Szakmai továbbképzés a civil szféra jövõjének záloga. A közösségfejlesztés Iskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai továbbképzés a civil szféra jövõjének záloga. A közösségfejlesztés Iskolája"

Átírás

1 VI./4. VI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, OKTÓBER DECEMBER Szakmai továbbképzés a civil szféra jövõjének záloga Dr. Besenyi Sándor: A szakmaiság a civil szféra létalapja Arapovics Mária: Civil szervezetek szerepe az egész életen át tartó tanulásban Dáné Tibor Kálmán: Új perspektívák elõtt a hazai magyar felnõttképzés Dezsõ Júlia, Szabó István: Kezdeményezz. Mutasd meg, hogy lehet! A közösségfejlesztés Iskolája Civil VitaFórum Mire számíthatunk a vidékfejlesztés terén a közötti idõszakban? Interjú Kolumbán Gáborral Civil Kurázsi

2 mszervezetekért 2 civil fórum T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Dr. Besenyi Sándor: A szakmaiság a civil szféra létalapja 4. oldal Csáki Rozália: Mire és hogyan tanít a civil szféra? 5. oldal Buda Annamária: Civil a pályán, avagy csak profin érdemes bármit tenni a civil szférában 9. oldal Arapovics Mária: Civil szervezetek szerepe az egész életen át tartó tanulásban 14. oldal Ion Georgescu: Szakmai továbbképzés a civil szférában interjú Ion Georgescuval, a Román Képzési Intézet egyik trénerével 15. oldal Varga Máté, Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés és képzés A Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány képzési tevékenysége 18. oldal Márton János, Papp Z. Attila: Kihasználatlanul. A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere 21. oldal Dáné Tibor Kálmán: Új perspektívák előtt a hazai magyar felnőttképzés 23. oldal Dezső Júlia, Szabó István: Kezdeményezz. Mutasd meg, hogy lehet! A közösségfejlesztés Iskolája 24. oldal Arapovics Mária: A Civil társadalom és nonprofit szervezetek akkreditált képzési program az ELTE Pedagógia Karán 28. oldal Nizák Péter: A Budapesti Művelődési Központ által akkreditált továbbképzési program bemutatása 31. oldal Az Önkéntes Központ Alapítvány Képzési Programjának Etikai Kódexe 33. oldal Bereczki Kinga: AMŐBA 10 év az oktatás és oktatásfejlesztés terén 35. oldal Csengeri Zsolt: Crest Forrásközpont képzés és informálás 37. oldal Cristina Cristodorescu: Szakmai továbbképzés egy szervezet fejlesztésének alapja 38. oldal Márton Zoltán: Teleki Oktatási Központ lehetőségek tárháza 39. oldal Kósa András: A Közéletre Nevelésért Alapítvány (KÖNE) képzési programja 41. oldal Magyari Sára: Startolás a START-al 42. oldal Székely Tünde: KÖDAK Közéleti Diák- és Ifjúsági Akadémia 44. oldal Jakab Vilma: Civil Sajtóműhely 44. oldal Kovács Zoltán Csongor: Fiatalok a romániai zöld mozgalomban Civil VitaFórum 46. oldal Mire számíthatunk a vidékfejlesztés terén a közötti időszakban? Interjú Kolumbán Gáborral Civil Kurázsi 49. oldal Demeter Zoltán: Összefogás Imoláért! Beszámolók 50. oldal Sorbán József: Székelyföldi Civil Konferencia Kük löszünk, ha löszünk? Tévhitek és kihívások a székelyföldi civil világban 53. oldal Sárig Enikő: II. Hargita megyei Civil Konferencia 54. oldal Felhívás c i v i l f ó r u c i v i l t á r s a d a l m i l a p Felelős kiadó: Egri István Főszerkesztő: Csáki Rozália Olvasószerkesztő: Szabó Attila Grafikus: Könczey Elemér Tördelőszerkesztő: Csáki Ferencz Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Alapítvány Elérhetőségek: postacím: Cluj-Napoca, OP 1, CP 1004 telefon/fax: e mail: ISSN Készült a Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában. Megjelenik 1000 példányban. Ára: lej, a 2005-ben megjelenő négy lapszám együttes megrendelése kedvezményesen lej.

3 Szakmai továbbképzés a civil szféra jövőjének záloga 3 A szakmaiság a civil szféra létalapja Amúlt század kilencvenes évei politikai, gazdasági, társadalmi és szociális változásai sodrában drámai átalakulások játszódtak le szűkebb és tágabb világunkban, körülöttünk és bennünk. A piacgazdasági átrendeződés tektonikus mélységű és horderejű változásokat hozott életünkben. Világunk a globalizálódás sodrában összetettebbé, nyitottabbá, polarizáltabbá vált. A pluralista demokrácia politikai rendszere új erőteret teremtett, új törésvonalakat nyitott a korábban egységes, homogén társadalmi csoportok között. Új hatalmi gépezetet, manipulációs technikákat, elkötelezettségeket alakítgat a demokrácia prominens képviselőinek szerepjátékaiban. A változások megoldható, vagy annak tűnő, gyakran fatalisztikusan átláthatatlan, kusza problémahalmaz elé állítottak bennünket. Gondjaink, problémáink kezelésére a közhatalmi-költségvetési szféra bizony gyakran alkalmatlannak bizonyult. Az üzleti szférát a piac farkastörvényei vezérlik. Haszonelvűsége, gazdasági-pénzügyi korlátai miatt a társadalmi, szociális és szakmai gondok özönével mit sem tud kezdeni. Széles társadalmi senki földje jött létre a mindennapok világában. Nincs felelőse, gazdája, istápolója sok-sok gondunknak, települési, térségi, szakterületi ügyünknek. A változások azonban nemcsak új problémák özönével szembesítettek bennünket, hanem a demokrácia formálódó viszonyrendszerében a politikai képviselet mellett civil önszerveződési és problémakezelési lehetőségeket is megnyitottak a romániai magyarság különböző társadalmi csoportjai számára. Az erdélyi tradicionális önszerveződési-összefogási formák, nyelv-, kultúra- és nemzeti azonosságőrző tapasztalatok alapján egyéni és közösségi civil kezdeményezések jelentek meg itt, a társadalmi, szociális, települési, oktatási, képzési senki földjén. Ők vállalták fel a halmozódó gondokat, gazdátlanul maradt értékek, érdekek, ügyek képviseletét, a tennivalók feltárását, programmá szervezését, a gondoskodás nélkül vergődő emberek, gyermekek, elesettek segítését. A kilencvenes években erdélyi szinten több ezres nagyságrendben, hihetetlen tematikai sokszínűségben bontakozott ki a civil kezdeményezések, önszerveződések világa a településeken, az ágazati szakterületeken, a társadalmon kívüli, gazdátlan zugokban. Az elmúlt másfél évtizedben bonyolult mennyiségi és minőségi metamorfózison ment át a civil szféra a romániai magyarság körében is. (Nem utolsósorban a gyakran apprehendált anyaországi anyagi és szakmai támogatás segítségével.) Kialakultak és megerősödtek önszerveződési formáik, konkretizálódtak társadalmi szerepvállalásaik. Lassan kodifikálódtak jogi szabályozásuk keretei. Kirajzolódtak a nemzetközi, anyaországi és romániai forrásszerzési lehetőségeik. Bebizonyosodott, hogy a társadalom számára rendre olcsóbb és hatékonyabb megoldás a civilekre bízni bizonyos ügyeket, mint az állami, önkormányzati bürokráciára, szakigazgatásra hagyatkozni. A civil szféra meggyőzte a társadalmat szükségességéről és hasznosságáról. A kisebbségi magyarság nemzeti azonosságának megőrzésében, társadalmi értékei védelmében és gazdagításában jelentős eredmény, hogy a civil szervezetek tevékeny és konstruktív közreműködésével, szakértő műhelymunkáival létrejött a szféra európai normáknak megfelelő szervezettsége, szakmai szerepvállalásának változatossága, és megszilárdult szakmai színvonala. A romániai magyar civil önszerveződés szakmai kultúrájának gazdagításában, tekintélyének emelésében fontos szerepet vállalt és töltött be az ERMACISZA, az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány hatéves működése. Évenkénti konferenciái az erdélyi magyarság közéletének fontos fórumai és eseményei voltak. A szekciók továbbképzési és integrációs tényezőként szakmapolitikai jelentőségre tettek szert. Időben felismerték, a civil szervezetek és együttműködési formáik Folytonos elemzésekre, szisztematikus kutatásra, tájékozódásra, az európai és az anyaországi tapasztalatok megismerésére alapozott szakmai továbbképzésekre, konzultációkra és értékelésekre kell törekedniük a civileknek a további eredményes társadalmi szerepvállaláshoz. társadalmi jelentősége szakmaiságukban van. Abban, hogy milyen szakmai hozzáértőket, milyen látókörű, elemző, kreatív és cselekvőképes személyeket tudnak tagjaik, vezető képviselőik között. Hogy személyiségeik, akcióik mennyire fejezik ki az adott társadalmi közeg szükségleteit, problémáik megközelítését, lehetséges orvoslásuk útjait, módjait. Hogy képesek-e programszerűen gondolkodni, és céltudatosan cselekedni. Hogy programjaikhoz tudnak-e forrásokat, támogatókat, partnerséget találni. A civil szféra megbecsülést szerzett a magyar nemzeti kultúra és örökség ápolásában, közösségei szervezésében, a közösségi és állampolgári jogok képviseletében, a környezetvédelemben, az elesettek problémái kezelésében, a szociális gondok enyhítésében, az anyanyelvi oktatás, képzés, szakképzés, felsőfokú képzés intézményi formái megteremtésében, szakmai rendszerük kiépítésében. Sorolhatnánk még a civil szerepvállalás területeit, formáit és módszereit. A település- és térségfejlesztés, a regionalizáció fontos és ígéretes szereplőivé lettek a civil szervezetek és szövetségeik. A kezdeményező-építkező önkormányzatok keresett és megbecsült partnereivé váltak. Közreműködésükkel lett a romániai magyarság a demokratizálódás, modernizáció, az európai integráció nemzetközileg is elismert tényezője Romániában. A kisebbségi magyarság társadalmi és szakmai szerepének és súlyának növelésében lebecsülhetetlen szerepe volt és van nemzeti hátországuknak. A határok átjárhatóságával, a családi, rokoni, szakmai, települési és regionális kapillárisok, artériák és vénák újraéledésével, az új érintkezési, információs és kommunikációs infrastrukturális bázison megismerhetők, követhetők, alkalmazhatók lettek a magyarországi tempóelőnyből fakadó, Romániában

4 4 civil fórum is alkalmazható tapasztalatok, új szabályozási rendszerek és intézményesülések. A magyarság anyanyelvi, kulturális integrálódása mellett új szakmai integráció is végbement az elmúlt években, amely előfeltételezi az intézményi, települési, térségi, regionális kapcsolatok építését. Természetesen a célszerű és hasznos adaptációkon túl a romániai viszonyoknak, körülményeknek, lehetőségeknek megfelelő szakmai és társadalmi szerepvállalásra van szükség a kisebbségi magyar civil szervezetek részéről. Folytonos elemzésekre, szisztematikus kutatásra, tájékozódásra, az európai és az anyaországi tapasztalatok megismerésére alapozott szakmai továbbképzésekre, konzultációkra és értékelésekre kell törekedniük a civileknek a további eredményes társadalmi szerepvállaláshoz. Csak azok a civil szervezetek válhatnak a felzárkózást és európai integrációt szolgáló tényezőkké, amelyek nyitottak a nemzetközi tapasztalatokra, a szakterületek új, nehezen megszerezhető ismereteire, az ismeretek alkalmazási módjaira, ugyanakkor képzések, tréningek, workshopok sorozatát képesek megszervezni, és a tanultakat alkalmazni. A forrásszerzés, a pályázatírás, a pályázatok megvalósítása, adminisztrációja, szakmai és pénzügyi beszámolásának elkészítése nagyon sok új ismeretet, több szakma tudásbázisára építkező felkészültséget követel. A szakmai képzés a civil szervezetek jövőjének záloga. Dr. Besenyi Sándor Dél-Magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége elnök Mire és hogyan tanít a civil szféra? Az, aki tudatosan válik részévé a társadalom eme szegmensének, érzi, hogy valami más vár rá, mint az iskola padjában. Ha visszatekintünk arra az időszakra és azokra a körülményekre, amelyek közepette belecsöppentünk a civil szférába, akkor azt mondhatjuk, hogy valamilyen módon először egy kisebb csapat tagjává váltunk. Vagy magunk szerveztük ezt a kis csapatot, vagy közvetlen, esetleg közvetett meghívottjai voltunk egy csoportosulásnak. Valami odahúzott bennünket, és az a valami általában egy belső indíttatás, egy nemes célért való közös cselekvés ígérete, avagy éppen a jó hangulat. Ahogy a csapat körülírásához, meghatározásához közeledek, máris egy igen sajátos fogalommal találom szembe magam, amely a civil szerveződés alapja. És ahogy az alapoktól, a lelkes csapat megalakulásától, az egyes szerepek letisztázódásán keresztül a közös célok megfogalmazásáig és ezek megvalósításáig haladok, egyre több o- lyan sajátos fogalommal találkozok, amelyekkel mi, civil szervezetekben dolgozók szinte naponta találkozunk, naponta használjuk őket. De tudjuk-e, hogy mit A civil szférában is a megfelelés és a teljesítés igényével találjuk szembe magunkat, és ebben a versenyhelyzetben csak azok maradnak felül, akik képesek helytállni. Ebben a helytállásban a szakmai továbbképzésnek, amelyre a civil világ számtalan lehetőséget kínál, kiemelt szerepe van. jelentenek? Milyen gyakran forgatunk szakirodalmat e téren? Talán egyesek szemében nevetségesnek tűnik, hogy éppen a szabad önszerveződés köreiként beazonosított civil szervezetek berkeiben teszünk említést szakirodalomról. Hogy elkerüljük ezt a nevetségessé válást, és letisztázzuk, miről is beszélgetünk, érdemes közelebbről is megnézni, hogy mit is nevezünk szakirodalomnak ebben a vonatkozásban? Egyáltalán mi a szakmaiság a civil szférában? Valahol ezen kérdések mentén fogtunk neki e lapszámunk szerkesztésének, hogy közelebbről is megnézzük, mi a civil szakma? Kik is lehetnek a civil szférában a szakik? Mitől lesznek szakik ezek az emberek? És egyáltalán miben lesznek szakik? És ha már szakmaiságról beszélünk, akkor ez hogyan adódik tovább? Melyek a civil szféra sajátos képzési, továbbképzési formái? A civil szféra, a civil szervezetben való tevékenykedés elsősorban a közösségi életre, a közös cselekvésre tanít. A civil szakma alapja a közösségfejlesztés. Hogy mi mindent és milyen formában sajátíthatja el az a személy, aki közösségfejlesztéssel akar foglalkozni, arról Vercseg Ilona, a magyarországi Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke számol be bővebben lapunknak. A közösségfejlesztés tárháza számos olyan módszert tartalmaz, amelyeket a nem kifejezetten közösségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetekben dolgozók is alkalmaznak. Hiszen mindannyian egy-egy kisebb közösség tagjai, és egy-egy kisebb közösségért cselekednek, legyen az a civil szférában tevékenykedők közössége, legyenek azok valamely település vagy régió gyermekei, legyenek azok a sérült emberek közösségei, legyenek a környezetvédők, és folytatható a sor. Mintha egy pályázat célcsoportját határoznánk meg. És íme, itt egy újabb fogalom, amellyel igen gyakran találkozunk a civil világban. De mindannyian ugyanazt értjük-e ezen a fogalmon, amikor meghalljuk? És vajon ugyanarról szólnak-e a pályázatírással foglalkozó tréningek? Két sarkalatos kérdése ez a civil szférában megvalósuló szakmai továbbképzéseknek. Vannak-e standardok? Olyan kérdés ez, amelyre egy átfogó kutatással lehetne csak válaszolni. Ilyen kutatás azonban nem áll rendelkezésünkre. Ettől eltekintve azért tudjuk, hogy minőségében különbség van a tapasztalt, felkészült képző és a kevés tapasztalattal rendelkező képző által tartott képzés között. Egyelőre azonban csak szájhagyományok útján szerzünk tudomást arról, hogy ki az, akit adott témában érdemes megkeresni, mert jó képző. De még nem világos, hogy milyen tanulmányokkal, és mennyi, milyen jellegű tapasz-

5 Szakmai továbbképzés a civil szféra jövőjének záloga 5 talattal kell rendelkezzen egy személy ahhoz, hogy jó képző legyen. Emellett pedig a képzőket is valamilyen formában rangsorolni kellene, hogy egyértelmű legyen, ki az, akit egy ifjúsági csoporthoz csapatösszerázásra hívhat meg egy szervezet, és ki az, akit egy több éves együttműködést maga mögött tudó civil szervezet munkaközössége szervezetfejlesztés témában meghallgathat. Avagy mit jelent az, ha valakit pályázatírás témában X készített fel, és mit jelent az, ha Y. Ahhoz, hogy ezeket mérni lehessen, standardokra lenne szükség, amelyek eligazítanának ebben a világban. Mert a civil szférában tevékenykedő képzőkre is ugyanakkora felelősség hárul, mint az első osztályba belépő tanítóra. És ezt a felelősséget nem lehet elhárítani. Sőt, ennek tudatában kellene képzőket választaniuk azoknak, akik adott csoportnak képzést szerveznek. A civil szférában való tevékenység folyamatos tanulást, felkészülést, továbbképzést jelent. Hogy ezáltal milyen szerepe van a civil szférának az élethosszig tartó tanulásban, arról Arapovics Mária, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem oktatója ír lapunkban. A civil szféra fejlődésének az egyik ismérve, hogy az utóbbi évtizedekben számtalan kutatás tárgyát képezte és képezi. Valami történik a társadalom eme szegmensében, ami felhívja az emberek figyelmét, aminek kihatása van az össztársadalmi folyamatokra, a közösségi kérdések megválaszolására, a közösségi problémák megoldására. És maguk a civil szervezetek is fejlődnek, megerősödnek, sajátos tapasztalat- és tudás-tőke kovácsolódik össze itt, amelynek az átadására már felsőfokú intézményi oktatás keretében is sor kerül nálunk is. A os tanévvel kezdődően a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közigazgatási és Politikatudományi Fakultása keretében A közösségfejlesztés Iskolája névvel beindult a Közösségfejlesztési Posztuniverszitáris képzés. Dezső Júlia és Szabó István, a Közösségi Kapcsolatokért E- gyesület programvezetői lapunk hasábjain részletesebben is bemutatják eme képzési forma mibenlétét. Nem-formális képzéssel, mely a civil szféra sajátos képzési formája számos civil szervezet foglalkozik. Arra törekedtünk, hogy megszólaltassunk olyan szervezeteket, amelyek már több éve képzéssel foglalkoznak, ugyanakkor olyan képzéseket is bemutassunk, amelyeket egy-egy szervezet egyszerűen az adott helyzet, körülmény által megkívánva szervezett meg. A civil szférában is a megfelelés és a teljesítés igényével találjuk szembe magunkat, és ebben a versenyhelyzetben csak azok maradnak felül, akik képesek helytállni. Ebben a helytállásban a szakmai továbbképzésnek, amelyre a civil világ számtalan lehetőséget kínál, kiemelt szerepe van. A lelkesedés mellett a szakmai felkészültségre is szükség van a jó eredményekhez. Csáki Rozália főszerkesztő Civil a pályán, avagy csak profin érdemes bármit tenni a civil szférában Változások Kelet-Közép-Európában a XX. század második felében A sztálini rendszer regionális működése vezetett el ahhoz a helyzethez, amit Hankiss a közösségek hiányával, illetve válságával ír le. Nem sikerült a közép-kelet-európai régióban tökéletesen kiirtani a civilitás nyomait. Sőt, annál inkább erősödtek bizonyos szálak, minél inkább nőtt a tiltás ereje. Forradalmak, ellenállási mozgalmak formájában újraéledtek a kezdeményezések: Magyarországon (1956), Csehszlovákiában (1968). Ezek a törekvések gazdasági, társadalmi reformokat hoztak. De a reformokra soha senki nem adott garanciát. Nem lehetett ellenőrizni, valóban megvalósulnak-e teljes mértékben, illetve, hogy nem veszítik-e érvényüket. Az államhatalmi rendszer megroppanásával új lehetőségek adódtak a második és a harmadik szektor számára. A szándékok erősek voltak, de gyengék a lehetőségek. A rendszer minden jellegű horizontális köteléket igyekezett elvágni. A legyengített társadalomnak meg kellett erősödni a hatalommal szemben. A hatalom infantilizálta a társadalmat (Bruszt, 1988.), ez a paternalista államideológiának volt a következménye. Mit gondol a paternalista állam a társadalom tagjairól? Azt, hogy védtelenek, ezért védeni kell őket. Azt, hogy tájékozatlanok, ezért a- tyai segítségre van szükségük. Azt, hogy felelőtlenek, ezért a vezetőknek kell vállalni a jogok és érdekek képviseletét A civil társadalom adta lehetőségek a felnőtté válást biztosíthatják az emberek számára. A külső vezérlésből ki lehet kerülni és az állampolgár, a közösség belső irányításúvá válhat. Feltételes mód azért szerepel itt, mert a polgári A civil társadalom adta lehetőségek a felnőtté válást biztosíthatják az emberek számára. A külső vezérlésből ki lehet kerülni és az állampolgár, a közösség belső irányításúvá válhat. társadalom a demokratikus intézményeivel és anyagi, gazdasági lehetőségeivel együtt is teremthet infantilizmust. A civil társadalomnak annyira meg kellene erősödnie, hogy könnyen ki tudja fejezni szándékait, céljait, önellátóvá kell válnia. Ehhez szükséges, hogy ezek az akaratok szervezetek formájában és védelmében artikulálódhassanak A civil szándék 1970 óta kisebb-nagyobb körökkel kiegészítve koalíciós formában kezd el színre lépni. Az eredeti kihívás a civil társadalom megteremtése volt polgárjogi mozgalom formájában. A hatalomorientáló törekvések is erősen jelen voltak: lehetőség nyílt arra, hogy a civil csoportosulásokból jól szervezett pár-

6 6 civil fórum tok jöjjenek létre. Érdekes jelenségnek lehettünk tanúi: egy alapvetően polgári törekvés, mely apolitikus, hogyan válik politikai szervezetté, és a politikai hatalomba bekerülve hogyan tudja segíteni a civilitás igazi értelmében a harmadik szektor fejlődését. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, miszerint, ha a civilitás antipolitikát jelent, akkor mely szervezetek tekinthetőek igazi civil szervezetnek? Vagy talán fel kell tételezni egy második, netalán harmadik civil szférát is, amikor a politikamentes NGO szervezetekről beszélünk? A civil társadalom kifejezés az antipolitika szinonimája lett: államon és pártokon kívüli önszerveződő A civil kurázsit meg kell szerezni, gyakorlatra kell szert tenni. Enélkül csupán a civil társadalom karikatúrájáról beszélhetünk. csoportok hálózata. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson, legelőször repolitizációs folyamatra volt szükség. A civil kurázsit meg kell szerezni, gyakorlatra kell szert tenni. Enélkül csupán a civil társadalom karikatúrájáról beszélhetünk. (Miszlivetz, 1993.) Kelet-Közép-Európában a civil társadalom hagyományai megszakadtak a második világháború után. Ezért fennáll annak a veszélye, hogy egy elit réteg csupán a civilitás valódi értékeire emlékeztető értékek nevében kvázi civilitást hoz létre. Ezek a csoportok elszigetelik magukat a többi csoporttól, és szövetség helyett elszigetelődés jön létre. A civilitás horizontális szerveződésének, hálóvá alakulásának akadályát képezik. Hogyan tudja felváltani a civilitás a paternalizmust? Ellenőrként és megszorítóként, az állam mellett kiegészítőként, illetve ha szükséges, az állammal szemben fellépni. Ezekben a folyamatokban valódi lehetőséget kell kínálni felnőtt polgárrá szocializálódásra vagy reszocializálódásra. A társadalmi szerződést megírni csak együtt lehet: hatalomnak és az állam polgárainak. A civil kontroll funkciója a szerződés garanciáinak behajtása. A civil szféra működésén keresztül érvényesülhet a civil kontroll. Ezt látjuk, amikor egy civil kezdeményezés már azáltal is, hogy létrejön, kritikát gyakorol az állami intézményrendszer felett. A csoportok a törvény adta kereteken belül működnek és független erkölcsi értékeket hordoznak. Ez a skót felvilágosodás visszhangja. A civil társadalom nem helyettesítheti az államot. A polgári értékek nem maradnak fenn törvényi szabályozás nélkül. A társadalomban a civilitás a garancia a különböző szabályok betartása. Mi szükséges a civil szféra profizmusához? A harmadik szektor két folyamat egymásra hatásaként állandóan fejlődik, változik: az állami ellátórendszerben tapasztalható hiányosságokra adott válasz hatékony és hatásos; ezt látván az állam maga is segíti a civil szektort a megerősödésben törvények- Olyan emberek munkájára van szükség, akik vagy maguk vannak birtokában egyszerre az elméleti és gyakorlati tudásnak, vagy szintetizáló, szervezőképességgel rendelkeznek... kel, juttatásokkal. A demokrácia megszilárdításának lehetősége a civil szektor működésének megerősítése. Folyamatosan kétfelé tekintenek a civil szervezetek: A szolgáltatások i- génybevevőire, mely lehet az állam vagy annak polgára. Önmagukra mit tudnak szervezetként nyújtani, hogyan tudnak válaszolni az új kihívásokra? Mi a civil szektor sikerességének a titka? A siker alatt a valóban hatékony és hatásos működést értjük. Amenynyiben így működik egy szervezet, akkor az emberek között is népszerű lesz. Ez a sikeresség másik dimenziója. Mik azok a jellemzők, amelyek garanciát nyújthatnak erre? Professzionalizmus a megfelelő gyakorlati és elméleti válaszok adása a Hol? Mikor? Mit? kérdésekre. A választ a szervezetek általános, és az egyes programok konkrét célkitűzései között lehet tetten érni. Költségvetés sikeres kezelése pontos és törvényes ügyvitelt jelent. Manapság könyvelőt vagy céget bíznak meg ezzel. Nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység (divatos fogalommal PR) ismertté tenni a célokat, tevékenységeket: hirdetésben, kiadványokban, nyílt napokon, workshopokon, konferenciai előadásokon stb. Nem elegendő jól dolgozni, mindezt tudatni kell az emberekkel. Támogatásszerzés profizmusa a következő kérdéseket szükséges feltennie a szervezetnek: Kitől? Mit? Mennyit? Cserébe mit nyújtok? Szoros összefüggésben áll a külső kommunikációval. A megvalósított programok hatékonysága valóban segíteni az adott hiányosságon. Nem segít az, ha csak látszatintézkedések történnek, ha csak szép, színes léggömböket ereget a civil szféra. Előbb-utóbb lelepleződik. Ha a tevékenységbe bevonódik a meghatározott számú személy a célcsoportból, azok még nem biztos, hogy valódi megoldásokat kapnak a kérdéseikre. Innovációs készség az állandó megújulni vágyás és képesség viheti előbbre a szektort. Valódi újdonságokkal. Nem jelenti azt, hogy régi hagyományok tartalmas és átgondolt felelevenítése nem lehet innováció. Kreativitásra van szükség. Nyitottság folyamatos kommunikációs-készséget jelent az új és régi célcsoportokkal, a mikro- és makrokörnyezettel. Hagyni, hogy a szervezet lásson, ne csak nézzen, illetve megőrizni a folyamatos készséget a látásra és a nézésre. Flexibilitás rugalmasan válaszolni a szolgáltatás iránti igényekre, és alakulni azok szerint. Megőrizni a fiatalságot. Problémára való érzékenység reakciókészséget értek ez alatt, valamint a folyamatos kérdezniválaszolni tudás képességét. Ezek a folyamatok és jellemzők nem az intézményben rejlenek, hanem az emberekben, akiknek a tevékenységén keresztül érvényesülnek. Mindig a konkrét ember tud konkrét ötlettel előállni. Nem a jogi forma és a törvény adta lehetőségek rejtik magukban a siker lehetőségét. Az emberi erőforrások az ember társadalmi, biológiai, történelmi adottságainak, az emberi viszonyok különböző alakzatainak, struktúráinak össztársadalmi mozgásterét növeli. (Gyekiczky, 1991.) Végiggondolva a szervezetek nagyságának, profiljának, céljainak változatosságát nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy milyen típusú képességstruktúra lenne a profi és hatékony működés szempontjából elvárható. Ezt minden szervezetnek magának kell meghatároznia két szempontot figyelembe véve:

7 Szakmai továbbképzés a civil szféra jövőjének záloga 7 Mire van szükségünk? Mit hoz magával a munkatárs? A két kérdés megválaszolása után kezdődhet meg a gondolkodási és a harmonizációs folyamat. Tekintve, hogy a civil szférában egyre elterjedtebb a program alapú gondolkodás, ami azt jelenti, hogy a célok érdekében kisebb-nagyobb egységekre tagolódik a tevékenység. Az egységek végpontjai pontosan meghatározhatóak. Egy szervezeten belül több program is folyhat párhuzamosan. Fontos számba venni, milyen folyamatok aktuálisak, és melyik munkába lehet hatékonyan bekapcsolni a munkatársat. A program határozza meg, hogy milyen képességekre van éppen szükség. A másik kérdés a munkatársban rejlő lehetőség, illetve az, hogy milyen képzés során lesz alkalmassá a programban való munkára. A nyugati kultúrákban megkülönböztetjük a pragmatikus, elméleti alapú európai tudást, illetve a gyakorlatorientált, a know-how típusú amerikait. A civil szférában a kettő ötvözésére van szükség, mert a programoknak minden esetben van egy szakmai része, melyet csak az adott témában meglévő elméleti tudás birtokában lehet megalapozottnak tekinteni, másrészt minden elméleti alapú elképzelés a gyakorlati tevékenységek formájában valósul meg. Ez egyben meghatározza a civil szférában dolgozó emberek felé az elvárásokat. Olyan emberek munkájára van szükség, akik vagy maguk vannak birtokában egyszerre az elméleti és gyakorlati tudásnak, vagy szintetizáló, szervezőképességgel rendelkeznek, képesek egy asztalhoz ültetni az elméleti és a gyakorlati szakembert. Az utóbbi időben az emberi erőforrások minősége iránt élénkült fel az érdeklődés, mivel az alapítványok, egyesületek számára nehézséget jelent, vagy teljesen lehetetlen a munkatársak számának növelése, ezért a munkatársak tudáskészletének minősége felé fordulnak határozottabban. Tekintve, hogy a kis szervezetek alkotják a civil szféra nagyobbik hányadát, úgy tűnik komplexebb tudás és képességkészlet a kifizetődőbb. Az emberi erőforrást maga az egyén szállítja a szervezetnek tőke, emberi tőke formájában. Bourdieu elmélete (Bourdieu, 1998.) a tőkefajtákról segít átgondolni az emberi tőke gazdasági hasznát. Három tőkefajtát különböztet meg elméletében: szimbolikus tőke, kulturális tőke, szociális tőke. Könczey Elemér rajza A szimbolikus tőkét Bourdieu a modern kort megelőző társadalmak sajátjának tekinti elsősorban. Fogalmába tartoznak a föld, a termelőeszközök, a rokonság, a különféle kapcsolatok, a kapcsolatok hálózata. A szimbolikus tőkejavak a modern korban is nagyon keresettek, mert kevés van belőlük. Legértékesebb formája a presztízs. Erre a presztízsre törekszik minden szervezet. A szervezet presztízse a misszión túl a munkatársak személyiségén, munkavégzésén alapulhat. Ezért nagyon fontos a szakemberek folyamatos képzése, a helyi közösségben nagy presztízzsel rendelkező emberek megnyerése a szervezet céljainak. Ide tartozik a védnökség intézménye. Nagyon divatos dolog manapság a szervezet vagy annak egy programja számára védnököt (fővédnököt) keresni. A védnök szerepe a presztízs emelése, az általa birtokolt szimbolikus tőke átadása, melyet a szervezet majd átvált gazdasági tőkévé. A kulturális tőke a modern társadalmak tőkéje. A dolgok működtetésének tudása. A megszemélyesített kulturális tőke időigényes és személyre szabott képzésen keresztül szerezhető meg. A képzés kapcsán készségek, képességek alakulnak, melyekkel a személy a szervezetet segíti, juttatja tőkéhez. A tőkefajta maximálisan személyhez kötött. Amint a szervezetből kilép a munkatárs, pótolni kell, újra kell képezni valakit helyette. Ebből a szempontból fontos a munkatársak és az önkéntesek gondos kiválasztása és megtartása, mert minden képzés újabb ráfordítást jelent, amelyet célszerű a szervezet számára kamatoztatni. Szöveg nélkül A megszemélyesített kulturális tőkét tárgyiasított tőkévé alakítják át, amikor létrehoznak valamilyen kézzelfogható, mások számára tárgy vagy szolgáltatás formájában átadható dolgot. Ezek a dolgok átadhatóak, átruházhatóak mások számára. Akkor marad fenn hosszabb ideig a tárgyiasult formában a megszemélyesített tőke, ha értékek, érdekek kötődnek hozzá. Intézményesített kulturális tőke letéteményesei a professzionális szervezetek: iskolák, műhelyek. A civil szervezetek maguk is lehetnek birtoklói, illetve a tőkeforma megvásárlói is. Az oktatási intézményeket vagy tanfolyamokat működtető civil szervezetek, forprofit szervezetek, állami intézmények tulajdonosai ennek a tőkeformának. Minden olyan szervezet, amelyik beiskolázza munkatársait, felhasználója ennek a tőkeformának. A három tőkeforma egymásba átvihető: az intézményesített tőkeforma használatának profitja a megszemélyesített tőkeforma, mely a társadalom megcélzott rétege számára tárgyiasított tőkeformában testesül meg. Nagyon fontos ezt tudni annak a civil szervezetnek, amelyik szeretne valamilyen jelentőset létrehozni akár mikro-, akár makroszinten. A szociális tőke a valóságos és lehetséges erőforrások összessége, amelyek egy hálózat birtoklásával az elismerést, illetve egyáltalán a tudomásulvételt biztosítják. Az egy csoporthoz tartozás alapelvén nyugszik. Ilyen szimbolikus tőkét fektetnek be a szervezetek, amikor megszerveznek egy konferenciát, és a velük kapcsolatban álló szervezetek közül előadókat, illet-

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső 2 civil fórum Tartalomjegyzék Cuprins 3. oldal Somai József: Civil felelősség 4. oldal Csáki Rozália: Kényszer vagy felismerés? 5. oldal Scsaurszki Tamás: Hálózatok 8. oldal Bullain Nilda: Európai civil

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Javaslat az ICSSZEM tervezői csoport számára A szerkesztők: Benedek Zsolt, Gerencsér Balázs, Giczey Péter, Nizák Péter, Péterfi Ferenc, Porkoláb Anikó Budapest,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől?

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől? 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Balogh Márton: A partnerségről 4. oldal Csáki Rozália: Képviseltetni vagy részt venni? 5. oldal Gáspár Mátyás: Magad uram A civil önkormányzás körvonalai 10. oldal

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Önkéntesség számokban 1

Önkéntesség számokban 1 CZIKE KLÁRA Önkéntesség számokban 1 A 2001-es évet az ENSZ az Önkéntesek Évének nyilvánította. A deklaráció nyomán nemzetközi és hazai szinten is egymást érve szervezõdtek konferenciák, kutatások, fórumok.

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike Klára

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete Civil hálózat fejlesztés az együttműködés művészete tréning (akkreditált képzés PL-3938) Intenzív tréning civileknek a kapcsolatépítésről, partnerségről és bizalomról a proháló hálózat hazai gyakorlati

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata Tartalomjegyzék 1. A civil szféra szerepe... 1 1.1 A civil szféra fogalma és jellemzői... 1 1.1.1 Civil szervezetek... 1 1.1.1.1 Civil szervezet mint gyűjtőfogalom...

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

21. oldal Anca Gaidos: Közösségi Alapítvány helyi fejlesztési lehetőség?

21. oldal Anca Gaidos: Közösségi Alapítvány helyi fejlesztési lehetőség? mszervezetekért 2 civil fórum T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Gerencsér Balázs: A civil ügyek kábítószere a PÉNZ 4. oldal Csáki Rozália: Mókuskerékben vagyunk? 5. oldal Dr. Bódi György: 10 éves

Részletesebben

Civil szerepek tanult szerepek?

Civil szerepek tanult szerepek? Civil szerepek tanult szerepek? Olvasom, hogy a civil szervezetek szerepéről két regiszterben is beszélhetünk. Az ismert civil szféra-szakértő, Kuti Éva fogalmazta meg Hívjuk talán nonprofitnak c. könyvében,

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI A kormányzati szakembereknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI A kormányzati szakembereknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike Klára Farkas István

Részletesebben

HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG

HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG F. Tóth András Nagy Ádám I. Előzmények Jelen tanulmányunkban a humán erőforrás fogalmát hármas értelemben használjuk, három, szorosan összetartozó

Részletesebben

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9.

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9. Rendek Tímea Jog-lehetőség-hozzáférés A felnőttképzési rendszer működésének jellemzői és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái Bács-Kiskun megyében Szeged, 2011 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI A Média Munkatársainak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI A Média Munkatársainak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI A Média Munkatársainak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike

Részletesebben

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagszervezetei: Autonómia Alapítvány Civil Kollégium Alapítvány Felső-Kiskunsági

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka SALAMON JUDIT PAPP ZSOLT Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0002 Tisztelt Olvasó! A TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002

Részletesebben