LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN"

Átírás

1 LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN

2 PEST MEGYEI LEVÉLTÁRI FÜZETEK 31. Sorozatszerkesztő EGEY TIBOR

3 LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉL- TÁRBAN Pest Megyei Levéltár Budapest 1999

4 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jelent meg Mutatót készítette UJJ GYÖRGY ISSN x ISBN ö ISBN

5 Bevezető Bevezető A levéltárban őrzött kéziratos és nyomtatott térképgyűjtemény nagyobbik hányada az egykori Pest Pilis Solt vármegye, majd 1876-tól Pest Pilis Solt Kiskun vármegye területén található települések kül- és belterületét, kisebbik része különböző szempontokból a megye egész területét, valamint nem megyei területeket ábrázol. Napjainkra ezek a XVIII. századtól folyamatosan fennmaradt munkák történeti, gazdasági, környezetvédelmi, vízrajzi stb. szempontból felbecsülhetetlen források. A kutató számára a gyakran kézzel rajzolt és színezett, majd később metszett, ill. nyomtatott térképek igen sok információt nyújtanak. A térképek között a legegyszerűbb vázlatok ugyanúgy megtalálhatók, mint a részletesebben kidolgozott mappák. A XVIII. században készített munkák tájolása meglehetősen eltérő, majd a XIX. századtól kezdődően az északi tájolás vált általánossá. A területi arányokat általában bécsi ölben fejezték ki, amelynek visszatérő jelölése a 100 bécsi öl = 26 mm, ami az 1 : 7200 méretaránynak felel meg. Emellett még a 40 bécsi öl = 26 mm (1 : 2880), az 50 bécsi öl = 26 mm (1 : 3600), valamint a 200 bécsi öl = 26 mm (1 : 14400) méretarányok a leggyakoribbak. A térképészeti munkáknál a felszíni formák érzékeltetésére használt szintvonalak hazánk II. katonai felmérésekor, a XIX. században váltak általánossá. A határban előforduló erdők, mezők, folyók, tavak stb. jelölésére a természetben jellemző színeket alkalmazták. A XIX. század második felétől a nyomtatott térképeknél általánossá vált ez a kialakult jelrendszer. A levéltári törzsgyűjteményben található, Zala megyét ábrázoló évi nyomtatott mappán (PMT 25.) Tomasich János geometra már a ma használatos térképészeti jelölések egy részét alkalmazta. A levéltárban fellelhető térképdarabok vagy sorozatok különböző iratok, irategyüttesek mellékletei voltak, amelyeket külső megjelenésük miatt (nagyság, bádogtokban való tárolás stb.) külön kezelték. Az évek során ennek következtében alakultak ki a különböző sorozatok, külön nyilvántartások. Ezért a Pest Megyei Levéltár fond- és állagjegyzékében több helyen találkozhatunk térképekkel. A IV fondszám alatt, a Pest Pilis Vármegyei cs. kir. Úrbéri Törvényszék és a Pest Solt Vármegyei cs. kir. Úrbéri Törvényszék egyesített iratainak d) állagában vették fel az úrbéri térképeket (PMU); a XI fondban a Ráckevei Királyi Uradalom gazdasági iratai d) állagában szerepelnek az uradalomra és környékére vonatkozó térképek, illetve tervrajzok; a XV. 6. fondszámon a "Térképek levéltári gyűjteménye" elnevezéssel kialakított sorozatot (PMT); míg a XV. 9. jelzetnél a Nagykőrösi városi térképek levéltári gyűjteményét (NkT, NkK, NkNy) találjuk, amely iratanyaggal együtt a kecskeméti levéltárból került Nagykőrösre az ottani fióklevéltár létrehozását követően. A Pest Megyei Levéltár őrzi letétként a Váci Püspökség Gazdasági Levéltárát, amelyben az uradalmi geometra iratai között vannak az uradalomra vonatkozó térképek a XXXIII. 15. fondszám alatt. A megyei törzsanyag (PMT) a levéltár őrizetében az iratok mellől évek során levált, megállapíthatatlan őrzési helyű, kisebb levéltári egységekből kiemelt vagy ajándékozott, ill. vásárolt térképeket tartalmazza. Ezek közül kiemelkedik Mikovinyi Sámuel 1742-ben készített felvétele (PMT 4.), amely a Duna Áporka és Baja közötti szakaszát ábrázolja ártereivel és mellékvizeivel. E térképet a korban általános latin nyelvű feliratokkal látták el. Részletes képet nyújt az egyes települések földrajzi fekvéséről, megjeleníti a települések kiterjedését, a lakatlan területeket, a folyóvizeket és elnevezésüket. Ér- 5

6 Bevezető tékes darab a Balla Antal megyei földmérő által 1783-ban készített, megyei postautakat ábrázoló munka is (PMT 91.). A gyűjteményben találhatók nem megyei vonatkozású térképek is, mint a gradinai gazdaságról (Verőce m.) Schey Károly mérnök által készített ábrázolás (PMT 59.). Itt helyezték el a Földváry család levéltárából kiemelt térképek sorozatát a PMT sorszámok között. Ennek első darabja az 1843-ban Gere Zsigmond által készített, a cibakházai uradalomhoz tartozó Istvánháza (Jász Nagykun Szolnok m.) határában gyepből feltört szántóföld rajzolatja. A munkák között a Földváry család birtokigazgatásához nyújt támpontot a Ruttkay Mihály mérnök által 1765-ben készített öt térkép. A gyűjteményben helyezték el a Polgári perek (IV. 31-e Pest Pilis Solt vármegye Központi Törvényszékének iratai, Processus terminati) anyagából kiemelt darabokat is. Ezeknél több esetben elmaradt a jelzet feltüntetése, így gyakran csak kutatással állapítható meg eredeti helyük. A törzsanyag első nyilvántartásba vételét és nyomtatásban való közzétételét követően (1967) több nyomtatott térképpel is gyarapodott. A XVII XVIII. századból való, a történeti Magyarország településeiről készült, városképet ábrázoló munkákat is ebben a gyűjteményben helyezték el. Az úrbéri térképek (PMU) a Mária Terézia által elrendelt úrbérrendezéshez kapcsolódó felmérések és az azt követő birtokviták során keletkeztek. Méretük miatt többségükben ezeket eredetileg is külön kezelték. A kézzel rajzolt, gyakran színes térképeket az évek során egy-egy perszakaszban kiegészítették, vagy a régiek felhasználásával új térképeket készítettek, így részben jól nyomon követhetők a területre vonatkozó, ma már csak térképen fellelhető helytörténeti, gazdaságtörténeti, ökológiai és építészeti vonatkozású változások. Az iratokkal együtt történő használatuk teszi lehetővé a kutatók számára a fontos adatok rekonstruálását. Az úrbéri gyűjtemény darabjai általában a települések külterületének állapotát ábrázolják. Többször előfordul azonban a belterület foltszerű ábrázolása mellett részletes, a belsőség telkeit vagy a telken fellelhető építményeket, létesítményeket rögzítő térkép is. A mappa szélén néha feltüntették a határbeli birtokok tulajdonosairól felvett adatokat is. Az elkészült térkép hitelesítését követően kerülhetett a per anyagába. A munka szerteágazó volta miatt több uradalmi mérnök foglalkozott ilyen térképek készítésével. Így a gyűjteményben találjuk Szabó Imre ( ) hatvani; Petrikovics Ádám ( ), Bobok József ( ), Somody Károly ( ) és Richwalszky Dénes ( ) gödöllői; Hober József ( ) és Tomsich Mátyás ( ) kalocsai érseki; Török Ferenc óbudai (1871) uradalmi mérnök tevékenységét fémjelző térképek sorát. A korai munkák közül Kneidinger András 1778-ban Zsámbékról (PMU 49) készített térképe érdemel külön is említést pontos kidolgozásával. Illetékességből került a Pest Megyei Levéltárba a Bács Kiskun Megyei Levéltárból Nagykőrös város levéltárának részeként a Nagykőrösi Törzsanyag (NkT), a Nagykőrösi Kataszteri térképek (NkK) és a Nagykőrösi Nyomtatott és sokszorosított térképek (NkNy) gyűjteménye. A 170 darab NkT jelű anyag tartalmazza a város történetére vonatkozó legfontosabb térképeket, amelyek az iratokkal együtt jogbiztosító szereppel bírtak. Balla Antal megyei mérnök 1766-os évszámot viselő kéziratos munkája (NkT 1.) Nagykőrös, Nyársapát, Besnyő, Törtel területéről e gyűjtemény értékes darabja. A belterületről és a határrészekről készített felvételek lehetővé teszik, hogy a XVIII XX. században végbement településszerkezeti és határbeli változásaikat nyomon követhessük. Ebben az anyagban találhatunk például olyan XX. századi térképet is (NkT. 135.), amely az 1945 utáni földreform során kiosztott földterületek adatait tartalmazza. A Nagykőrösön és határában végzett kataszteri felmérések nyilvántartásba vett darabjai a törzsanyagot kiegészítve a határbeli változásokban igazítanak el, későbbi ceruzás bejegyzéseik fontos történeti adatokat őriztek meg. A nyomtatott munkák a városra vonatkozó, nyomdailag sok- 6

7 Bevezető szorosított térképeket tartalmazzák. Ide kerültek azok a nem nagykőrösi vonatkozású, de a városi levéltári anyagból kikerült tablók is, amelyeket a rendezés során máshova nem lehetett besorolni. Ilyen például a Strassen Karte des Pest Solter Comitats című (NkNy) szerző és év nélküli, feltehetőleg XIX. század közepén készült térkép. A ráckevei koronauradalmi térképek (R) a XVIII. századtól kezdődően a Csepelsziget községeire, valamint Peszér és Adács uradalmi területekre vonatkozóan nyújtanak támpontot. Sajnos a XVII XVIII. századra vonatkozó irat- és térképanyag jelentős része szétszóródott, elpusztult, így az uradalom korai történetével foglalkozók számára a rekonstruálás csak másodlagos forrásokból lehetséges. A gyűjteményben jelentős számban találunk a terület erdőgazdálkodásához kapcsolódó üzemterveket, az uradalommal határos részekre vonatkozó térképeket is. Érdekes helytörténeti adatokat tartalmaz a gyűjtemény a pesti vasúttársaság által kisajátítandó területre (R. 3.), ill. a promontori (budafoki) országút nyomvonalára (R. 4.). Megfigyelhetjük a térképeken a Csepel-szigeti települések szerkezetének alakulását, utcahálózatuk változásait. Az uradalmi erdőgazdálkodás mellett a térségben jelentős vadászathoz vadászterület kijelölése is találunk térképanyagot. Stuhlmiler Mátyás uradalmi mérnök működését az 1830-as és 1840-es években elkészített térképeinek sora fémjelzi. Ebben az anyagban található Kiskunlacháza bel- és külterületéről az a mintegy negyven darabos gyűjtemény, amely XIX. századi állapotokat tükröz. Ezek a térképek a város és az uradalom közötti határvitákat, ill. Kiskunlacháza határbeli birtokait rögzítik. Csak részben kapcsolódnak a koronauradalmi anyaghoz, feltehetőleg a beszállításkor történt szétválasztási pontatlanság miatt kerültek ide. A pontos választ a témával foglalkozó kutató a koronauradalmi és a kiskunlacházai anyag feltárása után kaphatja meg. A Váci Püspökség Gazdasági Levéltára (VPGL) gazdag iratanyagot tartalmaz. A püspökséghez tartozott településekre vonatkozó térképeket a püspökség által alkalmazott geometrák készítették. A XVIII. századtól kezdődően, gyakran egy-egy településről több térképet is rajzoltak, így Alpár esetében Fiedler Tamás uradalmi geometra ban készített térképe (VPGL 2.) után Suhajda Mátyás uradalmi geometra közötti munkái mutatják az eltelt időszak változásait (VPGL 3 5.). Értékes darabjai a gyűjteménynek a Kálló (Nógrád m.) határát és belterületét részletesen ábrázoló térképek sora, amelyek pontosságukkal és részletességükkel a XVIII. századi térképészet minden ismeretét felsorakoztatják (VPGL ). Kállóról még több, a XIX. század első felében készített munka ismert. Az uradalmi erdőgazdálkodást, a tudatos erdőtelepítési tevékenységet jelzi, hogy az egyes fafajtákat és a telepítendő területeket pontosan kijelölték, több évtizedre előre megtervezték. Ilyen a püspökszilágyi erdőség (VPGL 60.) vagy a szentjakabi erdőség közötti (VPGL 49.) telepítési terve is. Fellelhetők az uradalmi anyagban vízszabályozásra vonatkozó adatok, mint pl. a Gombás patak szabályozási terve (VPGL. 82.). Jól nyomon követhető a XVIII. századtól a nagybirtokok gazdálkodásában a környezettel való tudatos foglalkozás. Módszeres feltárása segítséget nyújt napjaink környezetvédelmi gondjainak megoldásában is. Az érdeklődők számára gazdag ismereteket ad a települések külterületeinek birtoklásával foglalkozó, úgynevezett határperekkel kapcsolatos térképészeti anyagok együttese. A mintegy 114 térképet felölelő gyűjtemény a püspökséghez tartozó településekről, azok határáról és birtokosairól páratlan adatbázis. A Pest Megyei Levéltár anyagában nemegyszer találkozhatunk az iratok mellékleteként térképekkel, mert a középszintű rendezettségből adódóan csak a külön kezeltek kerültek önálló gyűjteménybe. A kutatások során előfordulhat, hogy a polgári peres 7

8 Bevezető anyagban, az úrbéri pereknél, az alispáni iratokban, a közigazgatási iratok között stb. találunk olyan térképeket, amelyek akár térképtörténeti szempontból is jelentősek, érdekesek és értékes munkák lehetnek. A kutató számára fontos, hogy ne elégedjen meg a katalógusokban felsoroltakkal, hanem témájához kapcsolódóan tekintse át a lehetséges egyéb forrásokat is. *** A Pest Megyei Levéltárban őrzött térképgyűjtemény ismertetéséhez a korábban máshol megjelent, hasonló munkák feldolgozási szempontjait megismerve alakítottuk ki a térképek leírásának szempontrendszerét. A Magyar Országos Levéltár által az elmúlt évtizedekben kiadott helytartótanácsi és kamarai, valamint a magyar egyházi levéltárak nyilvántartott térképeiről készített katalógusok kiadási módszereit példának tekintettük. A levéltári anyagban több helyen előforduló, fond- vagy állagszinten a fondjegyzékben szereplő térképsorozatokat a Bendefy László által kidolgozott rendszer alapján ismertetjük. A kötetben 1444 térképleírást közlünk. A sorszám és a jelzet után a térképek legfontosabb adatait az alábbiak szerint dolgoztuk fel. Az első pontban a szerző, másoló vagy hitelesítő nevét, a beosztását, a térkép keltezésének dátumát közöltük. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a neveknél a vezetéknév áll elől, ezt követi a vesszővel elválasztott keresztnév. Ha csak közvetett módon állapíthatók meg a fenti adatok, azokat [ ] zárójelben közöltük. A második pontban betűhív leírással a térkép teljes címét, illetve annak érdemi részét adtuk meg. A térkép hátoldalán olvasható címeket [ ] zárójel jelzi. A harmadik pont magyar nyelven a térkép részletes leírását tartalmazza, amelyben az ábrázolt területre és a felvétel céljára utalunk. Itt a település nevét a mai formában és helyesírással írtuk. Az egykori közigazgatási hovatartozás megállapításához az évi helységnévtárat vettük alapul. A mutatóban a Pest megyei községeknél nem tüntettük fel a megyét. A településnél, ha közigazgatási hovatartozásában változás történt, akkor azt a mutatóban ( )-ben jelezzük. A negyedik pont a térképre vonatkozó legfontosabb kartográfiai adatokat tartalmazza latin és angol nyelvű rövidítésekkel, amelyek feloldása a rövidítések jegyzékében szerepel. Az ötödik pont a térkép legfontosabb topográfiai adatait (víz- és hegyrajzi, mezőgazdasági, belterületi stb. adatok) sorolja fel. Ebben a pontban utalunk az egyes térképek összetartozására is. A tájékozódást segíti a kötet végén az összevont hely- és névmutató. A munkát térképtörténeti és a térképek leírására vonatkozó válogatott bibliográfia zárja. 8

9 Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke A. = auctor (szerző) adj. = adjunctus (segéd) ag. = ager (szántóföld) ald. = alveus desertus (elhagyott, kiszáradt folyómeder) alerd. = alerdész almérn. = almérnök ar. = ared (szérűskert) aru. = arundinetum (nádas) arx = arx (vár) Auth. = authenticavit (hitelesítette) calc. = calcatura (nyomás, forduló) can. = canalis (csatorna) cap. = capella (kápolna) cast. = castellum (kastély) cb. = conditio bona (a térkép jó állapotban van) Cgr. = calcographia (részmetszet) civ. = civitas (város) CLR. = Civitas Libera Regia (Szabad királyi város) cm. = conditio mala (a térkép rossz állapotban van) cmol. = canalis molal (malomcsatorna) co. = colles (dombok) col. = colorata (a térkép színezett) com. = comitatus (megye, megyei) Cop. = copia (másolat, másolta) cro. = croatica (horvát) deest. = hiányzik, hiányoznak (t. i. a térképek) Del. = delineavit (rajzolta) des. = deserta (puszta telek, puszta föld) distr. = districtus (kerület) div. = diverticula (dűlőnevek) dom. = domus (ház, házak) dom. geom. = dominalis geometra (uradalmi földmérő) e. = explicatio (magyarázó jegyzet, leírás, adatközlés) E. = east, orientalis (keleti tájolás) Ea. = explicatio agricolaris (mezőgazdasági jellegű magyarázat) ee. = explicationes (bőséges magyarázat) épmest. = építőmester erd. = erdész erdőmérn. = erdőmérnök Es. = explicatio silvestris (erdőgazdasági vonatkozású magyarázat) ext. = ex(s)tirpatura (irtvány) exu. = exundatio (áradás, kiöntés) felm. = felmérési 9

10 Rövidítések jegyzéke felügy. = felügyelő fl. = fluvius (folyó) fo. = fossa (árok) fod. = fodina (bánya) fons = fons (forrás, kút) főerd. = főerdész főerdm. = főerdőmester földm. = földmérő főmérn. = főmérnök főtan. = főtanácsos fr. = gallica (francia) geom. = geometra (mérnök) ger. = germana (német) got. = litteraris gothicis (gót betűs írás) h. = helyettes Hab. = hydrographia abundans (gazdag vízrajz) Hb. = hydrographia bona (jó vízrajz) hfr. = hortus fructuarius (gyümölcsöskert) Hmo. = hydrographia modica (gyér vízrajz) hort. = hortus (kert) hung. = hungarica (magyar) hydr. = hydraula (vízmérő, vízmérnök) ifj. = ifjabb Im. = imitacio (az eredetiről készül másolat) Impr. = Impressum ( nyomat, nyomtatott térkép) Ing. = Ingenieur (mérnök) ins. = insula (sziget) Ip. = Imperfecta (befejezetlen) jár. = járási jur. = juratus (esküdt, hites) k. k. = kaiserlich-königlich (császári-királyi) ker. = kerületi kkun. = kiskun kir. = királyi lac. = lacus (tó) lat. = latina (latin) Lith. = lithographia (kőnyomat) m. = megye, megyei M. = metrum (méretarány) magg. = mappa linteo agglutinata (vászonra húzott térkép) math. = mathematicus (matematikus) Md. = metrum deductum (levezetett méretarány) me. = meta (határdomb) 10

11 Rövidítések jegyzéke mef. = meander fluvii (folyókanyarulatok) mepr. = meander progressivi (fejlődő kanyarulatok) mérn. = mérnök mo. = montes (hegyek) mol. = mola (malom) mpa. = materia charta papyraea (a térkép anyaga papír) Mpart. = mappa particularia (részletes mezőgazdasági térkép) mpe. = materia pergamena (anyaga pergamen) Ms. = manuscriptum (kézirat) műsz. = műszaki N. = north, septemtrionalis (északi tájolás) NNW. = north north-west (észak-északnyugati tájolás) NW. = north west (észak-nyugati tájolás) o. = orientatio (tájolás; ez a jelzés magában nem fordul elő) od. = orientatio deducta (utólagos, levezetett tájolás; ez a jelzés az orientatio helyett szerepelhet) okl. = okleveles ole. = oleata opp. = oppidum (mezőváros) ord. = ordinarius (rendes, kinevezett) org. = orgia (öl; ez a jelölés magában nem fordul elő) org. V. = orgia Viennensis (bécsi öl) orsz. = országos oven. = orbe ventorum (szélrózsával megadott tájolás) pag. = pagus (helység, falu) pal. = palus (mocsár) pcol. = partim colorata (részben színezett) pedel. = penna delineata mappa (tollrajz) po. = pons (híd, hidak) porn. = parergon in forma ornata (díszes címkeret) poss. = possessio (falu) Pp. = parergon plenum (szöveggel kitöltött címkeret) pra. = pratum (rét, rétek) praed. = praedium (puszta) proc. = processus (járás) Proc. term. = Processus terminati (Bevégzett polgári perek) psc. = pascuum (legelő, legelők) pti. = puteus tollenone instructus (gémeskút) Red. = reduxit (kicsinyítette) rid. = ripa dipurta (szakadó partvonal) riv. =rivulus (patak) rsn. = rivulus sine nominatione (patak név nélkül) rud. = rudera (rom, romok) S. = south, meridionális (déli tájolás) sa. = sine auctore (szerzője ismeretlen) 11

12 Rövidítések jegyzéke sab. = sabuletum (homokos, fövényes terület) Sc. = sculpsit, sculptura (metszette, metszet) sd. = sine dato (keltezés nélkül) sco. = scopulus (zátony) scol. = sine coloratione (nem színezett) sem. = semita (gyalogösvény) sil. = silva (erdő, erdők) slav. = slavica (szláv) slov. = slovaca (szlovák) sm. = sine metro (méretarány nélkül) so. = sine orientatione (tájolás nélkül) sta. = statuta (szobor) tan. = tanácsos tar. = terra arabilis (szántóföldek) tem. = templum (templom) th. = törvényhatósági tra. = traiectus (rév) urad. = uradalom, uradalmi útbizt. = útbiztos v. = városi val. = valles (völgyek) vi. = viae (út, utak) vin. = vinea (szőlőskert) vízmérn. = vízmérnök vm. = vármegyei vco. = via commercialis (kereskedelmi utak) vpo. = via postalis (postaút, postautak) vre. = via regia (országút, országutak) W. = west, occidentalis (nyugati tájolás) WNW. = west north-west (nyugat-északnyugati tájolás) WSW. = west south-west (nyugat-délnyugati tájolás) 12

13 Pest Megyei Törzsanyag térképei Pest Megyei Törzsanyag térképei 1 PMT Mérte: Karlovszy, Vilmos Del: Deák, Sándor V. Pest Debreceni vonal Iiik Osztálya Üllő Irsa Térképe azon földrészeknek, melyek Monor helységben a magyar központi vasút által elfoglaltattak. 3. A Pest Debrecen közötti vasút nyomvonal térképe az Üllő Albertirsa közötti szakaszról. 4. Ms; cb; magg; 405 x 29 cm; o: N. M: 100 org. V. = 65 mm; 1 : 2880; hung; col. 5. Hmo; aru; vre; sem; ag; tanya; vasútvonal; Monor belterületének ábrázolása a vasútállomás környékén. L. még PMT. 17.; 17/1. térképe! 2 PMT Sotth, Kálmán h. mérn Az ecseri 102 sz. betétben foglalt sor számok és h. r. szk. alatti ingatlanok felosztásának Vázrajza. 3. Ecser (Pest m.) 102. sz. telekkönyvi betétében levő ingatlan mezőgazdasági műveléshez történő felosztásának rajza. 4. Ms; mpa; cm; 39 x 57 cm; o: N. sm; e; hung; scol. 5. Hmo; me; ag. L. még PMT. 2/1. térkép! 3 PMT. 2/1. 1. Sotth, Kálmán h. mérn Az ecseri 102. sz. betétben foglalt sorszámok és és 883. h. r. számok alatti ingatlanok felosztásának Vázrajza. 3. Ecser (Pest m.) 102. sz. telekkönyvi betétében levő ingatlan felosztási rajza. 4. Ms; mpa; cm; 39 x 57 cm; o: N. sm; e; hung; scol. L. még PMT. 2. térkép! 4 PMT Mocsy, László földm A Baghi vadas kertnél levő kereszttől, a köpüs kuti hidig lehető három utmenetelt előadó rajzolat. 13

14 Pest Megyei Törzsanyag térképei 3. Köpüs kút és a bagi Vadaskert közötti útvonalak rajzai Hévizgyörk, Bag és Aszód (Pest m.) felől. 4. Ms; magg; cb; 128 x 47 cm; od: N. M: 100 org. V. = 26 mm; 1 : 7200; e; hung; col. 5. Hmo; lac; rsn; co; cast; pag; po; sem; vi; vre; kereszt; Aszód, Bag és Hévizgyörk településfoltja. 5 PMT Mikovinyi, S[ámuel] Arch. et Geom. Aul. Cam. Regio Mappa Danubii cursum situmque tam ex eo quam aliis I. Comitat Pestiensis partibus procurrentium Alveorum Aquarumque meatuum, ac inde per Districtum Solthien formatarum, et Paludum representans. 3. A Duna és mellékvizeinek térképe Áporka (Pest m.) és Baja (Bács m.) között a települések helyének megjelölésével. 4. Ms; magg; cb; 45 x 100 cm; o: N. M: 100 org. V. = 1,5 mm; 1 : ; e; lat; col. 5. Hab; Duna fl. szakasza; Sárvíz; Kígyós ér; riv; lac; mef; ins; co; civ; pag; opp; magazin; Áporkától Bajáig településfoltok; tem; praed; Kalocsa: püspöki palota; ag; sil. 6 PMT. 5/ Mocsy, László földm Baghtól a hatvani töltésekig terjedő kassai ut darabnak területi rajzolatja. 3. Bag és Hévizgyörk (Pest m.) településfoltjától Hatvanig (Heves m.) vezető kassai út felszínrajza. 4. Ms; magg; cb; 79 x 54 cm; 78 x 54 cm; 77 x 53 cm; o: N. M: 100 org. V. = 26 mm; 1 : 7200; e; hung; pcol. 5. Hb; lac; rsn; fons; co; fo; pag; mol; tem; sem; vi; vre; vpo. L. még PMT. 5/4 5.; 5/6 7.; 5/8 9.; 5/10. térképek! 7 PMT. 5/ Mocsy, László földm Baghtól a régi törtésen által a köpüs kutig menő ut Niveau és Távolsági rajzolatja. 3 Bagtól (Pest m.) az új kassai út keresztmetszete. 4. Ms; magg; cb; 74 x 59 cm; 75 x 52 cm; od: N. M: hosszúság: 100 org. V. = 23 mm; 1 : 8200; magasság: 100 org. V. = 12 mm; 1 : 15600; keresztmetszet: 100 org. V. = 16 mm; 1 : 11700; e; hung; col. 5. Hmo; me. L. még PMT. 5/1 3.; 5/6 7.; 5/8 9.; 5/10. térkép! 8 PMT. 5/ Mocsy, László földm

15 Pest Megyei Törzsanyag térképei 2. Baghtól Héviz Györkön keresztül köpüs kuti Hidig menő Ut vizmértéki és távolsági Rajzolatja. 3. A Bagon és Hévizgyörkön (Pest m.) átvezető országút távolsági, magassági és keresztmetszeti rajza. 4. Ms; magg; cb; 77 x 55 cm; 81 x 54 cm; od : N. M: hosszúság : 100 org. V. = 45 mm; 1 : 4160; magasság: 100 org. V. = 12 mm; 1 : 15600; keresztmetszet: 100 org. V. = 17 mm; 1 : 11040; e; hung; col. 5. Hmo; me. L. még PMT. 5/1 3.; 5/4 5.; 5/8 9.; 5/10. térképek! 9 PMT. 5/ Mocsy, László földm Köpüs kuti hidtól a kő határig menő ut vizmértéki és távolsági rajzolatja. 3. A Bag (Pest m.) és Hatvan (Heves m.) közötti országút részletes távolság, magasság és keresztmetszeti rajza. 4. Ms; cb; 72 x 52 cm; 70 x 51 cm; od: N. M: távolság: 100 org. V. = 45 mm; 1 : 4160; magasság: 100 org. V.= 12 mm; 1 : 15600; e; hung; col. L. még PMT. 5/1 3.; 5/4 5.; 5/6 7.; 6/10. térképek! 10 PMT. 5/ Mocsy, László földm Varsányi határtól a Hatvani Töltésig menő Ut vizmértéki és távolsági Rajzolatja. 3. Varsány (Pest m.) és Hatvan (Heves m.) közötti útszakasz távolság, keresztmetszet és magasság rajza. 4. Ms; magg; cb; 75 x 52 cm; od: N. M: távolság: 100 org. V. = 45 mm; 1 : 4160; magasság: 100 org. V. = 12 mm; 1 : 15600; keresztmetszet: 100 org. V. =17 mm; 1 : 11040; e; hung; col. 5. Hmo; me. L. még PMT. 5/1 3.; 5/4 5.; 5/6 7.; 5/8 9. térképek! 11 PMT Fodolay, János mérn Zbiskói és zádori Révek köze Abrosza. 3. A zbiskói és zádori révek közötti Duna szakasz, a Paksi sziget és Paks (Tolna m.) mezőváros egy részének térképe. 4 Ms; magg; cb; 90 x 50 cm; od: N. M: 100 org. V. = 26 mm; 1 : 7200; hung; col. 5. Hb; Duna fl.; ins; tra; opp; vi; psc; vin. 12 PMT Diebl, Károly mérn

16 Pest Megyei Törzsanyag térképei 2. Vázrajz készitetett 1889 évi Augusztus hó 27én Kis Tétény községben tartott birói szemle alkalmával nyert utasitás folytán. 3. Kistétényben (Pest m.) Wolf Vilmos szőlőjének és a hozzá tartozó épületeknek helyszínrajza. 4. Ms; pedel; magg; cb; 80 x 56,5 cm; so. M: 100 org. V. = 260 mm; 1 : 720; e; hung; scol. 5. Hmo; fons; vin. 13 PMT Dessy, József geom Rajzolatja a Duna folyásának Foktőtől fogva a Vajas torkáig a javallott külömbb,, külömbféle által-vágásokkal együtt. 3. Foktő (Pest m.) és a Vajas torok közötti Duna szakaszról készített térkép, E Néhai Ingenieur Balla Antal ur által proiectált által vágás. 4. Pedel; mpa; cm; 130 x 58 cm; so. M: 100 org. V. = 9 mm; 1 : 20800; hung; pcol. 5. Hab; ins; agg; tem; sil; korcsma. 14 PMT Bozsó, Ferenc mérn Kalocsa megyei város településtörténeti térképe. 3. Kalocsa (Pest m.) 177(3?), 1870, 1910, évi területét bemutató térkép. 4. Cop; mpa; cb; 42 x 20,5 cm; so. M: 1 : 25000; hung; scol. 15 PMT L. PMT. 9. térkép! 2. Kalocsa megyei város belsőségeinek térképe. 3. Kalocsa (Pest m.) belterületi térképe. 4. Cop; mpa; cb; 75 x 60 cm; so. M: 1 : 5000; hung; scol. 5. Hmo; div; tem; részletes utcahálózat nevekkel. 16 PMT Bicskey, György [XX. szd.] 2. Kiskunhalas megyei város. 3. Kiskunhalas (Pest m.) határának térképe. 4. Im; mpa; cb; 45,4 x 52,5 cm; o: N. M: 1 : 75000; ee; hung; scol. 5. Hmo; vi; ag; vin. 16

17 Pest Megyei Törzsanyag térképei 17 PMT sa. [XX. szd.] A Körösér szabályozási terve. 4. Pedel; mpe; cb; 188 x 47 cm; so. sm; hung; pcol. 5. Hb. L. még PMT. 12/1 12/6. térképek! 18 PMT. 12/1. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpe; cb; 149 x 43 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12/2-12/6. térképek! 19 PMT. 12/2. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpe; cb; 162 x 33 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1.; 12/3 12/6. térlépek! 20 PMT. 12/3. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpa; cb; 180 x 50 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1.; 12/2.; 12/4 12/6. térképek! 21 PMT. 12/4. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 17

18 Pest Megyei Törzsanyag térképei 4. Pedel; mpa; cb; 122 x 24 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még. PMT. 12.; 12/1 12/3.; 12/5.; 12/6. térképek! 22 PMT. 12/5. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpa; cb; 175 x 40 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1 12/4.; 12/6. térképek! 23 PMT. 12/6. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpa; cb; 175 x 48 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1 12/5. térképek! 24 PMT Diebl, Károly mérn Vázrajz 1887 évi October 24 ik napján Kis Tétény községben tartott bírói szemle alkalmával történt felmérésről. 3. Kistétény (Pest m.). 4. Pedel; mpa; cm; 28 x 19 cm; so. M: 100 org. V. = 260 mm; 1 : 720; e; hung. L. még PMT. 13/1. térkép! 25 PMT. 13/ Diebl, Károly mérn Kistétény (Pest m.). 4. Pedel; mpa; cm; 28 x 10,5 cm; so. sm; hung. 18

19 Pest Megyei Törzsanyag térképei 26 PMT sa Pest Pilis Solt Kiskun megye Tétény nagyközség Nagytétény, Budafok, Kistétény, Budapest (Pest m.) határpontjainak kijelölése. 4. Impr; mpa; cm; 65 x 56 cm; od: N. M: 100 org. V. = 65 mm; 1 : 2880; hung; scol. 5. Hmo; tem; div. L. még PMT. 14/1. térkép! 27 PMT. 14/1. 1. sa Pest Pilis Solt Kiskun megye Kis-Tétény nagyközség Nagytétény, Budafok (Pest m.) közötti terület részletes rajza. 4. Im; mpa; cm; 65 x 52 cm; od: N. M: 100 org. V. = 65 mm; 1 : 2880; hung; scol. 5. Hmo; fo; co; div; vi; dom; 3. sz. résztérkép. L. még PMT. 14. térkép! 28 PMT sa Kerepesi Posta háztul Aszódon által a Hatvani postaházig terjedő ut vonal hoszrajza. Mellyen a vörössel festett hidak a kőhidakat, a sárgák a fahidak heleit mutattyák. 3. A Kerepes, Aszód (Pest m.), Hatvan (Heves m.) postaút térképe. 4. Ms; magg; cb; 102 x 67 cm; so. sm; e; hung; pcol. 5. Hmo; po; sta; mol; vpo; dom. 29 PMT sa. [XX. szd] A Duna és ártere Dunakömlőd (Tolna m.) és Bátya (Pest m.) között. 4. Im; magg; cb; 58,5 x 91 cm; o: N. M: 1000 org. V. = 52 mm; 1 : 36000; hung; col. 5. Hab; aru; exu; ins; lac; co; dom; sem; tra; civ; vi; pag; ag; hort; div; pra; psc; vin. L. még PMT. 16/1. térkép! 30 PMT. 16/1. 1. sa. [XX. szd.] A Duna és ártere Dunaegyháza és Kisharta (Pest m.) között. 19

20 Pest Megyei Törzsanyag térképei 4. Im; magg; cb; 58,5 x 91 cm; o: N. M: 1000 org. V. = 52 mm; 1 : 36000; hung; col. 5. Hab; aru; ins; exu; lac; co; dom; sem; vi; pag; ag; hort; div; pra; psc; vin. 31 PMT sa Situations Plan der proj. Pesth Debrecziner Eisenbahn und zwar Bereiche des Pesther Comitates 3. A Pest Debrecen közötti vasút Vecséstől a megyehatárig terjedő szakaszának nyomvonal térképe. 4. Ms; cb; mpa; 1353 x 45 cm; so. M: 100 org. V. = 32,5 mm; 1 : 5760; hung; ger; col. 5. Hmo; lac; aru; ag; sil; vin; belterületi részek: Vecsés, Üllő, Monor, Pilis, Alberti, Irsa, Bercel és Farmos. L. még PMT. 1.; 17/1. térképek! 32 PMT. 17/1. 1. sa Situations Plan der Flügel-Bahn von Berczel nach Szolnok und zwar im Bereiche des Pesther Comitats. 3. A Pest Debrecen közötti vasút Bercel és Szolnok közötti szakaszának térképe. 4. Ms; cb; mpa; 591 x 49 cm; so. M: 100 org. V. = 32,5 mm; 1 : 5760; hung; ger; col. L. még PMT. 1.; 17. térképek! 33 PMT rajzoltatott: k. dunamérési Intézet Vizhelyzeti térképe a Dunának és árjainak tekintetes nemes Pest vármegyében s a nems Kis Kunsági kerületben melly a nagyméltóságu m: k: Helytartótanács 1838 dik évi szám alatt költ kegyelmes rendeletéhez képest, az eredeti térképekből 1 = 300 mértékben a m. k. épitési Főigazgatóság felügyelése alatt ns Pest vármegye számára lemásoltatott esztendőben. 3. A Duna Dunabogdány és Békásmegyer (Pest m.) közötti szakasza. 4. Im; magg; cb; 78 x 120 cm; cm; o: N. M: 1 = 300 ; 1 : 21600; e; hung; col. 5. Hab; ins; Duna fl; Szentendrei-sziget; mef; pal; riv; rsn; lac; sab; ald; co; fo; mo; civ; pag; vi; vre; sem; ag; ar; hort; div; ext; korcsma; pra; psc; sil; proc. L. még PMT. 18/1 18/12. térképek! 1. L. PMT. 18. térkép! 2. L. PMT. 18. térkép! 34 PMT. 18/1. 20

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon Kataszteri térképek Közép-Európában Konferencia és Workshop Budapest Főváros Levéltára, 2010. június 17 18. A kataszteri felmérések történeti feldolgozása

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS H - 1091 Budapest, Üllői út 131. Menetrendi tájékoztatás: www.volanbusz.hu VB 8. / 2009 2010. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend 2/5 sz. kötetéhez Érvényes: 2010. május 1-től Értesítjük

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás)

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás) Levéltári jelzet: CP. II. 23. Összeírás száma: Ö. 155. Cím: Repartitio portionum. Tárgy: Különböző katonai egységek elhelyezésével kapcsolatos porciókivetési jegyzékek, 1699. Dátum: 1699. Eredeti őrzési

Részletesebben

1110 Baja Kalocsa Solt Budapest

1110 Baja Kalocsa Solt Budapest 164 Baja Kalocsa Solt Budapest Km Km VOLÁNBUSZ Zrt. 0,0 0,0 Baja, aut. áll. 2,8 2,8 Baja, külső 8,5 8,5 Érsekcsanád, aut. vt. 13,5 13,5 Sükösd, aut. vt. 25,,5 Dusnok, aut. vt. 30,1 30,1 0,0 1,8 Fajsz,

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: (p1) Üllő (Űllön) Kovácz Mihály. Pilisi járás

Összeírt személyek/helységek: (p1) Üllő (Űllön) Kovácz Mihály. Pilisi járás Levéltári jelzet: CP. II. 2. Összeírás száma: Ö. 12. Cím: Regestrum Comitatuum Solt iuxta novam connumerationem portarum institutum 1647. Tárgy: Pest-Pilis-Solt megye portáinak összeírása, összesítő jellegű.

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2 4 6 8 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép Ökológiai állapot / potenciál nem éri el a állapotot

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

Kataszteri iratok feldolgozása (OTKA K 105886)

Kataszteri iratok feldolgozása (OTKA K 105886) Kataszteri iratok feldolgozása (OTKA K 105886) Török Enik PhD Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Magánlevéltárak, gyjtemények és gazdasági szervek fosztálya Magyar Térképbarátok Társulata Budapest,

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Catastrum. Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat. Magyar Térképbarátok Társulata 2014. áprilisi összejövetele. FÖMTERV Székház, 2014. április 16.

Catastrum. Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat. Magyar Térképbarátok Társulata 2014. áprilisi összejövetele. FÖMTERV Székház, 2014. április 16. Catastrum Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat Magyar Térképbarátok Társulata 2014. áprilisi összejövetele FÖMTERV Székház, 2014. április 16. A magyar kulturális közvagyon feltérképezése (2003) Általános

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-7/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. szeptember 1-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MLE Szakmai Nap 2010. március 3. Magyar Levéltári Portál rövid története Közös fejlesztés a Szolgáltató

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Asbóth Miklós Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Kalocsa hidakban nagyon gazdag település.

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876 Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára Raktári helye: Mester utca, földszint, 50. állvány, 16. polc-51. állvány, 7. polc a) Családülési jegyzőkönyvek 1733-1864 2,04 fm (Protocollum concursum) b)

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-10/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952)

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952) 3. sz. összesítő raktári jegyzék (1804-) 1850 1950 (-1952) Terjedelem: 8,74 fm, 67 doboz (7,72 fm), 26 kötet (0,82 fm), 5 köteg (0,60 fm), 98 rakt. e. Raktári helye: Nagykőrös, 33. raktár 1-7. polc, 334-338.

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-15/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 9-től (vasárnaptól) 2012-2013 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-10/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. szeptember 1-től (szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427 453117

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye)

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye) szerint) Arcadia-Reklám Kft. 1182 Budapest, Nemeske u. 5. Budapest 20 fő alatti 9 1 843 750 Autista Sérültekért Zalában Bata István 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a 6412 Balotaszállás, Ady

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

VI. 401. Budapesti Államépítészeti Hivatal 1877-1881, 1900-1950 /-1954/

VI. 401. Budapesti Államépítészeti Hivatal 1877-1881, 1900-1950 /-1954/ VI. 401. Budapesti Államépítészeti Hivatal 1877-1881, 1900-1950 /-1954/ Szervtörténet: A magyar királyi államépítészeti hivatalok az 1877. évi XXIV. tc. alapján létesültek. Felügyeletüket közúti felügyelők

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

2700 Cegléd, Kossuth tér-járásbíróság előtt, Kossuth tér-kőrösi út keresztőzédes közvilágítása kandelláberen

2700 Cegléd, Kossuth tér-járásbíróság előtt, Kossuth tér-kőrösi út keresztőzédes közvilágítása kandelláberen Adatkezelő szerv Adatkezelés megnevezése Adatkezelő /Adatkezelés nyilvántartási száma A képfelvevő helye 1. oldal A megfigyelt területre vonatkozó adatok Pest MRFK Dabasi RK Alsónémedi 1 Fő út - Somogyi

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3870 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. július 1-től (hétfő) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-9/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

KIMUTATÁS. 2007. december 15-17. félpályás útlezárással bejelentett demonstrációkról. S.sz. Időpont Megye Helyszín Rendezvény célja 12.

KIMUTATÁS. 2007. december 15-17. félpályás útlezárással bejelentett demonstrációkról. S.sz. Időpont Megye Helyszín Rendezvény célja 12. KIMUTATÁS 2007. december 15-17. félpályás útlezárással bejelentett demonstrációkról S.sz. Időpont Megye Helyszín Rendezvény célja 1. 12.23. 56-os fkl. úton Somberek Mohács felé 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12.23.

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

IX. 314. A Pest vármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat iratai 1900-1944

IX. 314. A Pest vármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat iratai 1900-1944 Terjedelem: 5,65 fm, 70 csomó, 70 raktári egység. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 47. állvány, 13-18. polc a) Hivatali, ügyviteli iratok b) 1./ Általános kimutatások 2./ Birtokívek, ártéri, összesített

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

Ön választ, mi segítünk program nyertes pályázatok listája. 1 Hajdú-Bihar megye Lépéselőny Közhasznú Egyesület Debrecen

Ön választ, mi segítünk program nyertes pályázatok listája. 1 Hajdú-Bihar megye Lépéselőny Közhasznú Egyesület Debrecen Ön választ, mi segítünk program nyertes pályázatok listája Körzet Megye Szervezet neve Hol valósul meg a program? 1 Hajdú-Bihar megye Lépéselőny Közhasznú Egyesület Debrecen 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja Meghívottakkal

Részletesebben

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Térképszaurusz vs. Garmin GPS NASA World Wind (3D) Megint hétfő (vagy szerda)... Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. január 19-i ülés 1. A KJB 2010. éve KJB / 2009.02.05. A KJB 11 ülést tartott (2007: 11 ülés; 2008: 10 ülés, 2009: 10) A KJB összesen 75 napirendi pontot tárgyalt (2007:

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

1442 DEBRECEN HAJDÚSZOBOSZLÓ - SZARVAS KECSKEMÉT

1442 DEBRECEN HAJDÚSZOBOSZLÓ - SZARVAS KECSKEMÉT KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-1/2010-2011. Ea.: Lócskainé ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. április 1-tıl (péntektıl) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat (2-15 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ő r-f a cs na t or B er et ty ó Horto bágy-b eretty ó Se be s-k örös 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya főbb utak egyéb vízfolyás egyéb állóvíz

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép drog Bo Tisz a za Tis Tis za n Ló i- fő ya a to cs rn a Vaja i- ( I Kr a s yá ol őf II.) f s z na 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya

Részletesebben