Városfejlesztési stratégia Pápa alaprajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városfejlesztési stratégia 2014-2020. Pápa alaprajz"

Átírás

1 Pápa város címere 800 éves logó Városfejlesztési stratégia Pápa alaprajz 2014

2 Köszöntő Hosszú hónapok előkészítő munkája, sok-sok egyeztetés után szeptember 18-i ülésen a képviselő-testület két olyan dokumentumot tárgyalt meg és fogadott el, ami az elkövetkező években meghatározó módon befolyásolja Pápa fejlődését. Az egyik ilyen dokumentum a város gazdaságfejlesztési stratégiája, a másik a városfejlesztési stratégia. Míg az előbbi a helyi gazdaság továbbfejlődését nehezítő problémákat azonosítja és a lehetséges megoldásokat veszi számba, addig az utóbbi a város fejlesztési igényeit fogalmazza meg 40 lehetséges projektjavaslatban összefoglalva. Az utóbbi megközelítés újszerű, egyúttal abból a felismerésből indul ki, hogy csak annak a nagyobb léptékű városfejlesztési, településrendezési, közösségépítő kezdeményezésnek lehet esélye a megvalósulásra, amelyik beilleszthető az Európai Unió közötti költségvetési ciklusában működő pályázati alapba, másik néven nevezve: valamelyik operatív programba. A gazdaságfejlesztési stratégia egyeztetési anyagát a város teljes nyilvánossága számára ajánlottuk kritikára, véleményezésre. Tekintettel erre, no meg arra is, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazással fogadta el a stratégiát, azt reméljük, hogy abban olyan programot sikerült összefoglalni, aminek megvalósításán valamennyi pápai politikai erő, gazdasági szereplő együttesen fog munkálkodni. Dr. Áldozó Tamás polgármester

3 1. számú projekt (Vezérprojekt) Pápa Város komplex turisztikai fejlesztése A városi jövőbeni turisztikai fejlesztései: Várkertfürdő fejlesztései (külső vízfelület növelése, a csúszdakomplexum téliesítése), az Esterházy-kastély továbbépítése, a szabadtéri színpad felújítása a kastélypark rendezése, a kastélykapu és az egykori kerítés viszszaállítása, a zsinagóga felújítása, a Hagyományok Hegyén kilátó építése, a Nagyhantai-malom felújítása, egy pisztrángtelep, valamint szabadidőpark kialakítása. A fejlesztési célokat egységes, komplex turisztikai csomagként kezeljük. Mindezek a városi turisztikai honlapon megjelennek, okostelefonos alkalmazással könnyen elérhetővé váltnak. Infrastrukturális fejlesztésként a projekt tartalmazza: a kastély-park, szabadtéri színpad és a Belső-Várkert felújítását, a Várkertben szabadidős központ kialakítását a meglévő gyermekjátszótér felújítása mellett felnőtt játszótér kialakítását, a zsinagóga első rekonstrukcióját, valamint városi turisztikai honlap fejlesztését, okostelefonos alkalmazások kiépítését, az emlékhelyek digitális megjelölését. 2 milliárd Ft

4 2. számú projekt Külső Belső - Várkertben szabadidőközpont kialakítása A projekt célja a városban élők számára az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra fejlesztés. A külső-belső Várkertben felnőtt játszótér kialakítását tervezzük, mely lehetőséget biztosít az aktív pihenésre vágyók, az egészséges életmódra fogékony felnőttek számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez, ennek érdekében felnőttek használatára szolgáló játék telepítését teszi lehetővé. 200 millió Ft

5 3. számú projekt Akadálymentes gyalogátkelőhelyek létesítése, a meglévők fejlesztése A projekt célja a települési környezet integrált és környezettudatos megújítása. A város területén meglévő gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése, tartós burkolati jellel való ellátása. Nagy forgalmú belső utakon új átkelőhelyek kialakítása. A projekt által érintett biztonságos gyalogátkelőhelyek száma: 10 db 30 millió forint

6 4. számú projekt Az egykori Dohánygyár épületének rehabilitációja, a felújított épületben kulturális központ kialakítása A projekt célja a belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja, a leszakadó városrész funkcióbővítése. Az épületegyüttesben 2012-ig ipari tevékenység folyt. A fejlesztéssel lehetővé válik az épület felújítása, az ipartörténeti gyűjtemény és a kistérségi néprajzi emlékek elhelyezése. A projekt által új turisztikai attrakcióval gazdagodhat városunk. 3 milliárd Ft

7 5. számú projekt Esterházy-kastély park/ Kisliget / Belső Várkert értékmegőrző felújítása A projekt célja a kis léptékű települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés. A kastély környezetének és a belvárosi zöldterületek rendezése. 600 millió forint

8 6. számú projekt a, Pápa - Kéttornyúlak összekötő kerékpárút építése b, Pápa városközpont - Bázisreptér összekötő kerékpárút építése A projekt célja az alacsony szén-dioxidkibocsátást megvalósító stratégiák támogatása, balesetveszély csökkentése. A projekt címében meghatározott kerékpárutak kiépítése. 500 millió forint

9 7. számú projekt Kisméretű, környezetbarát helyi tömegközlekedési autóbuszok beszerzése A projekt célja az alacsony szén-dioxidkibocsátást célzó stratégiák támogatása. Az igényekhez igazodó tömegközlekedési eszközök, autóbuszok cseréje. 600 millió Ft

10 8. számú projekt a, Pápai Kóter Turistaszálló; b, Városi Óvodák; c, Zichy Ház; d, egyéb közintézmények energetikai felújítása A projekt célja az önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményeiben, az önkormányzati bérlakásokban energiahatékonyság növelése és a megújuló energia hasznosítására alkalmas eszközök beszerzése. A projekt tartalmazza többek között a nyílászárók cseréjét, a tartószerkezetek hőszigetelését, a megújuló energiahordozók felhasználását, a korszerű fűtési rendszer kialakítását. 500 millió Ft

11 9. számú projekt Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése Az egészségügyi alapellátást biztosító orvosi rendelők felújítása már megkezdődött, amelyet folytatni kell. Több orvosi rendelő nem az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működik, amelyeket át kell helyezni egy rendelőnek alkalmas, esetlegesen felújításra szoruló épületbe, vagy pedig új rendelő építésével valósítható meg a feladatellátás. 250 millió Ft

12 10. számú projekt Ferences kolostor fejlesztése és turisztikai célú hasznosítása, zarándokszálláshely kialakítása A projekt célja a műemléki védettségű, mára rossz műszaki állapotú épületegyüttes rehabilitációja, turisztikai célú hasznosítása, valamint egyházi zarándokutak alkalmával szálláshelyek biztosítása. A projekt az épület teljes körű felújítását, infrastrukturális fejlesztését, a működtetésre vonatkozó szakmai fejlesztés kidolgozását, valamint a célul kitűzött program megvalósítását tartalmazza. 1,5 milliárd Ft

13 11. számú projekt Vaszari út és Téglagyári út által határolt városrész, különösen a Rigó-lakótelep komplex városrészi rehabilitációja, a szegregáció felszámolása A leromlott, szegregált területek felszámolása, rehabilitációja, az érintett területen az oktatás, a foglalkoztatás bővítése. A városrészben a rossz szociális körülmények között élő népesség életkörülményeinek javítását célozza meg a fejlesztés. 2 milliárd Ft

14 12. számú projekt Hagyományőrző és tematikus ifjúsági táborok szervezése a város/kistérség intézményeiben/turisztikai látványosságaiban A projekt célja: térségi és helyi jelentőségű közösségfejlesztést támogató programok, közösségi kezdeményezések, akciók megvalósítása Pápa város történelméhez kapcsolódó barokk hagyományokon, valamint a város katonai hagyományait magában foglaló tematikus tárlat elhelyezése a város és a városkörnyéki általános és középiskolás tanulók számára táborok szervezése, hogy szervezett programokon keresztül megismerjék, átéljék a korabeli élet, hagyomány és viselet kultúráját. 40 millió Ft

15 13. számú projekt Illegális hulladéklerakók megszüntetése a városban és a kistérségben; Bakony-ér/Tapolca folyómedrének rekultivációja A projekt célja a környezettudatos magatartás széleskörű elterjesztése, környezetkárosító illegális hulladéklerakók megszüntetése. Civil szervezetek közösségi akcióinak, programjainak támogatása, különös tekintettel a megyei/térségi/települési szemétszedési, erdőtisztítási, folyópart rekultivációs, parkosítási, faültetési, virágosítási akciókra. A projekt célja különösen a városon átfolyó patakok környezetének rendezése, tisztántartása. 200 millió Ft

16 14. számú projekt 83-as főút Győr-Pápa közötti szakaszának modernizációja (ill. Devecserig történő meghosszabbítása) A projekt célja: A város becsatolása a nemzetközi úthálózatba az M1 autópálya biztonságos elérésének biztosítása jelenleg veszélyes leromlott állapotú, a településeken áthaladó, ott baleseti gócpontokat képező nyomvonal kiváltása katonai repülőtér polgári hasznosításának elősegítése nyomvonal Devecser felé történő meghosszabbítása egyben a Balaton ÉNY-i partvidékének megközelítési lehetőségeit javítja Pápa és Győr között 45 km hosszban fő út paraméterű út kialakítása, átkelési szakaszok kiküszöbölése, Pápa és Devecser között új főútvonal szakasz kiépítése meglévő mellékút hálózat felhasználásával Pápai járás és Pápa városa, továbbá Veszprém megye és a környező győri, Zala megyei területek lakossága és gazdasági szervezetei megfelelő fejlődési impulzust kaphatnak a projekt által nem ismert

17 15. számú projekt Győr-Celldömölk vasútvonal villamosítása A projekt célja a nemzetközi teherforgalomban jelentős vasútvonal állapotának javítása, modern, gazdaságos vontatási mód kialakítása. A pápai repülőtér polgári hasznosítása esetén a nemzetközi forgalomban meghatározó szerepet játszó vasútvonal kapacitásának bővítése. A projekt támogatottsága esetén a személyszállítás is gyorsabbá, valamint az utasok számára kulturáltabbá válik. A projekt tartalma a Celldömölk-Pápa- Győr között 75 km hosszú pályarekonstrukció és villamosítás. nem ismert

18 16. számú projekt Repülőtér vegyes hasznosítása a győri autóipari centrum és Nyugat-Dunántúli Autóipari Klaszter logisztikai ellátása céljából A projekt javaslat az Észak-Dunántúlon kialakult autóipari centrum logisztikájának biztosítására vonatkozik. A fejlesztéssel a régió piacra jutási lehetőségei növekednek. A jelenleg katonai célokat szolgáló repülőtér polgári hasznosításhoz szükséges infrastruktúra kialakítása valósul meg a projekt támogatottságával. nem ismert

19 17. számú projekt Pápa város keleti elkerülő út megépítése A projekt célja a városon áthaladó keletnyugati forgalom ( es utak) elterelése, a városi közutak tehermentesítése, az áthaladó nehéz teherforgalomtól, ezáltal a város közútjain a balesetveszély csökkentése. Az elkerülő út lehetőséget biztosít a tervezett kettős hasznosítású repülőtér fejlesztéshez. A projekt révén 8 km országos főút minőségű út építésére nyílik lehetőség. 8 milliárd Ft

20 18. számú projekt Zöld és barnamezős beruházások előkészítése a Pápai Ipari Parkban A projekt célja az Ipari Park ingatlanjainak hasznosítása, a betelepülő vállalkozások támogatása. Fontos cél továbbá, a környezetvédelmi stratégiában meghatározott feladatok végrehajtása, a lakóövezetből kitelepült vállalkozások új telephelyének kialakításához támogatás biztosítása. Befektetők számára vonzó, infrastrukturálisan jól ellátott ipari park további fejlesztése. 1 milliárd Ft

21 19. számú projekt Esterházy-kastély felújítás további ütemei: - kastélykert-kastélypark rekonstrukció - kastélypince felújítás - őrházak rekonstrukció A projekt keretében a felújított kastélyépülethez tartozó épületek, valamint azok környezetének felújítása, rendezése. A projekt által érintett építmények és zöldfelület egységes turisztikai hasznosítása. 2,5 milliárd Ft

22 20. számú projekt Várkertfürdő fejlesztése A projekt célja: fürdőkomplexum élményelemekkel történő fejlesztése központi épületbővítés gyógyvíz felhasználás fejlesztése a fürdőhöz kapcsolódó szálláshely fejlesztés Turisztikai fejlesztési koncepcióban meghatározottaknak megfelelően az idegenforgalom fellendítése, a színvonal növelése meglévő létesítmények fejlesztése szálloda építés 5 milliárd Ft

23 21. számú projekt Kerékpáros hivatásforgalom és turizmus fejlesztése, fenntartható települési közlekedésfejlesztés. Korszerű bérlési lehetőséggel kerékpáros közlekedés elősegítése a lakosság számára. A projekt célja az alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó stratégiai program keretében kerékpár kölcsönzők létesítésével a kerékpáros közlekedés segítése. Cél továbbá, a turisták bevonása a programba, a környék látványosságainak bemutatásával. A projekt keretében hangsúlyt fektetünk figyelemfelhívó akciók szervezésére is. 300 millió Ft

24 22. számú projekt Zsinagóga felújítása A projekt célja a meglévő épület teljes körű rekonstrukciója műemléki helyreállítással. A városi jelentőségű műemlék hasznosítása, a szakmai tartalom a korábbi pályázatban meghatározottak szerint történő végrehajtása. 2,2 milliárd Ft

25 23. számú projekt Belváros rekonstrukció II. ütem megvalósítása A projekt célja a Kossuth u., Március 15. tér, buszpályaudvar, piac, Türr Gimnázium rekonstrukciója, Fő utca közterület rendezése, Pápai áruház területének revitalizációja, Petőfi Sándor utca, Csáky utca, Korvin utca, Pálos tér közterület rendezése. A projekt végén a város polgárai számára élhetőbb környezet jön létre. 5 milliárd Ft

26 24. sz. projekt Közutak és közterületek fejlesztése, felújítása (belvároson kívüli területek) A projekt célja a közlekedési feltételek javítása, közösségi infrastruktúrák kiépítése a város területén. Meglévő nagy forgalmú gyűjtőutak felújítása, átépítése, vízelvezető rendszerek kiépítése, felújítása. A gyalogos közlekedést szolgáló járdák építése, felújítása, közvilágítás kiépítése, rekonstrukciója, közlekedésbiztonsági fejlesztések, leromlott utcák megújítása. 1 milliárd Ft

27 25. számú projekt Nagyvárosias lakókörnyezetek megújítása A projekt célja Vajda ltp., Igal ltp., Veszprémi út és környéke, Fáy A. ltp., Bástya ltp., Huszár ltp. városrészek nagyvárosias lakókörnyezeteinek megújítása. Közterületi létesítmények, járdák, parkolók, belső feltáró utak felújítása, szabadidős létesítmények (játszóterek) felújítása, zöldterületek rendezése, köztéri bútorok elhelyezése. 1,5 milliárd Ft

28 26. számú projekt Szennyvíztisztítás fejlesztése A projekt célja a stratégiai terveknek megfelelően a szennyvíztisztító telep továbbfejlesztése, az egységes iszapkezelés megvalósítása, energetikai program végrehajtása, környezetvédelmi előírások alapján. A keletkezett iszap hasznosításának korszerűsítése gázmotor beépítésével. 2 milliárd Ft

29 27. számú projekt Meglévő önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkció kialakítása A projekt célja: Színház épület Kékfestő Múzeum Huszár ltp. közösségi ház (HEMO) Zichy-ház akadálymentesítése Jogszabályokban meghatározott célok elérése. 254 millió Ft

30 28. számú projekt Türr István Gimnázium épület rekonstrukciója A projekt célja a gimnáziumnak otthont adó épület felújítása, bővítése. Az épület teljes körű felújítása, infrastrukturális fejlesztése, új tornaterem építése a hatályos szakmai előírások figyelembevételével. 2 milliárd Ft

31 29. számú projekt P + R parkolók kialakítása környezetbarát tömegközlekedés fejlesztése A projekt célja város belső területeit terhelő közúti gépjármű forgalom mérséklése, a közösségi közlekedés támogatása. P + R parkolók létrehozása az Ipari Parkban, illetve a város bevezető útjai mentén, ahonnan a személyforgalom közösségi közlekedés igénybevételével történhet. 100 millió Ft

32 30. számú projekt A Pápai Hús Kft-ben jelenleg is működő kutató labor továbbfejlesztése termék innováció érdekében A projekt célja: a jelenlegi termékkínálat fejlesztése, új termékek fejlesztése, piacra vitele jelenleg működő kutató labor korszerűsítése eszközök beszerzése 100 millió Ft

33 31. számú projekt Egykori hulladéklerakó telep környezetbarát energia célú hasznosítása A projekt célja: a biogáz előállításával, hasznosításával foglalkozó gazdasági társaság által készített tanulmány megvalósítása az egykori szeméttelepen elhelyezett hulladékból a keletkező gáz elvezetése keletkező gáz gázmotor beépítésével történő hasznosítása 800 millió Ft

34 32. számú projekt Városi kertészet, pisztrángos kialakítása a Tapolca patak meder rehabilitációjával összhangban A projekt célja az 5500 m2-en 1400 m2 fűthető és árnyékolható üvegház, egymedencés pisztrángnevelő mesterséges tó kialakítása, melynek hozama db pisztráng, környezetbarát fűtés- és hűtéstechnológia alkalmazásával. 181 millió Ft

35 33. számú projekt Napsugár bölcsőde felújítása, bővítése A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei férőhelyek száma iránti igény folyamatosan emelkedik a városban, amelyeket a 3 bölcsőde nem tud kielégíteni. A várakozók száma összesen 25 fő. További emelkedés várható amiatt, hogy a gyes mellett már 8 órában is dolgozhatnak a nők. A felújítás és a férőhelyek bővítése nagyon fontos a munkahelyek megőrzése és a nők elhelyezkedésének szempontjából. 130 millió Ft

36 34. számú projekt Szociális alapszolgáltatás (étkeztetés) infrastrukturális fejlesztés A projekt célja a szociális étkeztetést nyújtó Gondozási Központ területén működő tálaló, konyha és étkező felújítása, akadálymentesítése, energiatakarékos működtetése és a HACCP előírásoknak megfelelő tálalóeszközök, berendezések, bútorzatok beszerzése. A szolgáltatás fő idős, beteg, fogyatékos, rokkant, hajléktalan, rászoruló személy részére biztosít egyszeri meleg étkezést. A jelenlegi korszerűtlen, régi, elavult kiszolgáló helyiségek és azok berendezésének a cseréje mind szakmai, mind higiéniai szempontból elengedhetetlenül szükséges. 40 millió Ft

37 35. számú projekt Gondozási Központ közösségi terének kialakítása A szociális alapszolgáltatást nyújtó Gondozási Központ 6 szakfeladaton keresztül nyújt szolgáltatást, mintegy 1200 fő részére. Korcsoportonkénti bontásban az ellátotti kör a teljes életciklust magába foglalja (újszülöttől aggastyánig). Az igénybe vevők minden rétegből megtalálhatók. Jelenleg 2 épülettömbben funkcionálnak az ellátások, melyekhez egyik területen sem tartozik közösségi helyiség, illetve egy minimum fő befogadására alkalmas tárgyaló, előadó. A meglévő ingatlanon megépítendő új közösségi terem indokoltságát alátámasztja a napi feladat ellátási tevékenységek infrastrukturális hátterének javítása, az Egyesített Szociális Intézmény további feladat ellátásaiba való közös használat, valamint a Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén című pályázati projektben résztvevő hátrányos helyzetű csoportok nagyobb létszámú közösségi rendezvényeinek, oktatásának lebonyolítása, fejlesztése. A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgáltatás ezen a helyszínen megtartott esetkonferenciáival, ifjúságvédelmi kerekasztalaival, kábítószer egyeztető fórum üléseivel, tréningjeivel színvonalas akadálymentesített helybiztosítással és technikai felszereltségével hozzájárul Pápa város Drogstratégiájának és a Helyi Esélyegyenlőségi Program részterületének a megvalósításához. 25 millió Ft

38 36. számú projekt Bentlakásos Intézmény (Idősek Otthona) akadálymentesítése A bentlakásos intézmény telephelyének akadálymentesítése részben megvalósult. Az épületek adottságai miatt 2 helyiség akadálymentesítéséhez mobilrámpa beszerzése és beépítése szükséges. 10 millió Ft

39 37. számú projekt Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása 5 éven keresztül A Komplex humán szolgáltatás fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén című TÁMOP / számú projekt megvalósításához kapcsolódóan a hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek 2 x 1 hetes bentlakásos Balaton parti nyári táboroztatása valósul meg. 7,5 millió Ft

40 38. számú projekt Ipari műemléki létesítmények rekonstrukciója, újjáépítése A projekt célja: Nagyhantai malom újjáépítése az egyetlen, még eredeti formájában látható malomépület újjáépítése kistérség lakossága, turisták engedélyezési szintű tervekkel rendelkezik, pályázat került beadásra 200 millió Ft

41 39. számú projekt Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények energia-hatékonyság szempontjából történő megújítása A projekt célja: beavatkozási terv kidolgozása pályázat alapdokumentumainak alátámasztó terve pályázatok benyújtása épületek felújítása, fejlesztése 270 millió Ft

42 40. számú projekt Szociális alapszolgáltatások fejlesztése A projekt célja: beavatkozási terv kidolgozása intézményrendszer megújítása korszerűsítés keretében eszközbeszerzés épületek felújítása fejlesztése 30 millió Ft

43 CLLD projekt Az Esterházy-kastélyhoz tartozó egykori lovarda épületének rekonstrukciója, közösségi térré történő alakítása A projekt célja megújuló kastély épülethez tartozó egykori lovarda rekonstrukcióját követően a városban hiánypótló közösségi színtérré alakítása. A belváros és a kastély hasznosítása, önfenntartóvá, gazdaságossá tétele és egységes turisztikai és gazdasági hasznosítása. 2,5 milliárd Ft

44 Impresszum Kiadta: Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Jókai Mór Városi Könyvtár Nyomdája Felelős kiadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Készült: 500 példányban

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT S: 66/2014. (X.31.) MÖK határozat Tárgy: Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaihoz illeszkedő 2014-es projektlista elfogadása A Veszprém Megyei

Részletesebben

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető 6 2 Vezetői összefoglaló 7 3. A pályázattal érintett

Részletesebben

Gödöllő Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2020.

Gödöllő Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2020. Gödöllő Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2020. Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Várpalota Város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota Város integrált településfejlesztési stratégiája Várpalota Város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5/2014. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/167-28/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodása Stratégiai

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM SÁRVÁR VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK A 2014-2019-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRA TERVEZETT LEHETŐSÉGEIRŐL

GAZDASÁGI PROGRAM SÁRVÁR VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK A 2014-2019-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRA TERVEZETT LEHETŐSÉGEIRŐL GAZDASÁGI PROGRAM SÁRVÁR VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK A 2014-2019-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRA TERVEZETT LEHETŐSÉGEIRŐL Sárvár, 2015. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1 Jogszabályi háttér 1.2. A 2010-2014.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek:

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek: 7. SRATÉGIA A tervezett és szükségszerű város-rehabilitációs akciókat az integrált városfejlesztési stratégiára alapozva kell megvalósítani. A stratégia megalkotásakor alapvető elvárasként fogalmaztuk

Részletesebben

FEGYVERNEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

FEGYVERNEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 1/2014. FEGYVERNEK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020

Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020 Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zsolt Polgári István Babos Anikó főépítész stratégiai

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2014-2019. ÉVEKRE I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA

BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA BUDAKESZI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STARTÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben