Ez a költségvetés azt osztja el, ami van

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez a költségvetés azt osztja el, ami van"

Átírás

1 VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXII. évfolyam 2. szám Hosszas előkészítő munka előzte meg a döntést. Az elmúlt években a szocialista-liberális kormányok folyamatosan csökkentették a központi normatívát, forrásokat, viszont a kötelező feladatok körét nem szűkítették. E mellé párosult az elmúlt évekre kiteljesedő pénzügyi, gazdasági világválság, amely az önkormányzatok saját adóbevételeinek csökkenését eredményezte. Az idei országos költségvetés még nem bővíti az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét, elsősorban azért, mert kormányzati szándék az önkormányzati feladatok átszervezése. Ennek első jele a kormányablakok létrehozása, melyek hosszabb távon a polgármesteri hivatalok egyes hatósági feladatait is átvehetik. Ez a folyamat időigényes, alapos előkészítést követel. Települési szinten tehát a költségvetési egyensúly megteremtését helyben kellett megoldani. Ennek érdekében alapvetően három területen változott meg a költségvetés szemlélete. A bevételeket jelentő ingatlanértékesítés tervezése terén, a helyi adópolitikában, valamint az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal és a városi tulajdonú gazdasági társaságok működtetése terén. Nem a vágyakat tükrözve, hanem a valós lehetőségeket figyelembe véve a tavalyi terv egytizedének megfelelő összeggel, 73,8 millió forinttal tervezték meg az ingatlan bevételeket. Így túlteljesítés esetén évközben többletbevételhez juthat a város. Cegléd város honlapja: A helyi adók korábbi változásai, illetve az adómorál javítását célzó intézkedések nyomán idén az adóbevételek növekedésével számoltak. A Képviselő-testület az intézményrendszertől és a polgármesteri hivataltól 2011-ben is feszes gazdálkodást vár el. Ez fokozottan érvényes az önkormányzati tulajdonú cégekre. Ennek köszönhetően lehetett több működési bevételt tervezni, mint amennyi a működési kiadás lesz. A bevételek növelését szolgálja például az önkormányzat lakáspolitikájának változása is. Az országos viszonylatban is jelentős (382 db) önkormányzati tulajdonú lakások évente millió forint veszteséget okoznak a városnak, részben azért, mert alacsonyak a szociális alapú bérleti díjak, másrészt azért, mert a bérlők által meg február 28. Ez a költségvetés azt osztja el, ami van Így összegezte az egyik ellenzéki honatya, Bobál István önkormányzati képviselő a 2011-es költségvetés tervezetét. Február 15-i ülésén a Képviselő-testület 13 jelenlévő tagja 11 igen szavazattal 2 nem ellenében elfogadta a város idei költségvetését. nem fizetett, behajthatatlan közüzemi díjak az önkormányzatot terhelik. A távfűtéses lakások előbb átsorolásra, majd a bérlőknek elővételi jogot, és részletfizetési lehetőséget biztosítva értékesítésre kerülnek. A terv szerinti költségvetési hiányt idén nem bizonytalan bevételekkel, hanem szükség esetén hitelfelvétellel kezelik. Ennek tervezett összege jóval kevesebb, mint az előző években volt. A szigorú gazdálkodás ellenére az idei költségvetésben kétmillió forint támogatást kap a szociális feladatokat ellátó Máltai Szeretetszolgálat, az általa működtetett tanyagondnoki szolgálatra. Idén nagy hangsúlyt kap a közbiztonság javítása. A rendőrség járőrözésének támogatása (1,2 millió forint) mellett a térfigyelőrendszer működtetésére 4,5 milliót, egyéb közbiztonsági feladatokra 10 millió forintot különítettek el. Következő számunkban írunk arról, hogy a költségvetés milyen beruházásokkal, fejlesztésekkel számol. Kép és szöveg: Tánczos Tibor Ülésezett Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28. Ceglédi Tollaslábú keringõ. A Cegléd V-48. számú Galambtenyésztõ Egyesület kiállítást rendezett a CVSE csarnokban

3 2011. február 28. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 Képviselőink mondják Nagy Tamás (MSZP) Klément György (Fidesz) A választások óta sok minden történt a városban, ami épp az ellenkezője annak, mint amit a Fideszes városvezetés a kampányban ígért. Ellentétes az ígéretekkel, hiszen leállítottak minden fejlesztést a városban, drasztikusan megemelték a helyi adókat, brutálisan megemelték a közüzemi díjakat. Az elmúlt 4 év rossz gazdálkodásának az igazi beismerése azonban a város 2011-es költségvetése, amely a megszorításokról szól. A város adósságállománya 5,6 milliárd Ft hitelből és 471 millió Ft kezességvállalásból áll, ami már önmagában is rémisztő. Ha ezt a város éves 5,8 milliárd forintos költségvetéséhez hasonlítjuk, még rosszabb a helyzet. Az idei évben a hitelek után 280 millió Ft törlesztést kell a városnak fizetnie, és a költségvetés egyensúlyához a Fideszes városvezetés az idei évben újabb 430 millió Ft hitelt tervezett be a költségvetésbe. Ezen számok után könnyen belátható, hogy a város adósságcsapdába került! Az idei évben az összes beruházásra, fejlesztésre fordított összeg csupán 351 millió Ft, ami egy 38 ezer lakosú városban elenyésző mértékű. Ezzel a 2011-es évben a városvezetés megállította a város fejlődését és feléli a város jövőjét! A helyi adók megemelésével 150 millió Ft-os megszorítást terheltek a ceglédi lakosokra. Ha ehhez hozzávesszük a közüzemi díjak drasztikus megemelését, a helyi szociális háló leépítését, akkor könnyen belátható, hogy a Fideszes vezetés az elmúlt 4 év rossz gazdasági döntéseit most a ceglédi polgárokkal akarja megfizettetni! Ez pedig számomra elfogadhatatlan, hiszen a városvezetés van a város lakóiért, és nem a város lakói a városvezetésért! Üdvözlöm a Ceglédi Hírmondó olvasóit! A Képviselő-testület munkájának egyik legfontosabb eleme, hogy minden év februárjában megtárgyaljuk a város költségvetését, és ha alkalmasnak találjuk, elfogadjuk azt. Nekem ez volt az ötödik ilyen alkalom, és bátran kijelenthetem, hogy felelősséggel megalkotott, racionális gazdálkodásra ösztönző, jó költségvetést fogadtunk el. Szükség van a szigorú gazdálkodásra, de politikai ellenfeleink eltúlozzák a város eladósodásának mértékét, természetesen megpróbálják elfeledtetni, hogy az adósság túlnyomó részét még a 2006-ban leköszönő Sós-féle önkormányzattól örököltük. A Kötvény kibocsátással hárommilliárd forinthoz jutottunk hozzá, amelyből 2,8 milliárdot rögtön kifizettünk a megörökölt rosszabb kondíciójú adósságokra. Sajnos az elmúlt évek pénzügyi válságát követő árfolyamváltozás növelte a tartozást, de ez nem rajtunk múlott. A tőke és kamatterhelések most is vállalható szinten vannak. Gondoljanak bele, hányan vagyunk, akik a magán, vagy üzleti életben nagyobb tartozást vállalunk, mint az éves jövedelmünk, mégse nevezzük ezt adósságspirálnak. A tervezett öt nagyobb beruházásból kettőt ugyan elhalasztottunk, de megvalósul a számomra és a körzetben élőknek is oly fontos fejlesztés, a szennyvízcsatorna III. üteme. Ezt a programot az érintett lakosság döntő többsége támogatja, így már meg is alakulhatott a víziközmű társulat. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert ilyen mértékű (84%) uniós támogatást később már nem tudnánk kapni. A környezetvédelmi szempontok mellett örülnünk kell ennek a beruházásnak azért is, mert viszonylag alacsony lakossági hozzájárulással valósul meg. Köszönhetően az önkormányzat hozzájárulásának is, a 148 ezer forintos költség jóval kedvezőbb, mint például Nagykőrösön, ahol ez az összeg LTP-vel 258 ezer forint. Távozott a gazdasági alpolgármester Lemondott Pákozdi Sándor, Cegléd Város Önkormányzatának gazdasági ügyekért felelős külsős alpolgármestere. Törvényi változások tették lehetővé, hogy a 2010-es helyhatósági választások után az önkormányzatok képviselőtestületei a polgármester javaslatára úgynevezett külsős alpolgármestert is választhassanak. Cegléd Város Képviselő-testülete is élt ezzel a lehetőséggel és az üzleti életben elismert, gazdasági tapasztalatokkal rendelkező, ceglédi származású szakembert, Pákozdi Sándort nevezte ki gazdasági ügyekért felelős alpolgármesternek. A októberi alakuló ülést követően nagy lendülettel látott neki a munkának. Gyorsan feltérképezte az önkormányzat égisze alá tartozó intézményrendszert, cégstruktúrát, és a fennálló szolgáltatási és egyéb szerződéseket. Közgazdász szemmel ítélte meg a helyzetet és tett javaslatokat a racionalizálásra. Az ő javaslatára halasztotta el a Képviselő-testület például a városközpont rehabilitációját, a városi strandfürdő (belső strand) felújítását, mentesülve így az idei és a következő éveket terhelő költségektől. Pákozdi Sándor, aki gazdag szakmai tapasztalata ellenére önkormányzati munkában korábban még nem vett részt, távozását így indokolta: Nehézséget okoz számomra, hogy a gazdasági racionalitás és a politika prioritásai gyakran eltérőek, ezért szeretnék visszatérni az üzleti, gazdasági szférába. Kép és szöveg: Tánczos

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28. Megalakult a Ceglédi Csatornamű Víziközmű Társulat február 10-én a Művelődési Központ Kamaratermében tartotta alakuló közgyűlését a Ceglédi Csatornamű Víziközmű Társulat. A csatornázás III. ütemében érintettek 158-an személyes részvétellel, 1142-en pedig meghatalmazottaik által képviseltették magukat. Az összes érdekeltségi egység száma ebben a projektben 1902, így a megjelenés 68,6 %-os volt. A döntéshez szükséges kétharmados többség határozott a több mint kétmilliárd forintos beruházás első lépéseiről, az elengedhetetlen adminisztratív, és részben pénzügyi kérdésekről. A Szervező és Előkészítő Bizottság Elnökének beszámolója után több kérdés is elhangzott, melyre dr. Fodor Ferenc ügyvéd válaszolt, aki levezető elnökként tevékenykedett, és akit a társulat cégbírósági bejegyzésének intézésével megbíztak a tagok. A válaszadók között megszólalt még dr. Ferenczi Norbert, a Szervező és Előkészítő Bizottság elnöke, Tótin Lóránt önkormányzati kabinetvezető, és Zupcsán László, aki a lakástakarék-pénztári szerződések megkötésével megbízott cég vezetője. A közgyűlés elfogadta a társulat alapszabályát, megválasztotta az Intéző Bizottság tagjait. E bizottság elnöke dr. Ferenczi Norbert, aki egyben a társulat elnöke is, és egyszemélyes aláírási joggal rendelkezik. Tagjai még: Klément György és Bimbó Anita. Az Ellenőrző Bizottság feladata nem műszaki revízió, hanem a társulat ügyeinek felügyelete, számszaki, pénzügyi ellenőrzés. Tagjai: Takács Miklós, Tótin Lóránt és Szebeni Dávid. A társulat küldöttgyűlése 15 főből áll. Tagjai a két bizottság személyei, illetve a külön megválasztott 9 küldött. Az érdekeltségi egységekre eső forint hozzájárulás megfizetésének szabályairól is határozott a közgyűlés. Erre három lehetőség van. A legkedvezőbb a lakástakarékpénztári szerződés megkötése. Ez esetben 61 hónapon át, havi 1930 forint befizetésével a futamidő végéig forintot teszünk a számlánkra, amihez 30% állami támogatást kapunk. Mód van arra, hogy lakástakarék-pénztári szerződés nélkül, ám mégis részletekben fizessünk, de ez esetben 62 hónapon át, havi 2400 forintot kell áldoznunk. Természetesen a egy összegben is befizethető. A közgyűlés meghatározta a társulat számára maximálisan felvehető kölcsön összegét is, melyet a legkedvezőbb ajánlatot tevő pénzintézet ad majd. Ez maximum 280 millió forint, s ennek fedezetéül a megkötött, és hamarosan megkötésre kerülő lakástakarék-pénztári szerződések fognak szolgálni. A hitelfelvétel azt jelenti, hogy mindig az éppen esedékes számlákat fizeti ki a bank, a folyamatosan befolyó szerződéses összegek ígéretének birtokában. A hitelügyek intézésével az N-Alexander Biztosítási Alkusz Kft.-t bízta meg a közgyűlés. Nyertes pályázat esetén a szennyvízelvezetés III. ütemének projektje várhatóan 2013-ig befejeződik. A Kft. dolgozói február 12-én és 13-án (hétvégén) keresték fel személyesen az érdekelteket lakásukon, valamint a rákövetkező héten az ügyfelek részére ügyeletet is tartottak a Városháza épü- Szavazás letében. A lakosok ekkor megtehették a szükséges nyilatkozatokat és igény szerint megköthették a lakástakarék-pénztári szerződéseket is. A becslések szerint már 1350 ingatlan tulajdonosa intézte el személyesen a beruházással kapcsolatos teendőit, amely a ceglédi lakosok aktív részvételéről tanúskodik. Ezúton is köszönjük közös célunkra fordított értékes idejüket! Lénárd Ágnes Kilencvenedik Kilencvenedik születésnapján otthonában köszöntötte Hegedűs Mihálynét, Varga Juliannát az önkormányzat nevében a város polgármestere, Földi László. A szép kort megélt Julika néni családi körben ünnepelte a kerek évfordulót. A jó egészségnek örvendő, mozgékony, friss szellemű hölgy jókedvvel fogadta Cegléd polgármesterének jókívánságait, boldogan vette át a virágot, az apró ajándékot és a különleges eseményre emlékeztető emléklapot. Elmondta, hogy jól érzi magát, ápolásra még nem szorul. Szereti a tisztaságot, ügyel is rá. Televíziót nem néz, rádiót sem szívesen hallgat, - ahogy mondta: szereti a csendet. Fotó és szöveg: Tánczos Fotó: Tánczos

5 2011. február 28. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Kutyaélet újabb ellenőrzés volt az Ugyerban A társhatóságokkal együtt ismét helyszíni ellenőrzést tartott az Önkormányzat Ugyerban. A február 16-ai akció egy írásos bejelentés alapján indult el, mely szerint nagyon sok kóbor kutya veszélyezteti a lakosságot. Gregus Csaba, a Polgármesteri Hivatal állattartással kapcsolatos ügyekkel foglalkozó munkatársa elmondta, hogy a bejáráson részt vett a hatósági állatorvos, a Rendőrség, és az Ugyeri Polgárőr Egyesület is. Az ellenőrzés során az állattartás szabályait ismertették, és dr. Tóth Tivadar állatorvos a veszettség elleni védőoltások igazolását kérte a tulajdonosoktól. Mi lehet az eredménye, vagy az utóélete ennek a napnak? Gregus Csaba: Ez egy figyelemfelkeltés volt a lakosság részére, hogy aki állatot tart, felelős érte, de a közösség iránt is, amiben él. A kutyákat bekerített ingatlanon kell tartani, vagy megkötve, és az ebnek rendelkeznie kell a veszettség elleni védőoltással. Az állategészségügyi tapasztalatokról és a kiszabott büntetésről kérdeztük dr. Tóth Tivadart. Dr. Tóth Tivadar: Sajnos, nagy százalékban nincsenek beoltva az ebek veszettség ellen. A büntetési alaptétel ezer forint, az oltás díján felül. Ha egy ingatlanon több kutya nincs beoltatva, az összeg még magasabb. Ezen a napon hat udvart ellenőriztünk, s egyetlen olyat találtunk, ahol szabályosan elvégezték az eb védőoltatását. A többi helyen nyolc kutya nem volt kezelve. Általánosságban milyen állapotban vannak ezek a kutyák? Dr. Tóth Tivadar: Óriási hiányosságok vannak a felelős állattartás területén. Az állatok nagyon sok esetben alultápláltak, rövid láncra, vagy kötélzetre vannak megkötve, deszkákból összeeszkábált ólakban tengetik az életüket. Nem látják el őket élelemmel, így kénytelenek szabaddá tenni magukat. Az erdőben található apróvaddal táplálkoznak, illetve, amivel tudnak. Bemennek más ingatlanokra is, és ott károkat okoznak. Hangsúlyozandó, hogy az elsődleges felelősség a tulajdonosé! Osgyáni Elvira jó ismerője a környéknek. Milyen tapasztalatokat szerzett a mai napon? Osgyáni Elvira: A ma látottak megerősítettek abban, amit eddig is tudtam: Gondozatlan területek, elhanyagolt környezet, és kínos körülmények között tartott állatok jellemzők. S ami még szomorúbb, nyomorúságos körülmények között tartott nem nevelt gyerekek. Ön a környékben lakik. Mi a véleménye, mi lehetne a megoldás? Osgyáni Elvira: A megoldás a folyamatos ellenőrzés. Akik megfelelően végzik a dolgukat, úgy élnek, úgy laknak, úgy bánnak a gyerekeikkel, úgy tartják az állatot, ahogy az elvárható, őket minden úton-módon segíteni kell. Aki viszont nem képes betartani az együttélés szabályait, azokat minden egyes alkalommal fel kell szólítani, és ha kell, akkor büntetni. Csak néhány családdal van gond, vagy többekkel? Osgyáni Elvira: Öt-tíz család az, aki nagyon súlyos problémát okoz mindenféle szempontból. A mostani apropó az állattartás, de egyébként a családok ellátottsága, a gyerekek nevelése, a környezetbe való beilleszkedés mind orvosolandó kérdés. Van egy nagyon széles olyan réteg, akik a lehetőségeikhez képest igyekeznek teljesíteni, amit tőlük el lehet várni. Fésűs Ferenc önkormányzati képviselő, az ugyeri területnek is felelős képviselője. Mit tudna tenni az önkormányzat? Fésűs Ferenc: A korábbi felszólítások nyomán nagyon sok változást tapasztaltam. Most a kutyák miatt érkeztünk. Rossz állapotokat tapasztaltunk. Tíz kutyából nyolcnak nem volt oltása, volt olyan futkározó állat, amiről nem tudták, kié. Elmondtuk, hogy milyen veszélyekkel járhat, ha az ebek nincsenek beoltva, s hogy különösen végzetes lehet, ha gyermeket ér az ilyen állat harapása. Az előző látogatások óta több helyen tapasztaltuk, hogy a portákon nagyobb a rend, és élelmiszer is van a háznál. Úgy vélem, a rendszeres ellenőrzés segít, már ez a havi egy megjelenés is javulást eredményezett. Az Önkormányzat terveiben szerepel az állandó jelenlét járőr kocsival, valamint a polgárőrség bevonásával. A költségvetésben 10 millió forintot különített el erre a célra a Képviselő-testület. Osgyáni Elvirától hallottuk, hogy a jobbra törekvő emberek köréből kezd kialakulni egy civil kezdeményezés. A tervek szerint egyesületet alapítanának. Szeretnének kapni az Önkormányzattól egy ugyeri épületet, melyet jelképes összegért bérbe vennének. Kicsinosítanák, és ez lehetne az alapja annak, hogy elinduljon a párbeszéd, a fejlődés azon a környéken. Érdekes tapasztalata volt az ellenőrzésben részt vevőknek. Ahogy haladtak a tanyák között, úgy gyérült a kutyalétszám a házak Az ellenõrzést segítette a rendõrség és a polgárõrség is udvarán. A legfeltűnőbb eset az volt, mikor a korábbi kiszálláskor már megfigyelt ebnek csak a hűlt vacka volt fellelhető. Arra a kérdésre, hogy hol van őkelme, a gazda azt válaszolta, már régen elkóborolt. Dr. Tóth Tivadar állatorvos rámutatott: ez a centis hó ma reggel esett, s lám, benne friss mancsnyomok olvashatók. Olyan nagyon régen nem mehetett világgá. A riadólánc tehát működik, mert mobiltelefon azért akad, ha másban van is hiányosság. Az egyik ugyeri lakó elpanaszolta, hogy az erdő alján az őzeken trenírozzák a romák a kutyákat. Van még mit jobbítani, van még miért kijárni az Ugyerba a hatóság embereinek. Remélhetőleg, sikerrel jár a munkájuk, és talán eljön az idő, amikor újra félelem nélkül élhető vidékké válik ez a terület. Lénárd Ágnes Fotó: Tánczos

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28. Projektnyitó rendezvény a Toldy Ferenc Kórházban A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskolában tartotta összejövetelét a Ceglédi Gazdakör. Meghívásukra a rendezvényen részt vett Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke, az országgyűlés alelnöke, Obreczán Ferenc, a MAGOSZ, főtitkára, Velkei József, a Pest megyei Kormányhivatal földművelésügyi igazgatója, Kiss Miklós a MAGOSZ Ifjúgazda tagozat elnöke, valamint Halmi Tibor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pest megyei kirendeltségének vezetője is. Az iskola étterme tele volt érdeklődőkkel. A résztvevők között ott volt többek közt Földi László Cegléd polgármestere, a térség országgyűlési képviselője és Klément György Február 8-án tartották az EU támogatással megvalósuló energiakorszerűsítés projektindító rendezvényét a Toldy Ferenc Kórházban. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-5.3.0/A/09) ceglédi pályázatának elnevezése: Hatékony energiafelhasználással a Toldy Ferenc Kórház fenntarthatóságának javításáért. Dr. Pusztai Dezső, a kórház főigazgatója elmondta, se. Mindezek eredményeként hatékonyabbá homlokzat és a födémszerekzet hőszigetelé- hogy kevés olyan pályázat válik az energiafelhasználás. létezik, amelyet igénybe vehetnének. Ez a felújítás és nyújtott támogatás összege Ft. Az Európai Unió és a Magyar Állam által energiakorszerűsítés a pszichiátriai részleget érinti. százaléka, a másik felét a kórház önerőből Ez a támogatás a beruházás összegének 50 Az épületben kicserélik biztosítja. A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: június a nyílászárókat, elkészül a 15. Jakab István, a MAGOSZ elnöke Cegléden helyi képviselő is. Elsőként a helyi gazdakör elnöke, Molnár János üdvözölte a résztvevőket, aki beszédében kitért a gazdák nehéz helyzetére. Előadásában képekkel szemléltette az egész magyar mezőgazdaság jelenlegi állapotát. Ezt követően Jakab István tartott beszédet, amelyben megígérte, hogy a kormány igyekszik megsegíteni a válság és az extrém időjárás miatt nehéz helyzetbe került gazdákat. A MAGOSZ elnöke felhívta a figyelmet az EU-s támogatással megvalósuló pályázati lehetőségekre. Elmondta, hogy az Február 13-án a ceglédi Toldy Ferenc Kórház I. Belgyógyászati Osztály javára jótékonysági estet szervezett a Katerina rendezvényszervező Iroda a ceglédi Evangélikus templomban. Az egyik legnépszerűbb magyar rockopera, a Mária evangéliuma oratórikus változatát hallgathatták meg az érdeklődők. Bevezetőül Péter Zoltán, a templom lelkésze köszöntötte a megjelenteket, majd Földi László polgármester az összefogás szépségéről és erejéről beszélt. Revuczky Katerina a Katerina rendezvényszervező Iroda vezetője elmondta, hogy Sasvári Sándor első szóra elfogadta a felkérést és művésztársai is gondolkodás nélkül ajánlották fel fellépési díjukat a nemes cél érdekében. A zenei előadás Balaton János gitárkisérettel előadott dalaival kezdődött, majd Sasvári Sándor (Jézus), a címszereplő Sáfár Mónika (Mária), Európa Unió jelenlegi hétéves gazdasági ciklusában a magyar mezőgazdaság részére megítélt 1500 milliádos keretből a hátra lévő kétéves időszakra már csak 200 milliárd forint áll rendelkezésre. Mária Evangéliuma az Evangélikus templomban Tolcsvay László (János), valamint Tóthné Mózer Annamária vezényletével a Rotunda énekegyüttes és szólistái által felcsendült a Mária Evangéliuma. A mind zeneileg, mind technikailag nagyon magas szintű nyolcvan perces előadást nagy figyelemmel hallgatta a mintegy 120 főnyi közönség, amely a végén állva, vastapssal fejezte ki háláját. Az előadás végén Sasvári Sándor adta át az est bevételét Dr. Pusztai Dezsőnek, a Toldy Ferenc kórház igazgatójának, aki a kórház nevében megköszönte a művészeknek az előadást, a közönségnek pedig a részvételt. Ezt követően a szervezők fogadáson látták vendégül a fellépőket a Szolnoki úti evangélikus gyülekezeti teremben, ahol a szervezők és a hívők által készített szendvicsekkel, süteményekkel kínálták a művészeket. Fotók, szövegek: Tánczos

7 2011. február 28. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 15- én ülésezett. Elsőként a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft. térítési díj szabályzatának módosítását hagyta jóvá. Elfogadták a DALKIA Energia Zrt. elszámolását a rendszerhasználati díjak felhasználásáról, melynek túlnyomó részét az Önkormányzattal kötött szerződés értelmében a fogyasztói alapdíjak mérséklésére kellett fordítani. A vezetői megbízás lejárta előtt kapott intézményvezetői beszámolót a Képviselőtestület három óvoda vezetőjétől. Az Ady Endre Utcai Óvoda, a Kőrösi Úti Óvoda, és a Pesti Úti Óvoda munkájáról szóló tájékoztatást elfogadták. A bizottsági keretek felhasználásáról készült beszámolók is elkészültek. Az Egészségmegőrző és Szociális keret, a Sport keret, a Kulturális és Tudományos keret, és a Környezetvédelmi, Városvédelmi és Idegenforgalmi Keret évi felhasználásáról szóló adatokat a Képviselő-testület elfogadta. A évi városi ünnepségekről írt összefoglaló előterjesztésből részletes információt kaphattak a képviselők a tavalyi évben megrendezett események menetéről, sikereiről, nehézségeiről. A beszámolót egyhangú szavazattal elfogadták. Rendeletalkotásra is sor került. Az 5/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet Cegléd Város Önkormányzatának költségvetési rendelete előkészítésének és módosításának rendjét szabályozza. A 6/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szól. A Képviselő-testület 13 jelenlévő tagja a költségvetést 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadta. E témával bővebben a címoldalon lévő cikkünk foglalkozik. A 7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati környezetvédelmi alapról és felhasználásának feltételeiről rendelkezik. A 8/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet a gépjármű-várakozóhelyek megváltásáról szóló 25/2004. (IX. 16.) Ök. rendelet módosítására vonatkozik. Most a díjtételek változtak, de e témában határozat is született, amelynek értelmében a gépjármű-várakozóhelyek megváltásáról szóló 25/2004. (IX. 16.) Ök. rendeletet felülvizsgálják, az esetleges változások pedig január elsejei hatállyal érvényesülnek majd. Az új díjak: belvárosi műemléki környezetben parkolónként ,- Ft, egyéb területeken ,- Ft. A 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet módosítására szolgál. Az önkormányzati lakásokat kezelő VÁRVAG Kft. javaslatára a távfűtéses lakásokat az Önkormányzat, mint tulajdonos a költségelven bérbe adható lakások körébe sorolta át és a bérleti díjakat az átminősítésnek megfelelően állapította meg, a módosítás hatályba lépését követõ szerzõdésekre vonatkozóan. A rendeletetek a Ceglédi Hírmondó e számában olvashatók, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerültek kifüggesztésre. A városi közfürdő (belső strand) bérbeadására vonatkozó szerződést meghosszabbította a Képviselő-testület december 31-ig. A szerződés 30 napos határidővel felmondható, amennyiben a tulajdonos a strandfürdő felújításáról dönt, vagy pályázatot ír ki a fürdő fejlesztésére, üzemeltetésére. Az Önkormányzat szándéka, hogy mint alapító, a gazdasági társaságait hatékonyabban felügyelhesse. A Képviselő-testület döntése alapján egyelõre 30 napig a gazdasági társaságok ügyvezetői 500 ezer forintig jogosultak érvényes kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül. A Kórház esetében, a zavartalan egészségügyi gép, és műszer beszerzésre, javításra vonatkozó kötelezettségvállalások mentesülnek a jóváhagyás kikérése alól. Az ÖKOVÍZ Kft. esetében a Képviselő-testület döntését a polgármester képviseli a taggyűlésen. A Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda, továbbá a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát is módosította a Képviselő-testület, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága végzése nyomán. Elfogadta a Képviselő-testület a VÁRVAG Nonprofit Kft évi üzleti tervét. Megtárgyalták ifj. Pálinkás Miklós képviselő önálló indítványát, melynek témája az volt, hogy rovásírással festett helységnév-tábla is álljon a 311-es és 441-es közutak ceglédi határán. Az indítványt a Képviselő-testület elfogadta, de ezzel kapcsolatban minden költséget a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete visel, az engedélyeztetési eljárásokat is ők kezdeményezik. Pályázat benyújtásáról is döntöttek, az önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődést fejlesztő támogatására, a Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Kamaratermének technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, fejlesztésére. Az önerőt, amely a teljes költség 50%-a, az Önkormányzat biztosítja. Zárt ülésen a Ceglédi Város Sportjáért díj és a Gubody Ferenc díj adományozásáról döntöttek. A VÁRVAG Nonprofit Kft. lakáskoncepciót készít és az elővásárlási joggal érintett lakások bérlői között felmérést végez, hogy értékesítés esetén élni kívánnak-e jogukkal. A Képviselő-testület határozata alapján a bérlő részére értékesíti azokat a lakásokat, ahol a bérlő úgy nyilatkozott, hogy élni kíván elővásárlási jogával. A VÁRVAG Kft-t elkészítteti a lakások értékbecslését, s az értékesítés az így megállapított forgalmi értéken történhet majd. A jelenlegi bérlők részletfizetést is kérhetnek. A nyilvános ülésen elhangzottakról bővebben a városi honlapon tájékozódhat a tisztelt érdeklődő. Itt megtalálható a nyilvános ülés hanganyaga, illetve a róla készült jegyzőkönyv, valamint az előterjesztések. Az írásos dokumentumok a Városi Könyvtárban is olvashatók. Tótin Lóránt kabinetvezető Hivatali munkarendváltozás Cegléd Város Önkormányzatának jegyzője értesíti a Polgármesteri Hivatal ügyfeleit, hogy a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2010. (XII. 14.) SZMM rendelet 2. -a szerint: március 14. (hétfő) pihenőnap: a Hivatal zárva tart; március 19. (szombat) eltérő munkarend: a Hivatalban 8:30 órától 11:00 óráig lesz ügyfélfogadás. Dr. Diósgyőri Gitta jegyző

8 8 Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának költségvetési rendelete előkészítésének és módosításának rendjéről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdésének 2., és (2) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Cegléd Város Önkormányzata éves költségvetésről, valamint a zárszámadásról szóló rendeletének megalkotására és módosítására terjed ki. 2. (1) A költségvetésről szóló rendelet a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire - elkülönítetten és összesítve együttesen is - tartalmazza a következőket: a) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, b) költségvetési szervenként ba) a személyi jellegű kiadásokat, bb)a munkaadókat terhelő járulékokat, bc) a dologi jellegű kiadásokat, bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait, be) a speciális célú támogatásokat, c) a költségvetési létszámkeretet, d) a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltakat a költségvetésről, és a zárszámadásról szóló rendelet e rendelet mellékletei* szerint tartalmazzák. 3. Hatályát veszti a Cegléd Város Önkormányzatának költségvetési rendelete előkészítésének és módosításának rendjéről szóló 4/2009. (II. 26.) KT. rendelet. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet Cegléd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 4 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. Dr. Diósgyőri Gitta sk. jegyző Földi László sk. polgármester *A rendeletben hivatkozott mellékeltek terjedelmi okokból a rendeletkeresőjében, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán tekinthetők meg. CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28. Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről* Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára, annak Polgármesteri Hivatalára, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményeire, valamint a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. Ez a rendelet 26 mellékletet tartalmaz. 2. A költségvetés fő összegei 3. (1) Cegléd Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi fő összegét forrásonkénti és intézményenkénti bontásban, valamint a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan e Ft-ban a 3. melléklet tartalmazza. (2) A kiadási fő összeg a 3. melléklet szerint összesen e Ft. (3) A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetés hiánya e Ft: a) A költségvetési hiány belső finanszírozására előző évek pénzmaradványából nincs fedezet b) A költségvetési hiány külső forrásból történő finanszírozása hitel igénybevételével történik. c) Finanszírozási művelet bevételei: ca) működési célú hitelfelvétel: e Ft. cb) fejlesztési célú hitelfelvétel: e Ft. (4) Finanszírozási művelet bevétele e Ft. Finanszírozási művelet kiadása, hiteltörlesztés e Ft. (5) A finanszírozási műveletek megbontása: a) Működési hitelfelvétel (folyószámla) eft dologi kiadások fedezetére, b) Fejlesztési hitelfelvétel eft ba) 22 db út, útszakasz, járda felújítására bb) KEOP szennyvíz III. ütem kivitelezésére (6) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege e Ft, az 1. melléklet szerint. (7) Az Önkormányzat bevételei forrásonként az 1. melléklet szerint: a) Működési bevételek előirányzata: eft aa) közhatalmi, intézményi működési bevételek eft ab) önkormányzatok sajátos működési bevétel eft ac) központi költségvetési támogatások eft ad) támogatások, támogatás értékű bevételek eft ae) működési célú hitelfelvétel eft b) Felhalmozási bevételek előirányzata: eft ba) felhalmozási bevételek és felhalmozási átvett pénzeszközök eft bb) felhalmozás célú támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések eft bc) fejlesztési célú hitelfelvétel eft (8) A 7. mellékletben szereplő ingatlan-értékesítést az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról szóló rendelet alapján kell végrehajtani. (9) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint: a) Működési kiadások előirányzatai: eft aa) személyi juttatás eft

9 2011. február 28. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9 ab) munkaadókat terhelő járulék eft ac) dologi kiadások eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai eft ae) egyéb működési célú kiadások eft af) működési céltartalék ag) általános tartalék eft eft b) Felhalmozási kiadások előirányzatai: eft ba) beruházási kiadások eft bb) felújítások eft bc) egyéb felhalmozási célú kiadások eft bd) felhalmozási céltartalék eft be) hiteltörlesztés eft 4. A Polgármesteri Hivatal működési kiadása a 12., 13. mellékletek szerint eft: a) személyi juttatás eft b) munkaadókat terhelő járulék eft c) dologi kiadások eft d) egyéb működési célú kiadások eft 5. Az intézmények működési kiadása a 12., és 14. mellékletek szerint eft: a) személyi juttatás eft b) munkaadókat terhelő járulék eft c) dologi kiadások eft d) ellátottak pénzbeli juttatásai eft 6. (1) Az önkormányzati szintű beruházási kiadások összege eft, a 12., 13., és 16. mellékletetek szerint: a) Polgármesteri Hivatal eft (2) Az önkormányzati szintű felújítási kiadások összege eft a 12., 13., és 16 mellékletek szerint: a) Polgármesteri Hivatal eft (3) Az önkormányzati szintű egyéb felhalmozási célú kiadások összege eft, a 12., 13., és 16. mellékletek szerint: a) Polgármesteri Hivatal eft 7. A tartalék összege a 15. melléklet szerint eft: a) Céltartalék aa) Működési célú tartalék eft ab) Felhalmozási célú tartalék eft b) Általános tartalék eft 8. Az Önkormányzat hitelállományát, a lejárat és törlesztés szerinti bontását a 18. melléklet tartalmazza, a január 1-jei állapotnak megfelelően. 9. A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalását éves és feladatonkénti bontásban a 20., a 23. és a 25. mellékletek tartalmazzák. 10. Az Önkormányzat évi költségvetési létszámkeretét a Polgármesteri Hivatalra, valamint az intézményekre vonatkozóan a 22. melléklet tartalmazza: a) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 132 fő. b) Az intézmények költségvetési létszámkerete 657 fő. 11. A költségvetési rendelet a 24. mellékletben határozza meg címrendet, az ágazati besorolás alkotja a címeket, és az intézmények alkotják az alcímeket. 12. (1) A Képviselő-testület Cegléd Város Önkormányzatának évi mérlegét: a) működési és b) felhalmozási részletezésben állapítja meg. (2) A hitel összege a működési mérlegben e.ft, a felhalmozási mérlegben e.ft. (3) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével. (4) Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházás biztos fedezet rendelkezésre állásakor indítható el. (5) Az Önkormányzat évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével együtt nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. (2) bekezdésében előírt korlátot. 3. Eljárási szabályok 13. (1) Cegléd Város Önkormányzata költségvetését bevételeinek beszedését, kiadások teljesítését a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, és az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65., valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Cegléd Város Polgármesteri Hivatala, és valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerve (a továbbiakban: intézmény) útján. (2) a) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselőtestület állapít meg. b) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel. c) Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt érnek el, az előirányzat módosításának kezdeményezésére kötelesek. d) Az előirányzatok megfelelő módosításáról negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen, december 31-i hatállyal kell dönteni. (3) Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők: a) június 1. b) szeptember 1. c) december 31.

10 10 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28. (4) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. (5) A Polgármesteri Hivatal az önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet. (6) Az intézmények működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni. (7) Félév elteltével, a tényleges adatok ismeretében a Képviselőtestület megvizsgálja az Önkormányzat intézményeinek, hivatalának, gazdasági társaságainak működését és pénzügyi helyzetét. (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze. (9) Az Önkormányzat a Számlavezető Banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum e Ft folyószámlahitelt vehet igénybe. (10) A Polgármesteri Hivatal az EU és a hazai támogatásokkal megvalósuló beruházások bevételeit és kiadásait a 23. melléklet alapján elkülönítetten kezeli. 14. (1) A év költségvetését terhelő, a évről áthúzódó kötelezettségeket, kifizetetlen számlákat, támogatásokat teljesíteni kell. (2) A pénzügyi teljesítés ütemezése az alábbi: a) Intézmények alulfinanszírozása a évi beszámoló, pénzmaradvány-elszámolás után, határidő: április 30. b) Polgármesteri Hivatal kifizetetlen számlái (dologi kiadások, beruházások, támogatások) határidő: április (1) A Képviselő-testület a következő előirányzatokkal az alábbi működési kereteket képezi, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület alábbi bizottságai gondoskodnak: a) Tudományos és Kulturális keret eft Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság b) Egészségügyi és Szociális keret eft Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság c) Városfejlesztési és Idegenforgalmi keret eft Gazdasági Bizottság d) Gyermek, Ifjúsági és Sport keret eft Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság (2) a) A működési keretek külön rendeletben foglalt előírások alapján történő felosztására a Képviselő-testület felhatalmazza a Bizottságokat. b) A tényleges kifizetés a pályázatokban kért ütemezés szerint az időarányos felhasználás elvének megtartása mellett történik. (3) A működési keretek pályázati kiírásairól a kiírás elfogadását követő Képviselő-testületi ülésen a bizottságok elnökei a Képviselő-testületnek beszámolnak. Az elbírált pályázatokról a bizottságok elnökei az elbírálást követő ülésen a Képviselő-testületnek beszámolnak (4) A költségvetési támogatási keretek Média keretéből nem nyújt támogatást a Képviselő-testület évében, annak finanszírozását felfüggeszti egy évre. (5) A vállalkozások támogatására a Vállalkozásfejlesztési,valamint a Telephely-váltó Keretből a korábban megkötött szerződésekben vállalt évre eső, illetve a korábbi évekről áthúzódó pénzügyi ütemezés szerinti összegei kerülnek felhasználásra. 16. (1) A Képviselő-testület a évi pénzmaradvány elszámolásakor az intézmények kötelezettséggel nem terhelt maradványát elvonja. A feladatelmaradás jogcímen szabad pénzmaradvány - intézményektől elvont összeget az állami normatíva elszámolására és intézmény-felújítási feladatokra használja fel. (2) a) A felhalmozási kiadások teljesítésére a felhalmozási jellegű bevételek realizálódásának ütemében kerülhet sor. b) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli. (3) A Képviselő-testület a támogatás értékű kiadásokat, valamint az államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadásokat a 26. melléklet szerint állapítja meg: a) a Termálfürdő Kft-nek az üzleti tervében foglaltak szerint pótbefizetés formájában, b) a Ceglédi Városi Televízió Kft-nek, valamint a Ceglédi Sportcsarnok Kft-nek a jóváhagyott támogatást pótbefizetés formájában, c) a MOBILPARK Kft-nek jóváhagyott előirányzatot támogatás jogcímen, d) a VÁRVAG Kft-nek jóváhagyott működési előirányzatot támogatás formájában. (4) A képviselői, bizottsági tiszteletdíjak a tárgyhót követő 28-ig kerülnek átutalásra az érintettek részére. 4. Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetés beszámolóról szóló 9/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. (3) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. Dr. Diósgyőri Gitta jegyző Földi László polgármester *A rendeletben hivatkozott mellékeltek terjedelmi okokból a rendeletkeresőjében, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán tekinthetők meg.

11 2011. február 28. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 11 Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati környezetvédelmi alapról és felhasználásának feltételeiről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete környezet védelméről szóló évi LIII. törvény 58. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szól évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzati környezetvédelmi alap (továbbiakban: Alap) az önkormányzati környezetvédelmi feladatok ellátására, a környezeti ártalmak megelőzésére, a bekövetkezett környezeti károk felszámolására, továbbá hatékony környezetvédelmi megoldások ösztönzésére, a környezetvédelmi szemlélet, oktatás támogatására elkülönített pénzalap. 2. Az Alap bevételi forrásai: a) a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, b) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Cegléd közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok törvényben meghatározott része, d) az Önkormányzat bevételeiből az éves költségvetési rendeletben meghatározott környezetvédelmi célokra elkülönített összeg, e) Cegléd közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság, f) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások, g) pályázat útján elnyert összeg, h) az Alapot illető egyéb bevétel. 3. Az Alap bevételeit az alábbi környezetvédelmi célokra lehet felhasználni: a) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, b) levegőtisztaság védelme, c) zaj-és rezgésvédelem, d) vízvédelem, e) talajvédelem, f) zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés, g) környezet-és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel, i) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése. 4. (1) Az Alapot az Önkormányzat más pénzforrásaitól elkülönítetten kezeli. Év végi maradványát a következő költségvetési évre átviszi. (2) Az Alap kezelését és nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi. (3) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület a Gazdasági Bizottság javaslata alapján évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 7. (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 4 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Diósgyőri Gitta sk. Földi László sk. jegyző polgármester Közútkezelői tájékoztatás Tájékoztatom Cegléd város lakosságát, hogy a Kölcsey tér, Köztársaság u., Dugovics utcai közlekedési csomópontban lévő magas fagyal sövény mintegy 48 fm hosszban, továbbá egy elöregedett akácfa közlekedésbiztonsági okok miatt kivágásra kerül. Megértésüket köszönjük! Helyi közútkezelő Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete a gépjármű-várakozóhelyek megváltásáról szóló 25/2004. (IX. 16) Ök. rendelet módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A gépjármű-várakozóhelyek megváltásáról szóló 25/2004. (IX. 16) Ök. rendelet (a továbbiakban Ör.) 2. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A rendelet előírásait alkalmazni kell minden építtetőre, aki: a) új lakóépületet vagy nem lakás céljára szolgáló építményt kíván létesíteni, b) meglévő épület átalakítására, bővítésére vonatkozóan olyan építési engedélyezési eljárást kezdeményez, melynek megvalósításával a meglévőnél nagyobb számú várakozóhely szükséges, c) meglévő épületben építési engedélyhez nem kötött építési munkával járó, vagy építési munkával nem járó rendeltetés módosítást végez, feltéve, hogy a rendeltetés módosítás után a meglévőnél nagyobb számú várakozóhely szükséges, d) az építés során meglévő közterületi parkolóhelyet szüntet meg. 2. Az Ör. 4. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az építtető pénzbeli hozzájárulásának mértéke az építtető részére előírt számú parkolónként: a) a Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 20/2004. (VII. 1.) rendelet 54. (1) bekezdésében rögzített belváros műemléki környezetének területén Ft; b) egyéb területeken Ft. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és március 2-án hatályát veszti. (2) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 4 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 4. E rendeletet a március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Dr. Diósgyőri Gitta sk. Földi László sk. jegyző polgármester

12 12 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28. Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egységes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Szociálisan rászorulók részére bérbe adható lakások a rendelet 3. mellékletében felsorolt lakások. 2. Az Ör. 10. helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) Nem szociális helyzet alapján önkormányzati lakás bérlője az a nagykorú személy lehet, aki nem jogosult szociális rászorultság alapján bérlakás bérletére, feltéve, hogy a 7. (1) bekezdésének a) pontja szerinti kizáró okok vele szemben sem állnak fenn, továbbá aki a) vállalja legalább 3 azaz három - havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék megfizetését, és b) olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lakbér havi összege nem haladja meg jövedelmének 25%-át, c) vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését. (2) A nem szociális helyzet alapján bérbe adható lakásokat a rendelet 3/A. melléklete tartalmazza. 3. Az Ör. 1. számú melléklete helyébe a 1. melléklet lép. 4. Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. Az Ör. e rendelet 3. mellékletével egészül ki: 6. Az Ör. 4. mellékletének B) pontjában a költségelven meghatározott lakbérű lakások bérleti díja a 4. melléklet szerint módosul. 7. (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba és március 2-án hatályát veszti. (2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a hatálybalépést követően megkötésre kerülő szerződésekre kell alkalmazni. (3) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján 4 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. Dr. Diósgyőri Gitta jegyző Földi László polgármester Alapítványok adószámai * A rendeletben hivatkozott mellékeltek terjedelmi okokból a rendeletkeresőjében, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán tekinthetők meg. Anyakönyvi hírek SZÜLETÉSEK 2011 januárban 103 gyermek született. A 30 ceglédi gyermek közül 10 fiú és 20 leány. Januárban a legkedveltebb leánynév a Vanessza volt, a legkedveltebb fiúnév pedig a Gergő. HALÁLESETEK januárban 120-an hunytak el, 35 személy volt ceglédi. A ceglédi elhunytak között 18 férfi és 17 nő volt. HÁZASSÁGKÖTÉS 2011 januárjában összesen 4 pár kötött házasságot, akik mind ceglédi párok voltak. Közalapítványok Adószám: Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány Cegléd Sportjáért Közalapítvány Török János Közalapítvány Alapítványok Adószám: AGAPE Közhasznú Alapítvány (Ref. Eü. Gyermekotthon) Ceglédi Fúvós Egylet Alapítvány a Ceglédi Városi Könyvtárért Alapítvány a Szívbetegekért Alma Mater Cegléd Alapítvány Ambassador Alapítvány Aranyszív Alapítvány (Deák téri Óvoda) Az Éneklő Pedagógusokért Alapítvány (Kút u. 2.) Állatmenhely Nyílt Alapítvány Az Ápolásban Dolgozók Képzéséért és Segélyezéséért Alapítvány Bem Alapítvány Bocs Kosárlabda Sportiskola Alapítvány (Szőlő u. 15.) Budai úti Iskolásokért Cegléd, Külső-Budai út Bella Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány Ceglédi Alkotók Egyesülete Cegléd, Kossuth F. u Ceglédi Asztalitenisz Közhasznú Alapítvány Cegléd Barátainak Köre

13 2011. február 28. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 13 Cegléd Bede Polgárőr Egyesület Cegléd Evangélikus Egyházközség Luther Rózsa Alapítvány Ceglédi Cantate Gyermekkórusért Alapítvány Ceglédi Judo Sportért Alapítvány Cegléd Kapuja Polgári Egyesület (C., Tarló 3.) Ceglédi Közgazdasági Alapítvány Cegléd és Környéke Legtehetségesebb Ifjú Tánczenésze Alapítvány Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány Ceglédi Nagycsaládos Egyesület Ceglédi Mentők Közhasznú Alapítvány Cegléd Város Polgárőr Egyesület Ceglédi Rádió Sport Egyesület (Várkonyi I. u. 35.) Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány Ceglédi Sebészetért Alapítvány Ceglédi Sporttörténeti Közhasznú Alapítvány Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskoláért Alapítvány Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére Ceglédi Úszó- és Vízilabdasportért Alapítvány Ceglédi Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány Ceglédi Zsibongó Alapítvány (Dózsa György úti Bölcsőde) Csillagszem Alapítvány (Ady Endre u. Óvoda) Dolgozói Alapítvány Közhasznú Szervezet (ÖKOVÍZ Pesti út 65.) Együtt a Szűcs és Kernács Telepért Alapítvány EMBER-KÉK Alapítvány (Bercsényi u. 23.) Erkel Ferenc Alapítvány Fiatal Alkotók Műhelye Alapítvány (FIAM) (2700 C., Eötvös tér 2.) Gyermekmosolyért Alapítvány (Pesti úti Óvoda) HILD Templom Alap Alapítvány HONSZ Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Ceglédi Szervezete Humánum Egészségügyi Szakképzés Alapítvány Iskolaszövetkezet a Tanulókért Közhasznú Alapítvány Infokapu Közhasznú Alapítvány (Mátyás kir. u. 27.) Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Lövész utcai Óvoda) Kossuth Gimnázium Leánykara Alapítvány Kossuth Gimnáziumért Alapítvány Könnyűzenei Oktatásért Alapítvány (C., Kővágó u. 23.) Körtemuzsika Alapítvány (Kőrösi úti Óvoda) LUR-KÓ PÉ (Széchenyi úti Óvoda) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyarország Közlekedésbiztonságáért Alapítvány (C., Szőlő u. 25.) Megoldás Egyesület (nevelőszülők a nevelt gyermekekért és a nevelőszülőkért) Mészáros Lőrinc Katolikus Iskoláért Alapítvány (Pesti út 2.) MOHA Mozgáskorlátozottak Otthonháza Mozgássérült Önálló Egyesület Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért NAPRA-FORGÓ Alapítvány (Napsugár Magánóvoda) Orrhigiéne Alapítvány Örkényi Úti Gyermekekért Alapítvány Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány (Bajcsy-Zs. út 1.) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért SZIMBA Fogyatékkal élő Gyermekekért Alapítvány Szent Lőrinc Alapítvány (Vörösmarty tér 1.) Tipegő Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Deák téri Bölcsőde) Töredék Világ Autizmussal élő Emberekért Alapítvány Ceglédi Horgászegyesület Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete Közhasznú Szervezet C., Alkotmány u Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület - Közhasznú Szervezet (C., Szabadság tér 3.) * A lapzárta időpontjáig ismert alapítványi adatok. Amennyiben a tudomása van további ceglédi alapítványok létezéséről, kérjük, jelezze a Polgármesteri Hivatal Közoktatási és Szervezési Irodáján:

14 14 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28. Gyógyszertárak ügyeleti rendje MÁRCIUS ÁPRILIS hónapban Schulek Gyógyszertár C., Kőrösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Tel.: Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Tel.: Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Tel.: , Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Tel.: Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Tel.: Szent Anna Gyógyszertár C., Kőrösi út 11. Tel.: Belvárosi Gyógyszertár C., Szabadság tér 9. Tel.: Gyógyír Gyógyszertár C., Rákóczi út 7. Tel.: Pingvin Patika C., Múzeum u Tel.: Hétköznap: Az adott napon ügyeletet ellátó gyógyszertár nyitvatartási idejétől függetlenül hétköznap este óráig tart nyitva. Az ügyelet ezt követően kezdődik órától, és tart másnap reggel nyitásig, vagy vasár- és ünnepnapokon reggel 8.00 óráig. Szombat: Egységesen órától kezdődik az ügyelet (addig nyitvatart a gyógyszertár) és tart másnap reggel nyitásig, vagy vasárés ünnepnapokon reggel 8.00 óráig. Vasár- és ünnepnap: Reggel 8.00 órától másnap reggel nyitásig, vagy vasár- és ünnepnapokon reggel 8.00 óráig. FELHÍVÁS Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzati adóhatóság évben adóellenőrzést végez a magánszemélyek kommunális adója adónemben. Ha Ön, mint magánszemély a magánszemélyek kommunális adója alanya (ingatlan tulajdonos, vagyoni értékű jog jogosultja, vagy bérlő), a magánszemélyek kommunális adója hatálya alá történő bejelentkezését, az adóellenőrzés megkezdéséig, mulasztási bírság felszámítása nélkül megteheti. Az adóellenőrzés megkezdése után, a magánszemélyek kommunális adója adókötelezettség elmulasztása miatt, mulasztási bírság kerül kiszabásra, valamint adóhiány esetén adóbírságot is kell fizetni, melynek mértéke az adóhiány 50 %-a. Kérjük, tegye meg a bejelentkezését a Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Adócsoportjánál (Cegléd, Kossuth tér 1.)! A bevallási nyomtatvány letölthető honlapról. Pénzügyi Iroda Adócsoport BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSA Értesítem Cegléd város év közötti választópolgárait, hogy a Köztárasági Elnök 30/2011. (II. 18.) KE határozatával kitűzte a bíróságok ülnökei megválasztásának időpontját március 7. és április 30. közé eső időtartamra. Lapzárta következtében bővebb információt a következő elérhetőségeken találnak: Honlap nyitó oldalán, az Állampolgároknak szóló információk közt; Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján, a Városháza I. emeletén és Honlapon, az Aktuális rovatban. Dr. Diósgyőri Gitta jegyző Közlemény Értesítjük az érintett lakosságot, hogy Cegléd város I. számú felnőtt háziorvosi praxisát (Dr. Mohai Terézia) március 1-jétől átmenetileg Cegléd Város Önkormányzata láttatja el helyettesítéssel. A helyettesítő orvos: Dr. Bordás Erzsébet, háziorvostan, anaesthesiológia- intenzív terápiás szakorvos Rendelés helye: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 17. (változatlan) Rendelő telefonszáma: 53/ (változatlan) Rendelési idő: változott hétfő: 13:00-16:00 óráig kedd: 08:30-11:30 óráig szerda: 13: óráig csütörtök: 08:30-11:30 óráig péntek: páros hét 13:00-16:00 óráig páratlan hét 08:30-11:30 óráig Kérjük az érintett lakosság megértését, türelmét. Földi László polgármester

15 2011. február 28. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 15 E A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CEGLÉDI HATÓSÁGI F ÁLLATORVOSA AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI SZERVEZETT VÉD OLTÁSÁT ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT CEGLÉD VÁROSÁBAN AZ ALÁBBI ÜTEMEZÉSBEN HAGYTA JÓVÁ A VÉD OLTÁSRA EL KELL VEZETNI MINDEN 2011-BEN MÉG NEM OLTOTT 3 hónaposnál id sebb ebet. B O L T Á S oltás id pontja óra oltás helye márc. 29. kedd Ugyer VI. d l Pálinkaf z márc. 30. szerda Alszegi út Oroszlán u. sarok márc. 31. csütörtök 7-8 Kernács telep márc. 31. csütörtök 8-9 Sz cs telep, F t ház u. Kocsma sarok márc. 31. csütörtök Bede Hizlalda április 1. péntek Mocsár u. Rét u. sarok április 4. hétf 7-9 Déli út Pet fi S. u. sarok április 4. hétf Csengeri szél Akácos u. sarok április 5. kedd 7-8 Cifrakert április 6. szerda 8-9 Küls -Kátai út Samu I. út rház április 6. szerda Kámán u. - Erdész sarok (Róka kocsma) április 7. csütörtök K rösi út Kernács tanya április 8. péntek 8-9 Mizsei út Károly d. Tóth J. tanya április 11. hétf Budai út Kereszt április 12. kedd Görbe u. Harang u. sarok április 13. szerda Örkényi út Bobori tanya április 14.csütörtök 7-8 Küls -Jászberényi út Tsz. Központ április 14.csütörtök Kenderföld Csákány u. Kosárfalu u. sarok április 18. hétf 8-9 Kecskéscsárda- Állami Gazdaság Közp. április 18. hétf 9-10 Kecskéscsárda Kis Lenin Tsz. április 19. kedd Pitli zug Bem Sporttelep bejárat április 20. szerda 8-9 Törteli út, Hartyányi tanya április 20. kedd Pesti út, Kovács tanya április 21.csütörtök 7-9 Dohány utcai Garázsok április 21.csütörtök Szent Imre herceg u. Liliom u. sarok április 26. kedd Örkényi út Herceg tanya április 30. szombat 9-11 I. PÓTOLTÁS Alszegi út-oroszlán u. sarok május 7. szombat 9-12 II. PÓTOLTÁS - Vásártér Az eboltás díja: 3500 Ft, /tavalyi ár/ + a féregtelenítés díja : 150 Ft/ 10 kg. elveszett, vagy régi oltási könyv pótlásának, cseréjének ára:+ 500 Ft/ db, melyet az oltás helyszínén kell készpénzben kifizetni. Kérjük, hogy az el z évi oltási igazolásokat az el vezet hozza magával. Az ebeket fékezve, szájkosárral ellátva, pórázon kell oltásra vezetni. Az oltatlan ebek tartói ellen eljárás indul, emellett a tulajdonos pénzbírsággal sújtható. A torlódások elkerülése végett kérjük megért közrem ködésüket! E B O L T Á S

16 16 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28. FELHÍVÁS TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉN BEÍRATÁSÁRA A 2011/2012. tanévben általános iskolai tanulmányaikat megkezd gyermekek beiratkozása a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 6. (2), valamint a szintén többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 16. (1) és 17. (1) bekezdés értelmében Cegléd valamennyi általános iskolájában március 21-én és 22-én 8 és 18 óra között történik. Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri és május 31-éig betölti a hatodik életévét. A szül kérésére beíratható az a gyermek is, aki a hatodik életévét december 31-éig tölti be. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a szül (gondvisel ) személyi igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a pontos lakcímet igazoló lakcímkártya, a gyermek egészségügyi törzslapja, óvodai szakvélemény, TAJ kártya, kedvezményre jogosító dokumentumok másolata (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot megállapító határozat, három vagy több gyermek esetén családi pótlékot igazoló szelvény, tartós betegségséget igazoló szakorvosi papír). A beiratkozás nem jelent automatikus felvételt a választott iskolába. A felvételr l vagy elutasításról szóló értesítés április 6-8. között vehet át személyesen abban az iskolában, ahová a jelentkezést beadták. Cegléd, február 1. Dr. Diósgy ri Gitta sk. jegyz

17 2011. február 28. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 17 Nemzeti ünnep március Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának megünneplésére a Református Templom elé. MÁRCIUS IDUSÁNAK ELŐESTÉJE (MÁRCIUS 14. HÉTFŐ) as honvédsírok koszorúzása Református Öregtemetőben, a Kálvária temetőben és az Újvárosi Református Temetőben, az Újvárosi Evangélikus Köztemetőben (gyülekező a Református Öregtemető bejáratánál) Szabad Sajtó Napja a Kossuth Múzeumban Köszöntőt mond: Földi László polgármester és Süveges András, a Club TV főszerkesztő-műsorvezetője. A fogadással egy időben fotókiállítás nyílik Ez történt Cegléden 2010 címmel. A kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet, a Kossuth Múzeum igazgatója Diákok fáklyás felvonulása a Rákóczi úton (gyülekező kor a Rákóczi-Széchenyi út sarkán, a 100 Ft-os Bolt előtt) Mécses gyújtás a Kossuth-szobor talapzatánál. Tárogatózik Solymosi Sebestyén. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át A multnak tengerén, ahol szemem Egekbe nyúló kősziklákat lát, Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, S mienk nem volt a legkisebb szerep; Ugy rettegé a föld kirántott kardunk, Mint a villámot éjjel a gyerek. Petőfi Sándor: Magyar vagyok (1847., részlet) A Kossuth-erkély megkoszorúzása, beszédet mond Dr. Kedves Gyula, ezredes a Hadtörténeti Múzeum igazgatója MÁRCIUS 15. (KEDD) MÁRCIUS IDUSA Térzene és toborzó a Szabadság téren a Ceglédi Fúvószenekar közreműködésével Himnusz és harangszó Nemzeti dal Az ünnepi eseményeket megnyitja: Földi László polgármester Ünnepi megemlékezés. Közreműködnek a Tetz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói Kicsi Hang, dunaszerdahelyi énekegyüttes ünnepi műsora. Petőfi, Jókai, Vasvári versek énekben és dalban Kiskunsági verbuválás Közreműködik a Kecskeméti Vadhajtás Kamara Szózat Az ünnepség végén megkoszorúzzuk a Kossuth-szobrot. Közreműködik a Kiskun Huszár és Honvéd hagyományőr Egyesület Helyszín: Szabadság tér SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES MINDNYÁJUKAT ÜNNEPI ESEMÉNYEINKRE! Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság 2040 Budaörs, Baross utca 89. S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Házhoz jön a telefonkönyv! A Magyar Telekom, az Invitel és a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság mint kiadó közösen döntöttek a telefonkönyvek modernizálásáról, és úgy alakították át a kiadványt, hogy az a lakosság helyi információigényét kielégítse. Mostantól Magyarországon a telefonkönyvnek 173 regionális kiadványa fog megjelenni, melyekben egy Arany Oldalak rész is helyet kapott. Ez a kézre eső új kiadvány ettől a héttől kezdve kerül terjesztésre Pest megyében, és minden háztartás, valamint minden cég ingyenesen megkapja. A postaláda terjesztés egy új szolgáltatás, ami megkíméli a lakosságot a fáradalmas postahivatali átvételtől. További újdonság, hogy a kiadványt nem csak a vezetékes telefonvonallal rendelkezők kapják meg, hanem a megye összes háztartásába és vállalkozásához eljut. Az új kiadvány nem csak a régió magánelőfizetőinek és közületeinek telefonszámait tartalmazza, hanem kiegészül a szakmai telefonkönyv helyi változatával, az Arany Oldalakkal, amelyben a környék cégei tevékenység szerint találhatók meg, az autószerelőtől a zárszerelőig. A jövőben, Pest megyében a következő kistérségekben jelennek meg a térségi kiadványok: Aszód, Budaörs, Cegléd, Dabas, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Gyál, Monor, Nagykáta, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szob, Vác, Veresegyháza. A telefonkönyvek összes naprakész adatát megtalálja a már ismert weboldalakon a és a alatt. Amennyiben az új kiadványból több példányra van igénye, forduljon a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság ügyfélszolgálatához a es telefonszámon, vagy az címe. További információ: Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság Marketing osztály

18 18 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28. Király Tünde ( ) Képviselõi fogadóórák * 1. sz. választókerület: Hegedűs Ágota a Városháza I. emeleti irodájában minden hónap második szerdáján 9 12 órág 2. sz. választókerület: Rimóczi Gábor a Városháza aulájában lévõ képviselõi irodában minden hónap elsõ hétfõjén órág 4. választókerület: Klément György Lövész utcai óvodában minden hónap első keddjén óráig 6. sz. választókerület: ifj. Károly Ferenc a Báthory utcai óvodában minden hónap elsõ keddjén óráig. 7. sz. választókerület: Fésűs Ferenc az Ugyeri Iskolában (Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda Örkényi úti tagintézménye) minden hónap első hétfőjén 16 órakor, valamint a Posta utcai Óvodában minden hónap második hétfőjén 16 órakor. 9. választókerület: Füle Győzőné Germán Rt. minden hónap első szerdáján óráig, Egyesített Szociális Intézmény (Bajcsy Zs. tér.) óráig 10. választókerület: Dr. Ferenczi Norbert Városháza (Többcélú Kistérségi Társulás hivatala) Minden hónap első pénteke 12:30-13:30, Széchenyi úti Óvoda 14:00-15:00, Nyugdíjas Közösségi Ház (Külső Budai út 67.) 15:30-16:30 Ifjú munkatársukat veszítették el a Polgármesteri Hivatal dolgozói. Király Tünde 2009 novemberétől tevékenykedett a Városházán, iktatóként. Kollégái nagyon hamar elfogadták, és megszerették, mert szorgalmas, készséges, kedves lányka volt. Becenevet is kapott: Ő volt a kis királylány. Mindig mosolygós arccal járt közöttünk. A törékeny alkatú, nádszálvékony kis hölgy csinosan öltözött. Anyasági várakozásának második hónapjában érte a hirtelen halál. Magával vitte fiatalságát, üdeségét, és pici magzatát. Szeretettel emlékezünk rá. ***** Ifj. Pálinkás Miklós a Városháza Aulájában minden hónap utolsó csütörtökén óráig. Nagy Tamás a Városháza Aulájában minden hónap első csütörtökén óráig. ***** Földi László országgyűlési képviselő és polgármester fogadóóráját minden hónap első péntekén 9-12 óráig tartja a Városháza I. emeleti polgármesteri irodájában. Előzetes bejelentkezés szükséges. Tel.: 53/ Földi László polgármester lakossági fórumot tart minden hónap első péntekén 18 órai kezdettel a Ceglédi Kaszinóban. ***** Korondi Miklós országgyűlési képviselő fogadóórája minden hónap második csütörtökén 9-11 óráig lesz a Városháza aulájában lévő képviselői fogadószobában. Korondi Miklós országgyűlési képviselő helyi megbízottja, ifj. Pálinkás Miklós önkormányzati képviselő minden hónap utolsó csütörtökén óráig tart fogadóórát a Városháza aulájában lévő képviselői fogadószobában. *A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák. Gyermekorvosi közlemény Dr. Nagy Béla, Cegléd város III. számú házi gyermekorvosi praxis működtetője értesítem az érintett lakosságot, hogy február 28-tól új rendelőben folytatom a rendelést. Rendelés helye: 2700 Cegléd, Reggel u. 2. Rendelő telefonszáma: 53/ Rendelési idő: hétfő: 07:30-10:30 óráig kedd: 14:00-17:00 óráig szerda: 07: óráig csütörtök: 14:00-17:00 óráig péntek: 14:00-17:00 óráig Tanácsadás: hétfő 11:00-13:00óráig Iskola egészségügyi rendelés: kedd 08: 00-10:00 óráig Köszönöm a lakosság türelmét és megértését, az új rendelőben várom kis betegeimet. Dr. Nagy Béla házi gyermekorvos C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ második hét hétfõi napján példányban. Lapzárta: a megjelenést megelõzõ hétfõ 12 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Apáti Bt Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Diósgyõri Gitta jegyzõ Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nyomdai munkák: Terjeszti a Nagy László Lázár rajza MEGHÍVÓ Városi Nőnap Cegléd Város Önkormányzata szeretettel és tisztelettel meghívja Cegléd Város hölgy tagjait március 6-án órára a Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Színháztermébe a Nemzetközi Nőnap alkalmából rendezendő ünnepségre. A hölgyeket köszönti Földi László, polgármester Műsor: PERE JÁNOS, Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt és Életműdíjas dalénekes, előadóművész Akácos út című estje. majd ezt követően KOVÁCS KATI, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével kitüntetet énekes, színművész Nem leszek a játékszered című műsora következik. A RENDEZVÉNYRE A BELÉPÉS DÍJTALAN!

19 2011. február 28. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 19

20 20 CEGLÉDI HÍRMONDÓ február 28.

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 4. szám 2013. május 6. Megtisztult a város Cegléd Város Önkormányzata 2013. április 27-én Tavaszi Nagytakarítást szervezetett a város

Részletesebben

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu C A V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T L A P J A EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafikája XXI. évfolyam 6. szám Pályázni csak akkor, és arra lehet, amikor van aktuális pályázati kiírás, és az abban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 3.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 3. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 2. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. március 3. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti időszak

Részletesebben

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre Nagy László Lázár grafikája A V Á R O S I Ö N KO R M Á N Y Z AT L A P JA H XX. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2009. február 2. 486 millió forintot nyert a város a Belterületi csapadékvíz-elvezetés

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Elhalasztott beruházások

Elhalasztott beruházások VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXI. évfolyam 14. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Elhalasztott beruházások Két tényező játszott szerepet abban, hogy az Önkormányzat újra

Részletesebben

Tiszta lapot nyit a város

Tiszta lapot nyit a város A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXV. évfolyam 2. szám 2014. febuár 3. Tisztelt Ceglédi Polgárok! Tiszta lapot nyit a város Megtörtént! Adósság nélkül kezdte a város 2014-et. Cegléd

Részletesebben

Küzdelem a sok szemét ellen

Küzdelem a sok szemét ellen A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája Fotók: Tánczos XX. évfolyam 4. szám Küzdelem a sok szemét ellen Cegléd sem kivétel. Városunkra is jellemző korunk egyik legégetőbb problémája,

Részletesebben

Kerékpárúton a fürdőbe?

Kerékpárúton a fürdőbe? VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Kerékpárúton a fürdőbe? Cegléd Város Önkormányzatának bevételeit évről évre döntően az

Részletesebben

Tisztelt Ceglédi Polgárok!

Tisztelt Ceglédi Polgárok! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXV. évfolyam 4. szám 2014. március 31. Tisztelt Ceglédi Polgárok! Önöknek minden okuk megvan, hogy bizakodva nézzenek a jövőbe. Ezt Orbán Viktor

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XIX. évfolyam 2. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2008. február 25. Tisztelt Választópolgárok! A 2008. március 9. napján kitűzött ügydöntő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 9. szám 2013. december 2. HAZATÉRT A LEGENDA Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát Kívánságának megfelelően szülővárosában, Cegléden

Részletesebben

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafi kája XVIII. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. január 25. Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai?

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Gazdasági program Gubody Ferenc terv

Gazdasági program Gubody Ferenc terv VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Miért éppen a nagy előd, Gubody polgármester nevét viseli ez a terv? Olyan időket élünk,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben