Gazdasági eredmények a dualista Magyarországon (tétel)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági eredmények a dualista Magyarországon (tétel) 10.05."

Átírás

1 Gazdasági eredmények a dualista Magyarországon (tétel) as gazdasági kiegyezés hatása: Közös vámhatár (védelem a külföldi termékek ellen) Birodalmon belül szabaddá vált a szabad munkaerő áramlás Államadóság közös kezelése 70%-30% arányban Közös bankrendszer (OM nemzeti bank). Közös pénz ezüst korona, majd később arany Vasúti és hírközlés egységes díjszabása (olcsó, mert az állam támogatta) Jogi alapot teremtett, ami lehetővé tette, hogy Magyarország befogadja az Osztrák tőkét Egy időben van a II. ipari forradalommal as évek fordulóján (elektromosság, benzinmotor) Magyarország Anglia Handicappel (előnnyel indultunk) Magyarország a vezető gazdasági fejlődést érte el. Szükséges a tőke mennyiség (piac) - Hitelélet (pénzügyrendszer): Kezdetben 60%-os osztrák tőke volt az országban, aztán a Magyarországon megtermelt tőke, magyar kézen volt, így a gazdaság motorjává válik Magyarország. A külső és a belső tőke részesedése a magyarországi beruházásokból. Időszak osztrák és külföldi tőke belső tőke Létrejönnek: Takarékszövetkezetek Banki vállalkozások Első részvénycsomag Tőzsdepalota (mai tv székház) Részvénytőzsde A politikai élet stabil, ezért érdemes ide befektetni. - Mezőgazdaság: % 40 % % 55 % % 75 % Kisparaszti rendszer: Egyházi és világi birtokok - Folyamatosan haldoklik, mivel a nagybirtokok elnyomják a kisrendszert - Átváltottak 3 nyomásos gazdálkodásra - Új termőterületek - Földeket veszítenek el, elzselléresednek - Földosztást követelnek - Létrejönnek a paraszti lázongások - A mezőgazdasági vállalkozássá alakul a nagybirtok vállalkozóvá válik (junker) - Új mezőgazdasági gépek (kombájnok, vasekék) - Új állatállomány - Istállózó állattartás nagy istállózó rendszer lesz ben jó árban van a gabonánk ben gazdasági válság üti fel a fejét, ezért a 80-as évektől változtatni kell az élelmiszerek termelésén. 1

2 - Könnyűipar: - Nehézipar: Malomipar Duna mentén végig kialakul Cukorgyártás új találmány a répacukor Csokoládégyárak jönnek létre, amely csokiknak a minősége vetekszik a svájciéval. Húsfeldolgozás Pesten közvágóhíd, szalámigyárak (pick, hertz) Szeszgyártás pálinka, bor, sör (zwack) Papírgyártás Bányászat Gépgyártás, vasgyárak Selmec, Fertő, Arad, Benzinmotor porlasztó (Bánki- Csonka) Transzformátor (Jedlik), Dinamó Ötvös inga (Ötvös Lóránt) Léghajó Wolframos izzó - Kereskedelem: Vasúthálózat: A kiegyezést követően minden befektetés a vasút felé fordult. Kezdetben magántársaságok építették a magyar vasúthálózatot, ami rengeteg visszaélést vont maga után. (Lónyay Menyhért kormánya 1872 ben ebbe bukott bele.) Folyószabályozás Fiumei tengeri kikötő Folyami kereskedelem - Idegenforgalom: Budapest központtá válik Az Osztrák-Magyar monarchia társadalma ben 55% re 45% Nemzetiségű. - Okai: El kellett hagyni szülőföldjüket, hogy munkát találjanak. A lakosság nagy része (szlovák, román, magyar) kivándorolt. - A XX. század elejére befejeződnek a vasútépítések, így sokan elveszítik a munkájukat, ezért kénytelenek kivándorolni ban megszületik az Ötvös féle nemzetiségi törvény.: Az általános iskolában minden saját anyanyelven tanulható. A felső iskolában az idegen nyelvnek a magyarnak kell lennie. Egyetemen mindent magyarul kell tanulni. Feltétel: - Nem lehet elszakadni a magyar nemzetiségtől - Nem lehet saját törvényük. Baja: - Nincs megfelelő számú anyanyelvű tanár, hivatalnok es években megszületik Lex Apponyi törvény: Korlátozza az anyanyelv használatát. Megszűntek az anyanyelvi iskolák. Erőszakos elmagyarosítás. 2

3 - Trialista gondolat születik meg (Szlovák, Magyar, Osztrák) - Vallási megosztottság is csökken: Román Ortodox egyház Ők támogatták az elszakadást Zsidók Megkezdődik az egyenjogúsítás (1895-re bevett vallás a zsidó) - Német nyelveket használnak - Magyar nemesi címet választanak - Változott a cigányok szerepe: Faluban nem szívesen látják őket. Alacsony műveltségűek Csak szakértelem nélkül dolgoznak. Nincs egészségügyi központjuk tól Budapest Nyugati civilizációk központja A parasztok itt már nem otthon szövik a ruhájukat. - Két részre osztódott Magyarország: Polgári Feudális - Nagypolgárság - Elit - Városi középosztály - Dzsentri - Kispolgár - Parasztok - Munkás - Zsellér - Nagypolgárság: - Városi középosztály: orvosok, ügyvédek, mérnökök 1 fizetésből el tudják tartani a családot (nyaralás, színház, étterem) - Kispolgár: Saját vállalkozásuk van Nem elegendő egy fizetés (1-2 gyermek is kénytelen dolgozni). A kispolgári réteg adja: városban rendőr (vaskalapos), vidéken csendőr (díszes tollas fejfedő) - Munkás: Várják, hogy beszívja az ipar Elit: Arisztokrácia Politikai vezetetésre termett (csak a legmagasabb tisztet betöltők - Dzsentri (úri középosztály): Munkát kénytelenek vállalni, de eljátssza a nagymenőt(ő a falu elitje) Vidéki hivatalnokok - Parasztok: Tájegységenként más népviselet, elmaradott életmód növekszik, bérmunkát kell elvállalnia. Növekszik a számuk a nincstelen parasztoknak. - Zsellér Agrárproletár: megélhetését cselédként végzi, lelki terrornak vannak kitéve családok tucatjai. - Politika: - A korszak politikai helyzete: Szétválasztódik az egyház és az állam egyháztalanított állam Megjelenik az ateista gondolkodás (hitt nélküli) XX. század elején megjelennek az állami esküvők, ami felbontható Obstrukció: Minden törvényi bekezdéshez törvényi javaslatot adtak be Lehetetlenné próbálták tenni a kormány munkáját 1890-ben megalakul a MSZDP Magyar Szociál Demokrata Párt) - Újságja: Népszava - Titkos választó jog Munkásvédelem (szabadság, 8 óra munka) Szélső bal Nem jó a kiegyezés Függetlenség és 48-as párt - Ellenzéki pártjai: Katolikus néppárt Bal közép (Tisza Kálmán) átalakul Jó a kiegyezés, de később változtatni kell rajta Szabadelvű párt Tisza Kálmán miniszter, ha nem változtat a kiegy.-en - Csendőrséget hoznak l. - Közigazgatási rendszert vezetnek be - Zsidó bevett vallás lesz - Arany korona - Polgári anyakönyvvezetés Deák kormány ( ) A kiegyezés így jó, ahogy van Andrási gyula miniszterelnök, majd később külügyminiszter lesz OMM-MO 3

4 ben megbukik a szabadelvű párt (zsebkendő szavazással) - Materialista gondolkodás vallás nélkül ben szövetséget (koalíciót) kötöttek a Katolikus néppárt és a Függetlenség és 48-as párt. - Ferenc József mégsem a győztes pártból nevezi ki a minisztert, helyett Fejérváry Gézát (F.J. testőre), ami miatt patthelyzet alakul ki, így kénytelen engedni a Függetlenség és 48-as párt. - Általános és titkos szavazást vezetnek be a választójogra 1907-ben bevezetik a Lex Apponyit ben a választók megbuktatják a pártot. később Károlyi Mihály veszi át a vezetést. - Nemzeti Munkapárt jön létre a Szabadelvű pártból, ami komoly akadályokba ütközik vezetője: Tisza Kálmán. Balkáni háború ( nagy Románia, Szerbek) - Az alföldi régióban 3 millió koldus van a magyar területeken. Megszűntek a munkák Földosztást követlenek, amit a Monarchia képtelen megoldani Háborút uszítanak a vérfrissítés miatt. - 2,5 millióan vándorolnak ki ben a fővárosban is zavargások alakulnak ki Vérvörös csütörtök Tömegekbe lőnek A nép munkát, - kenyeret követel - Kialakultak a szakszervezetek ben Tisza István ellenzi a háborút, mivel nincs felkészülve Magyarország június 28-án délelőtt 11 óra után pár perccel a szarajevói Appel-rakpart és a Ferenc József utca sarkán Gavrilo Princip (Szerbiai és Orosz összeesküvés hatására) többször egymás után meghúzta revolvere ravaszát. A lövések halálosan megsebesítették Ferenc Ferdinánd főherceget, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét és feleségét. - Ferenc Ferdinánd halálával kialakult az I. világháború. (amit elveszítünk) Monarchia fő bűnössé válik, így ezzel együtt Magyarország is ben meghal Ferenc József Világ az I. világháború előtt (Boldog időszak) ( ) - A II. ipari forradalom gépesítette a haditechnikát, amit nem tudtak kipróbálni, mert béke időszak volt. - Spanyol- Portugál: - Anglia: elveszítette nagyhatalmát a világ legnagyobb tengeri flotta hatalmas nagy hadihajókat építettek, fél méteres páncéllal (kb db) gyarmatosít, gazdasága fejlődik politikai nézetük: o nincsenek állandó barátaink, csak állandó érdekeink o Belgium semleges legyen o Boszporusz legyen a töröké o gyarmati fölény 4

5 - Franciaország: 1848-ban Franciaországból indult ki a forradalom III. Napóleon (populizmus) Bonapartizmus 1870 után már csak a bosszúról szólt a politikájuk, elsődleges szempont az volt, hogy revansot vegyenek a németektől. Politikában megjelenik a média (újság, híradás) Népszavazással császárrá teszi magát III. Napóleon. - Oroszország: Európa csendőrei, de nagyon elavult. Erős katonai hatalom Pánszlávizmus minden szláv népet bekebelezni. Mi is célponttá válunk Boszporusz elfoglalása - Osztrák-Magyar monarchia: 1867-es kiegyezés hatására fellendül a gazdaság és megindul egy gazdasági előrenyomulás a Balkánon. - Poroszország: Ebben az időszakban jön létre. II. Vilmos szerint az egész világnak németnek kell lenni így közellenséggé válnak. - Hollandia: - Olaszok: Ekkor egyesül Olaszország - Egyesült államok: - Japán: Esszé felépítése TÉMATARTÁS - TÉR IDŐ (fontos) - FOGALMAK - FORRÁSOK ELLEMZÉSE ÉS KÖVETKEZTETÉS - OK- OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS - NYELVHELYESSÉG Nagyhatalmak Régi Orosz Angol Francia Ausztria Török Új Prosz - Német Olasz USA Japán - Olasz egység mozgalom - Német egység - Lengyel probléma - Balkáni kérdés 5

6 - Olasz egység: Franciaország Szard- Pienout uralkodója Victor Emanuel Osztrák-Magyar Monarchia Két jelentősebb tartomány felett rendelkeznek, Velence és Lombardia Róma Ausztria hűbéresei tavaszán Cavour katonát küldött Krímbe. Ausztria nagyon ragaszkodott az itáliai birtokaihoz, ezért a piemonti miniszterelnök titkos szerződést kötött a Francia uralkodóval, III. Napóleonnal, aki szintén nem nézte jó szemmel az Olaszországi Habsburg jelenlétet. Az alku szerint Franciaország Savoya és Nizza átengedésének fejében támogatja az olasz álam létrehozását, mind diplomáciai, mint katonai téren. - Cavour zseniális diplomáciájának köszönhetően Ausztria 1859-ben hadat üzent Piemontnak ben kitört egy háború, tétje az osztrákok megverése, Magentánál összecsaptak az olasz haderővel, és vereséget szenvedtek az osztrákok. - Egy Durant nevű svájci polgár látta, ahogy a csatamezőn fekvő sebesültek százai halnak meg a szervezett ellátás hiányában, és visszatérve Genfbe megalapította a Nemzetközi Vöröskeresztet ban Szicíliában Garibaldi szállt partra, s elfoglalta Nápolyt és Szicíliát ben felajánlotta az általa elfoglalt országot a nemzet egyesítésért cserébe, s március 18-án létrejött az egységes olasz királyság, mely Róma, és Velence kivételével egész Itáliát magába foglalta. Cavour ismét megmutatta remek politikai érzékét azzal, ahogy elfogadtatta az európai hatalmakkal az új királyságot ban az olaszok elfoglalják Velencét szeptember 20-án az olasz sereg bevonulhatott Rómába, létrejött a teljes Itáliát magába foglaló egységes olasz nemzeti állam. 6

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE

A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE A KIEGYEZÉS MEGKÖTÉSE I. A Bach-korszak vége: 1859-ben Ferenc József meneszti Alexander Bach-ot a rossz gazdasági helyzet és az olaszokkal szembeni katonai vereség miatt (lásd: olasz egység). 1860. október:

Részletesebben

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig (1849-1867) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer;

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kora

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kora Az ipari forradalom és a nemzetállamok kora dr. Keserű Barna Arnold PhD hallgató, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék (SZE DFK) Az ipari forradalom előfeltételei Angliában az eredeti tőkefelhalmozás

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Előzményei: a 16.-17. században megjelenő új természettudományi ismeretek a középkori világkép szétesése új filozófiai áramlatok megjelenése Felvilágosodás: 18. századi

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

BRYAN CARTLEDGE TRIANON

BRYAN CARTLEDGE TRIANON BRYAN CARTLEDGE TRIANON egy angol szemével OFFICINA KIADÓ Copyright: Bryan Cartledge Eredeti kiadás: Haus Publishing Ltd, 2009 70 Cadogan Place London SW IX 9AH www.hauspublishing.com A mű eredeti címe:

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE 1. A magyar nép eredete 1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát-medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) eredetmondáink

Részletesebben

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914)

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) Az önkényuralom 1. A megtorlás Haynau ( brescai hiéna ) által vezetett megtorlás időszaka 1849-1850 Október 6. Arad 13 honvédtábornokot,

Részletesebben

AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN

AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN Anglia Nagy gyarmatbirodalommal rendelkezik (India, Egyiptom, Szudán, Kenya, Nigéria, Pretoria). A pénzügyi és kereskedelmi világ vezetője.

Részletesebben

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865)

AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) AZ ÖNKÉNYURALOM KORA (1850-1865) 1. Ferenc József 1850 nyarán meneszti a közutálatnak örvendő Haynaut. (Egész Európa megvetette Ausztriát Haynau módszerei miatt.) 2. A terrort az önkényuralom követi: két

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

A reformok megindítói: Széchényi István és Wesselényi Miklós

A reformok megindítói: Széchényi István és Wesselényi Miklós A reformok megindítói: Széchényi István és Wesselényi Miklós Reformkor: Magyarország történetében az 1830-tól 1848. március 15-ig tartó időszak, amelynek fő célja a gazdaság, a társadalom átalakítása.

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

A Dél-tiroli német kisebbség törekvései

A Dél-tiroli német kisebbség törekvései Oppe Orsolya A Dél-tiroli német kisebbség törekvései Olaszországban az etnikai és regionális megosztottságoknak mély gyökerei vannak. A már meglévő klasszikus regionális különbségeket és az újonnan keletkező

Részletesebben

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu borító 1 Történelem emelt szintű szóbeli érettségi tételek 2011. május-június 2 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A magyar gazdaság a XIV-XVI. században... 4 4. A világgazdaság

Részletesebben

Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS

Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM munkafüzet 7. Játékos feladatok Horváth Péter tankönyvéhez MEGOLDÓKULCS NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST Csepela Jánosné, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2010 Nemzeti Tankönyvkiadó

Részletesebben

Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT

Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén SZAKDOLGOZAT Budapest 1995. szeptember Mottó: A nacionalizmus általában azt jelenti, hogy a nemzeti vonás megerôsödik, és az embercsoport a normális

Részletesebben

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba A Rákóczi szabadságharc veresége után az uralkodó III. Károly (1711-1740) osztrák császár és magyar király megtartja a szatmári békében rögzített pontokat.

Részletesebben

História 1994-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1994-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1994-056 História 1994-056 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

Világháborúk sodrában (1914 1945)

Világháborúk sodrában (1914 1945) Világháborúk sodrában (1914 1945) 235 A KORSZAK KRONOLÓGIÁJA 1914. június 28. Szarajevóban meggyilkolják Ferenc Ferdinándot és feleségét 1914. július 28. Az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának,

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A DUALIZMUS KORA 1867-1914. Kozári Monika

MAGYARORSZÁG A DUALIZMUS KORA 1867-1914. Kozári Monika 16 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A DUALIZMUS KORA 1867-1914 Kozári Monika KOZÁRI MONIKA A dualizmus kora 1867-1914 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ írta: Kozári Monika Főszerkesztő: Romsics Ignác

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben