TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGYEKI MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGYEKI MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL"

Átírás

1 ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service EGYEKI MENTŐÁLLOMÁS H-4069 EGYEK, FŐ U Egyek Fő. u (52) TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGYEKI MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Készítette: Hamar Csaba Megbízott mentőállomás vezető

2 Tisztelt Képviselő Testület! Az egyeki mentőállomás működéséről 2012 januárjában készült utoljára tájékoztató. Mivel az önkormányzat összetételében ez idő alatt személyi változás nem történt, röviden próbálom összegezni, hogy az Országos Mentőszolgálatnál, ezen belül az egyeki mentőállomáson milyen változások történtek az elmúlt bő egy évben. 1./ Helyzetkép Az Országos Mentőszolgálat 1948-ban lett alapítva, a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete, valamint a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület jogutódjaként. Az Országos Mentőszolgálat 1948-as megalakulása óta egységes szervezetként működik. Jogállása: önálló jogi személy A dolgozó jogállása: A mentőszolgálat tagjai feladatellátásuk során közfeladatot ellátó személynek minősülnek, őket, az ezen személyekre vonatkozó jogok illetik meg. Működése a én módosított Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint történik. Felügyeleti szerve: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti tagozódása: - Főigazgatóság - Regionális Mentőszervezetek - Mentőállomások SZ. M. SZ: I/6.4 Mentőállomások A mentőállomás az operatív mentőmunka végrehajtó szervezeti egysége. A mentőállomás feladata az ellátási körzetén belül az OMSZ feladatkörébe tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása. Az OMSZ három különböző típusú mentőállomást különböztet meg a mentőállomáson üzemeltetett mentő gépkocsik számának függvényében, az alábbi táblázat szerint: Mentőállomás típusa Szervezett gépkocsik száma Vezetés C jelű 8 és afeletti számú mentő gépkocsi Mentőállomás vezető Főápoló Garázsmester B jelű 4-7 mentő gépkocsi Mentőállomás vezető Műszaki gondnok A jelű 2-3 mentő gépkocsi Mentőállomás vezető Az egyeki mentőállomás 1983-ban épült társadalmi összefogással, egy volt termelőszövetkezeti telephely átalakításával, hozzáépítésével. Az építkezésben nemcsak az akkori Nagyközségi Tanács, de Egyek lakossága is jócskán kivette a szerepét, társadalmi munkával, és pénzadományokkal segítették a mentőállomás létrejöttét ban három mentőautóval (akkoriban még Nysa, és UAZ típusok voltak) kezdte meg működését, melyek közül egy mentőautó teljesített 24 órás szolgálatot én 24 órás szolgálatot teljesítő ESET kocsival fejlesztették állomásunkat. Az én hatályba lépett Szervezőlevél módosítás kapcsán, egy, a munkanapokon 10 órában szolgálatot teljesítő mentő-gépkocsi került kiszervezésre az egyeki mentőállomás járműparkjából. Tehát jelenleg 2 db 24 órában szolgálatot teljesítő gépkocsival működik a mentőállomás. 2./ Tárgyi feltételek

3 2/a. Mentőállomás A mentés rendszerébe funkcionálisan integrált közvetlen betegellátásra nem szolgáló objektum, amely - elhelyezésében és kialakításában biztosítja a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a mentőegység késedelem nélküli kivonulását; - megfelelő hírközlő eszközökkel (telefon, EDR rádió, belső internet hálózat) ellátott; - alkalmas a következőkre: - a mentőfeladatok fel-, illetve átvételére, - a szolgálatban lévő szakszemélyzet - a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka- és tűzvédelmi normák szerinti - elhelyezésére, - a mentőjárművek és egészségügyi felszerelésük készenlétben tartására, tárolására, takarítására és fertőtlenítésére. Az egyeki mentőállomás címe: 4069 Egyek Fő u Az épület állagában 2011 őszén, a mentőállomás zavartalan működése mellett némi rekonstrukció történt, belső festés, tetőszigetelés, a garázs világításának cseréje. A mentőszolgálatnál jelenleg zajló pályázatoknak célja, hogy európai uniós színvonalra emeljék a mentőszolgálat működését. Az IVIR (integrált vállalatirányítási rendszer), és az IMIR (integrált mentésirányítási rendszer) bevezetésének célja, hogy minden esethez 15 percen belül érjen ki a legközelebbi mentőegység, illetve már a kiérkezés előtt is, telefonon keresztül segítsen a bejelentőnek a szakszerű elsősegélynyújtásban, betegellátásban, esetenként akár az újraélesztésben is. Az egyeki mentőállomás egységei 2012 évben 1412 esetet láttak el, eközben a járművek kilométert tettek meg. 2/b. Mentőjárművek Általános mentést, koraszülött mentést és koraszülött szállítást, őrzött betegszállítást, illetve mozgóőrségi tevékenységet végző közúti mentőjármű az ÁNTSZ engedély kiadásakor a gyártás évétől számítva 6 évesnél idősebb nem lehet, és legfeljebb a gyártás évétől számított 13 évig üzemeltethető. Az adott állomásra szervezett mentő-gépkocsik számával arányosan tartalék gépkocsi(ka)t kell biztosítani. A mentőjárművek lehetnek a mentést végző szervezet tulajdonában vagy - erre irányuló külön megállapodás alapján - azok használatában. Mint a bevezetésből az kiderült, az egyeki mentőállomáson kettő mentőjármű tejesít szolgálatot az alábbi táblázat szerint: Típus Évjárat Futott kilométer Napi munkaidő Toyota Hiace óra naponta Mercedes Sprinter óra 313 CDI naponta Mentési fokozat KIM mentő-gépkocsi (kiemelt mentő-gépkocsi) Eset kocsi (többletfelszereléssel) A mentési fokozatok az alábbiak szerint vannak meghatározva:

4 1. Mentő-gépkocsi: mentőápolóval és mentőgépkocsi-vezetővel kivonuló, egészségügyi alapfelszereléssel, az OMSZ rádióhálózatában üzemelő rádióval/rádiótelefonnal, megkülönböztető jelzéssel, valamint legalább egy fekvőbeteg szállítására beépített hordágytartóval ellátott, megfelelő fertőtlenítőszerekkel, mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető üléskárpittal felszerelt gépkocsi. 2. Kiemelt mentő-gépkocsi: szakképzett, ezen felül további 40 órás speciális képzésben részesült mentőápolóval és mentőgépkocsi-vezetővel kivonuló mentőegység, egészségügyi többletfelszereléssel ellátott mentő-gépkocsi. 3. Eset kocsi: mentőtiszttel vagy mentőorvossal kivonuló, egészségügyi többletfelszereléssel ellátott mentő-gépkocsi. A felsorolt mentési fokozatokhoz tartozó gépkocsi méreteket, ill. felszereltséget annak terjedelme miatt nem részletezem, azt a mentésről szóló 61/2007(XII. 29.) EÜM rendelet határozza meg. 3. Személyi feltételek Az Országos Mentőszolgálatnál kivonuló munkakörökben úgy határozzák meg a szervett létszámot, hogy a 24 órában szolgálatot teljesítő mentőjárművekre 4,8 főt számolnak munkakörönként. Az alábbi táblázat az egyeki mentőállomás szervezett, és betöltött munkaköreit szemlélteti. Munkakör Mentőtiszt Mentőápoló Mentő-gépkocsi Állomásvezető vezető Szervezett Betöltött Szervezett Betöltött Szervezett Betöltött Szervezett Betöltött 4,8 fő 3,7 fő 9,5 fő 9 fő 9,5 fő 9 fő 0,25 fő 0 fő A hiányzó státuszok, az úgynevezett megye helyettesi állományból vannak pótolva. Az állomásvezető egészségügyi alkalmatlansága miatt felmentését tölti, az álláshely hamarosan belső pályázat útján lesz betöltve. Munkakörök: 1. Mentőgépkocsi-vezetőként az foglalkoztatható, aki a) a megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjármű vezetéséhez jogszabályban előírt követelményeknek eleget tesz, és b) legalább kétéves gépjárművezetői gyakorlattal rendelkezik, és c) elméleti és gyakorlati képzésben részesül: életjelenségek vizsgálata, légút biztosítás (eszköz nélkül), lélegeztetés (eszköz nélkül, illetve ballonnal), újraélesztés egyedül, illetve másik segélynyújtóval, vérzéscsillapítás, végtagrögzítés, kötözés, betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítás, pulzus és vérnyomásmérés ismeretekből, és d) a c) pontban foglalt ismeretekből sikeres vizsgát tesz, és e) a mentőszervezet által évenként szervezett szintentartó-, illetve továbbképzést elvégzi, s a megszerzett ismeretekből sikeres vizsgát tesz.

5 . 2. Mentőápolóként az foglalkoztatható, aki a) a jogszabályban meghatározott mentőápolói szakképesítéssel, vagy b) az a) pont szerinti szakképesítés hiányában minimumvizsgával rendelkezik, és a munkakörben foglalkoztatás kezdetétől számított 3 éven belül a munkakörre előírt szakképesítést megszerzi, c) és a külön jogszabályban előírt továbbképzési követelményeknek eleget tesz. 3. Mentőtisztként az foglalkoztatható, aki a) az egészségügyi felsőoktatás főiskolai szintű alapképzésében mentőtiszti szakképzettséget szerzett, b) VI. éves orvostanhallgató, és az OMSZ által szervezett oxyológiai tanfolyamot elvégezte, sikeres tanfolyamzáró vizsgát tett, és az előírt gyakorlatokat teljesítette. 4. Mentőorvosként esetkocsin az foglalkoztatható, aki a) szakorvosjelöltként legalább a törzsképzési időt letöltötte, vagy b) törzsképzési idejét töltő rezidens, ha VI. éves orvostanhallgatóként legalább 300 órát dolgozott mentőtiszti beosztásban, c) törzsképzési idejét töltő rezidens, ha a sürgősségi féléves gyakorlati időt letöltötte és az oxyológiai tanfolyamon előírt gyakorlatokat teljesítette, A mentőállomás dolgozóinak bérezése a Kjt.-ben foglalt előmeneteli rendszer szerint történik. Kategóriák: Mentőtiszt: F Mentőápoló: D Mentő-gépkocsi vezető: C ill. D ( aszerint, hogy rendelkezik-e középfokú végzettséggel) Munkaköri pótlék:- A1 120 %-a / hó (minden kivonuló dolgozó részesül benne) - a 24 órás kocsin szolgálatot teljesítő dolgozónak: - 14 órától 22 óráig: 20% délutáni pótlék - 22 órától 06 óráig: 50% éjszakai pótlék A mentőállomás takarítását munkanaponként 2 órában egy külsős takarító cég alkalmazottja végzi. 4. Mentőmunka A mentőállomás feladata az ellátási körzetébe tartozó mentési, és orvos utasítására legfeljebb 2 órán belüli, sürgősségi betegszállítási, azaz mentőszállítási, valamint az őrzött feladatok elvégzése. A mentőmunka a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete, az úgynevezett Minőségügyi Kézikönyvben foglaltak szigorú betartása mellett folyik. Az egyeki mentőállomás ellátási körzete: Egyek, Tiszacsege, és Újszentmargita közigazgatási területe, de mivel a Mentőszolgálat országosan működő szervezet, az ország bármely pontjára irányíthatja mentőegységeinket a mentésirányítás. A mentési, és a sürgőségi betegszállítási feladatokon kívül az egyeki mentőállomás feladata az ellátási körzetébe tartozó területen megrendezett rendezvények, és események egészségügyi biztosítása is. A mentőállomás dolgozói kiváló munka- és humán kapcsolatot ápolnak a Tiszacsegei összevont orvosi ügyelet vezetőjével, és dolgozóival.

6 6. Előterjesztés Kérem tájékoztatóm szíves tudomásul vételét, munkájukhoz erőt, egészséget, és végtelen kitartást kívánok. Egyek, Tisztelettel: Hamar Csaba

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 213. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. 2. Az alaptevékenység

Részletesebben

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján Jogi segédlet a rendezvények szervezéséhez Az egyetemek és főiskolák által megrendezésre kerülő rendezvények általánosságban nem esnek a tárgyban alkotott jelenleg is hatályos jogszabályok alkalmazási

Részletesebben

DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA

DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA Szűcs Ernő Hazánkban a szervezett mentés első írásos dokumentuma az 1779. évi uralkodói (Mária Terézia) Utasítás, amely az életmentést mindenki számára kötelezővé tette. Ez ügyben

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában REND- és KATASZTRÓFAVÉDELEM Kiss Béla Muhoray Árpád A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában Napjainkban az emberiségnek egyre gyakrabban kell

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére 9. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2273 2448. OLDAL 2010. június 15. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga

Részletesebben

Országos Mentőszolgálat

Országos Mentőszolgálat ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 2007. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános indoklás. 1.1. A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. 1.2.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok - A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) - A katasztrófavédelemről és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata SZIVÁRVÁNY ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Szivárvány Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2013.08.31. PH 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben