Mélylélektan Készült Jung és mások művei alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mélylélektan Készült Jung és mások művei alapján"

Átírás

1 A művészi alkotás tehetséghez van kötve. A bölcsesség nincs. A bölcsességnek egyetlen feltétele van: a tudatosan megtisztított életrend. / Hamvas Béla / Mélylélektan Készült Jung és mások művei alapján Összeállította: Nagy Zoltán 1

2 Tartalomjegyzék C.G. JUNG:...4 AZ EMBER ÉS SZIMBÓLUMAI...4 A TUDATTALAN MEGKÖZELÍTÉSE / JUNG /...4 AZ ÁLMOK JELENTŐSÉGE:...4 AZ ÁLMOK FUNKCIÓJA:...5 AZ EMBERI LÉLEK:...5 AZ ARCHETÍPUS AZ ÁLOMSZIMBOLIKÁBAN:...6 A SZIMBÓLUMOK SZEREPE:...7 AZ ŐSI MÍTOSZOK ÉS A MODERN EMBER / HENDERSON /...7 AZ ÖRÖK SZIMBÓLUMOK:...7 A HŐS ARCHETÍPUS FOKOZATAI:...9 BEAVATÁS:...10 AZ INDIVIDUÁCIÓ FOLYAMATA /MARIE-LOUISE VON FRANZ/...12 A LELKI FEJLŐDÉS MODELLJE:...12 ELSŐ LÉPÉSEK A TUDATTALAN FELÉ:...13 AZ ÁRNYÉKHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. TUDATOSÍTÁSA:...14 AZ ANIMAHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.: A FÉRFI LÉLEKBEN ÉLŐ NŐ...15 ANIMUSZHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.: A NŐ LELKÉBEN ÉLŐ FÉRFI...16 ŐSVALÓNKHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.: A TOTALITÁS SZIMBÓLUMAI...17 AZ ŐSVALÓNKHOZ VALÓ VISZONY:...19 ŐSVALÓNK TÁRSAS VONATKOZÁSAI:...21 A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK SZIMBOLIZMUSA / ANIELA JAFFÉI /...22 SZENT SZIMBÓLUMOK: A KŐ ÉS AZ ÁLLAT...22 A DOLGOK TITKOS LELKE:...25 AZ ELLENTÉTEK EGYESÍTÉSE:...27 EGY EGYÉNI TERÁPIA SZIMBÓLUMAI / JOLANDE JACOBI /...27 CARL GUSTAV JUNG:...28 MÉLYSÉGEINK ÖSVÉNYÉN...28 AZ ÉLET DELÉN:...28 A SZEMÉLYISÉGHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. KIALAKULÁSA:...30 A KOMPLEXUS ELMÉLETRŐL ÁLTALÁBAN:...33 A KOLLEKTÍV TUDATTALAN ARCHETÍPUSAIRÓL:...34 AZ ANYAARCHETÍPUS LÉLEKTANI ASPEKTUSAI:...39 ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK AZ ÁLOM LÉLEKTANÁHOZ:...45 A GYERMEKARCHETÍPUS LÉLEKTANÁHOZ:...49 A MESEBELI SZELLEM FENOMENOLÓGIÁJÁHOZ:...52 CARL GUSTAV JUNG...54 AION...54 AZ ÉN:...54 AZ ÁRNYÉKHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.:...54 A SZÜZÜGIA: ANIMA ÉS ANIMUSZHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK...55 A MÉLY-ÉN:...57 KRISZTUS A MÉLY-ÉN EGY JELKÉPE:...59 JUNG:...63 GONDOLATOK A SZENVEDÉSRŐL ÉS GYÓGYÍTÁSRÓL

3 C. G. JUNG...67 EMLÉKEK, ÁLMOK, GONDOLATOK...67 SZEMELVÉNYEK...75 THORWALD DETHLEFSEN: ELŐSZÓ...75 HAMVAS BÉLA: SCIENTIA SACRA I...76 DR. DIENES VALÉRIA: HAJNALVÁRÁS SZENT ISTVÁN TÁRSULAT DR. M. SCOTT PECK:...80 ÚTTALAN UTAKON...80 PROBLÉMÁK ÉS FÁJDALOM:...80 A SZERETET:...81 A KEGYELEM MEGHATÁROZÁSA: FELHASZNÁLT IRODALOM:...86 AJÁNLOTT IRODALOM:

4 A tudattalanhiba! A könyvjelző nem létezik. az egyén reális része, mint az EGO. A tudattalan nyelve és lakói a szimbólumok / archetípusok /, a vele való érintkezés pedig az álom. Nagy vezető barát, a tudat tanácsadója. Az ember teljessé, integrálttá, nyugodttá, termékennyé és boldoggá válik, ha és csakis akkor, ha az individuáció folyamata befejeződik, amikor a tudatos és tudattalanhiba! A könyvjelző nem létezik. megtanul együtt élni. C.G. Jung: A tudattalan megközelítése / Jung / Az ember és szimbólumai Az álmok jelentősége: SzimbólumHiba! A könyvjelző nem létezik.: olyan kifejezés, név vagy kép, amely a szokásos és kézenfekvő jelentése mellett, valami számunkra homályos, ismeretlen jelentést is magába foglal. Amikor a tudat a szimbólumokat kutatja, olyan ideák világába ér, mely világ a ráció fennhatóságán túl található. Minden vallás szimbolikus nyelvet használ. A tudatküszöb alatti események a tudatba csak intuícióhiba! A könyvjelző nem létezik. formájában, vagy későbbi megvilágo-sodás -ként vagy álomként jelennek meg. Általános szabály, hogy bármely esemény tudattalanhiba! A könyvjelző nem létezik. aspektusa álmainkban lepleződik le, ekkor nem racionális gondolatként, hanem szimbolikus kép formájában jelenik meg számunkra. A modern ember megohiba! A könyvjelző nem létezik.sztott személyiség, tudatos tudattalanhiba! A könyvjelző nem létezik.. Természeti népekre jellemző a misztikus partícióhiba! A könyvjelző nem létezik. : az egyén rendelkezhet más személyekkel vagy tárgyakkal kialakuló tudattalanhiba! A könyvjelző nem létezik. identitással. A természeti népek hisznek abban, hogy az embernek a sajátjához hasonló bokorlelkehiba! A könyvjelző nem létezik. is van, ami egy vadállat vagy egy fa formájában inkarnálódik. Ha a bokorlélek valamilyen állat lelke, az állatot az ember testvérének tekinti. A bokor lélek sérülését úgy értelmezik, mint magát az embert érő sérüléseket. Bizonyos törzseknél az a feltételezés él, hogy az embernek számos lelke van ez azt jelenti, hogy az egyén több elkülönült, de egymással összekapcsolódó egységből tevődik össze az egyén pszichéje ellenőrizetlen érzelmek hatására széteshet / disszociálhat /. Ennek egységes működése a szelektív figyelem, mely egy időre minden mást kizár. A neurotikus tünetek képződése - az álmokhoz hasonlóan - egyik módja a tudattalanhiba! A könyvjelző nem létezik. psziché megnyilvánulásának. / mindkét mód szimbolikus / Freud szabad asszociációs módszerével a sokszínű álmokat bizonyos alapmintára lehet redukálni. a tudattalanhiba! A könyvjelző nem létezik. probléma feltárása: pszichoanalízis: ha az álmodó bíztatást kap arra, hogy álomképeiről tovább beszéljen és kimondja az éppen eszébe jutó gondolatokat, elárulja magát és feltárja betegségének tudattalan hátterét. Freud: elfojtás elmélet, vágyteljesítés. KomplexusHiba! A könyvjelző nem létezik.: olyan elnyomott érzelmi téma, mely állandó pszichológiai zavart, sőt neurotikus tünetet okoz. AnimaHiba! A könyvjelző nem létezik.: a férfi személyiség nőies komponense, feminin 4

5 eleme. A tudatalatti ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.zések, szándékok összességéből, észlelésekből, intuícióhiba! A könyvjelző nem létezik.ból, racionális és irracionális gondolatokból, következtetésekből áll. A tudattalan nem pusztán a múlt raktára, tele van jövőbeli pszichikus események és gondolatok csíráival. Az álmok funkciója: Tudatos benyomásainkra rárakódnak a tudattalan jelenségek olyan elemei, amelyek fizikailag jelentősek számunkra ezzel szokásos jelentésüket kiterjesztik vagy összezavarják. Az általános elképzelés individuális kontextusba kerül és ennél fogva mindenki némileg egyéni módon értelmezi és alkalmazza. A fogalomhiba! A könyvjelző nem létezik. pszichikus esemény és mint ilyen, részben megismerhetetlen. /A számok mitológiai elemek, melyek a pitagóreusok szerint istenek. / Tudatos pszichénk minden fogalmának megvan a maga pszichikus asszociációja. Az álomanahiba! A könyvjelző nem létezik.lízisben a pszichológus a tudattalan megnyilvánulásaival foglalkozik, mivel ezek tudatos gondolataink majdnem láthatatlan gyökerei. Az álom képei sokkal képszerűbbek és élénkebbek, mert a fogalmaknak itt a tudattalan kapcsolatai és tartalmai is megnyilvánulnak. A primitív kultúrában a gonosz szellem rosszindulatú befolyása legalább megengedhető hipotézis. Az álmokban olyan képek és asszociációk jelennek meg, amelyek hasonlóak a primitív eszmékhez, mítoszokhoz és rítusokhoz. Ezek hidat képeznek gondolataink tudatos kifejezési módja és a primitívebb, színesebb és képszerűbb kifejezési forma között, összeköttetést képeznek a tudatos racionális világa és az ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ök világa között. Az álomnyelv szimbolikája nagy pszichikus energiával rendelkezik. Az álmok általános funkciója az, hogy az álomanyag révén, valamilyen szövevényes módon visszaállítsa pszichikus egyensúlyunkat. Életünk sok krízisének hosszú tudattalan előtörténete van. Amit tudatosan nem látunk, azt a tudattalan gyakran észleli és álmokon kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ül informál bennünket. Az álmok a szellemből származnak, amely nem teljesen emberi, sokkal inkább a természet lehelete a gyönyörű és hatalmas, de épp oly kegyetlen istennő szelleme. Az alkímia alapelveinek újrafelfedezése Jung munkájának fontos részévé vált. ÁlomelemzésHiba! A könyvjelző nem létezik.: a jel mindig kevesebb, mint nyilvánvaló és közvetlen jelentése. Az álmok jelentik minden szimbolikára vonatkozó tudásunk legfőbb forrását. A típusok problémája: érzés : értékítélet, racionális rendező funkció, intuícióhiba! A könyvjelző nem létezik.: irracionális érzékelő funkció. Az érzékelés valamely tárgy létezéséről tájékoztat. A gondolkodáshiba! A könyvjelző nem létezik. pedig arról, hogy mi az a tárgy. Az érzés jelzi, hogy elfogadható-e vagy sem, az intuícióhiba! A könyvjelző nem létezik., hogy honnan jön és hova tart. Az emberi viselkedés további ismérvei: akaraterő, temperamentum, képzelet, emlékezet stb. Amennyiben a tudattalanban túl sok elem van, amelynek rendesen a tudatban kellene lennie, akkor annak működése torzzá és erőtlenné válik. Az emberi lélek: Civilizált tudatunk szilárdan különvált az alapvető ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.öktől. Ezek az ösztönök nem tűntek el, csupán a tudattal való kapcsolatuk veszett el. Indirekt módon nyilvánulnak meg különböző tünetek formájában. / neurózis stb. / Az emberi lélek tudattalan tényezői az archetípusok autonómiával rendelkeznek. / Elkülönülés: tudatos, tudatalatti / 5

6 Lényeges árnyékhiba! A könyvjelző nem létezik. felünk, negatív hajlamaink felderítése, mivel ez az eszköz a morális és szellemi fertőzéssel szemben. Szomorú igazság az, hogy az ember élte feloldhatatlan ellentétek szövevényéből áll: nappal éjszaka, születés halál, boldogság szenvedés, jó rossz. Az élet csatatér. Mindig is az volt és az is marad, ha nem lenne így az a létezés végét jelentené. Az embernek szüksége van olyan általános ideákra és meggyőződésekre, melyek életének értelmet adnak, és lehetővé teszik számára, hogy az univerzumban megtalálja a helyét. A leghihetetlenebb nehézségeket képes elviselni, ha értelmükről meg van győződve, de összetörik, ha a szerencsétlenség közepette be kell ismernie, hogy egy idióta történetben vett részt. Az ember életének a vallásos szimbólumok adnak értelmet!!! Az egyéni létezés tágabb értelmének érzése emeli túl az embert a puszta szerzésen és fogyasztáson!!! Az álmok tartalma szimbolikus, így több jelentése is van. A szimbólumok más irányba mutatnak, mint amit mi a tudatos pszichénkkel meg tudunk érteni, tehát vagy valami tudattalanra, vagy legalább is valami nem teljesen tudatosra vonatkoznak. A szimbolikus képeket nem lehet az intellektus és a logika számára elfogadható szabályba foglalni. Az álomfejtéshez intelligencia, nagyfokú önismeret és az álmodó egyéniségének ismerete szükséges, valamint intuíció. A magyarázathoz és a tudáshoz csak akkor jut el valaki, ha intuícióit a pontos tényeknek és azok logikai összefüggéseinek veti alá. Az archetípus az álomszimbolikában: ArchetípusHiba! A könyvjelző nem létezik.: ősi képzetek, melynek részletei változatosak lehetnek, de alapmotívumuk kollektív. Markáns, ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ös tendencia. ÖsztönHiba! A könyvjelző nem létezik.: olyan fiziológiai késztetés, melyeket a test érzékel. Ha az ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik. a fantáziában jelentkezik és szimbolikus formában fedi fel jelentését, akkor archetípusnak nevezzük. Az ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ökhöz hasonlóan az emberi psziché kollektív gondolatai, sémái is veleszületettek és öröklöttek. Ha működésbe lépnek, mindannyiunknál többé kevésbé hasonló módon hatnak, az egész földön felismerhetően azonosak. A születéskor a lélek NEM tiszta lap. A psziché több mint a tudat. Az archetípus dinamikus tényező. Az archetípus dinamikus tényező, amely olyan önkéntelen impulzusok formájában nyilvánul meg, mint az ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ök. Előrejelző jósló képessége is van. Az archetípusok saját iniciatívával és saját specifikus energiával rendelkeznek. Ezek az erők képessé teszik őket arra, hogy a rájuk jellemző szimbolikus formában, jelentőségteljes megfigyeléseket tegyenek, és arra is, hogy saját indítékaikkal és gondolkozásmódjukkal beavatkozzanak egy adott helyzetbe. Amíg a személyes komplexusok csak egyéni hatással bírnak, addig az archetípusok, olyan mítoszokat, vallásokat és filozófiákat teremtenek, amelyek egész nemzetekre és történelmi korokra gyakorolnak hatást. Az egyéni komplexusokat a tudatos egyoldalúságát vagy hibás viselkedését jelző - helyesbítő kompenzációnak tekintjük - a vallási természetű mítoszokat ugyanúgy egyfajta mentális terápiaként értelmezhetjük az emberiség olyan szenvedéseire és szorongásaira, mint a háború, betegség, öregség, halál. A belső hajtóerők egy, a tudat ellenőrzésén kívül eső mély forrásból fakadnak. A kezdeti idők mitológiája ezeket az erőket manahiba! A könyvjelző nem létezik.-nak, szellemhiba! A könyvjelző nem létezik.nek, démonhiba! A könyvjelző nem létezik.nak és istennek nevezték. Ezek ma éppoly aktívak, mint valaha. 6

7 A szimbólumok szerepe: A természetes szimbólumok a psziché tudattalan tartalmaiból származnak, ezért az alapvető archetípikus képek nagyszámú variációit reprezentálják. Sok esetben visszavezethetők archaikus gyökereikhez, azaz azokhoz az elképzelésekhez és képekhez, amelyekkel a legősibb feljegyzésekben és a primitív társadalmakban találkozhatunk. A kulturális vallási szimbólumok ezzel szemben az örök igazságok kifejezésére szolgálnak, hosszú többé kevésbé tudatos fejlődési folyamaton mentek kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ül, a civilizált társadalmak elfogadott képeivé váltak. Ezek az előítéletekhez hasonlóan működnek, szellemiségünk fontos alkotóelemei, az emberi társadalom éltető erejét képezik, gyökeres kiirtásuk súlyos veszteségekkel járna. Ha elfojtják, vagy figyelmen kívül hagyják őket, specifikus energiájuk a tudattalanba vész, aminek beláthatatlan következményei vannak. Az ilyen módon elveszettnek tűnő pszichikus energia valójában feléleszti és felerősíti mindazokat a lényeges tudattalan tendenciákat, amelyeknek ez idáig nem volt hatalmuk kifejezésre jutni. Tudatunk számára ezek a tendenciák örökké jelenlévő, potenciálisan romboló erejű árnyékhiba! A könyvjelző nem létezik.ként jelennek meg, Még a bizonyos körülmények között jótékony hatású szándékok is démonokká válhatnak, ha elfojtják őket. A modern ember nem érti, hogy racionalitása amely lerombolta azt a képességét, hogy az isteni szimbólumokra és eszmékre reagálni tudjon milyen mértékben szolgáltatta ki őt a pszichikus alvilágnak. Megszabadult vagy legalább is úgy hiszi, hogy megszabadult a babonától, de ennek során veszélyes mértékben elveszítette spirituális értékeit. A civilizált embert fejlett tudatossága megfosztotta azoktól az eszközöktől, amelyek segítségével elnyerhetné / asszimilálhatná / az ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ök és a tudattalan segítő közreműködését. Az asszimiláció és az integráció eszközei a közmegegyezés által szentnek tekintett isteni szimbólumok voltak. A szelem az ember korlátozott EGO-jának gondolataivá csökevényesedett. Az ember magányosnak érzi magát a világban, mivel kívül rekedt a természeten, és elveszítette a természet jelenségeivel való érzelmi tudattalan azonosságát. A természeti jelenségek lassan elveszítették szimbolikus jelentőségüket. Az álmok felszínre hozták eredeti természetüket ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.einket és sajátságos gondolkodásunkat. Azonban álmaink, a természet nyelvén fejezik ki közlendőiket, amely idegen és felfoghatatlan számunkra. Az archetípusok egy időben képek és érzelmek. Az érzelmekkel töltött képek pszichikus energiára tesznek szert, dinamikussá és jelentőségteljessé válnak. Az archetípusok az élet részei - képek, melyek az érzelmek hídja révén szervesen kapcsolódnak az élő individuumhoz. Az álmok szimbólumteremtő működése kísérlet arra, hogy az ember eredeti, ősi pszichéjét beemelje a fejlett vagy differenciált tudat szintjére. Amit az embrionális test fejlődése megismétli saját őstörténetét, úgy a psziché is az őstörténeti szakaszok sorozatán kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ül fejlődik. Az álmok fő feladata, hogy felelevenítse mind a történelem előtti, mind pedig a gyermekkori világ emlékeit, le egészen a legprimitívebb ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ök szintjéig. A szimbólumok a pszichén belül meglévő ellentétek összebékítésére és újraegyesítésére tett természetes kísérletnek tekinthetők. Az ősi mítoszok és a modern ember / Henderson / Az örök szimbólumok: A civilizáció perifériáján évszázadok óta változatlan formában létező kis törzsi társadalmak 7

8 rituáléiban és mítoszaiban azonos szimbolikus struktúrák találhatók meg. Jung analitikus iskolája segített felszámolni a mesterséges megkülönböztetést a primitív aki a mindennapok természetes részeként éli meg a szimbólumokat és a modern ember között, aki számára viszont a szimbólumok értelmetlenek és irrevelánsak. A kollektív tudattalan tartalmazza az emberiség közös pszichikai örökségét. Hősök és hősteremtők: A hős mítosza a legáltalánosabb és legismertebb mítosz a világon: csodálatos módon születet hősről szólnak, akinek emberfölötti természete korán bebizonyosodik, kiválósága vagy ereje gyorsan nő, sikeresen veszi fel a harcot a gonosz erőkkel, viszont gyengének bizonyul a büszkeség bűnével szemben, végül árulás vagy heroikus áldozat vet véget életének. Ezen történetekben a hős kezdeti gyengeségét egy erős segítő, vagy védelmező figura megjelenése ellensúlyozza, aki lehetővé teszi a hős számára, hogy végrehajtsa azokat az emberfeletti feladatokat, melyekre egyedül képtelen lenne. Ezek az istenszerű alakok valójában a teljes pszichének, annak a nagyobb és teljesebb identitásnak a képviselői, amely biztosítja azt az erőt, amit a személyes egohiba! A könyvjelző nem létezik. nélkülözni kénytelen. Sajátos funkciójuk azt sugallja, hogy a hősmítosz lényeges szerepe az egyéni ego-tudatosság a saját erő és gyengeség tudata fejlődésében keresendő, amely eredményeként a hős képessé válik azon nehéz feladatok megoldására, amelyekkel az élet állítja szembe. Miután az egyén kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ülment a beavató próbán, és az élet érett fázisába léphet, a hősmítosz elveszíti jelentőségét. A hős szimbolikus halála ennek az érettségnek a beteljesülésévé válik. A hős története az emberi személyiség fejlődésének egyes szakaszait tárja elénk. Az introvertálthiba! A könyvjelző nem létezik. erőssége a reflexiókban rejlik, míg az extrovertált nagy tetteket tud végrehajtani. Jung rámutatott arra, hogy az árnyékhiba! A könyvjelző nem létezik. nem más, mint a személyiségnek a tudatos psziché által kiszorított, rejtett, elfojtott és kedvezőtlen vonatkozása. De az árnyék a tudatos egohiba! A könyvjelző nem létezik.-nak nem egyszerű ellentéte. Amint az ego is tartalmaz kedvezőtlen és romboló tulajdonságokat, úgy az árnyék is rendelkezik jókkal természetes ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ökkel és alkotó késztetésekkel. Az ego és az árnyék nem egymás ellentétei oly szilárdan kapcsolódnak egymáshoz, amilyen szilárd a gondolkodás és az érzés közötti kapcsolat. Ennek ellenére az egohiba! A könyvjelző nem létezik. az árnyékhiba! A könyvjelző nem létezik.kal állandó konfliktusban van, ezt nevezte Jung a megszabadulásért vívott harcnak. A primitív ember tudatosságért való harcában ezt a konfliktust az archetípikus hős és a sárkány, valamilyen más szörnyek által megszemélyesített gonosz kozmikus erők közti harc jeleníti meg. Az egyéniség fejlődő tudatosságában a hős alakja az a szimbolikus eszköz, amelynek segítségével az előnyomuló egohiba! A könyvjelző nem létezik. legyőzi a tudattalan psziché tehetetlenségét s felszabadítja az érett embert egy olyan regresszív, boldog gyermeki állapotba való visszatérés vágyától, amelyet az anya dominált. Az ego-nak a győzelem előtt meg kell szelídítenie, asszimilálnia kell az árnyékhiba! A könyvjelző nem létezik.ot. A fiatalság erős idealizmusa önhittséghez vezet: az emberi egohiba! A könyvjelző nem létezik. oly mértékben felmagasztosul, hogy e közben istenszerű attribútumokat ölt magára, de ennek ára az önmaga képességeinek meghaladása és az így beteljesedő balszerencse. Általános szabály, hogy a hős szimbólumok utáni igény akkor jelenik meg, amikor az egohiba! A könyvjelző nem létezik.-nak megerősítésre van szüksége. Amikor a tudatos értelemnek támogatásra van szüksége olyan feladat végrehajtásában, amelyet segítség vagy a tudattalanban rejlő erők felhasználása nélkül nem tud véghezvinni. A beavatás archetípusa: Pszichológiai értelemben a hős alakját nem szabad az egohiba! A könyvjelző nem létezik. valódi alakjával azonosnak tekinteni. Helyesebb olyan szimbolikus eszközként leírni, amelynek 8

9 segítségével az ego a korai gyermekkor szülőképe által kiváltott archetípusoktól magát elkülöníti. Jung rámutatott arra, hogy eredetileg minden ember a teljesség, az ősvalónk / Selbst, SelfHiba! A könyvjelző nem létezik. / erős és teljes érzésével rendelkezik. Az ősvalónkból a psziché totalitásából az egyén felnövekedése során emelkedik ki az individualizált egotudatosság. A csecsemőkor végén az egohiba! A könyvjelző nem létezik. elkezdi fokozatos előlépését a teljesség eredeti érzése súlyos csorbát szenved. Az ego-nak azért, hogy a lelki egészség állapotát fenntartsa feltétlenül újra és újra erőfeszítést kell tennie arra, hogy az ősvalónkkal való kapcsolatát helyreállítsa. A hősmítosz az első lépcsőfok a psziché differenciálódásában. Az egohiba! A könyvjelző nem létezik. a teljesség eredeti állapotából való relatív autonómiáját négyes cikluson kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ül haladva éri el A hős archetípus fokozatai: 1. Tréfacsináló mondakör: az élet legkorábbi és legkevésbé fejlett szakaszának felel meg. A Tréfacsináló olyan figura, akinek viselkedését fizikai vágyai határozzák meg, gondolkodása infantilis. Céljai kizárólagosan elsődleges szükségletei kielégítésére korlátozódnak, kegyetlen, cinikus, érzéketlen. 2. Nyúl: először állatként tűnik fel. Noha még nem érte el érett emberi formáját, mégis mint az emberi kultúra alapítója az Átalakító alakjában jelenik meg. Az indiánok úgy hiszik, ha bemutatják előtte híres Gyógyító Rítusukat, megmentőjükké és kultúrhőssé válik. Fejlődési fokozata: mindenki által felfedezhető módon válik szocializált lénnyé, és feloldja azokat az ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ös és infantilis késztetéseket, melyek a tréfacsináló mondakörben még jelen vannak. 3. Vörös Szarv: tíz fiútestvér közül a legfiatalabbik, ellentmondásos figura. Archetípikus hőshöz máltó feladatokkal találja magát szemben, amikor meg kell nyernie egy futóversenyt, vagy amikor egy csatában kell próbára tennie képességeit. Emberfeletti ereje ravaszságában vagy fizikai erejében nyilvánul meg. Olyan mesés társakat kap, akik gyengeségeit ellensúlyozni tudják. A Vörös Szarv alakjával elértük az ember világát, egy olyan archaikus szférát, ahol az embernek emberfeletti, vagy segítő istenek támogatására van szüksége az őt sanyargató gonosz erők feletti győzelem biztosításához. A történet vége felé a hős-isten eltávozik, Vörös Szarv és fiai viszont itt maradnak a földön. Az ember boldogsága és biztonsága tehát már egyedül csak az emberen magán múlik. 4. Ikrek: az előző mondakört ismétli meg, felvetvén egyben azt az életbevágóan fontos kérdést, hogy hol is húzódik a határ, ameddig az ember sikeres lehet anélkül, hogy hiúságának, vagyis a mítosz nyelvén megfogalmazva, az istenek féltékenységének áldozatává válnék. Annak ellenére, hogy az Ikrek a Nap fiai, alapvetően emberi lények, és együtt alkotnak egyetlen személyt. Mivel összetartoznak, egyesülniük kell, bár ez nagyon nehéz. Ebben a két személyiségben az emberi természet két oldalát fedezhetjük fel: introvertálthiba! A könyvjelző nem létezik. / belenyugvó, szelíd, késztetés nélküli, akinek erőssége a reflexiókban rejlik /, extrovertálthiba! A könyvjelző nem létezik. /dinamikus, lázadó, aki nagy tetteket tud véghez vinni /. A két hős hosszú ideig legyőzhetetlen: akár két különálló figuraként, akár egy személy két oldalaként jelennek is meg, mindig győztesek. Elbizakodottá válnak, magatartásuk féktelenné válik megérdemelt büntetésük a halál. Az utolsó két mondakörben felismerhetjük, az önmagát túlbecsülő büszkeségből való kigyógyulásként a hős feláldozásának vagy halálának témáját. Úgy tűnik, hogy azokban a primitív társadalmakban, amelyek kulturális színvonala a Vörös Szarv mondakörnek felel meg, ezt a veszélyt a kiengesztelő emberáldozat intézményével előzték 9

10 meg. Néhány törzs emberhúst is evett egy olyan totemhiba! A könyvjelző nem létezik.isztikus rítus keretében, amely individualisztikus, és destruktív impulzusokat volt hivatva megszelídíteni. Bizonyos mértékű autonómia nélkül az egyén képtelen felnőtt környezetéhez viszonyulni. A hős mítosz ezt a felszabadulást nem biztosítja. Csak azt mutatja meg, hogyan lehetséges, hogy ez megtörténhessen: nevezetesen, ha az egohiba! A könyvjelző nem létezik. szert tehet a tudatosságra. Az őstörténet és a ma is élő primitív társadalmak szertartásai sok olyan, a beavatással kapcsolatos mítosszal és rítusokkal szolgálnak, melyekben a fiatal férfiakat és nőket elválasztják a szülőktől, és erőszakkal teszik törzsük tagjává. A gyermekkor világával történő ilyen szakítás az eredeti szülő archetípus sérüléséhez vezet, ezért a sérülést a csoport életébe való asszimiláció gyógyító folyamatával teszik jóvá. /A csoport és az egyén identitását gyakran egy totemhiba! A könyvjelző nem létezik.állat szimbolizálja./ A csoport pótolja a sérült archetípust és tulajdonképpen második szülővé válik amelynek a fiatalt először szimbolikusan feláldozzák, hogy azután új életre szülessen. Ebben a primitív beavatási szertartásban melyről mint látjuk, Jung azt állította, hogy a halálra való készülődést jelentette az tükröződik, hogyan nem lehet, a hős-sárkány csatában látott módon, a tudattalan tevékeny erőitől való elidegenedés érzése nélkül végérvényesen leküzdeni az eredeti archetípus erejét. Beavatás: Az Ikrek mítoszában láttuk, hogy a szélsőséges egohiba! A könyvjelző nem létezik.-ősvalónk különválását kifejező hübriszt a következményektől való félelem ellensúlyozza, ami aztán visszakényszeríti azt egy harmonikus ego-ősvalónk viszonyba. A törzsi közösségekben a beavatási szertartás az, ami ezt a problémát hatékonyan megohiba! A könyvjelző nem létezik.ldja. A szertartás a beavatandót az eredeti anya-gyerek vagy egoősvalónk azonosság legmélyebb szintjére viszi vissza, így kényszerítve őt a szimbolikus halál átélésére. Más szavakkal, a jelölt identitása feldarabolódik, vagy feloldódik a kollektív tudattalanban. Ebből az állapotból azután szertartásosan megmentik az új születés rítusa során. Az ego igazi egyesülésének a nagyobb csoporttal amit a totemhiba! A könyvjelző nem létezik., klán vagy törzs, illetve a három együtt fejez ki ez az első aktusa. A szertartásban, akár törzsi csoportokról, akár bonyolultabb társadalmakról legyen is szó, változatlanul megtalálható a halál és az újjászületés ezen rítusa, ami az egyik életszakaszból a másikba történő átmenet rítusát kínálja a beavatandónak, a korai gyermekkorból vagy a korai serdülőkorból a késői serdülőkorba, majd ebből az érett korba. A beavatási események természetesen nem korlátozódnak az ifjúkor pszichológiájára. Az egyén életén végighúzódó fejlődés minden új fázisában megismétlődik az ősvalónk és az egohiba! A könyvjelző nem létezik. követelései között meghúzódó eredeti konfliktus. Ez a konfliktus azonban a korai érett korból a késői érett korba való átmenet szakaszában a mi társadalmunkban ez kb éves kor közötti időszakot jelenti erőteljesebben jut kifejezésre, mint bármely más életszakaszban. Az érett korból az öregkorba való átmenet majd újra felveti az ego és a teljes psziché közötti különbség megszilárdulásának igényét, a hős megkapja az utolsó felhívást az ego-tudatosság megvédésére az élet közelgő elmúlásával szemben. Ezekben a kritikus időszakokban a beavatás archetípusa erőteljesen aktivizálódik. Ez a jelentőségteljes átmenet biztosítja a serdülőkori rítusok világi jellegének bizonyos spirituális többlettel való megtöltését. Ebben a vallásos értelemben a beavatás archetípikus mintázatai melyeket ősidők óta misztériumokként ismerünk az olyan egyházi rituálékkal szövődnek egybe, amelyek születés, házasság vagy halál idején a vallásos tisztelet sajátságos kifejeződését kívánják meg. A felavatandónak fel kell adnia ambiciózus törekvéseit, minden vágyát és vállalnia kell a megpróbáltatást. A siker reménye nélkül kell késznek lennie a próbatételre. Azaz fel kell 10

11 készülnie a halálra, létre kell hozni a halál szimbolikus lelkiállapotát, amelyből megszülethet az újjászületés szimbolikus lelkiállapota. Szépség és a szörnyeteg: ez az archetípus a házasságot szimbolizálja a nő szemszögéből nézve. Orfeusz és az ember fia: a dionüszoszi vallás olyan orgiasztikus rítusokat tartalmazott, amelyek kifejezték a beavatandó azon törekvését, hogy átadja magát saját állati természetének és ezáltal a Földanya teljes megtermékenyítő erejét megtapasztalja. A dionüszoszi szertartásban az átmenet rítusának beavatási eszköze a bor volt. Feltételezték, a bor létrehozza a tudatosság olyan mértékű szimbolikus csökkenését, ami a jelöltnek a természet szigorúan őrzött titkaiba való bevezetéséhez szükséges, ennek lényegét az erotikus kielégülés szimbóluma fejezi ki: Dionüszosz isten a szent nász szertartásának keretében egyesült hitvesével, Ariadnéval. Orfeusz feltehetően valós személy lehetett, énekes próféta és tanító, aki mártír halált halt, sírja pedig szent hely lett. A korai kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ény egyház Orfeuszt Krisztus előképének tekintette. A transzcendencia szimbólumai: A beavatás alapvető célja az ifjonti léleknek eredendően a Tréfacsinálóra jellemző vadságnak a megszelídítése, civilizációs vagy spirituális célból. A fejlődés folyamatában egyre magasabb rendűbb vagy érettebb fázisokba jutó ember azon törekvéseire vonatkoznak, hogy minden határolt létezés módtól megszabaduljon, vagy függetlenedni tudjon. A gyermek a teljesség tudatával bír, de csak az egohiba! A könyvjelző nem létezik.-tudatosság kezdeti megjelenése előtt. Felnőtt esetében a teljesség tudata csak úgy érhető el, ha a tudat és a lélek tudattalan tartalmai egyesülnek. Ebből az egyesülésből tűnik elő a psziché transzcendens funkciója, ahogy Jung nevezte, amely által az ember az individuális ősvalónkat elérheti. Ezért amit a transzcendencia szimbólumainak nevezünk nem más, mint olyan szimbólumok, amelyek az ember azon törekvését reprezentálják, hogy ezt a célt elérje. Azokat az eszközöket biztosítják, amelyek segítségével a tudattalan tartalmai a tudatos pszichébe léphetnek, és egyben önmaguk is az adott tartalmak aktív kifejezései. Ennek a szimbolikának a legarchaikusabb szintjén újra találkozunk a Tréfacsináló témával. Most Ő nem féktelen hősjelöltként jelenik meg, hanem sámánhiba! A könyvjelző nem létezik.ná lett gyógyító emberré, kit varázserejű praktikái és az intuíció szárnyalása a beavatás primitív mesterévé tesznek. Hatalma abban a képességében van, hogy ki tud lépni testéből, és képes madárként a mindenségbe szállni. Ebben az esetben madár a legmegfelelőbb transzcendencia szimbólum. A médium közvetítésével működő intuíció sajátos természetét reprezentálja. A beavatási tevékenység legmagasabb szintjén a hindu jógamesterek állnak. Transzállapotokban jóval a normális értelmet meghaladó szintre képesek eljutni. A transzcendencián kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ül való felszabadulás ezen módjának egyik leggyakoribb álomszimbóluma a magányos utazás vagy zarándokút, ami olyan spirituális zarándoklatnak tűnik, amely során a beavatandó a halál természetével ismerkedik meg. Ez azonban nem halál, mint utolsó ítélet, vagy más beavatási erőpróba, hanem olyan utazás, melynek célja a megszabadulás, lemondás és vezeklés, melyet a részvét szelleme vezérel és segít. Ez a szellem sokkal gyakrabban jelenik meg a beavatás úrnőjeként, mint mesterként, olyan felsőbbrendű női / animahiba! A könyvjelző nem létezik. / figuraként, mint Kvan-jin a kínai buddhizmusban, mint Szófia a keresztény-gnosztikus dogmában, vagy mint Pallasz Athéné, aki a bölcsesség istennője volt. Egyszerű gyűjtögető társadalmakban a beavatandónak egyedül kell a szent helyet felkeresnie, mely többnyire krátertó, ahol transzszerű állapotban találkozik a saját állat, madár vagy természeti tárgy formájában megjelenő védőszellemével. Az ifjú azonos ezzel a bokorlélekkel és ezáltal férfivá válik. A rágcsálók, gyíkok, kígyók és néha a hal jelennek meg a mélyen transzcendens szimbólumként. Ezek olyan köztes lények, melyek összekötik a víz alatti mozgást és a madár röptét a közbülső 11

12 földi élettel. / vadkacsa, hattyú /. A transzcendencia talán legismertebb álomszimbóluma a kígyó, mint görög orvos-isten, Aszklépiosz gyógyító szimbóluma, ami még ma is az orvosi hivatás jelképe. Eredetileg fán élő nem mérges kígyó volt, mint ábrázolásokon látható, a gyógyító isten kezében lévő botra tekeredik rá, a föld és a menny közötti egyfajta összeköttetés megtestesítőjeként. A któnikus transzcendencia talán legfontosabb és általános szimbóluma a két egymásba fonódó kígyó szimbóluma. Az ősi India híres Naga-kígyói ezek, de a motívumot megtalálhatjuk a görögöknél is, mint Hermész botja végén egymásba fonódó kígyókat. Hermész Tréfacsináló, egy másik szerepben hírvivő, a kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.utak istene, és végül ő az, aki a lelket az alvilágba vezeti, illetve onnan elveszti. A szabadulás és a gyógyítás szellemi üzenetét kutatja. Hermész eredetileg Egyiptomban mint íbiszfejű Thot isten volt ismert és ezért, mint transzcendens elvet, madár alakban képzelték el. Hermész / Merkúriusz / botja a kígyók felett szárnyakat kapott transzcendens ereje teljes birtokában találkozunk itt vele, az alsó világ kígyó állapotából s a földi realitás középső világán át jut el végül szárnyai révén az emberfeletti vagy transzperszonális realitás szintjére. / szárnyas ló, szárnyas sárkány / A beavatáshiba! A könyvjelző nem létezik. olyan folyamat, amely az önalávetés rítusával kezdődik, majd a tartózkodás rítusával folytatódik, melyet a megszabadulás rítusa követ. Ezen az úton haladva lesz az ember képes összebékíteni személyisége konfliktusos elemeit. Olyan egyensúlyra tehet szert így, amely révén valódi emberré önmaga urává válik. Az individuáció folyamata /Marie-Louise von Franz/ A lelki fejlődés modellje: Az álmok nem csak az álmodó életére vonatkoznak, hanem részét képezik a pszichológiai faktorok nagy hálózatának is. Jung szerint az álmok valamiféle elrendezést, vagy mintázatot is követnek, melyet az individuáció folyamatának nevezett el. rejtett szabályozó-irányító tendenciák működése a mélyben. A pszichikus fejlődés nem érhető el tudatos akaraterővel, hanem akaratlanul és természetes módon mintegy megtörténik, a pszichikus fejlődést az álomban a fa szimbolizálja, melynek lassú,erőteljes, akaratlan növekedése meghatározott mintát követ. Jung ezt a mély szervező központot ősvalóhiba! A könyvjelző nem létezik.nak SelfHiba! A könyvjelző nem létezik.-nek hívja és úgy írja le, mint az egész psziché totalitását, azért, hogy megkülönböztesse az egohiba! A könyvjelző nem létezik.-tól, ami a telje psziché csak egy kis részét alkotja. A görögök az ember belső daimonhiba! A könyvjelző nem létezik.-jának, az egyiptomiak Ba-lélekHiba! A könyvjelző nem létezik.-nek a rómaiak geniushiba! A könyvjelző nem létezik.-nak nevezték. A primitív társadalmakban gyakran egy állatban vagy fétisben megtestesülő védelmező szelemnek tekintették. Az álmok azt mutatják, hogy ősvalónk olyan szabályozó központ, amely a személyiség állandó növekedését és érését idézi elő. A fejlődés üteme attól függ, hogy az egohiba! A könyvjelző nem létezik. meghallgatja-e ősvalónk üzenetét. Az egohiba! A könyvjelző nem létezik. feladata az, hogy az egész rendszerre rávilágítson, lehetővé téve ezáltal, hogy tudatossá és ily módon felismerhetővé váljon. A psziché veleszületett, de rejtett totalitása nem azonos a tökéletesen megvalósult és megélt teljességgel. Az individuáció célja az ember egyediségének megvalósítása. Ez a folyamat az embernél a tudattalanban zajlik, amely révén az ember veleszületett emberi természetének megfelelően él. Szigorúan véve azonban az individuáció folyamata csak akkor valódi, ha az 12

13 egyén tudatában van és tudatosan létesít élő kapcsolatot vele. Az ember képes arra, hogy tudatosan részt vegyen saját fejlődésében. Ez az együttműködés a szó legszűkebb értelmében vett individuációs folyamat része. Az individuációs folyamat több, mint az egész mivolt veleszületett lehetősége és a sorsszerű események közötti kompromisszum. Szubjektív megtapasztalása azzal az érzéssel jár, hogy valami természetfeletti erő aktívan és teremtő módon közbeavatkozik. A pszichikus magnak ez a teremtő aktivitása csak akkor juthat szerephez, ha az egohiba! A könyvjelző nem létezik. megszabadult az összes céltudatos és sóvárgó törekvésétől és megpróbálta elérni a létezés mélyebb és alapvetőbb formáját. Az ego-nak képesnek kell lenni a figyelmes hallgatásra és arra, hogy átadja önmagát minden további célt, vagy szándékot mellőzve a fejlődésre irányuló belső ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.zésnek. A személyiség belső fejlődésének csak úgy lehet utat nyitni, ha a tudatos tervezés haszonelvűségét szükségszerűen feladják. Hogyha valaki egyszerűen csak betölti sorsát, az a legnagyobb emberi teljesítmény és hogy haszonelvűségünknek meg kell hátrálnia tudattalan pszichénk igényeivel szemben. A földoltár szimbóluma arra utal, hogy az individuáció megvalósulásának feltétele: tudatosan át kell adnunk magunkat a tudattalan erőknek, ahelyett hogy azon gondolkodnánk, mit kellene tenni, vagy mi lenne helyes. Nem kell mást tenni, csak hallgatni, figyelni, hogy megtudjuk, mit akar tőlünk a belső teljesség ősvalón itt és most, ebben a helyzetben. A fához hasonlóan meg kell adnunk magunkat annak a majdnem észrevehetetlen, mégis erőteljes uralkodó impulzusnak, amely az egyedi, a kreatív önmegvalósítás felé mutató vágyból táplálkozik. Az embernek fel kell kutatnia meg kell találnia valami olyat, amit előtte még senki sem ismert. Első lépések a tudattalan felé: A gyermekkor a heves érzelmek időszaka, amikor is az álmokban gyakran manifesztálódik, szimbolikus formában, a psziché alapvető struktúrája, jelezve hogyan formálódik majd az adott egyén sorsa az elkövetkező években. Az ifjúság a fokozatos eszmélések időszaka. Vannak esetek, amikor nem az álom, hanem valamilyen mély benyomást keltő, felejthetetlen próféciaszerű valós esemény az, amely szimbolikus formában jelzi előre a jövőt. Amikor a gyermek eléri az iskolás kort, kezdetét veszi az egohiba! A könyvjelző nem létezik. felépítésének és a külső világhoz való alkalmazkodásnak az időszaka, amely általában sok fájdalmas megrázkódtatással jár. Ugyanakkor sok gyerek kezdi azt érezni, hogy nagyon különbözik a többiektől. Ez a másságérzés egy olyanfajta szomorúsággal jár együtt, amely része sok fiatal magányosságának. A központ képe különösen feltűnő módon akkor jelenik meg, amikor az egyén pszichikus életét fenyegeti valami. Mai tudásunk szerint ebből a központi magból történik a egohiba! A könyvjelző nem létezik.-tudatosság teljes kiépítésének irányítása. Az ego valójában az eredeti központ megkettőzött, illetve strukturális megfelelője. Sok gyerek ebben a korai időszakban komolyan keresni kezd valami olyan életcélt, amely segítségére lehetne a külső és belső káosz leküzdésében. Sokunkat azonban a még tudattalan, veleszületett és ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ös archetípus erők magukkal sodorják. Az individuáció tényleges folyamata a tudat kapcsolatba lépése a saját belső centrummal, a pszichikus maggal, az ősvalónkkal leggyakrabban a személyiség sérülésével és az ezt kísérő szenvedéssel kezdődik. Ez a kezdeti megrázkódtatás egyfajta felszólításnak tekinthető. A kapcsolat megnyilvánulásának archetípusai: a király megbetegszik vagy megöregszik, egy szörny asszonyokat, sőt gyerekeket lovakat és a királyság minden kincsét elrabolja, vagy egy démon rabul ejti a király hadseregét, a források kiapadnak, árvíz aszály, jég sújtja az országot. Úgy tűnik, mintha ősvalónkkal való kezdeti találkozás sötét árnyékhiba! A könyvjelző nem 13

14 létezik.ot vetne előre. A mítoszokban a szerencsétlenséget orvosolni tudó varázslóról vagy bűvös eszközről mindig kiderül, hogy az valami furcsa dolog: fehér holló, arany hal, élet vize, az ördög 3 aranyhajszála... Csak egyetlen dolog segíthet, ha egyenesen szembefordulunk a közelgő sötétséggel, előítéletek nélkül, teljesen jóhiszeműen, és megpróbáljuk kitalálni: mi lehet titkos célja és mit akar tőlünk. A közelgő sötétség rejtett céljára általában valami olyan szokatlan, olyan egyedi és váratlan dolog, amelyet a tudattalanból fakadó álmok és fantáziák segítségével lehet kitalálni. Az árnyékhiba! A könyvjelző nem létezik. tudatosítása: Ha jelentkezik a tudattalan felmerül az igény, hogy a tudatos magatartásunkat kritikája alapján átdolgozzuk. A személyiség tudattalan része az álmokban gyakran megszemélyesített formában jelenik meg. Az árnyék a tudattalan személyiségnek csak egy része, az ego olyan ismeretlen, vagy kevéssé ismert tulajdonságait képviseli, amelyek túlnyomórészt a személyes szférába tartoznak és akár tudatosak is lehetnének. Másrészt viszont az árnyék olyan kollektív alkotóelemeket is tartalmazhat, amelyek az egyén személyes életén kívüli forrásokból származhatnak. Az árnyék nem csak mulasztásokból áll, de épp oly gyakran impulzív és felelőtlen viselkedésekből és építkezhet. Az árnyék a tudatos személyiségnél sokkal nagyobb mértékben van kitéve mások kollektív befolyásának. / Inkább beáll a sorba, csak ne piszkálják. / Főleg az azonos neműekkel való érintkezésben ütközhetünk bele saját és más emberek árnyékába. A mítoszokban és álmokban az árnyék az álmodóval azonos nemű személy. Az árnyék többnyire olyan értékeket hordoz, amelyekre a tudatnak szüksége van. Az árnyék problémája nyilvánvalóan minden politikai konfliktusban nagy szerepet játszik. Ha az emberek másokban ismerik fel saját tudattalan törekvéseiket, ezt projekcióhiba! A könyvjelző nem létezik.nak nevezzük. A politikai agitációk tele vannak projekciókkal. Mindenfajta árnyékprojekció elhomályosítja az embertársainkról alkotott képet, eltorzítja az objektivitást, és ezáltal megfoszt bennünket a valódi emberi kapcsolatok minden lehetőségétől. Van egy további hátránya is az árnyék-projekciónak. Ha saját árnyékunkat a kommunistákkal vagy a kapitalistákkal azonosítjuk, saját személyiségünk egy része az ellenkező oldalon marad. Ennek az lesz az eredménye, hogy az egyén állandóan noha önkéntelenül saját háta mögé kerül. Ily módon akaratlanul saját ellenségét segíti. Bármilyen formát öltsön az árnyék, szerepe az, hogy az ego ellentétes oldalát képviselje és hogy azokat a tulajdonságokat testesítse meg, melyeket az egyén a többi emberben a leginkább nem szeret. Siker, ha az árnyékot integrálni tudjuk. Az őszinteség, a belátás, sajnos nem mindig elegendő. Az árnyékos részen belül, olyan szenvedélyes erők munkálnak, amin az én nem tud uralkodni. Az emberfeletti erőfeszítés általában csak akkor eredményes, ha a Nagy Ember / ősvalónk / segít véghez vitelében. Néha az árnyék azért olyan erőteljes, mert az ősvalónk sürgetése is ugyanabba az irányba mutat, és ilyenkor az egyén nem tudja, vajon az ősvalónk, vagy az árnyék áll-e a belső nyomás hátterében. Néha minden, ami az ego számára ismeretlen, az árnyékba olvad bele, beleértve a legértékesebb és legmagasabb rendű erőket is. Amikor az álom nem tisztázza a dolgokat, a döntést a tudatos személyiségnek kell meghoznia. Ha az árnyék értékes vitális erőket hordoz, akkor azokat az aktuális tapasztalatokat alapul véve asszimilálni és nem elfojtani kell. Az egótól függ, feladja-e büszkeségét és önhittségét és képes lesz-e elfogadni azt a látszólag sötétnek tűnő dolgot, amely valójában nem is az. Előre megjósolni azt, vajon sötét kísérőnk a legyőzendő hiányosságokat szimbolizálja-e, vagy az élet egy olyan részét, melyet el kell fogadnunk, ez egyike azon legnehezebb problémáknak, amellyel az individuáció folyamata során találkozunk. A döntést addig kell halasztani, amíg más későbbi álmainkban egyértelmű választ kapunk. 14

15 Valahol lényünk legmélyén tudjuk, merre kell mennünk és mit kell tennünk. De néha az énnek nevezett bohóc oly zavaró módon viselkedik, hogy a belső hang nem tud érvényesülni. Csak azt tehetjük, hogy bátran vállaljuk, amit helyesnek vélünk, miközben állandóan készen állunk a változtatásra ha tudattalanunk egy más irányt sugalmaz. Az animahiba! A könyvjelző nem létezik.: a férfi lélekben élő nő A tudattalanban az árnyék mögött egy másik szimbolikus figura jelenik meg / animahiba! A könyvjelző nem létezik., animus / Az animahiba! A könyvjelző nem létezik. a férfi psziché összes feminin pszichológiai tendenciájának megszemélyesítője, bizonytalan érzéseké és hangulatoké, profetikus sejtelmeké, az irracionális iránti fogékonyságé, a személyszeretet képességéé, a természethez való vonzódásé és végül, de nem utolsósorban a tudattalanhoz való viszonyé. A sámánok közül sokan női ruhát hordanak, ruhájukra mellet festenek, hogy belső feminin oldalukat hangsúlyozzák, azt az oldalt, amely képessé teszi őket, hogy a szellemek birodalmával azaz a tudattalannal kapcsolatba kerülhessenek. Az egyéni megnyilvánulásban a férfi animájának karakterét rendszerint az anya formálja. Ha a férfi úgy érzi, hogy anyja negatív hatással van rá, animája gyakran ingerlékenységben, depressziós hangulatban, bizonytalanságban, bizalmatlanságban és sértődékenységben fejeződik ki. / Ha azonban képes meghaladni a negatív befolyást, a felsoroltak férfiasságát erősítik. / Ezek az anima hangulatok nyomasztóvá és szomorúvá válnak. A sötét hangulatok öngyilkosságra csábíthatják a férfit, ilyenkor az animát végzet asszonyának nevezik. A sötét anima megszemélyesítésének egy enyhébb változata az Éj Királynője Mozart Varázsfuvolájában. Szintén az anima veszélyes aspektusait személyesítik meg: szirének, boszorkányok. Ha a férfi anyjával kapcsolatos tapasztalata pozitív volt, ez is sajátosan, ugyanakkor egészen más módon alakítja az animafigurát. Az eredmény vagy egy nőies férfi, akit a nők könnyen zsákmányul ejtenek, és így képtelen az élet nehézségeivel megküzdeni. A királykisasszony, aki a kérőinek kitalálhatatlan találós kérdéseket ad, olyan negatív animafigura, amely a férfiakat destruktív intellektuális játszmába vonja be neurotikus olyan sokat elmélkedik az életről, hogy nem tudja élni. Az anima leggyakoribb megnyilvánulási módja az erotikus fantázia / pornó /. Ez az anima nyers és primitív megnyilatkozása, amely csak akkor válik kényszerítővé, ha a férfi nem ápolja megfelelően érzelmi kapcsolatait, illetve ha az élettel szembeni érzelmi viszonyulása infantilis marad. Az anima projekciója vezet az első látásra szerelemhez. A dráma megoldása, ha a férfi felismeri az animát mint belső erőt tudattalan személyiségének integrálásával érettebbé válhat, azt a valós életbe emelheti. Az anima funkciói:. segít megtalálni a megfelelő házastársat.. amikor logikus gondolkodással képtelen a tudattalanjában rejtőző tényeket felfogni, felszínre hozza ezeket.. segít kapcsolatba lépni az ősvalónkkal, az élet spirituálisabb, magasabb formájába vezethet belső vezetővé válhat. / 183.o. Az álmodó egy szervezet támogatását élvezi, felvételt nyert egy belső lelki templomba. / Pszichénk központi magja ősvalónk rendszerint a négyes struktúra valamely formájában jelenik meg. Az anima fejlődése is négy szakaszból áll: 1. Éva szakasz: aki pusztán ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ös és biológiai kapcsolatokat reprezentálja. 2. Faust Helénája: a romantikus és esztétikai szintet jeleníti meg, azonban még mindig szexuális elemekkel. 15

16 . Szűz Mária: olyan női alak, aki a szerelmet / érosz / a spirituális rajongás magasságába emeli. 4. Sapientia, Szulamit: a legszentebb és a legtisztábbat is túlhaladó bölcsesség. / A modern ember ritkán éri el ezt a pszichikus fejlettségi szintet. / Akkor amikor az animát, mint a Szüzet, / Shakti, Parvati, Fatima / csak pozitív tulajdonságokkal ruházták fel, a negatív tulajdonságok a boszorkány hitben találtak kifejeződést. AnimuszHiba! A könyvjelző nem létezik.: a nő lelkében élő férfi. Az animusz ritkán jelenik meg erotikus fantázia formájában vagy hangulatként, sokkal inkább titkos szent meggyőződésként. Amint a férfi animájának karakterét az anya, úgy az animuszét alapvetően a nő apja formálja. Az apa ruházza fel lányának animuszát a megkérdőjelezhetetlen, megdönthetetlen igaz meggyőződés sajátos színezetével olyan meggyőződéssel, amely kizárja a nő aktuális karakterének személyes realitását. Hasonlóan az animához az animusz is alkalmanként, mint haláldémon jelentkezik. A mitológia oldaláról megközelítve a szépséges idegen feltehetően egy pogány apa kép vagy istenkép, aki mint a halál királya jelenik meg. Pszichológiai szempontból azonban az animusznak egy olyan sajátos formáját testesíti meg, aki asszonyokat csábít, és elszakítja őket minden emberi kapcsolatuktól, főleg a valóságban létező férfiaktól. A vággyal és a hogyan kellene a dolgoknak lenniük ítélkezéssel teli ábrándos gondolatok selyemgubóját személyesíti meg, amely elszakítja a nőt az élet realitásától. A negatív animusz nem csak mint haláldémon jelenik meg. A mítoszokban és a tündérmesékben a rabló és a gyilkos szerepét játssza. Ebben a formában az animusz mindazokat a félig tudatos, hideg, romboló gondolatokat testesíti meg, amelyek az éjfél utáni órában támadnak a nőre, főként akkor, amikor valamilyen érzés kényszerítő erejének nem tudnak eleget tenni. Ilyenkor rosszindulatú, intrikus és számító gondolatok hálójába kerül. A destruktív viselkedés dédelgetésével a nő mint feleség a férjét mint anya a gyerekét betegségbe, balesetbe, sőt még a halálba is hajszolhatja. Vagy elhatározhatja, hogy visszatartja a házasságtól ami a gonoszság olyan rejtett formája, amely ritkán jut az anya tudatának közelébe. Az érzelmek különös passzivitása és bénultsága, vagy a súlyos bizonytalanság, amely majdnem mindig a jelentéktelenség érzéséhez vezet, bizonyos esetekben a tudattalan animusz vélemény eredményeként alakul ki. Sajátos módon, amikor a tudattalan ezen megszemélyesítői közül valamelyik megszállja tudatunkat, úgy tűnhet, mintha ezek a gondolatok és érzések sajátjaink lennének. Az ego olyannyira azonosul velük, hogy képtelenné válik leválasztani és megnézni, mik is ezek, így ténylegesen a tudattalanból származó figura megszállottjává válik az egyén. Az animusz pozitív oldala, kreatív tevékenysége, hidat tud teremteni az ősvalónk felé. Az animusz gyakran mint férfiak csoportja jelenik meg. Így szimbolizálja az álom azt a tényt, hogy az animusz inkább kollektív és nem annyira egyéni elemeket tartalmaz. Nagyszámú mítosz és tündérmese szól arról, hogy a királyfit a boszorkány vadállattá, vagy szörnnyé változtatja és csak egy lány szerelme válthatja meg. Ez azt a folyamatot szimbolizálja, amelyben az animusz tudatossá válik. Ha a nő felismeri, hogy ki és mi az animusza, és mit tesz az animusz vele és ha szembenéz ezzel a realitással, ahelyett, hogy annak megszállottjává válnék, akkor az animusz felbecsülhetetlen értékű társsá alakul át, aki olyan maszkulin tulajdonságokkal ruházza fel, mint kezdeményezés, bátorság, objektivitás és szellemi bölcsesség. Az animusz is négy fejlődési szakaszon megy át:. Először a puszta fizikai erő megszemélyesítőjeként jelenik meg: atléta, bajnok, izomember. 2. A következő fázisban a kezdeményezőkészség és a tervszerű cselekvés képességét is birtokolja. 3. A harmadik szakaszban az animusz szó világát is birtokolja már, gyakran professzorként vagy lelkészként jelenik meg. 16

17 . Végezetül az animusz az értelem megtestesülése. Ezen a legmagasabb szinten az animához hasonlóan a vallásos tapasztalatok követőjévé válik, amelyek által az élet új értelmet nyer. Szellemi szilárdságot, a testi gyengeséget ellensúlyozó láthatatlan belső támaszt nyújt a nőknek. Az animusz ebben a legfejlettebb formájában összeköttetést teremt a nő tudata és a kor szellemi fejlődése között, és ezáltal még a férfiaknál is fogékonyabbá válik az új alkotó eszmék iránt. Ez a magyarázata annak, miért a nők volta a régebbi korokban sok népnél a jósok és látnokok. Pozitív animusznak kreatív merészsége időnként olyan gondolatokat és elképzeléseket szül, amely új vállalkozásokra serkenti a férfiakat. A nő lelkében élő belső férfi az animáról szóló részben említetthez hasonlóan házassági problémához vezethet. Azanimusz pozitív működésének előfeltétele, hogy az animusz felhagyjon a minden kritikán felüli véleményének hangoztatásával. A nőnek bátorságra és belső nyitottságra kell szert tennie, hogy meg tudja kérdőjelezni saját meggyőződésének szentségét. Csak ezután kerül kapcsolatba az ősvalónk megnyilatkozásaival és válik képessé arra, hogy tudatosan megértse annak jelentéseit. ŐsvalónkHiba! A könyvjelző nem létezik.: a totalitás szimbólumai Ha az egyénnek sikerül komoly és hosszadalmas küzdelem után megoldást találni az anima / vagy animusz / problémájára, amelynek eredményeképp többé már nem csak részlegesen azonosul vele a tudattalan újra megváltoztatja domináns karakterét, és olyan új szimbolikus formában jelenik meg, amely az ősvalónkat, a psziché legbelsőbb magját reprezentálja. A nők álmaiban ezt a központot általában egy felsőbbrendű női alak, egy papnő, varázslónő, földanya, vagy a természet illetve a szerelem istennője testesíti meg. Férfiak esetében beavatást végző, vagy védelmező férfialakként bölcs öregemberként a természet szellemeként jelenik meg. Az emberi alak akár fiatal, akár öreg, csak az egyik lehetséges módja az álmokban vagy látomásokban megjelenő ősvalónak. A különböző életkorok amelyeket magára ölt nemcsak arra utalnak, hogy az ősvalónk egész életünkön kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ül elkísér bennünket, de arra is, hogy ő maga az élet tudatosan felismert irányán és áramlásán túl létezik, és ez hozza létre az időélményünket. Éppen azért, mivel az ősvalónak csak egy része tartozik a tudatos időélmény / tér idő / dimenzióba, egyidejűleg mindenütt jelenvaló. Mi több, gyakran olyan formában jelenik meg, amely egy sajátos, egyetemes jelenlétre figyelmeztet, vagyis olyan gigantikus, szimbolikus emberi lény formájában mutatkozik meg, aki felöleli és magába foglalja az egész kozmoszt. / A teljes univerzumot személyesíti meg. / Azok a szimbolikusstruktúrák, amelyek az individuáció folyamatára látszanak utalni, általában a négyes szám motívumán alapulnak, mint pl.: a tudatos négy funkciója, vagy az anima animusz négy fejlődési szakasza. A központi mag természetes, szabad megnyilvánulását a négyesség jellemzi. A 16-os szám különösen fontos szerepet játszik mivel 4 X 4 / 198. o. / / Hamvas Béla: Sciencia Sacra II. a négy. A legnagyobb misztérium, az érthetetlen és megrendítő új haladvány... a püthagóreusoknál az isteni szellem jelképe... Az archaikus korban az örök jelképe volt. Az örök mozgás, az örök körforgás, az örök élet jelképe. Egyik szimbóluma a kereszthiba! A könyvjelző nem létezik., szvasztika stb. Teljesség, beteljesedés. / A zsidó hagyományban kezdettől fogva Ádám / Adam Kaddom / hordozta magában az egész emberiséget, vagyis minden megszületendő ember lelkét. Ádám lelke ennél fogva olyan volt, mint egy lámpás kanóca, mely megszámlálhatatlan szálból áll. Eben a szimbólumban világosan kifejezésre jut az emberiség egy ségének gondolata. Keleten és a nyugati civilizáció bizonyos gnosztikus köreiben az emberek hamar felismerték, hogy a Kozmikus Ember sokkal inkább belső pszichikus képnek, mintsem külső, kézzelfogható realitásnak felel meg. A hindu tradíció szerint például az emberben él és halhatatlan. Ez a belső Nagy EmberHiba! A könyvjelző nem létezik. váltja meg az egyént azzal, hogy kivezeti a 17

18 teremtésből és az ottani szenvedésekből és visszavezeti az örökkévalóságba. Ám ez csak akkor lehetséges, ha az ember felismeri őt, és az alvó felébred. Az ősi India szimbolikus mítoszaiban PurushaHiba! A könyvjelző nem létezik. ként ismert, neve egyszerűen annyit jelent, hogy ember vagy személy. Purusha ott él minden egyén szívében, noha egyidejűleg betölti az egész kozmoszt is. Sok mítosz tanulsága szerint a Kozmikus Ember nem csupán a kezdet, de minden élet, az egész teremtés legvégső célja is az ősvalónk ezen archetípikus szimbóluma felé fordul. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy a humán létezés kielégítő magyarázatát az olyan elkülönült ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ök és céltudatos mechanizmusok, mint éhség, erő, szexualitás, túlélés, fajfenntartás stb., soha nem haladják meg. Vagyis az ember legfőbb célja nem az, hogy igyék, egyék stb. hanem, hogy ember legyen. Ezen hajtóerők fölött és rajtuk túl belső pszichikus valóságunk az élő misztérium kinyilatkoztatását szolgálja, és ezt csak szimbólumokkal tudja kifejezni. A tudattalan ezért választja oly gyakran a Kozmikus Ember erőteljes, kifejező szimbólumát. A nyugati kultúrában a Kozmikus Embert gyakorta azonosítják Jézus Krisztussal, Keleten pedig Krisnával vagy Buddhával, a zsidó misztikában Adam Kaddom. Mint minden szimbólum, ők is egy megismerhetetlen titokra mutatnak rá az emberi létezés végső, ismeretlen értelmére. Mint már elhangzott: bizonyos hagyományok azt állítják, hogy a Kozmikus Ember a teremtés célja, ám ezt nem szabad úgy értelmezni, mint valóságos külső történést. A hinduk szerint pl. ez nem is azt jelenti, hogy egy napon a világ feloldódik az eredeti Nagy Emberben, sokkal inkább azt, hogy az ego extrovertált érdeklődése a külső világ iránt megszűnik, hogy helyet adjon a Kozmikus Embernek. Ez akkor fog bekövetkezni, amikor az ego beleolvad az ősvalónkba. Az ego csapongó képzeletáramlása / ahogy az egyik gondolatról a másikra ugrik / és vágyainak áradása / ahogy egyik tárgytól a másikhoz menekül /akkor csendesedik el, amikor legbelül a Nagy Ember megjelenik. Soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy külső realitásunk valójában csak olyan mértéken létezik, amilyen mértékben tudatosan felfogjuk és hogy nem biztosítható önmagában és önmagáért való létezése. * Csak a földi kapcsolatok és a szenvedések elfogadásával válhat az emberi lélek olyan tükörré, melyben az isteni erők megtalálhatják önmagukat. * Mivel ez a szimbólum valami egészet és teljeset fejez ki, gyakran képzelik el kétnemű lényként. A szimbólum ebben a formájában a legfontosabb pszichológiai ellentétpárt a nőt és a férfit békíti össze. / A kerek kő, melyet folyamatosan csiszolunk ősvalónk szimbóluma bölcsek köve / Az ősvalónkat gyakran ábrázolják állatként, jelezve ezzel természetünk ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ös voltát és kapcsolódásunkat a környezethez. / Ezért fordul elő a mítoszokban és tündérmesékben annyi segítő állat. / Az ősvalónk kapcsolata a környező természettel, sőt kozmosszal, feltehetőleg abból a tényből származik, hogy pszichénk atommagja beleszövődik az egész mind a külső, mind a belső világba. Az élet minden magasabb megnyilvánulása valamilyen módon összhangban van a tér idő folytonosságával. Egy zoológus véleménye szerint, minden állat szellemisége mesze kiterjed a környező világba és lélekkel tölti ki az időt és a teret. Tudattalanunk hasonlóképpen kapcsolódik össze környezetünkkel: társainkkal, a társadalommal általában és mindezek fölött a tér idő folytonossággal, továbbá az egész természettel. Ha odafigyelünk álmainkra, lehetőség nyílik rá, hogy felemelkedjünk saját világunkba, melyben az események fontos és titkos rendje uralkodik. Az álmaink elsődleges célja az ősvalónkhoz való helyes attitűd fejlesztése. A primitív törzsekben élő emberek életét általában közvetlenül a belső központ irányítja, míg mi oly mértékben belebonyolódunk a külső dolgokba, hogy ősvalónk üzenetei nehezen jutnak el hozzánk. Tudatos pszichénk folytonosan egy olyan jól körvonalazott valós külső világ illúzióját hozza létre, amely meggátolja a másfajta észlelést. Tudattalan természetünk révén azonban 18

19 felfoghatatlan módon kapcsolódunk saját pszichékhez és pszichikus környezetünkhöz. Ősvalónk gyakori sajátos szimbóluma az értékes vagy jellegzetes kő. Sok álomban a központi mag, az ősvalónk mint kristály jelenik meg. A kristály matematikailag szabályos szerkezete azt az intuitív érzést kelti bennünk, hogy még az úgynevezett holt anyagban is működik egyfajta szellemi rendezőelv. Ezért a kristály gyakran az anyag és szellem szélsőséges ellentétének egyesítését szimbolizálja. KŐ: életerő. A puszta létezést szimbolizálja, mely távol áll az egotudatosság emócióitól, csapongó gondolkodástól. Ebben az értelemben a kő a legegyszerűbb és legmélyebb élményt szimbolizálja, az öröklét olyan élményét, amit az ember akkor él át, amikor halhatatlannak és változtathatatlannak érzi magát. Az ember eredendő természetében benne rejlik annak a vágya, hogy a kő szimbolika segítségével valami elmondhatatlan élményt fejezzen ki. Iszlám Kába kő, a kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ény egyházi szimbolika szerint Jézus az a kő melyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Morienus, régi arab alkimista azt mondja: Ez a dolog / mármint a bölcsek köve / belőled vonható ki: ásványa te vagy, és csak benned lehet megtalálni, még pontosabban, ők / az alkimistákhiba! A könyvjelző nem létezik. / belőled nyerik ki. Ha ezt felismered, a kő szeretete és elfogadása növekedni fog benned. Ez az igazság. Mindmáig feltáratlan a tudattalan psziché és az anyag közötti kapcsolat, e titkot a pszichoszomatikus orvoslás igyekszik megadni. Ennek a még megmagyarázhatatlan és definiálatlan kapcsolatnak a tanulmányozása során / lehetséges, hogy a psziché és az anyag valójában ugyanaz a jelenség, csak az egyiket belülről, a másikat kívülről figyeljük meg. Jung egy új fogalmat vezet be, amit szinkronicitásnakhiba! A könyvjelző nem létezik. nevezett el. Ez a fogalom a külső és belső események olyan jelentéssel bíró egybeesését jelenti, amikor maguk az események nem állnak oksági összefüggésben. Szinkronicitás általában olyan embereknél áll be, akinek tudattalanjában aktiválódott archetípus van. / Pl. vásárolunk egy kék ruhát, de a bolt tévedésből feketét szállít éppen azon a napon, amikor egy közeli hozzátartozó meghalt. / A kínaiaknál az orvostudomány, a filozófia, sőt még az építészet is a jelentéssel bíró egybeesések tudományán alapul. A klasszikus kínai szövegek szerint, nem az a kérdés, hogy mi okoz mit, hanem, hogy mi mivel történik együtt. A szinkronicitás fogalmának megalkotásával Jung egy olyan utat vázolt fel, amelynek segítségével a lélek és az anyag kölcsönös kapcsolatának jobban a mélyére hatolhatunk. Az ősvalónkhoz való viszony: A modern ember számára az egyetlen, még értelmes kaland a tudattalan psziché belső birodalmában rejtezik. Jung a legbelső központhoz való eljutás és a tudattalan élő misztériumával való kapcsolat felvételével olyan útját dolgozta ki, amelyet egyedül önerőre támaszkodva kell végigjárni. Ez alapvetően más, mint egy kitaposott út követése. Amikor megpróbáljuk az ősvalónkat életre hívni, ehhez olyan állandó, mindennapos készenlét szükséges, ami olyan, mint amikor megpróbálunk egy időben két különböző szinten vagy két különböző világban élni. / Nagy Z: Az európai kultúrában meglátásom szerint ehhez a beállítottsághoz és életformához a kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.ény misztika áll a legközelebb, ezért tanulmányozását a nem hívő érdeklődőknek is javaslom könyvajánlás a jegyzet végén / Az egyén szokásához híven, a külső feladatra koncentrál, de ugyanakkor éberen figyel mind az álmokban, mind pedig a külső eseményekben megjelenő azon utalásokra és jelzésekre, melyeket az ősvalónk használ, hogy szándékait, az élet áramlásának irányát szimbolizálja. Az ilyen jellegű élményekkel foglalkozó régi kínai szövegek gyakran használják az egérlyukat figyelő macska hasonlatát. Az egyik szöveg szerint nem szabad megengedni más gondolatok 19

20 betörését, s eközben a figyelem nem lehet sem túlságosan éles de túlságosan tompa sem. Létezik egy optimális percepciós szint. Az ily módon végrehajtott gyakorlat /... / idővel eredményre vezet és amikor beérik, hasonlóan az érett dinnyéhez, amelyik magától leesik, az egyén, minden külső beavatkozás nélkül, a magasabb rendű felébredés részesévé válik. Ez az a pillanat, amikor a gyakorlatot végző olyanná válik, mint az, aki vizet iszik és csak ő tudja egyedül, hogy a víz hideg-e vagy meleg, Megszabadul minden önmagával kapcsolatos kételytől és olyan boldogság birtokába jut, mint az, aki a kereszthiba! A könyvjelző nem létezik.úton saját apjával találkozik.. A belső pszichét irányító központtal való kapcsolatot akadályozzák: a. Egyetlen ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ös késztetés vagy emocionális kép is alkalmas az embert egyoldalúságba hajszolni egyensúlyvesztést okoz. Ezt a primitívek a lélek elvesztésének nevezik. b. A túlzott nappali álmodozás, ami rejtett módon általában bizonyos komplexumok köré fonódik. Az ábrándozások valójában éppen azt a célt szolgálják, hogy összekössék az embert komplexumaival, ugyanakkor fenyegetik a koncentrációt és a tudatosság folytonosságát. c. Túlzott koncentráció és egotudatosság, mely könnyen meggátolhatja a központból érkező impulzusok és üzenetek percepcióját. Az ősvalónk mitológiai ábrázolásai között különös hangsúlyt kap a világ négy sarka, és sok képen a négy részre osztott kör középpontjában a Nagy Embert ábrázolják. Jung az ilyen elrendezésű struktúra jelölésére a hindu mandalahiba! A könyvjelző nem létezik. / mágikus kör / szót használta, amely az emberi psziché atommagjának melynek lényegét nem ismerjük szimbolikus ábrázolása. Egyes közösségek a mandalahiba! A könyvjelző nem létezik. motívumot arra használják, hogy segítségével helyreállítsák elveszített belső egyensúlyukat. A keleti kultúrákban hasonló képek segítségével igyekeznek a belső lényeget állandósítani, vagy hozzásegíteni az embert a mély meditációhoz. A mandalahiba! A könyvjelző nem létezik. szemlélése belső békét teremt, annak az érzését, hogy az élet újra megtalálta értelmét és rendjét. / Pszichológiailag a jobb oldal többek között a tudatosság, az alkalmazkodás, az igaz dolgok oldalát jelenti, míg a bal oldal az adaptálatlan, nem tudatos reakciókat, sőt néha valamiféle sötét dolgot jelent. / A kerek forma mandalahiba! A könyvjelző nem létezik. motívum általában az eredeti teljességet szimbolizálja, a négyes forma pedig ennek a tudatosság szintjén történő megjelenítését. Van itt azonban egy nagy nehézség nevezetesen, a tudattalan minden megszemélyesítésének legyen szó akár az árnyékról, animáról, animuszról vagy az ősvalónkról egyaránt van világos és sötét oldala. Árnyék lehet aljas vagy gonosz, olyan ösztönhiba! A könyvjelző nem létezik.ös hajtóerő, amelyet le kell győzni lehet azonban olyan impulzus is, amely a követendő fejlődés irányába mutat. Anima / Animusz éltető fejlődés és kreativitás a személyiség számára de eredményezhet megakadást, esetleg fizikai halált is. Ősvalónk sötét oldala a legveszélyesebb, mivel ő a bennünk rejlő legnagyobb pszichikus erő. Megalománia vagy egyéb kóros fantáziák rabságába ejtheti, megszállhatja a személyt. Az ilyen lefokozott érzelmi állapotban azt gondolhatja az egyén, hogy sikerült megragadnia és megoldania a nagy kozmikus talányt, s ily módon elveszíti minden kapcsolatát a humán valósággal. Ennek az állapotnak megbízható tünete a humorérzék és az emberi kapcsolatok elvesztése. Ősvalónk megjelenése az ember tudatos egójára nézve így nagy veszéllyel járhat. Az individuáció kizár minden papagájszerű utánzást. A nagy szellemi vezető követése nem jelenti azt, hogy az individuáció folyamatában bárki is 20

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT IDENTITÁS AZONOSSÁG IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT FOBB KÉRDÉSEI KI VAGYOK ÉN? / 0 -? / MERRE TARTOK? / 6-40 / HOVÁ TARTOZOM?/ milyen csoportokhoz/? / 3 -? / MILYEN ÉRTÉKEKET TARTOK FONTOSNAK? / 3-13

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Pályaválasztás. Pályaválasztás Suplicz Sándor 1

Pályaválasztás. Pályaválasztás Suplicz Sándor 1 Pályaválasztás Pályaválasztás Suplicz Sándor 1 A pályaválasztás fejlodéslélektani összefüggései 12 éves kor után alakul ki a reális pályaorientáció, de az igények ébredése, a mintakeresés már 6 éves kortól

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. MOTIVÁCIÓ és érintettség Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés 8-9. óra Miről lesz szó az órán? A személyiségfejlődés két jelentős pszichoanalitikus elmélete: 1. Sigmund Freud pszichoszexuális elmélete 2. Erik H. Erikson pszichoszociális

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Az ősi Női Alkotóerő amit megérezhetsz, bárhol vagy: ha belül

Az ősi Női Alkotóerő amit megérezhetsz, bárhol vagy: ha belül Az ősi Női Alkotóerő amit megérezhetsz, bárhol vagy: ha belül jól vagy. Minden nőnek, aki szeretne érzelmeiben is erős lenni. És minden férfinak, akinek valaha kérdése volt a nőkről Tőlem, Neked A saját

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

AZ ÉRETT ÉS EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG

AZ ÉRETT ÉS EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG 369 FERENCZI ENIKŐ AZ ÉRETT ÉS EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG,, A személyiség elérése nem kevesebbet tartalmaz, mint egy különleges egyedi lény teljességének a lehető legjobb kibontakozását. " (C. G. Jung) Talán

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Fejlodéselméletek Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív S.Freud: A pszichoszexuális fejlodés A nemhez igazodás és a nemi identitás fontos elemei a kultúrának,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I.

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Oszlár Kálmán András Jóga az ágyban Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Mottó A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete

2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete 2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete Használati útmutató a Varázstáblához Minden dátum egy kód. Meg kell fejtened, hogy ki tudd használni a benne lévő információkat.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote. Valláslélektan. Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány

Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote. Valláslélektan. Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote Valláslélektan Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet TARTALOM ELOSZÓ 11 ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 12 BEVEZETÉS 15

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Kelemen Emese Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Berniczky Éva: Várkulcsa, mesterek, kóklerek, mutatványosok, szemfényvesztõk. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2010 Berniczky Éva Várkulcsa című novelláskötete

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben