Humán n rasszok. Fekete-Kert. Ildikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Humán n rasszok. Fekete-Kert. Ildikó"

Átírás

1 Humán n rasszok Osztályoz lyozás s morfológiai jegyek alapján Készítette: Fekete-Kert Kertész Ildikó

2 Humán n rasszok Az európai osztályoz lyozási rendszer szerint négy n földrajzi nagyrasszt különbk nböztetnek meg: ausztraloid, negrid,, mongoloid, és s europid nagyrasszokat. Léteznek L más m s osztályoz lyozások is, az amerikaiak példp ldául kilenc rasszt különböztetnek meg. Ezek a következk vetkezőek: ek: ameridek, polinezidek, ausztraloidok, mikronezidek, melanezidek,, mongoloidok, europidok, negridek, indidek (mi az európaiakhoz soroljuk). A továbbiakban az európai osztályoz lyozással foglalkozunk.

3 A humán n rasszok kialakulása Az eltérő környezeti, ökológiai hatások miatt az egységes ges fajon belül l csoportok jelennek meg. A mutáci ció változatosságot biztosít, t, a mutáci ciós s ráta r függ f a környezeti k tényezőktől. Tovább bbá a szelekció, és s a genetikai sodródás s is erősen jelen van a Homo sapiens esetén. Tovább bbá a hibridizáci ció és s az izoláci ció (természetes pl. éghajlat, vagy mesterséges pl. indiai kasztrendszer) kapnak még m nagy szerepet. A homo sapiens ezen okok miatt polimorf és politipikus faj. Polimorf: azért, mert nagy az individuális variabilitás s (pl. arcok egyedisége), ge), ökológiai variabilitás s is nagy, tovább bbá erőteljes a szexuális dimorfizmus (nők és s férfiak f eltérő alkata). Politipikus: mert a fajon belül l még m g kisebb rendszertani egységek gek különböztethetőek ek meg: - alfaj (subspecies( subspecies,, nagyrassz, v. földrajzi f rassz) - mikrosubspecies (fajta, rassz) - forma localis (helyi változat) v

4 A humán n rasszok vizsgálata Bőrszín: a bőrben b találhat lható festékanyag a melanin miatt alakul ki. Mennyisége a környezeti k és s genetikai tényezt nyezők k függvf ggvénye. Negridekben dús s a melaninszint,, mivel erős s UV sugárz rzásban élnek, így védi v az irhájukat a sugárz rzástól. Az emberek elődei Afrikából l származnak, valaha mindenki sötétbőrű volt. Magas volt akkor az albínók k száma (ma is a négerek n között k a legmagasabb az arányuk), a kivándorl ndorlók k közül k l aztán n kiszelektálódtak a sötétebb tebb bőrűek, b és s a világosabbak szaporodtak el. A mongoloidoknak sárgásbarna a pigmentjük, az ausztraloidok megmaradtak sötétnek. s tnek. Haj: A legsötétebb tebb (és( s egyben a legvastagabb) a mongoloidoké (kékes kes- fekete), a negrideké és s az ausztraloidoké sötétbarna tbarna (ez utóbbiakn bbiaknál l a szőke sem ritka). Az europidok nagy változatossv ltozatosságot mutatnak. Hajformában a négerekn gereké göndör r vagy filfil,, az ausztraloidoké hullámos, a mongoloidoké egyenes, és s az europidok szintén n nagy változatossv ltozatosságot mutatnak (a göndg ndör r kevés s köztk ztük, filfil egyáltal ltalán n nincsen). Arc és s testszőrzet: Negrideké és s a mongoloidoké gyenge. Az ausztraloidoké a legerősebb. Legerősebb testszőrzet rzetű nép p a Japán szigetek északi részr szén és s a Szahalin szigetén élő Ainu népcsoporté,, az egész testfelület letük k szőrős. s. Europidoknál l egyébk bként változatossv ltozatosság g van. A déli, mediterrán n népek n szőrösebbek, sebbek, az irániak erősen szőrösek sek (még g a köröm m szélén n is). Testmagasság: g: A legmasabbak a negridekhez tartozó nilotidok (átlag 2m), a legalacsonyabbak a szintén negridekhez tartozó pigmeusok. Európában a lappidok a legalacsonyabbak, és s a szintén n Skandinávi viában és Észak- Európában elterjedt nordoidok a legmagasabbak. A termet kategóri riák nagyon sokat változtak v kis idő alatt, az egymást követk vető generáci ciók k egyre magasabbak.

5 A humán n rasszok vizsgálata Arcjelző: leptoprozop (keskeny), mozoprozop (közepes), és euriprozop (széles) arc. Fogak: Lappidoké a legkisebb, ausztraloidoké a legnagyobb. A mongoloidok, és s azok rokonainál l lapátfog jellemző (magyaroknál l is gyakori, ami a távoli t rokonságunkat mutatja). Alkat: Negrideknél általában magas termet (kivéve ve a busmanok, hottentották és s a pigmeusok), lineáris alkat, hosszú végtagok, rövid r törzs t jellemző.. A mongoloidok alacsony termetűek, ek, rövid r végtagjuk, v és s hosszú törzsük k van. Ok az ökológiai variabilitásban keresendő: : a végtag v pl. testfelület let-növelő,, több t hőt h t ad le (ld. ökológia Allen-féle le szabály). Génközeli jelleg: A vércsoportok v egyenletesen oszlanak el a Föld F népessége között. k Ázsiában a B gyakoribb, és A ritkább, mint Európában. A O Eurázsi zsiában az elzárt területeken, és s az indiánokn noknál gyakoribb. A vércsoport v eloszlások sok egyenlőtlens tlensége a járvj rványok és betegségek gek miatt alakult így (pl. indiánokn noknál l terjedő szifilisz a nem 0 ás vércsoportúakat kiszelektálta, lta, Afrikában pedig a Pestis pont a 0 ás vércsoportúakat tizedelte). Relatív ülőmagasság: g: a törzs t hosszát t jelenti. Ahogy a hőmérsh rséklet nő, n úgy rövidebb a törzs. t

6 A negrid nagyrassz Sötét színkomplex nkomplex, hosszú fej, alacsony, konkáv, széles orr. Széles vastag ajkak, göndör sötétbarna tbarna haj, gyenge testés s arcszőrzet. rzet. Bővebben: enfo.agt.bme.hu/drupal/node/5525

7 Az ausztraloid nagyrassz Sötét t bőrűek, b gerincoszlopuk erősen hajlott. Az újszülöttek világos színűek, hátuk h szőrös, s, ez éves korukra eltűnik. Koponyájuk ősi jellegeket mutat (erős s halánt nték, és állkapocs), viszont testalkatuk fejlett. Sötét, S t, göndg ndör r hajuk van, de gyakori köztk ztük k a szőke is. Fogaik nagyok, nem ritka a négy n őrlőfog sem. Nagy krumpliorruk van, és testszőrzet rzetük k erősen fejlett. Bővebben: hu/drupal drupal/node/553 9

8 Az europid nagyrassz Nordoid rassz: Észak- és s Nyugat- Európában élnek főleg, f hazánkban igen ritka (német lakta területeken erősen keveredve). Világos színkomplexum jellemzi őket: szőke haj, és s testszőrzet (esetleg vörös). v Világos bőrük b k gyakran rózsaszr zsaszínes, a nap hamar megégeti. geti. Arcuk keskeny, keskenyek az ajkak. Általában magasak. Két alrasszuk van: a robosztusabb proto-(dalo dalo-) nordikus típus robosztusabb, illetve közepes, vagy magas termetű. Állkapcsuk jobban kiáll. Jellegzetes képviselői i a bajorok. A fenno- nordikus típus kevésb sbé robosztus, rövidebb a feje, világosabb a színkomplexumuk. Főleg F Skandinávi viában találhat lhatóak ak meg.

9 Az europid nagyrassz Lappidok: : (proto( proto-alpi típus): Sötét S színkomplexi nkomplexió,, alacsony termet, széles arc, pici fog. Erősen kirínak a környezetk rnyezetükben élő nordikusak (szőkék, k, magasak) közül, k mert előfordul fordulások Skandinávia és Finnország. Elszórtan Magyarországon gon is fellelhető.. BőrszB rszínük sárgásbarna, hajuk sötétbarna. s tbarna. Alpidok (alpi típus) t pus): : Főleg F az északi szláv v népeknn peknél, illetve Svájcban, Alpok vidékén n fordulnak elő.. Korai az ivarérésük, de korán n is öregszenek. Kerekded az arcuk, kissé gyermekesen néznek ki, kicsi a nemi dimorfizmus. Orruk rövid, r alig áll ki az arc síkjából. Szemük melírozott sötétbarna. tbarna. Cromagnoni típus: : Az európaiak közül k l a legősibb jegyeket magán viselő típus. Belgiumban, Csehországban, Írországban, Észak- Nyugat-Eur Európában élnek, de a volgai bolgárok között k is megtalálhat lható,, szlávokn voknál l nagy arányban megtalálhat lható.. Izmos, vaskos testalkat, erőteljes járomj romív v jellemző.. Egyenes száj, hosszú ajak. Bőrük B k világos, arcuk pirosas. Két K t csoportjuk van, az egyiknél magas termet, világos színkomplexia jellemző (nyugati szlávokn voknál), a másik m csoportra közepes k termet, széles arc, több t pigment jellemző (déli szlávokn voknál).

10 Az europid nagyrassz Medditerrán típusok: : Vegyes társast rsaság. Sötét S t haj, szőrzet, és hosszú fej jellemzi közösen k őket. Kiskunságon előfordulnak szép számmal! Alrasszaik: - Proto-mediterr mediterrán típus: ősi embercsoport, Spanyolországban és s Franciaországban élnek. Relatíve magas termetűek. ek. Arcuk, fejük k hosszú,, orruk megnyúlt. Hajuk barna, bőrük b világosbarna, gyakori a 0 ás s vércsoport v köztk ztük. - Atlanto- mediterrán: nyugateurópában élnak.. Robosztusabbak. Nyugati mediterránumban találhat lhatók. Arcuk szögletes, állkapocs oldalt kiáll, egyenes haj. - Gracil-mediterr mediterrán típus: a legalacsonyabb mediterrán n típus. t Portugális lis,, Franciaország, Dél-ItD Itália, Korzika, Szardínia, Szicília terület letén, ritkán n Svájcban élnek. Sötét S színkomplexi nkomplexió,, gyakran kreol bőr, finom arcvonások jellemzik. Nagy bogárszemek, reneszánsz nsz festmények tipikus szereplői. - Orientid (keleti-) ) mediterránok: Sok forma localis,, köztk ztük k az izraeliek is. Iránban terjedtek főleg f el. - Indidek: : Indiai lakosok, és s a cigányok között. k Szemük k nagy, sötét, s t, S- alakúan an görbg rbült a felső szemhéj. Bőrük B k világosbarna, arany tónussal (dravidák).

11 Az europid nagyrassz Dinári típus t (illír, adriai típus) t pus): : déli d szlávokn voknál, Dél-D magyarországon, gon, Észak-Itáliában, illetve Lengyelországban, gban, és s a Balkánon élnek. Sok változata v van (pl. tiroli típus). t Középmagasak, K arányos testalkatúak. ak. Orruk erősen kiáll lló,, ajkuk középtelt. k Sötét S hajúak, ak, de vannak szőkék k is. Testszőrzet rzetük k erős s (még g a nőkén is). Táskás s szemek gyakoriak. Korán öregszenek, hamar őszülnek, de sokáig élnek, erős s a szervezetük. Armenidek (elő-ázsiai típus, t örmény típus): t nagy területen terjedtek el: Irak, Irán, Kaukázus, Szíria, GörögorszG gország, g, TörökorszT kország g KárpK rpát- medence, és s főleg f Erdély. Zömökebb Z testalkatúak, ak, alacsonyak, nagy orruk jellegzetes (armenid( orr: erősen kiugró,, húsos). h Hízásra H hajlamosak (különösen a nők). n Fül F l gyakran eláll, ll, a szem és s haj fekete, haj egyenes, vagy gyengén n hullámos, Szemöld ldök k dús, d erős testszőrzet. Sok változata v alakult ki. Anatóliai liai-armenidarmenid (pamíri) típust pus: : Termetük k magasabb az armenidekénél.. Nagy orr, markáns vonások. Kis- és Középázsiában élnek, tovább bbá a Kárpát medence népeinek n 10%-át t teszik ki. Szikárabb testalkatúak, ak, de alacsonyak. Fejen besüpped ppedés s találhat lható.

12 Az europid nagyrassz Europo-mongolid (turáni) típust pus: : KárpK rpát-medencében az urali típus mellett a legelterjedtebb. Fekete tenger mellékén, Ukránokn noknál, Oroszoknál, Bulgári riában fordulnak még m g elő.. A honfoglaló magyarsággal, ggal, és s a tatárj rjárással került hazánk terület letére. A honfoglalás s korában még m g jobban mutatták k a mongolid jellegeket, de az erőteljes keveredés s miatt ezek a jellegek mérsm rséklődtek. Néha N mongolredő is megjelenik. Az arc széles, járomtj romtáj j lapos. A száj j kicsi, ajkak középszk pszélesek. A haj általában barna, és s mellé kék k vagy barna szem társul. t Lapátfog is gyakori. Egyenes orr, hosszú végtag, a nők n k fiatalon karcsúak, ak, de később k hízásra h hajlamosak. Magyarországon gon 30 35% 35%-ban fordulnak elő. Átmenetet képez k a mongoloid nagyrassz felé,, mint ahogy a következk vetkező két t rassz is. Urali típus: : (altáji, ugor típus) t Az europid és s mongoloid nagyrassz hosszas együtt ttéléséből l alakult ki. Leggyakrabban a manysiknál és s a hantiknál l fordul elő. Jellemző a világos kékesszk kesszürke szem és s gesztenyebarna haj párosp rosítás, s, de sötétebb s tebb kiadás s is gyakori. Későn K őszülnek. Alacsony, vagy közepes k termetűek, ek, testalkatuk zömök. Orruk rövid, r széles, orrcsúcs pisze, járomtj romtáj j kiemelkedő.. BőrszB rszínük sárgásbarna, vagy fehéres res-sárga. rga. A honfoglaló magyarságban gban szintén n nagy százal zalékban előfordult. Finnországban, Urál és s Szaján n terület letén n fordul még m g elő hazánkon kívül. k Bulgáriai tatár r típust pus: : Krími háborh ború idején n Krímb mből l Dobrudzsába ba vándoroltak. v Kunokkal és s Mongolokkal (Tatárokkal) jöttek j be Magyarországra. gra. Alföld ldön és s Dél-D Magyarországon, gon, Kunságok terület letén n a leggyakoribb az előfordul fordulási arányuk.

13 Az europid nagyrassz Ázsiai típusok: t - Iráni típust pus: : A honfoglaló Magyaroknak a jelentős s részr szét t alkották. k. Fejük és s arcuk hosszú, orruk közép-vékony k kony és s hajlott. BőrszB rszínük világosbarna. Testalkatuk vékony, v gracilis. FőF előfordul fordulási területe Iránt ntól l a Pamíron át t az Altajig terjed. Népcsoportjuk N a szkíták. k. - Orientalid típus: Ők k a jellegzetes sémik, s és s a beduinok. Orr nagy és s hosszú,, bőrük b k világos gos- vagy sötétbarna. s tbarna. KépviselK pviselői i az Arab-félszigeten, Irakban, Iránban, Szíri riában, Észak-Afrikában Indiában és s Dél-KaukD Kaukázusban élnek.

14 A mongoloid nagyrassz sárgás s bőrű, b, merev, vastag szálú hajú,, erősen kiugró pofacsontú, szűk és s ferde szemrésű emberfajta Bővebben: enfo.agt.bme.hu/drupal/node/ 5541

15 Felhasznált lt források pszicho.btk.ppke.hu/diakelet/segeda nyagok/antropologia.doc antropologia.doc

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR 2 FORDÍTÁS: Pamela Jeans-Brown, Renée Sporre-Willes, Raymond Triquet. EREDET: Madagaszkár. PATRONÁLÓ ORSZÁG: Franciaország Az EREDETI ÉRVÉNYES STANDARD

Részletesebben

A napsugárzásról általában

A napsugárzásról általában Süss fel nap A hosszú, hideg és borongós tél után ki ne várná a langyos tavaszi napsugarakat, és sokan horgásszuk elő tudatalattinkból a régi gyermekdalt. Az alábbiakban áttekinthetjük a napsugárzás szervezetünkre

Részletesebben

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Bakay Kornél és a nyilasok rehabilitálása Amikor az alternatív tankönyvek megjelentek a tankönyvpiacon

Részletesebben

Magyar Tudomány. genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád

Magyar Tudomány. genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád Magyar Tudomány genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád Madárőslénytani kutatások A Föld bolygó nemzetközi éve Reformkor a változások kora 2008 101 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

Bevezetés. 8.2. Kulcskompetenciák a természettudomány, az idegen nyelvek és a gazdasági indikátorok területén

Bevezetés. 8.2. Kulcskompetenciák a természettudomány, az idegen nyelvek és a gazdasági indikátorok területén 8. A tudás értéke: készségek, kompetenciák, vélemények Lannert Judit A tudás értéke: készségek, kompetenciák, vélemények 137 8.1. Bevezetés Az oktatás- és szakképzéspolitikák központi szerepet játszanak

Részletesebben

Kamarás Ferenc: Családalapítás és gyermekvállalás Európában Kérdések és kérdőjelek

Kamarás Ferenc: Családalapítás és gyermekvállalás Európában Kérdések és kérdőjelek Kamarás Ferenc: Családalapítás és gyermekvállalás Európában Kérdések és kérdőjelek (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Kamarás Ferenc (2005): Családalapítás

Részletesebben

MIKÉP FEDEZTE FEL AZ EMBER ÖNMAGÁT? - KIS ANTHROPOLOGIA -

MIKÉP FEDEZTE FEL AZ EMBER ÖNMAGÁT? - KIS ANTHROPOLOGIA - A MAGYAR SZEMLE KINCSESTÁRA MIKÉP FEDEZTE FEL AZ EMBER ÖNMAGÁT? - KIS ANTHROPOLOGIA - ÍRTA BARTUCZ LAJOS egyetemi magántanár KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG A Magyar Szemle Társaság tulajdonában lévő,,o1d

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet. Tenyésztési Program

Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet. Tenyésztési Program Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet Tenyésztési Program 2014. január HUNGÁRIA PULI KLUB 2234 Maglód, Sugár u. 52 www.puli.hu Hungária Puli Klub Tenyésztési Program Oldal 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET Előszó helyett: Átvettük? Finnugor-török alapokon álló nyelvészeink és történészeink mára több könyvtárnyi irodalmat hordtak össze, és ezt, mint állításaikat önmagában igazoló

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Élettársi együttélések tények és vélemények

Élettársi együttélések tények és vélemények Élettársi együttélések tények és vélemények S. Molnár Edit Az észak- és nyugat-európai országokban hosszabb ideje, Magyarországon inkább csak az elmúlt két évtizedben foglalkoznak intenzívebben a szakemberek

Részletesebben

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 3. számú részfeladat SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA Készítette: Dr. Schmidt Gábor DSc Budapest, 2008. október 31. 1 3. számú részfeladat Specifikus fajták meghatározása és kiválasztása

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2007. december Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében Az OECD országok Health at a

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA

A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA Szakmai kiadvány BUDAPEST, 2010 A kiadvány a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum (AMC) Közhasznú Társaság támogatásával készült. Szerzôk:

Részletesebben

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon SZKA_210_16 Népek és kultúrák keveredése Magyarországon TANULÓI NÉPEK ÉS KULTÚRÁK KEVEREDÉSE MAGYARORSZÁGON 10. ÉVFOLYAM 185 16/1 NEMZETISÉGEK ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK EGYÉNI FELADATLAP Töltsd ki az alábbi

Részletesebben

Cigány gyerekek az általános iskolákban

Cigány gyerekek az általános iskolákban OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona Cigány gyerekek az általános iskolákban No. 231 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Havas Gábor Kemény

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

Földrajzi köznevek az ómagyar kor mikrotoponimáiban

Földrajzi köznevek az ómagyar kor mikrotoponimáiban Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Földrajzi köznevek az ómagyar kor mikrotoponimáiban Témavezető: dr. Tóth Valéria A dolgozatot készítette: Iscsenkó Natália V. magyar

Részletesebben

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra A fordítás a Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

a nyaralás v Mérges állatok a Földközi-tenger partjain

a nyaralás v Mérges állatok a Földközi-tenger partjain a nyaralás v Mérges állatok a Földközi-tenger partjain szélyei Hamarosan itt a nyár, és ezzel a Földközi-tengerhez zarándokolók fôszezonja is. Ha már sikerült kiválasztani az igényeknek meg - felelô üdülôhelyet,

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben