egy emocionális feleség vagy gyermek) gyöngédséget, melegséget vár tőle, nemcsak hogy képtelen azt megadni, de méregbe is gurul, mivel erőltetett kiegyensúlyozottságát felborították. Az apa kezdeményező szerepe Borzasztó, micsoda érzések dúlnak bennem férjem iránt - magyarázta zavartan Davisné - pedig olyan példásan gondoskodik a családról, és igazán mindannyian tiszteljük. Először szörnyen mérges leszek rá, azután pedig gyötör a bűntudat, és gyűlölöm magamat érte. Amikor pedig megpróbálok beszélni vele ezekről az érzéseimről és a gyerekekről, ez láthatóan zavarba hozza. Hallgat és dühös lesz. Erre felfortyanok, és kamatostul adom vissza, frigid leszek, és még a szeretkezésre is képtelenné válók. Mit tegyek? Annyira aggódom a házasságunkért és a gyermekeimért, de a férjemmel még beszélgetni sem tudok ezekről. Hogyan lehet így tartós a házasságunk, ha még goiidolatainkat és érzéseinket sem tudjuk egymással megosztani?" ím e a jól ismert történet. Davis úr kiváló szakember, jól eligazodik az üzleti életben. A tényszerű dolgok világában van otthon, ahol az érzelmi tényezők nem játszanak szerepet. Kognitív típusú ember. No és otthoii? Mint a partra vetett hal. Feleségének, mint általában a nőknek, természetes asszonyi igényei vannak. Szüksége van férje melegségére, támogatására, és arra, hogy megoszthassa vele aggodalmait, félelmeit, örömeit. M ary emberi kapcsolataiban inkább emocionális. Szeretné érezni, hogy férje készségesen felveszi a család terheit. Ezek az igények term észetesek, és nem a gyöngeségnek, a túlérzékenységnek vagy a felelősség alóli kibúvásnak a jelei. Soha nem találkoztam még olyan valóban boldog és meleg légkörű családdal, ahol a férj és apa kibújt volna a család felelőssége alól. Hangsúlyozom, a feleségnek és anyának megvannak a maga kötelességei, de mindezekben a férjnek készségesen segíteni és támogatni kell feleségét.

19 20 ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK Miért? Először is, mivel az asszony nehezen tud kezdeményező lenni a szeretetben, ha nem érzi férje százszázalékos melléállását a családi élet valamennyi területén mind érzelmileg, mind pedig egyéb módon. Ez természetesen fordítva is igaz, a férjnek is tudnia kell, hogy felesége kész segíteni, sőt szükség esetén az ő felelősségét is átvállalni. M ásként fogalmazva a férj, aki nem veszi fel a családi terheket, s ezért azok mind az asszonyra hárulnak, nem képes szerelmében a védettség és a biztonság érzését nyújtani feleségének. Egyszer egy asszony, aki tanácsért fordult hozzám, elpanaszolta, hogy férje szerelmében nem érzi magát biztonságban, és nem is tudja igazán viszonozni azt. Amint kiderült, a férj mulasztása miatt a családi élet szinte valamennyi területéért - a kerttől kezdve egészen a pénzügyekig - gyakorlatilag ő felelt. Ha a házastársak ebben egyetértenek, és ez m indkettőjüknek m egfelel, akkor elképzelhető egy ilyen rend, de még ilyenkor is, ha szükség van rá, azaz ha például a feleség túlterhelt, a férjnek készségesen át kell vállalnia az összes terhet. Óriási kincs az asszony és a gyermekek számára, ha a férj kész a család felelősségét teljesen magára vállalni. A férjtől kiinduló szeretetre a feleség bámulatosan reagál, m egsokszorozva árasztja vissza férjére és gyermekeire, és m egm agyarázhatatlan melegség tölti be az otthont. A férj feladata az, hogy kezdeményező legyen a szeretetben. Csak irigyelni lehet azokat a férjeket, akik e titok birtokában vannak. Felbecsülhetetlen értékű az a szeretet, amellyel az asszony válaszol. Úgy vélem, ez a legértékesebb dolog ebben a világban. Először nehéz kezdeményezni, de amint a férfi m egérzi felesége viszontszeretetét, benne is m egsokszorozódik az, és ahogy az idő múltával növekszik a szeretet, úgy lesz egyre könnyebb számára is a kezdeményezés. Kivételt ez alól mind ez ideig nem találtam. Az a férj, aki a család teljes felelősségét vállalja, és kezdeményezi a szeretetet mind felesége, mind gyermekei iránt, hihetetlenül nagy jutalom ban részesül: szerető, hálás, segítőkész feleséget kap, aki m indenben kedvében jár, és olyan gyermekeket, akik biztonságban érzik magukat, elégedettek, s így ideális feltételek között fejlődhetnek. Én személy szerint még nem láttam tönkrem enni olyan házas

20 A CSALÁDI KÖRNYEZET 21 ságot, ahol ezek az elvek érvényesültek. Valamennyi boldogtalan házasságból viszont, amellyel eddig találkoztam, valahogyan hiányoztak ezek a feltételek. Apák, kezdeményezni nekünk kell! A kedves olvasó talán azt mondja magában: hogyhogy a férj feladata a szeretet kezdeményezése, amikor alapjában véve kognitív, és érzelmi téren ügyetlen? Nem a feleség illetékes az érzelmek birodalmában? Kedves barátom, fején találta a szöget! Ez a mai házasságoknak egyik leggyakoribb, legelrej tettebb és legsúlyosabb problémája. N ehezen orvosolható, mert Davis úrhoz hasonlóan a férfiak többsége nincs is tudatában. Ahelyett, hogy ráeszmélnének, milyen életbevágóan fontos az asszony és a gyermekek érzelmi élete, kellemetlen nyűgnek tartják csupán, amitől legjobb minél távolabb maradni. Az eredmény nem is lehet más, mint amit az imént tapasztalhattunk a Davis házaspár esetében: csalódottság, zavar és befagyott kommunikáció. Úgy tűnik, napjainkban mindenki felismeri, milyen fontos a kommunikáció a családi életben. Látjuk-e a fenti példából, mennyire megfeneklik a kapcsolat, ha egy kognitív férj képtelen érzelmi dolgokról beszélgetni, vagy ha az emocionális feleség nem tudja megosztani legbelső érzéseit és gondolatait? Micsoda dilemma! Tisztelt férjek! Szembe kell néznünk a tényekkel! M inden valószínűség szerint feleségünk sokkal jobban ért a szeretet és a gondoskodás nyelvén, és sokkal jobban felismeri a család valamennyi tagjának érzelmi szükségleteit. Mi pedig, ugye, általában hallgatunk a szakértők tanácsára? Akkor hát, legyünk őszinték, rettenetes nagy szükségünk van feleségűnk segítségére, hogy megism erkedjünk az érzelmek számunkra m eglehetősen ködös birodalmával. Nem elegendő azonban, ha csupán tiszteljük feleségünknek az érzelmek világában való természetadta jártasságát, és elfogadjuk ezirányú segítségét. Tám ogatnunk és bátorítanunk kell őt az érzelmi légkör m egterem tésének naponkénti feladatában! Ha akadályozzuk ebben, esetleg zaklatjuk emiatt, akkor elveszti bátorságát, sőt, lelki törést szenvedhet. I lány drága asszony fordult már hozzám tanácsért, akiket férjük ellenállása akadályozott meg abban a törekvésükben, hogy meleg szívvel szeressék őket és gyermekeiket. Ezeket a megtört lelkű asszonyokat a depresszió sorvasztja.

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt 2004 Herbut Anikó UGYE JÓ ITT? 1. díj Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt Megrázó olvasmányélményt jelentett számomra Micaela von Marcard A rokokó, avagy kísérlet az emberi szíven című alkotásával

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 3. A KELLEMETLEN ÉRZÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 29 Ahhoz hogy a számunkra kellemetlen, stresszt okozó helyzeteket jól tudjuk kivédeni és kezelni, elõször pontosan

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

SZORONGÁS NAPLÓ. Ismerd meg és győzd le a Téged hátráltató szorongást! 1.Dátum: nap, pontos időpont, amikor elkezded írni a bejegyzést

SZORONGÁS NAPLÓ. Ismerd meg és győzd le a Téged hátráltató szorongást! 1.Dátum: nap, pontos időpont, amikor elkezded írni a bejegyzést SZORONGÁS NAPLÓ Ismerd meg és győzd le a Téged hátráltató szorongást! Mit tartalmazzon a szorongás-napló? Legjobb, ha egy füzetet vagy kifejezetten naplóírás céljából készített kis könyvet használsz erre

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat I. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK Célok: 1. Fejlesztés: Az osztály szervezetének csoportokra lehetőséget ad arra, hogy minden gyermek megtalálja, illetve tudatosan felépítse

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 10-14 éveseknek. Bagdi Bella

Boldogságóra. munkafüzet. 10-14 éveseknek. Bagdi Bella Bagdi Bella Boldogságóra munkafüzet 0-4 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 0-4 éveseknek Írta: Bagdi Bella Téma szerkesztők: Gárdonyi Éva, Ködmön Anikó, Drahosné Akócsi Ancilla, Tabajdi Éva, Petőné Honvári

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606 Heam I. M I L Y E N C É L A O A N H A Z N L O M A C É L K I Ű Z É, M I N F E J L E Z É I E Z K Ö Z? eam 1. udják-e a beosztottaim, mi az elsődleges küldetése és az általános célja a szervezetünknek? 2.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus Tranzakció Analízis 1 l'iedrs. www.iedrs.com - Ce document est notre propriété. Il ne peut ni être copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation expresse de Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot Szülő

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben