Városfejlesztési stratégia Pápa alaprajz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városfejlesztési stratégia 2014-2020. Pápa alaprajz"

Átírás

1 Pápa város címere 800 éves logó Városfejlesztési stratégia Pápa alaprajz 2014

2 Köszöntő Hosszú hónapok előkészítő munkája, sok-sok egyeztetés után szeptember 18-i ülésen a képviselő-testület két olyan dokumentumot tárgyalt meg és fogadott el, ami az elkövetkező években meghatározó módon befolyásolja Pápa fejlődését. Az egyik ilyen dokumentum a város gazdaságfejlesztési stratégiája, a másik a városfejlesztési stratégia. Míg az előbbi a helyi gazdaság továbbfejlődését nehezítő problémákat azonosítja és a lehetséges megoldásokat veszi számba, addig az utóbbi a város fejlesztési igényeit fogalmazza meg 40 lehetséges projektjavaslatban összefoglalva. Az utóbbi megközelítés újszerű, egyúttal abból a felismerésből indul ki, hogy csak annak a nagyobb léptékű városfejlesztési, településrendezési, közösségépítő kezdeményezésnek lehet esélye a megvalósulásra, amelyik beilleszthető az Európai Unió közötti költségvetési ciklusában működő pályázati alapba, másik néven nevezve: valamelyik operatív programba. A gazdaságfejlesztési stratégia egyeztetési anyagát a város teljes nyilvánossága számára ajánlottuk kritikára, véleményezésre. Tekintettel erre, no meg arra is, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazással fogadta el a stratégiát, azt reméljük, hogy abban olyan programot sikerült összefoglalni, aminek megvalósításán valamennyi pápai politikai erő, gazdasági szereplő együttesen fog munkálkodni. Dr. Áldozó Tamás polgármester

3 1. számú projekt (Vezérprojekt) Pápa Város komplex turisztikai fejlesztése A városi jövőbeni turisztikai fejlesztései: Várkertfürdő fejlesztései (külső vízfelület növelése, a csúszdakomplexum téliesítése), az Esterházy-kastély továbbépítése, a szabadtéri színpad felújítása a kastélypark rendezése, a kastélykapu és az egykori kerítés viszszaállítása, a zsinagóga felújítása, a Hagyományok Hegyén kilátó építése, a Nagyhantai-malom felújítása, egy pisztrángtelep, valamint szabadidőpark kialakítása. A fejlesztési célokat egységes, komplex turisztikai csomagként kezeljük. Mindezek a városi turisztikai honlapon megjelennek, okostelefonos alkalmazással könnyen elérhetővé váltnak. Infrastrukturális fejlesztésként a projekt tartalmazza: a kastély-park, szabadtéri színpad és a Belső-Várkert felújítását, a Várkertben szabadidős központ kialakítását a meglévő gyermekjátszótér felújítása mellett felnőtt játszótér kialakítását, a zsinagóga első rekonstrukcióját, valamint városi turisztikai honlap fejlesztését, okostelefonos alkalmazások kiépítését, az emlékhelyek digitális megjelölését. 2 milliárd Ft

4 2. számú projekt Külső Belső - Várkertben szabadidőközpont kialakítása A projekt célja a városban élők számára az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra fejlesztés. A külső-belső Várkertben felnőtt játszótér kialakítását tervezzük, mely lehetőséget biztosít az aktív pihenésre vágyók, az egészséges életmódra fogékony felnőttek számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez, ennek érdekében felnőttek használatára szolgáló játék telepítését teszi lehetővé. 200 millió Ft

5 3. számú projekt Akadálymentes gyalogátkelőhelyek létesítése, a meglévők fejlesztése A projekt célja a települési környezet integrált és környezettudatos megújítása. A város területén meglévő gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése, tartós burkolati jellel való ellátása. Nagy forgalmú belső utakon új átkelőhelyek kialakítása. A projekt által érintett biztonságos gyalogátkelőhelyek száma: 10 db 30 millió forint

6 4. számú projekt Az egykori Dohánygyár épületének rehabilitációja, a felújított épületben kulturális központ kialakítása A projekt célja a belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja, a leszakadó városrész funkcióbővítése. Az épületegyüttesben 2012-ig ipari tevékenység folyt. A fejlesztéssel lehetővé válik az épület felújítása, az ipartörténeti gyűjtemény és a kistérségi néprajzi emlékek elhelyezése. A projekt által új turisztikai attrakcióval gazdagodhat városunk. 3 milliárd Ft

7 5. számú projekt Esterházy-kastély park/ Kisliget / Belső Várkert értékmegőrző felújítása A projekt célja a kis léptékű települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés. A kastély környezetének és a belvárosi zöldterületek rendezése. 600 millió forint

8 6. számú projekt a, Pápa - Kéttornyúlak összekötő kerékpárút építése b, Pápa városközpont - Bázisreptér összekötő kerékpárút építése A projekt célja az alacsony szén-dioxidkibocsátást megvalósító stratégiák támogatása, balesetveszély csökkentése. A projekt címében meghatározott kerékpárutak kiépítése. 500 millió forint

9 7. számú projekt Kisméretű, környezetbarát helyi tömegközlekedési autóbuszok beszerzése A projekt célja az alacsony szén-dioxidkibocsátást célzó stratégiák támogatása. Az igényekhez igazodó tömegközlekedési eszközök, autóbuszok cseréje. 600 millió Ft

10 8. számú projekt a, Pápai Kóter Turistaszálló; b, Városi Óvodák; c, Zichy Ház; d, egyéb közintézmények energetikai felújítása A projekt célja az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményeiben, az önkormányzati bérlakásokban energiahatékonyság növelése és a megújuló energia hasznosítására alkalmas eszközök beszerzése. A projekt tartalmazza többek között a nyílászárók cseréjét, a tartószerkezetek hőszigetelését, a megújuló energiahordozók felhasználását, a korszerű fűtési rendszer kialakítását. 500 millió Ft

11 9. számú projekt Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése Az egészségügyi alapellátást biztosító orvosi rendelők felújítása már megkezdődött, amelyet folytatni kell. Több orvosi rendelő nem az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működik, amelyeket át kell helyezni egy rendelőnek alkalmas, esetlegesen felújításra szoruló épületbe, vagy pedig új rendelő építésével valósítható meg a feladatellátás. 250 millió Ft

12 10. számú projekt Ferences kolostor fejlesztése és turisztikai célú hasznosítása, zarándokszálláshely kialakítása A projekt célja a műemléki védettségű, mára rossz műszaki állapotú épületegyüttes rehabilitációja, turisztikai célú hasznosítása, valamint egyházi zarándokutak alkalmával szálláshelyek biztosítása. A projekt az épület teljes körű felújítását, infrastrukturális fejlesztését, a működtetésre vonatkozó szakmai fejlesztés kidolgozását, valamint a célul kitűzött program megvalósítását tartalmazza. 1,5 milliárd Ft

13 11. számú projekt Vaszari út és Téglagyári út által határolt városrész, különösen a Rigó-lakótelep komplex városrészi rehabilitációja, a szegregáció felszámolása A leromlott, szegregált területek felszámolása, rehabilitációja, az érintett területen az oktatás, a foglalkoztatás bővítése. A városrészben a rossz szociális körülmények között élő népesség életkörülményeinek javítását célozza meg a fejlesztés. 2 milliárd Ft

14 12. számú projekt Hagyományőrző és tematikus ifjúsági táborok szervezése a város/kistérség intézményeiben/turisztikai látványosságaiban A projekt célja: térségi és helyi jelentőségű közösségfejlesztést támogató programok, közösségi kezdeményezések, akciók megvalósítása Pápa város történelméhez kapcsolódó barokk hagyományokon, valamint a város katonai hagyományait magában foglaló tematikus tárlat elhelyezése a város és a városkörnyéki általános és középiskolás tanulók számára táborok szervezése, hogy szervezett programokon keresztül megismerjék, átéljék a korabeli élet, hagyomány és viselet kultúráját. 40 millió Ft

15 13. számú projekt Illegális hulladéklerakók megszüntetése a városban és a kistérségben; Bakony-ér/Tapolca folyómedrének rekultivációja A projekt célja a környezettudatos magatartás széleskörű elterjesztése, környezetkárosító illegális hulladéklerakók megszüntetése. Civil szervezetek közösségi akcióinak, programjainak támogatása, különös tekintettel a megyei/térségi/települési szemétszedési, erdőtisztítási, folyópart rekultivációs, parkosítási, faültetési, virágosítási akciókra. A projekt célja különösen a városon átfolyó patakok környezetének rendezése, tisztántartása. 200 millió Ft

16 14. számú projekt 83-as főút Győr-Pápa közötti szakaszának modernizációja (ill. Devecserig történő meghosszabbítása) A projekt célja: A város becsatolása a nemzetközi úthálózatba az M1 autópálya biztonságos elérésének biztosítása jelenleg veszélyes leromlott állapotú, a településeken áthaladó, ott baleseti gócpontokat képező nyomvonal kiváltása katonai repülőtér polgári hasznosításának elősegítése nyomvonal Devecser felé történő meghosszabbítása egyben a Balaton ÉNY-i partvidékének megközelítési lehetőségeit javítja Pápa és Győr között 45 km hosszban fő út paraméterű út kialakítása, átkelési szakaszok kiküszöbölése, Pápa és Devecser között új főútvonal szakasz kiépítése meglévő mellékút hálózat felhasználásával Pápai járás és Pápa városa, továbbá Veszprém megye és a környező győri, Zala megyei területek lakossága és gazdasági szervezetei megfelelő fejlődési impulzust kaphatnak a projekt által nem ismert

17 15. számú projekt Győr-Celldömölk vasútvonal villamosítása A projekt célja a nemzetközi teherforgalomban jelentős vasútvonal állapotának javítása, modern, gazdaságos vontatási mód kialakítása. A pápai repülőtér polgári hasznosítása esetén a nemzetközi forgalomban meghatározó szerepet játszó vasútvonal kapacitásának bővítése. A projekt támogatottsága esetén a személyszállítás is gyorsabbá, valamint az utasok számára kulturáltabbá válik. A projekt tartalma a Celldömölk-Pápa- Győr között 75 km hosszú pályarekonstrukció és villamosítás. nem ismert

18 16. számú projekt Repülőtér vegyes hasznosítása a győri autóipari centrum és Nyugat-Dunántúli Autóipari Klaszter logisztikai ellátása céljából A projekt javaslat az Észak-Dunántúlon kialakult autóipari centrum logisztikájának biztosítására vonatkozik. A fejlesztéssel a régió piacra jutási lehetőségei növekednek. A jelenleg katonai célokat szolgáló repülőtér polgári hasznosításhoz szükséges infrastruktúra kialakítása valósul meg a projekt támogatottságával. nem ismert

19 17. számú projekt Pápa város keleti elkerülő út megépítése A projekt célja a városon áthaladó keletnyugati forgalom ( es utak) elterelése, a városi közutak tehermentesítése, az áthaladó nehéz teherforgalomtól, ezáltal a város közútjain a balesetveszély csökkentése. Az elkerülő út lehetőséget biztosít a tervezett kettős hasznosítású repülőtér fejlesztéshez. A projekt révén 8 km országos főút minőségű út építésére nyílik lehetőség. 8 milliárd Ft

20 18. számú projekt Zöld és barnamezős beruházások előkészítése a Pápai Ipari Parkban A projekt célja az Ipari Park ingatlanjainak hasznosítása, a betelepülő vállalkozások támogatása. Fontos cél továbbá, a környezetvédelmi stratégiában meghatározott feladatok végrehajtása, a lakóövezetből kitelepült vállalkozások új telephelyének kialakításához támogatás biztosítása. Befektetők számára vonzó, infrastrukturálisan jól ellátott ipari park további fejlesztése. 1 milliárd Ft

21 19. számú projekt Esterházy-kastély felújítás további ütemei: - kastélykert-kastélypark rekonstrukció - kastélypince felújítás - őrházak rekonstrukció A projekt keretében a felújított kastélyépülethez tartozó épületek, valamint azok környezetének felújítása, rendezése. A projekt által érintett építmények és zöldfelület egységes turisztikai hasznosítása. 2,5 milliárd Ft

22 20. számú projekt Várkertfürdő fejlesztése A projekt célja: fürdőkomplexum élményelemekkel történő fejlesztése központi épületbővítés gyógyvíz felhasználás fejlesztése a fürdőhöz kapcsolódó szálláshely fejlesztés Turisztikai fejlesztési koncepcióban meghatározottaknak megfelelően az idegenforgalom fellendítése, a színvonal növelése meglévő létesítmények fejlesztése szálloda építés 5 milliárd Ft

23 21. számú projekt Kerékpáros hivatásforgalom és turizmus fejlesztése, fenntartható települési közlekedésfejlesztés. Korszerű bérlési lehetőséggel kerékpáros közlekedés elősegítése a lakosság számára. A projekt célja az alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó stratégiai program keretében kerékpár kölcsönzők létesítésével a kerékpáros közlekedés segítése. Cél továbbá, a turisták bevonása a programba, a környék látványosságainak bemutatásával. A projekt keretében hangsúlyt fektetünk figyelemfelhívó akciók szervezésére is. 300 millió Ft

24 22. számú projekt Zsinagóga felújítása A projekt célja a meglévő épület teljes körű rekonstrukciója műemléki helyreállítással. A városi jelentőségű műemlék hasznosítása, a szakmai tartalom a korábbi pályázatban meghatározottak szerint történő végrehajtása. 2,2 milliárd Ft

25 23. számú projekt Belváros rekonstrukció II. ütem megvalósítása A projekt célja a Kossuth u., Március 15. tér, buszpályaudvar, piac, Türr Gimnázium rekonstrukciója, Fő utca közterület rendezése, Pápai áruház területének revitalizációja, Petőfi Sándor utca, Csáky utca, Korvin utca, Pálos tér közterület rendezése. A projekt végén a város polgárai számára élhetőbb környezet jön létre. 5 milliárd Ft

26 24. sz. projekt Közutak és közterületek fejlesztése, felújítása (belvároson kívüli területek) A projekt célja a közlekedési feltételek javítása, közösségi infrastruktúrák kiépítése a város területén. Meglévő nagy forgalmú gyűjtőutak felújítása, átépítése, vízelvezető rendszerek kiépítése, felújítása. A gyalogos közlekedést szolgáló járdák építése, felújítása, közvilágítás kiépítése, rekonstrukciója, közlekedésbiztonsági fejlesztések, leromlott utcák megújítása. 1 milliárd Ft

27 25. számú projekt Nagyvárosias lakókörnyezetek megújítása A projekt célja Vajda ltp., Igal ltp., Veszprémi út és környéke, Fáy A. ltp., Bástya ltp., Huszár ltp. városrészek nagyvárosias lakókörnyezeteinek megújítása. Közterületi létesítmények, járdák, parkolók, belső feltáró utak felújítása, szabadidős létesítmények (játszóterek) felújítása, zöldterületek rendezése, köztéri bútorok elhelyezése. 1,5 milliárd Ft

28 26. számú projekt Szennyvíztisztítás fejlesztése A projekt célja a stratégiai terveknek megfelelően a szennyvíztisztító telep továbbfejlesztése, az egységes iszapkezelés megvalósítása, energetikai program végrehajtása, környezetvédelmi előírások alapján. A keletkezett iszap hasznosításának korszerűsítése gázmotor beépítésével. 2 milliárd Ft

29 27. számú projekt Meglévő önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkció kialakítása A projekt célja: Színház épület Kékfestő Múzeum Huszár ltp. közösségi ház (HEMO) Zichy-ház akadálymentesítése Jogszabályokban meghatározott célok elérése. 254 millió Ft

30 28. számú projekt Türr István Gimnázium épület rekonstrukciója A projekt célja a gimnáziumnak otthont adó épület felújítása, bővítése. Az épület teljes körű felújítása, infrastrukturális fejlesztése, új tornaterem építése a hatályos szakmai előírások figyelembevételével. 2 milliárd Ft

31 29. számú projekt P + R parkolók kialakítása környezetbarát tömegközlekedés fejlesztése A projekt célja város belső területeit terhelő közúti gépjármű forgalom mérséklése, a közösségi közlekedés támogatása. P + R parkolók létrehozása az Ipari Parkban, illetve a város bevezető útjai mentén, ahonnan a személyforgalom közösségi közlekedés igénybevételével történhet. 100 millió Ft

32 30. számú projekt A Pápai Hús Kft-ben jelenleg is működő kutató labor továbbfejlesztése termék innováció érdekében A projekt célja: a jelenlegi termékkínálat fejlesztése, új termékek fejlesztése, piacra vitele jelenleg működő kutató labor korszerűsítése eszközök beszerzése 100 millió Ft

33 31. számú projekt Egykori hulladéklerakó telep környezetbarát energia célú hasznosítása A projekt célja: a biogáz előállításával, hasznosításával foglalkozó gazdasági társaság által készített tanulmány megvalósítása az egykori szeméttelepen elhelyezett hulladékból a keletkező gáz elvezetése keletkező gáz gázmotor beépítésével történő hasznosítása 800 millió Ft

34 32. számú projekt Városi kertészet, pisztrángos kialakítása a Tapolca patak meder rehabilitációjával összhangban A projekt célja az 5500 m2-en 1400 m2 fűthető és árnyékolható üvegház, egymedencés pisztrángnevelő mesterséges tó kialakítása, melynek hozama db pisztráng, környezetbarát fűtés- és hűtéstechnológia alkalmazásával. 181 millió Ft

35 33. számú projekt Napsugár bölcsőde felújítása, bővítése A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei férőhelyek száma iránti igény folyamatosan emelkedik a városban, amelyeket a 3 bölcsőde nem tud kielégíteni. A várakozók száma összesen 25 fő. További emelkedés várható amiatt, hogy a gyes mellett már 8 órában is dolgozhatnak a nők. A felújítás és a férőhelyek bővítése nagyon fontos a munkahelyek megőrzése és a nők elhelyezkedésének szempontjából. 130 millió Ft

36 34. számú projekt Szociális alapszolgáltatás (étkeztetés) infrastrukturális fejlesztés A projekt célja a szociális étkeztetést nyújtó Gondozási Központ területén működő tálaló, konyha és étkező felújítása, akadálymentesítése, energiatakarékos működtetése és a HACCP előírásoknak megfelelő tálalóeszközök, berendezések, bútorzatok beszerzése. A szolgáltatás fő idős, beteg, fogyatékos, rokkant, hajléktalan, rászoruló személy részére biztosít egyszeri meleg étkezést. A jelenlegi korszerűtlen, régi, elavult kiszolgáló helyiségek és azok berendezésének a cseréje mind szakmai, mind higiéniai szempontból elengedhetetlenül szükséges. 40 millió Ft

37 35. számú projekt Gondozási Központ közösségi terének kialakítása A szociális alapszolgáltatást nyújtó Gondozási Központ 6 szakfeladaton keresztül nyújt szolgáltatást, mintegy 1200 fő részére. Korcsoportonkénti bontásban az ellátotti kör a teljes életciklust magába foglalja (újszülöttől aggastyánig). Az igénybe vevők minden rétegből megtalálhatók. Jelenleg 2 épülettömbben funkcionálnak az ellátások, melyekhez egyik területen sem tartozik közösségi helyiség, illetve egy minimum fő befogadására alkalmas tárgyaló, előadó. A meglévő ingatlanon megépítendő új közösségi terem indokoltságát alátámasztja a napi feladat ellátási tevékenységek infrastrukturális hátterének javítása, az Egyesített Szociális Intézmény további feladat ellátásaiba való közös használat, valamint a Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén című pályázati projektben résztvevő hátrányos helyzetű csoportok nagyobb létszámú közösségi rendezvényeinek, oktatásának lebonyolítása, fejlesztése. A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgáltatás ezen a helyszínen megtartott esetkonferenciáival, ifjúságvédelmi kerekasztalaival, kábítószer egyeztető fórum üléseivel, tréningjeivel színvonalas akadálymentesített helybiztosítással és technikai felszereltségével hozzájárul Pápa város Drogstratégiájának és a Helyi Esélyegyenlőségi Program részterületének a megvalósításához. 25 millió Ft

38 36. számú projekt Bentlakásos Intézmény (Idősek Otthona) akadálymentesítése A bentlakásos intézmény telephelyének akadálymentesítése részben megvalósult. Az épületek adottságai miatt 2 helyiség akadálymentesítéséhez mobilrámpa beszerzése és beépítése szükséges. 10 millió Ft

39 37. számú projekt Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása 5 éven keresztül A Komplex humán szolgáltatás fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén című TÁMOP / számú projekt megvalósításához kapcsolódóan a hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek 2 x 1 hetes bentlakásos Balaton parti nyári táboroztatása valósul meg. 7,5 millió Ft

40 38. számú projekt Ipari műemléki létesítmények rekonstrukciója, újjáépítése A projekt célja: Nagyhantai malom újjáépítése az egyetlen, még eredeti formájában látható malomépület újjáépítése kistérség lakossága, turisták engedélyezési szintű tervekkel rendelkezik, pályázat került beadásra 200 millió Ft

41 39. számú projekt Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények energia-hatékonyság szempontjából történő megújítása A projekt célja: beavatkozási terv kidolgozása pályázat alapdokumentumainak alátámasztó terve pályázatok benyújtása épületek felújítása, fejlesztése 270 millió Ft

42 40. számú projekt Szociális alapszolgáltatások fejlesztése A projekt célja: beavatkozási terv kidolgozása intézményrendszer megújítása korszerűsítés keretében eszközbeszerzés épületek felújítása fejlesztése 30 millió Ft

43 CLLD projekt Az Esterházy-kastélyhoz tartozó egykori lovarda épületének rekonstrukciója, közösségi térré történő alakítása A projekt célja megújuló kastély épülethez tartozó egykori lovarda rekonstrukcióját követően a városban hiánypótló közösségi színtérré alakítása. A belváros és a kastély hasznosítása, önfenntartóvá, gazdaságossá tétele és egységes turisztikai és gazdasági hasznosítása. 2,5 milliárd Ft

44 Impresszum Kiadta: Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Jókai Mór Városi Könyvtár Nyomdája Felelős kiadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Készült: 500 példányban

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 119. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 119. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 119. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E LŐ T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Előadó:

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

0 REGIOPLAN C S E P R E G V Á R O S INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

0 REGIOPLAN C S E P R E G V Á R O S INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu C S E P R E G V Á R O S INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19.

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19. Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról Dátum: 2009. október 19. A közzétett pályázati keretek Prioritás száma, neve 1. Regionális Forrás 2007-2013-ban (millió Ft) Meghirdetett forrás 2007-2008-ban

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére című prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) TOP-1.1.1-15-HE1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Projekt település:

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Elektromos tömegközlekedés kisprojekt - 3 db új, alacsonypadlós villamos jármű beszerzése,,az

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 73/2016. (III. 31.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 73/2016. (III. 31.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2016. (III. 31.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. November 17. Miskolc Területi kiválasztási rendszer A 2014-2020 programozási időszakban

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előadás felépítése Hogyan éltünk az eddigi lehetőségekkel (2006-2013) 2014-2020:

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13. Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási

Részletesebben

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Dr. Puskás Tivadar polgármester SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM Szombathely, 2016. július 3-8. Városfejlesztés A város

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Veszprém fontosabb jellemzői a Királynék Városa megyeszékhely, regionális alközpont egyetemváros kulturális,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 20142020as európai uniós fejlesztési időszak TOP Prioritás/Intézkedés Becsült allokált keret Rendelkezésre álló keret 20152016

Részletesebben