mert nyomorúságos id lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mind ez ideig. DÁNIEL KÖNYVE 12:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mert nyomorúságos id lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mind ez ideig. DÁNIEL KÖNYVE 12:1"

Átírás

1 mert nyomorúságos id lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mind ez ideig. DÁNIEL KÖNYVE 12:1 Egy mindaddig megoldatlan probléma megfejtéséhez nyitva kell hagyni az ismeretlenbe táruló ajtót. RICHARD FEYNMAN Nobel-díjas fizikus

2 Bevezetés Háromezer éve rejt zik egy kód a Bibliában, és most, hogy számítógép segítségével megfejtették, feltárhatja a jöv nket. Öt évvel ezel tt jelent meg az a könyvem, amelyikben megírtam, hogyan fedezte fel egy izraeli matematikus a Biblia kódját. Ez a könyv az egész világgal megismertette a kód létét, én pedig bíztam benne, hogy ezzel véget is ért szerény szerepem. Újságíró vagyok, nem próféta vagy tudós, még csak nem is Biblia-kutató. A Biblia kódjának léte azóta is rejtély számomra. Nem vagyok vallásos, nem hiszek Istenben, úgyhogy fogalmam sincs, miként fedhet fel olyan eseményeket, amelyekre jóval a Biblia megírása után került sor. Ugyanakkor meggy désem, hogy a Biblia kódja nem csupán fikció. Id l id re tanúja lehettem a kódban foglaltak beteljesülésének. Egy ízben egy miniszterelnököt figyelmeztettem, hogy a kód szerint meg akarják gyilkolni, majd elborzadva kellett megtudnom, hogy valóra vált a jóslat: akkor és úgy ölték meg, ahogy az a kódban állt. Ez a háromezer éves szöveg a szeptember 11-ei terrortámadást is megjövendölte. Neves amerikai és izraeli tudósokkal értekeztem, és az USA katonai hírszerzése részére kódokat készít és fejt USA Nemzetbiztonsági Ügynökség egyik vezet rejtjelfejt jével is ellen riztettem a Biblia kódját. Megtanultam héberül, és egy izraeli fordító segítségével egyt l egyig sikerült meger sítenem az általam talált kódokat. Gyakran találkoztam és hetente beszéltem a kódot felfedez matematikussal, Dr. Elijahu Ripsszel, a kvantumfizika alapját képez csoportelmélet világhír szaktekintélyével. Dr. Ripsszel ellen riztük minden jelent sebb kódüzenet matematikai szignifikanciáját, egy számítógépes program segítségével pedig a kódok el fordulási valószín ségét is kiszámítottuk, mely program létrehozásában kollégája, Dr. Alexander Rotenberg is közrem ködött. Dr. Rips kritikusainak felzúdulását hallva titkon reméltem, hogy valamelyikük végül sikeresen megcáfolja a kód létezését. Félelmetes, számomra cseppet sem kívánatos felel sségt l szabadított volna meg az illet, mely felel sség viseléséhez talán csekély is az er m. A Biblia kódja valótlanságára azonban egyetlen kritikus sem talált bizonyítékot, mi több, egy re bizonyosabbá vált az, hogy igenis létezik a Bibliában egy, a jöv t felfed kód (lásd a Függeléket). Végül a következ három tényez miatt döntöttem a kutatás folytatása mellett: a szeptember 11-ei terrortámadás, amely a maga megrendít módján meger síti a Bibliában kódolt figyelmeztetéseket; a Közel-Keleten futót zként végighullámzó er szak, mely azzal fenyeget, hogy háborúba sodorja az egész világot; valamint a Biblia kódja mögött megbúvó végs igazságot sejtet megdöbbent felfedezés. Ez a könyv egy olyan kutatás kezdetét jelenti, amely teljes mélységében feltárhatja a kódot, és ezzel felfedheti múltunkat és a ránk váró jöv t. Napjainkra különösen fontossá vált a kutatás. A Biblia kódja ugyanis arra int, hogy nincs sok id nk.

3 1 / A végs id k Robbanásra ébredtem szeptember 11-én 8:48-kor; ez a robbanás egy csapásra megváltoztatta a világot. Bekapcsoltam a rádiót, ahol bemondták, hogy egy utasszállító repül gép csapódott a Világkereskedelmi Központ egyik tornyába. A tet re rohantam, és még láttam, ahogy a másik toronyba csapódik a következ Boeing 767- es, és láng csap fel a nyomában. Kizárt, hogy baleset történt! A két repül t terroristák térítették el. Megtámadták New Yorkot! Több mint egy órán át álldogáltam a tet n, és fokozódó döbbenettel és hitetlenkedéssel figyeltem a Lower Manhattan fölé tornyosuló két ezüstszín, 110 emeletes házóriás kiégett üregeib l el tör narancsszín lángokat és irdatlan fekete füstgomolyokat. Aztán megroggyant és összeomlott az egyik torony. Majd a másik is. És mindkett t elnyelte az utcán egyenesen felém robogó porfelleg. Egyetlen pillanat alatt nyomuk veszett. Bár a szemem látta, az agyam képtelen volt felfogni a legvészjóslóbb bibliai próféciákba ill, irtózatos pusztítást. Lerohantam a tet l, és kikerestem a számítógépben az si kódot, a Biblia kódját. Egyedül itt lelhettem bizonyságot a veszély mértékére, és hogy mi következhet ezután. A híres izraeli matematikus által felfedezett titkos kód a Biblia megírása után több ezer évvel bekövetkezett világrenget eseményekre is fényt vetett. És most megjelent benne mindaz, aminek néhány perce a tanúja voltam. Mindaz, amit a tet l néztem végig, si héber bet kkel bontakozott ki el ttem a számítógép monitorján. Rejtjelezett formában ott állt az ikertornyok ( iker, tornyok ) szó a háromezer éves szövegben! Ugyanott a repül gép szóra is rábukkantam. A repül gép és a tornyok szavakat az elesését okozza, ledönti szó keresztezte. Háromezer éve a Bibliába kódolták a szeptember 11-én a saját szememmel látott eseményt. Egyetlen gondolat járt az agyamban, és önkéntelenül ki is mondtam: Úristen, igaz!

4 De nem is a terrorista támadás rendített meg leginkább, hanem az, ami a Biblia kódja szerint még vár ránk. A kód el re látta John F. Kennedy és Jichak Rabin meggyilkolását; mindent megjövendölt a II. világháborútól a Watergate-ügyig, a holokauszttól Hirosimáig, a holdra szállástól az Öbölháborúig. El fordult, hogy korábban sikerült rábukkanni a jóslatra, és minden aszerint történt. Most pedig megjelent benne a szeptember 11-ei események minden részlete. A kezemben tartottam a cáfolhatatlan bizonyítékot, hogy a Biblia kódja igaz. Miközben a repül gépek becsapódtak a tornyokba, és dermedten néztem a szemem el tt kibontakozó rettenetet, egy iszonyatos, ám a kódban világosan leírt jöv elevenedett meg el ttem és egyszerre teljességgel valószín nek t nt. Öt éve igyekszem meggy zni a világ vezet politikusait, hogy egy si prófécia fog beteljesülni; a három világvallás által is megjövendölt apokalipszis rejtjelezve is ott áll a Bibliában, hogy egy évtizeden belül igazi Armageddonnal egy terrorista cselekménnyel induló, a Közel-Keleten kirobbanó nukleáris világháborúval kell majd szembenéznünk. De szintén szólva, magam sem hittem benne maradéktalanul. Clinton elnök magával vitte Camp Davidbe a könyvemet és a levelemet, amelyben figyelmeztettem, hogy a Szentföldön az egész világot lángba borító háború készül dik. - Tartózkodom a részletekt l, annyira apokaliptikus az egész mondtam Clintonnak, minthogy valóban tudatosan elhallgattam bizonyos részeket. Nem tudtam rászánni magam, hogy közöljem az elnökkel, hamarosan elpusztulhat a világ. Aztán az elmúlt egy évben végül csak el kellett mondanom az Egyesült Államok elnökének, Izrael miniszterelnökének és a palesztinok vezet jének, hogy a Biblia kódja szerint már a végveszély id szakát, a napok végét éljük. Leültem Jasszer Arafattal katonáktól nyüzsg rámalláhi f hadiszállásán, majd Simon Peresszel Tel-Avivban és Ariel Saron fiával Jeruzsálemben, aztán Bill Clinton személyzeti nökével a Fehér Házban, és mindnyájukat figyelmeztettem, hogy mindössze öt évünk maradt arra, hogy megmentsük a világot. De senki sem tör dött a mondanivalómmal. Egy nappal a szeptember 11-ei támadás el tt ismét rákérdeztem a Fehér Házban, megkapta-e az új elnök, George W. Bush a levelemet, amelyben a tudtára adom, hogy a hivatali ideje alatt kirobbanhat a III. világháború. A több mint egy hónappal a New Yorkra és Washingtonra mért arab terrorcsapás el tt írtam ezt a levelet: A Biblia kódja arra figyelmeztet, hogy az Ön hivatali ideje alatt a végs veszéllyel, a Közel- Keleten kirobbanó nukleáris világháborúval kell számolnia a világnak. A kód minden kétséget kizáróan jelzi ezt a válságos pillanatot.

5 A Bibliában egy helyen jelennek meg a >>Bush<<, >>Arafat<< és a >>Saron<< nevek a végveszély id pontjával, melyet mindhárom nagy vallás napok vége -ként jövendölt meg. A Biblia kódja modern fogalmakkal, teljesen egyértelm en fogalmazza meg ezt a veszélyt: az atomholokauszt és a >>világháború<< szavak is szerepelnek benne. A kód mindkett t ugyanazon esztend re, 2006-ra jósolja. Szeptember 11-én maga Bush elnök jelentette be a hadüzenetet: Ezennel elkezd dött a 21. század els háborúja. A New York Times egyik f címe pedig így hangzott: KITÖRHET A III. VILÁGHÁBORÚ. Szeptember 11-e el tt azonban magam is csak fél szívvel hittem a kód igazában. Nem vagyok vallásos, nem hiszek Istenben, viszont, mivel oknyomozó újságíró vagyok, mindent kétkedéssel fogadok. Pályámat a Washington Post b nügyi rovatánál kezdtem, majd üzleti híreket szerkesztettem a Wall Street Journal hasábjain, és még mindig van érzékem a valóság sajátos, földhözragadt bájához. Bár könyvemmel világszerte ismertté tettem a Biblia kódját, reggelenként sokáig azzal az érzéssel ébredtem, hogy talán nem is kell olyan komolyan venni a megjövendölt veszélyt. Szeptember 11-e reggele azonban eloszlatta a kételyeket. Immár nemcsak Izraelr l volt szó, hanem az Egyesült Államokról, New Yorkról. A városról, ahol magam is élek. Alig pár háztömbnyire történt, és a tulajdon szememmel néztem végig. A New Yorkot ért támadást, a Világkereskedelmi Központ elleni merényletet nemcsak hogy tartalmazza kódoltan a Biblia, de magam is tudtam, méghozzá jóval korábbna, hogy bekövetkezik ban bukkantam rá a kódban, közvetlenül azután, hogy merényletet kíséreltek meg ugyanazon két torony ellen. Az ikertornyok szó a figyelmeztetés, ölés szavakkal jelenik meg, e szavakat pedig a terror keresztezi. Még egy helyen ráakadtam a terror szóra, és kétszer a lezuhan, leomlik szavakra. De akkor úgy tekintettem, hogy mindez a múltra, nem pedig a jöv re vonatkozik. Fel sem merült bennem, hogy kétszer is becsaphat ugyanoda a villám, hogy nyolc évvel kés bb egy újabb terrorista támadás éri ugyanazt a két épületet, és ezúttal mindkett t sikerül ledönteni. Ahogy az sem jutott eszembe, hogy rákeressek a kódban a repül gép szóra. Amint egy CIA-s barátomnak fejtegettem aznap: - Senki sem gondolta volna, hogy így fogják végrehajtani. - Valaki mégis így gondolta vágta rá. A történtek után méltó súlyt kapott a figyelmeztetés. Háromezer éven át rejt zött a Bibliában. És most a legapróbb részletekig a felszínre emelkedett. Jeruzsálemi otthonában Dr. Elijahu Rips, a Biblia kódját felfedez tudós is rábukkant ugyanerre a kódtáblázatra, és nyomban elküldte nekem ben. Amikor Dr. Ripsszel aki egyébként a kvantumfizika alapját képez csoportelmélet jeles képvisel je beszéltem, közölte, hogy kiszámította az el fordulás valószín ségét. Annak valószín sége, hogy a három szó ( iker, tornyok és repül gép ) ugyanazon a helyen bukkanjon fel a Bibliában, egy a tízezerhez. És ez még nem minden. Oszama bin Ladent is megnevezi a Biblia kódja. Rips talált egy kódszekvenciát, amelyik b nösként jelöli meg: a b n, Bin Laden b ntette ; ez a Teremtés könyvében jelenik meg, a város és a torony -ról szóló szövegrészben.

6 Ugyanitt a Biblia els dleges szövege kijelenti, hogy íme: úgy száll föl a föld füstje, mint a kemencefüst. Itt t nik fel a gépeltérít k vezet je, az els ként becsapódó repül gép pilótája, Mohammed Atta neve is. A terrorista Atta és az egyiptomi férfi szókapcsolatok is ugyanott jelennek meg a Bibliában. A terrortámadásnak volt egy másik célpontja is, az amerikai hadsereg washingtoni parancsnoksága. A Pentagon épületébe egy harmadik eltérített repül gép csapódott, egy órával az els New York-i támadás után. A kód ezt is megjövendölte. A Pentagon szó egyszer fordul el a Bibliában, és a megrongálódik szó keresztezi. Ez esetben is pontosnak bizonyult a háromezer éves szöveg: a Pentagon öt oldalának egyike beomlott, maga az épület azonban megmaradt. A vészhelyzet szó a Pentagon szóval együtt jelenik meg, és az Arábiából szó követi. Mint a következ néhány nap során kiderült, a terroristák nagy része szaúd-arábiai származású.

7 Háromezer éve ott áll a figyelmeztetés rejtjelezve a Bibliában a világtörténelem legnagyobb terrortámadására, amikor a modern korban el ször intéztek támadást idegenek az amerikai földrész ellen. Mi azonban elsiklottunk fölötte, csak akkor figyeltünk fel rá, amikor már kés volt. Most pedig arra int a kód, hogy mindez háborúba torkollik. A következ háború a Világkereskedelmi Központ héber nevét, az ikrek szót keresztezi, és ugyanott szerepel a terrorista szó. Félelmetes egyezés. A terrortámadás egy új háború kezdetét jelentette, azét a háborúét, amelyet Bush indított a terrorizmus ellen, és amely bizonyára évekig fog tartani. És a kód magába s rítette a pillanat minden rettenetét és lényeges mozzanatát. A tornyok és az ikrek ismét együtt jelentek meg, ugyanott, ahol a Biblia szövege félreérthetetlenül kijelenti, hogy elkezd dött a végs id k visszaszámlálása.

8 Éveken át próbáltam a kormányf k értésére adni Washingtonban és a Közel-Keleten egyaránt, hogy akkora veszély leselkedik a világra, melynek léptékét csak a bibliai próféciákéval lehet mérni, és most a tulajdon szememmel láttam, hogy alig néhány saroknyira New York-i otthonomtól mindez valósággá válik. Biztosan tudtam, hogy ez még nem maga a vég, hanem egy minden képzeletet meghaladó iszonyat kezdete csupán. A Mindenható titkosírása, Isten feladványa, a múlt és a jöv el re elrendeltetett eseményeinek a rejtvénye. Ezt Sir Isaac Newton írta a Biblia kódjáról. Háromszáz évvel ezel tt Newton, az els modern értelemben vett tudós, aki felfedezte a gravitáció törvényszer ségeit, és rájött naprendszerünk ködési elvére, aki egymaga kezdte felderíteni a fels bb matematika régióit, azt a Bibliában elrejtett kódot kutatta, amely majd elénk tárja az emberiség jöv jét. Több mint háromezer éve, amióta csak létezik a Biblia, az emberek szent meggy déssel hitték, hogy valamiféle titkokat rejt, melyeknek csak f papok juthattak a birtokába, olyan kinyilatkoztatásokat, melyekre csak mágia vagy újszer tudomány vethet fényt. Ám egy Oroszországból, egy szovjet börtönb l szabadult és Izraelbe kivándorolt matematikusnak, Elijahu Ripsnek jutott osztályréséül az évezredeken át rejt zköd kód felfedezése. Rips azért járt sikerrel, mert el deivel ellentétben rendelkezésére állt a legszükségesebb, t nélkülözhetetlen eszköz: a számítógép. A Biblia kódját egyfajta id zárral látták el, hogy a számítógép feltalálásáig ne is lehessen megfejteni. A kódot tervez, jöv be látó intelligenciát nyilvánvalóan az a szándék vezérelte, hogy napjainkban fejtsék meg ne el bb és ne kés bb. Ehhez kétség sem férhet. Megalkothatták volna úgy is, hogy Newton háromszáz évvel ezel tt megfejthesse. De úgy is, hogy háromszáz vagy háromezer év múlva jöjjenek rá a nyitjára egy csak akkor és nem el bb alkalmazott technikával. Ám ez a jöv be látó intelligencia kifejezetten olyan módszerrel kódolta a Bibliát, hogy az emberiség történetének eben az id szakában kerülhessen sor a megfejtésére. - Ezért nem sikerült Isaac Newtonnak mondta Rips. Le volt pecsételve a végs id kig. Csakis számítógéppel lehetett kinyitni. Ám amikor Éli Rips csaknem húsz évvel ezel tt a Biblia kódja nyomába eredt, még nem gondolt sem a napok végére, sem a végs id kre. Csak egy matematikai feladványt akart megfejteni. - Amikor el ször használtam számítógépet, azonnal áttörést értem el idézte fel Rips. Sokkal több kódolt szót találtam, mint amennyi statisztikailag indokolt lett volna, és tudtam, hogy valami végtelenül fontosra bukkantam. Rips az Ótestamentum eredeti héber változatában fedezte fel a Biblia kódját: azokban a szavakban, amelyeket a Biblia szerint 3200 évvel ezel tt maga Isten adott át Mózesnek a Sínai-hegyen. Rips kiiktatta a szavakat elválasztó közöket, és az egész Bibliát egy bet hosszúságú bet folyammá alakította. Ezzel végül is a Tórának a régi bölcsek szerinti eredeti formáját állította vissza. A legenda szerint így kapta Mózes a Bibliát az Úrtól: folyamatosan, a szavak törése nélkül. Rips írt egy olyan számítógép-programot, amelyik képes új információt keresni a teljes bet sorozatban úgy, hogy tetsz leges, de esetenként azonos mennyiség bet kihagyásával olvas össze bet ket.

9 Ezzel az egyszer bet kihagyásos kóddal mindenki alkothat olyan mondatot, amelyik egészen másról szól, mint amit els olvasásra tartalmaz. Például: Ahogy azt nekem Rips mondta, ezt a kódot megkapjuk a bet ket elhagyásos sorozattá kiépítve, alapként. Most olvassák el ugyanezt a mondatot csak minden hetedik bet jét összeolvasva: Ahogy azt nekem Rips mondta, ezt a kódot megkapjuk a bet ket elhagyásos sorozattá kiépítve alapként. A rejtjelezett üzenet: A TITOK BESZÉL. De senki, még Newton sem haladhatott végig a teljes Biblián egyenként számolgatva a bet ket, nem ellen rizhetett minden egyes lehetséges variációt, minden egyes bet t a legels l a legutolsóig, el re, aztán visszafelé, a Biblia elejét l a végéig. Ezt csak a számítógép tudja elég gyorsan végrehajtani ahhoz, hogy egyáltalán megvalósítható legyen. A Biblia kódjának bonyolultan összefonódó információit is csak a számítógép képes megtalálni. Id l id re összekapcsolódó szavak, nevek, dátumok, helyek kódolódtak azonos helyre, kizárva a véletlen valószín ségét. A szavak afféle keresztrejtvényt alkotnak. Valahányszor új szót vagy kifejezést fedezünk fel, újabb keresztrejtvény jön létre. Az összekapcsolódó szavak pedig pontos, nemegyszer részletes információt tartalmaznak korunk egyes eseményeir l. Ez avatja egyedivé a Biblia kódját. Másik könyvben is található hasonló módszerrel olyan bet sor, amelyik az ikertornyok szót adja ki, de nem a repül gép szó társaságában. Talán bin Laden neve is fellelhet, de nem a városé s a torony sorral együtt. Rábukkanhat valaki az ikrek kifejezésre is, de nem a következ háború vagy a napjaink vége sorokkal azonos helyen. - Csak a Biblia kódja tartalmas következetes, összefügg információt magyarázta Rips. Senki egyetlen másik könyvben sem talált ehhez foghatót, semmilyen fordításban, semmilyen eredeti héber szövegben, csak és kizárólag a Bibliában. Amikor Rips egy amerikai matematikai szaklapban közzétette felfedezését, sok tudós adott hangot kételkedésének. Noha nem találtak habár Rips számításaiban, képtelenek voltak hinni az eredményeinek. Egyszer en túl elképeszt nek találták a kijelentéseit: egy olyan kód rejt zik a Bibliában, amely jóval a Biblia megírása után történt eseményeket tár elénk! Amikor az amerikai kormány hírgy jt és -feldolgozó nemzetbiztonsági hivatalának egyik vezet kódfejt je értesült a megdöbbent izraeli felfedezésr l, úgy döntött, maga is utánanéz. Harold Gans egész életében rejtjeleket írt és fejtett az amerikai katonai hírszerzés számára, és biztosra vette, hogy a Biblia-kód nevetséges és légb l kapott. Megírta saját számítógépprogramját, és nekilátott bebizonyítani, hogy az egész csak vaklárma ám Rips kísérletének eredményeire jutott. A jóval a bibliai id k után élt hatvanhat bölcs neve kódolt formában valóban ugyanott szerepelt a Bibliában, ahol a születésük és haláluk id pontja is. Gans hitetlenkedve meredt az eredményre. Úgy vélte, tudatos hamisítással van dolga. Új információt kezdett tehát keresni, olyant, amilyennel Rips nem próbálkozott. Rákeresett hát a városok nevére, ahol a hatvanhat rabbi élt és meghalt, és lefogadta volna, hogy azok bezzeg nem lesznek benne a kódban. Mégis megtalálta. Szándéka szerint Gans a Biblia kódjának leleplezésén munkálkodott, 440 órás kísérlete azonban végül azt bizonyította, hogy a kód igenis létezik. - Végigfutott a hátamon a hideg emlékezett vissza a kódfejt. Nincs emberfia, aki képes lett volna kódokkal átsz ni a Bibliát évezredekkel a szöveg keletkezése után élt emberekr l és kés bb történt eseményekr l szóló információkkal. Valaki mégis éppen ezt tette. De ha nem ember, akkor kicsoda?

10 Tíz éve hallottam el ször a Biblia kódjáról. Az izraeli titkosszolgálat f nökével találkoztam, hogy az aktuális háborús kérdésekr l készítsek riportot. Éppen elhagyni készültem a titkosszolgálat parancsnokságának épületét, amikor egy fiatal tiszt lépett hozzám: - Érdemes lenne találkoznia egy jeruzsálemi matematikussal mondta. Megtalálta az Öbölháború kirobbanásának id pontját. A Bibliában. - Nem vagyok vallásos válaszoltam, azzal beszálltam az autóba. - Én sem felelte a tiszt. Csakhogy a matematikus felfedezett egy kódot, aminek segítségével a háború kitörése el tt három héttel megtalálta a Bibliában a támadás pontos dátumát. Képtelenségnek hangzott. Biztos voltam benne, hogy rültség. De amikor utánanéztem Ripsnek, megtudtam, hogy valóságos lángelmeként tisztelik a matematika világában, és végül felkerestem. Elijahu Rips, nagy szakállával és jarmülkéjével mintha egyenesen az Ótestamentumból lépett volna el. Akár zseni, akár nem, gondoltam, ezt a matematikus elmét nyilvánvalóan elragadták vallásos nézetei. Megkértem, mutassa meg nekem az Öböl-háborút a Bibliában. Erre bevezetett apró dolgozószobájába, és megmutatta az Öböl-háború jóslatát a számítógépmonitoron. A Szaddám Huszein és a Scud-rakéták szavak ott álltak a Bibliába kódolva, valamint a pontos dátum is, amikor Irak megtámadta Izraelt: január Hány dátumot talált? kérdeztem. - Csak ezt az egyet, három héttel a háború el tt válaszolta. De én még hitetlenkedtem. Megkértem, keressen olyan további, korunkra vonatkozó hivatkozásokat, amelyeket eddig még nem talált meg. Így kerültek el a Kennedy elnök és a Dallas szavak. Azután a Bill Clinton és az elnök hat hónappal a megválasztása el tt. Egyik adat a másik után került el a rejtjelezett Bibliából, olyan mozzanatok, amelyekr l Rips nem tudhatta, hogy rá fogok kérdezni. Végül számos, akkor még el ttünk álló eseményt fedeztünk fel, például egy üstökös Jupiternek ütközését, mely esetben az üstökös neve és az ütközés id pontja tárult fel. A Biblia kódja egyre valósabbnak bizonyult. Egy neves amerikai rejtjelfejt is igazolta. Híres izraeli és amerikai matematikusok tanúsították a valóságát a Harvard, a Yale, valamint a Héber Egyetemen. Rips kísérletét három szakért ellen rizte, miel tt leközölték volna egy mértékadó amerikai matematikai szaklapban. Én mégsem tudtam hinni benne. Aztán két évvel kés bb rábukkantam egy kódra, és az a felfedezés engem is meggy zött szeptember 1-jén visszautaztam Izraelbe, és Jeruzsálemben találkoztam Jichak Rabin miniszterelnök egyik közeli barátjával, Chaím Gurival. Átadtam neki egy levelet, melyet haladéktalanul eljuttatott a miniszterelnökhöz. Olyan információt fedeztem fel, amely szerint az Ön élete veszélyben forog állt a Rabinhoz írt levelemben. Azon egyetlen alkalommal, amikor a kód megjeleníti az Ön teljes nevét (Jichak Rabin), ezt a nevet a gyilkos, aki gyilkolni fog szavak keresztezik.

11 Egy esztend vel kés bb, november 4-én került sor a szörny bizonyosságra: egy magát Isten küldöttjének képzel férfi hátba l tte Rabint megtörtént a gyilkosság, melynek megtörténtét háromezer éve a Bibliába kódolták. Amikor meghallottam a hírt, kifutott a vér az arcomból. Összecsuklottam, és ugyanúgy felkiáltottam, mint kés bb, a Világkereskedelmi Központ összeomlásakor: - Úristen, igaz! Nemcsak az vágott mellbe, hogy Rabin halott, de legalább annyira az is, hogy a Biblia kódja nem tévedett. Hogy a kód valóban létezik. De bármilyen sokkolóan hatott is ez az november 4-i esemény, a szeptember 11- én történtek még jobban megrendítettek. Mert addigra már tudtam, mit jövendölt még a kód. Ha a Biblia kódja igaz, márpedig ebben immár nem kételkedhettem, akkor egyetlenegy célja van a létének: hogy a világot egy rettenetes, netán végzete veszélyre figyelmeztesse. Márpedig ez a veszélye itt áll a küszöbünkön, ellenkez esetben még most sem tudnánk megfejteni a kódot. Könnyen lehet, hogy valóban most éljük a napok végét. A két nagy bibliai apokalipszis, Dániel könyve az Ótestamentumban és a Jelenések könyve az Újtestamentumban példátlan pusztulást jövendöl, amelyet csak akkor fogunk a maga teljességében megismerni, amikor a napok végén megnyílik el ttünk egy titkos lepecsételt könyv. A Biblia eredeti öt könyvében, Isten Mózesnek lediktált szavaiban, melyet a zsidók a Tórának neveznek, négy ízben esik szó a jöv beli Végr l. Újra felt nik a jóslat Dániel könyvében. Egy angyal fedi fel a prófétának a végs jöv t, majd így utasítja: Te meg, Dániel, zárd el ezeket a szavakat, és pecsételd le a könyvet a végs id kig. Héberül kétféle írásmódja van a napjaink végé -nek, és ez a két írásmód egyetlenegyszer fordul el egyazon helyen a Bibliában. A végs id k a Második törvénykönyv (Deuteronomium) els dleges szövegében t nik fel, Mózesnek a sivatagban vándorló zsidókhoz intézett szavaiban. Az alábbi táblázatban ezt láthatjuk vízszintesen.

