(Ez a keret gyakorlatilag végtelen nagyságú)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Ez a keret gyakorlatilag végtelen nagyságú)"

Átírás

1 1 TANÁRI LELKINAP Intézményünk tanári kara évről évre részt vesz a kimondottan számunkra rendezett lelkinapokon. Emlékezetes eseményeink ezek; a meghívott előadókra és a tőlük hallott felemelő szavakra sok év után is hálásan gondolunk. Március 30-i, nagyböjti találkozásunk is ilyen volt, melyet elsősorban Binszki József Baja-Belvárosi plébános úrnak köszönhetünk. Az előadáshoz a már jól ismert mohácsi Szent János Hotel nyújtott otthont, és hogy semmi másra ne legyen gondunk, kitűnő ebédet is kaptunk. Délután a közeli Belvárosi Plébániatemplomban pedig szentmisén vehettünk részt. Az előadást áhítattal hallgattuk, főleg azért, mert a központi gondolata maga az ÁHÍTAT volt. A bevezetőben ígért vallási, pszichológiai és egyéb aspektusokból való megközelítés érdekes és tartalmas volt. Először csak azon dolgokat idéztük fel, amelyek spontán módon áhítatot nyújtanak már kisgyermek kortól az emberben; pl. a Karácsony a Betlehemmel, egy kisbaba születése, egy nagybeteg ember szenvedése, vagy éppen a természetjárás. Lényege, hogy a keletkező érzelmekhez kötődik, így ég be a tudatba, és amíg a tudás idővel kikopik, az érzelmi töltöttség életünk végéig megmarad. Végül is az áhítat képes elvezetni az embert az Istenhez. Áhítatban születhet meg a HIT, ezért is olyan fontos. Az áhítat érzése egy képesség, amely tanítható; felemelő családi vagy vallási szokások ismétlődése nyomán kialakítható a gyermekben. Tárgya valami, ami nincs a hatalmamban, fölöttem áll. Az erre való RÁCSODÁLKOZÁS maga az áhítat. Mindennek szerepe van az ALÁZAT kialakításában is. Szemléletes magyarázatot ad a tudásszint körökkel való ábrázolása. Aki már valamennyit tud, könnyen azt hiszi, hogy az az ő érdeme, magát tökéletesnek minősítve. Mivel tényleges értéke mindennek csekély, kis körrel ábrázolható. A körön belüli rész az adott személy kis tudását, az azon kívüli pedig a világmindenséget jelenti. A két halmaz határa a kör kerülete. Kis körnél ez kicsiny hosszúságú és jelentőségű. (Szűk látókörű.) Mivel csak ezzel lát a mindenségbe, valójában keveset lát. Nem is igen várható el, hogy ezen a kis horizonton hosszan érintkezzen az általa nem ismert végtelen tudással. Ennek ellentéte a csúcstudósok által érzett lelki jelenség; a tudós tudatlansága. Mivel ő már nagy dimenzióban érintkezik a világmindenség tudásával, egyre jobban érzi, hogy mily csekély az ő összes tudása a lehetséges totális tudáshoz képest. Ez növeli az alázatot, míg a szűklátókörűség bezár, és saját magát nagyra tartva soha nem ismeri meg az alázat érzését.

2 2 Az egyén által még meg nem ismert tudás Az egyén által még meg nem ismert tudás Az egyén tudása Az egyén tudása (Ez a keret gyakorlatilag végtelen nagyságú) Az előadó gondolatmenetének következő kategóriája a TITOK volt. Olyan valami, ami tőlem nagyobb, és nincs a hatalmamban. Vallási értelemben ez a misztérium. Pl. Mózes az égő csipkebokornál. Érdekes, hogy azonnal az Úr neve után érdeklődik, de nem kapja meg. Miért akarod tudni? Isten is titok. Újabb fontos fogalom: a SZENT. Olyan titok, amely fölöttem áll, bennem áhítatot és tiszteletet kelt. Átélem a kicsinységemet. Mircea Eliade: A szent és a profán című könyve végigvezeti a különböző kultúrák szentnek tartott motívumait, és összeveti a profánnal igen érdekes könyv. Érdekes szójáték : a tempus és a templom = az idő és a tér keresztmetszetében történik a SZENT-tel való találkozás. Említésre kerültek az Embertárs című folyóiratban megjelent Tilmann Moser pszichoanalitikus gondolatai, amelynek lényegi összefoglalása: Minden az áhítatnál kezdődik. Emellett taglalja, hogy az emberiség legnagyobb 3 baja (napjainkban egyre szélesebb körben): 1. Reménytelenség 2. Tehetetlenség 3. Szégyenérzet (ezek miatt ) Mindez gátolja a vallás gyógyító erejét! Ír még sok mást is az áhítatról, amely tulajdonképpen élethosszig tartó folyamat = spiritualitás. Kiemeli a rituálék fontosságát életünkben. A szerző állítja, hogy már a születés előtt képesek vagyunk a rácsodálkozásra! A védettségben megtapasztalt rendkívüli pillanatok az anyaméhben a természetfölöttire utalnak. Van egy kapu, amelyet az emelkedett állapotban átlép az ember, és áhítatot érez, pl., ha ünnepel vagy belép egy szakrális helyre. Kérdés, hogy a mai ember számára van-e még valami, ami SZENT? Az átlagember egyre jobban összemos mindent, eltűnik az áhítat, minden profán (vallástalan, világias, tiszteletet nem érdemlő) szabályok, vallások, nemek, stb.

3 3 Hitünk 3 alapgondolata, amelyek közül eddig az elsőről volt szó: 1. Isten nagysága a világ kezdete óta műveiben fölismerhető 2. Isten szólt hozzánk 3. Isten közénk jött! Ezután egyéni- és csoportfeladat várt ránk; egy listán minősíteni kellett kifejezéseket aszerint, hogy mi vált ki bennünk áhítatot, és milyen mértékben, milyen gyakran.

4 4 Utána erről kellett beszélgetnünk 10 fős csoportokban; főleg a személyesen megjelölt legfontosabb áhítatot kiváltó kategóriákról. Igen érdekes és jó beszélgetések kerekedtek ki a feladatból, alig akartuk abbahagyni. Mindenki a saját családi vagy munkahelyi mikroklímájába helyezve értékelte és magyarázta a dolgokat, sokszor szinte magunknak is meglepetést szerezve a gondolatok nem várt fordulataival. Érdekes egyezés volt, hogy a természet milyen sokakat képes megragadni. Volt, aki a szépség szóval minden értékeset összefoglalt, és különös volt, hogy a művészeti jellegű dolgok spiritualitása épp az azt oktatóknál nem is volt olyan egyértelmű. A jó ebéd után az előadás második része következett, melyben két bibliai részlet taglalására került sor, amely tanulságokba, és igazi nagyböjti gondolatokba vezetett. 1. A tíz leprás története Lényege, hogy kérésükre Jézus nem azonnal gyógyította meg őket, hanem utasítást adott, hogy menjenek, és mutassák meg magukat a papoknak. (Akik igazolni hivatottak a gyógyulást.) Elindultak minden teketória nélkül. Útközben megtisztultak. Ez a HIT lényege; hogy útközben tisztulunk meg! Az ateista szemlélet szerint: Előbb lássunk valamit, aztán majd hiszünk!. A hit arra ösztönöz, hogy indulj csak el, a csodák útközben jönnek! S ha jól átgondoljuk, mennyi ilyen csodát kaptunk életünkben! Sokszor nem is abba az irányba folytatódott a sorsunk,

5 5 amelyikbe a magunk feje után elindultunk. De még a meggyógyítottak között is milyen csekély azok száma, akik látván, micsoda ajándékot kaptak, visszamennek és megköszönik! (1 leprás, ez a sztoriban 10 %...) Egyik visszament, és emelt hangon dicsőítette Istent. Mi van fölöttünk? Szerintünk Isten, mások szerint műholdak. Ők nem jutnak el addig, hogy a műholdak fölött is lehet még valami. Szűk látókörűek. Nem tudják a szépen megfogalmazott gondolatot felfogni: Isten másodlagos ok okozati összefüggéseken keresztül van jelen a világban. És aki ezt nem tudja, úgy hiszi, hogy ő valósítja meg a dolgokat, az ő érdeme és értékes tudása tesz mindent lehetővé. De hogy ő ezt kitől kapta? Sokan saját maguknál följebb nem látnak, legalábbis a műholdak fölé már egyáltalán nem. Pedig minden mögött ott van az elsődleges ok: Isten. Szép zárása a gondolatsornak; hogy a visszatérő leprás nem Jézusnak, mint doktornak köszöni meg a gyógyítást, hanem a lényeget átérezve Istent kezdi dicsérni nagy szóval! 2. A magvető története Ismert példabeszéd; a megvető mindenhová vet, és a környezeti tulajdonságoktól függően várható (vagy egyáltalán nem várható) a termés. Négy eltérő dologról van szó; az eredetileg jó mag hullott az út szélére, köves talajra, szúrós bogáncsok közé, és jó földbe. Ez utóbbi 100-szoros termést hozott. Akinek van füle, hallja meg! Mi is nekiszaladunk az életnek nagy reményekkel, aztán sok-sok év után majd meglátszik, hogy mennyit változott minden az eredeti elképzeléseinkhez képest. Ennek fázisai: Optimista kezdet (Minden teremni fog!) - tézis Sikertelenség, kudarc, csalódás, depresszió - antitézis Realitás: Lesz, ami nem jön be, de mindig lesz mag, amely teremni fog! - szintézis Itt az atya a papok dilemmájáról is vallott; hogy a problémákat látva ostorozza szavaival híveit, vagy depresszió helyett biztatást nyújtson nekik? Az viszont mindenkire nézve biztos, hogy energia-befektetés nélkül nem válhatunk jóvá! Eleve le kell küzdenünk az eredeti bűn okozta nehézségünket, amely leegyszerűsítve így szól: könnyebb a rossz utat választani, mint a jót! Itt a gyónás, a bűnbánat fontosságára hívja fel a figyelmet, amely tulajdonképpen egy össztársadalmi szintű mentálhigiéné! Nem igaz, hogy minden bűntudat rossz a személyiségnek, ezt csak a korlátolt pszichológusok állítják. Az egészséges lelkiismeret megvéd a rossz elkövetésétől, vagy segít azt jóvátenni! Csak az tud fejlődni, aki látja korlátait, az tud jobb lenni, aki hiszi, hogy van mit javítani rajta! Ezt saját magunkkal és oktatónevelő munkánkkal kapcsolatban is segítő gondolatmenetnek tekinthetjük. Igen szellemes kijelentést osztott meg velünk József atya, amikor egy paptársának hasonlatát emlegette: Az egyház hajója olyan, amin van 10 lyuk, és van

6 6 hozzá 5 dugónk! Hogy mégis úszik, és nem süllyed el, az már maga a csoda. Az erőfeszítésnek köszönhető, amelyet a különböző helyzetekben választva megmentjük a süllyedéstől, és mindehhez fölső segítséget is kapunk. Tovább gondolva; nem ugyanilyen hajó a családunk, vagy az iskolánk, vagy minden, amiben részt veszünk? Bizony igencsak ugyanígy működik minden. Ehhez kapcsolódik a táblára felírt gondolatsor: Kegyelem + hiányok = állandó < mint ami erőnkön felüli Amiről úgy érezzük, hogy meghaladja erőnket, ahhoz kegyelem formájában segítséget kapunk! A délután folyamán szentmisén vettünk részt a Belvárosi Templomban, ahol a bevezető énekünkhöz (Ó halld meg Uram, ó halld meg imám, hívlak jöjj, válaszolj ) kapcsolódott a Sámuel első könyvének részlete, amelynek lényege: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád! Az evangélium Jézus betániai látogatásáról szól a feltámasztott Lázár családjánál. A homília központi gondolata a CSEND volt. Istent meghallani a csendben lehet! Visszatérve az olvasmányra: a) A kis Sámuel nyitott hallja, de még nem érti az Isten hangját b) Éli viszont tudja, de már nem hallja. Mi valahol a kettő között kell, hogy alkalmat teremtsünk az értő hallásra Talán mindehhez hozzájárult az is, hogy áram híján nem tudtuk beüzemelni a templomban az orgonát, és hangszerkíséret nélküli, igazi közösségi énekkel kértük Isten hangját és köszöntük meg ezt a napot.

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században

Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században Kedves Érsek Atya, kedves pap testvérek, kedves vendégek, kedves ismerősök és ismeretlenek! Mindenkit szeretettel köszöntök és remélem, hogy

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Jézus gyógyító csodái

Jézus gyógyító csodái SARKADY KAMILLA Jézus gyógyító csodái Bibliodramatikus körökben szinte szájhagyományként terjedt el az az eset, hogy a csoport a kenyérszaporítás történetét játszotta, és annak ellenére, hogy a vezetõk

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Aliansz imahét 2007. január 7-14. Magyar Evangéliumi Aliansz Cím: 1091 Budapest Kálvin tér 7. Tel/fax: +36-1-217 3775 E-mail: aliansz@enternet.hu, www.aliansz.hu

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE A VIGILIA BESZÉLGETÉSE BODNÁR DÁNIEL Pál Ferenccel Pál Ferenc (1966) római katolikus pap, mentálhigiénés szakember. Fiatalkorában a Budapesti Vasas válogatott atlétája, 1987-ben, még juniorként, felnőtt

Részletesebben

Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus

Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus 1 10. évf. 3. szám. 2013. márc. 24. Virágvasárnap Ma ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus diadalmas bevonulását Jeruzsálembe, és ezzel megkezdõdik a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére, halálára és feltámadására

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Természetesen mindezek hozzájárulhatnak a karácsonyhoz, ha az ember nem erre teszi a hangsúlyt.

Természetesen mindezek hozzájárulhatnak a karácsonyhoz, ha az ember nem erre teszi a hangsúlyt. 2011.12.11. Prédikáció Kedves Testvérek! Minden évben újra és újra megünnepeljük Jézus születésének évfordulóját karácsonykor, húsvétkor pedig a feltámadását. Ebben az évről évre ismétlődő körforgásban,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Negyedik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan

Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan Bölcsesség rovat Kereszténység spirituálisan Megfér-e egymás mellett, vagy esetleg egymással, a kereszténység és a spiritualitás az emberben? Kizárja-e helyenként a kettő egymást? Létezik-e spiritualizált

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

BEAVATÁS AZ ÉLETBE: 10,10) 1. - HALLGATNI

BEAVATÁS AZ ÉLETBE: 10,10) 1. - HALLGATNI 2014-es Tábor: A Szentmise: BEAVATÁS AZ ÉLETBE: Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen (Jn 10,10) 1. Téma: Misztérium kapujában (katekumenek és megtérők miséje) - HALLGATNI Táborunk szimbóluma

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben