pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye"

Átírás

1 pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye 53

2 54 OTP Bank Éves jelentés 2009

3 IFRS konszolidált pénzügyi kimutatás 55

4 Mérleg (konszolidált, IFRS szerint, december 31-én, millió forintban) Jegyzet Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Nemzeti Bankokkal Bankközi kihelyezések, követelések a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Értékesíthetô értékpapírok Hitelek, a hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után Részvények és részesedések Lejáraig tartandó értékpapírok Tárgyi eszközök Immateriális javak Egyéb eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Magyar Nemzeti Bankkal, más bankokkal és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségek Ügyfelek betétei Kibocsátott értékpapírok Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek Egyéb közelezettségek Alárendelt kölcsöntôke KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Jegyzett tôke Eredménytartalék és egyéb tartalékok Visszavásárolt saját részvény Nem ellenôrzött részesedések SAJÁT TÔKE FORRÁSOK ÖSSZESEN A konszolidált kiegészítô melléklet jegyzetei a oldalakon a fenti Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások szerves részét képezik 56 OTP Bank Éves jelentés 2009

5 Eredménykimutatás (konszolidált, IFRS szerint, a december 31-ével zárult évre, millió forintban) Jegyzet Kamatbevételek: hitelekbôl bankközi kihelyezésekbôl értékesíthetô értékpapírokból lejáratig tartandó értékpapírokból a Nemzeti Bankoknál és más bankoknál vezetett számlákból kereskedési célú értékpapírokból Összes kamatbevétel Kamatráfordítások: Magyar Nemzeti Bankkal, más bankokkal és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségekre ügyfelek betéteire kibocsátott értékpapírokra alárendelt kölcsöntôkére Összes kamatráfordítás NETTÓ KAMATBEVÉTEL Értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre 5., NETTÓ KAMATBEVÉTEL A HITELEZÉSI ÉS KIHELYEZÉSI VESZTESÉGEKRE KÉPZETT ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA UTÁN díj-, jutalék bevételek díj-, jutalék ráfordítások DÍJAK, JUTALÉKOK NETTÓ EREDMÉNYE deviza mûveleket nettô vesztesége (-)/nyeresége(+) értékpapírok nettó árfolyamnyeresége (+)/árfolyamvesztesége (-) ingatlantranzakciók nyeresége és vesztesége osztalékbevételek nettó biztosítási díjbevétel biztosítási tevékenység értékesítésének eredménye egyéb mûködési bevételek egyéb mûködési ráfordítások NETTÓ MÛKÖDÉSI EREDMÉNY személyi jellegû ráfordítások értékcsökkenés egyéb ráfordítások EGYÉB ADMINISZTRATÍV RÁFORDÍTÁSOK ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY Társasági adó NETTÓ EREDMÉNY Ebbôl: Nem ellenôrzött részesedésekre jutó nettó eredmény Részvényesekre jutó nettó eredmény Egy törzsrészvényre jutó konszolidált nyereség (Ft-ban) Alap Hígított Átfogó eredménykimutatás (konszolidált, IFRS szerint, december 31-ével zárult évre, millió forintban) RÉSZVÉNYESEKRE JUTÓ NETTÓ EREDMÉNY Értékesíthetô értékpapírok valós érték korrekciója Cash-flow fedezeti ügyletnek minôsített származékos pénzügyi instrumentumok Külföldi tevékenységben lévô nettó befektetés fedezeti ügyletek Átváltási különbözet Nettó átfogó eredmény A konszolidált kiegészítô melléklet jegyzetei a oldalakon a fenti Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások szerves részét képezik IFRS konszolidált pénzügyi kimutatás 57

6 Cash-flow kimutatás (konszolidált, IFRS szerint, a december 31-ével zárult évre, millió forintban) Üzleti tevékenység Jegyzet Adózás elôtti eredmény Fizetett társasági adó Goodwill értékvesztés Értékcsökkenés és amortizáció Értékvesztés elszámolása a hitelezési és kihelyezési veszteségekre 5., Értékvesztés elszámolása értékpapírokra 7., Értékvesztés elszámolása részvényekre, részesedésekre Értékvesztés elszámolása egyéb eszközökre Céltartalék képzés függó és jövôbeni kötelezettségre Biztosítástechnikai tartalékok nettó csökkenése Részvény-alapú kifizetés 2., Kereskedési célú értékpapírok valós érték korrekciójának nem realizált nyeresége (+)/vesztesége ( ) Származékos pénzügyi instrumentumok valós érték korrekciójának nem realizált nyeresége Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök nettó változása Egyéb eszközök, a befektetésekre adott elôlegek, illetve értékvesztés nélküli nettó csökkenése ( )/növekedése (+) Egyéb kötelezettségek nettó csökkenése ( )/növekedése (+) Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzforgalom KIHELYEZÉSI TEVÉKENYSÉG Bankközi kihelyezések, követelések nettó csökkenése a veszteségekre elszámolt értékvesztés nélkül Értékesíthetô értékpapírok nettó növekedése Részvények és részesedések nettó növekedése Leányvállalatok vásárlásának nettó pénzszükséglete Lejáratig tartandó értékpapírok nettó csökkenése (+)/növekedése ( ) Egyéb eszközök között szereplô, befektetésekre adott elôlegek nettó növekedése Hitelek értékvesztés nélküli nettó csökkenése (+)/növekedése ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak nettó növekedése Kihelyezési tevékenységbôl származó nettó pénzforgalom FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG Hitelintézetekkel és a Magyar Nemzeti Bankkal és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségek nettó csökkenése ( )/növekedése (+) Ügyfelek betéteinek nettó növekedése Kibocsátott értékpapírok nettó csökkenése ( )/növekedése (+) Alárendelt kölcsöntôke csökkenése ( )/növekedése (+) Nem ellenôrzött részesedések csökkenése ( )/növekedése (+) Átértékelési különbözet vesztesége ICES tulajdonosok felé teljesített kifizetések Saját részvény ügyletek Visszavásárolt saját részvények nettó változása Kiírt eladási opció saját részvényekre A Magyar Nemzeti Banknál lévô kötelezô tartalék nettó növekedése ( )/csökkenése (+) Fizetett osztalék Finanszírozási tevékenységbôl származó nettó pénzforgalom Pénzeszközök nettó csökkenése ( ) Pénzeszközök nyitó egyenlege (+) Pénzeszközök záró egyenlege Pénzeszközök bemutatása Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Nemzeti Bankokkal A Nemzeti Bankoknál elhelyezett kötelezô tartalék Pénzeszközök nyitó egyenlege Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Nemzeti Bankokkal A Nemzeti Bankoknál elhelyezett kötelezô tartalék Pénzeszközök záró egyenlege A konszolidált kiegészítô melléklet jegyzetei a oldalakon a fenti Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások szerves részét képezik. 58 OTP Bank Éves jelentés 2009

7 Saját tôke változásainak kimutatása (konszolidált, IFRS szerint, a december 31-ével zárult évre, millió forintban) Jegyzet száma Jegyzett tôke kifizetés Tôke- Részvény alapú tartalék Eredménytartalék és egyéb Opciós Visszavásárolt tartaléka tartalékok részvények részesedések január 1-jei egyenleg Nettó átfogó eredmény Részvény-alapú kifizetés Saját részvény ügyletek Visszavásárolt saját részvények értékesítésnek vesztesége állománynövekedése ICES tulajdonosok felé teljesített kifizetések Nem ellenôrzött részesedések december 31-i egyenleg Nettó átfogó eredmény Részvény-alapú kifizetés Lezárt részvény-alapú kifizetés Visszavásárolt saját részvények értékesítése Saját részvényre kiírt eladási poció Visszavásárolt saját részvények értékesítésének vesztesége állománynövekedése ICES tulajdonosok felé teljesített kifizetések Nem ellenôrzött részesedések december 31-i egyenleg tartalék saját Nem ellenôrzött Összesen A konszolidált kiegészítô melléklet jegyzetei a oldalakon a fenti Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások szerves részét képezik. IFRS konszolidált pénzügyi kimutatás 59

8 A D E C E M B E R I K O N S Z O L I D Á L T IFRS BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÔ MELLÉKLETE 1. SZ. JEGYZET: ÁLTALÁNOS RÉSZ ÉS A BESZÁMOLÓ ALAPJA 1.1. Általános információk Az nyári nyilvános részvénykibocsátás útján megvalósult sikeres privatizáció után a Bank Az OTP Bank Nyrt. (a Bank vagy OTP ) december 31-én jött létre a jogelôd állami vállalat részvénytársasággá alakulásával. A Bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. részvényeit bevezették a budapesti, illetve a Luxemburgi Értéktôzsdékre, valamint kereskednek velük a londoni SEAQ-n és a PORTAL rendszeren az USA-ban. A Bank részvényeinek tulajdonosi megoszlása: Külföldi, belföldi magán és intézményi befektetôk tulajdonában 97% 91% Munkavállalók tulajdonában 2% 2% A Bank tulajdonában 1% 7% Összesen 100% 100% A Bank és leányvállalatai (együttesen a Csoport ) fiókja áll ügyfelei rendelkezésére Magyarországon, Bulgáriában, Horvátor- szágban, Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Oroszországban és Montenegróban. A Csoport foglalkoztatottainak létszáma: A Csoport foglalkoztatottainak létszáma (fô) A Csoport átlagos statisztikai állományi létszáma (fô) Számvitel A Csoport alkalmazott pénzneme a magyar forint ( HUF ). A Csoport számviteli kimutatásait a Magyarországon érvényben lévô, külföldi leányvállalatok esetén az adott országnak megfelelô nemzeti társasági, banki és pénzügyi jogszabályoknak megfelelôen vezeti, és hivatalos kimutatásait is ezen az alapon készíti. A jogszabályokban elôírt néhány számviteli elv eltér a nemzetközi pénzpiacokon általánosan elfogadott elvektôl. A Bankot részvényeinek nemzetközi és hazai tôzsdei forgalmazása miatt a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok ( IFRS ) szerinti beszámolókészítési kötelezettség is terheli. 60 OTP Bank Éves jelentés 2009

9 Bizonyos módosítások kerültek elvégzésre a csoporttagok egyedi beszámolóihoz képest annak érdekében, hogy a Csoport konszolidált pénzügyi helyzete és a mûködésének konszolidált eredménye a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság ( IASB ) által jóváhagyott standardok és értelmezések szerint legyen bemutatva, amelyek IFRS néven ismertek. A konszolidált beszámoló az Európai Unió ( EU ) által is elfogadott IFRS-ekkel összhangban készült. Az EU által elfogadott IFRS A tárgyidôszakban a következô módosítások léptek hatályba az IASB és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság ( IFRIC ) által kibocsátott standardokban és értelmezésekben: IAS 1 (átdolgozott) Pénzügyi kimutatások prezentálása Átdolgozott prezentáció (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IAS 23 (átdolgozott) Hitelfelvételi költségek (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IAS 32 (módosítás) Pénzügyi instrumentumok: Prezentáció és IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása Visszaváltható pénzügyi instrumentumok és megszûnéskor felmerülô kötelezettségek (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IFRS 1 (módosítás) IFRS elsô alkalmazása és IAS 27 (módosítás) Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások Leányvállalatban, közös vezetésû vállalatban és társult vállalkozásban lévô befektetés bekerülési értéke (hatályba lé a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IFRS 2 (módosítás) Részvény-alapú kifizetés Megszolgálási feltételek és törlések (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IFRS 7 (módosítás) Pénzügyi instrumentumok: Közzététel Pénzügyi instrumentumokkal kapcsoaz IASB által kibocsátott IFRS-tôl csak az IAS 39-ben Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés standardban ( IAS 39 ) leírt portfólió fedezeti ügyletek elszámolása tekintetében tér el, melyet az EU nem fogadott be. Mivel a Csoport nem alkalmazza az IAS 39 szerinti portfólió fedezeti ügyletek elszámolását, így az EU által el nem fogadott résznek a mérlegfor du lónapra vonatkozóan nincs hatása a konszolidált beszámolóra Az új IFRS Standardok január 1-jétôl hatályos módosuló szabályainak hatása a beszámolóra latos közzétételek fejlesztése (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban)* IFRS 8 Mûködési szegmensek (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IFRIC 9 (módosítás) Beágyazott derivatívák újraértékelése és IAS 39 (módosítás) Pénzügyi Instrumentumok: Elszámolás és értékelés Beágyazott derivatívák (hatályba lép a június 30-ával illetve azután végzôdô éves periódusban) IFRIC 13 Vásárlói hûségprogramok (hatályba lép a július 1-jével illetve azután kezdôdô éves periódusban) IFRIC 15 Ingatlanberuházási szerzôdések (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban)* IFRIC 16 Külföldi érdekeltségekben lévô nettó befektetés fedezése (hatályba lép a október 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban)* A május 22-én nyilvánosságra hozott Éves Fejlesztési projekt eredményeként módosítások különféle standardokban és értelmezésekben (IAS 1, IFRS 5, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 19, IAS 20, IAS 23, IAS 27, IAS 28, IAS 29, IAS 31, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41), elsôdlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a megfogalmazások tisztázása céljából (a legtöbb módosítás a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban lép hatályba). Ezen módosítások és új standardok és értelmezések alkalmazása nem volt jelentôs hatással a Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaira. * EU által még nem befogadott. IFRS konszolidált pénzügyi kimutatás 61

10 A január 1-jét követôen hatályba lépô, de még nem alkalmazott módosítások az IFRS-ben Jelen pénzügyi kimutatások fordulónapján a következô standardok és értelmezések voltak kibocsátva, amelyek még nem léptek hatályba: IAS 24 (módosítás) Kapcsolt felekkel kapcsolatos közzétételek Közzétételi követelmények egyszerûsítése a kormányzathoz kapcsolódó társaságoknál és a kapcsolt fél fogalmának pontosítása (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban)* IAS 27 (módosítás) Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások (hatályba lép a július 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IAS 32 (módosítás) Pénzügyi instrumentumok: Prezentáció Részvényjegyzési jogok kibocsátásának elszámolása (hatályba lép a február 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IAS 39 (módosítás) Pénzügyi Instrumentumok: Elszámolás és értékelés Lehetséges fedezett alapügyletek (hatályba lép a július 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IFRS 1 (módosítás) IFRS elsô alkalmazása Addicionális kivételek az elsô alkalmazóknak (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban)* IFRS 2 (módosítás) Részvény-alapú kifizetés Csoporton belüli készpénzben teljesített részvény alapú kifizetések (hatályba lép a január 1-jével illetve azután kezdôdô éves periódusban)* IFRS 3 (átdolgozott) Üzleti Kombinációk (hatályba lép a július 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban)* IFRIC 14 (módosítás) IAS 19 Meghatározott juttatási eszközök korlátja, a minimális alapképzési követelmények és azok kölcsönhatása Minimális alapképzési követelmények korábbi megfizetése (hatályba lép a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban)* IFRIC 17 Természetbeni osztalékfizetés a tulajdonosoknak (hatályba lép a július 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban) IFRIC 18 Ügyfelektôl kapott eszközátruházások (hatályba lép a július 1-jével, illetve azután kapott eszközátruházásokra) IFRIC 19 Pénzügyi kötelezettségek tôkeinstrumentum kibocsátásával való megszüntetése (hatályba lép a július 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban A április 16-án nyilvánosságra hozott Éves Fejlesztési projekt eredményeként módosítások különféle standardokban és értelmezésekben (IFRS 2, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 18, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IFRIC 9, IFRIC 16) elsôdlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a megfogalmazások tisztázása céljából (a legtöbb módosítás a január 1-jével, illetve azután kezdôdô éves periódusban lép hatályba)* Ezen módosítások, illetve új standardok és értelmezések alkalmazása nem lenne jelentôs hatással a Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaira. * EU által még nem befogadott. 62 OTP Bank Éves jelentés 2009

11 2. SZ. JEGYZET: ALKALMAZOTT FÔ SZÁMVITELI ELVEK ÖSSZEFOGLALÁSA A konszolidált pénzügyi beszámoló összeállítása során alkalmazott fô számviteli elvek az alábbiakban lettek összefoglalva: 2.1. Alkalmazott alapelvek A konszolidált beszámoló a bekerülési költség elvén készült, kivéve egyes pénzügyi instrumentumokat, amelyek valós értéken szerepelnek a beszámolóban. Az eredménykimutatás tételei az idôbeli elhatárolás elve alapján lettek elszámolva. A konszolidált pénzügyi kimutatások IFRS szerinti bemutatása megköveteli, hogy a Csoport vezetése olyan becslésekkel, illetve feltételezésekkel éljen, amelyek hatással vannak az eszközök és kötelezettségek, a mérlegen kívüli eszközök és kötelezettségek mérlegkészítéskori értékére, valamint a beszámolási idôszak bevételeire és ráfordításaira. A tény leges értékek eltérhetnek ezektôl a becslésektôl. A jövôbeni változások a gazdasági környezetben, a pénzügyi stratégiában, szabályozási környezetben, számviteli elôírásokban és egyéb területeken eredményezhetik a becslések változását, amelyek jelentôs hatással lehetnek a jövôbeni pénzügyi kimutatásokra Devizanemek közötti átszámítás A Csoport a mérlegben a devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket a konszolidált beszámoló fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank ( MNB ) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon értékeli, ennek hiányában a Bank által jegyzett deviza-középárfolyamon. A devizában jelentkezô bevételek és ráfordítások az ügylet napján fennálló árfolyamon kerülnek értékelésre. Az esetleges árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség a konszolidált eredménykimuta t ás ban kerül kimutatásra. A devizában beszámolót készítô leányvállalatok beszámolóinak átszámításából származó különbözet a konszolidált mérlegben az eredménytartalék és egyéb tartalékok (saját tôke) részeként szerepel. Az akvizícióknál a goodwill-t a külföldi leányvállalat funkcionális devizájában kell megállapítani és nyilvántartani, a mérlegben pedig a fordulónapi árfolyamon kell átszámítani. Az átszámításból származó különbözet a konszolidált mérlegben az eredménytartalék és egyéb tartalékok (saját tôke) részeként szerepel Konszolidálási elvek A konszolidált beszámolóban bevonásra kerültek azon vállalkozások, ahol a Banknak meghatározó érdekeltsége van. A teljes körûen bevont fô leányvállalatokat a vonatkozó tulajdoni hányaddal, illetve a tevékenységi körrel a 31. sz. jegyzet ismerteti. Mindazonáltal egyes leányvállalatok, ahol a Banknak meghatározó érdekeltsége van, nem kerültek az IFRS szerint konszolidálásra, mert ezen részesedések teljes körû konszolidálásának nincs jelentôs hatása a konszolidált beszámoló egészét tekintve (lásd sz. jegyzetet). A Csoport konszolidált beszámolóját a Bank, mint fölérendelt anyavállalat készíti Befektetések vásárlásának elszámolása Megvásárláskor a leányvállalatok elszámolása a bekerülési érték módszerével történik. A leányvállalatok megvásárlásakor keletkezô goodwill a konszolidált mérlegbe bekerül, és az alábbi módon történik az elszámolása. A Csoport március 31-étôl az IFRS 3 Üzleti kombinációk standardot alkalmazza az ezt a dátumot követô akvizíciókra. A goodwill-t amely a megszerzett eszközök, kötelezettségek és függô kötelezettségek adásvétel idôpontjában érvényes valós értékébôl a befektetôre esô részt meghaladó többlet, az immateriális javak között kell szerepeltetni a konszolidált beszámolóban, halmozott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken. Ha a Csoport már nem kontrollál egy leányvállalatot, akkor kivezeti a leányvállalat eszközeit (a goodwill-lal egyetemben) és kötelezettségeit IFRS konszolidált pénzügyi kimutatás 63

12 azok könyv szerinti értékén abban az idôpontban amikor a kontroll véget ér, és az eredménykimutatásban elszámolásra kerül az anyavállalatot megilletô nyereség vagy veszteség. Évente megvizsgálásra kerül az akvizícióban szerzett goodwill értékvesztésének szükségessége, vagy gyakrabban, ha az események vagy a körülményekben bekövetkezô változások értékvesztésre utalnak. A lejáratig tartandó értékpapírok beszerzésekor kialakult prémium, illetve diszkont éves amortizációja hozzáadódik az ilyen befektetések kamatbevételeihez. Így az egyes idôszakokban elszámolt eredmény állandó hozamot jelent az ilyen befektetéseken. A lejáratig tartandó értékpapírok jellemzôen a Magyar Állam és MNB által kibocsátott értékpapírokat, jelzálogleveleket és külföldi kibocsátású kötvényeket tartalmaznak. A goodwill valós értékének meghatározása diszkontált cash-flow alapú modell segítségével történik. Az értékvesztés teszthez 5 éves explicit periódusú cash-flow modell szolgál alapul, amelynek segítségével az egyes pénztermelô egységek stratégiai számai és pénzügyi adatai alapján kerül meghatározásra a goodwill értékvesztés szükségessége. A Csoport a stratégiai tervek meghatározásakor figyelembe vette a jelenlegi világgazdasági helyzetet, a várható gazdasági visszaesést, illetve lassú gazdasági növekedést és ennek a pénzügyi szférára gyakorolt várható hatását, továbbá a jelenleg tapasztalható szûkös külsô finanszírozási lehetôségeket, az ezekbôl adódó alacsonyabb növekedési pályákat, valamint az említett tényezôknek a várt jövôbeli alakulását. A negatív goodwill-t, ami a megszerzett eszközök, kötelezettségek és függô kötelezettségek adásvétel idôpontjában érvényes valós értékébôl a befektetôre esô résznek az akvizíció költségét meghaladó többlet, bevételként azonnal el kell számolni a konszolidált eredménykimutatásban Lejáratig tartandó értékpapírok Az értékpapír-befektetések az ügylet teljesítési napján (értéknap) könyvelôdnek bekerülési ér - téken. A konszolidált beszámolók készítésekor az értékpapír-befektetések, amelyeknél a Csoport kifejezte a hajlandóságát és képességét, hogy lejáratig kívánja tartani (Lejáratig tartandó értékpapírok), amortizált könyv szerinti értéken kerülnek értékelésre, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Kereskedési célú értékpapírok Az értékpapír-befektetések az ügylet teljesítési napján (értéknap) könyvelôdnek valós értéken. A kereskedési célú értékpapírok valós értéken szerepelnek a mérlegben, és az így elszámolt nem realizált nyereség és veszteség a konszolidált eredménykimutatásban jelenik meg. A kereskedési célú értékpapírok magyar és külföldi állam által kibocsátott kötvényeket, diszkont és kamatozó kincstárjegyeket, vállalati kötvényeket, jelzálogleveleket valamint egyéb értékpapírokat tartalmaznak. Az egyéb értékpapírok társaságok rész vényeit és befektetési jegyeket tartalmaznak Származékos pénzügyi instrumentumok A Csoport rendszeres üzletmenete során deri - vatív pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos szerzôdéseket is köt, amelyeknél alacsony kezdeti befektetés szükséges a teljes szerzôdésbeli értékhez képest. A derivatív pénzügyi instrumentumok magukban foglalják a határidôs kamatlábmegállapodásokat, a kamatláb-swap ügyleteket, a határidôs deviza és deviza-swap ügyleteket, valamint opciós ügyleteket is. Ezen pénzügyi instrumentumokat a Csoport arra használja, hogy fedezze a pénzügyi piacokon végrehajtott tranzakcióinak kamatláb- és devizakockázatát. A derivatív pénzügyi instrumentumok kezdetben valós értéken kerülnek a könyvekbe, majd a késôbbiekben is valós értéken kerülnek értékelésre. A valós érték meghatározása a jegyzett piaci ár, 64 OTP Bank Éves jelentés 2009

13 diszkontált cash-flow és más pénzügyi modell alapján történik. A nem fedezeti ügyleteknek mi - n ôsített derivatív pénzügyi instrumentumok valós értékében beálló változás a konszolidált eredménykimutatásban kerül elszámolásra. Az összes derivatíva ügyletenkénti valós értékének és bekerülési értékének különbsége jellegének megfelelôen esz - közként vagy kötelezettségként kerül kimutatásra Valós érték fedezeti vagy cash-flow fedezeti ügyletnek minôsített származékos pénzügyi instrumentumok A valós érték fedezeti ügyletnek minôsített derivatívák valós értékének változása, amely a fedezeti ügylet definíciója szerint hatékony ügyletnek tekinthetô a fedezett kockázat tekintetében, nyereségként vagy veszteségként kerül elszámolásra az eredmény javára vagy terhére az alapügyleten elszámolt valós érték korrekcióval egyetemben. A fedezeti ügylet nem hatékony része közvetlenül a konszolidált eredménykimutatásban kerül bemutatásra. A fedezeti elszámolás feltételeit a következôképpen alkalmazza a Bank: fedezeti ügyletek meghatározása, megfelelô fedezeti dokumentáció elkészítése, hatékonyságvizsgálat elvégzése, és ennek alapján a hatékonyság alátámasztása. A cash-flow fedezeti ügyletnek minôsített deri vatívák valós értékének változása, amely a fedezeti ügylet definíciója szerint hatékony ügyletnek te - kinthetô, a konszolidált saját tôkében a tartalékok között kerül bemutatásra. Az ily módon meghatározott tartalék a konszolidált eredményki mu tatásban kerül elszámolásra nyereségként vagy veszteségként abban az idôszakban, melyben az alapügyleten elszámolt nyereség vagy veszteség realizálódik. A fedezeti ügylet nem hatékony része köz vet lenül a konszolidált eredménykimutatás - ban kerül bemutatásra. Bizonyos derivatív ügyletek, amelyek a Csoport kockázatmenedzselésébôl származó pozíciók hatékony fedezését jelentik, nem minôsülnek az IAS 39 standard szerinti fedezeti ügyletnek, és ezért kereskedési célú derivatíváknak minôsülnek, amelyek valós értéken kerülnek bemutatásra, és a nem realizált nyereség és veszteség közvetlenül a konszolidált eredménykimutatásban jelenik meg Értékesíthetô értékpapírok Az értékpapír-befektetések az ügylet teljesítési napján (értéknap) könyvelôdnek valós értéken. Az értékesíthetô értékpapírok valós értéken szerepelnek a mérlegben, és az így elszámolt nem realizált nyereség és veszteség közvetlenül a saját tôkében jelenik meg. A fedezeti célú származékos pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó értékesíthetô értékpapírok valós érték korrekciója a konszolidált eredménykimutatásban jelenik meg. Az értékesíthetô értékpapírok diszkont kincstárjegyeket, magyar államkötvényeket, jelzálogleveleket és egyéb értékpapírokat tartalmaznak. Az egyéb értékpapírok befektetési jegyeket, vállalati kötvényeket, MNB kötvényeket és külföldi államkötvényeket, illetve önkományzati kötvényeket tartalmaznak. Az értékvesztés kiszámítása diszkontált cash flow módszer segítségével történik, az elvárt jövôbeni pénzáramlások, valamint a eredeti effektív kamatlábak felhasználásával. Az értékesíthetô értékpapírok valós értékre történô átértékelése az értékpapírpiacokon jegyzett ár vagy diszkontált cash-flow modell segítségével történik. Azokban az esetekben, ahol a jegyzett piaci ár nem elérhetô, az értékpapírok valós értéke a jövôbeli pénzáramlások jelenértékeként kerül meghatározásra. A nem jegyzett értékpapírok valós értékének meghatározása a megfelelô egy részvényre jutó nyereség vagy az egy részvényre jutó pénzáramlás mutatók segítségével történik. Azoknál az értékesíthetô értékpapíroknál, ahol nincs jegyzett piaci ár és amelyek valós értéke a fenti modellekbôl sem állapítható meg megbízhatóan, a szükséges értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek Hitelek, bankközi kihelyezések, követelések, illetve a hitelezési és kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés A hitelek és a bankközi kihelyezések, követelések a hitelezési illetve kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztéssel csökkentett, még visszafizetetlen tôkeállományon szerepelnek. A kamatok a kintlévô tôke alapján idôarányosan kerültek elszámolásra. IFRS konszolidált pénzügyi kimutatás 65

14 Amennyiben egy hitelfelvevô nem tesz eleget esedékes fizetési kötelezettségének, illetve a menedzsment megítélése szerint a jelek arra utalnak, hogy a hitelfelvevô a majdan esedékes fizetési kötelezettségeit esetleg nem tudja teljesíteni, akkor minden még rendezetlen kamatkövetelésre értékvesztés kerül elszámolásra. Az értékvesztés összege a követelés könyv szerinti értéke és a várható jövôbeni pénzáramlásoknak a követelés eredeti effektív kamatlábával diszkontált jelenértéke (megtérülô érték) közötti különbség, amely tartalmazza a garanciákból és fedezetekbôl várható megtérülést. A hitelekre és bankközi kihelyezésekre elszámolt értékvesztés a menedzsment becslései alapján kerül megállapításra a hitelezési és kihelyezési tevékenységgel kapcsolatban. A hitelezési és kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés olyan szinten kerül meghatározásra, hogy fedezetet nyújtson mind az egyedileg azonosított hitelezési veszteségekre, mind a portfólió szinten várható lehetséges értékvesztésre. Egy hitel akkor kerül leírásra, ha sikertelennek bizonyult a hitel átütemezése, behajtása, illetve a jövôbeni megtérülés nem valószínûsíthetô. A hitel leírása a tárgyévi eredménykimutatás Értékvesztés képzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre során kerül elszámolásra. Ha az értékvesztés indoka továbbra már nem áll fenn, az értékvesztés visszaírásra kerül a tárgyévi eredménykimutatásban. Amennyiben a részvények és kötvények értékesítése elôre meghatározott áron való visszavásárlási kötelezettség mellett történik, azok továbbra is megjelennek a mérlegben, és ellenértékük Egyéb kötelezettségként, Magyar Nemzeti Bankkal, más bankokkal és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségekként vagy Ügyfelek betéteiként kerül elszámolásra. Fordított esetben az újraértékesítési kötelezettség mellett vásárolt részvények és kötvények nem kerülnek elszámolásra a mérlegben, és az értük kifizetett ellenérték Bankközi kihelyezésként jelenik meg. A kamat egyenletesen kerül elszámolásra a visszavásárlási megállapodás idôtartama alatt Részvények és részesedések Azon vállalkozások, ahol a Banknak befolyásoló részesedése van, equity-módszerrel kerültek bevonásra. Mindazonáltal egyes társult vállalkozások, ahol a Banknak befolyásoló részesedése van, nem kerültek az equity-módszer szerint elszámolásra, mivel az equity-módszer alkalmazásának nincs jelentôs hatása a konszolidált beszámoló egészét tekintve. A konszolidálásba be nem vont leányvállalatok és azon társult vállalkozások, melyek nem az equity-módszerrel kerültek bevonásra, valamint azon egyéb társaságok, ahol a Banknak nincsen meghatározó vagy befolyásoló részesedése, az eredeti bekerülési költségnek a tartós veszteségre elszámolt értékvesztéssel csökkentett értékén szerepelnek. A részvények és részesedések értékesítésénél jelentkezô árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség az egyes részvények és részesedések egyedi könyv szerinti értéke alapján kerül meghatározásra. A Csoport a korábban problémamentes hiteleket, melyek feltételeit újratárgyalták, automatikusan a külön figyelendô minôsítési kategóriába helyezi, és legalább 1%-os értékvesztést számol el rájuk Visszavásárlási megállapodások, értékpapír kölcsönzés Tárgyi eszközök és immateriális javak A tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzési értéken szerepelnek az értékcsökkenési leírás levonása után. A tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amely idô alatt ezeket az eszközöket a Csoport elôreláthatóan használni fogja. Az értékcsökkenést az adott eszköz becsült hasznos élettartama alatt lineáris módon számítják az alábbiak szerint: 66 OTP Bank Éves jelentés 2009

Pénzügyi kimutatások

Pénzügyi kimutatások OTP Bank Éves Jelentés 2014 Pénzügyi kimutatások 72 OTP Bank Éves Jelentés 2014 73 Pénzügyi helyzet kimutatása (konszolidált, IFRS szerint, 2014. december 31-én, millió forintban) Jegyzet Pénztárak, betétszámlák,

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Független Könyvvizsgálói

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatóság tagjai Zsiday Viktor (igazgatóság elnöke)

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2014. SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT I-III. NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS 2012. december 31. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés A Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint összeállított Konszolidált éves jelentés a 2006. december 31-én lezárult üzleti évre vonatkozóan Az MFB Csoport

Részletesebben

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Konszolidált pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék Konszolidált eredménykimutatás 6 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 Konszolidált mérleg 7 Konszolidált

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tőke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL Hybridbox 2011 Médiainformatikai Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 2011. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E-STAR ALTERNATíV NYRT.

E-STAR ALTERNATíV NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA. A 2011. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL E-STAR ALTERNATíV NYRT Tartalomjegyzék Konszolidált átfogó eredménykimutatás

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2010. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai (2012.09.03-án)

Részletesebben

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2002. december 31-ével záruló évre

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2002. december 31-ével záruló évre MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2002. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Beszámolókészítési Standardoknak megfelelően

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM I. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2010/2011. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2.

Részletesebben

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 2014. december 31. 1. Általános A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt.,

Részletesebben