Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs. Szakirodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs. Szakirodalom"

Átírás

1 A kurzus témakörei: Felnőttképzés módszertana és eszközrendszer 1. Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs Szakirodalom 1. A didaktika fogalma (i), és a tudományterületet ért főbb elméleti hatások (Rogers, Freire, Mezirow, Knowles, stb. ) A tanulás fogalmának értelmezés, andragógia versus pedagógia, alapkoncepciók a felnőttek tanulásáról 2. A felnőtt tanuló néhány jellemzője (stressz, önkép, érzelmek, szorongás, múltbeli tapasztalatok) és hatásuk a tanulásra 3. A felnőtt tanuló és az idő: az életkor és a tanulás / a tanulás ideje a mindennapokban 4. A felnőtt tanuló és a motiváció 5. A felnőtt tanulási stílusai, az felnőttoktató stílusa és a csoportdinamika alapvető jellemzői 6. Az oktatás csereszabatossága és a résztvevő-központúság a felnőttek oktatásában 7. A felnőtt tanulás nehézségei és a tanulás eredményessége 8. Az andragógiai értékelés és típusai 9. Curriculum az andragógiában Szakirodalmi lista: 1. A didaktika fogalma (i), és a tudományterületet ért főbb elméleti hatások (Rogers, Freire, Mezirow, Knowles, stb. ) A tanulás fogalmának értelmezés, andragógia versus pedagógia, alapkoncepciók a felnőttek tanulásáról Jörg KNOLL (1996), Tanfolyam és szeminárium módszertan, Német Népfőiskolai Szövetség, Budapest. MARÓTI Andor, Résztvevő-központúság a felnőttek tanításában, in Uő, Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről, Nyitott Könyv kiadó, Budapest, 2005, Szócikkek a Felnőttoktatási és képzési lexikonból, szerk. BENEDEK András- CSOMA Gyula- HARANGI László (2002), MPT- OKI- Szaktudás Kiadó Ház, Budapest.ű MARÓTI Andor, Elméleti alapok a felnőttek tanításához és tanulásához, in Uő, Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről, Nyitott Könyv kiadó, Budapest, 2005, Michael GALBRAITH, A hatékony segítő munka kilenc alapelve, in. Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997,

2 FEKETÉNÉ Szakos Éva (1998), Új irány a didaktikában: ismeretelmélet alapú szubjektivizálás, Új Pedagógiai Szemle 4. szám, Paulo FREIRE, Az elnyomottak pedagógiája, in Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor NTK, Budapest, 1997, Peter JARVIS, A felnőttek oktatásának elméleti távlatai, in Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997, KRAICINÉ DR. SZOKOLY Mária (2004), Felnőttképzési módszertár, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Horst SIEBERT, Konstruktivista fordulat a pedagógiában?, in Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997, ZRINSZKY László (2002), Neveléselmélet, Műszaki könyvkiadó, Budapest. ZRINSZKY László (1995), A felnőttképzés tudománya, Bevezetés az andragógiába, OKKER, Budapest. SZ. TÓTH János (2009), A tanulás sokfélesége, Kutatás a felnőttkori tanulás indítékairól és akadályairól, Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest. SZÖLLŐSI Zsuzsa (szerk.) (2008), Felnőttképzés a XXI. században, Kiadja Civitas Pedagógiai Intézet, Budapest, FALUS Iván (1998) (szerk.), Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Horst SIEBERT, Tézisek és anyagok a didaktikához és módszertanhoz, in. Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997, NAHALKA István (szerk.) Hatékony tanulás, A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése, 3. kötet, Bölcsész konzorcium, ELTE PPK, Budapest, 2006, A felnőtt tanuló néhány jellemzője (stressz, önkép, érzelmek, szorongás, múltbeli tapasztalatok) és hatásuk a tanulásra gyakorlata, NTK, Budapest, 2009, Paul GINNIS, Tanítási és tanulási receptkönyv, Alexandra kiadó, 2007, Daniel GOLEMAN, Érzelmi intelligencia, Háttér kiadó, Budapest, Jean-Shinoda BOLEN, A bennünk élő istenek, Pilis-Print kiadó, HUNYADI György, Az érzelmek szociálpszichológiája és a nevelés, in KOZMA-PERJÉS, Új kutatások a neveléstudományokban, MTA, Budapest, 2008, TÓTH László, Személyiség és tanulás/ Stressz és a tanulás, in. Pszichológia a tanításban, Pedellus tankönyvkiadó, Debrecen, 2008,

3 3. A felnőtt tanuló és az idő: az életkor és a tanulás / a tanulás ideje a mindennapokban CSOMA Gyula, A felnőttkori tanulás idődimenziói, in. Uő, Andragógiai szemelvények, Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2005, HENCZI Lajos, A tanulás életkori összefüggései, in Uő (szerk), A felnőttoktató, A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata, NTK, Budapest, 2009, Richard OLECHOWSKI, A folytonos neveléselvének tapasztalati megalapozása, in. Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997, CSOMA Gyula, Az időszerkezeti labilitás és a munka melletti tanulás folyamat labilitása, in. Uő, Andragógiai szemelvények, Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2005, CSOMA Gyula, Az öreg kutya is megtanítható új mutatványokra- avagy adalékok a felnőttkori tanuláshoz, in. Uő, Andragógiai szemelvények, Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2005, MARÓTI Andor, Művelődéselméleti és andragógiai megfontolások az idősek képzéséről, in Uő, Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről, Nyitott Könyv kiadó, Budapest, 2005, FALUSSY Béla, A felnőttkori tanulás a KSH időmérleg-életmód felvételei alapján, in Mayer Jószef (szerk.), Időfelhasználás és felnőttoktatás, OKI, Budapest, TÖRÖK Balázs (2006), Felnőttkori tanulás célok és akadályok, in Educatio, II., A felnőtt tanuló és a motiváció Daniel H. PINK, Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp, HVG kiadó, Budapest, CSOMA Gyula, A motiváció a felnőttoktatásban, in. Uő, Andragógiai szemelvények, Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2005, CSOMA Gyula, Az időszerkezeti labilitás és a munka melletti tanulás folyamat labilitása, in. Uő, Andragógiai szemelvények, Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2005, BÁBOSIK István- BÁBOSIK Zoltán, A motiválás szerepe és alkalmazása a felnőttoktatás folyamatában, in. LADA László (szerk.) Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről, NFI, Budapest, 2006, gyakorlata, NTK, Budapest, 2009, SZÖLLŐSI Zsuzsa (szerk.) (2008), Felnőttképzés a XXI. században, Kiadja Civitas Pedagógiai Intézet, Budapest, TÖRÖK Balázs (2006), Felnőttkori tanulás célok és akadályok, in Educatio, II.,

4 ZRINSZKY László (1995), A felnőttképzés tudománya, Bevezetés az andragógiába, OKKER, Budapest, Ralph RUDDOCK, Társadalmi tényezők a felnőttoktatásban, in. Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997, 22. JÓZSA Krisztián, Az elsajátítási motiváció, Műszaki kiadó, Budapest, A felnőtt tanulási stílusai, az felnőttoktató stílusa és a csoportdinamika alapvető jellemzői Mark TENNANT, Tanulási stílusok, in. Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997, Stephen BROOKFIELD, Oktatói szerepek, oktatási stílusok, in. Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997, gyakorlata, NTK, Budapest, 2009, és KÁLMÁN Anikó, Az oktatástól az önálló tanulásig, BME APPI, Budapest, 2009, KÁLMÁN Anikó, A felnőttképzés módszertani kérdései, in. Tanár-továbbképzési füzetek, 4. kötet, NSZFI, Budapest, 2008, KÁLMÁN Anikó, Tanári szerepek tanulási stílusok, OKKER, Budapest, Jerry APPS, A felnőttek tanításának mestersége, in. Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997, Horst SIEBERT, Egy reflexív didaktika szempontjai, in. Andragógia Szöveggyűjtemény 2., szerk. MARÓTI Andor, NTK, Budapest, 1997, MÉREI Ferenc, Közösségek rejtett hálózata, Osiris kiadó, Budapest, Tobias BROCHER, Mi a csoportdinamika?, in HERBAI Ágnes (szerk.), Szöveggyűjtemény az ismeretterjesztés módszertanából, Tankönyvkiadó, Budapest, 1975, Az oktatás csereszabatossága és a résztvevő-központúság a felnőttek oktatásában MARÓTI Andor, Résztvevő-központúság a felnőttek tanításában, in Uő, Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről, Nyitott Könyv kiadó, Budapest, 2005, Leland BRADFORD, A tanítás-tanulás cserefolyamata, in DURKÓ Mátyás (szerk.), A felnőttnevelés és népművelés pszichológiai és andragógiai kérdései, NTK, Budapest, Ian REECE-Stephen WALKER, Classroom relationships, in Uő, Teaching, training and learning a practical guide,business Education Publishers, Oxford, 2003,

5 7. Curriculum az andragógiában CSOMA Gyula, A tananyag tervezése, in. Uő, Andragógiai szemelvények, Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2005, Szócikkek a Felnőttoktatási és képzési lexikonból, szerk. BENEDEK András- CSOMA Gyula- HARANGI László (2002), MPT- OKI- Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. (Követelmény, képzési program, tematika, tananyag, tartalomtervezés, Dacum-módszer) ZRINSZKY László (1995), Tervezés és szervezés, in Uő., A felnőttképzés tudománya, Bevezetés az andragógiába, OKKER, Budapest, KÁLMÁN Anikó, Az oktatástól az önálló tanulásig, BME APPI, Budapest, 2009, BÁTHORY Zoltán, Tantervi műfajok, in Uő, Tanulók, iskolák különbségek, Budapest, PERJÉS István VASS Vilmos, A kompetenciák tantervesítése, Budapest, 2009, Ian REECE-Stephen WALKER, Curricula, courses and lessons: planning and design, in Uő, Teaching, training and learning a practical guide,business Education Publishers, Oxford, 2003, Yvonne HILLIER, Planning a learning programme, in Uő., Reflective teaching in further and adult education, Continuum ed., London, 2005, Az andragógiai értékelés és típusai CSERNÉ ADERMANN Gizella, Andragógiai mérési, értékelési elvek és technikák, in. MAYER József (szerk.), Kihívások és válaszok: új pályán az iskolarendszerű felnőttoktatás, OKI, Budapest, 2002, VINCZE Szilvia, Andragógiai értékelés, Szombathely, 2003, BÁRDOS Jenő, A tesztelés világa: alapfogalmak, in Uő, Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata, NTK, Budapest, 2002, Yvonne HILLIER, Assessing learning, in Uő., Reflective teaching in further and adult education, Continuum ed., London, 2005, ZRINSZKY László (1995), Teljesítmény és értékelés, in Uő., A felnőttképzés tudománya, Bevezetés az andragógiába, OKKER, Budapest, FALUS Iván (1998) (szerk.), Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, BÁTHORY Zoltán, A pedagógiai értékelés, in Uő, Tanítás és tanulás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985, CSAPÓ Benő (2005): Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése. Kutatási zárótanulmány. Felnőttképzési Kutatási Füzetek No -16 Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest.

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2723-06 Közösségi tanulás és szervezése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladat/szóbeli vizsgatevékenység (10 perc) 2009.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ELMÉLETE ÉS TÖRTÉNETI ALAPJAI I.

ANDRAGÓGIA ELMÉLETE ÉS TÖRTÉNETI ALAPJAI I. ANDRAGÓGIA ELMÉLETE ÉS TÖRTÉNETI ALAPJAI I. - JEGYZET-TERVEZET- Dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D 1 TARTALOMJEGYZÉK Csoma Gyula: Andragógia, - a pedagógia mellett (?) 3. Felkai László: A felnőttoktatás története

Részletesebben

A formális tanulás pozitív és negatív hatásai a felnőttek társas kapcsolataira egy kutatás eredményei alapján

A formális tanulás pozitív és negatív hatásai a felnőttek társas kapcsolataira egy kutatás eredményei alapján A formális tanulás pozitív és negatív hatásai a felnőttek társas kapcsolataira egy kutatás eredményei alapján Kispálné Horváth Mária Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja Iskola és társadalom M 1003 Meghirdetés féléve 2. Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. habil. Venter yörgy egyetemi tanár A foglalkozásokon való részvétel: előadás,

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013 Hittanár-nevelő tanár MA képzés Záróvizsga tételek Pedagógia 2013 1. A tanulók sajátos tulajdonságainak és igényeinek érvényesítése az oktatás folyamatában (a pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők,

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL 5. 1. A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p.

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p. ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013. 1. a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése MTM0001 Meghirdetés féléve 2., 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy A foglalkozások előkészítésére

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről Tanulmánykötet Budapest, 2006 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Dr. Koltai Dénes és Lada László Borítóterv: Dubóczki Illés Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 1 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 3 Acta Academiae Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. I. A szakirányú továbbképzési szak neve: Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak II. III. IV. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Juhász Erika Tréningek tervezése és szervezése

Juhász Erika Tréningek tervezése és szervezése Megjelenés helye: Juhász Erika: Tréningek tervezése és szervezése. In Henczi Lajos (szerk): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009., 328-332. p. Juhász Erika Tréningek tervezése és szervezése

Részletesebben

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1.

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Dr. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék A felnőttkori tanulás idődimenziói A. A felnőtt tanuló és az

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

A SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI A SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT TAGJAI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

A TANULÓ FELNŐTT SZ. MOLNÁR ANNA

A TANULÓ FELNŐTT SZ. MOLNÁR ANNA A TANULÓ FELNŐTT SZ. MOLNÁR ANNA Az ELTE PPK Andragógiai Tanszékének egyetemi docense molnar.anna@elte.ppk.hu A tanulmány célja áttekintést adni azokról, az andragógiában megjelent fontosabb megközelítésekről,

Részletesebben