12 A végs id k említése, mely itt függ legesen jelenik meg, Dániel fogalmazása, de kódolva megtalálható a Tórában, pontosan ott, ahol Mózes a jöv ben bekövetkez rettenetes veszedelemre figyelmeztet. Ennek a két kifejezésnek az együttes felbukkanására egy a százhoz vagy még kisebb az esély. De ennél is jóval többre derült fény. A július 4-e után Clinton elnök bejelentette, hogy Ehud Barak izraeli miniszterelnök és Jasszer Arafat palesztin vezet béketárgyalások céljából Camp Davidben találkoznak egymással és vele. Mindenki tudta, hogy nagy a tét, de még a három politikus sem képzelte volna, mekkora jelent ség ez a Biblia kódja által is el re jelzett pillanat. Az egyetlen helyen, ahol a Biblia szövegében együtt jelenik meg a napok végén mindkét bibliai kifejezése, pontosan a végs id k alatt, felt nik Arafat neve, kihagyások nélkül, hibátlan írásmóddal. E. Barak neve is hibátlanul, kihagyások nélkül jelenik meg ugyanott és a második kódszöveget, a napok végén -t keresztezi. Több mint két évvel azel tt, 1998-ban megmutattam ezt a kódtáblázatot Eli Ripsnek is, egy évvel azután, hogy Barakot megválasztották miniszterelnöknek, de amikor a jóslat beteljesült, és Barak lett Izrael új vezet je, Ripset Arafat foglalkoztatta. Arafat öreg és beteg csóválta a fejét Rips. Ha is benne van, akkor tényleg napjaink végét járjuk. Rips számításai szerint annak valószín sége, hogy az izraeliek és a palesztinok vezet i együtt jelenjenek meg a Bibliában, pontosan ott, ahol a napok végén és a végs id k, legalább százötvenezer az egyhez. Amikor tehát Clinton bejelentette a csúcstalálkozót, nyomban levelet írtam neki: mellékelten küldök Önnek egy példányt A Biblia kódja cím könyvemb l, mivel mai bejelentése a Camp David-i Barak-Arafat csúcstalálkozóról is igazolja a kód jóslatát. Sokkal több forog kockán, mint gondolná folytattam. Az alternatíva félreérthetetlenül jelenik meg a Biblia kódjában, ez pedig a valóságos Armageddon: a Közel-Keleten kirobbanó nukleáris világháború. Aztán kudarcba fulladt a Camp David-i tlaálkozó, új intifáda kezd dött, a béketervek ellenz je, Ariel Saron jobboldali tábornok lett Izrael miniszterelnöke, George W. Bush pedig az Egyesült Államok új elnöke sorra igazolódtak a Biblia-kód jövendölései.

13 A kód nemcsak megjósolta mindkét választás kimenetelét, de a Bush és a Saron szavak is kibontakoznak bel le az Arafat és a Barak nevek társaságában, ugyanott, ahol a végs id k és a napok végén kifejezések. Dr. Rips is megdöbbent. Ezúttal is ellen rizte a szavak együttes el fordulásának valószín ségét. Annak valószín sége, hogy mind a négy államf Izrael, Palesztina és az USA vezet inek neve együtt jelenjék meg a napok vége két bibliai kifejezésmódjának kódjával, legalább ötszázezer az egyhez is lehet, de ilyen komplex egyezéssorozatnak lehetetlen pontosan utánaszámolni. - Akárhogy is nézzük mondta Rips -, messze meghaladja a véletlen egybeesés szintjét. Minden kétséget kizáróan szándékos. Tökéletes táblázat! És teljesen nyilvánvaló, hogy napjainkról szól. És mindez, napjaink vezet politikusainak neve az si próféciával együtt, háromezer éve várja Bibliába kódoltan, hogy megleljük, pontosan akkor, amikor létfontosságú, hogy meghalljuk a figyelmeztetést. A Biblia kódja egyértelm en, minden kétséget kizáróan, a lehet legkisebb valószín ség ellenére állítja, hogy ránk köszöntött a régóta megjövendölt végs veszedelem korszaka. A napok vége, az Apokalipszis már nem valamiféle vallási mítosz vagy valamilyen rémálomba ill látomás, ami sosem következik be, hiszen csak egy si szöveg szavai. Immár nem titokzatos, si sejtelem, és egyáltalán nem is olyan távoli. Hanem itt van. Most. Négy évvel ezel tt, 1998 októberében átadtam Michael Kennedynek, a neves New York-i ügyvédnek egy 2002-ben felnyitandó lezárt borítékot. A levélben ez állt: Kedves Michael! Meggy désem, hogy: (1) a Biblia kódja igaz; (2) a világ csak az utolsó pillanatban fog hallani a benne foglalt figyelmeztetésekre. Ugyanígy történt legutóbb is, amikor csaknem az egész világ lángba borult. Senki sem akart szembeszállni Hitlerrel. Amerika majdnem elvesztette a II. világháborút, mert éveket késlekedett a hadba lépéssel. Én most egy még nagyobb veszélyre próbálom figyelmeztetni a világot, márpedig a figyelmeztetés forrása még számomra is túl bizarr: egy Bibliában rejtjelezett kód. A kód ellentmond a valóság minden nyugaton bevett fogalmának áll a levelemben -, és bár Newton hitt abban, hogy a jöv a Bibliában megbúvó kód segítségével megismerhet, s t a NASA egyik vezet rejtjelez je is meger síti az izraeli felfedezés valós mivoltát, a kód léte még mindig nem épült be a köztudatba.

14 Az sem gy zte meg a kételked ket, hogy igazolódott a kódnak a Rabin-merénylettel, az Öbölháborúval és sok más világpolitikai eseménnyel kapcsolatos jóslata. Peresz miniszterelnök és a Moszad f nöke is fogadott, de a kormányf k többnyire hallani sem akarnak a figyelmeztetésr l, amíg nem teljesül be még több jóslat. Írásba foglaltam tehát a legfontosabbakat, hogy majd bizonyíthassam, mindezek megjövendöltettek. A kód legvilágosabban megfogalmazott figyelmeztetései a következ k: a) a világnak globális gazdasági összeomlással kell majd számolnia a héber id számítás szerinti 5762-ben (a modern naptár szerinti 2002-ben); b) ez soha nem látott vészkorszakhoz fog vezetni, mivel a nukleáris fegyvereket birtokló országok meggyengülnek, a terroristák megvásárolhatják vagy magukhoz ragadhatják a hatalmat, és egész városokat pusztíthatnak el; c) a veszély a héber id számítás szerinti évben következik be (a mostani modern naptár szerinti 2006-ban); abban az évben, amelyiket a Bibliában egyazon helyre kódolták a világháború és az atomholokauszt szavakkal szeptember 11-én, amikor tanúja voltam a Világkereskedelmi Központ ellen intézett támadásnak, és megbizonyosodtam róla, hogy ez az esemény is megtalálható a Bibliába kódoltan, el vettem a fenti levél másolatát. A lélegzetem is elállt. Gazdasági hatalmunk jelképének, a Világkereskedelmi Központnak a led lése és katonai hatalmunk jelképének, a Pentagonnak a megtámadása még valóságosabbnak mutatta az el re jelzett veszedelmeket. Szeptember 17-én, a héber id számítás szerinti újév estéjén, amelyet a gazdasági válság szavakkal kódoltak a Bibliába, szeptember 11-e után el ször nyitott ki a t zsde. 684 pontot esett a Dow Jones részvényindex, és az 1929-es nagy gazdasági világválság óta azon a héten rendült meg legsúlyosabban a t zsdepiac. Bekövetkezett, amire a Biblia kódja figyelmeztetett. Attól tartottam, hogy ez az új válság vezet a III. világháborúhoz, éppen úgy, ahogy az 1930-as gazdaági összeomlás is Hitler felemelkedéséhez és a II. világháborúhoz vezetett. A világháború -t, atomholokauszt -ot és végs id k -et az 5766-ban szóval kódolták a Bibliába, ez utóbbi a 2006-os esztend héber id számítás szerinti megfelel je. Minden egyes esztend t ellen riztem a következ száz évben, és csak a 2006-os év jelent meg mindhárom intelemmel egy helyen. Egyértelm el rejelzése annak, hogy alig öt év leforgása alatt a III. világháborúba rohanunk. Minderr l beszámoltam Dr. Ripsnek, aki a Héber Egyetem nagyszámítógépén kiszámította a valószín ségét. Százezer véletlenszer szövegben nézte meg, hogy felbukkanhat-e véletlenszer en valamennyi nagy veszedelem egyazon a helyen bárhol másutt, mint a Bibliában. - Ennek valószín sége egy a százezerhez közölte Rips. Százezer véletlenszer en összeválogatott szöveget ellen riztem, és ezek a szavak kizárólag a Bibliában fordulnak el együtt. Semmiképpen sem lehet véletlen. Valaki tudatosan helyezte el a Tórában a figyelmeztetést. Kétségkívül így történt. A szokásos vizsgálati kritériumok esetében ez az érték egy a százhoz; a matematikában alkalmazott legszigorúbb feltételek mellett egy az ezerhez. Egy a százezerhez viszont mindent eldönt. A Biblia kódja szerint 2006-ban végzetes veszedelemmel, nukleáris világháborúval kell szembenéznünk.

15 A II. világháború egy atomcsapással végz dött, a III. azzal kezd dhez. Manapság legalább ötvenezer nukleáris fegyver létezik szerte a világban, a tüzérségi lövedékekt l és táskába épített bombáktól a több robbanófejes, ballisztikus rakétákig, amelyek mindegyike sokkal nagyobb erej a hirosimai bombánál. Az atomholokauszt -ot az 1945-ös esztend vel, a Hirosimára dobott bomba esztendejével és a 2006-os évvel együtt kódolták. Amennyiben igazat szól a Biblia kódja, alig néhány év múlva ki fog törni a III. világháború, amelyet a történelem során még soha nem alkalmazott tömegpusztító fegyverekkel vívnak meg. Pár óra leforgása alatt eltörölheti az egész világot. Szó szerint ez lenne napjaink vége. Ám míg a hidegháború idején a világhatalmak közötti nukleáris összecsapás lehet sége tartotta rettegésben az emberiséget, most egy újfajta fenyegetéssel kell szembenézni: atomfegyverekkel felfegyverkezett terroristákkal. A terrorizmus a világháború szóval, valamint az öngyilkos merényl jelentés, arab sáhid szóval jelenik meg ugyanazon a helyen, továbbá a késhegyre men harc kifejezéssel. Az apokaliszishív vallásos fanatikusok, tömegpusztító fegyverekkel felfegyverzett terroristák, magukat Isten küldötteinek képzel eszel sök k testesítik meg a Bibliában a kódoltan megjelen végveszélyt. Ami szeptember 11-én történt, az nem a folyamat vége, hanem éppen hogy a kezdete. Ám az ügyvédemnél 1998-ban elhelyezett levelemben is marad némi remény, én pedig még a szeptember 11-ei események után sem vesztettem el minden optimizmusomat. A levél így folytatódik:

16 A Biblia kódja azonban minden lehetséges jöv t felvázol el ttünk, nem csupán egyetlen, számunkra elrendelt jöv t. Tehát még változtathatunk az irányon, megel zhetjük a végs katasztrófát. Hiszek benne, hogy a Biblia-kód létezésének célja éppen a katasztrófa elkerülése. Hiszek benne, hogy azért fedezhettük fel a Biblia kódját az emberiség történetének ezen pillanatában, hogy még idejében tudomást szerezzünk róla. Ezért hagyom álad most, 1998-ban ezt a lezárt id kapszulát, hogy 2002-ben nyisd fel, és felkészülhessünk 2006-ra. Amikor megírtam ezt a levelet, egy újabb létfontosságú, az sid kben lepecsételt üzenet nyomában jártam.

17 2 / A kódkulcs A sivatag hajnali sötétjében hirtelen megremegett a föld, majd rettenetes dörgés morajlott fel. Az emberek kétségbeesve rohantak ki a sátrakból és néztek fel a fölöttük terpeszked hegyre: csúcsát vakító fehér fény öntötte el, mintha maga a hegy égne. Hirtelen egy hang szólalt meg a semmib l: Mózes, jöjj fel énhozzám a hegyre. Mindez i.e ban történt. Mózes felment a Sínai-hegyre. A Biblia szövege szerint látták Izrael Istenét. A lába alatt olyan valami volt, mint a zafírkövezet, és fénylett, mint a tiszta ég. A történet szerint erre a zafírkövezetre írta Isten a Biblia eredeti szövegét. Bár a zafírk kemény, mint a gyémánt, fel lehetett tekerni, mint egy papirusztekercset, és noha a kék legmélyebb árnyalatában játszott, egyben áttetsz is volt. A Biblia szerint fénylett, mint a tiszta ég. Egyik este éppen ezt a részt olvastam New York-i tet téri lakásomban, amikor el ször tudatosult bennem, hogy a Biblia szavai el ször zafírra írodtak. Rögtön azon kezdtem törni a fejem, nem ebben a rejtélyes körülményben rejlik-e a Biblia kódjának titka. Amennyiben ahogy minden arra utal tényleg létezik egy jöv t felfed kód a Bibliában, gondoltam, akkor önmagát is meg kell jövendölnie, mégpedig abban a történetben, amikor Isten átadja a Biblia zafírba vésett szavait Mózesnek a Sínai-hegyen. Újra meg újra megvizsgáltam a kérdéses szöveget, és fel is t nt benne egy kapaszkodó. Héberül a könyv szó szefer. Ugyanazzal a három bet vel írják, mint a zafír szót, vélhet leg pontosan azért, mert erre a k re írták az els könyvet, a Bibliát. Aztán rá kellett jönnöm, hogy a zafír azt is jelenti, hogy megszámlálható, ami talán éppen azt sugallhatja, hogy már a kezdetekt l létezett a Bibliában egy matematikai kód. Valamilyen komplex numerikus mintázat után kezdtem nyomozni, de ilyesmit, sajnos, nem sikerült találnom. Egyszer csak felfigyeltem egy roppant egyszer dologra. Héberül a Biblia eredeti nyelvén a zafír szó visszafelé olvasva a Rips szót adja. Elijahu Ripset, a Biblia-kód felfedez jét név szerint említi a Biblia, abban a szakaszban, ahol beszámol Isten alászállásáról a Sínai-hegyre. Elh ltem. Dr. Rips is szerepel az általa felfedezett, a Bibliában rejt és a jöv t feltáró kódban! Ráadásul éppen a zafír szó, a mélykék drágak, amelyre eredetileg írták a Bibliát, emlékezik meg a tudósról, aki háromezer év elteltével rátalál a kódra! Nyilvánvalóan nem lehet véletlen, hogy a zafír szót visszafelé olvasva Rips nevéhez jutunk. A tükörírás si hagyomány. Maga a Biblia is azt állítja, hogy ezen a módon a jöv be láthatunk. Az els próféták egyike, Izajás mondta: hogy lásd a jöv t, vissza kell tekintened ugyanezek a héber szavak így is fordíthatok: Olvasd visszafelé a bet ket. Nem vonhatjuk kétségbe, hogy nemcsak Ripset nevezi meg a tükörírás, de a tettét is világosan meghatározza. A zafírk visszafelé a Rips próféciát szól jelentést kapja.

18 Visszarepültem Izraelbe, hogy felkeressem Eli Ripset. Ekkor találkoztunk el ször az els könyvem megjelenése óta; az egész világ megismerte a Biblia kódját, aminek évén szenvedélyes viták csaptak fel körülöttünk. Valóban létezik egy kód a Bibliában, amely képes feltárni a jöv t? Tényleg megtaláltuk az els bizonyítékát annak, hogy nem vagyunk egyedül a mindenségben? Ez valamiféle új kinyilatkoztatás? Bizonyítja-e Isten létezését? Szerettem volna megszabadulni ett l az egész felhajtástól. Nem vagyok vallásos, nem hiszek Istenben. A Biblia kódja pedig mintha rettenetes veszélyeket jövendölt volna, talán az igazi Apokalipszist, a földi világ kataklizmatikus végét. Ezt pedig, érthet en, egy csöppet sem volt kedvemre való gondolat. Most azonban új bizonyítékok birtokába kerültem, és mindezek a bizonyítékok alátámasztották, hogy a kód nem csupán fikció. Nem lehet továbbra is úgy csinálni, mintha nem létezne. A Biblira megnevezi a kódot felfedez férfiút, ott, ahol Isten átadja Mózesnek a Bibliát, a Bibliának az egyetlen versében, ahol Isten embert l látható. Márpedig, ha a kód valódi, akkor az általa megjövendölt veszélyek is igazak. Fel kellett tehát keresnem a kódot felfedez tudóst, talán az egyetlent, aki segíthet megállítani az Armageddonig tartó végs visszaszámlálást ban, közvetlenül a sávuor ünnepe el tt, amikor Istennek i.e ban a Sínai-hegyre való alászállását ünneplik, megmutattam Eli Ripsnek, hol szerepel a neve a Bibliában. Rips egyáltalán nem lep dött meg. Úgy fogadta, mint mindent: alázatosan. - Ez semmivel sem döbbenetesebb, mint a kód egésze és mindaz, ami vele kapcsolatos jelentette ki. Ha benne van az egész világnak a részletes ismerete, akkor nyilvánvalóan benne kel lennie mindnyájunknak és a világhoz való viszonyunknak is. Rips leemelt egy kötetet a könyvespolcról, és ismét felolvasta a Vilnai Géniuszként ismert, 18. századi bölcs els találkozásunkkor is idézett szavait: Úgy szól a törvény, hogy mindaz, ami volt, van és lesz az id k végezetéig, az els szótól az utolsó szóig benne foglaltatik a Tórában. És nem csupán általánosságban, hanem minden egyes ember élete, és mindaz percr l percre, ami megesik vele születésének napjától halála pillanatáig. Azt viszont, hogy próféta lenne, Rips a leghatározottabban tagadta. A Biblia világosan megmondja, hogy a próféta egyenesen Istent l kapja az információt. Bár nem hiszek Istenben, Ripset olyan aura lengi körül, hogy nem állhattam meg, és nekiszegeztem a kérdést: - Nem lehet, hogy a Biblia kódja pontosan ilyen jelleg kommunikáció? Nem lehet, hogy Isten pontosan a kód révén szól magához? Rips a lehet ségét is elvetette, hogy valamiféle kiválasztott volna, és azt mondta, Isten és a kód mindnyájunkhoz szól. - Az ember csak tartsa szem el tt a HELP gombot szögezte le Rips. Rips szerénységét l függetlenül, nem férhet kétség ahhoz, hogy háromezer évvel ezel tt a Biblia rejtett szövege is el re jelezte: lesz az, aki felfedezi a kódot. Nemcsak a zafírk szó megfordításából jön ki a Rips próféciát mond kifejezés, hanem ugyanott, ahol kódoltan megjelenik a zafírtábla szó, egymást keresztezi az orosz és a géppel számol. Rips 1970-ben vándorolt ki Oroszországból Izraelbe, miután szabadon bocsátották egy szovjet politikai börtönb l, ahová az Amerikai Matematikai Társaság elnöke által indított világméret tiltakozásban való részvétele miatt került.

19 Rips az az orosz, aki géppel számolta ki a kódot, és ugyanabban a táblázatba kódolva ismét megjelenik a próféciát szólt, amit a gépesítette szó keresztez. Az viszont mindkett nket meggy zött, ami a dekódoló szóval egy helyen jelenik meg. Megnéztük Rips számítógépén. A dekódoló -t ismét a zafír és a k szavak keresztezték, pontosan azok a szavak, amelyek visszafelé olvasva a Rips próféciát mond jelentést kapják. A kód szó pedig a dekódol szóval került átfedésbe. Rips egy pillanatig hallgatott. Megvizsgálta a szavakat a számítógépen. Aztán így szólt: - Ha hozzászokunk a gondolathoz, hogy teljes egészében ide kódolták a valóságot, akkor azt is elfogadjuk, hogy mindnyájunknak megvan a helye a kódban. De az ilyen konkrétumok láttán sokkal leny göz bb az élmény, mintha csak elvileg kellene tudomásul venni. Technikailag rendkívül értékes felfedezés magyarázta. Ez teljesen rá vallott. Mint mindig, most is a dolog matematikai jelent sége izgatta, nem a bámulatos tény, hogy maga is név szerint szerepel a kódban. Végül mégis csak kifejezésre juttatta mindazt az érzést, amit addig magába fojtott: - Mivel tudom, hogy a kód készít je, a rejtjelez a mindenség Teremt je, ez még fokozottabb alázatra int. Amennyiben Elijahu Rips nem is a Biblia kódjának dekódolója, az mégis el re látta az megjelenését. Jeruzsálemi otthonának zsúfolt dolgozószobájában megkérdeztem t le, véleménye szerint megadatik-e nekünk, hogy a maga teljességében láthassuk a kódot. - Nincs meg hozzá a kulcs - mondta Rips. akkor sem tudjuk megoldani rejtélyét, ha a legújabb és legnagyobb teljesítmény számítógépeket használjuk. Hiszem, hogy a Tóra Isten szava. Minden benne van. De nem tudhatjuk, mi okból vagy célból, amíg meg nem találjuk a kódhoz a kulcsot.

20 Rips leírása szerint a Biblia kódja olyan, mint egy mérhetetlen kirakós játék, nekünk azonban csak egy maroknyi áll a rendelkezésünkre a szükséges darabkákból. Mint mondta, Isten talán nem is akarja, hogy teljes egészében lássuk a képet a kód meghatározhatja, mely részét fedhetjük fel, hogy X információt megtudhatjuk bel le, de Y-t vagy Z-t már nem. - De a kód szerint 2006-ban vége lehet a világnak emlékeztettem. Most a kirakós minden darabkájára szükségünk van. Most kell lépnünk, miel tt túl kés lenne. - Minden egyes darabka annak az egésznek a része, amit nem láthatunk intett Rips. Úgyhogy bármilyen beavatkozás elbizakodottság lenne. Felidéztem Ripsnek, hogy a világháború és az atomholokauszt szavak, valamint a napjaink vége egy helyre lettek kódolva a 2006-s évvel, hogy ellen riztük az elkövetkezend évszázad minden egyes esztendejét, és végül minden erre az egyetlen évre mutatott; most meg éppen abban a városban üldögélünk, amelyet célpontként nevez meg a kód: Jeruzsálemben. - Mindnyájan Isten kezében vagyunk felelte jámboran Rips. Tovább gy zködtem: - Gondolja, valaha is megadatik nekünk, hogy teljes egészégben láthassuk a Biblia kódját? - Ha valaha is megkapjuk a kulcsot, akkor igen mondta. A kulcs. Amíg Izraelben tartózkodtam, mindvégig az agyamban motoszkált, mígnem egy este bekapcsoltam a laptopomat és a Biblia kódjában rákerestem a kódkulcs szóra. Négy helyen is megjelent. Kétszer egy rejtélyes, számomra ismeretlen héber szó keresztezte; a szótáromban sem találtam. A héber értelmez szótár szerint a jelentése: obeliszkek. Obeliszkek. Erre végképp nem számítottam. Láttam már obeliszkeket, magas piramishegy csúcsban végz k oszlopokat. Egyiptomban is áll néhány harminc méter magas ilyen oszlop. Aztán Rómában is egy, egy-egy meg Londonban, illetve Párizsban, ezeket a hódítók vitték oda Egyiptomból. New Yorkban is láttam egy 3600 éves obeliszket, amely hieroglifákba vésve rizte egy valahai fáraó tetteit. De arra számítottam, hogy ilyesmi keresztezi majd a kódkulcs -ot. Egy matematikai képletet képzeltem el, vagy egy sor utasítást, nem egy fizikailag meghatározható tárgyat és abszolút nem egy obeliszket. Mindkét helyen egy kifejezés részeként bukkant fel: obeliszkek szája. Ez azt sugallta, hogy nem egyszer en k oszlopokról van szó, hanem valamiféle szólásról, mondjuk jóslatmondásról, s t talán az obeliszkek beszélnek.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Textus: Zsid. 12.18-29 Gazdagrét Ami megrendül, és ami nem A Zsidókhoz írt levél csúcspontjához érkeztünk. Szerzőnk, az igehirdető, ebben a szakaszban magas szinten műveli

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Aquinói Szent Tamás a filozófiatörténetnek egy izgalmas korában élt. A tizenkettedik

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A görög válság és az euró jövője. Védett bacilus. Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6.

A görög válság és az euró jövője. Védett bacilus. Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6. A görög válság és az euró jövője Védett bacilus Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6. Görögországnak a következő egy hónapon belül 11 milliárdra euróra van szüksége, egy éven belül pedig összesen 45-re,

Részletesebben

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 6 Dr. Fá z si Lá sz l ó PhD * Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 1. Miről van szó A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv [Btk.] Különös Részének

Részletesebben

ar"ûq.yiw: ~t' ªao %rw: ~a'_r"b. hb'þqen>w rk"ïz" WTT Genesis 5:2 s `~a'(r>b")hi ~AyàB. ~d"êa' ~m'v.-ta,

arûq.yiw: ~t' ªao %r<b'äy>w: ~a'_rb. hb'þqen>w rkïz WTT Genesis 5:2 s `~a'(r>b)hi ~AyàB. ~dêa' ~m'v.-ta, Ki szerez nekem nevet? A név jelentısége Mózes Elsı könyvében Suhai György 2009.06.26. Isten a teremtés hajnalán megteremti az elsı emberpárt, akiket együtt embernek (Ádámnak) nevez: Gen 1:27 Teremté tehát

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye 2013-12-23 12:13:19 Karácsony közeledte a betlehemi csillagot, Jézus születését, a napkeleti bölcseket juttatja az ember eszébe. De mi is lehetett valójában

Részletesebben

Piotr Sarzyński 2011. szeptember 20. POLITYKA hetilap. Beszélgetés Tomasz Gudzowatyval. Jobban szeretem a fegyelmet, mint a szabadságot

Piotr Sarzyński 2011. szeptember 20. POLITYKA hetilap. Beszélgetés Tomasz Gudzowatyval. Jobban szeretem a fegyelmet, mint a szabadságot Piotr Sarzyński 2011. szeptember 20. POLITYKA hetilap Beszélgetés Tomasz Gudzowatyval Jobban szeretem a fegyelmet, mint a szabadságot Piotr Sarzyński: 8díj a World Press Photo versenyén, a világ legrangosabb

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult NÉHÁNY SZÓ A SZERZŐTŐL Az idő egy folyamatos valóság fonál, ami a születés és a halál közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál,

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Néha a szeszcsempészet útján

Néha a szeszcsempészet útján BESZÉLGETÉS KLIMÓ KÁROLY KÉPZŐMŰVÉSSZEL Néha a szeszcsempészet útján Beszélgetés Klimó Károly képzőművésszel fotó: Pálfi Anna Gratulálok a Herder-díjhoz. Nagyon fontos közép-európai klubba kerültél be

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében)

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Nagy Levente A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Bethlen Miklós Elöljáró beszédének politikaelméleti- és történeti elemzése azért is hálás feladat,

Részletesebben

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád Dr. Katz Sándor: Lehet vagy nem? Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád A kreativitás fejlesztésének legközvetlenebb módja a konstrukciós feladatok megoldása.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Olvasd

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

K. I. A SAS PÁHOLYRÓL ÉS A NEVÉRŐL

K. I. A SAS PÁHOLYRÓL ÉS A NEVÉRŐL K. I. A SAS PÁHOLYRÓL ÉS A NEVÉRŐL Amikor felvételt nyertem a SAS páholyba, azon törtem a fejem, vajon mit jelent ez a szó, a madár jelentésén kívül. Túl egyszerű, gondoltam, biztos, hogy valaminek a rövidítése.

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

A termékek rejtett ára

A termékek rejtett ára 1. fejezet A termékek rejtett ára Nemrég hirtelen ötlettől vezérelve megvettem egy játékautót: egy fényesre festett, sárga, fából készült versenyautót négy fe kete lemezkerékkel, amelyben egy kis zöld

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása REZÜMÉK AZ ISZLÁM FORRADALOM A radikális politikai iszlám felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása következtében

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Dr. Kiss István a MÉTE Mikrobiológiai-Biotechnológiai-Higiéniai Szakosztály elnöke Budapesti Corvinus Egyetem,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége*

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS OKTATÁS A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* Bereczki Ibolya Magyar múzeumok a XX. század végén a múzeumpedagógia szempontjából Amikor visszatekintünk az elmúlt néhány évtized

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán 2014. szeptember 22. Bábolna Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a vállalat vezetőit, tulajdonosait,

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk

A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés c. könyvérıl Sanoma Budapest, Nık Lapja Mőhely, 2007. Kitőnı könyvet ajánlok az olvasó figyelmébe, noha a szerzı

Részletesebben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben Kovách Eszter 2005. január 28. A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben A várost élő szervezetnek tekintem, ezért meg kell határoznom mi az alapegysége. A település alapsejtje nem a ház

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

ŐSI IDEGENEK (HISTORY CHANNEL)

ŐSI IDEGENEK (HISTORY CHANNEL) ŐSI IDEGENEK (HISTORY CHANNEL) dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.3. 2014.07.08.) 1. A History Channel (HC) A Történelem csatorna 1995-ben jött létre, eredetileg dokumentatív

Részletesebben

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége Dávid István * Nagykőrös Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége,, A z orgonák építése előtt a református és unitárius templomokban a nagy énekeskönyv tartására a templom piacán, többnyire

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Bogdán László. Richardo Reis Tahitin. 36. Második levél Bernardo Soareznek

Bogdán László. Richardo Reis Tahitin. 36. Második levél Bernardo Soareznek Bogdán László Richardo Reis Tahitin 36. Második levél Bernardo Soareznek Tegnap éjjel, régi morva bányászlámpám fényénél mióta hurcolom magammal, nyolcszögletű lámpa és minden oldalán egy-egy törpe van,

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei Bevezetés, vezetői összefoglaló A dunai hajóutazások Magyarország turisztikai kínálatának fontos

Részletesebben

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek Kézirat a Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek című előadáshoz Dr. Győri István NEVELÉSTUDOMÁNYI PH.D. PROGRM 1999/2000 1 1. MTEMTIKI LPOGLMK 1.1. Halmazok Halmazon mindig bizonyos dolgok

Részletesebben

Gazdaság és gazdaságpolitika

Gazdaság és gazdaságpolitika Gazdaság és gazdaságpolitika 188 Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Palócz Éva 1. Bevezetés 2007. végére a magyar gazdaság jellemzıi, mind a korábbi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Háztartás Monitor 2003 A kutatás dokumentációja Háztartás Monitor 2003 3 Bevezetés Bevezetés A 2003 évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy olyan, 1992 óta folyó

Részletesebben