A pályázatírás alapfogalmai (pályázat, projekt, program, stb.,) Az információforrások és a pályázatfigyelés alapelemei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pályázatírás alapfogalmai (pályázat, projekt, program, stb.,) Az információforrások és a pályázatfigyelés alapelemei"

Átírás

1 1. nap Kellermann Éva 1. Téma: Pályázatírás 1.1. Résztéma: Pályázati alapismeretek A pályázatírás alapfogalmai (pályázat, projekt, program, stb.,) Az információforrások és a pályázatfigyelés alapelemei 1.2. Résztéma: Közösségi programok Az EU pályázati kaleidoszkópja A közösségi programok Az uniós pályázati rendszerek

2 2. nap Kellermann Éva 1. Téma: Pályázatírás 1.1. Résztéma: Projektmenedzsment I. A projektmenedzsment alapjai. A pályázatkészítés modellje. Igényfelmérés, helyzetfeltárás: érintett érdekcsoportok elemzése Résztéma: Projektmenedzsment II. Partnerkeresés. SWOT-elemzés. Logikai kerettervezés. Problémafa és célfa. Disszemináció és fenntarthatóság.

3 3. nap Dőry Jenő 1. Téma: A pályázat pénzügyi tervezése. Az üzleti terv általános felépítése 1.1. Résztéma: Üzleti terv felépítése Vezetői összefoglaló érdeklődést felkeltő tartalmi elemek teljes terv lényegi kivonata célszemélyek - potenciális befektetők, hitelezők stb. meggyőzése a teljes tervezet megírását követően kell elkészíteni. A vállalkozás és profilja általános bemutatása vállalkozás kereteinek (telephelye, létszáma, jogi forma, tulajdonosi összetétel, szervezeti felépítés, jegyzett tőke, alapítás dátuma stb.) ismertetése Tevékenység típusának meghatározása ( termék-előállítás, szolgáltatás : TEÁOR. ) Termék ismertetése (A termék fizikai leírása, a termék felhasználhatósága és vonzereje, a termék fejlettségi szintje, minősége) Feltételek: piaci(szállítók-vevők), műszaki(eszközök, épület), személyzeti, pénzügyi stratégiai pozíció Beruházás célja: Fennmaradás Terjeszkedés Diverzifikáció Minőségi váltás Profilváltás 1.2.Résztéma: Feltételrendszer Marketing terv. Piackutatás. Marketing stratégia Piac és lehetőségek meghatározása Konkurencia felmérése, piackutatás Piaci rés, célpiac, szegmentálás Termékpozícionálás marketing mix, 4 P rendszer ( price, product, promotion, place ) értékesítési prognózis, piaci részesedés kiegészítő anyagok, kimutatások Műszaki megvalósíthatóság vizsgálata Termékfejlesztés Gyártási eljárások ( műhely, sorozat, egyedi ) karbantartás logisztika, anyaggazdálkodás (JIT) Ütemezés: nagyobb események és azok bekövetkeztének valószínű időpontját tartalmazza

4 időkeretbe foglalja a tervet összevetési alapul szolgál a jövőbeni tényadatok értékeléséhez. Személyzeti háttér és szervezeti felépítés szakmai gárda bemutatása és színvonala, szervezeti felépítés, a jogkörök tisztázása, Alapító vállalkozók Aktív befektetők, tulajdonosi megoszlás Kulcsfontosságú alkalmazottak ( név - pozíció - feladat - és jogkör - bérezés) humánpolitikai stratégia felvázolása Struktúra és tőkésítés. a pénzügyi hozzájárulás formájának megadása tőkeigény, tőkeszerkezet meghatározása Pénzügyi terv: Előrejelzések alapját képező feltételrendszer Öt évet vagy legalább 3 évet felölelő eredménykimutatás, az első két évre vonatkozóan negyedéves bontásban is Cash flow kimutatások Aktuális mérleg és a következő 5 évre vonatkozó mérlegtervezet Fedezeti küszöb elemzések, megtérülési, jövedelmezőségi mutatók Mellékletek A vezetők szakmai életrajza Konkurenciaelemzés Értékesítési előrejelzés piaconkénti megoszlása Termékenkénti nyereségelemzés Titoktartási nyilatkozat

5 4. nap Vida Szabolcs 1. Téma: Európai Regionális Fejlesztési Alap ERFA működése és szabályai Elszámolható költségek, támogatható területek Hazai ERFA programok (GVOP, ROP, KIOP, HEFOP) aktuális pályázatok végrehajtás Horizontális elvek: fenntarthatóság és esélyegyenlőség Mintapályázatok 2. Téma : A kohéziós (strutkurális alapokat, kohéziós alapot magában foglalóó) politika változásai 2007-től pénzügyi feltételek változásai szabályozásai keretek támogatható területek intézményrendszer

6 5. nap Vida Szabolcs 1. Téma: Magánvállalkozások számára nyújtott állami támogatások szabályai state aid (állami támogatás) szabályozás EU-szinten hazai állami támogatási szabályok esettanulmányok 2. Téma: A hazai területfejlesztési és egyéb támogatások A területfejlesztés intézményrendszere (fejlesztési tanácsok, ügynökségek, kistérségek, társulások, területi fejlesztési koncepciók,stb.) hazai források: TEKI,CÉDE,TRFA Forrásszerzési módok Vállalati és önkormányzati támogatások Támogatási címek, felhasználási szabályok államilag támogatott hitelprogramok, kockázati tőke, faktoring, egyéb hazai programok Téma: Egyéb uniós támogatások (nem közösségi kezdeményezések): 6. K+F keretprogram informatikai programok (econtent Digitális tartalomfejlesztés,safer USE OF INTERNET,IDA Hatóságok közötti adatfeldolgozás,eten) egyéb támogatások(kkv, energia, egészségügy,adminisztráció) tisztán hazai támogatások (KKV-k számára, energiahatékonyság, turizmus, hitelprogramok, külkereskedelem, kockázati tőkealapok) Közösségi kezdeményezések köre: INTERREG III EQUAL

7 6. nap Vida Szabolcs 1. Téma: Pályázatkészítési ismeretek: Stratégiai tervezés, pályázatfigyelés Projekt illeszkedése a fejlesztési célokhoz Projekt leírása Indikátorok Pénzügyi tervezés (projekt költségvetése, támogatási intenzitás, bruttó/nettófinanszírozás) Végrehajtás (mérföldkövek) Horizontális elvek Elszámolható költségek Kiválasztási és megfelelési kritériumok Kizáró okok 2. Téma: Pénzügyi Tervezés és további tervezési feladatok Adózási kérdések, ÁFA visszaigénylési lehetőségek, pályázatok pénzügyi koordinációja, pályázati források összeférhetetlensége, effektív támogatási arányok meghatározása, az önrész meghatározása (állami támogatástól mentes, és közvetve támogatott önrész szabályai), az önrész finanszírozási lehetőségei elnyert pályázati források leszámítolása pályázati források beérkezése és likviditásmenedzsment a projekteredmények középtávú fenntartásának költségei, középtávú pénzügyi terv a foglalkoztatási/humánerőforrás terv pénzügyi vonatkozásai - ezen belül a szükséges dokumentációs elvárások Megvalósíthatósági tanulmány Humánerőforrás terv Hulladékgazdálkodási terv Környezetvédelmi terv Energiagazdálkodási terv szükséges engedélyek 3. Téma: Közbeszerzési ismeretek gazdasági szemmel A magyar közbeszerzési piac várható fejlődése, különös tekintettel az uniós forrásokra, európai közbeszerzési adatbázis hazai közbeszerzési szabályok példák

8 7. nap Zöldréti Attila 1. Téma: Az Európai Unió közös mezőgazdasági politikája Az Európai Unió és a hazai költségvetés összefüggései A közös mezőgazdasági politika (CAP) finanszírozásának eszközei A CAP pillérei és a vidékfejlesztés kérdése az EU-ban A normatív és pályázatos támogatások és ellenőrzésük 2. Téma: A strukturális politika érvényesítése az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programban (AVOP) 2.1. Résztéma: EMOGA alapjainak ismertetése Az EMOGA és azon belül az AVOP szerepe a vidékfejlesztésben Programozás és tervezés Támogatási jogcímek az AVOP keretében Jogosultsági és kiválasztási kritériumok, a támogatási döntés folyamata Monitoring és értékelés 2.2. Résztéma: Forrástervezési típushibák 2.3. Résztéma: A pályázatírás 10 parancsolata AVOP támogatásokra Európai Uniós támogatási elvek Jogosultsági kritériumok és kapacitás korlátok Az uniós normáknak való megfelelés követelménye 2.4. Résztéma: Az üzleti terv és a megvalósíthatósági tanulmány követelményrendszerének összehasonlítása 2.4. Résztéma: Pályázatírási típushibák bemutatása esettanulmányokon keresztül

9 8. nap Bátkiné Juhász Judit 1. Téma: A foglalkoztatáspolitika és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi koordinációja az Európai Unióban 1.1. Résztéma: Az Európai Foglalkoztatási Stratégia A foglalkoztatáspolitika közösségi koordinációja kialakulásának története és okai Az Európai Foglalkoztatási Stratégia első hat évének jellemzői, tapasztalatai Az első hat év tapasztalatai és a közös stratégia aktuális reformjának jellemzői 1.2. Résztéma: A Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Stratégiája A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi koordinációja kialakulásának története és okai A Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Stratégiájának jellemzői

10 9. nap Zöldréti Attila VÁLASZTHATÓ! 1. Téma: Vidékfejlesztés a gyakorlatban 1.1. Résztéma: A Garancia Alap és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Az Európai Unió új vidékfejlesztési politikájának összefüggései Ki a jobb? Vidék, vagy fővárosok kérdése az EU-ban 1.2. Résztéma: Mire pályázzunk az NVT intézkedései köréből Programozás, tervezés A végrehajtás intézményrendszere A pályáztatás folyamata és a támogatási döntés A pénzügyi keretek alakulása A monitoring és értékelés Típushibák feldolgozása A hallgatók megismerik az NVT intézkedéseit, a jogosultak körét és a pályázatírás módszertanát.

11 9. nap Bátkiné Juhász Judit VÁLASZTHATÓ! 4. Téma: Európai Szociális Alap típusú projekt példák 4.1 Résztéma: Három különböző célcsoportot érintő Európai Szociális Alap típusú kísérleti projekt megvalósítása Résztéma kifejtése: Középpontban a nők akcióprogram a nők esélyegyenlőségének megteremtésére a Szegedi Ifjúsági Ház Kht.által megvalósított projekt bemutatása EUROMA-NET; Regionális programrendszer a cigányság fenntartható foglalkoztathatóságáért a Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ által megvalósított EQUAL projekt bemutatása Értelmileg akadályozott fiatalok integrált foglalkoztatásának rendszerszemléletű modellje Debrecen Megyei Jogú Város Szociális Szolgálata által megvalósított projekt bemutatása 5. Téma: A projektelőkészítés támogatása 5.1 Résztéma: Az Európai Pályázat Előkészítő Alap (PEA) Résztéma kifejtése: A PEA célkitűzéseinek ismertetése, milyen támogatás vehető igénybe és hogyan a PEA keretében. Pályázat előkészítéshez igénybe vehető segítség. 6. Téma: Projekttervezési kalauz 6.1 Résztéma: Az inspirációtól a projektötleten át a pályázati projektig Résztéma kifejtése: Miből lehet Európai Szociális Alap által támogatott projekt? Hogyan fogjunk hozzá a tervezéshez és a partnerségi kapcsolat kiépítéséhez? 6.2 Résztéma: A projekttervezés gyakorlata Résztéma kifejtése: Hogyan kell megtervezni a projektet? Célkitűzések és célcsoport meghatározása, igényfelmérés, partnerek bevonása, koordinációja, tevékenységek megtervezése, időbeli ütemezés, emberi erőforrások, költségvetés tervezése, indikátok meghatározása, elért eredmények értékelése, fenntarthatóság 6.3 Résztéma: Esettanulmány Résztéma kifejtése: Egy konkrét projektötletből kiindulva egy teljes projektjavaslat közös kidolgozása megadott struktúra alapján

12 10. nap Zöldréti Attila VÁLASZTHATÓ! 7. Téma: Beruházás típusú pályázatok kiscsoportos kidolgozása A beruházás, vagy fejlesztési típusú pályázatok közös ismérveinek áttekintése 7.1 Résztéma: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében támogatható projektjavaslat kidolgozása kis csoportokban team-munka, moderátor irányításával 7.2. Résztéma: Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programban (AVOP) kiválasztott intézkedéséhez tartozó pályázat összeállítása team-munka, moderátor irányításával 7.2 Résztéma: Kidolgozott projektek bemutatása A kidolgozott projektjavaslatok team-enkénti bemutatása (szóvivő), közös értékelése, tapasztalatok összevetése, hibák feldolgozása! 7.3. Résztéma: Ami a legfontosabb! Tájékozódás és az információs csatornák megismerése!

13 10. nap Bátkiné Juhász Judit VÁLASZTHATÓ! 7. Téma: Adott projektjavaslat csoportos kidolgozása 7.1 Résztéma: Az Európai Szociális Alap keretében támogatható projektjavaslat kidolgozása kis csoportokban Önálló team-munka, konzultációs lehetőséggel 7.2 Résztéma: Kidolgozott projektek bemutatása A kidolgozott projektjavaslatok team-enkénti bemutatása (szóvivő), közös értékelése, tapasztalatok összevetése nap: Vizsga és oklevélátadás 1. Írásbeli teszt 2. Oklevél megszerzése

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Tematika: I. Fogalom II. Történet -előcsatlakozási alapok III. Jogforrások IV. Alapelvek V. Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A honvédelmi tárca kapcsolódása az Európai Uniós pályázati tevékenységhez

A honvédelmi tárca kapcsolódása az Európai Uniós pályázati tevékenységhez A honvédelmi tárca kapcsolódása az Európai Uniós pályázati tevékenységhez Magyar Ferenc Mészáros Judit mk. ezredes õrnagy Az Európai Uniós pályázat lehetõség arra, hogy a közösség adott országai, közöttük

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01.

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Vidék- és területfejlesztés 10.

Vidék- és területfejlesztés 10. Vidék- és területfejlesztés 10. A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere és nyomon-követése Dr. Dorgai, László Vidék- és területfejlesztés 10.: A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés MŰHELYVITÁRA Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Bevezetõ... A projektötlettõl a projekt lezárásáig: projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépésrõl lépésre...

Bevezetõ... A projektötlettõl a projekt lezárásáig: projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépésrõl lépésre... Tartalomjegyzék Bevezetõ... 1. FEJEZET A projektötlettõl a projekt lezárásáig: projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépésrõl lépésre... 2 3 I. A projekt létrehozása... 1. Projekttervezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE KÖZGAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY, VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben