A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1."

Átírás

1 A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Előadás 05. téma Felnőtt tanulói oktatói stílus - csoportdinamika Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék ELTE PPK A tanítás-tanulási folyamatának szereplői és didaktikai sajátosságai 1. A felnőtt tanuló és a tanulási stílus 2. A felnőttoktató és az oktatói stílus 3. Csoportdinamika a felnőtt tanulói csoportban 1

2 1. A felnőtt tanuló és a tanulási stílus A felnőttek tanulási stílusai Tanulási stílus: Az egyénre jellemző mód, a tanulási helyzetekben hogyan viselkedik, mit érzékel, és hogyan dolgozza fel az információt I.) Tanulási preferencia modell (Rita és Kenneth DUNN, 1984) Forrás: Kálmán Anikó, 92. 2

3 A Dunn-féle modell piktogramokban A Ward-féle felnőtt tanulási profilok (2) Forrás: Kálmán Anikó, 93. 3

4 Kolb-féle tanulási stílusok (3) forrása: a tapasztalati tanulási ciklus 4

5 Kolb és Fry tanulási stílusai (3) Forrás: Kálmán Anikó, 154. Kolb és Fry tanulási stílusai (összefoglaló ábra) 5

6 Kolb és Fry típusai / Konvergens (összetartó) stílus elvont fogalmiság, aktív kísérletezés elképzeléseit gyakorlatban is megpróbálja alkalmazni akkor teljesít jól, ha egyetlen helyes válasz van érzelem-mentesek, szűk az érdeklődési körük (mérnökök/műszaki terület) Kolb és Fry típusai / Divergens ( széttartó ) konkrét tapasztalat és tudatos megfigyelés képzelőerő, gazdag fantázia, egy helyzetet számtalan nézőpontból vizsgál, sok összefüggést keres, eggyé kovácsolja, érzelem-gazdagság (művészek, tanácsadók, szervezetfejlesztés) 6

7 Kolb és Fry típusai / Asszimiláló ( egybe olvasztó ) elvont fogalomalkotás és tudatos megfigyelés jellemzi egymástól távoli dolgokat is jól kapcsol össze, elméleti modellek megalkotására alkalmas, a gyakorlat kevésbé érdekli Kutatás, tervezés területén tevékenykedik szívesen Kolb és Fry típusai / Akkomodátor (alkalmazkodó) a konkrét tapasztalat és az aktív kísérletezés terén a legjobb; próba-szerencse * szívesen kockáztat, veti bele magát új dolgokba adott körülményekhez jól alkalmazkodik, rugalmas például a marketing és az eladás területén hatékony 7

8 Kolb és Fry tanulási stílusai: összefoglaló táblázat A tanulási stílus fejlesztésének stratégiái 1. Kiegészítő ellentétek Kezdeményezzen és tartson fenn tanulási- és munkakapcsolatokat olyan emberekkel, akiknek a tanulásban az önével ellentétesek a gyenge és erős oldalai. 2. A legelőnyösebb feladatok választása Tökéletesítse a megfelelést tanulási stílusának erősségei és probléma-megoldási tapasztalatai között. 3. Sokirányúság Gyakorolja és fejlessze tanulási készségeit azokon a területeken is, amelyek a gyenge pontjait jelentik, hogy rugalmasan alkalmazkodni tudó tanulóvá váljék. Forrás: Kálmán Anikó,

9 A felnőttek tanulási stílusai és az önállóság (4) Mark Tennant: Psychology and Adult Learning (1990) Területtől függő: mezőfüggő A tanár irányítása fontos számukra Igénylik a szervezett kereteket Együttműködésen alapuló tanulási tevékenységet preferálják, igazodnak társaikhoz Kivülről biztosított struktúrára építenek Inkább maguk határozzák meg a céljaikat Kialakítják a célhoz vezető stratégiájukat Nem igénylik a szervezett kereteket Nincs szükségük a tanári gondoskodásra Inkább belső motiváció hatására tanulnak Területtől független mezőfüggetlen 2. A felnőttoktató és az oktatói stílus 9

10 Az andragógus tevékenységének esszenciája a szerepek alapja Tanulási környezet megteremtése motiváció A hallgató önirányításához támogatás nyújtása Tanácsadás - a tanulási folyamatra vonatkozó élmények feltárása Résztvevő-központú módszerek (az oktatás kereteinek függvényében) A felnőttek tapasztalatainak bevonása A felnőttoktatói szerepek alaptípusai Előadó / Tanár Szakértő Facilitátor Tréner Tutor (Anglia) Animátor (Franciaország) Csoportvezető (Skandináv) 10

11 A felnőttoktató alapfeladatai a tanítási-tanulási folyamat során Oktatáspszichológiai szempontból 4 funkciót különíthetünk el (Henczi, 292.): Ismeretátadás Ellenőrzés Motiváció fenntartása Tanácsadás BROOKFIELD OKTATÓI SZEREPEK (1989) Az oktató mint művész Az oktató mint segítő Az oktató mint kritikus elemző 11

12 APPS (1991) OKTATÓI STÍLUSOK / 1 Világító lámpás: megkísérlik, hogy megvilágítsák a hallgatók gondolkodását. Izomépítő: gyakoroltatják és erősítik az ernyedt gondolkodást, hogy a hallgatók megfeleljenek a későbbi kihívásoknak. Kertész: fejlesztik a gondolkodást a szellemi légkör alakításával, a kóros jelenségek, akadályok orvoslásával, az elmaradások felszámolásával. APPS (1991) OKTATÓI STÍLUSOK / 2 Vödörtöltő: információkat töltenek az üres tartályokba, a teli vödör a jó vödör, alárendelt viszony, tudat=üres Kihívó: vizsgálja a hallgatók feltevéseit, segíti a tananyag megértését, fejlesztik a kritikus gondolkodást. Útikalauz: segít a tanulás ösvényén. 12

13 APPS (1991) OKTATÓI STÍLUSOK / 3 Munkafelügyelő: felügyeli a tanulás folyamatát, bizonyosságot szereznek arról, hogy kielégítők-e az átadott ismeretek és a tanulás eredményei egyeznek-e azokkal. Művész: nem előírásszerű a tanítás, a folyamat vége a kezdetkor még nem világos, improvizáció, innovatív készség, alap: az esztétikai tapasztalat és az érzékenység. APPS (1991) OKTATÓI STÍLUSOK / 4 A gyakorlott tudós: kutatást alkalmaz annak felismerésére, hogy felderítse az problémákat, a tudományt az oktatás alapjának tekinti. Mesterember: Különböző oktatási technikákat alkalmaz, képesek az oktatási helyzet elemzésére, igyekszik a tudományos felismerések felhasználására az oktatási folyamat során. 13

14 3. Csoportdinamika a felnőtt tanulói csoportban A csoport meghatározása és típusai Definíció: A csoport olyan egyének összessége, akik közös cél, feladat, együttműködés kapcsán összetartoznak, interaktív kommunikációban vannak egymással. Típusai A. Alaptípus szerint elsődleges (primer) és másodlagos (szekunder) csoport B. Belső szerkezet szerint informális (spontán) és formális (intézményes) csoport C. Létszám szerint kiscsoport (3-20 fő) és nagycsoport (20-25 fő felett) D. Speciális jellemző szerint vonatkozási (referencia) csoport : normativitás / összehasonlíthatóság 14

15 Speciális jellemzői egy csoportnak Viszonylag tartósság az emberek interperszonális kapcsolataiban Relatív folyamatosság a közösen végzett tevékenységben Szervezettség az alá-fölérendelt viszonyban A csoporttagoknak a csoportról alkotott elképzelései meghatározzák szubjektív módon (érzelmi attitűd, hatékonyság, stb.) Az egyén számára meghatároz normákat és értékeket, valamint hagyományok és szokások kialakulásával jár együtt SAJÁTOS TÖBBLETET HORDOZ: jóval nagyobb a befolyásoló és viselkedésmódósító ereje, mint az egyes egyéneknek (terápia és önismeret kiváló eszköze) A felnőtt tanuló csoport homogenitás versus heterogenitás / csoportbontás individualizmus csoportkohézió azonosság tudat a csoporthoz tartozás konstruktív / kooperatív viszony ( versengés) a csoport hangulata nem állandó fejlődés vagy regresszió (+ időnként: hullámzások) 15

16 Csoportdinamika (1): a csoport fejlődése 1) ALAKULÁS - Mindenki az előnyösebb oldalát mutatja - Bizonytalanság, feszültség - Szerepek keresése - Szorongás, függőség a vezetőtől 2) VIHARZÁS - Az egyéni különbségek kibontakozása - Konfliktusok, érzelmi viharok, interakciók - Vezető megkérdőjelezése / harc a pozíciókért 3) NORMÁZÁS 4) MŰKÖDÉS - A csoport összetartása kialakul - Nézetek és érzések nyílt cseréje - Létrejönnek a normák / közös érzések -Megoldják a személyközi problémákat -Kialakul a munkamegosztás -Az energia a hatékony munkavégzést szolgálja Csoportdinamika (2): a csoportkohézió Amikor a csoportfenntartó erők (norma, szerep, struktúra) összegződnek, akkor beszélünk csoportkohézióról, avagy csoport összetartó erőről Személyközi kohézió: -A csoporttagok jó kapcsolatából adódik -A tagok kedvelik egymást, nagy az érzelmi elfogadás -Probléma esetén nem keresnek bűnbakot Feladatalapú kohézió: -A csoportcél fontossága eredményezi az összetartást -A munka / a feladat elvégzéséért történik az együttműködés HATÉKONYSÁG + Mi-tudat 16

17 Csoportdinamika (3): interakciók A) C) B) Tobias Brocher: azonosság-krízis Eredetileg a primér és a szekunder csoportok határának átlépésekor jelentkezik kisgyermekkorban Minden új csoportba való belépéskor felelevenedik A korábbi szociális kapcsolatok modelljei (szimpátiaantipátia) ismétlődnek Az előítéletek: korábbi tapasztalatok és érzelmek az új helyzetekre is rávetülnek Az új környezet személyei = máshogy reagálnak, mint a megszokott / konfliktusok a kialakuló egyensúlyi állapotig Az azonosság-krízis gátlásokat is okozhat, de lehet a fejlődésre nézve kedvező hatású is. 17

18 Csoportvezető és a csoporttagok A felnőttoktató feladata: a magatartási formákat és a metakommunikatív jeleket észlelése, az egyének közötti interakciót a csoport munkája szempontjából gyümölcsözővé tegye, a résztvevők magatartását indirekt módon változtassa anélkül, hogy érzelmi interakciókba bonyolódna, vagy esetleges öntudatlan provokálásra hamisan reagálna. Klasszikus csoportvezetési stílusok Kurt Lewin: -Akciókutatás - problémamegoldás interaktív, közösségi formában - Csoportdinamika és vezetési stílusok: - Menedzsment - Oktatás - Börtön-pszichológia ( ) (USA, Massachussetts) 18

19 Autokratikus Demokratikus Laissez-faire Jellemző -A vezető a csoportot kézben tartja - Egymaga hozza a döntéseket - Távolságot tart a munkacsoporttól - Kevésbé bízik bennük - Fegyelmet követel - Ügyel a pozíciójára - Hatalmi eszközökkel tart rendet - A hatalmat és a felelősséget megosztja - Döntéseibe bevonja a munkatársait - Erősen bízik bennük - Elfogadja a munkatársak ötleteit - Vannak saját ötletei - Objektív a dicséretben és a kritikában is -A vezető nem bízik vezetői képességeiben - Nem állít fel célokat a csoportnak - Lassan hoz döntéseket -A felelősséget szereti áthárítani - A munkát a munkatársakra bízza, nem irányít Hatékonysága??? Autokratikus Demokratikus Laissez-faire A kísérlet nyomán Hatékonysága Felnőtteknél???? 19

20 A tanulás felelőssége a reflexív didaktikában Nem vagyok a ráhagyásos (laissez-faire) tanári stílus kedvelője, és azt sem javaslom, hogy a szemináriumvezetőt mentesítsük a gondos didaktikai tervezés alól. De a lehetősége szerint sok felelősséget kell átruháznia a résztvevőkre, minthogy a felelősség hatalmat is jelent, s a pedagógus túl sok hatalma a résztvevők önállótlanságával és hatalomnélküliségével jár. A szemináriumvezető segítheti a tanulást, és kell is segítenie, de a tanulásért végeredményben maga a tanuló felel. A résztvevőknek akarniuk kell tanulni, akarniuk kell értelmezni a tanulás szövegeit és a bennük lévő helyzeteket, s akarniuk kell az újat átvenni. Horst Siebert: Egy reflexív didaktika szempontjai, 155. Szociometriai felmérés - szociogram Ajánlott olvasmány: MÉREI Ferenc, Közösségek rejtett hálózata, Osiris kiadó, Budapest,

21 A szociogram a társas mező infrastruktúrája (Moreno) Jellemzői: centrális perifériális helyzet feltárása érzelmi viszonyulás, szubjektív választás: rokonszenvi vagy ellenszenvi alapon ( képességre, népszerűségre, aktivitásra is lehet kérdezni!) de: személyiség-, és adatvédelem tisztelete a felnőttképzésben ritkán használják veszélyek (kivéve: sport, teljesítmény-orientált munkahelyi képzés) A szociometriai felmérés tipikus kérdései: 1) A munkahelyén történt friss, érdekes eseményt melyik kollégájának mondaná el legelőször? 2) Ha a csoportvezető megbetegedne, véleménye szerint ki volna alkalmas helyettesítő munkatársai közül? 3) Többnapos IBUSZ-utazáskor melyik három kollégáját látná szívesen szobatársaiként? 4) Ha általános műveltségi témájú vetélkedő lenne, Ön kit vagy kiket javasolna a csoport versenyzőjének? Köszönöm a figyelmet! 21

22 Bónusz: Kolb és Fry tanulási stílus-tesztjének kiértékelése A D B C A C = Konkrét elvont B D = Passzív - aktív Konvergens gondolkodásmód Elvont fogalom alkotás + aktív kísérletezés 22

23 Divergens gondolkodásmód Konkrét tapasztalat + tudatos megfigyelés Asszimiláló gondolkodásmód Elvont fogalom alkotás + tudatos megfigyelés 23

24 Akkomodátor gondolkodásmód Konkrét tapasztalat + aktív kísérletezés Bónusz 24

Dina Miletta Útkeresztezõdés

Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta ÚTKERESZTEZÕDÉS Hatékony módszerek a felnõttkori tanulás támogatásához SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és

Részletesebben

Módszer a társas kapcsolatok fejlesztésére

Módszer a társas kapcsolatok fejlesztésére Dr. Lukács Olga Módszer a társas kapcsolatok fejlesztésére A modern kor és életvitel követelményei közé sorolható: a szocializáció, az erkölcsi és magatartási normák kialakítása, kommunikációra, kooperációra,

Részletesebben

Megjelenés helye: A KISCSOPORTOK LÉLEKTANÁNAK VÁZLATA

Megjelenés helye: A KISCSOPORTOK LÉLEKTANÁNAK VÁZLATA Megjelenés helye: Juhász Erika: A kiscsoportok lélektanának vázlata. In: Éles Cs Kálmán A (szerk.): Kihívások és közvetítések. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 18. szám.] Debrecen: DE, 2000. 104-113.

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása élőfej A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál

A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti kar Andragógia és Társadalomelméleti tanszék A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál Konzulens:

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

3. FEJEZET. KAREN OSTERMAN ÉS ROBERT KOTTKAMPS A szakmai fejlesztés újragondolása *

3. FEJEZET. KAREN OSTERMAN ÉS ROBERT KOTTKAMPS A szakmai fejlesztés újragondolása * 3. FEJEZET KAREN OSTERMAN ÉS ROBERT KOTTKAMPS A szakmai fejlesztés újragondolása * Rövidített anyag [...] A fejezet első részében azzal foglalkozunk, hogy miért lehet a reflektálás beépítése a pedagógiai

Részletesebben

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Soósné Dr. Faragó Magdolna: MENTÁLHIGIÉNÉS PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Lektorálta: Dr. Vizelyi Ágnes A borító a szerző és Zséli Annamária

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Eszter

Szakdolgozat. Nagy Eszter Szakdolgozat Nagy Eszter Kaposvár 2009 Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar A tudásszerzés új útja, avagy a tréningmódszer bemutatása Szakdolgozat Szabóné dr. Gondos Piroska

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

Bejárható Magyarország keretprogram

Bejárható Magyarország keretprogram Bejárható Magyarország keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési-és közszolgálati továbbképzési program 2.2.21. 4. modul: Emberek, csoportok, közösség Készítette: Dr.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN OKTATÁSI MÓDSZERTAN Szakmai füzetek 2 Tartalomjegyzék 1. A FELNŐTTEK TANULÁSÁNAK TANÍTÁSÁNAK DIDAKTIKAI ALAPJAI 3 1.1 A tanítási módszer 1.2 A tanulás eredményességét elősegítő tényezők 1.3 A felnőtt tanulók

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-27-6 Shadow coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban szerző: Miatovics Márta lektorálta: Dr. Bokodi Márta Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

Személyiség-lélektani alapismeretek

Személyiség-lélektani alapismeretek Csomós István Személyiség-lélektani alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-Kit

Szervezetmenedzsment T-Kit 1.1 Szervezetmenedzsment Introduction Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A KÖZÉPFOKÚ ÉS FELSŐOKTATÁSBAN Phare HU0105-03-01-0029 Horgászbotot, ne halat! - Dinamikus vállalkozói perspektíva VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK II. Vállalkozásmenedzsment blokk

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

CSILLAG sára HIDEGH Anna Laura

CSILLAG sára HIDEGH Anna Laura CSILLAG sára HIDEGH Anna Laura HogyAN BONTHATÓK LE A LÁTHATÓ és LÁTHATATLAN FALAK? Kooperatív kutatás a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával kapcsolatos mentális gátak lebontásáról A szerzők

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben