E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., Cg ) december 11-én 17 órakor, a Társaság székhelyén tartandó rendkívüli Közgyűlésére. A Társaság Igazgatósága december 11-én 17 órára összehívta a Társaság rendkívüli Közgyűlését az alábbi napirenddel: 1. Vraskó Attila és Korbuly Levente igazgatósági tagok visszahívása, döntés felmentvény kiadásáról. 2. Új igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása. 3. Könyvvizsgáló tevékenységének jóváhagyása, a könyvvizsgáló újraválasztása, díjazásának megállapítása. 4. Az Alapszabály IX/1. g) pontjának kiegészítése. 5. A Társaság főtevékenységének, tevékenységi köreinek átvezetése az Alapszabályban. 6. A Társaság új, egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása. Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy egyenként hívja vissza Vraskó Attila és Korbuly Levente igazgatósági tagokat és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:117. -a alapján felmentvényt adjon. A javasolt határozat szövege: A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett december 11. napjával Vraskó Attila igazgatósági tagot visszahívja, és részére a felmentvényt megadja. A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett december 11. napjával Korbuly Levente igazgatósági tagot visszahívja, és részére a felmentvényt megadja. Előterjesztés és határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a december 11. napjától december 11. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra, havi bruttó ,-Ft díjazás ellenében személyenként külön-külön határozattal válassza a Társaság Igazgatóságának tagjává az alábbi személyeket: Révész Tamás (lakcím: 9740 Bükfürdő, Golf út 2. 3/1.) Borbély Tibor (lakcím: 1173 Budapest, Mansfeld Péter u. 12.) A javasolt határozatok szövegei: A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett a december 11. napjától

2 december 11. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Révész Tamás, 9740 Bükfürdő, Golf út 2. 3/1. szám alatti lakost. A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett a december 11. napjától december 11. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Borbély Tibor, 1173 Budapest, Mansfeld Péter u. 12. szám alatti lakost. A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett akként dönt, hogy a megválasztott igazgatósági tagok havi bruttó ,- Ft díjazásban részesülnek. Előterjesztés és határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Közgyűlés 21/2013. (09.30.) számú közgyűlési határozatában a Társaság könyvvizsgálatára az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Bimbó út 3., a Társaság könyvvizsgálatát végzi: Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló) részére adott megbízása a december 31. nappal végződő üzleti évről készített éves beszámoló közgyűlés általi elfogadásával lejárt, azonban a Társaság könyvvizsgálatát azóta is folyamatosan, a közgyűlési határozatban foglalt megbízásnak, valamint a jelenleg hatályban lévő Könyvvizsgálói Szerződésnek megfelelően, változatlan feltételek mellett az Audit Service Kft. látja el. Az Igazgatóság ezért indítványozza, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá az Audit Service Kft. megbízásának lejártától végzett könyvvizsgálói tevékenységét. A javasolt határozat szövege: A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett jóváhagyja az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Bimbó út 3., a Társaság könyvvizsgálatát végzi: Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló) megbízásának lejártától végzett könyvvizsgálói tevékenységét. Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a december 11. napjától december 11. napjáig terjedő időtartamra válassza újra a Társaság könyvvizsgálójává az alábbi a Társaság könyvvizsgálatát jelenleg is ellátó személyt: Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Bimbó út 3., Cg , kamarai nyilvántartási szám: ), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. szám alatti lakos, kamarai tagsági igazolvány száma: ) látja el. A javasolt határozat szövege: A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett december 11. napjától

3 december 11. napjáig terjedő időszakra, a Társaság könyvvizsgálójává választja az alábbi személyt: Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Bimbó út 3., Cg , kamarai nyilvántartási szám: ), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. szám alatti lakos, kamarai tagsági igazolvány száma: ) látja el. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a könyvvizsgáló havi díja ,- Ft+Áfa legyen, azonban amennyiben a Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS) szerinti konszolidált beszámoló készítési kötelezettsége is keletkezne, úgy a könyvvizsgáló havi ,- Ft+Áfa díjazásban részesüljön. A javasolt határozat szövege: A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett akként dönt, hogy a megválasztott könyvvizsgáló díjazása havi ,- Ft+Áfa összeg, amennyiben a Társaságnak Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS) szerinti konszolidált beszámolási kötelezettsége is keletkezne, úgy a könyvvizsgáló havi ,- Ft+Áfa díjazásban részesül. Előterjesztés és határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság az Alapszabály XV./10. pontja alapján felhatalmazást kaphat a közgyűléstől az alaptőke felemelésére, mely a Ptk. rendelkezései és az Alapszabály XV./1. pontja alapján többek között magában foglalja az átváltozó és átváltoztatható kötvények kibocsátását is. Ezért az Igazgatóság a szabály könnyebb átláthatósága miatt szükségesnek látja, hogy ezt az Alapszabály IX./1. g) pontjában is kiemeljék az alábbiak szerint: Alapszabály IX./1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: g) döntés az átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról kivéve az alapszabály XV/10. pontjában szabályozottakat. Az igazgatóság indítványozza, hogy az Alapszabály IX/1. g) pontja a fentiek szerint kerüljön módosításra. A javasolt határozat szövege: A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Alapszabály IX/1. g) pontját az alábbiakra módosítja: g) döntés az átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról kivéve az alapszabály XV/10. pontjában szabályozottakat. Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz: A főtevékenység és a tevékenységi körök vonatkozásában felmerült kérdések tisztázásra kerültek, az Alapszabály a Közgyűlés által korábban hozott 4/2013. (09.30.) számú közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelően a társaság hatályos főtevékenységét és 3

4 tevékenységi köreit tartalmazza, ezért a napirendi pont vonatkozásában határozathozatal nem szükséges. Előterjesztés és határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a fenti napirendi pontokra tekintettel fogadja el a Társaság új, egységes szerkezetű Alapszabályát (1. számú melléklet). A javasolt határozat szövege: A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [ ] igen szavazattal, [ ] ellenszavazat és [ ] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság új fenti napirendi pontokra tekintettel is készült, egységes szerkezetű Alapszabályát. Budapest, november 19. TWD Investments Nyrt. 4

5 1. számú melléklet TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA! T E R V E Z E T! a december 11-i állapot szerint a december 11-i változások dőlt betűvel szedve amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései, a Társaság március 1-jén kelt Alapszabálya és annak többszöri módosítása alapján. I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1./ A Társaság cégneve: TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2./ A Társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó: TWD Investments Nyrt. 3./ A Társaság idegen nyelvű cégneve angolul: TWD Investments Consulting and Trading Public Limited Company A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve angolul: TWD Investments Plc. 4./ A Társaság székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d. II. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA A Társaság határozatlan időre alakult, működését a Társaság az alapítása napján kezdte meg. III. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA 5

6 A Társaság működési formája a Ptk. 3:211. (1) bekezdése alapján nyilvánosan működő részvénytársaság. IV. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖREI A Társaság célja, hogy a Sierra Leone és Magyarország közötti gazdasági és politikai kapcsolatokat elmélyítse, magyar szakmai és pénzügyi partnerekkel együtt vállalkozásokat indítson el az afrikai országban, valamint szaktanácsadással segítse a magyar vállalkozások leone-i piacra lépését. A Társaság tevékenységi körei az alábbiak: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (főtevékenység) Vagyonkezelés (holding) Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység V. A TÁRSASÁG VAGYONA 1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ,- Ft, azaz Százhetvenhétmillióötszázkilencvenötezer-ötven forint, amely ,- Ft, azaz Százhuszonegymilliónyolcvanhatezer-hétszázhúsz forint pénzbeli és ,- Ft, azaz Ötvenhatmillió-ötszáznyolcezerháromszázharminc forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza. 2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll: fajtája: törzsrészvény, sorozata: A sorozatú, névértéke egyenként: 10,- Ft, azaz Tíz forint, darabszáma: db, azaz Tizenhétmillió-hétszázötvenkilencezer-ötszázöt darab, névértéke összesen: ,- Ft, azaz Százhetvenhétmillió-ötszázkilencvenötezer-ötven forint. Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Ptk. és az Alapszabály értelemében a törzsrészvényeseket megillető jog. 3./ A Társaság összesen ,- Ft, azaz Nyolcmillió-hatszázezer forint össznévértékű, dematerializált úton előállítandó, kamatozó átváltoztatható kötvényt hozott zártkörűen forgalomba. A társaság által kibocsátott kötvények jellemzői: 3.1./ Kötvények sorozata: TWD2014/1 Kötvények száma: 27 db, azaz huszonhét darab Kötvények névértéke: ,- Ft, azaz Százezer forint Az átváltoztatható kötvények futamideje egy év, a lejárat napja október 13. napja. 3.2./ Kötvények sorozata: TWD2014/1/B Kötvények száma: 40 db, azaz negyven darab Kötvények névértéke: ,- Ft, azaz Százezer forint 6

7 Az átváltoztatható kötvények futamideje egy év, a lejárat napja október 13. napja. 3.3./ Kötvények sorozata: TWD2014/2 Kötvények száma: 19 db, azaz tizenkilenc darab Kötvények névértéke: ,- Ft, azaz Százezer forint Az átváltoztatható kötvények futamideje három év, a lejárat napja október 13. napja. 3.4./ A TWD2014/1, a TWD2014/1/B és a TWD2014/2 sorozatú kötvények közös jellemzői: A kötvények tulajdonosa a kötvény futamidején belül, az igazgatóság által meghatározott időpontokban és módon kötvényei helyébe A sorozatú törzsrészvényt igényelhet. Az átváltoztatható kötvény átváltoztatásáról szóló nyilatkozat megtételével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvényutalványra. A kötvények valamennyi jellemzőit ideértve a kötvények átváltoztathatóságának időpontjait, szabályait, a kamatfizetés módját a vonatkozó igazgatósági határozat és az Információs összeállítás tartalmazza. VI. RÉSZVÉNYEK 1./ A részvény a Társaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír. A Társaság jogosult törzsrészvény, elsőbbségi részvény, dolgozói részvény, kamatozó részvény és visszaváltható részvény kibocsátására. Az a részvény, amely nem elsőbbségi, dolgozói, kamatozó vagy visszaváltható részvény, illetve nem tartozik az Alapszabályban nevesített egyéb részvényfajtába, törzsrészvénynek minősül. A Társaság által kibocsátott törzsrészvények össznévértékének mindenkor meg kell haladnia a Társaság alaptőkéjének a felét. A Társaság az elsőbbségi részvényfajtán belül a) osztalékelsőbbséget; b) a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő vagyonból történő részesedés elsőbbségét (likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbség); valamint c) a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget biztosító részvényosztályt bocsáthat ki, azzal hogy a Társaság jogosult olyan elsőbbségi részvényt is kibocsátani, amely a fentiekben meghatározott elsőbbségi jogosultságok közül egyidejűleg többet is megtestesít. A Társaság jogosult olyan elsőbbségi részvényosztályba tartozó részvénysorozat kibocsátására, amelynek részvényeit a Részvényes kérésére az Alapszabály rendelkezései szerint a Társaság más elsőbbségi részvényosztályba tartozó részvényre vagy törzsrészvényre köteles átcserélni, vagy amelynek részvényeit a Társaság saját döntése alapján cserélheti át más elsőbbségi részvényosztályba tartozó részvényre vagy törzsrészvényre. Amennyiben a Társaság a törzsrészvénytől eltérő részvényfajtákat vagy részvényosztályokat bocsát ki, az azokra vonatkozó részletes szabályokat a kibocsátásról szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozattal módosított Alapszabályban állapítja meg. Az egy részvényhez kapcsolódó szavazati jog nem haladhatja meg a részvény névértékéhez igazodó szavazati jog tízszeresét. Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki. 2./ A részvényt az Igazgatóság köteles az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált részvényként előállítani. 3./ A Társaság alapításának, illetve az alaptőke felemelésének a nyilvántartó bíróság által történő bejegyzését követően az alaptőke, a felemelt alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes 7

8 befizetéséig terjedő időszakra a Részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről dematerializált formában ideiglenes részvényt kell előállítani. Semmis az az ideiglenes részvény, amelyet a Társaság nyilvántartásba vételét megelőzően vagy a ténylegesen teljesített vagyoni hozzájárulást meghaladó mértékben állítanak ki. 4./ Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a Társasággal szemben az ideiglenes részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá. Az ideiglenes részvényen a Ptk. 3:215. -ában meghatározottakon kívül fel kell tüntetni a Részvényes által az ideiglenes részvény kibocsátásáig befizetett összeget is. Az ideiglenes részvény kibocsátását követően a Részvényes által teljesített további vagyoni hozzájárulás összegét a Részvényes kérésére az ideiglenes részvényen az értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint kell feltüntetni vagy az ideiglenes részvény érvénytelenné nyilvánításával egyidejűleg új ideiglenes részvényt kell kibocsátani. 5./ A Részvényes a Társaságnak a nyilvántartásba történt bejegyzése és az alaptőke, illetve ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvények értékpapírszámlán történő jóváírását. 6./ A részvény ha törvény eltérően nem rendelkezik szabadon átruházható. A dematerializált részvény átruházása az átruházásra irányuló szerződéssel vagy más jogcímmel, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelésével, illetve a szerző értékpapírszámláján történő jóváírással történik. 7./ A Társaság Igazgatósága, illetve megbízás alapján megbízottja a Társaság Részvényeseiről ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is részvénykönyvet vezet. Amennyiben az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére a Ptk. 3:245. (3) bekezdése alapján mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzéteszi. A részvénykönyv tartalmazza a Részvényes közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénysorozatonként a Részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Az alakilag teljes bizonyító erejű magánokiratban igazolt Részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, a számlavezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt Részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a Részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A bejegyzett Részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. A Részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogainak gyakorolására akkor jogosult, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, kivéve, ha a Részvényes korábban kérte a törlését a részvénykönyvből. A Részvényes nevét a részvénykönyv vezetője, ha a tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján a közgyűlést megelőző második munkanapon 18 órakor jegyzi be a részvénykönyvbe. Ezt követően a részvénykönyvbe a Részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést 8

9 leghamarabb a közgyűlés (megismételt közgyűlés) bezárását, vagy a határozatképtelen közgyűlés napját követő munkanapon lehet tenni. A közgyűlésen (megismételt közgyűlésen) az a Részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor bejegyeztek a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét lezárásának időpontjában a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy konkrét, ezirányú előzetes írásbeli megkeresés esetén, előre egyeztetett időpontban a székhelyén munkaidőben biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, mely másolatot öt napon belül, ingyenesen adja ki a jogosultnak. 10./ A Társaság az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény) a Ptk. szabályai szerint szerezheti meg. A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy arra a közgyűlés előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor (ez a rendelkezés nem alkalmazható a Társaság részvényeinek felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlattétel esetén), valamint ha a részvénytársaság a részvényeket a részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi meg. Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. VII. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1./ A Részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. Ezen kötelezettségének nemteljesítése esetén az Igazgatóság harmincnapos határidő kitűzésével teljesítésre hívja fel a Részvényest, azzal, hogy a felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a Részvényes részvényesi jogviszonyának megszűnését eredményezi. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetén a Részvényes részvényesi jogviszonya a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az Igazgatóság a volt Részvényest írásban értesíti. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt Részvényes a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel. 2./ A Részvényesnek joga van a Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből részvénye névértékével arányos osztalékra. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, erre figyelemmel osztalékra az a Részvényes jogosult, aki a közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja legkorábban az osztalékfizetésről döntő közgyűlést követő ötödik munkanap lehet. A Részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Részvényest megillető osztalék nem pénzbeli juttatás keretében is teljesíthető. 9

10 A Társaság az osztalékra jogosult Részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az adózott eredmény felhasználásánál biztosítani kell mindazt a fejlesztési keretet, amely a Társaságnak a versenytársakkal való lépéstartásához és jövőbeni eredményes működéséhez szükséges. 3./ A Társaság saját tőkéjéből a Részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az alaptőke leszállításának esetét kivéve a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a jelen bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a Társaság felszólítására a Társaság részére vissza kell fizetni. 4./ Két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban a Társaság közgyűlése vagy az Igazgatóság osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel, a kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá; továbbá b) a Részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben a kifizetést követően elkészülő számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján a jelen VII/4. pontban foglaltakra figyelemmel az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni; az Igazgatóság javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. 5./ A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont törvény eltérő rendelkezése hiányában a Részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. 6./ Ha a Társaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat figyelembe kell venni. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a Társaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a Részvényesektől követelni, ha arra a Társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van szükség. 7./ A Részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, ott a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. 8./ A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. A Részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:516. -ának szabályai szerint megtéríteni. 10

11 A Társaság működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban előírt közzétételek útján tájékoztatja a Részvényeseket és a tőkepiacot. A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a Részvényes nem tekinthet be. 9./ Nem gyakorolhatja szavazati jogát a Részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. 10./ A Részvényes a részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a Részvényes képviseletét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a Részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis. A Részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a részvénytársasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a Részvényes javára gyakorolja. 11./ Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. 12./ A közgyűlés által hozott jogsértő vagy alapszabályba ütköző határozat bírósági felülvizsgálatát bármely Részvényes, továbbá az Igazgatóság és Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti a Ptk. 3: ában foglaltak szerint. 13./ Ha a keresetet az Igazgatóság tagja kezdeményezi és nincs más olyan igazgatósági tag, aki a Társaságot a perben képviselhetné, úgy a Társaság perbeli képviseletére a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelő bizottsági tagja jogosult. Ha a Felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság részére ügygondnokot rendel ki. VIII. A KÖZGYŰLÉS 1./ A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. 2./ A közgyűlést a Ptk. által meghatározott esetekben a Ptk.-ban megjelölt személyek hívhatják össze, azzal hogy évi egy rendes közgyűlés tartása minden év január 1. és április 30. között kötelező. 3./ A közgyűlésre szóló meghívót amennyiben a Ptk. eltérő rendelkezést nem tartalmaz a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően az Alapszabály XIX/1. pontja szerint kell közzétenni. 4./ Az Igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, illetve a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza. 11

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai:

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: 1./ 2007. április 20. 2./ 2007. december 14. 3./ 2008.

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2012. október 31. ALAPSZABÁLY A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE. 1. A Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE. 1. A Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített neve: EGIS Nyrt. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A Társaság neve

Részletesebben

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS 9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY

ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY (a 2008. január 21..-én megtartott igazgatósági ülésen közgyűlésen elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés Egyesülési szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, József A.u. 70., Cg.:05-10-000106), HAJDÚ VOLÁN Közlekedési

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések 2. számú melléklet A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 6. napirendi pontjához ( Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, az I. fejezeten belül (Általános

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint

A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint NOVOTRADE (Isle of Man) Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas,

Részletesebben