Az ipari ingatlanok iránti kereslet jellemzői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ipari ingatlanok iránti kereslet jellemzői"

Átírás

1 Halbreiter Szabina, vezető tanácsadó ESTON International Rt. Az ipari ingatlanok iránti kereslet jellemzői A leggondosabb előkészítés ellenére minden, piaci környezetben létrehozott ingatlanfejlesztés kockázatokat hordoz: szabályozási kockázatot, hogy be lehet-e építeni a területet az elképzeléseknek megfelelően, kivitelezési kockázatot, hogy a kezdésig nőnek-e a kivitelezés költségei, értékesítési kockázatot, hogy az ingatlan az elképzelt áron eladható-e, illetve bérbe adható-e. Ingatlantanácsadóként ezúttal elsősorban a fejlesztők, az ingatlantulajdonosok és az ingatlanhasznosítók értékesítési kockázatának csökkentéséhez szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy közzétesszük az általunk regisztrált, ipari és logisztikai célú ingatlant kereső cégek, valamint igényeik jellemzőit. Keresletelemzésünk során ismertetjük ügyfeleink leendő raktáruk, telephelyük elhelyezkedésével, méretével és műszaki jellemzőivel kapcsolatos elvárásait. A végfelhasználókat, tehát azon ügyfeleinket, akik nem befektetési céllal keresnek ingatlant, két csoportra osztottuk: leendő bérlőkre és vevőkre. Elsőként a vásárolni szándékozókat vizsgáljuk. Adataink szerint 2004-ben közel 19%-kal bővült a saját célra ingatlant keresők száma. A kereső vállalkozások nagyság szerinti megoszlását az idei évben az alábbi ábra mutatja. Ipari, logisztikai ingatlant kereső vállalatok méret szerinti megoszlása 20% 4% 76% Mikrovállalkozások Kis- és középvállalkozások Nagyvállalatok A végfelhasználói keresői állomány az ipari csarnokot vagy raktárt bérleti és megvásárlási szándékkal keresők közt a következő arányban oszlik meg: Keresők megoszlása a használat jellege szerint 21% 79% Vétel Bérlet

2 Ingatlanvásárlás A vételi szándékkal piacra lépők közül sokan kész üzemcsarnokot keresnek, ugyanakkor az utóbbi években jelentősen nőtt a telekingatlant keresők aránya, 2003 vége óta megközelítőleg 25%-kal. Keresői igények 24% 76% Telekingatlan Kész épület A telekingatlanok iránti kereslet tavalyi évhez viszonyított, erőteljes növekedésében több tényező is közrejátszik, amelyek közül a legmarkánsabb a kedvező kamatozású hitelek és a vissza nem térítendő támogatások térnyerése. Az ily módon bővülő finanszírozási lehetőségek a projekt forrásigényének biztosításán túl segítik az EU piaci normáihoz történő felzárkózást, a modernizációt, valamint növelik a cégek versenyképességét is. Az általunk is jelentős számban regisztrált kis- és középvállalkozások számára e források lehetőséget adnak arra, hogy tevékenységüket egyedi igényeikre szabott, saját tulajdonú ingatlanokban folytassák. A hazai vállalkozások üzleti várakozásai folyamatosan javulnak. A cégek bíznak abban, hogy az ösztönző gazdaságpolitika számukra is megteremti a gyorsabb felzárkózás lehetőségét. A kész épülettel szemben a telket előnyben részesítők magas arányának magyarázata tehát egyrészt a magas ingatlanárakban, másrészt pedig a támogatási struktúrában keresendő: telek megvásárlásakor a fejlesztői hasznot nem kell megfizetni, továbbá ingatlan építésére, fejlesztésére és bővítésére beruházási támogatást lehet igénybe venni. Elemzésünk szerint a telekingatlant keresők döntő többsége a kis- és középvállalkozások csoportjába tartozó cég. A telekkeresések méret szerinti megoszlása a következők szerint alakul.

3 Telekingatlan-keresések méret szerint 5000 m 2 felett 18% m 2 29% m 2 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% A keresett teleknagyság szempontjából történő vizsgálat is egyértelműen alátámasztja a keresők vállalkozás nagysága szerinti csoportosításából származó eredményeket, a 2500 m 2 - nél kisebb telkek iránti kereslet egyre markánsabb jelenlétét. A telekkereséseket a megvásárolni kívánt ingatlan földrajzi elhelyezkedése alapján, Budapest és az agglomeráció viszonylatában is értékeltük: Kereslet térbeli megoszlása (telekvásárlás) 29% Budapest Agglomeráció 71% Az értékelés eredménye szerint a keresők kétharmada előnyben részesíti a Budapest közigazgatási területén belüli telephelyet. Ennek magyarázata egyrészt abban keresendő, hogy a kis- és középvállalkozások közel kétharmada kereskedelmi vagy szolgáltatócég. Számukra létfontosságú ott folytatni a tevékenységüket, ahol ügyfeleik könnyen elérik őket. A másik fontos kritérium, hogy a budapesti telephelyet előnyben részesítő ingatlankeresők zöme alkalmazottai miatt tömegközlekedéssel könnyen elérhető helyszínt választana.

4 Keresleti megoszlás a fővárosban D-Pest 6% D-Buda 46% É-Pest 11% É-Buda 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% A kereslet megoszlása az agglomerációban Dél 75% Észak 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Budapesten a vételi célú ingatlankereslet az elmúlt évekhez hasonlóan az észak-budai (III. kerület) és a dél-budai régiót (XI. kerület) célozza, míg az agglomeráció eddigi, szinte kizárólag déli, délkeleti irányát az M0-s bővítésével lassan kiegészíti a közlekedés szempontjából jobban elérhetővé váló északi régió. A telekkeresők, kevés kivételtől (speciális, pl. autókereskedés vagy benzinkút építéséhez telket keresők) eltekintve, a keresett telek nagyságától és földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül a következő szempontokat tartották elsődlegesen fontosnak leendő telephelyükkel kapcsolatban (fontossági sorrendben): - ár, - teljes közművesítettség, - megközelíthetőség kamionnal, - legalább 40%-os beépíthetőség, - jó közútkapcsolatok, - tömegközlekedési kapcsolat, - autópálya közelsége. A fenti igények kielégítése leginkább a Budapest közigazgatási határain belüli telkek esetén okoz gondot, elsősorban az ár, másodsorban a csekély kínálat miatt. A legnépszerűbb kerületekben (III. és XI.) a kínálati árak Ft/m 2 -től indulnak. Az agglomeráció Budapesttel határos részein arányosan a kereslettel a déli régióban Ft/m 2 - től, az északiban pedig Ft/m 2 -től kínálnak összközműves ipari telkeket. Az agglomeráció kínálata a fentieknél jóval tágabb árstruktúrát mutat. Elemzésünkből azonban az objektív értékelés érdekében kihagytuk az ipari övezeti besorolású, de még mezőgazdasági művelés alatt álló, közművesítetlen, egy hektáros vagy nagyobb eladó területeket, amelyek jelen állapotukban nem alkalmasak a keresői igények szerinti beépítésre. (Az agglomeráció kínálatának nagyobb részét ma mégis az ilyen területek alkotják.) A keresői

5 igényeknek megfelelő kínálatot jórészt az ipari parkok adják, itt azonban a betelepülőknek a tulajdonba kerülést követően is számolniuk kell a park közös költségeihez való hozzájárulással, ami a nyilvánvaló előnyök ellenére (alacsonyabb négyzetméterárak, fajlagosan kedvezőbb közműtelepítési költségek, szolgáltatások) is háttérbe szorítja a kínálatnak ezt a részét. Bérlet Az idei év eleje óta az ipari, logisztikai bérleményt kereső ügyfeleink köre mintegy 11%-kal bővült, az általuk keresett területek összvolumenének növekedése hozzávetőleg 19 ezer négyzetmétert tett ki. Az ingatlant vásárolni szándékozók elemzéséhez hasonlóan a bérleményt keresőknél is elsőként a bérlemény nagysága alapján soroltuk csoportokba ügyfeleinket, az alábbiak szerint. Regisztrált igények megoszlása méret szerint 2000 m 2 felett 3% m 2 25% m 2 38% 500 m 2 -ig 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Látható, hogy az igények jelentős hányada (mintegy 70%) az 1000 m 2 -esnél kisebb raktárakra érkezik, a fennmaradó (30%) kereslet nagy része pedig a 2000 m 2 alatti területekre irányul. A preferált helyszínek szerinti megoszlás a vételi szándékú megkeresésekhez hasonlóan a főváros fölényét mutatja, ezen belül az igények zöme itt is az észak- és dél-budai területekre összpontosul. Bérlői kereslet térbeli megoszlása 23% 77% Budapest Agglomeráció

6 A kereslet földrajzi megoszlása Budapesten Dél-Buda 31% Dél-Pest 9% Észak-Buda 38% Észak-Pest 22% 0% 10% 20% 30% 40% A fentiek alapján tehát változatlanul a III. és a XIII. kerület az északi régió két kiemelt célterülete, a dél-budai régiót preferáló keresők pedig kevés kivétellel a XI. és a XXII. kerületben kívánnak raktározni. Bérraktárigények az agglomerációban 10% 90% Észak Dél Az agglomerációban a bérraktárt keresők döntő többsége a déli szektort választja. Elsősorban Budaörs, Biatorbágy, Törökbálint térségét részesítik előnyben. Az északi agglomerációt célzó igények jellemzően gyártó vagy feldolgozó tevékenységhez köthetők. Az igények ilyen megoszlását az infrastrukturális ellátottság különbségei indokolják. A raktár műszaki paramétereivel, megközelíthetőségével, használhatóságával kapcsolatban a keresők a következő tényezőket tartották fontosnak (fontossági sorrendben): - elhelyezkedés, - ár, - földszinti raktárterület, - határozott idejű bérleti szerződés, - a raktár megközelíthetősége kamionnal, - tömegközlekedéssel jól elérhető helyszín, - ügyfélparkoló, - 24 órás használat lehetősége, - irodák, szociális helyiségek megléte, - jó általános műszaki állapot, - legalább 4 méteres hasznos belmagasság, - telephelyen belüli parkolási lehetőség lehetőleg a bérelt terület arányában ingyenes,

7 - kisteherautók raktár közelében való tárolásának lehetősége, - anyagmozgató gépek igénybevételének lehetősége, - őrzés, portaszolgálat. A kínálati oldal színes palettájából a következő összeállításban azoknak a bérleményeknek a bérleti költségeit vizsgáltuk, amelyek a fenti paramétereknek megfelelnek: Budapest Kerület Raktár Ft/m 2 /hó Iroda Ft/m 2 /hó Közös költség Ft/m 2 /hó Teljes költség raktár iroda XI XIII III IV VIII XV XXII X XIV Agglomeráció Gyál Törökbálint Dunakeszi Budaörs A bérlet költségei önmagukban természetesen nem befolyásolják egy vállalkozásnak az egyik vagy másik helyszín melletti döntését, érdemes viszont megfontolni, hogy az agglomeráció kínálta lehetőségekkel élve milyen jellegű előnyökre tehet szert a vállalkozás. Bízunk benne, hogy rövid, elemző összeállításunk hasznosnak bizonyul az ipari, logisztikai célú ingatlanaik piaci hasznosításakor. A további részletekkel kapcsolatban tanácsadóink örömmel állnak az Ön rendelkezésére.

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu. Tisztelt Olvasó! A publication of ESTON International Property Advisors. Kiadja/Publishers:

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu. Tisztelt Olvasó! A publication of ESTON International Property Advisors. Kiadja/Publishers: Elõszó / Editorial Property Watch Tisztelt Olvasó! Bizonyára Önnek is ismerõsen hangzik az állítás, mely szerint életünkben az egyetlen állandó dolog a változás. Cégfilozófiánk szerint csak olyan ingatlan-szolgáltató

Részletesebben

Bemutatkozás. Bevezetés

Bemutatkozás. Bevezetés Bemutatkozás Bevezetés A HVB Csoport 492 milliárd eurós (2005. június) mérlegfôösszegével Európa egyik legnagyobb bankcsoportja. Több mint ötvennyolcezer munkatársa közel negyven országban, mintegy kétezer

Részletesebben

LAKÁSPIACI M O N I T O R 2012 MÁSODIK NEGYEDÉV

LAKÁSPIACI M O N I T O R 2012 MÁSODIK NEGYEDÉV LAKÁSPIACI M O N I T O R 2012 MÁSODIK NEGYEDÉV KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasónk, kedves szakmabeliek! Az év elején látott lendület a második negyedévben alábbhagyott a lakáspiacon. Az elsô negyedévben tapasztalt

Részletesebben

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL Készítette: Kocsis Erika Budapest,

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2014 II. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2014 első hat hónapjában lendületet vett a lakáspiac, szinte minden mutatóban emelkedés látható. A bővülő

Részletesebben

2011/2. Gazdasági áttekintés. Eston International Property Advisors

2011/2. Gazdasági áttekintés. Eston International Property Advisors Eston International Property Advisors 211/2 T h e P r o p e r t y A d v i s o r s Gazdasági áttekintés A pénzügyi- és gazdasági válság hatásai némileg enyhültek 211 közepére, az előző évben tapasztalt

Részletesebben

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 67 6. BUDAPEST A... 68 6.1 VÁLTOZÁSOK, TRENDEK... 68 6.1.1 BUDAPEST I TÉRSZERKEZETE... 68 6.1.2 AZ ÁLLAMI VAGYON ÉS A PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK ALAKULÁSA... 70 6.1.3 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Robotpark a Polgári Ipari Parkban ÉAOP-1.1.1/AB-11-2012-0029. KISS UNIVERSAL Kft.

Robotpark a Polgári Ipari Parkban ÉAOP-1.1.1/AB-11-2012-0029. KISS UNIVERSAL Kft. Robotpark a Polgári Ipari Parkban ÉAOP-1.1.1/AB-11-2012-0029 KISS UNIVERSAL Kft. Robotpark a Polgári Ipari Parkban ÉAOP-1.1.1/AB-11-2012-0029 Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. Bemutatkozás 3.

Részletesebben

STATUS QUO ELEMZÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT

STATUS QUO ELEMZÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT STATUS QUO ELEMZÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT BUDAPEST, 2013 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STATUS QUO ELEMZÉS VÉGSŐ

Részletesebben

A lakásépítésekből származó állami bevételek és a kapcsolódó hitelek kamattámogatásának költségei

A lakásépítésekből származó állami bevételek és a kapcsolódó hitelek kamattámogatásának költségei A lakásépítésekből származó állami bevételek és a kapcsolódó hitelek kamattámogatásának költségei I. A lakásépítések alakulása és a lakások főbb jellemzői a jelenlegi lakástámogatási rendszer feltételei

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2009 január. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2009 január. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2009 január Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: empire@empireingatlan.hu Tartalomjegyzék Magyarország főbb

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 12 Nem adtak át új irodát a harmadik negyedévben... 13 Újabb bővülés a Sony-nál... 14

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 12 Nem adtak át új irodát a harmadik negyedévben... 13 Újabb bővülés a Sony-nál... 14 2013 46. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 3 Ki kell-e terjeszteni a hitelprogramokat magánlakások építésére?... 4 A devizahitelesek sorra nyerik a pereket az OTP ellen... 6 Szeretnék, ha az építőiparban

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

2013/I KÖSZÖNTŐ TISZTELT OLVASÓINK, KEDVES SZAKMABELIEK!

2013/I KÖSZÖNTŐ TISZTELT OLVASÓINK, KEDVES SZAKMABELIEK! 2013 ELSŐ NEGYEDÉV KÖSZÖNTŐ TISZTELT OLVASÓINK, KEDVES SZAKMABELIEK! A 2013 első negyedéves Lakáspiaci Monitort tartják a kezükben, illetve láthatják a monitorjukon. Mint a számozásból már sejthető, a

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban

Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban MEZŐ FERENC Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet, Turizmus Tanszék Eger 3300, Egészségház u. 4. ferenc.mezo@ektf.hu Észak-alföldi Regionális

Részletesebben

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János Magyarországon az ipari parkok fejlesztését/fejlődését némileg szubjektívnek tekinthető megközelítéssel a következő szakaszokra bonthatjuk:

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Szolgáltató állam, e- közigazgatás, és az e- önkormányzatok létrejötte Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 13. Készült

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009. A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben