Az Országos Ment szolgálat és Borsod megyében Kazincbarcika mentéstörténete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Ment szolgálat és Borsod megyében Kazincbarcika mentéstörténete"

Átírás

1 Az Országos Ment szolgálat és Borsod megyében Kazincbarcika mentéstörténete Az el adáshoz használt dokumentáció gy jtésében segít társam volt Debr di Gábor, a Kresz Géza Ment múzeum igazgatója, amit nagyon szépen megköszönök.

2 A második világháború után nem sokkal, alakult meg Magyarország legnagyobb egészségügyi intézménye, az Országos Ment szolgálat. [Az új, immár országos hatáskör szervezet Kresz Géza és a BÖME iránti tiszteletb l is kezdte meg ködését] OMSZ alakulásakor [ 1948] Napjainkban Ment állomás létszám Dolgozói létszám Futó ment kocsi létszám Végzett feladat mentés/betegszállítás mentés Induló járm park a világháborús ostromot megélt és adományokból verbuvált kocsikból állt össze.

3 :

4 ( ) f városi tisztiorvos május 8-ára hívta össze a alakuló közgy lését. Céltudatos szervez munkájának köszönhet en az Egyesület kezdte meg m ködését Lipót Templom-bazár 47. sz. alatt m köd ideiglenes ment állomás 1890-ben költözött új központi épületébe, a Markó utcai Ment palotába.

5 Lovas ment fogat 1890 körül.

6 BÖME ment egység 1902-b l. A Budapesti Önkéntes Ment egyesület állt üzembe, mely, 3.5 LE-s gépkocsi volt. A betegszállításra alkalmas modell 1909-ben jelent meg Budapest utcáin.

7 . nagyobb kényelmi fokozatú betegszállító kocsin a térítés díja több. Els segélynyújtással kapcsolatos betegszállítás térítésmentes, míg a lakossági vagy orvos által történt bejelentés már térítésköteles volt.

8 .

9 Ment orvosra támadó rült ( fametszet egy bulvárlapból)

10 történelmi jelent ség, az alakuló vidéki ment egyesületek szervezésében, és a már m köd k folyamatos szakmai támogatásában. mert a ment intézmények alapításának törvényi kötelezettségét szabályozták:

11 A hazai mentéstörténelem Ekkortól indult meg a homogén, egységes elvek alapján m köd országos mentésszervezés. Budapesten megalakult a vidéki Magyarország mentésügyét megszervez melynek alapítója ( ) orvos-igazgató volt. A VVOME igazgatósága a Magyar Királyság csaknem egész területére kiterjed ment állomás-hálózatot létesített.

12 VVOME ment egység.

13 Vármegyék és Városok Országos Ment Egyesülete

14 a Gazdasági F tanács javaslatára a kormányzat a történelmi ment intézmények, a Budapesti Önkéntes Ment Egyesület és a Vármegyék és Városok Országos Ment Egyesületének mellett döntött, majd 4980/1948. sz. kormányrendeletével elrendelte végrehajtását.

15 Az Szakasits Árpád köztársasági elnök /1948. számú rendeletének értelmében orvos- rnagy lett. ( elhunyt dec. 17.-én )

16 Orovecz Béla orvos-százados 1944-ben, az Országos Légoltalmi parancsnokságon és a Magyar Vöröskereszt Mentésügyi Osztályán orvos-el adóként dolgozott. Csatay Lajos hadügyminiszter t bízta meg Az új szervezet május 1-jén kezdte meg m ködését, vezet je Bisits László, Budapest tiszti f orvosa lett. Az Orovecz-Bisits vezette Hatósági Légoltalmi Ment szolgálat és annak segélyhelyekkel üzemel körzetei a budapesti ostrom idején kimagasló szervezettséggel m ködtek.

17 1948 tavaszán.. Ment táskák érkeztek Debrecenbe

18 Mentés az ötvenes évek elején

19 Ment eszközök az ötvenes hatvanas években 1959 után Sabin cseppek Pedál respirátor Cardiophot, az els portábilis EKG Elektrostimulátor

20 Ma is a dr. Kresz Géza által építtetett ment palotában m ködik az Országos Ment szolgálat F igazgatósága ( képen 1950-es évek )

21 A megyei és regionális ment szervezetek kialakulása A Ment szolgálat központi irányítószerve, az országos hatáskör igazgatóság az egykori BÖME székházba, a Markó utcába került. Az épületet felújították. A szakmai és m ködési rendelkezéseit Budapesten és vidéken az megvalósítania. nak kellett Az Állomásigazgatási Osztály kés bb megsz nt, funkcióját az. Orovecz f igazgató április 20-án keltezett 299. sz. körlevelében ruházza át azokat a kompetenciákat a és helyi munkatársainak amelyeket eddig csak a F igazgatóság illetékes osztályai intézhettek

22 Az ötven évig fennálló megyei ment szervezeti rendszer, szerepüket a regionális ment szervezetek vették át. A regionális ment szervezetek kialakításakor Budapest központtal jött létre a Közép-magyarországi Regionális Ment szervezet, Veszprém központtal a Közép-dunántúli, Szombathely központtal a Nyugat-dunántúli, Pécs központtal a Dél-dunántúli, Szeged központtal a Dél-alföldi, Debrecen központtal az Észak-alföldi Miskolc központtal az Észak-magyarországi Regionális Ment szervezet. A regionális ment szervezetek szakmai és adminisztratív irányítása a f igazgató által kinevezett regionális orvos igazgatók feladata. / ÉMR.-ban : Dr. Breitenbach Géza

23 25 éven át, 1991-ig volt a Ment szolgálat f igazgatója. szakmai igényesség, a kemény tartás, a példamutató élet és a szigorú követelmények érvényesítése a feltétele az ilyen nagy, félkatonai" szervezet vezetésének. (Weborvos, : Rendhagyó személyes búcsú a magyar mentésügy ikonjától. - aki november 19.-én halt meg )

24 ( Dr. Bencze Béla utáni 22 évben ) Dr. Burány Béla (mb. f igazgató) Dr. Mártai István Dr. Göndöcs Zsigmond Dr. Takács Zoltán Dr. G bl Gábor

25 OMSZ állomáshálózat fejl dése

26 A évi regionális felosztás során a is átalakult: A legkevesebb nyolc ment gépkocsi üzemel. E típusú ment állomást orvos vagy ment tiszt, ill. f ápoló és garázsmester vezeti. A 4-7 db ment gépkocsi teljesít szolgálatot, vezet je ment tiszt vagy ment szakápoló. Az üzemeltetés m szaki ügyeit a ment állomás m szaki gondnoka végzi. Az 2-3 db ment gépkocsi üzemel, vezet je ment tiszt vagy ment szakápoló.

27 Az OMSZ 1958-ig rendszeresen végzett légi betegszállítást. Szervezeti formában január 2-án alakult meg, amikor a légi mentés kivált a Magyar Repül szövetségb l, és megalakult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja (LBCS).

28 Az alakult. Üzemeltetésének és irányításának felügyelete a Budapesti Ment szervezet (BMSZ) hatáskörébe került. Öt évvel kés bb, a Légi Ment állomás kikerülve a BMSZ hatásköréb l az OMSZ önálló szervezeti egységeként Az új ment szervezet légi járm veinek üzemeltetését az 1991 decemberében alapított BASe Kft. vette át.

29 MI 2 ment helikopter

30

31 Napjainkban a légi mentés és betegszállítás hét légi ment állomásról történik, melyek Miskolcon, Budaörsön, Pécs-Pogányban, Balatonfüreden, Sármelléken, Szentesen és Debrecen üzemelnek.

32 napjaink ment helikoptere: Eurocopter EC135 T2 CPDS

33 Mentés oktatásának története

34 A BÖME hagyományait követve az OMSZ is igyekezett valamennyi betege számára, de országos méretéb l kifolyólag a folyamatos és színvonalas betegellátás érdekében a ment tiszti szolgálat b vítésére is törekedett novemberében 45 órás el adás-sorozatot szerveztek a jelentkez számára május 1-jén az OMSZ szervezésében indult. E tanfolyam hallgatóit az OMSZ a korábban egyetemen tanult, de tanulmányaikat megszakító medikusokból verbuválta. A leend orvossegédek a tanfolyam elvégzése után önálló helyszíni gyógyító tevékenységet folytathattak.

35 A ment orvos-segédképz gyakorlat sikerét látva az on már lehet séget teremtettek az érettségivel rendelkez ment szakápolóknak is a négy féléves szakképzés keretében megszerezhet ment tiszti képesítés eléréséhez. Az ekkor felállított Egészségügyi F iskola Ment tiszti Karán, Budapesten indult a diplomás képzés. Az több vidéki nagyvárosban, lehet ségük nyílt a mentéstudomány iránt érdekl fiataloknak a diplomás képzésben való részvételre.

36 a ment ápoló-képzés, és teljesíthet levelez rendszer képzésben történik. Népjóléti Minisztérium rendeletben rögzítette az által elsajátítandó, rendszeresített elméleti és gyakorlati tananyagot, a képzés id tartamát határozta meg. A további munkaviszony fenntartásához alapvet követelmény volt ennek teljesítése. folytatódott a képzés, 1976-ban miniszteri rendelet rögzítette a képzés.

37 Az induló járm park a nagy el dök állt. Az alakuló járm park kés bb legelterjedtebb és a korabeli lehet ségekhez mérhet legkorszer bb típusainak egyike volt a Fiat 1100-as, melyek több mint egy évtizeden keresztül, az els Nysák megjelenéséig teljesítették szolgálatukat.

38 Háborút megjárt és egyéb adományokból származó kocsik

39 FIAT 1100 (egységes kocsipark ) Els Nysák megjelenéséig - több mint 10 év -teljesítették szolgálatukat.

40 házi száma: ben indított rohamkocsi-szolgálat egyik els darabja volt az IFA Phänomen típusú ment gépkocsi. Az NDK-ból vásárolt gépkocsit a ment k saját elképzeléseik szerint alakították át és szerelték fel a kor legmodernebb orvos - és mentéstechnikai eszközeivel, gyógyszereivel

41 a budapesti Markó utcai Központi Ment állomáson. Ez lényegében az. A szolgálati ágat évtizedekig vezette ( ), aki nemcsak f orvosként, hanem mentéstörténészként, a Ment múzeum újraindításával is maradandót alkotott. -ban kezdte meg m ködését a, a rohamkocsi-ment kórház együttm ködésének eredményeképp a a Szolgálat a, a helyszíni, a tartós, kés bb a és egyéb kidolgozásában, elterjesztésében, begyakoroltatásában

42 Dr. Felkai Tamás ( ) A ROHAMKOCSI SZOLGÁLAT ATYJA

43 Munkája során egyre inkább kikristályosodtak a már ez el tt is sejtett fogalmak, amelyek elméletileg megalapozták a kialakulását. Dr. Gábor Aurél ( )

44 Pontos meghatározásuk id faktor, csoportdiagnózis szállítási trauma Dr. Gábor Aurél tudományos f munkatárs ve. Dr. Gáror Aurél Dr. Felkai Tamás

45 Az Egészségügyi Minisztérium 1 ismerte el az, mint önállóságát - ett l kezdve önálló orvosi szakvizsgatárgy lett tól a tudományág oktatása beépült az orvostudományi egyetemek alap- és továbbképzésébe. (párhuzamos riasztás, progresszív mentésszervezés, randevúrendszer). (prioritás és ment egység szint meghatározás ) (tanácsadás)

46 Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság Magyar Oxyologiai társaság A megalakulás: 1978 Május 12. Pécs [ folyóirat:magyar Mentésügy (1980) ] II. Vándorgy lés Eger 1983 XII. Vándorgy lés Miskolc-Lillafüred 2004 XIII. Vándorgy lés Eger 2006 XIV. Vándorgy lés Galyatet 2008 XV. Vándorgy lés Aggtelek 2010 [ 2012-ben Budapesten volt a XVI.-ig ]

47 Az az között megjelen Magyar Mentésügy, melyet 32 évvel kés bb a Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság gondozásában, 1981-ben újraindítottak.

48 1954. március 29-én a Központi Ment állomáson indult, melyet követ en: Miskolcon, Pécsett, Budai Ment állomáson, Tatabányai, Kaposvári és Debreceni Ment állomásokon, kés bb az OMSZ összes megyeszékhelyi központjában országos hálózata alakult.

49 ( IFA Phänomen után ) 1957-ben a Nemzetközi Vöröskereszt Liga adományaként 2db Dodge Job Rated típusú gépkocsi érkezett az Országos Ment szolgálathoz. A 6 hengeres, benzinüzem, 3.2 tonnás 3800 köbcentiméteres, 92 LE-s, 3 sebességes gépkocsik a Ment szolgálat országszerte csodált darabjai lettek. Házi tervezés szerint bels átépítéssel valóban korszer rohamkocsikká váltak

50 Dodge rohamkocsi A vezet fülke A Dodge betegtere

51 Az elöregedett rohamkocsikat a Ment szolgálatnak az 1960-as évek közepén sikerült modernebbekre cserélni. A megújított rohamkocsipark alapját az NDKban gyártott Roburok adták. A Robur LO 2500-as típusa az 1960-as évek közepét l egy évtizeden át a Mercedesek üzembe állításáig futott.

52 A Robur, avagy egy legenda Kényelmes, hatalmas, akár 2 orvos számára elegend hely A Robur LO 2500 bels kiképzése Az eszközök elhelyezése praktikusan megoldható

53 Az igazi áttörés az 1960-as évek elejére tehet. A régóta tervezett homogén járm park kialakítása a lengyel Nysa gépkocsik üzembe állításával vált realitássá.

54 A Nysa harmincéves szolgálatával járm - és mentéstörténelmet írt: az esztétikusra sikeredett járm vek meghatározó darabjai lettek a Ment szolgálatnak.

55

56 A Ment szolgálat járm vei az es években

57 Miskolci ment állomás udvara as években

A gyakorlat forradalma a rohamkocsi története

A gyakorlat forradalma a rohamkocsi története Debrődi Gábor A gyakorlat forradalma a rohamkocsi története 1954. március 29-én az Országos Mentőszolgálat történelmet írt: megszervezte és elindította a rohamkocsi-szolgálatot, közkeletű nevén a ROKO-t.

Részletesebben

Jubileumi Kiadás. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. Az Országos Mentőszolgálat Magazinja. 2012.

Jubileumi Kiadás. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. Az Országos Mentőszolgálat Magazinja. 2012. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. (natole France) z Országos Mentőszolgálat Magazinja 2012. Július Jubileumi Kiadás ; TRTLOM Tartalom Köszöntő köszöntő ;

Részletesebben

DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA

DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA Szűcs Ernő Hazánkban a szervezett mentés első írásos dokumentuma az 1779. évi uralkodói (Mária Terézia) Utasítás, amely az életmentést mindenki számára kötelezővé tette. Ez ügyben

Részletesebben

Korai betegszállítási eljárások a mentéstörténet tükrében

Korai betegszállítási eljárások a mentéstörténet tükrében DEBRŐDI GÁBOR Korai betegszállítási eljárások a mentéstörténet tükrében Összefoglalás A tanulmány a 19. század utolsó harmadában kialakuló magyarországi szervezett mentést és annak ausztriai előzményeit

Részletesebben

Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz.

Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz. móra lászló: karácsony édes ünnepén Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén Legyen imádság minden gondolat. z Országos Mentőszolgálat Kiadványa 2012.

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története

Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története Készítette: Dóczi Tamás Az emberi közösségben mindig akadtak olyanok, akik felvállalták a magukra maradt, családjukból kiszakadt gyermekekkel való tör dést.

Részletesebben

NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT

NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT BUDAPESTI M SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRM MÉRNÖKI KAR KÖZLEKEDÉSÜZEMI ÉS KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK NAGY VIKTÓRIA TDK DOLGOZAT VASÚTI ISMERETEK T ZOLTÓK RÉSZÉRE Küls konzulens:

Részletesebben

Iránytő Díj 2009. február 19.

Iránytő Díj 2009. február 19. Összefoglaló 2009 A 2009-es év az Országos Mentıszolgálat életében ismét nehézségekkel teli, de eredményes idıszak volt. A betegek, rászorulók érdekében vállalt feladat ellátása komoly erıfeszítést igényelt

Részletesebben

QUO VADIS MAGYAR KLINIKAI PSZICHOLÓGIA? AVAGY MIT TUDJON AZ, AKI MA E HIVATÁS SZOLGÁLATÁRA VÁGYIK?

QUO VADIS MAGYAR KLINIKAI PSZICHOLÓGIA? AVAGY MIT TUDJON AZ, AKI MA E HIVATÁS SZOLGÁLATÁRA VÁGYIK? ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM (2010) 109 124. Bagdy Em ke Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet krebtk.pszich@kre.hu QUO VADIS MAGYAR KLINIKAI PSZICHOLÓGIA? AVAGY MIT

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2008 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Három orvostörténész köszöntése

Három orvostörténész köszöntése A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 32. Jubileumi emlékkönyv Három orvostörténész köszöntése Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére A Magyar

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1

JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1 JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1 2 JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV HÁROM ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖSZÖNTÉSE Tanulmánykötet Birtalan Gyõzõ, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére JOHAN BÉLA ALAPÍTVÁNY MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI

Részletesebben

SÁMSON TÍMEA MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSÁNAK SPECIÁLIS LEHET SÉGE - TELEFONOS SEGÍTÉS

SÁMSON TÍMEA MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSÁNAK SPECIÁLIS LEHET SÉGE - TELEFONOS SEGÍTÉS SÁMSON TÍMEA MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSÁNAK SPECIÁLIS LEHET SÉGE - TELEFONOS SEGÍTÉS A magyar társadalom szociális- és egészségügyi szektorának szerepl i közegük sajátos konfliktusaira reagálva, saját

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012.

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012. 1 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szakmai program 2012. Hatályos: 2012. napjától. Szakmai program 2 Bevezetés A Csanyteleken m ködik, vezet je az intézmény szolgáltatásainak magas szint ellátása

Részletesebben

Az 1990. október 27-i közgy lés iratai

Az 1990. október 27-i közgy lés iratai Tisztelt Közgy lés! Hölgyeim és uraim! Az 1990. október 27-i közgy lés iratai Jakó Zsigmond elnöki megnyitó beszéde Negyvennégy esztendeje annak, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület utolsó közgy lése 1946.

Részletesebben

Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2012. évi munkájáról

Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2012. évi munkájáról ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MENTŐSZERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

Részletesebben

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában REND- és KATASZTRÓFAVÉDELEM Kiss Béla Muhoray Árpád A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában Napjainkban az emberiségnek egyre gyakrabban kell

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 20. Debrődi Gábor, Kapronczay Károly, Molnár László. A szabadság vére

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 20. Debrődi Gábor, Kapronczay Károly, Molnár László. A szabadság vére A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 20. Debrődi Gábor, Kapronczay Károly, Molnár László A szabadság vére Forradalmárok életmentők megtorlók A főváros egészségügye az 56-os forradalom

Részletesebben

BARTA JUDIT A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER REFORMJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RENDSZER MÁSODIK PILLÉRÉT KÉPEZ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKRA.

BARTA JUDIT A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER REFORMJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RENDSZER MÁSODIK PILLÉRÉT KÉPEZ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKRA. A doktori program címe: A magyar állam- és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése, különös tekintettel az európai jogfejl dési tendenciákra Témavezet : Dr. Miskolczi Bodnár Péter tszv. egyetemi tanár

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE, 2006 A kötet a HÖOK A HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY és a VESZPRÉMI EGYETEMI HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY szakmai együttm ködésével készült. A kötet

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy, 2010. február 01. Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Egy csendes kisvárosban, Szentendrén található a katonai alapkiképzés és a tiszthelyettes szakképzés fellegvára,

Részletesebben

Az Országos Mentõszolgálat helytállása 1956-ban

Az Országos Mentõszolgálat helytállása 1956-ban Az Országos Mentõszolgálat helytállása 1956-ban Húszezer sérült A még csak nyolc éve mûködõ Országos Mentõszolgálat (OMSZ) 1956 õszén rendkívül súlyos helyzetbe került az órák alatt kibontakozó fegyveres

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben