Rendelőintézet Szentgotthárd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelőintézet Szentgotthárd"

Átírás

1 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Rendelőintézet Szentgotthárd Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1

2 Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása Helyzetértékelés A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)22 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása Indikátorok ok Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)

3 Táblázat és Ábrajegyzék 1. táblázat: Intézmény járóbeteg-szakellátásának évi főbb betegforgalmi adatai táblázat: A fejlesztéssel érintett területek évi járóbeteg migrációja (esetszám) táblázat: Az ellátási terület domináns ellátóinak részesedése a fejlesztésben érintett szakmákban táblázat: A fejlesztéssel érintett területek évi BNO gyakorisága táblázat: A jelenlegi gép-műszer lista táblázat: évi eredmény táblázat: Tervezett gép-műszer lista táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése táblázat: Indikátorok táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve táblázat: Fenntarthatóság bemutatása táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások táblázat: Pénzügyi elemzés

4 I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A Rendelőintézet Szentgotthárd a fenntartó, Szentgotthárd Város Önkormányzata által 1996-ban alapított egészségügyi intézmény, amely a város kötelező feladatai közül az iskolafogászati ellátást, a területi és iskola/ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálatot, foglalkozás-egészségügyi ellátást és a kistérség központi háziorvosi ügyeleti szolgálatát látja el. Ezen kívül önként vállalt feladatként Szentgotthárd város fős lakossága és a kistérség (Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Vasszentmihály, Rátót, Rönök, Gasztony, Nemesmedves) fős lakossága, összesen fő járóbeteg szakellátásáért felelős. A rendelőintézet két telephelyen, a Hunyadi u. 18. sz. és a Rákóczi út 5-7. sz. alatti épületekben működik. A Rákóczi úti telephelyen a város 4 felnőtt háziorvosi és 2 gyermek háziorvosi praxisa, a védőnői szolgálat, a központi háziorvosi ügyelet, a pszichiátria-addiktológia gondozó a pszichiátria szakrendelés és a neurológia szakrendelés működik. A Hunyadi út. 18. sz. alatti telephelyen belgyógyászat, általános sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, reumatológia-fiziotherápia, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, szemészet, tüdőgyógyászat, tüdőgondozó, onkológia gondozó, foglalkozás-egészségügyi alap-és szakellátás, klinikai laboratórium, ultrahang diagnosztika kapott helyet. Az intézmény járóbeteg-szakellátásának évi főbb betegforgalmi adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 4

5 Kassza NYDOP-5.2.1/C táblázat: Intézmény járóbeteg-szakellátásának évi főbb betegforgalmi Szervezeti egység Szakma adatai Esetszám Pontszám Egy esetre jutó pont Átlagos heti rendelési óra szakorvosi nem szakorvosi G 1822-G-1201 Q12 Klinikai onkológia - gondozó ,88 G 1822-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó ,44 G 1822-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó ,80 G 1822-G-4501 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó ,28 J Általános belgyógyászat ,52 J Általános sebészet ,14 J Általános traumatológia ,63 J Általános szülészet-nőgyógyászat ,39 J Általános fül-orr-gégegyógyászat ,39 J Általános szemészet ,07 J Bőrgyógyászat ,15 J Általános neurológia ,43 J Ortopédia ,87 J Urológia ,98 J Reumatológia és fizioterápia ,69 J Pszichiátria ,55 J Tüdőgyógyászat ,20 J Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Egy órára jutó eset J Ultrahang-diagnosztika ,80 Összesen ,46 Forrás: OEP A Rendelőintézetben a pszichiátria-addiktológia gondozást heti 12, illetve heti 10 órában, a pszichiátriai szakellátást heti 5 órában, 22 éves gyakorlattal rendelkező 1 fő pszichiáter szakorvos és 2 fő pszichiátriai gondozónő látja el. o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A Rendelőintézet ellátási területen betöltött szerepének súlyát jól mutatja az alábbi táblázatban szereplő beteg migráció aránya, azaz hogy az ellátási területhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a Rendelőintézet szakellátásait, vagy éppen más intézményekét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Rendelőintézetbe (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor az adott intézmény ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás, szenzitív betegség). 5

6 SZENTG OTTHÁR D Városi Önkorm. Int_név Csop_kód Szakma_kód Szakma_név Vas Bács-Kiskun Budapest Tolna Veszprém Végösszeg Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Csorna, Margit KH.- RI. Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm. Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Egyéb intézetek Eü. Központ, Zalaszentgrót Budapest Egyéb megyék NYDOP-5.2.1/C táblázat: A fejlesztéssel érintett területek évi járóbeteg migrációja (esetszám) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen Összesen Győr-Moson-Sopron Pszichiátria Vas Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Pszichiátriai Vas gondozás Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Addiktológiai Vas gondozás Zala Összesen Forrás: OEP A következő táblázatban pedig az kerül bemutatásra, hogy az ellátási terület domináns ellátói milyen arányban részesedtek a fejlesztésben érintett szakmákban. 3. táblázat: Az ellátási terület domináns ellátóinak részesedése a fejlesztésben érintett szakmákban Kistérség név Eset megoszlása Szentgotthárdi 94,8% Őriszentpéteri 3,8% Körmendi 1,0% Egyéb kistérség (4) 0,4% Összesen 100,0% Forrás: OEP 1800 Pszichiátria Pszichiátriai gondozás Addiktológiai gondozás Összesen

7 A táblázat tanúsága szerint a fejlesztéssel érintett pszichiátriai-addiktológiai szakmákban az ellátott esetek túlnyomó részét (közel 95%) a Szentgotthárdi kistérség lakosság teszi ki. Más megyéből érkező betegeket csak elvétve lát el a Rendelőintézet. Hozzá kell tenni, hogy ezzel szemben az addiktológián ellátott betegek alacsony számának elemzése során megállapítható, hogy a város és kistérség betegei kisváros lévén szégyenérzetből, stigmától való félelem miatt inkább a megyei intézményt keresik fel, így itt érezhető elvándorlás tapasztalható. A fejlesztéssel érintett területek évi BNO gyakoriságát pedig az alábbi táblázat foglalja össze. 4. táblázat: A fejlesztéssel érintett területek évi BNO gyakorisága Addiktológiai gondozó Kód Diagnózis Százalék F1020 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 43% F3160 Bipoláris affektív zavar, jelenleg kevert tünetek észlelhetők 21% F3310 Rekurrens(ismétklődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizódokkal 7% (14 db) egyéb 29% 100% Pszichiátria és Addiktológia Kód Diagnózis Százalék F4100 Pánik zavar (szindróma)(epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás) 18% F3200 Enyhe depressziós epizód 11% F3210 Közepes depressziós epizód 10% (38 db) egyéb 58% 100% Pszichiátriai gondozó Kód Diagnózis Százalék F2000 Paranoid szkizofrénia 9% F4100 Pánik zavar (szindróma)(epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás) 9% F3200 Enyhe depressziós epizód 7% (38 db) egyéb 71% 100% Forrás: OEP o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. 7

8 A fejlesztéssel érintett ingatlan (Hunyadi u. 18. sz., hrsz. 1461) Szentgotthárd központi belterületén helyezkedik el. Kiépített közútról közvetlenül megközelíthető, teljes közmű ellátottsággal, a közművekre az épület csatlakoztatott. A telek sík felszínű, szabályos alakzatú, kerített. Az épület szabadonálló beépítéssel helyezkedik el, földszint emelet tetőtér beépítés szintbeosztással ben a fenntartó önkormányzat az 50-es években épült - korábban szülőotthonként működő - Hunyadi út 18. sz. alatti épületét önerőből 180 M Ft beruházással kibővítette, felújította, tetőtér beépítéssel, teljes akadálymentesítéssel, belső info-kommunikációval, váróhelyiségekben belső TV lánc kialakításával. A rendelkezésre álló összeg azonban nem volt elegendő a tetőtéri 110,31 m2-nyi hasznos alapterületű rész befejezésére, csupán a gépészeti csatlakozási pontok kialakításáig készült el. Így a szakellátásokat egy épületbe történő integrálása, mint eredeti terv szerinti elképzelés, nem tudott megvalósulni. A pszichiátriai addiktológia gondozás, a pszichiátriai szakellátás heti 27 órában, a neurológia rendelés heti 5 órában továbbra is a Rákóczi úti telephelyen maradt. A rendelő jelenleg munkaszüneti napokon, munkaidő után háziorvos központi ügyeleti rendelőként is funkcionál, ami közel sem ideális megoldás. A jelenlegi rendelő a háziorvosi rendelőkkel közös közlekedő-váróból nyílik. A pszichiáter részére jelenleg mindössze a rendelőből elkülönített kb. 12 m²-nyi elkülönített helyiség biztosított, a pacienssel történő négyszemközti találkozás, beszélgetés céljára, így a körülmények szakmailag nem minősíthetők ideálisnak. A korábbi kivitelezés során a gépészeti, építészeti előkészítések megtörténtek. A homlokzati nyílászárók beépítésre kerültek, hőszigeteléseket elhelyezték, fedélszék megfelelő kialakítása megtörtént. o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A Rendelőintézet műszerezettsége, felszereltsége a minimumfeltételeknek megfelel. A fejlesztés megvalósulása esetén az új rendelő minimufeltételeknek való megfelelését a támogatás segítségével kívánja biztosítani a pályázó. A fejlesztéssel érintett pszichiátriai addiktológia gondozóban, a pszichiátriai szakrendelésen az utóbbi 5 évben nem volt beruházás. 8

9 5. táblázat: A jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Rendelőintézet Szentgotthárd Osztály OEP kódja és megnevezése 1822G1801, 1822G4501, Pszichiátria Gondozó, Addiktológia Gondozó, Elmegyógyászat és Addiktológia Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor Iróasztal Karfás páciens szék Gyógyszeres szekrény Műszerszekrény Kartoték szekrény Pohártartó állvány Forgószék Polc Műszerasztal Orvosi íróasztal Nyomtató állvány Szemfenéktükör Reflex kalapács Kalibrált hangvilla Optalmoscop Iratmegsemmisítő Számítógép asztal Számítógép + monitor Nyomtató Telefon Vizsgálóágy Műtőzsámoly Fénymásoló Hűtőszekrény 120 l-es Infúziós állvány Vizsgáló lámpa Orvosi táska Állófogas Vérnyomásmérő ÖSSZESEN eszközök listája_ szentgotthard.xls 1. munkalap o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. Az egészségügyi ellátásban egyre nagyobb teret kap a gyógyítással kapcsolatos adatok (különböző leletek, zárójelentés, stb.) és eredmények, valamint a személyes adatok digitális úton történő tárolása, illetve kiértékelése. Ez számos járulékos feladat megoldását teszi szükségessé. 9

10 Ki kell küszöbölni annak lehetőségét, hogy a digitálisan rögzített adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek és bárminemű célra a beteg állapotával kapcsolatos anyagot felhasználjanak, vagy azokat utólag meghamisítsák. A probléma megoldásának sarkalatos pontja az archiválás. Ezért mind számítógépen, mind nyomtatott formában megőrzésre kerülnek a betegekkel kapcsolatban keletkezett anyagokat, figyelemmel a személyiségi jogokhoz fűződő törvényi és egészségügyi miniszteri előírásokra. A feladat megoldására a Rendelőintézet számítógépes hálózatot alkalmaz. Az intézmény Hunyadi u. 18. sz. alatti telephelyén működő 1 szerverre folynak be a betegellátás adatai. Az adminisztrációs munkagépek (2 db) nincsenek hálózatba kapcsolva a szerverrel adatvédelmi okokból. Összesen 16 munkaállomás működik. A laboratóriumi két munkaállomásra a hematológia és a kémiai automata is rá van kötve. A Rákóczi úti telephelyen működő pszichiátria rendelő pszichiátria addiktológia gondozó két terminálja internetes összeköttetésben van a szerver géppel. A betegellátásban a Béker Soft Informatika Kft. (BSI) Windows operációs rendszert futtató Főnix pro V felhasználóbarát, integrált egészségügyi programrendszerét használja a Rendelőintézet. 1 fő részállású informatikusa történik; feladata a hardverek rendszeres karbantartása, javítása, napi munkakapcsolat tartása a programot üzemeltető céggel. A Főnix pro program rendszeres, jogszabályi követéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről, a használathoz szükséges oktatások elvégzéséről szerződésben rögzítettek szerint a BSI gondoskodik. A személyes adatokhoz csak az arra feljogosított szakemberek férhetnek hozzá. A számítástechnikai eszközök alkalmazásával könnyen, pontosan és szakszerűen megoldható a szükséges adatok továbbításra az OEP felé, valamint a különböző egészségügyi statisztikai adatszolgáltatás a főhatóságok felé. Az adott tevékenységet úgy végezi a Rendelőintézet, hogy a keletkezett digitális adatfájlok minden esetben elmentésre kerülnek. Az alkalmazott szoftver biztosítja a mentést, a szelektálást és a visszakeresést továbbá az adatfájlok biztonságos, előírásszerű kezelését. Biztonsági okokból (pl. Winchester hiba) negyedévente CD-rom lemez készül a pótolhatatlan állományokról. A másolt állományokat tartalmazó CD-re a készítés dátuma, valamint sorszám kerül. A Rendelőintézet csak jogtiszta programokat használ. Ha a számítógép használata során vírusfertőzésre utaló jelenséget tapasztalható, akkor az informatikus értesítését követően megtörténik a memória és a merevlemez ellenőrzése. Ha olyan vírust talál, amelyet külső szakértő bevonásával sem tud hatástalanítani, akkor a merevlemezt újra kell formázni és a szükséges programokat újra kell telepíteni. A számítógépen véglegesen elkészült anyagokat, dokumentumokat a gépről lementésre kerülnek és egy, erre a célra elkülönített merevlemezre történik a felmásolásuk. Az így keletkezett nagymennyiségű anyagról, ha a merevlemez betelt, de legalább évenként CD lemezre másolat készül. 10

11 Az informatikus legalább negyedévenként minden gépet ellenőriz, hogy nem fertőzött-e. Az ellenőrzés tényét naplóban rögzíti. Ugyancsak negyedévenként ellenőrzi a hardvert (pl. CHECKIT), a szükséges javítást elvégzi, vagy a javíttatásra javaslatot tesz. A merevlemezen a fájlok szétdaraboltságát megszünteti (pl. NC SPEEDISK). Az informatikus évenként legalább egyszer javaslatot tesz a gépek javítására, bővítésére vagy leselejtezésére. Számítógépes kapcsolat a Hunyadi úti telephelyen lévő szerver géppel biztosított. o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. A Rendelőintézet évi eredménye az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 6. táblázat: évi eredmény naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel Saját bevétel Működési támogatások Egyéb forrás 0 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele Összesen K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások Közvetlen anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban!) Összesen Egyenleg

12 A Rendelőintézet a 2010-es évet pozitívummal zárta annak ellenére, hogy 2010-ben az összes betegforgalom 10%-kal csökkent, amely a teljesítmény visszaesését eredményezte. A pozitív eredmény egyrészt a külső finanszírozás kedvező változásai okozták, másrészt a Rendelőintézet által gyakorolt nagyon szigorú, takarékos gazdálkodás tette lehetővé. Ezzel együtt szükségük volt a különböző támogatásokra, felajánlásokra, amelyek feltétlen hozzájárultak a betegellátás zavartalanságához. A fejlesztéssel érintett szakmák eredménye közel nullszaldót mutat, amely a járóbetegellátásban jó eredménynek minősíthető. o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). A pszichiátria-addiktológia gondozást heti 12, illetve heti 10 órában, a pszichiátriai szakellátást heti 5 órában 22 éves gyakorlattal rendelkező 1 fő pszichiáter szakorvos és két fő pszichiátriai gondozónő látja el. A gondozó vezetője Dr. Sziklai Beáta, aki a Pszichiátria területén kifejtett kórházi, majd szakrendelés szintű orvosi tevékenység sokrétű tapasztalatával rendelkezik. A nagy endogén kórképek kezelésében szerzett 15 év szakmai múltja van, az SE képzés keretében megszerzett kognitív viselkedésterápiás pszichoterápiás gyakorlatot a napi gondozói tevékenységben használja, továbbá széles körű igazságügyi szakértői tevékenységet végez, valamint mindezek mellet tagja az Igazságügyi Szakértői Kamarának és a Magyar Pszichiátriai Társaságnak. o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. A szakma, az ellátások jellegénél fogva számos pszichiátriai, pszichológusi szolgáltatóval, társszakmákkal és egészségügyön kívüli intézetekkel, szervezetekkel kiterjedt, részben napi munkakapcsolatban áll a Rendelőintézet, részben módszertani tudományos, részben eseti, személyes konzultációs, képzési és továbbképzési kapcsolatban az alábbi szervezetekkel, intézményekkel áll: A Rendelőintézet alkalmazásában álló ifjúsági védőnő napi munkakapcsolatot tart a pszichiátria-addiktológia gondozó orvosával és gondozónőivel az iskola tanulóinak drog-alkoholfüggőségi szokásai illetve megelőzése céljából. Szentgotthárd és a kistérség háziorvosainak szakmai konzultációs lehetőség biztosít a Rendelőintézet napi szinten, esetmegbeszélés lehetőségével, személyesen. 12

13 Háziorvosok pszichiátriai betegeinek gyógyszeres javaslatadás történik fél, illetve 1 évre, valamint a háziorvosok táppénzen lévő betegeinek szakmai kontrollja. Vas Megyei Markusovszky Kórház pszichiátriai osztályára betegbeutalás történik, krízisben lévő és pszichotikus relapszusba kerülő betegek esetében. A betegbeutalás a pszichiátriai gondozó, szakrendelő beutalójával, illetve a Körmendi Bíróság határozatával történhet. Intaházai és simasági rehabilitációs intézetekkel krónikus pszichiátriai betegek, illetve addiktológiai betegek esetében előzetes egyeztetést követően van lehetőség beteg beutalásra. Az egyeztetés az intézetek főorvosaival történik. Betegbeutalás munkaterápia, illetve kreatív terápiában való részvétel miatt. Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona pszichiátriai betegeinek munkakapcsolatban történő gondozása, relapszus-prevenció, gyógyszeres terápiás javaslat. Munka és művészet terápiás aktivitásokban való részvétel segítése, az otthon lakóinak városi civil kapcsolatrendszerében segítő szolgáltatások nyújtása keretében. Szentgotthárd és a kistérség közösségi pszichiátriai ellátásában havi rendszerességgel szupervízióra kerül sor a személyzetnek, csoport az ellátottaknak. A közösségi ellátás szociális szintű, azok medikális ellátása a pszichiátriai szakrendelésen történik. A határon átnyúló lelki egészséggel kapcsolatos Szlovén-Magyar Mental Healt projekt projektben elkezdett munkát - A Mental Health projekt a lelki egészség területére fókuszál, a pályázat révén lehetőség nyílik tapasztalt szakemberek és terapeuták bevonására, akik az egyéneknek és a csoportoknak szakmai segítséget és specifikus tudást nyújtanak lelki egészségük megvédése érdekében. A pályázat célja a támogatási térség (Szentgotthárd város és kistérsége, Őriszentpéter, Körmend, Vasvár, Szombathely) mentális-lelki egészségének fejlesztése, javítása, valamint szakemberek továbbképzése egyéni és csoportos úton. - a projekt 2012 évi lezárása után a Rendelőintézet folytatni kívánja a Gondozási Központtal együttműködve, a saját szakembereik segítségével. Jelenleg a Városi Gondozási központ a projekt aktív résztvevője, a Rendelőintézet pszichiátere, dr. Sziklai Beáta a projektben szaktanácsadóként működik közre. A Városi Gondozási Központban működő közösségi pszichiátriai alapellátásban pedig a Rendelőintézet pszichiátere, dr. Sziklai Beáta orvos konzultánsként vesz részt. 13

14 Szentgotthárd Gyámhivatal gondnoksági ügyekben szakértő tevékenység, munkakapcsolat történik. Szentgotthárd Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata esetében szintén szakértői, tanácsadói tevékenység, munkakapcsolat biztosított. Körmendi és Szombathelyi pszichológussal munkakapcsolat, IQ, illetve dementia vizsgálat, személyiségvizsgálat történik. Budapest Nyírő Gyula Kórház, mint addiktológiai felvevőosztály, illetve pszichotikus betegek rehabilitációja területén esetenkénti együttműködés biztosított. Szentgotthárd Város háziorvosai liaison pszichiátria. Körmend Város pszichológiai ellátással, illetve Szombathely városi gondozó pszichológusával szintén munkakapcsolatban áll a Rendelőintézet. Győri pszichiátria, Zalaegerszegi pszichiátria és a Soproni pszichiátria esetében a munkakapcsolat mellett a személyes jó kapcsolat is kiemelendő. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinika személyes és munkakapcsolat jelentős. Szombathely Város pszichiátriai magánrendelők orvosaival az együttműködés folyamatos. Pszichiátriai szakmai kollégium, Országos Pszichiátriai Központ szakmai, tudományos kapcsolat biztosított. Betegszervezetek közül az alábbiakkal alakult ki évek óta tartó rendszeres együttműködés: Galagonya Szív Klub Szentgotthárd, Hétház u. 3/A, Tel.: 94/ Elnök: Keserűné Becker Ibolya Diabetes Klub Szentgotthárd Szentgotthárd, Rákóczi F. u. 5, Elnök: Bartakovics Ferenc Magyar Vöröskereszt Szentgotthárd Területi Szervezete Szentgotthárd, Széll K. tér 11., Tel.: 70/ Területi vezető: Baranyainé Petrovics Ildikó 14

15 Harmónia Egészségvédő Kör Szentgotthárd Szentgotthárd, Dózsa Gy. U. 20., Tel.: 94/ Vezető: Pénzes Tiborné 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A pályázat keretében a Rendelőintézet jelenlegi, Rákóczi úti telephelyén lévő pszichiátria-addiktológia gondozó, a pszichiátria szakrendelés kerül át a Hunyadi út. 18. sz. alatti telephelyre, az épület tetőtér kialakítása és felújítását követően. A Rendelőintézet projektjavaslata mindezzel a szakrendelő gondozó - közösségi ellátórendszer egységes szemléletű és tartalmú működtetésének építészeti, felszerelésbeli feltételeinek megteremtését célozza meg, az ellátottak és a személyzet elégedettségét növelő, a beteget szorongását oldó környezetben. A támogatás révén kialakítandó környezet a problémáival a Rendelőintézethez forduló ember elsődlegességét hangsúlyozza, tükrözi, hogy az egyén egyedi értékeit tartja az intézmény a legfontosabbnak. A Rendelőintézet által nyújtott ellátás jellemzője a Rendelőintézethez fordulók problémáinak, élethelyzetének jellegzetességei miatt is a személyre szabott, a bizalomra építő hozzáállás, ennek nélkülözhetetlen feltétele az ezt lehetővé tevő tér. Az eddig közös légterű pszicho-szociális tér nem segítette elő ezen nélkülözhetetlen keretek megtartását, a bizalom kiépítése mindeddig nagy nehézségekbe ütközött. Az összes pszichoterápiás tevékenység alapja a megfelelő keretek tartása, ennek egyik alapja pedig a megfelelő struktúrájú tér megléte, ezen belül fontos a betegek számára a személyes és az intézményi tér szétválasztása. A pszichotikus páciens számára önmagában egy jól strukturált tér is jelentős segítséget nyújthat a számára fontos keretek megtartásához. Az orvos és személyzet fizikailag elkülönített tere mellett, a terápia érdekében fontos egy eddig nagyon hiányzó - közösségi helyiség kialakítása, ahol lehetőség nyílik csoportos aktivitásokra, pszichoeducatiós tréningekre, asszertív tréningekre a schizophren betegek részére. Szenvedélybetegek addiktológiai ellátásának részeként tematikus egészségnevelő programok, családtagok bevonása, esetmegbeszélések, sorstárs és segítő csoportok működtetése válik lehetővé. A közösségi ellátás alapelveinek megfelelően, ennek egyik színterévé válik a fejlesztés révén létrejövő tér, a támogatást nyújtó civil, karitatív szervezetekkel, a betegszervezetekkel rendszeres és intenzív kapcsolattartás valósulhat meg. 15

16 Ugyanezen közös helyiségben a telekommunikáció, informatika eszközeivel egészségnevelő programok bemutatásra nyílik lehetőség a várakozás ideje alatt is. A kialakult szoros szakmai kapcsolatra építve a háziorvosok bevonását továbbra is kulcskérdésnek tartja a Rendelőintézet, a strukturált konzultációs lehetőségekkel, esetmegbeszélésekkel, az elérhető komplex bio-pszicho-szociális támogatások igénybevételével. A fejlesztés révén a betegekkel való infokommunikációs, internetes kapcsolattartás kiépítésének lehetősége is megnyílik Célcsoport/ok bemutatása A projekt közvetlen célcsoportját Szentgotthárd város fős lakossága és a kistérség (Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Vasszentmihály, Rátót, Rönök, Gasztony, Nemesmedves) fős lakossága, összesen fő alkotja. Ezen belül a gondozottak és a mentálhigiénés gondozás jellegzetességéből adódóan a rehabilitációs folyamatban aktív szerepet vállaló családtagjaik szintén a projekt közvetlen célcsoportját jelentik. A pszichiátriai rehabilitáció területén dolgozó, abban együttműködő szervezetek, a szakellátási és alapellátási rendszer dolgozói, a jelenlegi együttműködések fejezetben, valamint a tervezett rehabilitációs együttműködések fejezetben felsorolt, bemutatott, a rehabilitáció területén aktív hivatalok, szervezetek munkatársai, illetve célcsoportjai, ügyfelei, tagsága a fejlesztés megvalósítása során közvetett célcsoportot jelentenek. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján. A projekt eredményeként egy épületbe integrálódik az intézmény valamennyi szakellátása, a pácienseknek nem szükséges konziliárius társszakmák igénybevétele miatt az 550 m-re lévő másik épületbe átmenniük (helyi közösségi közlekedés nem üzemel). A pszichiátria-addiktológia gondozó jelenlegi telephelyén a váró elhelyezkedése közel sem ideális a betegek részére, akik amúgy is sok esetben stigmaként élik meg a pszichiátriai gondozó felkeresését. A kisvárosi környezetben a háziorvosi rendelők, gyermek-háziorvosi rendelők és a védőnői szolgálat páciensei e folyosószerű várón 16

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt A projekt bemutatása - Előzmények Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa J A VA S L A T az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi tagként való részvételére az ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30.

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Régió Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű azonosítója MÁTRIX Szakmacsoport

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk

Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Dr. Benedek Zoltán 2007 április 01 2007 2011 Lejárt szállítói adósság alakulása E Ft 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Fekvőbeteg

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. december 12-én 14:25 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. december 12-én 14:25 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 1161-291/2012. szám 291/2012. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé sürgősségi indítványként a Víziközmű vagyon átvétele Megállapodás

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000 Vasvári Pál u. 2-4. Belgyógyászat 0100 62 2014-08-19 megye Nyugat-dunántúl

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Adatlap és Nyilatkozat az Arteriográf készülékek üzemeltetésére kiírt pályázathoz

Adatlap és Nyilatkozat az Arteriográf készülékek üzemeltetésére kiírt pályázathoz Adatlap és Nyilatkozat az Arteriográf készülékek üzemeltetésére kiírt pályázathoz Figyelem! A jelen dokumentum tájékoztatási célokat szolgál! A pályázat csak abban az esetben érvényes, amennyiben a pályázati

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben