1.2 TEIR SZAKRENDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.2 TEIR SZAKRENDSZER"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TEIR FELÉPÍTÉSE TÉRPORT TeIR Meta adat lekérdező célprogram Területfejlesztési glosszárium Intézmények illetékességi területe Kistérségi információs modul Regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek EuroStat adatlekérdező Egyedi alkalmazások a TÉRPORT-on / egyéb témakörök: TEIR SZAKRENDSZER TeIR támogatási alrendszer Területi elemzések Interaktív elemző Térinformatikai alkalmazások 5 2 HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYOZÁSA HOZZÁFÉRÉS ALANYI FELTÉTELEI Térítésmentes hozzáférése van az alábbiaknak Mindenki számára térítésmentesen elérhető rendszer Meghatározott szervezetek és személyek számára térítésmentesen elérhető rendszer A Magyar Tudományos Akadémia területi kutatásokat folytató intézetei, a Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei hozzáférése: A középiskolai- és felsőoktatási képzésben résztvevő intézmények oktatási célból történő hozzáférése Azon szervezetek és természetes személyek eseti hozzáférése, amelyek megbízás alapján a pontban meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek Költségtérítés ellenében van hozzáférése az alábbiaknak A társadalmi szervezetek A fent felsorolt szervezetek és természetes személyeken kívüli szervezetek HOZZÁFÉRÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Hardverfeltételek Szoftverfeltételek HOZZÁFÉRÉS IGÉNYLÉSE Ügyfélkapus regisztráció TeIR-hozzáférés igénylésének folyamata és dokumentumai Igénylés Igénylés oktatási célú hozzáféréshez Igénylés eseti TeIR hozzáféréshez 10 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK SEGÍTSÉG A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ 10

3 3.2 IGÉNYEK BETERJESZTÉSE KÖTELEZETTSÉGEK SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉBŐL FAKADÓ SZANKCIÓK 11 4 A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES HOZZÁFÉRÉS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI ÁTALÁNYDÍJAS HOZZÁFÉRÉS TRANZAKCIÓ ALAPÚ HOZZÁFÉRÉS 12 5 ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Szakmai támogatás igénybevétele Hibák bejelentése Észrevételek közlése Oktatás ÜZEMELTETŐ ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁSOK (HOZZÁFÉRÉSSEL ÉS HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS FELHASZNÁLÓI NYILVÁNTARTÁSOK) Hozzáféréssel kapcsolatos nyilvántartás Tárolt intézményi adatok ismertetése Tárolt felhasználói adatok ismertetése Használattal kapcsolatos nyilvántartások Naplózott adatok ismertetése Adatkezelési tájékoztató, adatvédelmi nyilatkozat Felelősségek az adatok tartalmával és szerkezetével kapcsolatban A felhasználó felelőssége Az adatgazdák felelőssége A TeIR üzemeltetőinek felelőssége 18

4 A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II.28.) Korm. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 10. -a alapján a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter (továbbiakban megbízó) jóváhagyásával a VÁTI Kht. (a továbbiakban: üzemeltető) az alábbi üzemeltetési szabályzatot alkotta. 1 A TEIR FELÉPÍTÉSE A TeIR két önálló belépési ponttal rendelkező webportálból áll. Az egyik a mindenki számára szabadon elérhető TÉRPORT, amely általános szakterületi információkat és egyszerű alkalmazásokat tartalmaz. A másik belépési pont a TeIR teljes adatbázisán alapuló komplex elemzést és térinformatikai szolgáltatásokat tartalmazó szakrendszer, melynek elérése regisztrációhoz kötött. A TeIR egyes moduljai a fejlesztések során bővülhetnek, illetve változhatnak, ezért azok felsorolása csak tájékoztató jellegű, a tényleges felépítés ismertetése a portál oldalakon található! 1.1 TÉRPORT A nyilvános szolgáltatások az általános, elsősorban területpolitikával foglalkozó szakmai portálon a TÉRPORT-on kerültek elhelyezésre, továbbá itt kerülnek nyilvános közzétételre a TeIR-ben lévő alapadatok. A TÉRPORT célja és feladata, hogy a szakmai és laikus érdeklődőknek széleskörű, alapos, naprakész tájékoztatást nyújtson a területfejlesztés, területrendezés valamint a vidékfejlesztés, településfejlesztés és településrendezés témakörökben. A portál bemutatja a területfejlesztés irányítási/megvalósítási szintjeit: ország, régiók, megyék, kiemelt térségek, kistérségek és települések. Az egyes témakörök bemutatása változatos információs termékek segítségével történik: Cikkek: az oldalon html formában közvetlenül megjelenő, rövid olvasmányok. Letölthető dokumentumok: szabványos fájl formátumban (pdf) elérhető, széles körben használt, ingyenes segédprogrammal (Adobe Acrobat Reader) megnyitható, rendszerint nagyobb kiterjedésű olvasmányok. E-szolgáltatások: az üzemeltető által fejlesztett, web-es felhasználói felületen egyszerűen kezelhető célprogramok alfa-numerikus és térképi adatok lekérdezéséhez és megjelenítéséhez. A TÉRPORT szakmai gyűjtő portál: a cikkekben, dokumentumokban linkek találhatóak ahhoz az Internetes oldalhoz, ahol az adott témában további részletes információ található. A TÉRPORT fontosabb moduljai: TeIR Meta adat lekérdező célprogram Ennek segítségével lekérdezhető, hogy: mely adatszolgáltatóktól milyen adatbázisok találhatóak a TeIR rendszerben,

5 az egyes adatbázisok mely évekre milyen adatcsoportokat illetve adatelemeket tartalmaznak. Az egyes adat-elemek számszerű értéke egy előzetesen megadott területegységre megismerhető Területfejlesztési glosszárium Magyar és angol nyelvű területfejlesztési fogalomtár Intézmények illetékességi területe Az alkalmazás segítségével lekérdezhető egy-egy intézményi központ illetékességi területe illetve, hogy egy adott településen lakó személy vagy telephellyel rendelkező szervezet mely településen tudja a különböző vonatkozású ügyeit intézni Kistérségi információs modul A kistérségi információs modul a hazai kistérségek alapinformációit bemutató, könnyen kezelhető, egyszerű alkalmazás Regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek A Regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek alkalmazás segítségével bármely hazai régióról, megyéről, kistérségről vagy településről a területi elhelyezkedést, társadalmi és gazdasági viszonyokat bemutató alapinformációkon túl elsősorban a gazdaság fejlettségével összefüggő adatok tölthetőek le, html lapon vagy pdf formátumban EuroStat adatlekérdező Az alkalmazás lehetőséget biztosít az EuroStat adatbázis adatainak böngészésére, letöltésére és térképi alapú megjelenítésére Egyedi alkalmazások a TÉRPORT-on / egyéb témakörök: Felelős műszaki vezetők és építési műszaki ellenőrök országos névjegyzéke Országos Településrendezési Tervkataszter Dokumentációs Központ Adatbázisa 1.2 TEIR SZAKRENDSZER A szakrendszer használata regisztrációhoz kötött. Jelen fejezet célja a szolgáltatások általános bemutatása. A funkciók és elemzési lehetőségek részletes bemutatása illetve a használati útmutatók a portálon találhatók TeIR támogatási alrendszer A TeIR támogatási alrendszere hazai és Európai Uniós támogatások elemzését lehetővé tevő alkalmazás. Az alapadatokat az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (továbbiakban: OTMR) és az Egységes Monitoring Információs Rendszer (továbbiakban: EMIR) rendszer szolgáltatja a TeIR számára. Az elemzések különböző területi szintekre (pl. régiók, megyék, kistérségek, kistérségek kedvezményezettsége ) és időintervallumokra vonatkozóan kérdezhetőek le, illetve projektlisták generálhatóak.

6 1.2.2 Területi elemzések Az alkalmazás segítségével statisztikus által képzett mutatókból országos, regionális, megyei, kistérségi területi elemzések készíthetőek. Az elemzés a területi szint függvényében, előre meghatározott szakmai kritériumrendszer alapján, különböző összehasonlító kartogramokat és diagramokat tartalmaz Interaktív elemző Az Interaktív Elemző Rendszer a TeIR adatbányászati modulja, segítségével összetett, a felhasználók által szabadon megválasztott adatokkal lehet elemzést készíteni. Támogatja a TeIR adatbázisában szereplő adatok tematikus gyűjtését, statisztikai mutatók képzését és elemzések végrehajtását. Az eredmények kartogram, diagram és riport formájában jeleníthetőek meg Térinformatikai alkalmazások A térinformatikai alkalmazások használatának keretében interaktív webes digitális térképi alapú projektek érhetőek el, melyek alapját a különböző NUTS szintek vektoros térképei, közút, vasút, környezet- és természetvédelmi, gazdasági és társadalmi vonatkozású adatok adják. 2 HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYOZÁSA 2.1 HOZZÁFÉRÉS ALANYI FELTÉTELEI Térítésmentes hozzáférése van az alábbiaknak Mindenki számára térítésmentesen elérhető rendszer 1 Mindenki számára térítésmentesen, regisztráció nélkül, a TeIR TÉRPORT alrendszere érhető el. A felhasználók az itt található adatokat korlátlan mennyiségben, a szolgáltatásokat pedig korlátlan ideig érhetik el Meghatározott szervezetek és személyek számára térítésmentesen elérhető rendszer 2 A TeIR SZAKRENDSZER valamennyi szolgáltatását az alább felsoroltak korlátozás nélkül vehetik igénybe: Magyar Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság, a bíróságok, az ügyészségek, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, 1 a 31/2007 (II.28.) kormányrendelet 8. (1) alapján 2 a 31/2007 (II.28.) kormányrendelet 8. (2) alapján

7 a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Számvevőszék, a központi államigazgatási szervek és azok területi szervei, az Országos Területfejlesztési Tanács tagjai és állandó meghívottjai, a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, a megyei önkormányzatok és hivatalaik, megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, a területfejlesztési önkormányzati társulások, a kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, a kistérségi fejlesztési tanácsok feladat- és hatáskörében eljáró többcélú kistérségi társulások és munkaszervezeteik, a települési önkormányzatok és hivatalaik, az országos önkormányzati szövetségek, a társadalmi szervezetek országos, regionális, megyei és kistérségi szinten külön jogszabály alapján létrehozott egyeztető fóruma regisztrált tagjai A Magyar Tudományos Akadémia területi kutatásokat folytató intézetei, a Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei hozzáférése: 3 A Magyar Tudományos Akadémia területi kutatásokat folytató intézetei szervezeti egységenként illetve a Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei területi kutatásokat folytató oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységei, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben meghatározott szervezeti egységenként egy hozzáférést igényelhetnek. Minden további személy hozzáférése a 4. pontban meghatározott költségtérítés fejében lehetséges A középiskolai- és felsőoktatási képzésben résztvevő intézmények oktatási célból történő hozzáférése 4 Az oktatási célú hozzáférés térítésmentes, azonban korlátozott. Az oktatási célú hozzáférés az erre a célra kialakított minta-adatbázison valósul meg. Az oktatási célú hozzáférés keretében a szolgáltatások kizárólag a KSH TSTAR nyilvános és a támogatások összesített adatainak, valamint a külön oktatási célú térinformatikai modul használatát biztosítják. A hozzáférés célja a rendszer használatának elsajátítása. Az oktatási célú hozzáférés a pontban részletezett igénylést követően egy évig érvényes. 3 a 31/2007 (II.28.) kormányrendelet 8. (3) alapján 4 a 31/2007 (II.28.) kormányrendelet 8. (7) alapján

8 Azon szervezetek és természetes személyek eseti hozzáférése, amelyek megbízás alapján a pontban meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek 5 Azok a szervezetek és természetes személyek, amelyek megbízás alapján a pontban meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek, a jogosult szervezetnél, vagy - ha a megbízónál nem üzemel TeIR terminál - a rendszer üzemeltetőjénél az erre a célra fenntartott terminálról térítésmentesen eseti hozzáférést kapnak. Az eseti hozzáférés jogcímének pontban részletezett dokumentálását követően, a felhasználó munkanapokon és között, kizárólag előre egyeztetett időpontban keresheti fel az üzemeltető alábbi címen és telefonszámon elérhető budapesti egységét: Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel. 06-1/ Költségtérítés ellenében van hozzáférése az alábbiaknak A társadalmi szervezetek 6 A társadalmi szervezetek országos, regionális, megyei és kistérségi szinten külön jogszabály alapján létrehozott egyeztető fóruma regisztrált tagjain kívüli társadalmi szervezetek számára a teljes körű hozzáférés éves szinten a 4.2 pont szerint meghatározott 50 tranzakcióig térítésmentes, az ezt meghaladó igénybevétel esetén szabadon megválaszthatja a költségtérítés módját A fent felsorolt szervezetek és természetes személyeken kívüli szervezetek 7 A fent felsorolt szervezetek és természetes személyeken kívüli szervezetek és természetes személyek költségtérítés ellenében vehetik igénybe a TeIR szolgáltatást. A költségtérítés a 4. fejezetben részletezett havi átalánydíj formájában vagy kredit megvásárlásához kötött, lekötési kvóta alapján fizetendő. 2.2 HOZZÁFÉRÉS TÁRGYI FELTÉTELEI A TÉRPORT és a TeIR szakmai portál használatához egy átlagos teljesítményű, internet-kapcsolattal rendelkező számítógép szükséges, melynek ajánlott hardver és szoftver-feltételei a következők: Hardverfeltételek Ajánlott minimális konfiguráció: 256 MB RAM memória 1 GHz-es processzor 512 Mbps sávszélességű internet-kapcsolat. 5 a 31/2007 (II.28.) kormányrendelet 8. (6) alapján 6 a 31/2007 (II.28.) kormányrendelet 8. (4) alapján 7 a 31/2007 (II.28.) kormányrendelet 9. (1) alapján

9 2.2.2 Szoftverfeltételek megfelelően beállított internetes böngésző. A TeIR használata Internet Explorer és Firefox böngészőprogramok újabb verzióin garantált o az internetes böngésző beállításainál a https protokollon történő kommunikáció miatt az SSL illetve TLS legújabb verziójának használata szükséges bizonyos alkalmazások java alapúak, ezek használatához szükség van Java VM-re (Virtuális gépre) Excel riportok készítéséhez MS Excel táblázatkezelő program.pdf dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader.mov kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez Apple QuickTime 2.3 HOZZÁFÉRÉS IGÉNYLÉSE TeIR hozzáférést csak az 1.2 szerinti TeIR SZAKRENDSZER használatához szükséges igényelni Ügyfélkapus regisztráció Az Ügyfélkapu a közigazgatási szolgáltatások elektronikus úton történő igénybevételéhez nyújt lehetőséget. Biztosítja a szükséges elektronikus azonosítót és az e-ügyintézést nyújtó intézményekkel, szolgáltatásokkal történő kapcsolatot. Az Ügyfélkapu használatának feltételei és a regisztráció követelményei a kormányzati portálon olvashatók január 1-től minden regisztrációhoz kötött hozzáférés kizárólag az Ügyfélkapun keresztül történik 8, így az Ügyfélkapun történő regisztráció a TeIR használatának alapfeltétele. Az ügyfélkapus azonosító a mindenkori szabályozásnak megfelelően bármely okmányirodában kérhető TeIR-hozzáférés igénylésének folyamata és dokumentumai Igénylés Igénylést csak Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező felhasználó nyújthat be. A hozzáférés igénylését kizárólag elektronikus úton, az Interneten keresztül lehet kezdeményezni. A TeIR bejelentkező oldalán 9 található elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével indítható az igénylés. Az elektronikus űrlap csak az ügyfélkapus azonosítást követően érhető el. 8 a 31/2007 (II.28.) kormányrendelet 5. (3) alapján 9

10 Az elektronikus regisztrációs űrlap a felhasználó személyére, illetve a foglalkoztatójára vonatkozó adatokat tartalmazza, tekintettel arra, hogy a térítésmentes hozzáférések intézményeknek járnak. Az elektronikus igénylés során a felhasználó nyilatkozatot tesz arról, hogy az űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelőek, illetve az üzemeltetési szabályzatot megismerte, és az abban foglalt szabályokat elfogadja. Az űrlap kitöltésének eredményességéről a rendszer értesítést küld, és a megadott adatokból egy Igénybejelentő Lapot állít össze. Az Igénybejelentő Lap a felhasználó által megadott adatokon túl az üzletszabályzat megismeréséről és elfogadásáról szóló nyilatkozat tényét rögzíti. Az Igénybejelentő Lapot a felhasználónak ki kell nyomtatnia, és magánszemélyek kivételével, az érintett cég, intézmény felelős vezetőjével együtt cégszerűen alá kell írnia. Magánszemély igénylése esetén csak az igénylő írja alá. Az Igénybejelentő Lap aláírását követően az eredeti példányt az igény bejelentésétől számított 30 napon belül a TeIR üzemeltetőjéhez kell eljuttatni postai úton a Budapest, 1253 Pf. 20. címre. Társadalmi szervezet megküldi azon dokumentumot, amely igazolja, hogy a megyei (fővárosi) bíróság társadalmi szervezetként nyilvántartja. A TeIR üzemeltetője az Igénybejelentő Lap kézhezvételétől számított 30 napon belül kategorizálja a felhasználó felhasználási jogosultságát, amelyről elektronikus úton tájékoztatja a regisztrációt kérő felhasználót. Amennyiben a regisztrációt kérő által kért jogok megadását térítéses hozzáféréseket rögzítő szerződéskötés kell hogy megelőzze, akkor a tájékoztató erre külön kitér. A regisztrációt kérő szerződéskötést követően a szerződésben rögzített feltételekkel, az ott megjelölt időponttól, egyéb esetekben a tájékoztatásban meghatározott jogokkal a tájékoztató kézhezvételétől jogosult a rendszer használatára. Amennyiben az Igénybejelentő Lap 30 napon belül nem érkezik meg az üzemeltetőhöz, akkor a benyújtott igényt a rendszer automatikusan törli. Abban az esetben, ha az igénylő az Igénybejelentő Lapon megjelölt feltételekkel történő regisztrációs (hozzáférési) szándékát a TeIR üzemeltetője megtagadja, a hozzáférést kérő panasszal élhet a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszternél. A TeIR üzemeltetője, a miniszter a panasznak helyt adó, illetve az elutasító döntésének megfelelően a döntés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül tájékozatja a felhasználást illető jogok tekintetében történt kategorizálásról a felhasználót. A felhasználónak a TeIR használatát érintő személyes adataiban bekövetkező változásokat, különös tekintettel munkahelyének megváltozására 10 munkanapon belül köteles elektronikusan bejelenteni az üzemeltetőnek. A változások bejelentésére a TeIR weboldala ad lehetőséget. A munkahelyben történt változás bejelentését követően az újabb Igénybejelentő Lap aláírt, eredeti példányának beérkezéséig és feldolgozásáig a rendszer használata felfüggesztésre kerül. A változásokkal járó új igénybejelentések elbírálásának szabályai megegyeznek a regisztrációs igénybejelentés szabályaival.

11 Igénylés oktatási célú hozzáféréshez A rendszer oktatási célú változatához a hozzáférés igénylését szintén Interneten keresztül lehet kezdeményezni. Az Internetes igénylés benyújtásának előfeltétele, hogy a felhasználó előzetesen (a pontban részletezett) érvényes Ügyfélkapu azonosítóval rendelkezzen. Az igénylés a TeIR bejelentkező oldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével indítható. Az elektronikus űrlap csak az ügyfélkapus azonosítást követően érhető el. A regisztrációs űrlap a felhasználó személyére, az oktatási intézményére, a hallgatói jogviszonyára vonatkozó adatokat tartalmaz. Az igénylés során a felhasználó nyilatkozatot tesz arról, hogy az űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és érvényes hallgatói jogviszonya van az űrlapon megadott intézményben, vagy annak szerződéses oktatója. Az űrlap kitöltésének eredményességéről a rendszer értesítést küld. Eredményes regisztráció után a rendszer, ügyfélkapus bejelentkezést követően, az oktatási adatbázison azonnal használható. Amennyiben a pontban rögzített érvényességi idő lejárt, de a felhasználó továbbra is érvényes hallgatói jogviszonnyal vagy oktatói szerződéssel rendelkezik, akkor az elektronikus regisztrációs űrlap segítségével, az adatok egyeztetését követően lehet a hozzáférést meghosszabbítani Igénylés eseti TeIR hozzáféréshez Az eseti hozzáférés igénylése az erre a célra rendszeresített, az 1. számon mellékelt űrlap kitöltésével lehetséges. Az űrlap aláírására kizárólag a térítésmentes TeIR hozzáféréssel rendelkező, megbízó jogosult. Az űrlaphoz kötelezően csatolni kell az űrlapon megjelölt személy által kitöltött, 2. számú melléklet szerinti, felhasználói nyilatkozatot. Az űrlap szabályosan jegyzett, eredeti példányát az igénybevevő az előre egyeztetett időpontban megvalósuló hozzáféréskor köteles magával hozni. Üzemeltető a hozzáférést csak ennek birtokában biztosítja. 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 3.1 SEGÍTSÉG A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ A rendszer használatát írásos útmutatók és telefonos rendelkezésre állás segíti. A használattal kapcsolatos kérdéseket a webes fórumon és elektronikus levélben is fel lehet tenni, amelyeket a TeIR üzemeltetője 3 munkanapon belül megválaszol vagy tájékoztatást ad a kérdés megoldásával kapcsolatos munkavégzés várható időtartamáról. 3.2 IGÉNYEK BETERJESZTÉSE A TeIR működtetését a megbízó által létrehozott koordinációs bizottság felügyeli. A fejlesztési és üzemeltetési igények jóváhagyása a bizottság jogköre. A TeIR üzemeltetője gyűjti és rangsorolja a különböző csatornákon érkező kéréseket és javaslatot készít a bizottság számára.

12 3.3 KÖTELEZETTSÉGEK a felhasználó részéről kötelező az üzemeltetési szabályzat ismerete és az abban foglaltak betartása; a szolgáltató minden a felhasználatót érintő ügyben regisztráció, adatszolgáltatás - a Rendelet értelmében köteles eljárni; minden felhasználói adatban bekövetkező változás bejelentésére felhasználó kötelezett, az adatváltozást követő 10 munkanapon belül. 3.4 SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉBŐL FAKADÓ SZANKCIÓK Amennyiben egy felhasználó jogosulatlanul használja a TeIR-t illetve az abból letöltött adatokat és információkat, vagy megsérti az üzemeltetési szabályzatban leírtakat, a TeIR üzemeltetője döntést hoz, melyben megállapítja a szabályok megsértésének tényét (jogosulatlan rendszer-használat, jogszerűtlen adatfelhasználás, bejelentési kötelezettség elmulasztása), majd szükség esetén az alábbi szankciókat alkalmazhatja: a hozzáférés felfüggesztése, meghatározott időintervallumra történő ideiglenes letiltása; hozzáférésből történő végleges kizárás. 4 A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES HOZZÁFÉRÉS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI A költségtérítés a használat során a fejlesztett és üzemeltettet eszközök igénybevételével járó kiadások fedezetéhez járul hozzá. Az üzemeltető a költségtérítésként kapott díjat kizárólag a rendszer üzemeltetése során keletkező költségeinek fedezetként használhatja fel. A költségtérítés ellenében történő rendszerhasználatnak két, az alábbiakban ismertetett változata választható: 1. Átalánydíjas hozzáférés Az átalánydíjas hozzáférés esetén a rendszer tényleges igénybevételétől független havidíj kerül megállapításra. Ez a változat azoknak a szervezeteknek ajánlott, akik rendszeresen, több felhasználón keresztül kívánják igénybe venni a rendszer szolgáltatásait, tervezhető havi költségek mellett. 2. Tranzakció alapú elszámolás A tranzakció alapú elszámolás a rendszer valós használatát veszi figyelembe. Azoknak a felhasználóknak javasolt, akik rendszertelenül vagy csak alacsony mértékben kívánják a rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Mindként változat esetében előzetes szolgáltatási szerződés megkötése szükséges. A pontban részletezett társadalmi szervezetek hozzáférése megvalósulhat átalánydíjas vagy tranzakció alapú formában is. Ezen szervezetek havonta tízes kredit ingyenes igénybevételére jogosultak. Átalánydíjas hozzáférésről szóló szolgáltatási szerződés megkötése esetén, a

13 tízes kredit értékével (lásd: 4.2 pont) csökkentett havidíj ellenében jogosultak a rendszer használatára. 4.1 ÁTALÁNYDÍJAS HOZZÁFÉRÉS Az átalánydíj havonta, előre fizetendő. Az átalánydíj fejében a meghatározott számú felhasználó részére korlátlan hozzáférés biztosított egy szerződő intézmény számára. Havidíjak: 1 regisztrált felhasználó esetén nettó 50 eft/hó 2-5 regisztrált felhasználó esetén nettó 90 eft/hó 6-10 regisztrált felhasználó esetén nettó 150 eft/hó 10 regisztrált felhasználó felett nettó 15 eft/hó/fő 4.2 TRANZAKCIÓ ALAPÚ HOZZÁFÉRÉS Az elszámolás a tényleges használat alapján történik, az előre megvásárolt kreditek terhére. A használat során a fejlesztett és üzemeltettet eszközök igénybevétele kerül megfizetésre. A szolgáltatások használatának mérése a TeIR eszközeivel előállított végtermékek száma alapján kerül megállapításra. A mérőszám a tranzakció. Egy végtermék a különböző eszközök által előállított, lekérdezett, az eszköztől függő formátumú (pl. kartogram, diagram, pdf riport) termék. Egy végtermék előállítása (lekérdezés végrehajtása) egy tranzakciónak minősül. A tranzakciók mérésére önálló program szolgál, amely valamennyi alkalmazással végzett feladatot figyeli, és lekérdezett végtermékek mennyiségét számolja. Megvásárolható kreditek: 10 tranzakció: nettó ,- Ft 50 tranzakció: nettó ,- Ft 100 tranzakció: nettó ,- Ft 500 tranzakció: nettó ,- Ft 5 ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK A TeIR üzemeltetője a különböző hozzáférések biztosítása, és a jogszerű felhasználás ellenőrzése, későbbi jogviták tisztázása érdekében a felhasználókról nyilvántartást vezet, a rendszer használatát pedig elektronikus úton naplózza. 5.1 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A TeIR rendszer működését az üzemeltető folyamatosan (heti 7x24 órában) biztosítja. Kivételt képeznek a tervezett leállások és az esetleges meghibásodások. A tervezett leállásokról legalább 2 munkanappal korábban értesítést kapnak az érintett felhasználók, mely értesítés a Hírek rovatban (az üzemeltető weboldalán) és/vagy elektronikus levél formájában kerül közzétételre.

14 A rendszer rendelkezésre állására éves szinten 99,8%-os érték garantált napi 24 órában, az év minden napján Szakmai támogatás igénybevétele A TeIR szakmai szolgáltatási támogatása kizárólag munkaidőben a 06-1/ es vezetékes telefonszámon érhető el: munkanapokon 08:30-tól ig, pénteken 08:30-tól 14:00 óráig. A szakmai szolgáltatás igénybe vételére kizárólag a regisztrált felhasználók jogosultak. A szolgáltatás keretében telefonon érdeklődhetnek a rendszer használatával, adatokkal, műszaki támogatással kapcsolatban. Az üzemeltető a weboldalán 10 további szakmai támogatást nyújt útmutatók formájában, melyek a rendszer útmutató menüpontján keresztül érhetők el. Itt olvashatóak a technikai feltételekről, valamint itt érhetők el a hozzáféréssel kapcsolatos dokumentumok. Amennyiben az ügyfélkapus regisztrációval, illetve az Ügyfélkapura történő belépéssel kapcsolatban merül fel kérdés, a Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központhoz (KÜK) lehet fordulni a: 189-es telefonszámon Hibák bejelentése A üzemeltető által üzemeltetett rendszerekkel kapcsolatos hibabejelentéseket az alábbi formában teheti meg: Telefon: 06-1/ Fax: 06-1/ Levélcím: (Budapest, 1253 Pf. 20.) A regisztrált felhasználók itt jelenthetnek be problémákat, működési zavarokat, technikai problémákat Észrevételek közlése A felhasználók észrevételeikkel, megjegyzéseikkel hozzájárulnak a TeIR felületének és funkcióinak fejlesztéséhez és alakításához. A üzemeltető célja egy olyan felhasználóbarát portál üzemeltetése, mely a Rendeletben előírt kötelezettségek teljesítésén túl a szabályozási tartalom által lehetővétett kereteken belül évről-évre a rendszert használók észrevételei szerint formálódik. 10

15 Kérdések megfogalmazására, megjegyzések, észrevételek közlésére elsődlegesen a TeIR webes felületén erre a célra regisztrált felhasználók számára létrehozott fórum hivatott, mely a Kapcsolatok menü alól érhető el. Lehetőség van elektronikus levélben és telefonon is, az alábbi elérhetőségeken észrevételt tenni: Telefon: 06-1/ Fax: 06-1/ Oktatás A rendszer egyedi alkalmazásainak használatához szükséges ismeretek minden regisztrált felhasználó számára a rendszer weboldalán 10 elhelyezett kezelési útmutatók segítségével elérhetőek. A rendszer üzemeltetője a rendszer használatának gyorsabb elsajátíttatása érdekében, az igények felmerülésének függvényében, eltérő rendszerességgel oktatásokat szervez. Az oktatáson bárki részt vehet térítési díj ellenében. Az üzemeltető által meghirdetett oktatások tematikánként eltérő díjak ellenében, és a minimális feltételek teljesülése esetén valósulnak meg. Az aktuális oktatási tematikák, azok tartalma és díjazása, illetve az egyéb információk, feltételek (időpont, időtartam, helyszín, kötelező minimális résztvevői szám) az üzemeltető által minden év január 15-ig a weboldalon 10 közzétett hirdetményéből tudhatóak meg. Felhasználói igény esetén, az üzemeltetővel kötött külön megállapodások alapján, oktatások a hirdetményben szereplőtől eltérő tematikákkal, helyszínekkel is megvalósulhatnak. 5.2 ÜZEMELTETŐ ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁSOK (HOZZÁFÉRÉSSEL ÉS HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS FELHASZNÁLÓI NYILVÁNTARTÁSOK) Hozzáféréssel kapcsolatos nyilvántartás A hozzáférések kezelése érdekében a rendszer üzemeltetője a felhasználókról nyilvántartás vezet Tárolt intézményi adatok ismertetése A Rendelet szerinti hozzáférési formák tipikusan nem személyekhez, hanem intézményekhez kötődnek, ezért amennyiben a felhasználó nem magánszemélyként veszi igénybe a rendszer használatát, akkor az érintett intézmény, egyéb szervezet (vállalkozás, civil szervezet, stb.) amely a jogosultságot igényelte adatai is rögzítésre kerülnek.

16 Intézményekről tárolt adatok ismertetése: Intézmény neve 11 : Intézmény címe: Szervezeti egység vagy leányvállalat: Telefonszám: Fax: Hozzáférést igénylő személy (felelős tisztségviselő) neve: Hozzáférést igénylő személy (felelős tisztségviselő) beosztása: Igénylés célja: Tárolt felhasználói adatok ismertetése A rendszer használata konkrét személyeken, a felhasználókon keresztül valósul meg. Hozzáférést ezért végeredményben a felhasználó kap, és a rendszer használatával kapcsolatos felelősség is a felhasználót terheli. Felhasználók személyéről tárolt adatok ismertetése: Név: Beosztás / szak 12 : Születési hely Évfolyam 13 Születési dátum Képzési idő 14 : Anyja neve cím: Telefonszám, mellék: Használattal kapcsolatos nyilvántartások A TeIR üzemeltetője a jogszerű rendszerhasználat ellenőrzése, és későbbi jogviták rendezése érdekében jogosult a rendszer használatát teljes körűen naplózni Naplózott adatok ismertetése A rendszer felé érkező összes felhasználói kérés naplózásra kerül. Ezek közül az alkalmazások segítségével összeállított (felparaméterezett), végtermék előállítására 11 Oktatási célú hozzáférés esetén az oktatási intézmény, ahol a leendő felhasználó hallgatói jogviszonnyal vagy oktatói szerződéssel rendelkezik. 12 Oktatási célú hozzáférés esetén szak/szakirány/tagozat. 13 Csak oktatási célú, diák-hozzáférés esetén kell megadni. A felhasználó igényléskor hányadik évfolyam hallgatója. 14 Csak oktatási célú, diák-hozzáférés esetén kell megadni. A képzés meghirdetett időtartama.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 4. Az InternetBank szolgáltatás... 5 6. Általános rendelkezések... 8 7. Az InternetBank rendszerhez

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft.

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.15-06-

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Archi-Host Kft Általános Szerződési Feltételek Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Székhely: Cím: 4145 Csökmő, Rajk L. 22. Telefon: 06 70 420 4001 Fax:

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. A D A T H Á L Ó Z A T I T Á V K Ö Z L É S I S Z O L G Á L T A T Á S Á N A K ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÜLT: 2003. NOVEMBER UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 20 10. MÁRCIUS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon, valamint T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

Macronet System Kft.

Macronet System Kft. Macronet System Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Baja, Szeremle, Érsekcsanád, Sükösd, Dusnok, Fajsz, Miske, Hajós települések területén Parti János ügyvezető Készítés/utolsó

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 43 AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSI Szabályzata Jóváhagyva: a TKSZ Igazgatóságának 2011 február

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Szerződés tárgya 2. Felek megnevezése, definiálása

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Szerződés tárgya 2. Felek megnevezése, definiálása Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Jelen dokumentumban a startuzlet.hu webcímen elérhető online webáruház szolgáltatás általános szerződési és felhasználási feltételei, továbbá a szolgáltatást

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. július 6. napjától

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

I. A szolgáltató neve, címe... 2 II. Ügyfélszolgálatának elérhetősége... 2 III. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya... 3 IV.

I. A szolgáltató neve, címe... 2 II. Ügyfélszolgálatának elérhetősége... 2 III. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya... 3 IV. I. A szolgáltató neve, címe... 2 II. Ügyfélszolgálatának elérhetősége... 2 III. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya... 3 IV. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok... 3 V. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2013. július 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben