HELYI IPARŰZÉSI ADÓ JANUÁR 1.-TŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2010. JANUÁR 1.-TŐL"

Átírás

1 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ JANUÁR 1.-TŐL

2 I. A jogszabály módosítás célja: Cél: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve) egy befizetés A helyi iparűzési adó továbbra is az önkormányzat bevételét képezi

3 II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a es évekre Az önkormányzati adóhatóság feladatai: a év még átmeneti időszak a évről a bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig) a március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás)

4 II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a es évekre Az önkormányzati adóhatóság feladatai: a tevékenységüket december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik a január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként elévülés: január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés)

5 Az állami adóhatóság feladatai Hatáskörét a január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja a március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti a szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti

6 Az állami adóhatóság feladatai a tevékenységüket december 31-ét követően megszüntető adózók január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítója

7 Az adózók kötelezettségeit érintő változások bejelentési kötelezettség: adókötelezettség keletkezése illetve megszűnése (15 napon belül) az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján bevallási kötelezettség adóévről az önkormányzatokhoz nyújtja be adóévről az állami adóhatósághoz egy bevallás önkormányzatonként részletezve adóelőleg-kiegészítés összegéről (tárgyév utolsó hónap 20. napjáig)

8 Az adózók kötelezettségeit érintő változások adófizetési kötelezettség egy számlára kell megfizetni előlegfizetés határideje nem változik előleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján március 15-én esedékes előleget és a május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni önellenőrzési pótlékot önkormányzatonként kell megállapítani

9 Az adózók kötelezettségeit érintő változások 2010-ben fizetendő előlegek: a vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a március 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie;

10 Az adózók kötelezettségeit érintő változások 2010-ben fizetendő előlegek: a szeptember 15.-i adóelőleg-részletet a es adóév adója és az önkormányzati adóhatóság által a március 15. napjáig előírt adóelőleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell bevallani az önkormányzati adóhatósághoz, megfizetni azonban az állami adóhatóságnak kell; a évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően bekövetkező adókötelezettség-keletkezés esetén az előlegfizetési időszakra fizetendő egyes adóelőleg-részleteket iparűzési adó esetén az állami adóhatósághoz kell bevallani

11 III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai Egyszeri adatszolgáltatások január 15-ig: a 2010-ben hatályos helyi iparűzési adót szabályozó önkormányzati rendeletekről arról a költségvetési számlaszámról, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő utalásokat teljesíti január 31. napjáig: a január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről, telephelyéről április 30. napjáig: a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről, valamint az önkormányzati adóhatóság által előlegmérséklés címén módosított előleg összegéről

12 III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai Egyszeri adatszolgáltatások június 30. napjáig: a adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adó összegéről és az azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről (előjel helyesen), az adózó a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatáról az önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül: a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről eltérő üzleti évesekre: speciális határidők

13 Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek Rendszeres adatszolgáltatások kihirdetéstől számított 8 napon belül önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát, valamint költségvetési számlaszámát, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő átutalását teljesíti.

14 Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek Rendszeres adatszolgáltatások minden hónap utolsó napjáig a rendelkezésre álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról, továbbá az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról (ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről) (adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: az önkormányzati bevételek biztosítása érdekében jogalkotó hatáskört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységet végző adózók vonatkozásában adatgyűjtésre irányuló helyszíni ellenőrzés folytatására)

15 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása 5 főszámla: önkormányzatonként megbontva helyi iparűzési adó helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság

16 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása befizetések elszámolása: a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik elszámolási szabály: a kimutatott kötelezettségek alapján először a korábban esedékes tartozásokra azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában a túlfizetés összege nem kerül felosztásra

17 felosztás: Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása a bevételre jogosult települési önkormányzatok között a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában a befizetés teljesítésétől számított 30 napon belül a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja utalás: felosztást követő 5 napon belül késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet

18 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása Előlegutalások az esedékességet megelőző munkanapon települési önkormányzat költségvetési számlájára az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak szeptember 15. utalás szeptember 14-én adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval

19 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása december 20. utalás december 17-én az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőlegkiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

20 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása március 15. utalás március 15-ét megelőző munkanapon adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni) ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval május 31. utalás május 30-án a adóévre benyújtott bevallás alapján a települési önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet

21 V. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében) a törvényben meghatározott szabályok szerint

22 VI. HIPA késedelmi pótlék felszámítása től hatályos az Art. 43. (10) bekezdése, amely szerint az állami adóhatóság helyi iparűzési adót, illetve a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlékot, önellenőrzési pótlékot, adóbírságot, mulasztási bírságot külön számlákon, a bevételre jogosult települési önkormányzatonként tartja nyilván. Az Art (1) bekezdés szerint a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó befizetések tekintetében a nettó pótlékszámítás nem alkalmazható. Helyi iparűzési adó esetén a késedelmi pótlékot a települési önkormányzatonként kimutatott tartozás, illetve megállapított adóhiány összege után települési önkormányzatonként, külön kell felszámítani.

23 VII. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos további eljárási szabályok Ellenőrzés: adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként Fizetési könnyítés, adómérséklés: a kérelem tárgyában döntés első fokon az önkormányzati adóhatóság törvényben maghatározott jogvesztő határidőn belül előterjesztett nyilatkozata alapján történik, az első fokú határozatot az állami adóhatóság ezen önkormányzati adóhatósági nyilatkozat alapján kiadmányozza az önkormányzat számára nyitva álló 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság az önkormányzat nyilatkozata nélkül jogosult

24 Helyi iparűzési adó Adatszolgáltatások

25 Jogszabályi háttér A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény (továbbiakban Krtv.) A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról

26 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége január 15-ig történő benyújtási határidővel, a január 1-jén hatályban lévő önkormányzati rendelettel kapcsolatos adatszolgáltatás, a Krtv (3) bekezdése alapján, (10A10. sz. adatszolgáltatás) január 15-ig közli azt a költségvetési számlaszámot, amelyre az állami adóhatóság az önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, a Krtv (4) bekezdése alapján (10THIPAÖSZ sz. adatlap)

27 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége január 31-ig adatot szolgáltat az általa január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről és a Htv. szerinti telephelyéről, a Krtv (2) bekezdése alapján (10THIPAÖ sz. adatlap)

28 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége április 30-ig be kell küldeni a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét tartalmazó adatszolgáltatást, a Krtv (1) a) pontja alapján (10A12. sz. adatszolgáltatás) június 30-i benyújtási határidővel ad számot a adóévről, a 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adóösszegéről, azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőlegkiegészítés összegét is) különbözetéről, valamint a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatról, a Krtv (1) c) és d) pontja alapján, (10A13. sz. adatszolgáltatás)

29 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége évben a adóévet érintő, az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről is be kell nyújtani adatszolgáltatást az önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül abban az esetben, ha azt az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően nyújtotta be a vállalkozó, a Krtv (1) b) pontja alapján, (10A15. sz. adatszolgáltatás)

30 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége folyamatosan kerül benyújtásra az adatszolgáltatás a helyi iparűzési adót megállapító önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról és megszűnéséről, az Art. 52. (18) bekezdése a) pontja alapján. (10A14. sz. adatszolgáltatás) folyamatosan kerül benyújtásra adatszolgáltatás a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámáról, valamint költségvetési számlaszámáról, amelyre az állami adóhatóság a települési önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, az Art. 52. (18) bekezdése b) pontja alapján (10THIPAÖSZ sz. adatlap)

31 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége folyamatosan, minden hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat az illetékességi területén az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról továbbá az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról, különös tekintettel az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről, az Art. 52. (19) bekezdése alapján (10THIPAÖ sz. adatlap)

32 Önkormányzatokat érintő új rendelkezések Az Art a a következő új (20) (22) bekezdésekkel egészül ki: (20) Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóüggyel összefüggő valamennyi iraton ideértve az elektronikus úton megküldött iratot is feltünteti az érintett települési önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát. (21) A költségvetési számlaszám közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárt az érintett települési önkormányzat viseli, és ez esetben az állami adóhatóság a késedelmes átutalás miatt kamatot nem fizet. (22) Az önkormányzati adóhatóságot terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget körjegyzőség esetén települési önkormányzatonként kell teljesíteni.

33 A benyújtás részletes menete (1) A/ A számítógépre telepíteni kell a Java futtatókörnyezet legalább 1.5 verzióját. Ehhez segítséget kaphat az APEH honlapjának "http://www.apeh.hu/ebevallas/abevjava/ internetes_ html" oldalán. A Java futtatókörnyezet meglétének vizsgálata Futtassuk a "java -version" parancsot. Ha a parancs végrehajtása során 1.5 vagy ennél magasabb verziót jelez ki a gépe, akkor nincs szükség telepítésre A Java futtatókörnyezet telepítése. Böngészőprogrammal a "http://www.java.com" címről ingyenesen letölthető és telepíthető.

34 A benyújtás részletes menete (2) B/ A számítógépre telepíteni kell az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot. Ezt a böngészőprogrammal a címről lehet megtenni. (Itt is le lehet tölteni a Java keretprogramot) A legegyszerűbb, ha a telepítés közben feltett kérdésekre elfogadjuk a program által felajánlott lehetőséget.

35 A benyújtás részletes menete (3) C/ A nyomtatványok programjainak letöltése Önkormányzatok által beküldendő adatszolgáltatások: 10A10 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A12 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A13 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A14 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A15 : ADATSZOLGÁLTATÁS Önkormányzatok által beküldendő adatlapok: 10THIPAÖ : ADATLAP 10THIPAÖSZ : ADATLAP A keresett nyomtatványkitöltő programot úgy éri el leggyorsabban, ha kiválasztja a keresőben (Bevallás száma legördülő menüből) a nyomtatvány számát. Ennek hiányában, kérjük, használja az összetett keresést.

36 A benyújtás részletes menete (4) D/ A nyomtatványkitöltő (ÁNYK és konkrét nyomtatványok) programok letöltése: Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével. az APEH honlapjáról (http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany) Nyomtatványok telepítése: A nyomtatvány számának kiválasztását követően megjelenik a bevallás számához tartozó nyomtatvány letöltési lehetősége. A telepítésre kattintva megkezdődik a nyomtatvány kitöltő programjának telepítése. Ajánljuk az aktív súgó telepítését is.

37 A benyújtás részletes menete (5) E/ A nyomtatványok kitöltése: Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével A nyomtatvány teljes kitöltése és a csatolmányok kezelése után a program Ellenőrzések menüpontjára kattintva kell a kitöltés helyességét megvizsgálni A kitöltő által kifejlesztett programmal A megfelelően elnevezett a technikai leírásban ismertetett módon kialakított állományt kell a felhasználó könyvtárában található abevjava\mentesek könyvtárba elhelyezni. A csatolmányok a felhasználó könyvtárában található abevjava\csatolmanyok könyvtárba kerülnek.

38 A benyújtás részletes menete (6) F/ A nyomtatványok feladása a hivatali portálra : A hivatali portál meghívható: közvetlenül "http:\magyarország.hu" címről az ÁNYK program Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Hivatali kapuval menüjének Elektronikus küldés a Hivatali kapun keresztül menüpontja használatával.

39 A benyújtás részletes menete (7) A hivatali portál felkínálja a számítógépen a felhasználó könyvtárában található abevjava\krtitok könyvtárban lévő állományokat beküldésre. Kijelölés és elfogadás esetén az állományok a portálon beküldésre kerülnek. Erről EBEV nyugtát, beérkeztetési igazolást ad az ügyfélnek. Az állami adóhatóság az előbbiekben leírt módon hozzá eljuttatott nyomtatványok vizsgálata után az ügyfélnek az értesítési tárhelyre üzenetet küld a hibátlan vagy a hibás nyomtatvány beérkezéséről.

40 Segítség a Hivatali Kapu használatához

41 Mi a Hivatali Kapu? A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Központi Rendszer, KR) része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak fogadni elektronikus üzeneteket, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatók. Hivatali kaput azon szervezetek használhatnak, akik csatlakoznak a központi rendszerhez. A csatlakozás a Miniszterelnöki Hivatal és a csatlakozandó hivatal között megkötött megállapodás alapján történik. A csatlakozás során a hivatalok regisztrálják ügyintézőiket. A HKP-hoz hozzáférési joggal rendelkező ügyintézők azonosítása Ügyfélkapu regisztrációval történik, ezért a Hivatali Kapu használatának alapvető feltétele az ügyintézők számára az Ügyfélkapu-regisztráció (http://www.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu).

42 A Hivatali Kapu használata A Hivatali Kapu egy böngészővel elérhető, internetes alkalmazás. Elérhető a oldalon. Ahhoz, hogy a felhasználó bejelentkezhessen Hivatali Kapujába, először be kell jelentkeznie bejelentkezési nevével és jelszavával az Ügyfélkapuba. Adja meg a címsorban az Ügyfélkapu URL-jét! Vagy válasszon elmentett könyvjelzőből!

43 Miután bejelentkezett az Ügyfélkapun (és a oldalon áll), be kell jelentkeznie a Hivatali Kapuba is. Az ügykezelő felhasználónak meg kell adni hivatala azonosítóját (Hivatal rövid neve) és az ehhez tartozó jelszót.

44 Hivatal rövid neve: A hivatal egyedi azonosítója (rövid neve), melynek meghatározására a hivatal központi rendszerhez történő csatlakozásakor kerül sor. Hivatali jelszó: A hivatali ügykezelőhöz tartozó jelszó. A mezők kitöltését követően nyomja meg a gombot! Ezzel az alkalmazás ellenőrzi, hogy az ügyfélkapuba bejelentkezett ügyfél részére a megadott hivatal esetében az ügykezelői jogkör engedélyezett-e. Ha nem jogosult, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Ha jogosult a hivatali ügyek kezelésére, akkor megjelenik az alkalmazás főoldala, a postafiók állapot jelentés.

45 A nyitóképernyő Az Ügyfélkapuba bejelentkezett Hivatal neve A hivatali postafiók információi

46 Dokumentumok listázása Keresés, szűkítés Amennyiben a hivatal postafiókjában lévő dokumentumokra, azok adataira kíváncsi, kattintson a Dokumentumok fülre! A lekérdezéshez szűkítési feltételeket is választhat. Ezeket a képernyő felső blokkjában, a keresési ablakban lehet megadni.

47 Szűkítési lehetőségek Találati lista

48 Dokumentum letöltése A hivatal részére érkező dokumentumok három nagy csoportra oszthatóak. Az ügyfelek által kitöltött és felküldött dokumentumok, melyek alapja egy a hivatal által előállított formanyomtatvány (ÁNYT-vel tervezett és ÁNYK-val kitöltött kr kiterjesztésű űrlap). Más hivatalok által küldött üzenetek. Formailag és tartalmilag ezek lehetnek formanyomtatványok (űrlapok), illetve tetszőleges típusú fájlok. A központi rendszer üzenetei, melyek egyes rendszerfolyamatok kapcsán automatikusan képződnek a hivatal számára: Visszaigazolási üzenet, egy a hivatal által az ügyfél részére küldött dokumentum ügyfél általi átvételéről. Visszaigazolási üzenet, egy a hivatal által küldött és az ügyfél által 5 napig át nem vett üzenet törléséről, melynek hatására a hivatalnak az üzenet tartalmát postai úton kell kézbesítenie.

49 Ügyfél vagy más hivatal által küldött dokumentum letöltése Letöltés folyamata 1. Az ügykezelő által kiválasztott dokumentumot elkéri az alkalmazás a hivatal postafiókjából. 2. A letöltés során elhelyezi a dokumentumot az ügykezelő által megadott könyvtárba 3. A dokumentum letöltésével egy időben elhelyez a könyvárban egy információs fájlt is <érkeztetésiszám>.info.xml néven. A fájl a letöltött dokumentum boríték adatait tartalmazza. File letöltése Amennyiben tehát a kiválasztott dokumentum érkeztetési számára (linkre) kattint, letöltheti a dokumentumot. A fájl letöltési ablakban megjelenik a letöltésre kerülő dokumentum érkeztetési száma. Input paraméterként megadandó a letöltés helye és a hivatal titkosító kulcsának helye.

50

51 Információs adatok Az itt megnevezett fájlnak kell megjelennie az itt megnevezett könyvtárban. Letöltési üzenet

52 File feltöltés Hivatal számára Ha hivatalnak küld, válassza az hivatal opciót! Válassza ki a könyvtáraiból a feltöltendő dokumentumot! A nyugta fájlnak válasszon egy könyvtárat! Indítsa el a feltöltést!

53 A dokumentum küldéséhez, feltöltéshez az alábbi adatok megadása szükséges: KRID: A címzett hivatal azonosító száma a Központi Rendszerben. Rövidnév: A címzett hivatal rövidneve. A legördülő listából választható ki, illetve folyamatos gépeléssel kereshető is. Amennyiben űrlapfájlt (ÁNYTvel tervezett, ÁNYK-val kitöltött.kr kiterjesztésű fájl) kívánunk feltölteni, a fejlécadatokból a rendszer automatikusan beilleszti a címzett nevét a Dokumentum típus azonosítóját, illetve a Dokumentum típus leírását. Ezek után, ha más címzettet próbálunk megadni, a küldés sikertelen lesz. A KRID és a Rövidnév közül elég csak az egyiket megadni a címzett hivatal azonosításhoz. Feltöltendő dokumentum neve: A gomb segítségével az ügykezelő kiválaszthatja a feltöltendő, elküldendő dokumentumot. Alapértelmezett könyvtárként a program felajánl egy könyvtárat (operációs rendszer beállítástól függ!), de olyan könyvtárat jelöl meg, amilyet szeretne.

54 Feltöltés visszaigazolása A feltöltést követően a Feltöltés visszaigazolása blokkban megjelennek a visszaigazolás adatai, az érkeztetési szám és az visszaigazolási információkat tartalmazó rendszerüzenet fájl neve. Az Üzenet blokkban megjelenő üzenet nyújt információt a feltöltés eredményéről. A feltö ltés eredm én ye A visszai gazo lás adatai

55 BŐVEBBEN az ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL és ADATBEJELENTÉSEKRŐL

56 Adatszolgáltatások jellemzői: (1) az adatszolgáltatások csak elektronikus formában nyújthatók be, az önkormányzatokat a Magyar Állam Kincstár által alkalmazott 6 jegyű számmal azonosítjuk, az önkormányzatok által benyújtandó adatszolgáltatások határideje nem jogvesztő, az adatszolgáltatás tartalmazza az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait

57 Adatszolgáltatások jellemzői: (2) Az adatszolgáltatás jellegének meghatározását szolgáló kódkocka legördülős részében a következők választhatók: - Alap adatszolgáltatás, ebben az esetben a kódkocka üresen marad; - Módosítás esetén a kódkockába M betűt kell jelölni; - Javítás esetében a kódkocka üresen marad, azonban a fejlécben található Az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódja kódkockába be kell írni az eredeti adatszolgáltatás 10 jegyű vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg.

58 Adatszolgáltatások jellemzői: (3) Módosításnak akkor van helye, ha az önkormányzat utóbb észlelte, hogy az adóhatóság által elfogadott adatszolgáltatásból kimaradt valamely adat, az adatszolgáltatás nem teljes körű. Módosítás esetén a módosított, új adatokkal együtt, valamennyi a módosítással érintett adatszolgáltatáson szerepeltetett adatot ki kell tölteni. Azokat az adatokat, amelyeket a módosítás nem érint, az eredeti (alap) adatszolgáltatásban feltüntetett módon meg kell ismételni.

59 Adatszolgáltatások jellemzői: (4) Ha már a módosított adatszolgáltatást kell módosítani, akkor M betűt kell jelölni az adatszolgáltatás jellege kódkockában. Az összeg adatokat forintban kell megadni.

60 Adatszolgáltatások jellemzői: (5) Az adatszolgáltatás javítása Az adóhatóság az adatszolgáltatás helyességét megvizsgálja, és amennyiben az adatszolgáltatás az adatszolgáltató közreműködése nélkül nem javítható ki megfelelő határidő kitűzésével az adatszolgáltatót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. A felhívást az adatszolgáltatás benyújtásával érintett önkormányzat elektronikus tárhelyére küldi az állami adóhatóság. Az adatszolgáltatás javítása esetén az adatszolgáltatás jellege kódkockát nem kell kitölteni, üresen marad.

61 (10THIPAÖSZ) adatbejelentési kötelezettség Önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása saját magára nézve - Az önkormányzat 6 jegyű törzskönyvi nyilvántartási száma (A körjegyzőség minden egyes települése külön törzskönyvi számot kap) - Az önkormányzat költségvetési számlaszáma és a pénzintézet adatai Az önkormányzatok azonosítása MÁK-azonosító = adatlap hivatali kapun benyújtása Technikai azonosító = önk. adóhatósági rendszerekben való azonosíthatósága, (HIPA-kód)

62 A THIPAÖSZ jelű adatlap képe

63 10A10. számú adatszolgáltatás, helyi iparűzési adóval kapcsolatos rendelet(ek)ről Az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzé tett formában, megküldi a jén hatályos helyi iparűzési adót szabályozó rendeletét/rendeleteit. A rendeletben foglaltakat fel kell sorolni, mind az állandó, mind az ideiglenes jellegű tevékenységhez fűződő adómértékeket, mind az adókedvezmény és adómentesség lehetőségét. Az adatszolgáltatás mellé csatolmányként be kell nyújtania a rendelet szöveges formátumát is. A rendelet alapján ellenőrzési szempontok kerülnek - az adóhivatal által alkalmazott feldolgozói programba beépítésre arra vonatkozóan, hogy adózó a helyi iparűzési adóbevallását a települési önkormányzat által megadott adómértékek szerint készítette-e el. Az adatszolgáltatások kontroll adatként is szolgálnak.

64 Piaci és vásá rozó

65 (10THIPAÖ) adatbejelentési kötelezettség THIPAÖ-01 számú lap Adatszolgáltatás az ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységről. Havi rendszerességgel kell benyújtani, de csak akkor,ha az adott hónapban az önkormányzat rendelkezik ideiglenes tevékenységgel kapcsolatos bejelentés alá eső adattal. Adatok: - Adóalany azonosító adatai - Iparűzési tevékenység kezdete, vége - Az engedély kiadásának időpontja

66 10THIPAÖ I.

67 (10THIPAÖ) adatbejelentési kötelezettség THIPAÖ-02 számú lap Az önkormányzati iparűzési adóalanyokra vonatkozó EGYSZERI bejelentés az önkormányzat által január 1-jén nyilvántartott állandó adóalanyokról. Adatok: - Adóalany azonosító adatai - Székhely - Telephely (telephelyenként új blokk) - Adókötelezettség keletkezésének időpontja

68 10THIPAÖ II.

69 10A12. sz. adatszolgáltatás a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről A március 15-én esedékes helyi iparűzési adó kötelezettséget még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesítenie az adózónak. Az állami adóhatóság a március 15-én esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az előleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti. Az adatszolgáltatás két lapból áll. A második 01 lap dinamikus lap.

70 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni: - az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; - valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

Adóvilág 2010. január XIV. Évfolyam 01-02. szám

Adóvilág 2010. január XIV. Évfolyam 01-02. szám A helyi iparûzési adóval kapcsolatos eljárási szabályok 2010. január 1. napját követô változásai Az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseiben 2009 évben, illetve

Részletesebben

Segítség a hivatali kapu használatához

Segítség a hivatali kapu használatához Segítség a hivatali kapu használatához Készítette: Kopint-Datorg Zrt. Tartalommenedzsment Üzletág Utolsó módosítás: 2011.01.05. Probléma esetén írásos segítséget az info@magyarorszag.hu e-mail címen, telefonos

Részletesebben

Segítség a hivatali kapu használatához

Segítség a hivatali kapu használatához Segítség a hivatali kapu használatához Készítette: Kopint-Datorg Zrt. Tartalomszolgáltatási Igazgatóság Utolsó módosítás: 2011.06.03. Probléma esetén írásos segítséget az info@magyarorszag.hu e-mail címen,

Részletesebben

Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Melléklet.: Rendelettervezet

Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Melléklet.: Rendelettervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 A-33237/2009. Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Melléklet.: Rendelettervezet Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) a személyi

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben