A Da Vinci-kód megfejtése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Da Vinci-kód megfejtése"

Átírás

1

2 Martin Lunn A Da Vinci-kód megfejtése A világsiker mögött rejlő igazság Gold Book

3 Eredeti cím: Da Vinci Code Decoded Copyright 2004 The Disinformation Company Ltd. All rights reserved Fordította: Békési József Tördelés, tipográfia: Gold Book Kft. Tilos ezen kiadvány bármely részét sokszorosítani, információs rendszerben tárolni vagy a kiadóval történt előzetes megállapodás nélkül bármely formában, bármely módon sugározni ISBN Magyarországon kiadja a Gold Book Kft. Felelős kiadó a kft. vezetője Nyomdai munkálatok: Kinizsi Nyomda Kft., Debrecen Felelős vezető: Bördős János ügyvezető igazgató

4 Köszönetnyilvánítás Köszönet Tracy Twymannek és Brian Albertnek, a Dagobert's Revenge magazin munkatársainak a könyv megírása közben folytatott kutatásokhoz nyújtott felbecsülhetetlen értékű segítségért, illetve azért, hogy bemutattak a The Disinformation Companynél dolgozó Gary Baddeleynek és Richard Metzgernek. Gary és Richard szintén hosszú órákat fektetett abba, hogy tökéletesítsék a könyvet, amit az olvasó most a kezében tart. Köszönettel tartozom továbbá Julio és Steve béketűréséért, amivel a minket ellepő kutatási anyagok hullámzó tengerének közepén éltek a könyv megírása során.

5 Bevezetés A Da Vinci-kód 2003 áprilisában történt megjelenése óta egy kérdés munkál mindenkiben: Mennyi igazság van a szerző szavaiban? Dan Brown ugyan kijelenti regénye elején, hogy a műtárgyakról, épületekről, dokumentumokról és titkos szertartásokról szóló, a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a valóságnak, de a mű végül is fikció és bizonyára megengedhetünk a szerzőnek egy kis költői szabadságot. Ennek a könyvnek az a célja, hogy megpróbálja elválasztani a tényeket a fikciótól. Nem könnyű feladat! A Brown által tárgyalt téma az egyik szempontból nézve néha teljesen más, mint egy másik szempontból. A keresztény egyház nyilván úgy érzi, reflektorfénybe került A Da Vinci-kód miatt és egyáltalán nem örül annak, hogy kritikus szemek vizsgálják. Az egyház kétezer éve híveinek hitétől függ, a hívek számára pedig a bizonyítékok nélküli hit a legkényelmesebb. A kereszténység mindeddig nem tudta meggyőző bizonyítékokkal alátámasztani mindannak nagy részét, amit híveivel el akar hitetni, és több mint egy évszázada védekezésbe szorult azokkal a tudományos felfedezésekkel szemben, melyeket a legszívesebben eltüntetne. Az egyház most ismét súlyos kérdésekkel szembesült, ez alkalommal A Da Vinci-kód című sikerkönyv miatt. A Da Vinci-kód óriás sikert aratott, s nem az elismerten magával ragadó, ám meglehetősen átlagos kaland-krimi

6 cselekmény miatt, hanem azért, mert Dan Brown arra késztette olvasóit, hogy teljesen ismeretlen megvilágításban vegyenek szemügyre korábban elfogadott, ismert igazságokat. Mindeközben sokak kíváncsiságát felszította, s hagyta kielégítetlenül a regény végén. Brown arra kényszeríti olvasóit, hogy súlyos kérdéseket tegyenek fel önmaguknak, s remélem, ez a könyv legalább bizonyos mértékig képes lesz kielégíteni az ilyen jellegű témák iránti egyre fokozódó érdeklődést. Néhányan úgy véljük, hogy az elmúlt egypár évtizedben elindult egy felpuhulási folyamat, ami valamiféle spirituális megvilágosodás felé vezeti az emberiséget. Ez a folyamat a Mátrix-trilógiához hasonló science fiction-filmekben, illetve a legkülönfélébb ezoterikus jelenségekről, az ufókról és gabonakörökről folyó vitákban, az ilyen jelenségek iránti széles körű érdeklődésben nyilvánul meg. A megvilágosodás akár a rennes-le-château-i ásatásokat is jelentheti, melyek eredményeképpen megismerhetjük a Grál-családokat. Dan Brown nagy vihart kavaró regénye, A Da Vinci-kód nagymértékben hozzájárult a világban jelenleg is folyó változáshoz. De vajon Ön része-e ennek a változásnak, és többet akar-e tudni róla? Martin Lunn, Barcelona, Spanyolország

7 Első fejezet Leonardo da Vinci élete és művészete Egyszerre érdekes és érthető az, hogy Dan Brown Leonardo da Vincit választotta a könyvében központi szerepet betöltő művésznek és címszereplőnek. A nyugati világban gyakorlatilag mindenkihez eljutottak a Leonardóról az évszázadok során felhalmozott ismeretek. Valószínűleg ő az univerzalitásnak világ által valaha ismert legnagyszerűbb példája. Albert Einsteinhez hasonlóan Leonardo da Vinci is egy a zsenit jelző emberi márkanév. A saját korában semmiképp sem számított ritkaságnak, hogy valaki több tudományágba vagy szakmába is belekóstoljon, ám ennek ellenére még akkoriban sem akadt senki, aki felért volna vele festőként, szobrászként, építészként és mérnökként. Mindemellett Leonardo úgy vizsgálta a természetet, hogy nemcsak a dolgok működésének hogyanját, hanem miértjét is megismerte. Így hát joggal mondja Dan Brown, hogy Leonardo a Természet isteni rendjének rajongója volt. Miközben kortársai könyvek képei alapján festettek növényeket, ő közvetlenül a természetet másolta. Az, hogy milyen növényeket örökített meg festményein, szimbolikus jelentőséggel bírt. Amint azt Dan Brown döbbenten közli velünk, Leonardo holttesteket is boncolt: összesen körülbelül harmincat, azaz kutatásai ideje alatt átlagosan évi kettőt. Ez természetesen törvénybe ütközött, ám teljesen más kérdés, hogy saját kezűleg exhumálta-e a holttesteket. Az egyház hite szerint az emberi testet épségben kellett eltemetni, hogy az Ítélet Napján feltámadhasson. Mindazonáltal úgy tűnik,

8 Leonardo bírta az egyház jóváhagyását ezen tevékenységében; kétségtelen sok befolyásos embert lenyűgözött az a szakértelem, amivel az emberi testet és annak különböző rétegeit rajzain ábrázolta. Más szóval ha tilos is volt holttesteket felboncolni, senki sem vette a fáradságot, hogy fellépjen emiatt Leonardóval szemben. (A törvények nyilvánvaló semmibe vétele ismerős lehet azok számára, akik valamelyest is ismerik a mai olasz jogi rendszert.) Leonardo részletes rajzai nagymértékben hozzájárultak az orvostudomány fejlődéséhez, s ennek előnyeit mindmáig élvezhetjük. Találmányai váteszi adottságokkal bíró feltalálóról árulkodnak. Tervezett harckocsit, ejtőernyőt, autót és helikoptert melyek csak évszázadok múltán váltak valósággá. Mi több, Galileit száz évvel megelőzve még teleszkópot is tervezett. Leonardo számára az ember legmagasabbrendű érzékelése a látás volt, mivel ez pontosan adta vissza az információkat. Filozófiája így a saper vedere lett annak a tudása, hogy hogyan lássunk. Amikor Dan Brown azt állítja, hogy Leonardo pusztán anyagi okokból, fényűző életmódját fenntartandó festett keresztény témákat, akkor talán kissé igazságtalan a művésszel. Leonardo minden munkáját páratlan szakértelemmel végezte, és gazdag családból származott. Mindazonáltal az is igaz, hogy soha nem festette meg a keresztre feszítést saját értelmezésében. Azt sem lehet elmondani róla, hogy rengeteg keresztény témájú műalkotást készített volna; a mindössze tizenhét fennmaradt, egyértelműen neki tulajdonítható festmény közül több is befejezetlen. A művészettörténészek egyszerűen Leonardó -ként emlegetik. A da Vinci nem családi név, mindössze a szülőhelyére utal. Olyan, mintha Nagy Sándorra pusztán a Nagy -ként hivatkoznánk. Ugyanakkor a da Vinci annyira átment már a köztudatba, hogy teljesen egyértelmű, kit jelöl. Leonardo 1452-ban született Ser Piero, egy sikeres firenzei

9 ügyvéd és földbirtokos törvénytelen fiaként. Anyja firenzei parasztasszony volt, aki később feleségül ment egy helyi munkáshoz. Leonardo apja vinci birtokán nevelkedett, Empoli közelében, ahol törvényes utódként bántak vele, s itt tanult meg olvasni, írni és számolni is. Később latint, magasabb szintű matematikát és geometriát tanult. Leonardo körülbelül tizenöt éves lehetett, amikor apja inasnak adta Andrea del Verrocchióhoz, akitől festészetet, szobrászatot és technikai-mechanikai ismereteket tanult. Ekkoriban találkozott a Sion-rend egy másik nagymesterével, Botticellivel, aki szintén Verrocchio tanítványa volt. Valószínű, hogy inasévei alatt, a szomszédos műteremben kezdte meg anatómiai tanulmányait ig önállóan dolgozott Firenzében. Sok műve ebből a korszakból származik, köztük a jórészt befejezetlen Királyok imádása ben Ludovico Sforza, azaz Ludovico il Moro ( a mór ) milánói herceg szolgálatába lépett, ahol a királyi udvar jegyzékében pictor et inegarius ducalis ( a herceg festője és mérnöke ) címen szerepelt. Sforza szoros barátságban állt René d'anjou-val, a Sion-rend egy másik nagymesterével. Leonardo itt töltötte a következő tizenhét évet, míg csak Ludovico el nem veszítette hatalmát. A festés, a szobrászat és az udvari ünnepségek tervezése mellett építészeti, hadépítészeti és katonai kérdésekben tanácsadóként, sőt víz- és gépészmérnökként is tevékenykedett. Ekkor teljesedett ki egyetemes géniusza. Ebben a korszakban mindössze hét festményt fejezett be, köztük a Dan Brown által is említett Sziklás Madonna első változatát. Ezt az oltárképet a milánói San Francesco Grandetemplomban állították ki. Szintén ekkoriban született a milánói Santa Maria delle Grazie falára festett Utolsó vacsora című freskó. Ezt követően Leonardo elkezdte kialakítani elképzeléseit a festés tudományáról. Megállapította, hogy a festők magasabb

10 rendű látási képességüket használva tökéletes közvetítők a tudás képi átadására, s ezért művészetét tanításra kezdte használni. Ez különösen fontos ahhoz, hogy megértsük Leonardo da Vinci szerepét A Da Vinci-kódban. Leonardo nem egyszerűen egy szép képet festett az Utolsó vacsorával. A maga módján valami rendkívül fontosat mondott el nekünk úgy, hogy az századokat átívelve ránk hagyományozódott, és bárki megértheti, aki ismeri a kódját. Amikor szöveget és illusztrációkat közölt együtt, az illusztrációk élveztek elsőbbséget. Az illusztrációk nem a szöveget jelenítették meg; a szöveg szerepe korlátozódott a kép leírására és 1495 között tanulmányokat írt a festészetről és az építészetről, illetve könyveket a mechanika és az emberi anatómia egyes elemeiről. Emellett folytatta több tudományterület kutatását. Mindent részletesen leírt és lerajzolt, több ezer oldalt megtöltve, melynek jelentős része máig megmaradt. Mivel Leonardo balkezes volt, nem jelentett túl nagy nehézséget számára a tükörírás. Elolvasni azonban nem könnyű ezt az írást, és helyesírási hibái, illetve rövidítése csak tovább nehezítik a feladatot. Ráadásul feljegyzései nem is mindig logikus sorrendben követték egymást. A műveiben a tükörírást alkalmazta, ám levelezése azt bizonyítja, hogy a hagyományos kézírással is jól boldogult. Leonardo fő életrajzírója, Serge Bramley Leonardo összes fennmaradt kéziratát megvizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy mindkét kezével tudott mindkét irányban írni. A tükörírás alkalmazásának egyik következménye ha nem is oka az volt, hogy így nem maszatolódott el a tinta, amikor Leonardo bal kézzel írt. Természetesen szerepet játszhatott döntésében a titkosság is, hiszen nyilván nem akarta, hogy ellopják az ötleteit. A titkolózás iránti igényt erősíthette az is, hogy meglehetősen szokatlan nézeteket vallott a kereszténységről. Amint arra Dan Brown is rámutat, Leonardo

11 korában a balkezességet a baloldali úttal és a sátáni erőkkel kapcsolták össze. A balkezeseket gyanakodva figyelték; akkoriban nem sokan vállalták fel oly nyíltan balkezességüket, mint Leonardo. Azzal a szándékkal írt, hogy művei egyszer megjelenjenek, és egyik anatómiai vázlata margóján egy megjegyzésben arra kéri tanítványait, hogy gondoskodjanak írásai kinyomtatásáról elején Leonardo visszatért Milánóból Firenzébe, érintve közben Velencét, ahol a városi tanács a segítségét kérte a Friault fenyegető török támadással kapcsolatban. Leonardo azt javasolta, hogy árasszák el a vidéket. Visszatérve Firenzébe elkezdte a Szent Anna harmadmagával és a Madonna orsóval 1 vázlatrajzait ban Leonardo elhagyta Firenzét és Cesare Borgia, Valentinois hercege szolgálatába lépett. A herceg VI. Sándor pápa fia volt és kora legrettegettebb embere. Azzal gyanúsították, hogy meggyilkolta fivérét, ugyanakkor 1500 augusztusában kétséget kizáróan végzett sógorával, Alfonsóval, Bisceglie hercegével, hírhedt húga, Lucrezia második férjével. Leonardót lenyűgözte Borgia, aki huszonhét évesen épp feleannyi idős volt, mint a művész. Leonardo ekkoriban kezdett várostervekkel és domborzati térképekkel foglalkozni. Tevékenységével lerakta a modern kartográfia alapjait ban visszatért Firenzébe, és tervezett egy a várostól a tengerig húzódó csatornát. A csatorna soha nem készült el, ma azonban autópálya köti össze Firenzét a tengerparttal pontosan a Leonardo által javasolt nyomvonalon. Leonardo 1503 és 1506 között Firenzében dolgozott, az Ötszázak csarnokában készített egy freskót, s eközben festette meg a Mona Lisát. A festményt befejezetlenül hagyva tért vissza Milánóba Charles d'amboise, a francia király milánói helytartója kérésére. A következő hat évet Milánóban töltötte, 1 Ezt a festményt 2003 augusztusában ellopták a dél-skóciai Drumlaring-kastélyból.

12 leginkább építészettel foglalkozott hercegi, évi 400 dukátos javadalmazásért. Ekkoriban festette meg a Sziklás Madonna második változatát. Amikor 1513-ban kiűzték a franciákat Milánóból, Leonardo Rómába költözött. Giuliano de Medici, X. Leó pápa fivére lakosztályt biztosított számára rezidenciáján, a Vatikánhoz tartozó Belvedere-ben. Fizetségét megkapta, ám miközben mások például Michelangelo különböző építészeti és műalkotásokon dolgoztak, Leonardónak nem jutott túl sok feladat. Leonardo csatlakozott Charles de Montpensier et de Bourbon, Franciaország constable-ja, Languedoc és Milánó helytartója seregéhez. A XVI. század elején őt tartották a leghatalmasabb főnemesnek Franciaországban ben Leonardo da Vinci után ő lett a Sion-rend nagymestere. Leonardo 65 éves korában elfogadta a fiatal I. Ferenc francia király ajánlatát, és a szolgálatába lépett. Élete utolsó három évét cloux-i (a későbbi Clos-Lucé) kis rezidenciáján, a király Loire-völgyi nyári palotájának közelében töltötte. Címe premier peintre, architecte et méchanicien du Roi (a király első festője, építésze és gépésze) volt. Leginkább úgy kezelték, mint egy nagyrabecsült vendéget. Egyetlen festményt sikerült ekkoriban befejeznie, a Keresztelő Jánost, egyéb munkái nagyrészt kimerültek az udvari ünnepségekről készített vázlatokban. Tervezett egy kertpalotát a király anyja számára, de ezt a maláriaveszély miatt nem építették meg. Leonardo da Vinci május 2-án halt meg Cloux-ban, és a saint-florentini palota kápolnájában temették el. A kápolna sajnos súlyosan megrongálódott a francia forradalom idején, s végül a XIX. században lebontották. Leonardo sírja így ma már nem látható. Birtokát legodaadóbb tanítványa, Francesco Melzi örökölte. Leonardót többek között az egyik első rózsakeresztesként tartják számon, s egyik életrajzírója, Vasali eretnek

13 gondolkodású -nak nevezte. Úgy tartják, ez az eretnekség abban is megnyilvánult, hogy Leonardo szerint Jézus Krisztusnak volt egy Tamás nevű ikertestvére és az Utolsó vacsora című festményen valóban két, szinte teljesen azonos Krisztus-alak látható. A balról a második alak határozottan hasonlít a középen ülő Krisztusra, és sokan úgy vélik, hogy Tamást ábrázolhatja. Robert Langdon, Sophie Neveu, Leigh Teabing és A Da Vinci-kód egyéb szereplői Leonardo számos művéről tesznek említést. A legfontosabbak ezek közül: A Vitruvius-tanulmány Da Vinci Vitruvius-tanulmánya legutóbb (és kétségtelenül legnagyobb példányszámban) az olasz egyeurós érmén jelent meg, jelezve, hogy a szimbólum népszerűsége mára sem fakult meg. Ez a rajz látható jelen könyv borítóján is. Maga Leonardo így írt a vázlatról: Vitruvius, az építész azt mondja az építészetről szóló művében, hogy az emberi test méretei a következők: 4 ujj tesz ki 1 tenyeret, és 4 tenyér tesz ki 1 lábat, 6 tenyér tesz ki 1 könyököt; 4 könyök teszi ki egy ember magasságát. Ezen túl 4 könyök tesz ki egy lépést, és 24 tenyér tesz ki egy embert. Az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik a magasságával. A haja tövétől az álla hegyéig terjedő szakasz egytizede a magasságnak; az álla hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz egynyolcada a magasságának; a mellkasa tetejétől a haja tövéig egyhetede az egész embernek. A mellbimbótól a fej tetejéig egynegyede az embernek. A váll a legszélesebb részén egynegyede az embernek. A könyöktől az ujjhegyig az egyötöde az embernek; és a könyöktől a hónalj hajlatáig egynyolcada az embernek. A teljes kézfej az egytizede az embernek. Az áll hegyétől az orrig, illetve a hajtőtől a szemöldökig

14 terjedő távolsága egyforma, s a fülhöz hasonlóan az arc egyharmada. Leonardo da Vinci jegyzetei, 1. kötet (a kétkötetes puhakötésű kiadásból), o., Dover, ISBN A Sziklás Madonna Dan Brown szerint a Sziklás Madonnát eredetileg a milánói San Francesco Grande-templom Szeplőtelen Fogantatás Testvériségének apácái rendelték meg. A megrendelés valójában ugyanannak a szervezetnek a szerzeteseitől származott. A Sziklás Madonna egyik változata a Louvre-ban található, ezt teljes mértékben Leonardo művének tartják. A londoni Nemzeti Galériában található másik változattal kapcsolatban korántsem ilyen határozott a szakértők álláspontja. Ez a kép sokkal plasztikusabb hatású, s ennek nyomán született az az elmélet, hogy valaki más is közreműködött az elkészítésében. A festmény nemcsak a szeplőtelen fogantatást ábrázolja, hanem azt is jól tükrözi, hogy keletkezésének idején milyen népszerűek voltak Firenzében a Keresztelő Szent Jánosról szóló legendák. A festmény a csecsemő Jézus és Keresztelő János első találkozását mutatja be. Mindkét gyermek Heródes hírhedt csecsemőmészárlása elől próbál menekülni. Keresztelő Jánost Uriel angyal oltalmazza. Leonardo tulajdonképpen egész életében kiemelt érdeklődést tanúsított Keresztelő János iránt. Az eredeti vázlatokon Uriel alakja erősen feminin vonásokat mutat, de magán a festményen sokkal inkább androgin jellegű. A festmény nem a képi megformálása által keltett rettenet miatt váltott ki vitát. Keresztelő János Jézus Krisztus mentora volt, és az evangéliumok bizonyos feszengéssel írnak Krisztus János általi megkereszteléséről. Keresztelő János fontos szerepet játszott Jézus életében. A harmadik evangélium írója,

15 Szent Lukács szerint unokatestvérek voltak. Áron leszármazottjaként János joggal formált igényt a papi messiás címre. Mivel Jézus egyszerre volt Áron és Dávid leszármazottja, mind a papi, mind a királyi messiás címet magának követelhette. Az unokafivérek tehát ugyanazon család spirituális és világi aspektusainak egyesítése révén a zsidók imáira adott választ testesítették meg. Mindemellett ez a helyzet a Makkabeus-dinasztia, Izrael utolsó királyi dinasztiája uralkodása idején alakult ki. Mindez nem illett a római katolikus egyház azon tervéhez, hogy Jézust Isten fiaként állítsa be. Hogy is lehetett volna az, ha egy másik emberi lényre tanítójaként nézett fel? Keresztelő János próféta volt, és megjövendölte, hogy el fog jönni egy királyi személy, aki a próféciát beteljesítve elűzi a Júdeát megszállva tartó rómaiakat. A római hatóságok emiatt olyan veszélyesnek tartották, hogy kivégeztették. Az, hogy ez az üzenet egyértelműen kiolvasható-e a képből, vitatható. A gyermekek egymáshoz képest elfoglalt helyzete nem tér el jelentősen a második változaton sem. A festmény kompozíciójának fő problémája abban rejlik, hogy az első változaton a szent alakok egyikének sincs glóriája ezért találták elfogadhatatlannak a szerzetesek, s követeltek még egy változatot belőle. A két változat között számos különbség van még, például az, hogy a második sokkal kékebb. Emellett Uriel keze, ami Dan Brown szerint vágó mozdulatot tesz Mária karomszerű keze mögött, nem Szent Jánosra mutat. Az első képen ez a mozdulat a János lefejezéséről szóló próféciára utalhatott. Leonardót április 25-én bízták meg a festmény elkészítésével. Az igen szűk határidő a szeplőtelen fogantatás ünnepe, azaz december 8. lett. Leonardo a rá jellemző módon nem tudta tartani a határidőt, aminek két elhúzódó per lett a következménye. Lehetséges, hogy a művész a ma a Louvreban látható példányt XII. Lajos francia királynak ajándékozta,

16 hálából a felmerülő jogi problémák elsimításáért. Emiatt még egy példányt kellett festenie. A szerzetesek aprólékosan előírták, mit szeretnének látni a képen: Item, Miasszonyunk középen: köpönyege legyen aranybrokát és ultramarinkék. Item, ruhája legyen aranybrokáttal rakott karmazsin, olajfestékkel festve, finom lakkal borítva... Item, az Atyaisten: ruházata legyen aranybrokát és ultramarinkék. Item, az angyalok legyenek aranyozottak, redőzött szoknyájuk legyen olajjal kihúzva, görög módra. Item, a hegyek és a sziklák olajjal legyenek megfestve, sok színnel... Mindazonáltal még ehhez képest is sok változtatás történt. Ma már tudjuk, hogy a festményt végül augusztus 18-án mutatták be, a honorárium pedig ugyanazon év októberében került kifizetésre. A Mona Lisa Ezt a festményt talán a világ legismertebb festményét ig a Louvre Denon-szárnyában, a Salle des Etatsban (az Államok termében) őrizték. Ezt követően áthelyezték egy másik, a látogatók hatalmas tömegét jobban befogadó terembe. Leonardo állítólag csak az ajkát tíz évig festette. Ez az egyetlen kétségkívül tőle származó portré, noha sem aláírás, sem dátum nem szerepel rajta. Mindemellett több néven is ismert. A franciák Le Joconde-nak, az olaszok pedig La Giocondának nevezik mindkét kifejezés azt jelenti, hogy vidám hölgy. Lehetséges, hogy ez volt Leonardo kedvenc képe, talán ezért vitte magával mindenhová, ahogyan arra Dan Brown is utal. Ugyanakkor az elképzelhető okok között szerepel az is, hogy a festmény sokáig befejezetlen maradt. A festmény nyárfa táblára készült olajfestékkel, és a francia király eredetileg négyezer dukátért vásárolta meg. A Louvre-ba

17 a francia forradalom után került. Napóleon a száműzetéséig a hálószobájában tartotta, ezután visszavitték a Louvre-ba. A kép eredetileg sokkal nagyobb volt oldaltáblái két oszlopot ábrázoltak, melyek azt érzékeltették, hogy Mona Lisa egy teraszon ül. Érdekes Dan Brown ötlete, hogy a Mona Lisa az AMON L'ISA kifejezés anagrammája, s így a női és férfi lényeg egységét fejezi ki. Ugyanakkor a név ugyanúgy lehet a sol (és) anima anagrammája is ami azt jelentené, hogy nap (és) lélek, s így a Nagy Constantinus korabeli Róma egyik legnagyobb vallására, a Sol Invictus-hitre ( a győzhetetlen nap ) utalna. A kereszténység sok hagyományt vett át ettől a vallástól. A modell kilétét illetően számos személy szóba jöhet. Akár még Dan Brown javaslata is igaz lehet, miszerint maga Leonardo látható a képen, ugyanis számítógépes grafikai vizsgálatokkal sikerült kimutatni, hogy erős hasonlóság áll fenn a Mona Lisa és Leonardo egyik önarcképe vonásai között. Mindazonáltal a legelterjedtebb nézet szerint a portré Madonna Lisa, Francesco di Bartolomeo del Gicondo feleségéről készült, megrendelésre. Mona Lisa mosolya a modell kilétéhez hasonlóan igen rejtélyes. Egy olasz orvos szerint a hölgy kóros fogcsikorgatásban szenvedett, azaz alvás közben vagy stressz hatására nagy erővel csikorgatta fogait. Leonardo igyekezett szórakoztatni modelljeit festés közben, hogy minimális stresszhatás érje őket. E célból hat zenészt alkalmazott, továbbá egy fehér perzsamacskát és egy agarat tartott. A képen szereplő mosolystílust ugyanakkor Leonardón kívül több korabeli művész, például mestere, Andrea del Verrocchio is alkalmazta. Vannak, akik szerint a festmény unalmas, ám Leonardo új stilisztikai területet térképezett fel művével. Mona Lisát többek között az különbözteti meg a korabeli portréktól, hogy nem visel ékszereket. Leonardo azzal is eltért a kor konvencióitól, hogy fellazította a hagyományosan merev és formális

18 portrépózt. A sfumato festészeti stílus (amit a Sophie nevű szereplő ködös -nek nevezett A Da Vinci-kódban), amiben minden úgy jelenik meg, mintha köd lepné be, Leonardo festményeinek egyik fő jellegzetessége. Leonardo így fejezte ki a megélt természetet. Dan Brown megjegyzi, hogy a festményen a horizont vonala egyenetlen, a bal oldalon alacsonyabb, mint a jobbon. Egyesek szerint Leonardo így hangsúlyozta ki a lét feminin, sötétebb felét. A festmény jobb oldalán egy tó látható, magasabban, mint a bal oldalon folyó patak. Amennyire tudjuk, Mona Lisa feje mögött egy vízesés lehet, ezen keresztül jut el a tóból a patakba a víz. Lehet, hogy ennél többet nem is érdemes ebbe a motívumba belelátni. Amint arra Dan Brown is kitér, a festményt 1911-ben ellopták a Louvre-ból. Az olasz tolvaj Olaszországba vitte a képet. A hatóságok csak huszonnégy órával később fedezték fel az eltűnését, mivel azt hitték, hogy a hivatalos múzeumi fényképész dolgozik rajta. Ezután egy hétig tartott a Louvre átkutatása, de mindössze a képkeretet találták meg az egyik lépcsőházban. Két évvel később a tolvaj, Vincenzo Perugia dollárért felajánlotta a festményt az Uffizi Galériának, s itt kiállításra is került, mielőtt visszavitték volna Párizsba. Perugia a kép ellopásakor zárásig meghúzódott a Louvre egyik kisebb termében, majd beosont a Mona Lisa kiállítótermébe. Levette a képet a falról, és kivágta a keretéből. Ahhoz, hogy kijusson a múzeumból, szét kellett szerelnie egy elméletileg bezárt ajtó kilincsét. Perugia korábban a Louvre alkalmazásában állt képüvegezőként, így jól ismerte a múzeum elrendezését ban egy elmebeteg látogató savat dobott a képre, és több évig tartott a helyreállítása. A festmény legutoljára ben került ki a múzeumból, amikor is Japánban állították ki. A japán kiállító hálája jeléül megajándékozta a Louvre-t azzal a vastag, háromrétegű üveglappal, ami ma is védi a golyóálló

19 szekrényben tárolt képet. Mára megegyezés született arról, hogy a festmény soha többé nem kerül ki a Louvre-ból túl nagy lenne a kockázat. Az alkotást folyamatosan 20 C hőmérsékleten és 55 százalékos páratartalmon tartják. Beépített légkondicionálóval rendelkezik, és közel 5 kg szilikonzselé biztosítja, hogy ne történhessen változás a levegő állapotában. A szekrényt évente egyszer kinyitják, hogy megvizsgálják a festményt és elvégezzék a légkondicionáló rendszer karbantartását. A képet senki sem meri megtisztítani, nehogy megsérüljön, így a porréteg alatti színek sokkal ragyogóbbak lehetnek, mint amilyeneknek ma látjuk őket. Az Utolsó vacsora Leonardót Ludovico herceg bízta meg azzal, hogy fesse meg az Utolsó vacsorát családi kápolnája és temetkezési helye, a milánói Santa Maria Bella Grazie refektóriumának falán. A freskó mérete körülbelül 10 x 5 méter, és háromévi munka után, 1498-ban készült el. A hagyománnyal szakítva Leonardo az összes apostolt az asztal egyik oldalára ültette, hármasával, azt a hatást keltve, mintha kis fókuszcsoportokat alkotnának. Az alakok mind nagyobbaknak tűnnek a valóságosnál, mivel az asztal túl alacsony ahhoz, hogy kényelmesen elhelyezkedhessenek mellette. Krisztust a mögötte lévő három ablak teszi a fókuszponttá, melyek közül a legnagyobb a feje és teste felső részét foglalja keretbe. Jézus teljes nyugalomban ül, míg az apostolok szemmel láthatólag izgatottak. Leonardónak az jelentette a legnagyobb problémát, hogy megfelelő modellt találjon Júdás alakja számára. Több mint egy évig kereste a kellően gonosz arcot. Végül a Santa Maria Bella Grazie perjelének arcára esett a választása: Egészen mostanáig megálltam, hogy a saját templomában tegyem nevetségessé. Soha nem kért engedélyt senkitől, hogy felhasználja arcát festményein, sőt modelljei nem is tudtak róla, hogy ez történt. Júdás az egyetlen alak a képen, aki nem Jézus

20 felé hajol, keze pedig egy tál fölött lebeg, Jézus evangéliumi szavait illusztrálva: Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el. A freskó megszületése pillanatától kezdve rendkívül népszerű volt. Franciaország királyának annyira megtetszett, hogy az egész falat le akarta bontatni és Franciaországba akarta szállíttatni, ám túl bonyolult logisztikai problémákkal szembesült, ezért a festmény az eredeti helyén maradt. Sajnos mára nagyon leromlott az állapota. Ennek részben az az oka, hogy a felhasznált kromatikus színek nem alkalmasak a falra történő festésre. A kép igen gyorsan romlásnak indult, és 1652-ben még egy ajtót is vágtak a közepébe! Ennek nyomai még ma is láthatók ban Napóleon katonái istállónak használták a refektóriumot, és bár Napóleon megtiltotta, hogy bármiféle kárt tegyenek a freskóban, a katonák sárral dobálták meg az apostolokat. A teremben ezután szénát tároltak, s ha még ez nem lett volna elég, egy 1800-as árvizet követően zöld penész lepte be a festményt. Mindezek ellenére a freskó még a szövetségesek 1943-as támadását is átvészelte, pedig ekkor elpusztult a refektórium teteje. A festményt homokzsákokkal próbálták megóvni, mégis súlyos sérüléseket szenvedett ben teljes, aprólékos részletekbe menő restauráláson esett át. Az eredeti festék nagy része lekopott, lehetetlennek bizonyult az apostolok arckifejezését pontosan helyreállítani, az alakok körvonala viszont mindvégig látható maradt. Az évszázadokon át zajló folyamatos romlás ellenére úgy tűnik, hogy a Krisztus jobbján ülő alak egy nő. Ahogy Dan Brown fogalmazott az ABC News Primetime Monday című műsorában, az Elizabeth Vargas által készített interjú során: A festmények eredendően szimbolikus értelműek. Ami a festményen fellelhető V alakzat gondolatát illeti: a V

21 már jóval Leonardo da Vinci előtt a nőiség szimbóluma volt. Ez a szimbólum itt nagyon szigorú, jelképes értelmében véve lényegében az anyaméh. A V szimbólum mellett Magdolna és Krisztus alakja a Magdolna kezdőbetűjét, az M -et is megformálják. Ez sokkal tisztábban látható a festmény egyik másolatán, amit egy ismeretlen XVI. századi festő készített, s ami Belgiumban, a tongerlói Museo da Vinciben található. Ugyanakkor Bruce Bucher a Megfejti-e a Da Vinci-kód Leonardót? (New York Times, augusztus 3.) című cikkében rámutat, hogy az utolsó vacsora egyéb, korabeli firenzei ábrázolásain nemcsak az árulást hangsúlyozták jobban, mint ahogy azt az úrvacsora és a kehely teszik, hanem Szent Jánost következetesen csodaszép fiatal férfiként ábrázolták, és azzal fejezték ki Jézushoz való szoros kötődését, hogy Jézus jobbjára ültették. A Királyok imádása Leonardo 1480-ban vállalta el a mű megfestését a Firenze közelében lévő San Donato a Scopeto-kolostor számára. A fizetségét egy bonyolult földügylet révén kapta volna meg, ám a megállapodás egyik kitétele szerint semmi nem járt neki, ha nem készül el időben a munkával. Leonardo, mint általában a határidős feladatoknál, nem tudta teljesíteni vállalását. A festmény az újszülött Krisztust és anyját, Máriát felkereső három napkeleti királyt (vagy bölcset) ábrázolja. A hatvanhat emberből és tizenegy állatból álló tömegben egy pásztorfiú áll magányosan a kép jobb szélén, akiről azt tartják, hogy a fiatal Leonardót ábrázolja. A háttérben látható romok a pogányság hanyatlását jelképezik. Ez a szimbolika jellegzetes volt a korban. Ugyanakkor a festmény infravörös fénynél történő vizsgálata kimutatta, hogy néhány alak egy lépcsőt épít, ami egyesek szerint a reneszánszt jelképezi. Mivel a festmény nem készült el, az okkerfesték alatt látni

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6 Tartalomjegyzék Bevezetés 6 1. Júdás csókja Giotto di Bondone, 1304 1313 8 2. Szentháromság Masaccio, kb. 1427 14 3. Az Arnolfini házaspár Jan van Eyck, 1434 20 4. Levétel a keresztrôl Rogier van der Weyden,

Részletesebben

A világ legnagyobb képlopásai

A világ legnagyobb képlopásai 3. szint Augusztus A világ legnagyobb képlopásai Egy 30 millió fontot érő Leonardo da Vincifestményt loptak el egy skót kastélyból. A BBC News ezúttal más híres és hírhedt(1) képlopásokról is beszámol.

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

ITÁLIA. Giotto (~1300)

ITÁLIA. Giotto (~1300) Reneszánsz A XIV-XV. Században Európa szerte megerősödtek a városok polgári rétegei. A gazdasági és társadalmi fejlődés során megerősödött polgárság az egyház befolyását lassanként a kultúra területén

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész 2012 december 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Akik értékelve nem nyugodhattak Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Kihantolták kedden a 2004-ben elhunyt Jasszer Arafat földi maradványait. Rajta

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban James Fraser (1886-1938) Senki nem vette észre, milyen királyi küzdelem folyik a könyvtár sarkában ülő fiatalember szívében. Azon a délutánon már harmadszor

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

projektív geometria avagy

projektív geometria avagy A probléma eredete. Előzmények. Egy művészetből született tudomány, a projektív geometria avagy Hogyan lett a barackmagból atommag? Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. november 17. A képzőművészeti

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik?

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Umberto Eco: A Foucault-inga Végül is mit akarnak tudatni az emberekkel? Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Három kiadói szerkesztő megunja az okkult

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

A Da Vinci-kód 1. RÉSZ

A Da Vinci-kód 1. RÉSZ A Da Vinci-kód 1. RÉSZ A csoport tagjai számára ÖSSZEFOGLALÁS A Da Vinci-kód úgy kezdődik, hogy Jacques Sauniére-t, a párizsi Louvre kurátorát meglövik a múzeum Nagy Galériájában, majd kis idő múlva meg

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Buzogány Dezső: Az Institutio a református egyház alkotmánya

Buzogány Dezső: Az Institutio a református egyház alkotmánya Buzogány Dezső: Az Institutio a református egyház alkotmánya Kálvin János legfőbb műve az Institutio. Ez a mű a református egyház alkotmány, mondja Buzogány Dezső teológiai tanár, aki 2014-ben fejezte

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza Molnár Zoltán A matematika reneszánsza Művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat 1350/1400-1600. (XV-XVI. század) A szó (renaissance) jelentése: újjászületés Visszatérés az antikvitáshoz (ókori

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

LENNIE KELL FALK GYÖRGY ÖTVÖS

LENNIE KELL FALK GYÖRGY ÖTVÖS Jöttek, megvettek egy darabot, és leöntették az öntõvel. Nem vagyok én máriás huncut, nem dolgozok én másnak. E EMBER AKINEK LENNIE KELL FALK ÖR ÖTVÖS A MÚLÓ IDÕ NOMÁBAN AZ ÖTVÖS Szemereg az esõ, és metszõen

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón Cím: Hírek a nagyvilágból Forrás: Aprófa: Tábortűz magazin, http://www.hhrf.org/tabortuz/ ; 40 000 méter magasba léghajóval: Élet és Tudomány, 2002/10. http://www.sulinet.hu/ Szövegtípus: magyarázó Szöveg

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult NÉHÁNY SZÓ A SZERZŐTŐL Az idő egy folyamatos valóság fonál, ami a születés és a halál közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál,

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Az indigótól a tintaceruzáig

Az indigótól a tintaceruzáig Tooth Gábor Andor Az indigótól a tintaceruzáig Látogatás Böröcz Andrásnál E cikk apropója néhány New Yorkban eltöl - tött nap, mely során meglátogattam Böröcz András képzômûvészt. Valójában San Franciscóba

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben