E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt."

Átírás

1 MU E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MU V04 FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉK, FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉS TERVÉNEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA ÉS A KIVITELEZÉST KÖVETŐ MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSE MŰSZAKI UTASÍTÁS Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 1/19

2 EKO-MU v04 Földgáz csatlakozó vezeték, felhasználói berendezés tervének műszaki-biztonsági felülvizsgálata és a kivitelezést követő műszaki-biztonsági ellenőrzése Műszaki utasítás BIR-Gazda (Készítette): BIR Véleményezők: BPM részről: Jogi szakterület részéről: Szakmai véleményezők: Szakmailag ellenőrizte és jóváhagyta: Bevezetés módja és felelőse: Név, munkakör: Orbán László, regionális hálózati területi Lukács Edit, Belső rendelkezések Dr. Molnár András, Ügyvéd, jogi tanácsadó 1) Dudinszky Zoltán, Régióközpont vezető 2) Csernela Tamás, regionális koordináló területi 3) Vajda Tibor, területgazda 4) Tóth László, regisztrált szerelői rendszer koordinátor 5) Ombódiné Flumbort Renáta, Szabályzási területi 6) Máté Anikó, regionális hálózati területi Kerekes Ferenc, Gázhálózati osztályvezető oktatás, Orbán László Hatályba lépés napja: Hatályon kívül helyezi: EKO-MU v03 Jóváhagyom és hatályba léptetem:.. Gelencsér Lajos az Igazgatóság tagja Azonosító: EKO-MU v03 Oldalszám: 2/19

3 Változások követése Verziószám Változtatás v01 Eredeti kiadás v02 Műszaki-biztonsági ellenőrzés folyamata módosult. v03 Szöveges rész (3.; 4.; 5. pontok) és mellékletek (2.; 3.; 4.; 5; 6.; 7.; és 9.) változása kiegészítése, módosítása, melynek indokai a földgázellátásról szóló évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet (Vhr.) módosulása, valamint a 19/2012 (VII.20.) NGM rendelet hatályba lépése, továbbá az új GMBSZ kihirdetése. Terv hatályának hosszabbítása rész szintén változott. (3.1.5 és pontok) v04 11/2013. (III. 21) NGM rendelet hatályba lépése végett a 2.1, 2.2, 3.1.2, , és a pontok szöveges részei változtak. Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 3/19

4 Tartalomjegyzék 1. A rendelkezése célja és hatálya Célja A rendelkezés hatálya 5 2. Fogalmak,rövidítések: Fogalmak Rövidítések 5 3. Eljárás, felelősség Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervének műszakibiztonsági felülvizsgálatának folyamata Tervdokumentáció átvétele, Nyilvántartásba vétele Kiviteli tervdokumentáció műszaki-biztonsági felülvizsgálata Tervdokumentáció aláírása, kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozat kiadása Tervátadás Tervmódosítás A terv ismételt műszaki-biztonsági felülvizsgálata A tervdokumentáció hatálya Tárolás, visszakereshetőség, nyomon követés, hozzáférés és adatszolgáltatás Műszaki-biztonsági ellenőrzés folyamata Kivitelezés készre jelentése, Nyilvántartásba vétele Feljogosítással rendelkező szerelő kivitelezése Feljogosítással nem rendelkező szerelő kivitelezése Megvalósulási dokumentáció felülvizsgálata Időpont egyeztetés a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A helyszíni műszaki-biztonsági ellenőrzés Ismételt műszaki-biztonsági ellenőrzés Egyszerűsített készülékcsere Tartozás miatti visszakapcsolás esetén történő eljárás Adatfeldolgozás Dokumentáció leadása Fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó felszerelése, rendszer gáz alá helyezése Eltérések kezelése Hivatkozások és kapcsolatok Mellékletek 19 Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 4/19

5 1. A rendelkezése célja és hatálya 1.1 Célja Földgáz csatlakozó vezeték, felhasználói berendezés tervének műszaki-biztonsági Jelen utasítás célja a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések létesítésének, átalakításának, készítésének kivitelezésére vonatkozó tervdokumentációk műszaki-biztonsági felülvizsgálatának és a kivitelezést követő műszaki-biztonsági ellenőrzésnek a szabályozása, valamint az egységes alkalmazás elősegítése. A BIR gazdája megvizsgálta és megállapítja, hogy a rendelkezés a Központi irányelvek, Belső Írásos Rendelkezések és a külső jogszabályok követelményeinek maradéktalanul megfelel. 1.2 A rendelkezés hatálya A rendelkezés az aláíró lapon megadott dátummal lép hatályba és visszavonásig marad hatályban. Az utasítás hatálya kiterjed az E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. utca 32. továbbiakban: Földgázelosztó ) ellátási területére, valamint minden olyan szervezeti egységére, ahol a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések tervdokumentációinak műszaki-biztonsági felülvizsgálatával és a kivitelezést követő műszakibiztonsági ellenőrzésével kapcsolatos tevékenység történik. A jelen utasítást minden olyan szervezeti egység munkavállalói, valamint a Földgázelosztóval bármely jogviszonyban lévők kötelesek megismerni és alkalmazni, akik a földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítésére, átalakítására, készítésére vonatkozó szabályok alkalmazásában érintettek. 2.Fogalmak,rövidítések: 2.1 Fogalmak A jelen műszaki utasításban használt fogalmakat a GET 3. - ának, a Vhr ának és a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. - ának rendelkezései szerint kell értelmezni. 2.2 Rövidítések - EKO: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., Földgázelosztói engedélyes - EMO: Energia Mérési Osztály - EHS: E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. - GET: évi XL. törvény a földgázellátásról - Vhr.: 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról. - GESZ: Földgázelosztási Szabályzat, 1. számú melléklete a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletnek - ÜSZ: Földgázelosztói Üzletszabályzat - GSZ: Garantált Szolgáltatás Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 5/19

6 - MBSZ: A gáz csatlakozó vezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. sz. melléklete (Műszaki Biztonsági Szabályzat), ami a rendeletben meghatározott követelmények teljesítését elősegítő, a csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések létesítésének, használatbavételének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, áthelyezésének, felülvizsgálatának, megszüntetésének műszaki biztonsági feltételeit és módját tartalmazó műszaki előírások gyűjteménye - Hatóság: Első fokon a területileg illetékes kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága, míg másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. - Hivatal: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 3. Eljárás, felelősség 3.1 Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervének műszaki-biztonsági felülvizsgálatának folyamata Tervdokumentáció átvétele, Nyilvántartásba vétele A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítési és bővítési munkáinak tervezéséről és kivitelezéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítése, átalakítása esetén a MBSZ pontjában meghatározott tervezői jogosultsággal rendelkező tervező bevonásával kiviteli tervet kell készíteni, kivéve, ha a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet eltérően rendelkezik. A tervező jogosultságát a Földgázelosztó ellenőrzi. A terv készítője a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzembe helyezési munkáinak feltételeit, a fogyasztásmérő berendezés csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint nem lakossági fogyasztó esetében a nyomásszabályozó típusát és annak az üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét a Földgázelosztóval előzetesen egyeztetni köteles. A Földgázelosztó köteles térítésmentesen az ingatlantulajdonos vagy az ingatlantulajdonos tervezője, kivitelezője rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat: a) az elosztóvezetékhez történő csatlakozási pont helyét, b) a felhasználási helyen igénybe vehető vásárolt kapacitást, c) a nyomásszabályzó és a fogyasztásmérő berendezés műszaki előírásaira, elhelyezésére vonatkozó követelményeket, valamint d) a tervezéshez szükséges egyéb adatokat. A kiviteli tervet a Földgázelosztó felülvizsgálja. A Földgázelosztó a kiviteli terven kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelmények meglétét köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek, valamint más hozzájárulások beszerzése az ingatlantulajdonos kötelessége. A Földgázelosztó a terv véleményezéséhez az engedélyeket jogosult az ingatlantulajdonostól bekérni. Az ingatlan gázellátási tervdokumentációját 3 példányban, példányonként rendezve, írásos megrendelő (Műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelő: 1. számú melléklet) kíséretében kell a Földgázelosztóhoz benyújtani műszaki-biztonsági felülvizsgálatra. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa helyett a meghatalmazottja jár el úgy a meghatalmazott a képviseleti Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 6/19

7 jogosultságát meghatalmazással köteles igazolni, melyet köteles a kiviteli tervdokumentáció mellékleteként csatolni. (Meghatalmazás minta: 9. számú melléklet) A beérkezett tervdokumentációt postakönyvi iktatás után azonosítási adataival a műszakigazdasági nyilvántartásba veszi, igény esetén ezzel egyidejűleg a tervet beadó felé igazolja a tervdokumentáció befogadását. A nyilvántartásba vett tervdokumentációt műszaki-biztonsági felülvizsgálatra továbbítja a regionális hálózati területi vagy a helyettesítésére kijelölt munkavállaló részére. (Felhasználási hely nyilvántartása: 2. számú melléklet) A Földgázelosztó területileg illetékes Hálózati Régiójához műszaki-biztonsági tervfelülvizsgálatra benyújtott tervdokumentációhoz forgódugattyús, turbinás gázmérők esetében a tervező előzetesen az EMO-tól méréstechnikai szakvéleményt kér. Membrános gázmérők esetében a méréstechnikai engedélyezést a Hálózati Régió saját hatáskörében végzi el Kiviteli tervdokumentáció műszaki-biztonsági felülvizsgálata Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a kiviteli terv felülvizsgálata díjmentes, míg egyéb esetekben az egy felhasználási helyre vonatkozó tervdokumentáció műszaki-biztonsági felülvizsgálata díjköteles a szolgáltatást igénybevevő részére naptári évenként a második alkalmat követően. (A számlázás menete az UT-130 a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjtételeinek alkalmazási rendje utasítás pontjában található. A hatályos díjtételt az SZ-032 Árképzési Szabályzat, ill. az ÜSZ függeléke tartalmazza.) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot csak a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II.13.) GKM rendeletben meghatározott, erre jogosult személyek végezhetik. A tervfelülvizsgáló feladata: A tervdokumentációkban feltüntetett csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelmények meglétének ellenőrzése és felülvizsgálata a vonatkozó előírások, és a MBSZ, valamint a Földgázelosztó saját technológiáját leíró műszaki kézikönyvek (MK-21-01) előírásai alapján; Felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését követően, a 70 kw együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák műszaki biztonsági használatbavételének, átalakításának műszaki biztonsági jóváhagyását kérelmezni köteles a Hatóságtól. (11/2013. (III.21.) NGM rendelet 7. (1) bekezdése) Kiviteli tervdokumentációban feltüntetett felhasználói berendezések teljesítményigénye nem haladja-e meg az adott ingatlanhoz, csatlakozási ponthoz kapcsolódó vásárolt kapacitást; Csatlakozási díj befizetésének ellenőrzése; Tervezői jogosultság, kamarai tagság ellenőrzése; Szükség szerint a számlázáshoz szükséges bizonylatokat kitöltése; (Műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelő: 1. számú melléklet) (Számlázhatósági bizonylat: 1144_eb) (Meghatalmazás: 9. számú melléklet) a felülvizsgálat eredményének dokumentálása a tervdokumentációban és a rendszerekben. Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 7/19

8 (Kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozat: 3. számú melléklet) (Műszaki-biztonsági felülvizsgálat hibajegyzék 4. számú melléklet) (Felhasználási hely nyilvántartása: 2. számú melléklet) Az elosztói csatlakozási szerződésben szereplő vagy egyébként megszerzett vásárolt kapacitást a terven szereplő valamennyi beépített felhasználói berendezés összteljesítménye nem haladhatja meg. Amennyiben a terven szereplő összes felhasználói berendezésekhez kapcsolódó beépített teljesítmény meghaladja a vásárolt kapacitást, úgy a tervdokumentációt hibajegyzékkel a megrendelőnek átdolgozásra, vissza kell küldeni. (Műszaki-biztonsági felülvizsgálat hibajegyzék: 4. számú melléklet) A tervfelülvizsgálatot a beérkezett tervdokumentációk esetében 15 munkanapon belül el kell végezni a szükséges dokumentumok rendelkezésre állása esetén. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek és polgári jogi hozzájárulások beszerzése, az abban előírtak betartása az ingatlantulajdonos kötelessége. A Földgázelosztó a kiviteli terv véleményezéséhez az engedélyeket jogosult az ingatlantulajdonostól bekérni. A tervfelülvizsgálat során különösen figyelemmel kell lenni a gázszolgáltatás feltételeinek fennállására, a méretezések meglétére, a műszaki-biztonsági követelmények teljesülésére, a gázfogyasztó készülékek alkalmazhatóságára és alkalmasságára Tervdokumentáció aláírása, kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozat kiadása A kivitelezésre alkalmas tervdokumentációhoz kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozatot kell mellékelni, valamint a műszaki-biztonsági szempontból megfelelőnek ítélt tervdokumentáció elfogadott tervlapjait aláírni, bélyegzővel lepecsételni és ezt a tervnyilvántartásban (2. sz. melléklet) ezzel egyidejűleg rögzíteni szükséges. Fentiek a tervfelülvizsgálattal megbízott regionális hálózati területi (ek) feladatát képezik. A bélyegző tartalmazza ( Műszaki-biztonsági szempontból kivitelezésre alkalmas vagy Műszaki-biztonsági szempontból kivitelezésre alkalmatlan feliratot): a tervfelülvizsgálat időpontját, a műszaki-biztonsági felülvizsgálat azonosító számát, a regionális hálózati területi, vagy a helyettesítésére kijelölt munkavállaló, vagy az ellenőrző, és az engedélyező személy általi aláírást. A felülvizsgált tervdokumentációhoz csatolni kell a Kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozatot (3. számú melléklet), amit az SZ-045 Aláírási szabályzatban rögzített munkavállalók írnak alá. A felülvizsgált, de nem megfelelő tervdokumentációhoz a Műszaki-biztonsági felülvizsgálat hibajegyzéket (4. számú melléklet) kell csatolni, amit az SZ-045 Aláírási szabályzatban rögzített munkavállalók írnak alá Tervátadás A kivitelezésre alkalmas, egyben a Földgázelosztó által aláírt tervdokumentáció 1 példányát irattárba helyezi a régiós, a többi tervpéldányt a műszaki-gazdasági (postakönyvi iktatás után) postázza a megrendelőnek. A nem megfelelő tervdokumentáció átadása is a fentieknek megfelelően történik. A tervdokumentáció külső felek közül személyesen csak a megrendelőnek és a meghatalmazással bíró tervezőnek adható ki, aki az átvételt aláírásával igazolja. Az Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 8/19

9 azonosságot cégkivonattal, személyi igazolvánnyal kell igazolni. A kiadás dátumát dokumentálni kell Tervmódosítás Ha a Földgázelosztó által felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentációtól utóbb eltérés válik szükségessé, akkor a tervdokumentációt módosítatni köteles az ingatlantulajdonos. A tervdokumentációt az a tervező módosíthatja, aki készítette, és jogosult az ingatlantulajdonos képviseletében eljárni a Földgázelosztónál, amennyiben képviseleti jogosultságát a pontban írtak szerint igazolja. A módosított tervdokumentációt újra be kell nyújtani a Földgázelosztóhoz műszaki biztonsági felülvizsgálatra, illetve ha a módosítás műszaki biztonsági szempontot nem érint (esetei a MBSZ 7.6. szakaszában kerültek felsorolásra), akkor a módosított tervet nyilvántartásba vétel céljából kell benyújtani a Földgázelosztóhoz. A műszaki biztonsági szempontot nem érintő terv-módosítás esetén a tervező a változást az összes felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített tervpéldányra (az irattárban elhelyezett eredeti példány kivételével) rávezeti és a módosítás dátumának megadása mellett szignálja és ellenjegyezteti a tervfelülvizsgálóval. Amennyiben szükséges, a műszaki-biztonsági szempontok szerinti tervfelülvizsgálatot végző személy(ek) feladata biztosítani, hogy a végrehajtott módosítások véleményezése, újbóli ellenőrzése, a módosítás dokumentálása, a módosított példányok megjelölése, megkülönböztetése és ezeknek az eredeti példánnyal együtt történő irattárazása megtörténjen A terv ismételt műszaki-biztonsági felülvizsgálata Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a kiviteli terv felülvizsgálata díjmentes, míg egyéb esetekben az egy felhasználási helyre vonatkozó tervdokumentáció műszaki-biztonsági felülvizsgálata díjköteles a szolgáltatást igénybevevő részére naptári évenként a második alkalmat követően. (A számlázás menete az UT-130 a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjtételeinek alkalmazási rendje utasítás pontjában található. A hatályos díjtételt az SZ-032 Árképzési szabályzat illetve az ÜSZ függeléke tartalmazza.) Ismételt tervfelülvizsgálatra akkor kerül sor, ha a felülvizsgálatra benyújtott, akár díjmentesen, akár díjkötelesen felülvizsgált terv, kivitelezésre alkalmatlan, és a pontban írtak szerint visszaküldésre kerül a megrendelő részére. Valamint abban az esetben, ha a már kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció helyett a pontban írtak szerint, műszaki biztonsági szempontból, - azaz a MBSZ 7.6. pontjában írtakon kívül - módosított tervdokumentációt nyújtanak be. A hiánypótlásra visszaadott kiviteli tervdokumentáció módosításának, kiegészítésének ismételt felülvizsgálati díját a Földgázelosztó Üzletszabályzata és az SZ-032 Árképzési Szabályzat szabályozza. (Műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelő: 1. számú melléklet) (Számlázhatósági bizonylat: 1144_eb) (Meghatalmazás: 9. számú melléklet) Az ismételt tervfelülvizsgálat kritériumai és szempontjai megegyeznek az első alkalommal végrehajtott műszaki-biztonsági felülvizsgálatnál meghatározottakkal. Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 9/19

10 3.1.7 A tervdokumentáció hatálya Földgáz csatlakozó vezeték, felhasználói berendezés tervének műszaki-biztonsági A kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció műszaki hatálya a kivitelezésre alkalmasságot megállapító Földgázelosztói nyilatkozat kiadásától számított 2 év. A kivitelezést a Földgázelosztó kivitelezésre alkalmas nyilatkozatának keltétől számított 2 éven belül sikeres műszaki biztonsági ellenőrzéssel be kell fejezni. Amennyiben a 2 éves határidőn belül nem történik meg a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzéssel lezárult kivitelezés, úgy ezt követően - az alább írtak szerint - kérni kell a földgázelosztói jóváhagyás meghosszabbítását, vagy ismételten kell kérni a Földgázelosztótól a kiviteli terv műszaki biztonsági felülvizsgálatát. A szükséges szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, szakvélemények hatálya esetenként változik. A kivitelezést úgy kell befejezni, hogy a szerelési nyilatkozat leadását követően a műszakibiztonsági ellenőrzésére elvégzésére a terv hatályának időtartamán belül legalább 15 nap rendelkezésre álljon. A kivitelezésre való alkalmasságot megállapító nyilatkozat hatályának időtartama meghosszabbítható maximum 2 évvel - új kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozat kiadásával és a tervrajzok újbóli lepecsételésével, dátumozásával és aláírásával -, ha az ismételt benyújtáskor hatályos műszaki-biztonsági feltételeknek megfelel. A jóváhagyott kiviteli terv hatálya nem hosszabbítható meg, ha az nem felel meg az ismételt benyújtáskor hatályos műszaki-biztonsági feltételeknek. Amennyiben ez nem biztosítható, abban az esetben új kiviteli tervdokumentációt kell készíteni a tervkészítés időpontjában hatályos előírások szerint és azt ismételten műszaki-biztonsági felülvizsgálatra kell benyújtani Tárolás, visszakereshetőség, nyomon követés, hozzáférés és adatszolgáltatás A pontban írtakkal szinkronban a felülvizsgált és aláírt tervdokumentáció 1 példányát, a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozattal (3. számú melléklet), vagy az 1 pld. hibajegyzékkel (4. számú melléklet) ellátott tervpéldányt a régiós területi a műszaki irattárban elhelyezi később előforduló változás követésére, illetve hatósági vagy jogi eljárásokra való felhasználásra. A folyamat leírását az MU Műszaki nyilvántartás rendelkezés szabályozza. A felülvizsgált tervdokumentációt az ingatlant ellátó vezeték üzemelésének befejezéséig meg kell őrizni. 3.2 Műszaki-biztonsági ellenőrzés folyamata Kivitelezés készre jelentése, Nyilvántartásba vétele A kivitelezést a Földgázelosztó által műszaki biztonsági szempontokból felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján kell végezni. Kivételt képez az egyszerűsített készülékcsere, amelyet a területileg illetékes földgázelosztóval előzetesen létrejött megállapodás alapján feljogosított, a gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántartásában [a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet] is szereplő gázszerelő végezhet. Az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelezést végző, - a gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántartásában szereplő - gázszerelő kezdeményezi a Földgázelosztóhoz benyújtott műszaki-biztonsági ellenőrzésre vonatkozó Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 10/19

11 szerelési nyilatkozattal, melyet a Földgázelosztó műszaki-gazdasági e érkeztet, majd a területgazda nyilvántartásba vesz. A szerelési nyilatkozatnak legalább tartalmaznia kell: a) a munkavégzés pontos helyét, b) a felhasználó nevét, címét, c) a kivitelezői nyilatkozatot, d) a kivitelezői jogosultság igazolását, e) a kéményvizsgálati szakvéleményt - amennyiben szükséges -, valamint f) a megvalósulási dokumentációt. (Szerelési és Kivitelezési nyilatkozat: 5. számú melléklet) (Műszaki-biztonsági ellenőrzések nyilvántartása: 6. számú melléklet) Feljogosítással rendelkező szerelő kivitelezése Műszaki-biztonsági ellenőrzést megbízottként az végezhet, akit a Földgázelosztó ezzel a tevékenységgel írásban megbízott. A csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés átvételére feljogosított szerelő által benyújtott dokumentációt a területgazda formai és tartalmi szempontból ellenőrzi. Amennyiben a feljogosított szerelő által kivitelezett munkát a területgazda a helyszínen nem ellenőrzi, a kivitelező köteles a műszaki biztonsági ellenőrzési jegyzőkönyvet (7. sz. melléklet) a Földgázelosztó s képviselőjeként és kivitelezőként is kitölteni és aláírni. A területgazda ellenőrzi a Megbízási Szerződés érvényességét (Gázközösség által megküldött nyilvántartásban); 30/2009. (XI.26.) NFGM rendelet szerinti kivitelezői jogosultságot; a benyújtott dokumentumok formai megfelelőségét, jelen rendelkezés 6. pontjában felsorolt mellékletekhez viszonyítva; a műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgált kiviteli tervdokumentáció érvényességét, hatályát; a szerelési nyilatkozat (Szerelési és kivitelezési nyilatkozat 5. számú melléklet) megfelelőségét; a megvalósulási dokumentáció alkalmasságát a vonatkozó előírások, és a MBSZ, valamint a Földgázelosztó saját technológiáját leíró műszaki kézikönyvek előírásai (lásd az 5. fejezetben) alapján; a műszaki-biztonsági ellenőrzések eredményét; (Műszaki-biztonsági ellenőrzési jegyzőkönyv: 7. számú melléklet) Egyetemes/Kereskedelmi Szerződés vagy befogadó nyilatkozat meglétét. A területgazda a benyújtott dokumentáció alapján nyilvántartásba veszi és dokumentálja a feljogosítással rendelkező szerelő által végzett munkát. Nem megfelelőség esetén tájékoztatni kell és a dokumentációt hiánypótlásra vissza kell küldeni. (Megvalósulási dokumentáció hibajegyzék: 8. számú melléklet) (Műszaki-biztonsági ellenőrzések nyilvántartása 6. számú melléket) Minden feljogosítással rendelkező szerelő által elvégzett munka havi 10%-ánál, de minimum egy alkalommal a területgazdának szúrópróbaszerű jelleggel részletes műszaki-biztonsági ellenőrzést kell végeznie jelen rendelkezés pontja szerint. A régió szolgáltatási területén először kivitelezési munkát végző feljogosított szerelő első műszaki biztonsági ellenőrzését minden esetben ellenőrizni kell. A feljogosított szerelő az illetékes területgazdát öt Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 11/19

12 munkanappal a műszaki-biztonsági ellenőrzés megkezdése előtt tájékoztatni köteles az időpontról, melynek ismeretében a területgazda dönt a helyszíni ellenőrzés szükségességéről. Amennyiben a területgazda csak a dokumentációt ellenőrzi, annak megfelelősége esetén a kivitelezési szerelési nyilatkozat (Szerelési és kivitelezési nyilatkozat 5. sz. melléklet) megjegyzés rovatában aláírásával igazolja a dokumentáció megfelelőségét, engedélyezi a felhasználó bekapcsolását. A feljogosított szerelő a felhasználó bekapcsolása után öt munkanapon belül köteles az illetékes területgazdának átadni a komplett - Nyilatkozat csatlakozó vezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos felhasználói kötelezettségekről 11. számú mellékletet is tartalmazó - dokumentációt. Helyszíni ellenőrzés esetén a pont előírásai szerint elvégzett műszaki - biztonsági ellenőrzés megfelelőségének/nem megfelelőségének tényét a területgazda aláírásával és dátum megadásával a feljogosított szerelő által kiállított jegyzőkönyvön (7. sz. melléklet) dokumentálja. Ha a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a Földgázelosztó azt állapítja meg, hogy a kivitelező nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve az előírásoknak megfelelően végezte el a munkát, jogosult erről a gázszerelők nyilvántartását vezető szervezetet tájékoztatni, ismételt szabálytalan munkavégzés esetén pedig kezdeményezni a gázszerelésre jogosultak jegyzékéből történő törlését. Fentiekkel összefüggésben régióvezető a területgazda jelzésére kezdeményezi a szerelő Gázközösségből történő kizárását, valamint a Megbízási Szerződés felmondását, egyidejűleg erről tájékoztatja a többi régiót. (Szerelési és kivitelezési nyilatkozat: 5. számú melléklet) (Műszaki-biztonsági ellenőrzési jegyzőkönyv: 7. számú melléklet) (Megvalósulási dokumentáció hibajegyzék: 8. számú melléklet) (Műszaki-biztonsági ellenőrzések nyilvántartása 6. számú melléklet) (Nyilatkozat csatlakozó vezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos felhasználói kötelezettségekről 11. számú melléklet) Feljogosítással nem rendelkező szerelő kivitelezése Megvalósulási dokumentáció felülvizsgálata A műszaki-biztonsági ellenőrzést csak a 12/2004. (II.13.) GKM rendeletben meghatározott, erre jogosult személyek végezhetik. A jogosult, érvényes és hatályos, fényképes gázszerelői igazolvánnyal rendelkező gázszerelő által benyújtott megvalósulási dokumentációt az illetékes területgazda átnézi. A területgazda ellenőrzi 30/2009. (XI.26.) NFGM rendelet szerinti kivitelezői jogosultságot a gázszerelést végző gázszerelő vonatkozásában; a műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgált és jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció hatályát; a szerelési nyilatkozat (Szerelési és kivitelezési nyilatkozat 5. számú melléklet) megfelelőségét; a megvalósulási dokumentáció alkalmasságát a vonatkozó előírások, a jogszabályok, a MBSZ, valamint a Földgázelosztó saját technológiáját leíró műszaki kézikönyvek előírásai alapján; szükség szerint a számlázáshoz szükséges bizonylatokat kitöltését; (Szerelési és kivitelezési nyilatkozat: 5. számú melléklet) Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 12/19

13 (Meghatalmazás: 9. számú melléklet) a műszaki-biztonsági ellenőrzések eredményének dokumentálása a dokumentációban és a rendszerekben. (Műszaki-biztonsági ellenőrzési jegyzőkönyv: 7. számú melléklet) (Műszaki biztonsági ellenőrzés nyilvántartás: 6. számú melléklet) Szükség esetén rendelkezésre kell állnia kéményvizsgálati szakvélemény; zárt égésterű készülék égéstermék-elvezetésének bizonylatolása (nem együtt tanúsított rendszer esetén); nyilatkozat a (z). és a (z) közötti villamos reteszelésről; nyilatkozat villamos hálózat illetve berendezés kivitelezéséről (EPH) (10. számú melléklet); villámvédelmi bizonylat; Egyetemes/Kereskedelmi Szerződés vagy befogadó nyilatkozat; illetve minden egyéb, a körülményektől függően szükséges dokumentum. Az ellenőrzéskor vizsgálni kell a megvalósulási dokumentációt. Amennyiben valamely szükséges dokumentum nem áll rendelkezésre vagy hiányos, a kivitelezést végző nyilvántartott gázszerelőt fel kell szólítani hiánypótlásra. (Megvalósulási dokumentáció hibajegyzék: 8. számú melléklet) Nem megfelelőség esetén a területgazda hiánypótlásra visszaadja a kivitelezést végző nyilvántartott gázszerelőnek a dokumentációt Időpont egyeztetés a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A megvalósulási dokumentáció tartalmi megfelelősége alapján a területgazda a nyilvántartott gázszerelővel időpontot egyeztet a helyszíni műszaki-biztonsági ellenőrzésről. A területgazda az egyeztetett időpontot az 6. számú mellékletnek és a ZEDM_MBF_GAZ tranzakciónak megfelelően nyilvántartásba veszi. (Műszaki-biztonsági ellenőrzések nyilvántartása: 6. számú melléklet) A helyszíni műszaki-biztonsági ellenőrzés A műszaki-biztonsági ellenőrzés megrendelőjével egyeztetett időpontban a területgazda a kivitelezői szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül a szükséges dokumentumok rendelkezésre állása esetén az ellenőrzést el kell végezni a kivitelezés helyszínén műszaki-biztonsági ellenőrzést tart. A műszaki-biztonsági ellenőrzés megrendelőjének gondoskodnia kell arról, hogy a kivitelezést végző nyilvántartott gázszerelő az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezést végző nyilvántartott gázszerelőnek biztosítani kell a műszaki-biztonsági ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzéskor vizsgálni kell a szerelést a megvalósulási dokumentáció alapján műszaki biztonsági szempontból, illetve a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés kivitelezését. Az előzőekben leírtaknak minden tekintetben meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak, és a MBSZ, valamint a Földgázelosztó saját technológiáját leíró műszaki kézikönyvek (lásd 5. fejezet) által előírt követelményeknek. Műszaki-biztonsági ellenőrzéskor a területgazda kitölti a - Műszaki-biztonsági ellenőrzési jegyzőkönyv 7. számú melléklet jegyzőkönyvét és az ellenőrzés eredményét ismerteti a jelenlévőkkel, aláíratja (nem megfelelőség esetén is) a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv egy Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 13/19

14 példányát a kivitelezőnek, egy másik példányát a megrendelőnek (beruházónak, felhasználónak) átadja. A műszaki-biztonsági ellenőrzés akkor tekinthető sikeresnek és teljesnek, amennyiben a MBSZ pontjában leírtak teljesülnek. Ha a kivitelezés nem felel meg a műszaki-biztonsági előírásoknak, a bekapcsolást a Földgázelosztó a hiba kijavításáig köteles megtagadni. Biztonsági okokból a Földgázelosztó a főcsapot vagy a fogyasztói főelzárót elzárhatja, és azokat biztonsági záró elemmel láthatja el. A biztonsági záró elemet eltávolítani és a lezárt főcsapot vagy a fogyasztói főelzárót kinyitni csak a Földgázelosztó jogosult. Ha a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a Földgázelosztó azt állapítja meg, hogy a kivitelező nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve az előírásoknak megfelelően végezte el a munkát, jogosult erről a gázszerelők nyilvántartását vezető szervezetet tájékoztatni, ismételt szabálytalan munkavégzés esetén pedig kezdeményezni a gázszerelésre jogosultak jegyzékéből történő törlését. A megállapított hibák és hiányosságok kijavítása után ismételt műszaki-biztonsági ellenőrzést kell kezdeményezni. Sikeres és teljes műszaki-biztonsági ellenőrzés esetén a területgazdának fel kell hívnia az felhasználó figyelmét, hogy a felhasználói berendezések beüzemelését/beszabályozását szakszervizzel kell elvégeztetni. Gázfogyasztó készülékek esetén a készülék műszaki-biztonsági követelményeinek, biztonságos és szakszerű használatának oktatása az üzembe helyező szakszerviz feladata. (Nyilatkozat csatlakozó vezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos felhasználói kötelezettségekről 11. számú melléklet) A fogyasztásmérő berendezés felszerelésének feltétele, hogy a felhasználó egyetemes/földgázkereskedelmi, valamint elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkezzék, amely tartalmazza a földgáz vételezés megkezdésének időpontját. Eltérő megállapodás hiányában a Földgázelosztó köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználási helyen a sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzést és a földgáz-kereskedelmi szerződést vagy a földgázkereskedő vételezés megkezdésének időpontját tartalmazó nyilatkozatának bemutatását követően a felhasználó vagy megbízottja írásbeli bejelentésének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül a gázmérőt és a nyomásszabályozót felszerelje, biztonsági záró elemmel lássa el, a csatlakozóvezetéket és a felhasználói berendezést az elosztóvezetékkel összekapcsolja, ha a felhasználó részéről a felhasználási helyen a munkavégzés lehetősége biztosított. A 70 kw együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák esetében a területgazda a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték üzembe helyezéséről, átalakításáról, megszüntetéséről a Hatóságot írásban tájékoztatni köteles az üzembe helyezés, átalakítás, megszüntetés napjától számított 8 napon belül. (11/2013. NGM rendelet 7. (6) bekezdése) Ismételt műszaki-biztonsági ellenőrzés Ismételt műszaki-biztonsági ellenőrzésre akkor kerül sor, ha az ellenőrzés sikertelen, ill. ha a megvalósulási dokumentáció hiányos vagy nem teljes. A területgazda kitölti a Műszakibiztonsági ellenőrzési jegyzőkönyvet (7. számú melléklet) és az ellenőrzés eredményét ismerteti a jelenlévőkkel. Sikertelen műszaki-biztonsági ellenőrzés esetén a bekapcsolást meg kell tagadni. Ha a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a Földgázelosztó azt állapítja meg, hogy a kivitelező nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve az előírásoknak megfelelően végezte el a Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 14/19

15 munkát, jogosult erről a gázszerelők nyilvántartását vezető szervezetet tájékoztatni, ismételt szabálytalan munkavégzés esetén pedig kezdeményezni a gázszerelésre jogosultak jegyzékéből történő törlését. A sikeres és teljes műszaki-biztonsági ellenőrzést követően a teljes megvalósulási dokumentáció a felülvizsgált tervekkel együtt tárolásra kerül a műszaki irattárban. (Szerelési és kivitelezési nyilatkozat: 5. számú melléklet) (Műszaki-biztonsági ellenőrzési jegyzőkönyv: 7. számú melléklet) (Megvalósulási dokumentáció hibajegyzék: 8. számú melléklet) (Meghatalmazás 9. számú melléklet) (Nyilatkozat csatlakozó vezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos felhasználói kötelezettségekről 11. számú melléklet) Egyszerűsített készülékcsere A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6. és a MBSZ 5.3 pontja szerinti egyszerűsített készülékcserét a Társaság területileg illetékes hálózati régiója által kiállított, jelen utasítás 14. sz. melléklete (Földgázelosztói hozzájárulás egyszerűsített gázfogyasztó készülék cseréhez) szerinti földgázelosztói hozzájárulás alapján feljogosított gázszerelő végezhet a jelen pontban írtak szerint. Az egyszerűsített készülékcserére vonatkozó hozzájárulásokat és az azok alapján az egyszerűsített készülékcsere elvégzésére jogosult feljogosított gázszerelőket a Társaság Energiamérési Osztálya tartja nyilván. A nyomtatványt az illetékes területgazda biztosítja a gázszerelő részére, egyúttal ellenőrzi, hogy rendelkezzen mestervizsgával és a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal. A jogosultságot igazoló okiratokról másolatot készít és a nyomtatványhoz csatolva nyújtja be aláírásra a hálózati régióközpont vezetőhöz, illetve aláírás után szkennelve küldi meg az aláírt hozzájárulást az Energia-mérési Osztály (regisztrált szerelői rendszer koordinátor) részére. Az energiamérési osztály igény szerint biztosítja az aktuális nyilvántartartást a hálózati régiók részére. Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetében végezhető: a) az új készülék legfeljebb 36 kw hőterhelésű, b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél, c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gaz vezetek cseréjével, átalakításával, d) az új készülék besorolása: da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel, az új gázfogyasztó készülék gyártója által előirt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy db) ha az új készülék kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiség levegőtől független üzemmódban helyezik üzembe. B típusú gázfelhasználó készülék beépítése azonban csere esetében is kizárólag a MBSZ c) pontjában előirt feltételek megvalósításával történhet. Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 15/19

16 Az egyszerűsített gázkészülék csere folyamatban az érintett csatlakozópontok és a felszerelt új elemek tömörségvizsgálata haszon gázzal, egyszerű szivárgás ellenőrzéssel elvégezhető Tartozás miatti visszakapcsolás esetén történő eljárás Az UT-009 a felhasználók gázdíj tartozása miatti ki- és visszakapcsolásának eljárásrend 4. fejezete tartalmazza a tartozás miatt kikapcsolt felhasználók visszakapcsolásához szükséges műszaki-biztonsági ellenőrzés részlet szabályait. A kikapcsolás és visszakapcsolás költségeit az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. az azt megrendelő földgázkereskedőre átháríthatja (ide értve a sikertelen kikapcsolás költségeit is feltéve, hogy a kikapcsolás az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nek fel nem róható okból maradt el). Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a kikapcsolást követően, az elosztóhálózat használati szerződés hatálya alatti kikapcsolási időtartamra is jogosult a rendszerhasználati díjakra, azaz a kötelezett erre az időtartamra is köteles megfizetni a rendszerhasználati díjakat. Amennyiben a kikapcsolás tartama alatt kiszámlázásra kerülnek a kapcsolódó rendszerhasználati díjak, úgy a visszakapcsolás feltétele ezeknek a rendszerhasználati díjaknak a megfizetése is. Amennyiben a kapcsolódó rendszerhasználati díjak a visszakapcsolást követően kerülnek kiszámlázásra, úgy a számla(ko)n feltüntetett fizetési határidő alatt kell azokat kiegyenlíteni. A visszakapcsolás feltétele, hogy a felhasználó a visszakapcsoláshoz szükséges feltételeknek eleget tegyen, és rendelkezzen az adott felhasználási helyre vonatkozó hatályos elosztóhálózathasználati, kapacitás lekötési és földgáz kereskedelmi szerződésekkel. Az értesítések és egyéb küldemények átvételére a pontban írt rendelkezések az irányadóak. 3.3 Adatfeldolgozás A műszaki-biztonsági ellenőrzést követően a területgazda a Műszaki-biztonsági ellenőrzések nyilvántartása 6 sz. mellékletben és a SAP ZEDM_MBF_GAZ tranzakcióban rögzíti a helyszíni ellenőrzés eredményét. A felhasználói rendszer bekapcsolása során keletkezett dokumentumokat (Gázmérő és átszámítómű bizonylat 12. számú melléklet vagy Gázmérő és nyomásszabályozó bizonylat 13. számú melléklet) az EHS koordinátora 5 munkanapon belül átadja a regionális mérő logisztikusnak, aki elvégzi az adatfeldolgozást. Feljogosítással rendelkező szerelő általi bekapcsoláskor keletkező dokumentumokat (13. számú melléklet) a szerelő 5 munkanapon belül átadja a megbízási szerződésben meghatározott ügyintézőnek (EHS raktáros vagy mérő logisztikus), aki elvégzi az adatfeldolgozást. 3.4 Dokumentáció leadása A felhasználói rendszer megvalósulási dokumentációját a területileg illetékes területgazda öt munkanapon belül átadja a regionális nek. A felhasználói rendszer bekapcsolása során keletkezett dokumentumokat a regionális mérő logisztikus az adatfeldolgozást követően átadja a regionális nek. A felhasználói rendszer dokumentációját a regionális területi öt munkanapon belül a műszaki irattárban elhelyezi az irattárolási rendnek megfelelően. Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 16/19

17 Az egyszerűsített gázkészülék csere után a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági ellenőrzését a gázkészülék cserét végző kivitelezőnek el kell végeznie és annak eredményét dokumentálnia kell. Ezt a MBSZ 7.7 szakasznak megfelelő adattartalmú szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat megküldésével kell a Földgázelosztó területileg illetékes régiójának bejelenteni. A Földgázelosztó a beérkező nyilatkozatokat nyilvántartásba veszi és feldolgozza. A feldolgozás során az illetékes területgazda jogosult az elvégzett cserét ellenőrizni. A területgazda által felülvizsgált nyilatkozatot a regionális területi a felhasználói rendszer dokumentációjában elhelyezi a beérkezését követő öt munkanapon belül. 3.5 Fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó felszerelése, rendszer gáz alá helyezése Sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzést követően a felhasználó vagy megbízottja írásbeli bejelentésének beérkezésétől számított, a Hivatal földgáz elosztás minimális minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározásáról szóló határozatában meghatározott mindenkori normaérték szerinti időtartamon, de maximum 8 munkanapon belül történik meg a fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó felszerelése. A fogyasztásmérő berendezés felszerelésének feltétele, hogy a felhasználó földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkezzék, amely tartalmazza a földgáz vételezés megkezdésének időpontját. A területgazda megrendeli a fogyasztásmérő és a nyomásszabályozó felszerelését, biztonsági záró elemmel való ellátását, a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés elosztóvezetékkel történő összekapcsolását. Az üzembe helyezést a Földgázelosztó megbízásából eljáró EHS szerelője, vagy az ugyancsak a Földgázelosztó megbízásából eljáró feljogosított szerelő végzi el. Nem lemezházas gázmérők üzembe helyezését a mérésügyi területi végzi el. A gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia üzembe helyezésére a készülék gyártója, vagy jogszabály szerint nyilvántartásba vett gázszerelő jogosult. 4. Eltérések kezelése Mivel a folyamatban szereplő műszaki-biztonsági felülvizsgálat (GSZ II.), műszaki-biztonsági ellenőrzés (GSZ III.), és az új felhasználási hely bekapcsolása (GSZ IV.) a Garantált Szolgáltatások körébe tartozik az ellenőrzési pontokat, az eltérések kezelését az UT-047 utasítás tartalmazza. 5. Hivatkozások és kapcsolatok A rendelkezés hivatkozott BIR-jei: - MU-19-08: Műszaki nyilvántartás A rendelkezés kapcsolódó BIR-jei: - MK-21-01: Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése - MK-19-01: Gázelosztó vezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése. - MK-20-01: Nyomásszabályozó-állomás tervezése, kivitelezése, üzemeltetése. - SZ-032: Árképzési szabályzat - SZ-045: Aláírási szabályzat Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 17/19

18 - UT-130: A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjtételeinek alkalmazási rendje - UT-047 Garantált Szolgáltatások kivizsgálása, kifizetése, adatszolgáltatása - Utasítás Jogszabályi és egyéb kapcsolódó rendelkezések: évi XL. törvény a földgázellátásról. (GET) - 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (GET-Vhr.). - 12/2004. (II.13.) GKM rendelet: a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról. - 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról. - 30/2009. (XI.26.) NFGM rendelet: a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról. - 19/2012 (VII.20.) NGM rendelet: a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról. - 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet: a gáz csatlakozó vezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról. Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 18/19

19 6. Mellékletek Azonosító Megnevezés Felelős 11_MBFM_4-5_ _eb Levélformátum Levélformátum 12_SZKNY_4-5_ _eb 12_MBEJ_4-5_01 11_MBE_4-5_01 1 sz. melléklet Műszaki- Biztonsági Felülvizsgálat Megrendelő 2 sz. melléklet Felhasználási hely nyilvántartása (Excel táblázat) 3 sz. melléklet Kivitelezésre való alkalmasságot megállapító nyilatkozat 4 sz. melléklet Műszakibiztonsági felülvizsgálat hibajegyzék 5 sz. melléklet SZERELÉSI és KIVITELEZÉSI NYILATKOZAT 6 sz. melléklet Műszakibiztonsági ellenőrzések nyilvántartása (Excel táblázat) 7 sz. melléklet Műszakibiztonsági ellenőrzési jegyzőkönyv 8 sz. melléklet Megvalósulási megőrző Regionális hálózati területi Területgazda Területgazda dokumentáció - hibajegyzék 11_MEG_4-5_01 9 sz. melléklet Meghatalmazás 12_VBK_4-5_02 10 sz. melléklet Nyilatkozat Villamos hálózat, illetve berendezés kivitelezéséről 12_NYFK_4-5_01 11_GMA_4_01_EKO 11_GNYB_4_5_02 Word dokumentum 11 sz. melléklet Nyilatkozat csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos felhasználói kötelezettségekről 12 sz. melléklet Gázmérő és átszámítómű bizonylat 13 sz. melléklet Gázmérő és nyomásszabályozó bizonylat 14 sz. melléklet Földgázelosztói hozzájárulás egyszerűsített gázfogyasztó készülék cseréhez Megőrzési idő a vezeték üzemelésének befejezése 5 év a vezeték üzemelésének befejezése 1 év Nem selejtezhető 5 év Nem selejtezhető 2 év a vezeték üzemelésének befejezése a vezeték üzemelésének befejezése Nem selejtezhető Nem selejtezhető Nem selejtezhető Nem selejtezhető Azonosító: EKO-MU v04 Oldalszám: 19/19

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások

Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások Előadó: Varga Tamás hálózati üzemvezető Budapest, 2017. március 2. 1 Rendszer elvek A gázhálózat közterületre eső része a gázszolgáltató

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/9. MELLÉKLET Garantált Szolgáltatások, és azok eljárásrendje 1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK Elosztói engedélyes szerinti GSZ szám Garantált Szolgáltatás

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Az EU Energiahatékonysági Rendeleteinek (813 és 814/2013/EU) figyelembevételével a 70 kw hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2.1 Gázdíj tartozás miatti jogszerű kikapcsolással és visszakapcsolással

Részletesebben

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Előadó: Csallóközi Zoltán igazgató FŐGÁZ csoport Kecskemét, 2008. március 28. V. Országos Kéménykonferencia

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

Társasházi gázvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata

Társasházi gázvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Társasházi gázvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Bp., 2014. június 5. Előadó: Gotthard Béla szolgáltatási osztályvezető Fogalmak TELEKHATÁR GÁZELOSZTÓ VEZETÉK FŐELZÁRÓ FOGYASZTÓI VEZETÉK FŐCSAP

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. FÜGGELÉK III/4. FÜGGELÉK Egyetemes szolgáltatás minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása Szolgáltatási mutató I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA Előírt normaérték 1. Új egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára!

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára! Lakossági fhívás gáz csatlakozó vezetékek és fhasználói berendezések műszaki-biztonsági fülvizsgálatára! Ezúton tájékoztatom a gáz csatlakozó vezetékk rendkezőket, hogy 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba

Részletesebben

Kiszállási díj. Díjtétel ÁFA. ÁFA -val növelt Díj. ÁFA -val növelt díj 20% Vezetékszakítással kapcsolatos munkák. Díjtétel ÁFA nélküli.

Kiszállási díj. Díjtétel ÁFA. ÁFA -val növelt Díj. ÁFA -val növelt díj 20% Vezetékszakítással kapcsolatos munkák. Díjtétel ÁFA nélküli. Kiszállási díj tétel díj Kiszállási díj (fogyasztó, kereskedő, közüzem megrendelésére végzett szolgáltatások esetében)* Telephelyen belül, és kívül a kiszállásban résztvevő gépjárművek, és dolgozók számától

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A elosztói csatlakozási szerződés minden Felhasználóra általánosan irányadó tartalmi elemeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek kiviteli tervei műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatának díja

DÍJJEGYZÉK. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek kiviteli tervei műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatának díja DÍJJEGYZÉK Kiszállási Vezetékszakítással kapcsolatos munkák Elosztó- és leágazó vezeték vagy csatlakozó vezeték közműre kötése, áthelyezése Meglévő csatlakozó vezetékre történő rákötés épületen belül Elosztó-

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 97. szám A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJus Opten Kft. I. 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról A 2012.9.1. óta hatályos

Részletesebben

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete

Részletesebben

A FELELŐSSÉGI MÁTRIX

A FELELŐSSÉGI MÁTRIX Konferencia és kiállítás 2011. április 13-14. Thermal Hotel Visegrád A FELELŐSSÉGI MÁTRIX mint a szabályzatalkotás eszköze Előadó a Felelősségi Mátrix Munkabizottság nevében: VERSITS TAMÁS épületgépész

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói szolgálat díjszabásának rendszere Elosztói üzletszabályzat M2. számú melléklete 2/7.

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Hirdetmény. Telekhatáron belüli szivárgás elhárítás, gázmérővel, nyomásszabályozó szereléssel kapcsolatos szolgáltatások

Hirdetmény. Telekhatáron belüli szivárgás elhárítás, gázmérővel, nyomásszabályozó szereléssel kapcsolatos szolgáltatások Hirdetmény A TIGÁZ DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Kft (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. cégjegyzékszám: 09-09-013493, nyilvántartja a Debreceni Törvényszék Cégbírósága),

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I n d o k o l á s

H A T Á R O Z A T. I n d o k o l á s Iktatószám: Tárgy: HBO/001/00110-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.-t (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184., a továbbiakban:

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről Bevezető A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.6. számú melléklete M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

2017. évi LVII. törvény. egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról 1

2017. évi LVII. törvény. egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról 1 2017. évi LVII. törvény egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról 1 1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása 1. (1) A földgázellátásról

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011.

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011. A nem megfelelősségek kezelése 1.2 MU 2011 (A 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a műsorelosztó szolgáltatást végzők részére) Dokumentum kontroll Szervezeti egység Funkció Név Aláírás Készítette:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM A műszaki szabályozás alakulása Rendezvény helyszíne Kecskemét 2008.03.28. Békési László vezető-főtanácsos, GKM Üzleti Környezet Fejlesztése A magyarországi üzleti környezet a 66., az adminisztratív ügyintézés

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Kiszállási díj Útidő Ft/fő Megjegyzés: Egyes esetekben önállóan, vagy kapcsolódó díjtétellel együtt

Kiszállási díj Útidő Ft/fő Megjegyzés: Egyes esetekben önállóan, vagy kapcsolódó díjtétellel együtt Kiszállási díj Kiszállási díj (fogyasztó, kereskedő, közüzem megrendelésére végzett szolgáltatások esetében)* Telephelyen belül, és kívül a kiszállásban résztvevő gépjárművek, és dolgozók számától függően

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

1.sz. ábra: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. Hatályos: 2015. szeptember 1-től

1.sz. ábra: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1.sz. ábra: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése 1 2. sz. függelék Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó Igénybejelentő Fogyasztói szám (bekötési főmérő) : I. Felhasználási hely adatai Cím: Irsz. Helyrajzi sz. 5 II. Igénylő adatai II/1. Igénylő adatai Természetes személy az elkülönítetten mért locsolási célú

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és az Elosztó tulajdonában lévő vezetéken történő háttérfejlesztés

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke Ikt. sz.: 01/59494/2016 Tárgy: Az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottság tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Szolnok város közvilágítás energiatakarékos átalakítása I., II. ütem projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére- mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Vállalkozási

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai N31-405-04. számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és

Részletesebben

Pince-használati szabályzat

Pince-használati szabályzat Pince-használati szabályzat A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága az épületek alagsorában található raktározó helyiségek (pince) használatának rendezése érdekében az alábbi

Részletesebben

N számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A teljesítményig

N számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A teljesítményig N31-405-05. számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

A felnőttképzés és regisztrálás tájékoztatási, panaszkezelési és fellebbezési eljárásának rendje

A felnőttképzés és regisztrálás tájékoztatási, panaszkezelési és fellebbezési eljárásának rendje A minőségirányítási rendszer modellszabványai: Eljárási szabályzat Oldal: 1/6 A felnőttképzés és regisztrálás tájékoztatási, panaszkezelési és fellebbezési eljárásának A 2. kiadással egyidejűleg a 2007.

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói igény alapján végzett szolgáltatások külön díjai Elosztói üzletszabályzat M2. számú

Részletesebben