Heted 7 Hírmondó KÖSZÖNÖM! Tisztelt Választópolgárok! KÉREM, Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Dél-békés hölgyeit!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heted 7 Hírmondó. 10 000 KÖSZÖNÖM! Tisztelt Választópolgárok! KÉREM, Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Dél-békés hölgyeit!"

Átírás

1 Heted 7 Hírmondó KÖSZÖNÖM! Tisztelt Választópolgárok! K öszönetet mondok, hogy ajánlószelvényeikkel támogatták hivatalos jelöltté válásomat! Egy hét alatt több mint darab kopogtatócédulát gyûjtöttünk össze, amire még soha nem volt példa a választókerületben. KÖSZÖNÖM A BIZALMAT! Köszönöm, hogy nem a hazugságokban és a rágalmazó kampányban hisznek, hanem abban, hogy együtt jobb életet tudunk teremteni Dél-békésben egy VIDÉKBARÁT politika megteremtésével. Kérem, döntsenek a megoldásokat kínáló program mellett, és ne engedjék magukat eltéríteni a hazugságok által! Simonka György, FIDESZ országgyûlési képviselôjelölt Békés megye, 7. sz. választókerület KÉREM, április 11-én SZAVAZZANAK RÁM! AKIK TÁMOGATJÁK SIMONKA GYÖRGYÖT: FIDESZ KDNP Kisgazda Polgári Egyesület Nemzeti Fórum Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Lungo Drom Fidelitas A nôk mosolya elfelejteti, hogy a tavasz rövid. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Dél-békés hölgyeit! Simonka György, országgyûlési képviselôjelölt Békés megye, 7-es sz. választókerület FIDESZ - KDNP

2 2 Heted 7 Hírmondó EMBERTÔL EMBERIG A Betlehemi Béke láng, a pásztoroknak Jézus születésérôl kihirdetett kinyilatkoztatásra emlékeztet. Betlehemben, a Születés templomában ég egy gyertya, melynek lángját világszerte széthordják a hívek kézrôl-kézre. Még tavaly decemberben, advent idején volt egy térségi összejövetel, ahol Simonka György jóvoltából, már égett ez a láng. A BETLEHEMI BÉKELÁNG DÉL-BÉKÉSBEN Simonka György, mindenkit arra bíztatott, hogy mécsesekben vigyen haza a településére ebbôl a lángból, vigyék el a templomokba, onnan osszák tovább a családok otthonaiba felekezeti, vallási hovatartozás nélkül. Minden jelenlévô nagy körültekintéssel gyújtogatta meg a gyertyát és szívében gyermeki örömmel, ugyanakkor nagy felelôsséggel féltve, óvva a lángot, indultak hazafelé. KEVERMESI FOGADTATÁS Lévai Lajos, kevermesi alpolgármester is életében elôször, de annál lelkesebben vitte haza a szent lángot. Nagyon jó érzés volt számomra, hogy részese lehettem ennek a szép gesztusnak. Háromszor annyi idô alatt tettem meg az utat hazafelé, mint optimális esetben, olyan lassan vezettem, hogy ki ne aludjon a láng!- emlékszik vissza. Szujó Antal, plébános méltatta azt a nagy utat, ahogyan a betlehemi láng, a krisztusi szellemiség szimbóluma, ilyen nagy út után Kevermesre is elért embertôl emberig. Tudta, hogy Simonka Györgytôl jutott el hozzájuk, ami számára azt erôsíti meg, hogy egy felelôs vezetôt az ilyen emberi megnyilvánulások tesznek hitelessé. A láng nagyon szépen pislákolt a templomban, a Vízkereszt utáni hétre fogyott el teljesen, de a szívekben tovább él és még ma is szoktunk róla beszélni a faluban. KAMARÁSOK ÖRÖME Almáskmarásra és Nagykamarásra Simondán Csaba, vállalkozó is vitt lángot. Tudom, hogy ez a láng mindenkié, minden jó szándékú emberé. A jó szándék nincs egyházhoz, felekezethez kötve. Több mint húsz éve indult útjára ez a kezdeményezés, amihez évrôl évre egyre többen csatlakoznak. Kotroczó Pál, nagykamarási katolikus plébános örömmel osztotta meg a lánggal kapcsolatos élményeit. A Betlehemi Békeláng története szorosan összefügg Jézus születésével. Ide hozzánk és Almáskamarásra tavaly érkezhetett meg elôször, többen is hoztak belôle, még Pelle István, polgármester is, de csak most tudtam meg, hogy Simonka Györgyön keresztül. Örömmel tölt el, hogy Ô is részese annak a törekvésnek, hogy erôsíteni kell az emberi együvé tartozás lelki folyamatait. A láng ennek a megélésében is segít valamennyinket, közelsége pedig prédikációm gondolatait is megalapozta az ünnep környékén. KERESZTÉNYI ÖSSZETARTOZÁS Simonka György, országgyûlési képviselôjelölt többször kinyilvánította, hogy maga is gyakorló, keresztény hívô ember. Azon túl, hogy családjával rendszeresen templomba jár, hogy esti ima nélkül nem hajtja álomra a fejét, humánus cselekedeteivel, emberi megnyilvánulásaival is gyakran tanúbizonyságot tett róla, hogy Isten szeretetének átörökítése mennyire fontos. Errôl polgármesterként írt is a pusztaottlakaiaknak pár gondolatot a helyi MI-Újság -uk ünnepi számában, ahol kifejtette, hogy 2000 év óta örökítjük át Isten szeretetét. Részlet a lapból Ennek a szeretetnek nemcsak Karácsonykor és nagyobb ünnepnapokon van létjogosultsága, hanem hétköznapjainkon is meg kell tudnunk ôrizni a krisztusi szellemiséget...

3 Heted 7 Hírmondó 3 CIVIL JELENLÉT CIVIL KÖTELÉK Egy országos bûnmegelôzési akció margójára Még novemberében fordult felhívással Magyarország több mint 2000 polgárôr vezetôjéhez Dr. Túrós András, az Országos Polgárôr Szövetség elnöke, hogy a településeiken vegyenek részt a december 12-én, 14: 00-20: 00 óra közötti idôszakra meghirdetett Országos Polgárôr Akcióban. Kérte, demonstrálják nagy létszámmal a polgárôrség jelenlétét és a bûnmegelôzés iránti elkötelezettségüket. Az országos akció célja a közterületeken a bûnmegelôzés, a lakosság biztonságérzetének javítása volt. MEGLEPETÉS A JAVÁBÓL Jakab András, a Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Gábortelep biztonságáért tevékenykedô helyi polgárôr egyesület vezetôje szinte napi kapcsolatot tart Simonka György polgármesterrel. Errôl a körlevélrôl is tájékoztatta Ôt, annál inkább is, mivel a polgármester maga is polgárôr. Emlékszem többször jártam Nála az akciót megelôzôen, mert segítséget kértem az új tagjaink polgárôr igazoló kártyájának elkészítéséhez. Álmomba sem gondoltam volna, hogy valamire készül emlékezett vissza. Sôt, még akkor se gyanakodtam, amikor tövirôl-hegyire átbeszéltük az egyesületi létszámdolgokat, hogy melyik településen hányan fognak majd szolgálatot adni. Csak jóval késôbb tudtam meg, hogy az Ô keze van abban a dologban, hogy a helyi fideszesek megleptek bennünket szendviccsel és meleg teával. Igen jólesett tôlük is a figyelmesség, de Simonka Györgytôl még inkább, mert ezzel a kezdeményezésével azt igazolta, hogy igenis fontosak számára a civil szervezetek, fontos a polgárôrség. Sôt, ezt már Dél-békésért tette! ILYEN MÉG NEM VOLT Mi is részt vettünk az országos akcióban, mely során a polgárôröknek a láthatóságra kellett törekedniükmondta Homoki Sándor, a kaszaperi polgárôr egyesület elnöke. Szolgálat közben két hölgy jelent meg a településen szendvicsekkel és teával teli termoszokkal. Ôk csak annyit mondtak, hogy Medgyesegyházáról jöttek, kifejezték elismerésüket a munkánkért, minden jót kívántak, majd továbbálltak. Szervezetünk 18 éve alakult, de ilyesmire még soha nem volt példa. Én ezt a gesztust személy szerint nagy megtiszteltetésnek vettem. Bizonyos idô elteltével szivárgott ki, hogy Simonka György, országgyûlési képviselôjelölthöz köthetô a meglepetés. Ô fogta össze az aktív fideszeseket és együtt kivitelezték ezt az egészet. Az biztos, hogy beszédtéma volt még a megyei rendezvényünkön is, ahol más térségek nem tudtak hasonlóról beszámolni! KENTE, AKI BÍRTA Polgármesterek, fidesz csoportvezetôk, jobboldali kötôdésû aktivisták egymás keze alól vették ki a munkát, csakhogy elkészüljön kora délutánra az a párszáz szendvics, amit a polgárôröknek szántak. Valóságos mûveleti csoportok alakultak ki, mint kiflivágók, kenôk, felvágottazók, csomagolók, no és a kondéros teafôzôk. Szebellédi Zoltán, újkígyósi polgármester szendvicskenô technikai bemutatóval ejtette ámulatba a csapatot és gyorsasági rekordot is döntött. Az ôt elkísérôk közül Turovszki Krisztián és Horváth Kitti is arról számolt be, hogy ez a nagyszabású elôkészítés olyan jó hangulatban telt, mintha a résztvevôk már ezer éve ismerték volna egymást, pedig sokan csak, most találkoztak életükben elôször. Kittit a közvetlenség, nyitottság fogta meg, Krisztián pedig úgy fogalmazott, hogy ez beillett egy jól sikerült csapatépítésnek. A két fiatal a szendvicsek és a tea eljuttatásában is jeleskedett. Máskor is szívesen vesznek részt ilyesmiben. Simonka György, azt mondja, hogy a civileknek nagyobb teret kell adni, és a szerepvállalásukhoz tiszteletet, több pénzt, hogy ne könyöradományoktól függjenek.

4 4 Heted 7 Hírmondó EGY IGAZ TÖRTÉNET a gyermeki szeretetrôl E gyesületünk abban az évben elôször úgy ünnepelte meg a Pusztaottlakai Édesanyák és Nagymamák napját, mint valamikor gyermekkorunkban a tanító nénik és tanító bácsik tanították nekünk. Összeszedtük a falu apraját, nagyját és meghirdettük e jeles napot. Kértük az anyukákat, hogy segítsenek egyesületünknek. A szemek könnycseppes játékában visszatükrözôdött a kisfiú anyja iránt érzett mély tisztelete és szeretete! Azt hiszem ez a tekintet mély emberi érzelmekrôl szólt, és ez az érzelem meghatározza Gyuszinak a családjához, az idôsekhez és Ottlaka valamennyi lakójához fûzôdô viszonyát. A szüleinknek tett kis mûsoros elôadásunkat tetôzte a következô esemény. Tették ezt örömmel, egy-két anyuka kivételével, akik azt mondták elvitték az iskolát, úgy sem fog sikerülni, ti nem vagytok iskola! Majd meglátjuk: Mondtam én akkor. Készültünk rá, mi is a gyerekek is. Éppen fôpróbát tartottunk, amikor megjelent polgármesterünk és azt mondta nekem: Én is szeretném édesanyámat verssel köszönteni! Nagyon örültem ennek a kijelentésének. Semmi akadálya, mondtam beépítjük a koreográfiánkba. Amikor elérkezett a Nagy nap, az anyukák és nagymamák elérzékenyülten ültek a szépen, elegánsan a virággal megterített asztalokhoz. Egy-egy vers elmondása során a Medgyesegyházára járó gyerekek ugyanúgy elérzékenyültek, mint anyukájuk, és mi is küszködtünk a könnyeinkkel, amikor Simi mikrofonhoz lépett és ô is könnyes szemmel a szemét le nem véve édesanyjáról - úgy mondta el a verset, hogy látszott: Anya és fia számára megszûnt a külvilág. Ott és Akkor csak ÔK ketten voltak. Pillanatra kizárták a külvilágot. Amikor a gyerekek levonultak a színpadról, kértük ôket, hogy az asztalokon lévô egy-egy cserepes virággal is köszöntsék édesanyjukat az egyik kisgyerek sírva fakadt, és felkiáltott de hisz nekem nincs is itt az anyukám! Ezt látva Simi, fogott egy virágot és azt mondta: semmi baj, szaladj haza és köszöntsd otthon Édesanyádat! Mi pedig itt várunk rád, addig nem terítünk, és nem ebédelünk, amíg vissza nem érkezel. A kisgyerek boldogan hazaszaladt, én meg arra gondoltam, vajon ez a kisgyerek kinek és mit vétett, hogy sem az anyja, sem a nagyanyja nem volt rá kíváncsi! De Simi cselekedete nekem és azoknak az anyukáknak, akik ezt látták, szintén olyan emberi tulajdonságot mutatott meg, amely követendô lehetne mindnyájunk számára. A MEGBOCSÁTÁS képességet, hiszen Ô tudta talán egyedül, hogy ennek a kisfiúnak miért nem jött el az anyukája és a nagymamája! Karancsi Andrásné, a pusztaottlakai Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület elnöke

5 Heted 7 Hírmondó 5 Egyetlen öröm sem tud felérni azzal a boldogsággal, amelyet mások szolgálata ad SZERÉNYSÉGBÔL IS JELES A Magyar Vöröskereszt ismertsége és elismertsége ma már túlhaladta az országhatárt, nemzetközi berkekben is jegyeznek bennünket. Többszázezres tagság, jó ötvenezer fônyi önkéntes tesz azért, hogy elsôsorban hazánkban fejtsük ki karitatív tevékenységünket. Szerencsére szûkebb pátriárkánkban sem vagyunk híján segítô szándékú embereknek. Közöttük találhatunk olyan településvezetôt is, mint Pusztaottlaka polgármestere, Simonka György, aki nagyon szerényen elhallgatja jó cselekedeteit mondta Dr. Kovács József, a Magyar Vöröskereszt országos alelnöke, a megyei Vöröskereszt elnöke. Szerintem a településén is kevesen tudják róla, hogy ez év január végén elismerést vehetett át munkájáért Priskin Jánostól, a megyei szervezet igazgatója. A kitüntetést több éves, áldozatkész tevékenységéért adományozták neki a nehéz helyzetben lévô embertársainknak nyújtott megsegítésért. Simonka György munkájával folyamatosan hozzájárul az egyetemes emberi értékek megôrzéséhez. Önzetlen felajánlásai, példamutató kollektivitásáért, együttmûködéséért köszönet illeti méltatta az alelnök. ISTEN ÁLDJA MEG ÉS SEGÍTSE Simonka György, egyik fiatal tagja a mi pusztaottlakai egyházközségünknek, egyben a település polgármestere is. Méghozzá, egy méltó polgármester, akire más települések is büszkék lennének. Amióta megválasztották nagyon sokat tett a falu fellendítéséért, feltámadásáért, felvirágoztatásáért. Ugyanakkor a mi, pusztaottlakai román ortodox templomunkat és egyházközségünket is támogatja minden lehetséges módon. A hagyományok felélesztése mellett, számos olyan újszerû programot életre keltett, melyek párját ritkítják még az országban is. Az Én legnagyobb személyes élményem a tavalyi gyermeknapi rendezvény volt, ahol több ezer család tudott együtt örülni. Isten különös adottságokkal, tehetséggel, és tettrekészséggel áldotta meg Simonka Györgyöt. De erôs hittel is, így a jövôre nézve sokat tehet egy olyan közösségért, egy olyan térségért, melynek Ô az elöljárója. Teljes meggyôzôdésemmel ajánlom mindazok figyelmébe, akiket képviselni fog, ha megválasztják és kérem a Jóistent, hogy áldja meg és segítse munkájában! Siluan, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye püspöke Találkozásom Simonka György képviselőjelölttel Még idén év elején, egy mezôkovácsházi rendezvényen vettem részt sokadmagammal. A kellemes hangulatú találkozó során az asztalnál ülô, idôsebb férfi hirtelen elvesztette az eszméletét, a klinikai jelek alapján meghalt. Az elsô döbbenet után a terem gyorsan kiürült. Én a beteg újraélesztését azonnal megkezdtem. Egyetlen ember állt mellettünk, aki mindvégig hathatós segítséget nyújtott a fizikailag is nehéz feladatban. Ô volt Simonka György. Hozzáállása ehhez a váratlan helyzethez és embersége ebben a szituációban rendkívüli és emlékezetes marad. Természetesen a mezôkovácsházi mentôszolgálat és orvosi ügyelet szakszerû segítsége is szükséges volt ahhoz, hogy a beteg életét megmentsük, aki azóta a szervezetébe ültetett defibrillátorral él. Ritkán adódik egy háziorvos életében, hogy sikeres újraélesztésben vegyen részt, és ritkán adódik, hogy ilyen tenniakaró laikus embertôl segítséget kapjon. Köszönöm: Dr. Tatár Márta, háziorvos

6 6 A SZÓRAKOZÁS NEM KIVÁLTSÁG! Pusztaottlakán a Viharsarok AMSE ringje mellett hozott létre a Pusztaottlaka Fejlôdéséért Közhasznú Alapítvány vadaskertet és gyermekszigetet. A területen megtalálhatók szarvasfélék, lámák, muflonok, kenguruk, de van ott teve, zebra, póniló és nagyon sok egzotikus madár is elfér az ôshonos magyar állatfajták, mint a szürkemarha, mangalica vagy rackajuh. Sajnos a vadaskert és a hozzá tartozó sportpályák is veszélybe kerültek. Pedig az alapítvány célkitûzése az volt, hogy azok a gyerekek és családok is eltölthessenek idônként egy szép és színvonalas napot a környéken, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy megfizessék az ugráló várat vagy állatkerti belépôt. Ez a törekvés most nagy veszélybe került, mert a Simonka György nevéhez köthetô kezdeményezést Karsai József, politikai indíttatásból keményen támadja. FELEJTHETETLEN ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK Heted 7 Hírmondó A medgyesegyházi Opauvszki Anita, rokonságával együtt tavaly látogatott ki az egyik nagyszabású rendezvényre, melynek helyszínére elsôsorban az állatsimogató miatt térnek vissza idônként a gyerekekkel. Leginkább azt emelném ki, hogy számunkra fontos Pusztaottlaka közelsége, hogy nem kell esetleg több száz kilométert utazni azért, hogy kengurut vagy szürkemarhát lássunk. Nekünk itthon csak macskánk van, de nyuszit vagy ôzikét nem tudunk élôben mutatni a kicsiknek. Arról nem is beszélve, hogy ez a lehetôség ingyen van!- sorolta a fiatalasszony. Simonka György olyan kikapcsolódást kínál, ami az egész családnak képes felejthetetlen élményt nyújtani. A gyerekek legutóbb pónin lovagolhattak és ugráló várazhattak is, ami máshol súlyos forintokba került volna. Valljuk be, azt sokan nem engedhetnék meg maguknak. Köszönjük!- nyilatkozta a fodrász anyuka, aki szakmájából adódóan sok emberrel beszélget. Elmondta, hogy Ô is hallott róla, hogy esetleg bezárják az állatsimogatót, ami szomorúsággal töltene el sokakat, mert az emberek már nagyon készülnek az április 18-ai Évadnyitó bulira. GONDOSKODÁS Nagyon remélem, hogy Simonka Gyuri bejut a parlamentbe, mert én még nem láttam embert, aki ennyire harcolt volna a szerencsétlen beteg emberekért. Nem kézből kell etetni minket könyöradományokkal. Mi leszázalékolt emberek is meg akarunk élni valahogy. Gyuri munkát adott, mindenkinek amennyit elbírt és amikor ezért támadta Karsai az utolsó pillanatig harcolt értünk. Most hogy ezek a lelketlen emberek elvették a munkát tüllünk most is biztosít nekünk megélhetést. Senkin nem tesz annyit az idősekért, mint Ő. Minden nap több órát töltünk el náluk a házkörüli teendők elvégzése érdekében. Mivel Gyuri mindennek az élére áll, ezért mindenki szívesen követi, Nem restelli a munkát akkor, sem ha a falut kell megvédenie öltönyben, de akkor, sem ha ásót, kapát kell ragadnia, mert valamelyik helyi lakót kell végső nyughelyére kísérni. Nem felejti Ő egy pillanatig, sem hogy honnan jött. Váger Györgyné FELELÔS SZÜLÔNEK LENNI Mondják, nincs nagyobb boldogság a nagycsaládnál, de minél több a gyermek, annál több a szülôi feladat és kötelesség is. Verbai Zsolt, medgyesegyházi gazdálkodó négy gyermek édesapja. Úgy gondolom minden felnôtt a legjobbat szeretné a gyermekének, vágyik rá, hogy megfelelô körülmények között tudja taníttatni, hogy lehetôvé tegye számára a kulturált szórakozást, a szabadidô hasznos eltöltését, óva inti a káros szenvedélyektôl, és így tovább kezdte sorolni a családfô. A legidôsebb fiam 17 éves, és büszkén mondhatom, hogy mára egy jó crossos versenyzô vált belôle. Pár éve többedmagával még a medgyesi határban és a belterületek árnyékában nyúzta a gépet, amit sokan nem néztek jó szemmel. Már akkor is volt egy olyan törekvés többünk részérôl, hogy jó lenne a helyi fiataloknak egy versenyterepet kialakítani, hisz egyre többen hódoltak ennek a hobbinak. A felvetés hírére igen hamar jött a nemleges válasz a lakosság körébôl, tiltakozó hangok hallatszódtak, így nem is erôltettük a dolgot. Ellenben Pusztaottlaka polgármestere, Simonka György látott fantáziát az ötletben és minden segítséget megadva megvalósíthattuk álmainkat a szomszédos kisfaluban. Azóta nemcsak fiatalok, felnôttek is rendszeres látogatói a pályának, ahol folyamatos versenyek zajlanak. Örülök annak, hogy ott befogadtak minket, hogy az Én gyerekem, gyerekeim is értelmes elfoglaltsággal tölthetik el szabadidejüket. A versenyzésben fegyelmet, kitartást tanulnak és nem az aszfalton vagánykodnak.

7 Heted 7 Hírmondó 7 A MEZÔGAZDASÁG LEHET A MEGOLDÁS A bban mindenki egyetért, hogy munkahelyeket kell teremteni, csak ez önmagában nem oldja meg a problémát, ugyanis a gazdaság nem lelassult, hanem teljesen leállt. A mezôgazdaság adhatja meg azt a lökést, amivel Magyarország újra fejlôdô pályára állhat. A beragadt uniós támogatások lehívása az agráriumba, beindíthatja az építôipart, gépipart, kereskedést, szolgáltatóipart, melyek önmagukban is sok munkahelyet teremtenek. Mindezt uniós forrásból. Mindaddig, amíg a gazdák üldözöttnek érzik magukat, és elveszik a kedvüket attól, hogy azt csinálják, amihez jobban értenek, mint európai gazdatársaik, addig ez a folyamat elindíthatatlan. Ezen törvényi szabályozással és egyszerû jóakarattal lehet segíteni. A mezôgazdaságból élôk viszont csak akkor fognak plusz egymillió munkahelyet teremteni, hogyha megéri termelniük és ezt nem a támogatás fogja biztosítani számukra, hanem az elôre tervezhetô egységárak a gabonára, a zöldségre és az állattatásban egyaránt. Az uniós egységárat csak akkor lehet elérni, ha kereskedelmi vonalon rendezett piaci viszonyokat teremtünk. Ezáltal elérhetôvé válik a jó eladási ár, a tökéletesen tervezett piac hatására akár a védett árak bevezetése is. Ezzel szemben a mesterségesen fenntartott káosz és bürokrácia eredménye a kiszámíthatatlanság, tervezhetetlenség és kilátástalanság. A megoldás nem bonyolult, nagyon sok jól mûködô rendszer található Európában, ahol sokkal roszszabb adottságok között is kiváló eredményeket érnek el mezôgazdasági területeken. Amennyiben a szabályozás jó irányt venne, akkor a nagymértékû munkahelyteremtés egyenes következménye, hogy csökken a nyomás az államon, illetve a termelésbôl és munkáltatásból származó bevételek, a költségvetést stabilizálná, amivel erôsíteni lehetne az önkormányzatokat és általuk az egészségügyet, az oktatást és a rendfenntartó szerveket is, melyek újabb munkahelyeket hozhatnak létre ez által, így generálva a gazdaság növekedését. A pólusok felcserélôdnek majd, mert mezôgazdaság nem a Balaton mellett, és nem Budapesten van, hanem itt nálunk. Ezért a következô években a térségünknek stratégiailag vezetô szerepe lesz a magyar gazdaságban. Simonka György IGENEK Simonka György szakmai tapasztalatára, tudására nagy szükség van a Parlament mezôgazdaság bizottságában. Font Sándor, az országgyûlés mezôgazdasági bizottságának elnöke Simonka György a zöldséggyümölcs ágazat fellendítése érdekében tett erôfeszítései, az új kormány idején stabil támogatással bírnak majd! Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke Simonka György jelölését azért támogattuk, mert az agrárium szakmai programjának kidolgozásában oroszlánrészt vállalt. Dr. Turi-Kovács Béla, Kisgazda Polgári Egyesület elnöke MEG VAGYOK BECSÜLVE, EZ ÉRI A LEGTÖBBET Cservenák Zsolt, az újkígyósi falemezüzemben (UFA) dolgozott targoncásként, amíg az be nem csôdölt. Fél évig nem kaptam fizetést, a feleségem gyesen van két és féléves gyermekünkkel. Abból a pénzbôl próbáltunk megélni, de nem sikerült, hitelt kellett felvenni mondta. Szerencsés volt Simonka Györggyel találkozni, aki már több mint egy éve foglalkoztat mezôgazdasági gépszerelôként. Nem is tudom, mi lett volna, ha nem adódik ez a lehetôség! Van munka bôven, a fônökömmel is mindig meg lehet találni a megoldást mindenre, mert Ô egy igazán kompromisszumkeresô ember. A legfontosabb mégis a barátságos légkör. Megbecsült ember vagyok, akire jóhiszemûen többen is irigykednek, fôként télen, hogy van munkám. Az a szomorú, hogy sokaknak most esélyük sincs a boldogulásra. Én szívesen ingázom napi 40 kilométert azért, hogy itt dolgozhassam.

8 8 Heted 7 Hírmondó Mit fog másképp csinálni Simonka György, ha országgyûlési képviselônek választják? Miért kell elmenni választani? A VÁLASZOKAT LAKOSSÁGI FÓRUMOK KERETÉBEN SZEMÉLYESEN IS MEGHALLGATHATJA A 7. sz. VÁLASZTÓKERÜLET TELEPÜLÉSEIN, MELYEK IDÔPONTJAIRÓL KÜLÖN ÉRTESÍTÉST KÜLDÜNK Ön kérdez, a képviselôjelölt válaszol! Tegye fel kérdéseit elôre ben a vagy dobja be a településeken kihelyezett postaládákba. Almáskamarás Szent István u. 6. (Csabi Center) Battonya, Köztársaság u. 36. Dombegyház, Béke u. 2. (Alaszka Diszkont Élelmiszer Bolt) Dombiratos, Hôsök u. 18. Kaszaper, Árpád u. 50. (Kultúrházzal szemben) Kevermes, Jókai u. 46. Kunágota, Rákoczi u. 24. (Lángos Sütöde) Magyarbánhegyes, Kossuth u. 76. (Tájház) Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/1. (Stangli Pékség) Mezôhegyes Posta u. 4. (Fodrászat) Mezôkovácsháza, Árpád u.194. (Mylady Üzletház) Nagybánhegyes, Kossuth u. 62. (Élelmiszer Bolt) Nagykamarás, Munkácsy u.16. (Pékség) Szabadkígyós, Kossuth tér 7. Újkígyós, Kossuth u. 31. (Elektromos Szerviz) Végegyháza, Petôfi u. 52. (Élelmiszerbolt) Ezek a postaládák nem csak most biztosítanak lehetôséget arra, hogy az Ön kérdései és üzenetei eljussanak hozzám. Kérem Önöket, hogy a jövôben ezen a csatornán is tegyük még élôbbé kapcsolatunkat, hogy jobban tudjam Önöket képviselni a Parlamentben. Simonka György, országgyûlési képviselôjelölt Békés megye, 7. sz. választókerület FIDESZ, KDNP, Kisgazda Polgári Egyesület, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Nemzeti Fórum, Lungo Drom, Fidelitas

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

Bársony Mihály emlékév lesz 2015

Bársony Mihály emlékév lesz 2015 XXII. évfolyam X. szám 2014. október Ára: 120 Ft Bársony Mihály emlékév lesz 2015 Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Bársony Mihály Tekerőlantos találkozót a hétvégén, ami egyben Mihály-napi vásár

Részletesebben

Vadkerti. Újság. Becsengettek! Ötvenhét első osztályos kezdte meg az iskolát (képünkön az 1.b osztály) A TARTALOMBÓL. Választások.

Vadkerti. Újság. Becsengettek! Ötvenhét első osztályos kezdte meg az iskolát (képünkön az 1.b osztály) A TARTALOMBÓL. Választások. 199 Ft 2010 09. XXII évfolyam szeptember Soltvadkert város közéleti és kulturális folyóirata Vadkerti Újság A TARTALOMBÓL Választások Október 3. Mindennapi kenyerünk... 4-7 old. 9.old. Cigánybűnözés, vagy

Részletesebben

Az első napok, a kezdetek.

Az első napok, a kezdetek. XXIII. évfolyam, 11. szám 2014. NOVEMBER KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Tisztelt medgyesi és bánkúti Polgártársam! Kedves Barátom! Engedje meg, hogy köszönetemet és tiszteletemet fejezzem ki, abból az alkalomból,

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes Ne engedd a haragot, hogy megtelepedjen a szívedbe, mert az fagyossá teszi a szívedet! Karácsony ünnepe Várjuk az ünnepet,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január 2 2012. január KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A karácsonyi ünnepek csendesen zajlottak településünkön. A művelődési házban szinte egész decemberben civilszervezetek,

Részletesebben

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával

Részletesebben

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor 3. oldal Nincs végérvényesen zsákutcába szaladt élet, mindig van tovább mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója lapunknak adott interjújában. 11. oldal

Részletesebben

A Velencei-tótól a Dunáig

A Velencei-tótól a Dunáig Országgyűlési választások 2010 A Velencei-tótól a Dunáig L. SIMON LÁSZLÓNAK, a Fidesz KDNP képviselőjelöltjének kiadványa Fejér megye 4. számú választókerület É l e t r a j z L. Simon László 1972-ben születtem

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA ŐSZI ÜNNEPEINK EMLÉKÉRE 1956. OKTÓBER 23.

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA ŐSZI ÜNNEPEINK EMLÉKÉRE 1956. OKTÓBER 23. XXI. évfolyam, 10. szám MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2013. OKTÓBER TESTVÉRTELEPÜLÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTTÜNK A XXI. MEDGYESEGYHÁZI NAPOK keretében városunk testvértelepülési

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

Advent 2014 TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI ÉS BÁNKÚTI POLGÁRTÁRSAM!

Advent 2014 TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI ÉS BÁNKÚTI POLGÁRTÁRSAM! XXIII. évfolyam, 12. szám TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI ÉS BÁNKÚTI POLGÁRTÁRSAM! Medgyesegyháza önkormányzata, képviselő-testülete és a magam nevében áldott, békés, boldog Karácsonyt és sikeres Újévet, kívánok

Részletesebben

Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december

Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: Advent utolsó vasárnapján, a karácsonyi ünnep kapuján, Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december EGYHÁZI ROVAT Lépjünk be hittel a betlehemi barlangba és lássunk! Hallgassunk

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Medgyesegyházi hírlap MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA

Medgyesegyházi hírlap MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA Medgyesegyházi hírlap MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA XXI. évfolyam, 3. szám 2013. MÁRCIUS Medgyesegyháza város önkormányzata nevében ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTOT KÍVÁNOK

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók!

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007 december I. évfolyam 1. szám Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! Nagy örömmel köszöntöm Önöket, a Tihanyi Visszhang olvasóit! A Tihanyi Önkormányzat elképzelése szerint

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség

Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség ÁLLANDÓ HETI és HAVI GYÜLEKEZETI ALKALMAI: Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor. Istentisztelet gyermekeknek: minden vasárnap 10.00 órakor. Ifjúsági

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁJUS 15.

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! KÜLÖNSZÁM www.tahitotfalu.hu 2014. SZEPTEMBER Önkormányzati választás 2014. A települési és a megyei önkormányzatok választására 2014. október 12-én kerül sor, melyrôl minden választópolgár személyre szóló

Részletesebben

Időpont: 2013. február 8-10. Program:

Időpont: 2013. február 8-10. Program: N O V A R T I S F A R S A N G a Transzplantációs Alapítvány szervezésében Hagyományos farsangi találkozónkat, amit 2013-tól örökbe fogadott a NOVARTIS Magyarország Kft., ismét a tengelici Hotel Orchideában

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben