CIVIL VÉLEMÉNY A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL VÉLEMÉNY A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA"

Átírás

1 CIVIL VÉLEMÉNY A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY FEJEZETEIRŐL - A TANULMÁNYT A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁYNOS KUTATÓINTÉZET (VITUKI) KÉSZÍTETTE A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL - A FEJEZETEK ELEMZÉSÉBEN RÉSZT VETTEK: GUTI GÁBOR (ÖKOLÓGIA) KEMPL ZSOLT- TAMÁS ENIKŐ ANNA (A TANULMÁNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK) MREKVA LÁSZLÓ (A TANULMÁNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK) EREIFEJ LAURICE (VÍZ KERETIRÁNYELV) UNGVÁRI GÁBOR (KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS) SIMONFFY ZOLTÁN (IVÓVÍZBÁZISOK) Szerkesztette: Gruber Tamás, WWF Magyarország, Budapest, május Készült az NCA támogatásával 1

2 Tartalom Vezetői összefoglaló.. 3. oldal A folyó menti természeti értékek védelme, ökológiai rehabilitáció című fejezet véleményezése, Guti Gábor oldal A Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány véleményezése, Mrekva László 9. oldal A Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány véleményezése, Tamás Enikő Anna, Kempl Zsolt oldal Megvalósítási változatok értékelése, költség-haszon elemzése című fejezetek értékelése, Ungvári Gábor oldal Ivóvízbázisokat érintő fejezetek véleményezése, Simonffy Zoltán 24.oldal Megfelelés a Víz Keretirányelv követelményeinek, Ereifej Laurice. 25. oldal 2

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ - ez az összefoglaló a WWF Magyarország véleményét tükrözi - A hazai Duna szakasz hajózhatóságának fejlesztése az EU Ten-T projektjének keretén belül zajlik. A Duna Majna Rajna-csatorna hazai szakasza az európai VII-es közlekedési folyosó része. Hazánkban a hajózhatóság fejlesztésével foglalkozó projekt kivitelezője a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM), korábban Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, melynek megbízásából a Vituki tanulmányt készített a hazai Duna szakasz hajózhatóságának fejlesztési lehetőségeiről. A közlekedési tárca kikötötte, hogy nem vizsgálhatják meg a vízlépcsők építésére alapozó lehetőségeket, illetve hogy a megfelelő mélységű és szélességű hajóút biztosítását kizárólag hagyományos folyószabályozási módszerű beavatkozásokkal kell megoldani. Ez az összefoglaló bemutatja, hogy a WWF-nek milyen kritikái vannak a tanulmány eljárásával és tartalmi elemeivel kapcsolatban. A tanulmány egyes fejezeteinek értékelésére szakértőket kértünk fel, és közös megbeszélésen egyeztettük az elemzés módszerét. Álláspontunkat a mellékelt elemzések és a WWF Magyarország tapasztalatai alapján alakítottuk ki. Ebben az értékelésben nagyon sok általános és a részleteket is érintő megállapítás szerepel, melyek közül az adott fejezetekre vonatkozó kritikák részletesen szerepelnek az elemzés további fejezeteiben. Az értékelés legfontosabb általános megállapításai a következők: - A Duna az elmúlt évtizedek folyam fenntartási beavatkozásai miatt folyamatosan változó (romló) ökológiai és morfológiai állapotban van, árterei és mellékágai kiszáradnak, feltöltődnek, az anyag nem tárja fel a folyó jelenlegi állapotát befolyásoló főbb folyamatokat és nem értékeli ezek tükrében a tervezett beavatkozásokat. - A tanulmányban nem esik szó arról, hogy a hajózhatóság fejlesztése hogyan egészít ki más, a Dunát érintő kezdeményezést és miként épül rá az elmúlt időszakban zajló társadalmi, gazdasági, ökológiai folyamatokra. Nem derül ki, hogy létezik-e a Duna egészét érintő fejlesztési javaslat, és hogy Magyarországon milyen koncepció alapján zajlanak fejlesztések a Duna mentén. - A magyarországi Duna-szakasz ökológiai állapotát meghatározó lényeges környezeti problémák éppen, hogy csak említésre kerülnek, mint lehetséges konfliktusforrások (ivóvíz ellátási problémák, védett természetvédelmi területek állat- és növényfajainak eltűnése, talajvízszint további süllyedése, a folyó és mellékágai kapcsolatának további romlása). Ezeket figyelmen kívül hagyva nem számol a beavatkozások következményeivel, illetve nem méri fel azt, hogy ezeknek mik a konfliktusokkal leginkább veszélyeztetett pontjai. 1 - A természeti értékek védelmére és megőrzésére irányuló javaslatok elfogadhatatlan koncepcióra épülnek. Ez a koncepció azt feltételezi, hogy a mellékágak helyreállításával kompenzálható minden, a folyó medrében zajló beavatkozás által 1 A folyó menti természeti értékek védelme, ökológiai rehabilitáció c. fejezet véleményezése, Általános megjegyzések, ld. 6. oldal 3

4 okozott kár. 2 Emellett hiányzik annak felsorolása, hogy a főmedret érintő beavatkozásoknak milyen káros ökológiai hatásai vannak. 3 - A tanulmány nem vázolja fel a hajózási szektor helyzetének javítását lehetővé tevő, részletesen nem kidolgozott, de létező alternatívákat (navigációs rendszerek fejlesztése, kikötői infrastruktúra modernizálása, intermodális kapcsolatok javítása, hajóflották modernizálása, áruszállítás logisztikai fejlesztése, szektorális változások a közlekedésben). - Nem tükröződnek megfelelően a biodiverzitás megőrzésének szempontjai, illetve nem szerepel annak elemzése, hogy a hajóforgalom várható növekedésével milyen kedvezőtlen és közvetett hatások várhatóak. 4 - Jelentős probléma, hogy a koncepciónak nem készült Stratégiai Környezeti Vizsgálata. Ebben lehetőség lett volna megvizsgálni az érintett Natura 2000 területeket érő hatásokat, és azt, hogy a tervezett beavatkozások megfelelnek-e a Víz Keretirányelv szerinti igényeknek. 5 Ennek a két pontnak a hiánya az EU kötelező irányelveinek figyelmen kívül hagyását jelenti. - A tanulmány nem számol azzal, hogy a hajóút kialakítása miatt tönkreteszik a folyó morfológiai és ökológiai egyensúlyát, illetve a már jelenleg is sérült állapotot tovább rontják. Károk érik az ivóvízkészleteket, a rekreáció, a turizmus és a vízisport adta lehetőségeket. A tanulmányok beszámolnak arról, hogy a beavatkozásoknak vannak olyan kockázatai, amelyek miatt részletesebb elemzések szükségesek, de ezek az elemzések tudomásunk szerint nem készültek el. A javasolt beavatkozások ugyanakkor hozzájárulnak ahhoz, hogy a Duna jelenleg is problémákat okozó medersüllyedése felgyorsuljon, és így a kisvizek egyre alacsonyabbra szálljanak. 6 Ha ezeket a problémákat és a többi externáliát is számba vesszük, akkor a vízi szállítás (a tervben javasolt módon) az anyagban olvasható kijelentéssel ellentétben nem a leginkább környezetkímélő szállítási mód. 7 - A gazdasági elemzés hibája, hogy nem költség-haszon vizsgálaton alapul. Nem azt vizsgálja, hogy a teljes projektnek pozitív, vagy negatív hatással van-e, hanem egy szűken értelmezett ágazati szempont (a kitűzött cél), legkisebb áldozatok árán való megvalósíthatóságát vizsgálja. 8 Ez költség-hatékonysági elemzésnek minősül, amit a projektnek nem ebben a szakaszában kell elkészíteni. Ezeket az elemzéseket ismerve a döntéshozók nem kapnak objektív képet, ami egy koncepció kialakításánál elengedhetetlen. - A tanulmány készítői nem vizsgáltak érdemben jelentősen különböző alternatívákat (lásd az összefoglalás első pontjait). Ezen túlmenően a költség-hatékonysági vizsgálat súlyozási módszere lényegében nem veszi figyelembe a beavatkozások ökológiai hatásait. Az érintett szektorok fontosságát meghatározó súlyszámok az elemzők szubjektív döntését tükrözik, amely szubjektivitást a tanulmányban leírva vállaltak. Az elemzés akkor adna megfelelő információt a döntéshozók számára, ha a 2 A folyó menti természeti értékek védelme, ökológiai rehabilitáció c. fejezet véleményezése, Általános megjegyzések, ld. 6. oldal 3 Megfelelés a Víz Keretirányelv követelményeinek, ld. 25. oldal 4 A folyó menti természeti értékek védelme, ökológiai rehabilitáció c. fejezet véleményezése, A hajóforgalom hatásai, ld. 7. oldal 5 Megfelelés a Víz Keretirányelv követelményeinek, ld. 25. oldal 6 Tamás Enikő, Kempl Zsolt, ld. 12. oldal 7 Tamás Enikő, Kempl Zsolt, ld. 11. oldal 8 Megvalósítási változatok értékelése, költség-haszon elemzése című fejezetek értékelése, Általános észrevételek, ld. 19. oldal 4

5 végeredményeket ilyen mértékben befolyásoló tényezőket az érintettekkel lefolytatott egyeztetési folyamat alapozza meg. 9 - A tanulmány készítése során megtartott közmeghallgatások és civil fórumok eredményei és véleményei nem, vagy csak nagyon kis mértékben épültek be az anyagba. 10 A jegyzőkönyvbe vett hozzászólásokat, vitás kérdéseket a tanulmány nem tisztázta, így nem felel meg a nyílt eljárással kapcsolatban megfogalmazott igényeknek. A tanulmány végső változatának érdemi véleményezésére nem volt lehetőség. 9 Megvalósítási változatok értékelése, költség-haszon elemzése című fejezetek értékelése, Az elemzés, ld. 21. oldal 10 Tamás Enikő, Kempl Zsolt, ld. 11. oldal 5

6 A folyó menti természeti értékek védelme, ökológiai rehabilitáció c. fejezet véleményezése 7. fejezet oldal Készítette: Dr. Guti Gábor, MTA Magyar Dunakutató Állomás Általános megjegyzések A Duna hajózhatóságának javításával foglalkozó VITUKI tanulmány természetvédelemmel foglalkozó fejezete számos műszaki javaslatot ismertet az ökológiai rehabilitációt szolgáló beavatkozásokra, azok költségeinek feltüntetésével. Az elemzés látszólag részletesen kidolgozott, ennek ellenére összességében a hiányosság és az egyoldalúság jellemzi. A hiányosságok között kiemelendő, hogy a magyarországi Duna-szakasz ökológiai állapotát meghatározó lényeges környezeti problémák éppen, hogy csak említésre kerülnek, mint lehetséges konfliktus források, vagy a folyóökológia általános alapelveire még hivatkozás sem történik az anyagban. További problémát jelent, hogy a természeti értékek védelmére és megőrzésére irányuló javaslatok egy elfogadhatatlan koncepcióra épülnek, ezért az ismertetett élőhely-rehabilitációs elképzelések is erősen vitathatóak. A tanulmányban leírt rehabilitációs javaslatokat arra a véleményre alapozták, amely szerint a folyó főágában történő ökológiai szempontból kedvezőtlen változások a hullámtéri mellékágak konnektivitásának növelésével kompenzálhatóak, azaz az ún. főág és mellékág öko-rendszerek állapota összességében nem változik, vagy a jó ökológiai állapot irányába módosul, ha nagyobb mértékű, vagy tartósabb vízátfolyás valósul meg a mellékágakban. Ezt a feltételezést szakmai érvek nem igazolják. Teljesen hiányzik az anyagból a mellékágak jelenlegi állapotának értékelése, a jelenlegi állapot kialakulásához vezető reverzibilis és az irreverzibilis folyamatok bemutatása, a hajózhatóság javításával és a hajóforgalom várható növekedésével összefüggő kedvezőtlen hatások átfogó ismertetése, az elérendő ökológiai célállapot megfogalmazása és a javasolt rehabilitációs beavatkozásokkal elérhető változások fenntarthatósága. A felsorolt hiányosságokat figyelembe véve a mellékágak rehabilitálására vonatkozó tervek szakmai megalapozottsága kérdéses. A rehabilitációs elképzelések megalapozatlanságát jelzi továbbá, hogy figyelmen kívül hagyják azokat a koncepciókat, amelyek szerint a síkvidéki folyók ökológiai működőképességét a folyó és az ártér (hullámtér) dinamikus kölcsönhatásai, az élőhelyi változatosság, és a természetes diszturbanciák gyakoriságai határozzák meg. Ezek érvényesítése nélkül nem biztosítható a magyarországi Duna-szakasz jó ökológiai állapota. Az EU Víz Keretirányelv érvényesítése A tanulmány gyakran hivatkozik a Víz Keretirányelvben körvonalazott jó ökológiai állapot és jó ökológiai potenciál fenntarthatóságára és teljesülésére, de azok kritériumait többnyire nem veszi figyelembe. Fenntartással kell kezelni azokat a kijelentéseket, mint például a magyarországi Duna szakasz esetében a folyó jó ökológiai állapota szoros, függő kapcsolatban áll a hullámtéren belüli mellékágak ökológiai állapotával, vagy a magyar Duna szakasz jó ökológiai állapota a főág és mellékág egységes ökológiai rendszerének jelenlegi és jövőbeni állapotával áll összefüggésben. (7.1. fejezet, 188. o.). Ezek az állítások megtévesztőek, mivel azt sugallják, hogy az ökológiai állapot javítását elsősorban a mellékágak helyreállításával lehet elérni. Ez a feltételezés egyértelműen cáfolható például a középszakasz jellegű, meanderező folyók (ilyen például a Paks alatti Duna-szakasz, vagy a 6

7 Tisza hazai szakasza) geomorfológiai sajátosságaival, mivel azokon természetes folyamatok következtében nem alakultak ki mellékágak. (A Paks alatti Duna-szakasz mellékágai a szabályozások során levágott kanyarulatokból jöttek létre antropogén eredetűek). Félrevezető lehet az olyan kijelentés is, hogy Az egységes vízi ökoszisztéma jó ökológiai állapota a hajóútfejlesztéshez szükséges beavatkozások és a beavatkozások által gerjesztett hajózási forgalom növekedés által veszélyeztetett. (7.1. fejezet, 188. o.). Az állításból nem derül ki, hogy a jó ökológiai állapot elérését számos egyéb terhelő hatás is korlátozza. Nem illeszkednek a VKI szempontrendszeréhez és túl általánosak a műszaki beavatkozások indoklásában felvázolt célok (pl. frissvíz utánpótlás megoldása, vízminőség javítása, ökológiai teljesítőképesség növelése, ívóhely kapacitás visszaállítása, stb.). Lényegében nem került meghatározásra kívánatos ökológiai célállapot, mint ahogy a jó ökológiai állapot/potenciál eléréséhez teljesítendő feltételek ismertetését is mellőzi a tanulmány. A mellékágak rehabilitációja Valamennyi rehabilitációs javaslat a mellékágak konnektivitásának növelését szorgalmazza, a zárások megnyitásával és természetvédelmi célú kotrásokkal. Lényegében ugyanazt a sémát alkalmazzák minden esetben. A többnyire áramló vizű mellékágak kialakítása viszont nem feltétlenül azt az élőhelyi változatosságot állítja helyre, ami biztosítani képes a Dunára jellemző biológiai sokféleség fennmaradását. A rheofil fajok az áramló vizű mellékágakat preferálják, ugyanakkor a limnofil fajok fennmaradását az állóvizű mellékágak segítenék elő jobban. A mellékágak rehabilitációjának minden elméleti és gyakorlati problémája mögött alapvetően a biodiverzitás megőrzése kérdésének kellene állnia. Történik utalás a tanulmányban arra, hogy a Duna teljes hazai szakasza (a budapesti kivételével) védett természeti területként többszörös védelmet élvez, ahol a Natura 2000 területek jelentenek egységes, folyamatos és összefüggő védelmet. A biodiverzitás megőrzésének szempontjai mégsem tükröződnek megfelelően a javasolt rehabilitációs intézkedésekben, ezért azok nem felelnek meg a szélesebb körű restaurációs ökológiai kívánalmaknak. A Duna élővilágát közvetlenül zavaró rehabilitációs célú beavatkozások (lásd 7.6. táblázat) kivitelezésének időszakát az élőhelyek aktív időszakán kívüli időszakra időzítik (7.1. fejezet, 196. o.), azaz a júliustól novemberig terjedő időszakon kívül. Nem érthető viszont, hogy miért nem tekinthető aktív időszaknak a márciustól júniusig terjedő periódus, ami a dunai halak fő szaporodási időszaka. A javasolt élőhelyi átalakítások többnyire igen költséges műszaki munkálatokkal járnak, ennek ellenére gyakorlatilag nem elemezték a beavatkozások eredményeinek hosszúidejű fenntarthatóságát. A hajóforgalom hatásai A tanulmány nem foglalkozik a hajóforgalom kedvezőtlen hatásaival, így azok kezelésére sem tesz javaslatot. A kedvezőtlen hatások között mindenképpen meg kell említeni a nagyobb hajók által keltett jelentős vízvisszaáramlást a sebessége 4-5-ször nagyobb, mint a fiatal halivadék úszási sebessége ami a halivadék állományokat elsodorva idéz elő jelentős mortalitást. Kedvezőtlen hatás továbbá a hajókat kísérő erőteljes hullámverés, ami a folyó legproduktívabb élőhelyét, a parti sávot és annak növényzetét károsítja, csökkentve a folyó öntisztuló képességét. A hullámzás következtében felkeveredő üledék növeli a folyó zavarosságát, ami hátrányosan hat a planktonikus szervezetekre, a halivadék fő táplálékára. A hullámverés ráadásul zavarja a halak ívását, a halivadék fejlődését, ami a halállomány természetes utánpótlásának számottevő csökkenést eredményezi. 7

8 Konklúzió A dunai hajózás fejlesztéséhez kapcsolódóan a természeti értékek védelmére kidolgozott javaslatok lényegében figyelmen kívül hagyják azoknak az évtizedes restaurációs ökológiai kutatásoknak az eredményeit, amelyek alapján az emberi használattal összefüggően elemezhető a dunai ökoszisztémák működése. Ezek a kutatási eredmények hozzájárulnak a fenntarthatóság kereteinek meghatározásához. A Duna hajózhatóságának javítására irányuló program akkor lehet csak ökológiai értelemben sikeres, ha a folyó ökológiai rehabilitációját egyenrangú célként kezeli a vízi közlekedés fejlesztésével. Ennek hiányában a program nem tesz eleget a fenntartható fejlődés kritériumának sem. 8

9 A Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány véleményezése Mrekva László okl. építőmérnök BITE Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület A tanulmány jelentős meder nyilvántartási, és fenntartási tevékenységet feltételez megfelelő intézményi és jogszabályi környezet kialakításával. Nem tárgyalja viszont az intézményi és jogszabályi környezet mibenlétét, nem részletezi azokat. A medermorfológiai vizsgálatok módszereinek bemutatása mellett vizsgálja a Szap-Déli országhatár közötti szakaszt, valamint felvilágosítást ad a hajózási kisvízszint meghatározásáról. A folyó jellemző vízszintjei közül a kis- a közép- és az árvízszint időbeni alakulását célszerű vizsgálni. Míg a kis- és az árvízszint döntően az aszály és az árvíz elleni védekezés, vagyis a vízkárelhárítás mértékét határozza meg, addig a középvízszint nagyobbrészt a folyó hasznosítási lehetőségeire mutat rá. A mederállapot javítása során vizsgálták a hagyományos folyamszabályozási módszerek megvalósításának lehetőségeit, melyekre kellő körültekintéssel készítettek alternatívákat. Még ugyanezen szakaszban következtetésként olvashatjuk, hogy a gázlóképződésre hajlamos szakaszokon folyószabályozási művekkel és kotrással a gázlók megszüntethetők, de a megfelelő hajóút paraméterek biztosítására a továbbiakban is szükség lehet folyószabályozási beavatkozásokra. Mind külföldön, mind a hazai szakértői körben ismeretes az a vélemény, miszerint a gázlós szakaszok folyamatos és biztonságos hajózhatóságának megoldása a tradicionális folyamszabályozási eljárásokkal és művekkel (kotrás, sarkantyúk és más keresztirányú mederszűkítő művek, a vízfolyással párhuzamos kő- vagy beton partfalak) nem elérhető. Ugyanakkor nem kapunk kellő tájékoztatást arról, hogy milyen folyószabályozási beavatkozásokra is gondoltak a szerzők. A vizsgált tanulmány koncepciója nemcsak a vízügyi szakma folyógazdálkodásra vonatkozó nézeteivel foglalkozik, hanem összefoglalja a jelenlegi természeti, társadalmi adottságokhoz leginkább illeszkedő elképzeléseket. Alapvetően illeszkedik az Európai Unió Vízügyi Politikájához, valamint megfelel a Vízgazdálkodásról szóló törvénynek, a Magyarország Vízgazdálkodási politikájában és a Vízkárelhárítás stratégiájában megfogalmazott elveknek. Illeszkedik továbbá a Területfejlesztési Koncepcióhoz. A hosszú távú elfogadás érdekében a koncepciónak reális tényeken kell alapulnia, és reálisan kell számolnia az ország politikai és gazdasági helyzetével, erőforrásaival, földrajzi viszonyaival, az abból eredő adottságokkal és a műszaki fejlődés lehetőségeivel. A dunai mellékág fejlesztésével kapcsolatban meg kell említeni, hogy rövid összefoglaló kiadvány összeállítására lenne szükség, a kiadvány megküldése szükséges az érintetteknek /minisztérium, érdekelt környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok, önkormányzatok és egyéb szervezetek/, a mellékágak fontossági sorrend szerinti részletes felmérése, előkészítése a részletes rehabilitációs tervek elkészítése az érdekeltek bevonásával elengedhetetlen része kell, hogy legyen a koncepciónak, 9

10 a vízgazdálkodási szempontból is fontos szerepet betöltő mellékágaknál /árvíz- és jéglevezetés, hajózás/ kiemelt fontosságúnak tartom a modellvizsgálat előzetes elvégzését állami költségvetési forrásból, hogy a rehabilitáción túlmenően az alapvető vízügyi érdekeket is érvényesíteni lehessen /pl. Solti mellékág, Kádár Duna/. A folyó a természet egyik meghatározó eleme, és mint ilyen állandóan változik. A folyamatos hordalékképződés, a csapadékviszonyok változatossága egy folyó mentén állandó változást jelentenek úgymint feltöltődést, kimélyülést, parteróziót, medervándorlást stb. Az ember érdekében végzett beavatkozások következtében a változások sok esetben felgyorsulnak. A felgyorsult morfológiai változások, a vízgyűjtőn az emberi beavatkozások az érintett területek vízviszonyainak is a természetesnél gyorsabb változását idézték elő, ami a folyók vízjárására is jelentős változást gyakorolt. Növekedtek a szélsőségek (az árvízszintek magasabbak, az aszályos időszak vízszintjei alacsonyabbak), és a vízhasznosítás is egyre nehezebbé vált. A gyorsabban változó vízviszonyokhoz való alkalmazkodás, egyre nehezebb, és költségesebb. A téma összetettségére és méretére tekintettel a Duna hajózhatóságának javítását célzó lehetséges megoldásokat egy nemzetközi szakmai egyeztetés keretében is meg kell vitatni. Az egyeztetési folyamat az ilyen nagyméretű projekt különböző hatásait is vizsgálja meg, beleértve a gazdasági és környezetvédelmi hatástanulmányokat. A koordináció végső eredménye olyan közmegegyezés kell, hogy legyen, amely a társadalmi és gazdasági értékek figyelembevételével határozza meg a folyó használatának, szabályozásának mértékét, módozatát. 10

11 A Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány véleményezése Kempl Zsolt okl. agrármérnök, Tamás Enikő Anna okl. építőmérnök BITE Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület Mindenekelőtt meg kívánjuk jegyezni, hogy a tanulmány készítése során megtartott közmeghallgatások és civil fórumok eredményeit nem, vagy csak nagyon kis mértékben látjuk beépülni, az ott elhangzott véleményeket egyáltalán figyelembe venni, vagy a vitás kérdéseket tisztázódni a tanulmány jelenlegi verziójában, és ezt a tényt rendkívül szomorúan vesszük tudomásul. Az alábbiakban a tanulmány egyes fejezetei, illetve kiragadott megállapításai kapcsán fogalmazzuk meg (ismét) véleményünket, kérdéseinket és javaslatainkat, mert mi még mindig hisszük, hogy nyílt tervezési eljárás létezhet, és működhet itt és most. I. Előzmények Az európai térségben az elmúlt szűk két évtized alatt bekövetkezett jelentős politikai, társadalmi, gazdasági változások indokolják a víziút fejlesztést. Ezt nem tartjuk ennyire egyértelműnek. Vö. vasúti alternatíva? a magyarországi Duna-szakaszon is halaszthatatlanná vált a hajózhatóság feltételeinek javítása, a hajózást térben és időben korlátozó hajóútszűkületek, gázlók megszüntetése és a víziút áteresztőképességének nemzetközi szinten is elfogadható, az egyezményeknek megfelelő kialakítása. Mi teszi halaszthatatlanná? Kizárólag egyes érdekcsoportok gazdasági szempontjai. A tanulmány készítése során figyelembe vettük és a javaslatba beépítettük a környező természetre gyakorolt hatásokat, ezek károsodását csökkentő beavatkozásokat és azok költségeit, A hatások fölmérése nem kellően megalapozott, ökológiai szempontból felszínes. a hajózás fejlesztésével összefüggő értékesebb természetvédelmi területek részbeni fejlesztéseit, A fejlesztés szó ilyen vonatkozásban nehezen értelmezhető. Ökológiai szempontú, megalapozott élőhely-rekonstrukciós javaslatot a dokumentumban nem találtunk. a vízi szállítás a leginkább környezetkímélő szállítási mód Mások szerint a korszerű vasúti szállítás az. Ahhoz, hogy a hajózást, mint legkörnyezetkímélőbb szállítási módot, ki tudjuk használni, előbb tönkre kell tennünk folyóvizeink morfológiai, és ezzel együtt ökológiai egyensúlyát ha ennek költségeit figyelembe vennénk, bizonyára nem lenne már oly mértékben gazdaságos ez a szállítási mód! A készülő javaslat a VKI előírásait természetesen figyelembe veszi. 11

12 Véleményünk szerint, amennyiben valóban figyelembe vette, akkor félreértelmezte a VKI előírásait a tanulmány. Általánosságban elmondható, hogy a tanulmányban megjelölt tervezett beavatkozások a Duna jó állapotának eléréséhez nem járulnának hozzá! A Duna magyarországi szakaszának jó része nem erősen módosított víztest besorolása szerint. Itt pedig a jó állapot elérését célzó beavatkozásoknak, intézkedéseknek kellene prioritást élvezniük! II. A tanulmány tartalmi összefoglalása A tanulmány célja az előzőeknek megfelelő víziút kialakítására javaslat kidolgozása, oly módon, hogy az azzal összefüggő természeti értékek ne sérüljenek Ez a hagyományos folyamszabályozási módszerekkel (kotrások, kőművek építése) lehetetlen! Dunaföldvár és a Déli országhatár közötti Duna-szakaszon az elmúlt időszakban a mederés a kisvízszintek süllyedése okozta a legtöbb problémát. Mivel ez a jelenség káros a hajózásra, a felszíni vízkivételekre (Paksi Atomerőmű), a partiszűrésű vízbázisokra és a mellékágak természetes vízpótlására is, elsődleges szempont a kisvízszintek lehetséges emelése, illetve a vízszintsüllyedési folyamat megállítása vagy mérséklése. A kisvízszintek emelését legföljebb a beavatkozásokat követő viszonylag rövid időszakra idézhetik elő a vázolt beavatkozások. A mederkotrás nagymértékben felelős a bevágódás fokozódásáért, és a meder kőművekkel történő további szűkítése is feltehetőleg lokális sebességnövekedéseket fog okozni, ami tovább ront a helyzeten. A főág védett élőhelyekkel egybeeső gázlóinak rendezésénél kiemelten szükséges intézkedések: a beavatkozások kivitelezési időszakát az élőhelyek aktív időszakán (júliusnovember) kívüli időszakra időzítése, Egyes halfajok a megjelölt időszakon kívül ívnak ezeken az élőhelyeken, továbbá, a Duna a vízimadarak számára nemzetközi jelentőségű vizes élőhely vonuláskor, valamint telelés során (Ramsari egyezmény!) különösen októbertől márciusig. Természetesen valószínűleg az lenne ökológiai szempontból a kedvező, ha a fontos ívóhelyeket és a vízimadarak által kedvelt szakaszokat egyáltalán nem érintenék a beruházások. Amennyiben ez elkerülhetetlen lenne, arra az esetre javasoljuk a konkrét intervallum megjelölése helyett az egyes, beavatkozással érintett szakaszra alkalmanként természetvédelmi szakembertől javaslatot kérni, hogy az adott élőhelyen mely állatfajok szempontjából mi tekinthető a beavatkozások elvégzésére elfogadható időszaknak. A vizsgált 28 szakasz 53 mellékág rendszeréből tízet minősítettünk kiemelt értékűnek, a hajóút fejlesztés beavatkozásai által érintettnek.???? Mi alapozta meg a kiválasztást ill. a ki nem választást? Ez nem derül ki a tanulmányból. A két lehetséges programváltozat összevethető költségadatait felsoroló táblázatban jelentős tételként szerepel a Kavics eladásból származó bevétel. Véleményünk szerint abszurd, hogy a XXI. században ki lehet rabolni egy olyan, soha többet nem utánpótlódó természeti kincset, mint a Duna lerakódott kavicshordaléka! Ha a kitermelt mederanyag eladásra kerül, akkor ez a tevékenység nem más, mint bányászat az erre vonatkozó előírások be nem 12

13 tartásával párosulva! Amennyiben feltétlenül szükségessé válna a kotrás valamely kavicsos szakaszon, akkor javasoljuk az osztrák példa követését: a mederanyagot célszerűen egy olyan szakaszon vissza kell helyezni a Dunába, ahol egyébként vagy mederanyag-visszapótlás szükségességét állapították meg. Ugyanennek a kérdésnek másik oldala, hogy egyes halfajok a kavicspadok kotrásának hatására teljesen elveszítik az ívásukhoz szükséges közeget. A projekt lehetőséget biztosított egy átfogó mellékágrendszer rehabilitációs terv kidolgozásához is. A tanulmányban ez nem szerepel? A hajózás fejlesztése érdekében tett beavatkozások a főági ökológiára egyes helyeken káros hatást gyakorolnak, amelyet még növelhet a megnövekedő hajóforgalom. Ebből következik, hogy sem a Natura2000-es irányelvek, sem pedig a VKI értelmében nem lehet a főágon ilyen beavatkozásokat végrehajtani. III. A kitűzött cél eléréséhez szükséges további lépések A környezeti hatásvizsgálathoz szükséges alapadatoknak és dokumentációknak olyan részletességűnek kell lenni, amely alapján egyértelműen megítélhető a javasolt beavatkozások hatása az adott folyamszakasz természeti környezetére, valamint a vizek állapotának fenntarthatóságára. Ebben a tanulmánynak teljesen igaza van. És ameddig nem állnak rendelkezésre ezek az alapadatok és dokumentációk, addig nincs is miről beszélni. Alig rendelkezünk ismeretanyaggal arról, hogy hogyan működik a folyók természeti környezete, élővilága, hogyan lehet egy alig ismert dologhoz mérni a beavatkozások várható hatását? 1.1 Medermorfológiai vizsgálatok A leírt medermorfológiai vizsgálatoknál pontosabb, alaposabb fölmérést napjaink technológiai adottságai mellett nem lehet végezni. Kérdéses azonban, hogy a modellezés, melynek alapjául szolgál a leírt részletes felmérés, a természetben zajló folyamatokat a szabályozás megbízható tervezéséhez szükséges mértékben korrekten képes-e leképezni. A folyam mozgó medrű szakaszán egyetlen árhullám is a modellezett állapothoz képest nagymértékű, előre nem jelezhető, szinte véletlenszerű meder-átrendeződéseket okozhat! Ebből az következik, hogy a meder változásainak követéséhez a részletes fölméréseket szükséges viszonylag nagy gyakorisággal ismételni ami meglehetősen nagy költséggel jár, és rendkívül időigényes. A morfológiai vizsgálatok egyetlen hiányossága, hogy (amint a tanulmány bevezető részében is olvashatjuk) a főmederrel elválaszthatatlan ökológiai egységet képező ártéri területekre, mellékág-rendszerekre nem terjed ki pedig a beavatkozásoknak ezekre is hatása lesz, morfológiai szempontból is. 1.2 A hajózási kisvízszint meghatározása a Szap - Déli országhatár szakaszra 13

14 Az 1.1 táblázatban föltüntetett vízhozamok között csak egy (ADCP-vel) mért érték szerepel, a többi számított/származtatott. Kérdés, hogy mi ennek az oka? Vajon mi alapján kerültek meghatározásra a származtatott értékek? 1.3 Numerikus hidraulikai vizsgálatok Ebben a fejezetben a módszer leírása található mely 1D hidraulikai modell. A vízszintek számítására megfelelően paraméterezve jól alkalmazható, morfológiai szempontból azonban nem ad információt. A modellezés hiányossága, hogy a technikai és egyéb feltételek nem voltak adottak 2- vagy akár 3D hidraulikai modell felállítására, csak rövidebb szakaszokon és az alkalmazás tartományát erősen korlátozó speciális peremfeltételek teljesülése esetén. Továbbá, a modellek a hullámteret egyáltalán nem veszik figyelembe. Ennek megfelelően a hajózás-fejlesztés megalapozására véleményünk szerint további vizsgálatok szükségesek, a modellekre nem elegendő alapozni. 2.1 A magyarországi Duna-szakasz általános jellemzése A kisvízi meder változása A Duna Bizottság által kiadott a hajóút fenntartásáról szóló tájékoztatók szerint a Duna Szap-Mohács közötti szakaszán között összesen mintegy 70 millió m 3 kavicsot kotortak ki, ehhez képest elenyésző az közötti 2,8 millió m 3 kotrás. Nem stimmelnek a számok. Csak az fkm között (Dunaföldvár déli országhatár), években (11 év) több, mint 10 millió m 3 kotrás volt. Ennek nagy része a szakasz fölső részén (főképpen Dunaföldvár Solt Paks), itt a meder gyakorlatilag tisztára mosott sóder, ideális alapozó- ill. adalékanyag, tehát a hely nem véletlen (vö. autópályák építése pl.) A gázlóviszonyok szakasz-szemléletű vizsgálata a gázlóképződésre hajlamos szakaszokon folyószabályozási művekkel és kotrással a gázlók megszüntethetők, Ehhez: A jelenlegi folyamszabályozási kotrási gyakorlattal a vízszintsüllyedés fokozódik, de a gázlók okozta probléma ennek ellenére nem oldódik meg: évi több millió m 3 kotrás mellett ugyanannyi a gázló (Goda, 1995) A hordalékviszonyok változása Az ipari kotrások hatásainak részbeni leírására és elemzésére szorítkozik. Az alsóbb szakaszról említést sem tesz, a lebegtetett hordalékjárásra nem tér ki. A jelenlegi kotrási gyakorlat hordalékszállítással való összefüggését meg sem említi. A későbbi (al-)fejezetekben a hordalékszállítási kapacitás kifejezést használja több helyen. Jó lenne, ha definiálná, mit ért ez alatt, mert ha az általunk ismert definíció szerint (Graf, 1993) értelmezi, akkor a hordalékszállítási kapacitásban viszonylag rövid időszakok alatt történt nagymértékű változások (feltételezett) okaira is kíváncsiak lennénk. Nem adja meg ezen 14

, A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK

, A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK , A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK 6. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI

Részletesebben

HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS

HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egytem - www.rekk.eu - Szelídvízország - www.szelidvizorszag.hu HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS Dunai hajózóút fejlesztési javaslatok vizsgálata

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv környezeti vizsgálatának vitaanyaga Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. Respect Kft. 2015. július 30.. TARTALOM BEVEZETŐ...1 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

Élô Duna vagy vízisztráda?

Élô Duna vagy vízisztráda? Grafika: Sibylle Vogel, WWF DCPO, készült a MAVA Alap támogatásával Élô Duna vagy vízisztráda? Társadalmi-gazdasági megfontolások a dunai TEN-T fejlesztési tervek kapcsán Összefoglaló WWF füzetek 28. Szerkesztette:

Részletesebben

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta dr. Ambrus András (FHNPI) Csörgits Gábor (KvVM TvH, KGI) dr. Fülöp Sándor (EMLA) Havasné Szilágyi Eszter (KvVM) Kis Ferenc (WWF Magyarország) Kiadja

Részletesebben

Regionális tanulmány

Regionális tanulmány Regionális tanulmány Magyarország PP9 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) PP17 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. június 30. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Alapadatok...

Részletesebben

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag)

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) 2013. december Tartalom Vezetői összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 5 1.1 Küldetés... 5 1.2 A dokumentum célja... 5 1.3 A dokumentum háttere és felépítése...

Részletesebben

Somlóvári László úr hajózási és vízügyi mérnök, hajóskapitány NHS készítő bizottság vezetője részére. Tisztelt Somlóvári úr, kedves Laci,

Somlóvári László úr hajózási és vízügyi mérnök, hajóskapitány NHS készítő bizottság vezetője részére. Tisztelt Somlóvári úr, kedves Laci, Székhely: 1056. Budapest, Vigadó tér 2. Kossuth Múzeumhajó; web: www.mahosz.hu mail:mahosz@mahosz.hu; Tel: (30) 8170926; Levelezési cím: 1131. Budapest, Béke u. 79. III.9. Somlóvári László úr hajózási

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés

A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés Bevezető összegzés Napjainkra a környezetvédelmi problémák megoldásnál elvárható a komplex megközelítés, a megelőzésre helyezett hangsúly.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése Készült az ÚMFT Kormány által 2006. október 25-én elfogadott, umft_hunsrfmagyar_munka_061208.pdf megnevezésű

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv Budapest 2015. július 30. 1 Tartalom 1 A KJT háttere... 4 1.1 A KJT célja... 5 1.2 A KJT készítői... 5 1.3 A KJT ágazati és területi hatásköre... 5 2 A tervezési kontextus... 6 2.1 Módszertan...

Részletesebben

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES A 2009-10-es környezeti és energetikai fejlesztési akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink

Részletesebben

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló 2014. április (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

A Környezet és infrastruktúra operatív program véleményezése

A Környezet és infrastruktúra operatív program véleményezése Általános megjegyzések a programhoz A Környezet és infrastruktúra operatív program véleményezése Mint később kiderült a honlapról két változat volt letölthető egyidőben, egy korábbi és egy későbbi. Ennek

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása

A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása 1. A stratégia területi hatályának meghatározása és jelen stratégiát megelőző dokumentumok A stratégia készítés egyik alapvető problematikája a munka

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben