I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I n d o k o l á s a 2012. évi költségvetési rendelet II. számú módosításához"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzata I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 235/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Dinamikus utas tájékoztatási rendszer kialakításával kapcsolatos ajánlat elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozatával támogatja a DAOP-3.2.1/B jelű, Buszpályaudvar Jánoshalmán című pályázat előrehaladását azzal, hogy a dinamikus utas tájékoztatási rendszer kiépítésével kapcsolatos tevékenység ellátása tárgyában szerződést köt EMKE Kft-vel. A szerződéses összeg br ,-Ft. A szerződéses összeg alapján, az el nem számolható költség tekintetében, ami br ,- Ft, Jánoshalma Város Képviselőtestülete biztosítja a szükséges további fedezetet. Fedezet: tartalék Beruházási kiadások szakfeladat 593 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 593 eft 236/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Gazdakör kérelméről, pályázat keretében történő eszközbeszerzéshez szükséges forrás átmeneti biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozatával támogatja a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete pályázatának megvalósulását azzal, hogy a soron következő kifizetési ütem időszakában átmenetileg biztosítja augusztus 1-i folyósítási határidővel a támogató határozatban szereplő bruttó Ft-ot, melyet a támogatási összeg megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb november 30-ig visszautal részére az Egyesület. Fedezet: ideiglenes pénzeszköz átadás. Műk. célú támogatási kölcsön nyújtása szakfeladat eft Műk. célú támogatási kölcsön visszatérülése szakfeladat eft 238/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Hunyadi Iskola pedagógiai programjának szakértetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete Kling József közoktatási szakértőt kéri fel és köt szerződést a mellékletben foglaltak szerint, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdés értelmében Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola módosított Pedagógiai Programjának szakértői feladatainak elvégzésére Ft-ért. Fedezet: évi költségvetés működési tartalék.

2 2 Dologi kiadás szakfeladat 160 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 160 eft 248/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Három önkormányzati tulajdonú társaság könyvelési feladatainak közös ellátása, Városgazda Kft. számára támogatás biztosítása a Lajtha Kft-től átkerülő 1 fő alkalmazására Jánoshalma Város Képviselő-testülete a könyvelési feladatok ellátására a Lajtha L. Kft-től a Városgazda Kft-hez átkerülő 1 fő alkalmazásával összefüggő kiadásoknak a könyvelési szolgáltatási díj által nem fedezett részét II. félévére, ,- Ft összegben pénzbeli támogatás formájában biztosítja a Városgazda Kft számára. Fedezete: Lajtha L. Non-profit Kft évi önkormányzati támogatásának csökkentése. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 430 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 172 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 258 eft 249/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Városi Kollégium működtetése Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városgazda Kft-nek a volt Városi Kollégium működtetéséről, üzemeltetéséről szóló elképzeléseit és a kollégium 2. félévi üzemeltetéséhez a Városgazda Kft-nek, mint további üzemeltetőnek biztosít ,- Ft önkormányzati támogatást. Fedezet: működési tartalék. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat eft 255/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Bozsics János ingatlanvásárlási kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete Bozsics János jánoshalmi lakosnak eladta az Önkormányzat tulajdonát képező jánoshalmi 718/13 hrsz-ú beépítetlen területét, a kölcsönösen kialkudott Ft azaz hatvanezer forint áron. Termőföld értékesítése szakfeladat 60 eft

3 3 Felhalmozási célú hitel felvétele szakfeladat 60 eft 257/2012. (VI. 26.) Kt. határozat MOVE Zrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete változatlan feltételek mellett, december 31-ig meghosszabbítja a MOVE Zrt. és az Önkormányzat között december 14-én az Önkormányzat tulajdonát képező Jánoshalma Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlan bérbeadása tárgyában kötött, június 30-án lejáró szerződést. Bérleti és lízingdíj bevételek szakfeladat 60 eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat 60 eft 270/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Magyar Vöröskereszt kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Magyar Vöröskereszt kérelmét, mely szerint egy mozgássérült gyermek nyári táboroztatásához Ft-tal hozzájárul. Fedezet: átmeneti segélykeret. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 15 eft Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás szakfeladat 15 eft 271/2012. (VII. 10.) Kt. határozat Viziközmű törvény hatályba lépésével kapcsolatos intézkedések: csatlakozás a Bajavíz Kft-hez Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti 160/2012. (V. 24.) Kt. határozatát a Bajavíz Kft-hez, mint víziközmű-szolgáltatóhoz való csatlakozásra vonatkozóan. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése alapján, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében úgy döntött, hogy a jövőben a Bajavíz Kft. tagja kíván lenni, a Kft-vel szolgáltatási szerződést köt. A Képviselő-testület ,- Ft névértékű önálló üzletrészt jegyez a Bajavíz Kft-ben és ezzel a Kft. tagjává válik. Részesedések vásárlása szakfeladat 100 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 100 eft

4 4 277/2012. (VII. 10.) Kt. határozat Rendezési terv örökségvédelmi régészeti területeinek térképi jelölése Jánoshalma Város Képviselő-testülete Hernyák Imre építész úrtól papír alapon megrendeli Jánoshalma külterületére kiterjedően, az örökségvédelmi régészeti területek jelölését a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Irodájának adatai alapján, valamint a Helyi Építési Szabályrendelet módosítását a tervező úr által adott árajánlat szerinti ,-Ft tervezési díjért. Beruházási kiadások (ÁRT) szakfeladat 58 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 58 eft 278/2012. (VII. 10.) Kt. határozat 151/2012. (IV.26.) Kt. sz. határozat visszavonása Jánoshalma Város Képviselő-testülete visszavonja a közbeszerzési eljárás kiírásáról projekt menedzsmenti feladatok ellátására a KEOP / sz. projekthez szóló 151/2012. (IV. 26.) Kt. határozatát. Dologi kiadás szakfeladat 230 eft Vis maior tartalék szakfeladat 230 eft 279/2012. (VII. 10. ) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola napelemes rendszer kiépítésének tervezéséről, Molnárné Faddi Rita tervezői megbízása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a KEOP 4.2.0/A/ azonosító számú, Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola napelemes rendszerének kiépítése című projekt építési terveinek elkészítésére megbízást ad Molnárné Faddi Rita tervezőnek, a tervező asszony által adott Ft tervezési díjért. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Fedezet: költségvetési tartalék. Beruházási kiadás szakfeladat 150 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 150 eft

5 5 Diákélelmezési Konyhával összefüggő előirányzat módosítás /2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések megtétele, véleményezésre jogosult szervek és a szakértő véleményének megismerése után elfogadta a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola Alapító Okiratának a módosítását. A döntés értelmében a Diákélelmezési Konyha fenntartása, működtetése július 1-től az önkormányzathoz került. Fentiek alapján szükséges a korábbi üzemeltető (Hunyadi Iskola) költségvetésében a Diákélelmezési Konyha évi működési előirányzatának zárolása. A zárolásra (elvonásra) kerülő összeg a tervezett előirányzat és a I. félévi működéssel összefüggően felmerült kiadások különbözete. Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZI) szakfeladat eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat eft 2. Képviselő-testület a 142/2012. (IV. 26.) Kt. határozatában döntött az ételszállító gépjárművek beszerzéséről, plusz költségként merült fel 19 eft közlekedési igazgatási díj, 51 eft kötelező felelősségbiztosítás többletköltsége. Előirányzatátcsoportosítás szükséges a évi Költségvetési rendelet I. sz. módosításában meghatározott szakfeladatok tekintetében. A régi ételszállító gépjármű értékesítésre került eft + Áfa összegért. Járművek értékesítése szakfeladat 276 eft Értékesített tárgyi eszközök, imm. j. Áfa-ja szakfeladat 74 eft szakfeladat 74 eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat 229 eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) szakfeladat 127 eft Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) szakfeladat 127 eft Egyéb folyó kiadás (KGFB) szakfeladat 23 eft Egyéb folyó kiadás (KGFB) szakfeladat 23 eft

6 6 Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 827 eft Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 827 eft Működési célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 27 eft Működési célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 27 eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) szakfeladat 254 eft Egyéb folyó kiadás (KGFB) szakfeladat 74 eft szakfeladat eft 3. A Diákélelmezési Konyha II. félévi működési költségvetése: Szolgáltatások ellenértéke szakfeladat eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat eft Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.a.-tól szakfeladat 227 eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat eft Személyi juttatások szakfeladat eft Munkaadót terhelő járulékok szakfeladat eft szakfeladat eft szakfeladat 630 eft Egyéb folyó kiadások szakfeladat 3 eft Előirányzat-módosítás 1. Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzatokon belül önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen ,- Ft támogatás került átutalásra az Önkormányzat számlájára. ÖNHIKI szakfeladat eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat eft 2. Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen Ft, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen ,- Ft központosított előirányzat került engedélyezésre.

7 7 Központosított előirányzatokból műk. célú szakfeladat 962 eft Központosított előirányzatokból műk. célú szakfeladat 15 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 962 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 15 eft 3. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet szerint Önkormányzatunk Ft kiegészítő támogatásban részesült. Központosított előirányzatokból műk. célú szakfeladat eft Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ) szakfeladat eft 4. A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B ) projekt: évben benyújtott kifizetési kérelem alapján évben folyósított EU-támogatás eft, mely a felhalmozási hiány csökkentésére fordítható. Támogatásértékű beruh. bev. fejezettől EU szakfeladat eft Felhalmozási célú hitel felvétele szakfeladat eft 5. Az önkormányzati rendezvények szakfeladat bevételei: Gyermeknap reklámbevétele 20 eft + Áfa, Jánoshalmi Napok reklámbevétele 119 eft + Áfa, Jánoshalmi Napok bérleti díj bevétele 112 eft. Szolgáltatások ellenértéke szakfeladat 139 eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat 38 eft Bérleti és lízingdíj bevételek szakfeladat 112 eft szakfeladat 251 eft szakfeladat 38 eft 6. Továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen tervezett előirányzatot módosítani szükséges a következők szerint: Továbbszámlázott szolgáltatások értéke szakfeladat eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat 378 eft Továbbszámlázott szolgáltatások értéke szakfeladat eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat 270 eft

8 szakfeladat eft szakfeladat eft 7. A évi költségvetési rendelet I. sz. módosításában a rehabilitációs hozzájárulás teljes összege átvezetésre került a Helyi Önkormányzat kiadásai közé. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség azonban felmerül a Helyi Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál is. Előzetes kalkuláció szerint a évre tervezett összeget 254 eft-tal kiegészíteni szükséges. Egyéb folyó kiadás szakfeladat eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 254 eft Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.) szakfeladat eft Előirányzat-átcsoportosítás 1. Közfoglalkoztatás bevételének szakfeladatok közötti átcsoportosítása szükséges a következők szerint: Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. a.-tól szakfeladat eft Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. a.-tól szakfeladat eft 2. A évi költségvetés I. sz. módosításában az ügyvédi díj nettó összege átvezetésre került a Helyi Önkormányzat kiadásai közé, szükséges a kiadási tételhez kapcsolódó Áfa-előirányzat átvezetése is. Dologi kiadás szakfeladat 373 eft Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.) szakfeladat 373 eft 3. A számlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója befizetése jogcímen tervezett előirányzatok szakfeladatok közötti átcsoportosítása szükséges a következők szerint: szakfeladat eft szakfeladat 100 eft szakfeladat 123 eft szakfeladat 32 eft szakfeladat eft

9 9 Polgármesteri Hivatal 1. Továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen tervezett előirányzatot módosítani szükséges a következők szerint: Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja eft 567 eft eft 2. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség évre. Intézményfinanszírozás Egyéb folyó kiadások eft eft 3. Ügyvédi díj Áfa-jának átcsoportosítása. Intézményfinanszírozás Dologi kiadás 373 eft 373 eft Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 193/2012. (V.24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola alapító okirata egységes szerkezetben Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alapító okirat módosításával elfogadta, hogy a Diákélelmezési konyha működtetése kikerül az iskola feladatköréből. Ennek kapcsán a konyha évi költségvetésének előirányzat maradványát az intézmény átadja Jánoshalma Város Önkormányzatának a további működtetéshez. A maradvány a évi előirányzat és a ig pénzügyileg teljesült, valamint a még várható kifizetések különbözeteként került meghatározásra.

10 10 Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Szolgáltatások ellenértéke Intézmény ellátási díj Alkalmazottak ellátási díja Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja eft eft eft 788 eft eft 143 eft 192 eft eft eft Előirányzat-módosítás 1. Intézményünk részt vesz a 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet szerinti iskola gyümölcsprogramban, mely szerint az 1-4 évfolyamos tanulók minden nap kapnak egy almát májusi támogatás összege 263 eft. Műk. c. támogatásértékű bev. kp. kv. sz-től Ellátottak pénzbeli juttatásai 263 eft 263 eft 2. Az Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pályázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. A június 30-ig leutalt támogatási összeg 57 eft. Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.a-tól Személyi juttatások 57 eft 57 eft 3. Diákigazolványok igénylésével összefüggően keletkezett bevételből az iskolát megillető rész 46 eft, melyet az intézmény dologi kiadásra kíván fordítani. Egyéb sajátos bevétel 46 eft 46 eft

11 11 4. A Bács-Szakma Zrt. által utalt szakképzési többlettámogatás. Műk. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Felh. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Felhalmozási kiadások 12 eft 67 eft 12 eft 67 eft 5. Másodszakmás képzés tandíj befizetéséből 13 eft bevétel keletkezett. Szolgáltatások ellenértéke 13 eft 13 eft 6. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 33 eft kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. Kötbér, bírságból származó pe. 33 eft 33 eft 7. Intézményünk a kollégium épület bérlőinek továbbszámlázott rezsiköltség befizetéséből 22 eft + Áfa bevételt realizált. ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja 22 eft 6 eft 28 eft Előirányzat-átcsoportosítás 1. A Diákélelmezési Konyhára riasztórendszer telepítése történt. Ezen felhalmozási kiadásra fedezet a dologi kiadásokból biztosítható az alábbi átcsoportosítással: Felhalmozási kiadások 331 eft 331 eft

12 12 2. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 41 eft kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. E tétel az I. sz. rendelet módosítás során tévesen szolgáltatások ellenértékeként került a bevételi jogcímek közé. Helyes jogcím: kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Szolgáltatások ellenértéke 41 eft 41 eft 3. Intézményünk a kollégium épület bérlőinek továbbszámlázott rezsiköltség befizetéséből 110 eft + Áfa bevételt realizált. E tétel az I. sz. rendelet módosítás során tévesen szolgáltatások ellenértékeként került a bevételi jogcímek közé. Helyes jogcím: ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke 110 eft 110 eft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Előirányzat-módosítás 1. A TÁMOP / számú projekt (Nyitnikék) benyújtott és jóváhagyott kifizetési kérelmei alapján az alábbi összegű támogatási összegek érkeztek az intézmény bankszámlájára: 96 eft februárban, projekt zárás után eft júliusban. Műk. c. támogatásértékű bev.fej.kez-től EU Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok eft eft 391 eft 477 eft 2. Szakmai szolgáltatás bevétele a Kicsinyek vására rendezvényen. Szolgáltatás ellenértéke Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 40 eft 31 eft 9 eft

13 13 3. Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete rendezvényéhez áramfogyasztás továbbszámlázása. ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások 3 eft 3 eft 4. Kamattöbblet bevétel felhasználása. Műk. c. kamatbevételek ÁHT-n kívülről 117 eft 117 eft 5. Wekerle Alapkezelő értesítése alapján a 26/2012. (V.9.) KIM rendelet szerinti IPR pályázaton eft-ot nyert az óvoda, melyet az önkormányzaton keresztül pályázott meg, így az intézményfinanszírozásként kerül az intézményhez. Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok eft 826 eft 190 eft eft Előirányzat-átcsoportosítás 1. Az I. sz. rendelet módosítás során az IPR-pályázathoz kapcsolódó belföldi kiküldetés 11 eft előirányzata a dologi kiadások helyett tévesen a személyi juttatások között szerepelt. E tétel helyesbítése az alábbi: Személyi juttatások 11 eft 11 eft

14 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkereteket érintő módosulások /2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium létszámcsökkentési kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete ezen határozatával arról döntött, hogy a nevelő-oktató munkát segítő technikai alkalmazottak tekintetében 3 fővel csökkenti a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium évi engedélyezett létszámkeretét. A létszám-keret csökkentés indoka: telephely megszűnés, valamint a nevelő-oktató munkát segítők létszámának közelítése a Köznevelési törvényben leírtakhoz. A 3 fős létszámcsökkenés az intézményvezetés tervei szerint úgy valósult volna meg, hogy 12 fő teljes munkaidős dolgozó munkaidejét 6 órára csökkentik. A költségvetési rendelet 2/a mellékletén a létszámváltozás eszerint került átvezetésre. A munkaidő csökkentésbe azonban az érintett dolgozók nem egyeztek bele, így az nem volt kivitelezhető. Ezért az intézményvezető a Képviselő-testületi döntést úgy tudta végrehajtani, hogy 3 fő teljes munkaidős dolgozót elbocsát. Fentiek alapján szükséges a Hunyadi Iskola létszámkeretén belül az egyes munkaterületek létszámának korrigálása aszerint, ahogyan a létszámcsökkentés a gyakorlatban megvalósult. 2. Diákélelmezési Konyha létszámkerete A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés mellett a Diákélelmezési Konyha feladatává tette a Pelikán Kft ellátottainak étkeztetését is (Hunyadi u. 2. sz. alatti szociális otthon lakói, Dózsa Gy. u. 93. sz. alatti épületben lakók, szociális étkezők). Ez folyamatos (365 napos) szolgáltatás nyújtást jelent (hétköznap + hétvége + ünnepnapok), mely a költségvetésben jóváhagyott 13 fős létszám mellett aránytalanul nagy leterheltség a dolgozóknak. A konyha vezetője a megoldást +1 fő szakács munkába állításában látta. Lehetőség van szeptember 1-től a Munkaügyi Központ 70%-os támogatása mellett új munkaerő foglalkoztatására. A támogatás 8 hónapra szól és további 4 hónap foglalkoztatási kötelezettséggel jár. A konyhavezető e kérdésben polgármester úrral és alpolgármester úrral egyeztetett és önkormányzatunk augusztus 27-én benyújtotta létszámigényét ezen feltételek mellett 1 főre szakács munkakörben. A kérelem kedvező elbírálásban részesült és az 1 fő szakács szeptember 1-től munkába állt. Fentiek alapján szükséges a Diákélelmezési Konyha létszámkeretének 1 fővel való emelése szeptember hónaptól. Jánoshalma, szeptember 7. Czeller Zoltán polgármester

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása eredeti előirányzat (adatok ezer forintban módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Sorszám: 4/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testiilete 2014. február 28-i ülésére

Sorszám: 4/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testiilete 2014. február 28-i ülésére Sorszám: 4/a. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben