A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA"

Átírás

1 VÉDELEMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ INKOVICS FERENC A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA THE DEVELOPMENT OF THE CONSULAR INFORMATION SYSTEM SINCE OUR SCHENGEN MEMBERSHIP A 2007-ben módosított Konzuli Információs Rendszer még mindig sokat segít a konzuli szolgálat feladatainak végrehajtásában. A cikk bemutatja az legfrissebb fejlesztéseket és a jövıbeli lehetıségeket. The Consular Information System modified in 2007 still helps a lot in execution of tasks of consular service. This article introduces the latest developments and future possibilities. Bevezetés Magyarország Külügyminisztériuma a Konzuli Fıosztályon és konzuli képviseletein (fıkonzulátusain és nagykövetségei konzuli osztályain) keresztül hajtja végre a rá bízott konzuli tevékenységgel kapcsolatos feladatait. E feladatok végrehajtását végrehajtásához nagymértékben hozzájárul a Konzuli Információs Rendszer (Consular Information System - CIS). A CIS jellegébıl adódóan egy olyan rendszer, amit folyamatosan fejleszteni szükséges. Ennek egyik oka a jogszabályok változásából adódó jogszabályi követés, de idırıl idıre adódnak olyan fejlesztési feladatok, melyeket a kormányzat törekvéseinek, döntéseinek való megfelelés miatt szükséges végrehajtani. A továbbiakban a CIS nem sokkal ezelıtt végrehatott fejlesztését az éppen most folyamatban levı fejlesztésekkel 187

2 188 A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA együtt fogjuk tárgyalni, majd a jövıbeni fejlesztési lehetıségeket is sorra vesszük. A CIS a Külügyminisztérium informatikai rendszerének szerves része, annak kommunikációs vonalait használja, és emiatt annak fejlesztése is kihatással van a CIS-re. Ezért a következıkben több a Külügyminisztérium informatikai rendszerében végrehajtott fejlesztést is megismerünk. A közelmúlt fejlesztései A CIS a 2007-es Schengeni országokhoz (a SISOne4All rendszerhez) való csatlakozásunk óta már több ízben módosult és bıvült új funkciókkal is. E módosulások egy részére a Külügyminisztérium egyéb informatikai rendszereinek változása miatt volt szükség ben sikerült az összes schengeni vízumkiadásba bevont képviseleten és a központban is minden munkaállomásra egységesen a Microsoft Windows XP operációs rendszer telepíteni. A szerverek Microsoft Windows 2003 Server operációs rendszerrel lettek ellátva. A irodai programcsomag Microsoft Office 2003-ra lett lecserélve. Az CIS adatbázisai Microsoft SQL 2005 Serverek által kezelt adatbázisok lettek. Ezekkel a lépésekkel vált a Külügyminisztérium szoftverparkja majdnem homogénné, ami indokolt lépés volt, hiszen ez informatikai üzemeltetést nagyon megkönnyítette. A Külügyminisztérium munkaállomás és szerver parkja mőködtetésére azóta is Microsoft termékeket alkalmaz. Többünkben felmerülhet, hogy miért a Microsoft megoldást választották, azonban ennek megválaszolására érdemes nagyobb terjedelmet szentelni, ezért ezt egy késıbbi dokumentumban/publikációban ismerhetjük meg. Az elmúlt években természetesen az informatikai fejlıdés nem állt le, és várhatóan nem is fog hosszú-hosszú ideig. Mind a hardverek mind a szoftverek rengeteget fejlıdtek. A gyártók pedig termékeiket csak bizonyos idıkorlátok mellett árulják (vannak termékek amiket évekig, de vannak amiket csak hónapokig) és azok támogatását is csak korlátozott ideig biztosítják. Ezért a felhasználóknak elıbb vagy utóbb meg kell lépni a hardverek (jelen esetben számítástechnikai munkaállomások, szerverek, nyomtatók, aktív hálózati eszközök, stb.) cseréjét, ha a mőködtetés és mőködés biztonságát s rendelkezésre állását

3 VÉDELEMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ fent szeretnék tartani. Sok esetben elıfordul, hogy az új hardvereket már nem támogatják a régebbi szoftverek, ezért azokat is szükséges lecserélni újakra. Az is elıfordul(hat), hogy a partnereink közül többen lecserélik a szoftvereiket másfajta szoftverekre esetleg újabbakra, mert azok funkcióit szeretnék kihasználni. Pl.: úgy döntenek, hogy bevezetik az Office 2010 alkalmazást a korábbi irodai programcsomag helyett. Ezekben pedig vannak olyan funkciók, amiket a korábbi változatok és/vagy más gyártók termékei pl. az Office 2003 alkalmazásai vagy az OpenOffice sem ismernek, és nem tudnak ugyanúgy kezelni. Sajnos sok esetben a megoldás az, hogy nekünk is fejlesztéseket kell végeznünk, hogy lépést tudunk velük tartani. Az elmúlt évek során a Külügyminisztérium igyekezett naprakész maradni az informatikai rendszereit tekintve. Ennek köszönhetıen ma már több képviseleten a szerverek operációs rendszerei Windows Server 2008 R2, a CIS adatbázisa pedig Microsoft SQL Server 2008 R2 által kezelt adatbázis. Jelentıs számú munkaállomáson fut már a Windows 7 operációs rendszer is. Sajnos a Külügyminisztériumban az elmúlt évek alatt kissé ismét inhomogént lett a szoftverpark. De az informatikai kollégák folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél közelebb legyenek a homogén állapothoz. Persze ez érdekük is, hiszen minél kevésbé homogén egy rendszer, annál nehezebb üzemeltetni. E külsı tényezıknek köszönhetıen a CIS-t is több alkalommal módosítani kellett, hogy képes legyen az újabb szerver szoftverekkel kommunikálni mind a szerverekkel való kapcsolattartás, mind a kliens oldali mőködés tekintetében ben a CIS 3. verziója került bevezetésre, melyet a tavaly év végén bevezetett CIS 4 váltott le. A CIS 4. verziója kifejlesztésének egyik fı indoka az egyszerősített visszahonosítási eljárás (un kettıs állampolgárság - Magyar + egyéb) biztosítása volt, de számos más funkció is megvalósításra került. A CIS 4. verziója bevezetéséhez köthetı módosítások fıbb elemei az alábbiak [1]: Az Európai Unió Vízum Információs Rendszerével való kompatibilitás illetve interoperabilitás megteremtéséhez szükséges feltételek megteremtése: Az Európai Unió Vízum Információs Rendszere (Visa Information System - VIS) fogja tárolni 5 évre visszamenıleg a schengeni vízumigénylık személyes és 189

4 190 A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA biometrikus adatait. Ehhez az adatbázishoz a szükséges, hogy a vízumhatóságok (így a Külügyminisztérium is) is hozzá tudjanak férni; Utazó konzul tevékenység támogatásához szükséges funkcionalitások fejlesztése: A konzuli szolgálat munkatársainak vannak feladataik a külképviselet irodáitól, épületeitıl távol is. E feladatok között több olyan van, amit szükséges informatikailag komolyabban támogatni, hogy az ügyintézés gördülékenyebb és/vagy gyorsabb legyen. Példa egy ilyen feladatra: a konzulnak a fogadó országgal szomszédos ország is a konzuli kerületéhez tartozik, ezért rendszeres idıközönként oda is ellátogat a konzul és tegyük fel, hogy van egy magyar állampolgár, akinek ellopták az útlevelét és haza szeretne térni, de útlevél nélkül ugye ez problémás. Ezért hazatérési igazolvány kiállítása szükséges, azonban annak kiállítása elıtt meg kell bizonyosodni többek között az állampolgár személyazonosságáról is. Hogy mik lehetnek még ilyen feladatok, arra a késıbbiekben részletesebben visszatérünk; On-line vízumkérdıív kitöltési funkció megvalósítása: A vízum igényléséhez az idegen állampolgároknak ki kell töltenie egy kérdıívet, e kérdıív kitöltéséhez nyújt online felületet ez a funkció, ennek segítségével ki tudja tölteni, kinyomtatni, majd a külképviseleten a vonalkódja segítségével gyorsan és egyszerően beazonosítható; Úgynevezett okos-kliens (helyi adatbázisszerver nélküli) modul kifejlesztése: Hasonlóan az utazó konzuli tevékenység támogatásához szükséges funkcionalitáshoz, ezzel a tudással rendelkezı megoldásra is szüksége van a konzuli szolgálatnak. Az hogy a 2 megoldás közül melyik lesz használva az adott helyeken azt a helyi sajátosságok (pl.: kommunikációs infrastruktúra lefedettsége és minısége, a helyszín fizikai biztonsága stb.) határozzák meg; Egyéb (Vízuminformációs Portál, SIRENE) interfész fejlesztés: A kormány célja, hogy javítsa a vízumkiadás infrastrukturális feltételeit, gyakorlatát és minıségét. Ezen interfész többek között a központi vízumhatóság és a külképviseletek közötti tapasztalatcserét szolgálja. Továbbá ahhoz, hogy a konzuli szolgálat eleget tudjon tenni feladatainak, a CIS-nek kommunikálnia kell a

5 VÉDELEMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ SIRENE rendszerrel. Ugyanis ha egy vízumigénylés megbukik az un SIS Check-en (vagyis megjelenik valamilyen figyelmeztetı jelzés az adott vízumigénylés kapcsán) akkor a SIRENE rendszerrel kell kommunikálni (a SIRENE rendszer szolgáltat kiegészítı információkat a figyelmeztetı jelzésekrıl). Az un. priorálást (ami lényegében tiltólistákon való ellenırzés) el kell végezni minden vízumigénylı esetében. És szükség van a VIS-ben, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) rendszereiben és a CIS-ben található elızmények visszakeresésére is. Amennyiben szükséges akkor konzultációt kell kérni nemzeti hatóság/ok/tól vagy esetleg másik tagállam/ok/tól; VIS-finomhangolás; Útlevél-kérelem folyamatok támogatás beépítése: Útlevél kérelmet belföldön bármelyik okmányirodában vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodájában vagy külföldön a konzuli tisztviselınél nyújtható be [2]. A külképviseletek 2011 elıtt nem voltak felszerelve biometrikus (ujjlenyomat, fénykép, aláírás, stb.) adatok levételére alkalmas eszközökkel. Ilyen eszközök pedig elengedhetetlenek az új biometrikus információkat tartalmazó útlevelek igénylésénél. Ezzel a funkcióval lehetıvé válik az ilyen eszközök alkalmazása és ezáltal az útlevél-kérelem folyamatok kezelése, még a kérelmek elbírálása is. Az útlevéligénylés az egy tipikus okmányirodai szolgáltatás. Az állampolgároknak jó hír, hogy egyre több okmányirodai szolgáltatás érhetı el a külképviseleteken; Diplomata és szolgálati útlevél nyilvántartás integrálása a KIRbe: Korábban egy külön célprogram volt kialakítva ere a célra. Most már a CIS része lett. Ezt az elızı pontban jelzett útlevélkérelem folyamatok támogatása is indokolja, így egy egységes rendszerben lesznek kezelve. Az 1. képen egy német biometrikus útlevelet figyelhetünk meg [3]; Konzuli jogkörök nyilvántartó rendszerének kialakítása a KIRben. Ez a funkció egy egységes rendszerbe szervezi a konzuli munkával kapcsolatos jogköröket. pl.: tartalmazza a megbízóleveleket, aláírás mintákat, nyilvántartást vezet arról, hogy ki, hol és milyen munkakört tölt be a konzuli szolgálatban, és milyen feladatok ellátására vannak jogosítványai; 191

6 A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA Állampolgársági ügyek intézéséhez szükséges támogatás beépítése; Személyi adat- és lakcímnyilvántartás ellenırzés folyamatának fejlesztése a KIR-ben: A konzuli szolgálatnak feladatai ellátásához szükséges hogy a KEKKH Személyi adat- és lakcímnyilvántartási adatbázisával tudjon kommunikálni; KR (Központi Rendszer) interfészek kialakítása: A hivatalhivatal típusú kapcsolatokhoz a szükséges felületek kialakítása, mindez a Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében történik kép: német biometrikus útlevél [3] A CIS 4 bevezetéséhez a hatósági eljárások elektronikus támogatásához szükség volt bizonyos hardverelemek beszerzésére is. Ezen eszközök nélkül a módosítások, új modulok nem tudnának teljes funkcionalitással mőködni. A fontosabb beszerzett eszközöket az alábbiakban részletezzük [4]: Szerverek bıvítése, IT biztonság: 6 db, Microsoft környezetben két csoportban terheléses megosztásos üzemben mőködı alkalmazás szerver célokra szolgáló szerver, valamint opcionálisan 2

7 VÉDELEMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ db, Microsoft környezetben mőködı általános célokra szolgáló szerver és/vagy 2 db, Microsoft környezetben mőködı adatbázis kiszolgáló célokra szolgáló szerver; Ujjnyomat, fénykép és aláírás vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen kezelı integrált berendezés mobil/fix): ezeket az eszközöket már úgy választották ki, hogy a SIS II bevezetéséhez is megfelelı fizikai paraméterekkel rendelkezzenek, így amikor eljön a SIS II bevezetésének az ideje akkor ezt a költséges eszközt nem kell majd lecserélni. A 2. kép egy ilyen eszközt szemléltet. 2. kép: Speed Capture Station 1000 [8] A biometrikus eszközök beszerzésekor a Külügyminisztérium egy integrált biometrikus eszköz modell mellett döntött. Érthetı okok miatt, hiszen egy ilyen integrált eszköz helyét sokkal könnyebben ki lehet alakítani, könnyebb üzemeltetni és egy csatlakozási ponton lehet összekötni a CIS-el. Igaz az egyes részelemek meghibásodása pont emiatt okozhat a késıbbiekben fejtörést. Az egyszerősített kedvezményes honosítási és visszahonosítási eljárás gyakorlati feltételeinek biztosításához a CIS módosításán és a hardverek beszerzésén kívül szükség volt a személyi állomány 193

8 194 A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA bıvítésére is (60-70 fı). Az általuk használt számítógépek is beszerzésre és beüzemelésre kerültek. Az elmúlt években a Külügyminisztérium informatikusai módosították a jelszókezelési politikájukat (Password Policy) is. Most már kötelezı 3 havonta jelszót változtatni. És jelszavaknak kellıen erısnek kell lenniük (Minimum 8 karakter hosszúak kell, hogy legyenek és az következı 4 típusú karakterbıl legalább 3 típusút tartalmazni kell a jelszónak: kisbető, nagybető, szám és speciális karakter). E módosításokat a felhasználók nem fogadták nagy megelégedéssel, sıt kifejezetten voltak olyanok, akik egyfajta személyes támadásnak vették azt, hogy a korábbi egyszerő jelszavaik helyett most bonyolultakat kell használni. De ez a jelszókezelés politika egy helyes döntés volt, és ık is belátták, hogy mert korunk elektronikus biztonsági követelményeinek ez így már megfelelı és a kellıen erıs jelszó hiánya nem ad felesleges támadási felületet. Az új jelszókezelési politikával együtt megszőntették az un csoportos és nem személyhez kötött bejelentkezési neveket (pl.: titkárság, konzulátus felhasználók, vendég, stb.) is a Külügyminisztérium hálózatában. Most már mindenki saját jelszóval lép be a számítógépekbe. Ezt a módosítást a CIS kliensek is kamatoztatják, mert emiatt már nem szükséges a CIS kliensnek azonosítást kérni a felhasználótól, ugyanakkor megnyitotta a kaput afelé, hogy pontosan nyomon követhetı legyen az, hogy ki mit csinált a rendszerben. Ez fontos lépés volt, mert alapvetı követelmény, hogy adott funkciókat, feladatokat csak adott képzettséggel és felhatalmazással végezhetnek a kollégák. Ez igaz a KüM informatikai rendszerére és a CIS rendszerre is. Sajnos a múltban nagyon gyakran fordult elı, hogy kollégák átadták egymásnak jelszavaikat, és ehhez a csoportos illetve nem személyhez kötött felhasználónevek még utat is nyitottak. Így nem volt követhetı, hogy ki mit csinált a hálózaton illetve a CIS rendszerben. Ennek próbáltak véget vetni az informatikusok, mert így most már sokkal könnyebben meghatározhatóak a jogosítványok munkakörhöz, feladatkörhöz kötötten és azok, akiknek nincsenek a rendszerhez megfelelı jogosítványai, azok nem tudják használni. Ez a lépés is csökkentette a szándékos és/vagy akaratlan károkozás lehetıségét, esélyét.

9 VÉDELEMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ Az utolsó fejlesztések között van még 1 funkció, ami nem lett még beélesítve. Ez a vízumkérdıívek on-line kitöltése opció. Jelenleg még nem tudtak olyan felületet kialakítani, ami megfelelıen biztonságos lenne ehhez a funkcióhoz, de várhatóan 2011 nyarán már elérhetjük ezt a funkciót is. A CIS rendszer folyamatos üzembiztos mőködése miatt a CIS fejlesztı cégtıl magyar munkaidıben ügyeletet biztosít a Külügyminisztérium épületében. A fejlesztési lehetıségek A CIS 4. elkészült és 2011 januárja óta már aktívan használják is a külképviseleteken és a Külügyminisztérium központjában egyaránt. A közelmúlt fejlesztései között megemlítettük az Európai Unió Vízum Információs Rendszerével (Visa Information System - VIS) való kompatibilitás kialakítását illetve interoperabilitás megteremtéséhez szükséges feltételek megteremtését. Ez a részfeladat teljesült, azonban mivel a VIS miatt még a közeljövıben módosulhatnak a csatlakozás paraméterei és egyéb opciói, ezért szükséges van/lesz a VIS irányú kapcsolat finomhangolására. A CIS kliens nem készült el Windows Vista operációs rendszerhez, de a Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis CIS klienst éppen most tesztelik a Külügyminisztérium kollégái. Ezzel kapcsolatban sajnos még vannak mőködési problémák. Ami annak tudható be, hogy a konzuli ügyintézéshez szükséges technikai eszközök, mint pl.: a biometrikus adatokat tartalmazó útlevelek RFID-jának olvasására képes útlevél olvasókhoz Külügyminisztérium nem rendelkezik megfelelı meghajtó (driver) programokkal Windows 7-hez. A szállító tud és képes ezeket a meghajtó programokat biztosítani, de csak pénzbeli ellenszolgáltatás fejében. Ahhoz, hogy ezt be tudják szerezni elıbb meg kell teremteni a pénzügyi fedezetet. A CIS 4. verziójának elkészítését a megrendelık részérıl egy kicsit el kellett tolni. Ez szerencsére nem okozott nagy fennakadást. Az elızı részben már említettük, hogy kifejlesztésre került 2 olyan megoldás, ami laptopon vagy egyéb hordozható eszközön futtatható: az un. utazó konzuli tevékenység támogatásához szükséges funkcionalitások és az un 195

10 196 A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA okos kliens modul. Ebben a részben azért fontos megemlíteni ıket újra, mert bár kész vannak, de többek között az elcsúsztatott véghatáridı miatt még nincsenek beüzemelve, mint éles rendszer. Ezen eszközök lehetséges felhasználási területei pl.: Egy EU tag külképviseletén, ennek elıfeltétele, hogy Magyarország és az érintett EU tagország megállapodott arról, hogy a magyar konzuli szolgálat kollégája vagy kollégái elláthatják konzuli feladataikat. Egy ilyen eszköz nagyon hasznos lett volna az azóta már bezárt külképviseleten Venezuela fıvárosában, Caracasban. Kihelyezett konzuli ügyfélfogadás: ideiglenesen (pl.: nyáron illetve télen hónapra) létesített konzuli tevékenységek magyar állampolgárok által nagyszámban látogatott helyeken. Ilyen hely pl.: Split, Horvátországban, ahol már több nyáron jelen volt konzuli szolgálatunk. Itt is a nagyszámú magyar turista indokolta e lépést. Ezt képletesen akár egy hotel szobában is ki lehet vitelezni. A 2 technikai megoldás között a lényeges különbség, hogy az utazó konzuli modult használva a munkafolyamat csak egy bizonyos pontig végezhetı el a külképviselettıl távol, mert nincs VPN kapcsolat kialakítására alkalmas képesség integrálva e megoldásba, azonban egy saját adatbázisba tárolja a bevitt információkat, és amikor újra rácsatlakozik a külképviseleti hálózatra, akkor szinkronizál a szerverekkel. A munkafolyamat csak ezután folytatható. Ugyanakkor az okos kliens képes a központi szerverekkel VPN kapcsolatot kialakítani és nincs ilyen korlátja, azonban nincs neki saját adatbázisa. Mindkét megoldásnak meg van az elınye és a hátránya is. Az utazó konzuli megoldás akkor is használható, ha nincs megfelelıen kiépített kommunikációs infrastruktúra, ugyanakkor csak egy bizonyos fázisig tudjuk a munkafolyamatokat elvégezni. Az okos klienssel végig lehet vinni a munkafolyamatokat, de a munkát nagymértékben befolyásolhatja kommunikációs csatornák minısége és rendelkezésre állása. A VPN kapcsolat kialakításánál azonban gondos tervezés szükséges, mert egy nem megfelelıen megtervezett rendszer biztonságot nem ad csak hamis biztonságérzetet [5]. Ezért is fontos a megfelelı hitelesítési módszer kiválasztása (pl.: intelligens kártyák és az EAP-TLS protokoll együttes használata) [6].

11 VÉDELEMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ Szoftverek távoli telepítésére már a Microsoft Windows 2003 Server környezetben is volt lehetıség, melyhez a csoportos házirendet (Group POlicy - GPO) hívhattuk segítségül [7]. A CIS újabb verzióinak külképviseleti telepítéséhez ma ilyen GPO alapú telepítést használnak a Külügyminisztérium informatikusai. Sajnos ez megoldással sokszor probléma van, ezért találni kell egy megbízható alternatív megoldást. Mivel a normál felhasználó nem rendelkezik telepítési jogosítványokkal a helyi számítógépes munkaállomásokon, ez eléggé behatárolja a lehetıségeket. A különbözı scriptek futtatása helyett egy telepítı service kialakítása megnyugtató alternatívának ígérkezik. Ez a service gondoskodna a CIS kliensek frissítésérıl. Kíváncsian várjuk melyik megoldás mellett fognak a Külügyminisztérium informatikusai dönteni. A Külügyminisztériumban a rendszergazdák között nem minden rendszergazdának van teljes jogosítványa az egész rendszerre. Például a CIS rendszergazdáinak nincs a munkaállomásokon telepítési jogosítványuk, de a CIS rendszeren belül teljes értékő rendszergazda jogosítványokkal bírnak. Nekik fontos hogy a jövıben a CIS kliens gépeket is távolról tudják felügyelni. Ezt a problémát a jövıben célszerő orvosolni. A külügyminisztérium szinte minden külképviseletén helyi szerverek szolgálják ki a külképviseletek számítógépes munkaállomásait. Ez elsı hallásra túlzásnak tőnik, de a végrehajtandó feladatok, a rendelkezésre álló kommunikációs infrastruktúra és a költségvetési megszorítások sajnos korlátokat állítottak és bizonyos helyeken állítanak még ma is. Azonban, ahogy a Föld különbözı államai egyre fejlettebb kommunikációs infrastruktúrákat építenek ki, ezek az infrastruktúrák egyre jobb lefedettségi, rendelkezésre állási, és sávszélességi mutatókkal rendelkeznek, és persze használatuk is egyre kedvezıbb költséget generál. Mőholdas kommunikációs hálózatok kiépítését az ENSZ is támogatta azért, hogy, a ritkán lakott illetve elégtelen fogyasztói körülmények miatt kis fogyasztói sőrőségő földrészek területek is be legyenek vonva a globális távközlésbe és médiaszolgáltatásokba [9]. Most már idıszerő volt olyan tervek kivitelezésén elgondolkodni illetve meglépni, ahol bizonyos külképviseletek ne saját szervereket, hanem más külképviseleten vagy a központban elhelyezett szervereket használnak. Ezt az ötletet szolgálja az, hogy vannak olyan képviseletek minden kontinensen, amik között 197

12 198 A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA megfelelı árú, üzembiztonságú és sávszélességő kommunikációs kapcsolatot lehetne kialakítani, így szervereket lehet megspórolni. A régiók kialakítása már napirenden van, és hamarosan várható, hogy csökken a szerverek száma a külképviseleteken. A SIS II fejlesztésébe az Európai Unió tagállamai már euró százmilliókat fektetek bele, és többszöri határidı módosítás ellenére még mindig nincs kész. Sajnos utolsó tesztje szerint nagyon sok még a kijavítandó hiányossága. Mindemellett egyre több EU tagállam támadja a SIS II rendszert, ami minden jel szerint nem lesz kész 2013 elıtt [10]. Még 2003-ban az írisz alapú biometrikus azonosítást is szóba került, de egyelıre ez még nem valósult meg Európában. Azonban nem kizárt, hogy a jövıben újra napirendre kerül [11]. De addig is a SIS II bevezetéséhez majd újabb módosításokat kell a CIS-en is végezni, de addigra már a biometrikus adatok kezelésével kapcsolatban köszönhetıen a biometrikus útlevél-igénylés külképviseleti megjelenésének - minden bizonnyal remek tapasztalatokkal leszünk gazdagabbak. Összefoglalás Az elızıekben megismerhettük a CIS nem sokkal ezelıtt végrehatott fejlesztéseit, az aktuálisan még folyamatban levı fejlesztéseket, majd betekintést kaptunk a jövıbeni fejlesztési lehetıségek néhány lehetséges formájába. A konzuli szolgálatot felfoghatjuk egyfajta elıretolt helyırségnek is, aki elızetes szőréseket végez mindazokon, akik szeretnének magyarországi vízummal Magyarországra és ezzel együtt az Európai Unió területére lépni. Emiatt a konzuli szolgálat Magyarország és evvel együtt a schengeni országok biztonságának megırzésében kulcsfontosságú szerepet játszik. Ugyanakkor a külföldön bajba jutott magyar, de adott feltételek mellett akár más EU tagország állampolgárainak is segítséget nyújt, illetve adott szolgáltatásokat biztosít. A CIS mint a konzuli hálózat által használt információs rendszer nagyon fontos szerepet tölt be az elıbb említett tevékenységekben, feladatok végrehatásában. Azt is mondhatjuk, hogy a CIS a konzuli szolgálat egyik, ha nem a legfontosabb nehézfegyvere. Pontosan e kiemelt szerepe miatt szükséges, hogy a jövıben is megfelelıen legyen karbantartva, üzemeltetve és fejlesztve.

13 VÉDELEMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ Felhasznált irodalom 1. Ajánlati/Részvételi Felhívás httphttp://www.mfa.gov.hu/nr/rdonlyres/d4c02918-c34c- 445B-ACBC D76EAAC/0/ajanlati_felhivas_kir.pdfwww.artefaktum. hu/infoforr.htm (letöltve: ) 2. Kérdések válaszok - Hol kérelmezhetı a magánútlevél? &kerdes_valasz_id= (letöltve: ) 3. Biometrikus útlevél Magyarországon is orszagon_is (letöltve: ) 4. Ajánlati/Részvételi Felhívás httphttp://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice: :text:hu:htmlwww.artefaktum.hu/infoforr.htm (letöltve: ) 5. A VPN = biztonság illúziója? (letöltve: ) 6. A VPN hálózatokkal kapcsolatos biztonsági kérdések (letöltve: ) 7. Szoftver távoli telepítése csoportházirend segítségével Windows Server 2003 rendszerben (letöltve: ) 8. Speed Capture Station (letöltve: ) 9. A globalizálódó közlekedés és távközlés - II. rész ev/05/ html (letöltve: ) 199

14 A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLİDÉSE 2007-ES SCHENGENI TAGGÁ VÁLÁSUNK ÓTA ra készülhet el a Második Schengeni Információs Rendszer odik_schengeni_informacios_rendszer%20-- (letöltve: ) 11. Íriszvizsgálat az európai útlevelekben? (letöltve: ) 200

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése InfoTIPP Rendszerház Kft. Költözzön Virtuális Irodába és levesszük válláról a terhet! Virtuális Iroda már 15.000 Ft/hó-tól (2 felhasználóval) Biztosan elég korszerő

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

WIN-TAX programrendszer hálózatban

WIN-TAX programrendszer hálózatban WIN-TAX programrendszer hálózatban Számítógépes hálózat Hálózat kialakítása Szerver gépre telepítendő alkalmazások: Adatbázis kiszolgáló (Firebird 2.5-ös verzió) WIN-TAX programrendszer Kliens gépre telepítendő

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: http://www.3szs.hu A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje Tisztelt Felhasználó!

Részletesebben

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft.

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. E-Mail, és SMS küldés program Felhasználói kézikönyv Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. -1- (30)264-92-05 Tartalomjegyzék A programról általában... 3 Hardware software igény...

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Lehetséges kommunikáci kapcsolatok az EU elnöks alatt a KülkK. lképviseleteken. és s a. Robothadviselés Tudományos Konferencia 2009. November 24.

Lehetséges kommunikáci kapcsolatok az EU elnöks alatt a KülkK. lképviseleteken. és s a. Robothadviselés Tudományos Konferencia 2009. November 24. Robothadviselés Tudományos Konferencia 2009. November 24. Lehetséges kommunikáci ciós kapcsolatok az EU elnöks kség alatt a KülkK lképviseleteken és s a Külügyminisztériumban INKOVICS Ferenc Ferenc.Inkovics@kum.hu

Részletesebben

A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER (CIS) ÉS A SCHENGENI INFORMÁCIÓS RENDSZER (SIS) KAPCSOLATA

A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER (CIS) ÉS A SCHENGENI INFORMÁCIÓS RENDSZER (SIS) KAPCSOLATA IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Inkovics Ferenc Külügyminisztérium ferenc.inkovics@kum.hu A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER (CIS) ÉS A SCHENGENI INFORMÁCIÓS RENDSZER (SIS) KAPCSOLATA Absztrakt A cikk

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

3 1.250.000.- 3 840.000.- 1 57.183.048.- 1 30.000.000.-

3 1.250.000.- 3 840.000.- 1 57.183.048.- 1 30.000.000.- 1. Konzuli KHA 2008/3.5.7. sz projekt keretében konzuli tankönyv (oktatási segédlet) nyomdai előkészítési munkálatai 3 1.250.000.- takarékossági szempontok miatt lebonyolításra. 2. Konzuli 3. 4. Nemzetközi

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 2 / 8 1. A folyamat célja KIVONAT a TLF005 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére A folyamat célja a technológiai informatikai rendszereken a meghibásodások

Részletesebben

tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan

tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan Egy vállalkozás termelékenységének, hatékonyságának megőrzése érdekében

Részletesebben

Integráci. ciós s tesztek. ciós s tesztek (folyt.) Integration Level Testing (ILT) Ficsor Lajos. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék

Integráci. ciós s tesztek. ciós s tesztek (folyt.) Integration Level Testing (ILT) Ficsor Lajos. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék ciós s tesztek ciós s tesztek Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2008. 11. 27. IntegraciosTeszt / 1 ós tesztek IntegraciosTeszt / 2 ciós s tesztek (folyt.) Feltételezzük,

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete A Kormány /2006. (..) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998.

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt.

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Informatikai aktualitások Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Mi az a Felhő? Múlt évben bemutattunk egy új informatikai környezetet! Lényeges tulajdonságai: A programok szerver központban futnak A felhasználónál

Részletesebben

KELER KID Internetwork System (KIS)

KELER KID Internetwork System (KIS) KELER KID Internetwork System (KIS) Éles és teszt program installációs segédlet Verzió: 2.0 2015. 04. 10. Cardinal Kft. 2015. Tartalomjegyzék 1. Néhány alapvető információ...3 1.1 KID program hardware

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER

VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER Debreceni Egyetem Informatikai Kar VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER Dr. Kuki Attila Egyetemi Adjunktus Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék GYÖKÉR RÓBERT Mérnök Informatikus levelezı Debrecen 2009.

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Hírlevél. 2009. augusztus. ÁFA változásokból eredő programmódosítások. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben

Hírlevél. 2009. augusztus. ÁFA változásokból eredő programmódosítások. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2009. III. negyedév ÁFA változásokból eredő programmódosítások 2009. augusztus Tartalom Jogszabályi változások...

Részletesebben

OpenVPN kliens telepítése a RITEK Zrt. szervereinek eléréséhez.

OpenVPN kliens telepítése a RITEK Zrt. szervereinek eléréséhez. OpenVPN kliens telepítése a RITEK Zrt. szervereinek eléréséhez. Az OpenVPN kliens programra akkor van szükség, ha egy nyílt Internet elérésű helyről szeretnénk elérni magas biztonság mellett a RITEK Zrt.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

Jelszavas hozzáférés korlátozás

Jelszavas hozzáférés korlátozás Jelszavas hozzáférés korlátozás Ebben a cikkben az egyik legelterjedtebb web szerver, az Apache kiszolgálón mőködı technikát mutatunk be. Az Apache általi lehetıséget azért ragadjuk ki, mert ennek a szerver

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

Szakdolgozati témák 2008-2009 Mőszaki informatikai mérnökasszisztens képzés

Szakdolgozati témák 2008-2009 Mőszaki informatikai mérnökasszisztens képzés Szakdolgozati témák 2008-2009 Mőszaki informatikai mérnökasszisztens képzés Témák Dr.Kádár András konzultálásával: 1. Informatikai cég üzleti terve - Mikor készítünk üzleti tervet? - Miért választotta

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés Melyik Windows Vista verzióról lehet melyik Windows 7 verzióra helyben frissíteni? Windows Vista Business -> Windows 7 Professional Windows Vista Business -> Windows 7 Home Premium Windows Vista Ultimate

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Számítógépek és tartozékaik

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365326-2010:text:hu:html HU-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 239-365326 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz 2010/11 ősz 1. Word / Excel 2. Solver 3. ZH 4. Windows 5. Windows 6. ZH 7. HTML 8. HTML 9. ZH 10. Adatszerkezetek, változók, tömbök 11. Számábrázolási kérdések 12. ZH 13. Pótlás A Windows felhasználói

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgá infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz TIOP 1.2.3/08/1 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, 2010. március 23. Kedvezményezettek Miskolci Egyetem:

Részletesebben

Windows Server 2008 Standard telepítése lépésenként VirtualBox virtuális gépbe

Windows Server 2008 Standard telepítése lépésenként VirtualBox virtuális gépbe Windows Server 2008 Standard telepítése lépésenként VirtualBox virtuális gépbe Rádi Viktor 1. Bevezetés 1.1. Célok Ez a bemutató a hallgatókat hivatott segíteni a VirtualBox használatának elsajátításában

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja 1 / 15 Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja Vajna Miklós 2012. január 24. Tartalomjegyzék 2 / 15 1 Bevezető 2 Motiváció 3

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

SAP Business One. Áttekintés, gyakorlati ismertetı. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Áttekintés, gyakorlati ismertetı. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 technológia Minimum hardver- és szoftverkövetelmények Technológia Technológia Az is kétszintő kliens/szerver architektúrán alapul. A szerver a Microsoft

Részletesebben

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül Letöltési Procedúra Fontos: Ha Ön tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül dolgozik akkor a letöltés előtt nézze meg a Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Riverbed Sávszélesség optimalizálás

Riverbed Sávszélesség optimalizálás SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Riverbed Sávszélesség optimalizálás Bakonyi Gábor hálózati mérnök Nem tudtuk, hogy lehetetlen,

Részletesebben

NIIF és a Sulinet + fejlesztések

NIIF és a Sulinet + fejlesztések NIIF és a Sulinet + fejlesztések 2014. január 9. Sulinet + nyílt nap Budapest Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet NIIF Intézet és szolgáltatásai NIIF Intézet és Program 1986 óta működik Felsőoktatás,

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Tűzfal fogalma Olyan alkalmazás, amellyel egy belső hálózat megvédhető a külső hálózatról (pl. Internet) érkező támadásokkal szemben Vállalati tűzfal Olyan tűzfal, amely

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz Tartalomjegyzék 1. MS Outlook Express... 3 2. MS Outlook 2003... 7 3. Mozilla Thunderbird... 10 Bevezetés Ez a dokumentum az e-szignó archívum

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 tanévre 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Tel.: 36/341-131 Az intézmény azonosítója:

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 5148103 2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

Hibabehatárolási útmutató [ß]

Hibabehatárolási útmutató [ß] Hibabehatárolási útmutató [ß] Amennyiben a KábelNET szolgáltatás igénybevétele során bármilyen rendellenességet tapasztal kérjük, végezze el az alábbi ellenırzı lépéseket mielıtt a HelpDesk ügyfélszolgálatunkat

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól

Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tájékoztató Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól ELTE ÁJK 2007. Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól 3 Bevezető,

Részletesebben

MMTS DERIVATÍV PIAC KERESKEDÉSI MUNKAÁLLOMÁS SZOFTVER

MMTS DERIVATÍV PIAC KERESKEDÉSI MUNKAÁLLOMÁS SZOFTVER MMTS DERIVATÍV PIAC KERESKEDÉSI MUNKAÁLLOMÁS SZOFTVER TELEPÍTÉSI LEÍRÁS V1.2 Kérjük, mindig ellenırizze a www.bet.hu honlapon, hogy Önnek jelen dokumentumból a legfrissebb verziója van-e meg!! Author:

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába

Bevezetés az SAP világába Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 2. Belépés az SAP rendszerbe 1 Tartalom Alapfogalmak - A nyúl ürege Belépés a rendszerbe - A piros pirula A

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

EDUROAM WI-FI beállítása

EDUROAM WI-FI beállítása EDUROAM WI-FI beállítása Az eduroam oktatási és kutatási intézmények nemzetközi szövetségének a szolgáltatása, amely lehetővé teszi a szövetség tagjainak felhasználói számára, hogy egy másik eduroam szövetségbeli

Részletesebben

Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1. Gyorskalauz. Köszönti az SUSE Linux Enterprise Server! Minimális rendszerkövetelmények

Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1. Gyorskalauz. Köszönti az SUSE Linux Enterprise Server! Minimális rendszerkövetelmények Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 NOVELL GYORSKALAUZ KÁRTYA A SUSE Linux Enterprise Server új, 11 SP1 verziójának telepítéséhez a következő

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Server 11

Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Server 11 Gyorskalauz SUSE Linux Enterprise Server 11 NOVELL GYORSKALAUZ KÁRTYA A SUSE Linux Enterprise 11 új verziójának telepítéséhez a következő műveletsorokat kell végrehajtani. A jelen dokumentum áttekintést

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Tartalom 1. Figyelmeztetés!... 2 2. Hogyan működik a VPN?... 2 3. Beállítás... 3 3.1 Tudnivalók a beállítás előtt... 3 4. Használat... 7 5. Igénylés...

Részletesebben