Elõszó / Editorial. Tisztelt Olvasó! A publication of ESTON International Property Advisors. Kiadja/Publishers:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu. Tisztelt Olvasó! A publication of ESTON International Property Advisors. Kiadja/Publishers:"

Átírás

1

2

3 Elõszó / Editorial Property Watch Tisztelt Olvasó! Bizonyára Önnek is ismerõsen hangzik az állítás, mely szerint életünkben az egyetlen állandó dolog a változás. Cégfilozófiánk szerint csak olyan ingatlan-szolgáltató cég lehet sikeres, ahol az új, innovatív megoldások kutatása és gyakorlatba ültetése folyamatos, ami persze változással, fejlõdéssel jár. Kivívott szakmai elismertségünk és elért eredményeink az eddigiekben is koncepciónk helytállóságát igazolták. Szeretném bejelenteni, hogy korábbi, 4,95%-os cégtulajdonosi részesedésemet Nagygyörgy Tibor tulajdonrészének megvásárlásával 49,9%-ra növeltem. Nagygyörgy Tibor szakmai közremûködéséért és a stratégiai irányításban vállalt szerepéért ezúton is köszönetet mondok. A tulajdonosi struktúrában beállt változás tevékenységi körünket nem érinti, hiszen vezérigazgatóként a cég operatív menedzsmentjét eddig is elláttam. Döntésem meghozatalával ugyanakkor még határozottabban kívántam deklarálni elkötelezettségem és meggyõzõdésem, mely szerint több mint egy évtizede sikeresen mûködõ ingatlan-tanácsadó vállalatunk jelentõs szereplõ a hazai kereskedelmi ingatlanpiacon. Szakmai partnerünk, valamint a cég 50,1%-os résztulajdonosa változatlanul a Wallis Ingatlan Rt. Az új tulajdonosi szerkezet kialakításakor partnereimmel a cégalapító nevéhez szorosan kapcsolódó Biggeorge's név megváltoztatása mellett döntöttünk, így 004. végétõl új néven, új arculattal folytatjuk tevékenységünket. Várakozásaink szerint cégünk friss imidzse egyértelmûen erõsíti piaci pozíciónkat, és tükrözni fogja a megújult dinamizmust, mellyel feladatainkat ellátjuk. Az Ön számára ez a már megszokott szakmai minõséget és megbízhatóságot, emellett továbbra is hatékony együttmûködést garantál. Köszönjük, hogy eddigi megrendelései, illetve közremûködése kapcsán hozzájárulhattunk ingatlannal kapcsolatos sikereinek eléréséhez, és bízunk benne, hogy a már megismert és elfogadott szolgáltatási színvonallal Eston International néven is mielõbb rendelkezésére állhatunk. Tisztelettel, Az ESTON International Ingatlantanácsadó Rt. kiadványa A publication of ESTON International Property Advisors Kiadja/Publishers: Salamon Adorján ESTON International H-1138 Budapest, Váci út 141. Tel.: (36-1) Fax: (36-1) ISSN Nyomdai kivitelezés: Alfa Interprint Kft. w Dear Readers, Salamon Adorján vezérigazgató We've all heard that the only permanent thing in life is change. According to our corporate philosophy, the only real estate service companies that can be successful are those where the search for new, innovative solutions and their implementation in practice is an ongoing activity, involving of course change and development. Widespread professional recognition and the excellent results that we have managed to achieve confirm the appropriateness of our approach. I am pleased to announce that with the purchase of Tibor Nagygyörgy's shares, I have increased my stake in the company from 4.95% to 49.9%. I would like to thank Tibor for his professional contribution and the role he played in strategic management. The change in the ownership structure will have no impact on the scope of our activities, since I was already in charge of operational management as the company's CEO. However, I like to think that my decision to further increase my stake emphasises my commitment and conviction that our real estate consulting company, with more than a decade of successful operations, is a key player on the Hungarian property market. Our business partner continues to be Wallis Real Estate Ltd., with a 50.1% stake in our company. When shaping the new ownership structure with my partners, we decided to change the Biggeorge's name, which was closely connected with the name of the founder. Therefore, as of late 004, we will be continuing our activities under a new name and a new image. According to our expectations, the fresh image of our company will doubtless strengthen our market positions, reflecting the renewed dynamism with which we perform our work. It is also our guarantee of the professional quality, reliability, efficiency and effectiveness that you have come to expect from us. We would like to take this opportunity to thank you for turning to our services and allowing us to contribute to the success of your real estate activities. We will continue to be at your disposal with the same recognised and accepted level of service under the name of Eston International. A kiadvány célja, hogy általános tájékoztatásul szolgáljon, a megjelent információk nem képezik semmiféle szerzõdés alapját. The purpose of this paper is to provide general information only and cannot form part of any contract. r A kiadványban szereplõ bérleti díjak és értékesítési árak ÁFA nélkül értendõek. Rental fees and sale prices in this publication do not include VAT. Sincerely yours, Adorján Salamon Chief Executive Officer 3

4 Az ipari ingatlanok iránti kereslet jellemzõi Halbreiter Szabina vezetõ tanácsadó Ipari, logisztikai ingatlanok üzletága PROPERTY WATCH A leggondosabb elõkészítés ellenére minden, piaci környezetben létrehozott ingatlanfejlesztés kockázatokat hordoz: szabályozási kockázatot, hogy be lehet-e építeni a területet az elképzeléseknek megfelelõen, kivitelezési kockázatot, hogy a kezdésig nõnek-e a kivitelezés költségei, értékesítési kockázatot, hogy az ingatlan az elképzelt áron eladható-e, illetve bérbe adható-e. Ingatlantanácsadóként ezúttal elsõsorban a fejlesztõk, az ingatlantulajdonosok és az ingatlanhasznosítók értékesítési kockázatának csökkentéséhez szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy közzétesszük az általunk regisztrált, ipari és logisztikai célú ingatlant keresõ cégek, valamint igényeik jellemzõit. Keresletelemzésünk során ismertetjük ügyfeleink leendõ raktáruk, telephelyük elhelyezkedésével, méretével és mûszaki jellemzõivel kapcsolatos elvárásait. A végfelhasználókat, tehát azon ügyfeleinket, akik nem befektetési céllal keresnek ingatlant, két csoportra osztottuk: leendõ bérlõkre és vevõkre. Elsõként a vásárolni szándékozókat vizsgáljuk. Adataink szerint 004-ben közel 19%-kal bõvült a saját célra ingatlant keresõk száma. A keresõ vállalkozások nagyság szerinti megoszlását az idei évben az alábbi ábra mutatja. Ipari, logisztikai ingatlant keresõ vállalatok méret szerinti megoszlása 0% 4% támogatási struktúrában keresendõ: telek megvásárlásakor a fejlesztõi hasznot nem kell megfizetni, továbbá ingatlan építésére, fejlesztésére és bõvítésére beruházási támogatást lehet igénybe venni. Elemzésünk szerint a telekingatlant keresõk döntõ többsége a kis- és középvállalkozások csoportjába tartozó cég. A telekkeresések méret szerinti megoszlása a következõk szerint alakul m felett m m Telekingatlan keresések méret szerint 18% 9% A keresett teleknagyság szempontjából történõ vizsgálat is egyértelmûen alátámasztja a keresõk vállalkozás nagysága szerinti csoportosításából származó eredményeket, a 500 m -nél kisebb telkek iránti kereslet egyre markánsabb jelenlétét. A telekkereséseket a megvásárolni kívánt ingatlan földrajzi elhelyezkedése alapján, Budapest és az agglomeráció viszonylatában is értékeltük: Kereslet térbeli megoszlása (telek vásárlás) 53% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 9% Budapest Agglomeráció A végfelhasználói keresõi állomány az ipari csarnokot vagy raktárt bérleti és megvásárlási szándékkal keresõk közt a következõ arányban oszlik meg: Ingatlanvásárlás A vételi szándékkal piacra lépõk közül sokan kész üzemcsarnokot keresnek, ugyanakkor az utóbbi években jelentõsen nõtt a telekingatlant keresõk aránya, 003 vége óta megközelítõleg 5%-kal. A telekingatlanok iránti kereslet tavalyi évhez viszonyított, erõteljes növekedésében több tényezõ is közrejátszik, amelyek közül a legmarkánsabb a kedvezõ kamatozású hitelek és a vissza nem térítendõ támogatások térnyerése. Az ily módon bõvülõ finanszírozási lehetõségek a projekt forrásigényének biztosításán túl segítik az EU piaci normáihoz történõ felzárkózást, a modernizációt, valamint növelik a cégek versenyképességét is. Az általunk is jelentõs számban regisztrált kis- és középvállalkozások számára e források lehetõséget adnak arra, hogy tevékenységüket egyedi igényeikre szabott, saját tulajdonú ingatlanokban folytassák. A hazai vállalkozások üzleti várakozásai folyamatosan javulnak. A cégek bíznak abban, hogy az ösztönzõ gazdaságpolitika számukra is megteremti a gyorsabb felzárkózás lehetõségét. A kész épülettel szemben a telket elõnyben részesítõk magas arányának magyarázata tehát egyrészt a magas ingatlanárakban, másrészt pedig a 76% Mikrovállalkozások Kis- és középvállalkozások Nagyvállalatok Keresõk megoszlása, használat jellege szerint 1% 4% 79% Keresõi igények 76% Vétel Bérlet Telekingatlan Kész épület Az értékelés eredménye szerint a keresõk kétharmada elõnyben részesíti a Budapest közigazgatási területén belüli telephelyet. Ennek magyarázata egyrészt abban keresendõ, hogy a kis- és középvállalkozások közel kétharmada kereskedelmi vagy szolgáltató cég. Számukra létfontosságú ott folytatni a tevékenységüket, ahol ügyfeleik könnyen elérik õket. A másik fontos kritérium, hogy a budapesti telephelyet elõnyben részesítõ ingatlankeresõk zöme - alkalmazottai miatt - tömegközlekedéssel könnyen elérhetõ helyszínt választana. D-Pest D-Buda É-Pest É-Buda Dél Észak 6% 11% Budapesten a vételi célú ingatlankereslet az elmúlt évekhez hasonlóan az észak-budai (III. kerület) és a dél-budai régiót (XI. kerület) célozza, míg az agglomeráció eddigi, szinte kizárólag déli, délkeleti irányát az M0-s bõvítésével lassan kiegészíti a közlekedés szempontjából jobban elérhetõvé váló északi régió. A telekkeresõk, kevés kivételtõl (speciális, pl. autókereskedés vagy benzinkút építéséhez telket keresõk) eltekintve, a keresett telek 71% Keresleti megoszlás a fõvárosban 36% 46% 0% 10% 0% 30% 40% 50% A kereslet megoszlása az agglomerációban 5% 75% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4

5 nagyságától és földrajzi elhelyezkedésétõl függetlenül a következõ szempontokat tartották elsõdlegesen fontosnak leendõ telephelyükkel kapcsolatban (fontossági sorrendben): ár, teljes közmûvesítettség, megközelíthetõség kamionnal, legalább 40%-os beépíthetõség, jó közútkapcsolatok, tömegközlekedési kapcsolat, autópálya közelsége. A fenti igények kielégítése leginkább a Budapest közigazgatási határain belüli telkek esetén okoz gondot, elsõsorban az ár, másodsorban a csekély kínálat miatt. A legnépszerûbb kerületekben (III. és XI.) a kínálati árak Ft/m -tõl indulnak. Az agglomeráció Budapesttel határos részein - arányosan a kereslettel - a déli régióban Ft/m -tõl, az északiban pedig Ft/m -tõl kínálnak összközmûves ipari telkeket. Az agglomeráció kínálata a fentieknél jóval tágabb árstruktúrát mutat. Elemzésünkbõl azonban - az objektív értékelés érdekében - kihagytuk az ipari övezeti besorolású, de még mezõgazdasági mûvelés alatt álló, közmûvesítetlen területeket, amelyek jelen állapotukban nem alkalmasak a keresõi igények szerinti beépítésre. (Az agglomeráció kínálatának nagyobb részét ma mégis az ilyen területek alkotják.) A keresõi igényeknek megfelelõ kínálatot jórészt az ipari parkok adják, itt azonban a betelepülõknek a tulajdonba kerülést követõen is számolniuk kell a park közös költségeihez való hozzájárulással, ami a nyilvánvaló elõnyök ellenére (alacsonyabb négyzetméterárak, fajlagosan kedvezõbb közmûtelepítési költségek, szolgáltatások) is háttérbe szorítja a kínálatnak ezt a részét. Bérlet Az idei év eleje óta az ipari, logisztikai bérleményt keresõ ügyfeleink köre mintegy 11%-kal bõvült, az általuk keresett területek összvolumenének növekedése hozzávetõleg 19 ezer négyzetmétert tett ki. Az ingatlant vásárolni szándékozók elemzéséhez hasonlóan a bérleményt keresõknél is elsõként a bérlemény nagysága alapján soroltuk csoportokba ügyfeleinket, az alábbiak szerint. Regisztrált bérlõi igények megoszlása méret szerint A fentiek alapján tehát változatlanul a III. és a XIII. kerület az északi régió két kiemelt célterülete, a dél-budai régiót preferáló keresõk pedig kevés kivétellel a XI. és a XXII. kerületben kívánnak raktározni. Bérraktár igények az agglomerációban 90% 10% Az agglomerációban a bérraktárt keresõk döntõ többsége a déli szektort választja. Elsõsorban Budaörs, Biatorbágy, Törökbálint térségét részesítik elõnyben. Az északi agglomerációt célzó igények jellemzõen gyártó vagy feldolgozó tevékenységhez köthetõk. Az igények ilyen megoszlását az infrastrukturális ellátottság különbségei indokolják. A raktár mûszaki paramétereivel, megközelíthetõségével, használhatóságával kapcsolatban a keresõk a következõ tényezõket tartották fontosnak (fontossági sorrendben): elhelyezkedés, ár, földszinti raktárterület, határozott idejû bérleti szerzõdés, a raktár megközelíthetõsége kamionnal, tömegközlekedéssel jól elérhetõ helyszín, ügyfélparkoló, 4 órás használat lehetõsége, irodák, szociális helyiségek megléte, jó általános mûszaki állapot, legalább 4 méteres hasznos belmagasság, telephelyen belüli parkolási lehetõség - lehetõleg a bérelt terület arányában ingyenes, kisteherautók raktár közelében való tárolásának lehetõsége, anyagmozgató gépek igénybevételének lehetõsége, õrzés, portaszolgálat. Észak Dél 000 m felett m 3% 5% A kínálati oldal színes palettájából a következõ összeállításban azoknak a bérleményeknek a bérleti költségeit vizsgáltuk, amelyek a fenti paramétereknek megfelelnek: m 38% 500 m -ig 33% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 40% Látható, hogy az igények jelentõs hányada (mintegy 70%) az 1000 m - esnél kisebb raktárakra érkezik, a fennmaradó (30%) kereslet nagy része pedig a 000 m alatti területekre irányul. A preferált helyszínek szerinti megoszlás - a vételi szándékú megkeresésekhez hasonlóan - a fõváros fölényét mutatja, ezen belül az igények zöme itt is az észak- és dél-budai területekre összpontosul. Bérlõi kereslet térbeli megoszlása 3% Budapest Agglomeráció 77% A bérlõi kereslet földrajzi megoszlása Budapesten Dél-Buda 31% Dél-Pest 9% Észak-Buda 38% Észak-Pest % 0% 10% 0% 30% 40% A bérlet költségei önmagukban természetesen nem befolyásolják egy vállalkozásnak az egyik vagy másik helyszín melletti döntését, érdemes viszont megfontolni, hogy az agglomeráció kínálta lehetõségekkel élve milyen jellegû elõnyökre tehet szert a vállalkozás. Bízunk benne, hogy rövid, elemzõ összeállításunk hasznosnak bizonyul az ipari, logisztikai célú ingatlanaik piaci hasznosításakor. A további részletekkel kapcsolatban tanácsadóink örömmel állnak az Ön rendelkezésére

6 PROPERTY WATCH Characteristics of the demand for industrial property Szabina Halbreiter Senior Consultant Industrial/Logistics Property Division Even with the most cautious planning, property development in a market environment bears certain risks: regulatory risks, (whether or not the area in question can be used for construction in line with plans), implementation risks, (whether or not the implementation costs will increase by the time construction begins), and sales risks, (whether or not the property can be sold or rented at the planned price). As real estate consultants, we seek to help diminish the sales risks of property owners and managers by publishing the characteristics and requirements of companies that have registered with us and which are searching for industrial and logistics properties. We analyse the demand, outlining the expectations of our clients regarding the location, size and technical parameters of their future warehouse/industrial site. We divided end-users, (i.e., our clients), who are searching for noninvestment properties into two groups: buyers and future tenants. First, we will investigate those who intend to buy. According to our data for 004, there was an almost 19% increase in the number of potential buyers searching for properties for their own use. The figure below shows the breakdown of property-seeking enterprises by size, for the current year. Breakdown by size of companies looking for industrial or logistics properties 0% The group of end-users who are seeking to rent or purchase industrial or warehouses sites can be broken down as follows: Purchasing real estate Many of those who enter the market as buyers are looking for fullyconstructed industrial plants. However, the share of those who are looking for undeveloped land has increased substantially in recent years, by approximately 5% since the end of % Microenterprises Small and medium enterprises Large enterprises 4% 79% 4% Search by the type of use 1% Search needs Purchase Rent Undeveloped land Ready buildings profits, and investment assistance can be used for construction, development, as well as for the expansion of property. According to our analysis, the dominant majority of those who are searching for undeveloped properties represent companies that fall into the category of small and medium businesses. The following figure provides a breakdown of searches for plots of land, according to size sqm above sqm sqm The analysis of property-seekers based on the size of land desired is clearly in line with the results obtained from an examination of searchers according to the size of their businesses; there is an increasingly marked demand for land below,500 sqm. We also examined the searches for land according to geographic location, comparing Budapest and the agglomeration: On the basis of this analysis, two-thirds of the searchers prefer locations within the administrative city limits of Budapest. This can be explained in part by the fact that almost two-thirds of small and medium businesses are involved in sales or are service providers. For these companies, it is essential to conduct business in a location where customers have easy access. Another key criterion is that the majority of those who prefer sites in Budapest can opt for a location easily accessed by public transportation a plus for their employees. S-Pest S-Buda N-Pest N-Buda Searches of land plots by size 18% 9% 53% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% Demand in terms of regions (purchase of land) 9% 6% 11% 71% 36% Budapest Agglomeration Breakdown of demand in the capital city 46% 0% 10% 0% 30% 40% 50% Several factors contributed to the strong increase in demand for plots of land compared to last year, the most significant of which was the growth in non-refundable grants and loans with preferential interest. In addition to ensuring the funding needs of a given project, this expansion of funding possibilities promotes the adaptation of EU market norms, modernisation, and contributes to an increase in the competitiveness of participating companies. For small and medium businesses registered with us, these resources provide an opportunity to conduct business on a site that they own and which has been tailored to their needs. The expectations of domestic companies are continuously improving. These businesses are confident that a stimulating economic policy will create opportunities for them to catch up faster. Therefore, the high proportion of those who prefer undeveloped land as opposed to ready buildings can be explained by high real estate prices on the one hand, and in the structure of the available subsidies on the other. When you purchase a plot of land, you don't have to cover a developer's 76% South North Breakdown of demand in the agglomeration 5% As in previous years, the demand for properties for purchase in Budapest was focused on the northern Buda (District III) and southern Buda (District XI) regions. In the agglomeration, the previously almost exclusive preference for the southern/south-eastern region is slowly being complemented by an interest in the northern region, which is enjoying better access thanks to the expansion of the M0 motorway. With few exceptions, (those who were looking for land for special purposes, such as a car dealership or a gas station), property-seekers 75% 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 6

7 considered the following considerations to be of prime importance for the selection of their future sites, regardless of the size and geographic location of the properties, (ranked by importance): price availability of full-scale utilities accessibility by truck at least 40% of the land can be built upon good connection to the road system access to public transport proximity of a motorway The above needs can be a problem within the administrative city boundaries of Budapest, primarily because of prices, but also due to the scarcity of the supply. In the most popular districts (III and XI), prices start from 35,000-40,000 HUF/sqm. In the case of the areas of the agglomeration that border Budapest, prices (proportionate to demand) for undeveloped industrial land supplied with all utilities start from 13,000-5,000 HUF/sqm in the southern region, and from 9,000-16,000 HUF/sqm in the northern region. Properties on offer in the agglomeration show a much wider range of prices. However, in our analysis we left out plots of land that were classified as industrial but were actually still in agricultural use, without utilities, because in their current state these cannot meet the needs of property-seekers who intend to build. (Still, the majority of properties offered in the agglomeration currently consists of just such plots.) The supply of properties that meet the requirements of searchers is represented mostly by industrial parks, but those who settle in such places have to calculate expenses that include contributions to the common costs of the park. In spite of the evident advantages of these properties, (lower price per square meter, more favourable unit costs for the development of utilities and for services), they too are a less-than-ideal segment of what is available. Rent Since the beginning of this year, the number of our clients looking to rent industrial and logistics properties has increased by about 11%; the increase in the total volume of space sought was approximately 19,000 square meters. As with our analysis of prospective property buyers, we first grouped the rental-property seekers according to the size of the property desired, as follows. above 000 sqm 3% Breakdown of registered rental needs by size Based on the above figures, the two prime target areas of the northern region are Districts III and XIII, and among those who prefer the southern Buda region, the overwhelming majority were looking for warehouse space in Districts XI and XXII. Demand for rental warehouses in the agglomeration 90% In the agglomeration, the majority of those who seek rental warehouses choose the southern areas, primarily the regions of Budaörs, Biatorbágy, and Törökbálint. Interest in the northern part of the agglomeration is typically linked to manufacturing or processing activities. This division in demand can be explained by the differences in how well the properties are served by the infrastructure. In respect of the technical parameters of, access to, and usability of a warehouse, seekers considered the following features to be important (ranked by importance): location price ground floor storage area rental contract for a fixed period access to the warehouse by truck location with good access by public transport parking facilities for customers 4-hour usability availability of offices, social areas good general technical condition an internal height of at least 4 meters parking facilities within the site proportionate to the area rented preferably free of charge ability to park small trucks next to the warehouse option to use material handling machinery security and reception services 10% North South sqm sqm 5% 38% Within the complex palette of the offer side, the table below examines the rental costs of those properties for rent that meet the above criteria: up to 500 sqm 33% r It is apparent that a major portion of seekers (about 70%) were looking for warehouses of less than 1,000 sqm, and a large portion of the remaining (30%) demand focused on areas below,000 sqm. A breakdown by desired location shows a preference for the capital city, within which the bulk of the demand is again focused on areas in northern and southern Buda (just as with those who were looking to purchase and not rent). Rental property demand in geographic terms 3% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% 40% Budapest Agglomeration 77% Geographic breakdown of the rental demand in Budapest Southern Buda 31% Southern Pest 9% Northern Buda 38% Northern Pest % 0% 10% 0% 30% 40% Of course, rental costs in and of themselves do not influence the decision of an enterprise in favour of a given location, but it is worth considering the nature of the advantages offered by the agglomeration for businesses. We hope that our short analytical presentation will prove useful in putting your industrial/ logistics property on the market. If you would like to have further information, our consultants are at your service

8 Befektetés és fejlesztés Investment & development PROPERTY WATCH PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉGEK / FINANCIAL INVESTMENT OPPORTUNITIES Budapest, III. kerület zöldövezetében mintegy 450 m szintterületû, bérbe adott iroda ingatlan eladó. Várható hozam: 11,5%. P04B009 Leased office property, approximately 450 sqm, for sale in a green area of Budapest's District III. Expected yield: 11.5%. P04B009 Eladási ár: Ft Sale price: 140,000,000 HUF XI. kerületben 441 m -es bérbe adott iroda ingatlan eladó. Teljes körûen felújított épület, légkondicionált helyiségek, zárt parkoló 10-1 személygépkocsinak. Várható hozam 10-11%. P04B007 Leased 441 sqm office property for sale in District XI. Fully-renovated building, air-conditioned premises, private parking for 10-1 cars. Expected return 10-11%. P04B007 Eladási ár: EUR Sale price: 575,000 EUR XII. kerületben, 300 méterre a Déli pályaudvartól bérbe adott 36 m -es iroda ingatlan eladó. Felújított épület és irodák, légkondicionált helyiségek. Várható hozam: 1%. P04B011 Leased 36 sqm office property for sale in District XII, 300 meters from Déli Railway Station. Renovated building and offices, air-conditioned premises. Expected return: 1%. P04B011 Eladási ár: EUR Sale price: 0,000 EUR Egyedi megjelenésû, VI. kerület diplomáciai negyedében kiváló elhelyezkedésû, bérbeadásra alkalmas, 1.8 m -es irodaépület 88 m telken eladó. P04B013 Unique 1,8 sqm office property for sale with an excellent location in the diplomatic quarter of District VI, suitable for office leasing. P04B013 Eladási ár: Ft Sale price: 600,000,000 HUF V. kerületben, 8 szintes,.510 m szintterületû irodaház, 18 parkolóhellyel rendelkezõ mélygarázzsal eladó. P04B015 Eight-storey,,510 sqm downtown office building, includes basement garage with 18 parking spaces, for sale in District V. P04B015 Eladási ár: EUR Sale price: 3,000,000 EUR INGATLANFEJLESZTÉSI AJÁNLATOK / PROPERTY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES Az MO-ás autóút déli szektorának forgalmas csomópontjában, 16 hektáros fejlesztési terület Budapesttõl 1 km-re eladó. Az ingatlan kiválóan alkalmas logisztikai és kereskedelmi funkciójú épületek kialakítására. A terület nagy része az autópályáról látható. F05F03B A 16 hectare development site for sale by the Southern section of the M0 motorway, 1 km from the Budapest border. Particularly suitable for logistical and commercial purposes. A large part of the site can be seen from the M0 motorway. F05F03B Eladási ár: Ft/m Sale price: 7,000 HUF/sqm V. kerület központi részén közel a felújított Szent István térhez m -es reprezentatív ingatlan eladó. Az épület irodai használatra kiválóan alkalmas. F04B010 1,098 sqm property for sale near Szabadság tér in District V. The building is suitable for office use. F04B010 Eladási ár: Ft Sale price: 400,000,000 HUF XI. kerület frekventált, kiváló megközelíthetõséggel rendelkezõ részén m iroda és m ötszintes raktár ingatlan eladó. Az ingatlan alkalmas iroda és raktár területek bérbeadására. F04B0 1,190 sqm office and 15,338 sqm five-storey warehouse property for sale in a popular, easily accessible part of District XI. The property is suitable for leasing office and warehouse spaces.f04b0 Eladási ár: Ft Sale price: 1,000,000,000 HUF IV. kerület frekventált részén m iroda ingatlan eladó. Az ingatlan alkalmas bérbeadásra illetve saját cégközpont kialakítására. F04B04 5,313 sqm office building for sale at an excellent location in District IV. The property is suitable for leasing or as a company's headquarters. F04B04 Eladási ár: tárgyalás alapját képezi Sale price: negotiable Rózsadomb exkluzív, csendes villa negyedében.016 m -es telek, 906 m -es, 4 szintes, nagyon szép épülettel eladó. Az ingatlan reprezentatív cégközpont kialakítására kiválóan alkalmas. P04B015 Attractive 906 sqm building on a,016 sqm plot for sale in a quiet, prestigious villa neighbourhood in District II. The four-storey building is perfect for an elegant corporate headquarters. P04B015 Eladási ár: Ft Sale price: 500,000,000 HUF 8

9

10 Befektetés és fejlesztés Investment & development PROPERTY WATCH II. Bel-Buda III. Észak-Buda V. Belváros m -es irodaház Bel-Budán kiváló elhelyezkedéssel Rózsadomb közelében, 80%-os kihasználtsággal eladó. Az alaprajzi kialakításból adódóan funkcióváltás lehetséges. Az ingatlan vételárát ÁFA nem terheli. Várható hozam: 9-10%. 6,390 sqm office building with an excellent location in Inner Buda, close to Rózsadomb, for sale with 80% occupancy. Change of utilization is possible, due to a favourable layout. Purchase of the property is VAT-exempt. Expected return: 9-10%. Eladási ár: Ft Sale price: 1,190,000,000 HUF III. kerület legnépszerûbb nagykeres- kedelmi/raktározási régiójában m raktár és.000 m iroda építésére alkalmas, építési engedéllyel rendelkezõ, azonnal fejleszthetõ telek eladó. Development plot in the most popular commercial/logistics area of District III for sale. The property comes with an existing building permit, allowing the immediate launch of a 5,000 sqm warehouse and,000 sqm office building project. Eladási ár: Ft Sale price: 476,486,000 HUF Budapest belvárosában, V. kerületben kiváló elhelyezkedésû m szintterületû, nagy presztízsû saroképület eladó. Jelenlegi állapotában alkalmas irodának, illetve átépítésre. Prestigious 1,173 sqm corner building with an excellent location in District V in downtown Budapest, for sale. In its current state, it is suitable for office use development. Eladási ár: Ft Sale price: 550,000,000 HUF V. Belváros V. Belváros V. Belváros Az V. kerületben, a Váci utca környe- zetében, m szintterületû mûemlék irodaépület eladó. Az ingatlan alkalmas iroda vagy hotel funkció kialakítására. 5,645 sqm national monument office property close to Váci utca, in District V, for sale. The property is suitable for office or hotel functions. Eladási ár: Ft Sale price:,300,000,000 HUF V. kerület frekventált részén,.957 m szintterületû mûemlék irodaépület eladó. Az ingatlan alkalmas iroda vagy hotel funkció kialakítására,957 sqm national monument office building for sale in downtown, District V. The property is suitable for office or hotel functions. Eladási ár: Ft Sale price: 980,000,000 HUF V. kerület pénzügyi negyedében, m -es alapterületû, impozáns megjelenésû, jelenleg iroda hasznosítású épület eladó. Parkolás lehetséges 3 személyautó részére az alagsorban. Az ingatlan alkalmas iroda vagy hotel funkció kialakítására. Stately 6,650 sqm office building, located in the financial area of District V, for sale. Parking for 3 cars is available in the underground garage. The property is suitable for office or hotel functions. Eladási ár: Ft Sale price:,100,000,000 HUF IX. Belsõ-Ferencváros IX. Belsõ-Ferencváros XXII. Budafok IX. kerület központi részén, m -es telken elhelyezkedõ,.045 m bruttó alapterületû, impozáns megjelenésû mûemlék épület eladó. Az ingatlan iroda, közintézmény funkciókra kiválóan alkalmas. A stately historical building with a gross area of,045 sqm is for sale in the central part of District IX, on a 4,590 sqm plot. Excellent for office use, or for public institutions. 10 Eladási ár: Ft Sale price:,500,000,000 HUF IX. kerület Nagykörúton belül található részén, m telken elhelyezkedõ bruttó m szintterületû irodaépület eladó. Az épület alkalmas iroda vagy hotel funkció kialakítására. 6,600 sqm office building on a 1,797 sqm plot in the inner part of District IX, for sale. Suitable for office or hotel functions. Eladási ár: Ft Sale price: 1,000,000,000 HUF Budafok központi részén, buszállomás közvetlen közelében m -es telek, a rajta lévõ kereskedelmi/szabadidõs célra kiválóan alkalmas, m nagyságú felépítményekkel eladó. Az ingatlan részét képezi egy közel.000 m -es, nagy belmagasságú, impozáns, belsõ tartóoszlop nélküli csarnok. In the central part of Budafok, a 5,599 sqm plot is for sale next to the bus station, including buildings totalling 4,350 sqm. Suitable for retail trade/leisure services. The property includes a stately hall (approximately,000 sqm) with a sizable interior height and no pillars. Eladási ár: Ft Sale price: 350,000,000 HUF

11 Befektetés és fejlesztés Investment & development Intézményi Ingatlanbefektetések / Investment transactions (004) A várakozásoknak megfelelõen idén jelentõs számú projekt került eladásra; a legnagyobb értékesítések keretében többnyire A kategóriás irodaházak és bevásárlóközpontok találtak új tulajdonosra. Az A kategóriás irodaházak piacán a külföldi pénzügyi alapok mutattak jelentõs aktivitást, hiszen az EU csatlakozást követõen, egyre kisebb kockázattal számolva még mindig a nyugat-európait meghaladó - az elmúlt kötések alapján 8% alatti - hozamszinten juthattak bérbe adott ingatlanokhoz. Az elmúlt évek fejlesztései pl.: Alkotás Point, Science Park mellett korábban épült, de kiváló elhelyezkedéssel rendelkezõ, felújított ingatlanok is új tulajdonosra találtak. Az A kategóriás, elsõ osztályú irodaházak és bevásárlóközpontok mellett a B/C kategóriás 1-10 millió eurós nagyságrendbe tartozó irodák iránt is folyamatos és erõsödõ keresletet érzékelhettek a piaci szereplõk 004- ben. A hagyományos nyugat-európai befektetõk mellett egyre aktívabbá válnak ebben a szegmensben az ír intézményi vásárlók. A fokozódó kereslet a B/C kategóriás bérbe adott irodaházak hozamait a 10-11% közötti sávba szorította le, de a frekventált belvárosi ingatlanoknál a 10% alatti hozamok sem ritkák. According to the expectations, a great number of projects have been sold this year, of which mostly A category office buildings and shopping malls found new owners. Foreign investment funds have represented remarkable activity on the market of A category office buildings, since after the EU accession they could purchase leased properties on higher yield - under 8% according to the latest deals - than in the Western European countries. Beside the recent developments - Alkotás Point, Science Park - some formerly built but well located and refurbished properties were sold as well. On the other hand the market participants may have encountered continuous, strong demand for B/C category office properties in the price range of 1-10 million EUR. Beside the conventional Western European investors, Irish institutional investors are getting more and more active. The increasing demand has lowered the yields of B/C category office buildings to the 10-11% level, however it may be less than 10% in case of well-located, downtown properties

12 Üzlethelyiségek Retail PROPERTY WATCH I. Krisztina körút II. Szilágyi Erzsébet fasor II. Fõ u. III. Bécsi út Déli pályaudvarnál forgalmas helyen, nívós, új épületben földszinti, nagy kirakatos 50 m -es üzlethelyiség bérbeadó. A 50 sqm ground floor retail unit is available to let in a new, quality building with large shop windows. Located in Buda at a busy junction near the Déli Railway Station. Bérleti díj: Euro/m /hó Rent: EUR/sqm/month Bemutatóteremnek, irodának, cégképviseletnek alkalmas jó állapotú 414 m -es ingatlan Buda egyik forgalmas fõútja mentén. Good quality 414 sqm property, suitable for a showroom, office, or headquarter, located by a main road in Buda. Eladási ár: 97 millió Ft Sale price: 97,000,000 HUF A Külügyminisztérium szomszédságában, jó állapotban lévõ 110 m -es szép üzlet, nagy kirakatokkal bérbeadó vagy eladó. A 110 sqm shop is available to let in the vicinity of the Ministry of Foreign Affairs, in good condition, with large shop windows. Bérleti díj:.000 EUR/hó Eladási irányár: 50 millió Ft Rent:,000 EUR/month Suggested sale price: 50 M HUF Új üzlethelyiség (80 m ) jól variálható terekkel kiadó Óbuda színvonalas, gyorsan fejlõdõ részén. Számos üzlet és iroda a környéken, parkolási lehetõség az épület elõtt. New retail space (80 sqm) with a flexible layout available at a prestigious, rapidly developing part of Óbuda. Lots of shops and offices in the neighbourhood, parking spaces in front of the building. Bérleti díj: ,- Ft/hó Rent: 980,000 HUF/month V. Irányi utca V. Károly körút V. Váci utca V. A Ferenciek tere közelében 81 m -es üzlethelyiség (pince: 0 m, földszint: 46 m, galéria: 15 m ) eladó. Az üzlethelyiség mind gépjármûvel, mind tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetõ. An 81 sqm shop unit (basement: 0 sqm, ground floor: 46 sqm, loft: 15 sqm) is for sale near Ferenciek tere. Easily accessible by public transport or car. Eladási ár: 39 millió Ft Sale price: 39,000,000 HUF A Károly körúton az Astoria és a Deák tér között jelenleg mûködõ, 113 m -es (földszint 81 m + galéria 3 m ), teljesen összközmûves üzlethelyiség kiadó. Az üzlet nagy kirakatablakokkal és üvegportállal rendelkezik. A currently operational 113 sqm shop unit (ground floor 81 sqm + loft 3 sqm) on the Károly körút between Deák tér and Astoria, to let. The shop has large shop windows and is fully serviced by public utilities. Bérleti díj: 400 EUR/hó Rent: 4,00 EUR/month A Váci utca új részén, modern irodaház földszinti passzázs részén kiadó 11 m -es üzlethelyiség. Kiválóan alkalmas bemutatóteremnek vagy ügyfélszolgálati irodának. A 11 sqm retail unit is available to let on the ground floor passage of a modern office building in the new part of Váci utca. Ideal for a showroom or customer service area. Bérleti díj: 1.5 EUR/m /hó Rent: 1,5 EUR/sqm/month Váci utca új része A Váci utca új részén, az Erzsébet hídhoz közel 80 m -es mûködõ üzlethelyiség kiadó. A 3 szintes helyiség üzlettere a 160 m -es pincében és a 89 m -es földszinten található. A 31 m -es galérián kis iroda került kialakításra. An operational 80 sqm retail unit to let near the Erzsébet Bridge in the new section of Váci utca. The 3-level unit consists of an 89 sqm sales area on the ground floor, and 160 sqm in the basement. The 31 sqm loft functions as a small office. Bérleti díj: EUR/hó Rent: 8,000 EUR/month V. Váci utca környéke V. Kígyó utca V. Kossuth tér Váci utcából nyíló utcában 70 m -es, 3 szintes, igényesen kialakított, mûködõ, szép üzlet bérleti szerzõdése átadó. Lease contract available to be handed over for a retail unit in a street opening from Váci utca in the city centre. The functioning shop is located on 3-levels and has a total area of 70 sqm with high quality fit-out. Átadási ár: EUR Price of the leasing rights: 600,000 EUR A Váci utcából nyíló Kígyó utcában igé- nyesen kialakított, mûködõ, 86 m -es kétszintes (földszint 43 m + galéria 43 m ) üzlethelyeség bérleti szerzõdése átadó. Lease available to hand over for a pleasant, operating 86 sqm shop, (ground floor 43 sqm + loft 43 sqm), with quality fit-out in Kígyó utca (street opening from Váci utca). Átadási ár: 15 millió Ft Price of the leasing rights: 15,000,000 HUF A banknegyed szívében, a Kossuth Lajos téren, földszinti, teljesen összközmûves, jelenleg üresen álló, 151 m -es üzlethelyiség kiadó. A 151 sqm ground floor shop unit with full utilities available to let at Kossuth Lajos tér, in the heart of downtown. The unit is currently empty. Bérleti díj: 7 EUR/m /hó Rent: 7 EUR/sqm/month VI. Teréz körút A Nyugati pályaudvar közvetlen kö- zelében 134 m -es földszinti üzlethelyiség kiadó. Az üzlet teljesen összközmûves, riasztóval és légkondicionáló berendezéssel ellátott. A 134 sqm ground floor shop unit to let at Nyugati Railway Station. The shop has full public utilities, an alarm, and an air-conditioning system. Bérleti díj: EUR/hó Rent: 5,500 EUR/month VI. Teréz körút VI. Andrássy út VI. Bajcsy-Zsilinszky út VI. Bajcsy-Zsilinszky út A 187 m -es üzlethelyiség Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjának, az Oktogon közvetlen közelében található. Nagy utcai portállal rendelkezik. Korábban vendéglátó egységként mûködött, de számos egyéb kiskereskedelmi funkció elhelyezésére is kíváló. A 187 sqm retail space located very close to Oktogon is available at, one of Budapest's busiest junctions. It has a rather large shop window. Previously served as a restaurant but is suitable for many other retail functions as well. Bérleti díj: Ft/hó Rent: 1,00,000 HUF/month Az Oktogon közvetlen közelében, az Andrássy úton, 99 m -es (földszint 69 m + galéria 30 m ), jelenleg mûködõ, felújított üzlethelyiség kiadó. A refurbished, currently operational, 99 sqm shop unit, (ground floor 69 sqm + loft 30 sqm), to let on Andrássy út near Oktogon. Bérleti díj: 5000 EUR/hó Rent: 5,000 EUR /month A nagy utcai portállal rendelkezõ 677 m -es üzlethelyiség saroképületben található. Nagy belmagasság, jól osztható terek jellemzik. Az épület és az üzlethelyiség miliõje is eleganciát sugároz. A 677 sqm retail unit with large shop windows for sale in a corner-building. Large internal height and a flexible layout characterise the property. The shop and the building itself provide a very elegant setting. Eladási ár: 60 millió HUF Sale price: 60,000,000 HUF Jelenleg is mûködõ, 17 m -es üzlethelyiség a Nyugati tér közvetlen közelében eladó. Az üzlethelyiség teljesen összközmûves. A 11 m -es földszinti eladótérhez egy 60 m -es nagy belmagasságú, száraz, raktározásra alkalmas pince tartozik. Currently operational 17 sqm shop unit near Nyugati tér for sale. The shop is fully serviced by public utilities. The shop unit has a 11 sqm ground floor sales area and a 60 sqm dry cellar for storage with a relatively high internal height. Eladási ár: 90 millió Ft Sale price: 90,000,000 HUF 1

13 Üzlethelyiségek Retail VII. Nagykörút VII. Garay tér VII. Király utca VII. Thököly út A forgalmas Nagykörúton felújított üzlet, igényesen kialakított portállal bérbeadó. A 3 szintes, 400 m -es ingatlan jelenleg ruhaüzletként mûködik, de profilváltás beleértve a vendéglátást is lehetséges. Refurbished shop unit with an attractive shop window to let on the busy Nagykörút. The 3- level, 400 sqm unit is currently operating as a fashion shop, but a change in the type of use (including hospitality/catering use) is possible. Bérleti díj: EUR/hó Rent: 7,500 EUR/month A 78 m -es saroküzlet (pince: 46 m, fszt: 3 m ), nagy kirakatokkal kiadó a Keleti Pályaudvar és a Garay téri piac közvetlen közelében. A 78 sqm shop unit (46 sqm basement + 3 sqm ground floor) with large shop windows to let near Keleti Railway Station at the Garay tér market. Bérleti díj: földszint 0 EUR/m /hó, pince 15 EUR/m /hó Rent: ground floor 0 EUR/sqm/month, basement 15 EUR/sqm/month A Király utca Nagykörúthoz közel esõ részén 549 m -es üzlethelyiség kiadó-eladó. Az üzlet- helyiség 3 szintes: pince 70 m, földszint 19 m és a galéria 60 m -es. Eladási ár: 0 millió Ft A 549 sqm shop unit on Király utca near Nagykörút is available to let or for sale. The shop unit consists of 3 levels: a 70 sqm basement, 19 sqm ground floor, and a 60 sqm loft. Sale price: 0,000,000 HUF Bérleti díj: földszint + galéria 30 EUR/m /hó, pince 8 EUR/m /hó Rent: ground floor+loft 30 EUR/sqm/month, basement 8 EUR/sqm/month A Keleti pályaudvar közelében, 500 m -es (50 m fsz. és 50 m emelet) igényesen kialakított kétszintes sarok üzlethelyiség emelete vagy mindkét szintje egyben kiadó. The upper level or both levels of a -storey 500 sqm, (50 sqm ground floor and 50 sqm upper floor), corner unit with quality fit-out to let, close to Keleti Railway Station. Bérleti díj: 15 EUR/m /hó Rent: 15 EUR/sqm/month IX. Kálvin tér IX. Angyal utca XI. Fehérvári út XIII. CENTRAL PARK - Béke tér Mûködõ étterem (10 m ) Budapest egyik legforgalmasabb üzleti negyedében, a Ráday u. bejáratánál. Bevezetett vendéglátás, teljes felszereltség, nagy terasz. Currently operating 10 sqm restaurant in one of Budapest's busiest business districts, at the entrance of Ráday u. Recognised service, fully equipped, large terrace. Átadási ár: 47 millió Ft Price of the leasing rights: 47,000,000 HUF Színvonalas, jelenleg kiépítés alatt álló üzletterület (180 m ) egy Boráros térhez közeli irodaház földszintjén. Nagy üvegportál, utcai bejárat. Quality 180 sqm retail space under refurbishment on the ground floor of an office building near Boráros tér. Large shop window, direct access from the street. Bérleti díj: 15 EUR/m /hó Rent: 15 EUR/sqm/month Buda legdinamikusabban fejlõdõ részén, a XI. kerületben, a Fehérvári úton, egy újépítésû lakópark földszintjén 74 m -es üzlethelyiség eladó-kiadó. Galéria kialakítására van lehetõség. Az üzlethelyiséghez tartozó, eladó parkolóhelyek a mélygarázsban és a felszínen találhatóak. A 74 sqm ground-floor unit in a new residential complex which is under construction on Fehérvári út in District XI, in one of the most dynamically developing areas of Buda, to let or for sale. A loft level can be added. Outdoor parking spaces and spaces in the building's garage are for sale. Rent: 3,700,000 HUF/month Sale price: 374,540,000 HUF Üzlethelyiségek különbözõ méretben bérbeadók a Central Park lakóépületeinek földszintjén. Az épületek több ütemben készülnek el, az építkezés 00. októberétõl 005. végéig tart és közel 1000 lakás létesül. Various sizes of shop units to let on the ground floor of the Central Park residential buildings. The complex, which will contain almost 1,000 flats, will be completed over several phases. Construction began in October 00 and will last until the end of 005. Bérleti díj: Kívánságra ajánlatot adunk. Rent: Quotation available upon request. Különleges ajánlat / Special offer MAMMUT DUNA PLAZA WEST END ÁRKÁD RÉCSEI V. Váci u. Bevásárlóközpontok PÓLUS A régi Váci utca bejáratánál impozáns, többszintes üzlethelyiség, többféle bontásban bérbeadó m -es egységek kiadók. A stately, multi-storey, downtown retail unit at the entrance of old Váci utca to let. Can be subdivided in various ways. Retail units from sqm are available. Bérleti díj: egyedi megállapodás tárgya Rent: Negotiable Különbözõ méretû, frekventált helyen fekvõ üzlethelyiségek átadók Budapest legjobban mûködõ bevásárlóközpontjaiban m-ig. Az üzlethelyiségek átvétele és az esetleges profilváltás a bérbeadók beleegyezésével lehetséges. Various sizes of shops ( sqm) with good locations available in Budapest's top shopping centers. Handover of the shops and possible change of use is subject to the approval of the landlords

14

15 Irodaházak Office buildings

16 Irodaházak Office buildings PROPERTY WATCH ECB IRODAHÁZ KÖZPONTI FEKVÉSÛ, ELSÕ OSZTÁLYÚ CENTRALLY LOCATED, FIRST-CLASS IRODAÉPÜLET A VÁCI ÚTNÁL OFFICE BUILDING AT VÁCI ÚT J E L L E M Z Õ K : F E A T U R E S : Irodablokkok m -ig Office units from 80 to 6,800 sqm Ügyfélfogadásra alkalmas, utcai bejáratú Showroom, customer service space with iroda- és bemutatóterem direct street access Fan-coil légkondicionálás Fan-coil air-conditioning Impozáns lobby Splendid lobby Recepció és 4 órás biztonsági szolgálat Reception and 4-hour security services Mélygarázs Underground parking Kitûnõ megközelíthetõség Excellent accessibility SZÉKHÁZNAK KIVÁLÓAN ALKALMAS IDEAL FOR LARGE CORPORATE HEADQUARTERS Bérleti díj: 9-10 EUR/m /hó Rent: 9-10 EUR/sqm/month VII. Inner Pest Budapest szívében - a VII. kerületben - található a 7 emeletes, újonnan épült irodaház. "A" kategóriás irodaház, m irodaterülettel. Az épületet 000 m -es park veszi körül. Étterem az épületben, egyéb szolgáltatások a közelben biztosítottak. Space available in a 7-storey office building located in the heart of Budapest, in District VII. The newly-built office complex offers a total of 15,000 sqm office space. The building is surrounded by a,000 sqm park. Restaurant in the building and further basic services are close by. Bérleti díj: EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month XI. Outer Buda A legismertebb magyar egyetemek szomszédságában elhelyezkedõ budapesti üzleti negyedet úgy alakították ki, hogy Közép- és Kelet-Európa vezetõ technológiai és innovációs parkja legyen. Az legújabb fejlesztés a parkban hatemeletnyi, "A" osztályú irodahelyiséget foglal magába. A park kivételes lehetõséget biztosít bérlõi számára ahhoz, hogy a parkon belül terjeszkedjenek anélkül, hogy irodahelyiség iránti igényük növekedése gondot okozna. Raktár és központi tárgyaló szintén a bérlõk rendelkezésére áll. This business quarter, located by Hungary's most famous universities, is being developed as the major Central-Eastern European innovation and technological Center. The newest development involves 6 new category A offices. The building's environment focuses on panoramic elevators and an atrium which connect the two wings of the building. Warehouse space and a central meeting room are also available. The new phase 'C' development will be completed in the summer of 005. Bérleti díj: 13,7-14,5 EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month XIII. Inner Váci út 1118 Budapest legdinamikusabban fejlõdõ részén, a Váci úti irodafolyosón, közvetlen a Lehel téri metró megállónál, rendkívül frekventált helyen bruttó m -es, teljes felújításra kerülõ, testreszabott ingatlant kínálunk bérbeadásra. Az épület elõnye, hogy többféle mûködési funkciónak is (iroda, kereskedelmi egységek, ügyfélszolgálat, bankfiók, call-center, technikai szolgáltató egység, szerver terem, telefonközpont, TVstúdió, sportcentrum, stb.) eleget tud tenni. 4,600 sqm refurbished build-to-suit property to lease on Váci út, at a very popular spot in the most dynamically-developing part of Budapest, right at Lehel tér. The building can serve several functions (office, retail units, client services, bank branch, call-centre, technical service unit, server room, phone centre, TV studio, sports centre, etc.). Bérleti díj: 1-8 EUR/m /hó Rent: 1-8 EUR/sqm/month XIII. Váci út m -es A kategóriás irodaház nyitotta meg kaput 004 elsõ negyedévében. Az ingatlan Budapest egyik legfrekventáltabb részén található. Az irodaépület a legmagasabb technikai színvonalon épült és többszintes mélygarázzsal rendel-kezik. Az alaprajzi kialakítás az egyedi igényeknek megfelelõen történik, a bérlemények kulcsrakészen vehetõk át sqm 'A' category office complex has opened its doors int he first quarter of 004 in Budapest's most busiest district. The office building offers high quality services ont he highest technological standard and a multi-level underground garage. Individual layouts according to tenant requirements, turn-key ready handover. Bérleti díj: 14,5-15,5 EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month XIII. Inner Váci út 1158 Nagyszabású irodakomplexumot ihlettek Budapest napjainkban egyik legnépszerûbb "irodai tengelyére", a Váci útra. A közel m -es irodaépület-együttest több lépcsõfokban tervezik átadni a Váci út Dózsa György út és Árpád híd közötti szakaszán. Az ingatlan nem csupán egy lesz a számos Váci úti fejlesztés közül. Irodapark jellegével, és emelt szintû szolgáltatásaival kiemelkedik majd a konkurens épületek közül. A prestigious and high quality office complex will be built on the Váci út office corridor close to the city centre. The 60,000 sqm office complex between Dózsa György út and Árpád Bridge will be completed over several phases. The project will be more than just another development in the area; due to its office park character and high level services, it will rise above competing buildings. Bérleti díj: EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month 16

17 Irodaházak Office buildings I. Inner Buda Elsõ-osztályú, exluzív irodaingatlan Buda központjában elegáns környezetben a Budai Vár lábánál. First-class office suite in Central Buda in an elegant area at the feet of Buda Castle. Bérleti díj: 11 EUR/m /hó Rent: 11 EUR/sqm/month I. Inner Buda 1147 I. Inner Buda I. Inner Buda Az irodaépület Buda egyik legkedveltebb részén, a Világörökség részét képezõ Budai Várnegyed tövében épült. A ház földszintjén egy nyitható üvegtetõvel lefedett belsõ udvar kapott helyet, melyen egyrészrõl a dolgozók igényeit kiszolgálni hivatott üzletek, igény szerint bérbe vehetõ 99 fõs konferencia- és rendezvénytermek kialakítására is sor került. Az ingatlan több mint m -en kínál elsõ osztályú, irodaterületeket. An office building is being constructed in one of the most fashionable and favoured sections of Buda, at the foot of the World Heritage Buda Castle. The ground floor is occupied by a courtyard covered with an openable glass roof and will accommodate shops, conference rooms, and event halls for up to 99 persons. The development offers over 5,987 sqm of firstclass office spaces. Bérleti díj: EUR/m /hó Rent:13-15 EUR/sqm/month 330 m -es magas színvonalú irodaterület bérelhetõ 001 nyarán átadásra került, exkluzív, vadonatúj, gépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel egyaránt kiválóan megközelíthetõ irodaházban, Buda központjában. High quality 330 sqm office space available in a new, first-class office building completed in 001, with excellent access and underground parking in the heart of Buda. The exclusive building is easily accessible by car or public transport. Bérleti díj: 14 EUR/m /hó Rent:14 EUR/sqm/month Buda egyik legelsõ modern irodaépületének második üteme 005-ben kerül átadásra. Az irodaház Buda szívében foglal majd helyet, közel a Moszkva téri csomóponthoz, ugyanakkor csendes, nyugodt kör- nyezetben. Minõségi irodaterületek m -en, színvonalas szolgáltatásokkal várják a leendõ bérlõket. Space available in the second phase of one of the most modern office buildings in Buda, which will be completed in March 005. Located in the heart of Buda, near the Moszkva tér junction, but in a peaceful environment. The office building will offer first-class office units on 1,000 sqm and high standard services. Bérleti díj: 14,5 EUR/m /hó Rent: 14.5 EUR/sqm/month 1157 III. Óbuda 1113 III. Óbuda III. Óbuda IV m -es új irodaterületek bérelhetõk Buda egyik legszebb, legfrekventáltabb pontján, a Rózsadomb lábánál. "A" kategóriás irodák magas infrastruktúrával, garázshelyek. Folyamatos iroda átadás. New 150-5,000 sqm office units available in one of the most beautiful and busy parts of Buda, at the foot of Rózsadomb. Category A offices, with high standard technical fit-out and several parking spaces. Offices are continuously being handed over. Bérleti díj: 1,5 EUR/m /hó Rent: 1.5 EUR/sqm/month Elsõ osztályú, flexibilis térkialakítású irodák bérelhetõk 300 m -tõl 800 m -ig vadonatúj, kellemes munkakörülményeket nyújtó, gyönyörû kilátással rendelkezõ irodaház komplexumban. Category A offices from 300 sqm to 800 sqm available with flexible layouts in a brand new office complex with a pleasant working atmosphere and gorgeous panoramic view. Bérleti díj: 14,8 EUR/m /hó Rent: 14.8 EUR/sqm/month A 7 szintes irodaépületben elsõ-osztályú irodaegységek bérelhetõk III. ker gyorsan feljlõdõ részén, 1 percre az Amfiteátrumtól. Parkolóhelyek a mélygarázsban biztosítottak. First-class offices with underground garage available immediately. Easily accessible by public transport, high quality, guarded office building in district 3 close right at the Amfiteatrum. Bérleti díj: 11 EUR/m /hó Rent: 11 EUR/sqm/month Outer region 1193 A különleges fejlesztés keretében megvalósuló, két épületbõl álló iroda-együttes az újpesti Árpád úton, a 3-as metró Újpest-Városközpont végállomásának közvetlen közelében található. A hatszintes irodaház csaknem m modern irodaterület bérlésére, vagy megvásárlására nyújt lehetõséget. Space available in an office complex currently under development, consisting of two office blocks located on Árpád út, close to Metro line 3. The six-storey office building offers 3,000 sqm of first-class office space to rent or for sale. Bérleti díj: 1 EUR/m /hó Rent: 1 EUR/sqm/month V. Downtown V. Downtown 1109 V. Downtown V. Downtown Az irodaház a belváros szívében Budapest egyik sétáló utcájában helyezkedik el. Jelenleg a modern irodaépület közel 1,600 m irodaterületet kínál bérlõi számára. Éttermek, bankok, üzletek a környéken megtalálhatók. Tömegközlekedési eszközökkel igen könnyen megközelíthetõ. Kívánságra ajánlatot adunk. Modern office building located at a popular pedestrian street in the heart of the city provides 1,600 sqm of first-class office and retail space. Restaurants, banks, and shops are all close by. Easily accessible by public transportation. Quotation available upon request. Bérleti díj: 1,5 EUR/m /hó Rent: 1.5 EUR/sqm/month A Bank Center, mely a belváros legimpozánsabb irodaháza, a bank negyed szívében található. Exkluzív irodái ideális székhelyül szolgálhatnak nemzetközi vállalatoknak, szervezeteknek. Az irodaház testreszabott, elsõ osztályú irodaterületeket kínál leendõ bérlõinek. Az épület mind tömegközlekedéssel, mind gépkocsival könnyen megközelíthetõ. Space available in The Bank Center, considered downtown's most prestigious office building, located in the heart of the financial quarter. The building offers exclusive office suites with flexible partitioning and many in-house services for its tenants. Bérleti díj: 15-6 EUR/m /hó Rent: 15-6 EUR/sqm/month Modern, exkluzív irodaház a belváros szívében, a bank és üzleti negyed központjában. Az épület felsõ szintjeirõl egyedülállóan szép kilátás nyílik az egész városra. Légkondicionálás, garázs, telefon és computer hálózat, 4 órás portaszolgálat valamint 4 lift tartozik az épület szolgáltatásai közé. Tömegközlekedési szempontból ideális elhelyezkedésû. Modern offices available in an exclusive building in the heart of the city, in the center of the business quarter. Extraordinary view from the top levels. Includes air-conditioning, 4-hour security, underground garage, phone and computer network, and 4 elevators. Easily accessible by public transport. Bérleti díj: 14 EUR/m /hó Rent: 14 EUR/sqm/month Központi elhelyezkedésû, elsõosztályú fekvésû, modern felszereltségû, Budapest egyik legelegánsabb irodaépülete 7 emeleten kínál irodaterületet bérlõi számára. Az impozáns kialakítású elõcsarnok elegáns fogadó- és üzleti térrel, valamint társalgóval és étteremmel várja a belépõket. Könnyen és gyorsan megközelíthetõ úgy gépkocsival, mint tömegközlekedési eszközökkel. Az épület közvetlen közelében bankok, szállodák, hivatalok, valamint bevásárlóközpontok is megtalálhatók. One of the most elegant office center with modern office spaces in 7 floor in the center of Budapest. The Hall of the buliding has an elegant business area and a restaurant as well. This high tech building is touched by several public tranport vehicle. In the sorrounding shopping center, restaurants, post office and banks are available. Bérleti díj: EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month V. Downtown V. Downtown VII. Downtown VII. Inner part m irodaterület kiadó egy közelmúltban felújított, patinás, exkluzív irodaházban, a belváros szívében. Ügyvédi irodáknak, tanácsadó cégeknek kiválóan alkalmas. Tömegközlekedési eszközzel rendkívül könnyen megközelíthetõ.,700 sqm office space to let in an exclusive, oldfashioned, newly-refurbished office building in the heart of downtown. Excellent headquarters for lawyer's offices or consulting companies. Easily accessible by public transport. Bérleti díj: 13 EUR/m /hó Rent: 13 EUR/sqm/month Az ingatlan a VI. kerület diplomáciai negyedében helyezkedik el, csendes, fákkal szegélyezett utcában, közel az Andrássy úthoz. Az utca illetve a környék hangulata egyedi a belvárosi környezetben. Az Andrássy út és történelmi környezete 00 óta része a Világörökségnek. Space available in a property located in the diplomatic quarter of District VI, in a quiet street close to Andrássy út. The neighborhood has a very unique atmosphere, with a remarkable green area. Andrássy út has been recognised as a World Cultural Heritage site since 00. Bérleti díj: 13,5 EUR/m /hó Rent: 13.5 EUR/sqm/month Elsõ osztályú, légkondicionált irodablokkok bérelhetõk m -ig kiválóan megközelíthetõ irodaházban az Astoriánál. Recepció és biztonsági szolgálat, étterem, mélygarázs. First-class 500-1,550 sqm office units are available in a high quality office building at Astoria. Air-conditioning, reception and security services, restaurant, and underground parking. Excellent accessibility by public transportation. Bérleti díj: 1-14 EUR/m /hó Rent: 1-14 EUR/sqm/month Elsõ osztályú, légkondicionált irodablokkok bérelhetõk 300-1,750 m -ig kiválóan megközelíthetõ irodaházban a VII. kerületben a Rákóczi úton. Recepció és biztonsági szolgálat, étterem, mélygarázs. First-class 300-1,750 sqm office units available in a high quality office building on Rákóczi út. Air-conditioning, reception and security services, restaurant, and underground parking. Excellent accessibility by public transportation. Bérleti díj: 14 EUR/m /hó Rent: 14 EUR/sqm/month

18 Irodaházak Office buildings PROPERTY WATCH VIII. Downtown IX. City Center South XI. Inner Buda XI. Inner Buda m elsõ osztályú irodaterületek bérelhetõk "A" kategóriás, teljesen felszerelt, kiválóan megközelíthetõ, mélygarázzsal rendelkezõ irodaházban a Belváros szívében. Étterem, bankok, posta az épületben. First-class 50-1,300 sqm office spaces to let in a fully-equipped, prestigious category "A" office building with excellent accessibility and underground parking, in the heart of downtown. A restaurant, banks, and a post office are all within the building. Bérleti díj: EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month m elsõ-osztályú, exkluzív iroda-terület magas színvonalú kivitelezéssel bérelhetõ Budapest szívében, vadonatúj irodaházban. Kiváló megközelíthetõség, modern infrastruktúra, 15 autó fogadására alkalmas mélygarázs. Attractive 8,500 sqm first-class office building with high standard fit-out in the heart of Budapest. Excellent accessibility, modern technical facilities, and underground parking. Bérleti díj: EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month Buda központjában a Gellérthegy lábainál épült a m területû irodaház. Az épület a felújított Bartók Béla úton, a Móricz Zsigmond körtéri tömegközlekedési csomópont mellett nagy érdeklõdésre számíthat, hiszen nemcsak területi adottságai, de az épület kialakítása és szolgáltatásai is elsõ osztályúak. Office space available in the 16,500 sqm Bartók Building, in the heart of Buda. Located at the foot of Gellért hill next to Móricz Zsigmond körtér, on the recently resurfaced arterial road, Bartók Béla út. The building is subject to great interest due to its attractive appearance and the complex services provided. Bérleti díj: EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month "A" kategóriás irodahelyiségek bérelhetõk az 5 szintes XI. kerületi irodaházban. Légkondicionálás, ISDN, számítógép hálózat, étterem és 4 órás biztonsági szolgálat áll a bérlõk rendelkezésére. Parkolási lehetõség több, mint 100 autó számára megoldott. First-class office units available in a 5-storey office building in a frequented part of Buda in District XI. Air-conditioning, ISDN lines, 4-hour reception and security services are available for tenants. Parking spaces for more than 100 cars. Bérleti díj: 13,5 EUR/m /hó Rent: 13.5 EUR/sqm/month XI. Outer Buda XII. Inner Buda XII. Inner Buda Az 'A' kategóriás irodaház a Budafoki úton az Infopark közelében helyezkedik el. A környék jó fejlõdési poten-ciállal rendelkezik és a megközelíthetõsége is megfelelõ. A 3 szintes irodaházban 4 órás biztonsági szolgálat mûködik, az irodahelyiségek belsõépítészeti tervezést és kivitelezést biztosítunk. The 'A' category office building is located in the 11th district between the future access road to the planned M6 highway and Budafoki Street, next to Infopark. Wide services are provided in the building such as 4 hour security and reception service, air conditioning, closed parking area, interior planning and design for the clients. Bérleti díj: 10-11,5 EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month A kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezõ iroda- és bevásárlóközpont elsõ osztályú irodákat kínál Önnek több, mint m -en. Ideális elhelyezkedés, magas minõségû irodai infrastruktúra, szolgáltatások sora. Easily accessible shopping and office complex with over 4,000 sqm offers first-class office space. Ideal location, high quality office infrastructure, and a range of services. Bérleti díj: EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month A Déli Pályaudvarhoz közel lévõ irodaingatlan elsõ osztályú, légkondicionált irodahelyiségeket kínál a bérlõk részére m -ig. Az épület mind tömegközlekedési eszközzel, mind autóval könnyen megközelíthetõ. A mélygarázsban kényelmes és biztonságos a parkolási lehetõség biztosított. An office building next to Déli Railway Station has air-conditioned category "A" office space from 150 sqm to 360 sqm available to rent. Easily accessible both by car and public transportation. An underground garage provides comfortable and safe parking for tenants. Bérleti díj: 13,5 EUR/m /hó Rent: 13.5 EUR/sqm/month 1100 XII. Inner Buda Nívós irodaterület kiadó Buda központi részén, elsõ osztályú irodaházban, mélygarázzsal, kiváló összeköttetéssel az M1, M7, M0-ás autópályákkal. Tömegközlekedéssel jól megközelíthetõ, kellemes elhelyezkedés. Étterem, bank, posta a közelben megtalálható. Quality office units in a modern and exclusive building in the heart of Buda with excellent access to the M1 and M7 motorways. Underground parking, AC, ISDN lines, security and reception services. Bérleti díj: 1,5 EUR/m /hó Rent: 1.5 EUR/sqm/month XIII. Inner Pest 1108 XIII. Inner Pest 1159 XIII. Inner Pest A több mint 3600 m bruttó területû, 8 szintes épület fõként az igényes közönségnek szán lehetõséget a bérlésre. Offices available in an 8-storey office building with a total area over 3,600 sqm, close to Árpád Bridge. Bérleti díj: 1 EUR/m /hó Rent: 1 EUR/sqm/month Budapest központjában egy izgalmasan új projekt kínál alapjaiban megváltozott munkakörülményeket. Az irodaház-komplexum új dimenziót jelent több ezer dolgozó mindennapjaiban munkavégzése során. Category A office towers under construction with a wide range of services, flexible office layouts, excellent access and a gorgeous view of the Danube right at Árpád Bridge on the Pest side. Bérleti díj: 15 EUR/m /hó Rent: 15 EUR/sqm/month Az irodaház 3 emeleten kínál kiadó irodahelyiségeket, kiépített tûz- és biztonsági rendszerrel. Az irodaház a XIII. kerület üzleti negyedében helyezkedik el, kiváló közlekedési kapcsolatokkal The office center offers office space on 3 floors, fire and security alarms in the commercial area of the 13th district. Great access by public transportation. Bérleti díj: 13 EUR/m /hó Rent: 13 EUR/sqm/month 1137 XIII. Váci út Az irodaház a Váci úton helyezkedik el, tömegközlekedési eszközökkel és személygépkocsival egyaránt könnyen megközelíthetõ. Az épülethez tartozó garázsban a gépkocsik biztonságos parkolása biztosított. Office space at Váci út, easily accessible by public transportation and by car as well. Secure parking is available in the underground garage. Further space expansion will be available in 005. Excellent site for open-plan offices. Bérleti díj: 10-1 EUR/m /hó Rent: 10-1 EUR/sqm/month XIII. Váci út XIV. Outer region XIV. Outer region 1185 Budaörs Magas színvonalú iroda- és kereskedelmi egységek összesen m szabad területtel Budapest egyik legdinamikusabban fejlõdõ részén, újonnan épült irodaházban. Igény szerinti válaszfalazás, modern infrastruktúra, mélygarázs. 3,050 sqm of high standard office and retail units in a new office building located in the most dynamically developing part of Budapest. Flexible partitioning, modern infrastructure, and underground parking. Bérleti díj: 14,3-15,3 EUR/m /hó Rent: EUR/sqm/month 460 m igényesen kialakított irodaterület bérelhetõ a Hungária körúton. Gépkocsival, tömegközlekedési eszközzel egyaránt kiválóan megközelíthetõ. Az irodához 8 darab parkolóhely biztosított. 460 sqm high standard office space is available on Hungária körút. The building is easily accessible by car and public transportation. 8 parking places are also provided. Bérleti díj: 1,5 EUR/m /hó Rent: 1,5 EUR/m /month Az igényesen kialakított, gépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel egyaránt kiválóan megközelíthetõ irodaépület a Hungária körúton található, 560 m -tõl.40 m -ig kínál földszinti bemutatótermet és emeleti, légkondicionált irodablokkokat. A ground floor retail unit and several airconditioned office suites from 560 sqm to,40 sqm to let in a good quality office building on Hungária körút. The building is easy accessible both by car and public transportation. Bérleti díj: 10 EUR/m /hó Rent: 10 EUR/sqm/month m irodaterület bérelhetõ a budaörsi Terrapark Irodaparkban, közvetlenül az M1, M7-es autópályák mellett. Légkondícionálás, ISDN, rugalmas válaszfalazhatóság, mélygarázs, álpadló, álmennyezet sqm office spaces available in Terrapark Officepark with direct access to the M1 and M7 motorways. Air-conditioning, ISDN, flexible partitioning, and an underground garage. Bérleti díj: 11 EUR/m /hó Rent: 11 EUR/sqm/month 18

19 TELJES KÖRÛ INGATLANOS MEGOLDÁSOK, PROFESSZIONÁLIS MEGVALÓSÍTÁSSAL Az ESTON International Rt. munkatársaiként hiszünk abban, hogy piaci tapasztalatunk, rátermettségünk és szakmai kapcsolatrendszerünk Ügyfeleink számára kézzelfogható eredményt teremt. Örömmel tapasztaljuk, hogy ezt felismerve újabb és újabb, saját szakterületén igen elismert cég vezetése kér fel minket, hogy ingatlantanácsadói képviseletüket ellássuk. A következõkben büszkén ismertetjük Önnel két legutóbbi, sikerrel teljesített megbízásunkat. Ingatlanhasználat racionalizálása a Zwack Unikum Rt.-nél A Zwack Unicum Rt. gyártóbázisainak összevonásához megfelelõ területet keresett. A gyártási folyamat racionalizálását olyan ingatlan tette lehetõvé, mely mind méretét, mind elhelyezkedését tekintve kielégítette a cég elvárásait, és emellett árban is kedvezõ volt. Az adott kritériumoknak egyaránt megfelelõ épületegyüttes felkutatása nem egyszerû feladat, mindemellett, cégünk több, korábban gyártási célra használt ingatlan hasznosítását is vállalta. Alapos piacismeretünk, valamint számítógépes ingatlan-adatbázisunk segítségével hatékonyan végeztük el a keresõi igényt kielégítõ ingatlanok szûrését, mely alapján a szóba jöhetõ ajánlatokat rövid határidõvel és rendkívüli precizitással mutattuk be ügyfelünknek. Feladatunkat nehezítette, hogy az élelmiszeripari gyártási folyamatokra így a termelés helyét biztosító épületekre igen szigorú hatósági elõírások és követelmények vonatkoznak. A piaci lehetõségek megismerésével mind nyilvánvalóbbá vált, hogy az adott célra leginkább egy zöldmezõs beruházás keretében megvalósuló komplexum lenne megfelelõ, és ezt a gazdaságossági számítások is alátámasztották. Természetesen, a bekerülési költségek mellett behatóan elemeztük az ingatlan fenntartásának várható körülményeit; bemutattuk továbbá az egyes beruházási alternatívák idõ-beli ütemezésébõl adódó elõnyöket, hátrányokat és kockázati tényezõket is. Az ingatlan kiválasztásakor a döntéshozatal támogatására beruházási programtervet készítettünk, és a megvalósítást érintõ tényezõk teljes körû ismertetésének érdekében alternatív javaslatot is beterjesztettünk. Közremûködésünkkel megbízónk egy Dunaharasztiban lévõ, mintegy három hektáros területet vásárolt, ahol a Zwack Unikum Rt. új gyártócsarnoka,5 milliárd forintos beruházással épülhet fel. Cégünk az eredményesen teljesített keresõi megbízás részeként a projekt megvalósításának elõkészítésében is részt vett: az épületek mûszaki leírásának és látványterveinek elkészítését is munkatársaink koordinálták. Az ESTON International Rt. által biztosított többlet-érték a Zwack Unikum Rt. számára az adott területkeresési feladat körültekintõ, mégis gyors és hatékony megoldása volt, amit kiegészített a feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének professzionális lebonyolítása, mintegy fél milliárd forint értékben. Bérlõképviselet és átfogó projekt menedzsment a Matáv Rt. irodakeresésénél Ingatlan-tanácsadóként számos alkalommal, több fórumon is hangsúlyoztuk már az irodapiaci bérlõképviselet fontosságát és elõnyeit. Korábbi megállapításaink helyességét alátámasztja a tény, miszerint a keresõi oldal tanácsadói reprezentálása a jelentõsebb volumenû irodabérletek, és néhány esetben már a kisebb bériroda keresési megbízások esetén is igényelt. Az eddigiekben elért szakmai sikereink és elismertségünk megfelelõ alapot adott a Matáv Rt. irodakeresési megbízásának elvállalásához. A cég egy számviteli területének megfelelõ, új székhely felkutatásában kérte segítségünket, a bérleti kondíciók teljes körû letárgyalásával és a székhely-áttelepítés lebonyolításával. Az adott megbízás során a legnagyobb kihívásnak nem a megfelelõ ingatlan kiválasztása, vagy a Matáv Rt. számára elfogadható bérleti megállapodás tetõ alá hozása bizonyult. Beható piaci ismeretünk, a beruházókkal ápolt eredményes szakmai kapcsolatunk lehetõvé tette a megfelelõ irodaházak számának lehatárolását, így a bérleti feltételek letárgyalása is hatékonyan, párhuzamos tárgyalás-sorozatokkal történt. Cégünk mûködésének tizenegyedik évében is a kezdetekkor megfogalmazott alapvetésben hiszünk: egy ingatlan-tanácsadó vállalat jövõjét az innovatív megoldások, a rugalmasság, és ezek gyakorlati implementálása garantálja. A Matáv Rt. megbízásának ellátásakor az irodakialakítási kritériumok definiálása és a jövõbeli használati igények figyelembe vételével e kritériumok rugalmas alakíthatóságának biztosítása rendkívüli precizitást és alapos felkészültséget követelt. Gyakorlati tanácsaink és közvetítõi munkánk eredményeképpen a Matáv Rt. részlege 005-tõl a belvárosi Green Point 7 irodaház helyiségeit foglalja el. A kibérelt, mintegy.500 négyzetméteres irodaterület a piaci átlagvolument mutatja, bérlõképviseletünk hatékonyságát ugyanakkor a piaci átlagnál érezhetõen kedvezõbb bérleti feltételek kialkudása méri. Az ügylet során a Matáv Rt. számára biztosított hozzáadott érték cégünk alapvetõ jellemzõjében, a szolgáltatások teljes körûségében rejlik, hiszen az új székhely felkutatásával majd elfoglalásával kapcsolatos teendõk egy kézben összpontosultak, garantálva ezzel a legnagyobb hatékonyságot. Büszkeséggel tölt el minket megbízónk képviselõjének, Vágó László Ingatlan Igazgató visszajelzése : Az ESTON International Rt. munkatársainak szakmai felkészültsége, hatékony közremûködése nagy mértékben hozzájárult a számunkra legkedvezõbb döntés meghozatalához. Az adott irodakeresési és kialakítási projekt teljes körû menedzselése komoly terhet vett le a vállunkról

20 PROPERTY WATCH A FULL RANGE OF PROPERTY SOLUTIONS, WITH PROFESSIONAL IMPLEMENTATION We, the experts at ESTON International, are confident that our market experience, skills and professional network create hands-on benefits for our clients. We are glad to see that more and more recognised companies that are active in a variety of fields are turning to us to represent them in property issues. We are proud to present our two latest projects below, both of which have been successfully completed. Rationalisation of Property Use at Zwack Unicum Co. Zwack Unicum Co. was looking for an appropriate place to carry out the integration of its production capacities. The rationalisation of the production process required a property that would satisfy the company's expectations both in terms of size and location, and which was favourably priced. Finding a set of buildings that complies with all the above criteria was not a simple task. However, our company was already in charge of the utilisation of several properties that were previously used for industrial purposes. Due to our in-depth knowledge of the market, and with our computerised property database, we began filtering for properties that met the needs of the client and, based on this, we were able present appropriate proposals within the short deadline and with extreme accuracy. An additional difficulty in our task was the fact that there are very strict guidelines for production processes in the food industry, and consequently for the buildings that accommodate production lines. When we mapped the market opportunities, it became increasingly obvious that for the purpose in question, a complex implemented in a greenfield project would be most suitable, and this was supported by the efficiency analysis as well. Of course, we carried out a thorough analysis of the expected conditions for the property's operation in addition to the acquisition costs. We outlined the advantages, disadvantages and risk factors connected with the timing of the different investment alternatives. We prepared an investment action plan for the selection of the property, and in order to give a full-scale overview of the factors affecting the implementation, we also submitted an alternative proposal. With our assistance, our client purchased a three hectare plot of land at Dunaharaszti, where the new production plant of Zwack Unicum Co. can be built with a capital expenditure of.5 billion forints. As part of the client's successfully completed real estate acquisition project, we also participated in planning the implementation of development: our experts coordinated the preparation of the technical specifications and the visual plan. ESTON International provided extra value to Zwack Unicum Co. with its thorough, yet fast and efficient, solution to the task of finding the proper site, supplemented by the professional administration of the sale of Zwack's properties that became superfluous, to the value of about half a billion forints. Tenant Representation and Overall Project Management in an Office Space Search for Matáv As real estate consultants, we frequently and in different forums have stressed the significance and the advantages of tenant representation. The validity of these statements is supported by the fact that there is demand for advisory representation of the searchers' side in connection with larger volume office rentals, and in some cases also for smallersized office space searches. Our professional achievements and our recognition provided an adequate basis for taking on the assignment of finding an office for the Hungarian telecommunications company Matáv. The company requested our help in finding an appropriate headquarters for their accounting department, and we assisted them through the full range of negotiations for the conditions of the rent and with the administration of the relocation of the department's headquarters. Within the framework of the given assignment, the most important challenge proved to be not the selection of the appropriate building, but reaching a rental agreement that was acceptable to Matáv. Our indepth knowledge of the market and our abundant professional contacts with developers made it possible for us to limit the number of office buildings given consideration to those that were most suitable. Thus, the negotiations on rental conditions were carried out efficiently, using a parallel series of negotiations. In the eleventh year of our company's operation we still believe in the philosophy formulated at the very beginning: the future of a real estate consultant company can be guaranteed through innovative solutions, through its flexibility, and through the implementation of these in practice. When carrying out the task assigned by Matáv, the definition of the criteria for office layout and the requirements for future use meant that the work had to be done in an extremely precise way, based on detailed information. Starting in 005, thanks to our practical advice and intermediary work, the Matáv accounting department will be operating from its new premises in the downtown Green Point 7 office building. The rented office space of,500 square meters is average for the market, the efficiency of our representation of this tenant can rather be measured in terms of the achievement of rental conditions that are noticeably more favourable than the market average. Within the framework of the transaction, the added value provided for Matáv comes from a typical feature of our company: the full-scale character of our services. Since all the tasks necessary to find the new headquarters and to move in were concentrated in one place, efficiency was maximised. We are quite proud of the feedback received from Property Director, László Vágó: The professional expertise and efficient work of ESTON International's staff contributed greatly in our selection of the most favourable solution. The comprehensive management of the office acquisition and fit out project significantly unburdened us. 0

Az ipari ingatlanok iránti kereslet jellemzői

Az ipari ingatlanok iránti kereslet jellemzői Halbreiter Szabina, vezető tanácsadó ESTON International Rt. Az ipari ingatlanok iránti kereslet jellemzői A leggondosabb előkészítés ellenére minden, piaci környezetben létrehozott ingatlanfejlesztés

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET The pictures are illustrative. Data published here is of informative nature only, does not constitute a contractual offer. 2008. 02. 21. BÉRBEADÓ PROJEKT- IRODÁK OFFICES BESCHREIBUNG TO LET Real Kft. Mészáros

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. HUNGARY Budapest R70 OFFICE COMPLEX 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 2 0 1 4 Az irodaépület bemutatása INTRODUCTION Az R70 Office Complex irodaház a pesti oldalon a Blaha Lujza tér és a Keleti pályaudvar

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu Nyitottan az üzletre Open to Business Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu 2 A Váci33 irodaház egy kilencemeletes, A kategóriás irodaépület Budapest egyik kiemelkedő fontosságú üzleti negyedében.

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

www.gtcrenaissanceplaza.hu

www.gtcrenaissanceplaza.hu ADOTTSÁGOK / FEATURES - 24 órás biztonsági szolgálat - kártyás beléptetô rendszer - étterem / kávézó - raktározási lehetôség - zöld felület - autóval és tömegközlekedéssel egyaránt könnyen megközelíthetô

Részletesebben

Kiadó panorámás A kat. irodák Buda szívében Cat. A Offices with a View in the Heart of Buda to Let Budapest I., Pálya u. 4-6.

Kiadó panorámás A kat. irodák Buda szívében Cat. A Offices with a View in the Heart of Buda to Let Budapest I., Pálya u. 4-6. Kiadó panorámás A kat. irodák Buda szívében Cat. A Offices with a View in the Heart of Buda to Let - 8 percre a 2-es metrótól Bel-Buda szívében - Autóval könnyen megközelíthető az Alkotás utca, Krisztina

Részletesebben

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport Airport City Logistic Park Budapest One step from the Airport Few steps from the City Elhelyezkedés / Location Vecsés közigazgatási területén 5 percre a Ferihegyi Repülőtértől, az Üllői út és a gyorsforgalmi

Részletesebben

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank.

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank. 4-6 FŐ UTCA Szél Kálmán tér 61 139 Batthyány tér Kossuth Lajos tér Déli Pályaudvar ATTIL A ÚT D U SZÉCHENYI LÁNCHÍD 105 Location Elhelyezkedés N A 105 61 139 ALKOTÁS UTCA MÉSZÁROS UTCA HEGYALJA ÚT B U

Részletesebben

IRODÁK ÉS RAKTÁRAK KIADÓK OFFICES AND STORAGES TO LET

IRODÁK ÉS RAKTÁRAK KIADÓK OFFICES AND STORAGES TO LET - 650m-re a Köles utcai HÉV megállótól (a Bécsi út és a Szentendrei út között) - Forgalmas környéken, de csendes, zöld környezetben - Gépkocsival a Bécsi út és a Huszti út felől is megközelíthető, közel

Részletesebben

Kossuth Lajos tér. Konferencia Conference. Rendelő Health Centre. Bevásárlóközpont Shopping Centre CITADELLA. Étterem Restaurant GELLÉRT HEGY

Kossuth Lajos tér. Konferencia Conference. Rendelő Health Centre. Bevásárlóközpont Shopping Centre CITADELLA. Étterem Restaurant GELLÉRT HEGY 4-6 M A R G I T K Ö R Ú T F Ő U T C A Szél Kálmán tér Batthyány tér 61 139 140 Kossuth Lajos tér D U LOCATION ELHELYEZKEDÉS A T T I L A Ú T N A G Y E N Y E D U T C A Déli Pályaudvar S Z É C H E N Y I L

Részletesebben

IRODÁK / OFFICES. 1134 Budapest, Váci út 35.

IRODÁK / OFFICES. 1134 Budapest, Váci út 35. IRODÁK / OFFICES 1134 Budapest, Váci út 35. AZ ÉPÜLET / THE BUILDING A közkedvelt Váci úti irodafolyosó elején, a Váci út és Dózsa György út csomópontjánál található A kategóriás River Estates irodaház

Részletesebben

PAULER IRODAHÁZ 1013 Budapest, Pauler u. 11.

PAULER IRODAHÁZ 1013 Budapest, Pauler u. 11. LOCATION / ELHELYEZKEDÉS Pauler Office Building is located in a quiet street in Central Buda, near the Vérmező (Southern railway station), the Buda Castle and the tunnel running below the Castle. A Pauler

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary Prologis Park Budapest-Harbor Budapest Hungary DC 5 DC DC 1 DC 2 DC 4 DC 8 DC 3 DC 7 DC 10 DC 9 Budapest Szekszárd Prologis Park Budapest-Harbor A Prologis Park Budapest - Harbor egy modern logisztikai

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

Prologis Park Budapest-Gyál. Gyál M5. Hungary

Prologis Park Budapest-Gyál. Gyál M5. Hungary Gyál Hungary egy modern disztribúciós központ, melynek 2 000 négyzetméteres területén jelenleg épület található. A park magas minőségű, ügyfél igényekhez igazított raktáregységeket kínál. Az épületek teljesítik

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

AZ ÉPÜLET/THE BUILDING

AZ ÉPÜLET/THE BUILDING IRODÁK/OFFICES AZ ÉPÜLET/THE BUILDING A közkedvelt Váci úti irodafolyosó elején, a Dózsa György úti csomópontnál található A kategóriás River Estates irodaház tíz szinten kínálja hatékony, világos tereit

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary Prologis Park Százhalombatta M Hungary Prologis Park A Prologis Park egy stratégiai elhelyezkedésű modern disztribúciós park, amelynek két épületében több, mint 39 000 négyzetméter raktár és irodaterület

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 sqm development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 sqm development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 sqm development opportunity near Budapest airport designed for growth Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Egyedi raktármegoldások

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-M1. Páty M1. Hungary

Prologis Park. Budapest-M1. Páty M1. Hungary -M Páty M Hungary helyszínrajz site plan légifotó bird's-eye view -M 360 VIEWS Virtuális túra megtekintéséhez látogasson el az alábbi weboldalra To view the virtual tour of the park please go to www.prologism.com

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary Prologis Park Budapest-Harbor Budapest Hungary DC 5 DC DC 1 DC 2 DC 4 DC 8 DC 3 DC 7 DC 10 DC 9 Budapest Szekszárd Prologis Park Budapest-Harbor A Prologis Park Budapest - Harbor egy modern logisztikai

Részletesebben

Budapest INFOPARK A Budapest, Neumann János utca 1.

Budapest INFOPARK A Budapest, Neumann János utca 1. HUNGARY Budapest INFOPARK A 1117 Budapest, Neumann János utca 1. Az irodaépület bemutatása Megközelíthetôség INTRODUCTION ACCESS Az Infopark A irodaház a Rákóczi híd lábánál az egyetemvároshoz közel található

Részletesebben

Prologis Park. Hegyeshalom. Hegyeshalom M1. Hungary

Prologis Park. Hegyeshalom. Hegyeshalom M1. Hungary Prologis Park Hungary Prologis Park A Prologis Park a vállalat egyetlen olyan befektetése, amely három európai főváros szomszédságában található, és így egyedülálló fejlesztési lehetőségeket kínál számosiparágban

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Goodman Üllő Airport

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Sziget. Szigetszentmiklós M0. Hungary

Prologis Park. Budapest-Sziget. Szigetszentmiklós M0. Hungary Szigetszentmiklós Hungary A egy modern disztribúciós központ, melynek több mint 28 000 négyzetméteres területén jelenleg hat, fenntarthatósági szempontoknak megfelelő épület található. A parkban további

Részletesebben

Move into a modern warehouse today+

Move into a modern warehouse today+ Goodman Kecskemét Logistics Centre For lease: 25,259 sqm of logistics space Move into a modern warehouse today Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman Kecskemét Logistics

Részletesebben

Kiadó raktárak és irodák Storages/Production Space and Offices to Let Budapest IX., Gubacsi út 32.

Kiadó raktárak és irodák Storages/Production Space and Offices to Let Budapest IX., Gubacsi út 32. - Tehergépkocsival (24t max.) megközelíthető terület - Világos, tágas belső terek - Nagy teherbírású padló - kb. 5m szabad belmagasság - Fűthető területek - Igény szerinti kiépítés lehetséges - Irodák

Részletesebben

Beszéljünk most! Lets talk now!

Beszéljünk most! Lets talk now! Beszéljünk most! Lets talk now! Beruházó, fejlesztő: +36 1 392 4075 laurus@immorent.hu www.laurusoffices.hu Az Ön kapcsolata: +36 1 374 3040 +36 1 123 4567 Projekt Project Az épületegyüttes földszint +5/6

Részletesebben

SZENTKIRÁLYI IRODAHÁZ 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8.

SZENTKIRÁLYI IRODAHÁZ 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. LOCATION / ELHELYEZKEDÉS Szentkirályi office building is located between Astoria and Blaha Lujza square, in the Szentkirályi side-street of Rákóczi út. A Szentkirályi Irodaház az Astoria és a Blaha Lujza

Részletesebben

THE LIVING WORKPLACE

THE LIVING WORKPLACE THE LIVING Újjászületés a Váci úton Környezetbarát és emberközpontú irodaház a Váci úti irodafolyosón A Balance Building Budapest legismertebb üzleti negyedében, a Váci úti irodafolyosón helyezkedik el,

Részletesebben

Nagydiófa"Irodaház" Információk" Az"Ingatlan" A"terület" Az"ár" 1&507,9&m 2,

NagydiófaIrodaház Információk AzIngatlan Aterület Azár 1&507,9&m 2, NagydiófaIrodaház 1072.&Budapest,&Nagydiófa&utca&11.& Kovács&József,&30>223>6266& AzIngatlan A Nagydiófa Ingatlanfejlesztő Kft. kizárólagos tulajdonát képező a Budapest VII. ker. 34456/1 hrsz. alatt felvett,

Részletesebben

SZENTKIRÁLYI IRODAHÁZ 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8.

SZENTKIRÁLYI IRODAHÁZ 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Szentkirályi Irodaház az Astoria és a Blaha Lujza tér között, a Rákóczi útról nyíló Szentkirályi utca elején található. Szentkirályi office building is located between Astoria

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33.

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33. Nyitottan az üzletre Open to Business Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu A Váci33 irodaház egy kilencemeletes, A kategóriás irodaépület Budapest egyik kiemelkedő fontosságú üzleti negyedében. Ez

Részletesebben

PROPERTY WATCH. To buy or to rent? Venni vagy bérelni? 4 7. OLDAL. Lendületben a belváros. City Centre in Motion. www.eston.

PROPERTY WATCH. To buy or to rent? Venni vagy bérelni? 4 7. OLDAL. Lendületben a belváros. City Centre in Motion. www.eston. PROPERTY WATCH ESTON INTERNATIONAL PROPERTY ADVISORS 1138 Budapest, Váci út 141. Tel.: (+36-1) 45-6970 Fax: (+36-1) 45-6969 Kiadás Issue 3/005 INGYENES FREE Venni vagy bérelni? 4 7. OLDAL To buy or to

Részletesebben

THE LIVING WORKPLACE

THE LIVING WORKPLACE THE LIVING WORKPLACE Újjászületés a Váci úton Környezetbarát és emberközpontú irodaház a Váci úti irodafolyosón A Balance Building Budapest legismertebb üzleti negyedében, a Váci úti irodafolyosón helyezkedik

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

REprezentatív környezetben Budán!

REprezentatív környezetben Budán! REprezentatív környezetben Budán! elhelyezkedés location A Raiffeisen evolution project development Kft. legutóbbi fejlesztése, a budai Vár közvetlen közelében, a II. kerületi Víziváros elegáns környetében

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A lehetôségek tárháza! A Centre for Your Business Opportunities!

A lehetôségek tárháza! A Centre for Your Business Opportunities! A lehetôségek tárháza! A Centre for Your Business Opportunities! A lehetôségek tárháza! Az M3 és M0 találkozásánál található East Gate Business Park Budapest észak-keleti vonzáskörzetének legnagyobb modern

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

Mofém-Teka Kft. Irodaház 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.

Mofém-Teka Kft. Irodaház 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. Mofém-Teka Kft. Irodaház 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. Az épület Az eredetileg kétemeletes lakóépület 1869-ben Senger János tervei alapján készült. Az átalakítás során az udvart körülölelô épületszárnyakra

Részletesebben

V48 Prezentáció I Presentation irodaház I office building I Budapest XIII., Váci út 48. / e-f 23/07/2012

V48 Prezentáció I Presentation irodaház I office building I Budapest XIII., Váci út 48. / e-f 23/07/2012 irodaház I office building I Office Building, Area table 1 Office related areas Office Terrace Storage Car Parks 2 (in m²) (in m²) (in m²) (in No of pl) 2nd Basement level - - 211 59 1st Basement level

Részletesebben

INGATLANFEJLESZTŐK ÉS A SZABÁLYOZÁS. Headline class A rents in Budapest A SZABÁLYOZÁS MUNKAFÁZISAI. Tárgyalási pozícíók

INGATLANFEJLESZTŐK ÉS A SZABÁLYOZÁS. Headline class A rents in Budapest A SZABÁLYOZÁS MUNKAFÁZISAI. Tárgyalási pozícíók Terület felhasználás szabályozási rendszere: stratégiai célok INGATLANFEJLESZTŐK ÉS A SZABÁLYOZÁS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZERZŐDÉS Ingatlan piac működésének elősegítése és szabályozása Pozitív és negatíve

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

VÁCI188. A Váci 188 Irodaház Budapest legintenzívebben fejlődő iroda folyosóján helyezkedik el, szép kilátással a Dunára és a budai dombokra.

VÁCI188. A Váci 188 Irodaház Budapest legintenzívebben fejlődő iroda folyosóján helyezkedik el, szép kilátással a Dunára és a budai dombokra. VÁCI188 A Z É P Ü L E T A Váci 188 Irodaház Budapest legintenzívebben fejlődő iroda folyosóján helyezkedik el, szép kilátással a Dunára és a budai dombokra. A Váci 188 A kategóriás, modern irodaépület,

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu PROPERTY WATCH Elõszó / Editorial Tisztelt Olvasó! w Üzleti partnerei örülni fognak. Bizonyára örömmel fogadják majd, hogy több idõt tud rájuk fordítani, hiszen ingatlanos problémáit elismert szakértõinkre

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43.

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43. RECOMMENDED HOTELS In this document you can find 7 recommended hotels in Budapest. While making your reservations, please refer to the Budapest University of Technology and Economics! Apart from list of

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu PROPERTY WATCH Elõszó / Editorial Tisztelt Olvasó! w Aki versenyben akar maradni, az idõrõl idõre új lehetõségeket kell felfedezzen, új utakon kell járjon. Az Eston vezetõjeként fontosnak tartom, hogy

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Budapesti Ingatlanpiaci Körkép. 2015. I. negyedév

Budapesti Ingatlanpiaci Körkép. 2015. I. negyedév Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2015. I. negyedév Kiskereskedelmi forgalom (2015. I. né.) GDP növekedés (2015.I. né.) unkanélküliségi ráta (2015. I. né.) illió Gazdaság / Befektetési piac Gazdaság 3,4%

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75 location -Batta is situated in the Batta Ipari Park in the municipality of Százhalombatta, 0 kilometres south of the city centre of. The site is connected to the national and international traffic network

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu PROPERTY WATCH Elõszó / Editorial Tisztelt Olvasó! w A tavalyi év az iroda bérbeadások és az ingatlanbefektetési tranzakciók éve volt. E két terület 005-ben folyamatosan reflektorfényben volt, hiszen mind

Részletesebben

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2007. október 31. Sorszám: 183. Következik: 2007. november 6. Turizmus: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma Lakásépítések, építési engedélyek, 2007. I III. negyedév Az év első kilenc hónapjában

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

2015 /I. WWW.OC.HU/INGATLANPIAC 2016 ELSŐ NEGYEDÉV / Q1

2015 /I. WWW.OC.HU/INGATLANPIAC 2016 ELSŐ NEGYEDÉV / Q1 2015 /I. WWW.OC.HU/INGATLANPIAC 2016 ELSŐ NEGYEDÉV / Q1 1 podormatyasimages 2016 I. KÖSZÖNTŐ TISZTELT OLVASÓ! Már a 2014-es trendforduló bizakodásra adott okot, 2015-ben pedig tovább élénkült a lakáspiac

Részletesebben

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben