Dávid János 2008 szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávid János 2008 szeptember"

Átírás

1 Az ÚMFT mögött meghúzódó fejlődési elméletek és feltevések VERSENYKÉPESSÉG GLOBALIZÁCIÓ, A FEJLESZTÉS MEGHATÁROZÓ KERETEI Dávid János 2008 szeptember

2 II. Új regionális folyamatok Magyarországon A rendszerváltozás következményei gazdaság nagyfokú leépülése új folyamatokat indított el: állami tulajdonú gazdasági szervezetek, mgtsz-ek átalakulása területileg eltérő módon? vidéki részlegek bezárása! ( : 50 %) újabb iparszerkezet lassan épül ki válságrégiók kialakulása "a fejlett ipari vidékek"-ből, falusi régiók. területi egyenlőtlenségek az életkörülményekben fokozódtak, jelenleg egy dinamikus régió típus határolható el: Budapest-Bécs tengely (Nyugat - Magyarországon) + néhány nagyváros (a korábbi gazdasági körzetrendszer eltűnése) a magángazdaság elterjedése jóval kevesebb települést tart előnyösnek, mint az állami ( főre vetítve: Bp. 1/2-e Komárom - Esztergom, Győr Mosón Sopron megye) okai: kereskedelem + szolgáltatásban jelenik meg külföldi tőkeberuházások is a fővárosban összpontosul (50 %)

3 II. Új regionális folyamatok Magyarországon Az európai térfolyamatok megjelenése 1970-es években a világgazdaságban új, hosszú távú technológiai ciklus kezdődött meg új gazdasági terek: a termelés földrajzi dekoncentrációja szellemi tevékenységek és döntéshozatal földrajzi koncentrációja jellemző megerősödött a nagyvárosok szerepe megváltozott a város-vidék viszonya megváltozott a gazdasági körzet hagyományos építkezése Ny-i határ nyitottsága: közvetlen kapcsolódás a nyugat-európai térfolyamatokhoz

4 III. Az új gazdasági tér formálódása Magyarországon A posztfordizmus gazdasági tere A magyar gazdaság felzárkózási feladata kettős: a piacgazdaság tulajdoni, szervezeti, működési viszonyainak átvétele a Ny-on 20 éve kibontakozott gazdasági ciklus követése. A fordizmus jellemzői: szabványosított ipari termelés, állam erőteljes beavatkozása, tőkebefektetések nagy része a nagy ipari ágazatokba, nagy vállalatok uralma. (folyt. köv. dia)

5 III. Az új gazdasági tér formálódása Magyarországon A posztfordizmus gazdasági tere A fordizmus jellemzői: bővülő anyag- és energiafogyasztás, társadalmi szerkezet: nagyüzemi munkásság - kistulajdonosi, nagytőkés, alkalmazotti csoportok elkülönülése, foglalkozási átrétegződés mezőgazdaságból az iparba, vállalati vertikális integrációk: beszállítói kapcsolatok nemzeti keretek, területi szervezetek a gazdaságban: földrajzi koncentrációs hajlam, agglomerációs előnyök, nyersanyagforrás, nagy tömegű munkaerő, nagy fogyasztópiac, szállítási útvonalak kombinációjából felépülő gazdasági körzetek, városnövekedés. Államszocialista tér: a fordizmus/fordista térszerveződés szélsőséges esete.

6 III. Az új gazdasági tér formálódása Magyarországon A posztfordizmus gazdasági tere A posztfordista gazdaság : Ny-on az 1970-es évektől gazdaság szerkezeti átalakulása (tercier, kvaterner szektor), gazdasági tevékenység átalakulása (funkcionális fejlesztés: gyártás - forgalom - elosztás/fogyasztás és a szabályozás), telephelyválasztás szempontjai megváltoztak: munkaerő minősége települési környezet információs hálózathoz való kapcsolódás vállalati szervezet átalakulás: transznacionális társaságok horizontális kiterjedése - vertikális dezintegráció (beszállítói hierarchiák: a szokásos telephelyes nagyvállalat helyébe a sok alvállalkozót foglalkoztató nagyvállalat lép).

7 III. Az új gazdasági tér formálódása Magyarországon A posztfordizmus gazdasági tere A vállalati központ a gazdasági kapcsolatok térhálóját alakítja ki maga körül. A kis- és középvállalkozások megerősödésének ez a beszállítói rendszer a fő forrása, technológia változásai a regionális folyamatra a dekoncentrált telepítést teszi lehetővé dezurbanizációs jelenségeket indított, társadalmi szerkezet: felsőfokú szakemberszükséglet + iskolázott, de szakképzetlen munkaerő a hagyományosan képzett szakmunkások iránti kereslet csökkent, osztálytagozódás elmosódik: kiszélesedik a középosztály, másfelől erős tőkekoncentráció megy végbe, jelentős munkanélküliség, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése.

8 III. Az új gazdasági tér formálódása Magyarországon A posztfordizmus gazdasági tere változások: a korábbi gazdasági körzetek átalakultak földrajzi dekoncentráció + (munkaerő + információ) + nagyvárosok megerősödése (transz. vállalati központ, pénzintézeti központ) vesztesek a régi ipari körzetek a térkapcsolatok átlépik az országhatárokat (globalizáció) ugyanakkor a csoportidentitások megerősödése nemzeti terek leértékelődése Az átmenet térszerkezete

9 III. Az új gazdasági tér formálódása Magyarországon Az átmenet térszerkezete Területi differenciálódás, a regionális különbségek növekedése jelzőszámokkal mérhető (területi bontás szükséges), a szerkezeti átalakulás úgy megy végbe, hogy közben piacvesztés, recesszió következik be, a gazdasági megújulás elemei területileg erősen koncentráltan jelennek meg, Ny K-i országrész megosztottsága újjáéled, a regionális fejlődés nagy változatosságot mutathat (alaptényezői: emberi tőke, innovációs készség vagy vállalkozási hajlam).

10 IV. A regionális folyamatok alakulásának lehetséges forgatókönyvei - A regionális fejlődés elemei 1. A gazdasági növekedés 2. A gazdasági szerkezet mezőgazdasági övezetekben (korábbi regionális funkció elvesztése) export orientált marad-e? iparban: tudósigényes ágazatok nagyvárosi koncentráció bér munkaigényes fogyasztási cikkgyártás szétszórtabb település transznacionális vállalatok szerepe kisvállalatok helyi gazdaságban tercier szektor: kutatásfejlesztés szolgáltatás export idegenforgalom háztartási szolgáltatások fekete gazdaság: nagyvárosokban K-i periférián szezonális munkaerőt foglalkoztató intenzív agrár-körzet idegenforgalmi körzet 3. A népesség 2005-ig 2-3 %-kal tovább fogy elöregedik földrajzi eloszlása koncentrálódást mutat lefékeződik

11 Mi a versenyképesség Egy nemzet versenyképessége annak a fokmérője ( azzal mérhető) hogy tökéletes versenyfeltételek mellett mennyire képes a világpiacon (is) eladható termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, miközben az ország állampolgárainak reáljövedelme nő (USA elnökének ipari versenyképességgel foglalkozó bizottsága által kidolgozott definició)

12 Vita a versenyképesség definíciójáról Két megközelítés Output (eredmény) kereskedelmi mérleg alakulása és/vagy csúcstechnológiai iparágak kibocsátásában való világpiaci részesedés Input: (ami a legerősebb hatással van a versenyképességre: termelékenység,beruházási ráta, kutatás fejlesztési kiadások, oktatás színvonala,

13 A versenyképesség típusai Vállalati Iparági Helyi, regionális, Nemzeti, Globális

14 Porter gyémánt modellje a nemzeti versenyképesség meghatározóira Belső tényezők Tényezőellátottság (tőke, munka- vállalkozói kultúra) + infrastruktúra(fizikai és informatikai ) Keresleti viszonyok Kapcsolódó és beszállítói iparágak létezése Vállalti struktúrák (stratégia, szerkezet, rivalizálás) Külső tényezők Kormányzati szabályozási keretek Véletlen

15 Krugman Nem fogadja el a versenyképesség nemzeti szintű értelmezését ( nem: vesztes-nyertes játék) Szerinte: megfelelő munkamegosztás mellett minden ország lehet nyertes: Krugman, szemben Porterrel figyelemmel van a globális vállalatokra is.

16 A versenyképességi elméletek csoportosítása: Török Ádám Kínálat (erőforrások input) Keresleti (output) i) Komparatív előnyök Structure conduct performance Közgazdaságtani Vezetéstudományi Kompetitív előny Porter féle gyémán modell

17 További fogalmak Abszolút előny (A. Smith), ha valamely országnak a nemzetközi kereskedelemben egyes termékek esetében előnye van az alábbi területeken Munkatermelékenység Költségek Komparatív előny: ha valamely országnak a nemzetközi kereskedelemben egyes termékek esetében más országokhoz viszonyítva, tehát relatív előnye van az alábbi területeken Munkatermelékenység Költségek Ezen elméleteket bírálják, különösen azért, mert túl sok a megszorító feltel : tökéletes piaci működés, vámok és szállítási költségek nélkül)

18 Kompetitív előny (Porter) A termelés -versenytársakkal szembentartósan fenntartható tényezői : abban van előnyöm, amiben kompetitív vagyok (Porter versenytényezői) Új belépő Helyettesíthetőség fenyegetettsége A vevők alkupozíciója Szállítók alkupozíciója Iparági versenytársak vetélkedése

19 Structure conduct performance elmélet, amely egy-egy ország vagy régió vizsgált iparágát helyezi a középpontba Az iparági szerkezet, a vállalati magatartás és teljesítmény alapján értékel Iparági szerkezet Vállalatok száma, mérete, piaci be és kilépés feltételei Vállalati magatartás: ahogyan az iparági vállalatok döntéseket hoznak Teljesítmény, annak alapján ítélhető meg, ha az alábbiak vonatkozásban pozitív döntéseket hoznak szempontok a köv.

20 A teljesítmény megítélésének szempontjai Hozzájárulnak e a vállalatok a gazdasági jólét növekedéséhez? Hatékonyan dolgoznak-e, kerülik-e a pazarlást? Allokációs szempontból hatékonyak-e, megfelelő árucikket megfelelő mennyiségben állítanak-e elő? Hatékonyak-e a foglalkoztatás előmozdítása és a gazdasági növekedés szempontjából?

21 A fejlődés regionális dimenziója A fejlődés és növekedés a tőke koncentrációja mellett regionális szinten történik A régiók fejlődésének dimenziói: A termelési tényezők optimális kihasználása és célszerű fejlesztése A helyi gazdasági szerkezet ágazati- adaptációja : az erőforrások koncentrációja okán csupán néhány ágazat fejlődhet Versenyképes technológia és stratégiai menedzsment centrikus változások, illetve új vállalatok megjelenése, létrejötte A mag vállalatok világpiaci sikerét elősegítő szolgáltató vállalatok megjelenése, létrejötte

22 A fejlődés regionális dimenziója (2) Infrastruktúrát hozzáigazítják az igényekhez Közszolgáltatások gyorsaságának és minőségének javítása Oktatás, képzési szerkezet (és tartalom) hozzáigazítása a kereslethez Szélessávú humán erőforrás fejlesztés: az előző szerkezet hasztalanná vált elemeinek új funkciók szerinti fejlesztése Vállalkozói szellem fejlesztése, erősítése

23 Porter (versenyképességi) gyémánt modellje (újra) Kormányzati politika Váll. Stratégia struktúra és verseny Tényező ellátottság Keresleti viszonyok Munkaerő, Természeti erőf. Tudás Tőke Infra Kapcsolódó-, és Beszállítói háttér A véletlen

24 Megfigyelések, elméletek a versenyképességről és a gazdaság térbeli szerveződéséről, azaz a regionális versenyképességről 1. Általános folyamatok: területi dekoncentráció- lokális koncentráció : nemzeti nemzetközi nemzetek feletti Multi és transznacionális vállalatok vezetési filozófiáinak típusai A, fokozatosan koncentrált termelés hierarchikusan egymás beszállítójává szervezett egységek B, önálló egymással is, versenytársaival is versengő egységek

25 Megfigyelések, elméletek a versenyképességről és a gazdaság térbeli szerveződéséről, azaz a regionális versenyképességről termelési tényezők változó szerepe 2. munkaerő és technológia változó szerepe 3. méretgazdaságosság 4. termékciklus 5. pólusok : erőforrások koncentrációja 6. pólusok rendszerének működtetése : nemzeti/nemzetköz 6. beszállítói piramisok kialakítása 7. klaszterek működése

26 Termelési tényezők változó szerepe Természeti erőforrások: szerepe csökken, helyébe lép a környezeti értékeket szem előtt tartó termelés (ISO ) Tőke: szerepe növekszik, ugyanakkor : dekoncentrációs folyamatok a beruházások és a termelés finanszírozás terén: beszállítókra terhelt, egyúttal önállóságukat is biztosító önfinanszírozás

27 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok I. Új kihívások: változékony, nehezen kalkulálható piaci helyzet Termékek életciklusa lerövidült (a fogyasztói társadalom fogyasztási ciklusa változott jelentősen) Felértékelődött a K+F funkció (de itt is a hatékonyság áll a középpontban) A versenyképesség kulcsa az árverseny és kiváló minőség együttes megjelenése A vevők viselkedése, fogyasztói magatartása megváltozott (fogyasztás és környezettudatos magatartása, civil attitűd erősödése, identitás-pozicionáló magatartás)

28 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok II. A nagyvállalatok figyelmének középpontjában a hatékonyság növelése áll: Kezdetben termelés, pénzügy Később marketing, informatika Az elmúlt évtizedben a logisztika A logisztika, mint kulcsfontosságú vezetési funkció jelenik meg sok esetben a csökkenő piaci részesedés ellensúlyozásaként (5%-os beszerzési költségcsökkenés kb. 25%-os forgalomnövekedéssel egyenértékű)

29 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok III. A jelenlegi főirány: a hálózati elvet megvalósító termelés-szervezés Alvállalkozók és fővállalkozók együttműködése (Toyotizmus) Piramisszerű hálózatba szervezett beszállítók együttműködése, a csúcson elhelyezkedő anyavállalattal

30 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok V. A hálózati kapcsolatrendszer legfontosabb elemei: A bekapcsolt cégek a fejlesztéseket is együtt végzik Ez hosszú távú kapcsolatot feltételez és eredményez A piaci szereplők e rendszerben nem elszigetelt aktorok, hanem beszállítók és végszerelők hálózatai A hálózat lépcsős : lefelé egyre kiterjedtebb, a csúcson csak néhány nagyvállalat van

31 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok IV. V é g s ő összeszerelő E ls ő szin t F ő részegységgyártók F ü g g e tle n e k L e á n y v á lla la to k 11 vállalat (Toyota, N issan, H o n d a, M azda, M itsh u bish i, F u ji, D iahatsu, Isuzu, Suzuki, H ino, N is s a n D ie s e l ) 168 vállalat *(20,5% ) M á s o d ik s z in t R észegységgyártók G épi m egm unkálás és préselés 4700 vállalat *(88,5% ) H a rm a d ik /a lsó szin t A lkatrészgyártók Fém öntés és burkolás esztergálás, forgácsolás, etc. * A kis és középvállalkozások aránya az adott vállalatcsoporton belül A lkakm azottak szám a V állalatok % -ban , , , , , , vállalat *(97,5% )

32 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok VI. A hálózati kapcsolatrendszerre jellemzői, néhány példa (lehetőségek és veszélyek): Jelentősen csökken a közvetlen beszállítók száma a nagyvállalatok gyakorlatában A vállalaton belüli teljes vertikális integráció egyre ritkább, így Egyre gyakoribb a külső szervezetektől való beszerzés, beszállítás Európai és Japán (+amerikai) cégek gyakorlata eltér Japánban átlagosan 220 közvetlen beszállító, Németországban 1200 Németországban a beszállítók többsége helyi (német(, csak 5-20% közötti az import) De e téren nagy eltérések vannak (az amerikai cégek vegyes gyakorlatot alkalmaznak)

33 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok VII. A nagyvállalati szektor szereplői Globalizált végső gyártók (összeszerelők). Gyakran multi- és transznacionális vállalatok (GE, GM, IBM, STB.) Helyi, lokális végszerelő (Videoton, Bakony Művek, stb.) Közvetlen nagybeszállítók (Denso, Knorr Bremse, Lear, stb.) Jelenlegi, vagy potenciális integrátor szervezetek, gyártók (Videoton, Bakony Művek, stb.) TÉZIS: A HELYI GYÁRTÓK (KKV-K) SZÁMÁRA A VÉGSŐ ÖSSZESZERELŐK/GYÁRTÓK ELÉRHETETLENEK

34 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok VIII. A nagyvállalati szektor szereplőinek érdekeltsége a helyi együttműködésben: Folyamatos versenyhelyzet folyamatos költségcsökkentési igény Ez termelés-kihelyezéssel, beszállítók számának növekedésével érhető el A végső gyártás, összeszerelés egyre inkább a felvevő piacok közelébe kerül - logisztikai költségek csökkennek DE!! A NAGYVÁLLALATOK DÖNTÉSI CENTRALIZÁLTAK ÉS GLOBÁLISAK. NEMZETKÖZI HÁLÓZATBA KERÜLNI LÉNYEGESEN KOMOLYABB KIHÍVÁS, MINT A HAZAI PIACOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

35 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok IX. A nagyvállalatok viselkedése, elvárásai: Egységes rendszerek, ehhez való kapcsolódás képessége (szabványosítás, sztenderd megoldások alkalmazása) Folyamatos fejlesztés, megújulás (hatékonyság, folyamatok, rendszerek) Just in time rendszerek alkalmazása (a hálózati alapelv mellett) Fejlett vezetési kultúra (ISO, Üzleti Kiválóság modell ismeretekés alkalmazása, stb.) IT rendszerek alkalmazása és kapcsolódási képesség (logisztikában: e-marketplace, cég-irányításban: ERP rendszerek)

36 Multi- és transznacionális vállalatok Hálózati elv beszállítói piramisok X. Nagyvállalati elvárások összességében Kiváló minőség Modern menedzsment Jelentős fejlesztési potenciál Stabil kapacitás Pontos szállítás Kemény pénzügyi feltételek (csúsztatott fizetési határidő)

37 A területi koncentráció modelljei 1. Központi telephely elmélet (Christaller, Lösch) Az egyes termékek természetes piac-körzetei eltérőek (méretgazdaságosság, szállítási költségek) a piac-körzetek méret szerinti hierarchiája leképeződik a hierarchikus városszerkezetben hatszög-rácsos térszerkezet Agglomerációs externáliák (méret -, lokalizáció- és urbanizáció-gazdaságosság)

38

39 Klaszterdefiníció Porter: Klaszter - egymás mellé települt és egymással kapcsolatban álló (ipari) vállalkozások, önkormányzati szervek, kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, pénzügyi intézmények együttese, amelyek tevékenységüket azonos, szélesebb értelemben vett iparágban fejtik ki, és egymást kiegészítő tulajdonságokkal rendelkeznek.

40 4. Stratégiai akcióváltozatok 5. Az akciók várható eredményeinek átfogó értékelése 1. A vállalat missziója, célrendszere 6.Összehasonlítások és döntések 2. Környezetelemzési lehetőségek, veszélyek Felső vezetés: a stratégia irányítója (stratégiai funkció és felelősség) 9. A stratégia megvalósítás emberi feltételei, vállalati kultúra építés 3. A vállalat átfogó értékelése: erős és gyenge pontok 7. Erőforrás és akciótervezés. egységek stratégiai, funkcionális stratégiák 8.Szervezetfejlesztés

41

42 A telephelyválasztások főbb tényezői A változat A telephelyválasztások komplex döntési problémák, mindig a különböző tényezők és szempontok kombinációit veszik alapul. Főbb tényezői: - természeti környezet; - termelési tényezők (föld munkaerő tőke); - kereslet, szállítás és térbeli kapcsolatok; - technológia; - szervezeti, politikai és társadalmi tényezők.

43 A telephelyválasztások főbb tényezői: természeti tényezők Csoportosításuk: a) szűkösségük szerint: ubikvitás, a mindenhol előforduló és könnyen felhasználható javak kommonalitások, a viszonylag széles körben elérhető és felhasználható javak ritka javak, amelyek csak néhány helyen fordulnak elő unikális javak, amelyek csak egy-két meghatározott helyen találhatók b) kiaknázás szerint c) megújíthatóság szerint

44 A telephelyválasztások főbb tényezői: termelési tényezők A gazdasági tevékenységek inputját a térben egyenlőtlenül eloszló termelési tényezők alkotják. a) a föld A föld területhasznosítása szempontjából: termőföld és egyéb hasznosítású ingatlanok. b) a munkaerő mobilitás (ingázás migráció); a főbb gazdasági ágakban foglalkoztatottak száma, aránya; a munkaképes korú lakosság aránya; a munkaerő típusa (a nemek és a képzettség szerinti térbeli megoszlás); strukturális és globális munkanélküliség; bérköltség (a munkaerő ára); c) a tőke fizikai (reál-) tőke pénztőke

45 A telephelyválasztások főbb tényezői: kereslet, szállítás, térbeli kapcsolatok a) Kereslet A piaci kereslet szintje (nagysága) és szerkezete (összetétele) elsősorban a gazdasági fejlettségtől, azaz a felhasználók, a fogyasztók fizető-képességétől függ végső fogyasztók termelő felhasználók b) Szállítás állandó költségek változó költségek, az aktuális nyersanyag, termék jellemzőitől, távolságtól függő kiadások A legfontosabb szállítási módok: közúti, vasúti, vízi és légi szállítás, illetve speciális anyagoknál csővezeték. c) Térbeli kapcsolattartás üzleti partnerek közötti kapcsolatok, ill. "közönségkapcsolatok

46 A telephelyválasztások főbb tényezői: technológia A technológia olyan eljárást jelent, ahogyan és amelynek során az inputból a termék vagy a szolgáltatás előáll: a know-how és az információ. Az innovációk csoportosítása: folyamatos radikális (új termékek vagy szolgáltatások megjelenése) technológiai (az egész gazdaságra kiható változások) A termékek és a technológiák életciklusa: kutatás, fejlesztés (a termék bevezetése) az érettség szakasza (konkurencia) hanyatlási periódus

47 A telephelyválasztások főbb tényezői: szervezeti, politikai és társadalmi tényezők a) Szervezeti tényezők: kettős tendencia: a tömegtermékek piacát birtokló világcégek kialakulása, néhány fős kisvállalkozások gyakori létrejötte és megszűnése b) Politikai tényezők c) Társadalmi tényezők

48 Telepítési tényezők a gazdasági tevékenység jellege szerint, B változat (1) Üzleti tényezők a nemzeti piac közelsége az egységes európai piac közelsége a hasonló cégek jelenléte a támogató szolgáltatások / kutatóintézetek jelenléte rendelkezésre álló telek Nemzeti és helyi jellemzők - A vállalatok adóztatása - Kommunikációs lehetőségek - A kormányzat magatartása, viselkedése - Pénzügyi támogatás Foglalkoztatási tényezők - Rendelkezésre állás - Minőség / képzettség - Munkakapcsolatok / beállítottság

49 Telepítési tényezők a gazdasági tevékenység jellege szerint (2) Költségtényezők - telek- és épületköltségek - bérköltségek Infrastruktúra - Közutak / vasutak minősége -Kikötő közelsége - Repülőtér közelsége - A távközlés minősége Életminőség, személyi tényezők - Kulturális tényezők - Nemzetközi iskolák - Oktatási intézmények - Szabadidő / sportlétesítmények - A térség általános vonzereje

50 A versenyképesség útjai, fokozatai Erőforrásokon-teljesítményen alapuló-, Beruházásokon alapuló Innováció vezérelt-,

51 Globalizáció- globális és lokális Golbális: a tőke, a termelés és a piacok világméretű összefonódása A világ népeinek erősödő kapcsolatrendszere Az információk gyorsuló áramlása A tőke és társadalom nemzeti határainak lebomlása Technológiai /termelési/irányítási egységesülés Globalizásciót (is) elősegítő technológiák terjedése Mulitkulturalizmus elterjedése Nemzetek fölötti verseny kialakulása, működése

52 Lokális: Vállalatok- iparágak beszállítói hálózatok- K+F, tudáscentrumok helyi klasztereinek kialakulása -

53

54 Egyetem és regionális gazdaság

55 Összegző: az egyetem-bázisú regionális fejlesztéspolitika lehetőségei és korlátai Konzisztens és pozitív hatás a regionális innovativitásra Konzisztens és pozitív eredmény a K+F lokációra, új technológiai vállalatok alapítására, határozott szektorális különbségekkel Bizonytalan hatás a régió általános csúcstechnológiai gazdasági aktivitásra -elsősorban nem-rutin termelési funkciók Szektorálisan, regionálisan igen változékony lokáció-hatás Igen erős agglomerációs hatás Egyetem-alapú regionális gazdaságfejlesztés: nagyszámú kísérlet (USA, EU, Ázsia); a siker/sikertelenség faktorainak meghatározása a közgazdaságtan forró kutatási területe

56 Pólus program Hosszú távú célok: Innovációvezérelt, tudásbázisú gazdaság megteremtése; fejlődőképes hazai kis- és közepes vállalatok megerősítése; nemzetközi versenyképesség növelése; a fővárosközpontúság csökkentése Elvárt eredmények: K+F ráfordítások arányának növekedése a GDP-hez viszonyítva; KKV szektor megerősödése, nemzetközi versenyképesség (export) és beszállítói képesség növekedése; a hazai innovációs rendszer területi kiegyensúlyozottsága Finanszírozás: konstrukció mrd Ft 4 operatív programban (GOP, TIOP,TÁMOP, ROP + KMOP) Hazai k+f források (innovációs alap) + Magántőke

57 KKV-k fejlesztésének forrásai Gazdaságfejlesztési Operatív Program Regionális operatív programok Társadalmi megújulás OP Környezet és energia OP + A vidéki vállalkozások támogatása az ÚMVP-ből

58 KKV-k fejlesztésének eszközei az UMFT - ben ROP- források, regionális gazdaságszervezés A gazdaságfejlesztés eszközei közül a regionális operatív programokban kapnak helyet: vállalkozások együttműködését támogató konstrukciók klaszterek, inkubáció, hálózatosodás új technológiai transzfer irodák kiépítése és működtetése a KKV-k kialakulását támogató inkubációs szolgáltatások létrehozása, illetve a vállalkozói tanácsadás és információ ellátás támogatása ipari parkok, telephelyek támogatása turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés, kereskedelmi szálláshelyfejlesztés

59 KKV-fejlesztési eszközök részletesen (1) K+F és innováció a versenyképességért Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, K+F együttműködések ösztönzése Innovációs és technológiai parkok, klaszterek támogatása A vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése Vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése Vállalkozások technológiai korszerűsítése Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése

60 KKV-fejlesztési eszközök részletesen (1) A modern üzleti környezet erősítéséért Korszerű infokommunikációs infrastruktúra kiépítése Logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztése Vállalatok részére információ és üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása (pl. pénzügyi programokhoz kapcsolódóan) Pénzügyi eszközök Hitelintézetek és szakosodott mikrofinanszírozó szervezetek által nyújtott mikrohitelek Portfoliógarancia Kockázati tőkealapok

61 KKV-k támogatási szint % (KMop % 40% 50%

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS OPERATÍV

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 24-54. o. 2. A regionális gazdaság-

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás.

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

CROSS-BORDER ECONOMICS IN THE CONTEXT OF EU ECONOMY MANUAL

CROSS-BORDER ECONOMICS IN THE CONTEXT OF EU ECONOMY MANUAL HUROSTYLE HURO/1001/148/2.3.1 CROSS-BORDER ECONOMICS IN THE CONTEXT OF EU ECONOMY MANUAL (Draft, 15-02-2013) Prepared as part of the project registered under number HURO/1001/148/2.3.1 on TRAIN AND WIN

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája Pécs, 2004. Kiadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. A Regionális Innovációs Stratégia a Dél-Dunántúlon programot az Európai

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON SZERKESZTETTE GROSZ ANDRÁS RECHNITZER JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013 Tervezet 2006. december Tartalom Bevezetés 4 1. Helyzetelemzés, fő jellemzők, trendek 4 2. A kis-

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány IPARI PARKOK, MINT A GAZDASÁGFEJLESZTÉS ESZKÖZEI AZ ÉSZAK - ALFÖLDI RÉGIÓBAN Készítette:

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

8. Az építőipari klaszterek fejlesztésének fontosabb jellemzői

8. Az építőipari klaszterek fejlesztésének fontosabb jellemzői Az építőipari klaszterek fejlesztésének fontosabb jellemzői 217 8. Az építőipari klaszterek fejlesztésének fontosabb jellemzői Az Európai Unióban, pontosabban a fejlett országokban kétféle, alapvetően

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

11. A regionális versenyképesség javításáról

11. A regionális versenyképesség javításáról Aki a faluból kiment, az azt akarja, hogy aki itt van a falun, az csak maradjon meg falusi bunkónak. Ők azért nem akarnának visszajönni, de aki beleragadt ebbe a sárba, azt nem engedik kimászni belőle.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013 A KLASZTERIZÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A FÖLDRAJZI KONCENTRÁCIÓ, A KRITIKUS TÖMEG ÉS A FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEIBEN

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben