LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN"

Átírás

1 LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN

2 PEST MEGYEI LEVÉLTÁRI FÜZETEK 31. Sorozatszerkesztő EGEY TIBOR

3 LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉL- TÁRBAN Pest Megyei Levéltár Budapest 1999

4 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jelent meg Mutatót készítette UJJ GYÖRGY ISSN x ISBN ö ISBN

5 Bevezető Bevezető A levéltárban őrzött kéziratos és nyomtatott térképgyűjtemény nagyobbik hányada az egykori Pest Pilis Solt vármegye, majd 1876-tól Pest Pilis Solt Kiskun vármegye területén található települések kül- és belterületét, kisebbik része különböző szempontokból a megye egész területét, valamint nem megyei területeket ábrázol. Napjainkra ezek a XVIII. századtól folyamatosan fennmaradt munkák történeti, gazdasági, környezetvédelmi, vízrajzi stb. szempontból felbecsülhetetlen források. A kutató számára a gyakran kézzel rajzolt és színezett, majd később metszett, ill. nyomtatott térképek igen sok információt nyújtanak. A térképek között a legegyszerűbb vázlatok ugyanúgy megtalálhatók, mint a részletesebben kidolgozott mappák. A XVIII. században készített munkák tájolása meglehetősen eltérő, majd a XIX. századtól kezdődően az északi tájolás vált általánossá. A területi arányokat általában bécsi ölben fejezték ki, amelynek visszatérő jelölése a 100 bécsi öl = 26 mm, ami az 1 : 7200 méretaránynak felel meg. Emellett még a 40 bécsi öl = 26 mm (1 : 2880), az 50 bécsi öl = 26 mm (1 : 3600), valamint a 200 bécsi öl = 26 mm (1 : 14400) méretarányok a leggyakoribbak. A térképészeti munkáknál a felszíni formák érzékeltetésére használt szintvonalak hazánk II. katonai felmérésekor, a XIX. században váltak általánossá. A határban előforduló erdők, mezők, folyók, tavak stb. jelölésére a természetben jellemző színeket alkalmazták. A XIX. század második felétől a nyomtatott térképeknél általánossá vált ez a kialakult jelrendszer. A levéltári törzsgyűjteményben található, Zala megyét ábrázoló évi nyomtatott mappán (PMT 25.) Tomasich János geometra már a ma használatos térképészeti jelölések egy részét alkalmazta. A levéltárban fellelhető térképdarabok vagy sorozatok különböző iratok, irategyüttesek mellékletei voltak, amelyeket külső megjelenésük miatt (nagyság, bádogtokban való tárolás stb.) külön kezelték. Az évek során ennek következtében alakultak ki a különböző sorozatok, külön nyilvántartások. Ezért a Pest Megyei Levéltár fond- és állagjegyzékében több helyen találkozhatunk térképekkel. A IV fondszám alatt, a Pest Pilis Vármegyei cs. kir. Úrbéri Törvényszék és a Pest Solt Vármegyei cs. kir. Úrbéri Törvényszék egyesített iratainak d) állagában vették fel az úrbéri térképeket (PMU); a XI fondban a Ráckevei Királyi Uradalom gazdasági iratai d) állagában szerepelnek az uradalomra és környékére vonatkozó térképek, illetve tervrajzok; a XV. 6. fondszámon a "Térképek levéltári gyűjteménye" elnevezéssel kialakított sorozatot (PMT); míg a XV. 9. jelzetnél a Nagykőrösi városi térképek levéltári gyűjteményét (NkT, NkK, NkNy) találjuk, amely iratanyaggal együtt a kecskeméti levéltárból került Nagykőrösre az ottani fióklevéltár létrehozását követően. A Pest Megyei Levéltár őrzi letétként a Váci Püspökség Gazdasági Levéltárát, amelyben az uradalmi geometra iratai között vannak az uradalomra vonatkozó térképek a XXXIII. 15. fondszám alatt. A megyei törzsanyag (PMT) a levéltár őrizetében az iratok mellől évek során levált, megállapíthatatlan őrzési helyű, kisebb levéltári egységekből kiemelt vagy ajándékozott, ill. vásárolt térképeket tartalmazza. Ezek közül kiemelkedik Mikovinyi Sámuel 1742-ben készített felvétele (PMT 4.), amely a Duna Áporka és Baja közötti szakaszát ábrázolja ártereivel és mellékvizeivel. E térképet a korban általános latin nyelvű feliratokkal látták el. Részletes képet nyújt az egyes települések földrajzi fekvéséről, megjeleníti a települések kiterjedését, a lakatlan területeket, a folyóvizeket és elnevezésüket. Ér- 5

6 Bevezető tékes darab a Balla Antal megyei földmérő által 1783-ban készített, megyei postautakat ábrázoló munka is (PMT 91.). A gyűjteményben találhatók nem megyei vonatkozású térképek is, mint a gradinai gazdaságról (Verőce m.) Schey Károly mérnök által készített ábrázolás (PMT 59.). Itt helyezték el a Földváry család levéltárából kiemelt térképek sorozatát a PMT sorszámok között. Ennek első darabja az 1843-ban Gere Zsigmond által készített, a cibakházai uradalomhoz tartozó Istvánháza (Jász Nagykun Szolnok m.) határában gyepből feltört szántóföld rajzolatja. A munkák között a Földváry család birtokigazgatásához nyújt támpontot a Ruttkay Mihály mérnök által 1765-ben készített öt térkép. A gyűjteményben helyezték el a Polgári perek (IV. 31-e Pest Pilis Solt vármegye Központi Törvényszékének iratai, Processus terminati) anyagából kiemelt darabokat is. Ezeknél több esetben elmaradt a jelzet feltüntetése, így gyakran csak kutatással állapítható meg eredeti helyük. A törzsanyag első nyilvántartásba vételét és nyomtatásban való közzétételét követően (1967) több nyomtatott térképpel is gyarapodott. A XVII XVIII. századból való, a történeti Magyarország településeiről készült, városképet ábrázoló munkákat is ebben a gyűjteményben helyezték el. Az úrbéri térképek (PMU) a Mária Terézia által elrendelt úrbérrendezéshez kapcsolódó felmérések és az azt követő birtokviták során keletkeztek. Méretük miatt többségükben ezeket eredetileg is külön kezelték. A kézzel rajzolt, gyakran színes térképeket az évek során egy-egy perszakaszban kiegészítették, vagy a régiek felhasználásával új térképeket készítettek, így részben jól nyomon követhetők a területre vonatkozó, ma már csak térképen fellelhető helytörténeti, gazdaságtörténeti, ökológiai és építészeti vonatkozású változások. Az iratokkal együtt történő használatuk teszi lehetővé a kutatók számára a fontos adatok rekonstruálását. Az úrbéri gyűjtemény darabjai általában a települések külterületének állapotát ábrázolják. Többször előfordul azonban a belterület foltszerű ábrázolása mellett részletes, a belsőség telkeit vagy a telken fellelhető építményeket, létesítményeket rögzítő térkép is. A mappa szélén néha feltüntették a határbeli birtokok tulajdonosairól felvett adatokat is. Az elkészült térkép hitelesítését követően kerülhetett a per anyagába. A munka szerteágazó volta miatt több uradalmi mérnök foglalkozott ilyen térképek készítésével. Így a gyűjteményben találjuk Szabó Imre ( ) hatvani; Petrikovics Ádám ( ), Bobok József ( ), Somody Károly ( ) és Richwalszky Dénes ( ) gödöllői; Hober József ( ) és Tomsich Mátyás ( ) kalocsai érseki; Török Ferenc óbudai (1871) uradalmi mérnök tevékenységét fémjelző térképek sorát. A korai munkák közül Kneidinger András 1778-ban Zsámbékról (PMU 49) készített térképe érdemel külön is említést pontos kidolgozásával. Illetékességből került a Pest Megyei Levéltárba a Bács Kiskun Megyei Levéltárból Nagykőrös város levéltárának részeként a Nagykőrösi Törzsanyag (NkT), a Nagykőrösi Kataszteri térképek (NkK) és a Nagykőrösi Nyomtatott és sokszorosított térképek (NkNy) gyűjteménye. A 170 darab NkT jelű anyag tartalmazza a város történetére vonatkozó legfontosabb térképeket, amelyek az iratokkal együtt jogbiztosító szereppel bírtak. Balla Antal megyei mérnök 1766-os évszámot viselő kéziratos munkája (NkT 1.) Nagykőrös, Nyársapát, Besnyő, Törtel területéről e gyűjtemény értékes darabja. A belterületről és a határrészekről készített felvételek lehetővé teszik, hogy a XVIII XX. században végbement településszerkezeti és határbeli változásaikat nyomon követhessük. Ebben az anyagban találhatunk például olyan XX. századi térképet is (NkT. 135.), amely az 1945 utáni földreform során kiosztott földterületek adatait tartalmazza. A Nagykőrösön és határában végzett kataszteri felmérések nyilvántartásba vett darabjai a törzsanyagot kiegészítve a határbeli változásokban igazítanak el, későbbi ceruzás bejegyzéseik fontos történeti adatokat őriztek meg. A nyomtatott munkák a városra vonatkozó, nyomdailag sok- 6

7 Bevezető szorosított térképeket tartalmazzák. Ide kerültek azok a nem nagykőrösi vonatkozású, de a városi levéltári anyagból kikerült tablók is, amelyeket a rendezés során máshova nem lehetett besorolni. Ilyen például a Strassen Karte des Pest Solter Comitats című (NkNy) szerző és év nélküli, feltehetőleg XIX. század közepén készült térkép. A ráckevei koronauradalmi térképek (R) a XVIII. századtól kezdődően a Csepelsziget községeire, valamint Peszér és Adács uradalmi területekre vonatkozóan nyújtanak támpontot. Sajnos a XVII XVIII. századra vonatkozó irat- és térképanyag jelentős része szétszóródott, elpusztult, így az uradalom korai történetével foglalkozók számára a rekonstruálás csak másodlagos forrásokból lehetséges. A gyűjteményben jelentős számban találunk a terület erdőgazdálkodásához kapcsolódó üzemterveket, az uradalommal határos részekre vonatkozó térképeket is. Érdekes helytörténeti adatokat tartalmaz a gyűjtemény a pesti vasúttársaság által kisajátítandó területre (R. 3.), ill. a promontori (budafoki) országút nyomvonalára (R. 4.). Megfigyelhetjük a térképeken a Csepel-szigeti települések szerkezetének alakulását, utcahálózatuk változásait. Az uradalmi erdőgazdálkodás mellett a térségben jelentős vadászathoz vadászterület kijelölése is találunk térképanyagot. Stuhlmiler Mátyás uradalmi mérnök működését az 1830-as és 1840-es években elkészített térképeinek sora fémjelzi. Ebben az anyagban található Kiskunlacháza bel- és külterületéről az a mintegy negyven darabos gyűjtemény, amely XIX. századi állapotokat tükröz. Ezek a térképek a város és az uradalom közötti határvitákat, ill. Kiskunlacháza határbeli birtokait rögzítik. Csak részben kapcsolódnak a koronauradalmi anyaghoz, feltehetőleg a beszállításkor történt szétválasztási pontatlanság miatt kerültek ide. A pontos választ a témával foglalkozó kutató a koronauradalmi és a kiskunlacházai anyag feltárása után kaphatja meg. A Váci Püspökség Gazdasági Levéltára (VPGL) gazdag iratanyagot tartalmaz. A püspökséghez tartozott településekre vonatkozó térképeket a püspökség által alkalmazott geometrák készítették. A XVIII. századtól kezdődően, gyakran egy-egy településről több térképet is rajzoltak, így Alpár esetében Fiedler Tamás uradalmi geometra ban készített térképe (VPGL 2.) után Suhajda Mátyás uradalmi geometra közötti munkái mutatják az eltelt időszak változásait (VPGL 3 5.). Értékes darabjai a gyűjteménynek a Kálló (Nógrád m.) határát és belterületét részletesen ábrázoló térképek sora, amelyek pontosságukkal és részletességükkel a XVIII. századi térképészet minden ismeretét felsorakoztatják (VPGL ). Kállóról még több, a XIX. század első felében készített munka ismert. Az uradalmi erdőgazdálkodást, a tudatos erdőtelepítési tevékenységet jelzi, hogy az egyes fafajtákat és a telepítendő területeket pontosan kijelölték, több évtizedre előre megtervezték. Ilyen a püspökszilágyi erdőség (VPGL 60.) vagy a szentjakabi erdőség közötti (VPGL 49.) telepítési terve is. Fellelhetők az uradalmi anyagban vízszabályozásra vonatkozó adatok, mint pl. a Gombás patak szabályozási terve (VPGL. 82.). Jól nyomon követhető a XVIII. századtól a nagybirtokok gazdálkodásában a környezettel való tudatos foglalkozás. Módszeres feltárása segítséget nyújt napjaink környezetvédelmi gondjainak megoldásában is. Az érdeklődők számára gazdag ismereteket ad a települések külterületeinek birtoklásával foglalkozó, úgynevezett határperekkel kapcsolatos térképészeti anyagok együttese. A mintegy 114 térképet felölelő gyűjtemény a püspökséghez tartozó településekről, azok határáról és birtokosairól páratlan adatbázis. A Pest Megyei Levéltár anyagában nemegyszer találkozhatunk az iratok mellékleteként térképekkel, mert a középszintű rendezettségből adódóan csak a külön kezeltek kerültek önálló gyűjteménybe. A kutatások során előfordulhat, hogy a polgári peres 7

8 Bevezető anyagban, az úrbéri pereknél, az alispáni iratokban, a közigazgatási iratok között stb. találunk olyan térképeket, amelyek akár térképtörténeti szempontból is jelentősek, érdekesek és értékes munkák lehetnek. A kutató számára fontos, hogy ne elégedjen meg a katalógusokban felsoroltakkal, hanem témájához kapcsolódóan tekintse át a lehetséges egyéb forrásokat is. *** A Pest Megyei Levéltárban őrzött térképgyűjtemény ismertetéséhez a korábban máshol megjelent, hasonló munkák feldolgozási szempontjait megismerve alakítottuk ki a térképek leírásának szempontrendszerét. A Magyar Országos Levéltár által az elmúlt évtizedekben kiadott helytartótanácsi és kamarai, valamint a magyar egyházi levéltárak nyilvántartott térképeiről készített katalógusok kiadási módszereit példának tekintettük. A levéltári anyagban több helyen előforduló, fond- vagy állagszinten a fondjegyzékben szereplő térképsorozatokat a Bendefy László által kidolgozott rendszer alapján ismertetjük. A kötetben 1444 térképleírást közlünk. A sorszám és a jelzet után a térképek legfontosabb adatait az alábbiak szerint dolgoztuk fel. Az első pontban a szerző, másoló vagy hitelesítő nevét, a beosztását, a térkép keltezésének dátumát közöltük. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a neveknél a vezetéknév áll elől, ezt követi a vesszővel elválasztott keresztnév. Ha csak közvetett módon állapíthatók meg a fenti adatok, azokat [ ] zárójelben közöltük. A második pontban betűhív leírással a térkép teljes címét, illetve annak érdemi részét adtuk meg. A térkép hátoldalán olvasható címeket [ ] zárójel jelzi. A harmadik pont magyar nyelven a térkép részletes leírását tartalmazza, amelyben az ábrázolt területre és a felvétel céljára utalunk. Itt a település nevét a mai formában és helyesírással írtuk. Az egykori közigazgatási hovatartozás megállapításához az évi helységnévtárat vettük alapul. A mutatóban a Pest megyei községeknél nem tüntettük fel a megyét. A településnél, ha közigazgatási hovatartozásában változás történt, akkor azt a mutatóban ( )-ben jelezzük. A negyedik pont a térképre vonatkozó legfontosabb kartográfiai adatokat tartalmazza latin és angol nyelvű rövidítésekkel, amelyek feloldása a rövidítések jegyzékében szerepel. Az ötödik pont a térkép legfontosabb topográfiai adatait (víz- és hegyrajzi, mezőgazdasági, belterületi stb. adatok) sorolja fel. Ebben a pontban utalunk az egyes térképek összetartozására is. A tájékozódást segíti a kötet végén az összevont hely- és névmutató. A munkát térképtörténeti és a térképek leírására vonatkozó válogatott bibliográfia zárja. 8

9 Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke A. = auctor (szerző) adj. = adjunctus (segéd) ag. = ager (szántóföld) ald. = alveus desertus (elhagyott, kiszáradt folyómeder) alerd. = alerdész almérn. = almérnök ar. = ared (szérűskert) aru. = arundinetum (nádas) arx = arx (vár) Auth. = authenticavit (hitelesítette) calc. = calcatura (nyomás, forduló) can. = canalis (csatorna) cap. = capella (kápolna) cast. = castellum (kastély) cb. = conditio bona (a térkép jó állapotban van) Cgr. = calcographia (részmetszet) civ. = civitas (város) CLR. = Civitas Libera Regia (Szabad királyi város) cm. = conditio mala (a térkép rossz állapotban van) cmol. = canalis molal (malomcsatorna) co. = colles (dombok) col. = colorata (a térkép színezett) com. = comitatus (megye, megyei) Cop. = copia (másolat, másolta) cro. = croatica (horvát) deest. = hiányzik, hiányoznak (t. i. a térképek) Del. = delineavit (rajzolta) des. = deserta (puszta telek, puszta föld) distr. = districtus (kerület) div. = diverticula (dűlőnevek) dom. = domus (ház, házak) dom. geom. = dominalis geometra (uradalmi földmérő) e. = explicatio (magyarázó jegyzet, leírás, adatközlés) E. = east, orientalis (keleti tájolás) Ea. = explicatio agricolaris (mezőgazdasági jellegű magyarázat) ee. = explicationes (bőséges magyarázat) épmest. = építőmester erd. = erdész erdőmérn. = erdőmérnök Es. = explicatio silvestris (erdőgazdasági vonatkozású magyarázat) ext. = ex(s)tirpatura (irtvány) exu. = exundatio (áradás, kiöntés) felm. = felmérési 9

10 Rövidítések jegyzéke felügy. = felügyelő fl. = fluvius (folyó) fo. = fossa (árok) fod. = fodina (bánya) fons = fons (forrás, kút) főerd. = főerdész főerdm. = főerdőmester földm. = földmérő főmérn. = főmérnök főtan. = főtanácsos fr. = gallica (francia) geom. = geometra (mérnök) ger. = germana (német) got. = litteraris gothicis (gót betűs írás) h. = helyettes Hab. = hydrographia abundans (gazdag vízrajz) Hb. = hydrographia bona (jó vízrajz) hfr. = hortus fructuarius (gyümölcsöskert) Hmo. = hydrographia modica (gyér vízrajz) hort. = hortus (kert) hung. = hungarica (magyar) hydr. = hydraula (vízmérő, vízmérnök) ifj. = ifjabb Im. = imitacio (az eredetiről készül másolat) Impr. = Impressum ( nyomat, nyomtatott térkép) Ing. = Ingenieur (mérnök) ins. = insula (sziget) Ip. = Imperfecta (befejezetlen) jár. = járási jur. = juratus (esküdt, hites) k. k. = kaiserlich-königlich (császári-királyi) ker. = kerületi kkun. = kiskun kir. = királyi lac. = lacus (tó) lat. = latina (latin) Lith. = lithographia (kőnyomat) m. = megye, megyei M. = metrum (méretarány) magg. = mappa linteo agglutinata (vászonra húzott térkép) math. = mathematicus (matematikus) Md. = metrum deductum (levezetett méretarány) me. = meta (határdomb) 10

11 Rövidítések jegyzéke mef. = meander fluvii (folyókanyarulatok) mepr. = meander progressivi (fejlődő kanyarulatok) mérn. = mérnök mo. = montes (hegyek) mol. = mola (malom) mpa. = materia charta papyraea (a térkép anyaga papír) Mpart. = mappa particularia (részletes mezőgazdasági térkép) mpe. = materia pergamena (anyaga pergamen) Ms. = manuscriptum (kézirat) műsz. = műszaki N. = north, septemtrionalis (északi tájolás) NNW. = north north-west (észak-északnyugati tájolás) NW. = north west (észak-nyugati tájolás) o. = orientatio (tájolás; ez a jelzés magában nem fordul elő) od. = orientatio deducta (utólagos, levezetett tájolás; ez a jelzés az orientatio helyett szerepelhet) okl. = okleveles ole. = oleata opp. = oppidum (mezőváros) ord. = ordinarius (rendes, kinevezett) org. = orgia (öl; ez a jelölés magában nem fordul elő) org. V. = orgia Viennensis (bécsi öl) orsz. = országos oven. = orbe ventorum (szélrózsával megadott tájolás) pag. = pagus (helység, falu) pal. = palus (mocsár) pcol. = partim colorata (részben színezett) pedel. = penna delineata mappa (tollrajz) po. = pons (híd, hidak) porn. = parergon in forma ornata (díszes címkeret) poss. = possessio (falu) Pp. = parergon plenum (szöveggel kitöltött címkeret) pra. = pratum (rét, rétek) praed. = praedium (puszta) proc. = processus (járás) Proc. term. = Processus terminati (Bevégzett polgári perek) psc. = pascuum (legelő, legelők) pti. = puteus tollenone instructus (gémeskút) Red. = reduxit (kicsinyítette) rid. = ripa dipurta (szakadó partvonal) riv. =rivulus (patak) rsn. = rivulus sine nominatione (patak név nélkül) rud. = rudera (rom, romok) S. = south, meridionális (déli tájolás) sa. = sine auctore (szerzője ismeretlen) 11

12 Rövidítések jegyzéke sab. = sabuletum (homokos, fövényes terület) Sc. = sculpsit, sculptura (metszette, metszet) sd. = sine dato (keltezés nélkül) sco. = scopulus (zátony) scol. = sine coloratione (nem színezett) sem. = semita (gyalogösvény) sil. = silva (erdő, erdők) slav. = slavica (szláv) slov. = slovaca (szlovák) sm. = sine metro (méretarány nélkül) so. = sine orientatione (tájolás nélkül) sta. = statuta (szobor) tan. = tanácsos tar. = terra arabilis (szántóföldek) tem. = templum (templom) th. = törvényhatósági tra. = traiectus (rév) urad. = uradalom, uradalmi útbizt. = útbiztos v. = városi val. = valles (völgyek) vi. = viae (út, utak) vin. = vinea (szőlőskert) vízmérn. = vízmérnök vm. = vármegyei vco. = via commercialis (kereskedelmi utak) vpo. = via postalis (postaút, postautak) vre. = via regia (országút, országutak) W. = west, occidentalis (nyugati tájolás) WNW. = west north-west (nyugat-északnyugati tájolás) WSW. = west south-west (nyugat-délnyugati tájolás) 12

13 Pest Megyei Törzsanyag térképei Pest Megyei Törzsanyag térképei 1 PMT Mérte: Karlovszy, Vilmos Del: Deák, Sándor V. Pest Debreceni vonal Iiik Osztálya Üllő Irsa Térképe azon földrészeknek, melyek Monor helységben a magyar központi vasút által elfoglaltattak. 3. A Pest Debrecen közötti vasút nyomvonal térképe az Üllő Albertirsa közötti szakaszról. 4. Ms; cb; magg; 405 x 29 cm; o: N. M: 100 org. V. = 65 mm; 1 : 2880; hung; col. 5. Hmo; aru; vre; sem; ag; tanya; vasútvonal; Monor belterületének ábrázolása a vasútállomás környékén. L. még PMT. 17.; 17/1. térképe! 2 PMT Sotth, Kálmán h. mérn Az ecseri 102 sz. betétben foglalt sor számok és h. r. szk. alatti ingatlanok felosztásának Vázrajza. 3. Ecser (Pest m.) 102. sz. telekkönyvi betétében levő ingatlan mezőgazdasági műveléshez történő felosztásának rajza. 4. Ms; mpa; cm; 39 x 57 cm; o: N. sm; e; hung; scol. 5. Hmo; me; ag. L. még PMT. 2/1. térkép! 3 PMT. 2/1. 1. Sotth, Kálmán h. mérn Az ecseri 102. sz. betétben foglalt sorszámok és és 883. h. r. számok alatti ingatlanok felosztásának Vázrajza. 3. Ecser (Pest m.) 102. sz. telekkönyvi betétében levő ingatlan felosztási rajza. 4. Ms; mpa; cm; 39 x 57 cm; o: N. sm; e; hung; scol. L. még PMT. 2. térkép! 4 PMT Mocsy, László földm A Baghi vadas kertnél levő kereszttől, a köpüs kuti hidig lehető három utmenetelt előadó rajzolat. 13

14 Pest Megyei Törzsanyag térképei 3. Köpüs kút és a bagi Vadaskert közötti útvonalak rajzai Hévizgyörk, Bag és Aszód (Pest m.) felől. 4. Ms; magg; cb; 128 x 47 cm; od: N. M: 100 org. V. = 26 mm; 1 : 7200; e; hung; col. 5. Hmo; lac; rsn; co; cast; pag; po; sem; vi; vre; kereszt; Aszód, Bag és Hévizgyörk településfoltja. 5 PMT Mikovinyi, S[ámuel] Arch. et Geom. Aul. Cam. Regio Mappa Danubii cursum situmque tam ex eo quam aliis I. Comitat Pestiensis partibus procurrentium Alveorum Aquarumque meatuum, ac inde per Districtum Solthien formatarum, et Paludum representans. 3. A Duna és mellékvizeinek térképe Áporka (Pest m.) és Baja (Bács m.) között a települések helyének megjelölésével. 4. Ms; magg; cb; 45 x 100 cm; o: N. M: 100 org. V. = 1,5 mm; 1 : ; e; lat; col. 5. Hab; Duna fl. szakasza; Sárvíz; Kígyós ér; riv; lac; mef; ins; co; civ; pag; opp; magazin; Áporkától Bajáig településfoltok; tem; praed; Kalocsa: püspöki palota; ag; sil. 6 PMT. 5/ Mocsy, László földm Baghtól a hatvani töltésekig terjedő kassai ut darabnak területi rajzolatja. 3. Bag és Hévizgyörk (Pest m.) településfoltjától Hatvanig (Heves m.) vezető kassai út felszínrajza. 4. Ms; magg; cb; 79 x 54 cm; 78 x 54 cm; 77 x 53 cm; o: N. M: 100 org. V. = 26 mm; 1 : 7200; e; hung; pcol. 5. Hb; lac; rsn; fons; co; fo; pag; mol; tem; sem; vi; vre; vpo. L. még PMT. 5/4 5.; 5/6 7.; 5/8 9.; 5/10. térképek! 7 PMT. 5/ Mocsy, László földm Baghtól a régi törtésen által a köpüs kutig menő ut Niveau és Távolsági rajzolatja. 3 Bagtól (Pest m.) az új kassai út keresztmetszete. 4. Ms; magg; cb; 74 x 59 cm; 75 x 52 cm; od: N. M: hosszúság: 100 org. V. = 23 mm; 1 : 8200; magasság: 100 org. V. = 12 mm; 1 : 15600; keresztmetszet: 100 org. V. = 16 mm; 1 : 11700; e; hung; col. 5. Hmo; me. L. még PMT. 5/1 3.; 5/6 7.; 5/8 9.; 5/10. térkép! 8 PMT. 5/ Mocsy, László földm

15 Pest Megyei Törzsanyag térképei 2. Baghtól Héviz Györkön keresztül köpüs kuti Hidig menő Ut vizmértéki és távolsági Rajzolatja. 3. A Bagon és Hévizgyörkön (Pest m.) átvezető országút távolsági, magassági és keresztmetszeti rajza. 4. Ms; magg; cb; 77 x 55 cm; 81 x 54 cm; od : N. M: hosszúság : 100 org. V. = 45 mm; 1 : 4160; magasság: 100 org. V. = 12 mm; 1 : 15600; keresztmetszet: 100 org. V. = 17 mm; 1 : 11040; e; hung; col. 5. Hmo; me. L. még PMT. 5/1 3.; 5/4 5.; 5/8 9.; 5/10. térképek! 9 PMT. 5/ Mocsy, László földm Köpüs kuti hidtól a kő határig menő ut vizmértéki és távolsági rajzolatja. 3. A Bag (Pest m.) és Hatvan (Heves m.) közötti országút részletes távolság, magasság és keresztmetszeti rajza. 4. Ms; cb; 72 x 52 cm; 70 x 51 cm; od: N. M: távolság: 100 org. V. = 45 mm; 1 : 4160; magasság: 100 org. V.= 12 mm; 1 : 15600; e; hung; col. L. még PMT. 5/1 3.; 5/4 5.; 5/6 7.; 6/10. térképek! 10 PMT. 5/ Mocsy, László földm Varsányi határtól a Hatvani Töltésig menő Ut vizmértéki és távolsági Rajzolatja. 3. Varsány (Pest m.) és Hatvan (Heves m.) közötti útszakasz távolság, keresztmetszet és magasság rajza. 4. Ms; magg; cb; 75 x 52 cm; od: N. M: távolság: 100 org. V. = 45 mm; 1 : 4160; magasság: 100 org. V. = 12 mm; 1 : 15600; keresztmetszet: 100 org. V. =17 mm; 1 : 11040; e; hung; col. 5. Hmo; me. L. még PMT. 5/1 3.; 5/4 5.; 5/6 7.; 5/8 9. térképek! 11 PMT Fodolay, János mérn Zbiskói és zádori Révek köze Abrosza. 3. A zbiskói és zádori révek közötti Duna szakasz, a Paksi sziget és Paks (Tolna m.) mezőváros egy részének térképe. 4 Ms; magg; cb; 90 x 50 cm; od: N. M: 100 org. V. = 26 mm; 1 : 7200; hung; col. 5. Hb; Duna fl.; ins; tra; opp; vi; psc; vin. 12 PMT Diebl, Károly mérn

16 Pest Megyei Törzsanyag térképei 2. Vázrajz készitetett 1889 évi Augusztus hó 27én Kis Tétény községben tartott birói szemle alkalmával nyert utasitás folytán. 3. Kistétényben (Pest m.) Wolf Vilmos szőlőjének és a hozzá tartozó épületeknek helyszínrajza. 4. Ms; pedel; magg; cb; 80 x 56,5 cm; so. M: 100 org. V. = 260 mm; 1 : 720; e; hung; scol. 5. Hmo; fons; vin. 13 PMT Dessy, József geom Rajzolatja a Duna folyásának Foktőtől fogva a Vajas torkáig a javallott külömbb,, külömbféle által-vágásokkal együtt. 3. Foktő (Pest m.) és a Vajas torok közötti Duna szakaszról készített térkép, E Néhai Ingenieur Balla Antal ur által proiectált által vágás. 4. Pedel; mpa; cm; 130 x 58 cm; so. M: 100 org. V. = 9 mm; 1 : 20800; hung; pcol. 5. Hab; ins; agg; tem; sil; korcsma. 14 PMT Bozsó, Ferenc mérn Kalocsa megyei város településtörténeti térképe. 3. Kalocsa (Pest m.) 177(3?), 1870, 1910, évi területét bemutató térkép. 4. Cop; mpa; cb; 42 x 20,5 cm; so. M: 1 : 25000; hung; scol. 15 PMT L. PMT. 9. térkép! 2. Kalocsa megyei város belsőségeinek térképe. 3. Kalocsa (Pest m.) belterületi térképe. 4. Cop; mpa; cb; 75 x 60 cm; so. M: 1 : 5000; hung; scol. 5. Hmo; div; tem; részletes utcahálózat nevekkel. 16 PMT Bicskey, György [XX. szd.] 2. Kiskunhalas megyei város. 3. Kiskunhalas (Pest m.) határának térképe. 4. Im; mpa; cb; 45,4 x 52,5 cm; o: N. M: 1 : 75000; ee; hung; scol. 5. Hmo; vi; ag; vin. 16

17 Pest Megyei Törzsanyag térképei 17 PMT sa. [XX. szd.] A Körösér szabályozási terve. 4. Pedel; mpe; cb; 188 x 47 cm; so. sm; hung; pcol. 5. Hb. L. még PMT. 12/1 12/6. térképek! 18 PMT. 12/1. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpe; cb; 149 x 43 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12/2-12/6. térképek! 19 PMT. 12/2. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpe; cb; 162 x 33 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1.; 12/3 12/6. térlépek! 20 PMT. 12/3. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpa; cb; 180 x 50 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1.; 12/2.; 12/4 12/6. térképek! 21 PMT. 12/4. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 17

18 Pest Megyei Törzsanyag térképei 4. Pedel; mpa; cb; 122 x 24 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még. PMT. 12.; 12/1 12/3.; 12/5.; 12/6. térképek! 22 PMT. 12/5. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpa; cb; 175 x 40 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1 12/4.; 12/6. térképek! 23 PMT. 12/6. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpa; cb; 175 x 48 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1 12/5. térképek! 24 PMT Diebl, Károly mérn Vázrajz 1887 évi October 24 ik napján Kis Tétény községben tartott bírói szemle alkalmával történt felmérésről. 3. Kistétény (Pest m.). 4. Pedel; mpa; cm; 28 x 19 cm; so. M: 100 org. V. = 260 mm; 1 : 720; e; hung. L. még PMT. 13/1. térkép! 25 PMT. 13/ Diebl, Károly mérn Kistétény (Pest m.). 4. Pedel; mpa; cm; 28 x 10,5 cm; so. sm; hung. 18

19 Pest Megyei Törzsanyag térképei 26 PMT sa Pest Pilis Solt Kiskun megye Tétény nagyközség Nagytétény, Budafok, Kistétény, Budapest (Pest m.) határpontjainak kijelölése. 4. Impr; mpa; cm; 65 x 56 cm; od: N. M: 100 org. V. = 65 mm; 1 : 2880; hung; scol. 5. Hmo; tem; div. L. még PMT. 14/1. térkép! 27 PMT. 14/1. 1. sa Pest Pilis Solt Kiskun megye Kis-Tétény nagyközség Nagytétény, Budafok (Pest m.) közötti terület részletes rajza. 4. Im; mpa; cm; 65 x 52 cm; od: N. M: 100 org. V. = 65 mm; 1 : 2880; hung; scol. 5. Hmo; fo; co; div; vi; dom; 3. sz. résztérkép. L. még PMT. 14. térkép! 28 PMT sa Kerepesi Posta háztul Aszódon által a Hatvani postaházig terjedő ut vonal hoszrajza. Mellyen a vörössel festett hidak a kőhidakat, a sárgák a fahidak heleit mutattyák. 3. A Kerepes, Aszód (Pest m.), Hatvan (Heves m.) postaút térképe. 4. Ms; magg; cb; 102 x 67 cm; so. sm; e; hung; pcol. 5. Hmo; po; sta; mol; vpo; dom. 29 PMT sa. [XX. szd] A Duna és ártere Dunakömlőd (Tolna m.) és Bátya (Pest m.) között. 4. Im; magg; cb; 58,5 x 91 cm; o: N. M: 1000 org. V. = 52 mm; 1 : 36000; hung; col. 5. Hab; aru; exu; ins; lac; co; dom; sem; tra; civ; vi; pag; ag; hort; div; pra; psc; vin. L. még PMT. 16/1. térkép! 30 PMT. 16/1. 1. sa. [XX. szd.] A Duna és ártere Dunaegyháza és Kisharta (Pest m.) között. 19

20 Pest Megyei Törzsanyag térképei 4. Im; magg; cb; 58,5 x 91 cm; o: N. M: 1000 org. V. = 52 mm; 1 : 36000; hung; col. 5. Hab; aru; ins; exu; lac; co; dom; sem; vi; pag; ag; hort; div; pra; psc; vin. 31 PMT sa Situations Plan der proj. Pesth Debrecziner Eisenbahn und zwar Bereiche des Pesther Comitates 3. A Pest Debrecen közötti vasút Vecséstől a megyehatárig terjedő szakaszának nyomvonal térképe. 4. Ms; cb; mpa; 1353 x 45 cm; so. M: 100 org. V. = 32,5 mm; 1 : 5760; hung; ger; col. 5. Hmo; lac; aru; ag; sil; vin; belterületi részek: Vecsés, Üllő, Monor, Pilis, Alberti, Irsa, Bercel és Farmos. L. még PMT. 1.; 17/1. térképek! 32 PMT. 17/1. 1. sa Situations Plan der Flügel-Bahn von Berczel nach Szolnok und zwar im Bereiche des Pesther Comitats. 3. A Pest Debrecen közötti vasút Bercel és Szolnok közötti szakaszának térképe. 4. Ms; cb; mpa; 591 x 49 cm; so. M: 100 org. V. = 32,5 mm; 1 : 5760; hung; ger; col. L. még PMT. 1.; 17. térképek! 33 PMT rajzoltatott: k. dunamérési Intézet Vizhelyzeti térképe a Dunának és árjainak tekintetes nemes Pest vármegyében s a nems Kis Kunsági kerületben melly a nagyméltóságu m: k: Helytartótanács 1838 dik évi szám alatt költ kegyelmes rendeletéhez képest, az eredeti térképekből 1 = 300 mértékben a m. k. épitési Főigazgatóság felügyelése alatt ns Pest vármegye számára lemásoltatott esztendőben. 3. A Duna Dunabogdány és Békásmegyer (Pest m.) közötti szakasza. 4. Im; magg; cb; 78 x 120 cm; cm; o: N. M: 1 = 300 ; 1 : 21600; e; hung; col. 5. Hab; ins; Duna fl; Szentendrei-sziget; mef; pal; riv; rsn; lac; sab; ald; co; fo; mo; civ; pag; vi; vre; sem; ag; ar; hort; div; ext; korcsma; pra; psc; sil; proc. L. még PMT. 18/1 18/12. térképek! 1. L. PMT. 18. térkép! 2. L. PMT. 18. térkép! 34 PMT. 18/1. 20

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS Térképek levéltári leírásához és adatbázisban történő feldolgozásához 2012 Készült a Levéltári Kollégium által megbízott Levéltári Szabványügyi Bizottság munkájának

Részletesebben

Karácsonyi rendkívüli akciónk: Minden kiadvány féláron! DVD-ROM 16.000 Ft helyett. kétlemezes DVD-ROM 24.000 Ft helyett

Karácsonyi rendkívüli akciónk: Minden kiadvány féláron! DVD-ROM 16.000 Ft helyett. kétlemezes DVD-ROM 24.000 Ft helyett 39. szám 2009. december ARCANUM KÖRLEVÉL Karácsonyi rendkívüli akciónk: Minden kiadvány féláron! CD-ROM 5.000 Ft helyett DVD-ROM 16.000 Ft helyett kétlemezes DVD-ROM 24.000 Ft helyett 2.500 Ft 8.000 Ft

Részletesebben

A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS DÓKA KLÁRA / A DUNA-MAPPÁCIÓ (1823 1845) / TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS/ [1] Dóka Klára A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS I. A DUNA BIRODALMI JELENTÕSÉGE A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN / 2 II. MÛSZAKI KÉPZÉS

Részletesebben

ARCANUM KÖRLEVÉL. Robotszkenner az Arcanumnál: Magyarországi premier

ARCANUM KÖRLEVÉL. Robotszkenner az Arcanumnál: Magyarországi premier 40. szám 2010. április ARCANUM KÖRLEVÉL Szeretettel várjuk a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon! Április 22-25. között, a Millenárison, a Jövő Háza földszinti 46-os standunkon kedvezményesen vásárolhatja

Részletesebben

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Ebből a nevezetes alkalomból az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem és a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület a RÁKOSCSABAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Részletesebben

Palócföld térképezettsége

Palócföld térképezettsége EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Palócföld térképezettsége SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Szaniszló Ádám térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató Témavezető:

Részletesebben

MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC

MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1972-73/1 MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC (Makó, József Attila Múzeum) Makó hét-nyolc évszázados múltja településtörténetileg két fő korszakra oszlik. A régi Makó

Részletesebben

NAGYATÁD. Butor Zsanett. Dr. Irás Krisztina

NAGYATÁD. Butor Zsanett. Dr. Irás Krisztina EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TERÜLETI FEJLŐDÉS VIZSGÁLATA EGY KISVÁROS TÖRTÉNETÉN KERESZTÜL NAGYATÁD SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Butor Zsanett térképész és geoinformatikus

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Szûcs József faragványai

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Szûcs József faragványai BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Szûcs József faragványai Tartalom:

Részletesebben

Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3

Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3 Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3 ÚJ ADATOK ÉS MÓDSZEREK SZOLNOK VÁROSMAGJÁNAK TÖRTÉNETI REKONSTRUÁLÁSÁHOZ I. BEVEZETÉS Szolnok városmagjának

Részletesebben

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL)

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) 11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf. 33. Telefon: (+36) 74/311-718, (+36) 74/510-709 Fax: (+36) 74/319-473

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében

A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében NOKY 1918, р. 187), ami 113 m A. f. magas. Bulla Béla pontosabb vizsgálatai 116 m A. f. magasságban jelölik meg a Balaton

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1.

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. Sorozatszerkesztő Kollega Tarsoly István Pandula Attila Genealógia 1. Szerkesztette Kollega Tarsoly István Kovács Eleonóra

Részletesebben

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN II. József német telepesei 1784 1787 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Vezető: Prof. Dr. Botos Katalin Témavezető Dr. Szulovszky

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem hírei. A rákoshegyi oltárkép

Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem hírei. A rákoshegyi oltárkép Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem hírei A Hommage a Esterházy című kiállítás július 30-ig látogatható az Erdős Renée Házban, amelyben Kárpát medencei művészek emlékeznek a mártírra.

Részletesebben

ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3

ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3 ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3 Településtörténeti kutatások Solt Tételhegy Kiskunfélegyháza, Amler-bánya Kecskemét 2014 ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3 Településtörténeti kutatások Solt Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya

Részletesebben

Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola. PhD-értekezés. Dr. Gálné Horváth Ildikó. Prof. Dr. Tóth József DSc egyetemi tanár

Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola. PhD-értekezés. Dr. Gálné Horváth Ildikó. Prof. Dr. Tóth József DSc egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A Hódmezővásárhely környéki tanyák és tanyaközpontok vizsgálata a tér és idő összefüggésében PhD-értekezés Dr. Gálné Horváth Ildikó

Részletesebben

A Bujáki Vár és környezetének turisztikai célú hasznosítására vonatkozó fejlesztési program - beruházás megvalósíthatósági tanulmánya

A Bujáki Vár és környezetének turisztikai célú hasznosítására vonatkozó fejlesztési program - beruházás megvalósíthatósági tanulmánya A Bujáki Vár és környezetének turisztikai célú hasznosítására vonatkozó fejlesztési program - beruházás megvalósíthatósági tanulmánya Szerzők: Kovács Miklós, Majcher Tamás, Mátyó Edina Kovaterv Kft. 2013.

Részletesebben

Mellékletek. Bátya község településrendezési terve

Mellékletek. Bátya község településrendezési terve Mellékletek Bátya község településrendezési terve Mellékletek RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY BÁTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ KECSKEMÉT 2010 Bátya község településrendezési terve 1/18 régészeti hatástanulmány

Részletesebben

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM 3 * M 0 0 4. RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM o MEZŐ VÁROS-KISVÁROS Keszthely,1990 RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM Rendi

Részletesebben

A kun és jász székközpontok kérdéséhez

A kun és jász székközpontok kérdéséhez S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. A kun és jász székközpontok kérdéséhez H ATHÁZI G ÁBOR Több mint három évtizede annak, hogy Pálóczi Horváth András nagy ívû tanulmányban összegezte a kunok magyarországi

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Kunszentmárton, a mezőváros

Körös vizinek napkeleti partján Kunszentmárton, a mezőváros Körös vizinek napkeleti partján Kunszentmárton, a mezőváros Körös vizinek napkeleti partján Kunszentmárton, a mezőváros Szerkesztette: Barna Gábor Pusztai Gabriella Kunszentmárton, 2008 Megjelent a Nemzeti

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1981 HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8. M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS-ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Részletesebben

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 86. tétel Missale, 1758. A Központi Antikvárium 117. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2010. november 22 - december 2. hétköznap

Részletesebben

AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK DIGITALIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MÓDSZERTANI TANULMÁNY

AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK DIGITALIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MÓDSZERTANI TANULMÁNY BISZAK SÁNDOR LAKATOS ANDOR VAJK ÁDÁM: AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK DIGITALIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MÓDSZERTANI TANULMÁNY Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető...3 1.1.) Gondolatok a háttérről, a vállalkozás célkitűzései...3

Részletesebben

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék

1.) Az érsekség rövid bemutatása. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.) Az érsekség rövid bemutatása...1 1.1.) A névhasználat változásai...1 1.2.) Területi változások...3 1.3.) Az érseki tartomány...4 1.4.) A főegyházmegye hívei és papsága számadatok tükrében...5

Részletesebben

Takács László Kovács Zsolt. Hejõbába története

Takács László Kovács Zsolt. Hejõbába története Takács László Kovács Zsolt Hejõbába története Ne vegyük a dolgot, amint lennie kellene, hanem amint van, s úgy az embereket. (Széchenyi István) Takács László Kovács Zsolt Hejõbába története Hejõbába,

Részletesebben