Heted 7 Hírmondó KÖSZÖNÖM! Tisztelt Választópolgárok! KÉREM, Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Dél-békés hölgyeit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heted 7 Hírmondó. 10 000 KÖSZÖNÖM! Tisztelt Választópolgárok! KÉREM, Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Dél-békés hölgyeit!"

Átírás

1 Heted 7 Hírmondó KÖSZÖNÖM! Tisztelt Választópolgárok! K öszönetet mondok, hogy ajánlószelvényeikkel támogatták hivatalos jelöltté válásomat! Egy hét alatt több mint darab kopogtatócédulát gyûjtöttünk össze, amire még soha nem volt példa a választókerületben. KÖSZÖNÖM A BIZALMAT! Köszönöm, hogy nem a hazugságokban és a rágalmazó kampányban hisznek, hanem abban, hogy együtt jobb életet tudunk teremteni Dél-békésben egy VIDÉKBARÁT politika megteremtésével. Kérem, döntsenek a megoldásokat kínáló program mellett, és ne engedjék magukat eltéríteni a hazugságok által! Simonka György, FIDESZ országgyûlési képviselôjelölt Békés megye, 7. sz. választókerület KÉREM, április 11-én SZAVAZZANAK RÁM! AKIK TÁMOGATJÁK SIMONKA GYÖRGYÖT: FIDESZ KDNP Kisgazda Polgári Egyesület Nemzeti Fórum Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Lungo Drom Fidelitas A nôk mosolya elfelejteti, hogy a tavasz rövid. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Dél-békés hölgyeit! Simonka György, országgyûlési képviselôjelölt Békés megye, 7-es sz. választókerület FIDESZ - KDNP

2 2 Heted 7 Hírmondó EMBERTÔL EMBERIG A Betlehemi Béke láng, a pásztoroknak Jézus születésérôl kihirdetett kinyilatkoztatásra emlékeztet. Betlehemben, a Születés templomában ég egy gyertya, melynek lángját világszerte széthordják a hívek kézrôl-kézre. Még tavaly decemberben, advent idején volt egy térségi összejövetel, ahol Simonka György jóvoltából, már égett ez a láng. A BETLEHEMI BÉKELÁNG DÉL-BÉKÉSBEN Simonka György, mindenkit arra bíztatott, hogy mécsesekben vigyen haza a településére ebbôl a lángból, vigyék el a templomokba, onnan osszák tovább a családok otthonaiba felekezeti, vallási hovatartozás nélkül. Minden jelenlévô nagy körültekintéssel gyújtogatta meg a gyertyát és szívében gyermeki örömmel, ugyanakkor nagy felelôsséggel féltve, óvva a lángot, indultak hazafelé. KEVERMESI FOGADTATÁS Lévai Lajos, kevermesi alpolgármester is életében elôször, de annál lelkesebben vitte haza a szent lángot. Nagyon jó érzés volt számomra, hogy részese lehettem ennek a szép gesztusnak. Háromszor annyi idô alatt tettem meg az utat hazafelé, mint optimális esetben, olyan lassan vezettem, hogy ki ne aludjon a láng!- emlékszik vissza. Szujó Antal, plébános méltatta azt a nagy utat, ahogyan a betlehemi láng, a krisztusi szellemiség szimbóluma, ilyen nagy út után Kevermesre is elért embertôl emberig. Tudta, hogy Simonka Györgytôl jutott el hozzájuk, ami számára azt erôsíti meg, hogy egy felelôs vezetôt az ilyen emberi megnyilvánulások tesznek hitelessé. A láng nagyon szépen pislákolt a templomban, a Vízkereszt utáni hétre fogyott el teljesen, de a szívekben tovább él és még ma is szoktunk róla beszélni a faluban. KAMARÁSOK ÖRÖME Almáskmarásra és Nagykamarásra Simondán Csaba, vállalkozó is vitt lángot. Tudom, hogy ez a láng mindenkié, minden jó szándékú emberé. A jó szándék nincs egyházhoz, felekezethez kötve. Több mint húsz éve indult útjára ez a kezdeményezés, amihez évrôl évre egyre többen csatlakoznak. Kotroczó Pál, nagykamarási katolikus plébános örömmel osztotta meg a lánggal kapcsolatos élményeit. A Betlehemi Békeláng története szorosan összefügg Jézus születésével. Ide hozzánk és Almáskamarásra tavaly érkezhetett meg elôször, többen is hoztak belôle, még Pelle István, polgármester is, de csak most tudtam meg, hogy Simonka Györgyön keresztül. Örömmel tölt el, hogy Ô is részese annak a törekvésnek, hogy erôsíteni kell az emberi együvé tartozás lelki folyamatait. A láng ennek a megélésében is segít valamennyinket, közelsége pedig prédikációm gondolatait is megalapozta az ünnep környékén. KERESZTÉNYI ÖSSZETARTOZÁS Simonka György, országgyûlési képviselôjelölt többször kinyilvánította, hogy maga is gyakorló, keresztény hívô ember. Azon túl, hogy családjával rendszeresen templomba jár, hogy esti ima nélkül nem hajtja álomra a fejét, humánus cselekedeteivel, emberi megnyilvánulásaival is gyakran tanúbizonyságot tett róla, hogy Isten szeretetének átörökítése mennyire fontos. Errôl polgármesterként írt is a pusztaottlakaiaknak pár gondolatot a helyi MI-Újság -uk ünnepi számában, ahol kifejtette, hogy 2000 év óta örökítjük át Isten szeretetét. Részlet a lapból Ennek a szeretetnek nemcsak Karácsonykor és nagyobb ünnepnapokon van létjogosultsága, hanem hétköznapjainkon is meg kell tudnunk ôrizni a krisztusi szellemiséget...

3 Heted 7 Hírmondó 3 CIVIL JELENLÉT CIVIL KÖTELÉK Egy országos bûnmegelôzési akció margójára Még novemberében fordult felhívással Magyarország több mint 2000 polgárôr vezetôjéhez Dr. Túrós András, az Országos Polgárôr Szövetség elnöke, hogy a településeiken vegyenek részt a december 12-én, 14: 00-20: 00 óra közötti idôszakra meghirdetett Országos Polgárôr Akcióban. Kérte, demonstrálják nagy létszámmal a polgárôrség jelenlétét és a bûnmegelôzés iránti elkötelezettségüket. Az országos akció célja a közterületeken a bûnmegelôzés, a lakosság biztonságérzetének javítása volt. MEGLEPETÉS A JAVÁBÓL Jakab András, a Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Gábortelep biztonságáért tevékenykedô helyi polgárôr egyesület vezetôje szinte napi kapcsolatot tart Simonka György polgármesterrel. Errôl a körlevélrôl is tájékoztatta Ôt, annál inkább is, mivel a polgármester maga is polgárôr. Emlékszem többször jártam Nála az akciót megelôzôen, mert segítséget kértem az új tagjaink polgárôr igazoló kártyájának elkészítéséhez. Álmomba sem gondoltam volna, hogy valamire készül emlékezett vissza. Sôt, még akkor se gyanakodtam, amikor tövirôl-hegyire átbeszéltük az egyesületi létszámdolgokat, hogy melyik településen hányan fognak majd szolgálatot adni. Csak jóval késôbb tudtam meg, hogy az Ô keze van abban a dologban, hogy a helyi fideszesek megleptek bennünket szendviccsel és meleg teával. Igen jólesett tôlük is a figyelmesség, de Simonka Györgytôl még inkább, mert ezzel a kezdeményezésével azt igazolta, hogy igenis fontosak számára a civil szervezetek, fontos a polgárôrség. Sôt, ezt már Dél-békésért tette! ILYEN MÉG NEM VOLT Mi is részt vettünk az országos akcióban, mely során a polgárôröknek a láthatóságra kellett törekedniükmondta Homoki Sándor, a kaszaperi polgárôr egyesület elnöke. Szolgálat közben két hölgy jelent meg a településen szendvicsekkel és teával teli termoszokkal. Ôk csak annyit mondtak, hogy Medgyesegyházáról jöttek, kifejezték elismerésüket a munkánkért, minden jót kívántak, majd továbbálltak. Szervezetünk 18 éve alakult, de ilyesmire még soha nem volt példa. Én ezt a gesztust személy szerint nagy megtiszteltetésnek vettem. Bizonyos idô elteltével szivárgott ki, hogy Simonka György, országgyûlési képviselôjelölthöz köthetô a meglepetés. Ô fogta össze az aktív fideszeseket és együtt kivitelezték ezt az egészet. Az biztos, hogy beszédtéma volt még a megyei rendezvényünkön is, ahol más térségek nem tudtak hasonlóról beszámolni! KENTE, AKI BÍRTA Polgármesterek, fidesz csoportvezetôk, jobboldali kötôdésû aktivisták egymás keze alól vették ki a munkát, csakhogy elkészüljön kora délutánra az a párszáz szendvics, amit a polgárôröknek szántak. Valóságos mûveleti csoportok alakultak ki, mint kiflivágók, kenôk, felvágottazók, csomagolók, no és a kondéros teafôzôk. Szebellédi Zoltán, újkígyósi polgármester szendvicskenô technikai bemutatóval ejtette ámulatba a csapatot és gyorsasági rekordot is döntött. Az ôt elkísérôk közül Turovszki Krisztián és Horváth Kitti is arról számolt be, hogy ez a nagyszabású elôkészítés olyan jó hangulatban telt, mintha a résztvevôk már ezer éve ismerték volna egymást, pedig sokan csak, most találkoztak életükben elôször. Kittit a közvetlenség, nyitottság fogta meg, Krisztián pedig úgy fogalmazott, hogy ez beillett egy jól sikerült csapatépítésnek. A két fiatal a szendvicsek és a tea eljuttatásában is jeleskedett. Máskor is szívesen vesznek részt ilyesmiben. Simonka György, azt mondja, hogy a civileknek nagyobb teret kell adni, és a szerepvállalásukhoz tiszteletet, több pénzt, hogy ne könyöradományoktól függjenek.

4 4 Heted 7 Hírmondó EGY IGAZ TÖRTÉNET a gyermeki szeretetrôl E gyesületünk abban az évben elôször úgy ünnepelte meg a Pusztaottlakai Édesanyák és Nagymamák napját, mint valamikor gyermekkorunkban a tanító nénik és tanító bácsik tanították nekünk. Összeszedtük a falu apraját, nagyját és meghirdettük e jeles napot. Kértük az anyukákat, hogy segítsenek egyesületünknek. A szemek könnycseppes játékában visszatükrözôdött a kisfiú anyja iránt érzett mély tisztelete és szeretete! Azt hiszem ez a tekintet mély emberi érzelmekrôl szólt, és ez az érzelem meghatározza Gyuszinak a családjához, az idôsekhez és Ottlaka valamennyi lakójához fûzôdô viszonyát. A szüleinknek tett kis mûsoros elôadásunkat tetôzte a következô esemény. Tették ezt örömmel, egy-két anyuka kivételével, akik azt mondták elvitték az iskolát, úgy sem fog sikerülni, ti nem vagytok iskola! Majd meglátjuk: Mondtam én akkor. Készültünk rá, mi is a gyerekek is. Éppen fôpróbát tartottunk, amikor megjelent polgármesterünk és azt mondta nekem: Én is szeretném édesanyámat verssel köszönteni! Nagyon örültem ennek a kijelentésének. Semmi akadálya, mondtam beépítjük a koreográfiánkba. Amikor elérkezett a Nagy nap, az anyukák és nagymamák elérzékenyülten ültek a szépen, elegánsan a virággal megterített asztalokhoz. Egy-egy vers elmondása során a Medgyesegyházára járó gyerekek ugyanúgy elérzékenyültek, mint anyukájuk, és mi is küszködtünk a könnyeinkkel, amikor Simi mikrofonhoz lépett és ô is könnyes szemmel a szemét le nem véve édesanyjáról - úgy mondta el a verset, hogy látszott: Anya és fia számára megszûnt a külvilág. Ott és Akkor csak ÔK ketten voltak. Pillanatra kizárták a külvilágot. Amikor a gyerekek levonultak a színpadról, kértük ôket, hogy az asztalokon lévô egy-egy cserepes virággal is köszöntsék édesanyjukat az egyik kisgyerek sírva fakadt, és felkiáltott de hisz nekem nincs is itt az anyukám! Ezt látva Simi, fogott egy virágot és azt mondta: semmi baj, szaladj haza és köszöntsd otthon Édesanyádat! Mi pedig itt várunk rád, addig nem terítünk, és nem ebédelünk, amíg vissza nem érkezel. A kisgyerek boldogan hazaszaladt, én meg arra gondoltam, vajon ez a kisgyerek kinek és mit vétett, hogy sem az anyja, sem a nagyanyja nem volt rá kíváncsi! De Simi cselekedete nekem és azoknak az anyukáknak, akik ezt látták, szintén olyan emberi tulajdonságot mutatott meg, amely követendô lehetne mindnyájunk számára. A MEGBOCSÁTÁS képességet, hiszen Ô tudta talán egyedül, hogy ennek a kisfiúnak miért nem jött el az anyukája és a nagymamája! Karancsi Andrásné, a pusztaottlakai Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület elnöke

5 Heted 7 Hírmondó 5 Egyetlen öröm sem tud felérni azzal a boldogsággal, amelyet mások szolgálata ad SZERÉNYSÉGBÔL IS JELES A Magyar Vöröskereszt ismertsége és elismertsége ma már túlhaladta az országhatárt, nemzetközi berkekben is jegyeznek bennünket. Többszázezres tagság, jó ötvenezer fônyi önkéntes tesz azért, hogy elsôsorban hazánkban fejtsük ki karitatív tevékenységünket. Szerencsére szûkebb pátriárkánkban sem vagyunk híján segítô szándékú embereknek. Közöttük találhatunk olyan településvezetôt is, mint Pusztaottlaka polgármestere, Simonka György, aki nagyon szerényen elhallgatja jó cselekedeteit mondta Dr. Kovács József, a Magyar Vöröskereszt országos alelnöke, a megyei Vöröskereszt elnöke. Szerintem a településén is kevesen tudják róla, hogy ez év január végén elismerést vehetett át munkájáért Priskin Jánostól, a megyei szervezet igazgatója. A kitüntetést több éves, áldozatkész tevékenységéért adományozták neki a nehéz helyzetben lévô embertársainknak nyújtott megsegítésért. Simonka György munkájával folyamatosan hozzájárul az egyetemes emberi értékek megôrzéséhez. Önzetlen felajánlásai, példamutató kollektivitásáért, együttmûködéséért köszönet illeti méltatta az alelnök. ISTEN ÁLDJA MEG ÉS SEGÍTSE Simonka György, egyik fiatal tagja a mi pusztaottlakai egyházközségünknek, egyben a település polgármestere is. Méghozzá, egy méltó polgármester, akire más települések is büszkék lennének. Amióta megválasztották nagyon sokat tett a falu fellendítéséért, feltámadásáért, felvirágoztatásáért. Ugyanakkor a mi, pusztaottlakai román ortodox templomunkat és egyházközségünket is támogatja minden lehetséges módon. A hagyományok felélesztése mellett, számos olyan újszerû programot életre keltett, melyek párját ritkítják még az országban is. Az Én legnagyobb személyes élményem a tavalyi gyermeknapi rendezvény volt, ahol több ezer család tudott együtt örülni. Isten különös adottságokkal, tehetséggel, és tettrekészséggel áldotta meg Simonka Györgyöt. De erôs hittel is, így a jövôre nézve sokat tehet egy olyan közösségért, egy olyan térségért, melynek Ô az elöljárója. Teljes meggyôzôdésemmel ajánlom mindazok figyelmébe, akiket képviselni fog, ha megválasztják és kérem a Jóistent, hogy áldja meg és segítse munkájában! Siluan, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye püspöke Találkozásom Simonka György képviselőjelölttel Még idén év elején, egy mezôkovácsházi rendezvényen vettem részt sokadmagammal. A kellemes hangulatú találkozó során az asztalnál ülô, idôsebb férfi hirtelen elvesztette az eszméletét, a klinikai jelek alapján meghalt. Az elsô döbbenet után a terem gyorsan kiürült. Én a beteg újraélesztését azonnal megkezdtem. Egyetlen ember állt mellettünk, aki mindvégig hathatós segítséget nyújtott a fizikailag is nehéz feladatban. Ô volt Simonka György. Hozzáállása ehhez a váratlan helyzethez és embersége ebben a szituációban rendkívüli és emlékezetes marad. Természetesen a mezôkovácsházi mentôszolgálat és orvosi ügyelet szakszerû segítsége is szükséges volt ahhoz, hogy a beteg életét megmentsük, aki azóta a szervezetébe ültetett defibrillátorral él. Ritkán adódik egy háziorvos életében, hogy sikeres újraélesztésben vegyen részt, és ritkán adódik, hogy ilyen tenniakaró laikus embertôl segítséget kapjon. Köszönöm: Dr. Tatár Márta, háziorvos

6 6 A SZÓRAKOZÁS NEM KIVÁLTSÁG! Pusztaottlakán a Viharsarok AMSE ringje mellett hozott létre a Pusztaottlaka Fejlôdéséért Közhasznú Alapítvány vadaskertet és gyermekszigetet. A területen megtalálhatók szarvasfélék, lámák, muflonok, kenguruk, de van ott teve, zebra, póniló és nagyon sok egzotikus madár is elfér az ôshonos magyar állatfajták, mint a szürkemarha, mangalica vagy rackajuh. Sajnos a vadaskert és a hozzá tartozó sportpályák is veszélybe kerültek. Pedig az alapítvány célkitûzése az volt, hogy azok a gyerekek és családok is eltölthessenek idônként egy szép és színvonalas napot a környéken, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy megfizessék az ugráló várat vagy állatkerti belépôt. Ez a törekvés most nagy veszélybe került, mert a Simonka György nevéhez köthetô kezdeményezést Karsai József, politikai indíttatásból keményen támadja. FELEJTHETETLEN ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK Heted 7 Hírmondó A medgyesegyházi Opauvszki Anita, rokonságával együtt tavaly látogatott ki az egyik nagyszabású rendezvényre, melynek helyszínére elsôsorban az állatsimogató miatt térnek vissza idônként a gyerekekkel. Leginkább azt emelném ki, hogy számunkra fontos Pusztaottlaka közelsége, hogy nem kell esetleg több száz kilométert utazni azért, hogy kengurut vagy szürkemarhát lássunk. Nekünk itthon csak macskánk van, de nyuszit vagy ôzikét nem tudunk élôben mutatni a kicsiknek. Arról nem is beszélve, hogy ez a lehetôség ingyen van!- sorolta a fiatalasszony. Simonka György olyan kikapcsolódást kínál, ami az egész családnak képes felejthetetlen élményt nyújtani. A gyerekek legutóbb pónin lovagolhattak és ugráló várazhattak is, ami máshol súlyos forintokba került volna. Valljuk be, azt sokan nem engedhetnék meg maguknak. Köszönjük!- nyilatkozta a fodrász anyuka, aki szakmájából adódóan sok emberrel beszélget. Elmondta, hogy Ô is hallott róla, hogy esetleg bezárják az állatsimogatót, ami szomorúsággal töltene el sokakat, mert az emberek már nagyon készülnek az április 18-ai Évadnyitó bulira. GONDOSKODÁS Nagyon remélem, hogy Simonka Gyuri bejut a parlamentbe, mert én még nem láttam embert, aki ennyire harcolt volna a szerencsétlen beteg emberekért. Nem kézből kell etetni minket könyöradományokkal. Mi leszázalékolt emberek is meg akarunk élni valahogy. Gyuri munkát adott, mindenkinek amennyit elbírt és amikor ezért támadta Karsai az utolsó pillanatig harcolt értünk. Most hogy ezek a lelketlen emberek elvették a munkát tüllünk most is biztosít nekünk megélhetést. Senkin nem tesz annyit az idősekért, mint Ő. Minden nap több órát töltünk el náluk a házkörüli teendők elvégzése érdekében. Mivel Gyuri mindennek az élére áll, ezért mindenki szívesen követi, Nem restelli a munkát akkor, sem ha a falut kell megvédenie öltönyben, de akkor, sem ha ásót, kapát kell ragadnia, mert valamelyik helyi lakót kell végső nyughelyére kísérni. Nem felejti Ő egy pillanatig, sem hogy honnan jött. Váger Györgyné FELELÔS SZÜLÔNEK LENNI Mondják, nincs nagyobb boldogság a nagycsaládnál, de minél több a gyermek, annál több a szülôi feladat és kötelesség is. Verbai Zsolt, medgyesegyházi gazdálkodó négy gyermek édesapja. Úgy gondolom minden felnôtt a legjobbat szeretné a gyermekének, vágyik rá, hogy megfelelô körülmények között tudja taníttatni, hogy lehetôvé tegye számára a kulturált szórakozást, a szabadidô hasznos eltöltését, óva inti a káros szenvedélyektôl, és így tovább kezdte sorolni a családfô. A legidôsebb fiam 17 éves, és büszkén mondhatom, hogy mára egy jó crossos versenyzô vált belôle. Pár éve többedmagával még a medgyesi határban és a belterületek árnyékában nyúzta a gépet, amit sokan nem néztek jó szemmel. Már akkor is volt egy olyan törekvés többünk részérôl, hogy jó lenne a helyi fiataloknak egy versenyterepet kialakítani, hisz egyre többen hódoltak ennek a hobbinak. A felvetés hírére igen hamar jött a nemleges válasz a lakosság körébôl, tiltakozó hangok hallatszódtak, így nem is erôltettük a dolgot. Ellenben Pusztaottlaka polgármestere, Simonka György látott fantáziát az ötletben és minden segítséget megadva megvalósíthattuk álmainkat a szomszédos kisfaluban. Azóta nemcsak fiatalok, felnôttek is rendszeres látogatói a pályának, ahol folyamatos versenyek zajlanak. Örülök annak, hogy ott befogadtak minket, hogy az Én gyerekem, gyerekeim is értelmes elfoglaltsággal tölthetik el szabadidejüket. A versenyzésben fegyelmet, kitartást tanulnak és nem az aszfalton vagánykodnak.

7 Heted 7 Hírmondó 7 A MEZÔGAZDASÁG LEHET A MEGOLDÁS A bban mindenki egyetért, hogy munkahelyeket kell teremteni, csak ez önmagában nem oldja meg a problémát, ugyanis a gazdaság nem lelassult, hanem teljesen leállt. A mezôgazdaság adhatja meg azt a lökést, amivel Magyarország újra fejlôdô pályára állhat. A beragadt uniós támogatások lehívása az agráriumba, beindíthatja az építôipart, gépipart, kereskedést, szolgáltatóipart, melyek önmagukban is sok munkahelyet teremtenek. Mindezt uniós forrásból. Mindaddig, amíg a gazdák üldözöttnek érzik magukat, és elveszik a kedvüket attól, hogy azt csinálják, amihez jobban értenek, mint európai gazdatársaik, addig ez a folyamat elindíthatatlan. Ezen törvényi szabályozással és egyszerû jóakarattal lehet segíteni. A mezôgazdaságból élôk viszont csak akkor fognak plusz egymillió munkahelyet teremteni, hogyha megéri termelniük és ezt nem a támogatás fogja biztosítani számukra, hanem az elôre tervezhetô egységárak a gabonára, a zöldségre és az állattatásban egyaránt. Az uniós egységárat csak akkor lehet elérni, ha kereskedelmi vonalon rendezett piaci viszonyokat teremtünk. Ezáltal elérhetôvé válik a jó eladási ár, a tökéletesen tervezett piac hatására akár a védett árak bevezetése is. Ezzel szemben a mesterségesen fenntartott káosz és bürokrácia eredménye a kiszámíthatatlanság, tervezhetetlenség és kilátástalanság. A megoldás nem bonyolult, nagyon sok jól mûködô rendszer található Európában, ahol sokkal roszszabb adottságok között is kiváló eredményeket érnek el mezôgazdasági területeken. Amennyiben a szabályozás jó irányt venne, akkor a nagymértékû munkahelyteremtés egyenes következménye, hogy csökken a nyomás az államon, illetve a termelésbôl és munkáltatásból származó bevételek, a költségvetést stabilizálná, amivel erôsíteni lehetne az önkormányzatokat és általuk az egészségügyet, az oktatást és a rendfenntartó szerveket is, melyek újabb munkahelyeket hozhatnak létre ez által, így generálva a gazdaság növekedését. A pólusok felcserélôdnek majd, mert mezôgazdaság nem a Balaton mellett, és nem Budapesten van, hanem itt nálunk. Ezért a következô években a térségünknek stratégiailag vezetô szerepe lesz a magyar gazdaságban. Simonka György IGENEK Simonka György szakmai tapasztalatára, tudására nagy szükség van a Parlament mezôgazdaság bizottságában. Font Sándor, az országgyûlés mezôgazdasági bizottságának elnöke Simonka György a zöldséggyümölcs ágazat fellendítése érdekében tett erôfeszítései, az új kormány idején stabil támogatással bírnak majd! Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke Simonka György jelölését azért támogattuk, mert az agrárium szakmai programjának kidolgozásában oroszlánrészt vállalt. Dr. Turi-Kovács Béla, Kisgazda Polgári Egyesület elnöke MEG VAGYOK BECSÜLVE, EZ ÉRI A LEGTÖBBET Cservenák Zsolt, az újkígyósi falemezüzemben (UFA) dolgozott targoncásként, amíg az be nem csôdölt. Fél évig nem kaptam fizetést, a feleségem gyesen van két és féléves gyermekünkkel. Abból a pénzbôl próbáltunk megélni, de nem sikerült, hitelt kellett felvenni mondta. Szerencsés volt Simonka Györggyel találkozni, aki már több mint egy éve foglalkoztat mezôgazdasági gépszerelôként. Nem is tudom, mi lett volna, ha nem adódik ez a lehetôség! Van munka bôven, a fônökömmel is mindig meg lehet találni a megoldást mindenre, mert Ô egy igazán kompromisszumkeresô ember. A legfontosabb mégis a barátságos légkör. Megbecsült ember vagyok, akire jóhiszemûen többen is irigykednek, fôként télen, hogy van munkám. Az a szomorú, hogy sokaknak most esélyük sincs a boldogulásra. Én szívesen ingázom napi 40 kilométert azért, hogy itt dolgozhassam.

8 8 Heted 7 Hírmondó Mit fog másképp csinálni Simonka György, ha országgyûlési képviselônek választják? Miért kell elmenni választani? A VÁLASZOKAT LAKOSSÁGI FÓRUMOK KERETÉBEN SZEMÉLYESEN IS MEGHALLGATHATJA A 7. sz. VÁLASZTÓKERÜLET TELEPÜLÉSEIN, MELYEK IDÔPONTJAIRÓL KÜLÖN ÉRTESÍTÉST KÜLDÜNK Ön kérdez, a képviselôjelölt válaszol! Tegye fel kérdéseit elôre ben a vagy dobja be a településeken kihelyezett postaládákba. Almáskamarás Szent István u. 6. (Csabi Center) Battonya, Köztársaság u. 36. Dombegyház, Béke u. 2. (Alaszka Diszkont Élelmiszer Bolt) Dombiratos, Hôsök u. 18. Kaszaper, Árpád u. 50. (Kultúrházzal szemben) Kevermes, Jókai u. 46. Kunágota, Rákoczi u. 24. (Lángos Sütöde) Magyarbánhegyes, Kossuth u. 76. (Tájház) Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/1. (Stangli Pékség) Mezôhegyes Posta u. 4. (Fodrászat) Mezôkovácsháza, Árpád u.194. (Mylady Üzletház) Nagybánhegyes, Kossuth u. 62. (Élelmiszer Bolt) Nagykamarás, Munkácsy u.16. (Pékség) Szabadkígyós, Kossuth tér 7. Újkígyós, Kossuth u. 31. (Elektromos Szerviz) Végegyháza, Petôfi u. 52. (Élelmiszerbolt) Ezek a postaládák nem csak most biztosítanak lehetôséget arra, hogy az Ön kérdései és üzenetei eljussanak hozzám. Kérem Önöket, hogy a jövôben ezen a csatornán is tegyük még élôbbé kapcsolatunkat, hogy jobban tudjam Önöket képviselni a Parlamentben. Simonka György, országgyûlési képviselôjelölt Békés megye, 7. sz. választókerület FIDESZ, KDNP, Kisgazda Polgári Egyesület, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Nemzeti Fórum, Lungo Drom, Fidelitas

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK Ottlakai Kertészpartner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Wood Plussz Hungary Fűrészárugyártó Kft. Garusi Hungary Tanácsadó Kft. Szervíz-Bodzás Szolgáltató Kft. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: A-B EXPO (5600 Békéscsaba, külterület 0296/2 hrsz.), (repülőtér mellett), emeleti konferenciaterem

HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: A-B EXPO (5600 Békéscsaba, külterület 0296/2 hrsz.), (repülőtér mellett), emeleti konferenciaterem HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza alpolgármestere. Kisdombegyház polgármestere

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza alpolgármestere. Kisdombegyház polgármestere Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Célterület adatlap. Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 29.9.22. 8:3 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 99 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Képzés Célterület megnevezése: Munkanélküliek, és a számára munkaerőpiacra

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Karácsonyi reménnyel

Karácsonyi reménnyel RÉPCESZEMEREI Hírlevél V. évfolyam, 2. szám 2009. december Karácsonyi reménnyel Szépen lassan fogyunk, hiszen idén is többen szenderültek örök nyugalomra a szemerei temetőben, mint ahány gyermekkel gyarapodott

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása Igaz, hogy az idén már két OB versenyen is túl van a Bakó Team csapata, de azért számunkra a felejthetetlen élményt mégis egy Debrecenben megtartott körverseny nyújtotta. A debreceni Gázvezeték utcai salakpályán

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység. 1 / 2009.09.22. 8:17 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 006 890 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények,

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 241 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Rendezvény Hagyományőrző, helyi identitást erősítő

Részletesebben

DIGITÁLIS TANANYAG Erkölcstan 5. osztály, 2. fejezet, 8. óra

DIGITÁLIS TANANYAG Erkölcstan 5. osztály, 2. fejezet, 8. óra 1 Óra címe 8. AZ EMBERI ÉLET LÉPCSŐIN Tematikai egység II. Egészséges élet Kerettantervi kapcsolódás Ajánlott időkeret Fejlődés és szükségletek Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 3. A PÁLYÁZOTT ÖSSZEG:

PÁLYÁZATI ADATLAP 3. A PÁLYÁZOTT ÖSSZEG: PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ SEGÍTŐ SZAKEMBER ADATAI 1.1. Név: 1.2. Munkahely: Intézmény neve: Postacíme: 1.3. Munkahelyi beosztás: 1.4. Legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség: 1.5. Telefonszám:

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.15-08.55 Békéscsaba,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Jegyzőkönyv. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg5800@gmail.comweb: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv K

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/30-1/2013. OKB-24/2013. sz. ülés (OKB-132/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/30-1/2013. OKB-24/2013. sz. ülés (OKB-132/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/30-1/2013. OKB-24/2013. sz. ülés (OKB-132/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. június 11-én, kedden, 9 óra 15 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. J e l e n volt még: dr. Moka Eszter Irodavezető Krucsai Mariann Gazdasági vezető Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor

Jegyzőkönyv. J e l e n volt még: dr. Moka Eszter Irodavezető Krucsai Mariann Gazdasági vezető Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg5800@gmail.comweb: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv K

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31)

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31) KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31) MEGJELENTEK A LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK! A HÍRLEVÉL A PÁLYÁZATOT SZABÁLYOZÓ 76/2011 VM RENDELET ÉS A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 SAJTÓANYAG MÁRCIUS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ NŐKÉ III. KONFERENCIA Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 FŐVÉDNÖKÖK Dr. Gurmai Zita, európai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:34 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 982 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Bio- és

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot!

Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot! unite for children 202 Karácsonyi katalógus Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot! Az UNICEF termékek megvásárlásával Ön is részt vehet a Föld legkiterjedtebb segélyakciójában. Minden megvásárolt UNICEF

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 97 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vállalkozások

Részletesebben

EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE. LA FINALUL CLASEI a II-a MODEL 2 CITIT. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă

EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE. LA FINALUL CLASEI a II-a MODEL 2 CITIT. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2014 MODEL 2 CITIT Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă Județul / sectorul... Localitatea...

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2012. április 16-án 17.00 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c) határozatai: 72-76. N A P I R E N

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről KIDSCREEN-52 Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről Szülői kérdőív Page 1 of 7 Kedves Szülő, Dátum: év hónap Hogy van a gyermeke? Hogy érzi magát? Ezeket szeretnénk most megtudni Öntől.

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben