I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I n d o k o l á s a 2012. évi költségvetési rendelet II. számú módosításához"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzata I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet II. számú módosításához Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 235/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Dinamikus utas tájékoztatási rendszer kialakításával kapcsolatos ajánlat elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozatával támogatja a DAOP-3.2.1/B jelű, Buszpályaudvar Jánoshalmán című pályázat előrehaladását azzal, hogy a dinamikus utas tájékoztatási rendszer kiépítésével kapcsolatos tevékenység ellátása tárgyában szerződést köt EMKE Kft-vel. A szerződéses összeg br ,-Ft. A szerződéses összeg alapján, az el nem számolható költség tekintetében, ami br ,- Ft, Jánoshalma Város Képviselőtestülete biztosítja a szükséges további fedezetet. Fedezet: tartalék Beruházási kiadások szakfeladat 593 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 593 eft 236/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Gazdakör kérelméről, pályázat keretében történő eszközbeszerzéshez szükséges forrás átmeneti biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozatával támogatja a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete pályázatának megvalósulását azzal, hogy a soron következő kifizetési ütem időszakában átmenetileg biztosítja augusztus 1-i folyósítási határidővel a támogató határozatban szereplő bruttó Ft-ot, melyet a támogatási összeg megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb november 30-ig visszautal részére az Egyesület. Fedezet: ideiglenes pénzeszköz átadás. Műk. célú támogatási kölcsön nyújtása szakfeladat eft Műk. célú támogatási kölcsön visszatérülése szakfeladat eft 238/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Hunyadi Iskola pedagógiai programjának szakértetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete Kling József közoktatási szakértőt kéri fel és köt szerződést a mellékletben foglaltak szerint, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdés értelmében Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola módosított Pedagógiai Programjának szakértői feladatainak elvégzésére Ft-ért. Fedezet: évi költségvetés működési tartalék.

2 2 Dologi kiadás szakfeladat 160 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 160 eft 248/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Három önkormányzati tulajdonú társaság könyvelési feladatainak közös ellátása, Városgazda Kft. számára támogatás biztosítása a Lajtha Kft-től átkerülő 1 fő alkalmazására Jánoshalma Város Képviselő-testülete a könyvelési feladatok ellátására a Lajtha L. Kft-től a Városgazda Kft-hez átkerülő 1 fő alkalmazásával összefüggő kiadásoknak a könyvelési szolgáltatási díj által nem fedezett részét II. félévére, ,- Ft összegben pénzbeli támogatás formájában biztosítja a Városgazda Kft számára. Fedezete: Lajtha L. Non-profit Kft évi önkormányzati támogatásának csökkentése. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 430 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 172 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 258 eft 249/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Városi Kollégium működtetése Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városgazda Kft-nek a volt Városi Kollégium működtetéséről, üzemeltetéséről szóló elképzeléseit és a kollégium 2. félévi üzemeltetéséhez a Városgazda Kft-nek, mint további üzemeltetőnek biztosít ,- Ft önkormányzati támogatást. Fedezet: működési tartalék. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat eft 255/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Bozsics János ingatlanvásárlási kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete Bozsics János jánoshalmi lakosnak eladta az Önkormányzat tulajdonát képező jánoshalmi 718/13 hrsz-ú beépítetlen területét, a kölcsönösen kialkudott Ft azaz hatvanezer forint áron. Termőföld értékesítése szakfeladat 60 eft

3 3 Felhalmozási célú hitel felvétele szakfeladat 60 eft 257/2012. (VI. 26.) Kt. határozat MOVE Zrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete változatlan feltételek mellett, december 31-ig meghosszabbítja a MOVE Zrt. és az Önkormányzat között december 14-én az Önkormányzat tulajdonát képező Jánoshalma Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlan bérbeadása tárgyában kötött, június 30-án lejáró szerződést. Bérleti és lízingdíj bevételek szakfeladat 60 eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat 60 eft 270/2012. (VI. 26.) Kt. határozat Magyar Vöröskereszt kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Magyar Vöröskereszt kérelmét, mely szerint egy mozgássérült gyermek nyári táboroztatásához Ft-tal hozzájárul. Fedezet: átmeneti segélykeret. Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 15 eft Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás szakfeladat 15 eft 271/2012. (VII. 10.) Kt. határozat Viziközmű törvény hatályba lépésével kapcsolatos intézkedések: csatlakozás a Bajavíz Kft-hez Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti 160/2012. (V. 24.) Kt. határozatát a Bajavíz Kft-hez, mint víziközmű-szolgáltatóhoz való csatlakozásra vonatkozóan. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése alapján, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében úgy döntött, hogy a jövőben a Bajavíz Kft. tagja kíván lenni, a Kft-vel szolgáltatási szerződést köt. A Képviselő-testület ,- Ft névértékű önálló üzletrészt jegyez a Bajavíz Kft-ben és ezzel a Kft. tagjává válik. Részesedések vásárlása szakfeladat 100 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 100 eft

4 4 277/2012. (VII. 10.) Kt. határozat Rendezési terv örökségvédelmi régészeti területeinek térképi jelölése Jánoshalma Város Képviselő-testülete Hernyák Imre építész úrtól papír alapon megrendeli Jánoshalma külterületére kiterjedően, az örökségvédelmi régészeti területek jelölését a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Irodájának adatai alapján, valamint a Helyi Építési Szabályrendelet módosítását a tervező úr által adott árajánlat szerinti ,-Ft tervezési díjért. Beruházási kiadások (ÁRT) szakfeladat 58 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 58 eft 278/2012. (VII. 10.) Kt. határozat 151/2012. (IV.26.) Kt. sz. határozat visszavonása Jánoshalma Város Képviselő-testülete visszavonja a közbeszerzési eljárás kiírásáról projekt menedzsmenti feladatok ellátására a KEOP / sz. projekthez szóló 151/2012. (IV. 26.) Kt. határozatát. Dologi kiadás szakfeladat 230 eft Vis maior tartalék szakfeladat 230 eft 279/2012. (VII. 10. ) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola napelemes rendszer kiépítésének tervezéséről, Molnárné Faddi Rita tervezői megbízása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a KEOP 4.2.0/A/ azonosító számú, Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola napelemes rendszerének kiépítése című projekt építési terveinek elkészítésére megbízást ad Molnárné Faddi Rita tervezőnek, a tervező asszony által adott Ft tervezési díjért. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Fedezet: költségvetési tartalék. Beruházási kiadás szakfeladat 150 eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 150 eft

5 5 Diákélelmezési Konyhával összefüggő előirányzat módosítás /2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések megtétele, véleményezésre jogosult szervek és a szakértő véleményének megismerése után elfogadta a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola Alapító Okiratának a módosítását. A döntés értelmében a Diákélelmezési Konyha fenntartása, működtetése július 1-től az önkormányzathoz került. Fentiek alapján szükséges a korábbi üzemeltető (Hunyadi Iskola) költségvetésében a Diákélelmezési Konyha évi működési előirányzatának zárolása. A zárolásra (elvonásra) kerülő összeg a tervezett előirányzat és a I. félévi működéssel összefüggően felmerült kiadások különbözete. Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZI) szakfeladat eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat eft 2. Képviselő-testület a 142/2012. (IV. 26.) Kt. határozatában döntött az ételszállító gépjárművek beszerzéséről, plusz költségként merült fel 19 eft közlekedési igazgatási díj, 51 eft kötelező felelősségbiztosítás többletköltsége. Előirányzatátcsoportosítás szükséges a évi Költségvetési rendelet I. sz. módosításában meghatározott szakfeladatok tekintetében. A régi ételszállító gépjármű értékesítésre került eft + Áfa összegért. Járművek értékesítése szakfeladat 276 eft Értékesített tárgyi eszközök, imm. j. Áfa-ja szakfeladat 74 eft szakfeladat 74 eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat 229 eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) szakfeladat 127 eft Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) szakfeladat 127 eft Egyéb folyó kiadás (KGFB) szakfeladat 23 eft Egyéb folyó kiadás (KGFB) szakfeladat 23 eft

6 6 Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 827 eft Felhalmozási célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 827 eft Működési célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 27 eft Működési célú Áfa-visszatérülés szakfeladat 27 eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Dologi kiadás (ételszállító rekeszek) szakfeladat 254 eft Egyéb folyó kiadás (KGFB) szakfeladat 74 eft szakfeladat eft 3. A Diákélelmezési Konyha II. félévi működési költségvetése: Szolgáltatások ellenértéke szakfeladat eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat eft Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.a.-tól szakfeladat 227 eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat eft Személyi juttatások szakfeladat eft Munkaadót terhelő járulékok szakfeladat eft szakfeladat eft szakfeladat 630 eft Egyéb folyó kiadások szakfeladat 3 eft Előirányzat-módosítás 1. Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzatokon belül önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen ,- Ft támogatás került átutalásra az Önkormányzat számlájára. ÖNHIKI szakfeladat eft Működési célú hitel felvétele szakfeladat eft 2. Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen Ft, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen ,- Ft központosított előirányzat került engedélyezésre.

7 7 Központosított előirányzatokból műk. célú szakfeladat 962 eft Központosított előirányzatokból műk. célú szakfeladat 15 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 962 eft Működési célú pénzeszközátadás szakfeladat 15 eft 3. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet szerint Önkormányzatunk Ft kiegészítő támogatásban részesült. Központosított előirányzatokból műk. célú szakfeladat eft Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ) szakfeladat eft 4. A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B ) projekt: évben benyújtott kifizetési kérelem alapján évben folyósított EU-támogatás eft, mely a felhalmozási hiány csökkentésére fordítható. Támogatásértékű beruh. bev. fejezettől EU szakfeladat eft Felhalmozási célú hitel felvétele szakfeladat eft 5. Az önkormányzati rendezvények szakfeladat bevételei: Gyermeknap reklámbevétele 20 eft + Áfa, Jánoshalmi Napok reklámbevétele 119 eft + Áfa, Jánoshalmi Napok bérleti díj bevétele 112 eft. Szolgáltatások ellenértéke szakfeladat 139 eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat 38 eft Bérleti és lízingdíj bevételek szakfeladat 112 eft szakfeladat 251 eft szakfeladat 38 eft 6. Továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen tervezett előirányzatot módosítani szükséges a következők szerint: Továbbszámlázott szolgáltatások értéke szakfeladat eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat 378 eft Továbbszámlázott szolgáltatások értéke szakfeladat eft Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja szakfeladat 270 eft

8 szakfeladat eft szakfeladat eft 7. A évi költségvetési rendelet I. sz. módosításában a rehabilitációs hozzájárulás teljes összege átvezetésre került a Helyi Önkormányzat kiadásai közé. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség azonban felmerül a Helyi Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál is. Előzetes kalkuláció szerint a évre tervezett összeget 254 eft-tal kiegészíteni szükséges. Egyéb folyó kiadás szakfeladat eft Pénzmaradványból képzett tartalék szakfeladat 254 eft Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.) szakfeladat eft Előirányzat-átcsoportosítás 1. Közfoglalkoztatás bevételének szakfeladatok közötti átcsoportosítása szükséges a következők szerint: Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. a.-tól szakfeladat eft Műk. c. támogatásértékű bev. elkül. a.-tól szakfeladat eft 2. A évi költségvetés I. sz. módosításában az ügyvédi díj nettó összege átvezetésre került a Helyi Önkormányzat kiadásai közé, szükséges a kiadási tételhez kapcsolódó Áfa-előirányzat átvezetése is. Dologi kiadás szakfeladat 373 eft Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.) szakfeladat 373 eft 3. A számlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója befizetése jogcímen tervezett előirányzatok szakfeladatok közötti átcsoportosítása szükséges a következők szerint: szakfeladat eft szakfeladat 100 eft szakfeladat 123 eft szakfeladat 32 eft szakfeladat eft

9 9 Polgármesteri Hivatal 1. Továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen tervezett előirányzatot módosítani szükséges a következők szerint: Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja eft 567 eft eft 2. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség évre. Intézményfinanszírozás Egyéb folyó kiadások eft eft 3. Ügyvédi díj Áfa-jának átcsoportosítása. Intézményfinanszírozás Dologi kiadás 373 eft 373 eft Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 193/2012. (V.24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola alapító okirata egységes szerkezetben Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alapító okirat módosításával elfogadta, hogy a Diákélelmezési konyha működtetése kikerül az iskola feladatköréből. Ennek kapcsán a konyha évi költségvetésének előirányzat maradványát az intézmény átadja Jánoshalma Város Önkormányzatának a további működtetéshez. A maradvány a évi előirányzat és a ig pénzügyileg teljesült, valamint a még várható kifizetések különbözeteként került meghatározásra.

10 10 Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Szolgáltatások ellenértéke Intézmény ellátási díj Alkalmazottak ellátási díja Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja eft eft eft 788 eft eft 143 eft 192 eft eft eft Előirányzat-módosítás 1. Intézményünk részt vesz a 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet szerinti iskola gyümölcsprogramban, mely szerint az 1-4 évfolyamos tanulók minden nap kapnak egy almát májusi támogatás összege 263 eft. Műk. c. támogatásértékű bev. kp. kv. sz-től Ellátottak pénzbeli juttatásai 263 eft 263 eft 2. Az Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pályázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. A június 30-ig leutalt támogatási összeg 57 eft. Műk. c. támogatásértékű bev. elkül.a-tól Személyi juttatások 57 eft 57 eft 3. Diákigazolványok igénylésével összefüggően keletkezett bevételből az iskolát megillető rész 46 eft, melyet az intézmény dologi kiadásra kíván fordítani. Egyéb sajátos bevétel 46 eft 46 eft

11 11 4. A Bács-Szakma Zrt. által utalt szakképzési többlettámogatás. Műk. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Felh. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Felhalmozási kiadások 12 eft 67 eft 12 eft 67 eft 5. Másodszakmás képzés tandíj befizetéséből 13 eft bevétel keletkezett. Szolgáltatások ellenértéke 13 eft 13 eft 6. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 33 eft kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. Kötbér, bírságból származó pe. 33 eft 33 eft 7. Intézményünk a kollégium épület bérlőinek továbbszámlázott rezsiköltség befizetéséből 22 eft + Áfa bevételt realizált. ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja 22 eft 6 eft 28 eft Előirányzat-átcsoportosítás 1. A Diákélelmezési Konyhára riasztórendszer telepítése történt. Ezen felhalmozási kiadásra fedezet a dologi kiadásokból biztosítható az alábbi átcsoportosítással: Felhalmozási kiadások 331 eft 331 eft

12 12 2. A vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosítótársaság 41 eft kártérítési összeget utalt ki intézményünkben keletkezett üvegkár miatt. E tétel az I. sz. rendelet módosítás során tévesen szolgáltatások ellenértékeként került a bevételi jogcímek közé. Helyes jogcím: kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Szolgáltatások ellenértéke 41 eft 41 eft 3. Intézményünk a kollégium épület bérlőinek továbbszámlázott rezsiköltség befizetéséből 110 eft + Áfa bevételt realizált. E tétel az I. sz. rendelet módosítás során tévesen szolgáltatások ellenértékeként került a bevételi jogcímek közé. Helyes jogcím: ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke 110 eft 110 eft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Előirányzat-módosítás 1. A TÁMOP / számú projekt (Nyitnikék) benyújtott és jóváhagyott kifizetési kérelmei alapján az alábbi összegű támogatási összegek érkeztek az intézmény bankszámlájára: 96 eft februárban, projekt zárás után eft júliusban. Műk. c. támogatásértékű bev.fej.kez-től EU Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok eft eft 391 eft 477 eft 2. Szakmai szolgáltatás bevétele a Kicsinyek vására rendezvényen. Szolgáltatás ellenértéke Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 40 eft 31 eft 9 eft

13 13 3. Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete rendezvényéhez áramfogyasztás továbbszámlázása. ÁHT-n kív. továbbszámlázott szolgáltatások 3 eft 3 eft 4. Kamattöbblet bevétel felhasználása. Műk. c. kamatbevételek ÁHT-n kívülről 117 eft 117 eft 5. Wekerle Alapkezelő értesítése alapján a 26/2012. (V.9.) KIM rendelet szerinti IPR pályázaton eft-ot nyert az óvoda, melyet az önkormányzaton keresztül pályázott meg, így az intézményfinanszírozásként kerül az intézményhez. Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok eft 826 eft 190 eft eft Előirányzat-átcsoportosítás 1. Az I. sz. rendelet módosítás során az IPR-pályázathoz kapcsolódó belföldi kiküldetés 11 eft előirányzata a dologi kiadások helyett tévesen a személyi juttatások között szerepelt. E tétel helyesbítése az alábbi: Személyi juttatások 11 eft 11 eft

14 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkereteket érintő módosulások /2012. (V. 24.) Kt. határozat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium létszámcsökkentési kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete ezen határozatával arról döntött, hogy a nevelő-oktató munkát segítő technikai alkalmazottak tekintetében 3 fővel csökkenti a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium évi engedélyezett létszámkeretét. A létszám-keret csökkentés indoka: telephely megszűnés, valamint a nevelő-oktató munkát segítők létszámának közelítése a Köznevelési törvényben leírtakhoz. A 3 fős létszámcsökkenés az intézményvezetés tervei szerint úgy valósult volna meg, hogy 12 fő teljes munkaidős dolgozó munkaidejét 6 órára csökkentik. A költségvetési rendelet 2/a mellékletén a létszámváltozás eszerint került átvezetésre. A munkaidő csökkentésbe azonban az érintett dolgozók nem egyeztek bele, így az nem volt kivitelezhető. Ezért az intézményvezető a Képviselő-testületi döntést úgy tudta végrehajtani, hogy 3 fő teljes munkaidős dolgozót elbocsát. Fentiek alapján szükséges a Hunyadi Iskola létszámkeretén belül az egyes munkaterületek létszámának korrigálása aszerint, ahogyan a létszámcsökkentés a gyakorlatban megvalósult. 2. Diákélelmezési Konyha létszámkerete A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés mellett a Diákélelmezési Konyha feladatává tette a Pelikán Kft ellátottainak étkeztetését is (Hunyadi u. 2. sz. alatti szociális otthon lakói, Dózsa Gy. u. 93. sz. alatti épületben lakók, szociális étkezők). Ez folyamatos (365 napos) szolgáltatás nyújtást jelent (hétköznap + hétvége + ünnepnapok), mely a költségvetésben jóváhagyott 13 fős létszám mellett aránytalanul nagy leterheltség a dolgozóknak. A konyha vezetője a megoldást +1 fő szakács munkába állításában látta. Lehetőség van szeptember 1-től a Munkaügyi Központ 70%-os támogatása mellett új munkaerő foglalkoztatására. A támogatás 8 hónapra szól és további 4 hónap foglalkoztatási kötelezettséggel jár. A konyhavezető e kérdésben polgármester úrral és alpolgármester úrral egyeztetett és önkormányzatunk augusztus 27-én benyújtotta létszámigényét ezen feltételek mellett 1 főre szakács munkakörben. A kérelem kedvező elbírálásban részesült és az 1 fő szakács szeptember 1-től munkába állt. Fentiek alapján szükséges a Diákélelmezési Konyha létszámkeretének 1 fővel való emelése szeptember hónaptól. Jánoshalma, szeptember 7. Czeller Zoltán polgármester

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása eredeti előirányzat (adatok ezer forintban módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 4/2012.(III.07.) rendelete A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben