TARTALOM.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. http://www.btech.hu"

Átírás

1 TARTALOM KULCSOK NEVE AZ ELEM BEILLESZTÉSE HELYI IDİ HASZNÁLATA AZ ÉBRESZTİ ÓRA BEÁLLÍTÁSA A VILÁG/IDİ HASZNÁLATA A FORDÍTÓGÉP HASZNÁLATA HANGOT HALLANI AZ ADATBANK HASZNÁLATA A KALKULÁTOR HASZNÁLATA A VALUTAÁTVÁLTÁS HASZNÁLATA A METRIKUS KONVERZIÓ HASZNÁLATA SZEMÉLYES JELSZÓ 1

2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy vásárolt egy fordító készüléket. A zavarmentes mőködés biztosítására a következıket ajánljuk: 1. A készüléket olyan helyen tartani, ahol nincs kitéve szélsıséges hımérsékleti változásoknak, nedvességnek, pornak. 2. Ez a készülék preciziós konstrukció. Erıs rázástól vagy rázkódtatástól kímélni kell, leejteni sem szabad. 3. Sima, száraz ronggyal kell tisztítani. Ne használjon oldóképes vagy nedves anyagot. 4. Soha ne szedje szét a készüléket vagy tartozékait, ne kísérelje meg a javítását sem. (Tartsa meg ezt a használati utasítást jövıbeni használatra.) 2

3 A KÉSZÜLÉK JELLEGZETES VONÁSAI 1. A készülék 26 nyelvet fordít, szót és mondatot tartalmaz. Egy átlagos nyelv szót és 120 mondatot tartalmaz. 2. A beépített ADATBANK (memória) tárol és visszaad neveket, telefonszámokat és emlékeztetı feljegyzéseket. A 26 nyelv bármelyike használható betáplálásra vagy a visszanyerésre. 3. A 10 számjegyő kalkulátor végez memória és százalék számításokat, valamint standard számtani mőveleteket. 4. HELYI IDİ: lakhelye dátumát és óráját állítsa be. Alternatív beállítható az amerikai illetve az angol dátum és idı kijelzése, a 12 órás vagy 24 órás formátum, valamint a nyári idı. 5. VILÁGIDİ mutatja a dátumot és az idıt a világ 200 nagyvárosának bármelyikében. 3

4 A KULCSOK NEVE 1. ON/OFF: Be és kikapcsolja a készüléket. A készülék automatikusan kikapcsol, ha 3 percig nincs újabb kulcs lenyomva. 2. TRANS: Lenyomásával a fordító üzemállapotba lép. 3. DATA: Bekapcsolja az adatbankot. 4. CAL: Bekapcsolja a kalkulátort. 5. TIME/WORLD: a) egyszeri lenyomása a helyi idıbe kapcsol. b) kétszeri lenyomása a világidıt adja. 6. ENTER: a) lenyomásával a fordítást a fordító üzemmódba helyezi. b) ezt lenyomva tárolódnak az adatok az adatbankban (memóriában). c) ezt kell lenyomni az idı meghatározására a helyi és világidı változatban. 7. UP: a mutatót felfelé mozdítja. 4

5 8. DOWN: a mutatót lefelé mozdítja. 9. LEFT: a mutatót balra mozdítja. 10. RIGHT: a mutatót jobbra mozdítja. 11. CONTRAST: ezt lenyomva a képernyı kivilágosodik, illetve besötétedik. 12. LOCK: a személyes jelszó betáplálására szolgál. 13. SMBL: szimbolkulcs a) mint váltó kulcs, amikor egy nyelvet választott. Ezt a kulcsot nyomja le, ha a felsı 10 nyelvet választja. b) a fordító üzemmódban ezt a kulcsot nyomja, hogy megkapja az akcentusos ABC-t, amelyik nem szerepel a kulcstáblán (keyboard) 14. CLEAR: a) nyomja le, ha le akar törölni valamit a fordítóból. b) letörlés az adatbankból. 15. EDIT: a betáplált adat vagy információ változtatható meg vele. 16. DATE: a dátumot mutatja, helyi- és világidı módban is. 5

6 LANGUAGE KEYS: (26 nyelvkulcs) a) nyomja le a kulcsot a nyelv kiválasztására b) nyomja le a kulcsot, hogy megkapja a fordítást CURRENCY KEYS (8 valutakulcs) A kulcs lenyomásával a valuta üzemmódba lép CONVERSION KEYS: nyomja le ezeket a kulcsokat, hogy belépjen a metrikus átszámítási üzemmódba. 20. INV: az inverse kulcs átfordítja a kalkulációt az egyik valuta vagy metrikus egységbıl a másikba. 21. : 1) Fı ABC 2) Orosz ABC 3) Görög ABC. AZ ELEM BEILLESZTÉSE (BATTERY FITTING) 1. A készüléket két fı CR2032 lítium elem látja el, és a memóriát egy másik CR2032-es elem. Mikor az elemek gyengülni kezdenek, a képernyı elhalványul. Ha ez bekövetkezik, azonnal cserélje ki a két fıelemet: 6

7 a) kapcsolja ki a gépet. b) tolja el a fedıt a nyíllal jelzett irányba c) vegye ki a régi elemeket és cserélje ki az újakra úgy, hogy a pozitív (+) oldala legyen felül, ahogy az ábra is mutatja a fedı alján. d) gyızıdjön meg arról, hogy az elemek rendesen csatlakoznak. e) tegye vissza az elemfedıt. 2. A két fı elemet tartsa állandóan a készülékben, különben a tartalék elem a memóriában nagyon gyorsan kimerül. Ez esetben elıször a két fıelemet kell kicserélni, csak azután a tartalékot, így nem vesznek el az adatok a készülék memóriájából. A tartalék elem cseréjéhez vegye le a fedıt, tegye be az új elemet, majd jól rögzítse vissza a fedıt. 7

8 MŐKÖDÉS Mielıtt bekapcsolja a gépet, olvassa el figyelmesen az utasítást, és kövesse a megfelelı eljárást. Tartsa meg a használati utasítást a késıbbiekre. A. Kapcsolja be a helyi idıt készülékén 1. A bekapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF gombot, Ekkor a képernyı mutatni fogja a helyi idıt. Az L villogni fog, ami a helyi idıt jelenti. 2. Nyomja le a DATE-t, ami mutatja a dátumot, napot és az idıt. LONDON L PM 02:00: TUE L PM 02:00:00 8

9 3. Nyomja le az A -t, amire a képernyı átkapcsol az amerikai formátumra TUE L PM 02:00:00 4. Nyomja le az E -t, a képernyı visszakapcsol angol formátumra. 5. A T lenyomása 24 órás formátumra kapcsol TUE L 14:00:00 6. A T újra lenyomása visszakapcsol a 12 órás formátumra. 7. Nyomja le a Z -t, amennyiben nyári idıszámítási zónában van. A képernyı Z -t mutat a helyes idı mellett. A kurrens idı automatikusan elıre megy egy órával. Nyomja le újra a Z -t, és a képernyı visszamegy az redeti idıre TUE L PM 15:00:00 Z

10 8. Nyomja le a DATE-t, és a képernyı visszamegy az otthoni helyre és idıre. LONDON L PM 02:00:00 9. Nyomja le az EDIT-et, mire belép ebbe az üzemmódba, és a hely villogni fog. Nyomja le a. 10. Nyomja le az EDIT -et, hogy beírja a módot. A hely neve villogni fog. Nyomja meg a Fel vagy Le nyilat, hogy megkeresse a kívánt helyet. Ha elıbb a keresett hely elsı betőjét írja be, például N - betőt, ha New Yorkot keresi, a NAIROBI L PM 02:00:00 NEW YORK L PM 02:00: képernyın az összes N betős név megjelenik. Nyomja meg a Le gombot, míg New York megjelenik. 10

11 12. Nyomja meg a Jobb vagy Bal gombot, hogy a kívánt dátumot és idıt beállítsa. Pl.: állítsa át az idıt 5:30:00-ra. A jobb gombot lenyomva a kijelzı villogni kezd. Ismét lenyomva átugrik a percre, mire az fog villogni. A Le gombbal tudja beállítani a kívánt idıt. Nyomja le újra a Jobb gombot, és állítsa be a dátumot az elıbbi módon. NEW YORK L PM 05:30: Üsse le az ENTER -t, hogy elraktározza az információt. B. LCD kontraszt beállítás 1. Az LCD kontraszt beállítása csak otthoni idı módban mőködik. 2. A Fel gombot nyomva a képernyı sötétedik, a Le gombot nyomva pedig világosodik. 11

12 3. 15 fokozata van a kontrasztnak. Nyomja meg a Fel vagy Le kulcsot egyesével, hogy mindet elérje. Pl: nyomja le 15-ször a Fel gombot, így eljut a legsötétebb szintre. Ha a Le gombot nyomja meg 15-ször, a legvilágosabb szintre jut C. A világidı használata 1. Nyomja meg a TIME/WORLD gombot, hogy belépjen a világ-idı módba (200 városnevet tud a készülék kijelezni). A képernyın a legutóbb használt városnév jelenik meg. Ha a W villog, világot jelent. 2. A Fel és Le gombokkal tudja kiválasztani a várost, vagy a kezdıbető beírásával. 12 HAMBURG W PM 11:30:00

13 3. Nyomja meg a DATE-t, hogy lássa a kívánt dátumot. Újbóli lenyomásával a város neve jelenik meg. D. A fordítógép használata a. NYELV KIVÁLASZTÁSA bármelyik 2 nyelvet kiválaszthatja, az egyik az otthoni (basic) nyelv, a másik, amire fordítani akar. 1. Nyomja meg a TRANSLATOR gombot, a kijelzın a legutóbb használtnyelvek jelennek meg. Pl: A felsı sorban az otthoni, az alsóban a fordítandó nyelv található. 2. Ha a felsı sor villog, nyomja meg bármelyiket a 26 kulcs közül, hogy beállítsa az otthoni nyelvet. A nyelvi kulcsok ABC sorrendben állnak. Ha kiválasztotta az otthoni nyelvet, nyomja meg a Le gombot, hogy az alsó sorba ugorjon, és válassza ki a fordítandó nyelvet. (Pl: francia). 13 8HOME: _ ENG : GER

14 3. Nyomja le az ENTER-t, ha kész a beállítás. 8HOME: _ ENG : FRENCH b. SZÓ FORDÍTÁS a fordítógép kb szót tartalmaz mindegyik nyelvben. Azonnal fordít 26 nyelven. 1. Amikor lenyomja az ENTER-t, hogy lerögzítse a 2 alapnyelvet, a képernyı ezt mutatja: 2. Nyomja le az 1-et, hogy kiválassza a szófordítást és üsse be a szavakat, amelyeket fordítani akar. A képernyı mutatni fogja: (pl.: BOOK): 3. Nyomja le az ENTER-t, hogy franciára fordítson. A képernyı mutatni fogja a fordítást: WORD 2.PHRASE BOOK BOOK LIVRE

15 4. Ha meg akarja kapni a fordítást a másik 24 nyelven, habár nincsenek beállítva, mint alapnyelvek, nyomja le a kívánt nyelvi kulcsot. 5. Ha egy új szót akar betenni, nyomja le a CLEAR-t, vagy üsse be. Emlékezzen: a fordítás nyelve a legutóbb használt nyelv lesz. Pl: ha az utolsó fordítás spanyolul volt, az új is az lesz, míg át nem állítja a nyelvet. c. SZAVAK MEGTALÁLÁSA ha a beütött szó nincs benn az adatbázisban, a képernyı azonnal mutatja a legközelebbi szót. d. ADATBÁZIS KUTATÁS üssön be egy szót, nyomja le az ENTER-t, hogy megkapja a fordítást. Nyomja a Fel vagy Le nyilat, ezáltal végig tudja kutatni az egész adatbázist a készülékben. 15

16 ÉKEZETES ABC egyes nyelvek ékezetes betőket tartalmaznak. Egyszerően nyomja le az eredeti kulcsot és utána az ACNT-kulcsot, és akkor kiválaszthatja a kívánt betőt. Pl: ha az otthoni nyelv a francia, üsse be az A-t, a képernyı ezt mutatja: Nyomja le egyszer az SMBL kulcsot, ugyanazt látja. A Kétszer leütve az SMBL-t: À Triplán lenyomva: Üsse le újra, a képernyı ezt mutatja: 16 A Â

17 Pl: ha az otthoni nyelv pl. német, nyomja le az S kulcsot: Nyomja le az SMBL-t egyszer: Nyomja le még egyszer, a képernyın ismét az S látható. Megjegyzés: Az ékezetes ABC csak a nyelvében alkalmazható. Ha nem a saját nyelvében használja, a készülék nem reagál. A S ß f. NOTE : 1. Ha egy üres helyet akar, mint pl: a THANKYOU-ban, nyomja le a SPACE-t. 2. HIBA-JAVÍTÁSOK: - Ha gyorsan akarja a képernyıt kiüríteni, nyomja le az ENTER-t, és írja be az új szót.az utolsó karakter kitörléséhez nyomja le az ENTER-t. 17

18 3. A jobbra mutató nyíl jelzi, hogy a szó vége már nincs a képernyın, nyomja le a Jobb nyilat, hogy a teljes szót tekerje, majd nyomja le a Bal nyilat, hogy visszaugorjon a szó elejére. 4. Az orosz ABC automatikusan fog mőködni, ha azt választja otthoni nyelvnek. g) KIFEJEZÉS FORDÍTÁSA A készülék kb. 120 hasznos mondatot tartalmaz minden nyelven, 14 témakörben. Lehetıvé teszi az azonnali fordítást 26 nyelvre. A 14 kategória:-- ÜZLET BARÁTSÁG ÉTTEREM VEGYÉSZET HOTEL VÁSÁRLÁS PANASZOK PÉNZ VÁROSNÉZÉS SZOKÁSOK KIFEJEZÉSEK VONAT ÚTMUTATÁS PROBLÉMÁK 18

19 (1) Az ENTER egyszeri lenyomásával beállítja a két alapnyelvet: (2) Nyomja le a 2-est, hogy kiválassza a kifejezésfordítást, és a képernyın rögtön megjelenik a kategória neve angolul: (3) Nyomja meg a Le nyilat, hogy megkeresse a kívánt kategória nevét, vagy üsse be a nevet, pl: HOTEL-t: (4) Nyomja le az ENTER-t, hogy rögzítse a kategória nevét. A képernyın ez látható: 81.WORD 2.PHRASE BUSINESS iii HOTEL HOTEL iii (5) Nyomja le újra az ENTER-t, hogy megkapja a HOTEL kategória elsı mondatát. 19

20 (6) Nyomja le az ENTER-t, hogy megkapja a fordítást, ha más nyelven akarja, nyomja le a 26 nyelvkulcs közül azt, amit szeretne. (7) Ha ez nem a kívánt mondat, nyomja a Fel vagy Le nyilat, míg meg nem találja, utána fordítsa le. (8) Más kategória kereséséhez nyomja meg a CLEAR-t, és használja a Fel és a Le kulcsokat. (9) A jobbra mutató nyíl jelzi, hogy a mondat nem fért ki a képernyın. A Jobb nyíllal tudja megnézni a végét, és a Bal nyíllal megy vissza az elejére. E. AZ ADATBANK HASZNÁLATA A készülék adatbankja lehetıvé teszi, az angolon kívül, 26 másik nyelv használatát. Betáplálhatja, és a saját nyelvét állíthatja be alapnyelvként. a. AZ ADATOK BETÁPLÁLÁSA 1) Nyomja le az adatbankot (DATABANK), a képernyın: 20 ienter NAMEi

21 2) Üsse be a nevet, pl. Bill Gote, a képernyı mutatja. 3) Üsse le az ENTER-t, ez látható: 4) Üsse be a számot, címet vagy memot. Pl: iphone/memoi NEW YORK CITY 5) Nyomja le az ENTER-t, hogy elraktározza az információt. 6) Az egész információ kitörléséhez nyomja le a CLEAR-t. b. AZ ADAT VISSZANYERÉSE 1) Nyomja meg a DATABANK-ot, hogy az adatbank módba lépjen. 2) Nyomja meg a Le kulcsot, hogy az ABC sorrendben lévı adatokat végigtekerje. 21

22 3) A gyorskereséshez üsse be a kezdıbetőt, majd nyomja le az ENTER-t. c. ADATSZERKESZTÉS 1) Nyomja meg a DATABANK-ot, hogy az adatbank módba lépjen. 2) Nyomja meg a Le kulcsot, hogy megkeresse a nevet. A képernyın ezt látja: ienter NAMEi BILL GOTE 3) Nyomja meg az EDIT-et, a kurzor az elsı betőn fog villogni. 4) Mozgassa a kurzort, a Jobb és Bal nyilakat használva, írja be az új betőt, azután nyomja eg az ENTER-t, hogy tárolja a rendezett információt. A képernyın: BILL GATE 22

23 5) Ha minden adatot ki akar törölni az adatbankból, nyomja le a CLEAR-t. Majd ugyanúgy Y-t, ha törölni akar, és N-t, ha nem. ALL DELETE Y/N? F. A KALKULÁTOR HASZNÁLATA A készüléket használhatja standard aritmetikai, memória- és százalékszámítási mőveletek elvégzésére. 10 számjegyig kalkulál. 1. Nyomja le a CALCULATOR gombot, hogy kalkulátor módba kerüljön. A kijelzın látható: 2. Alapmőveletek: +,-,x,. 3. Memória kalkulációk: (M+) összegzi a kalkulálást, és hozzáadja a teljes memóriához. (M- ) összegzi a kalkulálást és levonja a memóriában lévı összegbıl. (MR) visszaadja vagy megmutatja a memória teljes összegét. (MC) kitörli a memóriában lévı adatokat. 23 CALCULATOR 0.

24 4. CLEAR: (CE) Kitörli a képernyıt. (AC) Kitörli a memóriában szereplı kalkulációt. G. VALUTAÁTVÁLTÁS HASZNÁLATA a) A VALUTA ÉS AZ ÁTVÁLTÁSI KURZUS MEGHATÁROZÁSA 1. Nyomja meg a kalkulátort, 2. majd a C1-et, a képernyın: C1 USD->GBP 1. C1 = ELSİ VALUTA, USD = US DOLLÁR 1 = ÁTVÁLTÁSI KURZUS, GBP = BRITISH POUNDS 2. Nyomja le az EDIT-et, mire az átváltási kurzus (1) villogni kezd. 3. Változtassa az átváltási kurzust egy új kurzus beütésével, pl. USD GBP-vel. 24

25 4. Nyomja meg az EDIT-et vagy az ENTER-t, hogy a kurzust rögzítse. 5. Ha a valutát akarja megváltoztatni, C1 USD->GBP pl. USD-rıl CHF-re, nyomja meg az EDIT-et, amitıl az átváltási kurzus villogni kezd.ezután a Bal nyíllal visszamegy a GBP-hez, ha még egyszer megnyomja, visszamegy az USD-hez, a képernyın pedig: 6. Üsse be az új valutanemet (CHF) az USD helyett. 7. Nyomja le az EDIT-et vagy az ENTER-t, hogy rögzítse a beállítást. 8. A készülék a következı 8 valutát programozza, és Ön meghatározhatja a címleteket, követve a fenti eljárást: C1 = USD > GBP C2 = USD > DEM C3 = USD > SEK C4 = USD > DKK C5 = USD > ITL C6 = USD > CAD C7 = USD > AUD C8 = USD > JPY 25

26 b) VALUTAÁTVÁLTÁS 1. Nyomja le a CALCULATOR-t, majd a C1-et, a képernyın látja: 2. Üsse be az összeget, pl USD: 3. Nyomja le az = kulcsot, vagy az ENTER-t: 4. 2 valutát átváltani nyomja le az INV kulcsot. Pl. nyomja le a C1-et, hogy megtalálja a GBP-t USD-ban. Nyomja le az INV kulcsot, a nyíl automatikusan megfordul: 5. Üsse be az 1-et, majd az = kulcsot, ezt látja: GBP 1 = USD C1 USD->GBP C1 USD->GBP 1000 C1 USD->GBP A képernyı tisztítása a következı mővelet számára a CE lenyomásával örténik. 26

27 H. A METRIKUS KONVERZIÓ HASZNÁLATA A készülék át tud fordítani különbözı rendszerbeli mértékegységeket más rendszerekbe.a következı 6 vonatkozó be van építve a készülékbe ugyanúgy visszaváltó formában is: C - F Celsius/Fahrenheit M-F Méter/Láb CM-IN Centiméter/Hüvelyk L-GL Liter/US Gallon L-BG Liter/British Gallon KB-LB Kilogram/Font 1. Nyomja le a CALCULATOR kulcsot, hogy belépjen a kalkulátor üzemmódba, nyomja le a C - F kulcsot: 2. Üsse be az összeget, pl. 25 C. Nyomja le a 25-öt. A képernyın: C F 0. C F

28 3. Nyomja le az = kulcsot vagy az ENTER-t, hogy átváltsa a Celsius-t Fahrenheit-re. Képernyın: 4. Fahrenheit-et átfordítani Celsius-ra, nyomja le az INV-et, mire a nyíl automatikusan megfordul, és a képernyın ezt látja: 5. Üssön be pl. 100 F-t, vagyis üssön be 100-at: C F 77. C F I 77. C F I Nyomja le az = kulcsot vagy az ENTER-t, a képernyın: 100 F= C 7. A más típusú mértékegységek átszámítása hasonló módon történik. 28

29 I. SZEMÉLYES JELSZÓ Titkosíthatja az ADATBANK információkat a személyes jelszó megadásával. Mielıtt megadná a jelszót, gyızıdjön meg róla, hogy emlékszik a kódszámokra, ellenkezı esetben újbóli beállításig nem használhatja készülékét. 1) Helyi idı módban nyomja meg a LOCK kulcsot. 2) Írja be a jelszót (maximum 6 karakter), pl. A1B2C3. 3) Nyomja le az ENTER-t. 4) Nyomja le az Y-t a megerısítéshez, az N-t pedig a kilépéshez. 5) Ha megerısítette a jelszót, be kell azt írnia, mikor DATABANK módba kíván lépni. 29

30 6) Ha beírta a helyes jelszót, beléphet az adatbankba. Ha rosszul írta be a jelszót, a kijelzın villogni kezd: INCORRECT PASSWORD, és megkéri, írja be újra a jelszót (ENTER PASSWORD). 7) Ha elfogadta a jelszót, nyomja meg a LOCK-ot, helyi idı módban. 8) Ha a helyes jelszót írta be, a kijelzın villog: UNLOCK, a védelem feloldódott, a készülék.visszaáll helyi idı módba. 9) Ha bevitt egy helytelen jelszót, a készülék visszaáll helyi idı módba, és nem oldja fel a védelmet. 10) Ha elfelejtette a jelszót, újra be kell állítania a készüléket. Ebben az esetben minden információja elveszik a memóriából. KÖVESSE PONTOSAN A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKAT! İSZINTÉN REMÉLJÜK, ÖRÖMÉT LELI A KÉSZÜLÉKBEN! A 151/2003. (IX.22) kormányrendelet alapján a bruttó Ft alatti termékekre csak 6 hónap szavatosságot kell biztosítania a gyártónak, forgalmazónak. Forgalmazó: Btech Magyarország Kft Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b Tel.: , , , Fax.: : 30

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében javasoljuk a következık betartását: 1. A készüléket ne tegyük ki nagy hımérséklet változásnak,

Részletesebben

Quicktionary II Használati utasítás

Quicktionary II Használati utasítás Quicktionary II Használati utasítás Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az elsı használat elıtt javasoljuk, hogy olvassa el a használati utasítást a biztonságos használat érdekében. Az ön Quicktionary-II-je

Részletesebben

English-Hungarian Electronic Dictionary TARTALOM

English-Hungarian Electronic Dictionary TARTALOM TARTALOM BEVEZETÉS... 55 Billentyűzet... 56 Közvetlen belépés billentyűi... 57 Elenőrzés- és szerkesztésbillentyűk.... 57 Ikon-menü... 58 ENERGIA-ELLÁTÁS... 59 INDÍTÁS ALAPMENÜ... 61 1. Kulcsszó... 61

Részletesebben

Használati útmutató TULAJDONSÁGOK

Használati útmutató TULAJDONSÁGOK Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük a szótárgép használata sok hasznos órát szerez az Ön számára. A készülék zavartalan használata érdekében az alábbiak betartását javasoljuk:

Részletesebben

RF-80XX. Menedzserkalkulátor. Használati útmutató

RF-80XX. Menedzserkalkulátor. Használati útmutató RF-80XX Menedzserkalkulátor Használati útmutató Tartalomjegyzék Licencmegállapodás... 2 Tudnivalók... 3 Az első lépések... 4 Jelmagyarázat... 6 Az órák használata... 9 A hangjelzések beállítása... 12 A

Részletesebben

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu

Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu Méretek Felhasználói kézikönyv DIGITÁLIS IDİKAPCSOLÓ Kérjük, tanulmányozza alaposan ezeket az utasításokat A DATA MULTI ANUAL egy digitális idıkapcsoló 4 független, de nem élı parancsáramkörrel, mely

Részletesebben

A nyomógombok funkciói. A munka megkezdése előtti teendők: Fordítógép Rend. szám: 772 834 772834 1 / 6

A nyomógombok funkciói. A munka megkezdése előtti teendők: Fordítógép Rend. szám: 772 834 772834 1 / 6 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Fordítógép Rend. szám: 772 834 A nyomógombok funkciói Funkcióbillentyűk D(x2) F(%) G(.) H(+)/J(-) K(x)/L( ) Z(+/-) X(M+) Szám négyzetre

Részletesebben

12 nyelvű globális fordító

12 nyelvű globális fordító Az elemmel kapcsolatos óvintézkedések A készülék egy darab 3 V-os CR2032 gombelemmel működik. A nem tölthető elemeket ne töltse fel. Soha ne töltse fel a készülékhez mellékelt elemeket. A tölthető elemeket

Részletesebben

Speedshop Kft. www.speedshop.hu

Speedshop Kft. www.speedshop.hu Eten X500 glofiish GPS Pocket PC Használati útmutató Biztonsági elıírások Használatba vétel elıtt kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót! A készülék akkumulátora nincsen feltöltve mikor a gyártótól

Részletesebben

Jelszó beállítása... 23 Biztonságos üzemmód... 23 Kontraszt beállítása... 24 Beszédlehetőségek... 24 Időtartam kikapcsolásig... 24

Jelszó beállítása... 23 Biztonságos üzemmód... 23 Kontraszt beállítása... 24 Beszédlehetőségek... 24 Időtartam kikapcsolásig... 24 TARTALOM BEVEZETÉS... 3 Általános áttekintés... 3 Elemek, tápegység... 4 Inicializálás... 5 Billentyűzet... 6 Kijelző... 7 Főmenü... 8 SZÓTÁR... 8 FELHASZNÁLÓI SZÓTÁR... 11 NYELVTAN... 12 KIFEJEZÉS-GYŰJTEMÉNY...

Részletesebben

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ I. Áttekintés A Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomaghoz tartozó kiértékelı

Részletesebben

MAXSYS. PC4020 v3.3 Kezelői Kézikönyv

MAXSYS. PC4020 v3.3 Kezelői Kézikönyv PC4020 v3.3 Kezelői Kézikönyv FIGYELMEZTETÉS: Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak,

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TESZTCSÍK 9 VÉRMINTA 12 KÓDBEÁLLÍTÁS 14 Kód beállítása

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 EXCEL 2007

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 EXCEL 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 173 2. A táblázatkezelık fıbb funkciói, alkalmazási területeik... 173 3. A képernyı felépítése... 174 4. Cellába való beírás, javítás... 176 5. Táblázatban való mozgás és

Részletesebben

SAM4S ER-260 F. Kezelési útmutató PÉNZTÁRGÉPCENTRUM

SAM4S ER-260 F. Kezelési útmutató PÉNZTÁRGÉPCENTRUM PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ALT CASH KFT. 1146. BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 53. TEL.:(36) 1-422-0778, 1-422-0780, 1-220-8550 Fax: (36) 1-422-0779 E-mail: info@penztargepcentrum.hu Honlap: www.penztargepcentrum.hu SAM4S

Részletesebben

BARÁTKOZZUNK MEG A SZÁMÍTÓGÉPPEL!

BARÁTKOZZUNK MEG A SZÁMÍTÓGÉPPEL! BARÁTKOZZUNK MEG A SZÁMÍTÓGÉPPEL! Tanfolyami jegyzet alapszintő tudnivalók 8 x 4 tanórában a számítógép kezelésérıl a szövegszerkesztésrıl a táblázatkezelésrıl az internetrıl és e-mail-rıl 2007. Kigondolta,

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

SAM4S. ER-360 F Az első, EURÓ átállásra felkészített pénztárgép. Kezelési útmutató PÉNZTÁ RGÉPCENTRUM ALT CA SH KFT.1146.BUDAPEST,THÖKÖLY ÚT 53.

SAM4S. ER-360 F Az első, EURÓ átállásra felkészített pénztárgép. Kezelési útmutató PÉNZTÁ RGÉPCENTRUM ALT CA SH KFT.1146.BUDAPEST,THÖKÖLY ÚT 53. PÉNZTÁ RGÉPCENTRUM ALT CA SH KFT.1146.BUDAPEST,THÖKÖLY ÚT 53. TEL.:(36) 1-252-4338, 1-220-8550, 1-383-3928 Fax: (36) 1-422-0779 E-mail: info@penztargepcentrum.hu Honlap: www.penztargepcentrum.hu SAM4S

Részletesebben

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER CE 0123 Gyári szám: Értékesítés dátuma: Aláírás / PH. 1 GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI JEGYZÉK Erre a készülékre az érvényesített jótállási jegy és rendeltetésszerű használat esetén

Részletesebben

Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv

Pénztárgép. Felhasználói kézikönyv Jegymester Jegyértékesítı Rendszer 2008. V E R Z I Ó : 3. 0 Pénztárgép Felhasználói kézikönyv Jegymester Kft. Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 31., 1065 Tel: (1) 302 3333 Fax (1) 302 3332 www.jegymester.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Digitális vevıkészülék GCR 300CX 1 2 Tartalomjegyzék 1. Elıszó 3 2. Áttekintés... 5 2.1 A távirányító használata.. 5 2.2 Navigáció a menüben.. 6 2.3 Elılap és az elılap gombjainak

Részletesebben

AVC776W v.1.1. 9 csatornás digitális multiplex képrögzíto beépített web serverrel FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

AVC776W v.1.1. 9 csatornás digitális multiplex képrögzíto beépített web serverrel FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AVC776W v.1.1 9 csatornás digitális multiplex képrögzíto beépített web serverrel FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és orizze meg a jövobeni hivatkozásokhoz. FIGYELMEZTETÉS

Részletesebben

AVC776W v.1.1 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a jövőbeni hivatkozásokhoz.

AVC776W v.1.1 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a jövőbeni hivatkozásokhoz. AVC776W v.1.1 9 csatornás digitális multiplex képrögzítő beépített web serverrel FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a jövőbeni hivatkozásokhoz. AVC776W

Részletesebben

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Budapest, 2009. szeptember 27. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet alapvetı feladata közgazdasági alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások

Részletesebben

ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉP KEZELÕI KÉZIKÖNYV

ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉP KEZELÕI KÉZIKÖNYV March 2002-10MA012010 (02/097) ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉP ER 1202 SMILE KEZELÕI KÉZIKÖNYV ELEKTRONICUS PÉNZTÁRGÉP 259571 Ennek a pénztargépnek a minõségét a CE márkajelzés tanúsítja. Személyes biztonsági

Részletesebben

TravelMate 240/250 -es sorozat. Felhasználói kézikönyv

TravelMate 240/250 -es sorozat. Felhasználói kézikönyv TravelMate 240/250 -es sorozat Felhasználói kézikönyv Szerzõi jog'2003 Acer Incorporated Minden jog fenntartva TravelMate 240/250-es sorozatú hordozható számítógép - Felhasználói kézikönyv Eredeti kiadás:

Részletesebben

Classic PC585. Kezelői Kézikönyv

Classic PC585. Kezelői Kézikönyv Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza

Részletesebben

PÉNZTÁRGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Forgalmazó: ECR-Trade Kft. 1133 Budapest, Dráva utca 5/a. Tel./fax: 06 (1)/350-4006 www.ecr-penztargep.

PÉNZTÁRGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Forgalmazó: ECR-Trade Kft. 1133 Budapest, Dráva utca 5/a. Tel./fax: 06 (1)/350-4006 www.ecr-penztargep. Euro-100TX PÉNZTÁRGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Forgalmazó: ECR-Trade Kft. 1133 Budapest, Dráva utca 5/a. Tel./fax: 06 (1)/350-4006 www.ecr-penztargep.hu 2 Euro-100TX használati útmutató ECR-Trade Kft. Ez, a

Részletesebben

Kisvakond-ParkKft. www.kisvakond.eu

Kisvakond-ParkKft. www.kisvakond.eu Kisvakond-ParkKft. www.kisvakond.eu ( ERR =Error=hiba). Az időkapcsoló mindegyik működtethető állomást bekapcsolja, s a kijelzőjén látható a működő kör száma és a hátralévő idő. Az öntözési program végezetével

Részletesebben

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer CASSA NEW Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer BUDAPEST 2002. Xix Software Kft. Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY A CASSA PROGRAMCSOMAGRA... 3 BEVEZETÉS... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben