Debrődi Gábor (Kresz Géza Mentőmúzeum)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrődi Gábor (Kresz Géza Mentőmúzeum)"

Átírás

1 Debrődi Gábor (Kresz Géza Mentőmúzeum) Az Országos Mentőszolgálat története, működésének rövid ismertetése Az Országos Mentőszolgálat alapítása, az országos mentésszervezés kialakulása A második világháború után nem sokkal, 1948-ban alakult meg Magyarország legnagyobb egészségügyi intézménye, az Országos Mentőszolgálat. A jelenlegi statisztikák szerint a szolgálat 224 mentőállomással, a tartalék járműállománnyal együtt több mint 1200 mentőjárművel, közülük a hét minden napján közel 800 db futó mentőkocsival és 6890 dolgozójával látja el mentési és betegszállítási feladatát az ország egész területén. Az alakulás évében a mentők csupán 76 mentőállomással, 359 mentődolgozóval és 134 db mentőkocsival rendelkeztek. Az induló járműpark világháborús ostromot túlélt és adományokból verbuvált gépkocsikkal indult tavaszán a Gazdasági Főtanács javaslatára a kormányzat a történelmi mentőintézmények, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület (BÖME) és a Vármegyék és Városok Országos Mentő Egyesületének (VVOME) államosítása mellett döntött, majd 4980/1948. sz. kormányrendeletével elrendelte végrehajtását. A döntés értelmében a történelmi mentőintézmények egy országos hatáskörű központból irányított, azonos elvek alapján működő, államilag finanszírozott mentőszolgálattá álltak össze, melynek működtetése az állam feladatává vált. Megszűntek azok a financiális problémák, melyek az üzemeltetést állandóan veszélyeztették és megvalósult az a kommunikációs közeg, melynek korábbi hiánya miatt üzemeltetési és szervezési problémák sora nehezítették a mentést. Az OMSZ főigazgatója Szakasits Árpád köztársasági elnök /1948. számú rendeletének értelmében Dr. Orovecz Béla orvos-őrnagy lett. 1 Ugyanazon, az /1948. számú 1 Orovecz Béla orvos-százados 1944-ben, az Országos Légoltalmi Parancsnokságon és a Magyar Vöröskereszt Mentésügyi Osztályán orvos-előadóként dolgozott. Csatay Lajos hadügyminiszter őt bízta meg Budapest Székesfőváros Hatósági Légoltalmi Mentőszolgálatának megszervezésével, a főváros mentőerőinek integrációjával. Az új szervezet május 1-jén kezdte meg működését, vezetője Bisits László, Budapest tiszti főorvosa lett. Az Orovecz-Bisits vezette Hatósági Légoltalmi Mentőszolgálat és annak segélyhelyekkel üzemelő főkörzetei a budapesti ostrom idején kimagasló szervezettséggel működtek.

2 2 rendeletében Dr. Hermann Viktort ügyvezető igazgatóvá nevezte ki. 2 A csúcsvezetés további posztjaira a népjóléti miniszter /1948. VI. sz. rendeletével Szigeti Andort műszaki főtanácsossá, Dr. Kovács Jánost a VVOME, Dr. Bán S. Istvánt a BÖME igazgató főorvosait, orvosigazgatóit és Dr. Rácz Lajost a BÖME főorvosát, a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezet Mentésügyi Szakcsoportjának főtitkárát orvos-igazgatókká nevezte ki. Dr. Orovecz Béla ( ), az OMSZ alapítója, első főigazgatója Orovecz javaslatára az induló légoltalmi mentőerőket három főkörzetre osztották: a budai főkörzet székhelye a XI. ker. Tas vezér utca 9., az északi főkörzet székhelye a XIII. ker. Teve u. 6., a déli főkörzet székhelye a VIII. ker. Kun u. 2. alatt volt. A mentő- és műszaki kirendeltségek mellett kerületenként több légoltalmi segélyhelyet is létesített. 2 Hermann Viktor, a VVOME későbbi ügyvezető igazgatója 1938-tól, a bécsi döntések általi területgyarapodásoktól kezdve a Magyar Királysághoz visszacsatolt területek mentőállomás-hálózatának kiépítéséért volt felelős. Hat évvel később, 1944-től a mentőegyesület ügyvezető igazgatója lett. A második világháborút követően munkatársaival együtt állította fel a VVOME vidéki mentőállomás-hálózatát ben részt vett a mentés államosításának előkészítésében.

3 3 A megyei és regionális mentőszervezetek kialakulása A Mentőszolgálat központi irányítószerve, az országos hatáskörű Főigazgatóság az egykori BÖME székházba, a Markó utcába került. Az épületet felújították, így ismét megnyithatta kapuit a Mentőmúzeum és a mentők könyvtára. A Főigazgatóság szakmai és működési direktíváit, rendelkezéseit Budapesten és vidéken az Állomásigazgatási Osztálynak kellett megvalósítania. Az szakmai-egészségügyi, gazdasági, műszaki és adminisztratív feladatok ellátása az ügyvezető igazgatókra hárult. Az Állomásigazgatási Osztály később megszűnt, funkcióját az 1964-ben megszervezett megyei mentőszervezetek vették át. Az 1960-as évek mérföldkövet jelentettek a szervezet életében, az évtized közepére felállították a megyeszékhelyű központok irányítása alá tartozó megyei mentőszervezeteket. Orovecz főigazgató április 20-án keltezett 299. sz. körlevelében ruházza át azokat a kompetenciákat a megyei állomásvezető főorvosok és helyi munkatársainak jogkörébe, amelyeket eddig csak a Főigazgatóság illetékes osztályai intézhettek, a decentralizálás az évtized közepére gyorsult fel: A mentőállomás hálózatnak évek során bekövetkezett fejlesztése azt eredményezte, hogy a megyék mentőszervezete egyre nagyobb személyi és anyagi felkészültséggel rendelkezik. Ahhoz, hogy az így megnövekedett mentőszervezet a fejlődéssel lépést tartson és meg tudjon felelni a követelményeknek, szükséges, hogy a szervezési irányító munkában is változtatásokat hajtsunk végre. Ennek gyakorlati megvalósítása már évek óta folyik. Az igényeknek, illetve a felkészültségnek megfelelően történt meg az egyes feladatoknak a megyei mentőszervezetek hatáskörébe utalása, a helyi vezetés önállóbbá tétele és ezzel együtt az irányító munka hatékonyságának erősítése érdekében. 3 A megyei mentőszervezetek működésükben autonómok voltak, a Főigazgatóság szakmai és szervezési ügyekben döntött, döntése az összes mentőszervezetre nézve kötelező volt. Az egységes értelmezést a főigazgató által kiadott körlevelek jelentették és jelentik ma is. Ugyancsak ezekben az években, a megnövekedett, és egyre specializálódó feladatok ellátása végett megszervezték a főigazgatóság irányítása alatt működő szakigazgatási osztályokat. Az ötven évig fennálló megyei mentőszervezeti rendszer, 2005 nyarán alakult át, szerepüket a regionális mentőszervezetek vették át. A regionális mentőszervezetek kialakításakor hét mentőrégió alakult. Budapest központtal jött létre a Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet, Veszprém központtal a Közép-dunántúli, Szombathely központtal a Nyugat-dunántúli, Pécs központtal a Dél-dunántúli, Szeged központtal a Dél-alföldi, Debrecen központtal az Észak-alföldi és Miskolc központtal az Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet. A regionális 3 Orovecz Béla: 229. sz. körlevél. In: Az Országos Mentőszolgálat körleveleinek gyűjteménye ( ), Budapest, 1964, Országos Mentőszolgálat

4 4 mentőszervezetek szakmai és adminisztratív irányítása a főigazgató által kinevezett regionális orvos-igazgatók feladata. A Mentőszolgálat mentés-és szállításirányításának szakmai felügyeletét, irányítását a Rendkívüli Esemény Kezelő Főigazgató-helyettes látja el. Az indulás pillanatai, új mentőtáskák érkeztek a debreceni mentőállomásra

5 5 A mentőállomás-hálózat fejlődése Az alakulás évében az OMSZ 76 db mentőállomással, 359 dolgozóval és 134 db mentőkocsival rendelkezett. Az induló járműpark világháborús ostromot túlélt és adományokból verbuvált gépkocsikból állt. Az állomáshálózat fejlődése igen változatos képet mutat, melynek további gyarapodása az állami és helyi, tanácsi, majd a rendszerváltozást követő önkormányzati fejlesztések függvényében alakult. Az indulást követően dinamikus hálózatbővítés történt, az első tíz év alatt 46 állomást adtak át, ennek köszönhetően számuk 123-ra nőtt. 4 A következő nagyobb mértékű fejlesztés a 60-as években történt, ekkor 28 állomás került átadásra, a 70-es években azonban az állomáshálózatbővítés lelassult. A 80-as évek végétől, között ismét felgyorsult, majd a következő tíz esztendő további fejlődést mutat, a hálózat 29 állomással gyarapodott re, az OMSZ megalakulásának ötvenedik jubileumi előestéjén az állomás-hálózat az induláskori 76 db mentőállomáson felül 114 új mentőállomással gyarapodott. Napjainkban a Mentőszolgálat 224 mentőállomással rendelkezik. A fejlődés az ismertetett számok tükrében rendkívül dinamikus, az OMSZ évi megalakulásától napjainkig mentőállomás-hálózatát a háromszorosára növelte. Az előzetes felmérések szerint a Mentőszolgálat további mentőállomás-telepítéseket tervez, az ország közel teljes lefedettségéhez szükséges 30 újabb mentőállomás létrehozását irányozta elő. A évi regionális felosztás során a mentőállomások kategorizálása is átalakult: A C jelű mentőállomáson legkevesebb nyolc mentőgépkocsi üzemel. E típusú mentőállomást orvos vagy mentőtiszt, ill. főápoló és garázsmester vezeti. A B jelű mentőállomáson 4-7 db mentőgépkocsi teljesít szolgálatot, vezetője mentőtiszt vagy mentőszakápoló. Az üzemeltetés műszaki ügyeit a mentőállomás műszaki gondnoka végzi. Az A jelű mentőállomáson 2-3 db mentőgépkocsi üzemel, vezetője mentőtiszt vagy mentőszakápoló. 4 A kor tervgazdálkodási utasításos rendszere az OMSZ terveinek, működésének irányait is meghatározta. Az I. hároméves tervben ( ) kerültek átadásra a Zircen, Siklóson, Martonvásáron, Balatonszemesen, Hajdúszoboszlón és Jászberényben létesült új mentőállomások, ezzel egy időben kerültek az OMSZ szervezeti kötelékébe a pécsi, kaposvári és a pesterzsébeti állomások is. Érdekességként említendő, hogy az OMSZ április 15-e és szeptember 30. között Újpest-Népszigeten vízből mentő kiképző állomást is üzemeltetett.

6 6 A légi mentés elindítása Az OMSZ 1958-ig rendszeresen végzett légi betegszállítást. Szervezeti formában január 2-án alakult meg, amikor a légi mentés kivált a Magyar Repülőszövetségből, és megalakult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja (LBCS). Az LBCS január 1-jétől Légi Mentőállomássá alakult. Üzemeltetésének és irányításának felügyelete a Budapesti Mentőszervezet (BMSZ) hatáskörébe került. Öt évvel később, december 1-jén a Légi Mentőállomás kikerülve a BMSZ hatásköréből az OMSZ önálló szervezeti egységeként Légi Mentőszervezetté alakult. Az új mentőszervezet légi járműveinek üzemeltetését az 1991 decemberében alapított BASe Kft. vette át ben az OMSZ felmondta együttműködési szerződését a BASe Kft.-vel, és január 1-jétől a Főigazgatóság által alapított OMSZ Légimentő Kht.-t bízta meg a légi mentés üzemeltetésével. Napjainkban a légi mentés és betegszállítás hat légi mentőállomásról történik. Légi mentőállomásaink Miskolcon, Budaörsön, Pécs-Pogányban, Balatonfüreden, Sármelléken és Debrecen üzemelnek. 5 A 2006-ban üzembe állított osztrák Eurocopter EC135 T2 és az 1991-től rendszeresített francia AS 350B Ecureuil mentőhelikopter. 5 A pápai állomás ideiglenesen nem üzemel, a tervek szerint a helyén légi mentőbázis fog üzemelni.

7 7 A mentés oktatástörténete A BÖME hagyományait követve az OMSZ is igyekezett valamennyi betege számára orvosi ellátást biztosítani, de országos méretéből kifolyólag a folyamatos és színvonalas betegellátás érdekében a mentőtiszti szolgálat bővítésére is törekedett novemberében 45 órás előadássorozatot szerveztek a jelentkező medikusok számára május 1-jén az OMSZ szervezésében mentőorvos-segédképző tanfolyam indult. E tanfolyam hallgatóit az OMSZ a korábban egyetemen tanult, de tanulmányaikat megszakító medikusokból verbuválta. A leendő orvossegédek a tanfolyam elvégzése után önálló helyszíni gyógyító tevékenységet folytathattak. A gyakorlat sikerét látva az 1969-től indított mentőtisztképző tanfolyamon már lehetőséget teremtettek az érettségivel rendelkező mentőszakápolóknak is a négy féléves szakképzés keretében megszerezhető mentőtiszti képesítés eléréséhez ben miniszteri rendelet főiskolai rangra emelte a mentőtisztképzést. Az ekkor felállított Egészségügyi Főiskola Mentőtiszti Karán, Budapesten indult a diplomás képzés. Az elmúlt években több vidéki nagyvárosban, Pécsett, Nyíregyházán és Szombathelyen is lehetőségük nyílt a mentéstudomány iránt érdeklődő fiataloknak a diplomás képzésben való részvételre. Az 1950-es években az orvostudományi egyetemek végzős hallgatói számára az OMSZ orvosai speciálkollégiumokat szerveztek; a hallgatók tömegesen fordultak a mentésügy felé. Ez a rendszer adja napjainkban is a medikus-mentőtiszt szolgálati formát. Az Egészségügyi Minisztérium 1979-ben ismerte el az új diszciplína önállóságát, az oxyológia önálló szakvizsgatárgy lett tól a tudományág oktatása beépült az orvostudományi egyetemek alapképzésébe ben a Népjóléti Minisztérium rendeletben rögzítette az OMSZ mentőápolói által elsajátítandó, rendszeresített elméleti és gyakorlati tananyagot, a képzés időtartamát 300 tanórában határozta meg. A további munkaviszony fenntartásához alapvető követelmény volt ennek teljesítése tól levelező formában folytatódott a képzés, 1976-ban miniszteri rendelet rögzítette a képzés 3 éves formáját. Napjainkban a mentőápoló-képzés négy félévig tartó, nappali és munka mellett teljesíthető levelező rendszerű képzésben történik. A képzést a Mentőszolgálat keretein kívül, a régiókban működő egészségügyi szak- és szakközépiskolákban szervezik. 6 Az OMSZ tudományos szakfolyóirata az között megjelenő Magyar Mentésügy, melyet 32 évvel később a Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság gondozásában, 1981-ben 6 A négy féléves, iskolán belüli nappali képzés hallgatói érettségi bizonyítvánnyal rendelkező továbbtanulók, míg az iskolán kívüli, szintén négy féléves, de levelező képzés hallgatói OMSZ munkaviszonyban álló érettségizett továbbtanuló fiatalok.

8 8 újraindítottak. 7 A mentőtársadalom napi életéről, eseményeiről, hazai és nemzetközi kapcsolatairól tudósító periodika a Mentők Lapja, mely a Főigazgatóság szerkesztésében és kiadásában jelenik meg. 8 A mentők tudományos folyóirata, a Magyar Mentésügy 7 A Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság 1994-ben szombathelyi vándorgyűlésén Magyar Oxyologiai Társasággá alakult. 8 A Mentők Lapja is kalandos életutat futott be. Első száma még 1889-ben indult, majd 1891-ben a szerkesztőbizottság felfüggesztette működését. A mentést népszerűsítő és tudományos szakperiodika 1903-tól látott ismét napvilágot, mely az elkövetkező 41 évben, 1944 nyaráig minden hónapban megjelent. Az újraindított szaklap 2005 őszén, 61 évnyi hallgatás után lépett ismét a mentő-társadalom elé.

9 9 A Mentőszolgálat gépjárműparkjának története ( ) Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) alakulásának évében, 1948-ban 134 db mentőgépkocsival rendelkezett, az induló járműpark heterogén, világháborús roncsokból és adomány gépkocsikból állt. Az OMSZ a kezdeti nehézségek ellenére saját maga biztosította és biztosítja a mai napig is kocsiparkjának karbantartását, szervízelését. Járműveinek betegterét saját tervezésében és kivitelezésében alakítja ki. A Mentőszolgálatnál jelenleg 800 db mentőgépkocsi teljesít napi szolgálatot, a teljes járműállomány közel 1300 db gépkocsiból áll. Az OMSZ Magyarország legnagyobb egészségügyi intézménye. Az induló járműpark legkorszerűbb és legelterjedtebb típusainak egyike a Fiat 1100-as típusú gépkocsi volt. Az 1940-es évek végén Dodge Weapon, Steyer, Praga, Tatra, Studebaker, Skoda 1001, Ford V-8, Citroën, Chevrolet, Plymouth, Peugëot, Opel Kapitän, Opel Super, Opel Olimpia, Opel P.4, IFA Phänomen Granit 30 K, IFA Garant, Hanomag típusú mentőkocsik járták az ország útjait. Az OMSZ egyik első gépkocsija 1948-ból, a Ford V 8-as Az 1950-es évek közepére a járműpark nagy része elhasználódott, tönkrement. Devizakeret hiányában az olasz Fiat 1100-as és az amerikai Dodge Weapon mentőgépkocsik alkatrészellátása megoldhatatlanná vált. Az évtized közepétől a mentők kísérleti jelleggel, kisebb szériában rendszeresítették az NDK-ban gyártott IFA Framo Barkas típusú gépkocsikat. Az évi forradalom és szabadságharc idején a Mentőszolgálatra rendkívül súlyos nyomás nehezedett. 400 darabból álló gépkocsiállományával az országosan kibontakozó harcok

10 10 idején a több mint sérült jelentős részét az OMSZ látta el és szállította kórházba. Az elöregedett, évek óta selejtezésre váró járműállomány további sérüléseket szenvedett, a fővárosi, majd országos harcok eszkalálódása során egyre több mentőautót ért támadás, több mentőgépkocsi szovjet katonai járművel ütközött. Az ötvenes évek második felében, a jobb alkatrész-ellátottság reményében a mentők a szocialista országok (NDK, Lengyelország) járműgyárai felé fordultak. Ekkor még gépkocsitípusok nagy része első generációs darab, de már megjelennek az első, a szocialista viszonyok között modernnek mondott darabok. Járműveik a következők voltak: Fiat 1100 BLR, Dodge Roted Job, Dodge Weapon, Skoda, IFA Phänomen Granit 30 K, IFA Garant, IFA Framo Barkas, Volkswagen, Csepel B-130, Topolino, Pobeda. Az 1950-es években szolgálatba állított Pobeda, majd egy évtizeddel később rendszeresített Warsawa személygépkocsik belső szolgálati járművek voltak, melyeket hordággyal is elláttak, így betegszállításra is alkalmasak voltak. A lengyel típusú személygépkocsikat az 1970-es években a szovjet gyártmányú Volgák, őket a Toyota mentőkocsikkal egy időben érkező Toyota Corolla 1.8 és 2.0 típusai követték 1991 és 1992-ben. Az igazi áttörés az 1960-as évek elejére tehető. A régóta tervezett homogén járműpark kialakítása a lengyel Nysa gépkocsik üzembe állításával vált realitássá. A magyar-lengyel kormányközi szerződés értelmében a Nysa Járműgyár vállalta az OMSZ teljes járműállományának új modellekkel való feltöltését. A lengyeleken kívül más szocialista ország gyártókapacitás hiányában nem is vállalta az új mentőkocsik tömeges beszállítását. Ettől függetlenül a Nysa maradt az egyetlen típus, mely megfelelt az OMSZ elvárásainak. A szerződés értelmében 1960-tól a nyolcvanas évek végéig 8100 db Nysa mentőgépkocsit kapott a Mentőszolgálat. E harminc esztendő alatt a Nysa 520S, 521S és 522 S mentőkocsik 51 millió beteget szállítottak és több mint 1 milliárd kilométert futottak. A Nysák dömpingszerű elterjedése az 1960-as évek közepére tehető. Mai szemmel nézve hihetetlen, hogy ezek a formás kocsik milyen rövid életűek voltak, átlagosan 125 ezer kilométer megtétele után selejtezésre kerültek, motorjukat 30 ezer kilométerenként cserélték. A Nysa harminc éves szolgálatával mégis jármű- és mentéstörténelmet írt, az esztétikusra sikeredett jármű jellegzetes, meghatározó darabja lett a Mentőszolgálatnak és Magyarország útjainak. A NYSA Járműgyár gyakran az OMSZ műszaki fejlesztési javaslatait valósította meg kocsijain, s úgy értékesítette őket a szocialista országokban. Mégis eljárt a Nysák fölött az idő, ráadásul a típus gyártása a végéhez közeledett, így az OMSZ vezetőségének mihamarabb intézkednie kellett, hogy biztosítsa eset- és

11 11 szállítókocsijainak utánpótlását. Az 1989-ben kiírt nemzetközi tender győzteseként a japán Toyota lett a hazai járműállomány beszállítója, 1990-től a Toyota Hiace típussal cserélték le az elöregedett járműállományt. A mentőknek gondolniuk kellett az ország eltérő földrajzi viszonyaira is, így a nehezebb terepviszonyok leküzdésére speciális menettulajdonságokkal rendelkező gépkocsikat rendszeresítettek. A szovjet UAZ az 1970-es évek végétől vált a hazai mentőkocsipark részévé. Az UAZ-t váltó Mitsubishi L 300 modell 1995-től lett rendszeresített terepjárója a Mentőszolgálatnak. Az OMSZ szervezésében indított, a világon az első rohamkocsi Orovecz Béla főigazgató találó megfogalmazásában, a helyszínre kivitt kórházra ambulancia március 29-én kezdte meg működését a budapesti Markó utcai Központi Mentőállomáson. A rohamkocsin szolgálatot teljesítő öttagú orvoscsoport első főorvosa Varga István volt, utóda Felkai Tamás ( ) főorvos, aki a magyarországi és nemzetközi mentőorvostan egyik meghatározója lett. Felkai Tamás tudományos és mentésszervezési tapasztalatainak köszönhetően a rohamkocsi-szolgálatnak az OMSZ összes megyeszékhelyi központjaiban országos hálózata alakult ki. Az március 29-én indított rohamkocsi-szolgálat első darabjai az IFA Phänoman, az Opel Blitz és az 1957-ben adományként érkező 2 db Dodge Job Roted ben a rohamkocsipark is megújult. Alapját az NDK-ban gyártott Roburok adták. A Robur LO 2500-as típusa 1973-ig, az első Mercedesek üzembe állításáig futott. A tekintélyt parancsoló Roburok emelhető-állítható hordágyukkal, tágas, komfortos betegterükkel a maguk idején ideális darabjai voltak a rohamkocsi-szolgálatnak. A rohamkocsin születő modern mentőorvoslás kialakulásának folyamatában az egyik legnagyobb szerepet Gábor Aurél ( ) kandidátus játszotta, aki az OMSZ tudományos főmunkatársaként személyes rátermettségével, kortársai közül messze kiemelkedő tudásával és szervezőkészségével biztosította e speciális működési ág fejlődését. Az 1970-es évek közepétől e szolgálati ágban is megkezdődött a homogén járműállomány kialakítása. A Mercedes Benz 308, 309 és 310-es rohamkocsik típusait követte a kilencvenes évek második felétől szolgálatba állított Mercedes Benz 314-es Sprinter. A Mercedes Benz Sprinter típusai (313 CDI, 313 4WD, 314, 314 4WD) adják ma a rohamkocsi-szolgálat járműveit. A 313 CDI modell újabb változata 2007 nyarán állt szolgálatba, melynek kocsiszekrénye a korábbi modellnél hosszabb, betegtere magasabb áprilisában induló gyermekrohamkocsi üzembe állításával az OMSZ a rohamkocsiszolgálat egy egészen speciális működési formáját valósította meg. E mentőegység orvosa

12 12 gyermekgyógyász-intenzív szakorvos, a gépkocsi felszerelése a kis betegek élettani sajátosságaihoz igazodó rohamkocsi felszerelés. Első járműve a Mercedes Benz 210-es, majd a Mercedes Benz Sprinterek (314 KA, 316 CDI) típusai, a legújabb modell 2007 áprilisában érkezett. A 163 LE-s Volkswagen Crafter 35, 2.5-I-TDI teherautó, melynek alvázára a Lengyelországban üzemelő német Wietemarscher Ambulance Group lengyelországi gyára, a Was Poland amerikai mintára speciális konténer felépítményt épített. A Toyota Hiace 1990 óta áll szolgálatban szállító- és esetkocsiként. Az esetkocsik személyzete akárcsak a rohamkocsiké szintén három főből áll, míg az a rohamkocsin oxyologus végzettségű mentőszakorvos, addig az esetkocsin főiskolai végzettségű mentőtiszt ill. hatodéves, mentőtiszti szaktanfolyamot végzett orvostanhallgató teljesít szolgálatot. A mentőegység további két tagja a mentőgépkocsi-vezető és a mentőszakápoló. A Toyota kimagaslóan jó műszaki teljesítményével és menettulajdonságaival mindvégig megbízható gépkocsiként üzemelt. A Nysa utódjaként érkezett Toyota az elmúlt másfél évtized alatt a járműállomány legelterjedtebb típusává vált. Az első generációs darabokból, az RZH 102-ből már csak néhány darab teljesít szolgálatot, mint szállítómentő. Menetteljesítményűk még a gyártókat is meglepte, egyes darabjai több mint félmillió kilométert futottak. Nehéz terepviszonyokra tervezett változata az LH 118 4WD. A Toyota-család 1997-óta futó modernebb darabjai a RCH 22L, RCH 22U, RCH 23U, RCH 23L, LXH 22L, LXH 22L UNIV, és a KLH 22- es típusok. A rohamkocsikhoz hasonlóan 1994-ben a mentőtiszti szolgálatot adó esetkocsiknál is típusváltás történt, a Toyotákat a Mercedes Benz 210-es gépkocsik váltották. Napjainkban a rohamkocsikkal megegyező Mercedes Benz Sprinter típusaival cserélik le a kilencvenes évek közepén üzembe állított járműállományt. Miután a Toyota modellek vásárlása leállt, a 16 éve futó, már csak betegszállításra használt Hiace-családot a Ford Transit 2.0 TDCi 300 MWB típusa váltotta fel. A 2003-ban kiírt közbeszerzési pályázat nyerteseként a Ford már a következő év közepétől szállította gépkocsijait. Az első Ford Transit mentőkocsik 2004 nyarán érkeztek, két évvel később, 2006-ban álltak forgalomba a Ford újabb modelljei, a Ford Transit Van 2,2 TDCi gépkocsik decemberétől tovább bővült az OMSZ gépjármű-állománya. A budai mentőállomásról vonuló Skoda Octavia Combi mentőorvosi személykocsin (MOK) mentőorvos és gépkocsivezető teljesít szolgálatot. A jelenleg futó Skoda Octavia Combi Tour 1,9 PD TDi 4x4 típusú jármű a rohamkocsiéval megegyező speciális mentési felszerelésével tömeges balesetek, szállító- és esetkocsik betegeinek a rohamkocsit tehermentesítő - legmagasabb

13 13 ellátást biztosítani képes mentőegysége. A MOK nyugat-európai mintákat követve, a randevúrendszerben riasztott mentőorvosi kocsiként szerveződött az 1990-e évek elején. Az új mentőegység a Szobi utcai Mentőkórházból, a Központi Mentőállomásról és a Budai Mentőállomásról vonult, üzemeltetését, fenntartását és irányítását a Budapesti Mentőszervezet végezte. Az új szolgálati ág első járműve egy 115 LE-s Opel Omega 2.0 típusú személygépkocsi volt. Az OMSZ 2005 szeptemberében a MOK analógjára sürgősségi gyermekgyógyászati személygépkocsit állított szolgálatba. A gyermek-rohamkocsit tehermentesítő Ford Focus Turnier 1,6i 16V Trend típusú személygépkocsi szintén rohamkocsi felszerelésű, melyet 2007 decemberében a Ford Focus Turnier C 307 2,0 TDCi modelljével váltottak fel nyarától a mentés tovább specializálódott, az OMSZ elindította balatonlellei, majd szigetszentmiklósi mentőállomásairól a motoros-mentőorvosi szolgálatot. A Yamaha FJR 1300A típusú motorkerékpárok orvosait a Gödöllői és a Szigetszentmiklósi Autópálya Mérnökség területéről indulva elsősorban az M0, M1, M3, M5 és M7-es autópályák Budapest környéki szakaszaira és az azok közvetlen közelében lévő településeinek baleseteihez riasztják. A mentők kihasználva e motorkerékpárok adottságait elsőként tudnak orvost küldeni az érintett autópályaszakaszok és települések baleseteihez. A motoros mentőorvosok betegeinek további ellátását és kórházba történő beszállítását az időközben kiérkező mentőegységek végzik ben új mentőegység-típus jelent meg az OMSZ-nál, a Tömeges Baleseti Egység (TBE) kocsija. A speciális egységek vontatójárművei az 1995-ben rendszerbe állított Mitsubishi L 300 Transporter 4 WD modellek, melyek vontatmányaiként BOY 10F típusú, tömeges balesetek esetére fölszerelt konténer utánfutót szállítanak. A TBE tömeges balesetek, sok sérültes, nagyobb szerencsétlenségek esetén a helyszínen tartózkodó mentőegységeket látja el a sérültek ellátásához szükséges többlet gyógyszerekkel, rögzítőeszközökkel, kötszerekkel, takarókkal. A TBE járműparkja a év első felében újabb típussal bővült. Az újabb modellt - a korábban rohamkocsiként szolgáló, majd a működés igényeinek megfelelően átalakított Mercedes Benz Sprinter 314/36 KA típusú mentőgépkocsit - a tömeges balesetek eszköz- és anyagigényéhez igazítva állították üzembe a Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet területén.

14 14 Mercedes Sprinter rohamkocsi és Ford Transit a Markó utcában

15 15 Helytállás az évi forradalom és szabadságharc idején A még csak nyolc éve működő Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 1956 őszén rendkívül súlyos helyzetbe került az órák alatt kibontakozó fegyveres összecsapások kialakulásakor. A helyzet súlyosságára való tekintettel a budapesti mentést személyesen Orovecz Béla, az OMSZ alapítófőigazgatója irányította. A Markó utcai Központi Mentőállomáson senki sem adhatta le a szolgálatát, a főigazgató vészriadót rendelt el. A harcok állandósulását követően az OMSZ összes elérhető dolgozóját kötelezte az azonnali szolgálatfelvételre. Az október 23-ai délutáni tömegtüntetéseken már esetkocsik követték a közel 200 ezres fővárosi emberáradatot. A fővárosi perem-mentőállomások kocsiparkjának jelentős részét a Központi Mentőállomás állományához rendelték, s ún. "portyázásra" vezényelték ki őket, a kocsik a tűzharcok közvetlen közelében állomásoztak. A folytatódó harcok miatt a forradalom második napján a főigazgató a Markó utcai Központi mentőállomás pince-rendszerében beindította a Mentőszolgálat átmeneti segélykórházát, a Pincekórházat. Indulását nagyban segítette a Fővárosi Autóbuszüzem Vállalat, mely a mentők rendelkezésére bocsátotta autóbuszait, így járműveivel jelentős mennyiségű kötszert, vért és a kórház működéséhez nélkülözhetetlen felszerelést tudott a segélykórházba szállítani. Az autóbuszokon szolgáló önkéntes sofőrök mentőorvosok, mentőtisztek irányításával közelítették meg a tömeges sérülések helyszíneit, és a mentődolgozókkal együtt szállították el a sérülteket, haldoklókat. Október 24-én esetellátás közben a pesti belvárosban Puszter Magdolna mentőorvos comblövést szenvedett, az esti órákban harckocsitűz áldozatául esett Rónafalvi Ödön mentőorvossegéd, Kecskés Sándor mentőápoló, a mentőgépkocsiban fekvő lőtt sérült és egy ápolónő, akit sérültjükkel a mentők ügyeleti munkahelyére igyekeztek szállítani. Herczeg László mentőgépkocsivezető az egyetlen túlélő, aki lőtt arc- és vállsérüléseket szenvedett. A tragédia híre mélységesen megdöbbentette és megrázta a mentő-társadalmat, de keserűségük és veszélyeztetettségük ellenére szolgálatot senki sem tagadott meg ezekben a napokban. Talán kevesen tudják, de az OMSZ esetellátó és betegszállítási tevékenysége mellett a külföldről érkező segélyszállítmányok átvételében és szállításában is komoly szerepet vállat. A Mentőszolgálat helytállásával nemcsak a lakosság, hanem az Egészségügyi Minisztérium elismerését is kivívta. Drexler Miklós egészségügyi miniszter-helyettes október 28-án az MTI munkatársának adott interjúban külön kitért a mentőkre: A mentőszolgálat dolgozói hősies

16 16 helytállással biztosították a sebesültek kórházba szállítását. Gyakran a legnagyobb pergőtűzben, napokon át, váltás nélkül dolgoztak, hogy teljesítsék nehéz hivatásukat. 9 A pártatlan segítségnyújtás a mentők hozzáállásában mindvégig megnyilvánult: a Pincekórház orvosai október 25-án az utolsó vérpótszert egy szovjet katonának adták be. Október 27-én Lehőcz Vera mentőorvost a Bakáts téri kórház közelében a mentőkocsiban tüdő- és gerinclövést szenvedett, miután egy szovjet harckocsi tüzet nyitott a sérültet szállító mentőautóra. A doktornő a helyszínen lebénult, a hordágyon fekvő beteg újabb lövési sérülést szenvedett október 23-a és december 31-e között Magyarország területén a harci cselekményekből eredően több mint személyi sérülés történt, fő veszítette életét. Az akkor 930 mentődolgozóval és alig 400 gépkocsival üzemelő Mentőszolgálat egyetlen szolgálatmegtagadás nélkül biztosította a főváros és az ország valamennyi településének mentőellátását. Rohamkocsi és autóbusz riasztásra vár a Markó utcában. 9 A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások október 23. november 9. Összeáll.: Varga László, szerk.: Kenedi János, Gyurgyák János. Budapest, Századvég Nyilvánosság Klub. p. 144.

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál Az 1970-es évek közepétől az eset- és szállítókocsikhoz hasonlóan a rohamkocsiszolgálatnál is megkezdődött a homogén járműállomány kialakítása, Mercedes

Részletesebben

Az Országos Ment szolgálat és Borsod megyében Kazincbarcika mentéstörténete

Az Országos Ment szolgálat és Borsod megyében Kazincbarcika mentéstörténete Az Országos Ment szolgálat és Borsod megyében Kazincbarcika mentéstörténete Az el adáshoz használt dokumentáció gy jtésében segít társam volt Debr di Gábor, a Kresz Géza Ment múzeum igazgatója, amit nagyon

Részletesebben

Nysa az egykori ment autó. A lengyel Nysa sokáig biztosította a ment autóutánpótlást

Nysa az egykori ment autó. A lengyel Nysa sokáig biztosította a ment autóutánpótlást Nysa az egykori ment autó A lengyel Nysa sokáig biztosította a ment autóutánpótlást KGST-keretek között A magyar-lengyel kormányközi szerz dés értelmében a Nysa Járm gyár 1960-tól a nyolcvanas évek végéig

Részletesebben

A magyarországi mentés történetének rövid ismertetése

A magyarországi mentés történetének rövid ismertetése DEBRŐDI GÁBOR A magyarországi mentés történetének rövid ismertetése A hazai egyetemi orvosképzés elindulásáig, 1770-ig, de még azt követően is igen kevés az orvos, a betegségeket, sérüléseket szakszerűen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGYEKI MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGYEKI MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service EGYEKI MENTŐÁLLOMÁS H-4069 EGYEK, FŐ U. 161. 4069 Egyek Fő. u. 161. +36 (52) 378-067 TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGYEKI MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

Részletesebben

OKTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

OKTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Debrődi Gábor (Kresz Géza Mentőmúzeum) OKTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A MENTŐK KORAI GYAKORLATÁTÓL NAPJAINKIG ÖSSZEFOGLALÁS: Változó világunkban az egészségügynek, s így a mentőknek is megannyi kihívással

Részletesebben

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt KATASZTRÓFA MEDICÍNA Dojcsák Zsolt mentőtiszt 1 Fogalmi meghatározások Katasztrófa Olyan tömeges baleset, ahol az egészségügyi, műszaki és környezeti károk felszámolásához a területi közigazgatási egység

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1017 STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK

Részletesebben

DEBRŐDI GÁBOR Fejezetek a BÖME korai történetéből

DEBRŐDI GÁBOR Fejezetek a BÖME korai történetéből DEBRŐDI GÁBOR Fejezetek a BÖME korai történetéből Az elmúlt években sok szó esett a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesületről, mégpedig annak okán, hogy szerepe a hazai népegészségügyben történelemformáló

Részletesebben

1. Vezetőség váltás, mentőállomás személyzete. 2. Statisztikai adatok az elmúlt fél év távlatából. 3. szakmai továbbképzések. 4. technikai fejlődések

1. Vezetőség váltás, mentőállomás személyzete. 2. Statisztikai adatok az elmúlt fél év távlatából. 3. szakmai továbbképzések. 4. technikai fejlődések 1. Vezetőség váltás, mentőállomás személyzete 2. Statisztikai adatok az elmúlt fél év távlatából 3. szakmai továbbképzések 4. technikai fejlődések 5. a jövő főbb irányelvei 2013. június 01-vel vezető váltás

Részletesebben

XV. Őszi Szimpózium. Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése. és az. Országos Mentőszolgálat Vezetői Értekezlete

XV. Őszi Szimpózium. Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése. és az. Országos Mentőszolgálat Vezetői Értekezlete XV. Őszi Szimpózium A Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése és az Országos Mentőszolgálat Vezetői Értekezlete Bük, Szabadidő Központ 2009. október 15-16. 2009. október 15. 11.00 11.30 Megnyitó Horváth

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.:!. 94012015. Előadó: Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Szolgáltatásismertető

Szolgáltatásismertető Mert eligazodni nem mindig könnyű... A felkészült rendezvényszervezők titka Bevezetés A megfelelő szintű és színvonalú egészségügyi szolgáltatás megválasztása nem mindig egyszerű feladat. A sportesemények

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A hatályos 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 33. (6) bekezdésében meghatározott Szakértői

Részletesebben

A magyar mentés nagyjai

A magyar mentés nagyjai A magyar mentés nagyjai Készült az Országos Mentőszolgálat Pesthidegkút Mentőállomás és a Magyar mentés nagyjai tiszteletére Összeállította: Márton István Mentőtiszt 2010. június 22. Tartalom Dr. Gábor

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 22867- /2007-0004JKF A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról szóló EüM rendelet tervezete Budapest, 2007. Indokolás I. A tervezet tartalma A mentőszolgálat

Részletesebben

Az Országos Mentõszolgálat helytállása 1956-ban

Az Országos Mentõszolgálat helytállása 1956-ban Az Országos Mentõszolgálat helytállása 1956-ban Húszezer sérült A még csak nyolc éve mûködõ Országos Mentõszolgálat (OMSZ) 1956 õszén rendkívül súlyos helyzetbe került az órák alatt kibontakozó fegyveres

Részletesebben

Új minőségbiztosítási feladatok az OMSZ nál 1. Pápai György Régió-igazgató Országos Mentőszolgálat, ÉAR

Új minőségbiztosítási feladatok az OMSZ nál 1. Pápai György Régió-igazgató Országos Mentőszolgálat, ÉAR Új minőségbiztosítási feladatok az OMSZ nál 1. Pápai György Régió-igazgató Országos Mentőszolgálat, ÉAR Küldetés HIVATÁS AZ ÉLETÉRT! Az Országos Mentőszolgálat küldetése, hogy a magyarországi mentésügy

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2501-06 Logisztikai eljárások, betegszállítás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2501-06 Logisztikai eljárások, betegszállítás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tanulmányút keretében külföldi mentőápoló hallgatók érkeznek a mentőállomásra. Tájékoztassa őket a sürgősségi betegellátás történetéről, magyarországi rendszeréről, a progresszív ellátás elméletéről!

Részletesebben

A marcali mentés rövid története 1948-tól Harkány János A háború után a Kossuth utcai, régi tüdőgondozó mögött lévő kórházi, szolgálati lakásokból lett kialakítva a mentőállomás. 1948-ban az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH Az Egészségügyi Minisztériumnak 2000 nyarán átadott hat honvédségi Mi 2-es helikopter egyike volt a 8918-as oldalszámú is. A helikopterek 2000.

Részletesebben

9.2 Közép-Magyarországi Régió

9.2 Közép-Magyarországi Régió 9.2 Közép-Magyarországi Régió 9.2.1 Budapest 9.2.1.1 Budapest Mátyásföld mentőállomás Telephely címe: 1165 Budapest, Arany János u. 100. Rendszeresített gépjárművek száma: Rendszeresített létszám összesen:

Részletesebben

Tájékoztatásul valamennyi egészségügyi szolgáltató részére

Tájékoztatásul valamennyi egészségügyi szolgáltató részére Tájékoztatásul valamennyi egészségügyi szolgáltató részére Tisztelt Kolléganők és Kollégák! 2008. január 1-től szétváltak a mentési és a betegszállítási feladatok 1. Annak eldöntése, hogy mentési készenlétet

Részletesebben

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet. a mentésről

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet. a mentésről Hatály: 2015.III.31. - 2015.IV.28. 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének f) pontjában és g) pontjának

Részletesebben

XVIII. ÔSZI SZIMPÓZIUM

XVIII. ÔSZI SZIMPÓZIUM XVIII. ÔSZI SZIMPÓZIUM A Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése és az Országos Mentôszolgálat Értekezlete Bükfürdô, Fürdô Étterem 2012. október 11-12. 2012. OKTÓBER 11. 10.00 10.30 MEGNYITÓ Németh

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

1/2007. Egészségügyi Szakmai Útmutató

1/2007. Egészségügyi Szakmai Útmutató 1395 Budapest, Pf. 426. ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service OXIOLÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT H-1055 Budapest, V. Markó utca 22. +36 (1) 350-69-31 Fax +36 (1) 350-6931 www.mentok.hu Tárgy:

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csoportja Péter: 06/70-949-2215 és a Csatári Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara közösen bemutatja: PROGRAMFÜZET Szervező:

Részletesebben

MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE SZEGEDI HELYI BIZOTTSÁG 6720, Szeged, Apáthy u. 4.

MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE SZEGEDI HELYI BIZOTTSÁG 6720, Szeged, Apáthy u. 4. A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Szegedi Helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar támogatásával Bemutatja I. Szegedi Sürgősségi Nap. október

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csatári Péter: Csoportja 06/70-949-2215 és a Szegedi Tudományegyetem Boros István: Általános 06/20 Orvostudományi 522-0053 Kara közösen bemutatja:

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2010. Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás Miniszter Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.

Részletesebben

XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM

XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM XVII. ÔSZI SZIMPÓZIUM A Magyar Oxyologiai Társaság Tudományos Ülése és az Országos Mentôszolgálat Értekezlete Bük, Konferenciaközpont 2011. október 6-7. 2011. OKTÓBER 6. 10.00 10.30 MEGNYITÓ Németh Sándor

Részletesebben

9.4 Dél-Dunántúli Régió

9.4 Dél-Dunántúli Régió 9.4 Dél-Dunántúli Régió 9.4.1 Baranya megye 9.4.1.1 Komló mentőállomás Telephely címe: 7300 Komló, Berek u. 23. Rendszeresített gépjárművek száma: Rendszeresített létszám összesen: a mentőállomáson: 4

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

KIÁLLÍTÁS A szabadság vére Mentõsök az 56-os szabadságharcban

KIÁLLÍTÁS A szabadság vére Mentõsök az 56-os szabadságharcban KIÁLLÍTÁS A szabadság vére Mentõsök az 56-os szabadságharcban A és a közös kiállításának ismertetése A kiállítás koncepciója és rendezése: Debrõdi Gábor, Kapronczay Károly és Varga Benedek. Szövegek: Debrõdi

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS A KOMMUNIKÁCIÓ TÜKRÉBEN

ÁTTEKINTÉS A KOMMUNIKÁCIÓ TÜKRÉBEN 2006 ÁTTEKINTÉS A KOMMUNIKÁCIÓ TÜKRÉBEN Az Országos Mentőszolgálat egységei közel 2 millió beteget láttak el 2006-ban. Az elvégzett feladatok között a sürgősségi esetek aránya tovább növekedett, azonban

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 16/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 16/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 16/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom Megyei Kitüntető Címek alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Beszámoló. a Szombathelyi Központi Orvosi Ügyelet 2013-ban végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szombathelyi Központi Orvosi Ügyelet 2013-ban végzett tevékenységéről Beszámoló a Szombathelyi Központi Orvosi Ügyelet 2013-ban végzett tevékenységéről A Beszámoló a korábbi éveknek megfelelő felépítést követ. A fogalmak változatlanok, a történet a közelmúlt eseményeivel

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2012. évi munkájáról

Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2012. évi munkájáról ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MENTŐSZERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Az OVSZ. Előadó: Mány Zsolt logisztikai vezető

Az OVSZ. Előadó: Mány Zsolt logisztikai vezető Az OVSZ Előadó: Mány Zsolt logisztikai vezető Az Országos Vérellátó Szolgálat fő feladatai Vérellátás országos biztosítása transzplantációs feladatok ellátása véradásszervezés, donortoborzás, -kivizsgálás,

Részletesebben

Rádiózás. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápoló Tanfolyamának jegyzete. Készítette: Erőss Attila Dr.

Rádiózás. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápoló Tanfolyamának jegyzete. Készítette: Erőss Attila Dr. Rádiózás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápoló Tanfolyamának jegyzete Készítette: Erőss Attila Dr. Szabó Péter 2011. november 7. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálatának

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

... álma megvalósult lt A BÜKI MENTŐÁLLOMÁS MÁSFÉL ÉVTIZEDE

... álma megvalósult lt A BÜKI MENTŐÁLLOMÁS MÁSFÉL ÉVTIZEDE ... álma megvalósult lt A BÜKI NTŐÁLLOMÁS MÁSFL VTIZD ÁLMA GVALÓSULT A BÜKI NTŐÁLLOMÁS MÁSFL VTIZD 2015 álma megvalósult A BÜKI NTŐÁLLOMÁS MÁSFL VTIZD Köszöntő gondolatok Szerkesztették: Lendvai Rezső

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MENTŐSZERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató jelentés a KDR Mentőszervezet 2012. évi munkájáról Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

A tanfolyamról. Nagy Ferenc. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápolói ismeretek 2009. szeptember 23.

A tanfolyamról. Nagy Ferenc. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápolói ismeretek 2009. szeptember 23. A tanfolyamról Nagy Ferenc 2009. szeptember 23. A mentőápolóról Egészségügyi szakember, akit speciálisan a mentésre képeztek ki Általában orvos mellett dolgozik Egyéni kompetenciákkal rendelkezik Fotó:

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület 2007 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló II. III.

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

"B" kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek

B kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek 7111 0083 Fiat Scudo 2.0 Mjet L2H2 Family A 9 88 5 760 000 20 743 000 6 503 000 8703321900 7111 0084 Fiat Scudo 2.0 Mjet L2H2 Family B 9 88 6 060 000 20 743 000 6 803 000 8703321900 7111 0085 Fiat Scudo

Részletesebben

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI Az ezredforduló környékén az addigi mentőhelikopterek pótlására néhány Mi 2-es helikopter külföldről érkezett Hazánkba. A szóban forgó helikopter Ukrajnából

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21.-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Közép-dunántúli Régió Mentőszervezet 2006. évi munkájáról Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Informatika a mentésben

Informatika a mentésben Informatika a mentésben Dr. Radnai Márton HIVATÁS AZ ÉLETÉRT! Az Országos Mentőszolgálat küldetése, hogy a magyarországi mentésügy hagyományait követve, bajtársi szellemben, fegyelmezetten és a feladat

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény

Részletesebben

Jubileumi Kiadás. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. Az Országos Mentőszolgálat Magazinja. 2012.

Jubileumi Kiadás. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. Az Országos Mentőszolgálat Magazinja. 2012. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. (natole France) z Országos Mentőszolgálat Magazinja 2012. Július Jubileumi Kiadás ; TRTLOM Tartalom Köszöntő köszöntő ;

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 2011/72 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 72. szám 2011. november 4. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 A mentőellátás helyzete a Dél-Dunántúlon Az egészségügyi

Részletesebben

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08.

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08. EDR Az Országos Mentőszolgálatnál EDR szerepe a mentésirányításban.04.08. 1 Előzmények Az OMSZ két feltételhez kötötte az EDR használatát: Stabil működésű legyen az ország területét lefedő hálózat, ez

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT si primitítiv közösségi segélynyújtás : skori leletek bizonyítják az sember gyógyító tevékenységét. fejletteb formákra vallanak: - egyiptomi síremlékek (vízb l mentés,ujraélesztés ) - hinduk VÉDA-jában

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere """"/_,._&_,_k,. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

A MAGYAR LÉGIMENTŐ NONPROFIT Kft által üzemeltetett mentőhelikopterek riasztási rendje

A MAGYAR LÉGIMENTŐ NONPROFIT Kft által üzemeltetett mentőhelikopterek riasztási rendje A MAGYAR LÉGIMENTŐ NONPROFIT Kft által üzemeltetett mentőhelikopterek riasztási rendje A MAGYAR LÉGIMENTŐ NONPROFIT Kft által üzemeltetett mentőhelikopterek riasztási rendje A.) Szakmai riasztási protokoll:.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Országos Mentőszolgálat. Dr. Mártai István főigazgató

Országos Mentőszolgálat. Dr. Mártai István főigazgató Országos Mentőszolgálat QUO VADIS OMSZ? Dr. Mártai István főigazgató Quo vadis? Hová mész? Merre tartasz? Honnan indultunk? Mottó: Megújítva megőrizni A 2009. év számokban 992 427 beteg Mentés: mentőszállítás

Részletesebben

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS

I. SÜRGŐSSÉGI TUDOMÁNYOS ÜLÉS Szervezők: Szegedi helyi Bizottság Elsősegélynyújtó Csoport Elérhetőségek: MOE-SZHB: Boros István: 06/20 522-0053 Csatári Péter: 06/70 949-2215 Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület: www.mentoegyesület.com

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27.-i ülésére Tárgy: Mentőállomás fejlesztésével kapcsolatos döntés Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

"B" kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek

B kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek 7111 0001 Citroen Jumpy Combi Comfort L2 A 9 88 6 693 000 20 743 000 7 436 000 8703321900 7111 0002 Citroen Jumpy Combi Comfort L2 B 9 88 6 945 000 20 743000 7 688 000 8703321900 7111 0003 Citroen Jumpy

Részletesebben

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

2007. Január. Pályázaton nyert eszközöket a Dél-Dunántúli Régió

2007. Január. Pályázaton nyert eszközöket a Dél-Dunántúli Régió 2007. Január Pályázaton nyert eszközöket a Dél-Dunántúli Régió Az Országos Német Önkormányzat 2006. elején hirdette meg azt a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma által támogatott pályázatot,

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

,([~. számú előterjesztés

,([~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,([~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben