LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN"

Átírás

1 LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉLTÁRBAN

2 PEST MEGYEI LEVÉLTÁRI FÜZETEK 31. Sorozatszerkesztő EGEY TIBOR

3 LAKOS ÁGNES TÉRKÉPEK A PEST MEGYEI LEVÉL- TÁRBAN Pest Megyei Levéltár Budapest 1999

4 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jelent meg Mutatót készítette UJJ GYÖRGY ISSN x ISBN ö ISBN

5 Bevezető Bevezető A levéltárban őrzött kéziratos és nyomtatott térképgyűjtemény nagyobbik hányada az egykori Pest Pilis Solt vármegye, majd 1876-tól Pest Pilis Solt Kiskun vármegye területén található települések kül- és belterületét, kisebbik része különböző szempontokból a megye egész területét, valamint nem megyei területeket ábrázol. Napjainkra ezek a XVIII. századtól folyamatosan fennmaradt munkák történeti, gazdasági, környezetvédelmi, vízrajzi stb. szempontból felbecsülhetetlen források. A kutató számára a gyakran kézzel rajzolt és színezett, majd később metszett, ill. nyomtatott térképek igen sok információt nyújtanak. A térképek között a legegyszerűbb vázlatok ugyanúgy megtalálhatók, mint a részletesebben kidolgozott mappák. A XVIII. században készített munkák tájolása meglehetősen eltérő, majd a XIX. századtól kezdődően az északi tájolás vált általánossá. A területi arányokat általában bécsi ölben fejezték ki, amelynek visszatérő jelölése a 100 bécsi öl = 26 mm, ami az 1 : 7200 méretaránynak felel meg. Emellett még a 40 bécsi öl = 26 mm (1 : 2880), az 50 bécsi öl = 26 mm (1 : 3600), valamint a 200 bécsi öl = 26 mm (1 : 14400) méretarányok a leggyakoribbak. A térképészeti munkáknál a felszíni formák érzékeltetésére használt szintvonalak hazánk II. katonai felmérésekor, a XIX. században váltak általánossá. A határban előforduló erdők, mezők, folyók, tavak stb. jelölésére a természetben jellemző színeket alkalmazták. A XIX. század második felétől a nyomtatott térképeknél általánossá vált ez a kialakult jelrendszer. A levéltári törzsgyűjteményben található, Zala megyét ábrázoló évi nyomtatott mappán (PMT 25.) Tomasich János geometra már a ma használatos térképészeti jelölések egy részét alkalmazta. A levéltárban fellelhető térképdarabok vagy sorozatok különböző iratok, irategyüttesek mellékletei voltak, amelyeket külső megjelenésük miatt (nagyság, bádogtokban való tárolás stb.) külön kezelték. Az évek során ennek következtében alakultak ki a különböző sorozatok, külön nyilvántartások. Ezért a Pest Megyei Levéltár fond- és állagjegyzékében több helyen találkozhatunk térképekkel. A IV fondszám alatt, a Pest Pilis Vármegyei cs. kir. Úrbéri Törvényszék és a Pest Solt Vármegyei cs. kir. Úrbéri Törvényszék egyesített iratainak d) állagában vették fel az úrbéri térképeket (PMU); a XI fondban a Ráckevei Királyi Uradalom gazdasági iratai d) állagában szerepelnek az uradalomra és környékére vonatkozó térképek, illetve tervrajzok; a XV. 6. fondszámon a "Térképek levéltári gyűjteménye" elnevezéssel kialakított sorozatot (PMT); míg a XV. 9. jelzetnél a Nagykőrösi városi térképek levéltári gyűjteményét (NkT, NkK, NkNy) találjuk, amely iratanyaggal együtt a kecskeméti levéltárból került Nagykőrösre az ottani fióklevéltár létrehozását követően. A Pest Megyei Levéltár őrzi letétként a Váci Püspökség Gazdasági Levéltárát, amelyben az uradalmi geometra iratai között vannak az uradalomra vonatkozó térképek a XXXIII. 15. fondszám alatt. A megyei törzsanyag (PMT) a levéltár őrizetében az iratok mellől évek során levált, megállapíthatatlan őrzési helyű, kisebb levéltári egységekből kiemelt vagy ajándékozott, ill. vásárolt térképeket tartalmazza. Ezek közül kiemelkedik Mikovinyi Sámuel 1742-ben készített felvétele (PMT 4.), amely a Duna Áporka és Baja közötti szakaszát ábrázolja ártereivel és mellékvizeivel. E térképet a korban általános latin nyelvű feliratokkal látták el. Részletes képet nyújt az egyes települések földrajzi fekvéséről, megjeleníti a települések kiterjedését, a lakatlan területeket, a folyóvizeket és elnevezésüket. Ér- 5

6 Bevezető tékes darab a Balla Antal megyei földmérő által 1783-ban készített, megyei postautakat ábrázoló munka is (PMT 91.). A gyűjteményben találhatók nem megyei vonatkozású térképek is, mint a gradinai gazdaságról (Verőce m.) Schey Károly mérnök által készített ábrázolás (PMT 59.). Itt helyezték el a Földváry család levéltárából kiemelt térképek sorozatát a PMT sorszámok között. Ennek első darabja az 1843-ban Gere Zsigmond által készített, a cibakházai uradalomhoz tartozó Istvánháza (Jász Nagykun Szolnok m.) határában gyepből feltört szántóföld rajzolatja. A munkák között a Földváry család birtokigazgatásához nyújt támpontot a Ruttkay Mihály mérnök által 1765-ben készített öt térkép. A gyűjteményben helyezték el a Polgári perek (IV. 31-e Pest Pilis Solt vármegye Központi Törvényszékének iratai, Processus terminati) anyagából kiemelt darabokat is. Ezeknél több esetben elmaradt a jelzet feltüntetése, így gyakran csak kutatással állapítható meg eredeti helyük. A törzsanyag első nyilvántartásba vételét és nyomtatásban való közzétételét követően (1967) több nyomtatott térképpel is gyarapodott. A XVII XVIII. századból való, a történeti Magyarország településeiről készült, városképet ábrázoló munkákat is ebben a gyűjteményben helyezték el. Az úrbéri térképek (PMU) a Mária Terézia által elrendelt úrbérrendezéshez kapcsolódó felmérések és az azt követő birtokviták során keletkeztek. Méretük miatt többségükben ezeket eredetileg is külön kezelték. A kézzel rajzolt, gyakran színes térképeket az évek során egy-egy perszakaszban kiegészítették, vagy a régiek felhasználásával új térképeket készítettek, így részben jól nyomon követhetők a területre vonatkozó, ma már csak térképen fellelhető helytörténeti, gazdaságtörténeti, ökológiai és építészeti vonatkozású változások. Az iratokkal együtt történő használatuk teszi lehetővé a kutatók számára a fontos adatok rekonstruálását. Az úrbéri gyűjtemény darabjai általában a települések külterületének állapotát ábrázolják. Többször előfordul azonban a belterület foltszerű ábrázolása mellett részletes, a belsőség telkeit vagy a telken fellelhető építményeket, létesítményeket rögzítő térkép is. A mappa szélén néha feltüntették a határbeli birtokok tulajdonosairól felvett adatokat is. Az elkészült térkép hitelesítését követően kerülhetett a per anyagába. A munka szerteágazó volta miatt több uradalmi mérnök foglalkozott ilyen térképek készítésével. Így a gyűjteményben találjuk Szabó Imre ( ) hatvani; Petrikovics Ádám ( ), Bobok József ( ), Somody Károly ( ) és Richwalszky Dénes ( ) gödöllői; Hober József ( ) és Tomsich Mátyás ( ) kalocsai érseki; Török Ferenc óbudai (1871) uradalmi mérnök tevékenységét fémjelző térképek sorát. A korai munkák közül Kneidinger András 1778-ban Zsámbékról (PMU 49) készített térképe érdemel külön is említést pontos kidolgozásával. Illetékességből került a Pest Megyei Levéltárba a Bács Kiskun Megyei Levéltárból Nagykőrös város levéltárának részeként a Nagykőrösi Törzsanyag (NkT), a Nagykőrösi Kataszteri térképek (NkK) és a Nagykőrösi Nyomtatott és sokszorosított térképek (NkNy) gyűjteménye. A 170 darab NkT jelű anyag tartalmazza a város történetére vonatkozó legfontosabb térképeket, amelyek az iratokkal együtt jogbiztosító szereppel bírtak. Balla Antal megyei mérnök 1766-os évszámot viselő kéziratos munkája (NkT 1.) Nagykőrös, Nyársapát, Besnyő, Törtel területéről e gyűjtemény értékes darabja. A belterületről és a határrészekről készített felvételek lehetővé teszik, hogy a XVIII XX. században végbement településszerkezeti és határbeli változásaikat nyomon követhessük. Ebben az anyagban találhatunk például olyan XX. századi térképet is (NkT. 135.), amely az 1945 utáni földreform során kiosztott földterületek adatait tartalmazza. A Nagykőrösön és határában végzett kataszteri felmérések nyilvántartásba vett darabjai a törzsanyagot kiegészítve a határbeli változásokban igazítanak el, későbbi ceruzás bejegyzéseik fontos történeti adatokat őriztek meg. A nyomtatott munkák a városra vonatkozó, nyomdailag sok- 6

7 Bevezető szorosított térképeket tartalmazzák. Ide kerültek azok a nem nagykőrösi vonatkozású, de a városi levéltári anyagból kikerült tablók is, amelyeket a rendezés során máshova nem lehetett besorolni. Ilyen például a Strassen Karte des Pest Solter Comitats című (NkNy) szerző és év nélküli, feltehetőleg XIX. század közepén készült térkép. A ráckevei koronauradalmi térképek (R) a XVIII. századtól kezdődően a Csepelsziget községeire, valamint Peszér és Adács uradalmi területekre vonatkozóan nyújtanak támpontot. Sajnos a XVII XVIII. századra vonatkozó irat- és térképanyag jelentős része szétszóródott, elpusztult, így az uradalom korai történetével foglalkozók számára a rekonstruálás csak másodlagos forrásokból lehetséges. A gyűjteményben jelentős számban találunk a terület erdőgazdálkodásához kapcsolódó üzemterveket, az uradalommal határos részekre vonatkozó térképeket is. Érdekes helytörténeti adatokat tartalmaz a gyűjtemény a pesti vasúttársaság által kisajátítandó területre (R. 3.), ill. a promontori (budafoki) országút nyomvonalára (R. 4.). Megfigyelhetjük a térképeken a Csepel-szigeti települések szerkezetének alakulását, utcahálózatuk változásait. Az uradalmi erdőgazdálkodás mellett a térségben jelentős vadászathoz vadászterület kijelölése is találunk térképanyagot. Stuhlmiler Mátyás uradalmi mérnök működését az 1830-as és 1840-es években elkészített térképeinek sora fémjelzi. Ebben az anyagban található Kiskunlacháza bel- és külterületéről az a mintegy negyven darabos gyűjtemény, amely XIX. századi állapotokat tükröz. Ezek a térképek a város és az uradalom közötti határvitákat, ill. Kiskunlacháza határbeli birtokait rögzítik. Csak részben kapcsolódnak a koronauradalmi anyaghoz, feltehetőleg a beszállításkor történt szétválasztási pontatlanság miatt kerültek ide. A pontos választ a témával foglalkozó kutató a koronauradalmi és a kiskunlacházai anyag feltárása után kaphatja meg. A Váci Püspökség Gazdasági Levéltára (VPGL) gazdag iratanyagot tartalmaz. A püspökséghez tartozott településekre vonatkozó térképeket a püspökség által alkalmazott geometrák készítették. A XVIII. századtól kezdődően, gyakran egy-egy településről több térképet is rajzoltak, így Alpár esetében Fiedler Tamás uradalmi geometra ban készített térképe (VPGL 2.) után Suhajda Mátyás uradalmi geometra közötti munkái mutatják az eltelt időszak változásait (VPGL 3 5.). Értékes darabjai a gyűjteménynek a Kálló (Nógrád m.) határát és belterületét részletesen ábrázoló térképek sora, amelyek pontosságukkal és részletességükkel a XVIII. századi térképészet minden ismeretét felsorakoztatják (VPGL ). Kállóról még több, a XIX. század első felében készített munka ismert. Az uradalmi erdőgazdálkodást, a tudatos erdőtelepítési tevékenységet jelzi, hogy az egyes fafajtákat és a telepítendő területeket pontosan kijelölték, több évtizedre előre megtervezték. Ilyen a püspökszilágyi erdőség (VPGL 60.) vagy a szentjakabi erdőség közötti (VPGL 49.) telepítési terve is. Fellelhetők az uradalmi anyagban vízszabályozásra vonatkozó adatok, mint pl. a Gombás patak szabályozási terve (VPGL. 82.). Jól nyomon követhető a XVIII. századtól a nagybirtokok gazdálkodásában a környezettel való tudatos foglalkozás. Módszeres feltárása segítséget nyújt napjaink környezetvédelmi gondjainak megoldásában is. Az érdeklődők számára gazdag ismereteket ad a települések külterületeinek birtoklásával foglalkozó, úgynevezett határperekkel kapcsolatos térképészeti anyagok együttese. A mintegy 114 térképet felölelő gyűjtemény a püspökséghez tartozó településekről, azok határáról és birtokosairól páratlan adatbázis. A Pest Megyei Levéltár anyagában nemegyszer találkozhatunk az iratok mellékleteként térképekkel, mert a középszintű rendezettségből adódóan csak a külön kezeltek kerültek önálló gyűjteménybe. A kutatások során előfordulhat, hogy a polgári peres 7

8 Bevezető anyagban, az úrbéri pereknél, az alispáni iratokban, a közigazgatási iratok között stb. találunk olyan térképeket, amelyek akár térképtörténeti szempontból is jelentősek, érdekesek és értékes munkák lehetnek. A kutató számára fontos, hogy ne elégedjen meg a katalógusokban felsoroltakkal, hanem témájához kapcsolódóan tekintse át a lehetséges egyéb forrásokat is. *** A Pest Megyei Levéltárban őrzött térképgyűjtemény ismertetéséhez a korábban máshol megjelent, hasonló munkák feldolgozási szempontjait megismerve alakítottuk ki a térképek leírásának szempontrendszerét. A Magyar Országos Levéltár által az elmúlt évtizedekben kiadott helytartótanácsi és kamarai, valamint a magyar egyházi levéltárak nyilvántartott térképeiről készített katalógusok kiadási módszereit példának tekintettük. A levéltári anyagban több helyen előforduló, fond- vagy állagszinten a fondjegyzékben szereplő térképsorozatokat a Bendefy László által kidolgozott rendszer alapján ismertetjük. A kötetben 1444 térképleírást közlünk. A sorszám és a jelzet után a térképek legfontosabb adatait az alábbiak szerint dolgoztuk fel. Az első pontban a szerző, másoló vagy hitelesítő nevét, a beosztását, a térkép keltezésének dátumát közöltük. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a neveknél a vezetéknév áll elől, ezt követi a vesszővel elválasztott keresztnév. Ha csak közvetett módon állapíthatók meg a fenti adatok, azokat [ ] zárójelben közöltük. A második pontban betűhív leírással a térkép teljes címét, illetve annak érdemi részét adtuk meg. A térkép hátoldalán olvasható címeket [ ] zárójel jelzi. A harmadik pont magyar nyelven a térkép részletes leírását tartalmazza, amelyben az ábrázolt területre és a felvétel céljára utalunk. Itt a település nevét a mai formában és helyesírással írtuk. Az egykori közigazgatási hovatartozás megállapításához az évi helységnévtárat vettük alapul. A mutatóban a Pest megyei községeknél nem tüntettük fel a megyét. A településnél, ha közigazgatási hovatartozásában változás történt, akkor azt a mutatóban ( )-ben jelezzük. A negyedik pont a térképre vonatkozó legfontosabb kartográfiai adatokat tartalmazza latin és angol nyelvű rövidítésekkel, amelyek feloldása a rövidítések jegyzékében szerepel. Az ötödik pont a térkép legfontosabb topográfiai adatait (víz- és hegyrajzi, mezőgazdasági, belterületi stb. adatok) sorolja fel. Ebben a pontban utalunk az egyes térképek összetartozására is. A tájékozódást segíti a kötet végén az összevont hely- és névmutató. A munkát térképtörténeti és a térképek leírására vonatkozó válogatott bibliográfia zárja. 8

9 Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke A. = auctor (szerző) adj. = adjunctus (segéd) ag. = ager (szántóföld) ald. = alveus desertus (elhagyott, kiszáradt folyómeder) alerd. = alerdész almérn. = almérnök ar. = ared (szérűskert) aru. = arundinetum (nádas) arx = arx (vár) Auth. = authenticavit (hitelesítette) calc. = calcatura (nyomás, forduló) can. = canalis (csatorna) cap. = capella (kápolna) cast. = castellum (kastély) cb. = conditio bona (a térkép jó állapotban van) Cgr. = calcographia (részmetszet) civ. = civitas (város) CLR. = Civitas Libera Regia (Szabad királyi város) cm. = conditio mala (a térkép rossz állapotban van) cmol. = canalis molal (malomcsatorna) co. = colles (dombok) col. = colorata (a térkép színezett) com. = comitatus (megye, megyei) Cop. = copia (másolat, másolta) cro. = croatica (horvát) deest. = hiányzik, hiányoznak (t. i. a térképek) Del. = delineavit (rajzolta) des. = deserta (puszta telek, puszta föld) distr. = districtus (kerület) div. = diverticula (dűlőnevek) dom. = domus (ház, házak) dom. geom. = dominalis geometra (uradalmi földmérő) e. = explicatio (magyarázó jegyzet, leírás, adatközlés) E. = east, orientalis (keleti tájolás) Ea. = explicatio agricolaris (mezőgazdasági jellegű magyarázat) ee. = explicationes (bőséges magyarázat) épmest. = építőmester erd. = erdész erdőmérn. = erdőmérnök Es. = explicatio silvestris (erdőgazdasági vonatkozású magyarázat) ext. = ex(s)tirpatura (irtvány) exu. = exundatio (áradás, kiöntés) felm. = felmérési 9

10 Rövidítések jegyzéke felügy. = felügyelő fl. = fluvius (folyó) fo. = fossa (árok) fod. = fodina (bánya) fons = fons (forrás, kút) főerd. = főerdész főerdm. = főerdőmester földm. = földmérő főmérn. = főmérnök főtan. = főtanácsos fr. = gallica (francia) geom. = geometra (mérnök) ger. = germana (német) got. = litteraris gothicis (gót betűs írás) h. = helyettes Hab. = hydrographia abundans (gazdag vízrajz) Hb. = hydrographia bona (jó vízrajz) hfr. = hortus fructuarius (gyümölcsöskert) Hmo. = hydrographia modica (gyér vízrajz) hort. = hortus (kert) hung. = hungarica (magyar) hydr. = hydraula (vízmérő, vízmérnök) ifj. = ifjabb Im. = imitacio (az eredetiről készül másolat) Impr. = Impressum ( nyomat, nyomtatott térkép) Ing. = Ingenieur (mérnök) ins. = insula (sziget) Ip. = Imperfecta (befejezetlen) jár. = járási jur. = juratus (esküdt, hites) k. k. = kaiserlich-königlich (császári-királyi) ker. = kerületi kkun. = kiskun kir. = királyi lac. = lacus (tó) lat. = latina (latin) Lith. = lithographia (kőnyomat) m. = megye, megyei M. = metrum (méretarány) magg. = mappa linteo agglutinata (vászonra húzott térkép) math. = mathematicus (matematikus) Md. = metrum deductum (levezetett méretarány) me. = meta (határdomb) 10

11 Rövidítések jegyzéke mef. = meander fluvii (folyókanyarulatok) mepr. = meander progressivi (fejlődő kanyarulatok) mérn. = mérnök mo. = montes (hegyek) mol. = mola (malom) mpa. = materia charta papyraea (a térkép anyaga papír) Mpart. = mappa particularia (részletes mezőgazdasági térkép) mpe. = materia pergamena (anyaga pergamen) Ms. = manuscriptum (kézirat) műsz. = műszaki N. = north, septemtrionalis (északi tájolás) NNW. = north north-west (észak-északnyugati tájolás) NW. = north west (észak-nyugati tájolás) o. = orientatio (tájolás; ez a jelzés magában nem fordul elő) od. = orientatio deducta (utólagos, levezetett tájolás; ez a jelzés az orientatio helyett szerepelhet) okl. = okleveles ole. = oleata opp. = oppidum (mezőváros) ord. = ordinarius (rendes, kinevezett) org. = orgia (öl; ez a jelölés magában nem fordul elő) org. V. = orgia Viennensis (bécsi öl) orsz. = országos oven. = orbe ventorum (szélrózsával megadott tájolás) pag. = pagus (helység, falu) pal. = palus (mocsár) pcol. = partim colorata (részben színezett) pedel. = penna delineata mappa (tollrajz) po. = pons (híd, hidak) porn. = parergon in forma ornata (díszes címkeret) poss. = possessio (falu) Pp. = parergon plenum (szöveggel kitöltött címkeret) pra. = pratum (rét, rétek) praed. = praedium (puszta) proc. = processus (járás) Proc. term. = Processus terminati (Bevégzett polgári perek) psc. = pascuum (legelő, legelők) pti. = puteus tollenone instructus (gémeskút) Red. = reduxit (kicsinyítette) rid. = ripa dipurta (szakadó partvonal) riv. =rivulus (patak) rsn. = rivulus sine nominatione (patak név nélkül) rud. = rudera (rom, romok) S. = south, meridionális (déli tájolás) sa. = sine auctore (szerzője ismeretlen) 11

12 Rövidítések jegyzéke sab. = sabuletum (homokos, fövényes terület) Sc. = sculpsit, sculptura (metszette, metszet) sd. = sine dato (keltezés nélkül) sco. = scopulus (zátony) scol. = sine coloratione (nem színezett) sem. = semita (gyalogösvény) sil. = silva (erdő, erdők) slav. = slavica (szláv) slov. = slovaca (szlovák) sm. = sine metro (méretarány nélkül) so. = sine orientatione (tájolás nélkül) sta. = statuta (szobor) tan. = tanácsos tar. = terra arabilis (szántóföldek) tem. = templum (templom) th. = törvényhatósági tra. = traiectus (rév) urad. = uradalom, uradalmi útbizt. = útbiztos v. = városi val. = valles (völgyek) vi. = viae (út, utak) vin. = vinea (szőlőskert) vízmérn. = vízmérnök vm. = vármegyei vco. = via commercialis (kereskedelmi utak) vpo. = via postalis (postaút, postautak) vre. = via regia (országút, országutak) W. = west, occidentalis (nyugati tájolás) WNW. = west north-west (nyugat-északnyugati tájolás) WSW. = west south-west (nyugat-délnyugati tájolás) 12

13 Pest Megyei Törzsanyag térképei Pest Megyei Törzsanyag térképei 1 PMT Mérte: Karlovszy, Vilmos Del: Deák, Sándor V. Pest Debreceni vonal Iiik Osztálya Üllő Irsa Térképe azon földrészeknek, melyek Monor helységben a magyar központi vasút által elfoglaltattak. 3. A Pest Debrecen közötti vasút nyomvonal térképe az Üllő Albertirsa közötti szakaszról. 4. Ms; cb; magg; 405 x 29 cm; o: N. M: 100 org. V. = 65 mm; 1 : 2880; hung; col. 5. Hmo; aru; vre; sem; ag; tanya; vasútvonal; Monor belterületének ábrázolása a vasútállomás környékén. L. még PMT. 17.; 17/1. térképe! 2 PMT Sotth, Kálmán h. mérn Az ecseri 102 sz. betétben foglalt sor számok és h. r. szk. alatti ingatlanok felosztásának Vázrajza. 3. Ecser (Pest m.) 102. sz. telekkönyvi betétében levő ingatlan mezőgazdasági műveléshez történő felosztásának rajza. 4. Ms; mpa; cm; 39 x 57 cm; o: N. sm; e; hung; scol. 5. Hmo; me; ag. L. még PMT. 2/1. térkép! 3 PMT. 2/1. 1. Sotth, Kálmán h. mérn Az ecseri 102. sz. betétben foglalt sorszámok és és 883. h. r. számok alatti ingatlanok felosztásának Vázrajza. 3. Ecser (Pest m.) 102. sz. telekkönyvi betétében levő ingatlan felosztási rajza. 4. Ms; mpa; cm; 39 x 57 cm; o: N. sm; e; hung; scol. L. még PMT. 2. térkép! 4 PMT Mocsy, László földm A Baghi vadas kertnél levő kereszttől, a köpüs kuti hidig lehető három utmenetelt előadó rajzolat. 13

14 Pest Megyei Törzsanyag térképei 3. Köpüs kút és a bagi Vadaskert közötti útvonalak rajzai Hévizgyörk, Bag és Aszód (Pest m.) felől. 4. Ms; magg; cb; 128 x 47 cm; od: N. M: 100 org. V. = 26 mm; 1 : 7200; e; hung; col. 5. Hmo; lac; rsn; co; cast; pag; po; sem; vi; vre; kereszt; Aszód, Bag és Hévizgyörk településfoltja. 5 PMT Mikovinyi, S[ámuel] Arch. et Geom. Aul. Cam. Regio Mappa Danubii cursum situmque tam ex eo quam aliis I. Comitat Pestiensis partibus procurrentium Alveorum Aquarumque meatuum, ac inde per Districtum Solthien formatarum, et Paludum representans. 3. A Duna és mellékvizeinek térképe Áporka (Pest m.) és Baja (Bács m.) között a települések helyének megjelölésével. 4. Ms; magg; cb; 45 x 100 cm; o: N. M: 100 org. V. = 1,5 mm; 1 : ; e; lat; col. 5. Hab; Duna fl. szakasza; Sárvíz; Kígyós ér; riv; lac; mef; ins; co; civ; pag; opp; magazin; Áporkától Bajáig településfoltok; tem; praed; Kalocsa: püspöki palota; ag; sil. 6 PMT. 5/ Mocsy, László földm Baghtól a hatvani töltésekig terjedő kassai ut darabnak területi rajzolatja. 3. Bag és Hévizgyörk (Pest m.) településfoltjától Hatvanig (Heves m.) vezető kassai út felszínrajza. 4. Ms; magg; cb; 79 x 54 cm; 78 x 54 cm; 77 x 53 cm; o: N. M: 100 org. V. = 26 mm; 1 : 7200; e; hung; pcol. 5. Hb; lac; rsn; fons; co; fo; pag; mol; tem; sem; vi; vre; vpo. L. még PMT. 5/4 5.; 5/6 7.; 5/8 9.; 5/10. térképek! 7 PMT. 5/ Mocsy, László földm Baghtól a régi törtésen által a köpüs kutig menő ut Niveau és Távolsági rajzolatja. 3 Bagtól (Pest m.) az új kassai út keresztmetszete. 4. Ms; magg; cb; 74 x 59 cm; 75 x 52 cm; od: N. M: hosszúság: 100 org. V. = 23 mm; 1 : 8200; magasság: 100 org. V. = 12 mm; 1 : 15600; keresztmetszet: 100 org. V. = 16 mm; 1 : 11700; e; hung; col. 5. Hmo; me. L. még PMT. 5/1 3.; 5/6 7.; 5/8 9.; 5/10. térkép! 8 PMT. 5/ Mocsy, László földm

15 Pest Megyei Törzsanyag térképei 2. Baghtól Héviz Györkön keresztül köpüs kuti Hidig menő Ut vizmértéki és távolsági Rajzolatja. 3. A Bagon és Hévizgyörkön (Pest m.) átvezető országút távolsági, magassági és keresztmetszeti rajza. 4. Ms; magg; cb; 77 x 55 cm; 81 x 54 cm; od : N. M: hosszúság : 100 org. V. = 45 mm; 1 : 4160; magasság: 100 org. V. = 12 mm; 1 : 15600; keresztmetszet: 100 org. V. = 17 mm; 1 : 11040; e; hung; col. 5. Hmo; me. L. még PMT. 5/1 3.; 5/4 5.; 5/8 9.; 5/10. térképek! 9 PMT. 5/ Mocsy, László földm Köpüs kuti hidtól a kő határig menő ut vizmértéki és távolsági rajzolatja. 3. A Bag (Pest m.) és Hatvan (Heves m.) közötti országút részletes távolság, magasság és keresztmetszeti rajza. 4. Ms; cb; 72 x 52 cm; 70 x 51 cm; od: N. M: távolság: 100 org. V. = 45 mm; 1 : 4160; magasság: 100 org. V.= 12 mm; 1 : 15600; e; hung; col. L. még PMT. 5/1 3.; 5/4 5.; 5/6 7.; 6/10. térképek! 10 PMT. 5/ Mocsy, László földm Varsányi határtól a Hatvani Töltésig menő Ut vizmértéki és távolsági Rajzolatja. 3. Varsány (Pest m.) és Hatvan (Heves m.) közötti útszakasz távolság, keresztmetszet és magasság rajza. 4. Ms; magg; cb; 75 x 52 cm; od: N. M: távolság: 100 org. V. = 45 mm; 1 : 4160; magasság: 100 org. V. = 12 mm; 1 : 15600; keresztmetszet: 100 org. V. =17 mm; 1 : 11040; e; hung; col. 5. Hmo; me. L. még PMT. 5/1 3.; 5/4 5.; 5/6 7.; 5/8 9. térképek! 11 PMT Fodolay, János mérn Zbiskói és zádori Révek köze Abrosza. 3. A zbiskói és zádori révek közötti Duna szakasz, a Paksi sziget és Paks (Tolna m.) mezőváros egy részének térképe. 4 Ms; magg; cb; 90 x 50 cm; od: N. M: 100 org. V. = 26 mm; 1 : 7200; hung; col. 5. Hb; Duna fl.; ins; tra; opp; vi; psc; vin. 12 PMT Diebl, Károly mérn

16 Pest Megyei Törzsanyag térképei 2. Vázrajz készitetett 1889 évi Augusztus hó 27én Kis Tétény községben tartott birói szemle alkalmával nyert utasitás folytán. 3. Kistétényben (Pest m.) Wolf Vilmos szőlőjének és a hozzá tartozó épületeknek helyszínrajza. 4. Ms; pedel; magg; cb; 80 x 56,5 cm; so. M: 100 org. V. = 260 mm; 1 : 720; e; hung; scol. 5. Hmo; fons; vin. 13 PMT Dessy, József geom Rajzolatja a Duna folyásának Foktőtől fogva a Vajas torkáig a javallott külömbb,, külömbféle által-vágásokkal együtt. 3. Foktő (Pest m.) és a Vajas torok közötti Duna szakaszról készített térkép, E Néhai Ingenieur Balla Antal ur által proiectált által vágás. 4. Pedel; mpa; cm; 130 x 58 cm; so. M: 100 org. V. = 9 mm; 1 : 20800; hung; pcol. 5. Hab; ins; agg; tem; sil; korcsma. 14 PMT Bozsó, Ferenc mérn Kalocsa megyei város településtörténeti térképe. 3. Kalocsa (Pest m.) 177(3?), 1870, 1910, évi területét bemutató térkép. 4. Cop; mpa; cb; 42 x 20,5 cm; so. M: 1 : 25000; hung; scol. 15 PMT L. PMT. 9. térkép! 2. Kalocsa megyei város belsőségeinek térképe. 3. Kalocsa (Pest m.) belterületi térképe. 4. Cop; mpa; cb; 75 x 60 cm; so. M: 1 : 5000; hung; scol. 5. Hmo; div; tem; részletes utcahálózat nevekkel. 16 PMT Bicskey, György [XX. szd.] 2. Kiskunhalas megyei város. 3. Kiskunhalas (Pest m.) határának térképe. 4. Im; mpa; cb; 45,4 x 52,5 cm; o: N. M: 1 : 75000; ee; hung; scol. 5. Hmo; vi; ag; vin. 16

17 Pest Megyei Törzsanyag térképei 17 PMT sa. [XX. szd.] A Körösér szabályozási terve. 4. Pedel; mpe; cb; 188 x 47 cm; so. sm; hung; pcol. 5. Hb. L. még PMT. 12/1 12/6. térképek! 18 PMT. 12/1. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpe; cb; 149 x 43 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12/2-12/6. térképek! 19 PMT. 12/2. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpe; cb; 162 x 33 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1.; 12/3 12/6. térlépek! 20 PMT. 12/3. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpa; cb; 180 x 50 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1.; 12/2.; 12/4 12/6. térképek! 21 PMT. 12/4. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 17

18 Pest Megyei Törzsanyag térképei 4. Pedel; mpa; cb; 122 x 24 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még. PMT. 12.; 12/1 12/3.; 12/5.; 12/6. térképek! 22 PMT. 12/5. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpa; cb; 175 x 40 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1 12/4.; 12/6. térképek! 23 PMT. 12/6. 1. sa. [XX. szd.] A Körösér folyamkilométer közötti szakasz rajza. 4. Pedel; mpa; cb; 175 x 48 cm; so. sm; hung; scol. 5. Hb. L. még PMT. 12.; 12/1 12/5. térképek! 24 PMT Diebl, Károly mérn Vázrajz 1887 évi October 24 ik napján Kis Tétény községben tartott bírói szemle alkalmával történt felmérésről. 3. Kistétény (Pest m.). 4. Pedel; mpa; cm; 28 x 19 cm; so. M: 100 org. V. = 260 mm; 1 : 720; e; hung. L. még PMT. 13/1. térkép! 25 PMT. 13/ Diebl, Károly mérn Kistétény (Pest m.). 4. Pedel; mpa; cm; 28 x 10,5 cm; so. sm; hung. 18

19 Pest Megyei Törzsanyag térképei 26 PMT sa Pest Pilis Solt Kiskun megye Tétény nagyközség Nagytétény, Budafok, Kistétény, Budapest (Pest m.) határpontjainak kijelölése. 4. Impr; mpa; cm; 65 x 56 cm; od: N. M: 100 org. V. = 65 mm; 1 : 2880; hung; scol. 5. Hmo; tem; div. L. még PMT. 14/1. térkép! 27 PMT. 14/1. 1. sa Pest Pilis Solt Kiskun megye Kis-Tétény nagyközség Nagytétény, Budafok (Pest m.) közötti terület részletes rajza. 4. Im; mpa; cm; 65 x 52 cm; od: N. M: 100 org. V. = 65 mm; 1 : 2880; hung; scol. 5. Hmo; fo; co; div; vi; dom; 3. sz. résztérkép. L. még PMT. 14. térkép! 28 PMT sa Kerepesi Posta háztul Aszódon által a Hatvani postaházig terjedő ut vonal hoszrajza. Mellyen a vörössel festett hidak a kőhidakat, a sárgák a fahidak heleit mutattyák. 3. A Kerepes, Aszód (Pest m.), Hatvan (Heves m.) postaút térképe. 4. Ms; magg; cb; 102 x 67 cm; so. sm; e; hung; pcol. 5. Hmo; po; sta; mol; vpo; dom. 29 PMT sa. [XX. szd] A Duna és ártere Dunakömlőd (Tolna m.) és Bátya (Pest m.) között. 4. Im; magg; cb; 58,5 x 91 cm; o: N. M: 1000 org. V. = 52 mm; 1 : 36000; hung; col. 5. Hab; aru; exu; ins; lac; co; dom; sem; tra; civ; vi; pag; ag; hort; div; pra; psc; vin. L. még PMT. 16/1. térkép! 30 PMT. 16/1. 1. sa. [XX. szd.] A Duna és ártere Dunaegyháza és Kisharta (Pest m.) között. 19

20 Pest Megyei Törzsanyag térképei 4. Im; magg; cb; 58,5 x 91 cm; o: N. M: 1000 org. V. = 52 mm; 1 : 36000; hung; col. 5. Hab; aru; ins; exu; lac; co; dom; sem; vi; pag; ag; hort; div; pra; psc; vin. 31 PMT sa Situations Plan der proj. Pesth Debrecziner Eisenbahn und zwar Bereiche des Pesther Comitates 3. A Pest Debrecen közötti vasút Vecséstől a megyehatárig terjedő szakaszának nyomvonal térképe. 4. Ms; cb; mpa; 1353 x 45 cm; so. M: 100 org. V. = 32,5 mm; 1 : 5760; hung; ger; col. 5. Hmo; lac; aru; ag; sil; vin; belterületi részek: Vecsés, Üllő, Monor, Pilis, Alberti, Irsa, Bercel és Farmos. L. még PMT. 1.; 17/1. térképek! 32 PMT. 17/1. 1. sa Situations Plan der Flügel-Bahn von Berczel nach Szolnok und zwar im Bereiche des Pesther Comitats. 3. A Pest Debrecen közötti vasút Bercel és Szolnok közötti szakaszának térképe. 4. Ms; cb; mpa; 591 x 49 cm; so. M: 100 org. V. = 32,5 mm; 1 : 5760; hung; ger; col. L. még PMT. 1.; 17. térképek! 33 PMT rajzoltatott: k. dunamérési Intézet Vizhelyzeti térképe a Dunának és árjainak tekintetes nemes Pest vármegyében s a nems Kis Kunsági kerületben melly a nagyméltóságu m: k: Helytartótanács 1838 dik évi szám alatt költ kegyelmes rendeletéhez képest, az eredeti térképekből 1 = 300 mértékben a m. k. épitési Főigazgatóság felügyelése alatt ns Pest vármegye számára lemásoltatott esztendőben. 3. A Duna Dunabogdány és Békásmegyer (Pest m.) közötti szakasza. 4. Im; magg; cb; 78 x 120 cm; cm; o: N. M: 1 = 300 ; 1 : 21600; e; hung; col. 5. Hab; ins; Duna fl; Szentendrei-sziget; mef; pal; riv; rsn; lac; sab; ald; co; fo; mo; civ; pag; vi; vre; sem; ag; ar; hort; div; ext; korcsma; pra; psc; sil; proc. L. még PMT. 18/1 18/12. térképek! 1. L. PMT. 18. térkép! 2. L. PMT. 18. térkép! 34 PMT. 18/1. 20

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon Kataszteri térképek Közép-Európában Konferencia és Workshop Budapest Főváros Levéltára, 2010. június 17 18. A kataszteri felmérések történeti feldolgozása

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS H - 1091 Budapest, Üllői út 131. Menetrendi tájékoztatás: www.volanbusz.hu VB 8. / 2009 2010. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend 2/5 sz. kötetéhez Érvényes: 2010. május 1-től Értesítjük

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás)

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás) Levéltári jelzet: CP. II. 23. Összeírás száma: Ö. 155. Cím: Repartitio portionum. Tárgy: Különböző katonai egységek elhelyezésével kapcsolatos porciókivetési jegyzékek, 1699. Dátum: 1699. Eredeti őrzési

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2016. február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

1110 Baja Kalocsa Solt Budapest

1110 Baja Kalocsa Solt Budapest 164 Baja Kalocsa Solt Budapest Km Km VOLÁNBUSZ Zrt. 0,0 0,0 Baja, aut. áll. 2,8 2,8 Baja, külső 8,5 8,5 Érsekcsanád, aut. vt. 13,5 13,5 Sükösd, aut. vt. 25,,5 Dusnok, aut. vt. 30,1 30,1 0,0 1,8 Fajsz,

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: (p1) Üllő (Űllön) Kovácz Mihály. Pilisi járás

Összeírt személyek/helységek: (p1) Üllő (Űllön) Kovácz Mihály. Pilisi járás Levéltári jelzet: CP. II. 2. Összeírás száma: Ö. 12. Cím: Regestrum Comitatuum Solt iuxta novam connumerationem portarum institutum 1647. Tárgy: Pest-Pilis-Solt megye portáinak összeírása, összesítő jellegű.

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2 4 6 8 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép Ökológiai állapot / potenciál nem éri el a állapotot

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK írói tiszteletdíjak! Az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti Lapokiban)

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési miniszter /2016. ( ) NFM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről

Részletesebben

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Állam tulajdoni hányada Állami terület Pest Abony külterület 0106/56 a szántó 21990/1043 8,9153 198,53 Pest Abony külterület 0106/56 b legelő 21990/1043

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

Kataszteri iratok feldolgozása (OTKA K 105886)

Kataszteri iratok feldolgozása (OTKA K 105886) Kataszteri iratok feldolgozása (OTKA K 105886) Török Enik PhD Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Magánlevéltárak, gyjtemények és gazdasági szervek fosztálya Magyar Térképbarátok Társulata Budapest,

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Cím cím Telefon Fax

Cím  cím Telefon Fax Megye Fiók neve Nyitvatartási rend Cím E-mail cím Telefon Fax Mozgáskorlátozott ügyfelek számára akadálymentes? Allee Fiók Allee Bevásárlóközpont 1117, Október 23. u. 6-8. allee 1/666-2400 489-6230 Akadálymentes

Részletesebben

A évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai

A évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai A 2016. évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai Dr. Szabó Mátyás Agrárfejlesztési Főosztály főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2016. május 17. A 2016. évi Tanyafejlesztési Program indító

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE ! 1 A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE Dr. Bánki Imre Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadásában 1996-ban megjelent A MAGYAR BÁNYÁSZAT ÉVEZREDES TÖRTÉNETE.

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Közlekedők csoportja Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Cél: Magyarország közúti hálózatán bekövetkezett balesetek vizsgálata, értékelése. A feladatot GeoMedia programban

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 gyorsforgalmi út Miskolc Tornyosnémeti közötti szakaszának ARNÓT községet érintő területeire PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE ÖSSZEÁLLÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2016. augusztus TELEPÍTÉSI

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

IV. Országos Tűzoltó Lépcsőfutó verseny

IV. Országos Tűzoltó Lépcsőfutó verseny 1 - Tiszaújváros (TMM) 1 47 Pauska Krisztián Tiszaújváros (TMM) Borsod-Abaúj-Zemplén LT *2:47.07 2 46 Bártfai István Tiszaújváros (TMM) Borsod-Abaúj-Zemplén LT *2:56.93 3 48 Varga Lajos Tiszaújváros (TMM)

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28.

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Autópálya Alosztály 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Catastrum. Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat. Magyar Térképbarátok Társulata 2014. áprilisi összejövetele. FÖMTERV Székház, 2014. április 16.

Catastrum. Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat. Magyar Térképbarátok Társulata 2014. áprilisi összejövetele. FÖMTERV Székház, 2014. április 16. Catastrum Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat Magyar Térképbarátok Társulata 2014. áprilisi összejövetele FÖMTERV Székház, 2014. április 16. A magyar kulturális közvagyon feltérképezése (2003) Általános

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Munkaerő-kölcsönzési keretszerződések munkaerő

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek! 1.sz. ábra: 23 szemtıl-szembe kísérlet helyszínei 2011. január 07. 1. szám AKTUALITÁSOK Szemtıl-szemben kísérletek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés

Részletesebben

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása

A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára MLE Szakmai Nap 2010. március 3. Magyar Levéltári Portál rövid története Közös fejlesztés a Szolgáltató

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-7/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. szeptember 1-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Szeptember 30. Szerda

Szeptember 30. Szerda Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2015. szeptember havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE)

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE) DAKK-4/2015-2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE) a Hivatalos Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megye területére érvényes menetrendi kötetéhez A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2016. június

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Állam tulajdoni. Állami terület

Állam tulajdoni. Állami terület Pest Abony kül 0106/56 a szántó 21990/104 8,9153 198,53 Pest Abony kül 0106/56 b legelő 21990/104 1,7519 21,37 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641 110,2090 446,41 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.) ÖSSZEFOGLALÓ a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM miniszteri rendelettervezethez a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-10/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. szeptember 1-től (szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876 Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára Raktári helye: Mester utca, földszint, 50. állvány, 16. polc-51. állvány, 7. polc a) Családülési jegyzőkönyvek 1733-1864 2,04 fm (Protocollum concursum) b)

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-15/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 9-től (vasárnaptól) 2012-2013 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-10/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Asbóth Miklós Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Kalocsa hidakban nagyon gazdag település.

Részletesebben