I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I n d o k o l á s a 2012. évi költségvetési rendelet II. számú módosításához"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzata I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 235/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Dinamikus utas tájékoztatási rendszer kialakításával kapcsolatos ajánlat elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozatával támogatja a DAOP-3.2.1/B jelű, Buszpályaudvar Jánoshalmán című pályázat előrehaladását azzal, hogy a dinamikus utas tájékoztatási rendszer kiépítésével kapcsolatos tevékenység ellátása tárgyában szerződést köt EMKE Kft-vel. A szerződéses összeg br ,-Ft. A szerződéses összeg alapján, az el nem számolható költség tekintetében, ami br ,- Ft, Jánoshalma Város Képviselőtestülete biztosítja a szükséges további fedezetet. Fedezet: tartalék Beruházási kiadások szakfeladat 593 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 593 eft 236/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Gazdakör kérelméről, pályázat keretében történő eszközbeszerzéshez szükséges forrás átmeneti biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozatával támogatja a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete pályázatának megvalósulását azzal, hogy a soron következő kifizetési ütem időszakában átmenetileg biztosítja augusztus 1-i folyósítási határidővel a támogató határozatban szereplő bruttó Ft-ot, melyet a támogatási összeg megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb november 30-ig visszautal részére az Egyesület. Fedezet: ideiglenes pénzeszköz átadás. Műk. célú támogatási kölcsön nyújtása szakfeladat eft Műk. célú támogatási kölcsön visszatérülése szakfeladat eft 238/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Hunyadi Iskola pedagógiai programjának szakértetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete Kling József közoktatási szakértőt kéri fel és köt szerződést a mellékletben foglaltak szerint, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdés értelmében Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola módosított Pedagógiai Programjának szakértői feladatainak elvégzésére Ft-ért. Fedezet: évi költségvetés működési tartalék.

2 2 Dologi kiadás szakfeladat 160 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 160 eft 248/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Három önkormányzati tulajdonú társaság könyvelési feladatainak közös ellátása, Városgazda Kft. számára támogatás biztosítása a Lajtha Kft-től átkerülő 1 fő alkalmazására Jánoshalma Város Képviselő-testülete a könyvelési feladatok ellátására a Lajtha L. Kft-től a Városgazda Kft-hez átkerülő 1 fő alkalmazásával összefüggő kiadásoknak a könyvelési szolgáltatási díj által nem fedezett részét II. félévére, ,- Ft összegben pénzbeli támogatás formájában biztosítja a Városgazda Kft számára. Fedezete: Lajtha L. Non-profit Kft évi önkormányzati támogatásának csökkentése. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 430 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 172 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 258 eft 249/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Városi Kollégium működtetése Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városgazda Kft-nek a volt Városi Kollégium működtetéséről, üzemeltetéséről szóló elképzeléseit és a kollégium 2. félévi üzemeltetéséhez a Városgazda Kft-nek, mint további üzemeltetőnek biztosít ,- Ft önkormányzati támogatást. Fedezet: működési tartalék. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat eft 255/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Bozsics János ingatlanvásárlási kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete Bozsics János jánoshalmi lakosnak eladta az Önkormányzat tulajdonát képező jánoshalmi 718/13 hrsz-ú beépítetlen területét, a kölcsönösen kialkudott Ft azaz hatvanezer forint áron. Termőföld értékesítése szakfeladat 60 eft

3 3 Felhalmozási célú hitel felvétele szakfeladat 60 eft 257/2012. (VI. 26.) Kt. határozat MOVE Zrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete változatlan feltételek mellett, december 31-ig meghosszabbítja a MOVE Zrt. és az Önkormányzat között december 14-én az Önkormányzat tulajdonát képező Jánoshalma Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlan bérbeadása tárgyában kötött, június 30-án lejáró szerződést. Bérleti és lízingdíj bevételek szakfeladat 60 eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat 60 eft 270/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Magyar Vöröskereszt kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Magyar Vöröskereszt kérelmét, mely szerint egy mozgássérült gyermek nyári táboroztatásához Ft-tal hozzájárul. Fedezet: átmeneti segélykeret. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 15 eft Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás szakfeladat 15 eft 271/2012. (VII. 10.) Kt. határozat Viziközmű törvény hatályba lépésével kapcsolatos intézkedések: csatlakozás a Bajavíz Kft-hez Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti 160/2012. (V. 24.) Kt. határozatát a Bajavíz Kft-hez, mint víziközmű-szolgáltatóhoz való csatlakozásra vonatkozóan. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése alapján, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében úgy döntött, hogy a jövőben a Bajavíz Kft. tagja kíván lenni, a Kft-vel szolgáltatási szerződést köt. A Képviselő-testület ,- Ft névértékű önálló üzletrészt jegyez a Bajavíz Kft-ben és ezzel a Kft. tagjává válik. Részesedések vásárlása szakfeladat 100 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 100 eft

4 4 277/2012. (VII. 10.) Kt. határozat Rendezési terv örökségvédelmi régészeti területeinek térképi jelölése Jánoshalma Város Képviselő-testülete Hernyák Imre építész úrtól papír alapon megrendeli Jánoshalma külterületére kiterjedően, az örökségvédelmi régészeti területek jelölését a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Irodájának adatai alapján, valamint a Helyi Építési Szabályrendelet módosítását a tervező úr által adott árajánlat szerinti ,-Ft tervezési díjért. Beruházási kiadások (ÁRT) szakfeladat 58 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 58 eft 278/2012. (VII. 10.) Kt. határozat 151/2012. (IV.26.) Kt. sz. határozat visszavonása Jánoshalma Város Képviselő-testülete visszavonja a közbeszerzési eljárás kiírásáról projekt menedzsmenti feladatok ellátására a KEOP / sz. projekthez szóló 151/2012. (IV. 26.) Kt. határozatát. Dologi kiadás szakfeladat 230 eft Vis maior tartalék szakfeladat 230 eft 279/2012. (VII. 10. ) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola napelemes rendszer kiépítésének tervezéséről, Molnárné Faddi Rita tervezői megbízása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a KEOP 4.2.0/A/ azonosító számú, Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola napelemes rendszerének kiépítése című projekt építési terveinek elkészítésére megbízást ad Molnárné Faddi Rita tervezőnek, a tervező asszony által adott Ft tervezési díjért. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Fedezet: költségvetési tartalék. Beruházási kiadás szakfeladat 150 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 150 eft

5 5 Diákélelmezési Konyhával összefüggő előirányzat módosítás /2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések megtétele, véleményezésre jogosult szervek és a szakértő véleményének megismerése után elfogadta a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola Alapító Okiratának a módosítását. A döntés értelmében a Diákélelmezési Konyha fenntartása, működtetése július 1-től az önkormányzathoz került. Fentiek alapján szükséges a korábbi üzemeltető (Hunyadi Iskola) költségvetésében a Diákélelmezési Konyha évi működési előirányzatának zárolása. A zárolásra (elvonásra) kerülő összeg a tervezett előirányzat és a I. félévi működéssel összefüggően felmerült kiadások különbözete. Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZI) szakfeladat eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat eft 2. Képviselő-testület a 142/2012. (IV. 26.) Kt. határozatában döntött az ételszállító gépjárművek beszerzéséről, plusz költségként merült fel 19 eft közlekedési igazgatási díj, 51 eft kötelező felelősségbiztosítás többletköltsége. Előirányzatátcsoportosítás szükséges a évi Költségvetési rendelet I. sz. módosításában meghatározott szakfeladatok tekintetében. A régi ételszállító gépjármű értékesítésre került eft + Áfa összegért. Járművek értékesítése szakfeladat 276 eft Értékesített tárgyi eszközök, imm. j. Áfa-ja szakfeladat 74 eft szakfeladat 74 eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat 229 eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) szakfeladat 127 eft Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) szakfeladat 127 eft Egyéb folyó kiadás (KGFB) szakfeladat 23 eft Egyéb folyó kiadás (KGFB) szakfeladat 23 eft

6 6 Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 827 eft Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 827 eft Működési célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 27 eft Működési célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 27 eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) szakfeladat 254 eft Egyéb folyó kiadás (KGFB) szakfeladat 74 eft szakfeladat eft 3. A Diákélelmezési Konyha II. félévi működési költségvetése: Szolgáltatások ellenértéke szakfeladat eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat eft Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.a.-tól szakfeladat 227 eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat eft Személyi juttatások szakfeladat eft Munkaadót terhelő járulékok szakfeladat eft szakfeladat eft szakfeladat 630 eft Egyéb folyó kiadások szakfeladat 3 eft Előirányzat-módosítás 1. Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzatokon belül önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen ,- Ft támogatás került átutalásra az Önkormányzat számlájára. ÖNHIKI szakfeladat eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat eft 2. Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen Ft, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen ,- Ft központosított előirányzat került engedélyezésre.

7 7 Központosított előirányzatokból műk. célú szakfeladat 962 eft Központosított előirányzatokból műk. célú szakfeladat 15 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 962 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 15 eft 3. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet szerint Önkormányzatunk Ft kiegészítő támogatásban részesült. Központosított előirányzatokból műk. célú szakfeladat eft Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ) szakfeladat eft 4. A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B ) projekt: évben benyújtott kifizetési kérelem alapján évben folyósított EU-támogatás eft, mely a felhalmozási hiány csökkentésére fordítható. Támogatásértékű beruh. bev. fejezettől EU szakfeladat eft Felhalmozási célú hitel felvétele szakfeladat eft 5. Az önkormányzati rendezvények szakfeladat bevételei: Gyermeknap reklámbevétele 20 eft + Áfa, Jánoshalmi Napok reklámbevétele 119 eft + Áfa, Jánoshalmi Napok bérleti díj bevétele 112 eft. Szolgáltatások ellenértéke szakfeladat 139 eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat 38 eft Bérleti és lízingdíj bevételek szakfeladat 112 eft szakfeladat 251 eft szakfeladat 38 eft 6. Továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen tervezett előirányzatot módosítani szükséges a következők szerint: Továbbszámlázott szolgáltatások értéke szakfeladat eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat 378 eft Továbbszámlázott szolgáltatások értéke szakfeladat eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat 270 eft

8 szakfeladat eft szakfeladat eft 7. A évi költségvetési rendelet I. sz. módosításában a rehabilitációs hozzájárulás teljes összege átvezetésre került a Helyi Önkormányzat kiadásai közé. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség azonban felmerül a Helyi Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál is. Előzetes kalkuláció szerint a évre tervezett összeget 254 eft-tal kiegészíteni szükséges. Egyéb folyó kiadás szakfeladat eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 254 eft Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.) szakfeladat eft Előirányzat-átcsoportosítás 1. Közfoglalkoztatás bevételének szakfeladatok közötti átcsoportosítása szükséges a következők szerint: Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. a.-tól szakfeladat eft Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. a.-tól szakfeladat eft 2. A évi költségvetés I. sz. módosításában az ügyvédi díj nettó összege átvezetésre került a Helyi Önkormányzat kiadásai közé, szükséges a kiadási tételhez kapcsolódó Áfa-előirányzat átvezetése is. Dologi kiadás szakfeladat 373 eft Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.) szakfeladat 373 eft 3. A számlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója befizetése jogcímen tervezett előirányzatok szakfeladatok közötti átcsoportosítása szükséges a következők szerint: szakfeladat eft szakfeladat 100 eft szakfeladat 123 eft szakfeladat 32 eft szakfeladat eft

9 9 Polgármesteri Hivatal 1. Továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen tervezett előirányzatot módosítani szükséges a következők szerint: Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja eft 567 eft eft 2. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség évre. Intézményfinanszírozás Egyéb folyó kiadások eft eft 3. Ügyvédi díj Áfa-jának átcsoportosítása. Intézményfinanszírozás Dologi kiadás 373 eft 373 eft Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 193/2012. (V.24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola alapító okirata egységes szerkezetben Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alapító okirat módosításával elfogadta, hogy a Diákélelmezési konyha működtetése kikerül az iskola feladatköréből. Ennek kapcsán a konyha évi költségvetésének előirányzat maradványát az intézmény átadja Jánoshalma Város Önkormányzatának a további működtetéshez. A maradvány a évi előirányzat és a ig pénzügyileg teljesült, valamint a még várható kifizetések különbözeteként került meghatározásra.

10 10 Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Szolgáltatások ellenértéke Intézmény ellátási díj Alkalmazottak ellátási díja Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja eft eft eft 788 eft eft 143 eft 192 eft eft eft Előirányzat-módosítás 1. Intézményünk részt vesz a 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet szerinti iskola gyümölcsprogramban, mely szerint az 1-4 évfolyamos tanulók minden nap kapnak egy almát májusi támogatás összege 263 eft. Műk. c. támogatásértékű bev. kp. kv. sz-től Ellátottak pénzbeli juttatásai 263 eft 263 eft 2. Az Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pályázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. A június 30-ig leutalt támogatási összeg 57 eft. Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.a-tól Személyi juttatások 57 eft 57 eft 3. Diákigazolványok igénylésével összefüggően keletkezett bevételből az iskolát megillető rész 46 eft, melyet az intézmény dologi kiadásra kíván fordítani. Egyéb sajátos bevétel 46 eft 46 eft

11 11 4. A Bács-Szakma Zrt. által utalt szakképzési többlettámogatás. Műk. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Felh. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Felhalmozási kiadások 12 eft 67 eft 12 eft 67 eft 5. Másodszakmás képzés tandíj befizetéséből 13 eft bevétel keletkezett. Szolgáltatások ellenértéke 13 eft 13 eft 6. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 33 eft kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. Kötbér, bírságból származó pe. 33 eft 33 eft 7. Intézményünk a kollégium épület bérlőinek továbbszámlázott rezsiköltség befizetéséből 22 eft + Áfa bevételt realizált. ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja 22 eft 6 eft 28 eft Előirányzat-átcsoportosítás 1. A Diákélelmezési Konyhára riasztórendszer telepítése történt. Ezen felhalmozási kiadásra fedezet a dologi kiadásokból biztosítható az alábbi átcsoportosítással: Felhalmozási kiadások 331 eft 331 eft

12 12 2. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 41 eft kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. E tétel az I. sz. rendelet módosítás során tévesen szolgáltatások ellenértékeként került a bevételi jogcímek közé. Helyes jogcím: kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Szolgáltatások ellenértéke 41 eft 41 eft 3. Intézményünk a kollégium épület bérlőinek továbbszámlázott rezsiköltség befizetéséből 110 eft + Áfa bevételt realizált. E tétel az I. sz. rendelet módosítás során tévesen szolgáltatások ellenértékeként került a bevételi jogcímek közé. Helyes jogcím: ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke 110 eft 110 eft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Előirányzat-módosítás 1. A TÁMOP / számú projekt (Nyitnikék) benyújtott és jóváhagyott kifizetési kérelmei alapján az alábbi összegű támogatási összegek érkeztek az intézmény bankszámlájára: 96 eft februárban, projekt zárás után eft júliusban. Műk. c. támogatásértékű bev.fej.kez-től EU Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok eft eft 391 eft 477 eft 2. Szakmai szolgáltatás bevétele a Kicsinyek vására rendezvényen. Szolgáltatás ellenértéke Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 40 eft 31 eft 9 eft

13 13 3. Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete rendezvényéhez áramfogyasztás továbbszámlázása. ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások 3 eft 3 eft 4. Kamattöbblet bevétel felhasználása. Műk. c. kamatbevételek ÁHT-n kívülről 117 eft 117 eft 5. Wekerle Alapkezelő értesítése alapján a 26/2012. (V.9.) KIM rendelet szerinti IPR pályázaton eft-ot nyert az óvoda, melyet az önkormányzaton keresztül pályázott meg, így az intézményfinanszírozásként kerül az intézményhez. Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok eft 826 eft 190 eft eft Előirányzat-átcsoportosítás 1. Az I. sz. rendelet módosítás során az IPR-pályázathoz kapcsolódó belföldi kiküldetés 11 eft előirányzata a dologi kiadások helyett tévesen a személyi juttatások között szerepelt. E tétel helyesbítése az alábbi: Személyi juttatások 11 eft 11 eft

14 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkereteket érintő módosulások /2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium létszámcsökkentési kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete ezen határozatával arról döntött, hogy a nevelő-oktató munkát segítő technikai alkalmazottak tekintetében 3 fővel csökkenti a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium évi engedélyezett létszámkeretét. A létszám-keret csökkentés indoka: telephely megszűnés, valamint a nevelő-oktató munkát segítők létszámának közelítése a Köznevelési törvényben leírtakhoz. A 3 fős létszámcsökkenés az intézményvezetés tervei szerint úgy valósult volna meg, hogy 12 fő teljes munkaidős dolgozó munkaidejét 6 órára csökkentik. A költségvetési rendelet 2/a mellékletén a létszámváltozás eszerint került átvezetésre. A munkaidő csökkentésbe azonban az érintett dolgozók nem egyeztek bele, így az nem volt kivitelezhető. Ezért az intézményvezető a Képviselő-testületi döntést úgy tudta végrehajtani, hogy 3 fő teljes munkaidős dolgozót elbocsát. Fentiek alapján szükséges a Hunyadi Iskola létszámkeretén belül az egyes munkaterületek létszámának korrigálása aszerint, ahogyan a létszámcsökkentés a gyakorlatban megvalósult. 2. Diákélelmezési Konyha létszámkerete A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés mellett a Diákélelmezési Konyha feladatává tette a Pelikán Kft ellátottainak étkeztetését is (Hunyadi u. 2. sz. alatti szociális otthon lakói, Dózsa Gy. u. 93. sz. alatti épületben lakók, szociális étkezők). Ez folyamatos (365 napos) szolgáltatás nyújtást jelent (hétköznap + hétvége + ünnepnapok), mely a költségvetésben jóváhagyott 13 fős létszám mellett aránytalanul nagy leterheltség a dolgozóknak. A konyha vezetője a megoldást +1 fő szakács munkába állításában látta. Lehetőség van szeptember 1-től a Munkaügyi Központ 70%-os támogatása mellett új munkaerő foglalkoztatására. A támogatás 8 hónapra szól és további 4 hónap foglalkoztatási kötelezettséggel jár. A konyhavezető e kérdésben polgármester úrral és alpolgármester úrral egyeztetett és önkormányzatunk augusztus 27-én benyújtotta létszámigényét ezen feltételek mellett 1 főre szakács munkakörben. A kérelem kedvező elbírálásban részesült és az 1 fő szakács szeptember 1-től munkába állt. Fentiek alapján szükséges a Diákélelmezési Konyha létszámkeretének 1 fővel való emelése szeptember hónaptól. Jánoshalma, szeptember 7. Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 17/2009. (V.29.)

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-én megtartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-én megtartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-én megtartandó ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására Előterjesztő: Lehota Vilmos

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben