ITÁLIA. Giotto (~1300)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ITÁLIA. Giotto (~1300)"

Átírás

1 Reneszánsz A XIV-XV. Században Európa szerte megerősödtek a városok polgári rétegei. A gazdasági és társadalmi fejlődés során megerősödött polgárság az egyház befolyását lassanként a kultúra területén is háttérbe szorította. A fejlődés eredményeként megszületett a reneszánsz (jelentése: újjászületés). A középkori (gótikus és bizánci) művészettel szembenálló új művészeti törekvések megjelölésére használták a reneszánsz szót, mely művészet elsősorban az antik mintákból táplálkozott. A reneszánsz szóval jelölt korszakban, nem csak a művészet, de Európa politikai, társadalmi és kulturális viszonyai is döntően megváltoztak, lezárták a középkort, és új korszakot nyitottak. A reneszánsz Európa legfejlettebb területei: Észak-Itália és Németalföld. E két gazdasági és kulturális központban született meg és vált meghatározó stílussá a reneszánsz művészet és vált példává Európa más régióiban. Középkor és az antik: sellő, Saturnus, Jupiter, középkori ruhákban, trójai történet. Minden a vallási rítus része, Gótika: negatív megítélése, már a reneszánszban, későgótika elharapózása is. Reneszánsz: újjászületés. Antik újrafelfedezése, csak részben igaz. Középkortól eltérő felfedezése. Nem allegóriaként, nem a tematikát, hanem az antik életszemléletet. Egyéniség felfedezése. Antik mitológia a középkoritól függetlenül Egyéniség, mint alkotó és mint befogadó, akinek az egyéni értelmezés adott. De az antiktól számos ponton eltér: humanizmus: az emberi kapcsolatok kérdéseivel foglalkozik keresztényi szellemben. Ugyanazok a kérdései, témái is sok esetben, de mások a válaszok, pontosabban a szellemi hatalmakra való hivatkozás helyett. Érthetőség fontos, de egyetemesebb értelemben. Allegóriáknál az érthetőség kérdése máshogy merül fel. Reneszánsz nem olyan mélyen allegorikus, személyes értelmezés szerepe fontos. Itt általános érthetőség válik fontossá, megszólítottság. (Antikban sem ennyire). A műalkotás önmagában. Keresztény sem és az antik sem. Ehhez a perspektíva. Témájában nem feltétlenül, de a témához való viszonyában válik el a szertartástól. Önállósodik. (antik) 1

2 ITÁLIA Giotto (~1300) Itália művészetétől idegen maradt a gótika. Sokkal erőseben kötődtek gazdaságilag és kulturálisan Bizánchoz, mint Európa más területei, így Bizánc művészete is erősebb hatást gyakorolt Itáliában. Az építészet és a művészet más területein is híven követték a bizánci stílus szigorú szabályait. A festészet területén azonban egyre erősödtek azok a törekvések, melyek igyekeztek átlépni a bizánci ikonok merevségén. Mind több festő próbálkozott a fény árnyék használatával, az arc plasztikusabbá tételével, a perspektíva használatával. Giotto volt az első festő, aki tudatosan törekedett arra, hogy a szigorú bizánci stílust megújítsa, és ennek elméleti alapjait is lefektesse. Az ő művészetének minden alkotása már a festészet megújulásának jegyében született. Giottoval egy új fejezet kezdődött a művészettörténetben. - Jelképei már nem erősen allegorikus tartalmúak. A festmény nála már nem az írott szó pótlása, hanem jóval több; értelmezés, érzelmek kifejezése. - Legfontosabb művészeti újítása: a térbeliség érzékeltetése sík felületen. - Giotto alakjai nem sematikusak, hanem egyéniségek, akik érzelmeket fejeznek ki. Giotto Itáliában igen nagy népszerűségre tett szert. Műveit már csak személye miatt is keresték, ami egészen új jelenség az európai művészettörténetben. Korábban egyetlen művész személye sem vált ilyen jelentőségteljessé, de egyetlen művész sem fejlesztett ki ilyen egyedi stílust, egyedi művészetet. Giotto óta a művészet története egyre inkább a nagy művészek történetévé válik. Szerepük is megváltozik: 7 szabad művészet, szellemi tevékenység. Újszerű alkotásaival óriási hatást gyakorolt Itália művészetére. Művészete egy új művészet kezdeteit indította el. Giotto után a művészek mind térben kívántak ábrázolni. Nem érték be azonban a ráérzéssel, hanem a látás törvényét kezdték kutatni, a perspektíva szabályait, és a technikákat. Anatómiai tanulmányokat kezdtek folytatni antik mintára. A művészek fontos programpont lett továbbá, hogy visszahozzák az antik művészet dicsőségét. 2

3 Brunelleschi Filippo Brunelleschi egy firenzei gyermekmenhely homlokzatának megépítésére kapott megbízást. Amikor Európa-szerte még javában dívott a gótikus építészet, Brunelleschi tudatosan szakított az általánosan érvényben lévő szabályokkal. Az egyemeletes épület földszintjén nyitott árkádsort, antik minták után készült oszlopokat és boltíveket tervezett. Brunelleschi ezzel az épülettel megteremtette a reneszánsz építészet formanyelvét. A gótikus építészeti formák eltűntek, s a reneszánsz építészet szabályos elemei vették át a helyett. Brunelleschi legnagyobb vállalkozása a firenzei dóm hatalmas kupolájának megépítése volt. A dómot gótikus stílusban kezdték építeni, de Brunelleschi tudatosan szakított a gótikus hagyományokkal és kupolával fed e be a templomot, erre kifejlesztet statikai megoldással. A mintát természetesen a római Pantheon mindaddig felül nem múlt kupolája adta. Brunelleschi által lefektetett építészeti elvek, statikai törvényszerűségek és szabályok 500 évig az európai építészet alaptörvényeiként szolgáltak, csak századunkban jutott el a technika arra a fejlődési szintre, hogy a Brunelleschi által lefektetett szabályokon túllépjen. Brunelleschi nem csak az építészet tudományos alapjaival foglalkozott, hanem a művészet többi ágának (elsősorban a festészet) törvényszerűségeivel is. Ő adta a művésztársai kezébe azt a matematikai formulát, aminek segítségével megoldhatóvá vált a síkban való térábrázolás. Ezzel hihetetlen fejlődést indított el a festészet területén is. Gótikával való szakítás: elutasította azt a középkori hagyományt, miszerint az épületnek keresztény igazságokat kellene szimbolizálniuk. Ehhelyett: arányosság, melynek mértéke az ember. (panteista felfogás) Perspektíva: Antik egymásmögöttiséget ábrázol, nem hangsúlyos számára a tér. Kiemel. Reneszánsznak életbevágóan fontos. Innentől fontos először, a műalkotás autonómiája miatt. Leonardomár kifejti, hogy korlátoz, nem olyan jó, modoros. Áttörés: Brunelleschi ezzel tette lehetővé a reneszánszfestészet kibontakozását. Vonalperspektíva, légperspektíva. (színnel, Leonardo) Illuzionizmus: 2 dimenzióban ábrázolni 4-et (bizánci tudatosan nem) - becsapni a szemet 3

4 - imitál egy épületet, egy szemszöget stb. Festő az épület belső szerkezetét jeleníti meg, folytatja a képen. Itt fontos a fény-árnyék használata, rövidülés stb. Botticelli ( ) 1400 évek utolsó szakaszában volt a legkedveltebb festő. Leghíresebb festményeinek tárgya nem bibliai, hanem mitológiai történetek. Vénusz születése - A görög és római mítoszok ismerete mostanra vált az általános műveltség részévé. - A kép a szépség megjelenése a földön. - A formák elrendezése tökéletesen harmonikus. Azonban igen sok helyütt vét a perspektíva, és a test arányosságának szabályai ellen. A test olykor szinte torz: Vénusz nyaka túl hosszú, válla túl meredek. Bal karja furcsán van a törzséhez biggyesztve. De mégis a megtestesült szépség benyomását kelti, mert olyan harmonikus az összhatás, és olyan szép Vénusz arca, hogy nem is testének furcsaságai az érdekesek. Szekularizmus: Témák elválnak a vallási tartalomtól. Betetőződése. Új tendencia, új megrendelő réteg nem a vallási témák miatt, hanem díszítés. - Mitológia, magáért a gondolatért, vagy egy tragikum kifejezéséért, és nem mint allegória - Portrék - Politikai hatalom reprezentálása (római hagyomány) Leonardo da Vinci ( ) ben született (húsz évvel Michelangelo és harminc évvel Raffaello előtt) egy firenzei hivatalnok törvénytelen gyermekeként. 3asság (ady- babits-kosztolányi, petőfi, arany, vörösmarti, rousseau, didro, voltaire) - Firenzében tanul, 6 évig Firenze egyik leghíresebb festőjétől. - Olyan lángész volt, aki csodának számított a maga korában, és közönséges halandó ésszel mindmáig megfoghatatlan. A tudomány minden területe érdekelte; orvostudomány, botanika, technikai tudományok stb. Több mint 30 embert boncolt, és 4

5 többet tudott az emberi testről, mint kortársai közül bárki. Galilei előtt kijelenti, hogy a nap nem mozog. - Fantasztikus mérnöki terveket készít. Nagyszabású békés műveken dolgozik, mocsárlecsapolás, csatornázás, folyószabályozás, városrendezés. Mindemellett a legkegyetlenebb hadieszközök terveit készítette el. Időzített bomba, páncélozott tank stb. - A kutatások szinte minden területén voltak jelentős, sőt forradalmi elgondolásai. Ismereteit teljesen autodidakta utón sajátította el. Talán ezzel is magyarázható, hogy grandiózus tudományos munkáiról nem készített kidolgozott rendszerezett munkája. Művészete: - Festményeinek jellegzetessége: a titokzatos mosoly, merengő tekintet. Képei nem szólnak, hanem figyelnek. Alakjai mintha élnének, igen változékony természetűek. - Rendkívül lassan dolgozik. Első milánói megbízatás: Sziklás Madonna. 8 hónap helyett, húsz évig dolgozik a vázlatokon. Rengeteg vázlatot készít egy műalkotáshoz. - Kedveli a fura figurákat. Groteszk fejek. - Gyakori a felcserélésére a nemeknek. Férfi nőnek, nő férfinek. Menyétes hölgy: Moro (Milánói herceg, akinek szolgálatában áll) sok szeretője közül az egyik. A száj árnyéka sejteti a mosolyt. A hölgy egy női egyéniség megtestesítője. Leonardo feljegyzése a festményhez: A menyét inkább a vadász kezére adja magát, semhogy bemeneküljön egy mocskos lyukba és foltot ejtsen szépségén. Utolsó vacsora: Milánói Domokos kolostor ebédlőjébe festette Leonardo ezt a freskóját. Az Utolsó vacsora a keresztény világ leghíresebb képe lett. Leonardo gyorsabban és kitartóbban dolgozott, mint bármely más művén. Az Utolsó Vacsorát 3 év alatt festette meg. A festmény elrendezése tudatosan azt a hatást kívánja kelteni, mintha egy másik terem színtere nyílna meg. Valószerűség fokozását a fény játékaival éri el. Az Utolsó Vacsora azt a pillanatot ábrázolja, amikor Jézus mondja: Bizony mondom néktek, tiközületek egy elárul engemet. és a különböző reakciók egész viharát kavarja fel ezzel tanítványaiban. 5

6 Júdás nincs térben elválasztva a többi apostoltól, (mint ahogy az az Utolsó Vacsora korábbi ábrázolásainál általános), de mégis elkülönül. Ő az egyetlen, aki nem gesztikulál, nem is kérdez semmit, és akinek az arca árnyékban van. Leonardo nagyon kedvelte az ellentétes figurák egymásmellé helyezését, ez ennél a képnél is jól megfigyelhető: a gonosz Júdás mellett a jó és szép János, öregek mellett fiatalok, nyugodtak mellett izgatottak. Leonardo nagyon mély emberábrázolásra törekedett. A 12 apostol mindegyike egy-egy egyéniség megtestesítője. Csak Júdás alakján egy évig dolgozik a mester. A kép mondanivalója elsősorban a szereplők mozgásában (ahol a kezek fontos szerepet játszanak), valamint a jellemek árnyalt ábrázolásában fejeződik ki.. Mona Lisa: Az egyetlen portré, amely feltétlenül hiteles és épségben megmaradt. Már a mester életében a francia király birtokába került, I. Ferenc vette meg tőle 4000 aranyért, és azóta is Franciaországban van. A művészettörténet talán leghíresebb festménye, melyhez neves költők írtak himnuszokat, történetét regényben, operában dolgozták fel. A festmény mosolya egész irodalmat teremtett. A festményt ihlető modell 25 éves lehetett, amikor Leonardo munkához látott és 29 éves, amikor elkészül az alkotás. A kép nem megrendelésre született, Leonardo saját maga számára készítette, ami igen különleges az akkori művészvilágban, hogy valaki 4 évet dolgozzon kizárólag a saját maga szórakoztatására. A túlzott ismertség miatt a festményt nem is tudjuk friss szemmel nézni. Fő jellegzetessége a leonardoi mosoly. Ez annak a pillanatnak a kifejezése, amikor lelkünkben a feszültség oldódni kezd. Páratlan elevensége az arcon, amit a hűvös, merev testtartás kiemel. Kéz, mint Leonardo összes alkotásánál igen fontos szerepet játszik. Walter Pater, egy neves művészettörténés véleménye szerint a Mona Lisa a modern női lélek kifejeződése, annak minden beteg vonásával együtt. Mona Lisa olyan mintha élne, és éppen olyan változékony, mint az igazi asszonyok. Hol úgy néz ránk, mintha mulatna rajtunk, hol meg elszomorodva mosolyog. Igazi megoldást csak Leonardo talált arra, hogy élővé tegye alakjait (Eyck mániákus pontosság, Boticelli: a tökéletes szépség, de mindemellett az emberi test felépítésének ellentmondó szabálytalanságok.) 6

7 Kontúrokat nem hozza meg élesen, helyenként ködbe vész, képzeletünkre bízza a kiegészítést. A szemek sarka, száj szegletének vonása adja meg az egyedit egy síkban történő ábrázolásnál. Leonardo pont ezt nem rajzolta meg élesen, hanem árnyékkal fedte le. Emiatt nem egyértelmű, hogy milyen hangulatban van festményének alakja, és emiatt olyan változékonyak a figurái. Michelangelo Buonarroti ( ) - 23 évvel fiatalabb Leonardónál és 15 évvel éli túl. - Michelangelót Leonardóval ellentétben csak az emberi test érdekelte. Tudományosan, szisztematikusan tanulmányozza az emberi anatómiát. - Fiatalon már a legnagyobb művészek között emlegetik. 30 évesen olyan világhírű remekműveket tudhat maga mögött mint a Piéta. - Michelangelo művészete nagyon mély jellemábrázolásokra épül. Az életnek azonban nem a derűs és a szenvedélyes oldalát jeleníti meg, hanem az elmélkedő, befelé forduló embert. Alkotásai között egyetlen vidám, nevető alakot sem találunk. vagy a Dávid. - Első remekműve: Piéta. (halott fiát ölében tartó madonna). A beletörődő fájdalom szimbóluma. - Ifjúkori mesterműve a firenzei tanács megbízására készült többméteres Dávid: A diadalmas reneszánsz pompás emlékműve. Dávidot a feudális urakkal megvívó polgárság saját jelképének tartotta. A korban éppen ezért nagyon népszerű a Dávid ábrázolás, de elsősorban a diadalmas Dávid ábrázolása. Michelangelo azonban szakítva a hagyományokkal a küzdelmek előtti Dávidot jelenítette meg. Antik hatás: Kontraposzt pozíció, megfelelő pillanat kiválasztása, nem a szenvedélyesség, hanem tömör drámaiság fejeződik ki, visszafogott érzelmekkel. 7

8 Sixstusi kápolna II. Gyula pápa megbízására készül a Sixtusi kápolna mennyezetének díszítése. Michelangelo feladata volt, hogy a boltozatos mennyezetet díszítse freskókkal. A hatalmas munkát egyedül oldotta meg, amire nincs példa a művészetek történetében. 4 évig dolgozott a freskókon. Michelangelo bibliai jeleneteket ábrázol; a Teremtés történetét, és más ószövetségi jeleneteket. A monumentális alkotás egy látomás képekbe öntése; az ötletek kimeríthetetlen gazdagsága, a legapróbb részletekig tökéletes, mesteri kidolgozás. A mennyezet középső mezőibe festett jelenetek közül a legismertebb és legnagyszerűbb az Ádám teremtését ábrázoló freskó. Isten mutatóujjának érintésével életet ad Ádám testének. Isten ujjának érintése a festmény szerkezeti középpontja. Michelangelo merészen szakított e téma eddigi ábrázolásmódjával: a képben teljesen újszerű az istenalak és Ádám ábrázolása, Isten és ember kapcsolatának belsőségessége. A teremtés misztériuma fogalmazódik meg, egy egészen újszerű, emberközpontú megközelítésben. A mennyezetkép elkészülte után 22 év múlva a mester 7 esztendeig dolgozott ismét a Sixtusikápolnában. Az oltárfalon ekkor készült el Michelangelo legnagyobb festői alkotása, az Utolsó ítélet. Michelangelo elvetett minden régi ábrázolásmódot. Nem a biblia, nem Dante Isteni színjátéka, sem a középkori egyház leírását festette meg, hanem új jelenetet teremtett. Egyedül Mária van ruhában, a többi szereplő teste fedetlenül állt, ami már a kép elkészülte után is nagy vitára adott okot. A mester halála után pápai utasításra kis lepleket festettek az alakokra, ezzel azonban elrontották a testek formáit. Michelangelo leginkább Krisztus ábrázolásában törte meg a hagyományos ábrázolásmódot. A freskó középpontjában Krisztus alakja áll. A szakálltalan Krisztus mint bosszúálló bíró ítélkezik, leginkább egy pogány istenalakra emlékeztet, aki félelmetességet sugároz. Michelangelo e Krisztus-ábrázolásban olyan alakot teremtett, amelynek se előzménye, se folytatása nincsen a művészetekben. 8

9 NÉMETALFÖLD Végtelen precizitás. A perspektíva pontossága nem olyan fontos, mint az apró részletek végletes alapossággal való kidolgozottsága. Külső szépség, virágok, ékszerek, drapériák, felület fotográfiaszerű ábrázolása. Jan van Eyck ( ) Az északi reneszánsz elindulása és legnagyobb sikere Jan van Eyck nevéhez fűződik. Művészete a németalföldi reneszánsz festészet kiindulópontja. Képein már megtalálható a természethű ábrázolás, a tájkép s a részletek reális ábrázolásmódja. A miniatúrafestészetből eltanult aprólékos gonddal készítette képeit, a miniatúra előadásmódját azonban nagyformátumúvá alakította. E végtelenül kifinomult és precíz festői stílust Van Eycknek tulajdonított technikai újítás is lehetővé tette. A hagyományos tojásfesték helyett olajfestékkel dolgozott, aminek száradása sokkal aprólékosabb munkát tett lehetővé, és felületi fénye is más hatást kölcsönzött a festménynek. Egyik leghíresebb műve: Giovanni Arnolfi olasz kereskedő és menyasszonyának arcképe. A festmény a mindennapi élet egy darabkája. A szőnyeg, rendetlenül otthagyott papucs, a narancs az ablakdeszkán, mind azt az érzetet keltik a nézőben, hogy egyetlen pillanatot rögzített a festő, mintha egy fényképezőgéppel dolgozott volna. A hátsó falon tükör mutatja a jelenetet hátulról, és a tükörben kivehető a festő képe is. A falon írás olvasható: Jan Eyck jelen volt. E mondat még egyértelműbbé teszi a művész ars poeticáját, a németalföldi reneszánsz új szellemét: a művész feladata a valóság ábrázolása. A művész szemtanúja annak, amit ábrázol, feladata azt lerajzolni, amit lát. Van Eyck művészete nyomon követhető hatást gyakorolt a későbbi németalföldi művészetre. Az elkövetkező németalföldi művészgenerációk következetesen tartották magukat ahhoz a művészeti programhoz, hogy a művészet feladata valóság lehető leghitelesebb ábrázolása, dokumentálása. 9

10 Dürer A német Leonardo. A család Magyarországról (a Gyula melletti Ajtós-ról), költözött Nürnbergbe 1471 után. A Dürer név az Ajtós német fordítása. Dürer a német művészet első, igazán reneszánsz mestere. Megdöbbentő rajzkészség már gyerekkorában megmutatkozott. Kézügyessége a természet tudományos megfigyelésével párosul. Így festményein, grafikáin és rézmetszetein a művészettörténetben egyedülálló pontossággal adja vissza a természet jelenségeit. Részletet részletre halmozva ábrázol. Olyan aprólékos, hogy nagyító kell hozzá, hogy minden részletet meglássunk. Annak ellenére azonban, hogy a természet darabkáit végtelen pontossággal dolgozza ki, soha nem öncélúan jelennek meg az alkotásain, hanem mindig díszletként, hangulati elemként. Munkái zsúfoltságuk ellenére is egységes benyomást keltenek, ugyanis minden apró részlet a kép fő mondanivalóját egészíti ki, semmi sem kerül fel véletlenül a képre. Bosch Nagyon keveset tudunk róla ban halt meg, nem tudjuk hány évesen. A Gonosz erőinek rémületes ábrázolása. Az emberi romlottság a központi témája. Iszonyat iszonyat hátán. Középkori emberek gyötrő félelmeinek formába öntése. 10

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6 Tartalomjegyzék Bevezetés 6 1. Júdás csókja Giotto di Bondone, 1304 1313 8 2. Szentháromság Masaccio, kb. 1427 14 3. Az Arnolfini házaspár Jan van Eyck, 1434 20 4. Levétel a keresztrôl Rogier van der Weyden,

Részletesebben

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

projektív geometria avagy

projektív geometria avagy A probléma eredete. Előzmények. Egy művészetből született tudomány, a projektív geometria avagy Hogyan lett a barackmagból atommag? Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. november 17. A képzőművészeti

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza Molnár Zoltán A matematika reneszánsza Művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat 1350/1400-1600. (XV-XVI. század) A szó (renaissance) jelentése: újjászületés Visszatérés az antikvitáshoz (ókori

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani.

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani. A Szép Misztériuma Ha van a szépnek misztériuma, mintha a logika határán kívül lenne, az érzelem javára. Magyarázatát viszont mindenki a filozófiától várja. Elő is kerül az Igazság reális fényében... Akárhogy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi:

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi: 1 Vatikáni Múzeum 3D Nagyszerű film, egy rendkívül izgalmas utazás, hogy felfedezzük a pápák által az elmúlt 500 évben összegyűjtött legkiválóbb műalkotásokat. Az világon először készítettek ultra HD 4K/3D

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

N A P K E L E T. Irta: Villani Lajos UMBRIA szépsége mindenkit elbűvöl és nagy a száma azoknak is, kiknek

N A P K E L E T. Irta: Villani Lajos UMBRIA szépsége mindenkit elbűvöl és nagy a száma azoknak is, kiknek N A P K E L E T GIOTTO HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁN. HATSZÁZADIK Irta: Villani Lajos UMBRIA szépsége mindenkit elbűvöl és nagy a száma azoknak is, kiknek képzeletében Perugia és Assisi tájait újabb benyomások

Részletesebben

LEONARDO DA VINCI ANATÓMIÁJA

LEONARDO DA VINCI ANATÓMIÁJA LEONARDO DA VINCI ANATÓMIÁJA Sok szó esik manapság az ős tehetségekről; van, aki költő vénájával tűnik fel, tudunk egyszerű juhászlegényről, mint számoló tehetségről, de nem hiányzanak az őstehetségek

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos Bevezetés Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos élményem eredményeként született. Nem egy olyan személy túlfûtött képzeletének vagy ábrándozásának terméke, aki valami jobb után vágyódik,

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Sclerosis multiplex Két történet az újrakezdésrôl és az akarat erejérôl

Sclerosis multiplex Két történet az újrakezdésrôl és az akarat erejérôl Sclerosis multiplex Két történet az újrakezdésrôl és az akarat erejérôl A betegségnek százféle arca van. És a betegnek is. Minden reggel fel kell ébredni, megharcolni és gyôzni. Önmaga és a betegség felett.

Részletesebben

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész 1 Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész Gyakran szívesebben hallunk egy hagyományról, mint az utolsó szellemi kiáradásról.

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Kelemen Emese Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Berniczky Éva: Várkulcsa, mesterek, kóklerek, mutatványosok, szemfényvesztõk. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2010 Berniczky Éva Várkulcsa című novelláskötete

Részletesebben

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30.

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. Bráda Tibor Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. A kiállított képek Labirintusban, 1998, 110 x 120 cm, pasztell,

Részletesebben

Peer Gynt az Örkény Színházban

Peer Gynt az Örkény Színházban Peer Gynt az Örkény Színházban Rendezte: Ascher Tamás [Spira Veronika: Miniesszék III.] [www.spiraveronika.hu] Polgár Csaba (Peer Gynt) Mintha manapság gyakrabban játszanák a Peer Gyntöt, mint korábban.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Megmenteni a világot

Megmenteni a világot Megmenteni a világot Kisfilm forgatókönyv Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Ne lődd le a hírvivőt...2 Nem minden az, aminek elsőre látszik...2 Megmenteni a világot...3 Mi a fene???...4 A világ bajai...4 Ökológiai

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 7. a Résztvevők száma: 30 fő (19 lány, 11

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

2014. március 24-27. TÉMA HÉT

2014. március 24-27. TÉMA HÉT 2014. március 24-27. TÉMA HÉT Munkára fel! Más keretek közt a Témahéten! T. 11. évfolyamos tanulók! Az alábbiakban olvashatjátok a témaheti kínálatot. Mit is kell tudni az időbeosztásról? Olvassátok el

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Lezárult a Leonardo da Vinci mobilitás projekt 2010. évi pályázati fordulója.

Lezárult a Leonardo da Vinci mobilitás projekt 2010. évi pályázati fordulója. Leonardo da Vinci mobilitás projekt 2010. Záró beszámoló Lezárult a Leonardo da Vinci mobilitás projekt 2010. évi pályázati fordulója. A munkatervben rögzített feladatokat sikeresen megvalósítottuk. Azt,

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Lilith. Megtagadó ima

Lilith. Megtagadó ima MEGTAGADÓ IMÁK Efezus 6:10-12 10 Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében! 11 Öltözzétek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

FESTŐK Leonardo da Vinci

FESTŐK Leonardo da Vinci HÍRES BALKEZESEK A balkezesség nem olyan sokkal ezelőtt még komoly negatívumnak számított és mindent megtettek azért, hogy a jelenséget eltüntessék, vagy radikálisan csökkentsék. Minden próbálkozás ellenére

Részletesebben

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy Monokli A Pesti Színház március közepén mutatta be a Monokli címû elôadást Molnár Ferenc írásaiból, Fesztbaum Béla ren dezésében. A szerzô jeleneteibôl, novelláiból és publicisztikáiból gyúrta az anyagot

Részletesebben

Azonosító jel: EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. EVANGÉLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

Expozé: 2013-as ÁSZ beszámoló 2014-10-28 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről

Expozé: 2013-as ÁSZ beszámoló 2014-10-28 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről Expozé: 2013-as ÁSZ beszámoló 2014-10-28 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke parlamenti

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft 2011_ 11, 12 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 1080 Ft Kifordulok önmagamba val beszélget Schmal Róza Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó Bálint Kálmán (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com Szerepjáték és világszemlélet beadandó A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára 1 Sárkányok a valóságban Sárkány, ez az egy szó minden

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881. Olaj, vászon, 417 x 636 cm Jelzés jobbra lent: Munkácsy (eredetileg:

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Hívő értelmiségi válasz a posztmodern kihívására. Internet a misszió szolgálatában. Jelige: Isidorus

Hívő értelmiségi válasz a posztmodern kihívására. Internet a misszió szolgálatában. Jelige: Isidorus 1 Hívő értelmiségi válasz a posztmodern kihívására. Internet a misszió szolgálatában Jelige: Isidorus 2 Bevezetés Tanulmányomban röviden felvázolom, hogy az elmúlt évtizedek technikai fejlődése, a fogyasztói

Részletesebben

4. b. MI AZ, HOGY EREDETI?

4. b. MI AZ, HOGY EREDETI? 4. b. MI AZ, HOGY EREDETI? (A hagyomány eltékozlása) A kedves fiam jóvoltából, aki nagy szegénységében meghívott és vendégül látott (még akkoriban, amikor alkalmi napszámból tengődött Olaszországban);

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Háttérinformáció Dániel könyvéhez

Háttérinformáció Dániel könyvéhez Háttérinformáció Dániel könyvéhez Dr. Nagy Antal Mihály, Dr. Bartha Tibor professzor, Kustár Zoltán, Reisinger János és Szabó Attila írásai nyomán A könyv neve A könyv Dánielről kapta a nevét. A név jelentése:

Részletesebben

A holdfényben repülő bicikli

A holdfényben repülő bicikli A holdfényben repülő bicikli Páros interjú Mindketten rövid ideig tudhatták magukénak különleges biciklijüket, és vendéglátós művészi karrierjük sem tartott sokáig. Marozsán Erika színésznő épp túl egy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Közigazgatási alapfogalmak

Közigazgatási alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Közigazgatási alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet (ideiglenes) dr. Bednay Dezső 2011 január Tartalomjegyzék I. Rész: A közigazgatás az állami szervek rendszerében

Részletesebben