Zöld Gondolat és Tradíció a Jövőért (A projekt összefoglaló bemutatása)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöld Gondolat és Tradíció a Jövőért (A projekt összefoglaló bemutatása)"

Átírás

1 Zöld Gondolat és Tradíció a Jövőért (A projekt összefoglaló bemutatása) Tartalom 1. A programkiírás céljai, jellemzői 2. Projektünk pályázati szakasza 3. A projekt-megvalósítás alapelemei 4. A tevékenységek időbeli bontása 5. A projektben résztvevő személyek 6. Financiális információk 1. A programkiírás céljai, jellemzői Az Európai Területi Együttműködési Programok között szerepelnek az úgynevezett IPA (= Instrument for Pre-accession Assistance azaz előcsatlakozási támogatási eszköz ) programok, melyek részint a tagjelölt, részint a potenciális tagjelölt államokat támogatandó alakultak. Számunkra a Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (HUHR) a releváns, melynek 2. prioritása az Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés. Ennek 2.2. pontja a Közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés. Ezen belül a Határon átnyúló oktatási, képzési és csereprogramok konstrukció keretében valósul meg a projektünk. A HUHR Programot az Európai Bizottság március 13-án hagyta jóvá. A Program különböző tevékenységeket finanszíroz, a teljesség igénye nélkül többek között a környezet- és a környezeti értékek védelmét szolgáló fejlesztéseket; közös programok, tanulmányok, környezetvédelmi fejlesztési stratégiák kidolgozását; közös tananyagfejlesztést és az oktatási lehetőségek bővítését; emberek közötti kapcsolatok fejlesztését; valamint a nyelvi akadályok csökkentését célzó tevékenységeket. 1

2 A program alapvető követelményei Vezető Kedvezményezett elv A projektet a Vezető Kedvezményezett képviseli, amely szervezet az egyetlen közvetlen kapcsolatot testesíti meg az adott projekt, valamint a Program közös végrehajtó szervei között. A Vezető Kedvezményezett felelőssége, hogy egy partnerségi megállapodáson alapuló, jól működő partneri konzorciumot állítson fel. Határon átnyúló hatás A határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása érdekében a projektbe a határmenti terület magyar és horvát oldaláról egyaránt be kell vonni partnereket. A projekteket az ún. közös együttműködési kritériumok szerint kell tervezni és végrehajtani azaz: közös projektfejlesztés, közös humánerőforrás, közös finanszírozás, illetve közös projekt-végrehajtás. A projektek eredményeinek hatást kell gyakorolniuk a határ mindkét oldalára. Programterület A Program támogatásra jogosult területe Magyarország dél-nyugati határán, valamint Horvátország észak-keleti határán fekszik. A két országot a közös határvonal legnagyobb részén a Dráva folyó választja el egymástól. A Program szlogenje értelmében azonban inkább összeköti. Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók összekötnek, nem elválasztanak. A horvát oldalon a határmenti megyéken túlmenően ezek Međimurska (Muraköz), Koprivničko-križevačka (Kapronca-Körös), Virovitičko-podravska (Verőce-Drávamente) és Osječko-baranjska (Eszék-Baranya) további négy megye részt vesz jelen Programban (ezek láthatók világoszölddel jelölve) mint úgynevezett kapcsolódó régiók, de ők a rendelkezésre álló közösségi forrás maximum 20%-át használhatják. Magyarországon a támogatásra jogosult területet a Nyugat-Dunántúli Régióhoz tartozó Zala megye, és a Dél-Dunántúli Régióhoz tartozó Somogy és Baranya megyék alkotják. A magyarországi Somogy (Marcali) és Zala (Molnári), valamint a horvátországi Muraköz megye (Donja Dubrava) a projektgazda konzorcium által alkotott terület, illetőleg a projekt megvalósulásának három helyszíne. A projektben résztvevő partnerek A fentiek alapján látszik, hogy a HUHR konstrukcióban szereplő projektünk hogyan felel meg mindkét felállított alapkövetelménynek: Vezető kedvezményezett: a Somogy megyei Marcali Város Önkormányzata; a két projekt partner: a Zala megyei Molnári Község Önkormányzata, valamint a Muraköz megyei Donja Dubrava Község Önkormányzata. Végrehajtási szervek A Vezető kedvezményezett tehát a közvetlen kapcsolattartó a projekt és a Program végrehajtási szervei között. Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Mo. Igazoló Hatóság: Pénzügyminisztérium. Mo. Ellenőrzési Hatóság: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal. Mo. 2

3 Közös Technikai Titkárság: VÁTI Nonprofit Kft. keretein belül. Mo. 2. Projektünk pályázati szakasza A Zöld Gondolat és Tradíció a Jövőért című projekt pályázati szakaszának főbb állomásai: Az első pályázati felhívást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Horvát Köztársaság Területfejlesztési, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériuma írta ki. A pályázati kiírás megjelenése: március 26. Mint helyi önkormányzat (illetve 3 helyi önkormányzat konzorciuma) adtuk be a pályázatot. Pályázatunk benyújtása: június 24. A pozitív eredményről szóló értesítő levelet: január 15-én kaptuk meg. A Támogatási Szerződést: 2010 április 22-én kötöttük meg. A projekt megvalósításának 10 hónapja: január 21-től november 20-ig tart. 3. A megvalósítás alapelemei: Projektünk a programkiírás céljainak megfelelően alapvetően oktatási, képzési és csereprogramokat tartalmaz a környezettudatos gondolkodást elősegítendő a három konzorciumi település óvodáit illetően (Marcaliban az Óvodai Központ Táncsics utcai Gombácska óvodája került be a fejlesztésbe). A témához kapcsolódóan eszközbeszerzést is megvalósítunk mindhárom helyszínen. Főbb tevékenységek: 1) Pedagógus továbbképzés: 15 fő óvodapedagógus 30 órás továbbképzése a környezettudatos nevelés, zöld-gondolat témakörében Földön, vízen, levegőben címmel. A képzés 3 nap alatt valósul meg (de további 2 napos szakmai program is várja majd a résztvevőket), egy akkreditált képzőintézmény által. Az előadások magyar nyelven folynak, folyamatos tolmácsolással. A képző magyar nyelvű jegyzetet biztosít horvát nyelvű szinapszissal. A tanulmányokat írásbeli vizsga zárja, és az eredményről tanúsítványt kapnak a résztvevők. 2) Kirándulások: (összesen 3 kirándulás a 3 helyszínre): minden résztvevő partner óvodájába a másik két partnertől fő óvodás korú gyermek látogat el. Játékosan fejlesztő, az adott környezetet megismertető, a nyelvi akadályok leküzdését elősegítő programok szervezésével. 3) Kimeneti eredmények: A továbbképzésen résztvevő pedagógusok dolgozatai/tanulmányai a környezettudatos nevelés témájában (15 db) mindkét nyelvre lefordítva Munkafüzetek óvodáskorú gyermekeknek: a képzésen és azt követően feldolgozott témákból foglalkoztató jellegű feladatok megalkotása és rendszerezése mindkét nyelven Tablók: mindhárom óvoda egyedi, de általános érvényű tablót készít a saját környezetének természeti és folklorisztikus hagyományait bemutatva szöveg nélkül, alapvetően képek, szimbólumok, rajzok segítségével, logikailag összefüggő rendszerben óvodáskorú gyermekek számára. 4) fizikai megvalósulás: 3

4 Az érintett óvodák udvarainak fejlesztése valósul meg az adott település/óvoda specialitásait figyelembe véve. Marcaliban a Gombácska óvodának a hagyományőrző jellege a meghatározó, ennek alapján terveztük el az udvar kialakítását és a játszó, illetve egyéb eszközök beszerzését: kastély, babaház, kemence, árnyékoló. (A PC, laptop, projektor a projekt megvalósításhoz szükséges eszközök.) Molnáriban, ahogy a település neve elárulja a molnárság mint foglalkozás, és ehhez kapcsolódóan a malom a központi téma. Kastély, Malom, Csónak homokozó, árnyékoló valósulnak meg. Donja Dubravában a csáktornyai Zrínyi-vár mintájára készült Kastély-t fogják felépíteni kicsiben a gyermekek számára. Mindhárom óvodaudvar esetében megvalósul tereprendezés, növények telepítése, valamit komposztáló beszerzése. 4. A megvalósítás időbeli bontása Tevékenységek: 1. Projektmenedzsment felállítása projektmenedzser, pénzügyi vezető és projekt adminisztrátor ; a projektstáb megalakítása, (szakértők) január 21. Marcali 2. Dokumentációs rendszer felállítása: projektdokumentáció, pénzügyi nyilvántartás 3. Konzorciumi tanács felállítása január 27. Marcali 4. Partnerségi megállapodás megerősítése február 25. Molnári 5. Csapatépítő tréning a projektstáb részére március Donja Dubrava 6. Támogatási Szerződés előkészítése március Marcali 8. Nyitórendezvény megszervezése: a közvélemény tájékoztatása a projekt céljairól és tevékenységeiről a helyi, regionális és országos média képviselői által április 8. Marcali 9. Társfinanszírozási Szerződés előkészítése április-május Marcali 10. Szakmai stáb csapatépítő tréningje: a képzésben résztvevő óvodapedagógusok csapatépítő tréningje, melyen fő téma a közös képzésre 4

5 való felkészülés, a tervezett szakmai munka egyeztetése, az egyedi specialitások és ötletek egymással való megosztása április Zalakaros 11. Dizájn, kommunikációs, arculati terv készítése május Marcali 12. Saját weboldal fejlesztése: május Marcali 13. Zöld-óvodai képzés: 30 óra megtartása 15 tanfolyamhallgatónak, vizsga anyagok elkészítése a 15 hallgatónak, záróvizsga eredményének kihirdetése május 6-8. Molnári (+ 2 gyakorlati foglalkozási nap, tapasztalatcsere) június 14. Óvodai kirándulások: a 2 vendég-óvoda összesen 30 gyermekének találkozója tanulmányi kirándulás április 21. Marcali május 21. Molnári június 11. Donja Dubrava 15. PraG-eljárás lefolytatása április 22 július 15. Marcali 16. Tereprendezés: Marcaliban, Molnáriban és Donja Dubravában a megfelelő zöldóvodai feltételrendszer biztosítása július 15 - augusztus Eszközbeszerzés: a kivitelezők és beszállítók kiválasztása, bevonása július - augusztus 18. Munkafüzetek, tablók elkészítése augusztus-szeptember 19. Összefoglaló kiadvány és film készítése a nyilvánosság biztosítása érdekében szeptember-október 20. Zárórendezvény október-november Donja Dubrava 5. A projektben résztvevő személyek A projekt partnerek hivatalos képviselői (a 3 önkormányzat polgármesterei) Dr. Sütő László, Marcali Vuk István, Molnári Marijan Varga, Donja Dubrava Projekt menedzsment (3 fő): 5

6 Zajcsuk Lajos, pénzügyi vezető Ivan Stefic: projekt asszisztens Szakértők (6 fő): 3 fő óvodai szakértő (Korcsmárosné Tóth Tünde, Karádiné Tislér Mária, Dubravka Horvat) 1 fő: környezetvédelmi szakértő 1 fő: hálózat-fejlesztő szakértő 1 fő: Zöldszakértő 6. Financiális információk Projekt összköltsége: EUR (100%) Közösségi finanszírozás: EUR (84,19 %) Állami hozzájárulás: EUR (7,11 %) Saját forrás: EUR (8,71%) Projekt összköltsége: EUR (100%) Marcali: EUR támogatások: EUR saját forrás: EUR Molnári: EUR támogatások: EUR saját forrás:2.248 EUR Donja Dubrava: EUR támogatások: EUR saját forrás:6.293 EUR 6

PROJEKTLEÍRÁS. I. Adatok

PROJEKTLEÍRÁS. I. Adatok PROJEKTLEÍRÁS I. Adatok PROGRAM: Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 KÓD: HUHR/1001/2.2.1/0014 CÍM: The paths of the past through the common path ACRONYM: PATHS GIVE WAY KONZORCIUM:

Részletesebben

Pályázati Útmutató a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2010. június 10-én megjelent második pályázati felhívásához CCI szám: 2007 CB16 IPO 003 A jelen, magyar

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokról általában

HÍRLEVÉL. I. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokról általában HÍRLEVÉL a CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON és INTERACT III programokról 2015. február Köszöntő Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a Magyarország részvételével megvalósuló

Részletesebben

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Bitáné Bíró Boglárka Dr. Molnárné Barna Katalin Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein 2 A Magyarország-Horvátország IPA Határon

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004-2006) (11. változat) Budapest 2004. március 3. \\Mehvdfs\MEHVPROFILES\GoncziT\Asztal\PKD

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2008. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 3 1.1 Saját lezárt

Részletesebben

Pályázati felhívás 1. A Megbízó hivatalos megnevezése és címe: 2. A beszerzés tárgya, mennyisége:

Pályázati felhívás 1. A Megbízó hivatalos megnevezése és címe: 2. A beszerzés tárgya, mennyisége: Pályázati felhívás 1. A Megbízó hivatalos megnevezése és címe: Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. Telefon: 06-1-474-9200 Telefax: 06-1-474-9201 E-mail: nepf@meh.hu

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE 2003-2006 P HARE TÁMOGATÁSI PROGRAMOK A HATÁRRÉGIÓKBAN A határon átnyúló együttmûködést, amely regionális

Részletesebben

Oktatási műhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek feltárására. Zárótanulmány

Oktatási műhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek feltárására. Zárótanulmány Oktatási műhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek feltárására Zárótanulmány CROST II Oktatási műhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek feltárására Zárótanulmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * "Közös Értékünk - Közös Érdekünk" Természetvédele m a kanyapta- és hernádvölgyében I. Alapinformációk 1. Projektgazda * A képzés

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. május

Pályázati figyelő 2012. május i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (2004-2006) (24. változat) Budapest 2005. szeptember TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben