Január Boldogasszony hava

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Január Boldogasszony hava"

Átírás

1 Január 1. Újév Január Boldogasszony hava Újévi hagyományain az egyén és a család szerencséjét, gazdagságát kívánta megalapozni jóslásokkal, varázslásokkal. Úgy tartották, hogy amit ezen a napon tesznek, az hatással lesz az egész esztendőre. Számos tiltás fűződik e naphoz: o Újév napján semmit ne adj ki a házból, mert egész éven át minden kimegy onnan. o Munkatilalom főzésre, mosásra, varrásra, állat befogására stb. Időjárással kapcsolatos jóslás: Ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendő. Farsang Idejét úgy számítják ki, hogy az első tavaszi holdtöltére következő vasárnaptól (húsvéttól) visszaszámolnak hat hetet, a böjt idejét. A farsang a közelgő tavasz őszi ünnepe, egyúttal a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Számtalan gonoszűző és termékenységvarázsló álarcos, alakoskodó szokás (korongozás, kormozás, téltemetés, busójárás stb.) fűződik ehhez az időszakhoz. A leglátványosabb farsangi alakoskodás Magyarországon a Mohácson lakó délszlávok busójárása. E busók fából faragott álarcokban jelennek meg, mozgásuk, viselkedésük rituálisan meg van szabva. A busó álarcot azonban eredetileg csak a felnőtt sokác férfiaknak volt szabad felölteni, a legények másfajta álarcot viseltek. Szokásos volt a farsang idején a lányok, asszonyok külön farsangolása is. A Karancs-hegység környékén élő palócok a farsangvasárnap előtti vasárnapon tartották meg a lányok vasárnapját. Vasárnap, ebéd után, kezükben nyárssal jártak a lányok köszönteni; énekük részben vallásos, részben adománykérő részből állt. Este táncmulatság követte a köszöntést. Az asszonyok külön farsangolásáról a XV. századtól vannak emlékek, elszórtan még a nyolcvanas években is találkozhattunk vele. Például Mátraalmáson maskarába öltözött nők járták be a falut, s a férfiakat jégcsappal megborotválták, este macskabált tartottak, ahová a férfi nem tehette be a lábát. A farsang gondolatköre elsősorban a házasság témája körül forgott. Azokat a lányokat, akik pártában maradtak, farsang végén szokás volt kicsúfolni (lásd: Csokonai vitáz Mihály: Dorottya). Szatmárban húshagyó kedden a pártában maradt lányok ablaka alatt pléhdarabokat ütögettek a fiúk (kongóztak), s bekiáltottak az ablakon: Akinek van nagy lánya, Hajtsa ki a gulyára. A legtöbb esemény farsang vasárnapjára és a rákövetkező néhány napra, farsang farkára esik: húshagyó kedd - a böjt kezdete hamvazószerda - dologtiltó nap, böjtfogadó nap Hamvazószerdán tartják a keresztények a hamvazkodást.

2 2 Húsvét vasárnapig tartó böjtben húst és zsíros ételeket nem esznek, csak főtt tésztát, aszalt gyümölcsöket és korpából készült savanyú leveseket. A böjt időszakában fújnak sokszor viharos, de tavaszt hozó böjti szelek. Január 6. Vízkereszt Az egyik legrégebbi egyházi ünnep, mely a Jordan vizében Jézus keresztelkedéséről emlékezik meg. E napon szentelik meg a vizet. Ez a nap zárja le a karácsonyi ünnepkört is és adja át helyét a vigaszságoknak, a farsangnak. E napon gyújtják meg a családban utoljára a gyertyát a karácsonyfán, majd leszedik és elosztják a rajta maradt édességeket. E nap szokása a Háromkirály járás éves korú fiúk kenderszakáll-t ragasztanak, fejükre díszes koronát illesztenek és házról-házra járnak, ők a Három királyok. A házakba bekopogva, együtt köszönnek és kérnek szállást. Ha a háznépe beengedi őket, halk csengőszó mellett énekelnek. Jutalmuk a köszöntését dió, sütemény. Vízkereszt utáni második vasárnap a kánai menyegző János evangéliuma szerint, Jézus a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. Ennek emlékére egy-egy falu több házában is kánai menyegzőt tartottak, melyet az előimádkozó asszonyok szerveztek. A közös énekek és imádságok utána adták elő a kánai menyegzőről szóló énekeket, majd hozzáláttak a résztvevők által összehordott ételek és italok elfogyasztásához. Néhol az evangéliumi legendát is eljátszották. Ugyanezt disznótorokon, lakodalmi vacsorán sőt halotti toron is énekelték. Január 17. Remete Szent Antal napja Remete Szent János (i.sz.250 táján született) szerzetes, akit már a középkorban a háziállatok, köztük a disznó védőszentjeként tiszteltek. Az ő nevével jelölték az orbánc és az ehhez hasonló mérgezést, melyek a nem kellően tisztított gabonaliszt miatt számos súlyos, látszólag járványszerű mérgezést okoztak. A bukovinai székelyek ráolvasással, archaikus imádságokkal próbálták gyógyítani. A topolyaiak hittek abban, hogy ha három Antal nevű ember áll a beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa dohányt és a betegre fújja a füstöt, akkor leveszik az orbáncos betegről a tüzet. A pipát tűzkővel és taplóval kellett meggyújtani, hétszeri csiszolással. A Remete Szent Antalhoz kapcsolódó hiedelmek és szokások a hitújítás korában elhalványultak, majd Páduai Szent Antal alakjában újraéledtek. Január 18. Piroska napja E naphoz fűződő regula: Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy. Január 22. Vince napja A szőlőtermelők figyelték e napon az időjárást. Szép napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermést jósoltak. Ha szépen fénylik Vince, megtelik a pince. A kopácsi gazdák szerint ezen a napon sok bort kell inni, hogy bő legyen a termés. Január 25. Pál napja Ezt a napot pálfordulónak is szokták nevezni, mely arra a bibliai történetre utal, ami szerint a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg és Pál apostol lett belőle. Pál napi regula: Ha Pál fordul köddel, ember hullik döggel. Haláljóslás is kötődik ehhez a naphoz. A néphit szerint pálfordulókor mindenki számára pogácsát sütöttek, amibe libatollat szúrtak. Akinek a tolla megperzselődött sütés közben arra betegség, akié megégett, arra halál várt a következő esztendőben.

3 3 Február 2. Gyertyaszentelő o o Ha fénylik gyertyaszentelő, az íziket vedd elő! Február Ha süt a nap és a megve vagy a borz meglátja árnyékát, akkor még negyven napig hideg lesz. Ha viszont hideg van, ráadásul havazik, akkor nemsokára tavasz lesz. o A hosszú jégcsap jó kukoricatermést ígér. A rómaiak tavaszkezdő fáklyás felvonulásának ősi tűzkultuszra utaló szokását a kereszténység is átvette. A házakban eloltották a tüzet, és mindenhol szentelt gyertyával világítottak. Február 3. Balázs napja Szent Balázs püspök egy özvegyasszony fiának kivette a torkán akadt halszálkát. A fia megmentőjének hálából ételt és gyertyát vitt az anya. Ennek emlékét őrzi a Balázs-áldás vagy balázsolás. A balázsolás alkalmával a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel enyhítsék a fájdalmat, betegséget és elűzzék a gonoszt. Több évszázadra visszanyúló szokás szerint e napon tartották a Balázsjárást, amikor házról-házra vonulva toborozták a diákokat az iskolába. Regulája: Ha ezen a napon esik, akkor jég veri el nyáron a termést. Február 6. Dorottya napja Kedvelt nap a farsangi mulatság tartására (lásd Csokonai Dorottyáját). Regulája a faggyal kapcsolatos: Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja. Február 14. Bálint napja E naphoz fűződő hiedelmek: Ezen a napon ültetett facsemete hamarabb erősödik. Tyúkültetés napja Ekkor kezdenek fészket rakni, párosodni a verebek. Szerelmesek ünnepe Február 16. Julianna napja Julianna ókeresztény vértanú volt Régi megfigyelések szerint ilyenkor általában esik a hó, mert Julianna rázza a dunnáját. Február 19. Zsuzsanna napja Zsuzsanna elviszi a havat, zöldellni kezd a fű és megszólalnak a pacsirták. Az ótestamentumban szereplő Zsuzsannát hamis vádak alapján házasságtöréssel vádolták. Ezt az eseményt nagyböjt idején játékokkal elevenítették fel. Adjon Isten nektek sok Zsuzsanna napot, Eső ellen egy nagy bükkfa-kalapot, Hogy rajtatok ne maradjon a szegény állapot. Február 22. Üszögös Szent Péter napja Ezen a napon

4 4 nem lehet tyúkot ültetni, mert megfeketedik a tojás. nem lehet szántani, mert üszkös lesz a gabona. amilyen az időjárás, olyan lesz József napján is. Február 21. Mátyás napja Ekkor kezd ívni a csuka. Az ezen a napon fogott csukát Mátyás-csukájának nevezik és egész évben bő fogást ígér. Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, Mátyás töri meg a tél uralmát. Ha talál tör, ha nem talál csinál. március 4. Kázmér napja Március Böjtmás hava Böjt-máshó földbe hintett tavasz magokat, Szőlőt hajtat, fákat oltat, szép gyümölcsöket. A patkányűzés napjaként is emlegették. A gabonatárolókat ebben az időben takarítják, készítik elő az új termés befogadására. Télen a mezőről befészkelődött rágcsálókat rossz lábasok, vödrök veregetésével, hangoskodással próbálták kiűzni. Fontos szerepük volt ebben a gyerekeknek, mivel versenyezniük kellett, ki tud több dögöt felmutatni a nap végére. Természetesen a jutalom sem maradhatott el. A legeredményesebb gyerek gyújthatta meg azt a máglyát, melyet a sok szemétből raktak az udvar végében. Március első hete napjainak időjárással kapcsolatos jóslása: Ha ez az időszak esős, havas volt, az aratás megkezdését, arra felkészülését eltolták egy héttel. március 7. Tamás napja Sok más nap mellett, ez a nap is szerelemjósló. Ha a lány azt akarja tudni, merről jön a vőlegénye, akkor Szent Tamás napjának éjjelén zörgesse meg a kaput, s amerről vastagabb kutyaugatás hallatszik, onnan várhatja. Húshagyó kedd A böjt kezdete. Hamvazószerda Hamvazószerdán tartják a keresztények a hamvazkodást. Ez a nap dologtiltó, böjtfogadó nap. március 12. Gergely napja Míg Balázs a diákság, addig Gergely az iskolák pártfogója volt. Ezen a napon tartották a Gergely-járást, melynek eredete a középkorra tehető. Tanulásuk anyagi alapjait próbálták megteremteni kéregetéssel a szegény diákok. Mivel a kötelező iskolába járást csak a 19. század végén vezették be, ezt megelőzően a tanítók toborozták a diákokat. Ekkor a tanévkezdés és zárás ideje a Gergely nap körüli időszakra esett. A Gergely napi ünnepséget a tanítók szervezték, irányították és abban maguk is tevékenyen részt vettek. Az adománykérő énekek a deákos nyelvezetet próbálták utánozni. Adjatok szalonnát, omne dignum leverendum laude. Időjárással kapcsolatos jóslás:

5 5 Ha Gergely megrázza szakállát, havazást jelent. Március 15. Nemzeti ünnep Az ezen a napon gyújtott ünnepi tűz, a szabadsági tűz. Régi szokások szerint e nap estéjén néhányan összejöttek, szomszédok az udvaron és körülülve Kossuth nótákat énekeltek és idézgették az es eseményeket. Március Sándor, József, Benedek József napján kezdenek énekelni a madarak, mert Szent József kiosztja nekik a sípokat. Sok helyen ekkor hajtják ki először a marhákat a legelőre, ekkor engedik ki a méheket. Ezen a napon ültetik a fokhagymát, a krumplit és a kaprot. zsákban hozzák a meleget. Közülük is különösen Benedek nevezetes erről. Bár ennek semmiféle meteorológiai igazolása nincs, a tudományos időjárásjelzésben is megfigyelték, hogy Benedek-nap táján, a tavaszi napéjegyenlőség idején már valóban melegebb napokkal köszönt az idő. József a júniusi Péter Pál napra mutat. Virágvasárnap A húsvét előtti vasárnapot nevezzük virágvasárnapnak. Az iskolás gyerekek ilyenkor barkát gyűjtenek, amit a templomban megszentelnek. A szentelt barkát gonoszűzőnek, betegséggyógyítónak tartják, elűzi a jégesőt, megóv a villámcsapástól. Fiatal lányok telet jelképező, menyecskeruhába öltöztetett szalmabábut visznek végig a falun, majd vízbe dobják, vagy elégetik. A téltemetés az ébredő természet ősi ünnepét, a húsvétot vezeti be. Nagyhét: A Virágvasárnap utáni hét. Nagypénteken, Jézus kereszthalálának napján tarják a legszigorúbb böjtöt. Általános tisztálkodási nap: meszelnek, takarítanak, nagymosást tartanak és az állatokat is megfürösztik. Sok helyen, nagypénteken nem gyújtanak tüzet. Nagyszombat estéjén tarják Jézus föltámadásának ünnepét. A tüzet ősi módon dörzsöléssel, csiholással újra meggyújtják és megszentelik. Az esti harangszó a böjt befejezését jelenti. Néhány helyen szokás az ételszentelés is. március 24. Gábor napja A tavasz negyedik napja. Ekkor a kertekben megélénkül az élet. A káposztaültetést e napon végezték március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony Az Angyali Üdvözlet, Jézus Szentlélektől való fogantatásának a napja a tavaszi gyümölcsoltással összekötve: Az ember ilyenkor Máriával almát olt. A palántaültetés, fatisztogatás napja is egyben. Ekkor helyezik el az oltóágat. Fecskehajtónak is mondják, mert a jó idő ekkorra már hazahajtja a vándormadarakat. E naphoz kötődő meteorológiai megfigyelés a 16 századból: Ha e napon derült az idő, bő termés várható. Gyümölcsoltó hidege, téli hónapnak megölője. Húsvétvasárnap Jézus feltámadásának ünnepe, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Eredete a pogány tavaszkezdő ünnepekre vezethető vissza. Ezen a napon tarják a húsvéti határjárást, a falu népe körbejárja földjeit, kitisztogatja a forrásokat. Sok helyen ilyenkor bált rendeznek. Húsvéthétfő a természet megújulásának ünnepe, vízbehányó, vízbevető hétfőnek is nevezik. Az ilyenkor szokásos locsolás vagy vesszőzés egyaránt a jelképes megtermékenyítést és a rituális megtisztulást célozza. Az ilyenkor szokásos tojás ajándékozás szinte egész Európában és Ázsiában a termékenység jelképe. Az ajándék tojások készítése az asszonyok, lányok feladata volt. Legegyszerűbb módja a díszítésnek a festés, de ismeretes a tojások írása (a tojás héjára megolvasztott viasszal írták a mintát, majd amikor az megaludt, a tojást festékbe merítették. Száradás után a viaszt letörülték, így a helyén a festetlen tojáshéj látszódott, amit esetleg átszíneztek), karcolása (vakart vagy kotort tojás: a díszítőmotívumokat éles szerszámmal kotorták a tojásra), valamint a patkolása. Ez utóbbi kívánta a legnagyobb ügyességet.

6 6 április 1. Április Szent György hava Szent György hava terem nekünk virágokat, Az sok jó szénáért az réteket megtiltat. Hajdan sok népnél évkezdő ünnep volt, a tavaszi napéjegyenlőséget, az újjászülető természetet ünnepelték. Amikor a naptárreformmal az új év első napja január 1. lett, április 1. komolytalan újévvé vált. A felnőttek is ugratják egymást, de a tréfák fő célpontjai legtöbbször a gyerekek. (Elküldték őket a boltba esőmagért, trombitahúrért, hegedűbillentyűért, de volt akit a szomszédba szúnyogzsírért küldtek.) Csúfolódó versek ismertek e napról, pl.: Április bolondja, Március szamara, Fölnézett a toroba Megnézte, hány óra: Féltizenkettő, Bolond mind a kettő! Bolondnak tartották azt is, aki ezen a napon vetett, mert a hiedelem szerint az ilyenkor vetett mag soha nem kel ki. április 3. Fehérvasárnap Húsvéthétfő vagy a húsvétot követő fehérvasárnap a komálás, a mátkálás ideje volt. A komatál- vagy mátkatál küldést főként fiatal lányok gyakorolták, de előfordult az is, hogy lány fiúnak vagy fiú fiúnak küldte. A komatálat küldők egymást testvérré fogadták, sírig tartó barátságot kötöttek. Ezután magázták és a fiúk komának, a lányok mátkának nevezték egymást. A komatál tartalma tájanként változott, de nem hiányozhatott belőle a húsvéti tojás, kalács, kis üveg ital. Az ajándékot kapó kivett a tálból egy tojást, s helyette kettőt tett bele, vagy megtartotta az egész tálat s helyette újat küldött cserébe. Komatál éneket, mondott köszöntője pl.: Komatálat hoztam, Fel is koszorúztam, Koma küldte komának, Hogy váltsa k9i magának. Ha nem váltja magának, Küldje vissza komának. április 24. Szent György napja Európa nagy részén ősi pásztorünnep Szent György napja, az állatok első kihajtásának napja. Egyes helyeken az első kihajtáskor az istállóküszöb mellé belülről láncot, kívülről tojást tettek, ezen kellett a jószágnak átlépnie. Azt tartották, hogy az állatok ettől olyan erősek lesznek, mint a lánc és olyan gömbölyűek, mint a tojás. Gonoszjáró nap volt, ekkor a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak, ezért a kerítésre, ajtóra tüskés ágakat tűztek, hogy a boszorkányokat távol tartsák. Az állatokat Szent György napi tűzön hajtották keresztül, hogy az ártó szellemektől, rontástól megvédjék őket. Aki ilyenkor a keresztútra ment, megláthatta a boszorkányokat.

7 7 E nap hajnalán lepedővel szedett harmattal kenyeret sütöttek. Alkalmasnak tartották e napon a földbe rejtett kincsek keresését is, mely minden hetedik évben ezen a napon lángot vetett. A György-kultusz a sárkánnyal viaskodó szent legendájából származnak. Időjárással kapcsolatos jóslás: a Szent György nap előtt megszólaló béke esőtlen nyarat jelez; az e nap előtti mennydörgés bő termés előjelzője; akkor lesz bő termés, jó év, ha Szent György napján akkora eső esik, hogy még az áldomásozók orra is besárosodik. május 1. Május Pünkösd hava Ugarat szánt Pünkösd hava búzatermésért. Szőlőt kapál nagy munkával jó bor italért. A szeszélyes, bolondos április elmúltával májusban kivirul, megújul a természet. Ezért különböztetik meg régóta az emberek május elsejét, mint örömünnepet, és teszik jeles nappá különböző szokásokkal is. E szokások közül legismertebb a májusfa, vagy májfa állítása, tűzése. Legények állítják hajnalra a lány házához, általában az ajtó elé, kapu mellé az udvarra, de van ahol a kémény mellé tűzik. Ha valamelyik lányra haragudtak, annak a házához a kémény mellé kukoricaszár-csomót kötöttek, amit fekete szalaggal díszítettek fel. Így adta a legény a falu tudtára, hogy melyik lánynak udvarol. A Jászságban nyárfa vagy jegenye, krepp-papírral díszítik, általában szalagok, üveg bor s más ajándékok is kerültek rá. Palóc területeken csak a fát állították a legények, a díszítést a leányok végezték édesanyjukkal. Az élelmesebb lányok is megtréfálták a fiúkat. Savanyú uborkát, paprikát, krumplit kötöttek a legénynek tűzött májusfára, ami miatt szégyenkezhetett a savanyúképű, paprikajancsi, krumplifejű legény. Sok helyen Pünkösdkor vagy május végén kitáncolják a fát, vagyis a fa kidöntése táncmulatság keretében történt. Már a XV. században is zöld lombokkal díszítették fel a házakat május eljesén. A luteránusoknál szokás volt a templomban is májfát állítani. A szokás új formájaként a virág, virágkosár küldése figyelhető meg. Májusi felvonulást első ízben 1890-ben rendeztek Budapesten a magyar munkások. A két világháború között a Salgótarján környéki bányászok titokban rendezték majálisukat a közeli erdőkben, s ennek emlékére megmaradt a kirándulások, találkozók szokása. május 4. Flórián napja Ezen a napon az ország nyugati felében sok helyen ősi módon gyújtottak új tüzet. A tűzoltók és a tűzzel munkát végzők védőszentje volt Flórián. Közép-Európában volt jellemző tisztelete. Támogatója volt más tűzzel dolgozó mestereknek is, mint például a sörfőzők, fazekasok, kovácsok, pékek, kéményseprők. május Pongrác, Szervác, Bonifác napja A három fagyosszent. Ezek a napok az idő átmeneti lehűlését jelzik. E napokon nem vetnek, nem palántáznak. A fagyok ellen tűzgyújtással, füstöléssel védekeznek.

8 8 Hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek! A népi megfigyelések szerint a Pongrác napi eső nem jó a gabonára, ilyenkor komoly károkat tehetnek ezek a május középi fagyok is, amelyek menetrend szerint megérkeznek ezen a napon. május Pünkösd Neve (Panketoszt=50) arra utal, hogy húsvét után ötven nappal következik. A kiteljesedett tavasz nagy keresztény, két napos ünnep a közös ünneplő alkalmakat sugallja. A pünkösdi szokásoknál énekelt rituálék többször említik Szent Erzsébet nevét. A kapcsolódás valószínűen a pünkösdi rózsa nyomán történt. A fiatalon idegenbe került Erzsébet legendája szerint amikor a szegényeknek titokban alamizsnát vitt, s kérdőre vonták, kötényében a kenyér rózsává változott. A népszokások szerint, a nyárkezdet ünnepén tartott különféle versenyek, sportjátékok győztesét rövid ideig uralkodó pünkösdi király -nak választják. Már a XVI. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben ismert volt hazánkban. A kislányok ezen a napon tartják a pünkösdikirálynőjárást, pünkösdölést. A legkisebb leányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal díszítve királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullajtva házról házra járnak köszönteni. május 25. Orbán napja Pongráccal ellentétes, rámutatónap. Esője nem a gabonának, a szőlőnek árt a hiedelmek szerint. Úgy tartják a szőlővidékeken, hogy ha esős Orbán napja, esős lesz a szüretidő is. Szokás volt, hogy a szőlőhegyen ahol pásztorként Orbán (kora középkori pápa) szobra állt, felvirágozták, ha napos, szép volt az idő és sárral kenték be, ha esett. Orbán Donát mellett a vincellérek, a szőlősgazdák védőszentje, ezért állt szobra a szőlőhegyen. Orbán napján kezdenek a méhek rajzani, ezért a méhek Orbán bogarai. június 8. Medárd napja Lassú tűzzel guruló Nap, gabonával vemhes hónap templomában áldozópap! Mit tudsz a tűnő örömről, ami a rügyön dörömböl, hőt-hűst váltó légbe bömböl? Vasárnap van: ládd, a réten lányok kergülnek középen, mint a hattyúk, habfehéren. Melleikben lángok laknak. Hogy mit kapnak, hogy mit adnak, meg se kérdik. Így mulatnak. Áldd meg őket, bizsergető arany-korbács, nedv-kergető legmagasabb égi tető! Június Szent Iván hava WEÖRES SÁNDOR: HAT VERS SZENT IVÁN HAVA Csókold hajról-hajra őket s a lócán a vén ülőket és a tarka temetőket. Pondró ébred zöld ereken, görnyedt ember bottal megyen, csontváz kattog fönn a hegyen. Lompos farkú szél csatangol, por-gubát varr, ágat hangol. Tej csordul a nagyharangból. Örök éjű forró csónak, élettelen! maradj jónak, kötözőnek, oldozónak.

9 9 Elsősorban az időjóslásról nevezetes. Ezen a napon erős lehűlés várható. A közhiedelmek szerint, ha ezen a napon esik az eső, akkor 40 napig esni fog ha süt a nap, akkor 40 napig szárazság lesz. A 40 napig tartó özönvíz a bukovinai magyarok szerint szintén ezen a napon kezdődött. Megfigyelések szerint, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor. június 10. Margit napja Margit napján nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy. Ez az időszak a len, a retek, a káposzta vetésének ideje. Általában esős napként tartották számon. június 1. Páduai Szent Antal napja Páduai Szent Antal ferences rendi szerzetes, a szembetegek, a gyulladásban szenvedők oltalmazója. Baranyában e napon gyújtják ősi módon a gyógyító erejű Szent Antal tüzét. A magyarországi templomok szinte elmaradhatatlan szobra, mely előtt általában pénzgyűjtő persely áll. Az adományokból a szegényeket támogatták. E naphoz kapcsolódik még a Szent Antal tüze, vagyis az orbánc gyógyítása ráolvasással. Szent Antal napja dologtiltó napnak számított. június 15. Vida napja Vida napja a nyarat jelenti. A szántóföldi növények befejezik növekedésüket és az érés időszaka következik. A rákok és a halak már teljesen kifejlődnek ekkorra. június 24. Szent Iván napja Virágos Szent János vagy Szent Iván a nyári napforduló ünnepe. Az év legrövidebb éjszakáját Európa nagy részén ősi rítusokkal ünneplik. Nálunk a fiatalok tűzugrása és szentiváni énekei méltók említésre. Hosszú, mint a szentiváni ének A szentiván-napi szokások a keresztény motívumok mellett még ma is őriznek ősibb, pogány hagyományokat. Ezek legnagyobb részt a tűz tisztító, gyógyító és termékenyítő hatásába vetett hitben gyökereznek. Szokás volt e napon a tűzvész ellen mezei virágokból, füvekből koszorút kötni és a ház elejére akasztani Sok helyen a tűzbe gonosz űzés céljából gyógyfüveket, gyümölcsöt, egyebet dobnak. A gyerekek szentiváni almát szórtak, hogy betegek ne legyenek; Baranyában a sült almákból néhányat a temetőben, a sírhantokra tettek. Számtalan hiedelem, babonás szokás fűződik e naphoz. A tűzgyújtáshoz a gyerekek üszögöket vittek és felszúrták a káposztáskertben, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona meg ne üszögesedjék. Szent Ivánkor már megszakad a búza töve, nemsokára aratás kezdődhet. Az őszi répa és a retek vetőnapjaként is említik. A szentiváni tűzgyújtásra vonatkozó első hiteles említések a XV-XVI. századból származnak. A magyarok a tűzgyújtást szentiváni tűznek nevezik, míg az ünnepet magát inkább Szent János ünnepének hívják. június 29. Péter-Pál napja Az aratás kezdőnapja. A halászok is e napon ünneplik védőszentjüket, Szent Pétert. A nap előestéjén rúdra kötözött ponttyal végigjárták a falut a halászok. Másnap a vízparton halpaprikás és túrós csusza evéssel folytatódott az ünneplés. Ezen a napon van legjobb íze az epernek, ezért ekkor tartják az eperszüretet is. Szent Péter a szegedi lakatos cég védőszentje is volt, kezében kulccsal is szokták ábrázolni.

10 10 Aratási szokások: Július Szent Jakab hava Július az aratás ideje volt. Számos hiedelemmel és szokással melyek vallásos jellegűek is lehettek próbálták biztosítani a kenyérgabona betakarításának sikerét. A munkálatokat szinte minden alkalommal kalapemeléssel, fohászkodással és imádsággal kezdték. Az aratáshoz használt eszközöket a templomhoz vitték, megszenteltették. Az aratási területhez érve letérdeltek és keresztet vetettek. Az első learatott búzaszálnak, az első kévének nagy jelentősége volt. Egészség- és termékenységvarázsló céllal ebből a baromfinak adtak. Aki a derekára kötötte az első búzaszálat, annak később nem fájdult meg a dereka. Szokás volt még, hogy az aratók az első kévéből megkötözték a gazdát, s ő borral vagy pénzzel válthatta ki magát. Az aratás végén, egy kis darabon nem vágták le a gabonát, így biztosítva, hogy bő termés legyen a következő évben is. Máshol azért hagyták lábon, hogy a madaraknak, szegényeknek is hagyjanak. Az utolsó kévéből készült az aratókoszorú, melyet általában a földesúrnak készítettek. Az utolsó kalászból egy kis csomót mindenki hazavitt és az őszi vetőmag közé keverte. Az aratókoszorút sok helyen a mestergerendára akasztották, majd vetéskor az ebből kipergetett szemeket keverték a vetőmaghoz. A magának arató család nem rendezett különösebb ünnepséget. A részaratókkal dolgoztató tehetősebb gazdák azonban többségében megvendégelték a munkásokat. A nagy földterülettel rendelkező uradalmakban aratóbálokat rendeztek. Július 2. Sarlós Boldogasszony napja A római katolikus egyház az áldott állapotban lévő Máriáról, és az Erzsébetnél tett látogatásáról emlékezik meg. Boldogasszony a várandós édesanyák, a szegények, a betegek oltalmazója. A magyar néphagyomány az aratás kezdőnapjaként tartotta számon. Július Illés napja Munkatilalom napja, a villámcsapástól való félelem miatt. Megfigyelések igazolják, e nap táján gyakoriak a viharok. Július 22. Mária Magdolna napja Mária Magdolna ünnepének tartják, aki megtért a bűnös életből az evangéliumi történet szerint és hosszú hajával Krisztus lábát törölgette. Így a néphagyományban szokás volt a kislányok hajából keveset levágni, hogy még hosszabbra nőjön. Szépségvarázsló napnak is tartják Az időjárásjósló hiedelem szerint, esőt hozó nap, mert Mária Magdolna siratja bűneit. Július Jakab napja E napon áll meg a szőlő növekedése és kezd édesedni. Vámosmiskén azt tartották; hogy zabot Jakabra kell aratni, mert különben Jakab lova tapossa ki. Őrségben Jakab-nap adta alkalmát a hajdina vetésének. Időjárással kapcsolatos jóslás: Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcstermésre számíthatunk.

11 11 A szegedi juhászok a Jakab-napi csillagállásból következtettek a jövő évi időjárásra. Az Orion csillagkép Szent Jakab pálcája" a horgasiaknál. A tápéiak szerint, ha napján északról fúj a szél, akkor a tél hideg lesz, ha alszél fúj - enyhe, lucskos. Szankán azt tartják, hogy Jakab nap délelőttje a karácsony előtti, délutánja pedig a karácsony utáni időjárást mutatja meg". Ha a Nap fényesedik ilyenkor, az hideget jelent - mondják a székelyek. Kiskunfélegyházán és Székesfehérváron úgy tudják, hogy Jakab napján virágzik a hó" (ha sok az égen a fehér felleg); ha délelőtt virágzik, a tél első felében, ha délután, a tél második felében lesz sok hó. Jakab Szegeden a búza nyomtatásának első napja volt. Az asszonyok ilyenkor nem mostak; és nem sütöttek kenyeret. Gyöngyöspatán az e napon köpült vajat orvosságnak tették el. A magyar középkorban napja nyolcaddal megült törvénynap volt. Fehér lovon küzd szentként tisztelték. Szent Jakab a búcsújárók, a hajósok és az utasemberek védőszentje. Jele: széles karimájú kalap kagylóval. Július Anna napja Kedd asszonya néven is emlegetik Szent Annát, Szűz Mária anyját. A hozzá könyörgő asszonyok bizakodhatnak bőséges gyermekáldásban. Védőszentjüknek tartják a szabók és a bányászok. A kender nyűvését Anna napján kezdték. Ha szép idő volt, ezen a napon szedték az Anna babot. Sok helyen úgy vélik, hogy a nyitva talált ablakokon és ajtókon Anna a kötényében hordott bogarakat bedobálja. Augusztus Kisasszony hava Szénát hordat házat rakat Kisasszony hava És jóllakik ért gyümölcsvel ő jó kertében. augusztus 10. Lőrinc napja A lassan beköszöntő őszre utal, hogy ez a szabadban fürdés utolsó napja. A lőrinces dinnye, körte már nem igazán ízes. Ezen a napon fordul az időjárás: ha szép idő van, hosszú lesz az ősz. Lőrinc napja után a fás növények megállnak fejlődésükben, és a kígyó odvába bújik. A nép megfigyelés úgy tartja: Ha Lőrinc napján olyan bőségesen esik az eső, hogy a kerékvágásban megmarad, sok bor terem és sok, jó minőségű őszi gyümölcs. augusztus 15. Nagyboldogasszony napja Az egyház Mária mennybemenetelét ünnepli ezen a napon. A legrégebbi ún. parancsolt ünnep, mivel szent István Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot. A Boldogasszony elnevezés a kereszténység előtti istenanyát jelentheti. Sokféle búcsúnap. Van olyan település, ahol háromnapos táncmulatságot is rendeznek ilyenkor a fiatalok. Boldogasszony ágyának nevezik a gyermekágyás asszony ágyát, melyet lepedőkkel takarnak el. Szokás, hogy e napon gyógynövényeket szentelnek mg, mellyel később a betegeket füstölik. Az asszonyok számára e naptól folyóvizekben tilos volt fürödni. Nagyboldogasszony napja derült idejével a jó gyümölcs- és szőlőtermés előhírnöke. A búzát ekkor kellett szellőztetni, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik.

12 12 Lőrincével ellenkezően az jósolja, hogy: ha derült az idő, akkor remélhetünk jó szőlőt, sok gyümölcsöt. augusztus 20. Szent István napja Szent István magyar király ünnepe. Ezen a napon már az új búzából sütik a kenyeret ban első alkalommal rendeztek körmenetet Szent István jobbjának tiszteletére. Ezt a napot már Mária Terézia is országos ünneppé tétette. A házról házra járó lányok lisztet gyűjtöttek a legszegényebb család részére, melyből kenyeret sütöttek számukra. Sok helyen aratási felvonulással ünnepelték meg a munkák végét. A népi megfigyelés szerint: Ha István napján szép idő van, jó gyümölcstermést mutat. Úgy tarják, ekkor indulnak el a gólyák vándorútjukra. Ez a nap a málnaszedés ideje is. augusztus 24. Bertalan napja Sok helyen az ősz kezdő nap. Ilyenkor féregirtást, takarítást, szellőztetést tartanak. A szűcsök és csizmadiák védőszentjének, Bertalan apostolnak ünnepe is. A népi bölcsesség szerint, a Bertalan napkor köpült vajnak gyógyító erőt tulajdonítottak. Egy 18. századi, népi regula szerint: Amint Szent Bertalan magát mutogatja, az őszi idő is magát mind aszerint tartja. szeptember 1. Egyed napja Szeptember Szent Mihály hava Hordót készít Szent Mihály hava termett szőlőknek, Földbe veti ő búzáját jövendő termését. Ezen a napon lépnek szolgálatba juhászok, kondások és a szőlőpásztorok. Szőlőhegyen zárónap, ettől kezdve tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni. Megkezdődik a szőlő őrzése. Ha azt akarta valaki, hogy a disznaja jó kövérre hízzon, akkor Egyed napján fogta hízóra. Elébe öntött egy kaska kukoricát, és az mondta neki: Egyed! Ha a disznó jó étvággyal látott hozzá, biztosan jól meghízott karácsonyra. szeptember 8. Kisasszony napja Őspogány őszkezdő nap, amely a magyar kereszténységben Mária születésnapjává változott. Ilyenkor a hívő asszonyok kimentek az udvarra a napfelkeltét várni. Aki érdemes volt rá, ekkor megláthatta a nap sugarai között Máriát. A vetnivaló gabonát kitették a harmatra, hogy az Úristen szentelje meg. Fecskehajtó Kisasszony -nak is nevezik. Ezen a napon indulnak útnak a fecskék és a vándormadarak. Sok helyen a dióverés napja, és ekkor álltak szolgálatba a cselédek is.

13 13 Negyvenes nap ez is, a következő hónap időjárására mutató: Ha hűvös az idő, nem indulnak útra a fecskék, mert hosszú, meleg ősz következik. Ha bugyborékosan esik az eső, csapadékos időszak következik. szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya napja Ekkor emlékeznek Mária anyai fájdalmaira. A költészet egyik legrégebbi emléke, az Ómagyar Mária-siralom is tanúsítja régiségét a kultusznak. A népi imádságokban is megjelenik Mária fájdalma: szeptember 17. Lambert napja Piros hajnal hasad, égi madár reppene, tekintsétek a Máriát, mint sirassa Szent Fiát! Ó én Uram, Teremtőm, aki ingem teremtettél, szent lelkedvel szerettél, szent véredvel megváltottál, fogadj héjzád kerek égnek alája, lobogó csillagnak felije, s a tük szent nevetek dicséretével, Ámen! Ha még itt találja a fecskéket, újévig nem érkezik meg a hideg. Ha mennydörgéssel, villámlással érkezik: szép lesz az ősz, a vénasszonyok nyara, de kemény télre számíthatunk szeptember 21. Máté napja Ha ezen a napon tiszta az idő, jó lesz a bortermés. Van, ahol vetésre Máté hete nem kedvező, pelyvahét -nek nevezik. Máshol viszont Máté hetében vetették a búzát, amely nagy értelmet kívánó férfimunka volt. A tiszta ruhába öltözött gazda szótlanul kiment a gabonaföldre, ahol a megszentelt vetőmagot elkezdte szórni. Ezt a tevékenységet káromkodással tilos volt megszentségteleníteni Bár csillagászatilag ezen a napon van az őszi napéjegyenlőség, jelentősebb ünnep nem kapcsolódik hozzá. Ezután kezdődnek az őszi pásztorünnepek, a gazdasági évvégét jelentő szüreti mulatságok szeptember 29. Mihály napja Az ősz jeles napjai közül kiemelkedik Szent Mihály napja. Kétféle tekintetben is ünnep: egyházi és gazdasági természeti okon. Mihály arkangyal, egyházi tanítás szerint mennyei sereget vezérel, aki majd az utolsó ítélet harsonáját megfújja. Ő az emberi cselekedetek mérlegelője, a halottak másvilági útjának kísérőtársa. Őszi évnegyedelő nap. Európa-szerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtják be a legtöbb állatot a faluba, ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. Bérfizető, pásztorfogadó napnak is tartották Mihály napját. Kikeletkor, Szent György napkor Minden ember lehet pásztor, De már ősszel, számadáskor Az az ember, ki beszámol. Farkasünnep a hegyi pásztoroknál, a télre mutató nap az időjárás-megfigyelés szerint. A pásztorok úgy tartják: ha Mihály nap éjszakáján összefekszik, egymást melegítve a birkanyáj, kemény lesz a tél, ha egymástól távolabbra feküsznek, enyhe telet várhatunk. Megszakad a fű gyökere, megszűnik a mézelés, a halak a víz fenekére húzódnak. A mihály napi égdörgés szép őszt, de kemény telet jelent.

14 14 október 4. Assisi Szent Ferenc napja Október Mindszent hava Sok gyümölcsöt Mindszent hava tartogat Sötét télben jó kedvére kiket felhordhat. A ferences rend magalapítója (1181-ben született Assisiben), aki a szegénységet, alázatosságot és irgalmasságot hirdette. Több helyen a Ferenc-hetet tartották a vetésre legmegfelelőbb időszaknak. A gonosz, rossz szellemek elűzésére a vetés időszakában kanászostorral durrogtattak. A kotlók fészke köré rakott nyírfaág megvédte azokat az elpusztulástól. Több helyen a szüret kezdete és az őszi vetés ideje. október 15. Teréz napja A női szentek közül Szent Teréz a legnagyobb, a 16. században élt. Talán épp ezért nem véletlen, hogy ezen a napon több helyen asszonyi dologtiltó nap is. Tilos volt nekik mosni és kenyeret sem süthettek. Sok helyen ilyenkor kezdenek szüretelni. Egerben, a híres borvidéken Teréz-szedés a neve. október 16. Gál napja Már a jövő nyári időjárásra mutat. (Talán azért is, mert az idén már nem okoz időjárási gondot a mezőgazdálkodás.) október 20. Vendel napja A jószágtartó gazdák és a pásztorok védőszentjükként tisztelték Szent Vendelt. A legenda szerint Szent Vendel a 7. században élt ír királyfi volt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött, annak nyáját ellenőrizni. E napon nem fogták be a jószágot és vásárra sem hajtották. Sokfelé búcsúnapként is szolgált. Szobrokat állítottak számára. A templomból körmenettel vonultak Szent Vendel szobrához, melyeken pásztoröltözetben ábrázolják, lábánál kutyával és báránnyal. Vallási egyesületeket hoztak létre a juhtartó gazdák. A pásztorok ünnepe, mulatozásuk napja volt. Ha állatvész ütött ki, azt mondták, hogy Vendel viszi az állatokat. Szent Vendelt elsősorban a Dunántúlon és a Jászságban tisztelték. E napon nem fogták be a jószágot és vásárra sem hajtották. A Tápió vidékén az állattartó és juhtartó gazdák ünnepe volt Vendel-nap. Nagykátán a hagyomány szerint: Vendelke a juhászok pártfogója, őrzi a határt. A falu szélén vagy a legelők közelében állították fel a szobrát. Vendel a pásztorok ünnepe a Csallóközben is. Dudaszó mellett mulatoztak ezen a napon. A Hortobágy vidékén a pásztorcsaládokban gyakori volt a Vendel név. október 21. Orsolya napja Orsolya napja megjeleníti a téli időjárást tartották a régiek. Vagyis, amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél is (pl. ha szép idő van ekkor, így marad egészen Karácsonyig). Az asszonyok úgy vélték, hogy éppen ideje Orsolya napján leszedni a káposztát, betakarítani a kerti veteményeket, mert ki tudja, milyen időjárás következik (pl. a sok esőtől kirepedeznek a szép káposztafejek). Néhol pedig ez a nap volt a szüret megkezdésének az ideje, pl.: Kőszeg környékén és a Somló-vidéken. Az Orsolya név a latin Ursula magyaros olvasata. A szó a latinban kis medvét jelent és egyesek szerint a Kis Medve csillagképre utal.

15 15 Újabban viszont ezt az eredetet kétségbe vonják, és egy ónémet név, a Hors latinosított formájának vélik, melynek jelentése ló, paripa. A germánok ugyanis a lovat szent állatként tisztelték, ezért a név valószínűleg totemnév lehetett. október 26. Dömötör napja A keleti egyház kedvelt szentje, a 4. Században a nagy keresztényüldözések idején vértanúhalállal halt meg. Az ország keleti felében ő volt a juhászok pártfogója. Juhászújévnek is nevezik, mert ezen a napon számoltatták el, vagy hosszabbították meg a juhászok szolgálatát. Az Alföldön és az ország észak-keleti részében ezen a napon állatvásárokat tartottak, többnapi mulatságokat, dömötörözést rendeztek. Juhásztort, juhászbált rendeztek Hortobágyon, Szegeden. E napon a juhászok a plébánia udvarán birkapaprikást főztek, a juhásznék bélest sütöttek. A Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartják. október 28. Simon - Júdás napja Hegyalján ilyenkor kezdték Tokajon a szüretet. Ez a nap arról nevezetes, hogy Hegyalján ilyenkor kezdték a szüretet. Erről regula is szól: Rég felírta Noé Tokaj hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Judára. Baranya falvaiban a Simon-Júdás-napi hidegre utalnak a rigmusok: Eljön a Simon, Júdás Dideregve fázik a gulyás. vagy: Eljön a Simon, Júdás Dideregve fázik a gatyás. Szegedi változata: Mögérkezett Simon Júdás Jaj mán néköd pőregatyás. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához kapcsolódnak. Közvetlen a szüret után gyakori a szüreti felvonulás, majd az ezt követő bál. A szüret időpontja a században valamilyen jeles naphoz kötődött. Simon, Júda napja is szorosan kötődött a juhászélethez - mint az ezt megelőző Demeter-nap is. Ekkorra a nyájak behajtását mindenképpen be kellett fejezni. Horgoson, Zentán a juhászok elszámoltatásának napja volt. Amennyiben szép idő van e napon, akkor jó termésre van kilátás a következő évben. November Szent András hava Sok gyümölcsöt Mindszent hava tartogat Sötét télben jó kedvére kiket felhordhat. november 1. Mindenszentek napja november 2. Halottak napja Mindkét nap a halottakra való emlékezés ünnepe. Mindazokra a szentekre is emlékezünk, akikről a naptárak név szerint nem tesznek említést.

16 16 E napon ma is szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása a halottak emlékezetére. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. A bukovinai magyarok sütnek, főznek és kiviszik az ennivalót a temetőbe, osztogatják. Gyertyát gyújtanak otthon, ahány halottja van a családnak, annyit. A szegedi tájon mindönszentök kalácsa, kóduskalács néven üres kalácsot sütöttek, amit a temető kapujában várakozó koldusoknak adtak, hogy ők is megemlékezzenek a család halottairól. Csallóközben is az ezen a napon sütött kalácsot osztották szét a temető kapujában álló és imádkozó koldusok között, nehogy a halottak hazalátogassanak. Jászdózsán, miközben a temetőben gyertyát égettek, odahaza égve hagyták a lámpát, hogy a halottak széjjel tudjanak nézni. Úgy vélték: Míg a harang szól, a halottak otthon vannak. A Tápió menti falvakban egy tál ételt tettek az asztalra a halott számára. Mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a néphit szerint a templomban a halottak miséznek. Halottak napján megvendégelik a szegényeket és a koldusokat. A Gyimes-völgyben így mondták: Halottak napjára főzünk, sütünk cipókat odaadjuk avval, hogy a hóttaké. Van, ahol a sírokra is tesznek élelmet, például Topolyán, de emellett a koldusoknak is adnak. Ipolyhídvégen halottak napján a közeli rokonság együtt fogyasztotta el az ebédet, majd kimentek a temetőbe és gyertyát gyújtottak az elhunytak tiszteletére. Mindenszentek is időjárásjósló nap. Aki azt akarta tudni, milyen lesz a tél, kiment az erdőbe, és levágott egy bükkfaágat. Ha az ág belül száraz volt, akkor enyhe telet lehetett várni, ha pedig nedves, akkor hideget, sok hóval. Mindenszentekhez gazdasági hagyományok is fűződnek. Ez a nap a cselédfogadás, bíróválasztás napja is. Ekkorra a vetést, az őszi munkákat be kell fejezni, mert a természet nyugovóra tér. Csépán ilyenkor szorultak be az állatok a gulya, a csürhe, a ménes és a csorda. Galgamácsán e napon szegődtették a cselédeket, pásztorokat. Nagymagyaron mindenszentekkor volt a legényvásár. Itt kötöttek a gazdák egyezséget a szolgálni menő legényekkel. november 11. Márton napja Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget isznak magukba. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak: Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. Ha jókedvű Márton, kemény lesz a tél. Egy kalendáriumi regula szerint: Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. A bornak szent Márton a bírája tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az újbor, más jelentése szerint az őszi időjárás dönti el, hogy milyen lesz a bor. Baranyában azt tartják, hogy a Márton-napi idő a márciusi időt mutatja meg. Szent Márton napján a pásztorok vesszőt adtak ajándékba a gazdáknak. Ez volt a Szent Márton vesszeje. Köszöntőt is mondtak, a gazda megfizette a bélesadót vagy rétespénzt. Márton vesszeje többágú volt, úgy tartották, ahány ága van, annyit malacozik a disznó. A bősi gazdák a disznóól tetejébe szúrták dögvész ellen. Tavasszal ezzel a vesszővel hajtották ki az állatokat. Bősön zsírral, szalonnával, kolbásszal ajándékozták meg a pásztort, esetleg pénzt is adtak. Az Ipoly vidékén a pásztorok sorra járták a házakat, és a gazdáktól ajándékot kaptak. A Nyitra megyei Zsérén is a pásztorok hordták a mogyorófavesszőt, amiért a gazdától ajándékot kaptak. A Dunántúlon különösen Vas megyében még sokan emlékeznek arra, hogy Márton-nap estéjén a pásztorok sorra járták a házakat köszöntőjükkel. Kezükben dús lombú nyírfavesszőt tartottak, melyből a gazdának is adtak, hogy tavasszal ezzel hajtsa először a jószágot a legelőre.

17 17 Gyöngyösfalun például a kanász megkopogtatta az ablakot a következő szavakkal: Jó estét kívánok! Elhoztuk Szent Márton püspök vesszeit. Se mink nem kezdtek, se mink nem végezzek. Úgy szaporodjanak a sertések, mint ennek ahány ága boga van. Baranya, a Mura-vidék lakói szerint Márton-napkor nem szabad mosni, teregetni, mert elpusztulna a jószág. Néhol Márton-nap a cselédfogás és a legeltetés határnapja, valamint vásárnap. Dunaszerdahelyen híres volt a Márton-napi vásár. A kalotaszegi falvakban a jószág behajtása alkalmából Márton-napi bált rendeztek. Ezen a vidéken igen gyakori a Márton név, ezért mint névnapot ma is ünneplik névnapköszöntőkkel. A mesterek ezen a napon vacsorát adtak legényeiknek, a gazdák a pásztorokat vendégelték meg. A boltokban ezen a napon gyújtják meg a gyertyát. november 19. Erzsébet napja A legtiszteltebb női szentek közé tartozik Árpádházi Szent Erzsébet. Amikor atyja, II. András kérdőre vonta, miért visz a szegényeknek alamizsnát, a kötényében rózsává változott az. Ez az úgynevezett rózsacsoda. Hazánkban a leggyakoribb női nevek közé tartozik az Erzsébet, azért az egyik legkedveltebb névünnep. Árpádházi Szent Erzsébet neve gyakran szerepel a pünkösdi énekekben. Lehetséges, hogy az összefüggés a pünkösdirózsa és Szent Erzsébet legendájának egyik motívuma, a rózsacsoda következtében alakult ki. Gyermekjátékokban is gyakran előfordul Erzsébet neve, különösen az ún. várkörjáró játékokban. Időjárásjóslás is fűződik ehhez a naphoz: Ha Erzsébet napon havazik, azt mondják: Erzsébet megrázta a pendelyét. (vagy dunyháját) Debrecenben úgy mondják: Erzsébet, Katalin havat szokott adni, A bitang marhákat jászolhoz kötözni. november 25. Katalin napja Szent Katalin, aki hitéért mártírhalált halt, okos kislány volt, kinek látomásában Jézus megjelent, és őt eljegyezte. Ezért védőszentje mindazoknak a lányoknak, kik házasságra vágynak. Okossága miatt diákok, tudósok, egyetemek védőszentje is. Katalin-naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. Ilyenkor is szoktak vízbe tenni gyümölcságat, s ha az karácsonyra kizöldül, a kíváncsiskodó lánynak közeli férjhezmenetelt jósolt (lásd még Luca-nap). Az ágat ez esetben katalinágnak nevezik. A jóslások fő ideje a lányok számára: András-nap. A legények azonban ezen a napon tudakozódhattak jövendőbelijük iránt. Például úgy, hogy lopott leányinget tettek a párnájuk alá, abban reménykedve, hogy megálmodják a feleségüket. Sárosfán, Csantavéren a fiúk Katalinkor böjtöltek, hogy álmukban meglássák a jövendőbelijüket. Katalin női dologtiltó nap. A Szerémségben ilyenkor nem sütöttek kenyeret. Nem szabad szántani, kocsiba befogni. Leálltak a malmok is. A Katalin-napi időjárásjóslás közismert: Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, viszont, ha Katalin locsog, akkor a karácsony kopog. Katalin napjával befejeződtek az őszi bálok, lakodalmak. november 30. András napja A legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap. Többnyire a lányoknak magányosan, titokban kellett ezeket a praktikákat elvégezniük. Próbáltak álomból jósolni. A párna alá férfiruhaneműt rejtettek, és egész nap böjtöltek. A jövendőbeli megálmodására utal a hajdúszoboszlói mondás: Aki böjtöl András napján, Vőlegényt lát iccakáján. A párna alá tett nadrággal előzetesen is végezhettek hatékonyságot fokozó mágikus eljárást, például a Bódva vidékén a leány kendermagot vetett a favágítóba, nadrággal boronálta el, s úgy tette a feje alá. A csallóközi Medvén egész nap böjtöltek a lányok, a fejük alá éjszakára férfiruhadarabot tettek, hogy álmukban megtudják, ki lesz a férjük. Lefekvéskor mondták Ágyláb, léplek Szent András kérlek,

18 18 mondd meg, hogy ki lesz férjem! Ereszrázással is próbáltak jósolni. A zsúpfedeles házak ereszét megrázták, s a kötényükbe hulló magból jósoltak: Ha a lány kötényébe búzamag hull, jómódú legény veszi feleségül, ha rozsmag, akkor szegény legény lesz a férje, ha pondró hull bele a zsúpszalmából, még a következő évben teherbe esik A hallgatódzásból jóslásnak legismertebb formája volt az ól rugdosása, mely nemcsak András-napkor szokásos praktika. Úgy vélték, ahányat röffen a disznó, annyi év múlva mennek férjhez. A Zempléni-hegység falvaiban azt is figyelték, hogy anyadisznó röffen-e először, mert az özvegyet jelzett, a malac pedig legényt. Szemétre, trágyadombra állva figyelték, honnan hallják a kutyaugatást, úgy gondolták, hogy abból az irányból jön majd a jövedőbelijük. A Bódva vidékén András-napkor szokás volt a fonóból kisurranni, és kendermaggal hajigálni az ablakokat, várva, hogy a bennlevők mit mondanak. Azt várták: Csengős lovon vigyenek, de sokszor a házbeliek tréfából ilyeneket mondtak: Vess fattyút!, Vénülj meg!, Vessz vénlánynak! A közös jóslások többnyire a fonóban történtek ólomöntéssel, gombócfőzéssel. A gombócba egy-egy férfinevet rejtettek, amelyik elsőnek jön fel a víz tetejére, az lesz az illető férjének a neve. Az ólomöntésnél az öntvény alakjából a jövendőbeli foglalkozására igyekeztek jósolni. A moldvai és Gyimes-völgyi magyarok ezen a napon a farkasok ellen megfokhagymázták az ajtókat, hogy ne vigyék el a jószágot. E célból összekötötték az ollót, mert ha nyitva maradna, a farkasok elvinnék a juhokat. András-napkor kezdődtek a disznóvágások, disznótorok, mert ekkor már eltartható a hús. Ezért nevezték disznóölőnek is. December Karácsony hava December hava igen szeret kövér disznókat Az jövendő nyárra besózza szalonnájokat. december 6. Szent Miklós napja Legendák szólnak Miklós püspök csodáiról, jótékonyságáról. A Miklós-napi ajándékozásnak vannak paraszti hagyományai. Ismert volt a Miklós-járás, mely eredetileg középkori diákhagyomány volt. Európa szerte elterjedt, hogy Miklós püspök az ünnep előestéjén kíséretével együtt betér olyan házakba, ahol gyerekek vannak, és ott vizsgáztatja, imádkoztatja, majd tudásuk és viselkedésük szerint jutalmazza, vagy virgáccsal fenyegeti őket, illetve sokszor kíséretében lévő ördöggel fenyítteti. A Miklós-napi tréfás gyóntatás is középkori diákhagyományból ered. Falvainkban a Mikulás-napi ajándékozás szokása általában a 20. század első évtizedeiben városi hatásra terjedt el. Szent Miklós püspököt a pékek, gabonakereskedők, halászok, révészek, vízimolnárok, diákok, eladólányok, polgárvárosok, polgárok patrónusaként tisztelték. Személy és családnevek őrzik emlékét. A miklós-napi időjárás mutatja meg, mi várható karácsonykor. december 13. Luca napja A keresztény hitéért halt vértanút, Szent Lucát a keresztény egyház nem tartja történeti személynek. A bűnbánó utcanők, a varrónők, a vakságban szenvedők és a szembetegek patrónusa.

19 19 A naptárreform előtt a Gergely-naptár életbe lépése, azaz 1582 előtt Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor volt a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nappal. Maga a Luca név a latin lux: fény szóval áll kapcsolatban. A legszigorúbb dologtiltó nap a nőknek, mivel a gonoszjáró napon mindenhol boszorkányok leselkednek. Ekkor kezdik készíteni a Luca-széket, amire a karácsonyi éjféli misén felállva megláthatók a boszorkányok. Fiatal legények házról-házra járva kotyolnak, megvarázsolják a tyúkokat, hogy tojók legyenek, és sok termékenységre, bőségre utaló kívánságot mondanak. Többnyire szalmát, esetleg fadarabot vittek magukkal. Erre rátérdelve adták elő termékenységvarázsló, mágikus szövegüket: Luca, Luca, kitty-kotty, Tojjanak a tiktyok! Kolbászuk olyan hosszú legyen, mint a falu hossza, Szalonnájuk olyan széles legyen, mint a mestergerenda, Zsírjuk annyi legyen, mint kútban a víz! Annyi pénzük legyen, mint a pelyva, Annyi csirkéjük legyen, mint a fűszál, Annyi tojásuk legyen, mint égen a csillag! Luca, Luca, kitty-kotty, Tojjanak a tiktyok! Heverő legyen tyúkjuk, lúdjuk, borjazzon meg a tehénjük, csikózzon meg a lovuk, fiazzon meg az asszonyuk, vas legyen fazekuk cin legyen tányérjuk! A lánynak szép mátkát, a legénynek azon szerint, Dicsértessék az Úr Jézus! Köszöntőjükért tojást kaptak, ám ha nem került elő az adomány a jókívánságokért, akkor fenyegetőztek: Egy csirkéjük legyen, az is vak legyen! A lucázó fiúknak azért is örültek, mert úgy tartották, ha ezen a napon fiú érkezik elsőként a házhoz, szerencse kíséri a tyúkokat. Luca napját gonoszjáró napnak tartották. Ekkor ugyanis a hagyomány szerint a bűbájosok, boszorkányok nyugodtan tevékenykedhetnek, megronthatják az embert, állatot. Védekezésül Luca előestéjén ablakot, ajtót zárva tartották, hogy a gonosz ne tudjon bemenni. Néhány vidéken fokhagymával keresztet rajzoltak az ólak ajtajára, így védekeztek a rossz, ártó hatalmak ellen. Közben ezt mondogatták: Luca, Luca, távol légy! Eltették a seprűket is, hogy ne tudjanak ezen nyargalni a boszorkányok. Nem szabadott ilyenkor semmit, így pénzt sem kiadni a házból, sem kérni, nehogy a boszorkány kezébe kerüljön, s bajt hozzon a házra. Különféle jóslások is kapcsolódtak e naphoz. lucapogácsa: - akinek a pogácsáján a toll megperzselődött sütés közben, annak ez közeli halált jelzett. - a pogácsába férfi neveket tartalmazó cédulákat sütöttek, Kinek milyen név van a pogácsájában, olyan nevű lesz a férje. lucacédulák: 12 cédulára férfi neveket írtak. Minden nap egyet a tűzbe dobtak. Amelyik karácsonyra, utoljára maradt, az mutatta a jövendőbeli nevét. lucakalendárium: a Luca-nap és karácsony közötti 12 napon jegyezni kell az időjárást. Ez mutatja meg a következő év hónapjainak időjárását. lucabúza: Luca-napján a gazdasszony tányérba, meleg helyre tette a magvakat és rendszeresen locsolgatta. Egyes helyeken gyertyát, vagy mécsest is tettek a növekvő búza közelébe. Ha a szemek karácsonyra szárba szökkentek (30-40 cm-re) ezt jó jelnek tekintették a következő év búzatermését illetően. Szokás volt még ezen a napon a Luca-alakoskodás is. Fehér lepelbe öltözött lányok vagy asszonyok, arcukat belisztezve, vagy fehér tüllel borítva, lisztbe mártott seprűvel sepregettek. Fakanállal, meszelővel ijesztgették a lányokat, gyerekeket. Kikérdezték, imádkoztatták őket s aki jó volt, az ajándékot kapott, almát, diót. A háziak arcát is megmeszelték az egyedül, vagy csoportosan járó alakoskodók, hogy arcukon ne legyenek kiütések.

20 20 A legények több vidéken tréfából kicserélték a kapukat, a tetőre felvitték szétszedve a szekeret, majd a gazdák bosszúságára ott összerakták. Advent Advent (adventus Domini) az Úr eljövetele, a várakozás, a reménykedés ideje, a karácsonyra való készülődés időszaka. Karácsony előtti 4. vasárnapon kezdődik és december 24-ig tart. Régen böjtöltek ilyenkor, ezért néhol kisböjt, adventböjt néven is nevezték. Advent Krisztus-váró hangulatát alapvetően meghatározták a hajnali misék, (rorate, angyali mise, aranyos mise). Erdélyben azt tartották, hogy a hajnali mise alatt minden ajtót, ablakot, különösen ólat be kell zárni, mert ilyenkor a boszorkányok állati alakban a harangozás elől a házakba, ólakba húzódnak és ott kárt tesznek.. Az Ipoly vidékén tudni vélték, hogy az elásott pénz adventben tisztul. Advent idején tilos volt a zene, a tánc, a zajos mulatság. december Karácsony Karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. Hagyományainak eredete régmúlt időkre nyúlik vissza, Az ehhez kapcsolódó legismertebb népszokás a betlehemezés, mendikálás, mely dramatikus formában adja elő a szent család szálláskeresésétől a Napkeleti Királyok látogatásáig a cselekményeket. December 24-én nem végeztek mezei munkát. A férfiak felseperték az udvart, bekészítették a tűzrevalót, az asszonyok sütöttek, főztek. Ekkor készítették a karácsonyi asztalra kerülő jézuskenyeret, jézuskalácsot. A délután már az ünnep kezdete volt. Karácsony éjszakájához kapcsolódó szokások, hiedelmek: A víznek gyógyító és varázserőt tulajdonítottak. Különleges italként fogyasztották, életvízként. Hatását azzal fokozták, hogy pénzt, almát tettek bele, hogy szerencsések, egészségesek legyenek. Ebből ivott, ebben mosdott a család. Az éjféli misére nyírfaseprű fáklyákkal vonultak, ostort pattogtattak, lövöldöztek. Néhány vidéken a mise alatt, a templomkertben zajt csaptak, hogy távol tartsák a hívekre leselkedő, ártó szellemeket. Házasságvarázslás is fűződik karácsony éjjeléhez. Az eladó lányoknak az éjféli misére készülődve egyes helyeken olyan gyertya mellett kellett öltözködni, amelyik már világított egyszer lakodalomban a menyasszonynak. Más vidékeken a misére hívó harangszó alatt megrázták a gyümölcsfát, hogy annyi kérőjük legyen, amennyi gyümölcsöt terem a fa. A hiedelem azt tartotta, hogy az éjféli mise alatt megszólaltak az állatok, kibeszélték gazdájukat. Ezért itatójukba piros almát, zöld petrezselymet tettek, hogy azok egészségesek legyenek. A karácsonyfa-állítás szokása a XIX. század negyvene-ötvenes éveiben városon jelentkezett először. December 25-én van a téli napforduló. E napon áll meg a nappalok rövidülése, s újra hosszabbodnak. Jelentette ez a világosság győzelmét a sötétség felett, az élet győzelmét a halál felett is. Karácsony és újév között járnak házról-házra a regösök. Fiatal fiúk csapata zajkeltő eszközökkel kísérve, ősi elemeket tartalmazó rítusénekeket énekeltek. Szent István szolgáinak mondták magukat, a csodaszarvasról énekeltek, kopott ruhákban, bocskorban jártak. December 25-e is időjárásjósló nap: ha ezen a napon borús az idő, esik, havazik akkor jó nyár, bő termés lesz ha süt a nap, akkor rossz nyár, rossz termés várható A népi regula szerint: Sötít karácsony, világos pajta, Világos karácsony, sötít pajta. december 26. István december 27. János napja E két névnap különös jelentőséggel bír a magyar nép számára. A karácsonyi ünnepekkel való kapcsolódásukon túl Istvánra, az első vértanúra és Jánosra, a szeretet apostolára is emlékeztetett. Ismerősök, rokonok csoportosan mentek köszönteni. Adjon Isten áldást, békességet, E házban mindenkinek örvendetességet! Elgyüttünk mi István (János) első estéjire, Kigyelmeteknek ha nem vagyunk terhire.

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások 1 Illusztrációk: Gálffy Irén, Dunaszerdahely Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. 2 Marczell Béla Naptár és néphagyomány Csallóközi népszokások

Részletesebben

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA TAVASZI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

Herczeg Mihály: Jeles napok Székkutason és környékén I.

Herczeg Mihály: Jeles napok Székkutason és környékén I. Herczeg Mihály: Jeles napok Székkutason és környékén I. A vásárhelykutasi vasúti megálló körül egy kis faluszerű település alakult ki a 20. század első évtizedeiben. Ennek lakói főleg a környező tanyavilágból

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Az óvodai élet tartalmi kerete Néphagyomány-ápolás, népszokás a nevelés folyamatában

Részletesebben

Karácsony igaz története (részlet) Kiadás. Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt. A tartalomból: Karácsonyi

Karácsony igaz története (részlet) Kiadás. Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt. A tartalomból: Karácsonyi 232. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Karácsonyi Kiadás A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Schirilla György három 4. napos futása Rendôrségi hírek 5. Szent János áldása 6. szálljon

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI JÁTSZÓHÁZ-VEZETŐI TANFOLYAM Jeles napok a görög katolikus egyházban HOMOLYÁNÉ CSETE ZSÓFIA ILDIKÓ BUDAPEST, 2008. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 A magyarországi görög

Részletesebben

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN Írta: Vasné Tóth Kornélia Kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, 2007 Felelős kiadó: Bazsóné Megyes Klára könyvtárigazgató

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

Nagy Iván: Erősíteni szíveket, Balony község népzenei monográfiája, 1998. Gyurcsó István Alapítvány füzetek 11.

Nagy Iván: Erősíteni szíveket, Balony község népzenei monográfiája, 1998. Gyurcsó István Alapítvány füzetek 11. BALONY NÉPRAJZÁRÓL (Részletek Marczell Béla azonos című kéziratából) A falu krónikájában olvashatók a következő adatok: A hajdan győri várbirtok, Balony még az 1200-as évek elején alakult ki. Egy 1252-ben

Részletesebben

Iancu Laura Kalendáris szokások a moldvai Magyarfaluban 1

Iancu Laura Kalendáris szokások a moldvai Magyarfaluban 1 Iancu Laura Kalendáris szokások a moldvai Magyarfaluban 1 A szerző egy moldvai csángó település, Magyarfalu kalendáris szokásait ismerteti. Elemzésében a szokások meghatározó szerepét vázolja fel, amit

Részletesebben

Behomálylott ünnepeink

Behomálylott ünnepeink Behomálylott ünnepeink A kiüresedett ember számára az ünnep: ellenség. Nincs árulkodóbb vallomás e tárgyban, mint amit Andy Warhol, sokak divatos művész-bálványa kottyantott ki: Nem szeretem a vasárnapot,

Részletesebben

MUNKAANYAG. György-Horváth László. Énekes népszokások I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. György-Horváth László. Énekes népszokások I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul György-Horváth László Énekes népszokások I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-50 ÉNEKES NÉPSZOKÁSOK

Részletesebben

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 MUNKATERV 2014.

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 MUNKATERV 2014. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 MUNKATERV 2014. A Rezi Óvoda Munkaterve A gyökerek tudod nem látszanak, de azok

Részletesebben

NÉPSZOKÁSAINK TAVASZTÓL TÉLIG

NÉPSZOKÁSAINK TAVASZTÓL TÉLIG K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva, Hsz]. 2007 Tavasz Tél III. évfolyam 1 2. (5-6) szám NÉPSZOKÁSAINK

Részletesebben

A táj néprajza. A táj néprajza 63

A táj néprajza. A táj néprajza 63 63 Az utóbbi években, főleg a Vágsellyei Állami Levéltár és a Galántai Honismereti Múzeum munkájának köszönhetően egyre árnyaltabb képet kapunk régiónk gazdasági és kulturális múltjáról, de mindmáig nem

Részletesebben

Szőke Anna Őszi népszokások az óvodában

Szőke Anna Őszi népszokások az óvodában Szőke Anna Őszi népszokások az óvodában (Részletek a szerző Elszaladt a kemence című könyvéből) 1 TARTALOM Szeptember Szent Mihály hava / 3 Október Mindenszentek hava / 7 November Szent András hava / 12

Részletesebben

AUGUSZTUS KISASSZONY HAVA NYÁRUTÓ ÚJ KENYÉR HAVA ARANYASSZONY (BŐSÉG) HAVA(Arvisura)

AUGUSZTUS KISASSZONY HAVA NYÁRUTÓ ÚJ KENYÉR HAVA ARANYASSZONY (BŐSÉG) HAVA(Arvisura) AUGUSZTUS KISASSZONY HAVA NYÁRUTÓ ÚJ KENYÉR HAVA ARANYASSZONY (BŐSÉG) HAVA(Arvisura) Az augusztus régi neve a rómaiaknál "Sextilis" volt, mert a hatodik (sextus) hónapja volt az esztendőnek. Ez a neve

Részletesebben

TISZASASI HÍRMONDÓ WWW. TISZASAS. HU. ÁRA: 100 Ft. III. ÉVFOLYAM 2013. Szeptember-Október FALUSI HÍRLEVÉL

TISZASASI HÍRMONDÓ WWW. TISZASAS. HU. ÁRA: 100 Ft. III. ÉVFOLYAM 2013. Szeptember-Október FALUSI HÍRLEVÉL TISZASASI HÍRMONDÓ III. ÉVFOLYAM 2013. Szeptember-Október FALUSI HÍRLEVÉL ÁRA: 100 Ft 2 2013 szeptember-október Tisztelt Tiszasasi Lakosok! Dr. Babák Zoltán vagyok, 2013. július elsejétől látom el a Tiszasasi

Részletesebben

TÉMAHÉT. 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. (2010.01.

TÉMAHÉT. 2. A témahét első team-megbeszélése, a főbb programok megbeszélése, felelősök kiválasztása, az időpontok egyeztetése. (2010.01. TÉMAHÉT Technikai kérdések Létszám: 26+26+29+27 = 108 fő Korosztály: 5-6. évfolyamos tanulók A téma kiválasztása: Szent György hava- tavasz -április - ennek a témának a megjelenése az irodalomban, a zenében,

Részletesebben

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa II. évfolyam 2. szám. 2007. augusztus Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa Cím: Hernádi Tájház 2376 Hernád, Fô út 124., tel.: 06-29-374-125 E-mail: orokseg_egyesulet@hernad.hu, www.hernad.hu

Részletesebben

Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka

Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre Szerkesztette: Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bedő Zoltán, Berszán Réka, Béres Julianna, Botos László, Böjte Ferenc, Buna

Részletesebben

a Mi Lapunk Ismét sokakat megmozgatott a Futafalu rendezvény cikkünk a 5.oldalon Kormányos Sándor: November volt

a Mi Lapunk Ismét sokakat megmozgatott a Futafalu rendezvény cikkünk a 5.oldalon Kormányos Sándor: November volt a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. november XV. évf. 11. szám Október 19.-én aláírta járási rendszer kialakításával kapcsolatos egyedi megállapodást a Megyei Kormányhivatal és Szatymaz

Részletesebben

Növények a magyar népszokásokban

Növények a magyar népszokásokban VEREBÉLYI Kincső Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Néprajzi Intézet Növények a magyar népszokásokban A növények ismerete és használata különféle szempontból vizsgálható. A népszokásokban előforduló növények

Részletesebben

Ignácz Melinda. Tisztelt Hernádszentandrási Lakos!

Ignácz Melinda. Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! III. évf. 1. szám Szerkesztette: Üveges Gábor Ignácz Melinda TARTALOM: Polgármesteri jegyzet Lelki percek Aktuális Tavaszi jeles napok Virágok üzenete Farsang az óvodában Vers Receptgyűjtemény Az élet

Részletesebben

2009.DECEMBER 12.évfolyam 4.szám

2009.DECEMBER 12.évfolyam 4.szám -Honnan jöttél, Télapó? -Hóországból, hol a hó hegyvastagnyi takaró, a tenger meg hat akó. Jegesmedve barátom varrta meg a kabátom. Kibélelte bundával, hogy az úton ne fázzam. Szarvasomat befogtam, szíves

Részletesebben

REZI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

REZI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A gyökerek persze nem látszanak, de tudod

Részletesebben

Békési Újság Kalendárium

Békési Újság Kalendárium Kalendarium2009-88_korr_OK-3.qxp 2008.08.08. 10:25 Page 1 Békési Újság Kalendárium 2 0 0 9 Szerkesztõ: Szegfû Katalin Kiadja: Családért Alapítvány (Békés) Nyomdai elõkészítés és nyomdai munkák: DUPLA Plusz

Részletesebben