K E D V E S U T A S A I N K!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K E D V E S U T A S A I N K!"

Átírás

1 1 K E D V E S U T A S A I N K! Ismételten kiadásra kerül Miskolc város helyközi autóbusz közlekedésének menetrendi tájékoztatója. A helyközi járatok menetrendjénél csak a közvetlen (átszállás nélküli) eljutási lehetőségeket szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani. Ezen túlmenően kivonatos információt nyújtunk a jelenleg érvényes utazási feltételekről, illetve az általános díjszabási tájékoztatóról. Minden közlekedéssel kapcsolatos kérdésről autóbuszállomásainkon valamint információs szolgálatunknál készséggel adunk további felvilágosítást. Törekszünk arra, hogy a tájékoztató megőrizze hitelességét a következő menetrendváltozásig. Az évközben mégis végrehajtott - indokolt - módosításokról menetrendi értesítéseken és hirdetményeken keresztül tájékoztatjuk kedves Utasainkat! KELLEMES UTAZÁST KÍVÁN A

2 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Helyközi járatokra vonatkozó tájékoztató (kivonat)...3 Teljesárú menetdíjak...3 Menetdíjkedvezmények....3 Bérletjegyek...11 Pótdíjak...11 Menetdíj visszatérítések...13 Poggyászfuvarozás...13 Menetrendi naptár...14 Közlekedési jelzések Miskolc, autóbusz-állomásról induló járatok...18 Miskolc, autóbusz-állomásra induló járatok...47

3 3 H E L Y K Ö Z I J Á R A T O K (kivonat) Érvényes menetjegyet az autóbuszon a gépkocsivezető, elővételben a jegypénztárak árusítanak. A menetjegy csak arra a viszonylatra és napra érvényes, amelyre azt kiadták. Az utas köteles menetjegyét az utazás alatt megőrizni. Teljesárú menetdíjak Az utas a díjszabásban megállapított menetdíjat köteles megfizetni. A teljesárú menetdíjak összegét az egyes vonalakra hivatalosan kiadott menetdíjtáblázatok tartalmazzák. A jegykezelő az utas kívánságára köteles a vonal menetdíjtáblázatát - betekintés céljából - rendelkezésre bocsátani. A teljesárú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. Menetdíjkedvezmények 1. Díjtalanul utazhat korlátlan számban a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves koráig, b) a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, az EU tagállam állampolgára, és nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár is, c) a hadirokkant és hadiözvegy a részére kiadott igazolvány alapján, továbbá ha a hadirokkant igazoltan kísérésre szorul annak kísérője,

4 4 d) a magyar jogszabályok alapján nyugellátásban részesülő 65. éven felüli külföldi állampolgár a nyugdíjfolyósító szerv igazolásával, e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII törvény 8. -a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott, 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított Magyar igazolvány, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány felmutatásával, f) a menekült Tartózkodási engedélye felmutatásával %-os menetjegy kedvezményre jogosult a) a gyermek 6 éves kortól 14 éves korig, b) az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos diák, bármely utazási viszonylatban, c) levelező tagozatos diák a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) iskolába járásra történő utazásra, a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között a diákigazolvány alapján; a VOLÁN az utazási viszonylat bejegyzésére külön igazolást adhat ki, d) 10 éven aluli gyermeknek a legalább 6 gyermekből álló csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérő, a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján; 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre. A megrendelést az igénybe venni kívánt járat(ok) üzemeltetőinek kell benyújtani olyan időpontban, hogy visszaigazolásra kellő idő álljon rendelkezésre. A visszaigazolást jegyváltáskor be kell mutatni,

5 5 e) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkantnak a családtagja (a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs /élettárs/ és gyermek); a gyermekek azonos feltétellel jogosultak a kedvezményre, mint a nagycsaládosok a 90 %-os kedvezményre, f) nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő, g) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII törvény 10. -a (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha jogosultságát a Magyar igazolvány -nyal, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány -nyal és az e célra rendszeresített Diákigazolvány -nyal vagy az igazolvány, illetve a Pótfüzet Diákkedvezmény rovatában történt érvényesítéssel együttesen igazolja A diákigazolványok időbeli érvényességét a III/3. pont tartalmazza %-os menetjegy kedvezményre jogosult évente 16 alkalommal a 65. életévet be nem töltött a) saját jogú nyugellátásban, munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, növelt összegű munkaképtelenségi járadékban részesülő személy, valamint a hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy,

6 6 b) az a külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről nyugdíjban részesül, c) a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy, d) a gyám és a gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy. A jogosultak kedvezményüket a Nyugdíjasok utazási utalványa alapján vehetik igénybe. A nyugdíjas vagy nyugdíjsegélyben részesülő az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha az a nyugdíjkorhatárt már elérte. A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt. A Gy vagy Gyám, illetve GO megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt személy életkortól függetlenül megosztva is használhatja. A jogosult az utazási utalványt alkalmanként választása szerint vonaton, autóbuszon vagy átszállással mindkét közlekedési eszközön is használhatja utazásra. Autóbuszon történő utazásnál a jegykiadó kedvezményes menetjegyet szolgáltat ki az utazás tényének az utalványra történő bejegyzése mellett. Egy utazásnak tekinti a VOLÁN a többszöri átszállással történő utazást, ha az az első utazás megkezdésének napját követő nap 24. órájáig befejeződik. Bármely közvetlen vagy átszállásos utazással elért célállomásról történő visszautazás minden esetben külön útnak minősül és ezt csak a nyugdíjas utalvány újabb kedvezményes helyének (helyeinek) felhasználásával lehet lebonyolítani. A kiadott kedvezményes menetjegyek mindig arra a járatra érvényesek, amelyekre azt kiadták.

7 %-os menetjegy kedvezményre jogosult évente 12 alkalommal menettérti utazás esetén a) a költségvetési szervek és intézmények - beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is - közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony (ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is) keretében foglalkoztatott, továbbá a közigazgatási szerveknél június 30-áig ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott és július 1-jétôl munkaviszony keretében foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója, b) az egyházi intézmények, társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki az előző pontban hivatkozott személlyel azonos munkakört tölt be kórházakban, szeretetotthonokban, alsó-, közép- és felsőfokú oktatási és nevelési intézetekben. A jogosultak kedvezményüket a munkáltatójuk által kiállított, tárgyévre érvényesített Utazási utalvány -nyal és annak jogszerű használatának igazolásával (személyazonosság igazolása) igazolhatják. A jogosult az utazási utalványt alkalmanként választása szerint vonaton, autóbuszon vagy átszállással mindkét közlekedési eszközön is használhatja utazásra. Autóbuszon történő utazásnál a jegykiadó kedvezményes menetjegyet szolgáltat ki az utazás tényének az utalványra történő bejegyzése mellett. Egy utazásnak tekinti a VOLÁN a többszöri átszállással történő utazást, ha az az első utazás megkezdésének napját követő nap 24. órájáig befejeződik.

8 8 A kedvezmény bármely helyközi viszonylatban történő menettérti utazásra használható. Egy kedvezményes menettérti utazásnak minősül az odairányban a célállomásra történő közvetlen utazás, az átszállással történő utazás az utazás megkezdését követő nap 24. óráig, függetlenül az átszállások számától és attól, hogy az utazás csak autóbusszal vagy vonattal és autóbusszal (kombináltan) történik, valamint az ugyanilyen visszairányú utazás (visszautazás) %-os menetjegy díjkedvezményre jogosult a) a nyugdíjasok kedvezményére jogosult személy, ha két 50%-os utazási kedvezmény összevonásával ezt a kedvezményt választja, továbbá az évi 16 kedvezményének felhasználása után további két alkalommal (a kedvezményes utazás feltételei azonosak az 50 %-os kedvezmény feltételeivel), b) az a vak személy, aki a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége érvényes arcképes igazolványával rendelkezik vagy a vakok járadékában részesül és ezeket igazolja, továbbá a vele utazó 1 fô kísérője, c) az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik és ezt utazáskor felmutatja, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője, d) az a személy, akinek szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül,

9 9 ennek igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője, e) az évi XXXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, ennek igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője f) a szülő(k) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermeke, ha a gyermek 18 éven aluli, vagy 26 éven aluli és érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik, vagy életkorától függetlenül akire munkaképtelenség folytán magasabb összegű családi pótlék jár és ezt a kifizetőhely igazolja, g) a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a lakóhelye (tartózkodási helye) és a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény székhelye (telephelye) között az említett intézmények igazolása alapján, h) a nappali, illetve szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény bentlakója, vagy oda rendszeresen, illetve esetenként bejáró gondozottja az intézmény igazolása alapján a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között, i) az g) és h) pontban meghatározott tanuló (gondozott) legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) az intézmény székhelye és a tanuló (gondozott) lakóhelye közötti utazás során, ha az intézmény igazolása szerint szükség van a kíséretre

10 10 (az intézmény a tanuló (gondozott) igazolványához a betétlapot kiadta), j) a h) pontban meghatározott gondozottat meglátogató személy (esetenként csak egy személy) az intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye között az intézmény igazolása (gondozott igazolványához kiadott betétlap) alapján, k) az az álláskereső, aki a Munkaerőpiaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között, a munkaügyi központ kirendeltségének igazolása alapján, l) a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő a gyermekotthon által az utazás napjára kiállított utaslista alapján; 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő jogosult a kedvezményre, m) legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő az utazás napjára kiállított utaslista alapján, n) évente 4 menettérti alkalommal a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII törvény 8. -a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti személy, valamint évente egy alkalommal a 8. -a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább10 személyből álló csoportja tagjai és két kísérőjük (a csoportos utazást szervező előzetes bejelentésével), a Magyar igazolvány -uk

11 11 illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány -uk felmutatásával. Bérletjegyek Félhavi és havi bérletjegy A félhavi és havi bérletet bárki megválthatja. E bérletek a tulajdonost a tárgyidőszakon és a használatukhoz kiváltott igazolványán meghatározott viszonylaton belül korlátlan számú menettérti utazásra jogosítják. A VOLÁN autóbuszjáratokon a félhavi bérlet a tárgyhónap 4-én 0 órától 20-án 24 óráig, vagy 19-én 0 órától a következő hónap 5-én 24 óráig, a havi bérletjegy pedig a tárgyhónap 1-jén 0 órától a következő hónap 5-én 24 óráig érvényes. A VOLÁN autóbuszjáratokon a félhavi és havi bérlet csak az illetékes VOLÁN által érvényesített Igazolvány -nyal együtt érvényes utazásra. Az igazolvány kiváltásához 4 x 4 cm-es fényképet kell mellékelni és a személyi igazolványt kell bemutatni. Az igazolvány tartalmazza tulajdonosának arcképét, nevét, személyi igazolvány számát, az utazási viszonylatot, annak díjszabási km-távolságát. Pótdíjak 6000 Ft pótdíjat fizet az utas, aki a) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye érvényes, b) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve érvénytelen (pl. lejárt érvényességű)

12 12 kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt, c) a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja, d) a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel, e) a jegyvizsgálat megakadályozása, illetve a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé, f) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja 4000 Ft pótdíjat fizet az utas, aki g) az utazási feltételeket az itt külön nem említett módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élő állatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként nem szállítható, h) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi. További 9000 Ft pótdíjat kell fizetni annak az utasnak, aki a meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget. A pótdíj helyett 1000 Ft összegű bemutatási díjat fizet az az utas, aki az utazáskor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító jeggyel, bérlettel vagy egyéb utazási igazolvánnyal, illetve kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az

13 13 ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, hogy ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen bemutatja. Bemutatási díj esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat. Menetdíj visszatérítések A személyszállítást végző az elővételben váltott és az utazás megkezdése előtt visszaadott menetjegy díját és a poggyászviteldíjat visszatéríti, amelyből kezelési költségként von le. A bérletjegyek visszatérítésére vonatkozó szabályok az előzőektől eltérnek és feltételekhez kötöttek. Az ezekre vonatkozó szabályokról a szolgálati helyek nyújtanak részletes tájékoztatást. Poggyászfuvarozás Kézipoggyász Az utas díjmentesen legfeljebb 10 kg kézipoggyászt vihet magával az autóbuszba. A kézipoggyász szállításának egyéb feltételeit külön jogszabály, valamint a szolgáltató által kiadott utazási feltételek tartalmazzák. Útipoggyász Az utassal együtt szállított útipoggyász fuvarozásáért a VOLÁN darabonként díjat számít fel. Kutyaszállításért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Díjmentes a vakvezető kutya és a rendőrségi kutya szállítása.

14 14 M E N E T R E N D I N A P T Á R A nyári időszámítás március 29-től október 25-ig, a téli időszámítás március 29-ig és október 25-től érvényes December Január Február Március hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Április Május Június hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Július Augusztus Szeptember hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Október November December hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A szabadnapokat, a munkaszüneti napokat ( 1 számok jelzik..

15 15 A leggyakrabban alkalmazott jelzések közlekedési napjai Jel Megnevezés X M O munkaszüneti napok kivételével naponta munkanapokon szabadnapokon + munkaszüneti napokon Z D T L K Ö Z L E K E D É S I J E L Z É S E K szabad- és munkaszüneti napokon szabadnapok kivételével naponta a hetek utolsó munkanapján a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon Helyközi járatok közlekedésére vonatkozó jelzések magyarázata M munkanapokon O szabadnapokon + munkaszüneti napokon X munkaszüneti napok kivételével naponta D szabadnapok kivételével naponta Z szabad- és munkaszüneti napokon L a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon T a hetek utolsó munkanapján A naponta, de nem közlekedik XII. 24-én és 31-én

16 16 B szabad- és munkanapokon, de nem közlekedik XII. 24-én és 31-én F szabad- és munkaszüneti napokon, de nem közlekedik XII. 24-én Q V.31-ig és VIII.31-től munkanapokon R VI.1-től VIII.30-ig munkaszüneti napokon S IV.13-ig és X.18-tól munkaszüneti napokon EI a hetek első iskolai előadási napján FN IV.30-ig és IX.1-től naponta HN V.1-től VIII. 31-ig naponta J+ a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti nap kivételével munkaszüneti napokon UO a hetek utolsó munkanapján, valamint szabadnapokon ZW szabad-és munkaszüneti napokon, valamint tanszünetben munkanapokon b VI.1-től VIII.30-ig naponta c a hetek utolsó iskolai előadási napján d VI.21-től VIII.30-ig munkaszüneti napokon e szabadnapokon, valamint tanszünetben munkanapokon h VI.15-től VIII.30-ig naponta i iskolai előadások napján j IV.1-től IX.20-ig szabad- és munkaszüneti napokon k VI.1-től VIII.30-ig munkaszüneti napok kivételével naponta m V.31-ig és VIII.31-től munkaszüneti napok kivételével naponta n VI.1-től VIII.30-ig szabad- és munkaszüneti napokon

17 17 p szabadnapokon, valamint VI.1-től VIII.30-ig munkaszüneti napokon q VI.1-től VIII.30-ig munkanapokon r iskolai előadási napokon, valamint szabadnapokon t tanszünetben munkanapokon v a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon w a hetek első munkanapját megelőző napon y V.31-ig és VIII.31-től naponta # IV.19-től X.18-ig munkaszüneti napokon KÜLÖNJÁRAT- VÁLLALÁSA A megszokott biztonsággal és műszaki hátérrel, kül- és belföldre, alaptípusoktól a minden igényt kielégítő luxus autóbuszokig a Búza téri autóbuszállomáson. Telefon: 46/ E.mail: Nyitvatartás: munkanapokon óráig

18 18 Miskolc, autóbusz-állomásról induló járatok Abaújlakra X M9.00 O9.00 O12.15 M X15.10 M M16.40 O16.40 O17.40 B20.15 ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással, vastag: Homrogd,autóbusz-forduló átszállással) Abaújszántóra M10.45 X13.30 M13.45 M M15.45 Abaújszolnokra X X6.50 M9.00 O X12.15 X X B ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással) Aggtelekre 9.15 Alacskára M12.20 Alsóvadászra X X X12.15 M12.45 M13.55 X M M O M19.30 A Alsózsolcára i M5.03 M5.30 M5.40 M5.50 i6.00 i6.05 X6.10 M6.30 i6.35 folytatás a következő oldalon

19 folytatás az elöző oldalról M7.00 t7.10 i7.15 i7.35 O D9.15 i9.30 X X10.15 X10.30 D X M12.25 X12.50 X13.00 i M13.40 i13.50 M13.55 i M14.25 i14.30 M X15.10 X15.20 i M15.35 M15.45 M i M16.45 i16.55 X17.00 X17.10 M M X M Z20.10 M20.30 M ( aláhúzott: Alsózsolca, Deák F. u. érintésével közl.) Arkára M13.30 Arnót Széchenyi útra X X6.15 i M7.15 O M11.00 Z11.30 M12.00 M M M15.35 i M16.50 i17.15 M M19.30 Z20.10 M20.30 X ( aláhúzott: Ongára közlekedő járat) Arnót, Lévay J. u-/új autóbuszfordulóhoz/ i6.00 i M i i17.15 Z17.15 t M Aszalóra M5.15 M5.25 M6.00 X6.15 M M7.05 X7.15 X8.15 X8.25 M9.30 X10.15 X10.30 D11.00 X11.30 X X13.00 i13.20 X i14.10 X14.20 folytatás a következő oldalon

20 folytatás az elöző oldalról 20 M M15.45 X M M17.00 D X ( aláhúzott: Aszaló, autóbusz-fordulóig közlekedik ) Baktakékre X X8.25 X X12.00 X X X Balajtra M6.30 O12.15 Bánhorvátiba i14.10 M Berekfürdőre Berettyóújfaluba v14.30 c14.30 Békéscsabára Bogácsra n7.30 Bódvaszilasra X6.15 D8.20 X10.15 M X13.45 X M15.50 M Boldogkőváraljára X M15.45 Boldvára ( Sajóecsegen át ) M5.17 i5.30 i5.40 D6.30 X6.35 M7.15 X9.00 X t11.30 O11.30 i12.00 folytatás a következő oldalon

21 folytatás az elöző oldalról O13.40 i13.50 D14.00 M14.10 M M16.10 M D M Boldvára ( Sajóvámoson át ) Borsodgesztre M6.40 X X16.45 X19.35 Borsodnádasdra Borsodszirákra M5.17 i5.40 D6.30 O6.35 M7.15 X9.00 X O M M D M Bőcsre ( Hernádnémetin át ) 6.50 O9.00 X X M Bőcsre ( Sajóládon át, Bőcs Pást érintésével) M5.03 M5.30 M7.00 D9.15 X X12.50 M13.40 M14.25 X15.10 M M16.45 X M19.10 Budapestre ( M3 autópályán ) UO 6.30 v16.30 Budapestre ( Mezőkövesd átszállással ) M6.00 Gyöngyösre közlekedő járattal, Mezőkövesden átszállás a Tiszaújváros-Budapest járatra

22 22 Bükkaranyosra i X9.30 D10.30 X11.30 O13.00 M13.30 X X M M19.30 F20.15 M Bükkábrányba X4.25 M5.00 i M5.45 c5.55 v M M7.30 n X M X M M M13.45 M M14.30 M14.45 Z M D A18.40 v19.35 M Bükkszentkeresztre i X11.30 X13.10 M X M15.30 Z16.00 M M19.25 F Ceglédre v5.55 c Debrecenbe M8.00 c D X M13.20 c c v14.30 c14.30 X v15.45 A16.00 c16.20 D16.40 Z16.50 M16.55 v v17.45 M v20.20 ( aláhúzott: Debrecen, Orvostudományi Egyetemig, vastag: Miskolc, Egyetemi kollégiumoktól indul)

23 23 Debrétére X10.55 T ( aláhúzott: Szalonna, sz. bolt átszállással) Dédestapolcsányba M Dubicsányba M M6.05 X X9.30 M X12.45 M D M FN17.20 HN17.30 M18.10 X19.30 v v22.11 Edelénybe ( Sajóecsegen át ) M5.17 i5.40 D6.30 O6.35 M7.15 X9.00 X O M M D M Edelénybe ( Sajószentpéteren át ) M5.05 X O8.15 D8.20 M X X10.55 M11.45 X12.00 X12.45 X13.15 i X13.45 M14.25 X14.45 i15.15 M M D16.30 i M Egerbe ( Bükkszentkereszten át ) # Egerbe ( Mezőkövesd-Füzesabonyon át ) M10.00 Egerbe ( Mezőkövesd-Andornaktályán át ) M4.25 M5.00 M M6.30 Z8.00 X8.30 Z9.30 M M12.15 M M14.30 M14.45 Z A18.40 M21.00

24 24 Emődre X4.25 M5.00 i5.05 i M5.45 i5.50 c5.55 v M6.20 M6.30 M M7.30 n X M X11.00 X M12.10 M M i13.40 M13.45 M M14.30 M M15.15 M D16.30 X A18.40 X19.35 v19.35 M ( aláhúzott: Emőd, autóbusz-forduló érintésével) Encsre M6.00 X6.15 M7.05 X8.15 M9.30 M X12.30 X13.00 X13.30 i14.10 M M15.45 X M17.00 D18.05 X19.10 ( aláhúzott: Baktakéken át) Felsődobszára M X Felsővadászra X M9.00 O9.00 O12.15 M X15.10 M O16.40 M16.40 O B ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással, vastag: Homrogd,autóbusz-forduló átszállással) Füzesabonyba c5.55 v5.55 M Gagybátorba M9.00 M12.45 X M ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással)

25 25 Gelejre M15.50 Gesztelybe M5.20 i5.30 X6.00 M6.15 M X10.00 M X12.00 M12.45 O12.45 X13.25 D13.30 X14.15 M14.30 D i15.30 M15.40 D16.00 Z16.30 M16.40 D17.00 M17.30 M17.40 X18.30 O M ( aláhúzott: Felsőzsolca, Hősök tere betéréssel) Göncre M11.00 X ( aláhúzott: Encs, autóbusz-állomás átszállással) Golopra M10.45 M14.00 Gyöngyösre ( Mezőkövesden át ) 6.00 Gyulára 6.20 Hajdúböszörménybe M8.00 c D X M13.20 c13.30 c14.15 v14.30 c14.30 X v15.45 A16.00 c16.20 D16.40 Z16.50 M16.55 v v17.45 M v20.20 ( vastag: Miskolc, Egyetemi kollégiumoktól indul) Hajdúnánásra 7.05 v12.30 M14.40

26 26 Hajdúnánás, gyógyfürdőhöz HN7.05 Hajdúszoboszlóra X10.20 d11.00 h12.50 M Halmaj, vasútállomásra M5.15 M X10.30 X12.30 i13.00 i X16.00 M16.40 D Hangácsra M6.35 M7.15 M9.40 t11.30 O11.30 i12.00 M12.15 M14.00 M14.30 M16.10 M16.45 D ( aláhúzott: Boldva, kh. átszállással) Harsányba M5.10 X6.00 i X11.30 X13.00 M13.30 X X M17.00 M M19.30 F20.15 M Hejőbábára M X10.10 M i16.15 ZW ( aláhúzott: Nyékládháza, gyógyszertár átszállással) Hejőkeresztúr bejárati útig M5.00 M5.10 i5.15 M5.30 M b M M14.00 M M q17.00 M ( aláhúzott: Nyékládháza, gyógyszertár átszállással)

27 27 Hejőkeresztúrba (iskola betéréssel) M X10.10 M i16.15 t ( aláhúzott: Nyékládháza, gyógyszertár átszállással) Hejőpapiba M Z13.30 M M M Hejőszalonta bejárati útig M5.00 M5.10 i5.15 M b M M14.00 M M q17.00 M ( aláhúzott: Nyékládháza, gyógyszertár átszállással) Hejőszalontára ( belsõ megállók érintésével ) M5.00 i X10.10 M i16.15 ZW ( aláhúzott: Nyékládháza, gyógyszertár átszállással) Hernádkakba Z5.07 i5.40 M6.25 M X X10.00 X11.00 X11.50 Z M14.15 i M15.25 M16.00 D M X Hernádnémetibe Z5.07 i5.40 M X X10.00 X11.00 X11.50 Z12.45 X13.30 M14.15 i M15.25 M16.00 D M X19.30 X

28 28 Hernádvécsére t6.00 i6.00 M11.00 ( aláhúzott: Encs, autóbusz-állomás átszállással) Hevesre c5.55 v Hidasnémetibe M11.00 X ( aláhúzott: Encs, autóbusz-állomás átszállással) Hidvégardóba M14.45 Homrogdra X5.35 M X X12.15 M12.45 M13.55 X M M O A Hódmezővásárhelyre Igricibe M Z13.30 M M M Imolára i11.45 Jászberénybe c5.55 v Jósvafőre ( Edelény-Szendrőn át ) M9.25 O12.45 M Kácsra 6.55 Z14.50 M15.00 v19.35

29 29 Karcagra Kazincbarcikára M4.00 X M5.15 Z5.30 M5.35 M X6.00 M6.05 M6.20 Z6.30 i6.30 M6.35 M M X M X M M M X11.30 M M M12.45 X X13.00 M Z13.30 i13.45 M13.45 M i14.10 D14.15 M M14.45 M14.45 M M D X15.45 i15.45 M16.00 Z16.00 M16.10 M16.15 M16.30 Z16.30 M M17.15 FN17.20 HN i17.50 t M18.10 i X19.30 v M20.35 v20.35 A v22.11 M ( aláhúzott: gyorsjárat, vastag: céljárat) Kecskemétre c5.55 v Kesznyétenbe ( Hernádnémetin át ) 6.50 O9.00 X X M Kesznyétenbe ( Sajóládon át ) M5.03 D9.15 X X12.50 M13.40 M M16.45 O M19.10 Kisújszállásra

30 30 Kisgyőrbe t5.10 r5.25 i X X12.00 M X X X17.00 M M19.30 F20.15 M Kistokajba M X5.30 M5.50 M6.15 M6.40 Z6.50 M i12.50 ZW13.25 i13.40 X M15.35 O M M20.20 M Körömbe ( Hernádnémetin át ) 6.50 O9.00 X X M Körömbe ( Sajóládon át ) M5.03 D9.15 X X12.50 M13.40 M M16.45 O M19.10 Krasznokvajdára 9.50 X Kunhegyesre 7.00 Martonyiba M e10.55 i10.55 X12.00 X M16.30 M19.20 (aláhúzott: Szalonna, sz. bolt átszállással) Mádra ( Szerencs, posta átszállással ) M10.45 M14.00

31 31 Mályi-tóhoz k5.10 q X n R12.30 R13.30 R14.00 X14.30 R15.00 M15.30 Z15.55 R R17.30 b18.25 b20.05 Mályiba ( Rákóczi utcán át ) m X6.00 Q6.20 O6.20 M X M12.15 O13.00 c13.00 X13.50 X14.30 D14.45 M X X19.35 M20.20 Z20.40 M A Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend már az Interneten is! Országos menetrendi keresõ:

32 32 Mályiba ( Posta érintésével ) X M5.00 i5.05 M5.10 D5.15 M5.20 i M c5.55 v M6.10 M6.15 M6.20 D6.30 M6.40 X M7.30 n7.30 X c D9.00 n9.00 b X9.40 M X10.20 i10.30 X X11.15 X11.20 X M X12.20 v M13.10 M13.15 M i13.40 M13.45 M14.00 Z14.10 M14.15 M14.30 X14.40 M v M M15.35 v15.45 M D D16.40 X16.45 Z16.50 M16.55 M17.00 v M D A18.40 v M Mályinkára M Megyaszóra X X10.00 D11.00 X12.00 M13.30 X14.15 M M15.40 Z16.30 M16.40 M17.40 X M Meszesre M X10.55 X12.00 X M M19.20 ( aláhúzott: Szalonna, sz. bolt átszállással) Mezőcsátra M5.10 M b folytatás a következő oldalon

33 folytatás az elöző oldalról 33 M M M q17.00 M Mezőkövesdre X4.25 M M5.45 c5.55 v M n7.30 M X M X M M M13.45 M M14.30 M14.45 Z D A18.40 M21.00 Mezőkövesd, gyógyfürdőhöz c5.55 v5.55 M7.30 M8.00 M10.00 M Mezőnagymihályra M15.50 Mezőnyárádra X4.25 M M6.30 n7.30 M M9.30 M X M13.15 M13.45 M14.00 M14.45 Z M15.50 D A18.40 M21.00 Mezőtúrra Mocsolyás-telepre t5.10 r X X10.30 X M X M Muhiba ( Nyékládházán át ) 5.50 M X6.50 X8.15 X9.40 folytatás a következő oldalon

34 folytatás az elöző oldalról 34 X11.20 M X M M18.35 M Muhiba ( Sajóládon át ) M O15.20 i15.30 M16.00 Nagykőrösre c5.55 v Nemesbikkre M X10.10 M i16.15 ZW ( aláhúzott: Nyékládháza, gyógyszertár átszállással) Nyékládháza, gyógyszertárhoz 4.40 M5.00 M5.10 M5.15 i 5.25 M M6.10 M X M7.30 X p b9.15 X9.40 M i10.30 M11.15 X11.20 X X12.20 v M M14.00 Z14.10 M14.15 X M15.35 M M17.00 M17.15 M17.30 c17.30 n M20.20 Z20.40 M Nyékládháza, Ónodi úthoz M M X6.50 p8.00 X8.15 X9.40 X11.20 M X M15.55 M17.00 n M18.35 M Nyékládháza, Szemere u. 53-hoz X4.25 M5.00 i5.05 M M5.45 folytatás a következő oldalon

35 folytatás az elöző oldalról 35 i5.50 c5.55 v M6.20 M6.30 M n7.30 M c X D M10.00 X X M12.10 M M13.15 M i13.40 M13.45 M M14.30 M X v M v15.45 M D16.30 D16.40 X M16.55 v A18.40 X19.35 v M Nyékládháza, MEZŐPANEL-hez 4.40 M5.20 i5.25 M5.50 HN7.05 M7.30 X M10.00 i10.30 X11.30 X12.20 v12.30 M13.10 i14.00 Z14.10 v15.10 M M17.15 c17.30 Z20.40 M21.00 Nyéstára X12.15 X15.10 ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással) Nyéstai elág.-hoz X X6.50 M9.00 O X12.15 X X B ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással) Nyíregyházára M v15.10 i15.20 Ongára X5.10 D5.45 M5.45 O6.20 i M7.10 X X folytatás a következő oldalon

36 folytatás az elöző oldalról 36 X11.45 X12.30 D13.15 X13.30 i13.55 M14.15 i i15.15 M15.35 i16.00 X M16.50 X17.15 X18.15 A18.45 X X (aláhúzott: Gesztelybe közlekedő járat) Ócsanálosra X5.10 M5.45 O X11.45 X X X17.15 A18.45 M ( aláhúzott: Onga, kultúrház átszállással) Ónodra ( Sajóládon át ) X6.10 D6.50 t7.10 i X M11.15 O11.45 M12.25 M12.50 M13.55 Z X15.20 i15.30 M16.00 D16.30 X17.00 M X19.30 M20.30 M22.10 (vastag: a hónap első csütörtöki munkanapján, Ónod,vásártérig közlekedik) Ónodra ( Nyékládházán át ) 5.50 M X6.50 X8.15 X9.40 X11.20 M X M M18.35 M Ózdra ( Putnokon át ) M M6.05 X X9.30 M X12.45 M D M FN17.20 HN17.30 M18.10 X19.30 v v22.11

37 37 Pamlényba O14.00 M14.00 M14.50 ( vastag: Krasznokvajda, óvoda átszállással aláhúzott: Baktakék, sz. bolt átszállással) Perecsére Perkupára X6.15 D8.20 M9.25 X10.15 X X13.45 X14.45 M M M Pingyomtető, autóbusz-fordulóhoz j8.25 j17.25 "Pingyom Virága" Kertszövetkezethez M5.10 r5.25 i5.45 X6.00 i j X11.30 X12.00 X M13.30 X X15.40 X j17.25 M M19.30 F20.15 M Polgárra M M8.00 c D X v M13.20 c13.30 c14.15 c14.30 v14.30 M14.40 X14.55 v15.10 M v15.45 A16.00 c16.20 D16.40 Z16.50 M16.55 v v17.45 M M v ( vastag: Miskolc, Egyetemi kollégiumoktól indul) Putnokra M M6.05 X X9.30 M X12.45 M D14.15 folytatás a következő oldalon

38 folytatás az elöző oldalról M FN17.20 HN17.30 M18.10 X19.30 v v22.11 Ragályba 9.15 M11.45 M13.15 i17.00 Rakacára ( Baktakéken át ) Rakacára ( Szalonnán át ) M X10.55 X12.00 X M T19.20 ( aláhúzott: Szalonna, sz. bolt átszállással) Rakacaszendre M X10.55 X12.00 X M M19.20 ( aláhúzott: Szalonna, sz. bolt átszállással) Rásonysápberencsre i5.00 X X8.25 X X12.00 X12.30 i X X Rátkára M10.45 M13.45 M14.00 Répáshutára 6.15 # X10.30 X X14.30 M16.20 X17.00 X18.00 S18.00 # ( aláhúzott: Hollóstető, túristaház átszállásal ) Sajóbábonyba X4.55 M X6.10 i6.20 t i7.00 r folytatás a következő oldalon

39 folytatás az elöző oldalról 39 X X X12.10 M12.45 M13.15 O13.45 D14.00 X M M A A Sajóecsegre M5.17 i5.30 i5.40 D6.30 X6.35 i6.47 M7.15 X9.00 X e11.30 i O13.40 i13.50 D14.00 M14.10 M M16.10 M D M Sajóhídvégre ( Hernádnémetin át ) 6.50 O9.00 X X M Sajóhidvégre ( Sajóládon át ) M5.03 D9.15 X X12.50 M13.40 M M16.45 O M19.10 Sajókeresztúrba M i6.30 M7.30 X i M16.40 M17.20 A Sajóládra M5.03 M5.30 M5.40 i6.00 i6.05 X6.10 M M7.00 t7.10 i7.15 r D9.15 X10.00 X10.15 X10.30 D X11.45 M12.25 X12.50 X M13.40 i13.50 M M14.25 i14.30 M X15.10 X15.20 i15.30 M15.35 M15.45 M i16.20 D16.30 M16.45 i16.55 X17.00 X17.10 folytatás a következő oldalon

40 folytatás az elöző oldalról 40 M M X M19.10 X19.30 Z20.10 M20.30 M Sajópálfalára X X M7.15 O M11.00 Z11.30 M12.00 M M M15.35 i M16.50 i17.15 M M19.30 Z20.10 M Sajópetribe M5.40 M t7.10 r M9.00 X10.00 O10.30 M10.45 X13.00 M14.20 M i15.10 t15.20 M i16.20 X17.00 M X X19.30 M20.30 M Sajósenyére 5.15 M X13.00 M13.45 M M15.30 X M Z18.50 M18.40 A ( aláhúzott: Sajóvámos, templom átszállással ) Sajószentpéterre M4.00 X M5.15 Z5.30 M5.35 M X6.03 M6.05 M6.20 Z6.30 M6.35 M M X M M D M12.10 M12.15 X X M M i14.10 D M folytatás a következő oldalon

41 folytatás az elöző oldalról M15.35 X M16.10 M D M17.15 FN17.20 HN i M M20.35 v20.35 A v22.11 M Sajószögedre 4.40 M5.20 i M6.10 X M7.30 X X X9.40 M10.00 i10.30 X11.30 M12.15 X12.20 v M13.10 i14.00 Z14.10 i14.15 M14.40 v15.10 M A M17.15 c M M20.20 Z20.40 M Sajóvámosra 5.15 M5.45 M6.00 M X X M X M13.45 M M15.30 X M Z18.50 M18.40 A ( aláhúzott: Sajópálfalán át közlekedik ) Salgótarjánba Sárospatakra M13.45 Sátoraljaújhelybe M13.45 Sóstófalvára X D11.00 X12.00 M13.30 X14.15 folytatás a következő oldalon

42 folytatás az elöző oldalról 42 M M15.40 Z16.30 M16.40 M17.40 X Szakáldra M5.00 i X10.10 M i16.15 ZW ( aláhúzott: Nyékládháza, gyógyszertár átszállással) Szalonnára X D8.20 M9.25 X X10.55 X12.00 X12.45 i X13.45 X14.45 M M D M Szanticska, bejárati út-hoz M9.00 M M15.40 ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics út átszállással) Szarvasra Szegedre Szeghalomra c14.30 Szendrőbe i5.17 X O8.15 D8.20 M9.25 O9.40 X X10.55 X12.00 X12.45 i X13.45 X14.45 M M D16.30 O M ( aláhúzott: Edelény, autóbusz-állomás átszállással)

43 43 Szendrőládra i5.17 X O8.15 D8.20 M9.25 O9.40 X X10.55 X12.00 X12.45 i X13.45 X14.45 M M D16.30 O M ( aláhúzott: Edelény,autóbusz-állomás átszállással) Szentesre Szentistvánbaksára 6.55 X10.30 ZW Szerencsre ( Megyaszón át ) X M10.00 M13.30 M14.30 Z14.50 M15.40 O16.30 M16.40 M18.30 Szerencsre ( 37 sz. fõúton ) M10.45 M13.45 M14.00 Szikszóra M5.15 M5.25 X5.35 M5.40 i5.45 i5.50 M6.00 X6.15 M M7.05 X X7.30 X8.15 X O9.25 M X10.15 X10.30 X10.50 D11.00 X X12.00 X M12.45 X13.00 i M13.55 X i14.10 X14.20 i14.30 M14.35 M i15.30 M15.40 M M M17.00 M17.30 F17.40 D X19.10 M19.30 B Szinbe M9.25 O12.45 M

44 44 Szirmabesenyőbe 5.15 M5.20 M5.45 X D6.25 X M7.05 X7.30 X X X X M X12.30 X M13.45 X14.00 M X M M16.25 O16.30 M16.40 M16.45 M17.00 Z17.10 M X18.00 A18.30 Z18.50 M18.40 X19.30 A20.00 M Szolnokra 7.00 Szögligetre M8.20 X10.15 M12.45 X13.45 X M15.50 M17.40 Tállyára M10.45 M13.45 M14.00 Tiszafüredre Tiszaújvárosba ( Nyékládházán át ) 4.40 M5.20 i M6.10 X M7.30 X7.50 D8.00 X8.15 c D X9.40 M10.00 X10.20 i X M12.15 X12.20 v M13.10 M13.20 c13.30 i14.00 Z14.10 i14.15 c14.30 v14.30 M14.40 X14.55 v15.10 M v15.45 A16.00 c D16.40 Z16.50 M16.55 v M17.15 c17.30 folytatás a következő oldalon

45 folytatás az elöző oldalról M M M20.20 v20.20 Z20.40 M ( vastag: Miskolc, Egyetemi kollégiumoktól indul) Tiszaújvárosba ( Sajólád - Ónodon át ) M i15.30 M16.00 Tiszaújvárosba ( Kesznyétenen át ) X6.50 X10.15 X11.50 M12.50 i13.40 M14.50 M15.45 Tiszavasváriba M5.20 v15.10 M15.20 Tomorra ( Szikszón át ) M5.40 X10.50 i12.15 M O16.40 M16.40 ( aláhúzott: Homrogd, autóbusz-forduló átszállással) Törökszentmiklósra 7.00 Túrkevére Újcsanálosra M5.20 X X X12.00 M13.30 M i15.30 t15.40 Z16.30 M16.40 M17.30 X M Újharangodra M M12.45 D17.00 ( aláhúzott: Felsőzsolca, Hősök tere betéréssel)

46 46 Újharangodi elágazáshoz M6.40 M M12.45 M13.45 M14.00 D17.00 ( aláhúzott: Felsőzsolca, Hősök tere betéréssel) Varbóra X M12.10 O12.20 M14.30 M M16.30 v18.30 Vattára X4.25 M5.00 i M5.45 c5.55 v M6.30 M n7.30 M X M X11.00 X i12.10 M M M13.45 M M14.30 M14.45 Z M D16.30 X A18.40 X19.35 v19.35 M Viszlóra ( Baktakéken át ) Viszlóra ( Szalonnán át ) X10.55 X12.00 X M (aláhúzott: Szalonna, sz.bolt átszállással) KÜLÖNJÁRAT- VÁLLALÁSA Belföldi és külföldi utazáshoz, kongresszusok, konferenciák, vándorgyűlések lebonyolításához és egyéb alkalomra, az igényeknek megfelelően biztosítunk IKARUS 398, IKARUS 396, VOLVO IRIZAR és MAN LIONS COACH típusú luxus turista autóbuszokat. BORSOD VOLÁN Zrt. Különjárati iroda Miskolc, Búza téri autóbusz-állomás Nyitva tartás: munkanapokon óráig Telefon: 46/ E.mail:

47 47 Miskolc, autóbusz-állomásra induló járatok Abaújlak, aut.vt-től X3.55 X X6.45 X8.25 O11.15 D11.15 O14.25 M X A18.55 ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással, vastag: Homrogd, autóbusz-forduló átszállással ) Abaújszántó,piactértől O4.50 M5.50 X6.18 M7.25 M i16.15 Abaújszolnok, autóbusz-fordulótól 4.00 X6.45 M9.40 O X ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással ) Abaújszolnok, aut. vt-től X Aggtelek, aut.vt-től v17.05 Aggtelek, Kossuth u. barlang bejárati úttól v17.07 Alacska, Kossuth u. fordulótól M4.26 M6.58 Alsóvadász, kh-tól 4.27 M4.57 O5.37 M5.42 X5.45 X M X X O11.47 D M14.47 folytatás a következő oldalon

48 folytatás az elöző oldalról 48 O14.57 M M M18.15 A ( aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással ) Alsózsolca, autóbusz-fordulótól M Z4.44 i5.00 M M5.21 M5.34 i5.40 O5.45 D5.44 M6.04 M6.07 M6.08 M6.20 i6.30 Z6.21 M6.35 i6.40 O6.44 M6.50 i7.00 M7.03 X7.04 t7.25 i7.26 X7.30 O7.40 M7.52 O8.06 M8.08 i8.14 t8.19 i8.25 Z8.25 M X9.25 X9.36 i10.00 Z10.14 M O11.59 M12.00 M12.25 X L12.43 T12.44 Z12.44 i X13.45 i i14.40 M14.53 M15.03 M15.05 M15.15 Z15.19 D15.35 M15.45 M15.53 i X16.20 X i X18.14 O19.00 M19.01 M M23.09 ( aláhúzott: Alsózsolca, Deák F.u. érintésével, vastag: a hónap első csütörtöki munkanapján) Arka, sz. bolttól O Arnót, Széchenyi u-tól 4.49 M5.24 X i6.53 X M8.04 O X M M M16.29 i M17.29 i17.59 M18.29 Z19.49 M

49 49 Arnót, Lévay J. u-/új autóbuszfordulótól/ 4.51 X5.56 i6.20 i6.45 e i Z18.00 i Aszaló, autóbusz-fordulótól Z4.27 M4.40 M6.05 O6.30 M X9.10 M O12.43 i14.20 t15.26 i Aszaló, bejárati úttól M M4.34 M4.44 X i5.57 M6.01 M6.09 M6.24 O i7.58 M8.09 X8.39 X X9.04 X9.14 M9.44 X10.39 i10.54 M11.44 X X12.34 M12.39 M O X13.34 t13.48 i13.53 i14.24 M14.53 O15.09 t15.30 t i15.43 i15.45 X M X Balajt, aut.vt.-től M7.31 M8.30 O8.45 (aláhúzott: Edelény, autóbusz-állomás átszállással) Baktakék, sz.bolttól i7.18 X X10.10 X X X X Bánhorváti, hídtól Berekfürdő, strandfürdőtől

50 50 Berettyóújfalu, autóbusz-állomásról 5.20 v c v16.00 Békéscsaba, autóbusz-állomásról 5.30 Belegrád, autóbusz-fordulótól 9.10 M13.33 Bogács, gyógyfürdőtől n18.00 Bódvaszilas, élelmiszerbolttól M3.32 Z3.47 M X7.50 M X12.20 i15.35 ZW15.40 Z17.15 M17.33 M19.46 Boldva, kh-tól M4.34 Z4.49 M4.50 M5.49 i6.20 M O7.19 M M9.04 O9.19 M9.49 O10.19 D11.19 O11.45 M M13.54 i14.20 X14.49 M D17.24 Z18.24 M18.39 M ( aláhúzott: Sajóvámoson át közlekedik) Boldogkőváralja, arkai elágazástól O4.35 X i16.00 Borsodgeszt, aut.vt.-től i5.35 t5.40 O6.40 M X12.10 X18.20 Borsodnádasd, Petőfi tér fordulótól M5.10 X6.15 M Borsodnádasd, aut.vt.-től

51 51 Borsodszirák, kultúrháztól M4.25 M4.35 Z4.40 M i M8.55 O9.10 M9.40 O X D17.15 Z18.15 M18.30 M Bőcs, iskolától ( Hernádnémetin át ) M M X Bőcs, Hernád ABC áruháztól ( Sajóládon át ) 4.20 M5.05 M5.52 Z6.05 M6.19 M6.47 X7.14 O7.50 M7.52 M8.26 X X M14.47 M15.29 X M18.45 Bőcs, pásttól 4.24 M5.09 M5.56 Z6.09 M6.23 M6.51 X7.18 O7.54 M7.56 M8.30 X X M14.51 M15.33 X M18.49 Budapest,Stadion autóbusz pu-ról ( M3 autópályán) UO17.15 v19.50 Budapestről ( átszállással ) M15.40 Budapest-Tiszaújváros járattal Mezőkövesd, autóbuszállomásig, ott átszállás az Eger-Miskolc járatra. Bükkaranyos, autóbusz-fordulótól M4.28 Z4.38 t4.58 i i6.35 t i7.37 X r10.30 t i13.00 i14.10 t14.47 i15.00 D16.15 O O17.46 M17.42 M18.35 F

52 52 Bükkábrány, sz.bolttól X5.52 i M6.23 M6.37 Z6.52 M7.37 X M X Z13.27 M X14.55 M16.32 v17.20 M17.22 n Bükkábrány, Thermoplasztikától X6.00 M6.45 M7.25 Z7.35 X X M10.54 M M12.19 M M M c17.38 v A21.34 Bükkszentkereszt, autóbusz-fordulótól M X5.30 X6.10 M6.25 i X X10.30 X12.35 X O14.50 D M18.00 F vastag: csak DIMAG Rt. I. kapuig) Cegléd, autóbusz-állomásról 6.15 c14.50 v14.50 Csenyéte, haranglábtól X5.04 i6.50 Debrecen, autóbusz-állomásról M M8.00 v c11.20 D M M X v v18.30 A v20.20 ( aláhúzott: Miskolc, Egyetemi kollégiumokig, vastag: Miskolc, Egyetemi kollégiumok érintésével) Debrecen, Orvostudományi Egyetemtől c12.30 c16.00

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Abaújlak X 6.50 + 7.20 M 9.00 O 9.00 O 12.15 M113.05 + 14.05 X 15.10 M 15.40 + 16.00 M 16.40 O 16.40 O 17.40 X 20.15 22.50 (aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással,

Részletesebben

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Abaújlakra 6.50 M 9.00 O 9.00 O 12.15 M113.05 + 14.05 X 15.10 M 15.40 + 16.00 O 16.05 M 16.40 O 17.40 + 18.50 X 20.15 22.50 (aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással,

Részletesebben

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Abaújlak 6.50 M 9.00 O 9.00 O 12.15 M113.05 + 14.05 X 15.10 M 15.40 + 16.00 O 16.05 M 16.40 O 17.40 + 18.50 X 20.15 22.50 (aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással,

Részletesebben

MISKOLC város HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATAINAK MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓJA

MISKOLC város HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATAINAK MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓJA 1 MISKOLC város HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATAINAK MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓJA Érvényes: 2003.december 14-től Frissítve: 2004. november 1-től Készítette és frissítette: Farkas Pál 2 AZ AUTÓBUSZJÁRATOK KÖZLEKEDÉSÉRE

Részletesebben

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL 2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL Az aktuális teljes árú és kedvezményes menetdíjak, a bérletek árai, az útipoggyász fuvarozás és

Részletesebben

K E D V E S U T A S A I N K!

K E D V E S U T A S A I N K! 1 K E D V E S U T A S A I N K! Ismételten kiadásra kerül Miskolc város helyközi autóbusz közlekedésének menetrendi tájékoztatója. A helyközi járatok menetrendjénél csak a közvetlen (átszállás nélküli)

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

Volán díjszabási tájékoztató a menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kedvezményekről

Volán díjszabási tájékoztató a menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kedvezményekről Volán díjszabási tájékoztató a menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kedvezményekről 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 I Teljes árú menetdíjak

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A KUNSÁG VOLÁN ZRT. MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK HATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2010. JÚLIUS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

Közlekedésüzemvitel-ellátó

Közlekedésüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések Terjedelem: 23306 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 2007060 5 133 Mutáci ó: Dátum: 2007060 4 12:37

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A Kormány./2007. (.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tiszaújváros autóbusz-állomásról induló járatok. Alsózsolcára (Kesznyétenen át) X 6.38 X 8.35 X M M I 15.15

Tiszaújváros autóbusz-állomásról induló járatok. Alsózsolcára (Kesznyétenen át) X 6.38 X 8.35 X M M I 15.15 Tiszaújváros autóbusz-állomásról induló járatok Alsózsolcára (Ónodon át) M 5.33 M 13.40 M 15.43 Alsózsolcára (Kesznyétenen át) X 6.38 X 8.35 X 11.40 M 14.10 M 14.38 I 15.15 Ároktőre Z 6.25 M 6.40 O 10.10

Részletesebben

K E D V E S U T A S A I N K!

K E D V E S U T A S A I N K! 1 K E D V E S U T A S A I N K! Az előző évhez hasonlóan ismételten kiadásra kerül Ózd város autóbusz közlekedésének menetrendi tájékoztatója. A helyközi járatok kivonatos menetrendjénél csak a közvetlen

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2017. január 1-től I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2011.01.01-85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A fogyasztói árkiegészítésről

Részletesebben

Tiszaújváros autóbusz-állomásról induló járatok. Alsózsolcára (Kesznyétenen át) X 6.38 X 8.40 X M M I 15.30

Tiszaújváros autóbusz-állomásról induló járatok. Alsózsolcára (Kesznyétenen át) X 6.38 X 8.40 X M M I 15.30 Tiszaújváros autóbusz-állomásról induló járatok Alsózsolcára (Ónodon át) M 5.33 M 13.30 M 15.43 Alsózsolcára (Kesznyétenen át) X 6.38 X 8.40 X 11.40 M 14.10 M 14.38 I 15.30 Ároktőre Z 6.25 M 7.00 M 9.00

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

Tiszaújváros autóbusz-állomástól induló járatok. Alsózsolcára (Kesznyétenen át) X 6.38 X 8.35 X M M I 15.30

Tiszaújváros autóbusz-állomástól induló járatok. Alsózsolcára (Kesznyétenen át) X 6.38 X 8.35 X M M I 15.30 Tiszaújváros autóbusz-állomástól induló járatok Alsózsolcára (Ónodon át) M 5.33 M 13.30 M 15.43 Alsózsolcára (Kesznyétenen át) X 6.38 X 8.35 X 11.40 M 14.10 M 14.38 I 15.30 Ároktőre Z 6.25 M 7.00 M 9.00

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től Közforgalmú személyszállítási utazási ek Érvényes: 2009. április 27-től Kedvezmények a Kedvezmények a helyközi közlekedésben helyi közlekedésben jegy bérlet bérlet (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

K E D V E S U T A S A I N K!

K E D V E S U T A S A I N K! 1 K E D V E S U T A S A I N K! Ismételten kiadásra kerül Encs, Szerencs, valamint Tokaj városokat érintő helyközi autóbuszjáratok közlekedésének menetrendi tájékoztatója. A tájékoztatóban mind a közvetlen,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Az 1997. évtől érvényes helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak megállapításáról.* (Egységes szerkezetben) 1..

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Helyi autóbuszvonalak. Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1...

Tartalomjegyzék: Helyi autóbuszvonalak. Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1... Tartalomjegyzék: Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1... 8 2, 2Y... 9 2A... 10 3, 3A... 11 4, 4A, 4Y... 12-13 5, 5Y... 14 6, 6Y... 15 7,

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

Magyar joganyagok - 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet - a közforgalmú személyszállí 2. oldal a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöl

Magyar joganyagok - 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet - a közforgalmú személyszállí 2. oldal a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöl Magyar joganyagok - 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet - a közforgalmú személyszállí 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT. ELőREFiZETőS MéRő KÁRTyAFELTÖLTéSi helyek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT. ELőREFiZETőS MéRő KÁRTyAFELTÖLTéSi helyek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT. ELőREFiZETőS MéRő KÁRTyAFELTÖLTéSi helyek Borsod-Abaúj-Zemplén megye címe Abaújszántó Jászai tér 8. élelmiszer 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-14:00

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Érv: 2015.09.01-től Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy műszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén előfordulhat, hogy a listában szereplő

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok

Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok Andornaktályára M 5.20 O 5.25 M 6.00 M 6.40 M 6.50 I 6.55 M 7.10 7.12 O 7.15 M 7.35 M 8.25 8.47 Z 9.05 9.20 X 9.30 9.42 Z 10.30 M 11.20 M 11.48 14 11.50 M

Részletesebben

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718 ALACSONYPADLÓS JÁRATOK Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy muszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén elofordulhat, hogy a listában szereplo járatot nem alacsonypadlós autóbusz végzi

Részletesebben

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 23.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 23. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd,

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő Bogács Borsodgeszt Borsodivánka Bükkábrány Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Csincse Egerlövő Emőd Gelej Hejőbába Hejőkürt Kács Kisgyőr Kistokaj Kondó Mezőcsát Mezőkeresztes 07. 01. - 09. 30. 1.

Részletesebben

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály október

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Kazincbarcika autóbusz-állomásról induló járatok

Kazincbarcika autóbusz-állomásról induló járatok Kazincbarcika autóbusz-állomásról induló járatok Aggtelekre: 10.00 10.30 33 11.20 + 15.30 M 19.15 Alberttelepre: M 4.40 Z 4.50 + 5.05 M 5.25 X 5.35 M 6.10 6.25 M 6.35 M 7.05 Z 7.10 M 7.15 M 8.05 X 8.15

Részletesebben

LENTI. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK LENTI VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN

LENTI. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK LENTI VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN LENTI Érvényes: 2018. 11. 01-től ZALA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. UTAZÁSI FELTÉTELEK LENTI VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN A MENETDÍJ MEGFIZETÉSE - a menetdíj megfizetése előre váltott

Részletesebben

igénybevételére / VIII. Fejezet Az utas magatartása 10. pontja a következőre módosul:

igénybevételére / VIII. Fejezet Az utas magatartása 10. pontja a következőre módosul: Hivatkozással a 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdésében foglaltakra, a mai napon - 2015. augusztus 11. - közzétesszük az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közforgalmi menetrend

Részletesebben

Mezőkövesd autóbusz-állomástól induló járatok

Mezőkövesd autóbusz-állomástól induló járatok Mezőkövesd autóbusz-állomástól induló járatok Andornaktályára M 5.10 O 5.25 M 6.00 I 6.36 M 6.40 M 6.50 I 6.55 O 7.15 7.20 M 7.35 M 8.25 8.45 Z 9.05 9.20 X 9.35 9.42 Z 10.30 M 11.25 M 11.48 14 11.50 M

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenörző Alosztály augusztus

Részletesebben

3-as számú Függelék: Jegy- és Bérletárusító helyek elérhetőségei A Jegy- és Bérletárusító helyeken a forint a fizetőeszköz.

3-as számú Függelék: Jegy- és Bérletárusító helyek elérhetőségei A Jegy- és Bérletárusító helyeken a forint a fizetőeszköz. 3-as számú Függelék: Jegy- és Bérletárusító helyek elérhetőségei A Jegy- és Bérletárusító helyeken a forint a fizetőeszköz. 1.1.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei forgalmi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás,

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) 2/2. sz. melléklet 1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a szombathelyi

Részletesebben

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 155 1. sz. M E L L É K L E T a VOLÁNBUSZ Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 218 2. sz. M E L L É K L E T a VOLÁNBUSZ Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től 111 1. sz. M E L L É K L E T a VÉRTES VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály szeptember 1. kedd 04.00-06.00 Miskolc, József

Részletesebben

DÍJSZABÁS. I. Fejezet Általános határozmányok Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3

DÍJSZABÁS. I. Fejezet Általános határozmányok Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 DÍJSZABÁS I. Fejezet Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 1.1. Általános menetdíjak megállapítása... 3 1.2. Az egyes utazások menetdíjának megállapítása...

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 99-1. sz. M E L L É K L E T az ALBA VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK KÖZLEKEDÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat 1 pont (Feleletválasztás) Témakör: Közlekedési földrajz, A vasúti közlekedés: Legyen képes bemutatni Magyarország vasúthálózatát,

Részletesebben

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr 1 1. sz. M E L L É K L E T A közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat,

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, január 18.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, január 18. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd,

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Szolnoki területi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 15. Levelezési cím:

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, április 20.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, április 20. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd,

Részletesebben

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Abaújdevecserbe I 7.32 21 10.30 22 10.30 I 14.13 M 15.55 Abaújkérbe I 5.00 I 5.40 I 6.00 I 6.26 W 6.35 M 7.10 X 7.55 X 10.00 X 12.10 M 12.30 15 14.15

Részletesebben

KIVONAT NYÍREGYHÁZA HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIRA VONATKOZÓ UTAZÁSI FELTÉTELEKBŐL ÉS DÍJSZABÁSBÓL

KIVONAT NYÍREGYHÁZA HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIRA VONATKOZÓ UTAZÁSI FELTÉTELEKBŐL ÉS DÍJSZABÁSBÓL Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2017/2018. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2018. március 25-től október

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai

1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai 97 1. sz. M E L L É K L E T Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től 168 2. sz. M E L L É K L E T a VÉRTES VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr 2. sz. M E L L É K L E T A közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat,

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Minősítés szintje: Érvényességi idő: 2017. 05. 18. 10 óra 00 perc a vizsgakezdés szerint. Minősítő neve, beosztása: Dr. Erb Szilvia s.k. NFM főosztályvezető Készítő szerv:

Részletesebben

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról

Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Autóbuszjáratok indulnak Encs, autóbusz-állomásról Abaújdevecserbe I 7.32 50 10.30 I 14.13 M 15.55 Abaújkérbe I 5.00 I 5.40 I 6.05 I 6.26 W 6.35 M 7.10 X 7.55 X 10.00 X 12.10 M 12.30 15 14.15 X 14.28 M

Részletesebben

2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály július

Részletesebben

KESZTHELY. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN

KESZTHELY. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN KESZTHELY Érvényes: 2018.11.01-től ZALA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN A MENETDÍJ MEGFIZETÉSE - a menetdíj megfizetése előre

Részletesebben

KESZTHELY UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN

KESZTHELY UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN KESZTHELY ZALA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN A MENETDÍJ MEGFIZETÉSE - a menetdíj megfizetése előre váltott menet- és bérletjegyekkel

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA (kivonat az Üzletszabályzatból)

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA (kivonat az Üzletszabályzatból) ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA (kivonat az Üzletszabályzatból) a DAKK ZRT. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2006. JÚLIUS 13. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 987 FORINT ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-ától a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN I. Utazási jogosultság 1. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik.

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben