AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG FÖLDRAJZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG FÖLDRAJZA"

Átírás

1 AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG FÖLDRAJZA Az élelmiszergazdaság potenciáljának elemei A mezőgazdaság, élelmiszeripar, élelmiszerkereskedelem gazdaságföldrajzi kérdései Az éghajlat meghatározó szerepe a mezőgazdaságban A földterület nagyságának, megoszlásának minőségének jelentősége Az ipari háttér szerepének elemei az élelmiszergazdaságban Az emberi tényező, az infrastruktúra, piac, hagyományok, stb. jelentősége

2 TÉRSZERKEZET ÉS ÉGHAJLAT A föld éghajlati övezetei és az élelmiszergazdaság A trópusi övezet övi és éghajlati területei A trópusi övezet globális élelmiszergazdasági összefüggései A mérsékelt övezet öveinek földrajzi határai A mérsékelt övezet mezőgazdaságának globális összefüggései

3 Mezőgazdasági termények, mezőgazdasági eredetű ipari nyersanyagok Gabonák (búza, kukorica, árpa stb.) kereskedelmének gazdaságföldrajzi elemzése Az olajnövények (napraforgó, repce, szója, olíva stb.) gazdaságföldrajzi elemzése Az élvezeti növények (kávé, tea, kakaó, dohány) világkereskedelme Az állati eredetű élelmiszerek (húsok, halak, tej-és tejtermékeke stb.) gazdaságföldrajzi elemzése A mezőgazdasági termékek világpiaci központjai, árutőzsdés, nemzetközi minőségi kategóriái A kaucsuk, gumi és műgumi a világpiacon stb.) Textilipari nyersanyagok (gyapot, gyapjú, len, kender Fakitermelés Halászat

4 Alapfogalmak:» Az élelmiszergazdaság a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart és az ezekhez kapcsolódó kiszerelést, szállítást, tárolást és kereskedelmet foglalja magában. Kifejezi a vertikális összefüggést, ami mezőgazdasági termelés, az élelmiszerek előállítása és az élelmiszerkereskedelem között fennáll.

5 Alapfogalmak:» A mezőgazdaság ágazatai: növénytermesztés, állattenyésztés, erdőgazdaság, haltenyésztés, vadgazdálkodás.» Az élelmiszeripar túlnyomórészt a mezőgazdaság által előállított élelmiszer-nyersanyagok feldolgozását végzi.» Az élelmiszerkereskedelem a termékek értékesítését végzi.

6 A mezőgazdaság termelési tényezői: Az éghajlati viszonyok a meghatározók, az ember több évezredes tevékenységének a tudomány és a technika szaktudás, tudományos megismerés - fejlődésének eredménye, hogy sok növény termelhető és sok állatfaj tenyészthető eredeti természetes területein kívül is, például a búza, vagy szója termelési határát messze északra az ember,

7 A mezőgazdaság termelési tényezői: Mezőgazdaságilag hasznosítható földterület: lehet szántóföld, kert, gyümölcsös, szőlő, rét, legelő, erdő, nádas. A föld, mint termelési tényező az adott földterület minősége alapján játszik szerepet. A talaj a szilárd földkéreg legfelső, laza takarója, a növények termelőhelye.

8 A mezőgazdaság termelési tényezői: A termőföld eltartó képessége az adott terület több tényezőjének együtteséből ítélhető meg: elsősorban a talaj minősége, a népsűrűség, az állatállomány nagysága, a gazdálkodás jellege, és intenzitása határozza meg.

9 A mezőgazdaság termelési tényezői: A talajvédelem legjobb eszköze a vízgyűjtő területek komplex rendezése, valamint, olyan agrotechnikai eljárások, amelyek a vízlefolyást csökkentik (pl.: teraszos művelés, a lejtőre merőleges szántás, stb.). A talajjavítás a talajtulajdonságokat tartósan alakítja át és ezáltal javítja a föld termelőképességét.

10 A mezőgazdaság termelési tényezői: Műtrágyázás: A talajerő utánpótlást szolgálja. A felhasznált műtrágyák mennyisége az egyik mutatója az adott ország mezőgazdasági fejlettségének. A műtrágya a XIX. század közepétől kezdve terjedt el. Bár a természetes trágya használata előnyösebb, de különböző okok miatt háttérbe szorult mára. Öntözés: a művelhető földterületet növeli azáltal, hogy szárazabb éghajlatú területeken lehetővé teszi a gazdálkodást, a csapadékosabb vidékeken pedig egyenletesen nedvességellátást biztosít..

11 A mezőgazdaság termelési tényezői: A mezőgazdasági munkaerő: az egyik legfontosabb termelési tényező, de a gazdaság növekedésével a mezőgazdasági népesség száma és aránya csökken. Termelési eszközök: mennyisége, teljesítménye az elmúlt évek során a munkaerő fogyásával páthuzamosan növekedett. Ezek mennyisége és minősége egyértelműen az országok és régiók fejlettségi szintjének mutatói. A gépesítés színvonalát a mezőgazdaságban a traktorsűrűséggel szokták jellemezni, amely az egy traktorra jutó hektárszámot jelenti.

12 A mezőgazdasági tevékenység által okozott károk: A mezőgazdasági munkaerő: az egyik legfontosabb termelési tényező, de a gazdaság növekedésével a mezőgazdasági népesség száma és aránya csökken. Termelési eszközök: mennyisége, teljesítménye az elmúlt évek során a munkaerő fogyásával páthuzamosan növekedett. Ezek mennyisége és minősége egyértelműen az országok és régiók fejlettségi szintjének mutatói. A gépesítés színvonalát a mezőgazdaságban a traktorsűrűséggel szokták jellemezni, amely az egy traktorra jutó hektárszámot jelenti.

13 A mezőgazdasági tevékenység Talajerózió, által okozott károk: Rosszul működő öntözőrendszerek okozta elmocsarasodás, Kiszórt műtrágyák és növényvédőszerek az erdők, vadon élő állatok, növények kipusztulását okozhatja, Sivatagok előrenyomulása, stb..

14 A mezőgazdasági termelés típusok: A földrajzi adottságok, a természeti körülmények, a demográfiai jellemzők és társadalmi viszonyok jellege, valamint a hagyományok alakítják ki.

15 Hagyományos gazdálkodás főleg a fejlődő országokban maradt fenn, ahol nagy térségek vannak szabadon: Nomád pásztorkodás eurázsiai szárazföldi övezet és félsivatagok, valamint Észak- Afrika, Hagyományos szárazművelés egyenlítői övezetben, Öntözéses gazdálkodás Közel Kelet, Délés Kelet Ázsia nagy folyóvölgyei.

16 A föld tulajdonformái: Földközösség: a legősibb tulajdonforma. A közös földművelés módja az égetéses-irtásos földművelés. A kiirtott és felégetett erdő helyén gazdálkodnak, majd a föld kimerülése után odébbállnak. Nomád pásztorkodás szintén közös földön történik, a nomádok nyájai viszont magántulajdonban vannak. Az állami tulajdon szintén közösségi tulajdonforma, amelynek nagyon formája van. Legjellemzőbb, hogy a használók az államnak fizetnek adót. Az állami gazdaságokat valamilyen államilag támogatott cél (fajtakutatás, fajvédelem, természetvédelem) érdekében szervezik. Termelőszövetkezeti gazdálkodás a földközösségeknek a modern formája, amikor a tagok tulajdonában lévő földön, állami földön, vagy szövetkezeti tulajdonú földön gazdálkodnak. Magántulajdonú földterület igen változatos formákat ölthet a gazdálkodás méreteit, jellegét, körülményeit tekintve. Családi gazdaság.

17 A tőkés mezőgazdálkodás kialakulása : Klasszikus angol forma tőkés bérleti rendszer Porosz utas fejlődés a feudalizmusból átmentett nagybirtokrendszeren alapszik Amerikai utas fejlődés alapja a paraszti közép- és nagygazdaságok (farmok).

18 A trópusi (forró) övezet mezőgazdas gazdasága A föld f trópusi övezete az egyenlítő mentén, n, az északi és s déli d széless lesség g 30. fokáig terjed. A területre jellemző a Nap zenitben delelése és s a passzát t szélrendszer. A forró övezet egyenlítői, átmeneti és térítői övre,, valamint a nem összefüggő övezet-alkotó trópusi monszun vidékre oszlik.

19 A trópusi egyenlítői öv v : Az egyenlítő mentén, az északi és déli szélesség 10. fokáig. Az éghajlat jellemzői: egyetlen évszak van, forró, fülledt csapadékos nyár. Fő területei: Amazonas medence, Kongó medence, Indonézia, Dél-ázsiai félszigetek, szigetek Természetes növényzet: trópusi őserdő, esőerdő. Mezőgazdaság jellemzői: Főleg a szúróbotos és kapás művelés jellemzi, amelyet a felégetett őserdő talaján folytatnak. A gyorsan kimerülő területet elhagyva, újabb erdőrészt irtanak ki. A tengerpartoknál és a folyók mentén árutermelő ültetvényes gazdálkodást végeznek.

20 A trópusi egyenlítői öv v : Főbb mezőgazdasági növényeik: Batáta (édesburgonya) Manioka és a belőle készült őrlemény Tapioka Olajpálma: világpiaci szempontokból fontos, mert terméshúsából és magjából is olajat préselnek ki. Kókuszdió és az ebből nyert kopra: világkereskedelmi cikk a kopra is, mert a kókuszzsírt állítják elő belőle. Kakaó Kaucsuk: a kaucsukpálma kéregnedvéből kicsapott, kiszárított (vagy füstölt) anyag. Vulkanizálás után ebből nyerik a gumit. Világpiaci központja Singapur és London. Banán A gyorsan kimerülő területet elhagyva, újabb erdőrészt irtanak ki. A tengerpartoknál és a folyók mentén árutermelő ültetvényes gazdálkodást végeznek.

21 Trópusi átmeneti (szavanna) öv: Az egyenlítői és a térítői öv között nagyjából a 10. és 20. szélességi fokok között húzódik. Éghajlat jellemzői: 2 évszak különíthető el, az esős évszak, amely az egyenlítői éghajlathoz és a száraz évszak, amely a térítői öv sivatagi éghajlatához hasonló. A csapadék nyáron érkezik. Fő területek: Afrika és Dél-Amerika őserdőivel határos területei, Ausztrália Természetes növényzet: erdős, cserjés szavanna. Mezőgazdaságának jellemzői: A szavanna különböző területein jelentős a szarvasmarha és juhtenyésztés (Dél-Amerika, Ausztrália) Erdős szavanna trópusi gumós ültetvényeken kávé, földimogyoró, szárazbab, kukorica, köles, rizs, gyapot

22 Trópusi átmeneti monszun vidék A monszun éghajlat olyan területeken alakul ki, ahol nagy kiterjedésű szárazföldek óceánokkal határosak. Éghajlat jellemzői: Nyáron a levegő a szárazföld felett melegszik fel erősebben, a könnyebb levegő viharos gyorsasággal felszáll és helyébe páradús levegő nyomul és folyamatos záporokkal emelkedik a magasba. Télen a légkörzés fordított irányú, ilyenkor trópusi ciklonok pusztítanak. A terület rendkívül csapadékgazdag (júliustól novemberig), ezért mezőgazdasága igen nagy népességet képes eltartani.

23 Trópusi átmeneti monszun vidék Fő területek: Dél-kelet Ázsia. Természetes növényzet: lombhullató, monszun erdők. Mezőgazdasági jellemzők: A rizs e területek legfontosabb kenyérgabonája. Magas a hő és csapadékigénye. Őshazája valószínűleg Kína, vagy India. Cukornád: őshazája India. Teacserje: hegyvidéki növény, amely szereti a tiszta pormentes levegőt, a meleget és a nedvességet. A trópusokon m magasságban, a szubtrópusokon valamivel alacsonyabban fekszenek a teakertek. Kenyában és Grúziában jelentős a tea termesztése. Dohány: Őshazája Közép-Amerika, a világtermelés közel felét három ország (Kína, USA, Brazília) adja. Gyapot: vezető termelői a FÁK közép-ázsiai országai, az USA, Kína, India.

24 Trópusi térítői t öv: A térítőkörök (Rák és Baktérítő) közelében az állandóan leszálló légmozgás miatt trópusi sivatagok alakultak ki, amelyek fő jellegzetessége a rendkívüli szárazság. Kivételt képeznek azok a területek, amelyekhez közel van a tenger, vagy a hegyvidékek. Éghajlat jellemzői: Rendkívül kevés csapadék (évi 250 mm alatt). Fő területek: Szahara, Dél-nyugat Ázsia, Közép-Ázsia, USA, Ausztrália. Természetes növényzet: sivatagi, félsivatagi.

25 Trópusi térítői t öv: A Mezőgazdaság jellemzői: Csak a források, kutak talajvizes tavak környezetében kialakuló oázisokban folyik művelés. E területek legjellegzetesebb növénye a datolya. Ez magas cukortartalmú növény, hazájában fontos népélelmezési cikk. A folyami öntözéses gazdálkodásnak ősi hagyományai vannak a szárazöv különböző vidékein. Ezeken a területeken már évezredekkel ezelőtt magas kultúrájú országok alakultak ki (Egyiptom, India, Kína). Itt a legjellegzetesebb növény a rizs, de öntözéssel termelnek búzát, gyapotot, zöldségféléket, gyümölcsöt.

26 A mérsékelt övezetek mezőgazdasága A szárazf razföld legnagyobb része r a 30. széless lességi fokok és s a sarkkörök k között k a mérsékelt övezetbe esik, amelyben a következő övek találhat lhatók: a meleg mérsékelt (szubtrópusi), a valódi és hideg mérsékelt öv. A mérsm rsékeltre jellemző a négy n évszak változv ltozása, de ezek az egyes övezetekben eltérő hosszúságúak.

27 Meleg-mérsékelt (szubtrópusi) öv: A terület 30. és 45. szélességi fokok között fekszik. Éghajlata: a szárazföld fekvése szerint mediterrán, vagy szubtrópusi. Mediterrán: a Földközi-tenger térsége, Kalifornia, Dél-Afrika és Ausztrália egyes területei. Szubtrópusi: Dél-kelet Kína, Dél-kelet USA, Dél- Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália keleti partvidéke).

28 Mediterrán éghajlat A terület 30. és 45. szélességi fokok között fekszik. Éghajlata: a szárazföld fekvése szerint mediterrán, vagy szubtrópusi. Mediterrán: a Földközi-tenger térsége, Kalifornia, Dél-Afrika és Ausztrália egyes területei. Az éghajlatot forró száraz nyár és enyhe csapadékos tél jellemzi. Mezőgazdaság: A citrusfélék termelésének kedvez az éghajlat. Ezek a növények Délkelet- Ázsiából származó, nagyrészt örökzöld fás növények. Jellegzetes a termelésük, amelynek külső termésfala illóolajokban gazdag, a középső szivacsos, a legbelső pedig hártyás, és a termés belsejét gerezdekre osztja. Európában a rómaiak óta termesztik a citromot, a narancs és a mandarin Hátsó-Indiából származik. A szőlő Dél-Európában, a Duna mentén és a Kaukázuson túl Kis- Ázsiában terjed el. Az állattenyésztést a mediterrán területeken a juh-, kecske- és a szamártartás jellemzi. Szubtrópusi: Dél-kelet Kína, Dél-kelet USA, Dél-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália keleti partvidéke).

29 Szubtrópusi monszunterületek: A forró övezet monszun vidékeitől északra, illetve délre helyezkednek el. A nyár forró és csapadékban gazdag, a tél hűvös, vagy hideg és csapadékszegény. A mezőgazdasági tevékenység megegyezik a trópusi monszun területekével.

30 Valódi mérsékelt öv: A 40. és 60. szélességi fokok között terül el. Az éghajlatot a nyugati szelek és az általuk szállított ciklonok alakítják. Csapadékszállító hatásuk a szárazföldek belseje felé haladva csökken, ezért az övön belüli területek éghajlatát a szárazföldek az óceánoktól való távolsága határozza meg. Ennek megfelelően négy jellegzetes éghajlati tartomány alakult ki: óceáni, mérsékelten szárazföldi, szárazföldi, és szélsőségesen szárazföldi.

31 óceáni éghajlat: A tél enyhe, a nyár hűvös, és az évi csapadék egyenletesen oszlik meg. A szárazföld nyugati partjai közelében elvonuló meleg tengeráramlások (pl. a Golf-áramlás) állandó magas páratartalmat biztosítanak. A fő területek: Nyugat-Európában és Észak- Amerikában Mezőgazdaság: Meghatározó az állattenyésztés és a rá épülő magas színvonalú tej és tejtermék és hústermelés. A kenyérgabonák közül a rozs dominál. A takarmánynövények közül a burgonya, cukorrépa és a len jelentős..

32 mérsékelten szárazföldi területek: A tél enyhe, a nyár hűvös, és az évi csapadék egyenletesen oszlik meg. A szárazföld nyugati partjai közelében elvonuló meleg tengeráramlások (pl. a Golf-áramlás) állandó magas páratartalmat biztosítanak. A fő területek: Nyugat-Európában és Észak- Amerikában Mezőgazdaság: Meghatározó az állattenyésztés és a rá épülő magas színvonalú tej és tejtermék és hústermelés. A kenyérgabonák közül a rozs dominál. A takarmánynövények közül a burgonya, cukorrépa és a len jelentős..

33 mérsékelten szárazföldi területek: Az óceánoktól keletre, a kontinens belsejében, vagy a keletei partvidékén (Kína, USA) találhatók. Éghajlatuk nedves kontinentális: hideg tél, meleg nyár. A legtöbb csapadék koranyáron van. A melegebb szárazföldi tartományok délebbre fekvő, melegebb vidékei közé tartozik Magyarország is.

34 szárazföldi területek: Az éghajlat száraz, kontinentális: a tél hideg, a nyár meleg és az elején csapadékosabb. A természetes növénytakaró a füves puszta, amelynek neve Eurázsiában sztyeppe, Észak-Amerikában préri és Dél-Amerikában pampa.

35 szárazföldi területek: Mezőgazdaság: jellemző a búza, a kukorica, a szója, a kender, valamint a zöldségés gyümölcstermesztés a csapadékosabb területek takarmánybázisán állattenyésztés folyik; a szárazabb, a kontinens belsejében lévő területeken pedig külterjes állattartás (Oroszország, Kazahsztán, USA stb.) szélsőségesen szárazföldi területek Az éghajlat mérsékelt övi sivatagi, mert mélyen a szárazföld belsejében, távol a nyugati szelek, vagy a monszun hatásától, vagy az óceánok közelében, de magas hegységekben elzárt medencékben terülnek el, itt alakultak ki a mérsékelt övi sivatagok, félsivatagok. Pl. a Kaszpi-mélyföld, Kazahsztán, Belső-Mongólia, a Tibeti-magasföld vagy Észak-Amerikában a Kordillerák láncai közötti Nagy-medence, Patagónia. Mezőgazdaság: igen kedvezőtlen körülmények, a kenyérgabona az igénytelen köles, de ahol öntözésre van lehetőség, ott rizst, búzát, gyümölcsöt, gyapotot is termelnek. az állattenyésztésre a vándorpásztorkodás jellemző

36 Hideg-mérsékelt öv A fok szélességek közötti sark alatti (szubartikus) területek éghajlatát a rövid nyár és a hosszú, hideg tél jellemzi, amelyet meleg, illetve hideg tengeráramlások befolyásolhatnak. Természetes növénytakarója a tűlevelű őserdő, a tajga (Oroszország, Kanada, Svédország, Finnország) Mezőgazdaság: A gabonák közül csak a rozs és az árpa, zab Termelnek még burgonyát, cukorrépát, káposztaféléket és bogyós gyümölcsöket Kiterjedt erdőgazdálkodás, illetve fakitermelés (Kanada, Oroszország) Állattenyésztés fő területe a szarvasmarhatartás és jelentős a prémállat-tenyésztés A terület több országában jelentős a halászat (Oroszország, Norvégia)

37 A hideg övezet mezőgazdasága A kis hajlásszögben érkező napsugarak csak igen kismértékben képesek felmelegíteni az övezetet. A hideg övezeten belül megkülönböztetünk sarkköri és sarkvidéki öveket. sarkköri öv Hosszú 9-10 hónapos zord tél és rövid hűvös nyár jellemzi. Természetes növényzete a tundra, melynek jellegzetes növénye a moha és a zuzmó. E vidék népességének fő tevékenysége a halászat, vadászat és a rénszarvastartás (Alaszka, Kanada, Oroszország). sarkvidéki övezet Állandó fagyos éghajlat jellemzi, egész évben tart a tél, és a több hónapos éjszakát több hónapos nappalok váltják. A felszínt jég és hó borítja. A területen a kutatóállomásokat kivéve emberi tevékenység nem folyik.

Európán kívüli földrészek földrajza

Európán kívüli földrészek földrajza Európán kívüli földrészek földrajza Földrajz kedvelők részére Tartalom 1. ÁZSIA TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE... 2 2. KÍNA... 7 3. JAPÁN... 10 4. INDIA... 12 5. DÉLKELET ÁZSIA ORSZÁGAI... 16 6. NYUGAT-ÁZSIA...

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A SZOLÁRIS ÉS A VALÓDI ÉGHAJLATI ÖVEZETESSÉG A szoláris, azaz a Nap sugárzása által meghatározott éghajlati övezetek kialakulásának csillagászati okai vannak: A gömb alakú Földet

Részletesebben

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak A föld története Kor: 4,6 milliárd év 1. Ősidő 4,6 mrd 570 mó évig Kialakultak az ősföldek. Az őslégkör és az ősóceán. Élet megjelent az ősóceánokban. 2. Óidő 570-230 mó évig Őskontinensek kialakulása

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

AFRIKA GAZDASÁGA A MEZÔGAZDASÁG

AFRIKA GAZDASÁGA A MEZÔGAZDASÁG 44% 6% 24% GAZDASÁGA 26% Szántó Rét, legelõ Erdõ Mûveletlen terület Afrika területének megoszlása mûvelési ágak szerint Mi az oka a mûveletlen területek magas arányának? A kakaó fő termelői a Guineai-öböl

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA oktatási segédanyag 10. osztály számára ÖSSZEÁLLÍTOTTA LEFKÓ JÁNOS CSAP 2013 A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPE. AZ ÁLLAMOK TÍPUSAI KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERÜK SZERINT A Földnek

Részletesebben

Európa földrajza. a gimnáziumok számára

Európa földrajza. a gimnáziumok számára Európa földrajza a gimnáziumok számára Tartalom 1. Európa földrajzi helyzete, határai...3 2. Európa földtörténete, felszíne...5 3. Európa éghajlata, vízrajza, élővilága...7 4. Az Európai Unió földrajzi

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Dunakeszi, 2014. január 5. Készítette: Kapornai Lilla szaktanár F O G A L O M T Á R Tengerszoros: keskeny vízi összeköttetés két szomszédos tenger, vagy óceán között.

Részletesebben

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25.

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25. 2010. A balkán konyhái és azok hatásai a magyar gasztronómiára, a pannon konyhára, kiemelt figyelemmel a román, az erdélyi, a bolgár, az albán, a szerb, a horvát, a macedón és a görög nemzetek sajátosságaira

Részletesebben

A forró (trópusi) övezet jellemzése

A forró (trópusi) övezet jellemzése A forró (trópusi) övezet jellemzése Trópusi esőerdők Egyenlítőtől É-ra és D-re a 10. szélességi körig, de nedves monszun vagy passzátszelek területén, óceáni szigeteken, vagy tengerpartokon sokkal északabbra

Részletesebben

Erdők. a Világban, Európában és Magyarországon

Erdők. a Világban, Európában és Magyarországon Erdők a Világban, Európában és Magyarországon Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Lapok különszám 2012 Beköszöntő Kedves Olvasó! Az elmúlt időszak világméretű kihívásai kiemelt figyelmet irányítanak

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÓRAVÁZLATOK 7. osztály Európa helyzete a Földön. Határai, partvonala, nagysága, felosztása.

FÖLDRAJZ ÓRAVÁZLATOK 7. osztály Európa helyzete a Földön. Határai, partvonala, nagysága, felosztása. Európa helyzete a Földön. Határai, partvonala, nagysága, felosztása. Fekvése, határai Európa az északi félgömbön fekszik. Európa Ázsiával függ össze. A két földrészt együttesen Eurázsiának nevezzük. Északon

Részletesebben

TARTALOM A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK EURÓPA HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN ELÕSZÓ... 7

TARTALOM A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK EURÓPA HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN ELÕSZÓ... 7 TARTALOM ELÕSZÓ... 7 A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK A gazdasági élet alapjai... 10 A világméretûvé váló gazdaság I II.... 14 A transznacionális vállalatok... 21 A nemzetgazdaságok és az állam változó szerepe..

Részletesebben

ÁZSIA A TÉRKÉPEN. Szárazföldi határai: Urál-hegység Urál-folyó Fekete-tenger Kaukázus Kaszpi-tó

ÁZSIA A TÉRKÉPEN. Szárazföldi határai: Urál-hegység Urál-folyó Fekete-tenger Kaukázus Kaszpi-tó ÁZSIA A TÉRKÉPEN 1. Határai és partvonala a) Határai Tengeri határai: Szárazföldi határai: Jeges-tenger Csendes-óceán Bering-szoros Indiai-óceán Szuezi-csatorna Vörös-tenger Amerikától Ausztráliától Afrikától

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Készült az Élelmiszermérnök (Bsc) szakos hallgatók számára Összeállította: Dr. László Zsuzsanna, Beszédes Sándor 2009 1 Tartalomjegyzék 1. A környezet védelmének alapvető

Részletesebben

2005/2006 tanév őszi szemeszter

2005/2006 tanév őszi szemeszter Széchenyi István Egyetem Műszaki tudományi kar Környezetmérnöki Tanszék Sarkvidék Írta : Bognár Árpád Giczi Zoltán Török András 2005/2006 tanév őszi szemeszter TARTALOMJEGYZÉK SARKVIDÉKEK...1 KIALAKÍTÓ

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2014. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása A kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés során elsősorban a korábban megszerzett regionális földrajzi ismeretek elmélyítése és új szempontok szerinti rendszerezése történik a 11-12. évfolyamon.

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja 5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja Az égitestek közül a Hold van a legközelebb hozzánk, így természetes, hogy évezredek óta foglalkoztatta a tudósok képzeletét. A görög mitológiában

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Bevezetés A Földünk és környezetünk műveltségi terület a tanulókat tájékozódni, eligazodni tanítja hazánkban és a kontinenseken. Tudatosuljon

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA. a tél egyre hidegebb (gyengül az óceáni fűtés) a csapadék mennyisége fokozatosan csökken

EURÓPA ÉGHAJLATA. a tél egyre hidegebb (gyengül az óceáni fűtés) a csapadék mennyisége fokozatosan csökken EURÓPA ÉGHAJLATA 1. Általános jellemzők: fekvéséből következően hiányoznak a forró öv éghajlatai sok hegység jellemző a hegyvidéki éghajlat gyakorisága meghatározó szerepe van az Atlanti-óceánnak: nyugatról

Részletesebben

3.4.4./a melléklet. Veszprém megye mezőgazdaságának bemutatása. Balatonalmádi kistérség

3.4.4./a melléklet. Veszprém megye mezőgazdaságának bemutatása. Balatonalmádi kistérség Veszprém megye mezőgazdaságának bemutatása 3.4.4./a melléklet Balatonalmádi kistérség A térség földrajzi fekvése kedvező, jó minőségű földterületekkel rendelkezik. Az itteni mezőgazdasági művelés, ezen

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben