Rendelőintézet Szentgotthárd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelőintézet Szentgotthárd"

Átírás

1 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Rendelőintézet Szentgotthárd Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1

2 Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása Helyzetértékelés A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)22 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása Indikátorok ok Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)

3 Táblázat és Ábrajegyzék 1. táblázat: Intézmény járóbeteg-szakellátásának évi főbb betegforgalmi adatai táblázat: A fejlesztéssel érintett területek évi járóbeteg migrációja (esetszám) táblázat: Az ellátási terület domináns ellátóinak részesedése a fejlesztésben érintett szakmákban táblázat: A fejlesztéssel érintett területek évi BNO gyakorisága táblázat: A jelenlegi gép-műszer lista táblázat: évi eredmény táblázat: Tervezett gép-műszer lista táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése táblázat: Indikátorok táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve táblázat: Fenntarthatóság bemutatása táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások táblázat: Pénzügyi elemzés

4 I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A Rendelőintézet Szentgotthárd a fenntartó, Szentgotthárd Város Önkormányzata által 1996-ban alapított egészségügyi intézmény, amely a város kötelező feladatai közül az iskolafogászati ellátást, a területi és iskola/ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálatot, foglalkozás-egészségügyi ellátást és a kistérség központi háziorvosi ügyeleti szolgálatát látja el. Ezen kívül önként vállalt feladatként Szentgotthárd város fős lakossága és a kistérség (Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Vasszentmihály, Rátót, Rönök, Gasztony, Nemesmedves) fős lakossága, összesen fő járóbeteg szakellátásáért felelős. A rendelőintézet két telephelyen, a Hunyadi u. 18. sz. és a Rákóczi út 5-7. sz. alatti épületekben működik. A Rákóczi úti telephelyen a város 4 felnőtt háziorvosi és 2 gyermek háziorvosi praxisa, a védőnői szolgálat, a központi háziorvosi ügyelet, a pszichiátria-addiktológia gondozó a pszichiátria szakrendelés és a neurológia szakrendelés működik. A Hunyadi út. 18. sz. alatti telephelyen belgyógyászat, általános sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, reumatológia-fiziotherápia, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, szemészet, tüdőgyógyászat, tüdőgondozó, onkológia gondozó, foglalkozás-egészségügyi alap-és szakellátás, klinikai laboratórium, ultrahang diagnosztika kapott helyet. Az intézmény járóbeteg-szakellátásának évi főbb betegforgalmi adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 4

5 Kassza NYDOP-5.2.1/C táblázat: Intézmény járóbeteg-szakellátásának évi főbb betegforgalmi Szervezeti egység Szakma adatai Esetszám Pontszám Egy esetre jutó pont Átlagos heti rendelési óra szakorvosi nem szakorvosi G 1822-G-1201 Q12 Klinikai onkológia - gondozó ,88 G 1822-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó ,44 G 1822-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó ,80 G 1822-G-4501 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó ,28 J Általános belgyógyászat ,52 J Általános sebészet ,14 J Általános traumatológia ,63 J Általános szülészet-nőgyógyászat ,39 J Általános fül-orr-gégegyógyászat ,39 J Általános szemészet ,07 J Bőrgyógyászat ,15 J Általános neurológia ,43 J Ortopédia ,87 J Urológia ,98 J Reumatológia és fizioterápia ,69 J Pszichiátria ,55 J Tüdőgyógyászat ,20 J Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Egy órára jutó eset J Ultrahang-diagnosztika ,80 Összesen ,46 Forrás: OEP A Rendelőintézetben a pszichiátria-addiktológia gondozást heti 12, illetve heti 10 órában, a pszichiátriai szakellátást heti 5 órában, 22 éves gyakorlattal rendelkező 1 fő pszichiáter szakorvos és 2 fő pszichiátriai gondozónő látja el. o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A Rendelőintézet ellátási területen betöltött szerepének súlyát jól mutatja az alábbi táblázatban szereplő beteg migráció aránya, azaz hogy az ellátási területhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a Rendelőintézet szakellátásait, vagy éppen más intézményekét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Rendelőintézetbe (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor az adott intézmény ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás, szenzitív betegség). 5

6 SZENTG OTTHÁR D Városi Önkorm. Int_név Csop_kód Szakma_kód Szakma_név Vas Bács-Kiskun Budapest Tolna Veszprém Végösszeg Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Csorna, Margit KH.- RI. Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm. Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Egyéb intézetek Eü. Központ, Zalaszentgrót Budapest Egyéb megyék NYDOP-5.2.1/C táblázat: A fejlesztéssel érintett területek évi járóbeteg migrációja (esetszám) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen Összesen Győr-Moson-Sopron Pszichiátria Vas Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Pszichiátriai Vas gondozás Zala Összesen Győr-Moson-Sopron Addiktológiai Vas gondozás Zala Összesen Forrás: OEP A következő táblázatban pedig az kerül bemutatásra, hogy az ellátási terület domináns ellátói milyen arányban részesedtek a fejlesztésben érintett szakmákban. 3. táblázat: Az ellátási terület domináns ellátóinak részesedése a fejlesztésben érintett szakmákban Kistérség név Eset megoszlása Szentgotthárdi 94,8% Őriszentpéteri 3,8% Körmendi 1,0% Egyéb kistérség (4) 0,4% Összesen 100,0% Forrás: OEP 1800 Pszichiátria Pszichiátriai gondozás Addiktológiai gondozás Összesen

7 A táblázat tanúsága szerint a fejlesztéssel érintett pszichiátriai-addiktológiai szakmákban az ellátott esetek túlnyomó részét (közel 95%) a Szentgotthárdi kistérség lakosság teszi ki. Más megyéből érkező betegeket csak elvétve lát el a Rendelőintézet. Hozzá kell tenni, hogy ezzel szemben az addiktológián ellátott betegek alacsony számának elemzése során megállapítható, hogy a város és kistérség betegei kisváros lévén szégyenérzetből, stigmától való félelem miatt inkább a megyei intézményt keresik fel, így itt érezhető elvándorlás tapasztalható. A fejlesztéssel érintett területek évi BNO gyakoriságát pedig az alábbi táblázat foglalja össze. 4. táblázat: A fejlesztéssel érintett területek évi BNO gyakorisága Addiktológiai gondozó Kód Diagnózis Százalék F1020 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 43% F3160 Bipoláris affektív zavar, jelenleg kevert tünetek észlelhetők 21% F3310 Rekurrens(ismétklődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizódokkal 7% (14 db) egyéb 29% 100% Pszichiátria és Addiktológia Kód Diagnózis Százalék F4100 Pánik zavar (szindróma)(epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás) 18% F3200 Enyhe depressziós epizód 11% F3210 Közepes depressziós epizód 10% (38 db) egyéb 58% 100% Pszichiátriai gondozó Kód Diagnózis Százalék F2000 Paranoid szkizofrénia 9% F4100 Pánik zavar (szindróma)(epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás) 9% F3200 Enyhe depressziós epizód 7% (38 db) egyéb 71% 100% Forrás: OEP o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. 7

8 A fejlesztéssel érintett ingatlan (Hunyadi u. 18. sz., hrsz. 1461) Szentgotthárd központi belterületén helyezkedik el. Kiépített közútról közvetlenül megközelíthető, teljes közmű ellátottsággal, a közművekre az épület csatlakoztatott. A telek sík felszínű, szabályos alakzatú, kerített. Az épület szabadonálló beépítéssel helyezkedik el, földszint emelet tetőtér beépítés szintbeosztással ben a fenntartó önkormányzat az 50-es években épült - korábban szülőotthonként működő - Hunyadi út 18. sz. alatti épületét önerőből 180 M Ft beruházással kibővítette, felújította, tetőtér beépítéssel, teljes akadálymentesítéssel, belső info-kommunikációval, váróhelyiségekben belső TV lánc kialakításával. A rendelkezésre álló összeg azonban nem volt elegendő a tetőtéri 110,31 m2-nyi hasznos alapterületű rész befejezésére, csupán a gépészeti csatlakozási pontok kialakításáig készült el. Így a szakellátásokat egy épületbe történő integrálása, mint eredeti terv szerinti elképzelés, nem tudott megvalósulni. A pszichiátriai addiktológia gondozás, a pszichiátriai szakellátás heti 27 órában, a neurológia rendelés heti 5 órában továbbra is a Rákóczi úti telephelyen maradt. A rendelő jelenleg munkaszüneti napokon, munkaidő után háziorvos központi ügyeleti rendelőként is funkcionál, ami közel sem ideális megoldás. A jelenlegi rendelő a háziorvosi rendelőkkel közös közlekedő-váróból nyílik. A pszichiáter részére jelenleg mindössze a rendelőből elkülönített kb. 12 m²-nyi elkülönített helyiség biztosított, a pacienssel történő négyszemközti találkozás, beszélgetés céljára, így a körülmények szakmailag nem minősíthetők ideálisnak. A korábbi kivitelezés során a gépészeti, építészeti előkészítések megtörténtek. A homlokzati nyílászárók beépítésre kerültek, hőszigeteléseket elhelyezték, fedélszék megfelelő kialakítása megtörtént. o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A Rendelőintézet műszerezettsége, felszereltsége a minimumfeltételeknek megfelel. A fejlesztés megvalósulása esetén az új rendelő minimufeltételeknek való megfelelését a támogatás segítségével kívánja biztosítani a pályázó. A fejlesztéssel érintett pszichiátriai addiktológia gondozóban, a pszichiátriai szakrendelésen az utóbbi 5 évben nem volt beruházás. 8

9 5. táblázat: A jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Rendelőintézet Szentgotthárd Osztály OEP kódja és megnevezése 1822G1801, 1822G4501, Pszichiátria Gondozó, Addiktológia Gondozó, Elmegyógyászat és Addiktológia Műszerek tételes felsorolása ( Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor Iróasztal Karfás páciens szék Gyógyszeres szekrény Műszerszekrény Kartoték szekrény Pohártartó állvány Forgószék Polc Műszerasztal Orvosi íróasztal Nyomtató állvány Szemfenéktükör Reflex kalapács Kalibrált hangvilla Optalmoscop Iratmegsemmisítő Számítógép asztal Számítógép + monitor Nyomtató Telefon Vizsgálóágy Műtőzsámoly Fénymásoló Hűtőszekrény 120 l-es Infúziós állvány Vizsgáló lámpa Orvosi táska Állófogas Vérnyomásmérő ÖSSZESEN eszközök listája_ szentgotthard.xls 1. munkalap o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. Az egészségügyi ellátásban egyre nagyobb teret kap a gyógyítással kapcsolatos adatok (különböző leletek, zárójelentés, stb.) és eredmények, valamint a személyes adatok digitális úton történő tárolása, illetve kiértékelése. Ez számos járulékos feladat megoldását teszi szükségessé. 9

10 Ki kell küszöbölni annak lehetőségét, hogy a digitálisan rögzített adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek és bárminemű célra a beteg állapotával kapcsolatos anyagot felhasználjanak, vagy azokat utólag meghamisítsák. A probléma megoldásának sarkalatos pontja az archiválás. Ezért mind számítógépen, mind nyomtatott formában megőrzésre kerülnek a betegekkel kapcsolatban keletkezett anyagokat, figyelemmel a személyiségi jogokhoz fűződő törvényi és egészségügyi miniszteri előírásokra. A feladat megoldására a Rendelőintézet számítógépes hálózatot alkalmaz. Az intézmény Hunyadi u. 18. sz. alatti telephelyén működő 1 szerverre folynak be a betegellátás adatai. Az adminisztrációs munkagépek (2 db) nincsenek hálózatba kapcsolva a szerverrel adatvédelmi okokból. Összesen 16 munkaállomás működik. A laboratóriumi két munkaállomásra a hematológia és a kémiai automata is rá van kötve. A Rákóczi úti telephelyen működő pszichiátria rendelő pszichiátria addiktológia gondozó két terminálja internetes összeköttetésben van a szerver géppel. A betegellátásban a Béker Soft Informatika Kft. (BSI) Windows operációs rendszert futtató Főnix pro V felhasználóbarát, integrált egészségügyi programrendszerét használja a Rendelőintézet. 1 fő részállású informatikusa történik; feladata a hardverek rendszeres karbantartása, javítása, napi munkakapcsolat tartása a programot üzemeltető céggel. A Főnix pro program rendszeres, jogszabályi követéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről, a használathoz szükséges oktatások elvégzéséről szerződésben rögzítettek szerint a BSI gondoskodik. A személyes adatokhoz csak az arra feljogosított szakemberek férhetnek hozzá. A számítástechnikai eszközök alkalmazásával könnyen, pontosan és szakszerűen megoldható a szükséges adatok továbbításra az OEP felé, valamint a különböző egészségügyi statisztikai adatszolgáltatás a főhatóságok felé. Az adott tevékenységet úgy végezi a Rendelőintézet, hogy a keletkezett digitális adatfájlok minden esetben elmentésre kerülnek. Az alkalmazott szoftver biztosítja a mentést, a szelektálást és a visszakeresést továbbá az adatfájlok biztonságos, előírásszerű kezelését. Biztonsági okokból (pl. Winchester hiba) negyedévente CD-rom lemez készül a pótolhatatlan állományokról. A másolt állományokat tartalmazó CD-re a készítés dátuma, valamint sorszám kerül. A Rendelőintézet csak jogtiszta programokat használ. Ha a számítógép használata során vírusfertőzésre utaló jelenséget tapasztalható, akkor az informatikus értesítését követően megtörténik a memória és a merevlemez ellenőrzése. Ha olyan vírust talál, amelyet külső szakértő bevonásával sem tud hatástalanítani, akkor a merevlemezt újra kell formázni és a szükséges programokat újra kell telepíteni. A számítógépen véglegesen elkészült anyagokat, dokumentumokat a gépről lementésre kerülnek és egy, erre a célra elkülönített merevlemezre történik a felmásolásuk. Az így keletkezett nagymennyiségű anyagról, ha a merevlemez betelt, de legalább évenként CD lemezre másolat készül. 10

11 Az informatikus legalább negyedévenként minden gépet ellenőriz, hogy nem fertőzött-e. Az ellenőrzés tényét naplóban rögzíti. Ugyancsak negyedévenként ellenőrzi a hardvert (pl. CHECKIT), a szükséges javítást elvégzi, vagy a javíttatásra javaslatot tesz. A merevlemezen a fájlok szétdaraboltságát megszünteti (pl. NC SPEEDISK). Az informatikus évenként legalább egyszer javaslatot tesz a gépek javítására, bővítésére vagy leselejtezésére. Számítógépes kapcsolat a Hunyadi úti telephelyen lévő szerver géppel biztosított. o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. A Rendelőintézet évi eredménye az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 6. táblázat: évi eredmény naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel Saját bevétel Működési támogatások Egyéb forrás 0 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele Összesen K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások Közvetlen anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban!) Összesen Egyenleg

12 A Rendelőintézet a 2010-es évet pozitívummal zárta annak ellenére, hogy 2010-ben az összes betegforgalom 10%-kal csökkent, amely a teljesítmény visszaesését eredményezte. A pozitív eredmény egyrészt a külső finanszírozás kedvező változásai okozták, másrészt a Rendelőintézet által gyakorolt nagyon szigorú, takarékos gazdálkodás tette lehetővé. Ezzel együtt szükségük volt a különböző támogatásokra, felajánlásokra, amelyek feltétlen hozzájárultak a betegellátás zavartalanságához. A fejlesztéssel érintett szakmák eredménye közel nullszaldót mutat, amely a járóbetegellátásban jó eredménynek minősíthető. o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). A pszichiátria-addiktológia gondozást heti 12, illetve heti 10 órában, a pszichiátriai szakellátást heti 5 órában 22 éves gyakorlattal rendelkező 1 fő pszichiáter szakorvos és két fő pszichiátriai gondozónő látja el. A gondozó vezetője Dr. Sziklai Beáta, aki a Pszichiátria területén kifejtett kórházi, majd szakrendelés szintű orvosi tevékenység sokrétű tapasztalatával rendelkezik. A nagy endogén kórképek kezelésében szerzett 15 év szakmai múltja van, az SE képzés keretében megszerzett kognitív viselkedésterápiás pszichoterápiás gyakorlatot a napi gondozói tevékenységben használja, továbbá széles körű igazságügyi szakértői tevékenységet végez, valamint mindezek mellet tagja az Igazságügyi Szakértői Kamarának és a Magyar Pszichiátriai Társaságnak. o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. A szakma, az ellátások jellegénél fogva számos pszichiátriai, pszichológusi szolgáltatóval, társszakmákkal és egészségügyön kívüli intézetekkel, szervezetekkel kiterjedt, részben napi munkakapcsolatban áll a Rendelőintézet, részben módszertani tudományos, részben eseti, személyes konzultációs, képzési és továbbképzési kapcsolatban az alábbi szervezetekkel, intézményekkel áll: A Rendelőintézet alkalmazásában álló ifjúsági védőnő napi munkakapcsolatot tart a pszichiátria-addiktológia gondozó orvosával és gondozónőivel az iskola tanulóinak drog-alkoholfüggőségi szokásai illetve megelőzése céljából. Szentgotthárd és a kistérség háziorvosainak szakmai konzultációs lehetőség biztosít a Rendelőintézet napi szinten, esetmegbeszélés lehetőségével, személyesen. 12

13 Háziorvosok pszichiátriai betegeinek gyógyszeres javaslatadás történik fél, illetve 1 évre, valamint a háziorvosok táppénzen lévő betegeinek szakmai kontrollja. Vas Megyei Markusovszky Kórház pszichiátriai osztályára betegbeutalás történik, krízisben lévő és pszichotikus relapszusba kerülő betegek esetében. A betegbeutalás a pszichiátriai gondozó, szakrendelő beutalójával, illetve a Körmendi Bíróság határozatával történhet. Intaházai és simasági rehabilitációs intézetekkel krónikus pszichiátriai betegek, illetve addiktológiai betegek esetében előzetes egyeztetést követően van lehetőség beteg beutalásra. Az egyeztetés az intézetek főorvosaival történik. Betegbeutalás munkaterápia, illetve kreatív terápiában való részvétel miatt. Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona pszichiátriai betegeinek munkakapcsolatban történő gondozása, relapszus-prevenció, gyógyszeres terápiás javaslat. Munka és művészet terápiás aktivitásokban való részvétel segítése, az otthon lakóinak városi civil kapcsolatrendszerében segítő szolgáltatások nyújtása keretében. Szentgotthárd és a kistérség közösségi pszichiátriai ellátásában havi rendszerességgel szupervízióra kerül sor a személyzetnek, csoport az ellátottaknak. A közösségi ellátás szociális szintű, azok medikális ellátása a pszichiátriai szakrendelésen történik. A határon átnyúló lelki egészséggel kapcsolatos Szlovén-Magyar Mental Healt projekt projektben elkezdett munkát - A Mental Health projekt a lelki egészség területére fókuszál, a pályázat révén lehetőség nyílik tapasztalt szakemberek és terapeuták bevonására, akik az egyéneknek és a csoportoknak szakmai segítséget és specifikus tudást nyújtanak lelki egészségük megvédése érdekében. A pályázat célja a támogatási térség (Szentgotthárd város és kistérsége, Őriszentpéter, Körmend, Vasvár, Szombathely) mentális-lelki egészségének fejlesztése, javítása, valamint szakemberek továbbképzése egyéni és csoportos úton. - a projekt 2012 évi lezárása után a Rendelőintézet folytatni kívánja a Gondozási Központtal együttműködve, a saját szakembereik segítségével. Jelenleg a Városi Gondozási központ a projekt aktív résztvevője, a Rendelőintézet pszichiátere, dr. Sziklai Beáta a projektben szaktanácsadóként működik közre. A Városi Gondozási Központban működő közösségi pszichiátriai alapellátásban pedig a Rendelőintézet pszichiátere, dr. Sziklai Beáta orvos konzultánsként vesz részt. 13

14 Szentgotthárd Gyámhivatal gondnoksági ügyekben szakértő tevékenység, munkakapcsolat történik. Szentgotthárd Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata esetében szintén szakértői, tanácsadói tevékenység, munkakapcsolat biztosított. Körmendi és Szombathelyi pszichológussal munkakapcsolat, IQ, illetve dementia vizsgálat, személyiségvizsgálat történik. Budapest Nyírő Gyula Kórház, mint addiktológiai felvevőosztály, illetve pszichotikus betegek rehabilitációja területén esetenkénti együttműködés biztosított. Szentgotthárd Város háziorvosai liaison pszichiátria. Körmend Város pszichológiai ellátással, illetve Szombathely városi gondozó pszichológusával szintén munkakapcsolatban áll a Rendelőintézet. Győri pszichiátria, Zalaegerszegi pszichiátria és a Soproni pszichiátria esetében a munkakapcsolat mellett a személyes jó kapcsolat is kiemelendő. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinika személyes és munkakapcsolat jelentős. Szombathely Város pszichiátriai magánrendelők orvosaival az együttműködés folyamatos. Pszichiátriai szakmai kollégium, Országos Pszichiátriai Központ szakmai, tudományos kapcsolat biztosított. Betegszervezetek közül az alábbiakkal alakult ki évek óta tartó rendszeres együttműködés: Galagonya Szív Klub Szentgotthárd, Hétház u. 3/A, Tel.: 94/ Elnök: Keserűné Becker Ibolya Diabetes Klub Szentgotthárd Szentgotthárd, Rákóczi F. u. 5, Elnök: Bartakovics Ferenc Magyar Vöröskereszt Szentgotthárd Területi Szervezete Szentgotthárd, Széll K. tér 11., Tel.: 70/ Területi vezető: Baranyainé Petrovics Ildikó 14

15 Harmónia Egészségvédő Kör Szentgotthárd Szentgotthárd, Dózsa Gy. U. 20., Tel.: 94/ Vezető: Pénzes Tiborné 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A pályázat keretében a Rendelőintézet jelenlegi, Rákóczi úti telephelyén lévő pszichiátria-addiktológia gondozó, a pszichiátria szakrendelés kerül át a Hunyadi út. 18. sz. alatti telephelyre, az épület tetőtér kialakítása és felújítását követően. A Rendelőintézet projektjavaslata mindezzel a szakrendelő gondozó - közösségi ellátórendszer egységes szemléletű és tartalmú működtetésének építészeti, felszerelésbeli feltételeinek megteremtését célozza meg, az ellátottak és a személyzet elégedettségét növelő, a beteget szorongását oldó környezetben. A támogatás révén kialakítandó környezet a problémáival a Rendelőintézethez forduló ember elsődlegességét hangsúlyozza, tükrözi, hogy az egyén egyedi értékeit tartja az intézmény a legfontosabbnak. A Rendelőintézet által nyújtott ellátás jellemzője a Rendelőintézethez fordulók problémáinak, élethelyzetének jellegzetességei miatt is a személyre szabott, a bizalomra építő hozzáállás, ennek nélkülözhetetlen feltétele az ezt lehetővé tevő tér. Az eddig közös légterű pszicho-szociális tér nem segítette elő ezen nélkülözhetetlen keretek megtartását, a bizalom kiépítése mindeddig nagy nehézségekbe ütközött. Az összes pszichoterápiás tevékenység alapja a megfelelő keretek tartása, ennek egyik alapja pedig a megfelelő struktúrájú tér megléte, ezen belül fontos a betegek számára a személyes és az intézményi tér szétválasztása. A pszichotikus páciens számára önmagában egy jól strukturált tér is jelentős segítséget nyújthat a számára fontos keretek megtartásához. Az orvos és személyzet fizikailag elkülönített tere mellett, a terápia érdekében fontos egy eddig nagyon hiányzó - közösségi helyiség kialakítása, ahol lehetőség nyílik csoportos aktivitásokra, pszichoeducatiós tréningekre, asszertív tréningekre a schizophren betegek részére. Szenvedélybetegek addiktológiai ellátásának részeként tematikus egészségnevelő programok, családtagok bevonása, esetmegbeszélések, sorstárs és segítő csoportok működtetése válik lehetővé. A közösségi ellátás alapelveinek megfelelően, ennek egyik színterévé válik a fejlesztés révén létrejövő tér, a támogatást nyújtó civil, karitatív szervezetekkel, a betegszervezetekkel rendszeres és intenzív kapcsolattartás valósulhat meg. 15

16 Ugyanezen közös helyiségben a telekommunikáció, informatika eszközeivel egészségnevelő programok bemutatásra nyílik lehetőség a várakozás ideje alatt is. A kialakult szoros szakmai kapcsolatra építve a háziorvosok bevonását továbbra is kulcskérdésnek tartja a Rendelőintézet, a strukturált konzultációs lehetőségekkel, esetmegbeszélésekkel, az elérhető komplex bio-pszicho-szociális támogatások igénybevételével. A fejlesztés révén a betegekkel való infokommunikációs, internetes kapcsolattartás kiépítésének lehetősége is megnyílik Célcsoport/ok bemutatása A projekt közvetlen célcsoportját Szentgotthárd város fős lakossága és a kistérség (Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Vasszentmihály, Rátót, Rönök, Gasztony, Nemesmedves) fős lakossága, összesen fő alkotja. Ezen belül a gondozottak és a mentálhigiénés gondozás jellegzetességéből adódóan a rehabilitációs folyamatban aktív szerepet vállaló családtagjaik szintén a projekt közvetlen célcsoportját jelentik. A pszichiátriai rehabilitáció területén dolgozó, abban együttműködő szervezetek, a szakellátási és alapellátási rendszer dolgozói, a jelenlegi együttműködések fejezetben, valamint a tervezett rehabilitációs együttműködések fejezetben felsorolt, bemutatott, a rehabilitáció területén aktív hivatalok, szervezetek munkatársai, illetve célcsoportjai, ügyfelei, tagsága a fejlesztés megvalósítása során közvetett célcsoportot jelentenek. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján. A projekt eredményeként egy épületbe integrálódik az intézmény valamennyi szakellátása, a pácienseknek nem szükséges konziliárius társszakmák igénybevétele miatt az 550 m-re lévő másik épületbe átmenniük (helyi közösségi közlekedés nem üzemel). A pszichiátria-addiktológia gondozó jelenlegi telephelyén a váró elhelyezkedése közel sem ideális a betegek részére, akik amúgy is sok esetben stigmaként élik meg a pszichiátriai gondozó felkeresését. A kisvárosi környezetben a háziorvosi rendelők, gyermek-háziorvosi rendelők és a védőnői szolgálat páciensei e folyosószerű várón 16

Margit Kórház, Csorna

Margit Kórház, Csorna 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Kanizsai Dorottya Kórház

Kanizsai Dorottya Kórház 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-4.1.2/B-11 DDOP-3.1.3/C-11 ÉAOP-4.1.2/C-11 ÉMOP-4.1.2/A-11 KDOP-5.2.1/C-11 NYDOP-5.2.1/C-11 1 Tartalom A.

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata 10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata Kerekegyháza Város Önkormányzata Ügyfél Kerekegyháza Város Önkormányzata Cím Alcím

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/13 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben